GURDŽIJEV, Georgije Ivanovič SVE I SVAŠTA ili BELZEBUBOVI RAZGOVORI S UNUKOM Objektno nepristrana kritika čovjekovog života

(Knjiga prva ) NAPOMENA: UNUTAR OVOG PDF-a SU SVE TRI KNJIGE

Naslov originala SVE I SVJA - BESEDBI VELBZEVULA SO SVOIM VNUKOM Harvest, Minsk AST, Moskva 2000.

SADRŽAJ:
OD AUTORA ................................................................................................................................................................5 Poglavlje 1 BUðENJE MISLI............................................................................................................................................6 Poglavlje 2 PROLOG, ILI KAKO SE BELZEBUB NAŠAO U NAŠEM SUNČEVOM SUSTAVU ............................24 Poglavlje 3 ZAŠTO JE KASNILO SPUŠTANJE "KARNAKA"....................................................................................26 Poglavlje 4 ZAKON PADA .............................................................................................................................................30 Poglavlje 5 SUSTAV ARHANðELA HARITONA ........................................................................................................32 Poglavlje 6 VJEČNI MOTOR ..........................................................................................................................................33 Poglavlje 7 KOJA PRIPOVIJEDA O ISTINSKOM DUGU............................................................................................35 Poglavlje 8 NERAZUMNI BELZEBUBOV POTOMAK SE DRZNUO DA LJUDE NAZOVE "MEKUŠCIMA" ......36 Poglavlje 9 PORIJEKLO MJESECA ...............................................................................................................................37 Poglavlje 10 ZAŠTO "LJUDI" NISU LJUDI...................................................................................................................40 Poglavlje 11 SPECIFIČNOST LJUDSKE DUŠE............................................................................................................43 Poglavlje 12 PRVA GRMLJAVINA................................................................................................................................45 Poglavlje 13 ZAŠTO LJUDSKI UM NA SVOJE FANTAZIJE GLEDA KAO NA STVARNOST...............................47 Poglavlje 14 PRIČA O PERSPEKTIVI KOJA NE OBEĆAVA NIŠTA DOBRO ..........................................................49 Poglavlje 15 PRVO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU ..........................................................50 Poglavlje 16 RELATIVNOST PREDSTAVA O VREMENU.........................................................................................55 Poglavlje 17 SUPERBESMISLICA: BELZEBUB TVRDI DA NAŠE SUNCE NITI SVIJETLI NITI GRIJE .............60 Poglavlje 18 SUPERNEUSKLAðENOST ......................................................................................................................65 Poglavlje 19 BELZEBUBOVA PRIČA O NJEGOVOM DRUGOM PUTOVANJU NA ZEMLJU ..............................76 Poglavlje 20 TREĆE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA ZEMLJU ...........................................................................87 Poglavlje 21 PRVI BELZEBUBOV ODLAZAK U INDIJU...........................................................................................95 Poglavlje 22 PRVI PUT NA TIBETU............................................................................................................................104 Poglavlje 23 ČETVRTO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU ................................................110 Poglavlje 24 PETO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU.........................................................127 Poglavlje 25 VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ - IZASLANIK NEBA NA ZEMLJI..........................................138 Poglavlje 26 LEGOMONIZAM DJELA "UŽAS SITUACIJE" VELIKOG SVETITELJA AŠJATE ŠIMAŠA ..........140 Poglavlje 27 NAČIN ŽIVOTA KOJI JE LJUDIMA SAVJETOVAO VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ ..........145 Poglavlje 28 GLAVNI VINOVNIK PROPASTI SVIH SVETIH DJELA AŠJATE ŠIMAŠA .....................................153 Poglavlje 29 PLODOVI NEKADAŠNJIH CIVILIZACIJA I CVJETIĆI SUVREMENOG DOBA.............................160 Poglavlje 30 UMJETNOST............................................................................................................................................173 Poglavlje 31 ŠESTO I POSLJEDNJE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU............................203 Poglavlje 32 HIPNOTIZAM ..........................................................................................................................................217 Poglavlje 33 BELZEBUB KAO PROFESIONALNI HIPNOTIZER ............................................................................226 Poglavlje 34 BELZEBUB U RUSIJI..............................................................................................................................231 Poglavlje 35 KOZMIČKI BROD "KARNAK" MIJENJA PREDVIðENI KURS ........................................................256 Poglavlje 36 NEŠTO O NIJEMCIMA ...........................................................................................................................258 Poglavlje 37 FRANCUSKA ...........................................................................................................................................259 Poglavlje 38 RELIGIJA..................................................................................................................................................272 Poglavlje 39 SVETA PLANETA ČISTILIŠTE .............................................................................................................291 Poglavlje 40 BELZEBUB PRIČA O TOME KAKO SU LJUDI SAZNALI I ODMAH ZATIM ZABORAVILI FUNDAMENTALNI KOZMIČKI ZAKON HEPTAPARAPARŠINOHA ..................................................................319 Poglavlje 41 DERVIŠ IZ BUHARE HADŽI ASVAZ TRUV .......................................................................................343 Poglavlje 42 BELZEBUB U AMERICI.........................................................................................................................364 Poglavlje 43 BELZEBUB PRIČA O PROCESU MEðUSOBNOG UNIŠTAVANJA KOJI SE POVREMENO JAVLJA KOD LJUDI, ILI BELZEBUBOVO MIŠLJENJE O RATU..........................................................................420 Poglavlje 44 PREMA BELZEBUBOVOM MIŠLJENJU LJUDSKO SHVAĆANJE PRAVDE U OBJEKTIVNOM SMISLU PREDSTAVLJA SAMO PROKLETU FATAMORGANU...........................................................................446 Poglavlje 45 PREMA BELZEBUBOVOM MIŠLJENJU, TO ŠTO LJUDI IZ PRIRODE IZVLAČE ELEKTRICITET I KORIŠTENJEM GA UNIŠTAVAJU, PREDSTAVLJA JEDAN OD OSNOVNIH UZROKA SKRAĆIVANJA LJUDSKOG ŽIVOTA....................................................................................................................................................457 Poglavlje 46 BELZEBUB OBJAŠNJAVA SVOM UNUKU ZNAČENJE FORME I REDOSLIJEDA KOJE JE ODABRAO ZA PREZENTIRANJE INFORMACIJA O LJUDIMA............................................................................464 Poglavlje 47 NEIZBJEŽNI REZULTAT NEPRISTRANOG MIŠLJENJA ..................................................................470 Poglavlje 48 AUTOR ČITAOCIMA..............................................................................................................................475 NAPOMENA IZDAVAČA .......................................................................................................................................498

3

Georgije Ivanovič Georgije Ivanovič Gurdžijev (1877-1949) se u mladosti spremao za poziv svećenika i liječnika, ali se već tada zainteresirao za proročanstva, telepatiju, čudotvorna iscjeljenja i slične fenomene. U traganju za "istinskim znanjem" obišao je mnoge zemlje Centralne Azije i Srednjeg Istoka, a ostatak života proveo je u Europi i Americi. Od 1913. do 1917, držao je predavanja u Moskvi i Petersburgu. Krajem 1913, započeo je rad na osnivanju Instituta za harmoničan razvoj čovjeka. Kada je počela revolucija, odlazi sa svojim učenicima na Kavkaz. Tokom 1917. i 1918, njegov Institut je radio u Tiflisu, a zatim u Konstantinopolju (19191921) i u Francuskoj. Godine 1924. filijala ovog Instituta otvorena je i u New Yorku. Doktrina Gurdžijeva sadrži elemente joge, tantrizma, zendizma, sufizma. Pošto čovjeka smatra mehanizmom koji je determiniran izvana, on je namjenu Instituta vidio u stvaranju uvjeta "u kojima ništa ne može biti stvoreno automatski i nesvjesno". U tom cilju je koristio različite vježbe (koje su podijeljene u sedam kategorija), predviñene da razvijaju tijelo, mišljenje i osjećanja čovjeka. Posebnu pozornost poklanjao je muzici, plesu, tehnici meditacije. Svi oblici umjetnosti po G. predstavljaju kodirani sustav drevnih znanja, "oblike pisma", i zato u istinskoj umjetnosti nema ničeg slučajnog - ona je objektivna. Suvremena umjetnost je subjektivna i u njoj prevladava princip zadovoljstva. Plesni pokreti, smatrao je on, nose u sebi religiozne ili filozofske ideje. Svaka rasa i nacija, svaka epoha, zemlja, klasa i profesija, raspolažu odreñenim brojem "poza", iz čijih okvira one nikad ne izlaze i koje čine njihov "stil", povezan s odreñenim oblicima mišljenja i osjećanja. Čovjek ne može promijeniti ni formu svojih misli, ni formu svojih osjećaja a da ne promijeni "poze". Sve na svijetu je, po mišljenju Gurdžijeva, materijalno i nalazi se u kretanju, dok su različiti oblici materije samo različiti stupnjeva gustoće. Čovjekova duša je takoñer materijalna, ona se sastoji iz vrlo fine supstance i stječe se tokom čitavog života. Čovjek nema stalno, nepromjenljivo, individualno "ja". Umjesto njega postoje tisuće posebnih "ja", često potpuno nepoznatih jedno drugom, meñusobno isključivih i neusklañenih. On je čitavo čovječanstvo zamišljao u obliku četiri kruga. - Unutrašnji krug je "ezoterički". Njega čine ljudi koji su dostigli najviši nivo razvoja: svaki takav čovjek posjeduje nedjeljivo "ja", sve forme svijesti, kompleksno znanje, slobodnu volju, i meñu njima nema nesuglasica. - Ljudi srednjeg, "mezoteričkog" kruga, posjeduju sve kvalitete, svojstvene ljudima «ezoteričkog" kruga, ali njihovo znanje ima više teorijski karakter. - Treći krug je "egzoterički" a znanja ljudi koji ga čine nosi više filozofski, apstraktni karakter. Njihovo se razumijevanja ne izražava djelima; ipak, ni meñu njima nema nerazumijevanja i razdora. - Najzad, četvrti, "vanjski" krug, jest krug "mehaničkog čovječanstva". Meñu ljudima nema uzajamnog razumijevanja, postoji nešto kao "miješanje jezika". Ideje Gurdžijeva je najsustavnije izložio njegov učenik P. D. Uspenski, čija knjiga "U potrazi za čudesnim" sadrži i podatke o životu njegovog učitelja u Moskvi, Petersburgu, na Kavkazu. Svoju prvu knjigu Gurdžijev je napisao nešto prije svoje smrti - "Sve i svašta, ili Belzebubovi razgovori s unukom", dok su u drugu knjigu, «Susreti s iznimnim ljudima", ušli rukopisi koje su njegovi učenici objavili poslije njegove smrti.

4

OD AUTORA Došao sam do zaključka da suvremenici mogu izvući korist iz mojih istraživanja ukoliko prilikom čitanja budu doživjeli nove utiske i ukoliko budu čitali slijedeći narodnu mudrost koje sam se nedavno sjetio: «Više Sile mogu uslišati svaku molitvu jedino ukoliko je ona izgovorena 3 puta: prvi put - za sreću i spokoj duše roditelja; drugi put - za sreću susjeda; i tek treći put - za osobnu sreću." Smatram neophodnim da vam već na prvoj stranici ove knjige, spremne za objavljivanje, dam sljedeći savjet: «Čitajte svaku moju knjigu 3 puta: Najprije, u krajnjoj liniji, onako kao što čitate sve knjige i novine svoga doba; Zatim - na glas, kao što biste čitali nekoj drugoj osobi; I tek treći put se potrudite da prodrete u suštinu moga pisanja." Tek tada ćete moći računati na formiranje vlastitog, samo vama svojstvenog nepristranog mišljenja o mom pisanju. I jedino tada će biti moguće ostvarenje moje nade da ćete, shvativši sve, uspjeti da izvučete za sebe onu osobitu korist u koju se uzdam svim svojim bićem.

5

Poglavlje 1 BUðENJE MISLI
Od svih uvjerenja, formiranih u mojoj svijesti tokom mog neobičnog života odrasle osobe, moj najpouzdaniji zaključak jest da nezavisno od nivoa razvoja svog mišljenja i svojih individualnih osobina, zbog kojih se rañaju najrazličitije ideje, ljudi uvijek i svuda na zemlji osjećaju neodoljivu potrebu da, kad god započnu nešto novo, izgovore na glas ili, u krajnjem slučaju, u sebi, onu naročitu bajalicu koja je jasna i najvećim neznalicama. Njene riječi su na razne načine formulirane u različitim vremenima, a u naše vrijeme one glase: «U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amen." Eto zašto i ja, sada, kada započinjem potpuno nov i za mene rizičan posao, kao budući autor ove knjige, izgovaram te riječi ne samo na glas, već potpuno razgovijetno i, kako je rekao jedan Tulužanin, "sa izrazitom intonacijom", naravno, s onim stupnjem izražajnosti koji dopuštaju činjenice već formirane u mojoj cjelovitoj svijesti i ukorijenjene u njoj. Te činjenice se, uzgred, formiraju u čovjeku tokom njegove mladosti i kasnije, tokom svjesnog života, odreñuju karakter i snagu te intonacije. Pošto sam ovako započeo, mogu biti potpuno spokojan i čak, u skladu sa sadašnjom predstavom o "religioznom moralu", potpuno siguran da će ubuduće sve u mom novom rizičnom poduhvatu ići kao po loju. U svakom slučaju, počeo sam raditi, a o budućnosti mogu da se izrazim u skladu sa izrekom: "Živi bili pa vidjeli - reče slijepac." Prije svega, dok svoju još pouzdanu desnu ruku, iako nešto oslabljenu poslije automobilskog udesa, držim na srcu (o čijoj stalnosti ili nestalnosti ne želim govoriti), otvoreno priznajem da nisam imao ni najmanju želju da pišem, ali su me na to prisilile okolnosti na koje apsolutno nisam mogao utjecati, mada još ne znam da li su one bile slučajne ili su ih izazvale neke vanjske sile. Znam samo da su me te okolnosti natjerale da pišem, i to ne nekakve besmislice za čitanje pred spavanje, već debele i teške knjige. Pa, kako god bilo, ja počinjem. Ali, odakle da počnem? O, ñavole! Neće se valjda ponoviti onaj čudan i vrlo neprijatan osjećaj koji sam doživio prije otprilike 3 tjedna kada sam u mislima načinio plan i redoslijed ideja, koje želim objaviti, a da pri tome nisam znao kako da počnem. Taj osjećaj se može opisati sljedećim riječima: "Strah da se ne zagrcneš od suviška vlastitih misli." Tog tegobnog osjećaja mogao sam se riješiti jedino ako bih se vratio onoj kobnoj navici, koja nije svojstvena samo meni već i svim mojim suvremenicima, jer, zahvaljujući njoj možemo bez ikakve griže savjesti svaki posao da odložimo "za sutra". Bilo mi je lako da tako postupam pošto mi se činilo da do početka rada ima još mnogo vremena; ipak, više se ne može odlagati - moram početi po svaku cijenu. Od čega da počnem? Hura!!!... Eureka!!! Skoro sve knjige koje sam imao prilike čitati počinju predgovorom. Dakle, i ja trebam početi nečim sličnim. Kažem "nečim sličnim", zato što sam tokom čitavog svog života, od momenta kada sam počeo razlikovati dječake od djevojčica, uvijek činio sve, apsolutno sve, drugačije od ostalih, meni sličnih dvonogih uništivača Prirode. Zato i sada moram početi od te svoje osobnosti i knjigu ne smijem početi onako kako to rade drugi pisci.
6

U svakom slučaju, zanemarit ću tradicionalni predgovor i početi naprosto upozorenjem. Takav početak će biti sasvim razuman jedino ukoliko ne bude proturječio nijednom od mojih psihičkih i organskih principa, uključujući tvrdoglavost. Ipak, to će biti potpuno časno, naravno, u objektivnom smislu, jer ja nimalo ne sumnjam u to da će se zahvaljujući mojim spisateljskim radovima većina čitalaca odmah oprostiti od svoga "blaga", stečenog nasljeñem ili osobnim trudom. To "blago" se naziva "tajnim znanjima" i vodi jedino u romantično doživljavanje stvarnosti ili u naivne snove o budućnosti. Ljudi iz moje okoline slažu se da će se, prije ili kasnije, promjene izazvane mojim radovima dogoditi svakome tko te radove savlada. Profesionalni pisci svoje uvode obično počinju "obraćanjem čitaocu". Ali ja neću raditi isto što i ti zli pametnjakovići s njihovim laskanjem koje prijatno golica nerve manje normalnih ljudi. Dakle... Draga moja, dubokopoštovana, odlučna i, naravno, najmilostivija gospodo i moje najdraže, očaravajuće i besprijekorne dame - oprostite mi, preskočio sam najvažnije - moje nimalo egzaltirane dame! Imam čast da vas obavijestim da, iako se pod utjecajem okolnosti nastalih u posljednje vrijeme namjeravam pozabaviti književnim radom, ne samo da tokom čitavog svog života nisam napisao ni jednu jedinu knjigu ili "poučni članak", već, čak, nijedno pismo u kome bih trebao paziti na gramatiku. Bez obzira na to što sam sada blizu toga da postanem profesionalni pisac, ja nemam iskustva u pogledu utvrñenih pravila i procedura ili u onome što se naziva "prefinjeni književni stil", te sam, prema tome, prisiljen da ne pišem onako kako pišu obični patentirani pisci na čiji ste jezik, po svoj prilici, navikli isto kao i na vlastiti miris. Po mom mišljenju bit će vam najteže da savladate ono što vam je usañeno u djetinjstvu i što je sada u potpunoj harmoniji s vašom dušom - odlično izgrañen automatizam doživljavanja svih vrsta novih utisaka. Zahvaljujući tom "blagoslovu" vi, koji ste već poodrasli, ne morate uopće koristiti bilo kakav misaoni napor. Otvoreno rečeno, glavni problem, koji ja smatram važnim, nije nedostatak iskustva u poštovanju književnih pravila i postupaka, već moje nepoznavanje već spomenutog "profinjenog književnog stila", koji je u naše vrijeme potreban ne samo piscima već, čak, i običnim smrtnicima. Nedostatak, pak, tehnike književnog zanata ne brine me posebno jer je on za suvremeni život prirodan. Moram kazati da je "blagoslov" koji sam već definirao, nastao na Zemlji i procvjetao u raskošnim bojama zbog neobične boljke koja posljednjih 20-30 g. muči one predstavnike sva 3 pola koji spavaju poluotvorenih očiju i čija je koža plodno tlo za svakojake bubuljice. Ta čudna bolest se manifestira ovako: ako je bolesnik malko obrazovan i plaćeno mu je 3 mjeseca unaprijed, on, ona ili ono će svakako započeti pisati nekakav "poučni članak", ako ne i čitavu knjigu. Znajući za tu novu ljudsku boljku, kao i to da ona ima karakter epidemije, s pravom mogu pretpostaviti da ste, što bi rekli doktori, na nju stekli imunitet i da zato nećete previše negodovati zbog moje nekompetentnosti u tehnici književnog zanata. Eto zašto je težište mog upozorenja na riječima koje govore o mom ignoriranju «profinjenog književnog stila." U svoju obranu, možda podcjenjujući neodobravanje koje u vašoj probuñenoj svijesti može izazvati moje nepoznavanje tog stila, nezamjenljivog za moderan život, smatram neophodnim reći, mirna srca i obraza usplamtjelih od stida, da sam, naravno, u djetinjstvu učio taj stil i da su me moji učitelji, pripremajući me za život odrasle jedinke, koristeći umjerene doze zastrašivanja, stalno prisiljavali da učim napamet mnogo toga što upravo predstavlja to
7

suvremeno "uživanje". Na nesreću, naravno vašu, a ne moju, od svega onoga što sam naučio automatski, nije ostalo ništa i ništa nije sačuvano u mom sadašnjem književnom radu. Uzrok tog gubitka nije moja lijenost ili lijenost mojih poštovanih i nepoštovanih učitelja. Taj ljudski trud je potonuo u pijesak zbog nepredvidivog i potpuno izuzetnog stjecaja okolnosti koji se odigrao u momentu mog dolaska na Svijet Božji, što je poslije "psihofizičkoastrološkog" istraživanja protumačio jedan poznati europski okultista. Evo kako se to dogodilo: naš glupi hromi jarac je razbio prozor i kroz rupu su u vibracijama potekli zvuči muzike sa susjedovog fonografa (gramofona), u trenu kada je babica, koja je porañala moju mamu, sisala tabletu s kokainom. Osim tog slučaja, rijetkog u svakodnevnom životu, moje sadašnje stanje se takoñer bazira na kasnijim dogañajima mog zrelog života i djetinjstva. Do tog zaključka, moram priznati, došao sam poslije dugih razmišljanja, zasnovanih na metodi profesora her Štumpfsinšmauzena. Radi se o tome da sam uvijek, i instinktivno i mehanički, a ponekad čak i svjesno, tj. u načelu, izbjegavao da taj "prefinjeni književni stil" koristim za sporazumijevanje. Dakle, govorim o toj sitnici (a možda i nije sitnica), koja se zahvaljujući trima razlozima formirala u mojoj svijesti tokom prethodnih godina. Odličio sam da o tome ispričam u prvom poglavlju svoga rada. Ostaje, meñutim, nepromijenjena i blještava, kao američka reklama, jedna činjenica koju ne mogu promijeniti nikakve sile, čak ni "poi-ćoi" "stručnjaka za gluparanje", a to je da ja, koga su u posljednje vrijeme mnogi smatrali samo dobrim nastavnikom ritualnih plesova, sada postajem profesionalni pisac i da ću, naravno, pisati mnogo, iako, meñutim, nemam automatski stečene i automatski primjenljive navike za tako nešto. Iznijet ću sve što sam sročio jednostavnim, običnim, životnim jezikom bez ikakvih književnih manipulacija ili gramatičkih lukavstava. Ali to još nije sve! Nisam riješio najvažnije pitanje - na kojem ću jeziku pisati. Iako sam počeo pisati na ruskom, s tim jezikom, kako bi rekao Mula Nasradin, najmudriji od mudrih, "nećeš daleko dogurati"1. Ruski jezik je vrlo dobar - nema spora. Ja ga čak i volim, ali... samo za pričanje viceva (kada se raspredaju razne priče), ili za razmatranje pitanja o nečijem porijeklu. Ruski jezik podsjeća na engleski, koji je takoñer vrlo dobar, ali samo za diskusije u pušionicama, u kojima džentlmeni, pošto se udobno smjeste u fotelje i prekrste nogu preko noge, razmatraju problem smrznutog australijskog mesa ili, možda, "indijsko" pitanje. Oba ova jezika podsjećaju na poznatu moskovsku čorbu u koju možete strpati sve što god hoćete, osim sebe i mene - sve što god poželite, čak i Šeherezadinu feredžu. Moram kazati da sam pod pritiskom slučajnih, i ne sasvim slučajnih okolnosti bio prisiljen da vrlo ozbiljno i duboko, i sileći sebe, naučim govoriti, pisati i čitati na mnogim jezicima. Postigao sam u jezicima takvu brzinu i automatizam da bih sada, kada me je sudbina natjerala da se pozabavim književnim radom, mogao pisati na bilo kojem od njih. Ali, da bih razumno koristio taj automatizam, stečen dugom praksom, trebam pisati na ruskom ili na armenskom, pošto su se posljednjih 20 ili 30 godina moje životne prilike odvijale tako da sam za sporazumijevanje morao koristiti ta dva jezika i mnogo sam ih prakticirao.

1

Mula Nasradin, ili, kako ga još nazivaju, Nasradin Hoña, malo je poznat u Europi i Americi, ali je znamenit u azijskim zemljama. To je legendarni lik koji podsjeća na Tila Oilenšpigela, iz njemačkog folklora. On je junak mnogobrojnih bajki i priča, starih i novih, koje oslikavaju narodnu mudrost.

8

O, ñavole! Čak se i u ovom slučaju manifestira jedna od osobina moje svojevrsne i za običnog čovjeka neobične duše, a to je navika da mučim sebe. Ali muke koje osjećam sada, kada sam već zreo čovjek, potiču od osobina koje su u moju osobitu dušu usañene u djetinjstvu zajedno s velikom količinom raznih budalaština, nepotrebnih u suvremenom životu, što me mehanički primorava da uvijek i svuda postupam jedino u skladu s narodnom mudrošću. U sadašnjim okolnostima, kao i uvijek kada me obuzmu sumnje, one se nezvane uvlače u moju glavu, koja nije bila sazdana da shvati suštinu prastare izreke sačuvane do naših dana: "Svaki štap ima dva kraja." Kada pokuša da shvati osnovnu misao i pravo značenje skriveno u toj čudnoj formulaciji, svaki čovjek, koji razmišlja zdravorazumski, ubrzo može doći do zaključka da su sve ideje, sadržane u tim riječima, zasnovane na istini koju su ljudi tokom dugih vjekova spoznali, a prema kojoj svaki neobičan fenomen u životu ima dva, po svom karakteru suprotna uzroka, i da taj fenomen dalje izaziva takoñer dva suprotna rezultata koji, opet, postaju uzrok novog fenomena. Na primjer, uzmimo da nešto što je posljedica dva suprotna uzroka daje svjetlost; zatim to nešto, isto tako neizbježno, može biti početak srodne pojave - tame; ili, ako neki faktor izaziva impuls očiglednog zadovoljstva u organizmu živog bića, on će isto tako neminovno izazvati takoñer očigledno nezadovoljstvo i tako dalje, uvijek i u svemu. Ako ovdje upotrijebim taj obrazac narodne mudrosti, stvarane tokom vjekova i izražene u sliku štapa koji zaista ima 2 kraja, od kojih jedan simbolizira dobro, a drugi - zlo, može se reći da, ukoliko primijenim spomenuti automatizam, stjecan dugogodišnjom praksom, to će za mene osobno biti dobro, ali će se za mog učitelja pretvoriti u suprotnost; a što je to što je suprotno dobru lako može razumjeti svaki normalan čovjek. Ukratko, ukoliko ja iskoristim svoje prerogative i uhvatim se za "dobar" kraj štapa, "zli" kraj će se svakako sručiti na glave čitalaca. To se zaista može dogoditi zato što je na ruskom nemoguće izraziti tananost filozofskih problema koje namjeravam da prilično temeljno objasnim u svom radu, a, u isto vrijeme, iako je to na armenskom moguće, na nesreću svih mojih suvremenika Armenaca, on nije baš sasvim pogodan za izražavanje suvremenih pojmova. Da bih smanjio gorčinu izazvanu tim unutrašnjim ranama, priznajem da sam u dane svoje rane mladosti, kada su me interesirali problemi filologije, i kada sam bio njima zaokupljen, armenskom jeziku davao prednost nad svim ostalim jezicima koje sam tada govorio, uključujući i moj materinji. Armenski jezik mi je tada bio najdraži uglavnom zato što je imao vlastiti karakter i što nije imao ništa zajedničko sa susjednim jezicima, a sve njegove «tonalnosti", kako bi rekli učeni filolozi, bile su svojstvene samo njemu i, kako sam već tada shvatio, u potpunosti su odgovarale karakteru toga naroda. Ipak, tokom posljednjih 30 ili 40 g., bio sam svjedok takvih promjena u armenskom jeziku da on, iako još nije sasvim izgubio originalnost i samostalnost, koje su mu bile svojstvene još od davnina, sada dobiva osobinu "grube smjese jezika", čija asonanca para uši svakom više ili manje pažljivom i osjetljivom slušaocu kao prazan splet turskih, perzijskih, francuskih, kurdskih intonacija, pomiješanih s drugim "teško svarljivim" i "neartikuliranim" šumovima. Skoro isto se može reći i za moj materinski jezik - grčki, kojim sam govorio u djetinjstvu i čiji ukus "automatske asocijativne energije" i dalje pamtim. Usuñujem se da kažem da bih na njemu mogao i sada da izrazim sve što poželim, ali to je nemoguće iz jednostavnog i djelomično komičnog razloga jer bi netko morao da sredi i prevede moje radove na druge jezike. A tko će to da uradi?
9

s mojim materinim jezikom učinili isto ono što su Armenci učinili sa svojim. a koje se odnosi na proces ljudskog mišljenja. protječe isključivo u skladu s tim zakonom. utisnutoj u najranijem djetinjstvu u mozak koji funkcionira kod svakog stvorenja. Pošto sam već dotakao pitanje koje je za mene postalo skoro fiks-ideja. zaneseni željom da po svaku cijenu liče na predstavnike suvremene civilizacije. zato što su tokom posljednje 3-4 decenije moji dragi "sunarodnjaci". kako su stari teozofi govorili. i kod čovjeka takoñer . Tokom više vjekova koji su protekli na Zemlji. armenske i kazarske basturme2. A za sada ću pisati djelomično na ruskom. a još prije njihovu gramatiku. a to je da se počevši od ranog djetinjstva. trudeći se da postanu ruski intelektualci. Ja posjedujem iskustvo. svojstvena kako životinjama.Moglo bi se s punom sigurnošću reći da čak i najbolji stručnjak za novogrčki naprosto ništa ne bi shvatio od onoga što napišem na jeziku koji sam usvojio u svom djetinjstvu. Prva mišljenje u kome se misli izražavaju riječima i uvijek imaju relativno znanje. već u prvoj glavi ispričam makar nešto o onome što sam slučajno saznao. i prije nego što u svom pisanju doñem do mjesta gdje namjeravam da ovaj problem razmotrim detaljno. i druga vrsta.na armenskom.) 10 . Kasnije. od vremena kada sam počeo da rasturam ptičja gnijezda i zadirkujem sestre svojih prijatelja. i to mi je skoro prešlo u naviku. Vrijedilo bi obratiti pozornost na jedan kuriozitet. Utoliko prije što meñu ljudima koji su stalno u mom okruženju nekolicina poznaje ta dva jezika i ja se nadam da će oni moći s njih da prevode prilično dobro. Još u mladosti se formiraju dvije vrste mišljenja. koji se u vrijeme kada sam već postao "učitelj plesa". On se sastojao u tome da su jezike. Vrlo često u životu dospijevao sam u teške situacije i vrlo često iz njih nalazio izlaz. stvorili ljudi koji po svojim lingvističkim znanjima apsolutno liče na dvonoge životinje. koji se zbog rñave nasljednosti i odvratnog odgoja vremenom pretvaraju u "proždrljive moljce" i uništavaju sve ono dobro što su nam ostavili preci. a posebno ljudskog mišljenja. prev. po riječima Nasradina Hodže.istini o odreñenom svojstvu što se manifestira u skladu sa zakonom koji su drevni mudraci nazivali "zakonom asocijacije". uvaženi kupci moga umovanja! Za sada ima dovoljno francuske. kao i o tome da proces mišljenja svakog bića. kad sam zahvaljujući toj profesiji počeo da komuniciram s najrazličitijim ljudima. tako i čovjeku. to je postalo normalno za svakoga tko se drznuo i poželio da se u osobnim i tuñim očima pokaže kao "svjesni mislilac". Takvi ljudi. i to . i to ponavljam tako da to dobro zapamtite . već onako kao što pamtite časnu riječ danu samome sebi ili nekom drugom čovjeku: nezavisno od toga koji jezik budem koristio uvijek i u svemu ću izbjegavati "prefinjen književni stil". smatram da mogu da. i ja ću naći rješenje. U svakom slučaju. "planetarnom tijelu". koje je mudri Nasradin Hodža opisao ovako: «Oni se u to razumiju kao magarac u kantar". Grčki jezik.ne onako kako ste navikli da "pamtite" druge stvari. I što sada? Ali ne brinite. 2 Vrsta dimljenog mesa uvaljanog u razne začine (prim. a pri tome povremeno nemaju ni najmanju predstavu o očiglednoj istini. čiji sam duh i slovo naslijedio. čak i u svom govoru. liče jedan na drugoga isto koliko svadbeni marš sliči na pogrebno crkveno pojanje. djelomično . koju bih ja nazvao "formalnim mišljenjem". formirao u sasvim odreñeno čulo. u mom. taj osjećaj je počeo da raste u onome što se naziva dušom.ne znam zašto . i jezik kojim govore suvremeni Grci.u njegovoj desnoj polovini pojavio se nehotičan instinktivan osjećaj. dostojan vaše pažnje i više nego što možete da pretpostavite. ponavljam.

. savjest bivšeg kajzera Vilhelma. vrijeme i uopće čitavo okruženje u kome čovjek raste i dostiže zrelost. pišu bombastične priče računajući na jeftine efekte i. recimo. Prvo. Savjetujem vam da ozbiljno razmislite prije nego što pristupite čitanju onoga što ću dalje reći. već sam "prošao sito i rešeto". ne sekiram se zbog onog što slijedi. i. što služi jedino za površno objektivno izražavanje tih ideja. dana nekoj stvari ili ideji. što se kaže. a kasnije dovodi do formiranja lika ili koncepcije za čije izražavanje on koristi riječi koje su. Ta činjenica je. Drugim riječima. ne pišem zato da bih pravio karijeru ili stao na noge pomoću te profesije koja. Ja priznajem. vrlo mnogo griješite. slabe ljudsku psihu koja je i bez toga prilično slaba. doživljaj jedne te iste stvari i ideje dobiva različite. Ako zaista tako mislite. može da izazove takav efekt. ne samo da sam izučio "surovu školu života". sami ste krivi. dajem. za njega uobičajene i koje on doživljava kvalitativno. slušalac u čijoj svijesti ta riječ asocira s drugom unutrašnjom suštinom. prema kom se. odreñena «forma" se fiksira kao rezultat specifičnih lokalnih utjecaja i utisaka i ta "forma" pomoću asocijacija izaziva u njemu osjećaj odreñene unutrašnje suštine. kao što sam već rekao. kada sam vas upozorio na najvažnije. bojim se da su vaš sluh i drugi organi čula toliko naviknuti na "književni jezik inteligencije". Dakle. uslijed individualnih uvjeta u kojima se on razvijao i rastao. veseli i samouvjereni kandidate za kupovinu mojih umovanja. tj. ako hoćete. žudeći za slavom i bogatstvom. utvrñena poslije pažljivog i nepristranog praćenja razmjene mišljenja kako izmeñu predstavnika različitih naroda. U to da moj jezik. zdesna i slijeva. u "biću" čovjeka koji se rodio i odrastao u nekom kraju. ona je još odavno ostvarena i ja odavno čvrsto stojim na svim 11 . Dakle. upozoravam vas da ne namjeravam da pišem kao profesionalni pisac već potpuno drugačije. a moja savjest će biti čista kao. Ako doñe do nekog nerazumijevanja povodom mojih radova i vi nešto ne shvatite u mom pisanju. i tek onda se prihvatite posla. Eto zašto riječ. u svijesti ljudi koji pripadaju različitim narodima i žive u različitim predjelima i u različitim uvjetima. misliti i tumačiti. naravno. svjesno trudim biti ekscentričan. koji u posljednje vrijeme prevladava na zemlji. uzgred.. ni izdaleka nisam više mlad. meñutim. moj način mišljenja. što bi se reklo. uvijek tu riječ doživljava i razumije u sasvim drugačijem smislu. Sada. dobiva kod različitih naroda. da vam moje pisanje može izgledati kao čudna kakofonija i da zato možete i ubiti . iako ništa o sebi ne znaju. nezavisne forme koje za vrijeme asocijativnog kretanja misli izazivaju odreñene osjećaje i odreñene likove koji se izražavaju ovim ili onim riječima. tako i ljudi čija je ličnost formirana u različitim krajevima.uvjetuju kod čovjeka geografski i klimatski uvjeti. i mislite da se ja. zahvaljujući silama koje djeluju na mene odozgo i odozdo. Drugim riječima.znate što? Apetit za svoje omiljeno jelo i da čak prestanete da se osjećate prijatno kada pogledate svoju crnokosu susjedu.Drugu vrstu mišljenja. točno mišljenje o svemu napisanom doživljava i usvaja poslije svjesnog usporeñivanja s prethodno dobivenom informacijom . koji žive na različitim mjestima. potpuno specifičnu i različitu "unutrašnju" suštinu. da ovi ljudi zaista mogu sebe da dovedu dotle zato što. Živio sam vrlo dugo i. uvjerio sam se zahvaljujući svom velikom iskustvu i siguran sam u to isto kao što je rasan magarac siguran u ispravnost i opravdanost svoje tvrdoglavosti. pošto sam novajlija u književnosti. stječući književnu težinu. uzgred. ili još prije. Vjerojatno me smatrate mladim čovjekom prijatnog izgleda. vremenom. «mračnog sadržaja". vrlo. po mom mišljenju svima koji se njome bave pruža mnogo mogućnosti da odu pravo u pakao. Drugo. ali. "formalno mišljenje". Što se tiče same moje karijere.

jednom je taj Kurd došao u grad nekim poslom i vidio na pijaci šator sa mnogo raznovrsnog voća. on istoga dana poñe kući. a kasnije. magarče! Živ ćeš izgorjeti! Odmah prestani da jedeš to barbarsko povrće koje je tako strano tvojoj prirodi!" Ali naš junak odgovori: "Ne. uvijek kada sam je evocirao u sjećanju. Dakle. naše zajedničke roditeljice. dovesti do onoga što vi nazivate poimanjem. nisam džabe za njega dao posljednjih 6 novčića. Sada se nadam da već imate asocijaciju koja će vas. uloviti njihov smisao i znanje. a mora se priznati da je uistinu bio takav. Čak i ako moja duša napusti tijelo. stojim prilično čvrsto. koji u njegovoj svijesti snažno i nenametljivo izaziva uzbudljive likove i utješne snove. naš Kurd je. Prodavač mu je odgovorio da funta tih plodova košta 6 bakarnih novčića. Smatrajući da cijena za tako lijepu voćku nije previsoka. Posebno ću zamoliti štampara kome budem povjerio svoju knjigu. on izgleda kao netko tko je odlučio da ispuni svoj najvažniji dug i nastavlja da jede cijele cjelcate paprike. Meñu ostalim voćkama primijetio je jedan naročit plod. te će taj princip kao svjetionik obasjavati moj put ka cilju. s njemu nesvojstvenim žarom i smjelošću ušao u šator i pokazujući svojim čvornatim prstom prelijepi plod zatražio od prodavača da mu kaže cijenu. Tako ću postupiti zato što sam se sjetio priče o jednom Kurdu iz Zakavkazja. On je tako djelovao na njegovu maštu da je. da vrati knjigu i dobije svoj novac natrag. Vidjevši da lice našeg Kurda gori i da su mu oči pune suza. ni za što na svijetu neću prestati. Mislim da će i vama i meni biti korisno da se pažljivije zadržimo na toj priči. bez suvišnog natezanja s knjigom.. riješio da učini sve kako bi kupio makar jedan od tih darova prirode i okusio ga. da prvi dio tisak tako da čitalac može da ga pročita ne rasijecajući ostale stranice. izvadio iz torbe kruh i povrće koje mu je izgledalo tako lijepo. koji je važio za poštenog i iskusnog čovjeka. ali da. i po obliku. I sasvim sam siguran da me one još mnogo godina neće izdati. i lagano počeo da jede. onda ćete vremenom. kao što se ljudima ponekad dogaña. možda ćete nešto osjetiti već na kraju ove glave. može. Sjeo je kraj puta. sadašnji i budući neprijatelji. izraženoj u potrebi da se sve što je 12 . dok je naš Kurd sjedio iznenañen neobičnim osjećajima. Završivši sve svoje poslove u gradu. o. nastavio je da jede.nogama i to. Kada prouči moj neobičan manir pisanja. iznenada poželio da sebe obraduje nekom jednostavnom hranom. Bit će korisno ako vam je ispričam uglavnom zato da bi sol te priče ušla u osnovu novog književnog stila uz čiju pomoć. i nehotice svjestan vanjskih efekata čarobnih predjela majke prirode. bez obzira na to.. sad. užasa! Uskoro je osjetio kako ga iznutra užasno peče. Bez obzira na to. naravno. koji dobro znam i često osjećam sažaljenje prema ljudskoj slabosti. ako bude htio. Evo još jedne sulude ideje. I tada je. namjeravam da postignem željeni cilj. I tada ćete razumjeti zašto je meni. izazvanim u njegovom tijelu tom čudnom trpezom u krilu prirode. putem je dolazio njegov prijatelj. Nesretni dvonogi stanovnik naše planete i dalje je jeo zahvaljujući onoj posebnoj ljudskoj osobini. Dakle. Idući u suton brdima i dolinama. osobnu književnu formu. Čuo sam je u ranoj mladosti. Ali. zemljak mu reče: "Što to radiš. koju sam već spomenuo i koju želim da utemeljim kao novu. kada pristupam za mene novom zanimanju pisca. vrlo lijep i po boji. ona je u meni izazivala stalni i neugasivi impuls nježnosti. u zavisnosti od vaše sposobnosti da poimate. Ako odlučite da i dalje čitate moja pisanja." Poslije toga naš nepokolebljivi Kurd. nastavi da jede crvenu papriku. zbog čega mogu da puknu od muke moji prošli. nastavit ću da jedem. bez obzira na to što nije imao dovoljno para. naš Kurd odluči da kupi čitavu funtu.

a tek potom shvatili da to nije napisano uobičajenim jezikom koji vi lako čitate.kunu se uzalud. da bi se tim povodom izbjegao nesporazum. Ja zaista očekujem da će dio prodavača moje knjige izgubiti svoju savjest. što bi se reklo. Dobro. postao vrlo pedantan i cjepidlaka. prodavač knjige može biti. želim da ovo poglavlje bude tiskano tako da ga svaki čitalac može pročitati ne rasijecajući stranice same knjige. već i u praksi. Ne sumnjam da će se upravo tako i dogoditi. Hajde da se vratimo na glavni zadatak ove prve glave s namjerom da se. da bih objasnio odreñeno "ultrafilozofsko" pitanje. ja ću se kleti svojom "engleskom dušom". koji sam napisao. kako biste mogli da svarite sve što ste pročitali. Kao što sam već priznao. Znači. ne preostaje mi ništa drugo nego da vam od sveg svog čistog srca poželim vrlo dobar apetit. pošto ste već napola postali kandidat za kupovinu moje knjige bez obzira na to koliko su moji duhovni zahtjevi visoki. koji nastoje da te knjige uvale kupcima. riješio sam da iskoristim jednu od osobitosti engleskog jezika. ukoliko bez obzira na sva moja upozorenja i dalje budete željeli da se u potpunosti upoznate s mojim radom. moja originalna priroda ne može a da ne izrazi negodovanje zbog te osobine suvremene civilizacije. obodre vaše i moje pospane misli i da se čitaoci upozore. Odbit će primiti knjigu natrag ako stranice budu rasječene. braćo moja po krvi i duhu. već i za zdravlje svih koji s vama žive. kada okolnosti budu to od mene zahtijevale. u slučaju da ste navikli da čitate knjige pisane isključivo na "jeziku inteligencije". tako da to bude korisno ne samo za vaše zdravlje. a pošto sam poslije automobilske nesreće koja me je zadesila. ljudi koje naš Tvorac voli. vrlo pažljivo pročitate. koji je odnedavno ušao u modu. točnije. zadrt i svakako se može ponašati u skladu s osnovnim principom svih prodavača knjiga. mogu biti izjednačeni s najništavnijima. koji se može formulirati sljedećim riječima: "Bit ćete gluplji nego trapavi ribar ukoliko dopustite ribici da vam pobjegne s udice". Rekao sam "od sveg svog čistog srca" zato što odnedavno živim u Europi i često srećem ljude koji. Ja sam već sačinio plan i redoslijed svog daljeg rada. pala na pamet pomisao da poduzmem sve moguće mjere da ne biste vi. kao što to čine naši suvremenici. pored ostalog. da vi ne biste bili osuñeni da po svaku cijenu čitate sve do kraja. Ne znam kako ćete vi na to gledati. sljedeći tokom vjekova provjerenu narodnu mudrost ne samo u teoriji. i kad priliči i kad ne priliči.plaćeno novcem mora iskoristiti do kraja. dakle. ne mogu. a pošto ne želim da kršim u Europi ustaljenu naviku da se svi zaklinjanju za vrijeme običnog razgovora. ovaj prvi dio. 13 . kao što je naš jadni Kurd bio prisiljen da jede ono čiji je izgled potresao njegovu maštu . i svaki put. Znajući sve to. koji je u svijesti suvremenog čovjeka formiran zahvaljujući njegovim čestim posjetima kinu i ljubavnim romanima. na ovaj slučaj bi mogla da se primijeni sljedeća mudrost: "U kakvom si manastiru. a da vas još jednom ne upozorim i. Inače. i to ne jednom. moram opet da ponovim. čak. prije nego što rasiječete stranice moje prve knjige. U to sam sâm se uvjerio onda kada sam bio "profesionalni indijski fakir" i kada sam. sljedeći istovremeno jednu od Mojsijevih zapovijedi: "Ne prizivaj uzalud imena Gospoda Boga svojega". dosta je "filologizama". morao da se upoznam s asocijativnim procesom manifestiranja automatski formirane duše suvremenih prodavača knjiga i njihovih agenata. Ali. tako Boga moli".to jest plemenitu papriku. vole da uzalud upotrebljavaju svete riječi koje se odnose samo na unutrašnji čovjekov život. pošto ste već dali pare za moje pisanje. insistiram da. Stvar je u te što na tom modernom jeziku riječ "duša" i riječ "ñon" zvuče isto i čak se skoro isto i pišu. zbog koje čak i ljudi najuzvišenijeg duha. to jest što bi se reklo .

ali koja je. po svojim manifestacijama. a djelomično i iz svjesno izazvanih asocijativnih spojeva tih materijaliziranih rezultata'". pošto ste se upoznali s pričom o našem kurdskom seljaku iz Zakavkazja. «Prije nego što nastavim prvu glavu. iluzornu svijest. kao što sam eksperimentalno dokazao . koja služi kao uvodni dio za sve ostale. formirana od materijaliziranih rezultata nasljednosti i ljudske djelatnosti. razvija se slobodno ili pod tuñim utjecajem i sadrži skoro sve riječi koje su u stvarnosti samo prazni zvuči. nije ništa drugo do povijest. koja je. upravo realna čovjekova svijest. već s dva mozga.Kakvu će formu on dobiti na papiru. te se ja zato čak i radujem što 14 . već i u vašu realnu svijest. i čija univerzalnost uvijek i u svemu raña primjetan impuls radoznalosti koji vas tjera da što prije utvrdite zašto sam ja. koje će vam bez sumnje izgledati kao fantaziranje duševnog bolesnika. Jedna svijest nastaje iz percepcije svih vrsta mehaničkih utisaka. Ja želim da se ove koncepcije mehanički samorealiziraju i transformiraju u slabom površinskom sloju svijesti kako bi čovjek poslije toga putem vlastitog aktivnog mišljenja mogao da se pretvori ne u biće s jednim. poput obada. zapravo predstavljam unikum. novajlija u književnosti. koji se sjedinjuju s odgovarajućim načelima ljudskog bića. Ne brinite! Vrlo me raduje što vidim takvu radoznalost. želim da vašoj tek probuñenoj svijesti saopćim činjenicu da ću u narednim poglavljima izložiti svoje misli takvim redoslijedom i s takvom logikom da suština odreñenih realnih ideja može automatski da proñe mimo one "probuñene svijesti". čije ime nije čak nijednom spomenuto u novinama. prisilivši vas da prvi put mislite aktivno. a ona je. kao što sam upravo rekao. da se vrzmaju sva ona znanja koja ste dobili nasljeñem od ujaka ili mame. koji treba da probudi vašu samosvijest. ni po načinu manifestiranja. Uzimajući u obzir ovo moje uvjerenje. Ta druga ljudska svijest. i da sam po mišljenju ljudi s kojima komuniciram. makar i u "falš" svijesti. nezavisno od njegovog naslijeña ili odgoja. Sada. po mom mišljenju.iluzorna. ošamućen i pomućene svijesti. iskreno rečeno. Čuj! Već vidim kako u vašoj nerealnoj. još ne znam. koja služi kao uvod u ono što tek planiram da napišem. ne mogu sada da zanemarim tu drugu svijest i zbog toga sam prisiljen da prvu glavu svog rada. zato što ja iz iskustva znam da taj impuls. gradim tako da moje misli prodru u obje vaše svijesti. predstavlja dominantu u strukturi ljudskog mišljenja. koju većina ljudi iz neznanja smatra pravom sviješću. i po mom mišljenju. pravoj svijesti počinju uznemireno. ali ja u svojoj podsvijesti već jasno osjećam da će dobiti formu nečeg "vrućeg" i da će na čula svakog čitaoca djelovati isto onako kao što je paprika djelovala na nesretnog Kurda. ali suvremenim ljudima on pomaže da usvoje. formirane su dvije samostalne svijesti koje nemaju ništa zajedničko ni po funkcijama. Razvijajući dalje ovu ideju moram najprije da obavijestim ovu iluzornu svijest da ja. kao što vidite. mogao u potpunosti da opravda svoj cilj. ja. prodrijevši ne samo u vašu. kako biste ih vi spokojno usvojili. zahvaljujući trima jasnim i originalnim činjenicama koje su kristalizirane u strukturi moje svijesti u djetinjstvu. U prirodi svakog čovjeka. zasnovanom na višegodišnjim istraživanjima realiziranim u izuzetno povoljnim uvjetima. a druga svijest se formira djelomično iz "prethodno fiksiranih materijalnih rezultata dobivenih uslijed zakona nasljednosti. Moje misli se usmjeravaju u oblast koju vi nazivate podsviješću. ali po vašem mišljenju. Riješio sam da svakako učinim sve kako bi uvodni dio. ponekad mijenja svoju prirodu i pretvara se u žeñ za znanjem. da jasno shvate suštinu onih pojava na koje se koncentrira njihova pažnja. odjednom postao tako unikalan. štoviše. nedostojan čovjeka. po mom mišlju. smatram svojom obavezom da vam nešto priznam.

naše "sanitarce". kada smo napustili sobu u kojoj je ostalo da leži mrtvo "planetarno tijelo" one koja je bila uzrok uzroka mog dolaska na svijet. koja izaziva neodobravajuće gunñanje kako meñu stanovnicima nebesa. vrlo popularnog meñu privrženicima pravoslavne vjere. došao sam do zaključka da je uzrok dogañaja koji je tako snažno utjecao na sav moj budući život. naročito u vrijeme poklada. okupili na groblju kako bi nad njenim ostacima. Zašto je sve to tako djelovalo na mene i zašto sam se mehanički ponašao tako neobično. a možda se tada već i dokopala carstva nebeskog.ili radi ono što nitko ne radi. Moja originalnost. tko zna zašto. Mislim da će vam biti zanimljivo i čak poučno da znate da je sve to ostavilo na mene vrlo snažan utisak i ja sam iznenada osjetio jako neprijateljstvo svoje okolice. Ležao sam tamo gladan i bez vode." Odmah poslije toga ona je bez dvoumljenja i očigledno prezirući okolinu. zajedničke svim narodima. iako sam posljednjih godina. to jest. 15 . Narednih dana se ništa naročito nije dogañalo. kao što je tada bilo uobičajeno. gdje se odlučuje o najvišoj pravdi. a druga dva su se pokazala kao životvorni izvori." Poslije toga je uperila svoj pogled u korijen moga nosa i očigledno primijetivši da sam zabezeknut i da skoro ništa nam shvatio. bio natopljen mirisom tamjana. Moja draga pokojna baba tada je bila još živa. osim što sam ja češće nego obično išao na rukama. Prvi je od samog početka postao poluga razvoja moje unutrašnje cjelovitosti. zasniva se. dodala je ljutito i ne dopuštajući nikakav prigovor: "Ili ništa nemoj raditi . umjesto da slijedim moralne norme. sve dok se moja majka nije vratila s groblja i uzrujana zbog mog odsustva počela uzaludno da me traži. još bio bucmasti klinac. ni sada mi nije jasno. što bi se reklo. na 3 posebna dogañaja. s pohvalnom samokontrolom predala svoju dušu pravo u ruke Njegove Vjernosti Arhanñela Gavrila. kada su se naša obitelj. dogodio se četrdesetog dana od babine smrti. koja su mi se desila u godinama djetinjstva. tako i meñu za sada malobrojnim Zemljanima. iz čista mira. bio taj što je zrak u sobi. Kada je baba umirala. neprimjetno šmugnuo u rupu. mnogo o tome razmišljao pokušavajući da dokučim uzrok. umjesto da stojim mirno s odgovarajućim izrazom tuge na licu i čak sa suzama u očima. slušajte i trudite se da ne iznevjerite moja očekivanja. u kojoj su za vrijeme Velikog posta čuvane mekinje i ljuske od krumpira predviñene za svinje. privela njenom smrtnom odru i dok sam ja ljubio desnu ruku umiruće. ali to su činjenice.naprosto idi u školu . raširenih ruku potrčao mami. ne znam. ščepao njenu suknju i počeo da udaram nogama o zemlju. bila očitana molitva za pokoj njene duše. kojih srećom i nije bilo tako mnogo u mojoj dječjoj glavici. zaurlao kao magarac. roñaci i svi koji su je poštovali (a nju su svi voljeli). Moj prvi neobičan postupak (iako ni svijest ni podsvijest nemaju s tim nikakve veze).mogu da zadovoljim vašu radoznalost. a onda. donesenog iz Atonskog manastira. Tada sam se iskobeljao iz rupe i postajavši trenutak na ivici. koji su ležali u grobu. Dakle. ja sam počeo da skačem oko groba i da pjevam: Pustite je da počiva u miru. ona je stavila svoju oslabjelu lijevu ruku na moju glavu i razgovijetno prošaputala: "Najstariji moj unuče! Slušaj i zapamti moj strogi savjet: Nikada u životu nemoj postupati kao svi. obuzet panikom i zbrkanih misli. Razmišljajući logički. kao što sam već govorio. Imala je već sto godina. Taj prvi faktor je počeo da utječe na mene kada sam. Odjednom. napajajući je i usavršavajući. ja sam vrlo tiho. Da li je moja pretpostavka ispravna. trudeći se da ne privlačim pozornost. u kojoj se odigrala već opisana scena. moja mati me je.

najzad gutao slatkiš bez ikakvog uživanja. To može biti važno za naše ciljeve. ja sam ga najprije njušio. uspostavljajući težište čitavog organizma u kome to klizavo nešto (mozak) igra vrlo malu ulogu. Ponekad. tu se može pokazati ona posebnost. ja sam čekao da lopta udari o zemlju i. svaka podudarnost samo pojačava moju vjeru u to da svi dogañaji. što često dovodi do neočekivanih. koji su mi se desili u djetinjstvu. dok bi drugi. počeli da ga ližu kako bi osjetili njegov ukus i produžili zadovoljstvo. Jednom. i sl. upravo u noktu (prstu) te kandže koncentrirana sva golubova snaga i golub će je svakako. Prvi u nizu dogañaja koji su postali "životvorni izvori" i koji su napajali i usavršavali savjet moje pokojne babe. kako nam je objasnio učitelj zoologije. i.zadnjicom naprijed. sestra i susjedska djeca za vrijeme igre hvatali loptu s desnom rukom. a zatim je bacali u zrak. naučene radnje. jedan od dječaka koji je stajao pored mene i gledao me. kada bismo se sladili raznim istočnjačkim poslasticama.mozak. mlad čovjek prijatnog vanjskog izgleda i sumnjivog unutrašnjeg sadržaja. udarih ga iz sve snage u razjapljena usta. ili. dok sam se kreveljio. što bi se reklo. 16 . lako pokidati. nesretni i nakazni ispljuvku Hotentota! Nedotupav si isto kao i tvoj učitelj." On je posljednje riječi ispalio s takvim štrcanjem pljuvačke da su moje lice zasule sitne kapi kao da je isprskano njemačkim pulverizatorom za prskanje anilinske boje. utoliko više ima razloga da se vidi kako će taj prst dospjeti u moju zamku. po mom mišljenju. kada zbog najrazličitijih utjecaja. u tom uzrastu ja sam postupao ovako: dok su moj brat. obećavajući da će od mene postati. doñe do onoga što se naziva promjenom svijesti. a zatim skoro nesvjesno. šaputao some sebi: dosta. Od toga momenta. odakle je. i to palcem i srednjim prstom ruke. hvatao sam je. Suština je u tome što sam tu vještinu naučio bukvalno samo nekoliko dana ranije od grčkog svećenika iz Turske. ne pridižući se. postavljao zamke za golubove na krovu susjedove kuće. kada sam s grupom mangupa. specijalno priredila. reče: "Mislim da se tom omčom od konjske dlake golub ne može uhvatiti za kandžu zato što je. pjevušeći nekakav motivčić. za vrijeme razgovora on je neprekidno štrcao pljuvačku koja je prskala na sve strane). ponad i smiješnih rezultata. kakav sam bio i sam. čija je sila izražavanja neznatna.. pri tome neizbježno djeluje pravilo prema kome blago kočenje može pojačati druge manifestacije životne aktivnosti. To već nisam mogao da pretrpim i. prelazeći neprekidno iz jednog stanja u drugo. prije nego što će slatkiš gurnuti u usta. proganjan zbog svojih političkih uvjerenja. Suština tog faktora sastoji se u tome da. Taj dogañaj je bio izazvan okolnostima koje mi je Sudbina. morao da bježi. tj. zbog čega je momentalno pao ničice i izgubio "svijest". Jer. Ne znam i ne želim da znam na koji način će se promijeniti vaše mišljenje i do kakvih ćete zaključaka doći pošto saznate za neobičnu kombinaciju životnih prilika koje opisujem. rodilo se u meni ono što sam kasnije nazvao "neodoljivim nagonom" da nikada ne budem kao svi. ne treba više da njušiš. za lov tih nesretnim golubova. čak i ako najveći prst potrefi u zamku. dok mu je pljuvačka izletjela kao iz fontane. dogodio mi se u uzrastu kada sam iz bucmastog klinca izrastao u "mladog mangupa". prekide mog susjeda i.Ona je bila sušta dobrota itd. iako vrlo ozbiljno. ja sam to radio. dok su se djeca spuštala niz brdo okrenuta licem naprijed. bubnu sljedeću sentencu: «Umukni. Ako je zaista najveća snaga jednog goluba koncentrirana u velikom prstu njegove kandže." Drugi dječak. koji je stajao nagnut iza mojih leña (uzgred. kada bi odskočila. ponekad bih ga prislonio na uho i pažljivo osluškivao. to jest imitirao mehanizirane. nisu nimalo slučajni već su ih namjerno sazdale neke vanjske sile. koja je u odreñenom stupnju svojstvena svima koji posjeduju osmijeh klizave pihtije . uzgred. ali. Na primjer. svaki put sve uspješnije . može biti.

diže se i. stručnjaku za vañenje zuba. iz te rane je počelo neprekidno "nešto" da curi. Dok sam se ja tresao od straha. ja sam se strašno uplašio jer sam. kao da ništa nije bilo. Ovlaš ga pogledavši brico reče da je to običan zub mudrosti i da je on takav kod svih bića muškog pola kada dostignu uzrast da znaju da kažu tata i mama i kada su u stanju da na prvi pogled u gomili drugih lica prepoznaju očevo. Tada i dječak koga sam udario doñe k sebi. došavši sebi. priskoči i zamahnuvši. i da se osjećao kao pravi patriota. objasnio mi je sasvim nedavno da sam zbog toga počeo da pokazujem interes i želju da objasnim uzroke svake sumnjive realne činjene. kao što je poznato.Kada se on pojavio u našem gradu moji roditelji su ga uzeli da me uči novogrčkom. uključući i poštanske troškove). Od toga udarca meni zaiskri pred očima i usta mi se napuniše nečim što je ličilo na hranu za piliće. osjetih u ustima neki čudan predmet. Taj čudan zub imao je sedam korjenčića. a na kraju svakog od njih vidjela se kap krvi koja je svjetlucala jednom od sedam duginih boja na koje se obično razlaže bijela boja.dovrši (ako bančiš. rijetkog za mlade obješenjake koji su obično bučni. Drugi životvorni izvor koji sam spomenuo i koji je izazvao potpuno sjedinjavanje amaneta moje pokojne babe s drugim faktorima koji su formirali moju ličnost. Poslije tog šutnje. dječaci se sjatiše oko mene i počeše da ga razgledaju s velikim čuñenjem i u dubokom poštovanju. a ta osobina. Taj univerzalni princip bića formulira se ovako: "Ako si nešto počeo . vide što se dogodilo i obuzet roñačkim osjećajima. Pljunuh na dlan i vidjeh da je to veliki zub neobičnog oblika. poče da razgleda moj zub zajedno sa svima ostalima. ali sjećam se da je za vrijeme našeg razgovora. moja svijest je počela da sa svakim adekvatnim dogañajem upija najdublju suštinu zavjeta moje pokojne babe (neka joj duša počiva u miru). postepeno i mehanički pretvorila me je u iskusnog istraživača rijetkih "sumnjivih" pojava i. Ne znam kakva je politička uvjerenja i ideje ispovijedao. Poznati meteorolog. posti jedan od osnovnih životnih principa za sva bića nastanjena na svim drugim planetima našega Svemira. mi svi složno odlučismo da odmah poñemo brijaču. kao što često biva. s kojim sam postao blizak prijatelj i viñao se s njim u noćnom kafeu na Monmartru. a zbog toga što tada nisam otišao kvalificiranom zubaru koji bi mi zaliječio ranicu na mjestu izbijenog zuba. drugi dječak. gledajući djelo ruku svojih. moj učitelj prebivao u snovima o otoku Kriti. ta nova osobina pretvorila se u vječno plamteću vatru svijesti. i pitamo ga kakav je to zub. banči do kraja." 17 . kao što je za vrijeme demonstracije "strogo povjerljivih" spiritističkih seansi potvrdio mister Alan Kordent. Nešto kasnije. gdje je htio da ode. Ali tada. izrastao u mladog čovjeka. vučen neumoljivim fatumom vremena koje nam je podario Gospod. pomislio da sam ubio dječaka. I kada sam. bio je zbir utisaka koje sam dobio na Zemlji. budući neiskusan u tučama. odredila moju dalju sudbinu. Poslije tog dogañaja. stečena osobnim trudom. čak i onda kada je objašnjavao razliku izmeñu starogrčkih i novogrčkih uzvika. čija je žrtva bio moj nesretni zub mudrosti. Vidjevši kako piljim u čudan zub. udari me u vilicu. brat od tetke prve žrtve moje vještine pokazane u samoobrani. (jer smo. uslijed kojih je nastao princip koji će. živjeli daleko od centara civilizacije).

svojstvenim svim prodavačima. gdje sam se. prijatelju. definirao kao «zajednički proizvod rada svijesti. U knjižari on pogleda knjige koje mu je prodavač ponudio i upita za cijenu. mada je poslije izvjesnog vremena sve to iznenada prešlo u stanje mirovanja. od tada postalo izreka. a njegov sin ljubimac. ja sam prvi put krenuo u srce Rusije . ali vrlo dostojanstvenim glasom: "Ali ovdje piše 45 kopejki. To osjećanje sam doživio nekoliko puta kada sam prolazio kroz ceremoniju "velikog posvećivanja" u bratstvo "proizvoñača ulja od zraka". ne znam da li slučajno ili uslijed niza zakonitosti. to "nešto nepoznato" što je jedan drevni čudak. pretjecala su jedna druge u mom mozgu. uzimamo tu knjigu. zašto vi tražite 60?" Tada prodavač sladunjavim glasom. Ubrzo pošto je moja ličnost stekla osobine o kojima sam već govorio. on se opet zamisli. slegnuvši ramenima i ispravivši se kao da je progutao aršin. ali se prodaje za 60. riješio je da se zajedno s prijateljem povede za lokalnim običajima i da se na mrtvo napije od prave ruske votke. kada je moje "Ja" s čuñenjem pogledalo unutar sebe. Prodavač odgovori da knjiga košta 60 kopejki. a zatim. pri čemu je karakter njegovih misli bio za Rusa vrlo neobičan. osjećanja i organskog automatizma".Pošto je taj novi univerzalni princip nastao na vašoj planeti. Kada je budući nehotični autor univerzalnog principa stigao do Moskve. misli. okrenuvši se iznenada svom prijatelju. očigledno. definirao kao "relativno pokretnu pojavu koja zavisi od djelatnosti. kada su ova dva predstavnika velikog suvremenog plemena dvonožaca popila već prilično "ruskog blagoslova". Kad bančiš . koji je postao univerzalni životni princip. pozabavio izučavanjem ruskih legendi i mitova. povesti i intelekta". nabasao sam na sljedeću priču: Jednom je neki ruski trgovac krenuo poslom iz svog provincijskog gradića u drugu rusku prijestolnicu Moskvu. po asocijaciji. reče da ta knjiga košta samo 45 kopejki. nadajući se da ću vam pomoći da se snañe u nekim detaljima onoga što je navedeni princip stvorio. zamolio je oca da mu odande donese neku knjigu. on se najprije zamisli. upustiše se u razmišljanja o onome što se naziva narodnim prihvaćanjem (ta tema je odavno postala uobičajena u razgovora). u mojoj duši je počelo da se dogaña nešto čudno. na kojoj ste proveli prilično vremena šetajući meñu cvijećem i igrajući fokstrot. uključujući i poštanske troškove. isturi grudi kao gardista. Kupac je bio potpuno zbunjen zbog te dvije proturječne.banči do kraja. smatram da nema potrebe da od vas krijem ono što znam. pa ipak kompatibilne činjenice i. On je tu misao formulirao ovako: "Nema veze. A kasnije. jer je 15 dodano za poštanske troškove. koji sam za života osuñen na paklene muke. transformirano u meni u posebnu kozmičku 18 . ja sam jasno konstatirao da je sve do posljednje riječi u navedenom iskazu. a drugi poznati znanstvenik starine. sjeti molbe svog najdražeg sina i na mah riješi da sa svojim drugom ode u knjižaru kako bi kupio knjigu. To osjećanje je u meni trajalo dugo i bilo je ovakvo: obične asocijacije i znanja stečena na razne načine.Moskvu. kao engleski profesor poslije pronalaska ambalaže za ricinusovo ulje. upiljivši se u plafon. čim sam postao svjestan svega toga. što nikada ranije nisam doživio. pošto je u suštini bilo neosporna istina. Jednom. Onda sam osjetio nepodnošljiv svrab u kičmi i vrlo snažan bol u pleksusu. Arapin Mael. a onda. i poslije kraće pauze reče tihim." Što se tiče mene. Primijetivši da na koricama stoji cijena od 45 kopejki. Jer mi danas bančimo. uključujući upravo i čudnu želju da se dokopam stvarnih uzroka takozvanih realnih činjenica. u njemu je nešto počelo da se dogaña. kada je moje «Ja". I. dakle. prvi put na Zemlji sroči ono što je. koji je najviše ličio na majku. koga je okruženje nazivalo «naučnikom" (a mi i sada tako nazivamo takve ljude). ne nalazeći mogućnost zadovoljavanja svojih duševnih stremljenja. I tu se naš trgovac iznenada. što bi rekli Tebai.

Svaki pisac može da piše u zemaljskim planetarnim razmjerima. mojoj dragoj babi! Ma. koliko je ja znam mnogo puta i pretvorila bi se "irski vjetrokaz". ali ja nisam svaki pisac. koji se rañaju iz nesporazuma i sazrijevajući gube sve osobine svojstvene Božjim stvorenjima. činio to svjesno. u dubokoj davnini stvorenu naviku svih pisaca da za teme svojih djela biraju one dogañaje koji su se mogli dogoditi ili se sada dogañaju na Zemlji. nego ću umjesto toga pričati o dogañajima kozmičkih razmjera. da postupam u skladu s tom novom bitnom osobinom koja nije uvjetovana ni naslijeñem. ja moram da slijedim isti onaj princip. Prema tome. Postavit ću taj psihoorganski princip u osnovu prakse i neću slijediti. sve manifestacije moje ličnosti. Istoga sata je moje zlosretno "Ja" osjetilo da se s tugom mora pomiriti s tim da ću. što mi je kasnije prešlo u naviku. u objektivnom smislu? Ne. čitaoče.banči.zub koji su mi izbili mangupi zbog nečijeg «štrcanja pljuvačke". da je ona tek mala planeta i da sve što se na njoj dogaña odgovara njenom mjestu u realnosti. tj. budi u tome dosljedan.zavjet moje babe. S jedne strane. koji se u meni ukorjenjivao postepeno zahvaljujući neobičnom stjecaju okolnosti. i uvijek. ali od vremena kada sam prihvatio suštinu životnog principa. kada sam pod utjecajem čudnih i slučajnih uzroka nezavisnih od mene postao pisac. koja je bez i najmanje moje želje postala pasivni izvor mog dolaska na svijet.verbalna formulacija životnog principa koji je izrekao meni potpuno nepoznat čovjek . i koji je prodro u svaki atom moga bića. a zamislite samo što sve može da joj se dogodi. a tren sam. junak mojih djela ne može sličiti na likove koje opisuju i veličaju pisci svih mogućih rangova i svih epa. i njenom mjestu u Svemiru. već. izazivale su živahnost i doprinosile formiranju zrnca sumnje u organe opažanja svih meni bliskih ljudi koji su posredno ili neposredno obraćali pozornost na moje ponašanje. uključujući poštanske troškove. I. štoviše. Naravno da ću i ja pisati o Zemlji. drugi . Ja ne mogu da za svoja djela uzimam iste teme kao i drugi pisci. s instinktom osjećanja samozadovoljstva zbog časno ispunjenog duga pred Velikom Prirodom. naravno. Treba naglasiti da. na sve one Tomove. na primjer. iako sam prije tog dogañaja postupao drugačije od ostalih. Prvi . ponekad čak i nesvjesno. izgovaram na glas ili u sebi: "Ako nešto počneš.") Sada. tj. to jest. da ne brineš. izazvane ciljnom aktivnošću ili naprosto željom da «ubijem vrijeme". to jedva da je privlačilo pozornost okoline. počevši od toga momenta uvijek i u svemu bez izuzetka morati. pa. ni sredinom. "Ili kuj. Molim te. Njen uzrok je bio spoj tri dogañaja. sve se promijenilo. Jeanove ili Petre. ali iz objektivne pozicije. jadnu. "Ako si počeo da bančiš.ruski trgovac. što ćete uz moju pomoć shvatiti. Što se tiče upoznavanja s tim "univerzalnim životnim principom". a s druge strane. il' ne mrči gaća". htio ne htio. ja tako ne mogu. onda tjeraj sve do posljednje pare". ljudima. ona bi se u grobu prevrnula i to ne jednom.supstancu i sjedinivši se s babinim amanetom prešlo u nešto što je prožimalo moje biće i zauvijek se nastanilo u svakom njegovom atomu. razumije se. makar zbog toga što se odjednom može ispostaviti da su naši znanstveni spiritualisti u pravu i da moja baba može sve da sazna." (Ako bančiš . i treći . Oni 19 . prema tome. ponašao sam se drugačije od ostalih dvonogih stvorenja koja su se rodila i odrasla na našoj planeti: tren sam postupao sasvim automatski. opet. Mogu li ja da se ograničim na ovu "ništavnu Zemlju". kada počinjem nešto novo. počeo sam da u svemu i do kraja slijedim amanet moje pokojne babe. koje je stvorio sam život. koji meñusobno nisu imali ništa zajedničko.

razumije se uključujući i sve (podatke) formirane u mojoj slobodnoj duši tokom mog života. prava bića. uglavnom. Ali znate što. Nije uzalud naš nenadmašni učitelj Nasradin Hodža često govorio: "Podmaži. te ga ne zamarati nagoneći ga da primi mnogo ideja za kratko vrijeme. pored svega ostalog. A pošto ja iz iskustva pouzdano znam da kovrdžava kosa nikada nije prirodna i rezultat je primjene različitih lukavstava. Iako je gospodin Belzebub. čitaoče? Ako ipak budete riskirali i. kola neće krenuti s mjesta. koji se ukazao pred vašim misaonim pogledom. da gospodin Belzebub nije lišen sujete i da će zato smatrati neumjesnim da odbije pomoć nekome tko namjerava da reklamira njegovo ime. bez obzira na sva moja upozorenja. došao sam do zaključka. zasnovanog na zdravom razumu stečenom čitanjem knjiga o hiromantiji. uvijek treba pamtiti i uvijek uzimati u obzir slabljenje funkcije mišljenja suvremenog čitaoca. kako kaže izreka. kako sam saznao iz traktata poznatog katoličkog monaha brata Fumona. "sladunjavost". i riješio sam da za glavnog junaka prvog toma svojih djela uzmem . htjeli ne htjeli. čak i filozofske. uslijed u njima kristaliziranog znamenitog "religioznog morala". "zavist" i druge mane nedostojne čovjeka.do posljednjeg daha kultiviraju u sebi samo "čari" kao što su "pohota". malo sam skicirao plan svojih budućih djela. smišljajući formu i redoslijed svakog opisa. Tokom posljednja dva tjedna. ipak je. da vide da je svaki lik "netko". dok sam ležao u krevetu i fizički patio." Znajući ove i druge slične izreke. kao što je svima poznato. vide živa. koji je takoñer svoju mudrost crpio iz ljudske zaostalosti i neznanja. "zloba".što mislite koga ." Drugi zemaljski mudrac Til Ojlenšpigel. Te asocijacije mu u njemu izazvati sve vrste automatskih unutrašnjih impulsa čiji se uzrok krije u informacijama koje su u ljudskim umova formirane uslijed utvrñenih abnormalnih uvjeta njihove (vanjske) egzistencije i. starino! Šale. što mi je omogućilo. iz zahvalnosti pomoći u mom budućem radu svim silama koje bude imao na raspolaganju. riješio sam da podiñem gospinu Belzebubu koji. ima toliko znanja da ne mora da škrtari. formirane tokom više vjekova društvenog života ljudi. izrazio je tu ideju drugim riječima: «Ako ne podmažeš kotače. Sve će to neizbježno izazvati neprijateljstvo prema meni osobno. Donio sam takvu odluku bez obzira na to što takav izbor od samog početka može izazvati kod čitaoca odreñene asocijacije. da shvatim duše meni sličnih stvorenja s nešto drugačijim psihološkim kalupom od moga. pa se vozi. kakva je gospodin Belzebub. njegov rep sav u kovrdžama. a ne «nitko". nastale i ojačale u mojoj svijesti. da mi pročita na glas ono što sam u uvodnom slovu napisao o svome «Ja". nastavili da se upoznajete s mojim djelima. Moje lukavstvo se sastoji jedino u tome što će mi on. "kukavičluk". onda ću vam (nadam se da će naša uzajamna iskrenost i povjerenje dati dobre rezultate) ispričati kakve su me asocijacije. "drugačije ploti". nastojeći da ih neposredno unesete u dušu i shvatite suštinu problema koje želim da objasnim. "zaljubljivost". ako mu poklonim pozornost. neizostavno (a nemam razloga da u to sumnjam). Moje Ja je poslije toga iskustva s potpunim pouzdanjem prihvatilo da već i 20 . Drži se.velikog Belzebuba. Riješio sam da u svoja djela uvedem takve junake da svi u njima. podstakle da za glavnog junaka svoje pripovijesti odaberem takvu ličnost. Zamolio sam jednoga od onih što se vrte oko mene želeći da uñu u raj bez pokajanja. Postupam tako potpuno nesebično. na stranu! Ne čini li ti se da svim tim odstupanjima narušavaš jedan od osnovnih principa koje si stavio u osnovu sustava predviñenog za ostvarenje svojih snova uz pomoć svoje nove profesije? Prema tom principu. da osjete njihovu realnost. osobno i personalno. ukorijenjenog u njihovom životu.

nos.čistio sam parne kotlove. 21 . te je tako budila ne samo željezničare. čak je nekoliko puta slala dugačke poslanice i žalbe željezničkoj upravi zbog remećenja jutarnjeg sna svojih grañana. slezena. ali kada je postavljena parna pištaljka. a pošto se tifliska željeznička stanica nalazila na brdu. tj. kada se moj uvodni dio toliko razvukao. na osnovu svega izloženog u prvoj glavi. Za mene je već to dokaz da ne ličite na naše inženjere i tehničare koji su me namučili svojim pitanjima. jetra. širio bi ruke na sve strane i svečano. već iz istinske želje za znanjem. poče polako da odgovara na moje pitanje. stop.. to jest da detaljno objasnim sve što me je dovelo do toga. Ona je gudila svakog jutra i budila željezničare. već i sve stanovnike Tiflisa. «Vidim da vi pijete vino drugačije od ostalih.. mladići". Ta zapovijed glasi: "Ne diraj u osinje gnijezdo".. svakog jutra i svake večeri. Brine me činjenica što. pištaljka se čula u čitavom gradu. moram da kažem da se prije 20 ili 26 godina na tifliskoj željezničkoj stanici mogla čuti parna pištaljka. već sasvim časno. nije to ono što me najviše brine. meñutim u obje nedavno nañene "duše" započeo je novi proces. Puštanje pare u pištaljku bilo je svakodnevna obaveza upravo spomenutog Karapeta koji je radio na stanici. koliko se sjećam. Prije nego što će ga povući. pojavljuje se nešto što me uvjerava da će on potpuno nestati.!" i tako dalje. zašto tako postupa. više nema značaja to što ću ga razvući još malo da bih vam ispričao o tom izvanrednom Karapetu iz Tiflisa. Taj bol je izgleda uminuo i u dubinama moje svijesti. prelazeći u neobičan svrab. što sam i počeo uredno da izvršavam. Tifliska gradska uprava. ali nezaboravnog za svakoga tko ga je makar jednom vidio Karapeta iz Tiflisa. On u cugu ispi svoju čašu i. točnije podsvijesti. uši. kao mujezin na minaretu.. Ali moja briga je uminula zato što sam se sjetio stare izreke: "Vrijeme liječi sve" i shvatio da će neprijateljstvo koje čitalac bude osjetio svakako nestati. crijeva. i da se za moje ponašanje ne zanimaš tek iz radoznalosti. Prije svega. Kada sam čuo za Karapeta i taj njegov običaj. da pošteno priznam sve o najdubljim razlozima svoga ponašanja.. on me je doveo skoro do nepodnošljivog bola u predjelu nešto ispod savitljivog dijela mog napaćenog pleksusa (ispod rebara).. on je najprije uzvikivao sve kletve koje je znao. ponijevši sa sobom mješinicu kahetinskog vina. pošao sam jedne večeri da ga posjetim.! Oca vam dabogda. počinjao uglas da viče: "Dabogda vam majku.. ma cjelovita ličnost u kojoj spomenuto Ja igra vrlo malu ulogu. sada.Da. Ukratko.to jedno poglavlje u svakom čitaocu bez izuzetka neizbježno mora izazvati nešto što automatski izaziva odreñeno neprijateljstvo prema meni osobno. . Pošto smo obavili neizostavni svečani ritual razmijene zdravica. očigledno smatrajući da je u mojim godinama teško bavit se tako teškim poslom. djeluje ovdje proturječno u odnosu na osnovnu zapovijed mog uvaženog duhovnog učitelja Nasradina Hodže. nema druge. i čak smatram svojim dugom. pošto otpjeva poznatu i na gozbama obaveznu gruzijsku pjesmu "Popio još jednom.. Zato hoću. Poslije toga više me ni najmanje ne brine to što nisam poslušao savjet Nasradina Hodže. i tek poslije toga potezao uže. nenamjerno slijedim princip najčarobnijeg narodnog genija. malo poznatog u svijetu. Ako ćemo pravo.! Dabogda vam djeda najviše." Zatim je ispričao sljedeće: «Ranije sam na stanici radio noću . riječ je o tome da sam se sjetio još nečega od narodne mudrosti i shvatio da čak i kada postupam suprotno od zapovijedi poštovanog Nasradina Hodže. On je svakog jutra prilazio užetu pomoću kojeg je puštao paru u pištaljku. povjeri mi samo jedan zadatak: da puštam paru u pištaljku. pazeći naravno na sva pravila učtivosti. Stop. Dabogda vam oči. načelnik stanice. ne zato da se pokažete. upitah ga.

ðavo da ga nosi. bijesno bacivši mrežu na trotoar. hvatao je pse na jednostavan i vrlo vješt način. obilazi grad i lovi sve pse na čijim ogrlicama nije bilo metalnih pločica s potvrdom o plaćenom porezu. Ta neočekivana zvonjava koja se začula u jutarnjoj tišini. nabacivao na psa mrežu. Tako je to trajalo oko 6 mjeseci. koji se pretvorio u čvrsto uvjerenje. pomišljao sam na ovaj ili onaj razlog. koju je zgodno spakiranu nosio na leñima za vrijeme svojih originalnih ekskurzija po sirotinjskim dijelovima našeg grada. pošto je iz dana u dan raslo. Zatim je te pse odvodio u gradsku klaonicu gdje su ih tri tjedna držali o trošku grada i hranili iznutricama. kada odjednom. a drugu polovinu čitajući vrlo zanimljivu knjigu čiji je naslov bio "Snovi i crna magija". na drugom kraju te čudesne i korisne peći. pljunuo preko lijevog ramena i viknuo: . zbog čega sam izgubio apetit za svoja omiljena jela. kao što je poznato. To je toliko razbjesnilo bricu da mu se kosa digla na glavi i on je. radio u gradskoj upravi i koji me pozva prstom. prikradao sve bliže i ugrabivši pogodan trenutak. kada su odjednom zazvonila zvona na susjednoj crkvi. Moj prijatelj se upravo spremao za skok. i ovaj bi bio uhvaćen. sebi svojstvenom brzinom. dobro sam se zamislio. s ništa manje prijatnim žuborom. na kraju pretvorilo u stalnu i pravu uznemirenost. Ukoliko po isteku toga vremena vlasnici ne bi dokazali svoja prava na njih i ne bi platili porez. Ono što me je podstaklo da doñem do pravilnog zaključka. s uzbudljivim klokotanjem pojavljivala se odreñena količina prozračne i idealno čiste masnoće. pištaljki. Ubrzo poslije toga. pozivajući narod na jutarnju molitvu. gdje baš sada nañe da zvoni! Čim je taj uzvik prodro u moj misaoni aparat. Bijah ljut što se ranije nisam dosjetio tako jednostavne i jasne misli. dovele do točnog razumijevanja uzroka onog nesvjesnog nemira o kome sam vam već govorio. dlanove mi već prekriše žuljevi od užeta privezanog za parnu pištaljku. u njemu su počele da se roje najrazličitije misli koje su me.Već poslije prvog tjedna moje nove službe primijetih da se najmanje sat ili dva poslije izvršenja svoje obaveze nisam osjećao kako treba. bio je jedan uzvik koji sam čuo u prilično neobičnim okolnostima. još nedovoljno ispavan. Čim bi se neki "pas bez pasoša" našao u njegovom vidnom polju. ali s vještinom pantera. vrlo veliku ribolovnu mrežu. potpuno neočekivano i slučajno shvatih razlog svog nemira. pošto sam čitavu prvu polovinu noći proveo na krštenju devete kćeri moga susjedi. u pratnji pomoćnika koji je gurao specijalna kolica. na kraju kreveta. Meñu obavezama tog brice bila je i ova: trebalo je da u odreñeno vrijeme. Jednog jutra. on je upravo čekao zgodan trenutak da nabaci mrežu na novu žrtvu koja je stajala u blizini i mahala repom. ali ništa nisam mogao čak ni da pretpostavim. razmišljao sam idući na posao i s posla. kada odjednom vidjeh na ćošku bricu koji je. takoñer. kada bi pozornost žrtve privuklo nešto drugo. te pse su s izvjesnom ceremonijom i odgovarajućom ozbiljnošću ubacivali u cijev koja je vodila u specijalno pripremljenu peć. koja je za račun otaca našeg grada odlazila na proizvodnju sapuna i još koječega. žurio sam na posao. Kada se to čudno osjećanje. uplašila je psa i on je odskočivši u stranu strugnuo niz ulicu svom. Moj prijatelj brico. 22 . Zatim bi dogurao kolica s kavezom pričvršćenim na njima i oslobañao psa iz mreže tek toliko da ga zatvori u kavez. U trenu kada me je moj prijatelj brico zaustavio. poduzimanih u ime trijumfa humanosti. On je negdje nabavio staru. na koju sam slučajno nabasao. Mnogo sam razmišljao. on bi mu se bez žurbe. izlijevala se odreñena količina sirovine pogodne za ñubrivo.

23 . Tog znamenitog jutra. do to osjećanje koje me je pratilo u posljednje vrijeme. nam više osjećao nikakav bezrazložni nemir. bez sumnje su kleli na sve moguće načine. naprosto "učitelj plesa".Čitavim svojim bićem osjetih da moje učešće u društvom životu nije moglo izazvati ništa drugo. koji sam bio uzrok te paklene buke uslijed koje su se na mene sa svih strana slijevali valovi bijesa. Ali. razmišljajući dalje. Onaj. sjeo sam u krčmi u svom uobičajenom mračnom raspoloženju i doručkovao. svi kojima je slatki jutarnji san bio prekidan zvukom moje pištaljke. I dok me svi oni koji se još nalaze u kraljevstvu snova. u ranoj mladosti. još kasnije "Crni Grk". kao što je upravo i savjetovala knjiga koju sam te noći čitao. i to upravo mene. "crnpurasti". tj. od vremena kada sam počeo tako da postupam. I zaista.. u zrelim godinama "Tar Turkestana". zato što sam stavio potpis po kome sam se obavezao da ugovor o najmu svake godine obnavljam. I zaista. najzad.. strpljivi moj čitaoče. nećak kneza Muhranskog. izmeñu sna i jave. te kletve više neće imati nikakvog efekta. dobro. budu proklinjali. pošto sam izvršio svoje obaveze. riješih da i sam treba blagovremeno da počnem da proklinjem sve one koji negoduju zbog rezultata moga truda. Stop! Netočna formulacija! Nema šale s potpisima! Inače će mi se dogoditi isto ono što mi se dogodilo u jednoj srednjoeuropskoj zemlji kada sam morao da dam svoju desetogodišnju plaću za kuću u kojoj sam stanovao samo 3 mjeseca. Sada. Treba samo da se potpiše. vrlo oprezan prema svemu što ima veze s potpisivanjem. Onaj koga su u djetinjstvu zvali Tati. koga su. kao i poslije mnogih sličnih životnih iskrenja moram biti vrlo. a sada mesje ili mister Gurdžijev ili. prvo poglavlje se zaista završava. Poslije ovoga.

Na kozmičkom brodu nalazio se Belzebub sa svojim roñacima i prijateljima. postao sluga Njegove Vječnosti. njegove podčinjene ili njegove prijatelje. upleo se u nešto što nikako nije trebalo da ga se tiče. tako strani toj planeti. osim Belzebuba i njegovih prijatelja. isto tako nezrelih kao i on. istog onog Belzebuba koji je bio neobično snažan. da bi skratili duge godine izgnanstva. bio je. bio prisiljen da Belzebuba zajedno s njegovim suborcima protjera u udaljeni kutak Svemira. kakav je bio i pravac njegovih žutokljunih misli s još neizbalansiranim asocijacijama. Tako su prolazile godine i mnogi od tih prognanika su se na osobnu inicijativu ili pod pritiskom općih okolnosti preselili s Marsa na druge planete. više godina bio razdvojen. s neizbježnim pratećim teškoćama. I tada. jer više nije bio mlad i tako dugo putovanje."Sunčev sustav". proživjevši ih u uvjetima stranim njegovoj prirodi. Svi su oni stigli sa svojim porodicama u ta daleka mjesta i uskoro su na planeti Mars stvorili čitavu koloniju "tricentričnih bića". te nisu mogle. Nešto prije tog putovanja Belzebub se vratio kući na svoju rodnu planetu Karatas s kojom je. Vrijeme je prema njemu bilo neumoljivo i ti neobični uvjeti egzistencije pretvorili su Belzebuba. kao i drugi njemu slični. kako bi se reklo ovdje na Zemlji. godine od roñenja Kristovog. na planeti Karatas. on je letio s planete Karatas u zvjezdanom sustavu "Papdnoh". Tu je Belzebub. dok je Belzebub s najbližima 24 . Ti stanovnici. za njegove godine nije bilo jednostavan naum. Kozmički brod "Karnak" je letio kroz Svemir. koji se nalazio usred Mliječnog puta. zbog svog mladalački nezrelog Uma. Prije mnogo godina. što je za nezrele ličnosti prirodna stvar .Belzebub je u vladi svijeta vidio nešto što mu se učinilo "nelogičnim" i. u zvjezdani sustav Ors. ILI KAKO SE BELZEBUB NAŠAO U NAŠEM SUNČEVOM SUSTAVU To se. podržano njegovim drugovima. ali samo u granicama tog Sunčevog sustava. primljen na rad u Veliki Sunčani Apsolut. Zbog snage i plahovitosti Belzebubove prirode. bilo je i mnogo onih koji su naprosto simpatizirali njega ili nekoga iz njegovog najbližeg okruženja. gdje je trebalo da se održi konferencija na kojoj je. i sam pristao da sudjeluje. dogodilo 223. planetu Mars. sjajan mladić. Meñu prognanicima. uskoro obuzelo sve umove i dovelo centralno carstvo Megalokozmosa na ivicu provalije. Napustivši prostor "Asoparatsati". imajući podršku svojih prijatelja. misli zasnovanih na ograničenom razumijevanju.Poglavlje 2 PROLOG. On se uputio na planetu Revozvrander. mjesto stalnog boravka Vječnog Tvorca. Samo ga je uspomena na staro prijateljstvo potakla da poziv prihvati. na inzistiranje svojih starih prijatelja. čije se sunce zove Polarna Zvijezda. Te duge godine bile su za njega teške i podrazumijevale su stjecanje iskustava neprihvatljivih za njegovu suštinu. 1921. zahvaljujući svom stvaralačkom intelektu. nekada nastanjenih na raznim planetima centralnog dijela našega Velikoga Svemira. prema objektivnom računanju vremena. mnogi od njih su počeli da osvajaju nova mjesta na Marsu. godine od stvaranja svijeta ili. Predvječni je. čiji ga stanovnici nazivaju naprosto . a da ne ostave značajan trag u sadašnjosti. uz dozvolu da se može nastaniti i na drugim planetima. Saznavši za to. sve to u Centru skoro da nije bilo ni primijećeno. adaptirali su se malo po malo na novu životnu sredinu i. to uplitanje je. kada je Belzebub živio u zavičaju. u ništa manje neobičnog starca kome su godine dale mudrost. zbog udaljenosti i siromaštva tih naseobina. kao mjesto progonstva odredio je jednu od njegovih planeta. kao i na susjednim planetima. iz razloga koji nisu od njega zavisili. bez obzira na svu svoju blagost i praštanje.

Vrhovni Svetitelji Kozmosa. tako zavolio svoga djedu. kada mu je javljeno da kapetan želi da razgovora s njim. gdje je uredio manje podnošljiv život. Hasejn je. krajnje neophodan za tu misiju. i Vjesnik je. ma gdje se nalazio. Eto zašto je Belzebub s roñacima i najbližim suradnicima krenuo na tako dugo putovanje kozmičkim brodom "Karnak" s planete Katas na planetu Revozvrander. na jednu od planeta tog Sunčevog sustava pod nazivom Zemlja naš Predvječni poslao vjesnika Ašjatu Šimaša. Jedno od njegovih glavnih dostignuća bilo je to što je na planeti Mars izgradio "opservatoriju" za promatranje udaljenih objekata Svemira. kao i za izučavanje životnih uvjeta na obližnjim planetima. znatno porasli. slali su s vremena na vrijeme Vjesnike na planete tog zvjezdanog sustava da bi.ostao na planeti Mars. Belzebub. pošto je svima iz njegovog okruženja bilo jasno da su tokom dugih godina koje je Belzebub proveo u neuobičajenim okolnostima. On je upravo opisivao osobine planete pod nazivom "Venera". izvršio specijalni zadatak. što je bilo vrlo dobro. on je na sebe preuzeo odgovornost za obrazovanje svog unuka i zato je. i dovodili ih u sklad s općom svjetskom harmonijom. jednom vrstom kupole. Tvorac mu oprosti i dopusti da se vrati u domovinu. tako i oni koji su sebe nazivali "onima koji aktivno misle". koliko je to moguće. već su. Belzebubovog sina ljubimca. I tako je. a sada životnim iskustvom poučenom Belzubu. unuk uvijek bio pored njega. kao i zahvaljujući onome što se naziva "zovom krvi". 25 . A Belzebub je. čak. čitav prostor kozmičkog broda "Karnak" ispunili su kako oni koji su na njemu slili. stari Belzebubovi prijatelji se odlučili da preñu u akciju i pozvali su ga na konferenciju posvećenu tim dogañajima. Za prvu besjedu. sin Tulufa. zamolio Njegovu Vječnost da oprosti nekada mladom i vatrenom. znamenita u čitavom Svemiru. kao i iz mnogih drugih razloga. Razmotrivši molbu Ašjate Šimaša. Iako je sunčev sustav Ors bio zapostavljen zbog njegove udaljenosti od Centra. usprkos izgnanstvu. opservatorija je postala vrlo poznata i. razgarajući i promatrajući beskrajno prostranstvo. Dakle. to jest na gornjoj palubi. U vrijeme kada se dogaña naša priča. opet. regulirali egzistencijalne procese tamo nastanjenih stvorenja s tri centra mišljenja. kada su se na planetima zvjezdanog sustava Pandnoh odigrali izvjesni dogañaji od ogromne važnosti. vrativši se u Sunčani Apsolut. koji su se nalazili u okruženju našeg Vječnog Tvorca. ocijenivši da ovaj ima dobro srca. pod "kalpokrakonisom". a Belzebub je sada imao mnogo slobodnog vremena. Hasejn i odani stari sluga Ahun okupili su se na najvišem nivou broda. odmah se za njega vezao. vremenom. Meñu putnicima se nalazio i vrlo lijep dječak koji se uvijek nalazio u Belzebubovoj blizini. njihova znanja i iskustvo postali veći i ozbiljniji. što je Belzebub prihvatio. Tako se Belzebub poslije dugog odsustva ponovno našao u Centru Svemira. Pošto se to dogodilo upravo onda kada je umu mladog Hasejna bio potreban razvoj. uzevši takoñer u obzir skroman i osmišljen Belzebubov život. da se ni na korak nije odmicao od njega i žudno je upijao sve čemu ga je Belzebub učio. Belzebub je pričao o Sunčevom sustavu u kome je proveo mnoge godine. tom prilikom. Belzebub je svog unuka prvi put vidio poslije svog povratka iz progonstva i. To je bio Hasejn. Njegov utjecaj i autoritet ne samo da nisu opali za vrijeme progonstva.

Vaše Prepodobije. prednost treba dati drugom prijedlogu i zaustaviti se negdje dok se naš put ne 3 Kipreno = vremenska jedinica. koji se zove "Azija". na putu našeg broda kroz zvjezdani sustav "Vuanik". ako se budemo držali predviñenog kursa. taj zemaljski mudrac Nasradin Hodža nalazio je izreku koja pomaže da se problem riješi. ali čekanje će biti još duže.Uistinu. bitnu ili sasvim nevažnu za one koji žive ovdje. smanjujući habanje izvanrednog motora našeg broda. Nisam mogao sam da odlučim kojoj od ove dvije mogućnosti da dam prednost i zato sam se usudio da se obratim vama. Za svaku neobičnu situaciju. ja sam se takoñer uvijek njima rukovodio trudeći se da tamo gdje se nalazim stvorim prihvatljive uvjete za egzistenciju. kako ga ponekad nazivaju "Medkep". Vi kažete da će obilaženje znatno produžiti naše putovanje. došla je na svijet vrlo mudra tricentrična ličnost po imenu "Nasradin Hodža". dragi kapetane. razmislivši trenutak. Ona se nalazi (ukoliko budemo slijedili planirani kurs) na dva "kipreno"3 leta. putovanje završili nešto ranije? Meñutim. ta opasna kometa uvijek za sobom ostavlja trag koji se sastoji iz ogromne količine "zilnotraga" (na Zemlji se ta materija naziva cijanovodonična kiselina) koji. tako što ću promijeniti kurs broda i zaobići to mjesto. rekao: . po mom mišljenju. prodirući u planetarna tijela. pojavila su se i još uvijek na njoj žive vrlo čudna tricentrična bića. nastavio je kapetan. dragi moj komandiru. kao što je Vašoj Milosti svakako poznato. ako zaobilazni let može donijeti našem brodu makar i najmanju štetu. Kada je kapetan prestao da govori Belzebub je. A. čekanje da "zilnotrag" nestane trajat će još duže. ovako odgovorio: . I u sadašnjoj situaciji. cca 1h 26 . Prema tome. Upravo se na našem kursu nalazi "neizbježna smetnja" koja predstavlja prepreku za naše kretanje najkraćim putem. radi pomoći i mudrog savijeta. S druge strane. A pošto su sve njegove izreke bile ispunjene osjećanjem istine. o čemu onda da razmišljamo? Uz to. Na taj način.čekati ili zaobići opasnu zonu. Kad se suočimo licem u lice s dogañajem izazvanim silama koje neizmjerno premašuju naše vlastite.Poglavlje 3 ZAŠTO JE KASNILO SPUŠTANJE "KARNAKA" Ubrzo poslije toga ušao je kapetan i. onda. tj. ali to će znatno povećati vrijeme našeg putovanja. ne znam što da vam posavjetujem. Upravo na tom djelu naše maršrute. ako birajući direktan let gubimo manje vremena. dragi moj kapetane. u Sunčevom sustavu gdje sam proveo mnogo vremena. da izbjegnem susret sa "zilnotragom". narušava njihove najvažnije funkcije i to traje sve dok on ne iščezne.Vaša Milosti! Dopustite mi da zatražim od vas autoritetan savjet. Jedino pitanje koje vi trebate riješiti jest . treba se povinovati. Ja sam najprije odlučio. a. U teškoj situaciji poput ove naše on bi vjerojatno rekao: "Ne možete preskočiti osobna koljena i besmislen je pokušaj da se poljubi vlastiti lakat. Meñu njima na jednom kontinentu. pozdravivši Belzebuba sa svom učtivošću koja odgovara njegovom rangu. naći će se velika kometa koja pripada zvjezdanom sustavu "Sakur" ili. neizbježno ćemo naići na mjesto kojim je već prošla ta kometa. zašto ne bismo." Ja kažem isto to i još dodajem: ne treba ništa poduzimati. sat prije nas. na planeti po imenu "Zemlja". želim korisno da primijenim jednu od njegovih mudrih izreka. uzgred.

mudro riješio da brodu treba dati stanku koja očigledno neće mnogo poremetiti njegove planove? Meni se čini da mili djedica ne treba da žuri. iskazuje svoja osjećanja. dodavši da mi ne samo da im se nećemo suprotstavljati.U pravu si. tako da je boraviti i putovati na njima pravo blaženstvo. još prije nego što se kapetan vrati. A ti odlično znaš da besjede moga djeda uvijek vode u priče o mjestima gdje je on boravio. U moje vrijeme ti ogromni transgalaktički brodovi bili su vrlo komplicirani i vrlo glomazni tako da je skoro polovina njihove snage odlazila na transport goriva. dragi Ahune. kako se radujem svemu tome! Belzebub je. A vrijeme prinudnog zadržavanja pokušat ćemo da ispunimo nečim što će nam svima biti korisno. Za sve to vrijeme Belzebub je s osmjehom pažljivo slušao svoga ljubimca i. dječak pritrča Belzebubu. prepun radosti.Ne ljuti se na mene. Sve što mu je potrebno za odmor i udobnost na "Karnaku" postoji. Hasejn stade pred njega u stavu mirno i vragolasto reče: . Na primjer. ti si sve čuo. dragi Ahune. A kada budete slobodni vratite se i mi ćemo vrijeme neizbježnog zadržavanja provesti u svima nama korisnim razgovorima.O. već tome što će nam nepredviñeno iskušenje. A sada idite. već si mi toliko toga ispričao o Sunčevom sustavu u kome si proveo tolike godine. ja bih s velikim zadovoljstvom popričao s vama o suvremenim kozmičkim brodovima uopće. Oni pružaju velike mogućnosti. dragi moj komandiru. već je obećao kapetanu besjede s njim. praveći se ravnodušan. dragi moj Hasejne. i o našem brodu posebno.očisti od opasnog "zilnotraga". Nije li on rekao da ne treba da se suprotstavljamo silama koje premašuju naše vlastite snage. i pripremite sve što je potrebno za zaustavljanje broda. pružiti mogućnost da provedemo više vremena u besjedama s mojim dragim djedicom. nego ćemo ih prihvatiti s poštovanjem. ovdje takoñer ima mnogo onih koji ga vole i koje on voli. već naprosto sretna okolnost. vičući: . zar ne? Moj najdraži djedica ne samo da je odlučio da se zaustavimo. kako se radujem. i da bih to potvrdio. Ponekad se čak zaboravlja da je nekada bilo nemoguće otići na bilo koju planetu i ja bih bio sretan da čujem kako je stvarano to čudo i kako rade suvremeni kozmički brodovi. ali stari Ahun nije mogao da se uzdrži i prijekorno je zavrtio glavom mrmljajući u sebi kako je dječak izrastao u "egoistu". ispričat ću ti nešto što će ti se dopasti. kao i o mnoštvu pronalazaka o kojima ja za sada ništa ne znam.Dragi djedice. neprekidno hvaleći i blagosiljajući mudra i čudesna djela našeg Stvoritelja? Ne radujem se ja neuspjehu. on reče: . gledao kako njegov ljubimac. kada je Hasejn zašutio. Razlog moje radosti nije egoizam. Zar sam ja kriv što se pokazalo da su po mene te okolnosti tako željne i povoljne? Ne. Hasejn skoči i poče da igra i uda dlanom o dlan. zato što sam dugo odsustvovao. Suvremeni kozmički brodovi su luksuzni i prostrani. potrebnog za njihov let. i ti znaš kako on divno priča i koliko se mnogo novog i zanimljivog kristalizira u našoj svijesti zahvaljujući tim besjedama. Čuvši kako ga je Ahun nazvao. poslano odozgo. ne treba da me koriš. da 27 . tako ćemo sačuvati naš brod od nepotrebnih gubitaka vezanih za dodatni rad motora tokom obilaženja. Jer. sijede mu u krilo i malo razmislivši reče: . Na kraju krajeva. razmislivši o svim nepredviñenim okolnostima.. Kada je kapetan izašao. već da mi se priključiš u izražavanju zahvalnosti Izvoru svega postojećeg milošću Božjom. Gdje je tu egoizam? Zar nije djedica vlastitom slobodnom voljom. Čuvši to.

Donja sfera ima samo 2 otvora . ili. imaju tricentrična bića nastanjena na svim planetima. U gornjoj sferi nalaze se tri otvora okrenuta van. gledajući ushićeno u djeda. Naravno. a u donjem su dvije relativno kratke noge s vrlo jakim noktima. tijela tricentričnih bića po vanjskom izgledu podsjećaju na. tj. iz raznih razloga izgubila energiju i ne sadrže životnu silu potrebnu za formiranje nadtjelesnih suština. "aparat za kavu". tricentrična bića su zbog jakog mraza prekrivena mekom gustom dlakom. Na susjednim planetima. dva za vid.ja već sada mogu prema vlastitom shvaćanju da nastavim opisivanje prirode tog dalekog dijela Svemira. a treći — za sluh. 28 . Oni su se upustili u taj poduhvat za slučaj nenormalnih klatskih uvjeta.odgovori Belzebub . U tom Sunčevom sustavu postoji sasvim majušna planeta koja se zova «Mjesec". a u donjoj se nalaze organi za preradu "prve i druge nasušne hrane". Oni izvana liče na velike mrave i. neobična planeta često dolazi u blizinu planete Mars i ja sam jednom s ogromnim uživanjem čitav sat pomoću teskuana (teleskopa) svoje opservatorije pratio život tricentričnih stanovnika Mjeseca. o kojoj ću ti takoñer pričati. ispupčenim i sjajnim očima. kako se one zovu na nekim planetima tog zvjezdanog sustava. Skoro sva snaga tih ogromnih planetarnih tijela prilagoñena je za stvaranje energije za njihove oči i krila. prilagoñenu svim njenim osobinama.stvorenja s tri centra mišljenja nastanjuju skoro sve planete tog zvjezdanog sustava i nadtjelesne suštine postoje u skoro svakome od njih. mjestu našeg progonstva. kakvih je bilo mnogo na jednoj drugoj planeti tog zvjezdanog sustava. ona posjeduju neukrotiv duh koji ih je obdario izuzetnom upornošću i nevjerojatnom vrijednošću. Zbog toga ta tricerična bića mogu odlično da vide u tami i da se kreću ne samo površinom planete. prije nego što su ih dotakle emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. Na primjer. na planeti Mars.rekao je Hasejn. Više puta sam imao priliku da primijetim kako su za dvije naše godine oni u potpunosti "tunelirali" svoju planetu.na suprotnoj strani . Na donjoj sferi nalaze se dvije snažne mišićave noge i na svakoj od njih nalaze se ispupčenja čija je namjena ista kao i namjena naših prstiju. a drugi .jedan za prijem prve i druge nasušne hrane. osim bića koja su. Na njihovim leñima nalaze se dva široka krila. duše. znajući da je njihova planeta nastala iznenada i da zato regulaciju njene klimatske harmonije više sile nisu unaprijed pripremile. moj dječače. Iako su tijela tih bića zakržljala. Rezultati njihove neprekidne djelatnosti već su očigledni i nesporni. U svom kretanju ta mala. stalno su u pokretu i neumorno rade na osvajanju svoje planete. već i da zrakom lete na vrlo veliku udaljenost od vlastitog doma. Klima te planete bila je stvarno "žestoka" i u svojoj promjenjivosti i nepredvidivosti ličila je na krajnje histerične žene. kao i mravi. . na svakoj planeti zvjezdanog sustava tijela bića s tri centra mišljenja dobivala su vanjsku formu u skladu s prirodom te planete. izgledaju kao dupla sfera: gornja sadrži glavne organe čula. Ali mene zanima da saznam postoje li u tom zvjezdanom sustavu bića s tri centra mišljenja i posjeduju li ona nadtjelesne suštine ili viša tijela skrivena u sebi? Eto što bih žeo da čujem od tebe . da se tako izrazim.Da . Neka od njih imaju oblik "tusuk". Nadtjelesne suštine.za izbivanje otpadaka iz organizma. imaju dugačak širok trup s velikim zalihama masti i glavu s ogromnim.

Poslije vašeg odlaska odavde stari brodovi su korišteni još kratko vrijeme i zamijenjeni su brodovima sustava Svetog Venome. i samo je naš Gospod i Vladar ostao nepromijenjen. tako i meñuzvjezdani. kako meñuplanetarni. Istina. Sve se promijenilo. evo. U stvari. kada je klima na njoj bila toliko dobra da je rod najrazličitijih vrsta prve nasušne hrane bio tako veliki da je to omogućavalo egzistenciju unutar planete. I ja ih vrlo dobro pamtim. u pogledu "snage duha". oni su bezrepi i nemaju rogove. radi zaštite od vanjske sredine oni su izumjeli nešto što nazivaju "obućom". uputili u izgnanstvo. mraz smjenjivala nevjerojatna vrelina..Vaša Milosti . da su brodovi nekada bili vrlo neudobni i glomazni. Na planeti Zemlji pojavila su se tricentrična bića koja imaju sve uvjete da budu spremišta nadtjelesnih suština ili viših tijela skrivenih u njima. u "podzemnim" gradovima. Iz razloga. nastavi kapetan. a Um nastran i potpuno unikalan. Vanjski izgled tricentričnih bića na Zemlji sličan je našem. napravljenim radi zaštite od kaprica sumanute klime. Počevši od najniže stepenice na transgalaktičkim brodovima. kao da se nalaziš na tavici na kojoj pržiš jaja.Povremeno je hladnoća na Mjesecu bila tolika da je prodirala do kostiju i bilo je nemoguće disati u otvorenoj atmosferi.. Postojala su samo 2 kratka perioda u životu te osobite male planete i to prije nego što je počela da se okreće oko susjedne planete. Nedaleko od te male planete nalazila se druga velika planeta. o kojima ću ti jednom pričati. Ali.poče kapetan . Ispričavši se dječaku i obećavši da će o stanovnicima Zemlje popričati drugi put. koja se ponekad takoñer nalazi blizu Marsa. kao što i treba da bude. ali upravo tada uñe kapetan broda. moram da primijetim da se ona ne mogu ni usporediti sa stvorenjima koja borave na maloj planeti. ali taj pronalazak im malo pomaže. Belzebub se spremao da nastavi priču. Naravno. Svoju posljednju dužnost naslijedio sam od oca kapetana. 29 . Ukratko. Vaša Milosti. koji je ovaj posao izvršavao skoro od stvaranja svijeta i poslije mnogo godina besprijekorne službe dodijeljeno mu je zvanje vladara zvjezdanog sustava "Kalmen". sasvim neočekivano. . A najgore je što nemaju kopita za hodanje. i koja se zove "Zemlja". a onda je. Koliko je vode proteklo od tog vremena. Ja sam tada bio novajlija na udaljenim brodovima. najzad sam dobio priznanje da sam dostojan da izvršavam dužnosti kapetana i. Belzebub se okrete kapetanu. Za proizvodnju te supstance nekadašnji kozmički brodovi su morali da nose veliku količinu materije. Neka je blagoslovljena Njegova vječna i sveprisutna nepromjenljivost! Vaša Milost je primijetila. koja je izazivala kaotične promjene u atmosferi. Izmeñu ondašnjih i sadašnjih kozmičkih brodova postoji ogromna razlika.kada sam postao punoljetan moj otac me je odredio da služim Vječnom Tvorcu. i to vrlo ispravno. moja služba je započela upravo onda kada ste se vi. on se postepeno izrodio i sada je vrlo čudan i u najvećoj mjeri manjkav. još su kao gorivo koristi kozmičku supstancu "elekilpomagtistzen". ja sam već mnogo godina kapetan na brodovima duge plovidbe. Njihova planetarna tijela su nesavršena. Osim toga. izuzev što im je koža mnogo tanja od naše. koja se sastoji iz dva elementa Sveprisutnog "Okidanoha". bili su vrlo složeni i nezgrapni. Da. Mjesec je komadić Zemlje koji sada mora stalno da održava njezino kretanje u ravnoteži. U našoj mladosti svi brodovi.

ma gdje se on nalazio. i pratio sam rad Svetog Venome. Oni su "najniže" točke za one oblasti prostora u koje su stalno usmjerene sve sile danog dijela Svemira. oni su uništavali sve na svom putu u onoj atmosferi koja se obično sastoji iz zraka ili plinova. a koje je on.To se dogodilo 185. ako se koristi samo zakon pada. Sveti Venoma je u svojim daljim istraživanjima došao do sljedećeg zaključka: "Ako je tako. tako da. godine prema objektivnom računanju vremena. Konstrukcija je podsjećala na veliku sobu čiji su zidovi napravljeni od specijalnog materijala sličnog staklu. može li ta kozmička osobina biti iskorištena za neophodna putovanja po Svemiru?" I počeo je da radi u tom pravcu. U svaki zid montirani su takozvani "kapci" od nepropustljive kozmičke supstance "elekilpomagtistzena". gdje se one koncentriraju. sunca i planete se održavaju na mjestima koja su za njih predviñena. počela da se kreće. Nešto kasnije. kada su rezultati tih eksperimenata bili odobreni i dobili blagoslov Kontrolne Komisije pod predsjedništvom Arhanñela Adosije. Unutar sobe nalazile su se posebne "baterije" za generiranje i ubacivanje te supstance. Svaka od tih točaka predstavlja takoñer centar privlačenja i. na osnovu otkrivenih zakona počela je izgradnja velikog broda. kao i pomoću impulsa koji omogućuju biranje pravca. kada bi u njemu dijete gurnulo gromadu. 30 . koji su mogli slobodno da klize u odreñenim pravcima. pomjera u prostoru. Njegov rad se sastojao u pokušajima da otkrije kakvi se novi fenomeni mogu dobiti ako se kombiniraju već postojeći fenomeni. Na drugoj strani te neobične grañevine nalazili su se dodaci nalik na krila za upravljanje kretanjem pomoću već spomenute supstance. Utvrdivši sve to. Sveti Venoma je dalje utvrdio da kada se neki objekt. Brodovi novog tipa postepeno su potisnuli sve ostale. Sva tajna se sastojala evo u čemu: kada su zraci te supstance prolazili kroz specijalno staklo. on ima tendenciju pada na ovo ili ono sunce ili planetu u zavisnosti od toga koja je planeta za danu oblast kozmosa centar stabilnosti ili ono što je dolje. Poslije tri "luniazisa" Sveti Venoma je pronašao takvo rješenje i čim je bila pripremljena neophodna oprema pristupio je probama. Njegov nadahnuti rad je pokazao da.za bilo koji dio planete predstavlja najbliži "Stabilan objekt". zahvaljujući tome. u stvarnosti. «Dolje" . Brod je uskoro bio gotov i odobren za upotrebu. koji se ranije postojali. nazvao «Zakonom pada". Dakle. kao prvi pronalazač. iako je to u načelu moguće.Poglavlje 4 ZAKON PADA Kapetan je nastavio: . upoznavši se s novim okruženjem. ona bi laka kao pero. Sveti Venoma je načinio otkriće koje ga je kasnije proslavilo. Centri svih sunaca i svih planeta našega Svemira upravo su takve točke stabilnosti. Sveti Venoma je svu svoju pozornost usredotočio na traganje za bilo kakvim rešenjem kojim bi se prevladao otpor koji atmosfera pruža kretanju broda. ne može se postići cilj i to iz tog prostog razloga što atmosfera koja okružuje većinu kozmičkih tijela sprečava usmjereni pad objekta koji vrši kozmički let. Ja sam prisustvovao prvom ispitivanju. u potpunosti se posvetio svom najdražem poslu. proučavajući kozmičke zakone. Taj dio prostora je postajao apsolutno prazan. Sveti Venoma je taj zakon formulirao ovako: "Sve što na svijetu postoji 'pada dolje'. bez ikakvog tlaka. Sveti Venoma s planete Sort je za svoje zasluge bio primljen u društvo «Svete planete Čistilište" i. zasnovanom na zakonu pada. Vaša Milosti. Polazeći od zakona koji je sam utvrdio. to jest točku u kojoj se spajaju sve linije bez obzira na to odakle one dolaze.

on je odmah počinjao da pada na to sunce ili na tu planetu. iako su oni i dalje korišteni na svim linijama galaktičkog prometa. kada je prvi put počelo da se govori o tome da je Veliki Arhanñeo Hariton pronašao novi tip broda za kraće i duže letove po Kozmosu. postavljani najsuroviji zahtjevi. a da bi se. i priprema za takve obaveze zahtijevala je vrlo visok intelekt. Ipak. 31 . Vaša Milosti. izvoñeni prema Venominim projektima. mimo koje je trebalo da proleti. kada bi se približili nekom suncu ili planeti . kasnije je nekomfornost brodova tog sustava postajala sve očiglednija. Prilikom prolaska broda blizu nekog sunca ili planete njegova brzina je odstupala tisuću puta od uobičajene. ali. koji su bili predviñeni da njima upravljaju. kao što sam već govorio. Zato su svima. kao što sam već rekao. izbjeglo skretanje broda s predviñenog kursa. i korišteni su svuda. bila su potrebna svestrana znanja i ogromna pažnja.Ipak. Brodovi sustava Svetog Venome letjeli su već dvadeset tri godine.bili su neophodni složeni manevri. bez obzira na sve prepreke. Čim bi se brod našao blizu sunca ili planete. Posebno je bilo teško upravljati brodom u oblastima gdje ima mnogo kometa. brodovi sustava Svetog Venome korišteni su. Ne mogu da negiram da su brodovi konstruirani na osnovu tog zakona bili idealni u zrakopraznom prostoru i da su se kretali brzinom bliskom brzini zraka «egzikolnianaknian" koji reflektiraju nebeska tijela.što je bilo pravo mučenje za sve koji se nalaze na brodu . zato što je takav zakon pada.

poslije čega se oni odmah ponovno zatvaraju. i sve se ponavlja ispočetka. prisiljavajući je da odmah počne da se širi unutar cilindra. oni mogu da djeluju na kozmičku gasnu supstancu. Brod kojim mi sada letimo zasnovan je na istim principima i njegova konstrukcija nalik je na konstrukciju svih brodova izgrañenih prema tom sustavu. koristi se svuda. svi su shvatili značaj novog pronalaska koji će kasnije postati toliko poznat. naravno. Ipak. pošto se lako mogu kretati u bilo kom pravcu bez kompliciranih manipulacija. Trudeći se da nañe izlazni otvor iz ograničenog unutrašnjeg prostora cilindra. Svejedno. neusporedivo su nadmašivali brodove koji su bili nevjerojatno složeni. nije potreban rad cilindra. prema utvrñenom redu. a tren zatvara. napravljen je tako da pod djelovanjem unutrašnjeg pritka može da se pomjera otvarajući ulaz u cilindar i da ga zatim ponovno zatvara. On je vrlo složen. Novi sustav je jednoglasno proglašen najboljim i uskoro je bio prihvaćen svuda u Svemiru. i kada se koristi zakon pada. potiskujući pošteno sve prethodne. i tako u beskraj. supstanca se širi tako da unutrašnja oblast cilindra postaje za nju suviše tijesna. poslije obavljenih praktičnih proba.Poglavlje 5 SUSTAV ARHANðELA HARITONA U najskorije vrijeme. kako po udobnosti. suvremeni brodovi imaju prednosti i u zrakopraznom prostoru. suvremeni brodovi. Vaša Milosti. taj "cilindrure" je ispunjen zrakom. pod djelovanjem zidova. odmah poslije ispuštanja gasne supstance u ekspanziji. suvremeni brodovi naprosto padaju na najbliži centar stabilnosti. ponavljam. naravno. pošto. (cilindar+bure=cilindrure) Tajna tog cilindra jest u karakteru materijala koji čine njegovu unutrašnju površinu. zbog čega. tako i po jednostavnosti upravljanja. Dakle. koji takoñer čvrsto prianja na cilindar. Suštinu tog velikog pronalaska predstavlja "cilindar" koji po obliku podsjeća na obično bure. neophodnih prilikom upravljanja brodovima sustava Svetog Venome. poluge mogu da se pokreću brže. Ti materijali su meñusobno izolirani putem "ambera" i zahvaljujući njihovom rasporedu. kada nema otpora. sada Arhanñela Haritona. tlaka poklopac cilindra sve dok se otvori ne oslobode i ne dozvole supstanci u ekspanziji da izañe. rasporeñene na bočnim stranama i na krmi broda. ona. Poklopac stavlja u pokret vrlo jednostavnu polugu koja. pokreće «zupčaste kotače". Vaša Milosti. a uz to nisu pružali mogućnosti kakve sada koristimo u kozmičkim uvjetima. cilindrure se ponovno izvana puni svježom supstancom. jedino djelovanje cilindra omogućuje brodu da se kreće u željenom pravcu. zrakoprazni prostor ispunjen samo svjetskim eterom najviše pogoduje i suvremenim i starim brodova. ali njegov poklopac. Dno tog "cilindrureta" hermetički se pričvršćuje na bočne polovine. Zanimljivo je naglasiti da su zgusnute sredine u nekom djelu Svemira najpogodnije za punjenje i pražnjenje cilindreta. 32 . "zrak". Upravo uslijed kretanja tih kotača i dolazi do kretanja broda u prostoru. "eter" ili neka druga kombinacija istorodnih kozmičkih elemenata. bilo da je to "atmosfera". Odvija se cikličan proces i poklopac cilindrura tren se otvara. Ukratko. tamo gdje nema otpora. ma kakva bila njena gustoća. atmosferom ili nekom drugom sličnom supstancom. opet. Dakle. Vaša Milosti. Pošto Priroda ne trpi prazninu. opet pod rukovodstvom Velikog Arhaela Adosija. ali tamo gdje oni nailaze na otpor kozmičke supstance. U naše vrijeme sustav Velikog Anñela.

Koliko ih je samo platilo tu efemernu ideju materijalnim i duhovnim dobrima. radit će i cilindrure Arhanñela Haritona. znanstvenik koji je imao odreñeni autoritet. pronalazak vječnog motora pretvorio se za njih u pravu "moru".Iako je cilindrure izložen habanju. drugi u "sreću". Dragi moj kapetane. Na kraju.materijali od kojih je napravljen cilindrure. a da pri tome ne dobiva nikakvu energiju izvana. dragi kapetane. bez dodavanja neke druge energije izvana. spuštajući se pod djelovanjem vlastite težine. Ukratko. Ispostavilo se da se na toj zlosretnoj planeti u nekim glavama rodila "bezumna ideja" o pronalasku mehanizma koji će se vječno kretati.To što opisujete bez sumnje je blisko efemernoj ideji koju neobična tricentrična bića roñena na planeti Zemlji nazivaju "vječnim motorom" ili Perpetum Mobile. da jedan stari čudak. sve se ponavlja iznova i iznova pri svakom narednom spuštanju lifta. a mnogi su postali potpuni psihopate. Ovako ili onako. još više gubitnika. potpuno je napustilo svoj posao. ako bude koristio samo atmosferu. mnogobrojni nesretnici su napunili "ludnice". izabralo najgori put. predalo se.Čekajte. A sada. kroz neodreñeno dugo vrijeme. to se može dogoditi tek u dalekoj budućnosti.prekide Belzebub kapetanovo pripovijedanje. čekajte! . vrlo dobro sam shvatio kako radi cilindar koji je stvorio Arhanñeo Hiton i po čemu se on razlikuje od pronalazaka onih nesretnika. stvaranim po cijenu ogromnih napora. i oni su smatrali da to pitanje i sve ostale mora da zanima. Na Belzebubovo pitanje kapetan je odgovorio ovako: . pri čemu su se jedni uzdali u svoja "znanja". ili je čak. Ne znam kako bi se završilo to zarazno ludilo. pitanje koje mene zanima . Jednom sam posjetio grad u kome je bila sabrana značajna kolekcija svih modela predloženih mehanizama vječnih motora. Da li biste mogli da mi ispričate. kao i njihovi opisi. sa sigurnošću se može reći da će cilindar. Što je nedostajalo? Što to nisam vidio na tim majstorski napravljenim i složenim mašinama? A tobože je u mehanizmima svake te mašine bilo više ideja i mudrosti nego u svim zakonima svemira! Vremenom sam primijetio da je meñu bezbrojnim modelima. Ta ideja je izludjela i uništila mnoge od njih. nemajući nikakve unutrašnje potencijale za takav rad. Kad god je to bilo moguće svojski su se predavali traganju za vječnim motorom. razočaranih u svoj san. Suština te ideje je sljedeća: u nekom složenom mehanizmu napravi se dizalo odreñene težine koji. dokle god ovaj svijet bude postojao. kao i u opisima ponuñenih mehanizama dominirala ideja korištenja onoga što se naziva "silom teže". raditi vječno. poslije vaših objašnjenja. koje je vodilo pravo u grob. Ona ih je toliko obuzela da su mnogi žitelji te osobite planete poludjeli razmišljajući o njoj i pokušavajući da stvore to čudo. nije dokazao pomoću samo njemu poznatog proračuna da je potpuno nemoguće smisliti vječni motor.Poglavlje 6 VJEČNI MOTOR . . stavlja u pogon čitav sustav. 33 . od svih mogućih. tek oni su bili osuñeni da rade na onome što je izgledalo kao prosta stvar. i tako bez kraja. A pošto svijet ne može da postoji bez planeta okruženih atmosferom. kakvi su to materijali i koliko oni mogu da traju. Naravno.

hlañenju i. "bakra". ni kostur broda nije vječan. jer se jedino zbog toga posada mogla osmjeliti da Njegovu Milost uznemiri signalom. .Glavni dio cilindra napravljen je od ćilibara s prstenovima od platine. 34 . Kapetan bi govorio i dalje. dok se unutrašnja površina sastoji od "antracita". podvrgnute termičkoj obradi. Istovremeno.nastavio je kapetan . Izvinuvši se. ali u tom trenu brodom se razlije otegnuti zvuk.Ali drugi dijelovi . svejedno su izloženi habanju. čak. kapetan ustade i objasni da ga zovu važni poslovi.vanjske poluge i zupčanici moraju s vremena na vrijeme da se obnove. "slonove kosti" i jedne vrlo stabilne "smjese". nalik na zvuk trube. Iako su i oni napravljeni od vrlo tvrdih «metala". zrenju.

da privremeno odložiš te probleme. Tek kada porasteš i kad se završi period tvog rasta.O čemu se radi. Budi strpljiv. dragi moj dječače. mili djedice. Zahvaljujući vašem razgovoru ja sam postepeno sasvim jasno shvatio da Svemir nije uvijek bio onakav. gledajući izlazak sunca u svoj njegovoj veličanstvenosti. Ona su radila i patila da bismo mi sada uživali u blagodatima civilizacije i sve to. U tvojim godinama ti još ne moraš da plaćaš za svoje postojanje. Belzebub pogleda svog unuka i primijetivši da je u nekakvom neobičnom stanju. i u kolikoj mjeri sam njihov dužnik. 35 .za obaveze i odgovornost pred tricentričnim bićima. Sve u svoje vrijeme. Tvoj zadatak je . ali tvoj razgovor s kapetanom izazvao je u meni vrlo tužne misli. Po svoj prilici. moraš da prodreš u svoju podsvijest. kakav je ovaj kojim sada letimo. ne misli na te probleme. dragi moj dječače? Zašto si se tako duboko zamislio? Pogledavši djeda očima punim tuge. Još si suviše mlad za takve misli. Pitaj me što god poželiš i ja ću ti odgovarati do kapetanovog povratka. Ranije nisam mogao ni da zamislim. mili djedice. Upravo zbog toga me sada muči "griža savjesti". Za sada. dragi moj. ali uvijek pamti jednu stvar.da se pripremaš za budućnost . nije postojalo oduvijek i da nastanak svega toga ne bio jednostavan. U ovoj fazi tvoga života ti ne moraš za njega da plaćaš. iako je razmišljanje moglo na to da me potakne. da kozmički brodovi nisu uvijek bili ovakvi. koliko mnogo dugujem tim bićima. živi kao što živiš. Tako mi sada ne samo da prema njima ne osjećamo zahvalnost. svjesno ili nesvjesno. Svako jutro neizostavno. već nećeš moći ni dobro da služiš Vječnom Tvorcu. Pokazalo se da su u prošlosti razumna bića radi svega ta morala mnogo da rade i da pate i da su mnogo trpjela ne štedeći sebe. Gledajući uzbuñeno svoga unuka Belzebub reče: . neodložne obaveze ga sprječavaju da doñe ovamo. Rekavši sve to Hasejn obori glavu i zašuti.Poglavlje 7 KOJA PRIPOVIJEDA O ISTINSKOM DUGU Kada je kapetan izašao. Ponavljam još jednom. upita ga suosjećajno i sa sjenkom nemira: . Ono o čemu nikada ranije nisam razmišljao. slušajući tvoj razgovor s kapetanom. u sve njene oblike. u budućnosti ne samo da nećeš moći da izvučeš iz nje neku korist. kakvim ga ja sada vidim i zamišljam. oni su stvarali za nas a danas su osuñeni na ravnodušnost ili zaborav. ja već dovoljno dugo živim na svijetu. sav suvremeni komfor. Hasejn zamišljeno odgovori: . već čak i ne znamo za njih i to nepoštivanje nas nimalo ne brine.Ne znam što mi je. I eto. a ni jednom mi nije palo na pamet da nekada. i da neprestano ponavljaš sebi da ukoliko ona bude smetnja u tvom životu. Tek sada sam potpuno shvatio da svaka stvar koju koristimo.Savjetujem ti. postepeno sam svim svojim Umom počeo da shvaćam. sada me neprekidno muči. sve što je potrebno za našu udobnost i sreću. dragi moj Hasejne. kada dovoljno sazriš da shvatiš tako duboka filozofska pitanja i aktivno o njima razmišljaš. bit će ti jasno da moraš na njih da se vratiš. svega ovoga što sada vidim nije bilo. kao što nije bilo ni mog nosa koji se pojavio tek kada i ja. možda. Na primjer.

protjecao pred mojim očima. Za me najveću radost predstavlja već to što mogu da te slušam. Kada smo prvi put stigli u taj Sunčev sustav i nastanili se na planeti Mars. 36 . da.nasmija se Belzebub. mnogih vjekova. povezanih s tom planetom. pošto sam često posjećivao tu planetu i dugo živio meñu zemaljskim tricentričnim stvorenjima. ne shvaćajući pitanje. a mnoga od njih su čak postala moji prijatelji. dragi djedice .A! . Od samog početka ta planeta je bila uzrok mnogih briga našeg Svevišnjeg. spomenuo si jednu planetu zaboravio sam kako se ona zove . Onda Belzebub reče: . Bio sam ne samo svjedok njihovog nastanka i života.Ne .upita Belzebub. već i svjedok nastanka i konačnog formiranja njihove planete. Tebi će. biti vrlo zanimljivo da što više znaš o njihovim neobičnim odlikama. ali im je koža mnogo tanja od naše. djedice! Pričaj mi o tim bićima . .na kojoj žive tricentrična bića koja vrlo liče na nas. Ako želiš.Što? O kakvim mekušcima? . Bit će mi mnogo prijatnije ako ti ispričam ono što posebno želiš da znaš. Onda mi.Poglavlje 8 NERAZUMNI BELZEBUBOV POTOMAK SE DRZNUO DA LJUDE NAZOVE "MEKUŠCIMA" Hasejn sijede Belzebubu u krilo i umiljavajući se reče: Ispričaj mi nešto što sam želiš. kada si govorio o tricentričnim bićima koja žive na planetima onog Sunčevog sustava u kome si proveo mnogo vremena. dragi. zato što je čitav put njihovog nastanka i postojanja tokom mnogih.. .Pitaš o bićima kojih se tako mnogo zapatilo na planeti Zemlji i koja sebe nazivaju "ljudima". Biću sretan da o njima saznam što više.pričaj mi o tome. mlada Zemlja se još nije ni ohladila i nikakvog života na njoj nije bilo. Ja ih dobro znam. . mili djedice. da! O onim "mekušcima". . To će bez sumnje biti uzbudljivo i zanimljivo. maloprije. dragi djedice. prema njihovom računanju vremena. vjerojatno. Oni imaju karakteristične osobine kakve nećeš naći kod drugih stanovnika bilo koje planete našega Svemira. pričaj o onim.odgovori Belzebub .O njima mogu da ti pričam vrlo mnogo.Da. počet ću pripovijedanje od dogañaja općekozmičkog karaktera. kako se ono zovu? Zaboravio sam. . .treba da me zamoliš da ti pričam o onome što te najviše zanima. djedice.Da. koji su za našeg Tvorca postali ozbiljno iskušenje.ljudima. kao i sve o čemu si mi već pričao.reče Hasejn . Sjećaš se.. Ah.

koja bi mogla da posluži kao branik. stručnjaka za stvaranje i održavanje svijeta u ravnoteži. još nije bila u potpunost formirana. trebalo je da putanja komete presiječe orbitu Zemlje. ta planeta "pukla" i da su se dva fragmenta odvojila od nje i odletjela u kozmos. po svoj prilici. sljedeći zakon privlačenja. Poslije izvjesnog vremena. prvi put opisivala svoju punu putanju. doveli su do toga da su ta dva objekta dostigla točke prasjećanja svojih trajektorija istovremeno. ukoliko ponovno sve ne promjeni na nepredviñena kozmička katastrofa.jer bilo je neophodno da stvorimo uvjete za manje podnošljivu egzistenciju u svijetu koji nam je bio potpuno tuñ kada se iznenada. Kako su nam kasnije u povjerenju objasnili Kozmički Svetitelji. Tako će ubuduće i biti. Ta kometa je. Naravno. koji je rukovodio pitanjima stvaranja svijeta i njegovog održavanja u ravnoteži. poznata pod nazivom «Kondur". Taj udar je izazvao tako ozbiljne posljedice zato što je ta planeta bila još vrlo mlada i njena atmosfera. Ispostavilo se da je iz još uvijek nepoznatih razloga. Predvječni je odmah saznao za tu kozmičku katastrofu.Zemlje. 37 . i mi došli k sebi toliko da smo mogli da razmislimo. odmah poslije sudara i dalje su se nalazili u sferi utjecaja planete i zato su. počeli da padaju natrag. moj dječače. Ali oni nisu mogli da padnu na Zemlju zato što su se odmah našli pod utjecajem jednog drugog kozmičkog zakona . Otkinuti fragmenti Zemlje. Visoka komisija je stigla na Mars i započela istragu. Na čelu te komisije bio je Veliki Arhanñeo Sakaki. Pogrešni proračuni jednog od Kozmičkih Svetitelja."zona uzlijetanja". Sveti članovi te Visoke Komisije odmah su nas uverili da više ne treba da strahujemo od nekakve slične katastrofe. na svoju osnovnu masu. Odmah je bila formirana komisija od anñela i arhanñela. kada je smrad najzad prestao. da je u skladu s općom kozmičkom harmonijom trebalo da se pojavi kometa s izuzetno dugom putanjom. počeli smo stvari polako da dovodimo u red. približno onako kako ona sama opisuje osobnu putanju oko sunca Ors. Zbog te greške. i zato su počeli da opisuju stalne eliptičke orbite oko svoje osnovne mase . shvatili smo da je razlog tog zastrašujućeg fenomena bilo to što se planeta Zemlja toliko približila Marsu da smo jasno mogli da je promatramo čak i bez teskuana (teleskopa). već potpo formirana. Arhanñeo Algatatant je bio tako ljubazan da nam ispriča o onome što se. koji je bio predviñen kao mjesto našeg boravka. od Zemlje odvojila dva fragmenta i odletjela u kozmos. kao što sam već rekao. koja je istoga sata krenula u Sunčev sustav Ors. dogodilo. jednog od tih uzbudljivih dana. Već sam ti pričao da je u to vrijeme taj sunčani sustav tek nastajao i da u njemu još nije bila uspostavljena takozvana "harmonija uzajamnog djelovanja svih kozmičkih objekata". Glavni inženjer. čitava planeta zatresla i nešto kasnije nastao tako zagušljiv smrad da nam se učinilo kao da je čitav Svemir zasićen nečim "neizdrživim". Kasnije smo utvrdili. planeta Zemlja i kometa Kondur su se sudarile toliko snažno da su se. Još se nije stišala žurba oko organizovanja prvih dana našeg boravka .Poglavlje 9 PORIJEKLO MJESECA I Belzebub poče ovako: Stigavši na Mars.

Suvremenim tricentričnim stanovnicima ove osobite planete manji fragment nije poznat uglavnom zbog njegovih relativno malih dimenzija i male udaljenosti. i sve zakone stvaranja svijeta i njegovog održavanja u ravnoteži. izmeñu ostalih. a ne tako davno veći fragment je dobio ime "Mjesec". koje si ti maločas nazvao "mekušcima". počeli da se razvijaju ti dvonogi tetartokozmosi. došla do zaključka da će sadašnji položaj fragmenata Zemlje dugo ostati takav. Od tog vremena svi procesi na Zemlji i njenim fragmentima odvijaju se u skladu s tim zakonom i zahvaljujući tome fragmenti planete se i dalje kreću po svojim putanjama. počeli da se grupiraju u različite oblike koji se zovu tetartokozmosi svih tricentričnih sustava. a manji . mogu da odstupaju od svojih orbita. Kako bi se ta nesreća izbjegla. sveti zakon "Heptaparaparšinoh" i sveti zakon «Triamazikamno". moj dječače. Sveta supstanca askokin obrazuje se na planeti tek onda kada dva sveta zakona koji odgovaraju za sintezu. On sada ne samo da nema naziv. neće na njega obratiti pozornost smatrajući pogrešno taj Zemljin satelit velikim meteoritom. kao što se obično dogaña. Sljedeći put ću ti iscrpno objasniti kako su se. u odreñenim granicama. iako je Visoka Komisija. samostalno. moj dječače. koje je Komisija smatrala vjerojatnim. ne preteći kozmičkom katastrofom. zbog nekakvih pomicanja. Ako netko od njih slučajno i ugleda Anulios kroz teleskop (tu. "mikrokozmosi". ili. za vrijeme tranzicije fundamentalnih svetih zakona u procesu ilnosaparno na planeti Zemlji pojavili likovi Sveobuhvatne Suštine i koji su faktori učestvovali u formiranju različih razumnih sustava. kontinenta koji je potom nestao. na Zemlji su se u svoje vrijeme pojavili "likovi Sveobuhvatne Suštine". 38 . dodao je Glavni Inženjer. djeluju na način "ilnosaparno". tj.Srećom. Poslije dobivanja odobrenja od Predvječnog. takoñer. na Zemlji je pod rukovodstvom Velikog Arhanñela Sakakija bio aktualiziran proces "ilnosaparno". što ga za njih čini nevidljivim. Složili su se da je najbolje rješenje sljedeće: planeta Zemlja će održavati svoje fragmente tako što će im stalno slati božanske impulse "askokina". i zašto. Ali. Zanimljivo je da su nekadašnji žitelji Atlantide. objasnit ću ti. a ime manjeg je vremenom zaboravljeno. ipak samo dječju igračku). nazvali su ovaj satelit "Kinespaj". i to. stvorenja koja su naselila kopno u posljednjem periodu njegovog postanja. Ipak. realizacija tog projekta od kozmičkog značaja bila je moguća samo uz odobrenje Vječnog Tvorca. Naravno. moj dječače. sadašnji stanovnici Zemlje čak i ne slute da on postoji. proučivši sve dostupne podatke i sve moguće posljedice. razumije se. Jedno im treba priznati: posljednjih vjekova oni su s pravim majstorstvom svoju osobinu da ne vide ništa realno doveli do automatizma. što će dovesti do nepopravljivih posljedica. znali za postojanje drugog fragmenta svoje planete i takoñer su ga nazivali Anulios. a babe im nikada nisu pričale da su u stara vremena svi znali za taj maleni satelit. Visoka Komisija je odlučna da poduzme odreñene mjere. Ali. Suvremena stvorenja možda nikada više neće vidjeti Anios zato što im je sada po prirodi svojstveno da vide samo nerealno. Kasnije su ti mikrokozmosi. kako ih sada nazivaju. svejedno. i tricentrični zemljani su ih znali pod tim imenima. ne utičući jedan na drugoga. iako čarobnu. opća harmonija kretanja sustava nije u potpunosti poremećena i uskoro će se ovdje uspostaviti ravnoteža. što je značilo «onaj koji ne spava"."Anuls". u pratnji ostalih Kozmičkih Svetitelja. oni. u kasnijim epohama oni su nazivani na razne načine. Dakle. odmah se uputio da izmoli najvišu dozvolu. i od njih je formiran primarni život biljaka. Veli Arhanñeo Sakaki. I tada su. u čijem biću su se izrazili rezultati funkcioniranja organa nazvanog "kundabufer" (kasnije ću ti podrobno ispričati o njemu). Veći fragment se zvao "Lundernerzo".

koja tebe zanimaju i koja se razvijaju na Zemlji. 39 . ti moraš znati da su od samog početka tricentrična stvorenja.Ali. imala sve mogućnosti za usavršavanje svih onih osobina koje bi im omogućile da postanu istinski umna.

tj. ako osjete da su robovi vanjskih okolnosti. Sveti članovi Visoke Komisije su smatrali da ako se mehanički instinkt dvonogih tricentričnih stvorenja formira prije nego što oni dostignu nivo Objektivnog Uma. Kako bi rekao mudri Nasradin Hodža. Ti znaš da je u to vrijeme kod njih počeo da se javlja takozvani "mehanički instinkt" izgledalo je da je on za tricentrična bića normalan. može se dogoditi da oni prije vremena saznaju razlog svog postanka. . Jer. natjerati da doživljavaju realnost u "izvrnutom obliku". Zatim su. ako želiš da se makar malo približiš razumijevanju posljedica funkcioniranja tog organa. na čelu s Arhanñelom Sakakijem vratila se u Centar čiste savjesti i mirne duše. Ta novostvorena struktura je doprinosila nastanku i razvoju onih osobina o kojima sam već govorio.neka je zauvijek blagoslovljeno njegovo ime . kod tricentričnih bića su počeli da se formiraju uvjeti za razvoj Objektivnog Uma. i to ne samo po tricentrične stanovnike ove nesretne planete. izražavajući punoću njihove egzistence). i taj dio njihovog organizma imao je normalne osobine. ako saznaju da svoje postojanje duguju fragmentima koji su se otkinuli od njihove planete. Upravo zbog toga su i poželjeli da provjere nije li se u prošlogodišnjim mjerenjima potkrala neka greška. Ukratko. rezultati su ličili na one koje su izazvali zvuči Jerihonskih truba. koje od njih ne zavise. mnogi posvećeni u ovaj problem nisu bili sasvim sigurni u to da u budućnosti ne treba očekivati neprijatna iznenañenja. kao prvo.Poglavlje 10 ZAŠTO "LJUDI" NISU LJUDI Uzdahnuvši duboko. I. člana Visoke Komisije. odmah je na sebi osjetila posljedice tog oštroumnog i dovitljivog rješenja. Posljedice su bile užasne. na planeti se sve odvijalo kako treba. stvarati kod njih refleks koji će ih asocirati na "zadovoljstvo" i "uživanje". koji se bude ponavljao. da bi bili mirni. tko zna? Da se poslije godinu dana nije vratila Visoka Komisija na čelu s Arhanñelom Sakakijem. Visoka Komisija Kozmičkih Svetitelja. povezanih s tricentričnim stanovnicima te nesretne planete. možda nikada ne bi ni došlo do kasnijih nesporazuma. mogu izgubiti volju za životom i dobrovoljno uništiti sebe. a drugo. naravno. Visoka Komisija se vratila na Zemlju zato što. proteklo je godinu dana prema objektivnom računanju vremena. koja je tako privukla tvoju pozornost. kao što se obično dogaña kod tricentričnih bića.Od vremena početka primjene procesa ilnosaparno na Zemlji. One su za čitavu planetu postale živa rana. stvorili odreñenu strukturu i smjestili je u kralježnicu tricentričnih bića. koji je smislio i stvorio jedinstveni Anñeo Luizos . U svakom slučaju.moraš saznati nešto o životu i ponašanju tricentričnih dvonogih stanovnika 40 . moj dječače. Nazvali su je kuabuferom. A sada. pored same baze repa (u to vrijeme oni su još imali rep. oni su odlučili da poduzmu dodatne mjere predostrožnosti. dovest će ih dotle da će svaki vanjski utisak. I. Implantiravši taj organ tricentričnim stvorenjima. Visoka Komisija izmeñu ostalog odlučila da je neophodno privremeno implantirati tricentričnim Zemljanima jedan poseban organ koji će ih. Belzebub je nastavio svoju priču.. Tokom tog perioda na planeti su postepeno uspostavljeni procesi evolucije i involucije svega postojećeg. Zbog toga je. bez obzira na sva ta prethodno izvršena mjerenja. a planeta Zemlja. a to može dovesti do velike nevolje. uz pomoć Arhifizikokemičara Anñela Luizosa.

ja sam posjetio većinu planeta tog sunčevog sustava. Štoviše. Ali nikome nije moglo pasti na pamet da se nešto rñavo dogaña čitavoj planeti. Ali. ali je u periodima zatišja ponovno naglo rastao. ovoga puta na njenom čelu bio je Preuzvišeni Arhiserafim Sevotertr. vrane. I tada su. oni su ponekad činili ono što nikada nisu činili stanovnici drugih svjetova. Ponekad se to meñusobno istrebljivanje nije ograničavalo na jednu regiju. i poznatih. ili su već krenuli. treba reći daje Visoka Komisija još jednom posjetila Zemlju tri objektivne godine kasnije. Kao što sam već rekao. Ja sam ostao na Marsu s nekolicinom svojih roñaka i slugu. Zbog plodnosti tih bića. upoznali smo lokalnu prirodu i prilagodi se postojećim uvjetima. Izmeñu ostalog. opet uz pomoć Arhifizikokemičara Luiza. 41 . Vremenom smo se navikli na tu njihovu posebnost. Primijećeno je da se za vrijeme tog procesa njihov broj naglo smanjivao. zato što je Preuzvišeni Arhanñae Sakaki dostigao božansku visinu i postao jedan od članova Velike Četvorke Čuvara Svemira.. ponekad su se mogle zapaziti neobične manifestacije njihove aktivnosti. Oni su se izvana razlikovali od nas.. Upravo tada je u moju opservatoriju postavljen moj prvi tkuano (teleskop). nastavili smo da izgrañujemo našu marsovsku koloniju. Protjecale su godine. Malo po malo. Hajde sada da se vratimo na početak moje priče. njihov broj se mora regulirati radi održavanja kozmičke ravnoteže u harmoniji. i još neproučenih. Jer. Posebno su mi se dopali tricentrični stanovnici Saturna. Život planete postepeno je stabiliziran i izgledalo je da se na njoj sve odvija isto kao i na drugim planetima. Poslije neočekivanog intermedijuma. iako su taj organ i njegova svojstva bili uništeni. koja je pretila čitavom sunčevom sustavu. izmeñu ostalog. posljedice su se i dalje taložile u samoj ljudskoj prirodi. Izgradio sam opservatoriju i posvetio se njenom organiziranju i razvoju. govorili smo sebi. to ću ti objasniti neki drugi put. već se dogañalo na više mjesta istovremeno. U to doba. Odjednom bi. nisu više potrebne. već i noću. Za meñuplanetarni promet bio nam je dat kozmički brod "Mogućnost". Ali. i trajalo je ne samo danju. oduzeli tricentričnim bićima organ kundabufer zajedno sa svim njegovim nevjerojatnim mogućnostima. neki od nas su odlučili da se nastane na Marsu. kako bih imao mogućnosti da što podrobnije proučim udaljene objekte našega Svemira i planete sunčevog sustava. govoreći sebi da je Visoka Komisija očigledno iz nekakvih važnih razloga organu kundabufera namjerno dala takvu karakteristiku. već i kasnije. na druge planete tog Sunčevog sustava. Dakle. kao što sam već rekao. drugi su se spremali da polete. Od svih planeta moju pozornost je posebno privlačila Zemlja.Zemlje i to ne samo onda kada je organ kundabufera još postojao u njihovom organizmu. iz čista mira počeli da ubijaju jedni druge. poduzete radi održanja balansa u Zemljinom sustavu. pažljiv promatrač je mogao da uoči kako broj triceričnih stvorenja stalno raste. jer su podsjećali na ptice. kada smo došli k sebi poslije zabune izazvane katastrofom. kada je on uništen. članovi Visoke Komisije bili su zadovoljni pošto su se uvjerili da mjere predostrožnosti.

i isto tako ga čuvaj. On vas primorava da se sjetite umjetnosti najvećih pjevača koji čitavu svoju dušu unose u melodično. zato što je jedan od mojih istinskih prijatelja tokom godina izgnanstva bio stanovnik te planete. Može se reći samo jedno .Zanimljivo je naglasiti da vrane nisu živjele samo tamo. čarobno pjevanje.njihova srca su poput srca anñela koji se nalaze uz Nebeski Prijestol. gdje se razvijaju i uzimaju planetarnu plot bića sa različitim sustavima mišljenja. ali zvuči njihovog govora ljepši su od svega što sam ikada mogao da čujem." Kasnije ću ti svakako ispričati podrobnije o tricentričnim stvorenjima koja su nastala i žive na Saturnu. Kada se sjetim kako se ta krilata stvorenja odnose jedna prema drugima. on je imao obličje vrane i zvao se Karkar. već skoro na svim nastanjenim svjetovima našega Svemira. Oni u svom životu strogo poštuju devetu zapovijed Našeg Tvorca: "Odnosi se prema onome što pripada drugome kao prema svome. 42 . To se može shvatiti tek pošto se malo proživi s njima i stekne osobno iskustvo. nemam riječi kojima bih to opisao. Princip usmenog komuniciranja vranolikih razumnih bića donekle podsjeća na naš.

Po svoj prilici. odjevene u naročite kostime. kad god riješiš da započneš nešto novo. Odlično znam kako bi postupili sa svakim tko se osmjelio da im da takav nadimak. prvo. Taj primjer će ti pomoći da dobro naučiš čudne navike tih tricentričnih bića. posebno odabrane za takve stvari i. obavezno blagoslivljaj sudbinu i moli je da bude milosrdna. U svakom slučaju. ali ovoga puta bi ti sudile "vrlo važne" osobe. 43 . uključujući Adama. ukoliko se u momentu kada bi ih isprovocirala tvoja uvreda ne bi pojavilo neko drugo neumjesno zanimanje. ne bi u tvojim postupcima našli ništa protuzakonito. onih godina kada sam ih promatrao s Marsa. po njihovo dostojanstvo. djedu. a možda i sve pretke. dogaña vrlo rijetko. U svakom slučaju. njihova anatema će se neizbježno sručiti na tvoju glavu i snaga te anateme zavisit će od toga čime su u danom trenutku zauzeti. neoprezno nazvao mekušcima. baca me u užas. da si "kriv". zašto i u kakvim okolnostima. što bi ti napravila ta bića. kao i uvijek "većinom glasa". Njima bi bilo svejedno tko ih je tako nazvao. oni bi se odmah okupili na jednom mjestu. Ali ukoliko.. tako uvredljivo ime da ja čak ne mogu ni da slušam o njemu. ako bilo kako. srećom. Čitav sudski pretres se uvijek do detalja bilježi na papir koji potpisuju svi članovi suda. A onda bi svi ti spisi bili poslati. vrijedilo bi da ti ispričam kako bi se ponašali Zemljani kada bi saznali za tvoju uvredu. a drugo. što misliš. Da li si svjestan. ali tricentrični stanovnici Zemlje to ne bi uvažili.Poglavlje 11 SPECIFIČNOST LJUDSKE DUŠE Vratimo se sada tricentričnim stanovnicima planete Zemlje. Iako si daleko od njih i oni ne mogu da te dohvate i osobno kazne. kao i za vrijeme mojih putovanja na Zemlju. zato što ja brinem za tebe. evo što bi se dogodilo. zasnovanim na prethodno izučenim raznim "fosilnim" predstavama tog "kazališta marioneta". da te uvijek čuva i ne dopusti da stanovnici Zemlje bilo kada posumnjaju da si ih ti. što bi rekao naš Nasradin Hodža. moj ljubljeni i jedini unuče. donijeli bi presudu u skladu s kodeksom zakona. razumije se. gdje bi se ponovila ista procedura. saznaju da si ih uvrijedio. Razmatrati to pitanje iz aspekta većine njih . što se. naročita ova sadašnja. koje je specijalno predviñeno za ljude. izučio sam vrlo dobro dušu tih čudnih stvorenja. opet većinom glasova. Naravno. istina. Prvo što bi uradili bilo bi da izaberu predsjednika i tek potom bi pristupili «pretresu". već odgovarajućim ekspertima. naravno. Oni bi te "pretresli" do sitnih crevaca. Eto zašto je s tvoje strane bilo vrlo nepromišljeno da tom plemenu tricentričnih bića daš tako uvredljiv nadimak. onima koji tebe najviše zanimaju. Ne mogu ti opisati koliko se radujem zbog toga što si. Ma koliko bili u stanju apatije. Takvo ime je za njih uvredljivo i to je sasvim dovoljno. siroto moje dijete. kada bi čula kako ih nazivaš? Već sama pomisao na to što bi ti uradili kada bi dospio u njihove šape. To se kod njih zove grañanski sud. svejedno. izlemali bi te tako da. koja te toliko zanimaju. "ne bi došao k sebi sve do sljedeće porcije batina". u našem slučaju.. već i tvog oca.isto je što i presipati iz šupljeg u prazno. ti si ih tako nazvao samo iz dječje naivnosti. zato što ti i u budućnosti može prijetiti opasnost. takozvanom Svetom Sinodu. i to ne samo tebe. i koje ti nazivaš mekušcima. Zatim. daleko od tricentričnih stvorenja kojima si dao. u korpu za otpatke? Ne. makar iz desete ruke. A vjeruj mi. ako bi riješili.

Ali tebe upravo tu i vreba prava opasnost.I tek poslije dugog "presipanja iz šupljeg u prazno" oni bi najzad došli do glavnog. Jer. i ježi se! «Vrlo važne" osobe će objaviti svima na znanje da će ti u svim odgovarajućim ustanovama koje se nazivaju crkvama. kada konačno razjasne da su im ruke kratke i da ne mogu da te dohvate. da jezik tvoje buduće žene postane tri puta duži. da se hrana u tvom želucu pretvori u čavle. da prije vremena osijediš. sinagogama. vijećnicima i tako dalje. kelama. zapravo do toga da se okrivljeni nalazi van njihovog domašaja. da tvoje omiljene poslastice u tvojim ustima dobiju ukus sapuna. i tako dalje.ništa više. ali ni manje od toga. Znaš li ti što je i kako se to radi? Ne? Onda slušaj. Belzebub se nasmiješi svome ljubimcu. Da li sada razumiješ kakvu si opasnost mogao da navučeš na sebe kada si te beznačajne tricentrične izrode nazvao mekušcima? Rekavši to. oni jednoglasno odlučuju da te predaju anatemi . 44 . i tome slično. zvanična lica uz odgovarajuću ceremoniju poželjeti da ti otpadnu rogovi.

već postao "lakši od zraka". kojima je bila pretrpana njegova "biblioteka". Osim toga. ili na nesreću našeg pisca. Luka i Ivan. iznenada mu je na pamet pala misao: «A zašto ja ne bih napisao Evanñelje?" Polazeći od podataka. 45 ." To je lako reći. počeo da razmišlja o tome što da napiše u sljedećem i riješio je da potraži neku novu ideju u knjigama.Mateja. suvremeni pisac o kome govorim. počeo je čitav niz neočekivanih dogañaja. kompilirajući ih kako bi napravili novu "knjigu". ali kasnije. Evo tog dogañaja. koje sam dobio radi drugih ciljeva. posvećeno Izaslaniku Odozgo Isusu Kristu. koji su toliko uzbudili tvoju maštu.Poglavlje 12 PRVA GRMLJAVINA Poslije kratke pauze. Belzebub nastavi: . u društvu kome je on pripadao. on se prihvatio svog novog Evanñelja. nikako nije htjela kocka dok su igrali "rulet" i «bakaru" za vrijeme svog boravka u stranim odmaralištima. a posebno u posljednje vrijeme. Ovdje treba reći da se nekada moglo slučajno nabasati na predstavnike ove profesije čije su misli. Marko. a zbog tih zahtijeva "narod" se probudio iz svog "najdubljeg sna" i digao se na noge. U jednoj velikoj "zemlji" živio je mirnim i prosječnim životom netko čija se profesija naziva "pisac". Luke i Jovana? Na kraju krajeva. Tako da je. završivši jedno od svojih djela. na sreću.Priča o anatemi podsjetila me je na jedan drugi dogañaj koji je vrlo doprinio mom razumijevanju neobičnosti duše tricentričnih stanovnika te planete. a nju. uzete sve na gomilu. I kada je naš pisac nabasao na tu knjigu. Ta knjiga je bila vrlo rasprostranjena meñu tricentričnim stvorenjima koja su nominalno slijedila učenje Izaslanika. oni više vole knjige koje su napisali njihovi davni prethodnici. pretpostavljam da se njegova misao morala razvijati u ovom pravcu: «Zar sam ja gori od tih starih barbara . a upravo sada kurs funte i dolara uopće nije loš. bile originalne. moj dječače. Jednom je. Moram da naglasim da su knjige koje štampaju suvremeni pisci. Počevši od toga dana. U nekim drugim okolnostima možda se ništa ne bi ni dogodilo i novo Evanñelje bi zauzelo svoje mjesto u bibliotekama ljubitelja knjiga meñu mnogim drugim izdanjima u kojima su izložene slične misli. Marka. naravno. ali nije lako uraditi. pisci samo kopiraju sve vrste ideja iz već napisanih knjiga. Dok je on kopao po njoj. važan uzrok suženja Uma ostalih tricentričnih stvorenja. pošto je završio svoj rad i predao ga u tisak. Evanñelje je upravo ono što je potrebno. usavršavajući se u mudrovanju. dogodilo se da neke vlastodršce. Uopće. Ali. koji je. "Evanñeljem" se naziva četvoroknjižje. koje su napisali Matej. bio upravo pisac te vrste i nije u njemu bilo ničeg naročitog. zato što "Englezi" i «Amerikanci" osjećaju veliku slabost prema toj knjizi. kao i djela. pravo na glavu mu se sručila knjiga pod nazivom «Evanñelje". kulturniji sam od njih i mogu da napišem mnogo bolje Evanñelje nego moji suparnici. Ali. kako bi rekao uvaženi Nasradin Hodža. Dogañaj koji namjeravam da ti ispričam odigrao se sasvim nedavno. Oni počeše da traže takozvane "pare" od običnih članova društva. mora imati svaki pisac koji drži do sebe.

Čitava polemika je dovela dotle da je piščeva slava porasla. nisu mogli s njim da postupe na uobičajeni način. služeći se istim izrazima kojima bi se služili i onda kada bi tebe kleli. Jedna od tih mjera bilo je i opće i neodložno uništavanje svega novog što bi se u njihovoj rodnoj zemlji pojavilo i što bi obične ljude moglo da spriječi da ponovno zapadnu u apatiju. kada su on i njegovo Evanñelje anatemizirani. Zanimljivo je. vrlo su se zainteresirali za njega i počeli da kupuju i halapljivo čitaju ne samo novo Evanñelje. čak i sad. kad je novo Evanñelje odavno zaboravljeno. i tako dalje i tome slično. i to podvlačim. svi se prema njegovim djelima odnose s takvim divljenjem. Baš nekako u to vrijeme ugledalo je svjetlost dana novo Evanñelje našeg pisca. malo po malo. razmišljajući o problemu našeg pisca. naravno ukoliko to priznaju. izgubili zanimanje za druge stvari i govorili su samo o tom piscu. Jedni su predlagali da ga naprosto strpaju u zatvor pun štakora. iz nekih razloga. jer oni su dobro znali kako da se oslobode domaćih štrebera. uznemiriše se i poduzeše odgovarajuće mjere. i dokazivat će s pjenom na ustima da je on bio ličnost neusporedive ideje i fenomenalan poznavalac ljudske psihologije. Bez obzira na to razgovarat će i raspravljati o njemu. Ukratko. I tu se. da ako bilo koga od njih pitaš za tog pisca. u čijim su džepovima zveckale pare. Evo što se dogodilo. i to ne samo u njegovoj domovini. nisu pročitali ni jednu knjigu svog idola. što je svojstveno tricentričnim stanovnicima Zemlje. sve se to postepeno proširilo svijetom i. i dalje odlazili u strana odmarališta da tamo igraju "rulet" i "bakaru" i oni su. rezultat svega toga bio je. Ipak. ukoliko bi saznali kako si ih uvrijedio. nesumnjivo. Svi prihvaćaju i smatraju nepogrešivom istinom ono što je on bilo kada napisao. ali na kraju krajeva odlučiše da javno anatemiziraju njega i njegovo Evanñelje. već i u drugim zemljama. koji bi im se ispriječili na putu. svojim interesiranjem zarazili i druge ljude. Ovo posljednje se dogodilo zato što su mnogi vlastodršci. njegovog autora svuda i na svakom mjestu smatraju velikim piscem. u potpunosti izrazila sva neobičnost psihe suvremenih tricentričnih stanovnika ove osobite planete. a drugi bacali u blato. držeći se svih ceremonija i pravila i. 46 . Vlastodršci u sadržaju novog Evanñelja vidješe nešto što je po njihovom shvaćanju moglo da ometa prosta bića da ponovno padnu u dubok san. oni vlastodršci koji su ostali kod kuće. drugi su htjeli da ga pošalju tamo "gdje je i Bog rekao laku noć". kakvo su osjećali jedino drevni ljudi slušajući proročanstva svetih proroka. već i sve druge knjige koje je on ranije napisao. pri čemu su ga jedni uznosili do nebesa. tvoj sugovornik će odmah o njemu početi da govori kao o neobičnoj ličnosti. "potpuno suprotan". i oni odlučiše da se riješe i te knjige i njenog autora. To je izazvalo teškoće i oni se okupiše da razmotre problem. u slučaju s našim piscem. Kada su obični pripadnici tog društva vidjeli kakvu je galamu digla vlast u vezi s tim piscem. Ali ako pitaš što je on napisao.Vidjevši to. moj dječače. kako bi rekao časni Nasradin Hodža. Zatim su. ispostavit će se da mnogi.

prodrlo je u njihovu prirodu i postalo "zao duh njihovog Ja".Poglavlje 13 ZAŠTO LJUDSKI UM NA SVOJE FANTAZIJE GLEDA KAO NA STVARNOST Hasejn upita: . a zbog anomalnih uvjeta egzistencije to svojstvo se postepeno učvrstilo. pojavljuju se samo ona uvjerenja koja zavise isključivo od tuñeg mišljenja. tj. ili "lakomisleno samozavaravanje". kako bi rekao neusporedivi Nasradin Hodža. 47 . "ne vidi dalje od svog nosa". Evo kako oni doživljavaju tuñe misli. Očekivanja me nisu prevarila. formirano na osnovu vlastitih logičkih razmišljanja. umjesto da osobnim zdravim razumom riješe da li je nešto istina ili laž. Drugim riječima. oni mogu da usporeñuju ili ocjenjuju samo one koncepcije koje su već formirane zasebno u svakom samostalnom djelu njihove svijesti. Što se tiče istinskih znanja o duši svojih suplemenika. vrlo ograničen i da. niti u osobinama koje oni imaju i prenose iz generacije u generaciju (što je posljedica greške nekoga od Kozmičkih Svetitelja). kada čuju kako hvale pisca o kome sam ti pričao. ako govorimo njihovim jezikom. Ako mister Smit objašnjava neki problem na odreñeni način. posebno suvremena. koja sama za sebe omogućuje opažanje prave realnosti. Ali. za vrijeme moje posljednje posjete toj planeti. koja dovodi do toga da se zadovoljavaju onim što kažu mister Smit i mister Braun. koja su tako uzburkala tvoju maštu. koji je implantiran precima Zemljana. Ta bića sada ne čine više ni najmanji pokušaj da shvate nešto što zahtijeva njihovo aktivno razmišljanje. ona pokazuje do koje mjere tricentrična bića. ignoriraju potpuno "osvješćivanje". Zaista. ne pokušavajući da ih samostalno objasne. slušatelji su sigurni da je to tako i nikako drugačije. za to Zemljani sami snose odgovornost. i ne pokušavaju da saznaju više od toga. Očigledno je da se u njima nikada ne kristalizira osobno uvjerenje. ukorijenjena je u njima još odavno. ona u tom piscu vide savršenstvo i druge osobine. Ta čudna osobina njihove psihe.Dragi moj i voljeni djedice. Našao sam da je on potpuno isti kao i svi drugi suvremeni autori. I samo zato što su izgubila sposobnost "osvješćivanja". koje on zapravo nema. Ne. smjelo se može reći da je on "potpuna neznalica". Treba reći da razlog ovoga puta nije u organu kundabufera. pošto sam se naslušao priča o tom piscu. postaju čvrsto uvjerena da je on velik psiholog i nevjerojatan poznavalac ljudske duše. dok tuñe koncepcije prihvaćaju nekritički. ta stvorenja vjeruju u sve što drugi kažu. to jest ne usaglašavajući te utiske. Ta posebnost njihove psihe dovela ih je dotle da mnoga od tih tricentričnih stvorenja. Želim da ponovim da je priča o tom piscu vrlo karakteristična. naprotiv. da li bi mi u svom uobičajenom maniru objasnio zašto stanovnici Zemlje efemerno smatraju realnim? Evo kako je Belzebub odgovorio na to pitanje svoga unuka: . otišao sam da ga posjetim zbog stvari koja nema veze s našom temom. Ona je nastala uslijed toga što je postepeno njihova dominantna komponenta omogućavala drugim komponentama njihove prirode da svaki nov utisak doživljavaju ne dovršavajući u potpunosti proces takozvanog "osvješćivanja". a mister Braun kaže potpuno isto.Na planeti Zemlji ta posebnost psihe tricentričnih stvorenja razvila se tek u skorije vrijeme.

Inače. pomilova ga po glavi i nastavi priču. molim te." Belzebub htjede još nešto da doda. A sada želim da ti dam preko potreban savjet za budućnost: ako se nañeš na Zemlji. ni po koju cijenu ne nerviraj ljude. Belzebub opet pogleda unuka s nekakvim naročitim osmjehom.Dragi djedice. i da te prema jednom drugom njihovom izrazu «strpaju iza rešetaka". "ñavo bi ga znao".Ali ti ćeš to lakše shvatiti kada ja ispunim svoje obećanje i ispričam ti više o planeti koja te toliko zanima. pa čak i to da muha proguta slona. ispričaj mi o tricentričnim stvorenjima koja nastanjuju tu čudnovatu planetu pod nazivom "Zemlja". Nije na odmet napomenuti ovdje i mudre riječi našeg neponovljivog Nasradina Hodže: "Sve je moguće. oni mogu da iskopaju to da si ih ti uvrijedio. Hasejn se okrene djedu i reče: . 48 . ali u tom trenu uñe pomoćnik kapetana i pruži mu eterogram na njegovo ime. Kada je Belzebub saslušao njegov sadržaj i pomoćnik izašao.

a pošto svakako moramo nečim da prekratimo vrijeme putovanja brodom "Karnak". Oni se takoñer razlikuju i po boji kože i tipu kose. 49 . Iz tog razloga Velika Priroda je postepeno povećala brojnost svojih stvorenja. nezavisno od porijekla. i o dogañajima čiji sam svjedok bio. Poslije tih riječi Belzebub se na duže vrijeme zamisli.spremnost za ispiranje mozga. Te vibracije su bile potrebne radi održavanja ravnoteže opstanka bivših fragmenata planete. Vanjske forme njihovih planetarnih tijela su slične. kada je njen najveći kontinent. dogaña užasan proces samouništenja ili. jedinoj u čitavom Svemiru. osobine koje su u potpunosti kristalizirane i koje su postale dio prirode Zemljana. vrlo zanimaju. bez obzira na porijeklo i mjesto stanovanja.Vidim da te tricentrična stvorenja. Osim te njihove osnovne osobnosti postoje i druge. "gordost". i to onim redom kojim su se te posjete dogañale. Da bi mogao da izvedeš pravilne zaključke o svim neobičnim osobinama njihove psihe najbolje će biti ako ti ispričam o svojim posjetima planeti Zemlji. svima zajedničke osobine. kao i svuda. poznat pod nazivom "Atlantida". tj.Moram da ti kažem da su u početku stanovnici te planete imali prirodu istu kao i sva druga razumna tricentrična stvorenja koja nastanjuju slične planete u čitavom Svemiru i da su isto tako dugo živjeli. svaka od njih se. Ali ako se govori o njihovoj psihi. a što se tiče dimenzija i drugih subjektivnih karakteristika. kako bi regulirala kvalitetu vibracija koje oni stvaraju. ništa manje anomalne i tuñe tricentričnim stvorenjima. «lakovjernost". kako na Zemlji kažu. tako da su se oni sada raselili po čitavoj planeti. odreñuje nasljednošću. Promjene na gore počele su uglavnom poslije druge nesreće koja je zadesila tu zlosretnu planetu. potonuo na morsko dno. Počevši od toga doba oni su toliko promijenili svoje životne uvjete da je i njihov karakter počeo da se mijenja sa zla na gore. gdje su. "samoljublje". "sujeta". odreñuju faktori lokaliteta u kome su se rodili i dostigli odgovarajući uzrast. njene odlike su kod svih iste. Od svih tih anomalnih osobina jedna od najgorih jest . koja su se pojavila i žive na planeti Zemlji. a zatim reče: . "spremnost za ispiranje mozga" i mnoge druge osobine. Letio sam na Zemlju 6 puta i svaku od tih posjeta pratile su različite okolnosti. te karakteristike. razvoja i formiranja svakog bića. kao i svuda.Poglavlje 14 PRIČA O PERSPEKTIVI KOJA NE OBEĆAVA NIŠTA DOBRO . Velika Priroda je bila prinuñena da polako preobražava njihovo biće putem raznih kompromisa i promjena. kako kažu njeni zlosretni stanovnici. "rat". "hvalisavost". Postoji jedna takva odlika zbog koje se na toj planeti. "odrasli". Meñu tim osobinama nalaze se i takve kao što su "egoizam". pričat ću ti o njima sve što znam. uvjetima začeća i drugim faktorima koji su uzrok začetka. Počet ću od prvog putovanja.

odlučili smo da vas uznemirimo. Sljedećeg dana. za vrijeme svoje redovne posjete. car Apolis.Poglavlje 15 PRVO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU . I ja sam tek u Salmiosu saznao sve detalje o tom problemu. najprije smo mislili da ćemo osobnim snagama uspjeti da riješimo situaciju. ali kada mi je postalo jasno da ništa nećeš postići ako stojiš u mjestu. I sada. koji je emigrirao na Zemlju prije otprilike 350 marsovskih godina. Na osnovu svega što su mi rekli došao sam do zaključka da je taj incident mogao da naškodi ne samo mladićevim roñacima. već da nas mudro posavjetujete kako da nañemo izlaz iz ove teške situacije.Zatim detaljno opisaše nesreću koja ih je snašla. Baza broda bila je na Marsu. Zato sam brodom "Mogućnost" obavio svoje prvo putovanje na Zemlju. kojom su i započeli svi kasniji dogañaji. Jednom je nekoliko članova naše marsovske zajednice došlo mojoj kući i obratilo mi se s jednom molbom. Jednom. Vaša Milosti.Vinovnik mog prvog putovanja na Zemlju . a za ostvarenje te želje bilo mu je potrebno mnogo radnika. riješio sam da osobno krenem na Zemlju i da tamo pronañem nekakav izlaz. ništa nismo postigli. odmah sam krenuo u grad Salmios gdje je živio taj nesretni mladić zbog koga sam i poduzeo to putovanje. za vrijeme duge planetarne katastrofe potpuno nestao s lica Zemlje. Oni nastaviše dalje: . bez obzira na sav trud i poduzete mjere. Da bi održavao i umnožavao to bogatstvo i veličanstvenost. nedavno postao uzrok incidenta s posljedicama vrlo nepovratnim po sve. gdje je on boravio. mladić s je carem sklopio opkladu. već i svim našim suplemenicima.Mi. znajući za vašu pravednost. bio neophodan novac. Ispostavilo se da je naš nesretni kolonista bio carev prijatelj i da mu je često odlazio u dvorac. kako marsovski tako i zemaljski. On se zvao Atlantida i igrao je glavnu ulogu u životu stanovnika planete. i da vas zamolimo da nas ne odbijete.bio je naš mladi suplemenik. čak i u životu naših suplemenika. Iskrcavši se s broda. naravno. 50 . zbog čega se našao u vrlo glupom položaju. Želim da napomenem daje to bio brod kojim smo doletjeli u Sunčev sustav. njegovi roñaci. koji je imao nesreću da se uplete u nekakve odnose s tricentričnim stvorenjima. Najprije sam pokušao da to uradim ne napuštajući Mars. Problemi koji su se ticali našeg mladog i neiskusnog naseljenika nastali su upravo u vezi s carem Apolisom. Prilikom te prve posjete naš brod se prizemljio na obali istog onog kontinenta koji je kasnije. uzevši sve što je bilo potrebno za put. pripadnika njegovog naroda. poletjeh tamo našim brodom "Mogućnost". Salmios je u to vrijeme bio vrlo veliki grad i prijestolnica najveće "države" na planeti Zemlji. uvjerivši se definitivno da sami ništa ne možemo da uradimo. živio je u tom gradu. caru je.počeo je Belzebub . Poglavar države. . Imaj na umu da su zemlja kojom je vladao car Apolis i grad Salmios. a zapovijedanje njime je u potpunosti bilo predano meni. Oni mi pričaše da je jedan od naših mladih srodnika. njega su nam ostavili za meñuplanetarne letove. u to vrijeme bili najveći i najbogatiji na Zemlji. Zato sam riješio da se odmah bacim na posao i pomognem da problem bude riješen. Ali.

metode koje je car Apolis koristio kako bi iz naroda iscijedio sve što je potrebno za procvat društva. koji je po njih bio tako fatalan. izazvanih prijetnjom izvana. U slučaju da podanici odbiju da izvršavaju uobičajene zahtjeve. činili su to jedino iz bojazni i straha. zapravo i predstavljala uzrok svih dogañaja. On će unijeti u carsku riznicu sve što bude potrebno za procvat prijestolnice i čitave zemlje. kod mnogih je već bila ukorijenjena posljedica one osobine koja je za vrijeme funkcioniranja organa kundabufera omogućavala Zemljanima da "bez griže savjesti" zanemaruju svoje obaveze. Njegove metode su bile toliko raznovrsne i. koji se izuzetno savjesno odnosio prema svojim obavezama u pogledu održavanja moći povjerenog mu društva. Umjesto toga. kao što sam već rekao. A pošto su u to vrijeme već bile vidne posljedice djelovanja organa kundabufera. I eto. što se obično dogaña na Zemlji kada netko gura nos u stvari koje ga se ne tiču. da čak i oni njegovi podanici kod kojih su spomenute posljedice cvjetale u punom sjaju. u razgovoru s carem Apolisom. Oni su dugo razgovarali. ne samo da su prestali da u državnu blagajnu daju ono što se od njih tražilo. Stanovnici te zemlje. ukoliko su ipak izvršavali svoje obaveze. Ali. sačinili odgovarajući dokument i potpisali ga krvlju. ali su kod nekih od njih već počele da se manifestiraju različite posljedice djelovanja tog organa. I jednom. moj dječače. nisu mogli da ne poštuju cara iako su ga iza leña prozvali mučiteljem. on se upustio s njim u razmatranje tog problema i objasnio mu je razloge svoje surovosti. i nije naredio da drznika izbace naglavačke. koja je do tada već bila sasvim ustaljena kod nekih Zemljana. dogovorili su se da će car. na koje se odnosi moja priča. to jest sklopili su svojevrsni ugovor. u potpunosti izvršavao sve obaveze na koje je pristao potpisujući sporazum i vladao je točno onako kako mu je nalagao naš kolonista. našem mladom naseljeniku su iz nekih razloga izgledale nepravedne.Treba napomenuti da tricentrična bića. Rezultati takve vladavine uskoro su se pokazali kao potpuno suprotni onima koje je očekivao naš naivčina. u vrijeme moje prve posjete Zemlji nisu više imala organ kundabufer. car Apolis. A. ni zdravlje i zahtijevao je isto to i od svojih podanika. kod mnogih carevih podanika. istovremeno. u cilju postizanja onoga što mu je potrebno postupati s osobnim podanicima tako što će primjenjivati samo one mjere i koristiti jedino ona sredstva koja mu predloži naš naseljenik. za to je odgovoran naš kolonista. ukorijenjene. uglavnom oni kod kojih su se već manifestirale posljedice djelovanja organa kundabufera. moj dječače. moj dječače. i on se uvijek bunio i negodovao kada bi saznao za neku novu mjeru koju je car primijenio. koja su tako obuzela tvoju maštu. bez obzira na to da li su oni te obaveze prihvatili dobrovoljno. a zatim su se "okladili". toliko razumne. I upravo je ta posljedica. U vrijeme. počevši od tada. naravno. Dakle. Cara nije obuzeo gnjev. već su počeli čak i da je pljačkaju. radi postizanja tog cilja nije štedio ni svoju snagu. on je morao da primjenjuje sve moguće mjere zastrašivanja i prijetnje kako bi iz njih iscijedio ono što je potrebno za očuvanje moći države. Izmeñu ostalog. od toga dana car je. naš naivni kolonista nije mogao da se uzdrži od negodovanja i rekao je caru u lice sve što je mislio o njegovom «bezobzirnom" postupanju s narodom. ili su im bile nametnute izvana. 51 .

opet. Na prvi sastanak pozvali smo takoñer i cara Apolisa. naročito ako je ona potpisana krvlju. zato što bi to izazvalo gnjev većine mojih podanika.i stari i mladi.Pravedni moji prijatelji! Ja i sam vrlo žalim zbog onoga što se dogodilo i zbog brige koja tišti sve ovdje okupljene. neoprostivo je što sam pristao na sklapanje takve riskantne opklade sa bićem čiji je Um. ne bi li se izvukli iz škripca. dočekali su me svi naši suplemenici koji su ostali na planeti .nastavi car . ali na taj drugi sastanak cara nismo zvali. mogli i da nastradaju. Dakle. I još je dodao: . Kada su sve zalihe bile iscrpljene. zbog čega su mi se i obratili s molbom da im pomognem. Pošto je car otišao. s kojim su starješine kolonije već nekoliko puta razgovarale po istom pitanju. Okolnosti su takve da ću postupiti onako kako vi odlučite. Uskoro su i svi izvori novca na Marsu takoñer presušili. I čitavo moje biće pati zato što nisam u stanju da vam pomognem da te probleme izbjegnete. on je počeo da nadoknañuje državnoj blagajni sve ono što je ona gubila. moj dječače. mnogi bi "vlastodršci" bili izloženi užasnim mukama ili bi. iznad moga. Te večeri car se svima obratio sljedećim govorom: . I naravno. i čak je ugovor potpisao krvlju. jer i sam snosim ogromnu odgovornost za sve ove nesreće. štoviše. Iste večeri okupili smo sve naseljenike da bismo se posavjetovali kako da nañemo izlaz iz neprilike. izazvati u zemaljskim uvjetima neizbježne posljedice. kada smo stigli u grad Salmios.da je mehanizam upravljanja našim društvom. ali čije je iskustvo u stvarima ove vrste. 52 . a ustanak će. i koji se odavno odomaćio. složili smo se da će povratak na nekadašnji red i poredak svakako dovesti do ustanka. odlučili smo da se nas nekolicina najstarijih i najiskusnijih okupimo te noći da bismo odmjerili sve činjenice i sačinili plan djelovanja. jer sam bio bolje upoznat s ovdašnjim prilikama nego moj mladi protivnik. Dogañaji su dostigli točku na kojoj ne mogu sam da vratim sve na staro bez ozbiljnih posljedica. a posebno vas. I zato vas u ime pravičnosti molim da mi i dalje pomažete. čak. zatim sve što je mogao da prikupi od svojih srodnika na Zemlji. s kojim sam sklopio svima poznati ugovor. daleko manje. a ti znaš što našim suplemenicima znači dobrovoljno preuzimanje obaveze. Još jednom molim sve. Kriv sam zato što je trebalo da predvidim sve što će se dogoditi. vaš srodnik. Dalje. izgledalo je nevjerojatno da bi car Apolis mogao da izbjegne tu sudbinu. Povratak na staro više nije moguć. Čitave noći smo razmatrali taj bolni dogañaj.povratak na preñašnji način vladavine. on se obratio roñacima koji su živjeli na Marsu. može biti. i svemu tome nije bilo kraja. sada temeljno narušen. Vama je svakako poznato . a blagajna grada Salmiosa zahtijevala je još i još.Pošto je naš naseljenik uzeo na sebe obavezu da to kompenzira. da mi oprostite i pomognete mi da nañem izlaz iz ove žalosne situacije. proučili smo ga sa svih strana i došli do jednodušnog mišljenja da postoji samo jedan izlaz . On je najprije dao sve što je sam imao. Ostali otiñoše. pošto smo se dogovorili da se sastanemo sutra na istom mjestu. Vaša Milosti. Istinu govoreći. I tada se sva rodbina našeg naseljenika uznemirila.U prisutnosti svih vas gorko sebe prekoravam. koji je pušten u opticaj prije više vjekova.

I tada smo se zapitali da li bi ljudi iz carevog okruženja preuzeli na sebe odgovornost. na nesreću. Jedan od njih je čitav plan izložio caru Apolisu. Za vrijeme revolucije. a "znanja" sticana ogromnim trudom. moj dječače. car Apolis je pod rukovodstvom naših starješina pristupio restauraciji starog kodeksa zakona o upravljanju državom.Razmišljali smo o tome kako da makar car tu sudbinu izbjegne. Poslije toga. Ali. oni uništavaju one svoje suplemenike koji su se već oslobodili posljedica djelovanja organa kundabufera. odlučili smo da postupimo onako tko su nam savjetovale starješine. na osnovu zdravog razuma. uništavali sebi slične . Štoviše. počevši pri tome od prijestolnice. 53 . I tako je. oni uništavaju mnoga bogatstva. car Apolis otišao u jedan od svojih dvoraca izvan grada. tj. sakupljana vjekovima. postojao kod njihovih predaka. trebalo je da na osnovu njegove suglasnosti sva bića koja su zauzimala odgovorne položaje zamijenimo predstavnicima našeg plemena. Željeli smo da to ostvarimo po svaku cijenu. dok je revolucija išla svojim tokom. u čijoj su suštini već postojale opasne posljedice prisutnosti organa kundabufera. već na njegovo okruženje. svaki od njih će preuzeti na sebe svoj dio odgovornosti za očekivane posljedice. to jest. koji s vremena na vrijeme neizbježno dovodi do onoga što se sada naziva "revolucija". Dakle. A kada se poslije nekoliko dana naš brod vratio s Marsa. ili bar njihova ogromna većina. koju smo predviñali. a kada masovna psihoza dostigne najvišu točku. kada je naš predstavnik završio svoj izvještaj. Ubrzo su sve odgovorne položaje u državi zauzeli predstavnici našeg naroda. opet jednoglasno. a to je da su za vrijeme njihovih kasnijih revolucija svi tricentrični. zamjena je izvršena i u provinciji. došli smo do sljedećeg rješenja: Da bi smo od smrti spasili makar cara Apolisa. gnjev njegovih pobunjenih grañana bio skrenut s njegove ličnosti i usmjeren na one koji ga okružuju. Zanimljivo je izdvojiti jednu od najčudnijih i najneshvatljivijih činjenica. došli smo do zaključka da oni na to neće pristati zato što su čvrsto uvjereni da je car sam za sve kriv i da za sve mora sam da plati. Nezadovoljstvo je neprestano raslo sve dok nije izazvalo impuls svojstven tricentričnim stanovnicima te planete.one što su već bili na putu da se oslobode štetnog djelovanja organa kundabufera koji je. Pošto smo se složili u tome. zato što je prethodne večeri na zajedničkom sastanku car bio toliko iskren i prijateljski nastrojen da bismo bili vrlo žalosni ukoliko bi on nastradao. Još od prvih dana povratka na staro promjene su. kao što se i očekivalo. pošto smo obavili vijećanje. na članove vlade. počele da se odražavaju na svijest tih bića. došli smo do zaključka da se car može spasti samo ukoliko bi u vrijeme revolucije. Čim su sve te promjene izvršene. On se s njim složio i još jednom obećao da će u svemu slijediti naše upute. na njegovu "vladu". Poslije dva dana ispostavilo se da na Zemlji nema dovoljno naših suplemenika da bismo zamijenili čitavo rukovodstvo. te smo zbog toga poslali brod na Mars i odande prevezli veliki broj naših sunarodnjaka. Tada smo odlučili da više nema odlaganja i sutradan smo sve zvaničnike zamijenili našim suplemenicima. Za to vrijeme car Apolis je zajedno s našim starješinama pod raznim izgovorima počeo da zamjenjuje svoje činovnike našim suplemenicima. koji bi dospjeli u stanje «psihoze". što je takoñer tipično za ta unikalna bića. Nitko ga ni prstom nije takao zato što su naši prijatelji to dobro vodili propagandu da odgovornost nije pala na cara. bivaju uništena zauvijek.

54 . vinovniku ovih dogañaja. Stvari su se u državi vratile starom. Našem mladom kolonisti. Kada je revolucionarna psihoza sasvim prestala. kao i da i imenuje nove ljude na slobodna mjesta. opet uz pomoć naših starina. davno ustanovljenom ritmu. sve je to bilo tako bolno da više nije mogao da ostane na planeti. čak su "jadikovali" za carem i žalili ga. car Apis se vratio u Salmios i započeo. Kada je car u potpunosti obnovio stari poredak. Kasnije je postao jedan od naših najboljih vladara. njegovi podanici su opet počeli da pune državnu kasu novcem i da slušaju carske zapovijedi.Štoviše. tvrdeći da se čitava ta revolucija rasplamsala upravo zato što su se u carevom okruženju nalaze vjerolomne i nezahvalne sluge. Zemljani koje je obuzela psihoza. te se vratio s nama na Mars. da zamjenjuje koloniste svojim preživjelim činovnicima.

Stanovnici Zemlje sto svojih godina nazivaju "vijekom". treba imati u vidu da oni riječ "dan" koriste i za označavanje «trogautoegokratskog" procesa. nemaš predstave o iznimnim osobinama Vremena. kao i svih ostalih planeta. gdje je aktualiziran takozvani zakon "ilnosaparno". mislim da je neophodno da ti dam jasnu predstavu o o načinu na koji oni računaju Vrijeme i o tome kako se mijenjalo i kakvo je sada njihovo opažanje takozvanog "procesa protjecanja Vremena". koji mi nazivamo "kldaakti". kada su sunce Samos i sunce Selos u položaju u kome su najmanje udaljeni jedno od drugog. Treba naglasiti da dvanaest obrtaja njihovog Mjeseca ne odgovara u potpunosti jednom krugu planete oko njihovog sunca. Uzgred. sve kozmičke pojave. Godina se sastoji iz dvanaest "mjeseci". sve bez izuzetka. ono je zbir svih rezultata. koji te toliko zanimaju. u procesu «pada" i "uzleta" ostvaruje ono što se naziva "jfugom" oko njenog sunca. Prema tome. oni to zovu "noć" i kažu: "Smrklo se. pod djelovanjem odreñenih kozmičkih zakona. ma gdje se dogañale. Ono se ne može čak ni osjetiti pomoću bilo koje komponente instinktivnog opažanja. koja je jednaka djelu vremena izmeñu dva momenta. To je potrebno da bi lakše razumio one zemaljske dogañaje koje sam ti već opisao. koji se otkinuo od Zemlje. Kada se to dogodi. mjesec u prosjeku sadrži 30 dana. 55 . Oni godinu dijele na dvanaest dijelova i svaki dio nazivaju "mjesecom". to jest. odreñuje ovaj kozmički fenomen. moraš znati da je za tricentrične stanovnike ove planete osnovna jedinica za računanje Vremena ista kao i kod nas . kao i one o kojima ću ti tek pričati. opiše pun krug oko svoje osi. Dan se dalje dijeli na 24 "sata". a minut iz 60 "sekundi".Poglavlje 16 RELATIVNOST PREDSTAVA O VREMENU Poslije kraćeg šutnje Belzebub nastavi svoju priču. gdje se Vrijeme razmatra. moj dječače. tricerični stanovnici planete Zemlje svoju najveću vremensku jedinicu nazivaju "vijekom": jedan vijek čini sto "godina". samo logične i zakonomjerne "čestice" cjelovitog fenomena čije primarno porijeklo potiče od Najsvetijeg Sunca Apsoluta. Što se tiče suprotnog procesa. Treba naglasiti da su sve pojave u Svemiru. Taj proces se povremeno odvija u atmosferi te planete. sat se sastoji iz 60 "minuta". koji mi nazivamo "kštocavaht". ma gdje nastale i manifestirale se. kao period tokom kojeg Zemlja. . Vrijeme samo po sebi ne postoji. te su oni pronašli nekakve kompromise u računanju mjeseci. proisteklih iz svih kozmičkih pojava. imaju "objektivan" značaj. sljedeći kozmičke zakone pada i uzleta. koje postoje na danom mjestu.opiše pun krug oko planete. Dužinu mjeseca odreñuju kao vrijeme potrebno da veći fragment. Objektivna Znanost. Trajanje jedne godine oni odreñuju kao vrijeme koje je potrebno njihovoj planeti da izvrši odreñeno kretanje oko drugog kozmičkog objekta."godina". kako bi njihova ukupna dužina više-manje odgovarala realnosti. i koji se sada zove "Mjesec" . Oni su dalje mjesec podijelili na trideset takozvanih "dana". moram da ti ispričam na koji način prava. To odgovara našoj definiciji godine na planeti Karatas. Prije svega. Danom nazivaju onaj dio vremena za koji planeta. Vrijeme se može vrednovati jedino ako se usporeñuju različite kozmičke pojave. Pošto ti." Dakle.Da bi što jasnije shvatio neobičnu psihologiju stanovnika Zemlje. koje se dogañaju u istim uvjetima i na istom mjestu. oni kažu: "Sada je dan".

koja se koristi za definiranje točne gustoće i broja oscilacija životnih pojava koje su prisutne na bilo kojem mjestu i u bilo kojoj sferi našega Svemira. Za život tih beskrajno malih bića potrebno je vrijeme koje je proporcionalno vremenu u drugim svjetovima. Ta najsličnija bića. jedino Vrijeme u čitavom Svemiru može biti nazvano i slavljeno kao "Idealno Unikalni Subjektivni Fenomen". uvijek protječe nezavisno i u jednakim se proporcijama miješa sa svim pojavama koje nastaju na bilo kojem mjestu našega Svemira. Objektivna Znanost je prihvatila standardnu jedinicu kako bi točno usporedila različite nivoe objektivnog opažanja Kozmičkih Svetitelja. čedo moje. sve do samog kraja i potpunog iščezavanja. oni se rañaju. proisteklom iz svih pojava koje se manifestiraju na svakom kozmičkom nivou. Sve što sam ti upravo ispričao moći ćeš jasno da shvatiš tek kada ja ispunim svoja prethodna obećanja i ispričam ti o svim aspektima dva fundamentalna zakona stvaranja svijeta i održavanja njegove ravnoteže. čak i u percepciji njihove evolucije i involucije. kao i u drugim svjetovima.svijet "mikrokozmosa". I jedino Vrijeme nema objektivan značaj zato što ono nije rezultat funkcioniranja bilo kakvog odreñenog kozmičkog fenomena. čak i boluju i pate i. Glavna posebnost procesa protjecanja Vremena sastoji se u sljedećem: njega potpuno istovjetno doživljavaju svi kozmički objekti različitih nivoa. Potičući ni iz čega. imaju iskustvo u odreñivanju trajanja svakog svog osjećaja i postupka i doživljavaju protjecanje Vremena usporeñujući dužinu različitih pojava koje ih okružuju. miješajući se sa svim. Odreñeno vrijeme je neophodno za njihovo rañanje i formiranje. ostajući pri tome samodovoljno i nezavisno. poput bića koja obitavaju u svjetovima na drugim nivoima. ili "stvorenja". U procjeni Vremena pomoću te standardne jedinice uvijek postoji neki trenutak koji se odreñuje kao "sveto osjećanje egulnatsnarnian". poput "Božanske Ljubavi". A za sada. Svaka kap vode u ovoj boci sama za sebe predstavlja čitav nezavisan svijet . odlaze zauvijek. Poput stanovnika drugih svjetova. Stanovnici kapi vode tokom svog života takoñer moraju da odrede postupne periode Vremena. postoje relativno samostalne. razlikuju se prema «polu". kao i raznovrsne ritmove svakojakih objektivnih fenomena koji prožimaju sve sfere našega Svemira i rañaju sve velike i male kozmičke procese. 56 . naprosto zapamti sljedeće: pošto Vrijeme nema izvor svoga porijekla i njegova prisutnost se ne može točno utvrditi onako kako se to radi za sve druge fenomene naše kozmičke sfere. u skladu s fundamentalnim kozmičkim zakonom. Prema tome. zakonomjerne čestice ostvaruju se u svakom smislu. Da bih ti ilustrirao sve što sam rekao navest ću kao primjer protjecanje Vremena u kapi vode. za razne dogañaje tokom čitavog perioda njihovog postojanja. poslije svega. beskrajno male «individue". u boci koja se nalazi na ovom stolu. Vrijeme za stanovnike majušnog svijeta protječe u istom pravcu i osjeća se isto kao i u svim drugim svjetovima. rastu. Objektivna Znanost je za računanje Vremena usvojila istu onu "standardnu jedinicu". svetim Geptaraparšinohom. Vrijeme je unikalno zato što nema izvor svoga porijekla i samo ono. To osjećanje imaju Kozmički Svetitelji onda kada je pogled našeg Jedinosušnog Predvječnog uperen u prostor i neposredno dotiče njihovu svijest. U tom malenom svijetu.Te logične.

Ipak. ukratko. hajde da usporedimo tvoj uzrast s odgovarajućim uzrastom bića. svakako. prihvati da meñu njima takoñer ima hipohondara. treba primijetiti da. za stanovnike našeg Karatasa Vrijeme protječe 49 puta brže nego za stanovnike Sunca Apsoluta. da sva normalna tricentrična bića. uključujući i stanovnike naše planete Karatas. cjelokupan život tih «mikrokozmosa" traje samo nekoliko zemaljskih "minuta" ili.Njima je potrebno odreñeno vrijeme za radosti i tugu. kao tricentrično biće planete Karatas. Ukoliko su ti sada. s kojim sam vodio prijateljske razgovore kada sam se vraćao iz progonstva. Dalje proračune dao mi je kapetan meñuzvjezdanog broda "Sveprisutni". On mi je to objasnio dok je boravio na Marsu u sastavu treće visoke komisije. i istom takvom brzinom ono mora protjecati i za stanovnike planete Zemlje. Vjerojatno isto tako izgleda i nekim stanovnicima kapi vode. kada ti objasnim fundamentalne zakone stvaranja i postojanja svijeta). moj dječače. Ali. potpuno subjektivan. naravno. Radi tog usporedbe moramo da prihvatimo istu onu standardnu jedinicu Vremena koju Objektivna Znanost koristi za takve proračune. čak. Tebi će. prema objektivnom računanju Vremena. dok razlike nastaju uslijed njihove različite prirode i njihovog stanja u danom momentu. naravno. Osim toga. koje posjeduju instinkt. čak. Hipohondrima koji žive na Zemlji često izgleda kao da vrijeme protječe beskrajno sporo. samo dvanaestogodišnji dječak i da prema nivou svoje suštine i svoga Uma ličiš na 57 . oni bi rekli: "oteglo se k'o gladna godina". Kao prvo. koju smo uzeli kao primjer. Iz toga slijedi da je naša godina. ako ćemo pravo. njegove Svemernosti Arhanñela Algamatanta. izračunato je da dio vremena izmeñu dva približavanja sunaca Samos i Selos. biti zanimljivo ako ti kažem da sam te proračune djelomično dobio od Velikog Arhiinženjera. ukoliko se. zato što oni opažaju protjecanje Vremena čitavim svojim bićem. Iako je s gledišta univerzalne objektivnosti proces protjecanja Vremena u kapi vode. opažaju sveti fenomen "egokulnatsnarnian" 49 puta sporije nego Kozmički Svetitelji koji borave na Najsvetijem Suncu Apsoluta. koje živi na planeti Zemlji. "sekundi". Sada obrati pozornost na to da si ti. za sve vrste životnog iskustva. 389 puta duža od perioda koji tvoji ljubimci smatraju godinom. na primjer. dužinu tog procesa protjecanja Vremena analogno doživljavaju i osjećaju svi kozmički subjekti i sve potpuno formirane jedinke. Uopćeno govoreći. iznosi 389 obrtaja Zemlje oko njenog sunca Ors. za ono što oni nazivaju "periodom neuspjeha" i. jasniji Vrijeme i njegove osobnosti. Kap vode. zapamtimo da je Objektivna Znanost utvrdila (obradivši podatke o kojima ćeš saznati kasnije. iako za razna stvorenja koja postoje u nezavisnim kozmičkim jedinicama protjecanje Vremena nije objektivno u punom smislu riječi. onaj dio koji mi na Karatasu nazivamo godinom. poslije prve katastrofe koja je zadesila Zemlju. pomoći će ti da jasno shvatiš ovu moju misao. bića koja žive u neposrednoj blizini te kapi opažaju ga kao objektivan. tj. moj dječače. za periode «žudnje za samousavršavanjem". kod njih protjecanje Vremena takoñer ima svoju harmonijsku strukturu. Kao drugi primjer za preciznije odreñivanje te ideje mogu poslužiti oni tricentrični stanovnici Zemlje koje svi nazivaju "hipohondrima". Ponavljam. s gledišta tvojih ljubimaca Zemljana. njihovo iskustvo im daje osjećanje objektivnosti. koja proističe iz općenitosti fenomena sredine. Prema tome.

Što se tiče drugih uzroka. koja su tako uzbudila tvoju maštu. kada je organ kundabufer. ukratko sva vanjska obilježja osobnosti tvoje prirode ista su kao kod nezrelog. tvoj "karakter". Strogo govoreći. "temperament". Osnovni značaj i cilj njihovog postojanja – jest da služe kao provodnik i sredstvo za metamorfozu kozmičkih supstanci. za jednu planetu na kojoj žive ta monocentrična i bicentrična bića. zajedno sa svim njegovim osobinama bio uklonjen. kako ga opažaju tvoji ljubimci. Smisao i namjena postojanja tih stvorenja sastoji se u transmutaciji kozmičkih supstanci. U svakom slučaju. Drugom principu se podčinjavaju sva monocentrična i bicentrična bića. Zahvaljujući svemu što sam ti rekao. već samo za jedan sunčev sustav ili. ti nisi proživio dvanaest. neophodnih za "općekozmički trogoautoegratski proces". za vrijeme naših daljih razgovora o tricentričnim stvorenjima. Prije svega. to postepeno skraćivanje koje je.dvanaestogodišnjeg dječaka s planete Zemlja. čedo moje. Ali. Ti ćeš sve to shvatiti. Kroz taj uzrast prolaze sva tricentrična stvorenja na putu ka odgovornom životu odrasle jedinke. uzgred. neophodne za stabilizaciju položaja odvojenih fragmenata njihove planete. povodljivog tricentričnog dvanaestogodišnjeg Zemljanina. povukao za sobom ostale. smanjilo prosječnu dužinu života Zemljana do skoro beskrajno male vrijednosti. Sve odlike tvoje psihe. svojstven je svim tricentričnim bićima koja nastaju na svim planetima našega Svemira. neophodan kvalitativni i kvantitativna bilanca vibracija. Drugačije rečeno. postepeno. malo-malo. naravno. znaju samo po čuvenju. po mom mišljenju i. postepeno su smanjivali broj izvora. a s druge strane. samim tim. koja su nastanjena na Zemlji i. da bi dostigla nekadašnji. prema računanju zasnovanom na subjektivnom protjecanju vremena. Prvi princip. iz razloga o kojima ćeš saznati iz mojih narednih priča. kako su ga oni kasnije nazvali "astralno tijelo". S jedne strane. već čitavih četi tisuće šest stotina šezdeset osam godina. to jest o tome zašto je Vela Priroda bila prinuñena da ponovno razmotri suštinu Zemljana i da joj prida novu formu. Ali iz ovoga što sam već rekao slijedi da. moraš znati da je u početku. oni su postojali sve dotle dok su. "sklonosti". moraš znati da u Svemiru postoje dva "oblika" ili dva "principa" dužine života. oni su počeli da uništavaju bića drugačijih formi. o kome. Najvažniji i principijelni uzrok predstavlja to što se i priroda morala adekvatno promijeniti kako bi se. svejedno. nezavisno od svog porijekla. nezreo i nesvjestan. oni su prestali da ispuštaju vibracije. budući toga potpuno svjesni. istine radi treba reći da do njih na ovoj planeti nikada ne bi došlo bez prvog uzroka. kao i bilo koji zemaljski klinac tog uzrasta. bila je prinuñena da 58 . kasnije je njihova egzistencija postala potpuno nenormalna. iako si ti prema našem računanju vremena samo dvanaestogodišnji dječak. nema jedan. A Priroda. dužina njihovog života odgovarala principu "fulasnitamnian". čak. neophodnih za taj cilj. podsticani glavnom osobitošću sve neobične psihe. koje u ovom slučaju nisu potrebne za ciljeve svemirskih razmjera. njihova suština pretvorila u ono što ona sada predstavlja. a sada ću ti ispričati samo o prvom i glavnom uzroku. moj dječače. to jest. posjedovali "kesdžano tijelo" ili. koji je. koji još nije u potpunosti formiran kao zrela ličnost. na kraju krajeva. da bi sebi objasnio svu čudnovatost psihe tricentričnih bića. već mnogo različitih uzroka. takozvani "fulasnitamnian". neprilična za tricentrična bića. sada će ti biti jasno koji su razlozi kasnije doveli do postepenog smanjivanja dužine života tricentričnih Zemljana: on je sada smanjen toliko da se objektivno može smatrati "skoro nultim".

vidjet ćeš koliko je žalosno kratak njihov život u usporedbi s dužinom života. takoñer. ipak. tako da se sada pokazalo da je. sam ćeš sve razjasniti i o svemu tome steći vlastito mišljenje. na njihovoj osobnoj planeti.. predstavljaju nenormalni uvjeti svakodnevnog života Zemljana. razlika ogromna . sami postepeno sebe lišavali sposobnosti da normalno opažaju bilo kakve kozmičke fenomene. kada potpunije upoznaš svoje ljubimce. iako u početku uzroci skraćivanja života tricentričnih Zemljana nisu zavisili od njih. da su oni. koji je vladao na nesretnoj planeti. A za sada zapamti da. u usporedbi sa životom tricentričnih stanovnika drugih planeta Svemira. da ih dovede u sklad s monocentričnim i biceričnim stvorenjima. nesretnici. kasnije su osnovni izvor tako žalosnih rezultata postali nenormalni uvjeti sredine i svakodnevnog života. tj. ti sada shvaćaš da je čak i Veliko Vrijeme bilo prinuñeno da očigledno dovede do apsurda suštinu tih zlosretnih bića koja obitavaju na Zemlji. zbog "nepredviñenog" utjecaja Odozgo. Iako. duboko uzdahnu i. stanovnici te zlosretne planete žive nekoliko decenija.Oh. koje su oni sami postepeno stvarali . Poslije tih riječi Belzebub je ušutio.do dana današnjeg.kao kada se usporedi sa životom beskrajno malih stanovnika kapi vode. Dječače moj. O principu "itoklanotc" jednom ću ti posebno pričati. zahvaljujući mojim objašnjenjima ti sada možeš sam da se staviš na mjesto uvijek nemilosrdnog i u svemu pravednog Vremena.i stvaraju ih . nemaju ni najmanju predstavu o pravim uzrocima tih pojava. kada ti budem više isprao o tricentričnim stanovnicima ove zlosretne planete. već. glavni uzrok svih nevolja. ali shvatit ćeš. dijete moje. predstavljao odreñeni propust izvjesnih Velikih Posvećenika. . U takvim okolnostima dužina njihovog života neprekidno se sve više smanjivala.suštinu tricentričnih Zemljana postepeno prilagodi principu "itoklanotc". koje su oni sami uspostavili. Oni nisu čak ni blizu pravog poimanja onih procesa koji se odigravaju oko njih. U svakom slučaju. Zatim.. iako je prvobitni uzrok sveopćeg kaosa. opet poče da priča svom unuku. koje smo navodili kao primjer. iz odreñenih razloga. U svakom slučaju. drago moje čedo! Kasnije. zakonomjernom za sva tricerična bića. Mora ti biti potpuno jasno da. prema općeprihvaćenom objektivnom računanju Vremena. a sada su u potpunosti lišeni tog svojstva. 59 . oni ne samo da ne opažaju kozmičke pojave onako kako je to svojstveno svim tricentričnim stanovnicima Svemira.

imaš normalnu suštinu tricentričnog stvorenja i imaš "oskiano" ili. U stvarnosti. nego što bi neki njen dio mogao bilo kojoj planeti da je da. koje je specijalno u tvoju svijest unijeto izvana. Ako to i dalje ne shvaćaš sasvim jasno. oni "od sebe prave budale". nastavi svoju priču: . Meñutim. svi bez izuzetka čvrsto vjeruju da te pojave stižu na Zemlju u gotovom obliku. Poslije toga Belzebub. tobože. postala sramna mrlja nesretnog sustava Ors. poput površine drugih zvijezda. i sam moraš znati da. bez obzira na to da li je stvoreno namjerno ili je nastalo spontano. "pajšakir" i druge. kako bi rekao Nasradin Hodža. Odrasli tricentrični Zemljani. 60 . Prije svega. «vrućina". "mrak". postoji i održava se u ravnoteži zahvaljujući općekozmičkom trogoaoegokratskom procesu. koji je naš Milosrdni Vječni Stvoritelj načinio mjestom svoga prebivanja. površina njihovog takozvanog "izvora toplote". već sada je neophodno da ukratko dotaknemo pitanja koja se odnose na te kozmičke zakone. Jasno je da ta "užarena peć" prije pozajmljuje nešto toplote od drugih nebeskih tijela.Poglavlje 17 SUPERBESMISLICA: BELZEBUB TVRDI DA NAŠE SUNCE NITI SVIJETLI NITI GRIJE Dragi moj. Iako u njihovom čudnom Umu postoji nekakav nagovještaj zdravog razuma. pak. «tajnolair". gorko se osmjehnuvši. kako na Zemlji kažu "obrazovanje". "kldatsakt".Ti. oni i ne pokušavaju da uključe svoju «fantaziju". čedo moje. nećeš moći da se uzdržiš a "da se u sebi slatko ne nasmiješ" gledajući njihovo čuñenje. kada odjednom shvate da Sunce ne daje ništa što bi ličilo na toplinu ili svjetlost. zahvaljujući trogoautoegokratskom procesu. svojstvenu svim tricentričnim bićima našega Svemira. nitko čak i ne naslućuje uzroke tih pojava. smrznuto i hladno. Iako sam obećao da ću ti jednom podrobno objasniti sve fundamentalne zakone svemira i svemirskog poretka. koja oni nazivaju «naukama". "tama". na taj način. već da je. "vrućina". Sam. To treba uraditi zato da bi ti mogao da uočiš i pravilno usvojiš ono o čemu govorimo. Najneobičnije je to što nitko od njih (osim onih koji su tu živjeli prije druge planetarne katastrofe). "hladnoća" i druge pojave koje se na planeti periodično smjenjuju. globalni trogoautoegokratski proces stavio je u pogon naš Jedinosušni Predvječni. tu unikatnu osobinu svojstvenu jedino Zemljanima. nikada nije posumnjao niti sumnja u ispravnost svojih uvjerenja. štoviše. U to vrijeme već je postojao Najveći i Najsvetiji Sunčani Apsolut. direktno od njihovog vlastitog Sunca. u atmosferi svake planete dolazi do pojava koje se zovu "kštatsavakt". na primjer. ispričat ću ti nešto o tome. a najmanje onoj koja je razvijajući se jednostrano i nakazno. Ono je zasnovano na moralu dobivenom isključivo iz zapovijedi i pouka Jedinosušnog i Kozmičkih Svetitelja iz Njegovog okruženja. "hladnoća" i tako dalje. pod utjecajem raznih mudrovanja. ako se nañeš meñu Zemljanima. Hasejne! Da bi uvidio u kojoj mjeri su tricerični stanovnici Zemlje (posebno ovi sadašnji) izgubili funkciju koja se naziva "objektivnim osjećanjem realnosti". bit će dovoljno da ti ispričam kako oni shvaćaju i kako sebi objašnjavaju uzroke pojava kao što su «dnevna svjetlost". Ali. prekrivena je ledom debljim nego što je led na Sjevernom Polu. kao Nasradinov olinjali džukac. moraš znati da sve u Svemiru. zapravo. koje tvoji ljubimci nazivaju "dnevna svjetlost". Ali ti.

to jest. niti osjećaju. takoñer u skladu s dvama fundamentalnim svemirskim zakona. Eto zašto Objektivna Znanost u sklopu drugih tvrdnji o tom svetom zakonu kaže sljedeće: "Zakon čije posljedice uvijek postaju uzrok daljih posljedica. u različitim okolnostima). koja ispunjava čitav Svemir. velikim i malim. ma gdje one nastajale i ma u kakvim se uvjetima razvijale. primarni izvori jesu emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. 61 . sudjeluje u formiranju svih pojava. ili primarna emanacija Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. samostalna i zavisna. reći ću ti da se drugi fundamentalni kozmički zakon . od koga zavisi sve u Svemiru.Sveto Odricanje. koje zavisi od fundamentalnog svetog Geptaparparšinoha. dok se drugi naziva "fundamentalni prvostepeni sveti Triamazikamno".Sveta Potvrda. naravno. kako bi se osigurala «promjena forme" «Eter" . velikih i malih.Sveti Triamazikamno . taj sveti zakon se svuda i u svemu bez izuzetka. Ponavljam: Sveprisutni Okidanoh. neizbježno je prisutan u svim kozmičkim formama. od kojih prvi nosi naziv "fundamentalni prvostepeni sveti Geaparaparšinoh". Upravo se u unutrašnjosti i na površini tih kozmičkih objekata odvijaju procesi «evolucije" i "involucije". jer se njegova svojstva niti vide. skriven je. obrazuju takozvane "kristalizacije" (različite. Sveprisutni Okidanoh je prvi poticaj za razvoj dobio izvan Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta posredstvom objedinjavanja tri nezavisne sile u jednu. velika i mala. Svuda u Svemiru taj Sveprisutni Okidanoh.Taj sustav. poznatoj kao «Sveprisutni Okidanoh". Da bi imao makar nekakvu predstavu o Sveprisutnom Okanohu. ili "Sveprutni aktivni element". zahvaljujući tim osobitostima dolazi do većine kozmičkih fenomena. jest vlastiti subjekt i u svojim daljim manifestacijama djeluje u skladu s tim. za razliku od drugih kozmičkih kristalizacija. zahvaljujući tim protocima i posredstvom same atmosfere. Treći . Ta svemirska "unikalna kristalizacija" ili "aktivni element" ima nekoliko osobnosti koje su svojstvene samo njemu. Objektivna Znanost smatra da je u Svemiru sve bez izuzetka materijalno. Najprije se pod djelovanjem ta dva sveta kozmička zakona iz supstance. Uzimajući to u obzir. Taj najveći svemirski trogoautoegokratski proces uvijek se i u svemu oslanja na dva fundamentalna kozmička zakona. i predstavlja osnovni uzrok svih kozmičkih fenomena. i ta supstanca predstavlja osnovu nastanka i postojanja svih stvari.to je primarna supstanca. u Svemiru manifestira u 3 odvojena i nezavisna aspekta. posebno onih u atmosferi. Drugi ." Naš sveti Teomertmalogos. stupa jedno s drugim u djelovanje.sastoji iz tri nezavisne komponente. Ta tri aspekta poznata su u Svemiru pod sljedećim nazivima: Prvi . Moraš takoñer znati da samo u jednoj kozmičkoj kristalizaciji. i za vrijeme njegove dalje involucije adekvatno se mijenja "životna sila vibracija" u procesu prolaska kroz težište. a koji djeluje posredstvom nezavisnih i potpuno suprotnih sila. Sve ono što nastaje u atmosferi. koji se takoñer obrazuje iz etera.Sveto Pomirenje. Kasnije se pod djelovanjem različitih faktora iz tih kristalizacija razvijaju odreñena nebeska tijela. koja se zove eter (eternokrilno). uredio je naš Vječni Stvoritelj kako bi se izbjegla "promjena forme" ili "razmjena materija". uključujući i atmosferske. Uglavnom. Pri tome se pokazalo da sustav Sunčanog Apsoluta nije izložen fatalnom djelovanju nepristranog Vremena. koja zahvata sve u Svemiru.

kao da se buni i negira bilo kakve fenomene koji se odvijaju u drugim dijelovima jedinstvene cijele u dijelovima. korisno je istaći zanimljivu činjenicu koja se odnosi na neobičnost psihe običnih stanovnika planete koja te zanima . koja potom egzistiraju samostalno. to jest. u svim kozmičkim formama.ta činjenica se odnosi na njihove takozvane "znanstvene spekulacije". prodrijevši kao cjelina u bilo koju kozmičku jedinicu. ima nekoliko osobnosti. dovode do nezavisne koncentracije 3 različite nove forme u kozmičku jedinicu. ni sa čim pomiješanog etera. Sveprisutni Okidanoh takoñer je izložen utjecaju tog božanskog procesa. osim jednom izuzetku. Dakle. i kasnije ću ti podrobno pričati o njemu. Naprotiv. izučavao njihovu psihu i često primjećivao da. Izuzetak je jedan Kinez po imenu Čun Kil Tes. božanski izvori svetog Triamazikamna. koliko postoji dati objekt. Prva se sastoji u sljedećem: kada se koncentrira nova kozmička jedinica. poznatom u Svemiru pod nazivom "Aieouioja". «Sveprisutni aktivni element". odmah prelazi u takozvani "džartklom". lokalizirani u "Sveprisutnom aktivnom elementu". ali kada se direktan utjecaj na njih prekine. I tek poslije toga. ti dijelovi se opet sjedinjavaju i ponovno postaju jedna cjelina." Da bi lakše shvatio atmosferske pojave posebno. bez obzira na to što se kod njih znanost pojavila vrlo davno i povremeno dostizala visok nivo razvoja i iako meñu njima postoje milijuni takozvanih "znanstvenika". i svaki njen dio. za naš današnji razgovor bit će dovoljno da se upoznaš samo s dvjema. pošto je dotaknu emanacije samog Sunčanog Apsoluta ili nekog drugog sunca. o kojima bi naš uvaženi Nasradin Hodža mogao da kaže ovo: «Oni jedan na drugoga liče koliko i jeftino vino na francuski armanjak. dok traje djelovanje božanskog Teomertmalogosa. kada se pod utjecajem božanske Aieouioje u Okidanohu odvija proces "džartklom". ali sada već posjedu vibracije novog kvaliteta i nove snage. Što se tiče druge osobnosti Sveprisutnog Okidanoha. velika ili mala. i u "Sveprisutnom aktivnom elementu" u cjelini. Za vrijeme protjecanja tog svetog procesa. razlaže se na ona 3 fundamentalna izvora koji čine njegov početak. "aktivni element" se razlaže na dva primarna dijela. koji 62 . «Sveprisutni aktivni elent" na početku svakog novog procesa razvoja aktualizira izvore za mogućnost izražavanja svetog zakona Triamazikamna. čak ni na pamet nije palo da izmeñu "emanacije" i "zračenja" postoji razlika. Treba takoñer primijetiti da ta 3 različita izvora postoje u svakom kozmičkom subjektu i funkcioniraju onoliko. treba da zapamtiš da.Iako "Sveprisutni aktivni element". «Sveprisutni aktivni element" se ne miješa s tom novom tvorevinom i ne transformira se kao jedinstvena cjelina u neki njen odreñeni dio. koji egzistiraju pod utjecajem drugih svetih načela fundamentalnog božanskog zakona Triamazikamna. ni jedan od tih "velikih znanstvenika" nije čak ni naslutio razliku izmeñu ta dva kozmička fenomena. pošto dana kozmička jedinica u potpunosti bude uništena. u njemu se oslobaña porcija čistog. sve ćeš moći da shvatiš jedino ukoliko saznaš makar nešto o fundamentalnom primarnom kozmičkom zakonu. To je potrebno da bi se garantiralo opažanje i dalje korištenje mogućnosti "Sveprisutnog aktivnog elementa" u cilju odgovarajuće aktualizacije. to jest emanacija bilo kojeg običnog sunca djeluje na prirodu cjeline. Na taj način. Vjekovima sam ih promatrao. Uzgred. oslobañaju se i ponovno transformiraju u Okidanoh. Taj kozmički zakon glasi: "Svaka forma. nikome. nastao uslijed djelovanja nekog od svetih izvora božanskog Triamazikamna. Zatim ta 3 izvora. i važne za naš razgovor. svaki zasebno. takoñer svojstvene samo njemu. što je svojstveno svim ostalim kozmičkim kristalizacijama. izlaže se djelovanju takozvanog rasipanja. kao što sam rekao.

To pitanje moramo dotaći uglavnom zato da bismo otkrili poražavajuću činjenicu koja će ti pomoći da se snañeš u razlikama izmeñu misaonih sustava monocentričnih. primjenjujući svoje mogućnosti.neizostavno ulazi u ustroj svih kozmičkih tvorevina i služi za sjedinjavanje svih aktivnih elemenata bilo kojeg danog objekta. A sada ćemo se nakratko dotaći jednog drugog problema. i to u novom organizmu. Ona glasi: "Uvijek nastoj da od sebe odbaciš osjećaje koji mogu uprljati čistoću tvojih namjera. kada se 3 osnovna dijela Okidanoha pomiješaju. poznatog u Svemiru pod nazivom "kerkulnuanijanska aktualizacija". a to je djelovanje Sveprisutnog Okidanoha na prirodu svakog bića i posljedice koje iz toga proističu. Nekom drugom prilikom. doprinosi aktivnom funkcioniranju objektivnog ili božanskog Uma 63 . pored svega ostalog. porcija čistog etera se regenerira. Ova posljednja funkcija zavisi od snage i strukture "životnog poriva". uskladištenog u živo razumno biće. Kasnije. i da svoj organizam dovode u takozvano "sakronultujansko" stanje. a zatim se koncentrira u odgovarajućoj lokalizaciji. Posljednji proces ne zahtijeva ni najmanje učešće svijesti. svaki od njegovih osnovnih dijelova spaja se s osjetima. nastalim u živom biću u momentu nastanka "sličnih vibracija". koje imaju vlastiti sveti zakon Triamazamno. još nam je Sveprisutni Vječni Tvorac ostavio zapovijed. potrebna druga lokalizacija koja nastaje uslijed djelovanja ovog ili onog izvora odgovarajućih božanskih sila fundamentalnog svetog Triamazikamna. Sveprisutni aktivni element Okidanoh prodire u organizam živog bića preko 3 oblika "nasušne hrane". već. i mogu steći mogućnost da primaju i čuvaju u sebi tu "iskru Božju" koja. svjesno i ciljno za sve potrebe koriste 3 sile osloboñene iz Sveprisutnog Okanoha. Faktori koji učestvuju u tom procesu predstavljaju ili rezultat svjesnog truda samih bića (kasnije ću ti detaljno ispričati o tome). predstavlja sredstvo za svjesno samousavršavanje nosioca. to jest u mozgu. koncentriranog ili. Prije svega. koji se nalazi u "Sveprisutnom Okidanohu". bicentriih i tricentričnih bića. čedo moje. moraš znati da je za formiranje svake kozmičke lokalizacije koja se naziva "mozgom". najvažnija posebnost Sveprisutnog Okidanoha jest svojstvo da podleže djelovanju procesa "džartklom". U oba slučaja. koju slijede svi normalni tricentrični stanovnici Svemira. Na taj način oni mogu postati Ličnosti. podrobno ću ti objasniti proces nastanka i razvoja mozga kod živih bića. što daje mogućnost ostvarivanja daljih. ne samo da služi kao mehanizam transformiranja odgovarajućih kozmičkih formi radi ostvarenja ciljeva svemirskog Trogoautoegokrata. ili mozak. a sada ćemo popričati o tome što "Sveprisutni Okidanoh" aktivira pomoću mozga. da ta lokalizacija. ili 3 mozga u kojima su koncentrirana 3 načela svetog Triamazikamna (kada se u Sveprisutnom Okidanohu odvija proces džartklom). kako se ponekad kaže. Treba reći. To se dogaña zato što Okidanoh. još nezapočetih aktualizacija. ili proističu iz prirodnog procesa." Tricentrična stvorenja mogu da se samousavršavaju zato što imaju 3 centra. koji iz onoga što se dobiva usisava neophodno jedinstvo vibracija. Svete sile se kasnije aktualiziraju u prirodi svih bića upravo pomoću mozga. Dijete moje. Suština je u tome što bića s tricentričnim sustavom mogu da. kao što sam već rekao. To uzajamno prožimanje naziva se «životnim porivom". Što se tiče kvaliteta životnog poriva. posredstvom džartkloma. kada Okidanoh prodire u organizam i podvrgava se procesu «džartklom". nezavisno od toga da li postoji kontakt s emanacijom nekog velikog kozmičkog objekta. takoñer. neizbježno formira sve proizvode koji služe kao nasušna hrana i dalje je neizostavno prisutan u njima.

Ipak. Ljudi te zasebne lokalizacije nazivaju "nervnim čvorovima".Svetog Odricanja . Ono što je zanimljivo je to da je većina točaka lokalizacije toga centra koncentrirana u onom djelu planetarnog tijela gdje oni mogu da funkcioniraju na najbolji način. i imao je istu vanjsku formu. i tvoji ljubimci nemaju s njima nikakve veze. lokaliziran je u glavi. ili 3 mozga. cjelokupan splet nervnih čvorova koji se tamo nalaze naziva se «pleksus". kojima sam osobno prisustvovao. Njih su vršili žitelji Saturna koji su bili moji istinski prijatelji u godinama moga izgnanstva. Centar (mozak). Trebalo bi da sada imaš jasnu sliku o svemu što sam ti podrobno objasnio o fundamentalnim zakonima stvaranja i postojanja svijeta. koji će ti postati jasniji tokom naših daljih besjeda. Maloprije sam obećao da ću ti o njima ispričati podrobnije. Sveto "Odricanje". uglavnom zbog nenormalnih životnih uvjeta. duž čitavih leña. u takozvanoj "kičmi". Dakle. Zanimljivo je primijetiti da se centri mišljenja (sva tri mozga) nalaze kod tricentričnih stanovnika Zemlje u istim dijelovima planetarnog tijela. Ali ti eksperimenti nisu vršeni na Zemlji. to jest "Svete Potvrde". ni jedan od svetih izvora. kao i kod nas. i jedino tvorevine drugog dijela Sveprisutnog Okidanoha . tako da je djelovanje svih dijelova zajedno usuglašeno. jer to će ti pomoći da shvatiš osobnosti. taj centar rasut po čitavom organizmu. nalazi se. skoro se u potpunosti koristi za trogoaoegokratski proces. Iako je. prema svojoj specifičnoj funkciji nalazi u odgovarajućem djelu njihovog planetarnog tijela. Kristalizacija. koju u njihovom organizmu obrazuju prvo i drugo sveto načelo.u njima.Zemljani koriste neprekidno. svojstvene samo Sveprisutnom sveprožimajućem aktivnom elementu Okidanohu. koje bi Zemljanima mogle da služe za samousavršavanje. ne podleže promjenama radi njihovih vlastitih potreba. već je. u dalekoj prošlosti. a zatim se svako od tri sveta načela samostalno sjedinjuje s drugom kozmičkom kristalizacijom radi odgovarajuće aktualizacije. vanjska forma tog centra ničim ne podsjeća na našu. Tricentrični stanovnici planete Zemlje čitavog života imaju 3 nezavisne lokalizacije. bila prinuñena da ga postepeno promjeni i da mu prida današnji izgled. to jest "Svetog Pomirenja". Naravno. Treći centar (mozak) tvojih ljubimaca nije integralna masa. to jest u prelu grudnog koša. naprotiv. koji transformira i kristalizira drugo sveto načelo božanskog Triamazikamna. ali je Velika Priroda iz mnogih razloga. posredstvom kojih se za dalju aktualizaciju transformiraju 3 božanska načela svetog Triamazikamna. dijete moje. izvana gledano. podijeljen na dijelove i svaki taj dio se. Drugi centar (mozak). što se tiče mjesta lokalizacije i manifestiranja trećeg svetog načela božanskog Triamazikamna. kao i kod nas. njegove pojedinačne funkcije su meñusobno povezane. koji je Velika Priroda predvidjela za dalju aktualizaciju prvog svetog načela božanskog Triamazikamna. pošto ljudi više ne koriste svoje mogućnosti. dijete moje. propadaju uzalud zbog nenormalnih uvjeta života koje su sami stvorili. 64 . taj centar je i kod Zemljana bio lokaliziran na istom mjestu na kome je lokaliziran kod nas. tu se krije strašna opasnost. koje su sami stvorili. Ali. u organizmu svakog tvog ljubimca Sveprisutni Okidanoh dolazi pod utjecaj "džartkloma". Osobine. osim božanskog odricanja. Jednom ću ti ispričati o eksperimentima za ispitivanje te sveprisutne kozmičke supstance. što je svojstveno svim drugim tricentričnim stanovnicima Svemira. Ali.

po nekoliko njih. Tako sam i učinio. Kada sam doletio na planetu Saturn ispostavilo se da je jedno od bića. ponekad. u cilju istraživanja prethodno proučenih svojstava ove kozmičke supstance. kao što sam već govorio. Gornahoor Karkar je kasnije. Sutradan sam. pošao u susret i počeo da objašnjava. slučajno smo se dotakli pitanja neobičnih osobina Sveprisutnog Okidana. Za vrijeme razgovora koji smo vodili. koja se slučajno izdvoji od ostalih. Ja radosno prihvatih. on nam je. Kada su Gornahooru Karkaru saopćili za naš dolazak. u dvorcu. Ubrzo pošto sam stigao u mjesto boravka u Sunčevom sustavu Ors. Našao sam se na Saturnu i počeo da se upoznajem s njegovim tricentričnim stanovnicima. budući na Marsu. moji prijatelji koji nisu učestvovali u dogañajima. Zbog toga neki moji subesjednici imaju sada osjećanje bezgraničnog povjerenja u mene. čak. Na Saturnu se titula "karakrokrukri" daje vladaru svih njegovih stanovnika. znanstvenik po imenu Karkar. upravo zahvaljujući tom teleskopu moja opservatorija je kasnije postala jedna od najboljih u Svemiru. dijete moje. mogao da iz relativne blizine promatram one dijelove drugih planeta koji su se. u pratnji jednog sluge uvaženog vladara. dok smo razgovarali prelazeći s teme na temu i sljedeći tokove asocijativnog mišljenja. predložio mi je da odsjednem u njegovom "karkukriju". "karakrokrukri" svih tricentričnih žitelja te planete. 65 . čiji je glavni demonstracijski dio nazvao "krakartzaka". Dakle. krenuo Gornahooru Karkaru i tom prilikom prvi put promatrao nove eksperimente za proučavanje Sveprisutnog Okidoha. Uvaženi vladar Saturna sjetio se da je jedan njegov podanik. i već prvoga dana otišao sam da posjetim i samoga vladara. Iskreno rečeno. u čijim je rukama koncentrirana sva vlast. Na drugim planetima takoñer postoje takvi vladari i oni se svuda nazivaju na razne načine. koja je poznata u Svemiru. u skladu sa zakonom "općekozmičke harmonije" u danom momentu nalazili u mom vidnom polju. Ne mogu a da ne spomenem da sam i sam njegov dužnik: kasnije sam u svojoj opservatoriji postavio teskuano. Njihova otkrića i mehanizmi koje je pronašao. počeo sam da posjećujem razne planete. I vladar me upita želim li možda da dobijem poziv za demonstraciju tog eksperimenta. bili su naširoko poznati i znanstvenici s drugih planeta su ih svuda primjenjivali. ima svoga cara. Jedina razlika jest u tome što na Zemlji svaka zajednica. ili teleskop. koji je uvećavao oštrinu mog vida i daleke planete činio sam milijuna puta bližim.Poglavlje 18 SUPERNEUSKLAðENOST Evo u kakvim sam se okolnostima upoznao s tricentričnim bićem koje je postalo moj najbolji prijatelj i zahvaljujući kome sam promatrao eksperimente sa Sveprisutnim Okidohom. izveli u vezi sa mnom jednu manipulaciju. Treba da znaš da su. postao moj blizak prijatelj i smatran je jednim od najnaprednijih znanstvenika meñu tricentričnim stanovnicima Svemira. Dakle. tj. sa očiglednom dobrodošlicom. nedavno smislio vrlo zanimljiv aparat.. a na Zemlji ih zovu "carevima". koja u mene ima povjerenje. prije nego što sam krenuo u izgnanstvo. Najvažnije je bilo to što sam pomoću teleskopa..

kako bi rekli Zemljani. Tako postupaju i tvoji miljenici Zemljani. Iznad stola su visjela 3 jednaka 66 . s našeg gledišta. stavljaju je ispred imena onoga kome se obraćaju. Značenje svega toga naš uvaženi Nasradin Hodža izrazio bi riječima: "U svemu tome ima smisla. on. Poslije toga on ponovno pokaza na krakatzaku. Unutrašnji dio tog originalnog ureñaja ličio je na mali sobičak s vratima koja su se hermetički zatvarala. on je pokazao na nju jednim perom svog lijevog krila. dodade: . voñeni na jezicima koji su tebi potpuno nepoznati i čije zvučanje. predložio mi je da priñemo aparatu koji je on izmislio i nazvao "krakatzaka". na ogromnu električnu svjetiljku. uključujući i razgovor s Gornahoorom Karkarom. želim da te podsjetim da su svi razgovori s tricentričnim stanovnicima raznih zvjezdanih sustava. uz njihovu pomoć mogu da izdvojim sva 3 osnovna načela Okidanoha iz svakog unutarplanetarnog i meñuplanetarnog procesa. može izgledati potpuno «nesvarljivo". ili zbog nepredviñenih fluktuacija ureñaja. Prije svega. Kada sam pogledao taj čudesni pronalazak.. naprosto ću ti predstavu o njemu dati na našem jeziku. ne mogu niti da se opaze niti da se osjete. Zidovi su bili napravljeni od naročitog providnog materijala koji podsjeća na ono što na Zemlji nazivaju "staklom". čiji sam ja pronalazač. Kada je moj budući prijatelj Gornahoor Karkar ispričao sve što je bilo potrebno.. Štoviše.Svi ti ureñaji. ispred imena osobe s kojom razgovaraju. Zatim. svatko se može čvrsto uvjeriti da posljedice. jasno sam u njegovom centru iza providnih zidova uočio nešto što mi je ličilo na sto s dvije stolice. naravno koristeći i dalje specijalnu terminologiju. zbog svjesnog djelovanja na proces. bez obzira na njihov izvor. smatran je najvažnijim i veoma je podsjećao na "tirizikiano" ili. razdvojim i posebno proučim način izražavanja specifičnih osobina svakog načela.. a zatim da ih umjetni spojim u jedinstvenu cjelinu i. moj dječače. ili točnije. dijete moje. Te "termine" sam više puta ponovio u svojim pričama. kombinaciju zvukova koju proizvode glasne žice tvojih ljubimaca s planete Zemlje. najzad. rekavši: . i reče da pomoću tog aparata svatko može pravilno i temeljno da shvati osobine 3. svejedno. neću taj razgovor ponavljati od riječi do riječi. nazvan "krakatzaka". I zato.Ovaj specijalni ureñaj je glavni dio moga pronalaska i upravo zahvaljujući njemu možemo vidjeti sve manifestacije sveprisutne supstance Okidanoh. pokazavši ostale ureñaje koji su se nalazili u njegovoj laboratoriji. kako sam kasne saznao. Obični organi naših čula u stanju su da opažaju samo one pojave koje se iz nepoznatih razloga odvijaju anomalno. koji su navikli da stavljaju riječ "gospodin". ni unutra ni van nije propuštao nikakve zrake. Treba reći da riječ "gornahoor" tricentrični stanovnici Saturna upotrebljavaju iz učtivosti. tako da ih ti već znaš i lako ćeš ih razumjeti. ili komoru. prauzroka svega što postoji u Svemiru. koliko i u onome što rade majmuni. može biti.Prije nego što nastavim. u koje me je sudbina bacala "od mladosti moje". da. Kada smo prišli toj vrlo neobičnoj konstrukciji.. ili čitave besmislene fraze. u normi koja proističe iz procesa u kojima postoji sveprisutna kozmička supstanca. pomažu mi da razjasnim stvari koje su vrlo važne za izučavanje sveprisutnog i sveprožimajućeg Okidanoha. bila je sljedeća: iako je kroz njega oko moglo vidjeti." Dobro. Glavna osobina tog prozračnog materijala. Pronalazak Gornahoora Karkara. potpuno nezavisno izražavana načela tih "unikalnih aktivnih elemenata". Ah.

gdje se podvrgava djelovanju procesa "džartkloma". ili dinamašinu. u praznom prostoru komore započeo je proces sjedinjavanja razdvojenih načela Sveprisutnog Okidanoha u jedinstvenu cjelinu. pošto je pomoću "pronicljivog uma" . umjesto zakonomjernog rezultata. Sve to potvrñuje Objektivna Znanost. Gornahoor Karkar povuče jednu drugu polugu i nastavi da objašnjava. . Postigao sam ga zahvaljujući osobitoj konstrukciji pumpe i kvalitetu materijala od kojeg su napravljeni zidovi komore. takoñer su napravljeni od specijalnih materijala. A sada. ova strelica. Ali. koji proističe iz sjedinjavanja tri načela. Rekavši to. ili onoga što tvoji ljubimci nazivaju "pumpom kompleksne konstrukcije za ispumpavanje atmosfere sve do postizanja apsolutnog vuakuma". Dok sam ja iznenañeno razgledao opremu Gornahoor Karkar je prišao pumpi i lijevim krilom okrenuo jedan njen dio. iz nekog posebnog razloga. što oni nazivaju "dinamomašina". ja mogu da iz tih sekundarnih kontejnera izdvojim posebno sve frakcije Okidanoha. . gdje se koncentrira. i oko njega. napravljeni od materijala koji je Gornahoor Karkar izumio specijalno u tu svrhu. prije svega. koji postoje u atmosferi ili u svakoj drugoj planetarnoj strukturi. što pokazuje evo. Gornoor Karkar ih je nazivao "krikirki". kada se ti posebni dijelovi umjetni spoje u mojoj mašini.Ovaj specijalni pribor.Sada. Sjedinjavanje 2 aktivna načela Sveprisutnog Okidanoha u jednu cjelinu. nastavio objašnjavanje. pojedinačno usisava 3 samostalna načela sveprisutnog elementa Okidanoha. kao i oni koje smo kasnije donijeli. Sada je u mom aparatu apsolutni vakuum. pomoću raznih umjetnih naprava. Na stolu.I tek tada.treće načelo Okidanoha bilo umjetni isključeno iz procesa. Okidanoh u svom uobičajenom stanju prodire unutar kontejnera. u njemu sada učestvuju samo 2 samostalna načela. svaka od njegovih pojedinačnih frakcija koncentrira se zatim u drugim kontejnerima. koji se sada odvija u vakuumu. O tom materijalu detaljno ću ti ispričati kasnije.reče on . nalazilo se nekoliko meni nepoznatih aparata. Naravno. koji ne odgovara prirodnim zakonima i koji se u svakodnevnom jeziku naziva "uzrokom umjetne svjetlosti"."predmeta" koja su podsjećala na zemaljske električne sijalice i naše «momonodare". na "dinamašinu".Okidanoh prelazi u drugi krikirki. a meñu njima i dva specijalna "energetska motora". Pored jednog zida stajao je ogroman aparat. radi njihove primjene u svojim eksperimentima. Zatim. Zatim se okrenuo nama i pokazavši jednim izdvojenim perom svog lijevog krila na ogroman «energetski motor". . On pokaza na nešto što je ličilo na ureñaj koji Zemljani nazivaju voltmetar. instrumenti pomoću kojih vršim eksperimente u potpunom vakuumu. Kasnije sam saznao da su svi predmeti koji se nalaze u komori. i reče: 67 . za vrijeme procesa "težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu" nedostajalo jedno od načela Sveprisutnog Okidanoha. to jest.u ovom slučaju mog . Zanimljivo je da tvoji miljenici Zemljani takoñer imaju nešto slično «energetskom motoru". Prema tome. Tu on pokaza na nešto što je ličilo na "akumulatore". kada sam prebacio polugu u ovaj položaj. ima snagu od 3 milijuna volti.Odavde . naši učenici ih nazivaju "anodius" i "katodius". za koji se ispostavilo da predstavlja neku vrstu "sagolnoralona". zapamti jedino to da je u ogromnoj Karkarovoj laboratoriji. Prikazat ću vam što bi se dogodilo ukoliko bi. osim karkatzaka bilo još nekoliko posebnih aparata. mi pratimo rezultat takozvanog "uzajamnog prožimanja dva suprotna načela". pustivši tako mehanizam u rad. Tu Karkar pokaza svojim perom na nešto što je ličilo na frižider. .

On se okrenuo ka svom aparatu i pritisnuo nekakvo dugme. Iznenada. za razliku od procesa umjetnog spajanja dva njegova dijela. uslijed čega je on odmah počeo da se s njima proporcionalno miješa. Dakle. s predajnicima neobičnog oblika koji su stršili. koje moraju nastajati u njemu. drugim riječima. ja sam namjerno za jedan od zidova komore koristio materijal koji propušta " momentalne vibracije". bez obzira na vrlo visoku energiju "procesa sjedinjavanja". A rezultat miješanja 3 elementa Sveprisutnog Okidanoha. drugi kraj predajnika povezan je s aparatom u kojem je postojala posuda sa "drugom nasušnom hranom" (zrakom). čitavu ogromnu laboratoriju obasjala je jarka svjetlost koja nas je privremeno zaslijepila. kako bi ih nazvali tvoji miljenici Zemljani. Nisam dugo razmišljao i prihvatio sam prijedlog uglavnom zbog toga što sam želio da u potpunosti zadovoljim svoju veliku radoznalost. Ti kostimi su podsjećali na "ronilačka odijela". da bi se ocijenila energija tog procesa. odmah je dao neophodne upute jednom od svojih asistenata. pošto su nas potpuno obukli. u proces meñusobnog djelovanja dva načela. što se obično dogaña kada se ona nañu u zrakopraznom prostoru. koji su imali male ispupčene glave. . takozvani "harinkrak" ili "pojačivač pulsacija". bio spojen s jednim mjestom na šljemu. koji je sada u toku. pojava koju obična bića nazivaju "umjetnom svjetlošću" više se ne opaža. ne napuštaju mjesto svoga nastanka. a onaj zid aparata koji može da propušta "zrake" i dalje stoji na svom mjestu. Pošto je moj budući prijatelj dobio moju suglasnost. ili "zrake". to jest unutrašnjost ureñaja u kome se istražuje Sveprisutni Okidanoh. okrenuvši drugu polugu. Najprije su asistenti Gornahoora Karkara i mene obukli u specijalna odijela s velikim brojem "šarafa". putem složene konstrukcije. Razlog je to što sam. i tek poslije izvjesnog vremena. iako proces konflikta izmeñu dvije suprotne komponente Sveprisutnog Okidanoha traje s preñašnjim intenzitetom. ne opaža se ni jednim od organa naših čula. Bilo je jasno kakve pripreme treba uraditi prije svega. Jedan predajnik. Ali. asistenti su po utvrñenom redoslijedu zavrnuli sve "šarafe". kidanja na komadiće. Kada smo ušli u komoru. ne mijenjajući svoj položaj. uključio treći element Okidanoha. predstavljao je dugačku gumenu cijev čiji je kraj hermetički. na vrhovima šarafa. Završivši s odjelima. gdje bih mogao neposredno da promatram neobične manifestacije aktivnosti sveprisutnog i sveprožimajućeg elementa. Poslije tog objašnjenja Gornahoor Karkar mi je predložio da se odvažim i uñem zajedno s njim u unutrašnjost demonstracijskog dijela njegovog novog pronalaska.. Kasnije sam shvatio da je to bilo neophodno kako bi se naša planetarna tijela sačuvala od djelovanja takozvane "taranurnure" ili. koje je odgovaralo organu za disanje. mogli smo s velikom mukom da otvorimo oči i poglamo oko sebe. Gornahoor Karkar je okrenuo drugu polugu i sve je opet dobilo uobičajeni izgled.Možete vidjeti da.Jedna od prednosti mog novog demonstracijskog ureñaja je to što. Kada smo došli k sebi. 68 . asistenti nam staviše na glave nešto nalik na "ronilačke kacige". nalazile su se specijalne pločice koje su vršile pritisak na različite dijelove naših planetarnih tijela. Na vanjskoj strani odijela. Zatim je ponovno svojim uobičajenim anñeoskim glasom skrenuo našu pozornost na strelicu voltmetra i. "momentalne vibracije". nastavio.

nesavršeni organi vida mogu opažati različite objekte čak i u vakuumu.za organe "sluha" i "govora" Gornoora Karkara. bila pričvršćena 2 posebna žičana predajnika. pomogoše nam uz pomoć specijalnih ureñaja da se uvučemo u komoru. vješto i fino napravljen od mnogobrojnih predajnika spojenih za odijelo i kacigu. Dok je on sve to govorio moglo se osjetiti kako je "pumpa". da je primjenom svojstava elektromagnetnih valova. a drugi sa takozvanim "komutatorom" koji je. opet. već ne mogu ni da dišu u praznom prostoru. gdje nema pojava stvorenih vibracijama. najneobičniji od svega. skoro nestvarnog sa stanovišta Uma običnih trentričnih bića. Gornahoor Karkar pritisnu nekakvo dugme pored sebe i reče mi: . Ali. Jedan kraj te veze podešen je za moje organe «sluha" i govora. koji neposvećenim tricentričnim bićima izgledaju kao neshvatljive tajne prirode. asistenti Gornahoora Karkara. što organima čula omogućuje funkcioniranje. kada je atmosfera već bila isisana i nastao apsolutni vakuum. 69 . mi sada možemo ne samo da se vratimo u svijet i da postanemo čestice svega bivstvujućeg. znanstvenika poznatog u čitavom svijetu. zahvaljujući njoj. I malo sarkastično doda: . Zanimljivo je naglasiti da su za svaki kraj tog nevjerojatnog ureñaja. zapravo. evo što. Zatim slob0dne krajeve predajnika priključiše na odgovarajuće instrumente. Da bi lakše zamislio i razumio svu savršenost tog izuma moga prijatelja. a bića s takvom prirodom ne samo da ne mogu da govore. Kada smo ostali sami u komori. i izañoše zatvorivši komoru hermetički. Pošto podesiše na nama tu vrlo tešku opremu. već i da dobijemo nepristrano svjedočanstvo o djelovanju svemirskih zakona. koja je omogućavala boravak u tuñoj sredini. mogli smo normalno da razgovaramo nalazeći se unutar komore. koja je sam otkrio. bio je pribor koji je učeni Gornahoor Karkar predvidio za organe "vida" tricentričnih bića. kako unutar. Na taj način. kako bi rekli tvoji miljenici. a drugi . zahvaljujući mom novom izumu i znanju dostignutom uz njegovu pomoć.Sada je počela da radi pumpa i uskoro ovdje više neće ostati nijedna materija. prirodno i jednostavno jedan iz drugoga proističu. mi smo jedan s drugim imali svojevrsni "telefon". tako i izvan komore. Jedan kraj tog nevjerojatnog predajnika bio je spojen sa slepoočnicama. Na taj način. čime je prekinut svaki kontakt s vanjskim svijetom. dok oni. Štoviše. Isto se može reći i o prodiranju u suštinu već navedenih objekata. čak i kad bi u njega specijalno bile dopremljene sve vrste nasušne hrane. ispričat ću ti. dobivao signale od svih objekata. čak i onih tricentričnih bića koja još nisu dostigla nivo svetog «Inkotsarno". kako bi ona mogla da u "apsolutno praznom prostoru" opažaju okolne objekte.Gornahoor Karkar i ja smo imali posebnu "vezu" i. Kasnije mi je podrobno objašnjeno da je uistinu veliki znanstvenik Gornahoor Karkar konstruirao svoje predajnike na takav način. bilo moguće prodrijeti u tajne prirode triceričnih bića i to. stvorena općim kozmičkim zakonima na kojima se zasniva postojanje svijeta.Uskoro ćemo biti potpuno izolirani od svega što postoji i djeluje u Svemiru. taj najvažniji dio njegovog novog izuma. pomoću kojih su izvana prodirali takozvani "elektromagnetni valovi". Bez tog ureñaja mi ne bismo mogli meñusobno da komunicamo i to uglavnom zato što je proces usavršavanja organizma Gornahoora Karkara tek dostigao stupanj «svetog Inkotsarno". završila posao koji joj je namijenio Um.

postao je autonomni inicijator fiksiranja likova svega onoga što se dogaña u meni. da formiraju odreñeni utisak. ja sam svim svojim bićem osjetio da su funkcije ta 2 centra postepeno prešle u moj misaoni centar. kao "štene u kučinama" (prema izrazu našeg dragog Nasradina Hodže). koji se nalaze i u organizmu svakog tricentričnog stvorenja i nazivaju se centrima "mišljenja". on je počeo kaotično da se pomjera ili. "čula" i "kretanja". koji su oni izazvali. kada se prisjećam tih davno prošlih dogañaja. ta suština je postala unikalno sveprožimajuće sredstvo fiksiranja likova. i to ne samo onih koji su se pojavili u meni. Gornahoor Karkar je rukovao nekim od mnogobrojnih poluga i prekidača. zato što su u velikim ili malim koncentracijama u prostoru uvijek postojale nekakve kozmičke supstance.Moram da ti kažem da sam se nekoliko puta iz raznih razloga nalazio u zrakopraznom prostoru i da sam zahvaljujući svetoj sili dugo u njemu ostajao. Dakle. svaki za sebe. povezanih sa stolom za kojim smo sjedili. da se koprca "kao štene". koji su činili te dijelove. Intenzitet funkcioniranja misaonog centra je porastao i on je postao "unikalni i svemoćni prijemnik" svega što nastaje vani. Zbog tlaka iznutra. već. Od tog momenta. bez ikakvog izuzetka. Ipak. Moja 3 životna centra. Elementi. iako sam čitavim svojim bićem želio da sudjelujem u naučnom eksperimentu i upoznam se s pronalascima 70 . Kako se potom pokazalo. te je moj organizam na to bio navikao i zbog čestih prelazaka iz jednog stanja u drugo. Gornahoor Karkar je u svojoj teškoj opremi iznenada pao sa stolice i počeo da se koprca. moja suština je počela da doživljava utiske direktno i ja sam shvatio da je dio mog planetarnog tijela takoreći potpuno uništen i malo po malo nastale su lokalizacije drugog i trećeg centra egzistencije. I odjednom se s Gornahoorom Karkarom dogodilo nešto što je iznenada promijenilo moje stanje i ja sam odmah došao k sebi. Poslije kratke pauze on napravi jedan čudan pokret lijevom rukom i neprirodnim tonom nastavi priču. prema tome. Belzebub je to rekao s osmjehom i ušutio. svega što se dogañalo u svijetu koji me je okruživao. kao što sam već rekao. sada su moju egzistenciju održavali razni instrumenti. tako da su se postepeno funkcije mog organizma adaptirale na dano stanje. a Gornahoor Karkar je u svom polusarkastičnom tonu počeo da govori o onome što nas čeka.Sada. Pojedini dijelovi mog planetarnog tijela dospjeli su pod dijelove tog utiska i procesa svetog "raskoarna". Najprije je moja "želja za fiksiranje likova" funkcionirala kao i obično pomoću takozvanog "težišta asocijativnih doživljaja". moj prijatelj Gornahoor Karkar je greškom pritisnuo pogrešno dugme zbog čega su pojedini dijelovi njegovog planetarnog tijela doživjeli prenaprezanje i on je. jer ti si moj direktan nasljednik i moraš znati sve što sam u životu radio. Dok sam bio u vlasti tih čudnih i bolnih doživljaja koje moj Um još nije mogao da pojmi. želim da ti potpuno otvoreno priznam da. žim da ti priznam jednu stvar. Evo što se dogodilo. skoro da nije ni osjećao nelagodnost. kada je želja za fiksiranjem likova postepeno i skoro neprimjetno postala funkcija isključivo moje suštine. . U isto vrijeme. vršili su samostalne kretnje. počeli su. dajući mu novu kvalitetu. pumpa je ispumpavala atmosferu s takvom snagom. Ali. i odsustva otpora u apsolutno praznom prostoru. doživio snažan udar. To neobično osjećanje pojavilo se ubrzo pošto je pumpa počela da radi. a moja čula su bila tako napeta da čak i danas mogu točno da opišem svaku pojedinost koja mi se urezala u sjećanje. izazvanu iznenadnom promjenom druge nasušne hrane. čiji je uzrok bila druga nasušna hrana (zrak). zajedno sa svim što je imao na sebi. Ali kasnije. bez obzira na sve što sam rekao.

s velikim trudom. to jest sina. škljocnuvši dvama prekidačima. poslije čega je odmah privezao odgovarajuće kaiševe. potkralo se u svijest i postepeno izraslo u čudno osjećanje koje bi se moglo nazvati "egoističnom brigom za osobnu sigurnost". uspio je nekako. Sada ću vam u tom apsolutno praznom prostoru prikazati umjetni fenomen. S tim riječima on je zatvorio onaj dio zida koji je mogao da propušta "zrake". nešto se ipak u meni javilo. pošto mi je skrenuo pozornost na ta 3 objekta.Ali. bez učešća jednoga od njih. u jedinstvenu cjelinu sjedinjuju sva 3 načela Okidanoha. a zatim. pritisnu dugme. žele da se sjedine u jedinstvenu cjelinu.Gornahoora Karkara u njihovom radu. Više ga ne zovu tako. povezan je sa sekundarnim kontejnerima koje sam vam već pokazao. Možda je bolje da sada ne diramo to pitanje. vidjet ćete kozmičku pojavu koja se dogaña onda kada se. Ipak. "prdnuo je u čabar". dijete moje. Kada sam pogledao ommetar i voltmetar. nalik na električne sijalice. Onda opet skrenu moju pozornost na ommetar i voltmetar i reče: . upitao sam: . ja sam bio vrlo iznenañen time što. koje se tiče jedino naše obitelji. Drugim riječima. i poñe mu za rukom da smjesti svoje planetarno tijelo natrag u stolicu. anodijus i katodijus. ja ništa nisam primijetio. moj prijatelj reče: . jer to mi se tada dogodilo prvi i posljednji put. postao. Ne čekajući dalja objašnjenja. neka te ne obuzima užas. i ja sam im dao podjednaku snagu u njihovoj težnji za sjedinjavanjem. koji smo maloprije promatrali izvana. Zagledavši se pažljivije ja vidjeh da su oni potpuno jednaki i da svaki ima nešto nalik na patron ili udubljenje. Bit će bolje da se vratimo mojoj priči o Sveprisutnom Okanohu i o mom drugu Gornahooru Karkaru. koga su tricentrična bića smatrala "velikim naučnikom". odakle su virili grafitni vršci poput onih koje tvoji miljenici nazivaju "žaruljama". iako sam u demonstracijsku komoru ušao bez i najmanjeg kolebanja. automatsku okrenula prema «grafitnim vršcima".Sada su ovamo prodrla dva načela Okidanoha. kada smo eksperiment promatrali izvana. lišenom bilo kakve materije. koji su visjeli iznad stola i koji su. Kada smo se malo smirili i mogli ponovno da razgovaramo uz pomoć umjetne naprave. a onda se zaustavile na istim crticama kao i prvi put. koja je ležala na stolu. jer je on sada zbog slave svoga potomka. naizgled prostih ureñaja. poslije djelovanja umjetnog džartkloma. Dakle. kao što sam već rekao. i kada. u njima se. Ali tada. što bi se reklo. vidio sam da su se njihove strelice pokrenule. pošto se Gornahoor Karkar malo koprcao u praznom prostoru. Ali. zašto se ne vide nikakvi rezultati tog umjetnog "sjedinjavanja dijelova Okidanoha u jedinstvenu cjelinu"? 71 . bez obzira na ono što su pokazivali instrumenti i na što me je upozorio Gornoor Karkar. on skrenu moju pozornost na 3 ureñaja. poslije prirodnog džartkloma pojedini dijelovi Okidanoha sretnu u prostoru. niti sam oko nas osjetio bilo kakve promjene. prema izrazu Nasradina Hodže. "bivši" ili.Svaki od ovih. a takoñer možemo da mijenjamo snagu procesa sjedinjavanja tih kvaliteta u jedinstvenu cjelinu. podsjećali na električne sijalice. da načini jedan složen manevar (u teškoj opremi to nije bilo lako). u skladu s koncentracijom njihovih masa. Ja sam konstruirao ta 3 ureñaja tako da iz sekundarnih kontejnera možemo da dobijemo točno predviñenu količinu svakog čistog načela Okidanoha. poslije čega se malena pločica od specijalnog materijala.

u skladu sa zakonom "Heteratagetaru". "metaloida". takozvani "mineraloidi". istina. koje znanost definira na sljedeći način: "Stupanj manifestiranja direktno je proporcionalan sili djelovanja. "metali" itd. Moje čuñenje je bilo još veće kada sam kroz zidove komore. pod utjecajem raznih faktora. neophodnu za održavanje "stabilnosti" u procesu "općeg harmoničnog kretanja svih sustava". 72 . metaloidi". uz pomoć ureñaja pričvršćenih za sto. on uze iz kutije komad takozvane "rude bakra". On nastavi dalje: – Sada namjeravam da pokažem kako se u utrobi planeta. i moji učenici će ih ubaciti ovamo pomoću unaprijed pripremljenih naprava. stavi ga preda se na pločicu napravljenu od tvrde smole i reče: . Kasnije je objasnio da se svjetlost pojavila uslijed procesa "težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu" svih načela Okidanoha. naravno. kako se potom pokazalo. Pokazat ću vam kako se oni kasnije. zahvaljujući kombinaciji procesa džartkloma i težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu svih aktivnih elemenata Okidanoha. transformiraju jedan u drugoga. koja je električnu energiju dobivala od elektromagnetnih valova. bio pun «odreñenih "minerala". nastale uslijed tih transformacija. povratak zraka u mjesto svoga nastanka. uzrok tog sjedinjavanja predstavlja takozvani "odraz". "trenutne vibracije" ili «zraci" djeluju na organe opažanja živih bića samo u odreñenim granicama. iznenada. A sada pogledajte! On pritisnu drugo dugme i. čitavu unutrašnjost komore ispuni zasljepljujuća svjetlost. "metala" i raznih "plinova" u tečnom i čvrstom stanju. bez obzira na iznenadnu tamu. Zatim." Pošto se uzajamno djelovanje dva načela Okidanoha odvija silom velikog intenziteta. Zanimljivo je da je za vrijeme razgovora Gornahoor Karkar lupkao lijevom nogom po ureñaju koji je podsjećao na telegrafski aparat poznatog pronalazača Morzea. rezultat tog procesa vidi se na velikoj udaljenosti od mjesta svoga nastanka. On se formira u interaktivnom procesu dijelova Sveprisutnog Okidanoha. on je isključio jedinu sijalicu. nalazeći se izvan aparata. poslije niza prilično složenih postupaka. od "minerala" koji ulaze u njen ustroj. čine "cjelokupnost vibracija". pod uvjetom da su ti njihovi organi u redu. To se dogodilo zato što je Gornahoor Karkar ponovno otvorio onu sekciju zida koja propušta zrake. nalik na sanduk s providnim zidovima. jasno vidio da su strelice ommetra i voltmetra i dalje na istim pozicijama. Treba naglasiti da. to jest. tricentrična bića mogu da ih opaze pomoću organa vida. Gornahoor Karkar reče: . obrazuju strukture različite gustoće.Ovaj metal predstavlja odreñenu planetarnu kristalizaciju. "gasovi". izuzev onih koje su vrlo blizu. Poslije nekoliko trenutaka iz donjeg dijela komore lagano se podiže omanji predmet.Prije nego što će mi odgovoriti. i kako vibracije. Sada treba da dobijem izvjesne neophodne materijale izvana. Kasnije. poznatog samo na Zemlji. Ona osigurava "stabilnost" planeta u procesu takozvanog "cjelokupnog harmonijskog kretanja". ista ona koju sam vidio ranije. koji je. kada je šok prošao. Sada ću umjetni ubrzati transformaciju ovog metala pomoću istih tih faktora.Već sam vam govorio da su zidovi komore napravljeni od materijala koji ne propušta nikakve vibracije. koji se odvijao u apsolutno praznom prostoru (vakuumu).

dok sam ja promatrao. Prije svega. oni imaju jednaku gustoću i. kombinirajući se s elementima date strukture. izračunatu u jedinicama gustoće božanskog elementa Teomertmalogosa. ne mijenjajući strukturu metala. Najprije ću vam ukratko objasniti svoje preliminarne znanstvene zaključke. zahvaljujući trima načelima Okidanoha. izlučevine metaloida i metala dobivaju osobinu. kao što je svojstveno svakom izlučivanju planetarnih formi. prema tome. koje u normalnim okolnostima nastaju unutar planete. koje se kod takvih struktura naziva "težištem". dobivaju osobine supstanci što grade planetu. Sveprisutni Okidoh. on mi je davao objašnjenja. izlazi iz komore pomoću specijalnog cjevovoda i odlazi u prvi kontejner koji ste vidjeli. u svom uobičajenom stanju. počinju da modificiraju objekte koji su planeti potrebni. 73 . I. suglasno općem zakonu "simetričnog uzajamnog prožimanja" sjedinjuje s već spomenutom strukturom i postaje njen neraskidivi dio. A sada pogledajte kojim će se redoslijedom odvijati umjetni ubrzana transformacija. počinju da luče ono što je rezultat "unutrašnje interakcije elemenata". podjednako teže sjedinjavanju. pritisnu nekoliko tastera i. kao što je. u skladu s drugim fundamentalnim kozmičkim zakonom. Ako gustoća elemenata te strukture izaziva vibraciju koja odgovara vibraciji jednog od načela Sveprisutnog Okidanoha. na primjer. Taj kontakt i predstavlja glavni faktor postepenih promjena planetarnih struktura različite gustoće. Kada te mase različitih gustoća. različite vrste metaloida i čak. Za vrijeme objašnjenja on je po nekakvom redoslijedu škljocao mnogobrojnim prekidačima. zbog čega se i sjedinjuju u jedinstvenu cjelinu. koji čine strukturu "rude bakra". koji prirodno dovode do povećanja gustoće ili primarnog stanja. jer morate imati jasnu sliku o eksperimentu čiji ste svjedok. To znači da je atom bakra 444 puta gušći i isto toliko puta nestabilniji od atoma božanskog Teomertmogosa. Moja višegodišnja promatranja su me konačno uvjerila da jedino ta kontaktna interakcija može da garantira stabilnost "harmonične ravnoteže" planeta. Rekavši to. Pošto su na taj način nastali u utrobi planeta. u kome se sada odvija "sjedinjavanje načela Okidanoha u jedinstvenu cjelinu". on postavi preda me mikroskop s automatskim podešavanjem. vrlo blisku istom onom svojstvu Okidanoha i njegovih aktivnih načela. zahvaljujući izvjesnim svojstvima planete u svakom mineralu se lokalizira upravo isti taj džartklom. nezavisni dijelovi Okidanoha. metal poznat pod imenom "bakar". U danom slučaju povećavam energiju takozvanog "katodijusa" i vi ćete sada vidjeti kako elementi. tj. adekvatnih standardnim zakonima "džartkloma". uslijed samostalnih načela Okidanoha.Ja sada puštam tri načela Okidanoha u sferu metala. koju sada želim da podvrgnem djelovanju aktivnih načela Okidanoha. .Namjeravam da potpomognem evoluciju i involuciju njenih elemenata. što je svojstveno svim strukturama u čijem formiranju učestvuju načela Okidanoha. metala. stvaraju vibracije. onda se to aktivno načelo. Na taj način. koji se odnose na uzroke i uvjete pod kojima. dolazi do kristalizacije različitih struktura. suglasno univerzalnom zakonu "uzajamnog apsorbiranja svega postojećeg". A sada pogledajte! Ja namjerno povećavam "energiju sjedinjavanja" jednog od aktivnih elemenata Okidanoha. dolazi do odreñene kontaktne interakcije. kasnije ti metali i metaloidi. Uzrok toga je univerzalni zakon "uzajamnog apsorbiranja svega postećeg". Od tog momenta. Ruda bakra. u ovom momentu ima specifičnu gustoću 444.

jasno sam vidio da se crveni bakar prilikom jedne od mnogobrojnih promjena gustoće i stabilnosti. Zahvaljujući njemu. taj komad Zemljine površine dobiva sasvim drugačiji izgled od onoga koji je imao prije. A sada. da bih bolje objasnio neobičnost psihe triceričnih stvorenja koja su tako obuzela tvoju maštu. To sam već jednom prošao u mladosti. ma koliko to želio. zato što znam da ćeš i sam imati priliku biti svjedokom tog čudesnog kozmičkog fenomena. i postepeno. Želim. Zamisli da s visine promatraš veliko polje na kome tisuće Zemljana. visoki Arhiheruvim Peštvogner. Ali kada mi je naš Jedinosušni Predvječni oprostio i dopustio da se vratim u domovinu. evo. i tko se nikada više nešto slično ne bi ponovilo u Umu bilo kog stanovnika Centra Svemira. manjeg ili većeg nivoa stabilnosti. Riješio sam da ne pokušavam da ti riječima objasnim sve što se dogañalo za vrijeme eksperimenta u komadu rude bakra. kako bi se spriječilo ponavljanje onoga što mi se dogodilo u danima moje mladosti. nadajući se da će u njega pretvoriti druge metale. smatrajući to svojom prvom dužnošću. zato što sam se iznenada sjetio milostivog obećanja koje mi je dao naš Sveopći Zaštitnik. Može se povući gruba paralela izmeñu zemaljskih dogañaja i procesa koji se odvijao u malom komadiću bakra. bacivši se pred njegove noge. uništavaju jedni druge na neki od načina koje su sami pronašli. Zlato nije ništa drugo do nama dobro poznati metal "practlvar" njegova specifična gustoća. Propuštajući ovaj ili onaj element Okidanoha. Ti. kada sam. koje vrše oni što još nisu izginuli. iako sam vrlo pažljivo pratio eksperiment. umjesto živih ljudi. 74 . moj budući prijatelj Gornahoor Karkar je na taj način mijenjao gustoću elemenata "crvenog bakra" i postepeno taj metal pretvarao u druge metale. To obećanje mi je bilo dano odmah po mom povratku iz progonstva. i pri tome svoje i bez toga zabludjele duše potpuno skrenuli s pravoga puta. Jednom ću ti sve to objasniti detaljno. a sve što sam vidio zauvijek se urezalo u moje pamćenje i. koje je na svom aparatu vršio Gornahr Karkar. Na Zemlji se taj metal naziva "zlatom". izveo vrlo važan ritual. ili sprečavajući njegov dotok. i da iznenada. Rekao sam "podsjećali". pretvorio u onaj metal nad kojim su čitavog života skapavali mnogi znanstvenici. što. vidiš leševe. moći ćeš osobnim očima da vidiš procese manifestiranja aktivnosti načela Okidanoha u odreñenim unutarplanetarnim strukturama.Moram priznati da. da kažem kako su procesi u komadiću bakra podsjećali na zastrašujuće scene koje se odvijaju meñu Zemljanima. a koje sam promatrao kroz teleskop dok sam boravio na Marsu. ne znaš što znači taj sveti proces. zato što sam na Zemlji promatrao samo pojedinačne primjere ponašanja Zemljana. ne mogu riječima da izrazim vrlo složen proces koji se odvijao u tom malenom fragmentu unutarplanetarne formacije. vratimo se eksperimentu. Lokalitet se primjetno mijenja zbog nasilja. tako je atom zlata nešto više od 3 puta nestabilniji od atoma bakra. Ali. dodat ću. nesretnici. uzgred. Neću čak ni pokušavati da to učinim. a u komadu bakra proces se vidio od početka do kraja. a sada možemo da se pozovemo na našeg dragog Nasradina Hodžu koji bi to nazvao "obećanjem da više ne guraš nos u poslove vlasti". Za vrijeme jedne faze eksperimenata vezanih za evoluciju i involuciju elemenata. otišao našem Sveopćem Čuvaru i. izražena u jedinica božanskog Teomertmalogosa iznosi 1439. mijenjajući njegovu energiju. možda. obuzetih najsnažnijim oblikom njihove osnovne psihoze. neki Kozmički Svetitelji su zahtijevali da se nada mnom taj proces obavi još jednom.

ispričat ću ti o svojim putovanjima na Zemlju i o razlozima. u skladu s onim što sam obećao. moj dječače. osim glomaznog aparata koji je na Marsu za mene konstruirao moj prijatelj Gornahoor Karkar. on je. a ja ću ti sve detaljno objasniti. izvolio da me pita nisam li ponio sa sobom svoje pronalaske i sve ono što sam sakupio na planetima sunčevog sustava u koji sam bio prognan. Odgovorio sam da sam donio skoro sve. A sada. On je odmah obećao da će dati nalog da sve što sam nabrojao bude utovareno na brod "Sveprisutni" prilikom njegovog narednog leta. dok putujemo brodom "Karnak".Ukratko. izmeñu ostalog. da će aparat biti dopremljen na našu planetu Karatas i ti ćeš. koji su ih izazvali. kada se vratimo kući. vidjeti taj eksperiment osobnim očima. kada sam izašao pred Sveopćeg Čuvara. Zato se nadam. 75 .

I tako. mnoga tricentrična stvorenja. Biće korisno ako ti napomenem da su naši suplemenici. živjela je na Atlantidi. serafimi. po dimenzijama manji kontinent. Njegova Ortodoksalnost me je udostojala odgovora na moja pitanja o Velikom Centru. koja su zadesila ostale krajeve te zlosretne planete. a većina ih je svojevremeno bila u sastavu Visoke Komisije. i da se nastane na mjestima koje je ona odredila. a evo zašto. tako da su se iz mora izdigli novi masivi koji su se spojili s kopnom. pojavili su se u ogromnom broju arhanñeli. anñeli. Za vrijeme te druge katastrofe kontinent Atlantida. o čemu ću ti ispričati kasnije. koji su je izabrali za mjesto svog boravka. A sada ću ti pričati o razlozima mog drugog putovanja na Zemlju. gdje su uglavnom živjeli tricentrični Zemljani. on se uslijed katastrofe znatno povećao. izbjegli ovu "propast svijeta".Poglavlje 19 BELZEBUBOVA PRIČA O NJEGOVOM DRUGOM PUTOVANJU NA ZEMLJU Belzebub poče ovako: . Njegova Ortodoksalnost mi je ukazala čast i posjetila moj dom u pratnji serafima. Pošto me je blagoslovio. Dogodilo se da je godinu dana prije katastrofe naša "plemenska Pitija" objavila proročanstvo u kome je pozvala sve naše suplemenike da napuste Atlantidu i presele se na manji kontinent. a to joj je pošlo za rukom zahvaljujući sposobnostima koje svatko može u sebi da izgradi pomoću odreñenog napora volje i uma. teritorije koje je navela proročica izbjegle su katastrofalna uništavanja. zvao se tada "Grabonci" i. Umjesto toga. kerubimi. Meñu njima je bio i Njegova Ortodoksalnost Anñeo (sada već Arhanñeo) Luizos. koja su te tako zainteresirala. Kontinent Grabonci sada je poznat kao Afrika. ali je ona po svom karakteru bila lokalna i nije izazvala nesreće kozmičkih razmjera. nedaleko od tamo. U Atlantidi se nalazio grad Salmios u kome je. Dakle. za vrijeme druge katastrofe na toj planeti. Dakle. živio naš mladi suplemenik. u kome se govorilo o skorom dolasku izvjesnih Visokih Kozmičkih Osoba. bio jedan od glavnih organizatora mjera za sprečavanje posljedica katastrofe. za vrijeme mog prvog leta na Zemlju većina naših srodnika. vinovnik mog prvog leta na Zemlju. poslije pola marsovske godine. Kao što sam ti već rekao u prethodnim besjedama. koji je. koji su živjeli na toj planeti u momentu katastrofe. Jednom smo na Marsu dobili eterogram iz Centra. Zatim mi je ispričao da su poslije sudara Komete 76 . ipak su preživjela i bez obzira na sve. a s njima i sve ono što su vjekovima stvarali. I zaista. kao što svakako pamtiš iz moje maloprijašnje priče. naravno. sutradan po dolasku. od kojih većina i sada postoji. ako se sjećaš. dijete moje. Taj. dijete moje. proročica je uspjela da upozori naše srodnike koji su živjeli na Zemlji i spase ih od neizbježne apokalipse. potonuo je na morsko dno zajedno s drugim velikim i malim otocima. u vrijeme moje druge posjete Zemlji njihov broj je toliko porastao da su naselila skoro sve novoformirane dijelove kopna. Zauvijek je nestala većina stanovnika tih krajeva. koja je boravila na Marsu poslije prve zemaljske katastrofe.Drugi put sam posjetio Zemlju tek poslije 11 njihovih vjekova od mog prvog putovanja. Ubrzo poslije mog prvog putovanja na planeti se dogodila druga katastrofa. na planeti su formirani drugi masivi kopna koji su obrazovali nove kontinente i otoka.

koji Zemljani imaju. kako bi služila aktualizaciji Najvećeg Općekozmičkog Trogoautoegokrata. zbog toga. oni su sada. dodao je on. već i njeni fragmenti . čija se cjelokupnost naziva religijom. nedostojnih bilo kojeg tricentričnog bića. zbog čega njezino kretanje nije bilo potpuno harmonično i. Prva .nastavio je Njegova Ortodoksalnost . ipak strahujemo da u budućnosti treba očekivati neka iznenañenja. a tada se zvala "Zemlja bisera". vezana je upravo za budućnost većeg fragmenta Zemlje. Taj fragment ne samo da je postao samostalna planeta.postojanje te planete će biti potpuno normalno sa stanovišta opće kozmičke harmonije. Vaša Milosti. «težište" planete naprosto nije uspjelo da se pomjeri u nov položaj. Njegova Ortodoksalnost mi je detaljno objasnio kakve su okolnosti nastale na Zemlji poslije druge kataklizme. često posjećivali taj zvjezdani sustav. da će njihovi zamišljeni «bogovi" i "idoli". u sve 3 grupe je široko rasprostranjen običaj koji se naziva "prinošenjem žrtava". Ali sada . kako unutra. Ali sada. Sada smo. iako mali.u regiji pod nazivom Tikliamiš. već da uspjeh bude postignut korištenjem Uma.dodao je Njegova Ortodoksalnost s nijansom samozadovoljstva . koja je neophodna svakoj planeti. vrlo su se razmnožila i sada uglavnom žive na ogromnom. koji je poznat pod imenom "Mjesec". došao sam da vas u ime Jednosušnog Tvorca zamolim da se pozabavite ovim problemom. iako smo sigurni u ispravnost poduzetih mjera. ali. srećom. Vaša Milosti.Mjesec i Anulios. Zamislivši se na trenutak. povremeno su se dogañala razna pomicanja i promjene. Tamo postoje samostalne grupe. već je oko njega počela da se obrazuje atmosfera. Vaša Milosti. Dvonoga tricentrična bića.u zemlji koja i sada postoji. ukoliko u njihovu slavu budu uništavali bića drugih formi. 77 . tako i na njenoj površini. zato što je nova katastrofa pogodila samo Zemlju.u zemlji poznatoj kao Maralplesi. ometaju neželjene okolnosti koje su stvorili tricentrični stanovnici Zemlje. Taj običaj se zasniva na vjerovanju. težište Zemlje nije nalazilo na svom mjestu. ali tako da sve proñe bez krajnjih mjera. slučajno nastale planete.dogodila se u sljedećim okolnostima. Njegova Ortodoksalnost nastavi: . nedavno formiranom kontinentu pod nazivom "Ašark". baš u momentu katastrofe. Posljednja kataklizma je definitivno razriješila naše probleme i mi smo se uvjerili da katastrofa kozmičkih razmjera više ne prijeti Zemlji. koje upravljaju «harmoničnim postojanjem svijeta". Naša strahovanja su djelomično potvrñena. a treća grupa . postali samostalne i ravnopravne planete Sunčevog sustava Ors. Eto. formirana su različita duševna stremljenja. druga .Kondura sa Zemljom. Htjeli bismo da se riješimo jedne vrlo neprijatne pojave. Kada su se u momentu prve kataklizme od Zemlje odvojila dva fragmenta. koja predstavljaju 3 nezavisne grupe. U sustav kozmičke ravnoteže ušla je ne samo ta planeta. koje je moglo nastati samo u njihovom nastranom mozgu. Zato se. normalan proces formiranja atmosfere te male. biti vrlo zadovoljni i da će im svakako pomoći u njihovim divljačkim i fantastičnim naumima. U dušama tih stvorenja. Druga katastrofa . Iako te religije nemaju ništa zajedničko. kako bi pratili efikasnost mjera poduzetih za eliminiranje katastrofalnih posljedica te kozmičke "greške".Moja posjeta vama. koja su čudom preživjela. ne radi se o katastrofi kozmičkih razmjera. doletjeli ovamo zbog toga što. on i druge odgovorne Osobe Svemira.

kao i drugi više ili manje plodne regije. Evo što bih želio da vas zamolim. nazvane su Frankcanalis. a čitava Kolhida je sada poznata kao Kavkaz.Kolhida. dok se njena centralna regija zove Karakum ili Crni pijesak. sutradan sam se popeo na palubu broda "Mogućnost" i uputio se na tvoju voljenu Zemlju. kako to Zemljani kažu . nastanjenih na planeti od koje se ta kozmička supstanca traži. Ali. To more se nalazilo u sjeverozapadnom djelu ogromnog. Pažljiv promatrač može da pronañe staro korito velike rijeke. Pošto je još malo sa mnom popričao. a u naše vrijeme razni dijelovi te zemlje imaju različita imena. Oblasti koje su se nalazile blizu mora. napravila novo korito i potekla ka jednom udubljenju na površini Zemlje. pod drugim imenima.Time ćete. i more koje ih zapljuskuje. Naš brod se spustio na obalu Kolhidskog. 78 . ali se više ne ulijeva u Kaspij. i time. ta razvijena oblast. naš brod je sletio na obalu mora koje se u to vrijeme zvalo «Kolhidsko more". što može da omete harmoniju kretanja cjelokupnog sustava Ors. koja se sada zove Amarja. da je obrazovan višak božanskog askokina.Kaspijskim. Kada su Veliki Kozmički Svetitelji napustili Mars. razumije se. koji se dogaña bićima svih formi. koje se sada naziva Aralskim. Njegova Ortodoksalnost poče da se oprašta i. na zapadnoj strani. kada je već ustajao. Ono se pojavilo u doba velike katastrofe.pod slojem pijeska. ukazati ogromnu uslugu našem Jedinosušnom Tvorcu. ili Kaspijskog mora zato što je to bilo najpogodnije mjesto za iskrcavanje i pristajanje. Kolhidsko more . Treba naglasiti da oblasti. Riješio sam da poñem u tu zemlju prije svega zato što je ona tada bila najgušće naseljena. koji na svojim plećima nosi sav njen teret. Askokin predstavlja cjelokupnost vibracija nastalih u procesu "raskoarno". postoje do dana današnjeg. reče pogledavši me značajno: . zemlja Tikliamiš je ispravno smatrana najbogatijom i najplodnijom od svih oblasti. poslije treće katastrofe koja je zadesila nesretnu Zemlju. Na obali rijeke nalazila se prijestolnica. pošto se u more s istoka ulijevala velika rijeka. koja je u to doba bila poznata kao Okserija (Oks). pružalo je velike mogućnosti za moja dalja putovanja. Zbog zemljotresa ona je na pola puta skrenula na sjever. kontinent Ašark sada se naziva Azijom. a uništavanje bića drugačijih formi dobilo takve razmjere. Nadahnut tom odlukom. nedavno formiranog kontinenta Ašark. bile su sahranjeni ispod sloja kašimana ili. Kasnije se tamo obrazovalo malo unutrašnje more. a nešto kasnije . postoji i sada. Taj višak božanskog askokina već je ozbiljno poremetio pravilnu razmjenu elemenata izmeñu Mjeseca i njegove atmosfere. izazove još jednu kozmičku katastrofu. Vaša Milosti. Poslije te nesreće zemlju Tliamiš dugo su nazivali "mrtvom pustinjom". te se pojavila opasnost od formiranja atmosfere s anomalijama. Poznato mi je da vi često posjećujete razne planete tog sunčanog sustava i zato vas molim da se prihvatite tog posla i odletite na Zemlju. Vaša Milosti. pogodnih za život tricentričnih bića. koji je neophodan za dalji opstanak bivših fragmenata Zemlje. koja je presijecala zemlju Tikliamiš. Ovoga puta. uz to.Taj običaj se toliko raširio. U vrijeme moje prve posjete. htio sam da se po svaku cijenu pokažem dostojan Svemira i da po mognem Jedinosušnom Vječnom Tvorcu. Ovdje treba dodati da ta rijeka. Na primjer. kako biste pokušali da postepeno u svijest tih čudnih tricentričnih bića usadite ideju o besmislenosti prinošenja žrtava. grad Kurkalai. može biti. gdje je i bila koncentrirana većina stanovnika planete.

