You are on page 1of 20

DISEDIAKAN OLEH

:
CHONG JHIEN LING
NORAIDA FADILAH BINTI MD RALIP
FAZLEEN SYAFIQAH BINTI MOHAMAD RADZI
RANCANGAN PENGURUSAN
PERALATAN
• Mengekalkan satu sistem inventori yang
efisien

• Menggunakan kaedah yang memberikan
harga pembelian yang memanfaatkan
institusi

• Mewujudkan sistem kawalan ke atas barang
RANCANGAN PENGURUSAN
PERALATAN

• Mengamalkan prosedur simpanan rekod

yang konsisten

• Mengadakan teknik penerimaan & kawalan

efisien

• Menggunakan sistem pemeriksaan

peralatan yang efektif
RANCANGAN PENGURUSAN
PERALATAN

• Pembelian peralatan sukan

• Penyimpanan dan pemeliharaan alatan

• Pengendalian & pemuliharaan kemudahan

• Pengawasan aktiviti/program & kemudahan
sukan
Pengawasan Aktiviti/Program &
Kemudahan Sukan

• Polisi am organisasi

• Prosedur keselamatan

• Prosedur kecemasan dan perubatan

• Laporan kemalangan

• Prosedur penyebaran dan simpanan peralatan
kehendak dan minat pengguna serta
menunjukkan perancangan dan Falsafah diri dan prinsip individu
pembentukan strategi yang responsif merupakan garis panduan bagi
seorang pengurus kemudahan

proses pemuliharaan
kemudahan dan peralatan aspek kepuasan
melalui kawalan program, pengguna atau
membaik pulih peralatan, pelanggan dan
penggunaan yang cermat Falsafah keberkesanan operasi
dan kawalan ketat

perancangan, pengurusan
dan penyelenggaraan
pelbagai aktiviti dan inventori
peralatan penyataan nilai yang
ideal
pelbagai corak pengurusan
yang efisien, keberkesanan
kos, dan penggunaan
kewangan
Olsen (1997)

Segala ruang aktiviti perlu direka bentuk berdasarkan prinsip
ketahanan, mudah diubahsuaikan, fleksibiliti dan kepelbagaian
penggunaan kemudahan harus dibina bagi membolehkan pelbagai
acara dilangsungkan secara serentak. Isu pengubahsuaian dan
pengalihan diambil kira untuk menghadapi keadaan jadual acara
yang ketat. Pelbagai kemudahan sokongan seperti tempat meletak
kereta, tandas, tempat penyediaan makanan, ruang legar, tempat
duduk penonton dan peserta, pintu keluar dan tangga tidak boleh
diabaikan.
1. Kemudahan untuk tujuan penyimpanan, sistem kawalan dan
ciri-ciri keselamatan harus diintegrasikan dengan teliti.

3. Dalam perancangan sistem operasi bangunan atau
kemudahan sukan, sistem pengaliran udara dan air, sistem
komunikasi dalaman dan luaran, penjimatan tenaga dan isu
pemuliharaan jangka panjang perlu dipertimbangkan.

5. Perancangan antara agensi (rekreasi, taman, akademik dan
pegawai olahraga) diadakan bagi memastikan penggunaan
ruang atau tempat yang maksimum serta mengelakkan
kemudahan bertindan dalam lokasi yang sama.
4. Keperluan khas bagi kumpulan pengguna istimewa seperti
yang kurang upaya dari segi fizikal dan kognitif harus di
ambil kira dalam penyediaan kemudahan sukan.

5. Dalam proses perancangan kemudahan sukan, penggunaan
tempat untuk program masyarakat tempatan seperti acara
muzik dan teater, jamuan, aktiviti sekolah dan pertunjukan
harus dipertimbangkan.

6. Kajian perlu dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan
mengenai garis panduan kejuruteraan, seni bina dan
teknologi terkini dalam pembangunan kemudahan atau
infrastruktur sukan.
Marriot (1986)

‘Kemudahan yang istimewa tidak akan mencapai tahap
optimumnya dengan pengurusan yang lemah. Corak
pengurusan yang kreatif dan dinamik boleh membawa
kejayaan sungguhpun dengan kemudahan yang kurang
lengkap.’
PENGURUSAN STOR PENDIDIKAN JASMANI

Struktur dan Peringkat pendidikan
Susunan Stor Saiz sekolah
Program pendidikan Jasmani dan sukan

Keperluan-keperluan Dinding dan lantai
Am Pintu
Tingkap dan siling
Saiz
Barang tambahan kepada stor

Pengelolaan Penjaga stor
Stor Sukan Buku catatan
Peraturan stor pendidikan jasmani
Buku stok
Pemeriksaan stok
Sistem
’Quartermaster’ Meletakkan penjagaan stor pada murid-murid
dan Penjagaan Stor dan guru.

Mengamalkan prinsip demokrasi dan
berkongsi tanggungjawab

Jadual penjagaan stor diadakan.

Murid-murid juga diajar cara membaikpulihkan
alatan.
Panduan Pinjaman,
Penggunaan,
Penyusunan dan
Penjagaan Alat

1. Semua alat yang diambil untuk tujuan pendidikan jasmani
mestilah dicatatkan dalam buku dengan menyatakan peminjam,
nama alat dan kuantitinya.

5. Alat yang dipinjam mesti digunakan dengan betul .

7. Alat yang dipulangkan mestilah disusun dan diletakkan semula
ke tempat-tempat asalnya.

10.Alat-alat yang rosak sedikit perlu dibaiki jika boleh.

12.Pastikan buku catatan ditandatangan semula selepas alat
dipulangkan untuk memastikan tiada alat yang hilang.