TIMP

FORMA

FORMARE

EXEMPLU

UTILIZARE -acțiuni obișnuite, care se întâmplă în mod regulat, dar nu neapărat în momentul vorbirii; -adevăruri sau realități general acceptate; -exprimă opinii, preferințe;

MENȚIUNI all the time, always, every day (week, month, year, etc), most of the time, often, usually, sometimes, rarely; -În acțiuni viitoare, când este precedat de if, when, until as soon as, before, after. now, in this moment; - numai verbele dinamice au formă continuuă; - vb statice (de percepție,senzație activit. mentală, relație, posesie: believe, realise, think, suppose, understand,see know, hate, love understand,own mean,need, hear) ! - vb to like -fără formă continuuă - cu adverbe de frecvență: always, sometimes, often, etc; - just, yet - la interogativ se folosește adverbul already pentru a sublinia uimirea;

Prezent Aff. S + vb + (s, es – pers. I always go to school in time. Simplu Neg. III, sg) He doesn't work every day. Int. S + don't/doesn't + vb Do you like pizza? Do/Does + S + vb - In autumn, it rains very much. - She likes ice cream better than cakes. - If it rains, we will stay at home. -We will finish the work before he comes.
Prezent Aff. S + to be + vb-ING Continu Neg. S + to be + not + vb-ING u Int. To be + S + vb-ING

I am going to school now. He is not working now. Are you loving pizza? - He is writing a new book.

! Timpurile continuue sunt forme care aparțin registrului oral, limbii vorbite și sunt rar folosite -More and more perople from în registrul scris! Mexic are learning English. -Are you doing anything interesting these days? -My sister is always wearing my clothes! -Your English is improving! - Why are you eating my ice cream? Prezent Aff. S + have/has +vb (ed, forma Perfect a III-a) Simplu Neg. S + haven't/hasn't + vb (ed sau forma a III-a) Int. Have/has + S + vb (ed sau forma a III-a)

-acțiune care se află în plină desfășurare în momentul vorbirii; -acțiune care este în desfășurare în prezent, dar nu se întâmplă exact în momentul vorbirii -tendință sau acțiune care a debutat recent. -acțiuni dintr-un prezent mai lung, dar temporar. -acțiuni de lungă durată sau obiceiuri -pentru situații care se schimbă; -pentru a te plânge de o situație temporară

People have poluted the planet. - acțiune petrecută și încheiată într-un I haven't done my homework moment din trecut ce nu yet. paote fi precizat; cu My parents have just arrived. rezultate ce se văd în prezent; - acțiune care s-a încheiat recent; - acțiune trecută, parte a unui proces neîncheiat încă;

Prezent Aff. S + have/has + been + verb- The boys have been playing Perfect ING football since noon. Continu Neg. S + haven't/hasn't +been + I haven't been gone for long. u vb-ING

- acțiune care a început - cu prepoziții în tecut și continuă în temporale since, prezent; for, until

Int.

Have/has + S + been + vbING

Have you been working until now? I played tennis last year. -fapte și realități din trecut; acțiuni repetate -acțiune care s-a She didn't wash the dishes. desfășurat și s-a Did you finish the homework? încheiat într-un moment trecut determinat, precizat; - cu adverbe de timp: in the morning, the day before yesterday, last night (month, etc); -cu while -this time yesterday,

Trecutul Aff. S + vb-ED (vb. regulate) Simplu S + vb (forma a II-a pt vb neregulate) Neg. S + didn't + vb (inf. scurt) Int. Did + S + vb (inf. scurt)

Trecutul Aff. S + was/were +vb-ING While my brother was listening -acțiune în desfășurare Continu Neg. the radio, I was reading a într-un moment din u Int. S + wasn't/waren't + vb-ING book; trecut;

forma a III-a) by the time you arrive home. predicții. etc) încheiat înaintea unui alt timp. S + had + vb (ed.scurt) TO BE GOING TO. tomorrow.They were playing. Will you have gained the money by February? -I think I will have finished my homework by 7 o'clock. -pt a descrie o scenă din trecut.. scurt) S + shall not/ won't + Int. forma a III-a) by this time next Wednesday. next year. Were you sleeping at this time. forma a Perfect III-a) Simplu Neg. expect. S + shall not/will not + have 20. Will you come tomorrow? -acțiune care se -Monday at this desfășoară concomitent hour. . he wasn't paying attention. the day after tomorrow. vb-ING Shall/will + S + be + vbING year. plină desfășurare într-un u Neg. Had + S + been + vb-ING . S + hadn't + been + vb-ING u Int. S + shall not/will not + have He will not have gone to work Int. S + shall/will + have + vb I shall have finished the exam Perfect (ed. invitații.before Trecutul Aff. Had you been learning all night? I shall visit Paris next week. puțin utilizată! ! Cea mai des folosită Shall/will + S + have + been Will you have been starting the în engleza vorbită și + vb-ING course when I will finish my scrisă este forma classes? prescurtată 'll ! . Had + S + vb (ed.acțiune care s-a .. She hadn't been gone more than half an hour. promisiuni. desfășurat continuu pe o . She hadn't finished her work before midnight. I had come home before my mother arrived from office. planuri ale acțiunilor viitoare. a exprima întâmplări din viitor care nu sunt prea sigure Viitorul Aff. a III-a formă) Trecutul Aff.Was/were + S + vb-ING When the teacher explained. She will not (won't) go to her cousin next Friday. Simplu Neg. forma a III-a) Int.acțiune care s-a petrecut înantea unei alte acțiuni din trecut. !! În engleza modernă .since. Simplu Neg. S + shall not/will not + be + He will not be living here next moment din viitor. S + shall/will + vb(inf. hope. talking and laughing during the class. vb(inf. yesterday? . S + shall/will + be + vb-ING I shall be flying at this hour -acțiune viitoare în Continu tomorrow. .already forma shall este f. forma a III-a) Shall/will + S + have + vb (ed. Had you gone to the airport? I had been writing a letter for 20 minutes. for. + vb (ed. u + been + vb-ING Int.scurt) Shall/will + S + vb(inf. Int. -acțiuni care vor avea loc într-un moment din viitor. S + shall/will + have + been I shall already have been Perfect + vb-ING turning old when you will be Continu Neg. pt. Viitorul Aff. S + hadn't + vb (ed. intenții) Viitorul Aff. -by . S + had + been + vb-ING Perfect Continu Neg. oferte. etc cu o altă acțiune. etc Viitorul Aff. Will they be reading books this time in the week-end? -pt.all day (night. perioadă de timp și s-a year. a sublinia o acțiune care care va fi terminată într-un moment al viitorului.(pt planuri. cereri -interogații despre viitor.după think.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful