Σχέδιο

«ΑΘΗΝΑ»
…για την αναδιάρθρωση
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναντιστοιχία
Προγράμματος
Σπουδών με Διδακτικό
& Εργαστηριακό
Προσωπικό, λόγω
απουσίας ή ελλιπούς
στελέχωσης

Κατακερματισμός
Γνωστικών
Αντικειμένων &
ελλιπή Προγράμματα
Σπουδών

Χωρική Διασπορά
Τμημάτων αλλά &
κατακερματισμός
συγγενών Τμημάτων
εντός Ιδρυμάτων ή
Σχολών Ιδρυμάτων

Ποσοτική
Ανεπάρκεια &
Χαμηλή Ποιότητα
Παρεχόμενων
Υπηρεσιών – ΔΕΝ
εκπληρώνεται
ο Θεμελιώδης Ρόλος
της Ανώτατης
Εκπαίδευσης

Ανυπαρξία ή
ανακολουθία
Γνωστικών
Αντικειμένων
Τμημάτων με
Περιφερειακά
Συγκριτικά
Πλεονεκτήματα &
Εθνικούς Στόχους

Ανορθολογική
Ανάπτυξη
Κτιριολογικών &
Υλικοτεχνικών
Υποδομών, εντός και
εκτός Περιφερειακών
Προγραμμάτων

Συγχωνεύσεις συγγενών (ως
προς το γνωστικό αντικείμενο)
Τμημάτων για την κάλυψη του
αριθμού των αναγκαίων μελών
ΔΕΠ & ΕΠ & την δημιουργία
Θυλάκων Αριστείας

Συγχωνεύσεις Τμημάτων &
Σύσταση Σχολών με χωρική
συνοχή & αξιοποίηση όλων των
υφιστάμενων κτιριακών &
υλικοτεχνικών υποδομών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη
σύνδεση των γνωστικών
αντικειμένων με εθνική
αναπτυξιακή στοχοθεσία &
περιφερειακές αναπτυξιακές
προοπτικές

Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για
ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων
Αριστείας & εφαρμογή
οικονομιών κλίμακας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» Εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Προώθηση της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προώθηση της Έρευνας & της Καινοτομίας & Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας. την Επιχειρηματικότητα & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο .

έρευνας & προοπτική Ακαδημαϊκής ανέλιξης & καταξίωσης στην Ελλάδα θύλακες επιστημονικής αριστείας.Τα αποτελέσματα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» είναι η επανασύσταση ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα προσφέρει: στους Διδάσκοντες βέλτιστες συνθήκες διδασκαλίας. ανθρώπινο δυναμικό & αναπτυξιακή προοπτική .

Ενδεικτικά παραδείγματα Υφιστάμενης κατάστασης & Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» .

«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ .

93% 13 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 85.55% 8 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.13% 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 1.54% 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 100% 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 34.54% 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 47.85% 5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 4.15% 4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 41.55% 6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 72.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10.65% 9 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 28.35% 7 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4.28% 3 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 10.76% 11 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 97.06% 1 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 93.41% 9 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 7.42% 15 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 79.33% 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 96.54% 12 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 8.75% 13 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 96.06% 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ .06% 5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 93.00% 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 1.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 73.93% 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 75.43% 6 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.23% 10 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 72.69% 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1.84% 9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 34.85% 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 9.33% 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 90.00% 13 .73% 5 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 1.

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ανεξάρτητο Τμήμα σε Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ .«ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MARKETING.

«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .

33% 16 76.76% 6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 66.82% 0 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4.33% 11 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 11.52% 15 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 58.11% 12 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 28.57% 10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 65.12% 8 .57% 9 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 8.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.27% 4 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 86.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΑΘΗΝΑ» Ανεξάρτητο Τμήμα σε Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ «ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ» ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΑΕΙ χωρίς βιωσιμότητα λόγω περιορισμένου αριθμού τμημάτων ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ .ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ.

ΓΛ.Ι.Π.Ε.Ε.Ι.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Τ.ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ι. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΞΕΝ.& ΠΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0 Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 0 Τ. ΠΑΤΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 4 4 .ΨΥΧΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) 4 ΕΣΩΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.Ε.Ε.Ε. ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΙΣΠ.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ 0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) Τ.Ι.Ι.ΓΛ. ΠΑΤΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 0 Τ. ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 4 Τ.Ε.Ι. & ΣΧΕΔ.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 3 Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ.Ι.Ε.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3 0 4 0 0 4 4 Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ.Ι.Π ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ/Ε.Ε.Ενδεικτικά Ανεξάρτητα Τμήματα με ελλιπή ή μηδενικό αριθμό Μελών ΔΕΠ/Ε. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ.Ε.

