Domnul din ceruri

SOPRANO
ALTO

 
       

    
făr' de-n- ce - put

Dom- nul din ce - ruri

TENOR
BASS

 



     
 

5

Hai cu to - Ńii spre Bet- le - em

Din - tr-o Fe- cioa - ră

    
  

 

     
      
să por - nim

      








       


 
 
   
    

       
   

Să-l slă- vim să ne-n- chi- năm

       

 

    
azi s-a năs- cut

    
  
 

 

să-l slă -

vim

 

 
 
3

9



   
   
  
       
         
Cio - bă- naşi din de - păr - ta - re

 

fug la ies - le să-l a - doa- re Prunc prea- sfânt

   
    

   
       

          
            
   
13

Pe cer în co - ru - ri sfin - te

în - ge - rii cântă dul- ce Mă - ri - re lui I - sus

                   
       
            

2. Varsă iubire-n sufletul meu
Pace dă lumii
Prunc Dumnezeu.

   
Prunc prea- sfânt

   
      
Mă - ri - re lui I - sus.

     

    

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful