DAN MAAR LELIJK!

by Dwight Isebia
Als het mij teveel moeite tijd en pijn gaat kosten om mooi te zijn of lijken moet ik inzien niet anders te kunnen zijn dan wie ik werkelijk ben; ook begrijpen dat het ijdel is waar ik zo naar heb gezocht om vervolgens zonder vrees voor onbegrip los te laten waar ik eerst aan was verknocht: Al ben ik voor wie verfraaien norm is aan het kiezen voor het lelijk zijn en blijven moet ik , als zij mij dat zouden verwijten, luid en duidelijk uit gaan schreeuwen : Dan maar lelijk! Dan maar lelijk! Ja, lelijk, omdat ik wens mij te verblijden met een verre van volmaakt gezicht en lijf, en vermijd dat men er onnodig in gaat snijden, zodat ik zoveel mogelijk tot de dood mijzelf blijf en daarna begraven of in vlammen toch verdwijn Dan maar lelijk! (DPI 2013)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.