67 90.91% ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12.98 95.14 4.67 94.91 65.67 90. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 11.5 98% ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 10.73% ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ.52 98.32 7.11 8.65 7.12% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 11.24 96% ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 14. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΑΡΤΑ) 10.04 93.68% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 12.48% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12.57 7.82 8.83 7.21 7.31 95.71 6.74% ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 12.5 97% ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 12.50% ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 10.75 96.7 86% .Ενδεικτικά παραδείγματα Τμημάτων «χωρίς» βιωσιμότητα ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 11.70 7.73 98% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 11.30% ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 13.55% ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.69 93.35 7.7 98% ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 13.06 7.30 78% ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 13.55% ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 11.34 7.30 98.83 7.17 8.61 8.13% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 10 6.75 7.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) .ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ –ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΕΚ &ΤΕΙ ΙΕΚ ΤΕΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ .

ΝΑΟΥΣΑ. ΑΜΦΙΣΣΑ. ΕΔΕΣΣΑ. ΧΙΟΣ. ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΕΔΕΣΣΑ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. ΑΙΓΙΟ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΣΑΜΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΓΡΕΒΕΝΑ. ΡΟΔΟΣ.ΘΗΒΑ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΘΗΝΑ. ΒΕΡΟΙΑ. ΛΑΡΙΣΑ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΔΡΑΜΑ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΣΗΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΔΡΑΜΑ. ΚΟΖΑΝΗ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. ΒΟΛΟΣ. ΞΑΝΘΗ . ΡΕΘΥΜΝΟ. ΘΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ. ΝΑΟΥΣΑ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ. ΧΑΝΙΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΤΡΑ. ΣΥΡΟΣ. ΠΥΡΓΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΚΑΒΑΛΑ. ΦΛΩΡΙΝΑ. ΒΕΡΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. ΝΑΥΠΛΙΟ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΓΡΙΝΙΟ. ΑΡΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. ΤΡΙΠΟΛΗ. ΧΑΝΙΑ ΣΥΡΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΣΠΑΡΤΗ. ΑΓ. ΑΡΤΑ. ΓΡΕΒΕΝΑ. ΞΑΝΘΗ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. ΣΕΡΡΕΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΣΠΑΡΤΗ. ΡΕΘΥΜΝΟ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΛΑΡΙΣΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. ΦΛΩΡΙΝΑ. ΧΑΝΙΑ. ΛΗΞΟΥΡΙ. ΒΟΛΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ. ΛΑΜΙΑ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΗΞΟΥΡΙ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΚΟΖΑΝΗ.Ε. ΧΙΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Η’ Α. ΠΥΡΓΟΣ. ΛΑΜΙΑ. ΝΑΥΠΛΙΟ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. ΚΙΛΚΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΕΡΡΕΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.Ι Η’ Τ. ΡΟΔΟΣ. ΛΗΜΝΟΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΚΟΖΑΝΗ . ΑΜΦΙΣΣΑ. ΦΛΩΡΙΝΑ. ΡΕΘΥΜΝΟ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΛΗΜΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΚΑΒΑΛΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΣΠΑΡΤΗ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΑΙΓΙΟ. ΑΓ. ΛΑΜΙΑ.Ι. ΠΑΤΡΑ. ΣΗΤΕΙΑ . ΘΗΒΑ ΑΘΗΝΑ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ. ΠΑΤΡΑ. ΤΡΙΚΑΛΑ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΕΔΙΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ)*

ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟΥ
«ΑΘΗΝΑ»(ΣΥΝΟΛΟ)

111

99

16

13

127

112

2: Θετικών
Επιστημών

58

54

23

12

81

66

3: Επιστημών
Υγείας

21

21

33

29

54

50

4: Τεχνολογικών
Επιστημών

47

46

95

64

142

110

5: Επιστημών
Οικονομίας και
Διοίκησης

32

29

44

19

76

48

269

249

211

137

480

386

1:
Ανθρωπιστικών,
Νομικών και
Κοινωνικών
Επιστημών

ΣΥΝΟΛΟ

* Στα υφιστάμενα τμήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα γενικά τμήματα, οι στρατιωτικές και εκκλησιαστικές σχολές , οι σχολές τουριστικών
επαγγελμάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