U nekadašnja vremena druga grupa potpuno samostalnih stanovnika Ašarka naseljavala je zemlju koja se zvala Maralesi. Kasnije, kada je ovdje formirana prijestolnica, nazvana Gob, ta zemlja je dugo nazivana Gobistanom. Ove teritorije je već progutao pijesak, i danas se osnovni dio te nekada razvijene zemlje naziva naprosto - pustinja Gobi. Što se tiče treće samostalne grupe, ona se naselila u jugoistočnom djelu kontinenta Ašark, na drugoj strani Tikliama, iza planina nastalih za vrijeme druge katastrofe koja je zadesila nesretnu planetu. Kao što sam ti već govorio, mjesto, gdje su se nastanili predstavnici treće grupe, zvalo se Zemlja bisera. Naziv zemlje je više puta mijenjan, a sada je taj dio kopna planete, koja je tako obuzela tvoju maštu, poznat kao Indostan ili Indija. Svakako treba podvući da su u vrijeme moje druge posjete Zemlji tricentrična stvorenja te 3 samostalne grupe bila obuzeta ne samo nesavladivom željom za samousavršavanjem, kakva mora postojati kod svakog tricentričnog bića koje razmišlja, već i jednom, isto tako nesavladivom, ali i vrlo čudnom željom, koja je bila već sasvim formirana. Oni su željeli da svi žitelji planete priznaju upravo njihovu zemlju za centar svekolike kulture. Ta vrlo čudna osobina postala je za svakog tricentričnog Zemljanina osnovni životni princip i za postizanje tog cilja voñena je potom kako materijalna, tako i duhovna borba izmeñu ove 3 samostalne zajednice. Dakle, dijete moje... S obala Kolhidskog, sada Kaspijskog mora, uputili smo se uzvodno rijekom Oks, sada Amarjom, na selčanksu, to jest na specijalnoj splavi. Plovili smo 15 zemaljskih dana i najzad smo stigli u glavni grad prve azijske grupe. Čim smo se smjestili u gradu Kurkalai, krenuo sam da posjećujem lokalne "katlane", to jest mjesta koja su kasnije u Aziji nazivana čajdžinicama, mehanama i karavanserajima; suvremeni stanovnici te planete, posebno oni koji naseljavaju kontinent koji se zove Europa, nazivaju ih kafeima, restoranima, klubovima, dvoranama za igru, društvenim mjestima, i tako dalje. Počeo sam da odlazim na ta mjesta zato što tada, kao ni sad, na Zemlji nije bilo niti ima boljih mjesta za promatranje specifičnih osobnosti narodne duše. To je predstavljalo upravo ono što mi je bilo potrebno za razumijevanje njihovog stvarnog, intimnog životnog stava prema običaju prinošenja žrtava. Tako sam mogao preciznije da sačinim plan djelovanja za postizanje onoga što je bilo cilj moje druge posjete Zemlji. Kada sam bivao na tim mjestima, jednoga od tamošnjih posjetilaca sretao sam češće nego druge. Taj tricentrični Zemljin bio je vrač i zvao se Abdil. Pošto je moja djelatnost za vrijeme moje druge posjete Zemlji bila povezana sa okolnostima u koje je bio upleten Abdil, i pošto je trebalo da zajedno s njim brinem mnoge zajedničke brige, ispričat ću ti o njemu manje ili više detaljno. Kasnije će ti iz ovih priča postati jasno što sam postigao pokušavajući da iz čudne duše tvojih miljenika iskorijenim njihovu želju za uništavanjem bića drugih formi, kako bi se umilili bogovima i idolima kojima se klanjaju. Iako taj Zemljanin, koji mi je kasnije postao drag kao brat, nije bio svećenika visokog ranga, svejedno je bio vrlo vičan religioznom učenju, koje je tada vladalo u Tikliamišu i odlično je poznavao psihu privrženika te vjere, posebno onih koji su bili njegova pastva. Kada sam se sprijateljio s njim saznao sam da je svećenika Abdil, zahvaljujući mnogim okolnostima, izmeñu ostalog naslijeñu i uvjetima u kojima je rastao i bio odgajan, posjedovao odreñeno svojstvo, poznato kao "savjest". Ta kvaliteta, koju treba imati svako tricentrično
79

biće, nije kod njega u potpunosti atrofirana. I kada je on svojim Umom shvatio kozmičke istine koje sam mu otkrio, odmah je počeo da osjeća prema drugima ono što je svojstveno svim normalnim tricentričnim stvorenjima Svemira. Drugim riječima, kod njega se pojavila supatnja i suosjećanje s okolinom. Prije nego što nastavim svoju priču o sv. Abdilu, podvlačim da je na kontinentu Ašark užasan običaj prinošenja žrtava dostigao u to vrijeme svoj vrhunac, a uništavanje svih vrsta sirotih monocentričnih i bicentričnih bića odvijalo se svuda i u ogromnom broju. Ljudi su se, obraćajući se svojim zamišljenim bogovima i izmišljenim svetiteljima, kleli da će, ako sudbina bude prema njima milostiva, prinijeti žrtvu u čast boga ili sveca, uništivši pri tome neko biće, ponekad, možda, ne samo jedno. I ako bi im se uspjeh nasmiješio, oni su tu zakletvu ispunjavali; ako bi se stvari okrenule protiv njih, oni su povećavali razmjere klanja, u nadi da će time zaslužiti milost svog zamišljenog zaštitnika. U tom cilju su tvoji miljenici podijelili bića drugih formi na "čista" i "nečista". «Nečistima" su nazivali ona bića čije se ubijanje, prema njihovoj pretpostavci bogovima nije dopadalo, "čistima", pak, ona čije je žrtvovanje tobože prijalo raznim fantastičnim idolima koje su poštovali. Takve žrtve prinosili su ne samo pojedinačno, u svojim kućama, već i u velikim grupama, a to su, čak, činili i čitavi narodi. Imali su specijalna mjesta za masovna ubojstva te vrste, pri čemu je bilo poželjno da se u njihovoj blizini nalazi zgrada, podignuta u čast nekoga ili nečega, obično u čast "sveca" koga su sami stvorili. U Tikliamišu je u to vrijeme bilo nekoliko takvih javnih mjesta. Na njima su se odvijala masovna prinošenja žrtava, a ona su najsvečanije obavljana na vrhu brežuljka, gdje se lokalni čudotvorac Aliman, kako se vjerovalo, svojevremeno "živ uznio" na jedno od nebesa. Na ovom, i drugim mjestima, oni su obično u odreñeno doba godine ubijali mnogobrojne "bikove", "ovce", "golubove", a ponekad, čak, i sebi slične. U ovom posljednjem slučaju, jači su žrtvovali slabije, na primjer otac - sina, muž - ženu, stariji brat - mlañeg, i tako dalje. Ali u većini slučajeva, žrtve su bile "robovi", koji su, zapravo, predstavljali takozvane "zarobljenike", drugim riječima, bića s osvojenih teritorija, koja su izgubila slobodu po zakonu saliunensiusa, tj. onda, kada se pojačavala tendencija meñusobnog istrebljivanja. Običaj da se ugaña bogovima uništavanjem drugih bića i dalje postoji na toj planeti, naravno, ne u takvim razmjerima kao onda kada su se takve gnusobe dogañale na kontinentu Ašark. Prvih dana mog boravka u Kurkalai često sam na razne teme razgovarao sa svojim drugom, svećenikom Abdilom, brižljivo se trudeći da izbjegavam pitanja koja bi mogla da mu otkriju moju pravu prirodu. Skoro kao i sva ostala tricentrična stvorenja, koja sam sretao na Zemlji, on me je smatrao bićem sa svoje planete, i to vrlo učenim i uglednim u oblasti psihologije. Počevši od naših prvih susreta duboko su me dirale pažnja i briga koje je pokazivao prema sebi sličnim stvorenjima. I kada sam svojim Umom jasno shvatio da funkcija «savjesti", ka je osnovna za sva tricentrična bića, i koja se nasljeñuje od predaka, kod njega još nije u potpunosti atrofirala, u meni se postepeno pojavila istinska simpatija prema njemu, kao da je bio netko tko mi je blizak, tko ima moju prirodu. Od toga momenta, prema kozmičkom zakonu, koji glasi da svaki uzrok povlači za sobom posljedicu, svećenika Abdil je počeo da mi vjeruje kao samome sebi. I tako mi je, moj dječače, uskoro postalo jasno da moj prijatelj može biti koristan za izvršenje zadatka radi kojeg sam pošao na to putovanje, i ja počeh namjerno da usmjeravam naše razgovore na problem prinošenja žrtava. Iako je prošlo mnogo godina od vremena kada
80

sam razgovarao sa svojim zemaljskim drugom, još uvijek pamtim jedan od naših razgovora i mogu da ti ga ponovim od riječi do riječi. Želim da ti ispričam upravo o našem posljednjem razgovoru, zato što su od njega započeli svi dogañaji, koji su, istina, mog druga doveli do njegovog žalosnog kraja, ali su mu, bez obzira na to, otkrili mogućnost daljeg samousavršavanja. Mi smo posljednji put razgovarali u njegovoj kući. Otvoreno sam mu objasnio nevjerojatnu glupost i apsurd prinošenja žrtava. - U redu. Vi imate svoju religiju, vjerujete u nešto. Dobro je imati vjeru čak i kada ne znate u koga ili u što vjerujete, čak i ako nemate ni najmanju ideju o značaju i mogućnostima objekta vaše vjere. Vjerovati svjesno, ili skoro nesvjesno, apsolutno je poželjno i neophodno svakom stvorenju. To je poželjno zato što se upravo u vjeri izražava snaga samosvijesti, koja je svakome potrebna, a vlastito biće se doživljava kao zrnce prašine u Svemiru. Ali što veri može dati ubojstvo, posebno kada ubijate u ime Stvoritelja? Zar život, koji je on stvorio, nema potpuno istu vrijednost kakvu ima vaš život, koji je takoñer On sazdao. Koristeći svoju snagu i gipkost svoga intelekta, to jest ono čime vas je Gospod obdario da biste usavršavali svoj Um, vi, zapravo, iskorištavate slabost drugih bića i ubijate ih. Shvaćate li, nesretnici, kakvo zlo time činite? Prije svega, uništavajući druge, vi u sebi ubijate mogućnosti, uz čiju biste pomoć mogli da se samousavršavate, a uz to, smanjujete ili, čak, potpuno gasite nade Tvorca, koje On polaže u sva tricentrična stvorenja. Apsurdnost tog užasnog običaja potpuno je jasna: jer, ne može se ubojstvom živog bića ugoditi Tvorcu koji je namjerno stvorio upravo to biće. Da li je moguće da vam nijednom nije palo na pamet da je, može biti, stvarajući taj "život", Naš Otac imao na umu odreñeni cilj? Razmislite, rekao sam, razmislite malo, ali ne onako kako obično razmišljate, poput «Horasanske mazge", već pošteno i iskreno, kao što i treba da razmišlja netko tko je stvoren, kako sami tvrdite "prema liku i obličju Božjem". Da li je moguće da je Tvorac, stvarajući bića, koja vi uništavate, na čelo svih tvorevina napisao da ih treba ubiti u slavu Njegovu? Svatko tko misli ozbiljno i iskreno, čak i idiot s otoka Albiona, u stanju je da pojmi koliko je to nemoguće. To je izmislio čovjek, koji tvrdi da je sazdan prema liku i obličju Božjem; čovjek, a ne Bog, smatra da uništavajući druge, služi Tvorcu. Stvoritelj ne pravi razliku izmeñu ljudi i bića drugačijih formi. Čovjek je - "život", ali druga stvorenja - takoñer su "život". U mudrosti svojoj On je predvidio da će vanjske forme bića Priroda prilagoñavati uvjetima i okruženju, u kojima im je suñeno da žive. Uzmite, na primjer, samoga sebe. Da li ste u stanju da se, sa svojim vanjskim i unutrašnjim organima, preselite pod vodu i da u njoj živite kao što žive ribe. Naravno da niste, zato što nemate "škrge", "peraja", riblji rep. Vi niste taj oblik života koji je predodreñen za život u vodenoj sredini. Ako i poželite da živite u vodi, udavit ćete se, past ćete na dno i bit ćete hrana ribama, koje se nalaze u svojoj sredini i koje su, naravno, mnogo jače od vas. Isto se može reći o ribama. Može li ijedna od njih da sjedi s nama za stolom i pije zeleni čaj, kojim se mi sada sladimo? Razumije se da ne može. Riba nema organe za tako nešto. Ona je stvorena za vodu i njeni vanjski i unutrašnji organi adaptirani su za tu stihiju, i jedino u vodi mogu efikasno da funkcioniraju. Samo u vodi riba može da ispuni cilj svoga postojanja, koje joj je odredio Stvoritelj.
81

Vratimo se vašem slučaju. Vaše vanjske i unutrašnje organe Gospod je stvorio na odreñen način. Date su vam noge da hodate, ruke da spremate hranu koja vam je potrebna. Vaš nos, i organi povezani s njim, prilagoñeni su da transformiraju sve one kozmičke supstance koje, kao i kod svih tricentričnih bića, napajaju dva najviša načela, a u jedno od njih naš Stvoritelj polaže svoje nade. To vaše načelo, ili svojstvo, treba da pomogne Tvorcu u dobrim djelima, u djelima za dobrobit svega postojećeg. Ukratko, Tvorac je Prirodi dao principe koji joj omogućuju da stvara i adaptira vaše vanjske i unutrašnje organe, u skladu s uvjetima u kojima je predviñeno protjecanje vašeg života. Kao ilustraciju uzmimo upravo vašu mazgu, koja sada stoji za jaslama. Jer, ako pogledamo tu mazgu, vidjet ćemo da vi zlouprebljavate mogućnosti koje vam je dao Gospod, zato što je mazga prinuñena da i protiv svoje volje boravi u štali, i to samo zato što je roñena kao bicentrično biće; a stvorena je kao bicentrično biće zato što je struktura njene suštine bila neophodna za održavanje kozmičke ravnoteže na planeti. Iz takve prirode mazge logično slijedi da ona nema sposobnosti za "logičko razmišljanje", a vi je, isto tako logično, smatrate glupom i tupom. Što se vas tiče, iako ste i vi stvoreni s istim ciljem održavanja kozmičke ravnoteže na planeti, Stvoritelj je u vas, osim toga, uložio svoje nade i dao vam sposobnost da čuvate u sebi taj Svjetski Duh radi čijeg je razvoja, zapravo, stvoren svijet i sve što u njemu postoji. Ipak, bez obzira na te mogućnosti, tj. na tri moždana centra, koje posjedujete, kao i na sposobnost logičkog razmišljanja, vi te osobine ne koristite za predviñene ciljeve, već za razna lukavstva, usmjerena protiv drugih stvorenja, na primjer, protiv vaše mazge. Osim te sposobnosti, koja vam omogućuje da u sebi izražavate Svjetski Duh, vi i vaša mazga imate istu vrijednost za svekozmički proces, pa, prema tome - i za Tvorca. Jer, svatko od vas je predodreñen za neki odreñeni cilj, a svi ti različiti ciljevi, uzeti u cjelini, upravo i čine smisao sveopće egzistencije. Jedina razlika izmeñu vas i vaše mazge jest u formi i osobitostima funkcioniranja vanjske i unutrašnje strukture vašeg organizma. Na primjer, vi imate samo dvije noge, a mazga - četiri, pri čemu su njene mnogo jače od vaših. Da li ste vi u stanju da s vašim slabim nogama nosite isti teret kao vaša mazga? Naravno da niste, zato što su vama noge date da biste nosili samoga sebe i ono malo što vam je neophodno za normalnu egzistenciju, kao što je predvidjela Priroda. Na prvi pogled može izgledati da je ta neravnomjerna rasporeñenost sposobnosti i snage nepravda Najpravednijeg Tvorca. Ali, ovdje je razlog u tome što vi imate višak kozmičkih supstanci, koje vam je darovala Velika Priroda radi ličnog samousavršavanja, dok vaša mazga tu mogućnost nema; meñutim, umjesto toga, sama Priroda je taj višak supstanci, razumije se bez mazginog znanja, preobrazila u fizičke mogućnosti nekih njenih organa i dopustila joj da te mogućnosti izrazi snagom, koja je neusporedivo veća od vaše. Te manifestacije snage i sposobnosti različitih formi života, stvaraju cjelokupne vanjske uvjete koji su tricentriim bićima poput vas neophodni za svjestan razvoj od «začetka Uma", kakav vi imate, do neophodnog nivoa Čistog Objektivnog Uma. Ponavljam: sva bića, velika i mala, sva koji posjeduju bilo kakav moždani sustav, ona koji žive na zemlji, pod zemljom, u zraku i pod vodom — sva su podjednako neophodna našem Sveopćem Tvorcu radi održavanja opće harmonije u čitavom Svemiru. A pošto sve žive forme, uzete u svojoj cjelokupnosti, čine lanac života, neophodan Stvoritelju, egzistencija svake te forme Njemu je podjednako draga i vrijedna. Za našeg zajedničkog Tvorca svi smo mi - samo čestice jedne cjelovite Suštine, koju je on oživio.

82

A što mi sada vidimo oko sebe? Jedna vrsta, koju je On sazdao, ista ona vrsta u koju je On uložio svoje nade za buduću dobrobit svega živog, koristi svoju nadmoć da bi kinjila druge vrste ubijajući ih i desno i lijevo, a još, pri tome, tvrdi da sve to radi "u Njegovo Ime". Ta čudovišna i bogohulna djela izvršavaju se u svakom djelu i na svakom trgu, i nikome od vas, nesretnika, nijednom ne palo na pamet da su ta stvorenja, koja vi prinosite na žrtvu, isto tako draga svome Tvorcu, kao što ste mu dragi vi, to jest da je On, ako ih je već stvorio, učinio to s odreñenim ciljem. Rekavši to mom drugu, s. Abdilu, ja nastavih: - Najžalosnije je što svaki čovjek, uništavajući drugo biće u slavu idola, koje sam poštuje, čini to potpuno iskreno, nimalo ne sumnjajući u to da čini "dobro djelo". Kada bi makar jedan shvatio da ubijajući životinje, on ne samo da čini zlo, upereno protiv istinskog Boga i istinskih Svetitelja, već ih, uz to, prisiljava da žale i tuguju zbog toga što u Svemiru žive takva čudovišta, sazdana prema liku i obličju Božjem, koja se surovo i nečasno ponašaju prema drugim stvorenjima Tvorca, dakle, kada bi makar netko u to povjerovao, on bi svakako odlučio da nikada više ne žrtvuje živa bića. Možda će se tada i na Zemlji poštovati osamnaesta Zapovijest Tvorca, koja glasi: «Volite sve što diše." Ubijanje drugih stvorenja, u vidu prinošenja žrtava, sliči na barbarski prolom u vašem domu, čiji je rezultat bezrazložno uništavanje svih onih «stvari" koje ste godinama skupljali i u koje ste uložili mnogo truda i brige. Razmislite, ponavljam, ozbiljno razmislite. Zamislite sve ovo o čemu sam govorio i recite mi: može li sve to da vam se dopada? Da li biste se zahvalili bestidnom vandalu koji bi provalio u vaš dom? Ne! Tisuću puta ne! Naprotiv, cjelokupno vaše biće bilo bi obuzeto gnjevom, poželjeli biste da nitkova naučite pameti i svom dušom biste žudjeli za osvetom. Vi, nesumnjivo, možete reći da je, svakako, sve to u redu i tako dalje, i tome slično, «pa, vi ste samo čovjek". Da, naravno, vi ste samo čovjek! I sreća je što je Bog - Bog, a ne osvetoljubivo i zlobno biće poput čovjeka. Naravno, on neće kažnjavati, neće vam se svetiti, niti postupati s vama kao što biste vi postupili s vandalom koji vam je uništio svu imovinu, stečenu višegodišnjim trudom. Gospod sve oprašta - to je svemirski zakon. Njegova stvorenja - u našem slučaju ljudi - ne treba da zloupotrebljavaju Njegovu milosrdnu i sveprožimajuću Dobrotu, njihov je dug - da čuvaju i štite sve što je On stvorio. Ipak, ovdje na Zemlji, ljudi su počeli da dijele one oblike života koji se od njih razlikuju na "čiste" i "nečiste". Recite mi, čime su se rukovodili kada su odreñivali takvu klasifikaciju? Zašto je, na primjer, ovca - "čista", a lav - "nečist"? Zar oni nisu jednaki? Sve su to izmislili ljudi. Ali otkud te izmišljotine, te razlike? Razlog je jedan: ovca je slabo, čak, glupo stvorenje i zato ljudi mogu s njom da rade što hoće. Ljudi lava nazivaju "nečistim" samo zato što se ne usuñuju da s njim rade sve što bi htjeli. Lav je vještiji i snažniji od njih. Lav ne samo da neće dopustiti da bude žrtvovan, već čovjeka neće pustiti ni da mu priñe blizu. Ako bi se netko usudio da to pokuša, Gospodin Lav bi odmah ščepao našeg junaka, njegova lubanja bi bila skrckana u čeljustima zvijeri, a duša bi mu odletjela u one predjele o kojima je bolje da se mnogo ne priča. Ponavljam, lav se smatra nečistim naprosto zato što ga se ljudi boje; on je od njih tisuću puta jači i tisuću puta bolji. Ovca je "čista" zato što je slabija i gluplja od čovjeka. Svako stvorenje, u skladu sa svojom prirodom i nivoom svog umnog razvoja, koji su postigli njegovi preci i prenijeli mu ga po zakonu naslijeña, zauzima odreñeno mjesto meñu ostalim živim formama. Da bih objasnio ovo što sam rekao, zadržat ću se na razlikama izmeñu potpuno formiranih suština vašeg psa i vaše mačke. Potrebno je samo da psa pomazite, da mu date dobar zalogaj i
83

on će biti pokoran, čak ponizno pokoran. On će vas svuda pratiti, skakati, trčati oko vas, trudeći se iz sve snage da vam se dopadne. Možete da mu radite što god hoćete, možete da ga bubate, da izražavate svoje nezadovoljstvo — neće vas napustiti, puzat će još više. Ali probajte da tako postupate s mačkom! Mislite li da će i ona reagirati na poniženja onako kao pas, i da će vam se isto tako ponizno umiljavati radi vašeg zadovoljstva? Ni za što na svijetu! Iako mačka nije tako jaka da bi vam se odmah osvetila, ona ipak nikada neće zaboraviti uvredu i, prije ili kasnije – naplatit će je. Priča se da mačka može napasti čovjeka u snu i ščepati ga za grlo; ja u to vjerujem, jer znam kakvi razlozi mogu da potaknu mačku na takav postupak. Mačka će uvijek znati da se brani, ona zna svoju vrijednost, ona je gorda životinja, a razlog je - u samoj prirodi mačke, u njenom mjestu na ljestvici Uma, u osobama koje je naslijedila od predaka. I nijedno biće, uključujući čovjeka, ne može zbog toga na nju da se ljuti. Jer, mačka nije kriva zbog toga što je - mačka, i što, zahvaljujući osobinama svojih predaka, njena suština odgovara odreñenom nivou "samosvijesti". Mačku zbog toga ne treba ni prezirati, ni tući, ni ponižavati, naprotiv, treba joj odati priznanje kao biću koje je dostiglo viši stupanj na ljestvici evolucije "samosvijesti". Uzgred, dragi moj Hasejne, evo što je jednom prilikom, dotakavši se pitanja uzajamnih odnosa izmeñu različitih bića, rekao nekada poznati prorok s planete Desgroanskrad, veliki Arhunilo (on sada radi u ekipi Glavnog Istraživača Svemira za pitanja objektivnog morala): Ako vas neko biće nadmašuje Umom, treba da mu se priklonite i da ga u svemu podražavate, ako je ispod vas, prema njemu trebate biti pravedni, da biste bili dostojni svoga mjesta na Svetoj Ljestvici Uma, koju je sazdao Tvorac. Moram da kažem, dijete moje, da je moj posljednji razgovor s Abdilom ostavio na njega tako snažan utisak, da on čitava 3 dana ništa nije radio već je samo i neprekidno razmišljao. Ukratko, zbog svega toga, on je na običaj prinošenja žrtava počeo da gleda onako kako priliči misaonom biću. Nekoliko dana kasnije u Tikliamišu se održavao jedan od dva velika religiozna praznika koji se zvao "Sadik". Moj prijatelj Abdil je bio u svom hramu, u kome je obavljao dužnost starijeg svećenika; i tada, umjesto uobičajene propovijedi, koja se držala prilikom zatvaranja ceremonije, on je neočekivano počeo da govori o «prinošenju žrtava". Bio sam toga dana u hramu i slušao njegov govor zajedno s ostalima. Iako je tema propovijedi bila neobična za takvu priliku, nitko se nije naljutio, zato što je Abdil govorio s velim zanosom i bolje nego ikada ranije. On je govorio vrlo lako i iskreno i ilustrirao je svoj govor mnogobrojnim snažnim i uvjerljivim primjerima, tako da su mnogi slušatelji ridali. Njegove riječi su ostavile tako snažan utisak na pastvu da nitko od prisutnih, iako je propovijed umjesto uobičajenih 30 minuta trajala čitav dan, nije poželio da ode, a kada je Abdil završio, svi su još dugo stajali kao omañijani. Narednih dana neki dijelovi njegove propovijedi počeli su da kruže meñu žiteljima grada, koji ih još nisu čuli. Zanimljivo je da su, prema običajima toga doba, svećenici želi od priloga svojih parohijana, i Abdil je od svoje pastve dobivao raznovrsnu hranu, potrebnu za održavanje života. Na primjer, kuhane i pečene "leševe" bića raznih formi, kao što su, recimo, kokoši, ovce, guske i tako dalje. Ali poslije svoje znamenite propovijedi, nitko mu više nije donosio ništa od tih uobičajenih darova, već samo povrće, cvijeće, razne rukotvorine i druge slične stvari. Moj prijatelj Zemljanin je preko noći postao u Kurkalai "svećenika u modi". On je sada propovijedi držao ne samo u svom hramu, već i u drugim hramovima grada, gdje su ga stalno
84

pozivali. On je održao mnogobrojne propovijedi protiv prinošenja žrtava, broj njegovih poklonika je neprekidno rastao tako da se uskoro njegova slava proširila izvan prijestolnice i on je postao poznat u čitavoj zemlji. Ne znam kako bi se sve to završilo, da svećenstvo, tj. ljudska bića iste profesije kao što je bio moj prijatelj, nije uznemirio porast njegove popularnosti, zbog čega su počeli da mu prave smetnje. Sasvim je očigledno da su se njegove kolege uplašile da će, ukoliko nestane običaja prinošenja žrtava, nestati i njihovi odlični prihodi; osim toga, može početi da pada njihov autoritet i, na kraju krajeva, on se može pretvori u prah i pepeo. Iz dana u dan je rastao broj neprijatelja s. Abdila; oni su o njemu neprestano širili uvijek nove porcije kleveta i zlobnih izmišljotina, kako bi smanjili njegovu popularnost i uništili njegov utjecaj. Njegove kolege su u svojim hramovima počele da drže provedi uperene protiv svega što je tvrdio Abdil. Najzad je došlo dotle da su svećenici potkupili nekoliko 'ljudi' sa "zločinačkim" sklonostima, kako bi isplanirali i izvršili atentat na nesretnog Abdila. I zaista, nekoliko puta su ta zemaljska ništavila pokušavala da ubiju Abdila, sipajući mu otrov u hranu. Bez obzira na to, broj iskrenih poštovalaca moga druga rastao je iz dana u dan. Najzad, jednog žalosnog dana, svećenička organizacija je, ne želeći više da čeka, prinudila Abdila da izañe pred Najviši crkveni sud koji je zasjedao 4 dana. Prema presudi suda Abdil je bio zauvijek lišen svećeničkog čina, a njegove bivše kolege odmah su smislile i dodatne načine kažnjavanja. Sve je to, naravno, snažno djelovalo na psihu običnih ljudi, tako da su čak i oni koji su ga nekada poštovali počeli da izbjegavaju mog prijatelja, ponavljajući onu istu kletvu koju su unaokolo širili svećenici. Čak i oni koji su mu do jučer slali cvijeće i druge poklone, oni koji su ga skoro bogotvorili, tako su podlegli spletkama i postali njegovi najljući neprijatelji, kao da ih je on ne samo osobno uvrijedio, već i ismijao sve ono što im je bilo blisko i drago. Takva je psihologija stanovnika te neobične planete. Ukratko, iskrena želja za dobrobit svih nanijela je mom drugu samo bol i patnje. Ali čak i to jedva da bi imalo nekakav značaj, da nije bilo završnog čina izdaje njegovih kolega, izvršenog uz pomoć drugih "bogopodobnih" Zemljana, ukratko - ubili su ga. Evo kako se to dogodilo. Moj prijatelj nije imao roñake u gradu Kurkalai, zato što se rodio daleko od tamo. A stotine slugu i drugih zemaljskih ništavila, koji su se vrtjeli oko njega u vrijeme njegove slave, napustili su ga kada se našao u nevolji. Na kraju je s njim ostao samo jedan vrlo star čovjek, koji je odavno živio kod Abdila. Ako ćemo pravo, starac nije napustio Abdila jedino zbog svoje oronulosti (koja, zbog nenormalnih uvjeta egzistencije neizbježno nastupa kod većine tvojih miljenika), drugim riječima, uslijed svoje potpune neupotrebljivosti za bilo kakav rad bez koga se u zemaljskim uvjetima ne može opstati. On naprosto nije imao kuda da ode i zbog toga nije napustio Abdila, već je ostao s njim i onda kada je ovaj bio lišen svoga čina i kažnjen. Tako je jednog nesretnog jutra taj starac ušao u sobu moga druga i našao njegovo tijelo isječeno na komade. Pošto je znao za naše prijateljstvo, starac je odmah požurio da me obavijesti o toj nesreći. Već sam ti rekao da sam zavolio s. Abdila kao svog roñenog. I zato sam se, kada sam čuo što se dogodilo, skamenio od tuge. Ukratko, malo je falilo da se pokidaju veze izmeñu mojih životnih centara. Ali, došavši k sebi, počeh da brinem, jer su neka stvorenja bez savjesti mogla još više da izvrgnu ruglu planetarno tijelo mog prijatelja, te odlučih da isključim makar tu mogućnost. Zbog toga sam odmah, za veliku sumu novca, iznajmio nekoliko mesnih žitelja i, ne govoreći
85

nikome ni riječi, uzeo njegovo planetarno tijelo i smjestio ga privremeno na moj splav, usidren nedaleko od obale. Spremao se da tom splavi krenem niz rijeku Oks ka Kolhidskom moru, gdje me je čekao naš kozmički brod. - Žalosni kraj mog prijatelja Abdila nije omeo dalje širenje ideja, sadržanih u njegovoj propovijedi i njihov utjecaj na sve veći broj Zemljana. Naravno, broj obreda svetog prolivanja krvi osjetno je smanjen i postalo je očigledno da taj običaj, iako nije potpuno nestao, svejedno ima znatno slabiji utjecaj. Tada mi je to bilo sasvim dovoljno. Pošto više nije bilo razloga da ostajem u gradu, odlučio sam da odmah krenem na Kolhidsko more i riješim kako da postupim s planetarnim tijelom svoga druga. Kada sam se dokopao našeg broda, zatekao sam na njemu eterogram u kome mi je saopćeno o prispijeću nove grupe doseljenika na Mars i upućena molba da se što prije vratim. Zahvaljujući tom eterogramu, pala mi je na pamet vrlo čudna ideja: da planetarno tijelo svog prijatelja ne ostavljam na Zemlji, već da ga ponesem sa sobom i sjedinim sa suštinom planete Mars. Riješio sam da ostvarim tu svoju ideju, jer sam se plašio da u svojoj mržnji Abdilovi neprijatelji mogu tražiti njegovo planetarno tijelo i da, ako saznaju za mjesto gdje je ono vraćeno suštini planete, ili kako tvoji ljubimci kažu, "sahranjeno", nesumnjivo mogu da ga nañu i nastave da ga skrnave. Dakle, smjestio sam njegovo tijelo na brod "Mogućnost" i odletio na Mars, gdje su naši suplemenici uz pomoć nekolicine plemenitih Marsovaca, poznavalaca zemaljskih običaja, odali počast moštima moga druga, koje sam donio sa sobom. Sahranjen je uz ceremonije uobičajene na Marsu, a na mjestu gdje je sahranjen podignut je spomenik. To je bio prvi i, bez sumnje, posljednji "grob" jednog stanovnika Zemlje na Marsu, koji je njima tako blizu, a tako nedostižan. Kasnije sam saznao da je taj dogañaj privukao pozornost Velog Arhanñela Setrenotsinarka, glavnog nadzornika tog dijela Svemira, u koji spada i sustav Ors, da je on izrazio svoje odobravanje i dao odgovarajuće naloge, koji su se odnosili na sudbinu duše mog prijatelja. Na Marsu sam našao suplemenike, nedavno pristigle s planete Karatas, koji su me čekali. Uzgred, meñu njima je bila i tvoja baba, koja mi je, prema instrukcijama glavnog nadzornika planete, bila predodreñena kao pasivna polovina za produžetak roda.

86

Poglavlje 20 TREĆE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA ZEMLJU
Poslije kraće pauze Belzebub nastavi svoju priču. - Tada sam u svom domu na Marsu, ostao vrlo kratko, tek koliko da se sretnem i porazgovaram s pridošlicama, kao i da dam odreñene instrukcije koje su se odnosile na koloniju. Čim sam završio te obaveze, odmah sam krenuo natrag na Zemlju, nastojeći da postignem svoj cilj, tj. da iz svijesti tih neobičnih tricentričnih stvorenja iskorijenim njihovu predanost užasnom običaju, koji oni smatraju svetim dugom, običaju uništavanja bića s drugačijim moždanim formama. Prilikom mog trećeg dolaska na Zemlju, naš brod "Mogućnost" nije se spustio na Kolhidsko more (sada Kaspijsko), već na jedno drugo more, koje je u to vrijeme bilo poznato kao "More blagostanja". Riješili smo da tako postupimo zato što sam ovoga puta želio da posjetim prijestolnicu bića druge grupe kontinenta Ašark (Azije), grad Gob, koji se nalazio na jugoistočnoj obali tog mora. Gob je bio veliki grad, poznat u čitavom svijetu. U njemu su se proizvodile divne tkanine i takozvane "dragocjenosti". Grad se pružao na obje obale velike rijeke, pored samog njenog ušća. Ta rijeka se zvala Kerji, izvirala je na jednoj visoravni na istoku zemlje i ulijevala se u More blagostanja. Sa Zapada se u njega ulijevala jedna druga rijeka - Narji. U dolinama te dvije rijeke uglavnom su živjela bića koja su spadala u drugu grupu stanovnika Ašarka. Ako želiš, moj dječače - nastavio je Belzebzub - ispričat ću ti ukratko povijest tih bića. - Da, djedice, naravno! Vrlo me zanima i hvala ti unaprijed. I Belzebub počne: - Vrlo davno, mnogo prije druge katastrofe koja je zadesila Zemlju, dok je Atlantida još bila u punom sjaju svoje veličine, jedan običan tricentrični stanovnik tog kontinenta "otkrio je" - a kako, shvatit ćeš kasnije iz mojih objašnjenja - da rog jednog lokalnog bića neobičnog vanjskog izgleda, takozvanog pirmarala, kada se istuca u prah, predstavlja vrlo "efikasno sredstvo protiv svih bolesti". Mnogobrojni čudaci su to "otkriće" svuda razglasili. U to vrijeme, u Umu običnih Atlantiñana postepeno je formiran faktor za koordinaciju, naravno, iluzoran, koji je kasnije doprinio da se u biću svakog Zemljanina, posebno naših suvremenika, razvije svijest o takozvanoj "aktivnoj egzistenciji", i taj faktor je postao uzrok što oni tako često mijenjaju svoja uvjerenja. Zahvaljujući tom svojstvu, formiranom u ta daleka vremena, razvila se navika zbog koje su svi, takozvani "bolesnici" gutali izvjesnu količine praška dobivenog od roga. Zanimljivo je da pirmarali još borave na planeti, koja te zanima. Ali, suvremeni stanovnici ih smatraju samo jednom vrstom jelena i čak im i ne daju neko posebno ime. Dakle, čedo moje, stanovnici Atlantide su zbog rogova uništili vrlo mnogo pirmarala i uskoro na tom kontinentu više nije bilo nijednog. Onda su oni stanovnici kontinenta, čije je zanimanje bilo lov na te životinje, krenuli u potragu za njima na druge dijelove kopna i na otoka. Lov na pirmarale je težak, jer je potrebno mnogo ljudi da bi se te životinje opkolile, i zato su profesionalni lovci uvijek imali velike obitelji, koje su im u tom poslu pomagale. Jednom se okupilo nekoliko obitelj i sve zajedno su krenule u lov na pirmarale na daleki kontinent, koji se oni nazivali "Iranon"; ubrzo poslije geoloških pomicanja, izazvanih drugom katastrofom, taj kontinent su počeli da nazivaju «Ašark", a sada je on poznat kao Azija.
87

U to doba. naravno. u isto vrijeme pojavile su se druge kopnene mase i pripojile se ostalim dijelovima kontinenta. izmeñu ostalog. i kakvog. Tamo su obitavala mnoga monocentrična i bicentrična bića. vrlo se obradovao. ubrzo pošto je Atlantida nestala s lica Zemlje. odabrao je za svoja promatranja kontinent Iranon i. nikada više neće ni biti. član naučnog društva. To znanstveno društvo zvalo se Društvo Akladansa. nisu uspjeli točno da utvrde što treba očekivati. zbog čega se kopno znatno promijenilo i postalo skoro isto onako veliko. Evo iz kojih se razloga član tog društva našao na obalama Mora blagostanja. Zato su počeli da vrše pažljiva promatranja prirodnih pojava na kontinentu. Jednom prilikom se grupa lovaca. koja je zajedno s porodicama pratila stado pirmarala. To more. bez obzira na sve napore. sa svojim bogatim i plodnim obalama. došli su do zaključka da će se na planeti dogoditi nešto ozbiljno i da to svi moraju znati. vrlo im se dopalo i oni više nisu željeli da se vraćaju na Atlantidu. Jedan od tih istraživača. kako za prve naseljenike druge grupe. pokazalo se da tamo već živi jedan njihov sunarodnjak. Kasnije su lovci izabrali znanstvenika za svog voñu. želim da naglasim da su poslije razaranja. Trebalo je da oni prate ne samo procese koji su se odvijali neposredno na Zemlji. znanstvenik je izgubio mogućnost da se vrati u svoj zavičaj i ostao je da živi s lovcima u budućoj zemlji Maralplesi.Prije nego što nastavim priču o bićima koja nastanjuju planetu. Dakle. "na postelji od ruža". čiji su plodovi za tvoje pitomce i danas jedan od najukusnijih izvora prve nasušne hrane. Jednom je taj znanstvenik nedaleko od morske obale sreo nekoliko lovaca i. obale su bile obrasle bujnom vegetacijom. ali. Zato su uputili neke svoje kolege na razne točke planete u nadi da će zajednička promatranja pomoći da se nešto sazna o opasnosti koja je pretila. neki dijelovi Iranona nestali pod vodom i potonuli u utrobi planete. kao što je prije katastrofe bila Atlantida. Još kasnije je taj mudrac iz velikog društva Akladansa sebi za ženu uzeo kćerku 88 . mnogobrojnim stablima voća najrazličitijih vrsta. i kada bi ona uzletjela. Nešto prije druge katastrofe svi viñeni znanstvenici. koji su živjeli u Atlantidi. U Moru blagostanja bilo je toliko ribe da se ona mogla loviti golim rukama. našla na obali vodenog prostranstva koje su kasnije nazvali morem Blagostanja. nastalih za vrijeme druge planetarne katastrofe. te su ostali da žive u tim krajevima. Kada su lovci iz Atlantide riješili da se nastane pored Mora blagostanja. ta zemlja je bila toliko lijepa da je neizostavno izazivala ushićenje svakog razumnog bića. Ukratko. tj. kakvo nikada kasnije nije postojalo na planeti Zemlji. ona važna osoba koju sam već spomenuo. zemlja i njena klima su tako očarale lovce da nitko više nije htio ni da razmišlja o povratku u domovinu Atlantidu. nebo je postajo tamno. koje su dovele do važnih posljedica. Sada moram da ti ispričam o nevjerojatnom stjecaju okolnosti. zato što je on meñu njima bio najmudriji. vrlo poznata i važna osoba. već i sve vrste "nebeskih pojava". Zemlja je na obalama mora i u dolinama rijeka bila tako plodna da se na njoj moglo uzgajati sve što poželiš. možda. Oni su uskoro postali prijatelji. On je bio «astrovor". Oni su se nastanili na novom mjestu i njihov broj je postepeno rastao. što bi se reklo. nastanio se na obali vodenog prostranstva koje će kasnije biti nazvano Morem blagostanja. Ravnicama su lutala ogromna stada pirmarala. preselio se tamo zajedno sa svojim slugama. organizirali su se i živjeli. koja je tako obuzela tvoju maštu. sve do dana današnjeg. tako i za sve njihove potomke. poznata kao ptice. prepoznavši u njima svoje zemljake.

Taj oblik života. Titula cara bila je nasljedna. željenog rezultata nije bilo. nije tako. riješio je da još strože kažnjava one koji se i dalje uporno drže svoje navike. ribnjak kao more. na jugoistočnoj obali mora nastao je njihov centar . i na taj način postao osnivač druge grupe stanovnika kontinenta Ašark. i tome slično. lupanje kao glazba. Čim je mudri car Koniutsion to shvatio. iako su uvijek prednost davali obalama Mora blagostanja i dolinama rijeka. pljački i nasilja neprestano bilo sve više. Na primjer. zbog toga oni vide. kako tjelesne. koje su se u njega ulijevale. koja ranije nisu imala tu naviku. U vrijeme o kome govori moja priča. znanstvenik iz društva Akladansa. nazivaju tu biljku "papaverdi". dok je skandala. Broj ljudi koji u prijestolnici žvaču zrna maka. tako i moralne. car je bio njegov potomak u šestom koljenu i zvao se Koniutsion. kako ga sada nazivu. trebalo je da budu strogo kažnjeni i da plaće globu. koji je rastao na površini Zemlje. Na kraju se ispostavilo da su mnoga tricentrična bića. broj onih koji žvaču mak bio je čak veći nego prije. on je postao vrlo zamišljen i riješio je da utvrdi uzroke tako žalosnog stanja stvari. u stvari. Kao što sam već rekao. Prateći dalje dogañaje i ozbiljno o njima razmišljajući. a iz provincije su takoñer počele da stižu takve vijesti. car je shvatio da se u zrnima nalazi "nešto". žiteljima Maralplesija se u to vrijeme vrlo dopadalo da žvaču zrna maka. i tako dalje. po imenu Rimola. Te pojave su začudile i naljutile cara. razaslao je po čitavoj zemlji najbliže i najpovjerljivije ljude sa strogom naredbom da se u njegovo ime odmah zabrani ta vrsta upotrebe zrnjevlja maka. kao i svuda na Zemlji. ili. Ubrzo se pokazalo da. koji sebe smatraju vrlo obrazovanim. vrana im izgleda kao paun. osjećaju i postupaju potpuno drugačije nego prije. pak. sačuvao se na planeti do danas. Car je počeo osobno da obilazi grad. 89 . neprekidno je rastao. Mnogo kasnije. Kada se car Koniutsion konačno u sve to uvjerio. a ponekad nagore.jednog lovca. On je pojačao nadzor nad podanicima i kaznu učinio još surovijom. Evo pod kakvim je okolnostima on poduzeo te mjere. Poslije dužeg promatranja on je najzad došao do zaključka da uzrok nevolja predstavlja novi običaj njegovih podanika da žvaču zrna biljke. Prošlo je mnogo vremena. saznao sam da je car Koniutsion poduzeo čitav niz vrlo mudrih i korisnih mjera za iskorjenjivanje jednog užasnog zla. i to samo zrela. Najprije je izgledalo kao da su te mjere dovele do smanjenja upotrebe zrnjevlja maka u Maralplesiju. koju su nazivali «gulgulijan". U toj zemlji smjenjivale su se generacije tricentričnih bića i. u potpunosti mijenja ustaljene odlike njegovog karaktera i njihove duševne osobine. a dogañali su se i drugi vrlo neprijatni i gadni dogañaji. Oni tvoji ljubimci. ali prvi car je bio izabran . osobno je saslušavao krivce i odreñivao kazne. uvreda kao izražavanje ljubavi. Iz daljih raspitivanja i istraživanja. ipak. a njen uobičajeni naziv jest "mak". ponekad nabolje. oni su se postepeno sve više i više širili zemljom. Oni. kojih je nekada bilo vrlo malo ili ih uopće nije bilo.grad nazvan «Gob" koji će postati rezidencija cara toga naroda. što kada dospije u tijela bića korisnika. njihova psiha je doživjela bezbroj promjena. Jednom prilikom je car Koniutsion primijetio da stanovnici njegove zemlje rade sve gore i gore. koji prekrše njegovu zapovijed. Azije. Bez obzira na sve te mjere. koje je zavladalo meñu bićima što su voljom sudbine postala njegovi podanici.to je bio naš poznanik. razumiju. počela da žvaču zrna maka iz radoznalosti (to je jedna od osobnosti psihe stanovnika planete. Njihova brojnost je rasla.

ako nije izvršavala zavjete Gospoda. na Ašarku. Kada se mudri car Koniutsion definitivno uvjerio da strahom od kazne ne može iskorijeniti strast za žvakanjem zrnjevlja maka. Kako sam saznao mnogo kasnije iz sačuvanih starih rukopisa. u skladu sa životom koji je duša zajedno sa svojim organima vodila na našem kontinentu Ašau. drži na posebnim stupovima.koja te tako zanima). odreñuje gdje će se ona ubuduće nalaziti. oni su naprosto željeli da saznaju kakva su ta zrna. u njoj se govorilo o tome da se daleko. naš Gospod Bog sazdao samo zbog toga da bi oni služili Njemu i dušama koje je On nagradio. Izmeñu ostalog. čija je upotreba zabranjena carskim ukazom i povlači za sobom tako stroge kazne. Bog je odmah uzima na svoje otok i. i koji mogu da borave meñu nama nevidljivi. kao što se iskazala u naše vrijeme meñu tricentričnim stanovnicima naše planete. U vješto smišljenoj doktrini dovitljivog cara Koniutsna tvrdilo se takoñer da je Gospod Bog namjerno našim "dušama" dao organe i udove. brinući jedino o zadovoljavanju prohtjeva tijela. Ako je duša časno i savjesno izvršavala svoje obaveze. to jest. dijete moje. koja je u to doba odgovarala psihi njegovog naroda. zato što su se stvari u njegovoj zemlji odvijale sve gore i gore. naša duša se oslobaña dijelova koji su joj pridodati. U tom cilju. iako se radoznalost u psihi Zemljana pojavila odmah poslije propasti Atlantide. nijednu misao. on je šalje na malo otok nedaleko od tamo. on je ukinuo svoje ukaze i opet počeo ozbiljno da razmišlja o tome kako da nañe zaista efikasan način za uništenje zla koje se tako žalosno odrazilo na njegov narod. koji se oslanjaju na zemlju. i koje su 90 . mudri car je odlučio da se sa zlom ne bori direktno. zato što nose "kapevidimke". Doktrina takoñer kaže da je naš Ašark i druge dijelove kopna. kako bi nas zaštitio od neprijateljske sredine i omogućio nam da dobro i korisno služimo Njemu i «dušama" koje je on već uzeo sebi. Bića koja su se prepustila toj pogubnoj strasti skoro da su prestala da rade. predstavljaju samo dio strukture "pokrova svijeta". Kada sam proučio problem. kao što sam već rekao. Mi ne možemo od njih da sakrijemo nijedan postupak. Dakle. nego dlaka na glavi. najzad. priliv novca u državnu blagajnu je presušio i izgledalo je da je zemlja na ivici propasti. to jest Zemlje. Kada umremo. i postaje zaista onakva kakva treba biti. poput baldahina. mislim da oni imaju više radoznalosti. i zahvaljujući tome oni mogu stalno da nas prate i da pričaju Bogu o našim djelima. ona se nikada prije nije iskazala tako primjetno i snažno. Oni su bili uvjereni da "bijele točke". s njihovog stanovišta. smislio je vrlo originalnu religioznu doktrinu.. osim njihove vlastite planete. Treba reći da. u koja je sjedio bez hrane i vode osamnaest dana. čitav svijet je činila samo ona. veliki car Koniutsion se tada povukao u svoje odaje. kao i sva otoka. već igrajući na kartu duševnih slabosti svojih podanika." Treba da znaš da tih dana nitko od običnih Zemljana nije ni slutio da postoje i druga kozmička tijela. ili. daleko od Ašarka nalazi veliko otok na kome živi naš "Gospod Bog. jedva vidljive na nebu. ima mnogo duhova koji su bliski Njemu. gdje će ubuduće bijedno tavoriti. i počeo je daje širi.. Oni su takoñer vjerovali da se taj pokrov svijeta. saznao sam da je car bio osobno zainteresiran za iskorjenjivanje toga zla. koje joj je pridodano. i samo razmišljao i razmišljao. ali ako je bila lijena i svoje obaveze izvršavala mlako i nemarno. na otok. Najzad. Ovdje. i kada je uvidjeo da je jedini rezultat svih tih mjera bilo izvršenje nekoliko smrtnih kazni nad njegovim podanicima. Gospod Bog će je ostaviti da živi na njegovom otoku.

koja se zasnivala na toj oštroumnoj doktrini. noseći kapevidimke. Ali. Napominjem da. ali ovoga puta on nije bio svećenika. da nijedan žitelj zemlje nije ni sumnjao u istinitost ove originalne dogme. ideologija koju je on stvorio. čiji su smrtni. koje nam ne daju mira i zagorčavaju nam život. kakve čovjek ni svom neprijatelju ne bi požeo. Sva zemlja je predviñena jedino za pripremanje i čuvanje onoga što je potrebno njegovom otoku. toliko je duboko prodrla u njihove duše.već nastanjene na otoku. a tada je ona bila u svom procvatu. on je "umro" mnogo godina ranije. Otac tog zanimljivog učenja. Tamo teku med i mlijeko i nitko ne mora da radi. Rojevi stravičnih bića na svakom ćošku pište u policijske pištaljke. uskoro sam našao takvog druga. zove se "Pakao". Naprosto sam šetao s Ahunom po gradu i s vremena na vrijeme navraćao u razne čajdžinice. ja sam. s makom i konopljom. Abdilu. razumije se. dok su svi "ćilimi". Duše jedu po jedan slani dvopek dnevno. kakvu sam gajio prema s. Žitelji Zemlje tamo doživljavaju takve nebrojene muke.od blistavih dijamanata do neusporedivog tirkiza . sa osnovama njihove religije. u bilo koje doba dana i noći. drugim riječima. bezbrižan i blažen život dospijeva tamo s našeg i drugih kontinenata. on nije prakticiran u onoj mjeri. i svaka ih duša može jesti koliko god može i onako kako želi. da to razglasim po čitavoj zemlji. u kojoj je prakticiran u Tikliamišu. Tamo ne znaju za bolesti i. izmeñu ostalog i u onu koja je pripadala mom novom prijatelju. iako je i u Maralplesiju tih godina cvjetao običaj prinošenja žrtava. car Konitusion. Za to vrijeme upoznao sam se s običajima i navikama tamošnjeg naroda i. Na tom predivnom otoku. nalaze meñu nama i koji su. po svom običaju. Svim rijekama toga otoka umjesto vode teče uzavrela smola. na nekim mjestima nalaze se gomile blaga . kao što je to bilo u Tikliamišu. «stolice" i "kreveti" prekriveni oštrim iglama. naravno. koje nanose bol. podvrgao se božanskom «raskoarno" mnogo prije mog dolaska. koga bih mogao da učinim svojim prijateljem. Otok "Raj" je prepuno prelijjepih žena svih naroda i rasa ovoga svijeta i svaka od njih će ispuniti bilo koji prohtjev duše koja neku od njih poželi. Razumije se. fizički dijelovi bili lijeni i nisi radili u skladu s Njegovim zavjetima. Razmislivši ozbiljno odlučio sam da ponešto dodam religioznom učenju koje je tamo već postojalo. Moj novi prijatelj bio je vlasnik "čajdžinice" i. Kada sam stigao na Maralplesi. prema tvrñenju te velike religije. na koje Gospod Bog šalje duše. a na otoku nema ni kapi pitke vode. sve što je potrebno za sretan. vide sva naša djela 91 . Evo u čemu se sastojao moj dodatak: oni duhovi koji se. Drugo maleno otok. zahvaljujući neobičnoj psihi tvojih miljenika. Upravo sam ti o njoj govorio. a zrak nepodnošljivo smrdi. Od prvog dana mog boravka u Gobu. Tražio sam odgovarajućeg čovjeka. zajedno s dušama koje je On nagradio. nikada nisam prema njemu osjećao onu bratsku prisnost. zove se "Raj" i život na njemu protječe na "postelji od ruža". koje su se u to vrijeme nazivane "čajdžinicama". nama nevidljivi. svi tricentrični stanovnici te zemlje već su bili sljedbenici "religije". smatrao sam da mogu. Otok na kome boravi sam Gospod Bog. čak ni u mašti. tamo nema ušiju i buha. Na drugim mjestima tog blagoslovljenog otoka nepakirana su brda slatkiša. mada smo imali srdačne odnose. Živio sam u gradu Gobu već mjesec dana a da još ništa nisam riješio niti učinio za postizanje svoga cilja. počeo da posjećujem «katlanije".i svaka duša može slobodno od svega da uzme koliko god želi. poput mudrog cara Koniutsiona.

uništavamo kako radi hrane. zasnivajući se na raznim legendama koje prepričavaju takozvani "prevaranti". Počeo sam od svog novog druga. Jednoga jutra. životinje koje borave pored nas. već ih.i misli . gdje je posjećivao mnogobrojna. već i onih koji su u prijestolnicu dolazili. Uskoro sam stekao iskustvo u preobraćanju tih posjetilaca. već je na osobnu inicijativu odlazio i na druga slična mjesta u gradu i tamo pričao o svojoj «istini". Sve se to dogañalo u onom djelu grada. Oni to čine svjesno da bi postigli nekakvu simboličnu korist. a nesvjesno . tako i radi prinošenja žrtava.kada pate od bolesti koja se zove "histerija". i čak je nekoliko puta odlazio u predgraña. već su svi počeli da pokazuju izuzetnu brigu i pozornost prema bićima drugih formi. gdje su ih i ostavili. čak. tako da se nije zatvarala ni danju ni noću. vrlo oprezno. i ubrzo su sva bića druge azijske grupe s entuzijazmom ponavljala moje izmišljotine i s velikim žarom uvjeravala jedna druge. ali usput ga je gomila oborila na zemlju. One. 92 . Postajući iz dana u dan sve vatrenije pobornik moga učenja. Ona je postala sastajalište ne samo žitelja prijestolnice. u to vrijeme sveta mjesta. naprotiv. Bolest "prevare" ili "laži" je vrlo rasprostranjena na Zemlji. dobio je takve batine da je zamalo umro. Osim gazde čajdžinice i mnogi drugi stanovnici Goba su počeli i nehotice da mi pomažu. autor svega toga. Zbog svega toga. kao da im se odjednom razotkrila apsolutna istina. treba da se borimo za njihovu privrženost i ljubav i molimo ih da ne pričaju Gospodu o sitnim greškama koje nenamjerno pravimo. nisko se klanjajući. te su se ljudi sami upregli u njih i odvukli ih na pijacu. na primjer. promatrali smo ovakvu farsu: vrlo ugledan i bogat trgovac krenuo je u svoj dućan jašući na mazgi. razumije se. koja ga je toliko uzdrmala. gdje su kola ometala kretanje. A treba reći da je ta čajdžinica bila jedna od najvećih u gradu i da je bila poznata po svom napitku crvene boje. gazde "čajdžinice". Počeo sam da širim svoju dogmu na sve moguće načine. a volove oslobodili iz jarma i ceremonijalno ispratili tamo kud su ovi sami htjeli da idu. dugo pratila mazgu tamo kuda je ova sama pošla. koji je iz šume vozio svoj tovar kolima u koja su bili upregnuti volovi. on ne samo da mi je pomagao da to učenje propagiram meñu posjetiocima njegove čajdžinice. a s drugima . Moj novi prijatelj kafedžija tako čvrsto poče da vjeruje u moje izmišljotine da je počela da ga muči griža savjesti. U svojim objašnjenjima ja sam naročito naglašavao da se ne smiju uništavati bića drugih formi u slavu Gospoda Boga. u Marlaplesiju ne samo da je prestalo prošenje žrtava.u društvu. Dolazilo je do vrlo zabavnih scena. On je držao govore na pijacama. Zanimljivo je da sveta mjesta nastaju. već da. zato što su i sami postali vatreni pobornici mog učenja. ponekad čak ni ja. Ista ta gomila je zatim. Zato je u njoj uvijek bilo mnogo posjetilaca. su te koje nas prate i pričaju o nama našem Gospodu. Bio je očajan i gorko se kajao zbog nekadašnjeg prezrivog odnosa prema bićima drugačijih formi i zbog načina na koji je s njima postupao. Ali mi ne samo da im na to ne uzvraćamo poštovanjem. Njega su takoñer svukli s kola i istukli.naprosto su bića drugačijeg vanjskog oblika. Njeni stanovnici lažu i svjesno i nesvjesno. A evo što se dogodilo drvosječi. s jednima sam razgovore vodio nasamo. jer se usudio da osedla životinju. nisam mogao da se uzdržim od smijeha. koji Zemljani vrlo vole.

Oprostite Vaša Milosti . oni se vrlo ljute i njihovo negodovanje nema granica. taj smiješni običaj je. taj svakoga tko bi se usudio da kritizira njegove postupke ili da se ponaša na način koji se ne dopada vlastodršcu. Najneobičniji je. A.odgovori Belzebub. bilo što.nastavio je on. i to upravo oni koji smatraju sebe aristokratima i koji se ponose prošlošću. u gradu su se pojavili sasvim novi običaji . ako je uvrijeñeni fizički jači. da se ne bih izdvajao i privlačio na sebe pozornost. bio odnos prema glasovima monocenteričnih i bicentričnih stvorenja različitih formi. nemaju šansu ne samo da postanu slavni. mijaukanje mačke. Na toj planeti bića različitih formi oglašavaju se u najrazličitije..prekide Belzebuba njegov odani sluga Ahun. "da ga izlema kao vola u kupusu". što je gluplje. ako netko od njih ima dovoljno vlasti. Na primjer. sasvim odreñeno vrijeme. čedo moje. 93 . Dakle. drskije i nečasnije. . kada me je stari mangup Ahun podsjetio na besmislene situacije u kojima smo često bivali. obraćajući se opet Hasejnu . Moram da dodam da je Priroda obdarila mazgu vrlo jakim grlom i njezino njakanje se uvijek čulo na velikoj udaljenosti. i samo ako nije na oku predstavnika vlasti. ne slaže se s njihovim postupcima ili kritizira ono što kažu. na kojima vrvi od štakora i ušiju. i tako dalje. S druge strane. upravo sam ti govorio o običaju da se reagira na glasove bića različitih formi. čak. zaduženih za takve stvari.na primjer. kako kaže ruska poslovica. iz raznih razloga.Zar se mogu zaboraviti takvi komični doživljaji? Zapravo . već i u drugim zemljama. dragi Ahune . Dakle. bili smo prinuñeni da postupimo na isti način kako se ne bismo razlikovali od drugih. koji se ponašaju normalno. ipak. kojih je. iako su dobri i čestiti.tricentrični stanovnici Zemlje su nevjerojatno gordi i uvredljivi.sjećate li se da smo i sami često morali da se bacamo na koljena nasred ulice kada bi zakriještala bića najrazličitijih formi? Naravno da se sjećam. zabavljao Ahuna. Dobro sam poznavao tu neobičnu osobinu njihove prirode i zato nisam imao namjeru da ih vrijeñam i navlačim na sebe njihov gnjev. u koje su stanovnici svakog jutra ostavljali probranu hranu za pse i druge životinje lutalice. naročito posljednjih vjekova. gordi ljudi. ponašaju apsurdnije nego većina ostalih ljudi. trebalo je samo da ljudi u gradu Gobu čuju mazgu i da odmah padnu na koljena i mole se svom bogu i svojim idolima. Trebalo je samo da tvoji ljubimci čuju glas neke životinje i odmah bi počeli da slave ime svoga Boga i da se mole za njegovu milost. već čak ni da skrenu na sebe pozornost društva. u Gobu bilo prilično. pijetao se oglašava u svitanje. može čak i da zatvori na odreñena mjesta. Ako netko ne dijeli njihove poglede. Štoviše. lajanje psa. I što je njihovo ponašanje apsurdnije. majmun kriješti ujutro. bacana u more ribama. rezultat je bio isti. na trgovima i raskrsnicama su postavljene hranilice.Zahvaljujući mom učenju. osobno ili po čuvenju. kada je gladan. Ali mazga njače kad god joj padne na pamet i zato se glas tog glupog stvora može čuti u bilo koje doba dana i noći. kreštanje majmuna. on može uvredioca naprosto da izudara ili. bio sam duboko uvjeren da je uvreda njihovih religioznih osjećanja suprotna svakom moralu i uvijek sam se trudio da se meñu njima ponašam isto kao i oni. posebno na oglašavanje mazgi. i to ne samo u njihovoj domovini. kako vidim. koji je pripovedanje slušao s ogromnim interesom . Kada bismo šetali ulicama grada i vidjeli kako njegovi žitelji padaju na koljena kad počne da njače mazga. Biće korisno ako ukažem na to da se zbog neobičnih uvjeta života na Zemlji jedino stanovnici te čudne planete. Ali. To je moglo biti kukurikanje pijetla. ubrzo je došlo dotle da je hrana. to su oni znamenitiji i utoliko više ljudi za njih zna..

za svaki slučaj. Najzad smo stigli u gradić. naš stari prijatelj podsjetio na tu komičnu situaciju? Rekavši to. kao što je i red. bili su to pojedinačni slučajevi i s prestupnikom se surovo postupalo. koji se zvao Argenija.Nema potrebe da govorim o tome da su u tom drugom kulturnom centru Ašarka ljudi prestali da žrtvuju životinje. a ako je toga bilo. Belzebub se nasmiješi i nastavi: . U svakom većem centru provjeravao sam da li je iz prijestolnice već stigao do njih novi običaj i novi odnos prema ubijanju životinja radi prinošenja žrtava. išao sam po čajdžinicama s istim ciljem kao i ranije. odlučio sam da napustim te krajeve. u to vrijeme najudaljeniji od centra. U tom gradiću.Jesi li vidio. Uvjerivši se da je lako i brzo eliminiran običaj žrtvovanja životinja kod druge azijske grupe. dragi moj Hasejne. s kakvim me je zluradim zadovoljstvom. Ahun i ja smo se dokopali ušća te rijeke i krenuli njome uzvodno. U njemu su živjeli predstavnici druge azijske grupe. trebalo je da prije toga odem i u druga naselja Maralplesija i ja sam odabrao dolinu rijeke Nai. poslije toliko vjekova. Ali. 94 . koji su se uglavnom bavili iskopavanjem "tirkiza".

da bih njime tamo odletio. ustao i prišao bićima koja su me zainteresirala. koji je u to vrijeme bio poznat kao "Kadžamon". Iako je to putovanje. geološke katastrofe. kako bi kompenzirali osobnu ništavnost. Pet dana kasnije stigli smo u glavni grad treće azijske grupe. u kojoj su živjela tricentrična stvorenja treće kontinentalne grupe. kao što sam ti ispričao o korijenima druge. Savladavši svakojake teškoće. koje skoro da nisu imale presedana u Svemiru. neobična čak i za prirodu te zlosretne planete. nego da se vraćam na More blagostanja. bisera je bilo u izobilju i bio je vrlo jeftin. shvatio sam da su se tamo uputili kako bi mijenjali «tirkize" za "biser". dok nismo stigli u mjesta gdje je tlo bilo plodno i omogućavalo život monocentričnim i bicentričnim bićima. dragi Hasejne. te sam odmah pomislio da će biti bolje ako krenem s karavanom. naprotiv. Ahuna i mene su primili u karavanu i nekoliko dana kasnije mi smo krenuli na put. priključivši se njihovom razgovoru. kada se dogaña moja priča. radilo se o tome da ga je bilo samo u vodama koje su zapljuskivale tu zemlju. sastavljenim od konglomerata svih mogućih minerala. odmah me je zainteresirao. sjetio sam se da sam već slušao o neobičnoj prirodi predjela kroz koje je trebalo da ide karavana. te sam svim svojim bićem osjetio da sve moram osobno da doživim i vidim. Morat ću sada da ti ispričam o porijeklu treće azijske grupe. nazvanog Biserna zemlja. jer su bile moguće razne nepredviñene okolnosti. oni to rade naprosto instinktivno. Zatim je molećivo digao ruke uvis i sa žarom rekao: 95 . obožavaju da nose bisere. A treba reći da tvoji miljenici od davnina. Nema druge. Poslije toga. u čajdžinici grada Argenija. Još od prvoga dana naš put je vodio kroz klance sa stjenovitim izbočinama najrazličitijih oblika.Poglavlje 21 PRVI BELZEBUBOV ODLAZAK U INDIJU Belzebub je nastavio svoju priču. kao i danas. skoro neostvarivo za Zemljane toga doba. moj dječače. po asocijaciji. Putovali smo mjesec dana po zemaljskom računanju vremena. ako hoćeš da čuješ moje mišljenje. Ahun i ja smo prvih nekoliko dana naprosto šetali ulicama promatrajući svakodnevni život stanovnika. Pošto sam čuo njihov razgovor. Neka su bila takva zato što je planeta pretrpjela dvije. . "biser" je bio za drugu azijsku grupu vrlo rijedak i zato je bio vrlo skup. mi smo jednog lijepog dana prešli preko nekakvog planinskog prijevoja i iznenada ugledali na horizontu ogromno vodeno prostranstvo. U vrijeme. jer sam se i sam spremao da poñem u "Bisernu zemlju". Pričaj. trebalo da traje vrlo dugo. tirkiz i druge takozvane "dragocjene svjetlucave stvarčice za ukrašavanje vlastite vanjštine". koje je zapljuskivalo obale tog dijela kontinenta Ašarka. na brod «Mogućnost".nestrpljivo je povikao Hasejn. takozvane. U "Bisernoj zemlji". Smjestivši se na novom mjestu. izračunao sam da bi povratak na More blagostanja mogao da traje isto toliko. Zato sam. Ljubav prema znanju uvijek je bila odlika moje prirode. sjedeći u čajdžinici u gradiću Argeniji čuo razgovor koji je vodilo nekoliko bića. Prolazili smo kroz vrlo neobična mjesta. Osim toga. pričaj. dragi djedice! . Razgovor koji se vodio u mojoj blizini.Jednom sam. Ali. sjedeći blizu mene. Oni su razgovarali o putovanju u "Bisernu zemlju" i o vremenu polaska karavana.

Jednom. to jest onaj dio Zemlje koji se naziva "getralispan" ili. Zbog njih se pojavila i potreba. i da nose "talismane". jer se posao neprekidno širio. I kada se dogodilo da ih tricentrična bića. Kasnije su mnogi naseljenici s vremena na vrijeme odlazili na Atlantidu. prijateljima ili naprosto radnicima. kako tvoji ljubimci vole da kažu. ali su zbog velike potražnje tako brzo uništena. pri čemu se to dogodilo u regiji koja obiluje "bisernim bićima".Neka mom voljenom djedici bude odato priznanje da je njegov Um dostigao stupanj svetog Anklada! Ne odgovorivši ništa na to. koja je za tricentrična stvorenja sasvim neprilična. postepeno su se u njoj okupili.beskrajno dalekih za suvremene Zemljane . kako oni to zovu. Tamo je bilo beskrajno mnogo bisernih školjki. u kojima se obrazuje biser. Meñu ostalim tričarijama bio je i biser. koji su bili potrebni. kako bi iz njih dobivala biser i zadovoljavala svoj apsurdni egoizam. u tom djelu kontinenta Ašark već su živjeli došljaci iz Atlantide. "Biseri" se obrazuju u odreñenim monocentričnim bićima koja nastanjuju "saliakuriape". izmeñu ostalog. Nekoliko tih uništavatelja bisernih školjki otputovalo je nakratko u domovinu. u koje su bačeni uništavatelji bisernih školjki. mnogi od preživjelih. Tih dalekih dana . odlazeći sve dalje i dalje od svoje zemlje. koja su cilj i smisao svog postojanja vidjela u uništavanju tih monocentričnih stvorenja. . kao "Obećana zemlja". 96 . u suštinama žitelja Atlantide počele su da se formiraju odreñene psihološke posljedice djelovanja odstranjenog organa kundabufera. "oluja". a zatim su se vratili u Bisernu zemlju i poveli sa sobom i svoje obitelji. koja će kasnije biti nazvana po njima. nisu više nalazila na obalama Atlantide. dijete moje. To je bio plodan narod. da se uskoro pored obala ovoga kontinenta nije mogao naći nijedan biser. a kada je Atlantida potonula na dno mora. mijenjali tamo bisere za raznu robu i svaki put se vraćali natrag s roñacima. Od tada. da se ukrašavaju svakojakim tričarijama. na planeti koja tebe interesira. koji sam ti već spominjao.nešto prije druge planetarne katastrofe. zove se "voda". njihov broj je neprekidno rastao i oni počeše da naseljavaju svoj novi zavičaj. kada se ispostavilo da na obližnjem kopnu raste skoro sve što je potrebno za život. Belzebub se osmjehnuo i nastavio svoju priču. za vrijeme plovidbe. ali kasnije. zasnovali tamo naseobine i time odredili početak druge azijske grupe. I mnogi njihovi sunarodnjaci su krenuli za njima. riješili su da se ne vraćaju na Atlantidu i da se zauvijek nastane u Bisernoj zemlji. krenula su u potragu za biserom na druga mora. on je u Atlantidi bio skup. zapljuskivale su zemlju. a i danas je vrlo cijjenjen. Dakle. taj dio površine planete Zemlje postao je poznat svim tricentričnim bićima. a nalazi se u osnovi osnova života svake planete i služi za aktualizaciju procesa Općekozmičkog Trogutoegokrata.Evo povijesti treće grupe. a sada se zove Indostan ili Indija. gdje su razmijenili bisere za razne stvari kojih još nije bilo na novom mjestu. koje su se ogledale u besmislenom uništavanju monocentričnih stvorenja svoje planete. koja se odvijala u vrijeme kada su se obitelji lovaca na pirmarale s Atlantide prvi put iskrcale na obali Mora blagostanja. posebno Atlantiñana. Vode. takoñer su nastanjivala vodena prostranstva koja su se nalazila oko Atlantide. Monocentrična bića. prije druge katastrofe. posebno oni koji su imali rodbinu ili svojtu u Bisernoj zemlji. njihove splavi je neočekivano zadesilo snažno «saliakuriapijansko komešanje" ili. "krv" planete. i u vrijeme koje je najpogodnije za njihovo uništavanje. Prvih nekoliko dana ti zemaljski profesionalci su se prepuštali svojim prirodnim sklonostima.

Čini mi se da sam prema tvojoj intonaciji naslutio da tim izrazom označavaš tricentrična bića koja objektivno zaslužuju prezir. koje se sastoji iz jednog planetarnog tijela ili sadrži više tijelo ili nadtjelesnu suštinu. Počeo sam ozbiljno da proučavam te religije i pošto sam se uvjerio da jedna od tih religija. koju je slijedila većina stanovnika Biserne zemlje. Svaka od tih religija zasnivala se na zasebnom i nezavisnom "religioznom učenju".Dragi djedice. kao i uvijek. dobar i objasni mi. koncentrirao sam svu svoju pozornost na nju. one su počele da šire ideje. molim te. kako bi pomogli tricentričnim stanovnicima planete. Kada se broj tricentričnih stanovnika treće grupe dovoljno povećao. objektivno značenje te riječi. Kozmički Svetitelj. a za sada ću ti reći samo to da on označava odreñenu dimenziju tricentričnog stvorenja. Jedan su izmislila ona tricentrična stvorenja čijoj su prirodi svojstvena takozvana «haznamaska" duševna svojstva. stiče sve više sljedbenika. Odlučio je da svoj cilj postigne prosvjećujući um Zemljana. i koju sam pažljivo izučio. To se dogodilo nekoliko vjekova prije nego što sam ja prvi put osobnim očima vidio Bisernu zemlju. istinskog Izaslanika našeg Sveopćeg Vječnog Tvorca. njih s vremena na vrijeme ovamo upućuju najbliži pomoćnici Oca Nebeskog. koji mu je dat Odozgo. koje s ostalima nije imalo ništa zajedničko. i kod stvorenja iz njihove blizine počela je da se formira duševna osobina uslijed koje se razvijao faktor. Ali. Belzebub. te oni počeše da naseljavaju centralne dijelove zemlje. Belzebub je nastavio: . uzevši obličje tricentričnog bića. vrlo opasan po normalnu "razmjenu supstanci". broj naseljenika nije prestajao da raste. istina ukratko. zaodjenuo se u formu Zemljanina i uzeo ime Buda. već si nekoliko puta spomenuo riječ "haznamas". Kada sam prvi put posjetio Bisernu zemlju. ispostavilo se da su u to doba bića nastanjena na Zemlji imala već nekoliko različitih religija. Budi. meñu tvojim ljubimcima postoje dva osnovna oblika "religioznih učenja". Trebalo je da egzistenciju tih stvorenja regulira manje ili više popustljivo.delte dviju velikih rijeka. reče: . poslat na Zemlju.Kada za to doñe vrijeme ispričat ću ti o tom "tipu" tricentričnih bića na koja primjenjujem ovaj izraz. da od vremena kada su se pojavile nezavisne vjere. zasnovana na učenju Svetog Bude. a drugi oblik je zasnovan na detaljnim objašnjenjima koja nam šalju Izaslanici Odozgo. saznao sam da je Kozmički Svetitelj. koje su izvirale u središtu kopna i ulijevale se u veliko vodeno prostranstvo. kada sam detaljno istražio to religiozno učenje. aktualizovanu uz pomoć Najvećeg Općekozmičkog Trogoautgokrata. ispričat ću ti. da unište u sebi posljedice nastale djelovanjem organa kundabufera. I tada. kako bi je doveo u sklad s čitavim Sunčevim sustavom. 97 . koja je tebi tako draga. mnogo razmišljao o tome kako da izvrši zadatak. iako su im omiljena mjesta i dalje bile doline dviju rijeka. U takvom biću se ne može pojaviti božanski impuls Objektivne Svijesti. Mislim da je neophodno da ti ispričam o porijeklu te religije. Prije nego što nastavim svoju priču o tricentričnim stanovnicima tog dijela Zemljine površine. Ali. Tu Hasejn prekide Belzebuba: . riješio sam da se za ostvarenje svoga cilja borim pomoću "havatviernonija". to jest religije. meñu njima su počele da se pojavljuju individue sa "haznamaskim" sposobnostima. čim su Kozmički Svetitelji saznali za žalosne rezultate tih dogañaja. prepuno bisernih školjki. Ne upuštajući se u dalja objašnjenja. oni su u svojoj milosti odlučili da se jedan od njih specijalno tamo uputi.Moj dječače. štetnije od uobičajenih.U prvo vrijeme naseljavali su samo dvije regije . osmjehujući se na svoj osobiti način.

prema tome. Mnogi od njih su se sami oslobodili djelovanja organa kundabufera: ili su stekli svoju istinsku suštinu. Uslijed toga. podržavajući vas u vašoj želji da se oslobodite štetnih osobina. izmeñu ostalog. tj. odlučili da. sve što su opažali. bića stvorena radi oživotvorenja Nada našeg Sveopćeg Oca! Ubrzo pošto su se pojavila vaša plemena. Bez obzira na to. drugim riječima. uz svemilostivu dozvolu. koje je izazvalo postojanje organa kundabufera i da spriječite dalji razvoj te nasljedne sklonosti. te su postepeno kod Zemljana formirane osobine. i nemoguće je bilo riješiti se nje. Sveti Buda je jasno shvatio da je Um žitelja Zemlje "instinktivno osjetljiv". koja je izazvala ozbiljne posljedice po sve što postoji.O. koje su iz važnih općekozmičkih razloga bile usañene vašim precima i koje su. prenoseći se iz generacije u generaciju. prešle i na vas. Čim su ustrojene te žaljenja dostojne okolnosti. na Zemlju je. koji je vrlo neobičan za tricentrična bića.Ovdje svakako treba dodati ono što sam utvrdio tokom svih brižljivih traganja. izazvane nekadašnjim postojanjem organa kundabufera. obavivši složene proračune. mogao je da odredi putove i pokaže vam kako da u sebi iskorijenite one osobine. Sveti Buda je o tome već govorio duže i podrobnije. On je uzeo vaše obličje i. pored ostalih poduzetih mjera. njihova svijest je transformirala na takav način da to više nije odgovaralo stvarnosti. bilo suñeno da umre prijevremeno.O. Zapovijed su odmah izvršili Kozmički Svetitelji koji su za taj problem bili odgovorni. koje ste sami stvorili. koristeći za svoje samousavršavanje Objektivni Um i uvjete zemaljskog života. Ta posljedica nije bila predviñena. ili su stvorili mogućnost za normalan budući život sebi sličnih. Prošlo je prilično vremena. kada je položaj u vašem sunčevom sustavu stabiliziran i kada je otpala potreba za tim mjerama. one koje beskrajno predano upravljaju Svemirom. Nešto kasnije. Ovoga puta je našao sljedeće riječi: . Kada je taj Kozmički Svetitelj u liku Zemljanina dostigao uzrast zrelog tricentričnog žitelja planete. nenormalni uvjeti života na Zemlji. zakonomjerne posljedice. koji nastaje kod više ili manje samostalnih kozmičkih suština poslije višestrukog ponavljanja neke radnje. naš Svemilostivi Nebeski Otac naredio je da one budu ukinute. koji nosite u sebi lik Njegov! Moju suštinu su ovamo uputile Sveobasjavajuće Sile. i da se. ne uspevši da 98 . još prije nego što će se na Zemlji pojaviti ovaj Kozmički Svetitelj. kako je potom prekasno shvaćeno. počeo je osobno da regulira egzistenciju vaših predaka. njegovo nekadašnje postojanje izazvalo. Sveti Buda je riješio da radi svoj posao koristeći njihov Um. bez obzira na to što je organ kundabufera vašim precima odstranjen. njemu je. to jest refleks. kao i vama. Ali. ali samo malobrojnim posvećenicima. Sunčev sustav je pogodila nenadana nevolja. postao nepotreban. Sveti Buda je okupio starješine treće azijske grupe i obratio im se sljedećim riječima: . doveli su do toga da je dužina vašeg života vrlo smanjena. i počeo je da im otkriva objektivne istine. Pokazalo se da je ta "sklonost" postala nasljedna i da je prenošena iz generacije u generaciju. sveti "raskoarno" Kozmičkog Svetitelja nastupio vrlo rano. Zato im je implantiran odreñeni organ sa specijalnim mogućnostima. Kozmički Svetitelji su. upućen jedan od Kozmičkih Svetitelja. da funkcionira jedino pod djelovanjem snažnih vanjskih impulsa. Da bi se spriječila svemirska katastrofa. tvorevine Stvoritelja svega postojećeg. vi. vašim precima ukloni organ kundabufera koji je. promjene i funkcioniranje svijesti vaših predaka. Prije svega. kada se odjednom ispostavilo da je. zajedno sa svim svojim svojstvima. pa je. koje odreñuju Svete Konačne Uzroke Bića.

Oni su počeli da mudruju nad njegovim uputama i savjetima i toliko su sve zakomplicirali. uz vašu pomoć. Kada sam razmatrao izvjesne probleme sa Svetim Ašjatom Šimem. posebno onih koji žive u Bisernoj zemlji. čak. Zato ću ti temeljno i podrobno ispričati o tome i reći ću ti kojim se redoslijedom razvijao taj običaj i kako se on izražava sada. u stabilnim uvjeta pronašao način iskorjenjivanja posljedica "propusta" Svih Kozmičkih Konačnih Uzroka. koje je on osobno izrekao. svojstvena toj prastaroj navici. Kod mene ta njihova osobina izaziva gorčinu. i uvijek iznova. na kraju krajeva. ako saznaš detalje nastanka onog običaja koji je doveo do iskrivljavanja učenja Istinskog Izaslanika Neba Svetog Bude. o kome ću ti uskoro pričati. naravno. osobine koje su se kod njih pojavile uslijed djelovanja organa kundabufera. koje su odgovorne za Općekozmičke Konačne Uzroke Bića neprestano su. ne bi mogao ni da pretpostavi da oni pripadaju njemu. tek onda kada sam šesti put bio na Zemlji. utvrdio sam da su u periodu kada je Istinski Izaslanik Odozgo Sveti Buda bio duhovni učitelj stanovnika tog dijela zemaljske površine. koja su živjela na toj planeti. jest da je ponekad dovoljan najsitniji. Tokom vijeka ona je u njihovom životu postala prirodna. Sveti Buda je mnogo razgovarao s ljudima i objasnio im kakav treba da bude njihov život i kojim redoslijedom jasan dio njihove svijesti treba da regulira manifestiranje podsvijesti. I sada. Poslije njegove smrti sve se ponovno vratilo na preñašnje stanje. u objektivnom smislu. kada je nenormalna egzistencija tricentričnih stanovnika Zemlje. pa da se promjeni na gore ili. kao i nasljedna sklonost prema njima. sve štetne posljedice o kojima sam govorio. postala ozbiljna smetnja za normalan. Karakteristična posebnost. koji te toliko interesira. Zahvaljujući tome. već su najbliži potomci suvremenika Istinskog Izaslanika Odozgo Svetog Bude pali kao žrtve štetnih osobina svoje prirode.izvrši zadatak koji mu je povjeren. počele postepeno da nestaju. posebno očigledne u naše vrijeme. djelomično zbog nenormalnih životnih uvjeta. ponavljale te pokušaje. da bih na licu mjesta. naš uvaženi Nasradin Hodža izrazio sljedećim riječima: "Od znanja je ostao samo dašak. djelomično zbog sklonosti Zemljana raznim "umovanjima". mogu se postepeno eliminirati. I zaista.uvijek besplodno. potpuno iskrivi "pravilan" vanjski ili unutrašnji tempo njihovog života. potpuno uništeno. koji je jedna od najvažnijih posljedica nenormalnih uvjeta njihovog života. nalazile istinske riječi Svetoga Bude. oni su potpuno izvitoperili Budine upute i savjete i. to jest. "pravilan"." Malo po malo. Ali. u osnovi nerazumijevanja. da bi sve ono do čega su došle tri ili četiri generacije poslije Bude. Navika da se mudruje dovela je do deformiranja stvarnih uputa i savjeta Svetog Bude i na taj način izazvala dodatno slabljenje njihove psihe. počela postepeno da deformira njegovo učenje i ono je. Poslije toga. 99 . u naše vrijeme. sasvim beznačajan razlog. Ti ćeš bolje shvatiti neobičnost psihe Zemljana. na veliku žalost svakog Nosioca Čistog Uma i na nesreću tricentričnih bića kasnijih generacija. harmonan razvoj čitavog Sunčevog sustava. ja sam ovamo poslat Odozgo. izazivajući žalosne nesporazume. ali . Ta navika je dovela do toga da je već druga generacija poslije smrti Izaslanika. Svetog Bude. ukazala se potreba da se ispita odreñena činjenica iz djelatnosti Istinskog Izaslanika Nebesa. nažalost. Sile. Moram da ti kažem da mi je sve to postalo jasno tek pošto je prošlo mnogo vremena od onoga doba o kome govori moja priča. kada bi se njihov sveti autor vratio na Zemlju i riješio da ih izuči. to jest običaja umovanja. poslije podrobnih istraživanja. Ispostavilo se da su se.

Sveti Buda je vrlo točnim izrazima objasnio da je moguće osloboditi se djelovanja organa kundabufera. Kada je Sveti Buda objašnjavao svojim učenicima kozmičke istine. Te proslavljene "zajednice" nazivane su "manastirima". da bi doživjeli "patnju" i izgrañivali u sebi "trpljenje". počela je da se prenosi iz generacije u generaciju. ali su svoj život planirali tako da "trpljenje" izgrañuju u samoći. uglavnom bili sljedbenici religije. u vidu da to treba raditi živeći meñu sebi sličnima. kako se tada smatralo. da usvoje očiglednu činjenicu.Svi tricentrični stanovnici kozmosa. krenuli su da neprekidno mudruju nad njegovim savjetom. naravno. Oni su.Jednom. koje je svojevremeno izrekao Buda. prema vlastitom izrazu. kako Zemljani kažu. "spasili svoje duše". ili u čitavim grupama. imao je. u stvarnosti treba da postanu samo čestice Sveobuhvatne Suštine. da se strpljenje postiže jedino u samoći. jasnu svakom biću koje raspolaže zdravim razumom: Božanski Učitelj. U njegovoj osnovi nalazilo se netočno razumijevanje nekih drugih riječi.na nesreću svih tricentričnih bića toga doba i budućih generacija. Ta pouka Svetog Bude proširila se meñu njegovim sljedbenicima i. Tu se snažno izražava neobičnost psihe tvojih ljubimaca. bez koje je samousavršavanje nemoguće. živjeli zajedno. točnim poukama Svog Bude i njihova je vjera bila nepokolebiva. koje je dijelila većina vjernika. već sam ti govorio da je od propasti Atlantide u prirodi tvojih miljenika počela da se formira takozvana "psihoorganska sklonost ka mudrovanju". da napuštaju društvo svojih suplemenika. koja je i sad vidljiva. Sveti Buda. to može izazvati. ukoliko se u sebi stalno izgrañuje sveti odnos prema neprijatnom ponašanju okoline. jer se jedino tako može obuhvatiti sve postojeće. ljudi druge i treće generacije poslije Bude. pošto se on već podvrgao svetom "raskoarnu". Evo što se dogodilo. svakodnevni život meñu ljudima. i neki od tvojih ljubimaca odlaze tamo tko bi. I eto . ja još nisam znao kako ona može biti iskorištena za postizanje moga cilja. Moj dječače. One postoje i sada.Jedan od najboljih načina za eliminiranje sklonosti ka formiranju onih osobina vaše prirode. tamošnji žitelji su. takozvani. kao što sam već rekao. Zbog toga se stvorila predstava. savjetujući im da u sebi izgrañuju odreñeno trpljenje. Izmeñu ostalog on je rekao: . koji vam nisu uvijek prijatni. čak. naravno. u tom cilju osnovali specijalne zajednice u kojima su. uključujući i Zemljane. trentrodianos ili. istina. pruža mogućnost izgrañivanja sposobnosti za trpljenje. koje se prenosi iz generacije u generaciju.jest «namjerna patnja". sve do naših dana. koji u prirodi svakog tricentričnog bića dovode do mogućnosti nastanka jednog od tri sveta načela božanskog Triamazakamno. zasnovane na. 100 . čija je osnova . razgovarajući s najbližima od svojih adepta. Čim sam to utvrdio. u kome su se posljedice utjecaja organa kundabufera izražavale najintenzivnije.na nebesima. izmeñu ostalog im je rekao: . On je savjetovao da se tako postupa jer. I eto. mnogi tricentrični stanovnici planete počeli su sami. mnogi Zemljani su se svjesno odricali svjetovnog života. Kada sam prvi put posjetio Bisernu Zemlju. koja se takoñer prenosi iz generacije u generaciju. Pristupajući izučavanju finesa njihove religije. shvatio sam kako se može iskoristiti religija. Ali. Ipak. Kako je smatrao Božanski Buda. Oni nisu mogli. vratimo se našem razgovoru. a najveća "namjerna patnja" može se postići ako prisiliš samoga sebe da trpiš nezadovoljstvo okoline. koje su izazvane posljedicama djelovanja organa kundabufera . "fizičke faktore". kasnije sam slučajno nabasao na jedno mišljenje. niti mogu. U vrijeme kada se učvrstilo mišljenje koje sam već spomenuo.

ja sam u Bisernoj zemlji lokalnom religioznom učenju smislio dodatak i počeo da ga širim na sve moguće načine. sveto načelo će da prelazi iz jedne vanjske forme u drugu . Ja sam tvrdio da čestice Sveobuhvatne Suštine. o kojoj nam je gorio božanski učitelj Sveti Buda. Zemljani su po svom običaju počeli da mudruju o Budinim objašnjenjima kozmičkih istina i došli su do zaključka da Prana u njima postoji još od momenta roñenja. kada sam sve to shvatio. Ta zabluda se održala do danas. 101 .Fundamentalno Načelo Sveobuhvatne Suštine obuhvaća sve u Svemiru.Ako se Sveta Prana. ali teško onome tko ima tek njen začetak. Zbog tog nesporazuma. a na različitim planetima ono od svojih čestica formira tricentrična bića. Zato. Sveta Prana. rekao im je sljedeće: . smatraju sebe česticama Prane. kristalizira u vama. već i u svim stvorenjima koja su roñena i žive na Zemlji. U stvari.O. već poslije dvije ili tri generacije. On je rekao: . on tako nešto možda nikada nije rekao. to jest. na taj način. koja u cilju ispunjenja nada Vječnog Tvorca može da aktualizira smisao i želju svega postojećeg u Svemiru. Te čestice. kada čestice uñu u kružno kretanje. Ali. čim sam shvatio da svi stanovnici Biserne zemlje. oni su sebe uvjerili da bez ulaganja bilo kakvih osobnih napora. Upravo preko tih bića mogu da funkcioniraju dva fundamentalna kozmička zakona: svetog Geapararašinoha i svetog Triamazakamno. dijete moje. obrazuju odreñenu jedinicu. tricentrični stanovnici planete Zemlje! Vi ste obdareni sposobnošću da osigurate funkcioniranje fundamentalnih svetih zakona. I eto. i već samo u njoj jednoj može da se koncentrira i fiksira Objektivni Um. Naš Tvorac je sve to zamislio i stvorio na takav način da. riješio sam da iskoristim taj podatak radi postizanja svog cilja. Istinski Izaslanik Neba Kiminaša. riješio sam da iskoristim zabludu Zemljana kako bih izvršio svoj zadatak. Pretpostavlja se da je Sveti Buda rekao: .Neka je blagoslovljen onaj koji ima dušu. koja je bila poznata pod nazivom Senkuori.samo venuti i gasiti se. Isto kao u Gobu. u suprotnom. reći ću da su moja marljiva istraživanja pokazala da bez obzira na to što se pretpostavlja kako je Sveti Buda tvrdio da Zemljani u sebi nose čestice Prane. božanski Um ih ponovno oduhovljuje i one se sjedinjuju s Primarnim Izvorom Sveobuhvatne Suštine. ljudima. Suvremenici Svetog Bude odlično su razumjeli njegovo objašnjenje i trudili su se iz sve snage da upiju i apsorbira čiste (dharme) Sveobuhvatne Suštine. ne postoji samo u nama. kako bi time omogućili Objektivnom Umu da se izrazi. vi možete da zadržite u sebi svete čestice Sveobuhvatne Suštine i da ih usavršavate sve do nivoa Božanskog Uma. koji u sebi nosi svete atome ili dharme. Ideja se sastojala u tome da sveta Prana. kada je jednom zajedno sa svojim učenicima došao u oblast. u vodi ili u zraku. vi možete svoj individualni Um (Manas) da usavršavate do potrebnog nivoa. Ali. stvarajući onu Cjelinu. i to svi bez izuzetka. kao što je to rekao sam Sveti Buda. prije nego što nastavim. uz svjesno ili nesvjesno učešće vašeg Ja. odlučio sam da djelujem putem religije. bilo da ono boravi na polovini Zemlje. dijete moje. oni već predstavljaju čestice te Sveobuhvatne Suštine. Ta Velika Sveobuhvatna Suština naziva se "Sveta Prana". prodiru u svako živo biće. neka je blagoslovljen i onaj tko je nema. Zanimljivo je ono što je o tome Zemljanima rekao jedan drugi Kozmički Svetitelj.

a već su se skoro na svakom koraku na ulicama grada mogli vidjeti njegovi stanovnici na. da ne samo što su prestali da ih prinose na žrtvu. Da. moj dječače. ne samo da su zabranjivala žrtvovanje bića drugačijih formi. Zbog neobičnosti njihove psihe. ja sam često uvjeravao slušaoce da su te riječi nekada sletjele s usana samoga Svetog Bude. Mnogi su se bojali da piju vodu. i bez toga prilično zamagljenu. prenošen iz generacije u generaciju. taj materijalni omotač . isto kao i nekada. da im "nesretna mala stvorenja". Zahvaljujući ovoj mojoj ideji. postoji još i sada u tijelima njegovih slušalaca. Evo na koji način je pola te riječi stiglo do naših ušiju. On je ispričao da je Anñeo Luizos taj dio na odgovarajući način nakalemio na repni dio onog mozga. moja nova izmišljotina dovela je u Bisernoj zemlji do željenih rezultata brže nego što sam mogao da očekujem. Oni su mi bespogovorno povjerovali i postali su moji aktivni i korisni pomoćnici. koja žive u zraku. Ukratko. izmeñu ostalog. već su samo doveli do nastanka svih mogućih oblika pseudoučenja. bez obzira na to što je aktivnost tog organa bila potpuno i zauvijek ugašena.. 102 . Pravila. tvoji miljenici su do te mjere promijenili svoj odnos prema bićima drugačijih formi. strepeći da se u njoj mogu naći mikroskopska. a i sada se tamo nalazi. od kojih su mnoga sada poznata kao "okultizam". Sveti Buda je. već i upotrebu njihovih planetarnih tijela kao "prve nasušne hrane". ukoliko vaš život bude dostojan života tricentričnih bića. štulama. iz neznanja. Oni su koristili štule da ne bi slučajno zgazili nekog insekta ili kakvo drugo majušno stvorenje. uzevši obličje Zemljanina. koji je kod njihovih predaka bio smješten duž leña. Ona. već su potpuno iskreno počeli da ih smatraju sebi sličnima. kako su sada vjerovali. koje je. Od tada su u gradu i njegovim predgrañima. tek zahvaćenu iz potoka ili rijeke. Ipak. takozvanim. I tako dalje. . "spiritualizam". od onih koje je svojevremeno objavio Sveti Buda. koje sam tamo našao.nema nikakvog značaja i vremenom može potpuno nestati. bilo slično njima. i nikako drugačije. samo zamagljuju svijest.. nije došla do naših dana. Drugi su iz predostrožnosti skrivali lica tkaninom. polovinu jedne riječi koriste suvremeni stanovnici te unikalne planete.Ali. Prošlo je samo nekoliko zemaljskih mjeseci od vremena ka sam počeo da propagiram svoje učenje. i naziva se "kičmenom moždinom". Moji prijatelji su svuda išli. stanovnicima Biserne Zemlje. i da oni slučajno. da je sve bilo upravo onako kako oni kažu. ne bi slučajno dospjela u usta ili nos. "te sirote malce. počele da bujaju zajednice. Saznao sam još da je Sveti Buda rekao. već i onih koje su nazivali "divljima". Najprije sam u istinitost nove ideje uvjerio svoje prijatelje. "psihoanaliza" i tako dalje. "teozofija". pokazali su se jalovim i nisu dali očekivane rezultate. utvrñena u tim zajednicama. i to ne samo onih koja su živjela meñu tricentričnim bićima. nijedna istina. kako je. a da toga nisu ni bili svjesni. i tome slično. a zatim i po čitavoj Bisernoj zemlji.Nažalost. oku ne vidljiva bića.nastavio je Buda . mogu da progutaju. uvjeravajući vatreno i strašno svoje prijatelje. koje je u njima specijalno izazvao Kozmički Svetitelj Božanski Buda. to namjerno stradanje i duhovni trud. Dakle. njegov materijalni omotač ostao u donjem djelu kičmene moždine i. čiji je cilj bio zaštita "bespomoćnih" stvorenja različitih formi. objasnio u koji dio tijela njihovih predaka je implantiran znameniti organ kundabufera. slične ljudima".

Onda su svojim slabim umom malo promozgali nad tom riječju i evo što su riješili: «Naravno. I potpuno je nejasno zašto su prije nekoliko vjekova. Naumio sam putovati kroz regiju koja je kasnije nazvana Tibetom. Suvremeni znanstvenici su čak smislili ime za donji dio kičmene moždine. "egzaktne znanosti" definiraju značenje tog dijela kičmene moždine . možda. 103 . Dakle. prenoseći se iz generacije u generaciju. a oni su smatrali da se materijalni omotač tog organa mora uništiti odmah. koji se nalazio s desne strane njenog zanosnog pupka. kada su oni. na dug period postigao ukidanje užasnog običaja prinošenja žrtava. sačuvano je do naših dana. pošto se ta riječ na njihovom jeziku glasila "lini". dok je taj organ bio aktivan. obavijena tisuću i jednom interpretacijom. tajnih i javnih. A. njegov naziv je mogao da sadrži korijen riječi «lik". Kada sam se uvjerio da sam lako i. i na bazi same te riječi postoje tisuće okultnih "znanosti". koji proučavaju tzv.duboka je tajna. koje apsolutno ništa ne objašnjavaju. kako bih se vratio na naš brod. izveli su jednu od uobičajenih šala u vezi naziva tog organa. i do naših dana. Tako je polovina riječi "kundabufer" sačuvana i. skupljeno od zaboravljenih latinskih korijena. najzad. Danas se cjelokupna takozvana "indijska filozofija" zasniva na znamenitoj "kundalini". oni su promijenili drugu polovinu naziva i umjesto "kundabufera" dobili riječ "kundalini". stigla. on se mora završavati riječju koja znači "bivši". kako je savjetovao Sveti Buda. odlučio sam da napustim Bisernu zemlju i krenem ka Moru blagostanja. po svom običaju.Meñutim. "znanstveno" objašnjenje koje sam već spomenuo. počeli da mudruju i pronalaze najrazličitije forme svojih znamenitih "stradanja". ali pošto je njegova sadržajna osnova sada uništena. a ne postepeno. iz čista mira. to ime dali madežu proslavljene arapske pripovjedačice Šeherezade. Korijen drugog dijela tog naziva slučajno se poklopio s riječju koja je na njihovom jeziku značila "lik". Ali na koji način suvremeni Zemljani.

koje su stvorila tricentrična bića. o kojoj ću ti pričati onda. Čim su sve pripreme izvršene. Zato smo tokom putovanja svi mi. kod tricentričnih bića. prolazili smo kroz čudesne zemlje. Ta bića su nazivana divljim i stigla su u te krajeve u potrazi za plijenom. Upravo zbog divljih životinja. već i po četveronoga stvorenja. koji stvara aktivni element Okidanoh. zato sam odlučio da organiziram svoju vlastitu karavanu i pristupio sam pripremama. kada se njihova planeta nalazila u odreñenom položaju u odnosu na svoje Sunce. naravno. morali noću biti vrlo pažljivi i oprezni. naprotiv. upravo u periodu. nego na mjestima koja smo vidjeli na putu u Bisernu zemlju. kako bismo zaštitili sebe. Oni su mogli da putuju onda. kada za to doñe vrijeme. Oni to vrijeme nazivaju "noć". "brdski jarci". neophodna za život. koja su tvoji miljenici pretvorili u robove. Noću je bila potrebna neprekidna pažnja. kako bih osigurao sve što nam je bilo potrebno za put. iznajmio sam izvjestan broj tvojih dvonogih miljenika. Nabavio sam nekoliko desetina četvoronogih stvorenja. i to ne samo po tricentrična bića. A pošto je to bilo vrijeme kada obično u te svrhe koriste planetarna tijela slabijih bića drugih formi nastanjenih na Zemlji. te zvijeri su ličile na gomile tvojih miljenika kada "igraju na burzi". gdje je priroda ove zlosretne planete bila još neobičnija. "magarci". koji će tjerati životinje i obavljati prost fizički rad. bili su u to vrijeme skoro nedostupni ljudima. koristeći pri tome svakakva sebi svojstvena lukavstva. Ta divlja stvorenja su bila vrlo opasna. nezavisno od famoznih kasta i klasa. ili biraju predstavnike za nekakvo društvo. to jest u vrijeme kada je u atmosferi njihove planete bio u toku proces Aieiouioja. Do toga je došlo uslijed anomalnih uvjeta. energija se proizvodi samo onda. 104 . to jest. Sretali smo mnogo monocentričnih i bicentričnih bića. a naročito oni koje sam iznajmio za izvršenje prostih poslova. tvoji miljenici su mogli da se kreću tim predjelima samo danju. već su po snazi i lukavstvu dostigle najviši stupanj svog razvoja. posebno one najmanje. ona su noću tumarala u potrazi za plijenom i lovila stvorenja. svoje četveronoge radnike i opremu.Poglavlje 22 PRVI PUT NA TIBETU Maršrutu. koji odgovara odreñenom prostornom položaju Zemlje. "prvom nasušnom hranom". Zemljani su u to vrijeme vrlo rijetko koristili. Ovoga puta. krajevi kroz koje je prolazio naš put. Noću se veliki broj divljih zvijeri u potrazi za nasušnom hranom. kada u atmosferi nema tog procesa. neophodan tokom puta. kako bi ih primorali da rade za zadovoljavanje njihovih egoističkih potreba. Dakle. ona su budna i tragaju za svojom prvom nasušnom hranom. o kome sam govorio. trebalo je graditi umjetne zaklone kako bismo zaštiti sebe i svoju imovinu od divljih stvorenja. koja se zovu "konji". koje su stvorila tricentrična stvorenja. Divlje životinje. zato što su upravo tada sva divlja stvorenja bila u stanju takozvanog "sna". opet zbog nenormalnih uvjeta egzistencije. čija će planetarna tijela iskoristiti za utoljavanje gladi. kada se u njihovim organizmima proizvodila energija. te tako nismo mogli da se naprosto priključimo nekom njihovom karavanu. Ahun i ja smo krenuli na put. čedo moje. «mule". okupljao oko našeg logora. Divlja stvorenja su predstavljala opasnost još i zbog toga što je upravo u to doba u njihovoj prirodi formirana odreñena funkcija. Oni su mogli da putuju tim predjelima samo «danju". koje kao svoj cilj proklamira opću sreću za sve. jer. koju smo odabrali za putovanje.

i svaka novoformirana grupa nazivana je sektom. shvatio sam da su voñe sekte još u Bisernoj zemlji. neometani sa strane. Ni jedna noć ne bi prošla. Pa ipak ću ti ispričati ponešto od onoga što sam tad vidio i saznao. jer je ta riječ smatrana uvredljivom i svi su tako nazivali samo one koji pripadaju drugoj sekti. te nam je svima. smislile vlastiti oblik "patnje". naprosto bilo neophodno da makar jednu noć provedemo mirno. putovanje bilo vrlo teško. nikada sebe nisu smatrali "sektašima". sektaška doktrina bi se pretvarala u vladajuću religiju. a koja se zove "Krotitelji samih sebe". Sada se zove Tibet. a posebno našim dvonogim radnicima.Da bismo otjerali divlja stvorenja. ono je postalo prijestolnica. ona su se sasvim nedavno preselila ovamo iz Biserne zemlje. oni su ga nazivali «stradanjem u usamljeništvu". a koja je od davnina svojstvena samo njima. oni bi se podijelili na tabore. bila zasnovana na točnim uputama Svetoga Bude. Ipak. Ali. koja te toliko zanima. Upravo zato su se naši domaćini i nastanili tako daleko od svog naroda . Naselje se zvalo "Sinkratorca". ali usput smo vidjeli i saznali mnogo novih stvari o životu Zemljana. Žitelji naselja. sljedbenici neke sekte bili su sektaši u očima svih ostalih samo dotle dok ne bi nabavili "oružje" i "brodove". Tu sektu su organizirali sljedbenici vjere. tako da se njihov broj neprekidno smanjivao. nego put u Bisernu zemlju. želim da ispričam o još jednoj osobnosti stanovnika planete. a već je meñu njenim sljedbenicima dolazilo do raskola. gdje bića koja ne pripadaju njihovoj sekti i nisu posvećena u njihovu tajnu. Odlučili su da odu u nepristupačna mjesta. Za vrijeme večernjeg razgovora ispostavilo se da naši gostoljubivi domaćini pripadaju sekti koja je dobro poznata u Bisernoj zemlji. Žitelji su nam dozvolili da se smjestimo kod njih i mi smo se tome vrlo obradovali.nastojali su da. Naš povratak na More blagostanja pokazao se dužim. tobože. postali su sektaši odvojivši se upravo od one religije koju sam ja tako brižljivo izučio. zato što smo bili vrlo iznureni neprekidnom borbom s divljim bićima. strijelama ubijali ona stvorenja koja bi se suviše približila logoru. Putovali smo više od mjesec dana prije nego što smo se dokopali omanjeg naselja tricentričnih bića. kako smo saznali. dok su naši dvonogi radnici. izazovu u sebi to famozno "stradanje". kao i mnogi drugi ljudi. oni su se sa svojim porodicama preselili na nove 105 . iako je poslije toga više puta mijenjala ime. nastala je uslijed nepravilnog shvaćanja jednog principa budizma. da mnogo zemaljskih "vjekova" nisam mogao da se toga sjetim a da ne zadrhtim. po čitavu noć smo palili vatre. a da "lavovi". sve što sam od tih fanatika saznao te noći i vidio sutradan. nešto prije preseljenja u planine. a čim bi na raspolaganju imali dovoljan broj i jednog i drugog. kada su te teritorije naseljene. Čedo moje. Tek što bi se pojavila neka nova religija. Poslije dugog traganja oni su otkrili to mjesto. U vezi s tim. u kome smo prenoćili. ostavilo je na mene tako težak utisak. gdje smo mi imali sreće da dospemo i uvjerimo se da je njegov položaj vrlo dobar. ali je bez obzira na to. Sekta "Krotitelja samih sebe". Razgovarajući te večeri s domaćinima. Stigli smo u naselje kada je već padala noć i potražili smo "smještaj". bez obzira na moju zabranu. a kasnije. Oni su se brižljivo pripremili za put. Zemlja se zvala isto tako. ona je kasnije postala poznata pod imenom "budizam". "tigrovi" ili «hijene" ne odvuku jedno ili nekoliko naših četveronogih bića. Zanimljivo je da oni koji pripadaju sekti. neće moći da ih spriječe u nošenju "patnji" koje su sami smislili. tako da je to potpuno opravdalo utrošeno vrijeme. koja je.

nastavili smo put. Oni su se zavjetovali . bili ugrañeni sobičci. Raskol se dogodio nešto prije našeg dolaska u Sinkratou. svojstvene svojoj veri. njihove obitelji su saznale o čemu se zapravo radi i pobunile su se. da se sjedine sa Sveobuhvatnom Suštinom – božanskom Pranom. smatrao je božanski učitelj. datih u zičaju. i oni su u njima mogli do mile volje da manipuliraju svojim "osjećajima" i "mislima". Ali. obično svojstvenih takvim ljudima. U prvo vrijeme. te smo zamolili monahe da se nakratko zadržimo u njihovom manastiru. Sada ću ti ispričati o principijelnim razlozima koji su sektaše doveli do raskola. U zid su s unutrašnje strane. Zidovi ćelija bili su ravni. nazivali su se "katoliklude". Polovina te zgrade bila je za stanovanje. Drim riječima.živjet će na odreñeni način sve dotle dok njihova tijela ne budu potpuno dokrajčena. od samog početka svoje povijesti. To je potrebno. To je dovelo do raskola. sektaši sebi dali riječ da će napustiti društvo sebi sličnih i da će se po svaku cijenu osloboditi posljedica dijelova onog organa o kome im je pričao božanski učitelj Sveti Buda. kroz koji je s velikim trudom mogla da proñe ruka. koji su ostali vjerni starim zavjetima. sekta se raspala na dvije samostalne grupe. a u drugoj su monasi obavljali obrede. na malom meñusobnom rastajanju. Put je vodio pored manastira. Učinilo nam se čudno to što nas bića. oni su svoju novu domovinu nazvali «Sinkratorca". I tako smo se iznenada našli u "svetinji svetinja" njihove vjere. naspavani i odmorni. gdje su naširoko prakticirale svoje posebne oblike stradanja. Takva mjesta. nisu odbila. postojao kod njihovih predaka.glavna manastirska zgrada. «do smrti". Kada je veliki broj sektaša. i male grupe šizmatika počele su da se sele na nova mjesta. pobunile su se i digle uzbunu. nanijetih djelovanjem organa kundabufera koji je. za koja su smatrali da više odgovaraju usamljeničkom životu. Upravo je bilo vrijeme kada smo obično pravili predah i hranili svoje četveronožne trudbenike. koji su sami smislili. odustao od obaveza. Oslobodivši se tih naslaga oni bi mogli. koja sebe nazivaju monasima. vratimo se našem putovanju. Oni. tj. ortodokslude su već izgradile nedaleko od starog naselja dobro organiziran manastir. oni su na taj način željeli da ono što su nazivali "dušom" "očiste" od tuñih naslaga. nešto iznad poda. Upravo su u tim ćelijama bili zazidani "najdostojniji" monasi. dok su se još nalazili u Bisernoj zemlji. da čak ni bića koja posjeduju Čist Um nisu u to mogla da dopru. već su nas odmah pustila unutra. Sljedećeg jutra. preuzetih u domovini. a oni koji su odustali od zakletvi. kada su se smjestili na novom mjestu i pristupili ostvarenju svoje ideje o novom obliku patnje. njihov život je protjecao više ili manje harmonično i mirno. Ispostavilo se da su. poslije preseljenja na novo mjesto. gdje su boravili članovi sekte. skoro nepristupačne za njihove obične sugrañane. pošto su ih na to nagovorile žene. shvatile što te patnje predstavljaju. Upravo po tim sobičcima mantir se razlikovao od drugih manastira na Zemlji. i to bez ikakve oholosti i uobraženosti. ali. Kada smo se mi pojavili u Sinkratorcu. U centru prostranog dvorišta nalazila se velika masivna grañevina . izuzev majušnog otvora. Od tada "Krotitelji samih sebe" imaju različita imena. kada su počeli u praksi da primjenjuju oblik "patnje". Budistički manastir ortodoksluda zauzimao je veliku teritoriju i bio opkoljen masivnim zidovima. koji su njegove stanovnike štitili od bića njihovog obličja i od divljih stvorova. kako bi bolje shvatio moje dalje pripovijedanje. sada su se zvali "ortodokslude". Ali. prema riječima Svetog Bude. posebno žene. 106 . ljudi vrlo vješto skrivaju od tuñih očiju. oni su toliko postigli u smišljanju i uspješnom skrivanju tajni. i kada su njihove obitelji. Kao što sam već rekao.teritorije. koji su za tuñe oči ostajali tajna.

pokazao sam da visina planinskog lanca raste iz decenije u deceniju. kada sam statistički obradio svoja promatranja tog procesa. odmah sam pomislio da on u sebi nosi klicu buduće kozmičke katastrofe. U samoj Bisernoj zemlji. Tvoji zazidani ljubimci ostajali su u manastirskim grobnicama sve dotle. Nastavili smo svoj put ka Moru blagostanja i opet smo išli kroz planinsku zemlju gdje su konglomerati raznih minerala iz Zemljine utrobe formirali raznovrsne izbočine i tvorbe najrazličitijih oblika. doturajući im na svaka 24 sata. čiji je dio i Tibet. komad kruha i krčažić vode. Na primjer. dijete moje . napustili smo to žalosno mjesto. Zbog tih vrhova. Kasnije. i boravili su u velikoj zgradi u centru manastirskog dvorišta. U jednoj glavi svoga rada. čekajući svoj red. "zemljotresa". drugim riječima. koja "uzalud strada". Ovi su to činili s najdubljim poštovanjem. kroz jedan majušni otvor. Kada sam prvi put vidio taj neobičan fenomen. naša osjećanja i naše misli teško bi se mogle nazvati prijatnim. koju sam uočio u tim krajevima planete. ona se čak 107 . Upravo sam tamo izračunao kada je i na koji način izuzetna visina Tibeta bila uzrok "planetarnih udara". tobože. planetarno tijelo toga stvorenja. Čim bi se prijatelji zazidanog uvjerili u njegovu smrt. kada bi se tamo popeo. ne bi došlo svom kraju. koje je dobrovoljno dovelo sebe do propasti. . da planine na drugim kontinentima ne mogu čak ni da se usporede s njenim vrhovima. a na nekim mjestima. otkrili smo da su sve ćelije zauzete. ispričat ću ti o jednoj vrlo neobičnoj pojavi.sve dotle dok se njihova planetarna egzistencija ne okonča. ili. gdje se mogao izvesti čin koji je predstavljao krunu njihove religiozne doktrine. Redove fanatičnih monaha postepeno su pokopavali drugi članovi te osobite sekte. njegovi vrhovi su se. dok njihovo bivstvovanje. prepuno lišavanja. Kada smo stupili meñu zidove manastira. koja tebe toliko zanima. koji su pristizali iz Biserne zemlje.Da. imajući za to razloga. moja mračna predosjećanja još su se pojačala. nepokretno i polugladno. Kada sam prvi put bio u regiji koja je sada poznata kao "Tibet". "blastegoklornijanska sfera". Riskirat ću da tvrdim da bi. Kada smo se odmorili i nahranili svoje dvonoge i četveronoge radnike. uzdizali vrlo visoko.uzdahnuo je Belzebub . Takva praksa je i bila razlog što su se žene "Krotitelja samih sebe" svojevremeno pobunile i izazvale raskol u sekti. ali se ipak nisu mnogo razlikovali od sličnih formacija. na mjestima koja Zemljani nazivaju «planinskim lancem". i posljednji put. tako i u Aziji. gdje su se trentrična bića žrtvovala zbog nesretnog organa koji su Veliki Kozmički Svetitelji. bilo bi izvučeno iz improvizirane grobnice. da su mnogi vrhovi postali viši od svih današnjih formacija te planete. Ali. toliko su otišli u visinu. kako na drugim kontinentima. naravno. O zazidanima su brinuli drugi monasi. svojevremeno implantirali drevnim stanovnicima zlosretne planete. kada sam stigao na Zemlju šesti. nastala je tzv.kada smo krenuli na put. a na njegovo mjesto je odmah dolazio drugi nesretni fanatik tog kobnog učenja. zasnovane na učenju Svetoga Bude. kako ih nazivaju tvoji ljubimci. Oni su bili kandidati za zaziñivanje. svi privrženici sekte znali su za postojanje tog specijalno izgrañenog mjesta. Uzgred. vrhovi koji obrazuju glavni lanac. u Zemljinoj atmosferi su se pojavile formacije koje izazivaju debalans. morao sam ponovno da boravim na tim nezaboravnim mjestima i zapazio sam da se čitava zemlja toliko izdigla nad ostalim kopnom. a u svakom većem centru oni su imali agente koji su sektašima pomagali da doñu do manastira. mogao pomoću teleskopa jasno da razlikuješ suprotnu stranu Zemlje.

reče Belzebub i doda . kako bi rekli tvoji ljubimci Zemljani. s vremena na vrijeme promatrao sam tvoje ljubimce pomoću svog moćnog teskuana (teleskopa). poduzeti blagovremene mjere. da krene tamo i na licu mjesta razjasni uzroke opasnih pojava. Dakle. da vam saopćim podatke o rastu Tibetskih planina. već staloženije . i dokopali se izvora rijeke Kerji. koja tebe toliko zanima. i Njegovo Prevashodstvo su izvoljeli da me udostoje razgovora. ja ne sumnjam da će Najveći Kozmički Svetitelji. Zbog toga na odreñenim mjestima te planete. on ima "kesistsantijansku" površinu. i bubnu sljedeće: . gdje smo boravili u progonstvu. Nekoliko dana kasnije.i sada razvija. . Belzebubovo lice dobi uobičajeni izraz i on nastavi svoju priču. Eto zašto Arhanñeo Luizos užurbano dovršava sve tekuće poslove. . nastavi on. . udostojen privilegije da u prisutnosti svoje subraće pred noge Jedinosušnog i Vječnog donese peticiju u kojoj se gorilo o anomalnom rastu nekih planina na planeti koja očigledno spada upravo u taj Sunčev sustav. u zavisnosti od kretanja Zemlje njenom putanjom. dopustite mi Vaša Svjetlosti . Materijalna priroda te "sfere" ne dopušta da se ostvari normalno uzajamno djelovanje svih planeta Sunčevog sustava. najzad smo prošli oblasti. koje se sada nazivaju Tibetom. drugačije rečeno. Rekavši to. kao i da poduzme potrebne mjere. u svom Sunčevom sustavu predstavlja neobičnu pojavu. njena atmosfera u odreñenim vremenskim momentima biva "privučena" u atmosferu drugih planeta ili kometa tog sustava. brige da će u Svemiru zauvijek nestati uspomena na našeg najmudrijeg od mudrih. Dragi Ahune . zbog transformacije kozmičkih supstanci. Ipak. kako bi krenuo na put. Upravo pred naš odlazak s Karatasa. zato što sam se zainteresirao za djelatnost tricentričnih stanovnika Marsa. Vaša Milosti. ako se nastavi abnormalni rast Tibetskih planina. odlično.Dopustite. prije ili kasnije doći do katastrofe općekozmičkih razmjera. a druga . Vratili smo se na Mars i prošlo je mnogo vremena prije no što sam ponovno doletio na Zemlju. čega ste izvoljeli da se sjetite. polovina njegove površine sastoji se iz čvrste materije. Slava našem Tvorcu! Tvoje riječi će mi nesumnjivo pomoći da se oslobodim brige. Možda se sjećate. u svom beskrajnom milosrñu. već upoznatom s tim sustavom.imao sam sreće da sretnem vladara našeg sustava Arhanñela Viluara. jedna polovina predstavlja kompaktan kontinent. pa ipak. Vaša Milosti. u procesu ostvarenja «općekozmičke harmonije".Savladavajući razne teškoće. dolazi do "planetarnih udara" ili "zemljotresa". koji vrlo tanano opaža kozmičke procese. kada smo živjeli na pleti Zernakur. 108 . Treba naglasiti da mjesto.prekide Beelzebuba Ahun.Hvala ti za te podatke. ako prijetnja postane očigledna.Odlično. beskrajno poštovanog Nasradina Hodžu. spustivši se rijekom do mora Blagostanja. na kome dolazi do udara. Treba reći da Mars.od «saliakuriapninskih" masa ili.Dopustite mi. On je. koju sam prvi put osjetio kada sam primijetio anomalni rast Tibetskih planina. a druga je prekrivena vodom. i Njegovo Prevashodstvo su rekli da je kozmički Sveti Lama. na to pitanje odgovorio i odmah naredio Arhaelu Luizosu. Eto zašto će. zavisi od toga kakav položaj u danom momentu Zemlja zauzima u odnosu na druga nebeska tijela Sunčevog sustava. Njegovo Prevashodstvo Arhanñeo Viluar je bio običan Anñeo i često nam je navraćao u goste. Dugo se nisam vraćao na Zemlju. Za vrijeme našeg razgovora spomenuo sam Sunčev sustav. vratili smo se na naš brod "Mogućnost". koja je na ovoj planeti bila u punom zamahu.

Prema tome. Ponekad sam radi odmora odlazio na planetu Saturn. morali su da koriste pričuve planetarne vode. koji je udaljene objekte uvećavao 7. koji je tada već bio moj najbolji prijatelj. Marsijanci su neprekidno morali da pronalaze sve nove i nove mašine i mehanizme. i kome sam dugovao izvanredan pribor . jedino iz takozvane "rose". mene «su oduvijek zanimali novi pronalasci i zato sam bio obuzet tim novim poduhvatom.moj novi teskuano. počeli su da kopaju specijalne "kanale" za puštanje vode. a da bi ga povećali. taj rod je bio očigledno nedovoljan za Marsijance. upravo pred moj povratak sa Zemlje. da bih se vidio sa Gornahoorom Karkarom. neophodnu za svoj rast. 109 . da nañu način i dopreme je sa suprotne strane Marsa.000. dakle. te je rod žita uvijek činio samo jednu sedminu od ukupnog procesa božanskog Geptaparaparšinoha.Pošto tricentrični stanovnici Marsa kao prvu nasušnu hranu upotrebljavaju samo prosforu ili. kako to Zemljani zovu. oni uvijek siju "pšenicu" na kopnenom djelu svoje planete.285 puta. To je bio vrlo kompliciran posao i da bi ga uspješno obavili. Kao što znaš. Za nekoliko godina oni su najzad uspjeli da riješe to pitanje i. "kruh". moj dječače. meñu kojima je bilo i vrlo originalnih i oštroumnih primjera. Ali u tom djelu pšenica može da dobiva vlagu.

kao i u razgovorima. koji su se odvijali kako u kozmičkim supstancama iz kojih se sastoji atmosfera planeta. Zbog toga sam odlučio da odem na Zemlju i da odande prevezem na Saturn nekoliko bića koje Zemljani nazivaju «majmunima». a jednom mi je palo na pamet da ga pozovem na Mars. Rezultat naših besjeda bio je da se moj prijatelj toliko zainteresirao za tvoje miljenike da me je vrlo ozbiljno zamolio da ga snabdijevam detaljnim informacijama o svojim promatranja. Počeo sam da mu šaljem (kao i tvom stricu Tuilanu) kopije svojih zapisa o Zemljanima.Poglavlje 23 ČETVRTO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Belzebub je nastavio svoju priču ovako: . on je kratko razmislio i složio se. A sada ću ti reći zašto je Karkar smatrao potrebnim moj povratak na Zemlju. uvećavao udaljene kozmičke objekte 7.000. moram da kažem da sam uvijek. s njim dijelio svoje utiske o neobičnosti psihe tricentričnih stanovnika Zemlje. tako što je u nju postavio aparat za proizvodnju materije koja stvara atmosferu Saturna. jer je rad u laboratoriji postajao sve složeniji. poletjeli smo na Mars i sretno stigli mojoj kući. dugovao učenosti svoga prijatelja. kada sam predložio Gornahooru Karkaru da poleti sa mnom na Mars. Pomoću tog teskuana. bića prilagoñenog da živi jedino na svojoj rodnoj planeti. iznenada smo uočili jednu činjenicu. te smo odmah počeli da razmišljamo o tome kako da izvedemo našu namjeru. koristeći pri tome odreñene procese. po kome je moja opservatorija postala slavna u čitavom svijetu. koji je on konstruirao. kao što sam već spomenuo. da bismo na njima izvršili niz eksperenata radi objašnjenja činjenice koja nas je naprosto zaprepastila. jer je na nju. kako bi mi na licu mjesta pomogao svojim znanjem. i moj prijatelj se vrlo brzo aklimatizirao i osjećao se skoro kao kod kuće.Četvrti put sam posjetio Zemlju na molbu svog prijatelja Gornahoora Karkara. posjećivao Saturn da bih se vidio sa svojim drugom. Upravo za vrijeme svog boravka na Marsu. pristupio opremanju specijalne prostorije na brodu "Mogućnost". kada su izvršene sve pripreme. Prije svega. ili "teleskop". Želim da naglasim da je moja laboratorija kasnije postala poznata i da je oprema u njoj zaista bila najbolja u Svemiru. Atmosfera na Marsu je slična atmosferi Saturna. Za vrijeme tih susreta uvjerio sam se u njegovu veliku učenost. A to sam. Dakle. asistent mog prijatelja je.285 puta. bio adaptiran organizam Gornahoora Karkara. Teškoća se sastojala u tome što je naša maršruta sa Saturna na Mars prolazila kroz kozmičke sfere koje još nisu odgovarale prirodi Gornahoora Karkara. 110 . Već sam rekao da sam ponekad. tako i u kozmičkom eteru meñuprostornih sfera. prema svojoj prirodi. koji bi se tokom «općekozmičkog kretanja" u nekom momentu našao u mom vidnom polju. zato što je. od vremena kada sam se sprijateljio s Gornahoorom Karkarom. Teskuano. Sutradan. on je smislio "teskuano". mogao sam ponekad iz svog doma na Marsu da promatram sve što se dogaña na površini nekih planeta onog zvjezdanog sustava. radi odmora. pošto samo razmotrili to pitanje. uglavnom. tokom "razmijene osobnih poslanica". pod njegovim rukovodstvom. koja je meñu nama postala predmet ozbiljne razmijene mišljenja. Jednom. kada smo Gornahoor Karkar i ja zajedno pomoću teskuana promatrali život tvojih miljenika. bio je čudo naučnog Uma. «Kipreno» kasnije.

koji je trajao oko pola vijeka. drugo.uzgred. Moram ti reći da zbog nenormalnih životnih uvjeta. nastalih kao rezultat sedmog planetarnog procesa uzajamnog uništavanja. nego baš od "podivljalih" ljudi. kako oni kažu. Što se tiče lažne teorije. Iako ih je to pitanje. Ta fatalna ideja izrodila je tada kod većine tih nesretnika još jedno svojstvo. ta teorija je postepeno zaboravljena i nestala je iz njihovog pamćenja. Početak te "pometnje" predstavlja umovanje jednog "znanstvenika nove formacije". i zato je ovaj bio potpuno slobodan. problem. jer mu je donijet "lejtuharos". a bolesna sklonost ka umovanju počela da se manifestira izrazito snažno . koje je dovelo do tako čudovišne ideje. povodom porijekla majmuna. naravno . ili problem porijekla. to pitanje uglavnom pokreću dvonošci koji žive na kontinentu nazvanom "Amerika". bespogovorno povjerovali "tetkinom razmaženku" i nisu čak ni pokušali da ga kritiziraju. polazeći od iste 111 . nasljeñivano je iz generacije u generaciju i stiglo do mnogih suvremenih Zemljana. zauzelo važno mjesto u razmišljanjima tvojih miljenika. Menitkel je prikupio bogat materijal o porijeklu majmuna. Ali. koju je sročio "nasljednik zelenaša". po imenu Darwin. kada se takozvana "kultura" koncentrirala na "europski" kontinent. Eterogram mi je poslat s Marsa i."veliki" i. prvi put došlo kada je takozvani «kulturni centar" bila zemlja Tikliamiš. dokaza koji mogu da se rode u Umu tih čudaka Zemljana. Vrlo se dobro sjećam da je do «pometnje u umovima". ta bolest potpada pod fundamentalni kozmički zakon Geptaparaparšinoh prema kome se njen intenzitet mijenja u odreñenim ciklusima . Iz dosade. Njegov ujak zelenaš. jednom. Belzebub se okrete svom unuku i reče: . na osnovu kojeg je sklepao zamršenu teoriju. obavještava me da je «majmunsko pitanje" vrlo zabrinulo tricentrične stanovnike Zemlje.tada je. ili majmuni od njih. razumije se.Tu je Belzebub napravio stanku. Poticaj za pojačano zanimanje za dati problem dao je učeni Zemljanin. To svojstvo. koje sam upravo spomenuo. U ovom eterogramu govori se o tvojim ljubimcima i o majmunima. još odavno imaju jednu neobičnu osobinu. koje je kod njih izazvalo lažno osjećanje da su majmuni nešto sveto. i doveo do onoga što je nazvano "sedmim velikim procesom uzajamnog uništavanja". koja se povremeno intenzivira. novog kova. Pošto je saslušao tekst. po običaju. koju je snabdio svim mogućim vrstama «logičkih dokaza». koji je trebalo da prinese svom organu sluha kako bi čuo saopćenje. postavši instinktivnim. ni manje ni više. po imenu Menitkel. dobio je na poklon knjigu pod nazivom "Uputa o pravilima bontona i o pisanju ljubavnih pisama". Njegovi suvremenici su. kakve se koincidencije dogañaju u našem svijetu. dijete moje. U svojoj teoriji Menitkel je "dokazao" da su njegova "braća majmuni" postali. tricentrična bića. kako me obavještava ovaj eterogram. "vruća tema dana". koja su nastala i žive na Zemlji. naravno. koja nije imala djece. Ipak. bila je poznata provodadžika i zvana je u kuće raznih vlastodržaca.Vidiš li. kada je on već bio skoro odrastao čovjek. njegova tetka. Menitkel je postao znanstvenik iz dva razloga: prvo. uslijed raznih dogañaja. majmunsko pitanje. u većoj ili manjoj mjeri brinulo i prije. a ponekad u njima potiče vrlo snažnu želju da po svaku cijenu ustanove tko je od koga postao: oni od majmuna. Sada. to jest metalna pločica sa snimljenim eterogramom. ona se održala na svojoj poziciji oko dvije stotine godina i čvrsto se uglavila u "Umove" većine Zemljana. izmeñu ostalog. Taj "veliki" znanstvenik je. ostavio je Menitkelu bogato nasljedstvo. ono je sada već vrlo dugo. na nesreću tricentričnih stanovnika Svemira. koji se rodio u čudnom "Umu" tvojih miljenika postao je predmet diskusija i igre fantazije. od tada.

niti su majmuni postali od ljudi." Da su se prilikom rješavanja tog pitanja sjetili te mudre maksime. 112 .povijest tih vrsta počela je tek kasnije. tvrdio nešto potpuno suprotno ovome. iznenada su se našla na novoformiranim. zapravo.zahvaljujući svijesti. ta supstanca se pojavljuje kod svih bića. koja će kasnije biti dominantna. Kao početak razvoja tih "nepravilnih" bića . a drugi . već je uzrok pojave majmuna. ako je riječ o ženama. kod tricentričnih bića. mnogi su počeli da čine stvari koje ne priliče tricentričnim bićima. ona ima još jednu funkciju . neophodnih za život. kao i monocentrična i bicentrična bića koja su imala sreću da prežive. da izbacuju iz sebe svetu supstancu samo radi zadovoljavanja te želje. "muškarci" i "žene".baš kao i svih manje ili više ozbiljnih dogañaja (ozbiljnih u subjektivnom smislu). Tu osobinu predstavlja želja za "uživanjem". i ne posjeduje nikakve vanjske i unutrašnje razlike. koja je zadesila Zemlju.u ženama. Zahvaljujući dalekovidnosti i volji našeg Sveopćeg Oca Stvoritelja. imaj u vidu da su više vjekova Zemljani razmatrali ovo i njemu slična efemerna pitanja. Ta sveta supstanca zove se «egzioegari". Upravo zato su mnoga tricentrična bića aktivnog i pasivnog pola ili. to jest bez partnera suprotnog pola. prije druge katastrofe. nije bilo čak ni spomena da bi se oni mogli pojaviti . Prvi je . i da su takva razmišljanja smatrali "višim manifestacijama Uma". kao i dijelovi kontinenata. Prije nego što nastavim priču. ne bilo nikakvih majmuna. u vrijeme kada su posljedice djelovanja organa kundabufera počele da se manifestiraju u prirodi Zemljana. kako oni kažu. Kao prvo. kada bi znali da primjene jedan drugi aforizam našeg jedinstvenog Nasradina Hodže. Kada je planetu pogodila druga katastrofa. i u suglasnosti s Velikom Prirodom. reći ću ti nešto o onoj svetoj supstanci koja je rezultat progresivne transformacije svakog oblika "nasušne hrane" i formira se kod svakog bića bez obzira na njegov "moždani sustav". možda bi objasnili tajnu porijekla svojih "roñaka". ljudi postali od "gospode majmuna". a da bi je ostvarili. U svakom slučaju. Ja mislim da bi tvoji miljenici mogli da nañu odgovor na ovo pitanje.nenormalni uvjeti koje su tvoji ljubimci sami stvorili. Nešto prije druge katastrofe. potpuno nepoznatim dijelovima kopna. ili «jajna ćelija". poslužila su dva potpuno nezavisna uzroka. to jest. te je sve živo bilo obuzeto užasom. Što se tiče istinitosti ovih teorija "velikih" zemaljskih znanstvenika. kao i svih drugih nesporazuma . koje ih toliko muči. a tvoji miljenici je nazivaju "sperma" (kada se radi o muškarcima). u njima je postepeno formirana osoba. ona se svjesno može preobraziti u cilju formiranja nadtjelesnih suština. koju suvremeni tricentrični Zemljani nazivaju «propašću Atlantide". On je govorio da su.djelomičan propust jednog od Najviših Kozmičkih Svetitelja. jer traže biser u govnu". Neki od tvojih tricentričnih ljubimaca. bila prinuñena da vrlo dugo žive izolirano. Ali. Na njihovom mjestu formirani su novi dijelovi kopna. ja tu mogu jedino da se sjetim našeg mudrog Nasradina Hodže. kako bi sva bića mogla svjesno ili automatski da ispune dug koji se sastoji u produžetku vrste. Genealogija majmuna je vrlo složena i neobična. koji je jednom rekao: "Oni zaslužuju jedino spomen. Radi se o tome da niti su ljudi postali od majmuna. pod vodom je nestala ne samo Atlantida. i ja ću ti je vrlo detaljno izložiti. nego su nestala i druga velika i mala otoka.zemaljske logike od koje je pošao i Menitkel. koji je on često ponavljao: "Žena je uzrok svih nesporazuma. Sve te promjene trajale su dugo i bile su praćene neprekidnim potresima.

ili negativna sila tog svetog zakona. ili pozitivna sila svetog Triamazikaa. uz učešće treće samostalne sile svetog Triamazikamna. Priroda odredila za odvijanje normalnog procesa korištenja egzioegara u cilju produžetka vrste. većina Zemljana nije željela da se zadovolji uobičajenim procesom izbacivanja svete supstance. kao i na drugim planetima Svemira. Sve je to dovelo do toga da su se u našem velikom Svemiru pojavila bića koja se mogu opisati riječima Nasradina Hodže "nit' smrde nit' mirišu". sva osnovna pravila i zakonitosti stvaranja i postojanja svijeta. sile "božanskog pomirenja". anomalija u sjedinjavanju dvaju egzioegarija različitih vrsta može se dogoditi jedino pod utjecajem kozmičkog zakona. uslijed čega su ti procesi. ili "žene". sveta supstanca. kako sada kažu. a pošto su nekoliko godina morala da žive bez jedinki suprotnog pola. iako prethodno potpuno samostalni. Isto kao i kod nas. "onanam" i "pederastiju". Razmotrimo sada mogućnost da do takve anomalije doñe prilikom sjedinjavanja dva različita egzioegarija. kako bi osigurao procese koji se odvijaju u Svemiru. u njima se rañalo jedno čudno osjećanje. koju je Velika Priroda i dalje stvarala u cilju produžetka vrste. U slučaju o kome govorim. čedo moje. stvoreni su odreñeni uvjeti u kojima se. jer su ona još odranije vodila nedoličan način života. a koji je zatim nastavio da djeluje na prirodu njenih stanovnika. dok je u egziogariju žene lokalizirana «božanska negacija". Ali. ukoliko se te svete supstance ne bi oslobodili mehaničkim putem. koje su uvijek bile lukavije i domišljatije od muškaraca. koja su imala sreću da izbjegnu smrt. pribjegla su neprirodnom načinu izbacivanja svete supstance egzioegari. Podsjeti me da ti u nekom zgodnom trenutku ispričam kakve je periode. U vezi s tim treba naglasiti da je Tvorac modificirao božanski zakon Triamazikamno. kada ti budem podrobno objasnio. kao što sam obećao. i u suglasnosti s aktivnom energijom Velike Majke Prirode. razlika izmeñu njihovih svetih supstanci sastoji se u tome što je kod bića muškog pola u egziogariju lokalizirana "božanska potvrda". na kojima žive tricentrična stvorenja suprotnih polova. tricentričnim bićima. čiji sveti egziogari predstavlja početak novog bića. tako nešto nije u potpunosti zadovoljavalo i onda su "usamljene sirotice".Od tada. kao i zbog toga što je većina ljudi izbjegavala da tu supstancu svjesno koristi za potrebe viših tijela. krenule da traže bića drugačijeg izgleda i da ih obučavaju partnerstvu. Na Zemlji. koja se neprekidno i neizbježno u njima stvara. Bića muškog pola prakticirala su neprirodne načine "murdurten" i «androperestiju" ili. Zahvaljujući tome. ili osjećanje «sirklinimana". čija je posljedica začeće i razvoj nove vrste živih bića. počeli da zavise od vanjskih sila. Prema planu i volji Nebeskog Oca svega postojećeg. koji ona sama stvaraju. ti ćeš potpuno shvatiti ovaj kozmički zakon u svim njegovim aspektima. i njezino izbacivanje se neizostavno mora odvijati uz učešće jedinke suprotnog pola. 113 . nije bilo svojstveno da koriste egzioari za potrebe viših tijela. To osjećanje je automatski bilo praćeno patnjom. može se normalno koristiti za produžetak vrste putem božanskog procesa "elmuarno". i to nedostojno iskustvo ih je potpuno zadovoljavalo. to jest muškarci i žene. koji je aktivirala druga razorna katastrofa na toj zlosretnoj planeti. Ali tricentrična bića suprotnog pola. sjedinjavanje egzioegarija dva bića suprotnog pola odvija za vrijeme procesa svetog elmoarna. Ali. što doñi do nastanka novog bića. bićima različitih moždanih sustava. poznatog kao «zakon srodstva svih vibracija".

pažljivo da ih promatram. poklapaju s karakterom i ponašanjem tricentričnih bića ženskog pola. namjeravaju da u tom cilju izvrše "znanstveni eksperiment". tvoji miljenici. počeo sam. drugim riječima. do najsitnijih detalja.U eterogramu. dovode njihov Um u stanje nevjerojatnog uzbuñenja. gdje živi mnogo majmuna. vrlo slični mnogobrojnim vrstama četveronožaca. i reče: . koji se izvana gledano razlikuju. nastalim u organizmu bicentričnih bića suprotnog pola. Poslije duge pauze on pogleda svog ljubimca Hasejna s nekakvim naročitim osmjehom. te se majmuni od tada razmnožavaju samostalno. I došao sam do zaključka da su oni. tokom užasnih godina. na planeti je zapažen fenomen sjedinjavanja egzioegarija bića suprotnog pola.oni od majmuna ili majmuni od njih. Ukratko. koje su uslijedile poslije katastrofe. koji se sada nazivaju "majmunima". Dječače moj. Ipak. koja žive na Zemlji. koja će odande dopremiti izvjestan broj majmuna radi "naučnih ispitivanja". Što se tiče karaktera i ponašanja raznih vrsta majmuna. S druge strane. po tom zakonu se nikada ne može sjediniti s egzioegarijem. egzioegari. ali samo kao aktivni faktor u aktualizaciji procesa fundamentalnog božanskog zakona Triamazikamno. izvana gledano. Upravo oni ne daju mira tvojim ljubimcima i. A zatim su teška vremena prošla. pojavili su se preci tih "nepravilnih" stanovnika Zemlje. koji i sada postoje. je to što sada postoji mnogo redova majmuna. Najzanimljiviji rezultat te anomalije u prirodi tricentričnih stanovnika Zemlje. egzioegari se obrazuje u organizmu tricentričnih bića koja imaju organe opažanja i preobražaja sile "božanske potvrde" svetog Triazikamna. koji sam upravo dobio. kada postoji odreñena kombinacija kozmičkih sila i kada počne da djeluje zakon "srodstva svih vibracija". u odreñenim uvjetima. može uspješno da se spoji sa egzioegarijem bicentričnih bića "muškog" pola. i to kako aktivnog tako i pasivnog pola. Tu Belzebub ušuti. zbog čega su u Afriku. koja i sada nastanjuju Zemlju. ma gdje se one nalazile u Svemiru. bića nastanjena na pleti. poslali ekspediciju. Upravo uslijed toga su se pojavili preci različitih vrsta majmuna. ponekad. koja je tako obuzela tvoje misli. Razlog je jednostavan . po navici koja je postala moja druga priroda. I ti čudaci. pripadnika različitih moždanih sustava. kada sam za vrijeme svog posljednje putovanja na Zemlju viñao tamo majmune. što je u Svemiru vrlo rijetko. oni se u potpunosti. u organizmu triceričnih bića "muškog pola". kao rezultat tog sjedinjavanja. bilo je riječi i o sljedećem: Zemljani su odlučili da jednom zauvijek riješe tko je od koga postao .A sada slušaj: na planetima na kojima vladaju normalni životni uvjeti. ponovno su pribjegla svim uobičajenim trikovima. s vremena na vrijeme. Cjelokupno moje dugogodišnje iskustvo govori mi da će taj "znanstveni eksperiment" neosporno izazvati ozbiljno zanimanje tvojih ljubimaca i da će neko vrijeme služiti kao hrana 114 . zapravo. egzioegari nastao u tricentričnom biću «ženskog" pola. na Zemlji je uspostavljen relativno normalan život i tvoji miljenici suprotnih polova ponovno su počeli da žive zajedno. Ako se može vjerovati eterogramu.tricentrična bića suprotnog pola sjedinjavala su svoj egzioegari s aktivnim egzioegarijem različitih vrsta četvoronogih bića. odredili pojavu takvih bića u budućnosti. produžetak njihovog roda bio je moguć zato što se začeće prvog anomalnog bića odvijalo u uvjetima koji su. pri čemu svaki rod nevjerojatno podsjeća na odreñenu vrstu nekih drugih bicentričnih četvoronožnih stvorenja koja žive na planeti.