1: Ανθρωπιστικών,
Νομικών και
Κοινωνικών
Επιστημών

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ν 2012 – 2013
2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ
2012 – 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ
2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2012 - ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 2013 (ΣΥΝΟΛΟ)
2014 (ΣΥΝΟΛΟ)

15.305

14.000

1.666

1.000

16.971

15.000

2: Θετικών
Επιστημών

6.370

8.500

1.113

1.100

7.483

9.600

3: Επιστημών Υγείας

1.908

1.900

2.717

2.700

4.625

4.600

4: Τεχνολογικών
Επιστημών

4.675

6.900

8.208

5.000

12.883

11.900

5: Επιστημών
Οικονομίας και
Διοίκησης

4.891

6.500

4.632

2.000

9.523

8.500

33.149

37.800

18.336

11.800

51.485

49.600

ΣΥΝΟΛΟ

* Οι εισακτέοι αφορούν γενική σειρά 90% μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων στρατιωτικών και εκκλησιαστικών σχολών καθώς και
σχολών τουριστικών επαγγελμάτων

ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)
ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

ΑΓΡΙΝΙΟ

4

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΘΗΝΑ

141

ΑΘΗΝΑ

ΑΙΓΙΟ

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

4

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

2

ΑΜΦΙΣΣΑ

1

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2

ΑΡΤΑ

5

ΒΕΡΟΙΑ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΡΤΑ

ΒΟΛΟΣ

12

ΒΟΛΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

3

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΔΡΑΜΑ

3

ΔΡΑΜΑ

ΕΔΕΣΣΑ

1

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

4

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΗΒΑ

1

ΘΗΒΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

18

ΚΑΒΑΛΑ

9

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

14

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

5

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

1

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

3

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

1

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

8

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΙΛΚΙΣ

1

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ

14

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

9

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΣΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΞΑΝΘΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 7 19 2 1 2 1 9 1 6 1 1 1 5 2 34 5 ΠΥΡΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΣΥΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΝΙΑ ΧΙΟΣ 2 10 3 3 10 1 3 1 3 3 7 8 9 4 ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΞΑΝΘΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΥΡΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΣΥΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΝΙΑ ΧΙΟΣ .

οι οποίοι ενημερώθηκαν όλοι. • Με τα προεδρικά διατάγματα.Ε. με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων. κατάργηση. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. υποβάλει ερώτημα για έκδοση γνώμης στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α. Θρησκευμάτων.Ι. • Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. • Μετά τις ανωτέρω γνώμες εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. αντηλλάγησαν απόψεις με τον Πρωθυπουργό.Ι. συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση. Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς υποβάλει ερώτημα. Οικονομικών και Παιδείας. τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ καθώς και με όλες τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων ξεχωριστή.Ε. μετονομασία. όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυμάτων ή σχολών. συγχώνευση. θα ακολουθήσει συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο. Επίσης. • Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. προηγήθηκε διάλογος με την ΑΔΙΠ επί των κριτηρίων συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη. πριν από την ίδρυση. καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών. μετονομασία τμήματος Α.Ι.. χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.Ι. ενδελεχής συζήτηση. τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων του Κοινοβουλίου. • Τα Α. ή σχολής.Ε. μετονομασία τμήματος ή μεταβολή έδρας. συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση προς το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων. Τέλος. ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.ΒΗΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ» Των θεσμοθετημένων σταδίων διαβούλευσης. κατάτμηση. συγχώνευση. η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο. τους Προέδρους των κομμάτων της συγκυβέρνησης. μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α. . Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ίδρυση. κατάργηση.Ε.

Υφιστάμενη Κατάσταση «ΑΘΗΝΑ» .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (1/7) ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ -ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΛΩΣΣΑΣ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΕΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ . ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ & (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (2/7) ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (**5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ) ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (3/7) ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΟΖΑΝΗ) Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΑΛΙΕΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΡΤΑ .

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (4/7) ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ .ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (5/7) ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΤΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ . ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (6/7) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ .

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Τα 94 Τμήματα που απορροφώνται (7/7) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ . ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΝΑΤΟΣ & ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΩΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΡΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 12 16 29 25 16 13 15 10 9 7 10 9 14 5 5 11 9 8 4 9 18 20 15 9 11 6 12 15 20 23 23 22 13 14 6 14 11 .ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 4 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 22 .ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 11 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΠΕΤΣΕΣ) ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 13 15 23 32 ΑΘΗΝΑ 14 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 5 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 5 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 11 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 8 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 4 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 38 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. 2. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ. 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 49 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.«ΑΘΗΝΑ» ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 1.ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔ Ο ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 6 9 52 16 13 15 36 9 23 35 . ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 9 13 10 8 .

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ - - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 3 .ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » 15 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 12 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ 13 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕΡΡΕΣ 4 20 40 21 32 12 13 5 14 11 6 18 13 22 48 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2. ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΥΜΑ 2. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΣΕΡΡΕΣ 15 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 0 ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ 10 .ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 5 11 11 8 5 10 9 7 8 0 0 11 2 11 ΚΑΒΑΛΑ 15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 9 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 9 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 6 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 10 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 7 2 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 6 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 3 0 0 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 5 7 11 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. 2. 4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 7 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 22 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 16 11 10 8 6 10 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 22 16 .

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ .ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ 8 5 10 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 9 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 5 6 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΤΑ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ .ΑΛΙΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΤΑ 18 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΑ 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑ 17 8 6 14 .

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 8 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 4 29 0 .ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 8 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 13 14 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 16 9 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 9 13 11 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 5 8 8 14 12 20 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 12 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 34 32 13 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 10 22 9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΛΑΜΙΑ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ 12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 11 ΛΑΜΙΑ 12 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΗΒΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 12 5 3 9 17 12 9 4 5 4 4 9 28 25 9 12 12 9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ 11 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 12 14 0 12 .

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΤΡΑ 5 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ 3 9 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ 10 9 ΠΑΤΡΑ 6 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑ 13 5 4 7 5 3 4 3 1 6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8 ΘΕΡΜΟΚ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 3 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 . ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ . ΚΑΛΛΙΕΡΓ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 25 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 4 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 4 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 28 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 .ΙΔΡΥΜΑ «ΑΘΗΝΑ» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΤΡΑ 16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΓΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. 2.

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 25 . ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.ΔΙΚΤΥΑ 2.ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 ΣΠΑΡΤΗ 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 ΣΠΑΡΤΗ 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΠΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η/Υ 3.

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 4 8 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15 10 10 8 13 4 6 15 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ 9 18 14 16 14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18 4 ΣΗΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 4 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 18 2 4 15 8 13 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 20 ΡΕΘΥΜΝΟ 9 . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 23 63 20 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14 46 25 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 12 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 20 44 25 18 13 ΞΑΝΘΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 52 18 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19 131 18 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12 25 23 34 63 44 25 18 13 52 131 18 19 18 25 20 46 . ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 21 91 33 44 33 52 33 38 34 60 50 24 31 23 19 19 22 91 28 18 30 30 20 24 19 26 78 86 56 45 23 29 23 15 94 57 432 75 87 15 27 51 .«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ .

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 92 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 30 30 15 20 24 19 91 33 44 33 52 33 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ 15 15 6 26 78 86 56 45 23 29 94 57 432 75 87 27 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 51 .ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 «ΑΘΗΝΑ» ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ .

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 13 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 34 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 22 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 22 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 0 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 . ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 20 23 18 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 ΕΔΕΣΣΑ 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 9 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 0 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 18 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 15 ΚΟΖΑΝΗ 26 22 22 6 ΚΟΖΑΝΗ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 20 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ .ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 18 ΚΕΡΚΥΡΑ 13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 13 22 . & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ .ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 0 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 20 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 20 ΚΕΡΚΥΡΑ 18 ΚΕΡΚΥΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ 20 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 22 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 16 26 21 20 30 47 55 24 25 19 172 20 .ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ .ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26 21 20 30 47 55 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24 25 19 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16 172 20 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ .

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΒΟΛΟΣ 19 ΒΟΛΟΣ 20 ΒΟΛΟΣ 24 ΒΟΛΟΣ 22 ΒΟΛΟΣ 20 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΟΛΟΣ 21 ΒΟΛΟΣ 19 ΒΟΛΟΣ 18 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 0 24 20 25 21 109 28 18 22 . ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ 20 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22 9 22 . ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΣ 19 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ 18 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ 24 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 109 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ( από Πανεπ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ 25 ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Στερεάς Ελλάδας) ΛΑΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.ΙΔΡΥΜΑ «ΑΘΗΝΑ» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 19 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΣ 20 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 24 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ 18 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ 20 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΛΟΣ 21 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 ΛΑΜΙΑ 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ «ΑΘΗΝΑ» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. . ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ».ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΏ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΨΥΧΟΛ.ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 28 14 64 ΑΘΗΝΑ 48 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 51 29 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 22 20 18 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 70 . ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 41 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 655 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 110 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 37 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 0 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 10 8 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 7 4 24 ΑΘΗΝΑ 37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 109 45 68 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 92 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 56 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 54 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 53 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 42 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ.

2. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛ Η ΔΕΠ 28 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 14 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 64 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 48 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 51 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 89 11 109 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 37 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 45 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 25 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 68 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 92 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 56 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 54 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ. 2. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΠΡΟΦ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 53 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 41 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 655 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 110 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 37 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 70 .ΨΥΧΟΛ) ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 0 ΣΛΑΒΙΚΩΝ. 5. 4. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 18 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 24 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 3.ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ . ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 65 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 86 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 42 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑ 28 71 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 72 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 34 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 101 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 65 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 71 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 86 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 28 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 72 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 34 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 101 .

ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 25 25 24 26 20 25 32 21 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23 - .

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 16 ΑΘΗΝΑ 14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 23 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 27 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 20 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 18 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ 22 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 9 .ΙΔΡΥΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 42 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 23 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 26 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 21 29 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 26 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 27 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΛ.

ΙΔΡΥΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 23 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 21 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 42 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 16 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 9 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 27 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 37 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 14 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 20 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 32 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 21 26 22 18 30 25 .

ΙΔΡΥΜΑ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 26 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 .

2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ.ΣΧΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΚΤ) «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 11 ΑΘΗΝΑ 35 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 11 «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. 3. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 35 .

«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑ 15 20 32 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25 44 26 48 22 ΠΑΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22 17 25 42 41 36 35 22 17 22 ΠΑΤΡΑ 151 ΠΑΤΡΑ 14 ΠΑΤΡΑ 15 ΑΓΡΙΝΙΟ 22 ΑΓΡΙΝΙΟ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 0 ΑΓΡΙΝΙΟ 11 .

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ 13 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 20 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 15 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 32 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 44 26 ΠΑΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ 25 42 41 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 36 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 35 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 22 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 17 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ 48 17 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 22 ΠΑΤΡΑ 151 ΠΑΤΡΑ 14 ΠΑΤΡΑ 15 ΑΓΡΙΝΙΟ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ .ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ 8 ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 ΣΠΑΡΤΗ 16 ΤΡΙΠΟΛΗ 11 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 14 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22 9 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 ΤΡΙΠΟΛΗ 9 ΤΡΙΠΟΛΗ 25 ΣΠΑΡΤΗ 16 ΣΠΑΡΤΗ 8 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ .

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΡΟΔΟΣ 21 ΡΟΔΟΣ 21 ΡΟΔΟΣ 16 ΧΙΟΣ 18 ΧΙΟΣ 14 ΧΙΟΣ 23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 19 16 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΣ 22 14 21 19 16 21 13 4 0 .

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ** ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ ΧΙΟΣ 21 21 16 18 ΧΙΟΣ 37 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ Η ΔΕΠ 22 16 19 20 21 33 13 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ 4 . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ KAI 2.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 ΡΕΘΥΜΝΟ 22 ΡΕΘΥΜΝΟ 21 ΡΕΘΥΜΝΟ 26 ΡΕΘΥΜΝΟ 28 ΡΕΘΥΜΝΟ 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 129 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 ΡΕΘΥΜΝΟ 21 ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ΡΕΘΥΜΝΟ 24 ΡΕΘΥΜΝΟ 20 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ .

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 46 ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 129 ΡΕΘΥΜΝΟ 21 ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 24 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ .ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 22 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 21 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 26 ΡΕΘΥΜΝΟ 28 ΡΕΘΥΜΝΟ 24 ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ » ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ 19 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 23 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΑ 19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 26 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 16 27 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ 19 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 23 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΑ 19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 26 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ 16 .