za mnogobrojne diskusije i interpretacije. Sve je to razumljivo na Zemlji i potpuno je u duhu neobičnog Uma njenih stanovnika. Što se tiče samog eksperimenta koji oni namjeravaju da izvedu s majmunima donesenim iz Afrike, odmah mogu sa sigurnošću da kažem da će oni u prvoj fazi postići brz uspjeh. To će se dogoditi zato što je majmunima po prirodi svojstveno takozvano «podražavanje"; oni to vrlo vole da rade i, naravno, oni će odigrati svoju ulogu i s entuzijazmom će pomagati tvojim tricentričnim ljubimcima u njihovom «naučnom eksperimentu". Ako se razmisli o tome kakvu bi korist ljudi mogli da izvuku iz tog istraživanja, do najtočnijeg zaključka će doći onaj tko se sjeti riječi sjajnog Nasradina Hodže, prepunih najdublje mudrosti: "Sretan je otac čiji je sin nečim zauzet, makar i ubojstvima i pljačkom, jer tada neće imati vremena za podražavanje." Izgleda, unuče, da ti još nisam rekao kako to da, iako sam napustio zvjezdani sustav Ors, i dalje dobivam informacije o tome što se tamo dogaña, kao i o svim važnim dogañajima na Zemlji. Ti se svakako sjećaš da sam prvi put posjetio Zemlju zbog jednog našeg mladog suplemenika. Poslije svih dogañaja, koji su se tada desili, on više nije želio da ostane na Zemlji i vratio se s nama na Mars, gdje je kasnije postao odličan vladar naše marsovske kolonije, a još kasnije i svih naših kolonija, koje su iz raznih razloga opstale u zvjezdanom sustavu Ors. Dakle, kada sam napuštao taj sustav, poklonio sam vladaru svoju čuvenu opservatoriju, zajedno sa svom opremom. U znak zahvalnosti on mi je obećao da će me jednom u marsovskoj godini obavještavati o svim važnim i zanimljivim dogañajima koji su se za to vrijeme odigrali na nastanjenim planetima. Znajući da me posebno interesira život tricentričnih stanovnika Zemlje, on me, kao što vidiš, vrlo detaljno informira o njima; zato znam sve, iako se nalazim daleko, daleko, čak i za njihove, kao vjetar lake misli. Vladar dobiva podatke na osnovu vlastitih promatranja iz opservatorije koju sam mu poklonio, kao i na osnovu informacija, koje za njega prikupljaju 3 naša suplemenika, koji su po vlastitom izboru zauvijek ostali na Zemlji. Svatko od njih na toj planeti ima svoj posao (to zahtijevaju lokalni uvjeti). Jedan drži "pogrebno tvrtku" u jednom velikom gradu, drugi živi u drugom velikom gradu rukovodi kancelarijom za sklapanje brakova, a treći se bavi zamjenom valuta, zbog čega je u gradu organizirao mrežu agencija. Ali, moj dječače, zbog eterograma, ja sam mnogo odstupio od svoje osnovne priče. Hajde da se vratimo na preñašnju temu. Kada sam četvrti put doletio na Zemlju naš brod "Mogućnost" se spustio na more koje se zvalo "Crveno". Izabrali smo to mjesto zato što je to more zapljuskivalo obale kontinenta Grabonci, sada Afrike, gdje je majmuna, koji su mi bili potrebni, bilo mnogo više nego bilo gdje na Zemlji. Uz to, to more je bilo vrlo zgodno za slijetanje kozmičkog broda. Ipak, posebno je bilo važno to što se u blizini nalazila zemlja, koja je u to vrijeme bila poznata kao Nilija; ona se sada zove Egipat. U to doba tamo su živjeli naši suplemenici, koji su željeli da ostanu na, Zemlji, i ja sam računao na njihovu pomoć u hvatanju majmuna. Poslije spuštanja, napustili smo brod i dokopali se obale; tu smo uzjahali deve i krenuli u grad, gdje su živjeli naši zemljaci - u prijestolnicu budućeg Egipta. Ona se zvala "Teba". Već prvog dana mog boravka u Tebi, jedan od naših zemljaka mi je, izmeñu ostalog, ispričao da su lokalni stanovnici projektirali novi sustav promatranja nebeskih tijela i da su, tko bi postigli željeni efekt, izgradili objekte potrebne za to.
115

Pričalo se da novi sustav pruža takve ogromne mogućnosti, kakvih nikada ranije na Zemlji nije bilo. Kada mi je ispričao o svemu što je vidio osobnim očima vrlo sam se zainteresirao, jer mi se učinilo da su na Zemlji, može biti, našli način da riješe teškoće s kojima sam se i sam stalno sretao dok sam gradio svoju marsovsku opservatoriju. Sutradan sam zamolio jednog od svojih zemljaka da poñe sa mnom: on je u Tebi imao mnogo prijatelja, meñu kojima je bio i rukovodilac izgradnje objekta, koji je privukao moju pozornost. Dakle, zajedno s mojim vjernim Ahunom i svojim novim drugom, sjeo sam u čamac i krenuo niz veliku rijeku, danas poznatu kao Nil. Ogromne, tek završene grañevine, uzdizale su se nedaleko od mjesta gdje se rijeka ulijevala u veliko vodeno prostranstvo. Neki dijelovi tih grañevina su me posebno zanimali. Teritorija na kojoj se odvijala gradnja (a nije grañena samo opservatorija, već i stambene zgrade) zvala se tada "Avazlin", nekoliko godina kasnije počeli su je nazivati "Kejronana", a danas se naprosto zove "predgrañe Kaira". Izgradnja tih grandioznih objekata započela je mnogo prije mog četvrtog leta na Zemlju, po zapovijed jednog "faraona" - tako su se zvali carevi u tim krajevima - i, kada sam prvi put posjetio tu zemlju, njegov unuk, takoñer faraon, dovršavao je izgradnju. Iako sama opservatorija koja me je zanimala još nije bila sasvim dovršena, u njoj su se mogla vršiti promatranja kozmičkih objekata i mogao se proučavati njihov meñusobni utjecaj, kao i utjecaj na zemaljski život. U to doba, Zemljani koji su se bavili takvim promatranja i istraživanjima, zvali su se "astrolozi". Meñutim, kasnije, kada se bolesna navika da se svemu kumuje, proširila planetom, ti stručnjaci su "degradirani", te su postali "stručnjaci" samo za davanje imena raznim nebeskim tijelima i počeli su ih nazivati "astronomima". Vrijednost i značaj po ljudski život, kako znanstvenika dalekih epoha, tako i njihovih suvremenih "sljedbenika", vrlo se razlikuju i pokazuju stupanj opadanja onih mogućnosti, koje vode ka sposobnosti zdravog razmišljanja; ta sposobnost mora biti svojstvena tvojim ljubimcima kao tricentričnim bićima; zato mislim da je neophodno da prokomentiram ovu promjenu koja je donijela pogoršanje i da ti pomognem da se približiš razumijevanju samog procesa. U to doba, odrasli Zemljani, koji su se zvali astrolozi, promatrali su i istraživali različita nebeska tijela ne samo radi prostog izučavanja znanstvene oblasti koju su predstavljali; oni su takoñer preuzimali na sebe odreñene obaveze koje su se ticale njihovih suplemenika. Jedna od glavnih obaveza astrologa bila je da bračnim parovima, koji su pripadali njihovom narodu i koji su željeli da imaju potomstvo, daju savjete o najpovoljnijem vremenu i obliku procesa svetog elmoarna, potrebnog za začeće. (Sve je to zavisilo od tipa bića, kojima je davan savjet.) I kada bi se na svijetu pojavili rezultati tog procesa, ili kako Zemljani kažu, "novoroñenčad", astrolozi su za svakog od njih sastavljali "oikiuneriš", koji tvoji ljubimci nazivaju "horoskopom". Od tada bi oni ili njihovi predstavnici rukovodili tim mladim bićem dok je odrastalo, pa i kasnije - u zrelo doba. Oni su mu davali potrebne instrukcije, koristeći horoskop i kozmičke zakone, koje su tumačili polazeći od promatranja nebeskih tijela i njihovog utjecaja na životne procese na svim planetima. Evo što su predstavljala ta uputa ili savjeti. Kada bi došlo do poremećaja funkcije organizma nekog tricentričnog Zemljanina, ili se barem pojavila tendencija da do tog poremećaja doñe, trebalo je da on ode kod astrologa u svom kraju, koji je na osnovu horoskopa i odstupanja od njega, nastalih uslijed promjena u atmosferskim procesima pod utjecajem drugih planeta njihovog Sunčevog sustava, bio dužan da svom klijentu da odreñene upute i savjete. Evo što su ti sjeti sadržali: što treba činiti sa
116

svojim planetarnim tijelom u odreñenim periodima kretanja planeta oko Sunca, na primjer, kako treba biti postavljen ležaj za spavanje, kakva se putovanja preporučuju, s kojim ljudima treba izbjegavati susrete, i slične stvari. Osim toga, astrolozi su birali parnjaka suprotnog pola za svako tricentrično biće o kome se staraju, kada bi on ili ona navršili sedam godina. To se radilo zato da bi on ili ona mogli da izvrše svoj osnovni dug - da produže svoj rod. Drugim riječima, astrolog im je odreñivao "muževe" i "žene". Zemljanima treba odati priznanje: u vrijeme kada su astrolozi živjeli meñu njima, oni su točno slijedili njihove savjete i stupali u brak samo prema njihovim instrukcijama. Zato su u ta vremena supružnici uvijek odgovarali jedno drugom prema individualnom tipu, što se dogaña i na svim drugim planetima nastanjenim tricentričnim bićima. Iako drevni astrolozi ni izdaleka nisu poznavali sve trogoautookratske istine, oni su, svejedno, uspješno odabirali parove. To je bilo tako jer su oni imali solidna znanja o zakonima koji upravljaju utjecajem drugih planeta Sunčevog sustava na bića, nastanjena na njihovoj osobnoj planeti, tj. znali su kako raspored planeta u momentu začeća utječe na čovjekov dalji razvoj i rast. Zahvaljujući praktičnim znanjima, koja su akumulirana vjekovima i prenošena iz generacije u generaciju, oni su znali koji tipovi aktivnog i pasivnog pola odgovaraju jedni drugima. Zato su parovi, odabrani u skladu s uputama astrologa, skoro uvijek bili uspješni, što se ne može reći za sadašnje vrijeme, kada supruzi po tipu skoro nikada ne odgovaraju jedno drugom i zbog toga je njihov takozvani "obiteljski život" prepun onoga o čemu je naš neponovljivi Nasradin Hodža rekao ovo: "Zar je dobar onaj muž, zar je dobra ona žena čiji se obiteljski život sastoji iz neprekidnog čantranja na svoju drugu polovinu?" U svakom slučaju, moj dječače, da su astrolozi nastavili da obavljaju svoju praksu na Zemlji, oni bi vremenom stekli takvo iskustvo da bi život stanovnika te zlosretne planete, bar u pogledu porodičnih odnosa, bio nalik na život njima sličnih stanovnika drugih planeta našega Svemira. Ali tvoji ljubimci su zapostavili taj koristan posao, koji im je pomagao u životu, kao što su postupali i s drugim vrijednim dostignućima, ne umjevši da ih iskoriste u potpunosti i do kraja. Kao što je uobičajeno na Zemlji, broj astrologa se postepeno "krnjio" i oni su, najzad, što bi se reklo, potpuno isparili. Kada je funkcija astrologa bila ukinuta, na njihovo mjesto su došli razni stručnjaci za tu oblast, takozvani "znanstvenici nove formacije"; oni su takoñer počeli da promatraju i izučavaju razna nebeska tijela, kao i njihov utjecaj na život stanovnika planete. Ali svi su ubrzo shvatili da se sva ta promatranja i ispitivanja svode jedino na pronalaženje naziva za mnogobrojna daleka sunca i planete, koji ne znače ništa, kao i na približna mjerenja rastojanja izmeñu njih (postupkom, poznatim jedino tim «profesionalcima"). I onda su te "stručnjake" za promatranje neba pomoću «igračaka", koje su oni takoñer nazvali teleskopima, počeli da nazivaju «astronomima". Sada, kada smo se prisjetili suvremenih "ultrafantazera", koje tvoji ljubimci tako duboko poštuju, neće biti na odmet da prosvijetim tvoj Um tako što ću ti ispričati o njihovom stvarnom značaju. Prije svega, dragi moj dječače, treba da znaš da postoji "nešto" što se koristi za poimanje smisla i značenja svih dogañaja, koji se dogañaju u Svemiru, nešto poput «faktora inicijacije". Te faktore koriste sva bića koja posjeduju Objektivni Um, a za Zemljane to je zamršena "karta", koju su oni, razumije se nenamjerno, nazvali - «opisom zvjezdanog neba". Nema potrebe da se traga za nekakvim drugačijim logičkim zaključcima koji se odnose na "inicirajući faktor" koji oni primjenjuju - naziv, dat karti tvorca sasvim je dovoljan da se to
117

vidi: sve oznake na njoj su relativne. Ma koliko naprezali sve «mudre" mozgove dok pronalaze imena, ma koliko se trudili da nešto iscijede iz najnemogućijih od svih mogućih mjerenja, tvoji ljubimci, na svoju sreću, mogu da vide samo ona zvijezde i planete čije im orbite izgledaju stalne, pošto (u odnosu na život Zemljana) dovoljno dugo ne mijenjaju svoj meñusobni odnos. Astronomi ih izračunavaju i, kako vole da kažu - odreñuju njihov položaj. Ali, dijete moje, ma što smislili ti predstavnici suvremene znanosti, ne vrijedi govoriti protiv njihovog rada. Od njih, naravno, nema koristi, ali nema ni velike štete. Na kraju krajeva, moraju nečim da se bave. Nije važno to što nose njemačke naočale i engleske kućne ogrtače. Neka ih nose. Bog s njima! Inače, oni kao i svi čudaci poput njih, mogu iz dokolice da se upuste u kavge i tuče. A poznato je da bića, koja se predaju takvim zanimacijama, ispuštaju struje štetne po okolinu. Ali dosta o tome. Ostavimo te suvremene imitatore znanosti na miru i vratimo se prekinutoj priči. Ipak, prije nego što nastavimo razgovor o opservatoriji i kompleksu zgrada oko nje, predviñenih za život i rad tvojih pitomaca, želim da ti kažem da su silu Uma tricentričnih bića, koja im je omogućila da izgrade objekte kakvima nije bilo ravnih ni u prošlosti, ni u sadašnjosti, a koje sam vidio osobnim očima, postigli članovi naučnog društva Aklansa. Ono je bilo stvoreno u Atlantidi prije druge planetarne katastrofe i mislim da će biti sasvim umjesno ako ti ukratko opišem povijest nastanka tog uistinu naučnog društva. Štoviše, to je potrebno i zato što ću se, kada nastavim priču o tricentričnim stanovnicima planete Zemlje, koji su tako obuzeli tvoju maštu, u svojim objašnjenjima često vraćati na to učeno društvo. Moram ti ispričati povijest njegovog nastanka i razvoja, izmeñu ostalog i zato da bi o tricentričnim stanovnicima Zemlje znao da, onda kada nešto postižu na osnovu svojih unutrašnjih napora, to jest, zahvaljujući svjesnom radu i hotimičnoj patnji - oni ne samo da ta dostignuća koriste za poboljšanje vlastitog života, već ih i prenose iz generacije u generaciju, darujući nespornim odlikama svoje daleke potomke. To je zakonomjerno jer je, bez obzira na to što su nenormalni uvjeti života počeli da se stvaraju na Zemlji još prije propasti Atlantide, a poslije katastrofe pogoršani toliko da je tricentričnim bićima bilo nemoguće da vode život koji im je svojstven i koji zaslužuju, ipak je, makar i automatski, mali dio naučnih dostignuća sačuvan i došao je do budućih generacija. Prije svega, reći ću što sam saznao o povijesti tog naučnog društva pomoću takozvanih «teleoghinara", otkrivenih u zemaljskoj sferi. Ti, vjerojatno, tek nejasno možeš da zamisliš što je to, te ću pokušati da ti objasnim o čemu se radi. «Teleoghinara" je materijalizirana ideja ili misao, koja, pošto se pojavi u atmosferi planete, postoji u njoj praktično vječno. «Teleoghinare" nastaju kao rezultat razmišljanja, svojstvenog onim tricentričnim bićima koja u sebi nose nadtjelesne suštine, ili viša tijela, i usavršavaju Um tih najviših načela do nivoa božanskog "Martfotai". Redoslijed suštinskih ideja, materijaliziranih na taj način, naziva se korkailnijanskim tokom misli. «Tokove misli", koji se odnose na porijeklo naučnog Društva Akladansa, kako sam kasnije saznao, svjesno je formirao jedan od Besmrtnih Asuhilona, sada svetitelj. On potiče iz suštine tricentričnog bića po imenu Tetetos, koje se rodilo i živjelo u Atlantidi 500 godina prije druge velike planetarne katastrofe. Takvi tokovi misli ostaju netaknuti dok god je planeti svojstven isti ritam kretanja kakav je postojao u momentu njihovog nastanka; oni ne potpadaju pod utjecaj različitih kozmičkih faktora, kao drugi objekti. Ali svakom tricentriom biću, koje je po prirodi sposobno za
118

meditaciju, potrebno je prilično vremena da prodre u sadržaj i shvati smisao tih "tokova misli". Zato sam, moj dječače, osobno saznao pojedinosti porijekla Društva Akladansa djelomično iz teleoghinara, a djelomično iz onih mnogobrojnih podataka koje sam dobio mnogo kasnije, kada sam, po običaju, izučavao vrlo važne i za mene zanimljive činjenice. Ta dva izvora informacija pomogla su mi da utvrdim da je učeno Društvo Akladansa, koje je nastalo u Atlantidi i čiji su članovi bili tricentrični Zemljani, bilo osnovano 735 godina prije druge katastrofe kojaje zadesila Zemlju. Ono je stvoreno na inicijativu Atlantiñanina po imenu Belkultasi. On je uspio da usavrši svoju nadtjelesnu suštinu do nivoa Besmrtne Božanske Suštine. Njegovo najviše načelo nalazi se sada na Svetoj Planeti Čistilište. Pažljivo sam proučio unutrašnje i vanjske impulse i uzroke, koji su potakli Belkultasija da stvori istinski veliko društvo tricentričnih bića, kome je tih dana «zavidio" čitav Svemir i smatrao ga dostojnim podrške. Evo što sam saznao. Jednom, kada je budući Besmrtnik bio zauzet razmišljanjem, što je svojstveno svakom normalnom umnom biću, i njegove se misli po asocijaciji koncentrirale na samoga sebe, to jest on se zamislio o smislu i cilju svoga postojanja, iznenada je osjetio da se njegov život ne odvija onako kako bi, u skladu sa zdravim razumom, trebalo očekivati. To ga je vrlo potreslo i on je riješio da po svaku cijenu sve to pojmi i razjasni, te se potpuno tome posvetio. Prije svega, odlučio je da se odmah izbori za takvo stanje koje će mu dati snagu da bude apsolutno iskren sa samim sobom, tj. biti sposoban da pobjedi impulse koji su njegovoj suštini postali uobičajeni. Ti impulsi nastaju uslijed asocijacija raznih vrsta, a njihov uzrok su različiti potresi koji dolaze izvana i koji rañaju ono što se naziva "samoljublje", "oholost" i "sujeta". I tako, kada je poslije nevjerojatnih napora postigao željeni cilj, počeo je žestoko i bezosjećajno da izaziva u sebi one impulse koji su nastali kao posljedica raznih dogañaja u njegom životu, i pristupio je izučavanju svojih svjesnih i nesvjesnih reakcija na njih. Vršeći takvu samoanalizu, on je izazivao one impulse koji su provocirali ovakvu ili onakvu reakciju njegovih "nezavisnih oduhovljenih načela", to jest tijela, osjećanja i misli; dalje, on je istraživao stanje svoje unutrašnje suštine za vrijeme više ili manje jasne reakcije na bilo što, a takoñer je analizirao do čega takva reakcija dovodi: do svjesnog manifestiranja vlastitog Ja, ili do automatskog čisto instinktivnog postupka. I, dok je taj nosilac buduće Božanske Suštine, Belkulti istraživao sve svoje nekadašnje opažaje, otkrio je da njegovo ponašanje nimalo ne odgovara opažajima ili odreñenim impulsima, nastalim u njemu. Zatim je počeo vrlo pažljivo da istražuje svoje utiske - izazvane kako vanjskim, tako i unutrašnjim uzrocima - i to u onom momentu u kome se opažaj dogaña. On je vršio iscrpnu verifikaciju svih utisaka koje je primalo svako njegovo oduhovljeno načelo; izučavao je na koji način su ti utisci formirali njegovo iskustvo i za koje su manifestacije njegovog karaktera oni predstavljali impuls. Čitavo to praćenje svijesti i hladna analiza, na kraju kraja su Belkultasija uvjerile da su njegove misli i ponašanje u potpunoj suprotnosti sa zdravim razumom. Kasnije, kada sam detaljno proučio taj problem, otkrio sam da, iako je Belkultasi bio uvjeren u točnost svojih promatranja, nije bio siguran u ispravnost svojih osjećaja i njihovih
119

interpretacija, pa čak ni u normalnost svoje psihe. Zato je odlučio da, prije svega, provjeri jesu li njegovi osjeti i njihova tumačenja bili adekvatni svemu onome na čemu je radio. Baveći se ovim problemom, on je želio da utvrdi kako drugi opažaju i osjećaju razne stvari: isto kao on, ili drugačije. Zato je počeo da ispituje svoje prijatelje i poznanike ne bi li od njih saznao kako oni sve to doživljavaju, i kako razlikuju svoje opažaje u prošlosti i u sadašnjosti. On je postupao vrlo oprezno, trudeći se da ne dotiče impulse izazvane samoljubljem, ohološću, i tako dalje. Prijatelji i poznanici su s Belkultasijem bili iskreni i on je shvatio da su i oni opažali svijet i same sebe, isto kao i on. Meñu njegovim prijateljima bilo je nekoliko ozbiljnih ljudi, koji nisu sasvim potpali pod utjecaj posljedica organa kundabufera. Oni su duboko pronikli u suštinu problema, koji ih je vrlo zainteresirao, te su i sami nastavili da izučavaju sebe i svoju okolinu. Ubrzo poslije toga, opet na Belkultasijevu inicijativu, prešlo im je u naviku da se s vremena na vrijeme okupljaju i razmjenjuju saznanja do kojih su došli u svojim promatranjima i otkrićima. Na osnovu dugotrajnih istraživanja, promatranja i objektivnih zaključaka, bili su sasvim sigurni u to da, zapravo, nitko od njih nije onakav kakav bi mogao biti. Nešto kasnije njihovoj grupi su se priključili i drugi Atlantiñani sličnih pogleda. I tada su oni osnovali društvo koje je dobilo naziv "Društvo Akladansa". Riječ "akladan" tada je značila sljedeće: "želju da se shvati smisao i cilj postojećeg". Belkultasi je stajao na čelu Društva od dana njegovog osnivanja i cjelokupna znanstvena djelatnost odvijala se pod njegovim rukovodstvom. Društvo je tokom više godina postojalo pod istim nazivom, a njegovi članovi su se zvali "akladaneri"; ono se tek kasnije, iz razloga koji su imali opći karakter, podijelilo na samostalne grupe, a njegove učesnike su počeli da nazivaju imenom odreñene grupe. Evo iz kojih je razloga došlo do podjele. Kada su se članovi društva konačno uvjerili u to da se s njihovim suštinama dogaña nešto vrlo nepoželjno, počeli su da traže načine da se toga oslobode kako bi mogli da odgovore smislu i cilju svoga postojanja. To je bio njihov osnovni problem, i oni su to željeli da ostvare po svaku cijenu. Ali, kada su postavili zadatak i pristupili njegovom praktičnom rješavanju, shvatili su da ništa neće postići, ukoliko najprije ne prikupe detaljnije informacije iz raznih oblasti znanja. Pokazalo se da je nemoguće individualno obuhvatiti sva potrebna znanja, zbog čega su se podijelili na grupe, kako bi sva grupa mogla da izučava samo jednu od specijalnih oblasti znanja potrebnih za opći cilj. Vidiš, dijete moje, upravo tada je na Zemlji prvi put roñena prava Objektivna Znanost. Ona se normalno razvijala sve do druge strašne katastrofe, koja je zadesila planetu, pri čemu su neke njene grane dostigle najviši nivo. Zato su tricentriim stvorenjima, koja su obuzela tvoju maštu, postepeno postale poznate mnoge kozmičke istine, velike i male. Dakle, članovi tog prvog, a možda i posljednjeg naučnog društva na planeti Zemlji, podijelili su se na sedam samostalnih grupa ili sekcija i svaka od njih je dobila svoj naziv. Članovi prve sekcije Akladanskog Društva zvali su se Akladaoksovori, što je značilo da su oni izučavali suštinu i prirodu svoje planete i meñusobni utjecaj njenih dijelova. Članovi druge sekcije zvali su se Akladatasovori; to je značilo da su oni izučavali «zračenja" svih drugih planeta svog Sunčevog sustava i meñusobni utjecaj tih zračenja. Oni koji su učestvovali u radu treće sekcije zvali su se Akladaetrosovori, i tom riječju su nazivana bića koja su proučavala oblast znanja poput naše "silkurnano", što odgovara onoj nauči koju suvremeni Zemljani nazivaju "matematikom".
120

Članovi četvrte sekcije zvali su se Akladasihosovori; to je bilo ime za znanstvenike koji su pratili opažanja, osjete, doživljaje i ponašanje sebi sličnih; ta promatranja su statistički obrañivana. Članove pete sekcije zvali su se Akladaarnosovori; oni su se bavili onom oblašću znanja, koja će se kasnije podijeliti na dvije znanosti, poznate tvojim ljubimcima kao «fizika" i "kemija". Znanstvenici, koji su činili šestu grupu, nazivali su se Akladaistestovori; oni su proučavali sve pojave vanjskoga svijeta, aktualizirane namjerno ili, pak, nastale proizvoljno, a zatim su razmatrali koje se od tih pojava doživljavaju pogrešno i u kakvim se okolnostima to dogaña. Što se tiče članova sedme, i posljednje, sekcije, oni su se zvali Akladaezrudžinisovori. Ti znanstvenici su se posvetili izučavanju onih oblika ponašanja svojih tricentričnih suplemenika, koji nisu posljedica funkcioniranja različitih impulsa, izazvanih unutrašnjim razlozima; naprotiv, predmet njihovog istraživanja bile su manifestacije čovječanske istine, koje nastaju pod utjecajem kozmosa, te su zbog toga samostalne. Tricentrični stanovnici Zemlje, koji su radili u tom Društvu, približili su se Objektivnom Znanju u stupnju koji nikada prije nije bio ostvaren, a možda nikada i neće biti ponovo dostignut. I sada se s gorčinom mora reći da su, na veliku nesreću tricentričnih Zemljana svih kasnijih epoha, upravo tada, kada je uslijed iznimnih napora znanstvenika tog velikog Društva, najzad uspostavljen neophodan ritam rada - kako u samospoznaji, tako i u nesvjesnoj pripremi tla za buduću sreću potomaka - upravo tada, na vrhuncu uspjeha, neki znanstvenici su shvatili da će se na Zemlji uskoro dogoditi nešto ozbiljno. Da bi utvrdili što je to što će se neizbježno dogoditi, oni su se razišli po čitavoj Zemlji, a ubrzo poslije toga, kao što znaš, nesretnu planetu je zadesila druga katastrofa. Poslije te nesreće, dijete moje, mnogi preživjeli znanstvenici, koji su pripadali tom velikom Društvu, vremenom su pronašli jedni druge i nastanili se zajedno s drugim zemljacima koji su ostali bez zavičaja, u centru kontinenta Grabonci; kasnije, kada su malo došli k sebi poslije kataklizme, riješili su da zajednički pokušaju da obnove Društvo i da možda ponovno pokušaju da u praksi ostvare sve one ciljeve koje je ono sebi postavilo. Na nesreću, u tom djelu kontinenta Grabonci još prije katastrofe su uspostavljeni nenormalni uvjeti za život, a poslije kataklizme oni su, što bi se reklo, dostigli "točku ključanja"; zbog toga su preživjeli znanstvenici iz Društva Aklansa počeli da traže drugo mjesto, pogodnije za obavljanje njihovog posla koji je zahtijevao potpunu izolaciju. Oni su takvo mjesto našli u dolini velike rijeke, koja je tekla na sjeveru kontinenta, i preselili su se tamo zajedno s porodicama, kako bi nesmetano nastavili rad na problemu koji im je postavilo Društvo. Čitava zemlja, kroz koju je protjecala rijeka, u početku se zvala "Sakronakari". Kasnije je naziv nekoliko puta mijenjan, a sada nosi ime "Egipat"; rijeka se tada zvala «Nipelhuači", a sada se, kao što sam rekao, zove "Nil". Ubrzo pošto su se bivši članovi Društva Akladansa nastanili u tom djelu svijeta, svi naši suplemenici, koji su tada živjeli na planeti, preselili su se na isto mjesto. Sada ću ti reći zašto se to dogodilo, kakvi su odnosi uspostavljeni izmeñu naših zemljaka i znanstvenika iščezle Atlantide, i kako su se oni privikli na novo mjesto. Već sam ti rekao da je naša Pitija u jednom svom proročanstvu izričito zahtijevala da se svi naši srodnici radi spašavanja svojih života odmah presele u jedan dio kontinenta koji se sada zove Afrika. Pitija je ukazala na teritorije koje su se nalazile na izvoru rijeke Nipelhuači i zbog toga su, kada se dogodila katastrofa, naši zemljaci
121

već bili tamo. Oni su nastavili da žive tamo i onda kada je život na planeti postepeno ušao u svoj uobičajeni kolosijek i sjećanje na katastrofu počelo polako da blijedi u svijesti većine Zemljana. Kao da se ništa nije dogodilo, oni su ponovno osnovali jedan od svojih "kulturnih centara" u samom srcu buduće Afrike. Kada su znanstvenici bivšeg Društva Akladansa tražili odgovarajuće mjesto za sebe, slučajno su sreli nekoliko naših zemljaka koji su im i posavjetovali da krenu niz rijeku. Naši dobri odnosi s tim mudracima počeli su da se uspostavljaju još u Atlantidi i potiču iz vremena osnivanja njihovog Društva. Ti se svakako sjećaš priče o mojoj prvoj posjeti Zemlji. Tada su se naši zemljaci okupili u gradu Salmiosu, kako bi uz moju pomoć pronašli izlaz iz teške situacije u kojoj su se tada našli. Naši susreti su se odvijali u glavnom hramu Društva Akladansa, i od tog vremena su izmeñu naših zemljaka i Društva uspostavljeni dobri odnosi. I u budućem Egiptu, gdje su se nastanile obje ove grupe, odnosi izmeñu naših suplemenika i članova naučnog društva, koji su imali sreće da prežive katastrofu, ostali su isti sve dok naši kolonisti nisu napustili planetu. Nade malobrojnih preživjelih znanstvenika iz Društva Aklansa u njegov preporod i ostvarenje njegovih zadataka - nisu se ostvarile. Ipak, upravo su njihovi napori svakako doprinijeli tome što je i poslije propasti Atlantide nekoliko generacija Zemljana sačuvalo osjećanje "instinktivne uvjerenosti" u potrebu "savršenog života'". Upravo zahvaljujući njima, neka dostignuća Uma tricentričnih Zemljana čuvana su dok god im je Um bio normalan, a kasnije su automatski prenošena iz generacije u generaciju, stigavši do ljudi novijeg vremena, pa čak i do naših dana. U ta dostignuća nesumnjivo spadaju i majstorski sagrañeni, impresivni objekti koje su podigli stanovnici tog dijela Afričkog kontinenta, koji sam posjetio za vrijeme svog četvrtog putovanja na Zemlju. Iako se moje nade, probuñene razgovorom s našim zemljakom, u momentu kada sam vidio novu opservatoriju nisu opravdale, ti arhitektonski objekti, izgrañeni vješto i talentirano, svakako su mi dali novu hranu za razmišljanje, kao i mnogo korisnih informacija. Da bi ti bolje shvatio na koji način su tricentrični stanovnici te zemlje stvorili takve strukture, neophodne za dalji napredak, mislim da će biti dovoljno ako ti ispričam kako su se njihova umješnost i praktične navike pokazale prilikom stvaranja nove opservatorije, zbog koje sam tamo i otišao. Najprije ću ti ispričati o dvjema činjenicama, vezanim za promjene prirode tricentričnih bića. Prije svega, treba da znaš da su na početku, dok su još živjela normalno, onako kako i priliči tricentričnim bićima, dok su još posjedovala "ispravan pogled", ta bića mogla golim okom da vide velika i mala nebeska tijela, dok su se u njihovoj atmosferi odvijali procesi Sveprisutnog Okidanoha; razumije se njihova promatranja bila su ograničena udaljenošću, koju dopušta njihov vid. Štoviše, oni koji su se samousavršavali i postigli uvećanje osjetljivosti organa vida do najvišeg nivoa, mogli su, poput drugih tricentričnih bića, nastanjenih u Svemiru, neprekidno da prate emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. Ali, kada su tamo definitivno uspostavljeni abnormalni uvjeti života i kada je Velika Priroda iz razloga o kojima sam ti već govorio bila prinuñena da, izmeñu ostalog, smanji oštrinu njihovog vida na niži nivo, svojstven samo monocentričnim i bicentričnim bićima, od tog vremena tricentrični Zemljani su u stanju da promatraju velika i mala nebeska
122

tijela samo u periodu kada se u atmosferi dogaña sveti proces Aieioiuoja u sveprisutnom aktivnom elementu Okidanohu. Oni taj proces doživljavaju kao "noćnu tamu". Druga činjenica se takoñer odnosi na vrlo visok stupanj slabljenja njihovog vida. Ona se zasniva na jednom općem zakonu koji važi za sva bića, tj. na tome da se rezultati svakog manifestiranja Sveprisutnog Okidanoha opažaju tek onda kad organi vida stupaju u neposredan kontakt s vibracijama koje nastaju u organizmu, a koje te organe aktiviraju dopuštajući im da u danom momentu vide nebeska tijela. Drugačije rečeno, rezultati djelovanja Sveprisutnog Okidanoha opažaju se tek onda kada su omeñeni odreñenim granicama koje zavise od sposobnosti opažanja danog organa; izvan tih granica njegov "impuls snage" iščezava, drugim riječima, Zemljani mogu da vide vanjske objekte tek ukoliko se oni nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Meñutim, ukoliko se te pojave dogañaju izvan spomenutih granica, one postaju nevidljive za sva bića, čije je čulo vida Priroda ograničila. Ovdje će biti umjesno sjetiti se mudre misli našeg Nasradina Hodže, koja sasvim odgovara ovom slučaju, tj. stupnju slabljenja čula vida. Te mudre riječi, kojih se ljudi sada tako rijetko sjećaju, glase: "Pokažite mi slona koga je vidio slijepac i povjerovat ću da vi zaista vidite muhu." Dakle, dijete moje, zahvaljujući umjetnim priborima za promatranje nebeskih tijela, koje sam vidio u tom budućem Egiptu, a koji su stvoreni na inicijativu dalekih potomaka i članova naučnog Društva Akladansa, svaki tvoj zlosretni ljubimac, bez obzira na slab vid koji je naslijedio od predaka, mogao je, kako oni kažu, u svako doba "dana" i "noći", bez ikakvih smetnji da promatra sva udaljena nebeska tijela koja bi se našla u njegovom vidnom polju. Evo što su oni smislili da bi kompenzirali ograničenost svoga vida: umjesto da teskuano, ili teleskop, smjeste na površinu zemlje, kako je bilo uobičajeno tada, a i sada je, oni su ga smjestili duboko pod zemlju, rukovodeći se idejom koja nam je, uzgred, došla od predaka, i svoja promatranja kozmičkih objekata, koja se nalaze izvan granica zemaljske atmosfere, vršili su iz specijalno opremljenih "podzemnih jama". U opservatoriji koju sam vidio bilo je 5 takvih jama. One su izlazile na površinu na raznim mjestima, ali sve su polazile iz male podzemne prostorije koja je ličila na pećinu. U toj "pećini" su znanstvenici te epohe, koji su se zvali "astrolozi", vršili svoja promatranja u cilju proučavanja, kako sam već rekao, vidljivih manifestacija prirode nebeskih tijela i rezultata njihovog meñusobnog djelovanja. Znanstvenici su izučavali i svoj Sunčev sustav, i druge slične sustave Kozmosa. Svaka jama je bila usmjerena ka horizontu pod odreñenim uglom, u skladu s položajem njihove planete u odnosu na objekt koji se promatra tokom "općekozmičkog harmoničnog kretanja". Ponavljam, dijete moje, iako glavna posebnost opservatorije koju su sagradili tricentrični stanovnici budućeg Egipta za mene nije bila nova, jer sam taj princip već primijenio u svojoj opservatoriji na Marsu - razlika se sastojala u tome što se mojih šest velikih cijevi nalazilo na površini planete, a ne ispod nje, zbog čega mi je taj njihov pronalazak bio tako zanimljiv da sam, za svaki slučaj, napravio detaljan opis svega što sam tamo vidio i neke stvari kasnije primijenio kod kuće. Što se tiče drugih velikih objekata, možda ću ti o njima pričati kasnije, a sada podvlačim jedino to da su sva ta nedovršena zdanja, koja su se nalazila nedaleko od opservatorije, kako sam saznao od svog druga, rukovodioca gradilišta, bila predviñena za promatranje drugih sunaca i planeta našega Svemir, kao i za odreñivanje i usmjeravanje promjena atmosferskih procesa u cilju stvaranja željene «klime". Ta zdanja su na tom terenu zauzimala vrlo veliku teritoriju, bila su omeñena živom ogradom od šiblja, koje se zvalo "zalnakatar".
123

Statua koju sam vidio u Salmiosu i koja me je vrlo zainteresirala. bila su pričvršćena 2 ogromna "krila". koja se zove "orao". ona nas podsjeća na to da "ljubav" uvijek i u svemu treba da gospodari unutrašnjim i vanjskim postupcima koje raña naša svijest .velika. koji je pripadao velikom Društvu. Kada sam se zainteresirao za tu čudnu alegorijsku figuru i počeo da se kod Atlantiñana raspitujem za njezino značenje. u usporedbi s njihovom vlastitom veličinom . što je trebalo da predstavlja "djevojačke grudi". na onaj dio tijela. čije posljedice nismo mogli da prevladamo. neprekidno treba razmišljati o pitanjima koja se ne odnose direktno na svakodnevne životne potrebe. 124 . koji se naziva "leña". jedan od znanstvenika. meñu svim stanovnicima naše planete. Bikovo tijelo alegorijskog bića simbolizira to da naslijeñena.glavnog hrama Društva Akladansa. ili osobnim djelovanjem stečena svojstva koja rañaju pogubne impulse. već su i posljedica neželjenih impulsa. mogu biti pobijeñena jedino neprekidnim radom za koji je. osjećamo i postupamo u skladu s onim što ta alegorija izražava. pomoću smole su bile pričvršćene dvije dojke. dao mi je ovakvo objašnjenje: . Na mjestu gdje treba da se nalazi glava. koja izgleda kao «djevojačke grudi».jest orao.i to ljubav kakva se raña i postoji samo kod razumnih bića i u koja Gospod polaže sve nade. Trup bika držao se na 4 noge drugog bića koje se zove "lav". Naš amblem nas stalno podsjeća i govori nam da je tih faktora moguće osloboditi se jedino ukoliko neumorno budemo sebe prisiljavali da mislimo. tako naš amblem shvaćaju svi članovi Društva Aklansa.Svaki dio te alegorijske figure u svakom članu našeg Društva. biće kojem te noge pripadaju. slična krilima moćne ptice. Najmoćnija ptica koja lebdi u najvećim visinama . Osnovna masa planetarnog tijela tog alegorijskog bića predstavljala je tijelo zemaljskog stvora odreñenog izgleda. poznatog kao "bik". na tijelo bika. razumije se. mislima i osjećajima. osjećajući pri tome samopoštovanje. a svaki dio njegovog planetarnog tijela predstavljao je dio planetarnog tijela realnog živog stvorenja koje je živjelo na Zemlji i koje je. u skladu s predstavom ukorijenjenom u svijesti Zemljana. Ona je prikazivala alegorijsko biće.pod nazivom "Sfinga".Ta alegorijska figura je amblem Društva Akladansa i stimulira njegove članove da u sebi stalno izazivaju i transformiraju impulse koje ona simbolizira. u 3 samostalne komponente njegovog bića. bila je amblem Društva i zvala se "Savjest". Eto. Jedino one u svoj svojoj punoći mogu da nam pomognu da se oslobodimo pogubnih faktora koji postoje u svakome od nas i koji su ne samo naslijeñeni od predaka. budi impuls čiji su rezultat odgovarajuće asocijacije koje se nezavisno ostvaruju. i nalazila se baš preko puta ogromnog zdanja . simboliziralo savršen stupanj ma koje njegove funkcije. a te osobine u najvećoj mjeri ima lav. Što se tiče neobične glave našeg alegorijskog stvorenja. To što se bikovo tijelo oslanja na lavlje šape znači da taj rad treba biti praćen osjećanjem odvažnosti i vjere u vlastite snage. najsposobniji bik. Evo što mi je on još ispričao: . to jest u tijelu.Zanimljivo je da je na ulazu bila postavljena velika kamena figura . ona je vrlo ličila na statuu koju sam vidio za vrijeme svog prvog boravka na Zemlji u gradu Salmiosu. Orlovska krila na bičjem tijelu stalno nas podsjećaju da za vrijeme tog rada.

Ali Egipat! Zar on nije i sada prepun veličine? To nitko ne poriče. i to u jednakim proporcijama. bez obzira na uvjete u kojima su živjela. koja je postala njihova druga priroda. Tako se. to se logički može potvrditi prostom činjenicom da tricentrični Zemljani ne daju nikakav doprinos egzistenciji kozmičkog Uma. Dijete moje. čak. već uništavaju i plodove rada minulih epoha. da bi shvatio što simbolizira supstanca pod nazivom "smola"." Dijete moje. poletio sam istim brodom na Saturn. kao da o nečemu razmišlja. Zatim sam u pratnji dvojice naših sunarodnjaka krenuo na jug kontinenta.. 125 . koji je doletio po nas već prve noći bez mjesečine. svakom razumnom biću užasavajuća posebnost njihove psihe dostigne svoj vrhunac i tricentrični Zemljani počnu otvoreno da je pokazuju. za koje znaju i njihovi daleki potomci. Kada ta.o mom posljednjem putovanju na Zemlju. U jeku tog psihopatskog paroksizma. shvatio sam i osjetio čitavim svim bićem da sva ta besmislica postoji samo zbog jednog aspekta osnovne osobine njihove čudne psihe.taj dio kopna bio je zatrpan slojem pijeska. zajedno s majmunima. i četvrte. "žalosnih razmišljanja".Dok sam ti opisivao sve što sam vidio na tim mjestima. tricentrična bića koja su tamo živjela nisu nestala. potpuno nezavisna od svih drugih funkcija svojstvenih organizmu. na kraju krajeva. to jest kada proces meñusobnog uništavanja počne da se širi planetom bez promišljenog cilja i. Poslije 3 marsovska dana. o kojoj ću govoriti kasnije . ovima nije donijelo koristi. ali. a zatim nastavi: . Tu Belzebub na trenutak prekide svoju priču. i gdje su u to vrijeme živjeli potomci mudrih Atlantiñana iz odista velikog naučnog Društva Akladansa. One se sada nazivaju piramidama. proveo sam tamo nekoliko dana meñu dalekim potomcima znanstvenika iz Društva Akladansa. izmeñu ostalog. Suština je u tome što se kod njih s vremena na vrijeme pojavljuje "nasušna potreba" za "uništavanjem svega što ih okružuje". koja i sada postoje na planeti. odvijalo moje četvrto putovanje na Zemlju. naslijeñenu od predaka. reći ću ti samo da je smola jedna od sedam planetarnih formi u čijem porijeklu sudjeluje «sveprisutni aktivni element" Okidanoh preko sva 3 svoja samostalna dijela. Osim toga. već su se preselila u druge oblasti tog kontinenta i. gdje sam se upoznao s dostignućima koja su moji novi prijatelji srećom sačuvali. sjedio u podnožju jedne od najstarijih grañevina. riješio sam da razjasnim cijelu istinu o toj teškoj stvari i poslije brižljivih istraživanja. označava da ljubav mora biti bez preduvjerenja. Poslije dolaska u Egipat. uspomene su u meni probudile asocijativni slijed koji je izazvao druge uspomene . utonuo u razmišljanja. smjestili ih u specijalno opremljenu prostoriju i vratili se natrag na Mars.To što se glava smolom pričvršćuje za tijelo. oni uništavaju sve što se nañe u njihovom vidnom polju. Pošto sam to obavio poslao sam telepatski signal našem brodu "Mogućnost". koji su nekim čudom ostali čitavi. bez onoga što se naziva "organskom potrebom". dijete moje. kada sam stigao u suvremeni Egipat. Jednom sam. o kojoj sam već govorio. Utovarili smo majmune na brod. bića pogoñena tom strašnom bolešću ne samo da uništavaju jedna druge. kako bi rekli Zemljani. već i svi koji su na njemu želi. Ipak. U mom aktivnom Umu. Zbog treće lokalne katastrofe. koje su srećom sačuvane do naših dana.. a u procesu planetarne aktlizacije takve podzemne i površinske forme služe da spriječe samostalno prodiranje 3 posebna toka iz 3 nezavisna božanska načela. uspjela su da sačuvaju sposobnost 'logičkog razmišljanja'. gdje su mi tricentrični domoroci pomogli da ulovim potreban broj majmuna. to jest. druga kataklizma je bila tako snažna da je nestao ne samo kontinent. pojavile su se ovakve misli: «Dobro! Ako nijedno dostignuće Uma Atlantiñana. poslije tih mučnih "alstuzorija" ili.

kada se majmuni aklimatizuju i prilagode novim uvjetima. Zanimljivo je to što se taj obred. bez istinskog razumijevanja suštine te ozbiljne i važne procedure. 126 . pošto me je Gornahoor Karkar pozvao na obiteljsku svečanost. Ta svečanost je bila posvećena roñenju prvog nasljednika Gornahoora Karkara. održao do naših dana. koja je uskoro trebalo da se održi.Bez obzira na to što smo riješili da našim eksperimentima pristupimo tek naredne godine. Bio sam pozvan kako bih preuzeo odreñene obaveze prema nasljedniku. krenuo sam na Saturn odmah. Onoga koji preuzima takve obaveze oni zovu «kum" ili "kuma". upražnjavan od davnina i meñu tricentričnim bićima. samo formalno. Prvi nasljednik Gornahoora Karkara dobio je ime Raoork. istina.

ili uraganske vjetrove. kako bi rekli Zemljani. naravno. pod pijeskom je zatrpan i onaj dio kontinenta Grabonci gdje se poslije propasti Atlantide nalazio glavni kulturni centar tricentričnih bića. Izmeñu mog četvrtog i petog leta na Zemlju njena površina je bila izložena velikim promjenama. i kada je Mjesec. Vjetrovi su bili toliko jaki da su podizali u zrak ogromnu količinu gornjih slojeva tla i prenosili je na daleka rastojanja. koji sam već spominjao. Treba imati u vidu da su pijeskom bile zatrpane ne samo zemlje o kojima sam pričao. Njihov broj se vrlo povećao i oni su naselili skoro sve male i velike dijelove kopna na planeti i. Kada je oko male. Za sve to vrijeme ja sam pažljivo kroz teleskop pratio život Zemljana. Strogo govoreći. u vrijeme mog petog dolaska potpuno nestali s lica Zemlje. . tom dogañaju "prilijepili" su jednu od svojih uobičajenih «etiketa". Sada se mnogi znanstvenici iz sve snage trude da ustanove zašto se to dogodilo i svesrdno izmišljaju razna objašnjenja. pred mojim očima su se često dogañale epizode koje su izražavale njihovu osnovnu posebnost . Evo kako su se u zemaljskoj atmosferi začeli uraganski vjetrovi. i to u zemljama Tikliamiš i Maralesi. bio je veći fragment. U tim dolinama je bila koncentrirana većina stanovništva Ašarka. pretvorila se u pustinju koju sada zovu "Sahara". koji su se odvojili od Zemlje za vrijeme prve velike kataklizme.Poglavlje 24 PETO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Belzebub je nastavio svoju priču. slučajno nastale planete Mjesec definitivno formirana atmosfera. to jest Mjesec. dok manji fragment. sada Azije. naročito na mjestima gdje je gustoća stanovništva bila velika. Tada je njegov. počeo da se kreće u skladu sa zakonom "uzleta". Danas su oni poznati kao "Mjesec" i «Anulios".Prošlo je mnogo godina od vremena mog četvrtog putovanja na planetu Zemlju. nije u tome imao nikakvog udjela. bila je treća katastrofa. Tako su centri kulture na kontinentu Ašark. zasipajući plodne doline. razumije se. ili Anulios. Suvremeni Zemljani su iz raznih izvora saznali da su se njihovi preci tada preselili na nova mjesta i. nastanjenih u tim predjelima. Ona je imala lokalni karakter i dogodila se uslijed nevjerojatnih pomicanja slojeva atmosfere ili. Nekada razvijena zemlja. Uzrok promjene izgleda zemaljskih predjela i propasti «kulturnih centara". u cjelini neuravnotežen utjecaj izazvao u zemaljskoj atmosferi spomenuta snažna i velika pomicanja. postavši zatim samostalna nebeska tijela Sunčevog sustava. koja je zadesila tu nesretnu planetu. već i mnoge druge. 127 . relativno male regije te nesretne planete. nazvavši ga "velikom seobom naroda" i priključivši ga onome što oni smatraju svojim "znanjem".meñusobno uništavanje. ili velikih vjetrova. zbog "uraganskih vjetrova" koji se nekoliko godina nisu stišavali. osnovni uzrok treće katastrofe. bila su ona 2 fragmenta. nastojeći da padne na svoju matičnu masu. Neke dijelove Biserne zemlje takoñer je prekrio pijesak. gdje sam boravio za vrijeme prethodnih putovanja. njegova tek obrazovana atmosfera još nije uspjela da dovede osobnu harmoniju u "općesustavnu harmoniju kretanja". koja je pogodila Zemlju. Uzrok tih atmosferskih anomalija. zemlje poput Tikliamiša i Maralplija.

I krenuli su raznim putovima. koliko god je to moguće. a istovremeno je u meni jačala želja da utvrdim točan uzrok te unikalne osobine tricentričnih bića. pak. Kada sam to prvi put primijetio i začeprkao po svojim uspomenama. i to je odredilo početak mog intenzivnog izučavanja psihe tricentričnih bića. moj dječače. U stvarnosti. dok sam tako promatrao Zemljane kroz teskuano. Kasnije je njihova zemlja dobila naziv Kina. koji su smatrali da je sigurnije krenuti na zapad. kada ne bih imao nikakav drugi posao. teško je reći koja je od njih najapsurdnija. U tom cilju. čak. što približno odgovara zemaljskim satima. koji je kasnije dobio naziv Europa. krenula je na jug Azijskog kontinenta. po čitave "sinonumse". iz vijeka u vijek sve više zanimala. i zbog kojih ne mogu da žive onako kako bi to bilo u skladu s božanskom zamisli. 128 . a ostali su pošli na sjever i nastanili se u predjelima. koji su živjeli na sjeveru kontinenta Grabonci. koja su tako obuzela tvoju maštu. i čitavo moje biće. Moram da priznam. koje sam tokom više godina promatrao ili ja osobno. koje me je toliko obuzelo. dugo su lutali prelazeći s mjesta na mjesto i najzad se dokopali jednog drugog dijela svijeta. koje bi meñu njima iznenada planulo. Prije nego što počnem da pričam o razlozima tog putovanja. sigurne za život. Što se tiče žitelja Maralplesija. ako se razmišlja objektivno.Sada postoji nekoliko teorija. Oni koji su otišli na istok. to jest meñusobno istrebljivanje. Uzgred. s ogromnim interesom pratio kretanje odabranih tricentričnih bića. nazvanim kasnije Kirgišeri (ovdje se. očigledno. uzeo sam u obzir ne samo osnovnu posebnost njihove psihe. Trudili smo se da. ispunile su se uvjerenjem da su na samom početku tricentrični stanovnici Zemlje živjeli 12 ili. žeo sam da prikupim što više materijala koji bi mi pomogao da rasvijetlim ovo pitanje. Zato sam. Razumije se. pokušavajući da nañem logično objašnjenje za ono što su oni nazivali svim "duševnim pobudama". kada sam to prvi put shvatio. koje postoje samo na toj planeti. njihov život skraćuje odreñenom i stalnom brzinom. ili su to činili moji asistenti. Jednoga dana. uzroci svega toga kriju se u istim onim nenormalnim uvjetima života koje su Zemljani sami stvorili. koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko. njihov život sveo na 70 do 90 godina. moram da priznam da me je glavna osobina psihe zemljana. krenuli da traže nove zemlje. radi o Kazahstanu). gonjeni strahom da ne budu zatrpani pijeskom. i da utvrdimo sve detalje i osobnosti njihovog ponašanja. suvremena znanost ih priznaje. Upravo poslije svih tih seoba. sinulo mi je da se iz vijeka u vijek. istinski uzrok seobe sastoji se u tome što su žitelji Ašarka. neki od njih su krenuli na istok. pa ipak. u zemlju koja je kasnije nazvana Perzijom. već i takozvane mnogobrojne "bolesti". ali je većina otišla na zapad. odjednom sam shvatio jednu stvar. Da bi shvatio koliko se za sve to vrijeme smanjila dužina njihovog života. kada je započeo proces erozije. Većina tricentričnih bića koja su naseljavala Tikliamiš. prebacili su se preko visokih planina i naselili se na obalama ogromnog vodenog prostranstva. sve njegove samostalne duhovne komponente. dijete moje. odabrao sam veliku grupu Zemljana. biće dovoljno ako ti kažem da se u vrijeme kada sam zauvijek napuštao njihov Sunčev sustav. ništa ne propustimo. raselili su se po čitavoj planeti. ponekad sam. Oni. u periodu izmeñu četvrtog i petog putovanja na planetu Zemlju u svojoj marsovskoj laboratoriji organizirao promatranja tih osobitih tricentričnih bića. 15 vjekova po njihovom računanju vremena. to jest njihova povremena želja za uništavanjem sebi sličnih. ja sam po peti put krenuo na Zemlju. Žitelji Maralplesija.

Taj regres. te sam riješio da osobno odem na Zemlju. omogućio da se izdigne na odgovarajući stupanj Božanske Ljestvice Objektivnog Uma. i mi smo riješili da tom rijekom otplovimo do grada. došli do zaključka da on najviše odgovara našim ciljevima . već sam našim brodom letio na Zemlju. "Nada". U to vrijeme Babilon je bio na vrhuncu svoje moći. već i za stanovnike svih ostalih velikih i malih zemalja u kojima su želi ljudi. "Perzijski zaljev". spremajući se za polijetanje. koji bi njegovoj nadtjelesnoj suštini. Rečeno . a samo uz pomoć teskuana nije bilo moguće razjasniti problem. od tamo do Babilona bilo je nadomak ruke. to se uglavnom odnosilo na atrofiju tri osnovna načela. a posebno u našoj eri. svi oni koje su Zemljani smatrali "naučnicima" ne bi se takvima smatrali ni na jednoj drugoj planeti u Svemiru.U posljednje vrijeme. U vrijeme kada sam peti put letio Zemljanima u goste. bio je grad Babilon. u tzv. koja su morala da postoje kod svakog tricentričnog bića. naravno. još od vremena takozvane tikliamiške civilizacije. bez unutrašnjeg sadržaja.učinjeno i. Informacije o dogañajima koje ću opisati. to mjesto je bilo vrlo pogodno za slijetanje broda. pretvorila u dušurogat. Prije nego što nastavim ovu priču zadržat ću se ukratko na ovom pojmu. kroz izvjesno vrijeme. njegovi stanovnici su bili na pragu onoga što će kasnije postati glavni uzrok ubrzane degradacije njihove "psihičke organizacije". zato što smo. Tada će se pred njim otvoriti kozmičke istine. naučnicima su počeli da nazivaju sve one koji vladaju velikom količinom informacija i o njima ispredaju nadugačko i naširoko. bez koje ne može da postoji nijedno razumno biće. jer se njegove fotografije i detaljan opis njegovog načina života pojavljuju u svim njihovim. kako bih na licu mjesta dokučio taj fenomen. I eto. njihov "centar za dobivanje i prijenos rezultata usavršavanja mišljenja". postaje poznat. prije Babilonskog uspona. ili "kulturni centar". stanovnici te neobične planete nazivaju «starcima". razumije se. dijete moje. Riješio sam da se uputim upravo tamo. a. On je bio kulturni centar ne samo za stanovnike Ašarka. pravi znanstvenik je morao savjesnim radom i hotimičnim stradanjem da dostigne takav nivo razumijevanja svih pojedinosti o porijeklu i razvoju Svemira. to jest ispričat ću ti o toj vrsti ljudi koja se naziva "naučnicima". takozvanim. naš brod je sletio na vodu. Ta načela stvaraju impulse koji postoje pod imenima: "Vjera". na onom nivou do koga se on izdigao. njega vrlo pažljivo promatraju i on. koji se iz generacije u generaciju ubrzava. Ovoga puta. "Ljubav". Još prije mog petog putovanja. nisam imao nikakvog naročitog posla na Marsu. Kada sam se prvi put našao u tom njihovom "kulturnom ceru". došao je do stupnjeva kada se istinski živa duša.prvo. jer se u zaljev ulijevala velika rijeka na čijoj se obali nalazio Babilon. Sve je bilo da bolje ne može biti. "novinama". ili višem tijelu. Jer. 129 . dobio sam uglavnom od tricentričnih bića. kako bi mogao da shvatiš sve razloge koji su doveli do tako čudne i neobične transformacije duše suvremenih Zemljana. Ako nekome poñe za rukom da prevali stotu. sve koji toliko požive. drugo. koja njihovi suplemenici nazivaju "naučnicima". kao što babe pričaju o "dobrim starim vremenima". u vrijeme kada mi je iznenada pala na pamet ta činjenica. Ispričat ću ti o tadašnjim dogañajima u Babilonu. Ali.

130 . makar jedan od njih zna i tajnu pretvaranja bilo kojeg metala u zlato. Radi se o tome da se većina znanstvenika našla tamo voljom jednog izuzetnog i neobičnog perzijskog cara. uvaženi Nasradin Hodža je značaj takvih znanstvenika definirao ovako: "Svi misle da naši uvaženi profesori znaju koliko je dva puta dva. kada su podanici tog vrlo neobičnog perzijskog cara osvojili nove zemlje. oblast istinskog znanja kojim su ljudi vladali u davnim epohama. Car osvajač je ne samo dozvoljavao. koje su u Babilon dovodili kao zarobljenike. upravo kada je naumio da pravi zlato uz pomoć alkemije odjednom je svim svojim bićem shvatio da mu je nepoznato ono "malo lukavstvo". dok posljedice utjecaja organa kundabufera još nisu u potpunosti porobile njihovu svijest. koji bi imao veći broj preživjelih podanika. Zašto je caru pala na pamet takva suluda misao? Radi se o tome da je u to doba u jednom od centara tikliamiške civilizacije. tako i na one koji su o njemu znali samo po čuvenju. treba znati samo jedno malo lukavstvo. sastoji se u sljedećem. vratimo se priči. Prije svega. dijete moje. o kome govorim. najzad dobila formu fantastične i štetne znanosti koja se zvala «alkemija" . Pošto je razmislio. pošto je čuo za otkriće spomenute buduće Eterske ličnosti. Želim da ti pomognem da točno ustanoviš koji je od normalnih životnih uvjeta toga cara učinio tako osobitim. Svi su se oni trudili da doñu do tog metala. I tako. Ta kobna ideja se naširoko proširila tokom kasnijih vjekova i. prenoseći se iz generacije u generaciju. Oni su stigli u Babilon iz jednog vrlo zanimljivog razloga. koje se rijetko sreće. ljudi iz različitih zemalja počeli bi da uništavaju jedni druge. voña ili car zemlje. Ispričat ću ti o njemu. a gubitnici su prema onima kojima je to pošlo za rukom osjećali "zavist". a tokom narednih vjekova je definitivno kristalizirana. on je poželio da ovaj metal dobije na takav. perzijskom caru je. ta istinska znanost mogla bi da donese suštinsku korist svim tricentričnim bićima. u prirodi tvojih miljenika počela je da se formira. već i nareñivao svojim podanicima da pljačkaju osvojene zemlje." Ali.to isto ime nosila je i jedna velika znanost. bez kojeg njegova želja može ostati neostvarena. jedna osobina zbog koje su oni doživljavali sreću (a to osjećanje s vremena na vrijeme ima svako tricentrično biće). i radi toga ću ti ispričati o dvjema okolnostima koje su još od davnina uticale na život Zemljana. car je naredio da se odande nitko ne dovodi i ništa ne uzima osim znanstvenika. očajnički bilo potrebno zlato. kada bi tome došao kraj. Kada smo stigli u Babilon. lak način. lako može da se pretvori u zlato. koji je u to doba vladao Babilonom. Najgore je bilo to što su ljudi iz okruženja vlasnika zlata takoñer doživljavali snažna osjećanja. U vrijeme. Druga okolnost o kojoj želim da ti pričam. dakle. u gradu Čiklarali tamošnji znanstvenik po imenu Harnum (čija se suština potom transformirala u takozvanu "Etaku Haznamasku ličnost") smislio da svaki metal. Ali. još od propasti Atlantide. koja su pobijeñeni stjecali vjekovima. iz nekih osobnih razloga. samo onda kada bi postali vlasnici velike količine znamenitog metala koji oni nazivaju "zlato". on je bukvalno vrvio od znanstvenika koji su se tu sjatili iz svih dijelova svijeta. Kada bi se ta njihova osnovna osobina izrazila posebno snažno. kojih u Zemljinoj kori ima u izobilju. pri čemu se to odnosilo kako na one koji su to zlato vidjeli. da otimaju mlade žene i sva dobra. došao je do sljedećeg zaključka: Poznato je da su znanstvenici otkrili mnoge tajne. dobivao bi titulu osvajača i obično prisvajao cijelo bogatstvo pobijeñenog naroda.Uzgred. Da bi se tim postupkom ovladalo.

kao i egipatskih svećenika. mogao da ih saslušava kako je htio. došao je do zaključka da sigurno neki od znanstvenika njegovog naroda zna tajnu. To je učinio zato što je tada meñu naučnicima postojalo široko rasprostranjeno mišljenje da je u Egiptu sabrano mnogo znanja i da je znanost tamo razvijenija nego bilo gdje drugdje. pozvao je nekoliko odanih ljudi i naredio im da utvrde. nadajući se da će uspjeti da sazna tajnu pretvaranja metala u zlato. očigledno je da je naučničko bratstvo odlučilo da te podatke nikome ne odaje.Dragi djedice. pri čemu su koristili metode uobičajene u to doba. ali je čuva kao "profesionalnu tajnu". U tom cilju on je čak izvršio i takozvanu "vojnu kampanju" protiv Egipta. kome je od prijestolničkih znanstvenika poznata ova "tajna". kada se naš čudnovati car najzad uvjerio da nijedan znanstvenik meñu njegovim podanicima ne zna tajnu. a čudnovatom caru je pala na pamet nova bezumna ideja. on se duboko zamislio. bili takvi da su upravo od tamo poticali valovi vibracija nastalih uzajamnim istrebljivanjem njegovih žitelja. Tu Hasejn prekide Belzebuba rekavši: . počeo je da traži takve znalce u drugim zemljama. nasljednika mudrih Atlantiñana iz Društva Akladansa. kada mu je javljeno da nijedan znanstvenik iz prijestolnice ne zna za tu "tajnu". oni su sada slobodno živjeli u Babilonu. ne razumijem zašto struja vibracija. koja je neophodna za velike svemirske procese. koji su preživjeli katastrofu. Njihovi preci.Još odavno sam riješio da u svom daljem pripovijedanju dotaknem problem meñusobnog uništavanja koji oni nazivaju "ratom". Perzijski osvajač je odveo iz Egipta sve znanstvenike koje je tamo našao. koji su se na taj način našli u Babilonu. Meñutim. Tim riječima Belzebub se vratio prekinutom pripovijedanju o Babilonskim dogañajima. Pošto je opet ozbiljno razmislio. Prošlo je neko vrijeme. kada je poslije nekoliko dana odgovor opet bio "ne". bili su u Egiptu prvi naseljenici. meñu njima je bilo i onih koji su bili odande porijeklom. jer mislim da ćeš tada sve shvatiti. čekajući dalji razvoj dogañaja. zato je bolje da to pitanje odložimo za kasnije. te je obazriva Priroda učinila da se natalitet u zemlji silno poveća. Shvatio je kako nije dovoljno da samo pita. ali je bilo i došljaka iz drugih zemalja. već da mora da izvrši pritisak na znanstvenike kako bi ih prisilio na odavanje tajne. koji izazivaju trogoautoegratski proces. Istoga dana izdao je odgovarajuće zapovijedi svima koji su se tim poslom bavili. Znanstvenici iz svih krajeva Zemlje. I on je na čelu nebrojenih hordi započeo takozvane "ratne ekspedicije". često su se okupljali i. Belzebub je na pitanje svoga unuka odgovorio ovako: . Sutradan. On je naredio da ih sve dovedu u Babilon. kao što je svojstveno zemaljskim "mudracima". stalno su razmatrali pitanja koja 131 . on je naredio da se traganje nastavi po čitavoj zemlji i. uvjeti. zato što su u to vrijeme i na tom mjestu. on se silno začudio što mu tako prosta misao nije prije pala na pamet. te je naš car riješio da nepokorne vladare na to prisili. .Dosjetivši se toga. Perzijski car je mogao da okupi veliku armiju. nijedan od susjednih careva nije želo da mu preda svoje znanstvenike radi saslušavanja.Perzijski car je osvojio susjedne zemlje i odande dovodio znanstvenike. zavisi od lokalnih dogañaja i osobnosti nekih lokaliteta na Zemlji. koja se ovoga puta odnosila na sam proces meñusobnog uništavanja: novo ludilo potisnulo je staro i car je potpuno zaboravio na znanstvenike. Tu je taj gospodar polovine Azije. i oni su započeli "saslušavanja". Ali.

koje su sami stvorili. 132 . Hamolinadir je bio jedan od znanstvenika kome nisu u potpunosti atrofirale normalne. našli "goruće pitanje" koje ih. svakog sata bila bi sklepana neka nova i. štoviše. Bez obzira na njihovo mnoštvo i raznovrsnost. dijete moje. tu je bio i ne sasvim nepoznati Hamolinadir. u Svemiru i postoji ova tako neobična i unikalna psiha. Smatram neophodnim da ti objasnim ovu sintagmu zato što mi se. Jedna od njih je bila "ateistička". zapravo. bilo je — imaju li ljudi "dušu". moj dječače. jer. poput požara. te sam počeo da komuniciram samo s njima. zbog čega. kao i ostali žitelji. O tome su donosili sudove i razgovarali mladići i starci. naslijeñene od predaka. A ako nešto nalik na to i dopre do njih. kao prvo. u vrijeme kada smo mi tamo stigli. Belzebub malo zašuti. djelovalo je na njih tako da su čak sišli sa svojih pijedestala i počeli da ga razmatraju ne samo s naučnicima poput sebe. razgovori i sporovi te vrste širili su se na sve strane. svaka od tih domišljatih teorija imala je svoje fanatike. Hamolinadir i ja smo održavali odnose koji su uobičajeni za osobe koje se često sreću. a. kako su govorili. Meñu drugim naučnicima. pa čak i gradski dželati. Sve ateističke teorije tvrdile su upravo suprotno. kada smo stigli u grad.su beskrajno nadilazila njihovo razumijevanje. razumije se. To "goruće" pitanje na koje su "siroti znanstvenici". Kada smo stigli u Babilon saznali smo da su mnogi poludjeli od takvih razmišljanja. Tu temu nisu razmatrali samo znanstvenici. suvremeni Zemljani ga vrlo često koriste. on je već predstavljao goruće pitanje za svakog njegovog žitelja. I svi su. željeli da čuju odgovor."idealistička" ili «dualistička". oni iz svega toga nisu izvukli ništa valjano ni za sebe ni za druge. koje je uspjelo da postane "gorućim". ograničivši svoja istraživanja na njihove karaktere. počeo sam da se krećem u lokalnom društvu i da vršim promatranja kako bih razjasnio pitanje koje me je zanimalo. tako da. umnožavajući pri tome iluzije ili takozvane duhovne likove. njihov čudnovati Um odmah pod njega podvodi čitavu teoriju. tricentričnim bićima svojstvene osobine. Sve dualističke teorije priznavale su postojanje duše i njenu besmrtnost. nasilno doveden iz Egipta. Pitanje. Uslijed toga. za vrijeme tih diskusija i susreta oni su. već i sa slučajnim prolaznicima i na svakom mjestu. U gradu je postojalo mnogo fantastičnih teorija o tome. posebno znanstvenici. kada smo stigli u Babilon. nastojali da o tome saznaju što više. tamo se dogañalo ono što je kasnije nazvano "Babilonskom kulom". kao što to obično biva sa svim naučnicima na Zemlji. i zato što će ti povijest njenog nastanka i transformacije u svijesti Zemljana pomoći da jasno shvatiš kako zbog nenormalnih životnih uvjeta. mora valjda čovjek. koji sam upravo spomenuo. osim toga. posrećilo biti svjedokom dogañaja koji su doveli do njenog nastanka. prožima "do koštane srži". pa nastavi: . sve teorije bazirale su se na dvije suprotne pozicije. zanimanje za taj problem zahvatilo je postepeno čitav Babilon i. a da su drugi bili na putu da polude. Dakle. ispostavilo se da je on u djetinjstvu bio okružen ljudima koji su mu pružili više ili manje pravilno obrazovanje. naravno. Ukratko. a druga . I naravno. biti kažnjen poslije smrti.Želim da ti objasnim smisao izraza "Babilonska kula". muškarci i žene. točna i pravilna informacija o prošlim dogañajima nikada ne dospijeva do budućih generacija. koji je za života počinio zlo. Svuda su me dočekali znanstvenici kojih je tu bilo u velikom broju.

u najboljoj školi koja je tada postojala na Zemlji. neprekidno izmišljali oni kod kojih su se posljedice utjecaja organa kundabufera manifestirale posebno snažno. koja je u to vrijeme bila moguća za tricentričnog Zemljana. usmjeravajući svjesno ili nesvjesno svoj unikalni Um. itd. On je počeo mirno. kako je to bilo uobičajeno. Moj prijatelj Hamolinadir nalazio se meñu govornicima i takoñer je sudjelovao u izvlačenju: bio je peti po redu. I. kod većine Zemljana je zajedno s nenormalnim životnim uvjetima dovodila do toga da. Kada se on popeo za govornicu njegovi pomoćnici su okačili plakat na kome je. koje su se zvale referati. Govornici. Učeni Hamolinadir je vodio porijeklo od "Asiraca"." Moj zemaljski prijatelj je počeo da govori o strukturi (kako ju je on shvaćao) velikog mozga i o tome u kojim slučajevima i na koji način razliku utisaka opažaju drugi moždani centri. on bi htio ne htio. "pravičnost". Zamisli sebe na mjestu tog simpatičnog Asirca. smišljali su razne teorije. a koja se zvala "Škola Materijalizacije Misli". Najzad je došao red na našeg Asirca. svima poznate. bile podjednako vjerodostojne i podjednako uvjerljive. Ubrzo pošto sam stigao u Babilon. Njega je zbunjivala i u stanje pometenosti dovodila činjenica da su sve stare i nove teorije. Oni su do te mjere razvili svoje sposobnosti da su povremeno mogli čak da prodru u logiku ponašanja ljudi iz svog okruženja i. i reći ću ti da su sve teorije na Zemlji. i tek kada je ona postignuta. Jednom smo Hamolinadir i ja krenuli na takozvanu znanstvenu konferenciju. utisak dobiva svoju konačnu formu u velikom mozgu. govorili su o svojim novim teorijama. postepena atrofija "instinktivnog osjećanja kozmičkih istina". kod njega su se vrlo jasno manifestirale sljedeće funkcije: "samosvijest". Zahvaljujući toj osobini oni su. Redoslijed govornika odreñivan je izvlačenjem. po zapovijed perzijskog cara. «domišljatost". Nju su sazvali isti oni znanstvenici koji su svojevremeno nasilno dovedeni u Babilon. posvećene tom problemu. koja je u gradu izazvala komešanje umova."iz ljubavi prema nauči". nastojali da ih iskoriste. U to vrijeme on je odavno zapostavio svoje sulude alkemičarske ideje i čak je potpuno na njih zaboravio. Na konferenciji je bilo i stranih znanstvenika. On je govorio da su teorije koje tvrde da čovjek ima dušu bile vrlo logično i uvjerljivo konstruirane. ali što je dalje govorio. već je bio u godinama kada je njihovo Ja — to jest osjećanje svjesne kontrole mehaničkih i psihičkih funkcija njegovog organizma . roñen je i odgojen u Babilonu. bila napisana tema referata. U vrijeme takozvanog "pasivnog bdijenja".Dodat ću da je tada u Babilonu bilo mnogo takvih znanstvenika. koji su istupali prije njega. a njegov glas je prešao i viku kada se kritički obrušio na ljudski Um. a njihovoj prirodi bila svojstvena takozvana "lukavost". kao što sam ti već rekao. počeo sam da zajedno s Hamolinadirom odlazim na sve moguće znanstvene "skupove" i da slušam svakojake izmišljotine. ali su takoñer kritizirali stare. 133 . kako su sami govorili . sve više se žestio. bez obzira na proturječnu argumentaciju. Prošlo je 7 zemaljskih mjeseci od mog dolaska. Kada sam ga prvi put sreo. Na plakatu je pisalo da je orator izabrao temu pod nazivom: "Nepostojanost ljudskog Uma. počinjao da uvjerava sebe u njihovu ispravnost. koji su u Babilon došli dobrovoljno. on je govorio o tome da je potrebna odreñena suglasnost u njihovom radu. "osjetljivost". ako bi se netko od njih udubio u proučavanje tih teorija. koje pretendiraju da objasne višu materiju. vidjevši slabosti sebi sličnih. Svi su oni bili posvećeni onoj istoj gorućoj temi. ali je svoja znanja stekao u Egiptu. na osnovu svojih znanja. ali da su i teorije koje tvrde potpuno suprotno bile isto tako logične i uvjerljive.dostiglo najveću stabilnost. I moj prijatelj Hamolinadir bio je vrlo uzrujan zbog tog problema.

. sve su bile tako logično izgrañene i dobro predstavljene. pasti i sahraniti pod sobom grad i sve njegove žitelje. Hajde da zamislimo kako se u Babilonu. pa naravno i ja. ja želim još da živim i zato iz ovih stopa odlazim odavde. Tokom svojih susreta oni su pričali samo o tom govoru.Vičući i dalje. Treba reći. Zamislite da se takva kula zaista gradi u centru Babilona i daje već vrlo visoka.Svaki čovjek. Mene zna čitav Babilon i mnogo drugi gradovi. nemam namjeru da poginem pod ruševinama babilonske kule. gdje je sretno poživeo do duboke starosti. moj dječače. Ali što da radi taj najviši nivo razvoja s pitanjem. ima cigala od testa i čak. Ta kula se gradi od cigala. Ima tu gvozdenih cigala. prije ili kasnije. Saznao sam još i to da je Hamolinadir zauvijek napustio nauku i ostatak života proveo gajeći "čungari". koje su naizgled sve jednake. čitav svijet je plod bolesne uobrazilje. Osim tog žulja ne postoji ništa.Pogledajte mene. ali one su. zapravo. već godinu dana ludi! To opće ludilo povodom pitanja o duši dovelo je dotle da i moj visokoučeni um «tumara k'o pijan po pomrčini". Ja sam i sam napisao vrlo obiman rad o pitanjima višeg reda. ima drvenih. 134 . gdje smo se svi mi okupili.. Ja osobno. A vi radite što znate! S tim riječima on napusti dvoranu. moj Um nije mogao a da se ne složi s logikom i vjerodostojnošću svake od njih. Dobio sam najbolje obrazovanje na svijetu i teško da će ikada više ikoga učiti onako kako sam učen ja. napravljene od raznih materijala. svi priznaju da sam ja čovjek koji mnogo zna i koji je mudar. vrlo je lako dokazati čovjeku da čitav svijet i svi ljudi nisu ništa drugo do iluzija. zbog kojeg čitav Babilon. U jeku svoga istupanja moj prijatelj Hamolinadir je zajecao. i možda se ovdje ne bi našao nijedan čovjek koji ne bi pozavidjeo mom logičkom mišljenju. Svakome je jasno da će ona. a da je realan samo žulj na prstu njegove lijeve noge. ali je i plačući nastavljao da viče: . Ja nisam običan znanstvenik. zajedno sa svim svojim znanjima i razmišljanjima o transcendentnom. U tom momentu pomoćnik je pružio govorniku bokal vode. Za sve to vrijeme ja sam pažljivo i vrlo ozbiljno izučavao stare i nove teorije o "duši" i nisam našao ni jednu s čijim se autorom ne bih složio. od perja. ovaj ga žudno ispi i nastavi da govori smirenije. na jednom od suvremih jezika ta biljka se zove "kukuruz". evo. Kasnije sam čuo da je već sutradan napustio Babilon i otišao u Ninivu. Ali iskreno i časno priznajem da sam ja. Na primjer. gradi kula uz čiju pomoć namjeravamo da dopremo do neba i vidimo što se tamo dogaña. samo jedan potpuni idiot. vi morate znati koji faktori i koje asocijacije dovode do uvjerenja u istinitost onoga što vam drugi dokazuju. on je vrlo logično i uvjerljivo predstavio nestalnost i nestabilnost ljudskog Uma. dokazavši na mnogobrojnim primjerima kako je lako uvjeriti i uvjeriti taj Um u što god hoćeš. može da dokaže sve što poželi. Nikada ga više nisam vidio. ponavljajući i prepričavajući pojedine njegove pasaže. ne sumnjam da je većina prisutnih upoznata s tokom mojih misli. da je Hamolinadirov govor na prisutne najprije ostavio snažan utisak i da ih je sve obuzela duboka potištenost koja je trajala skoro mjesec dana. Evo što je rekao: .

ta teorija nazvana je «dualističkom". Zrak se ori od pjevanja kerubima i muze 135 . kako ga potiče duh suparnik. a čovjek je njihovo bojno polje. kao i iz drugih epoha. oni su tvrdili da ta tanana supstanca. Pored svakog tasa stoje duhovi: pored desnog tasa . To učenje tvrdi da prilikom roñenja na ramena svakog čovjeka sjedaju dva nevidljiva duha. koji se nalazi negdje na nebesima. da bi čak i podmukli Lucifer mogao da im pozavidi na umeću. na lijevo . druga teorija nazvana je "ateističkom". Zato mnogi i sada misle da je u Babilonu nekada grañena kula da bi ljudi mogli živi da dopru do samoga Boga. duh koji sjedi na desnom ramenu bilježi dobre postupke i djela. Na desni tas stavlja knjigu anñelovu.knjigu ñavolovu. koja zapravo i jest "duša"."zli duh" ili "ñavo". a svaki čovjek još od roñenja ima dva «tijela". Dualisti ili idealisti. ili anñeli. ili ñavoli. koje je i bez toga bilo prilično zbrkano. a Zemljani su od tih fragmenata sazdali takav galimatijas. su tvrdili da se ispod grube tjelesne ljušture nalazi fina nevidljiva supstanca.Ponavljali su ih toliko često da su neki Hamolinadirovi izrazi postali poznati čitavom Babilonu i pretvorili se u krilatice. Duša je besmrtna. Svako od njih je imalo mnogobrojne pristalice. ali osnovne ideje su ostale nekadašnje i u tom obliku su stigle i do naših dana. Upravo su ta učenja."Izgradnja Babilonske kule" ili "Babilonsko miješanje jezika". Ti duhovi se neprestano meñusobno bore. Već sam ti rekao da su u Babilonu vladala dva "filozofska učenja". a najpoznatiji je .zla djela i postupke. Pristalice prvog učenja su tvrdile da ljudi imaju "dušu". mora da plaća za svaki voljni ili nevoljni postupak fizičkog tijela. Od duhova se traži da potiču i pobuñuju čovjeka na odgovarajuće postupke . kao i da ga pobuñuje na postupke koji se nalaze u njegovoj nadležnosti. to jest neuništiva. na lijevi . Neki od njih su i danas poznati na Zemlji. koji su sjedili na čovjekovim ramenima tokom njegovog života. Uopće. Tamo zriju mirisni plodovi i miriše predivno cvijeće. Pred Bogom. On je neopisivo lijep. Pojedinosti oba ova učenja su tokom vjekova bile podvrgnute promjenama. Suvremeni Zemljani su uvjereni da se upravo za vrijeme izgradnje Babilonske kule jedan jezik podijelio na veliki broj različitih jezika. Duhovi desnog tasa odnose dušu na mjesto koje se naziva "Raj". poslije njegove smrti donose njegovu dušu Bogu. Svaki duh teži da spriječi čovjeka da postupa onako. Dalje.dobre ili loše.sluge raja. duhovi napuštaju njegovo "fizičko tijelo" i odnose njegovu "dušu" «Bogu". gleda koji će tas prevagnuti i daje dušu čovjekovu na raspolaganje onim duhovima koji su tu pored njega. anñelima i arhanñelima koji ga okružuju stoji vaga. ili duša. a duh koji sjedi na lijevom ramenu . pored lijevog sluge Pakla. njeni adepti su tvrdili i dokazivali potpuno suprotno. ometala razvoj njihovog mišljenja. do našeg vremena je stiglo mnogo nepovezanih podataka. Kada čovjek umre. prenoseći se iz generacije u generaciju. Bog uzima od njih knjige u koje su bilježili sve čovjekove postupke i stavlja svaku knjigu na odgovarajući tas na vagi. Ti duhovi. fizičko i duhovno. Na desno rame sjeda "dobri duh" ili "anñeo". koja nisu imala ništa zajedničko. iz doba Babilona. I od prvoga dana i anñeo i ñavo bilježe sva djela čovjekova.

opet. tvrdi se da sve natprirodne pojave.Ali kako oni razlikuju dobre postupke od rñavih? Belzebub pogleda unuka zagonetnim pogledom i klimnuvši glavom odgovori: . Da bi se savršeno ovladalo tim 136 . «novac".Na Zemlji od davnina postoje 2 nimalo slična shvaćanja o 2 puta prilikom odreñivanja da li je neki postupak dobar ili rñav. tj. Te nedostojne želje ubijaju u čovjeku sve što je Tvorac u njega uložio za istinsko dobro. da bi ta knjiga pretegla knjigu ñavolovu na Božjem sudu. kao i to unikalno biće. njihovo gledište se unekoliko promijenilo i prešlo na njihove potomke. On mora da učini što više djela koje će u svoju knjigu zabilježiti anñeo. zadovoljavanje instinkata. znači da je izvršio zlo djelo. transformirajući se u običnoj svijesti. on je posljedica odreñenog uzroka. koji su nedostojni normalnih tricentričnih bića. Štoviše. prenoseći se iz generacije u generaciju. a to raspoloženje. pak. onda. a da su suprotni argumenti tek bolesno buncanje pristalica druge teorije. koje bolesna ljudska mašta smatra vrlo privlačnim. U raju ljudima sve treba da donosi «najveće uživanje". kada osjeća grižu savjesti. nesretnik će svakako dospjeti u "Pakao". koje takoñer ima mnogobrojne pristalice. prema kojima sve prelazi iz jednog oblika u drugi. on se postepeno proširio po čitavom svijetu pod nazivom "moral". sprave za nanošenje rana i njihovo posipanje solju i tako dalje. ali je. i tome slično. u protivnom. posebno suvremenog. i tako dalje. Oni vladaju Paklom. Najčudnija i najneobičnija strana te osobnosti njihovog "morala". Tu se tvrdi da svijet postoji i razvija se prema odreñenim zakonima. Evo kako bi oni odgovorili na to pitanje: «Ako čovjek postupa prema savjesti on izvršava dobar postupak. To učenje uporno tvrdi da nikakvog Boga i nikakve duše nema. Ljudski moral posjeduje isto svojstvo. sastoji se u tome što on automatski zavisi od raspoloženja lokalnih vlasti. i postoji uzročno-posljedični lanac svih pojava. Prvi put su slijedili znanstvenici Atlantiñani iz Društva Akladansa. koji su još i poslije druge katastrofe na isti način prihvaćali taj problem.serafima. Umjesto muzike tamo se neprestano čuju užasna kakofonija i strašna prokletstva. Zanimljivo je istaći jednu posebnost morala. čak i one koje ljudi očigledno opažaju. došlo je i do naših dana. Da bi shvatio koja je to posebnost. njih su nazivali "posvećenicima". automatski zavisi od uzroka kao što su "taština"." A drugi put je nastao ubrzo poslije "mudrog pronalaska" cara Konitusiona i. Svuda su rasporeñene razne sprave za mučenja: sprave za istezanje. uzrok drugih dogañaja. Tamo ima i drugih bezbrojnih čudesa. Prenoseći se iz generacije u generaciju. Čovjek je takoñer uključen u tu vezu. mogu da se objasne djelovanjem spomenutih zakona mehanike. Ono se zasniva na jednoj od starovremenskih ateističkih teorija. koja se pojavila na samom početku i postepeno postala njegov neraskidivi dio. Drugo babilonsko učenje. Duhove lijevog tasa babilonski znanstvenici su nazivali ñavolima. prenoseći se iz generacije u generaciju. kotači za mučenje. To babilonsko "idealističko" učenje detaljno objašnjava kako čovjek treba da postupa kako bi dospio u "Raj". gdje je posljedica jednog dogañaja uzrok drugog. opet. Pakao je besplodno mjesto gdje vlada nezamisliva vrelina i nema ni kapi vode. navest ću ti primjer kameleona. i sam. Tu Hasejn nije mogao da se uzdrži i upita djeda: . "varenje".

Ali. Pričat ću ti o njemu. treba dostići potpuna. Što se tiče ljudskog Uma. najprije ću ti ispričati o Najsvetijem Ašjati Šimašu (on je sada Veliki Kozmički Svetitelj). 137 . neusporedivi i predivni Babilon. njihov "kulturni centar". najposlije. Radi se o tome da je "komešanje umova" u Babilonu naučnicima pružilo dodatnu hranu za razmišljanje i djelovanje i. i sam možeš. zato što će ti to pomoći da bolje shvatiš osobnosti psihe ljudi te daleke i čudne planete. već i sva bogatstva koja su tokom mnogih vjekova stvarali njegovi grañani. Ubrzo pošto sam po peti put boravio na toj planeti. izmišljotine jednog dobro poznatog znanstvenika koji je živio u Aziji nekoliko vjekova prije babilonskih dogañaja. a nivo znanja zavisi od nivoa Uma.. i on se. one su nanijele mnogo štete Umu potomaka. da proširiš svoje razumijevanje duševnih svojstava tricentričnih bića.zakonima. a prije svega. kome je specijalno on pristupio kako bi stvorio životne uvjete u kojima bi postepeno nestale negativne posljedice djelovanja organa kundabufera na ljude. do temelja. Na to je sposoban čist Um. već čak i svaki trag velikog djela najsvetijeg Ašjate Šimaša. ali to još nije najstrašnije. Mnogo toga se može reći o tim dvjema teorijama. početak propasti velikog djela Ašjate Šimaša odredili su znanstveni skupovi u Babilonu. to jest subjektivna duša. bio je potpuno. zato što. što je vrlo važno. oni se postepeno transformiraju u znanja. kada su se razišli svojim kućama. potomcima "znanstvenika". koja su obuzela tvoju maštu. pomoću kojih se mogu vršiti usporedbe. Zahvaljujući "naučnicima" Um je postao takav da se uz njegovu pomoć mogu jedino "lupetati koještarije". zbrisan s lica Zemlje. on je samo zbir utisaka koje čovjek dobiva.. njegova suština je na poseban način transformirana i usavršavana. djela i trpljenja. a oni stekli osobine koje priliče svakom tricentričnom biću čija je suština odraz suštine Svemira. sav je užas u tome što su ta učenja nanijela veliko zlo ne samo ljudima. On se zvao Lentrohamsanin. Uslijed toga čovjek dobiva dodatnu informaciju o različitim pojavama koje se ponavljaju. Ali. Propao je ne samo grad. nepristrana i sveobuhvatna znanja. priključio onim eterskim ličnostima koje obitavaju na maloj planeti "Odmazda". Iskreno rečeno. već i svemu živom. postojala je još jedna posljedica svih tih učenih mudrovanja povodom duše. to dovodi do formiranja svakakvih uvjerenja u čovjekovom Umu. kada saznaš sve o njegovim djelima na Zemlji. Tako se i formira Um. dedukcija i izvoditi zaključci o raznim činjenicama. njihove ideje su se kao zarazne bakterije svuda razmnožile i postepeno uništile ne samo ostatke.

Točno 700 g. Riječ "Olbogmek" znači: "Sve vjere su jednake. pošto poživi zemaljskim životom. Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš ničemu nije učio obične žitelje Zemlje. Ipak. njegovi savjeti upućeni njegovim suvremenicima. koju koriste posvećeni tricentrični Zemljani.zamoli Hasejn. Već sam ti više puta govorio da. bez obzira na hiljadugodišnja promatranja. i to tako da se nešto slično nikada više ne pojavi. Kada sam posljednji put bio na Zemlji. uz čiju pomoć je djelo Svetog Ašjate Šimaša došlo i do nas pod nazivom "Užas situacije". izvršavajući povjerenu misiju odustao od uobičajenih metoda. moj dječače! Sada pažljivo slušaj: ispričat ću ti o Velikom Svetom Izabraniku Viših Sila. naš beskrajno Ljubeći Vječni Otac Stvoritelj da je milostivo dopuštenje da netko od Kozmičkih Svetitelja može uzeti obličje Zemljanina kako bi. svejedno bio slavan. koji je svojim djelima stvorio na Zemlji životne uvjete dostojne tricentričnih bića. Bog je jedan". na licu mjesta procijenio situaciju i predložio novi način života. On je bio prvi koji je. prije i poslije njega. Ta stela je sveta relikvija manje grupe posvećenih koji pripadaju Olbogmečkom Bratstvu koje živi u srcu Azije. 138 . a dio . Sada je on jedan od najpoštovanijih i Najuzvišenijih Kozmičkih Svetitelja. Zahvaljujući «legomonizmu" plodovi njegovih nastojanja pod nazivom "Užas situacije". On je želio da Zemljani žive onako kako žive slična razumna bića u čitavom Svemiru. Ašjati Šimašu i o njegovom radu meñu tricentričnim bićima koja nastanjuju planetu Zemlju. prije poznatih babilonskih dogañaja u planetarno tijelo tricentričnog bića uselio se duh Kozmičkog Svetitelja po imenu Ašjata Šimaš.IZASLANIK NEBA NA ZEMLJI Dakle. kako su to radili Izaslanici Odozgo. dragi djedice. a ništa nisam mogao da razumijem. koji bi pomogao da se u prirodi Zemljana unište sve posljedice djelovanja organa kundabufera. koji je. Zato su njegovi pogledi bili poznati samo njegovim suvremenicima. postali su poznati nekima od posvećenih. onda kada sam već došao do samoga kraja. Dio svog djetinjstva proveo je u tom selu. Ispričat ću ti tko se naziva posvećenikom i tada ćeš shvatiti što je to "legomonizam". on je na taj način postao Izaslanik Neba na Zemlji. Tu formu prenošenja informacija smislili su stanovnici nestale Atlantide. Još od vremena njegovih svetih djela. izvjesne informacije su.Poglavlje 25 VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ . s vremena na vrijeme. Ašjata Šimaš se uselio u planetarno tijelo dječaka iz siromašne obitelji sumerske rase i rodio se u seocetu nedaleko od Babilona. sačuvana je u neoštećenom obliku mramorna stela na kojoj su ugravirane njegove riječi. a već treća generacija ništa o njima nije znala. pa sve do naših dana.u Babilonu. nije im držao propovijedi. upoznao sam se s lomonizmom. iako još nije dostigao svoj procvat. Mili. Legomonizam mi je vrlo pomogao da shvatim čudnovatost duše tih neobičnih bića. Legomonizam .odgovori Belzebub . došle do potomaka. reci mi što znači riječ "legomonizam"? . svejedno. kakve su Izaslanici na toj planeti koristili vjekovima.jest jedna od formi prenošenja znanja iz generacije u generaciju. molim te. Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš bio je samo Izaslanik Odozgo.

"vatru i vodu. trpljenjem izgradili u sebi odreñene objektivne vrline i znanja. Prvi smisao. a njihove kolege. kakve čak ni lukavac Lucifer. koji koriste časni ljudi. oni odmah počnu oko njega da izmišljaju komentare i interpretacije. O suvremenim naučnicima koji su svoje teorije sklepali od fragmenata znanja. te se može reći da meñu njima započinje ples Svetoga Vita. Radi se o tome da. To je zato što. ta riječ je dobila 2 različita značenja. Zaista. Ta predavanja su bila prepuna zabavnih izmišljotina. sito i rešeto".U preñašnja vremena posvećenicima su nazivani ljudi koji su vladali skoro potpuno identičnim znanjima. legomonizam .to je takav oblik prijenosa informacija o djelima minulih dana. slikovito se izrazio Nasradin Hodža: "Buha je potrebna samo zato da bi se iz nje iscijedile gomile naučnih radova". i uz njegovu pomoć su drevna znanja stigla do budućih generacija. ostajale samo koža i kosti. bave jednom vrstom pljačke. ili su toliko deformirana da su u njima. Ali za posljednjih 200 g. koji su za vrijeme svojih avantura prošli. kad za to čuju. ne bi mogao da smisli.ona je bilo mudro rješenje i cilj je bio postignut. Ti ljudi svuda uživaju zasluženo poštovanje. to je bio jedini način. kao i u davna vremena. zajedno sa svom svojom pratnjom. posvećenici u pravom. označava ljude koji su zahvaljujući upornom trudu. odmah "dignu galamu". Moram da priznam da sam se ponekad. a njihov cilj je lopovluk i pljačka. Ali. Za tu formu treba da zahvalimo Atlantiñanima . i Šeherezadine bajke. prema riječima Nasradina Hodže. kada su znanja jedni drugima prenosili obični Zemljani. čim neki fragment informacije stigne do suvremenih znanstvenika. koji slobodno opažaju druga monocentrična i bicentrična bića. Stalni članovi njihovih bandi nazivaju se "posvećenima". Meñu tim "posvećenicima" nove formacije postoje i veliki posvećenici. a drugi ljudi su ta znanja mogli da razumiju. varalice se. prvobitnom smislu te riječi. Pod izgovorom da se bave "okultnim" ili "transcendenlnim" naukama. Njihove bande se nalaze svuda. 139 . To se dogañalo kada bi neki od «znanstvenika" držao predavanje ili mi naprosto pričao o dogañajima iz prošlosti kojima sam ponekad osobno prisustvovao. U drugom značenju tu riječ koriste varalice. nazivajući tako jedni druge. kao i kockarnice Monte Karla. jedva uzdržavao da ne prasnem u "grohotan smijeh". čak i kada bi to strašno želio. zapravo. ona su na kraju krajeva potpuno nestajala i sasvim zaboravljana. što se kaže. dok sam živio meñu ljudima.

koje je Nebo poslalo ovamo. počeo sam ozbiljno da razmišljam kako treba da postupim. Treći put sam 40 dana i noći klečao na koljenima bez hrane i pića i jedino sam na svakih pola sata čupao iz svojih grudi po dvije dlake. prije nego što ću izabrati jedan od 3 puta. Drugi put 40 dana nisam ni jeo. Meni. koji su se mogli sresti u Babilonu. Nadu i Ljubav. Nada i Ljubav pomiješale i zaprljane impulsima koji proističu iz organa kundabufera.. zahvaljujući kojem su za potomstvo sačuvana dijela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša: U ime Prauzročnika moga postojanja težit ću ka svim oduhovljenim načelima. Ta razmišljanja čistog Uma dovela su me na kraju krajeva do čvrstog uvjerenja da je već kasno spašavati ljude pomoću jednog od 3 sveta puta. koje se dogañaju pod utjecajem svakodnevnog života. Dalja promatranja ne samo da su osnažila moje sumnje. već se samo prisjećao i analizirao utiske iz djetinjstva i rane mladosti. zasnovanih na božanskim impulsima. kako je odreñeno Gore. Kada sam napunio 17 godina počeo sam. I tek kada sam se potpuno oslobodio utjecaja svih fizičkih i duhovnih asocijacija. Svemogući Vječni Vladika. bio sam svjedok svakojakih njihovih postupaka. kod Zemljana potpuno degradirane. Svi Veliki kozmički Svetitelji. svojstvene tricentričnim stvorenjima. kao i načelima koja će u budućnosti oduhotvoriti naš Stvoritelj. ništavnoj trunčici svega postojećeg. koji je svojevremeno iz vrlo važnih razloga bio implantiran u organizam njihovih predaka. zapovjeñeno je Odozgo da uzmem oblik tricentričnog stanovnika planete Zemlje kako bih pomogao ljudima da se spasu posljedica djelovanja onog organa. tek tada. To se dogodilo zato što su se prava Vjera. "Nada" i "Ljubav". Pripremajući se da načinim izbor. ni pio. već su me uvjerila da su posljedice djelovanja organa kundabufera bile toliko velike i jake da su sada postale nešto kao druga priroda ljudi. Amen. Kada sam poodrastao. promatrao sam mnoge ljude najrazličitijih tipova. kao i nepristran pogled na svijet. Tokom svoje pripreme trebalo je da riješim koji ću od 3 puta. 140 . kako bih donio nepogrešivu odluku o tome što treba raditi. koristeći jedan od tri sveta puta koje je predodredio naš Stvoritelj. meni. izabrati za svoj dalji rad. kojom počinje legomonizam. riješio sam da dovedem sebe u stanje potpune odlučnosti i balansa svih moždanih centara. Sada su kod ljudi formirani duševni kvaliteti koji samo izvana liče na Vjeru. i u meni se postepeno pojačavala sumnja u to da je jednim od tih načina moguće spasti tricentrične Zemljane. U tom cilju. usredsreñujući svoju pozornost. Shvatio sam potpuno jasno da su prave osobine. popeo sam se na planinu Vezinjamu i 40 dana klečao na koljenima. ponavljam.Evo molitve.Poglavlje 26 LEGOMONIZAM DJELA "UŽAS SITUACIJE" VELIKOG SVETITELJA AŠJATE ŠIMAŠA Belzebub nastavi da priča: . Ti putovi su bazirani na tri impulsa koji se zovu "Vjera".. pokušali su da izvrše svoj zadatak. ali imaju sasvim drugačije osobine. da pripremam svoje planetarno tijelo za život odrasle osobe.

već oni sa svim žarom i iskrenošću odmah počinju da uvjeravaju i sve ostale u njihovu ispravnost. Uslijed toga. Ali nijedno ljudsko biće nikada ne doživljava istinsku. nadaju se i vole svim svojim Umom i svim svojim osjećajima. formira se kod njih i sveti impuls Ljubavi. A bez unutrašnjeg razumijevanja. Nade i Ljubavi. a takvu percepciju nazivaju "subjektivnom". altruističku ljubav. pak. drugi . i tako dalje. Kada sam se vratio s planine Vezinjami u Babilon. često se voli zbog vanjskog izgleda. U dušama suvremenih tricentričnih bića postoji mnogo raznih osjećanja koja oni nazivaju «ljubavlju".zanimanje za svijet koji ga okružuje. tricentrični stanovnici Zemlje opažaju i fiksiraju u svojoj svijesti svakakve gluposti i vjeruju u bajke. na Zemlji vjera zavisi od različitih faktora koji su se formirali u čovjekovoj svijesti pod djelovanjem organa kundabera. Istinska Nada postoji kod ljudi u deformiranom obliku. nadmenosti. da ako zamolite desetoro ljudi da vam objasni kako oni shvaćaju ljubav. nikome neće ni na pamet pasti misao o tom svetom impulsu koji donosi sreću. i to osjećanje je vrlo subjektivno. To nitko neće moći da uradi zato što tokom mnogo vjekova nijedan Zemljanin nije doživio osjećanje Istinske Ljubavi. oni prihvaćaju svaki apsurd. Suvremena ljubav. jer upravo ljubav nam daruje blaženstvo i čini nas savršenijima. koji ometaju nastanak i djelovanje istinskih Vjere. dovodi do toga da se nasljedna predreñenost za kristalizaciju posljedica djelovanja organa kuabufera neometano izražava i postepeno postaje druga čovjekova priroda. i tako dalje.osjećanje sažaljenja. Što se tiče trećeg svetog impulsa. na primjer u samoljublju. "gordost". ali sva je suština u tome kako vjeruju. a to već na samom početku paralizira mogućnost iskorjenjivanja i blokiranja nasljedne predodreñenosti za formiranje posljedica djelovanja organa kundabufera. oni vjeruju. možda će svi oni biti iskreni u svojim odgovorima i čvrsto uvjereni u istinitost svojih osjećanja. meñu tim faktorima nalaze se.Suvremena tricentrična bića takoñer s vremena na vrijeme vjeruju. izmeñu ostalog "sujeta". sujeti.pokornost i smjernost. pak. ali ta "ljubav" je isto tako rezultat odreñenih posljedica djelovanja organa kundabufera. to je samo onaj kome se podilazi ili laska. toliko subjektivno. ili. objektivnu. što je još gore. stanje tog osjećanja još je gore nego kod prva dva. ali kod njih taj sveti impuls ne funkcionira samostalno. oholosti. Stanovnike te planete je lako uvjeriti u što god hoćete. ako tricentrično biće nekoga voli. Jedan će opisati erotsko osjećanje. Kada sve to djeluje na njihov izroñeni Um i isto tako izrečena osjećanja . Isto tako abnormalno. kao što se to dogaña na drugim planetima Svemira. Zbog tih novih abnormalnih nada oni se stalno nečemu nadaju. Istinske Nade. ali. četvrti . Razlog za to leži u raznim posljedicama djelovanja organa kundabufera. ali će svejedno odgovoriti na razne načine i opisati potpuno različita osjećanja. voljno ili nevoljno. 141 . «uobraženost". "samoljublje". napustio sam promatranja kako bih razjasnio može li se naći nekakav drugi način koji bi pomogao tim nesretnicima. i tako dalje. Da. treći .kod njih se formiraju ne samo lažna uvjerenja. kako se nadaju i kako vole. pojavljuju se i novi oblici kobnih nada. uobraženosti. gordosti. Sada na Zemlji. ali nijedan od njih ni približno neće opisati istinsku Ljubav. zato što će stric voljene pomoći u karijeri.

ona leži u osnovi ponašanja svakog tricentričnog bića.Godinu dana sam izučavao njihov doživljaj svijeta i ponašanje. u stanju začetka. Ljubavi i Nadi.jest glupost. maltene. koje je planirao. zainteresirao sam se za metodu Uzvišenog kozmičkog Svetitelja Ašjate Šimaša. kada je Ašjata Šimaš stvarao uvjete. Svjesna vjera . Svim misaonim načelima svoga cjelovitog bića. sačuvana iz vremena svetog djelovanja Velikog Ašjate Šimaša i danas je ona sveta relikvija Olboglemskog bratstva posvećenih. Nenormalni uvjeti života doveli su do toga da je taj faktor postepeno potisnut u onu oblast svijesti koju sami Zemljani nazivaju podsviješću. Neka blagoslovi moju odluku Svemogući beskrajno Ljubeći Univerzalni Otac. Na toj sačuvanoj ploči ugraviran je tekst u kome se govori o tri božanska impulsa Vjeri.Čulna ljubav izaziva svoju suprotnost. i ja sam riješio da detaljno istražim i razjasnim koje je mjere on poduzeo i na koji način je postupao kako bi pomogao tim nesretnicima da se oslobode utjecaja organa kundabufera. osim jedne koja je slučajno sačuvana. riješio sam da se od tog momenta pozabavim stvaranjem takvih životnih uvjeta u koja bi u običnu svijest mogla da se useli savjest. . koji je nekada implantiran njihovim precima. Jedinosušni i Vječni Tvorac. urezane na njoj. Dalja razmišljanja su me uvjerila da ću postići svoj cilj jedino ukoliko u potpunosti i na odreñeni način izmijenim način života ljudi. konačno sam se uvjerio da je jedino savjest u čovjeku živa. kada sam se na samom početku svog posljednjeg putovanja na Zemlju detaljno upoznao s legomonizmom. kao što sam već rekao. to je Objektivna Savjest. koje su naslijedili od predaka. ona se sada. i on zato ne sudjeluje u njihovim površnim mislima i osjećajima. kasnije su se opet rasplamsali veliki ratovi i ljudi su sami razbili sve stele. a koji su toliko razorni. iako im je sasvim atrofirala sposobnost opažanja božanskih impulsa Vjere. i ona još može da djeluje na budnu svijest. Svjesna ljubav izaziva za uzvrat isto takvo osjećanje. 142 .jest slabost. Kada se u meni učvrstila ta misao. Nade i Ljubavi. Vjera. jedan faktor koji može da regenerira taj proces ipak nije potpuno ugašen. Vjera tijela . Ali. Kako sam saznao iz svojih istraživanja. To je bio jedan od glavnih zadataka mog posljednjeg putovanja na Zemlju i ja sam izvršio brižljiva ispitivanja djelatnosti Sveljubećeg kozmičkog Svetitelja Najvišeg Stupnjeva Ajate Šimaša. Amen! Čedo moje.jest sloboda. ona je. Vjera osjećanja . Drugih legomonizama ili drugih izvora informacija o njegovim kasnijim pobožnim djelima nije bilo. Ljubav tijela zavisi samo od fizičkog tipa i nagona. Jedino savjest može spasti ljude od kobnih posljedica utjecaja organa kundufera. Imao sam sreće da je vidim i pročitam riječi. kod Zemljana ona postoji. i postalo mi je potpuno jasno da. na njegovu inicijativu su u mnogim gradovima bile postavljene slične stele i na njih su urezani savjeti kako ljudi treba da organiziraju svoj život. Što se tiče mramorne stele. srećom. ali ne i na uspavanu. Ljubav i Nada. nalazi u posjedu bratstva. o kome sam ti upravo ispripovijedao.

i oni.Svjesna nada . koji se naročito odražavaju na one nesretnike koji znaju da im prijeti nevolja i da je. utvrdio sam vrlo važne stvari. čak i kada sve znaju. koja postoji i razvija se i danas. konačno uvjerio da sveti putovi usavršavanja tricentričnih bića Svemira više nisu pogodni za Zemljane. kako oni kažu. ostajući pri tome beskarakterna ništavila. ne treba zaboraviti jedan neobičan fenomen. poslije godinu dana neprekidnog promatranja i istraživanja. zaista povlače za sobom najkobnije posljedice. kod tvojih ljubimaca se javlja snažna želja da rade na sebi. Čak i oni nesretnici koji su sami ili pod pritiskom vanjskih okolnosti shvatili svoju potpunu ništavnost i osjetili je svim nitima svoje duše. već i zato što im smeta da savjesno izvršavaju svakodnevne obaveze. kako bi je izbjegli. izučavao sam njihovu skoro uništenu psihu i sasvim pouzdano utvrdio da. Ta bolest "sutra" dovodi do toga da tricentrična stvorenja. vrijeme koje je Velika Priroda izdvojila u te svrhe već je na isteku i. ali upravo navika da sve odlažu za sutra dovodi do toga da. Nada osjećanja . Prije nego što nastavim priču o djelima Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. Ta kobna osobina razvila se kod ljudi iz raznih razloga. mada ljudi osjećaju potrebu da više rade. naprosto zato što je već suviše kasno. potrebno da ulože odreñene napore. ali oni to nikada ne rade. jer im ništa drugo ne dozvoljava staračka slabost. ponovno popeo na planinu Vezinjamu i nekoliko zemaljskih mjeseci razmišljao kako da postigne svoj 143 . Kada se taj Veliki Kozmički Svetitelj. "za spasenje duše".jest radost. jednom će se neizbježno naći pred licem smrti. pri čemu im je poznato što treba da urade. odlažući svoje poslove za kasnije. nastale uslijed djelovanja posljedica organa kundabera i. ponekad. koji u ljudima izazivaju tu iskrivljenu nadu.čak i ti ljudi. umjesto da ostvare tu želju. što su bliže kraju svoje zemaljske egzistencije. Mnogo sam promatrao ljude. on se. Neobična bolest dovela je do užasavajućih rezultata. one potpuno nestaju i tada ljudi bolje opažaju realnost. koji znaju kakve napore treba poduzeti i što učiniti da bi se postalo valjano tricentrično biće . Ipak. Izvršio sam specijalna promatranja i ispitivanja neobične ljudske psihe i uvjerio sam se da uzroci. skoro uvijek odlažu za kasnije sve što treba uraditi danas. Abnormalna nada raña u ljudima neobičnu i osobitu bolest. neophodne za stvaranje normalnih životnih uvjeta. oni mogu samo da vode beskrajne razgovore. nesretnici nikada ne mogu da dovrše neki valjan posao. posebno suvremena. Ona se jednom riječju može nazvati: "sutra". pošto su uvjereni da će sutra sve uraditi bolje i brže. kada sam istraživao djelo Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša za dobrobit tricentričnih bića na Zemlji.jest sila. u njima same od sebe počinju da atrofiraju odlike. koji posjeduje neusporedivi Um. čak. Moj dječače. mislim da treba da definiramo karakteristike unutrašnjeg impulsa "nade". već sve odlažu za kasnije. Nada tijela . Ali od toga ništa ne može biti. da rade.jest bolest. U takvim slučajevima. o kojoj je Sveti Ašjata Šimaš rekao da s njom stvari stoje najgore. Bolest "sutra" fatalna je za Zemljane ne samo zato što ih lišava svake mogućnosti da se oslobode posljedica djelovanja organa kundabufera.

ali samo ukoliko savjest bez gubitaka preñe iz podsvijesti u svijest. 144 . kako da spase Zemljane od kobnih posljedica utjecaja organa kuabufera uz pomoć svetog osjećanja savjesti. koja upravlja njihovim aktivnim životom za vrijeme budnog stanja. to jest.cilj. Razmišljanja su ga dovela do čvrstog uvjerenja da se ljudi zaista mogu spasti ako se djeluje na njihovu savjest. koje se sačuvalo netaknuto u njihovoj podsvijesti. i ukoliko je ne izgube tokom te svjesne djelatnosti.

Poslije dugih i marljivih istraživanja razjasnio sam da. prijestolnicu zemlje Kurlanteč. a zatim se pojavila čvrsta uvjerenost da se iz očigledno neprirodnih razloga s njima dogaña "nešto vrlo nepoželjno". on je razaslao članove starog bratstva u razna mjesta. može sebe da nazove istinskim sinom Tvorca svega postojećeg. «ustava" novog Bratstva. ono se nalazilo nedaleko od grada i njegovo ime je značilo "Živjeti istinski . da je nemoguće osloboditi se toga zla bez pomoći sa strane. koji će kao i oni težiti istom cilju i truditi se da se oslobode te napasti. već je krenuo pravo u grad Džuapal. Oni su riješili da pronañu druge ljude. odabrali 35 ozbiljnih i dobro pripremljenih poslušnika za novo Bratstvo Hištvori. on se nije vratio u Babilon. Braća su najprije svoju ideju propovijedala uglavnom meñu monasima mnogobrojnih manastira. štoviše. zaista dostojnim. Prosvjećujući članove Bratstva. koji su u skladu sa principima važećim prije Ašjatijeve ere. da zauzmu svoje mjesto na planeti Čistilište. Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš bavio se sastavljanjem zbornika "propisa" ili." Kasnije. Ono je nazvano bratstvom Hištvori i to ime je značilo: "Sin Božji biće samo onaj tko u sebi probudi Savjest. sporeći i savjetujući se s njima. kada je rad na organizaciji novog bratstva bio završen. Bratstvo je bilo osnovano 5 zemaljskih g. smatrani istinskim posvećenicima. po dolasku u Džulfapal Sveti Ašjata Šimaš se povezao s braćom koja su već radila na problemu abnormalnog funkcioniranja svoje psihe. on se najprije povezao s Posvećenima iz Bratstva Čaftanturi. 145 . sa zadatkom da šire ideje o tome da podsvijest čovjeku pruža mogućnost da u sebi izgradi sveti impuls Savjesti.Sensimiriniko. osnovano u gradu Džulfapalu. Uzgred. kako se sada kaže. Dakle. Jedan od tih istinski posvećenih zvao se Pundoliro. ali da samo onaj koji toj mogućnost osigura prodor u svijest i tko objektivno utječe na sva svoja djela i sav svoj život. Oni su našli odgovarajuće ljude meñu monasima koji su živjeli u manastirima smještenim oko grada Džulfapala. tako da nikakve posljedice onoga zla. pošto je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš promislio i sačinio na planini Vezinjame točan plan svojih daljih svetih djela. Poslije toga je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš nastavio da podučava monahe starog Bratstva Čaftanturi i da uz njihovu pomoć prosvjećuje Um poslušnika. za početak.Poglavlje 27 NAČIN ŽIVOTA KOJI JE LJUDIMA SAVJETOVAO VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ Belzebub nastavi svoju priču. otkrivajući im objektivne istine. pri čemu je obuku vodio na takav način da je percepcija novog ostvarivana neometana mračnim stranama njihove prirode. prije dolaska Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. Došavši tamo. a drugi . . te su se njihova viša tijela pokazala dostojnim. a zatim i meñu običnim stanovnicima grada. i zajedno s njima osnovali su svoje bratstvo. on je počeo da posvećuje njihov Um. na inicijativu dvoje tricentričnih Zemljana. napominjem da su nadtjelesne suštine (viša tijela) ovih istinski posvećenih Zemljana tada već dostigle visok nivo i zato su oni imali vremena da svoj Um dovedu do neophodnog stupnja Objektivnog Uma.ili uopće ne živjeti". Zatim su. koja se nalazila u srcu Azijskog kopna. koje je zajedno sa svojim učenicima kasnije osnovao u gradu Džulfapalu. skrivenog u njihovim dušama nisu mogle da iskrive opažanje vječnih istina. Moja dalja iscrpna istraživanja pokazala su da su se u svim misaonim centrima Pundolira i Sensimirinika najprije pojavile sumnje. vršeći pri tome samopromatranje.

riječ «žrec". on je nazvao «posvećenicima prvog stupnjeva" i izdvojio ih od ostalih. kao i uslijed koristoljubivih interesa koji postepeno u čovjeku uništavaju svaku sposobnost za božansku Ljubav. Upravo "posvećenike prvog stupnjeva". počeli su da nazivaju «žrecima». "koji donose trenutnu korist. Veliki Svetitelj. odreñivao je da punopravnim članom Bratstva Hištvori sebe može smatrati samo onaj tko uz druge objektivne vrline. A žalost i tuga nastaju kod našeg Sveopćeg Oca zbog borbe izmeñu dobra i zla koja se u Svemiru neprekidno odigrava. Posebno želim da podvučem da su ljudi. ukoliko ulože odreñene napore. da i sama uspomena na njih kod ljudi izaziva osjećanje zahvalnosti. shvati način na koji će druge uvjeriti u to da čovjek posjeduje impuls Objektivne Savjesti i da uz pomoć tog impulsa može postati dostojan smisla i cilja svog života. ali čija je posljedica zlo". kasnije će početi da nazivaju "velikim posvećenicima". Štoviše. Kada je organizacija prvog bratstva Hištvori u gradu Culfapalu bila manje ili više završena. kada je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš prosvjećivao Um monaha iz bivšeg Bratstva Čaftanturi. on je zaključio da su neki monasi Bratstva Čaftanturi. postupajući po savjesti.treće. One. čije članove ljudi nazivaju još i "duhovnicima" ili «svećenicima". ali to božansko načelo ne utječe na život svijesti zbog nekih ljudskih postupaka. pošto je propalo djelo Ašjate Šimaša. koji je svakome tko želi da postane član Bratstva. Izmeñu ostalog. kao i nove poslušnike. svaki neofit je dužan da i sam tome uči druge. to ih je uvjerilo u to da. meñu običnim stanovnicima grada i okoline proširila se ideja da je čovjeku dano sve kako bi živio po Savjesti. tada je Sveti Ašjata Šimaš osobno meñu njima odabrao one koji su pomoću razuma ili osjećanja pronikli u svoju podsvijest i tu osjetili impuls Savjesti. o kojoj sam ti već govorio. 146 . Ta. uključujući i ljude. Evo što je on o tome rekao: «Savjest se u čovjeku javlja kada u njega prodru čestice "emanacije žalosti" Beskonačno Ljubećeg i Beskonačno Stradajućeg Vječnog Tvorca. koje su od Zemljana još skrivene. mogla da rade samostalno. postala je popularna zahvaljujući premudroj dalekovidnosti Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. u skladu sa svojom prirodom koja dovodi do buñenja Savjesti.Poslije godinu dana takvog rada. koji je sačinio Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš. kao i riječ "posvećenik". kao i dio poslušnika. Savjest može postati neodvojivi dio njihovog svakodnevnog života. objasnio je velikim posvećenicima što je zapravo Objektivna Savjest i koji razlozi dovode do njenog pojavljivanja kod tricentričnih bića. sada Najsvetiji Ašjata Šimaš. i kada su braća ubuduće. pored ostalih obaveza. sljedeći svoj Um. dostojni da postanu punopravna braća novog reda. One koji su već osjetili Savjest u svojoj svijesti. nalagao i obavezu da budi Savjest u drugim ljudima. i zato se izvori savjesnog postupanja tricentričnih bića ponekad nazivaju "Božjim darom". Treba naglasiti da je Veliki Sveti Ašjata Šimaš izmijenio i obnovio prirodu i suštinu velikih posvećenika. U isto vrijeme. U prvom smislu." Zatim je nastavio dalje: «Sva tricentrična bića u Svemiru. U drugom smislu riječju "žrec" nazivani su i još se nazivaju oni koji se svojim religioznim životom i vrijednim djelima za dobrobit bližnjih tako snažno izdvajaju meñu njima. počeo je da im otkriva objektivne istine. uistinu pravedna ideja. koje je Ašjata odvio od ostalih. Ustav Bratstva. drugi . koji su zaslužili da se nazovu "punopravnom bratom". počeli da koriste na razne načine i u dva različita smisla. i tako dalje. treba da osjećaju patnje. riječ "žrec" i dalje podrazumijeva profesionalce u nekoj od mnogobrojnih zajednica.

mnoge zajednice ovoga bratstva. one su bile i ostale uzrok koji ometa uspostavljanje više ili manje normalnih uvjeta života. 147 . osnovanog u Džulfapalu. po njihovoj osobnoj volji. same po sebi. ne bi li na taj način stekli mogućnost da se u potpunosti i vjerojatno zauvijek oslobode posljedica djelovanja organa kundabufera. povećava Božju tugu. pak. pa čak i unutrašnjeg života. takoñer pokušavala da se ponašaju u skladu s tim predstavama. Tih godina su čak i ona tricentrična bića. poput svih tricentričnih bića Velikog Kozmosa. on sam. Većina stanovnika Azije toga doba počela je intenzivno da radi na sebi pod rukovodstvom posvećenika i svećenika Bratstva Hištvari. znali za postojanje istinske Savjesti u osobnoj podsvijesti. skoro nezavisna bratstva. Prema tome. to jest izmeñu procesa funkcioniranja našeg planetarnog tijela i paralelnog procesa. čije opažanje tog božanskog impulsa još nije u potpunosti uspostavljeno.Mi moramo da patimo zato što Savjest konačno može biti probuñena tek u procesu neprekidne borbe izmeñu dvije suprotne sile. postojala tek ograničena predstava o njemu. Sve je to dovelo dotle da je u Aziji toga doba problem savjesti ljudima postao osnovni problem u svakodnevnom životu. ako budu živjeli po svojoj savjesti. počeli da se od sveg srca trude kako bi se Objektivna Savjest zauvijek nastanila u njihovoj svijesti. ljudi će moći da utole tugu Vječnog Oca. a kao drugo. samo njima svojstvenoj svijesti. ponaša se kao što priliči Utjelovljenju Suštine Tvorca. ali i to da se njome treba rukovoditi u svakodnevnom životu. da su skoro svi ljudi. Prije svega. koji dopusti željama da njime vladaju. pak. u to vrijeme su već radile samostalno. onaj. ta čudna tricentrična bića. ostao je Džulfapalu i rukovodio radom svojih pomoćnika. skrivene u našem planetarnom tijelu. zahvaljujući tome što u nama postoji mogućnost manifestiranja Objektivne Savjesti. koje su već vrlo dugo postojale u njihovima zajednicama. davši im neophodne upute za dalje osnivanje novih bratstava u drugim gradovima i zemljama. koje proističu iz različitih izvora. neizbježno moramo da trpimo borbu izmeñu duha i ploti. Kada je veliki Svetitelj Ašjata Šimaš maltene završio rad na organizaciji Bratstva. žreci bratstva svuda su učili ljude kako i što treba činiti da se taj cilj postigne i čak su počeli da se trude da i sami postanu žreci. Evo kako su nastala ta. u cilju prenošenja iz podsvijesti u svijest svih onih osjećanja koja mogu dovesti do nastanka impulsa istinske savjesti. razaslao je velike posvećenike po čitavom kontinentu. bića u čijoj je čudnoj. Onaj tko svjesno usmjerava tu unutrašnju borbu i svjesno doprinosi tome da "ne želim" prevagne nad "želim". nestale su i takozvane "kaste" ili «klase". Uslijed toga. bez obzira na to da li se nalaze u «budnom stanju svijesti" ili u "pasivnom instinktivnom stanju". pogubnih po njih same i po njihove potomke. čiji procesi u svojoj cjelokupnosti izazivaju sve manifestacije Uma tricentričnih bića. koje oni nazivaju "državnim tvorevinama". nestale su podjele na najrazličitije zajednice sa raznovrsnim oblicima organizacije vanjskog. kod ljudi su nestale dvije osnovne forme u kojima se izražavala anomalija njihove egzistencije. ta borba vodi ka tome da najzad počnemo da osjećamo "želim" i "ne želim". pa čak i mnogih azijskih zemalja. mi Zemljani. poslije 10 zemaljskih godina. Ogroman rad Ašjate Šimaša i njegovih sljedbenika doveo je do toga da su već poslije nepune 3 godine svi stanovnici Džulfapala i njegove okoline. dijete moje. osnovane u Aziji. I dogodilo se. s druge strane. kome poticaj daje usavršavanje višeg tijela ili nadtjelesne suštine.

u budnom stanju. A za sada ti je dovoljno da znaš da je uzrok nastanka tog unikalnog «egoizma" u prirodi Zemljana bilo to što je poslije druge planetarne katastrofe njihova jedinstvena psiha dobila dvojni karakter. Razumije se. Zahvaljujući svemu tome savjest. druga linija ponašanja proističe iz prirodnih. 148 . ili po zemaljski "roditelji".Smatram da je upravo ova druga posebnost. u skladu s "obrazovanjem"." Dualizam ljudske psihe izražava se uslijed toga što čovjek posjeduje dvije linije ponašanja. neophodna za izražavanje božanskog impulsa Savjesti. Ovdje treba naglasiti da taj dualizam takoñer dovodi do toga da njihova priroda postepeno gasi taj impuls. običaj da svatko bude svrstan u ovu ili onu kastu ili klasu. koja bi mogla da gospodari u svijesti stanovnika te planete počev od ranog djetinjstva. Poslije brižljivog proučavanja i istraživanja čitave njegove dalje djelatnosti i njenih rezultata. zapitao sam se kako su se i zašto sile koje se dobivaju iz čestica emanacije Tvorčeve tuge za aktualizacijom božanskog impulsa Objektivne Savjesti. tada sam počeo da se zanimam za legomonizam. Oni uče djecu da nikada ne postupaju onako kako instinktivno zahtijeva njihova savjest. unutrašnjih načela ljudske prirode i definira je "podsvijest". svaki tvoj ljubimac se u svom svakodnevnom životu. Oni su to neobično svojstvo stekli ubrzo poslije druge katastrofe planetarnih razmjera i ono se postepeno razvijalo . zbog takvih anomalija ta grozna forma društvenih odnosa sačuvala da naših dana. koje glase: "Svaka prava sreća proističe isključivo iz neke nesreće koju je čovjek na osobnoj koži osjetio. moguće pronaći samo u tzv. drugačije rečeno. "podsvijesti". osnova za postepeno formiranje jednog neobičnog duševnog kvaliteta koji je u čitavom Svemiru svojstven samo njima. Jednom. Učiti i primoravati djecu da budu neiskrena s drugima i u svemu lažljiva toliko je ušlo u plot i krv Zemljana da oni to smatraju svojom obavezom i čak nazivaju znamenitom riječju "obrazovanje". nedostojnog razumnog bića. u kome je bio izložen rad Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša pod nazivom "Užas situacije". i koji se naziva «iskrenošću". ona već mehanički slijede liniju ponašanja koja je kod njih već formirana. časnog Nasradina Hodže. svjesno u sebi guše taj impuls i već od prvog dana njihovog nastanka ili. potreban svim tricentričnim bićima. dijeli na dvije samostalne ličnosti. Spomenuta svojstva. uče ih "lažljivosti". već samo onako kako je utvrñeno pravilima "lijepog ponašanja". postepeno se povlači. postala. u skladu s onim što je u njih "usañeno". ti utisci formiraju tzv. koja su sročile razne pretenciozne ličnosti. «svijest". Uzgred. u čovjekovoj prirodi kristalizirale samo u «podsvijesti" i na taj način izbjegle uništavanje kakvo je zadesilo sile predviñene za buñenje impulsa Vjere. detaljno ću ti objasniti kako su zbog neprirodnih životnih uvjeta tvoji ljubimci počeli da se dijele na različite kaste i kako se postepeno. Jednu liniju formiraju utisci iz neprirodnog okruženja. Oni. prenosilo se iz generacije u generaciju i najzad stiglo do suvremenih Zemljana već kao zakonit i neodvojiv dio njihove prirode. Nade i Ljubavi. uče djecu potpuno suprotnom ponašanju. kasnije. tj. u pogodnom trenutku. a to osobito svojstvo oni nazivaju "egoizmom". od dana roñenja. tako da ju je u vrijeme kada postanu odrasli. Upravo zbog toga što te "linije ponašanja" proističu iz dvaju različitih načela. u vrijeme kada djeca odrastaju i stupaju u život odraslih jedinki. tj. To mi je bilo potpuno jasno onda kada sam posljednji put bio na Zemlji. postepeno su prestala da djeluju na nivou svijesti i da usmjeravaju čovjekovu djelatnost. kako oni kažu. u periodu dok se on nalazi u budnom stanju. tu neobičnu anomaliju u potpunosti potvrñuju mudre riječi dubokouvaženog. kako ćeš kasnije shvatiti. nezamjenljivog. čak. njihovi proizvoñači.

Zbog toga. postaje smetnja Unikalnoj Autokratskoj Sili koja upravlja ljudima. ipak. odigrava tek u njihovoj "podsvijesti" koja ne sudjeluje u običnom životu. i ono služi za rañanje posebnih impulsa poznatih pod imenima: "lukavstvo". ali kada je način života koji je on namjerno stvorio. sasvim iščezava. i za to da Savjest usmjerava njihov svakodnevni život. "dvoličnost" i tako dalje. oslobañaju i 149 . iako sam bez ikakvih problema mogao da promatram kroz teleskop procese koji su se odigravali na površini drugih planeta. Dalja detaljna istraživanja su mi jasno i odreñeno pokazala da u tom djelu svijesti. uslijed kojih se osobine. kasnije je potvrñena. "podmuklost". dakle. ali to stanje skoro uvijek slabi ili čak. Dijete moje. čak i kod suvremenih bića. istina. tj. ima svakakvih koještarija.Eto zašto se. promatranja koja sam vršio s Marsa. kada se u prirodi tvojih ljubimaca pojavi izražavanje egoizma. kada tvoji ljubimci osjete potrebu da svjesno. Ovdje se radi o tome da. djelotvornom. koji oni nazivaju podsviješću. koje sam upravo naveo. tada božanski impuls Savjesti. čovjeku apsolutno neophodne . istinskom Savješću. počeo da se ukorjenjuje i širi meñu njima. kada to osjeti. bila su praćena teškoćama. promatranja površine Zemlje skoro da su bila uzaludna zbog neobične boje njene atmosfere. iz ovog ili onog razloga. u njihovom se organizmu proizvoljno javlja odreñena kombinacija signala. Štoviše. Te osobite odlike psihe. "častoljublje". Kasnije sam razjasnio uzrok postojanja te boje: s vremena na vrijeme u atmosferi se skuplja ogromna količina materije. te neobične osobine su nestale iz svijesti tricentričnih bića. Sve mi je to postalo jasno tek poslije brižljivih i detaljnih istraživanja i tada sam shvatio zašto se oni još uvijek dijele na "kaste" i "klase" i da upravo to izaziva po njih tako žalosne posljedice. nemoguće živjeti s aktivnom. povezane s ranije primljenim utiscima u kojima. «nadmenost". Od vremena kada je egoizam postao dio prirode tvojih ljubimaca. to unikalno svojstvo je postalo glavni faktor postepene kristalizacije mogućnosti u ljudskoj psihi. u ljudskoj prirodi kristalizacija božanskih načela poslanih Odozgo. svojstvene tricentričnim Zemljanima. kad se kod njih pojave asocijacije. kao što sam već rekao. pa čak i slabašna aluzija na taj impuls. ovi impulsi pokrenu iz podsvijesti i čovjek osjeti potrebu da u svom neprirodnom životu postupa u skladu s njom. Kasnije. konačno su kristalizirane u prirodi mnogih tvojih ljubimaca i postale su njihove obavezne osobine mnogo prije epohe Velikog Svetitelja Ašjate Šaša. ako se ponekad. te unikalne osobine koja daje poticaj za nastanak drugih "sekundarnih uzroka". koja se obrazuje uslijed emanacije koju ispuštaju tvoji miljenici kada su obuzeti takozvanom "grižom savjesti". koje se nalaze u podsvijesti. kobne osobine su postepeno ponovno procvale i sada se nalaze u osnovi suštine suvremenih Zemljana. dijete moje. Nadu i Ljubav.Vjeru. postoje uvjeti za dalju kristalizaciju božanskog impulsa Savjesti. kada su ljudi sami uništili rezultate svetih nastojanja Blagorodnog Ašjate Šimaša. kao što sam ti već rekao. i tome slično. koja bude božanski impuls Savjesti. Kasnije. spriječe učešće Savjesti u funkcioniranju svoje svijesti koja kontrolira njihov život u budnom stanju. Činjenica da se uvjeti za božanski impuls i dalje formiraju i da njihovo izražavanje još uvijek sudjeluje u životnom procesu. te su tako ta načela izbjegla uništavanje koje je zadesilo druge svete impulse. "ulizivanje". zato što je u uvjetima koji sada vladaju. taj božanski impuls kao da u svojoj aktivnosti postepeno počinje da se kloni učešća u svjesnoj djelatnosti i sudjeluje samo u radu "podsvijesti". uvijek i u svemu. on će ih što prije potisnuti natrag. To se dogaña u momentu kada oni doživljavaju odreñenu vrstu moralnog potresa.

tek što se rodilo. kao i na svim planetima Svemira gdje žive tricentrična bića na raznim nivoima duhovnog razvoja. u to vrijeme na Zemlji su i dalje postojali voñe. Dijete moje. svatko. a nikako 150 . gdje borave tricentrična bića.omogućuju božanskom impulsu Savjesti da se manifestira na nivou svijesti i da neko vrijeme djeluje na svakodnevni život. a s druge .postojanje raznih država i podjela na "kaste" i "klase". Ovdje treba naglasiti da su Zemljani. osloboñen iz povesti. rad Svetog Ašjate Šimaša pustio je klice u dušama ljudi i božanski impuls Savjesti. gdje za sve ima dovoljno bogatstava. ili makar. detaljno ispričati o tome kako su neprirodni uvjeti života doveli Zemljane do žalosne i štetne podjele na kaste. «morfinizam". žitelji Zemlje počeli su sebe da smatraju bićima koja primaju emanacije tuge Stvoritelja. lažljivost. odreñuju ponašanje svojstveno ljudima. iščezava. a zatim. kakav je na drugim planetima Velikoga Svemira. oni odmah guše to osjećanje i ono. Toga nema ni na jednoj planeti Svemira. kada je impuls savjesti prestao da utječe na njihov svakodnevni život. dijete moje. Razumije se. Čim osjete duševni bol. lakomislena bezbrižnost. koja su se pojavila i živjela na planeti Zemlji i prije i poslije epohe Ašjate Šimaša. uvijek su težila da žive samo radi vlastitog blagostanja. prezir. a život na planeti postepeno je postao skoro onakav. da su vlast prigrabili samo zato da bi povlañivali svojim slabostima kao što su sujeta. Svakako ću ti o tome ispričati jer takva znanja će ti pomoći da bolje shvatiš čudnovatost psihe tih bića. Jednom ću ti. kao što sam i obećao. vladari i savjetnici. A sada pažljivo slušaj i utuvi sebi u glavu: kada se to osobito svojstvo . naročito suvremeni. nezavisno od objektivnih zasluga. a poštovanje sebi sličnih zavisilo je jedino od osobnih zasluga koje je čovjek postizao neumornim radom i svjesnim stradanjem. kada je božanski impuls izašao iz podsvijesti i kada su ljudi počeli da žive u skladu sa savješću. sve više je utjecao na njihova djela i uzajamne odnose. tako i nastaje "griža savjesti". To se dogodilo zato što su onda. "kokainizam". i ostali "izmi". gradi svoju sreću na nesreći drugih. oni su zauzimali svoje položaje prema istinskim zaslugama ili prema starješinstvu. "nikotinizam". robovlasnici pustili robove na slobodu. razlikujući se jedino prema nivou. i tako dalje. Zemljani se jedni prema drugima ponašali poput Tvorca.u potpunosti formiralo u glavama tvojih ljubimaca i postalo izvor (i još uvijek je izvor) raznih sekundarnih impulsa o kojima sam ti govorio. sumnja. s jedne strane. koja su tako obuzela tvoju maštu. kao što su lukavost. «Griža savjesti". U isto vrijeme. slabašno bockanje savjesti. Briga samo i jedino o osobnoj sreći postepeno je dovela do toga da su se kod Zemljana pojavile potpuno osobite i izuzetne osobine. sa svoje strane. vrlo vješti u potiskivanju griže savjesti. "okultizam". ali na Zemlji. "onanizam". one se miješaju s drugim emanacijama i upravo njihova sveukupnost pridaje atmosferi planete tu specifičnu boju koja sprečava pogled da prodre do kraja. laskanje i druge koje. Eto zašto su u tom periodu nestala dva osnovna štetna aspekta njihovog života ."egoizam" . izaziva kod tvojih ljubimaca pojavu odreñenih emanacija o kojima sam već govorio. samoljublje. Za gušenje prvih nagovještaja griže savjesti oni su smisli mnogobrojne efikasne načine koji i sada postoje pod nazivima kao što su "alkoholizam". ta tricentrična bića.predstavljaju uzrok postepene degradacije sposobnosti koje im je dala Velika Priroda i koje su usmjerene na to da čovjek može postati dio Svjetskog Uma. a vladari su shvatili (to im je sugerirala savjest).

jedino iz straha. sa svoje strane. Tako je u praksi demonstriran kozmički zakon "ravnoteže vibracija".prema pravu nasljedstva ili putem izbora. ukazivano poštovanje. Drugo: neprekidno i stalno težiti Najvišem Savršenstvu. sve do stupnjeva božanskog "Martoftai". i ne samo to. a barem toga carevi imaju. vladari i savjetnici su u većini slučajeva dolazi na vlast ukoliko su njihove osobne zasluge i vrline priznali svi iz njihovog okruženja. kako bi sebe posvetio utoljavanju tuge Vječnog Oca. Te voñe. Objektivna znanja i iskustvo. a svi su se iz sve snage trudili da privuku pozornost tih istaknutih ljudi. neophodnih Najvećem svemirskom Trogoautoegokratu. Svi Zemljani su se trudili da svjesno žive u skladu sa Savješću i radi toga su. Sada tvoji čudni ljubimci ispunjavaju zapovijedi i upute svojih vladara ili. kako bi od njih dobili savjete i upute kako da što bolje sebe usavrše.ali nikako na način na koji su takve stvari prihvaćane prije i nakon toga. nemajući nasljedna niti bilo kakva druga prava. koji potiče iz osobnosti njihove duše. tj. mudracima je. Te izuzetne ličnosti su. Prvo čemu je trebalo težiti: čovjeku mora biti osigurano sve što mu je potrebno za zadovoljavanje potreba njegovog planetarnog tijela. kako je bilo na Zemlji prije i poslije epohe blagoslovljenog Ašjate. tako i drugih vrsta. Ta vrsta priznanja doprinosila je da se njihovo mišljenje i savjet počnu da poštuju čak i na drugim kontinentima i otocima. rañanje se smanjivalo i snizilo se najmanje 5 puta. to jest. Vlast se održava bajunetama i tamnicama. a tako je i danas. na njihovu "neodoljivu potrebu da povremeno uništavaju sebi slične". vibracija. Evo kako se to odvijalo. "careva". automatski počinjale da vladaju. Sve zapovijedi i savjeti novih vladara. naravno. Tokom cjelokupnog tog vremena. I peto: koliko god je moguće doprinositi usavršavanju bića iz vlastitog okruženja. to jest. u potpunosti je bio prestao u Aziji. nastalih u procesu evolucije i involucije kozmičkih supstanci. svojstvenu zemaljskoj psihi. dok je na drugim kontinentima bilo tek pojedinačnih slučajeva. Treće: svjesno težiti znanjima o svijetu. kada su propali plodovi rada Svetog Ašjate Šimaša. svakako su privlačili pozornost okoline. kako ih sami zovu. 151 . do nivoa Ličnosti. Do njih je dolazilo zbog udaljenosti tih mjesta. njegovom porijeklu i razvoju. Sveti trud Ašjate Šimaša je na odreñeni način utjecao na jednu užasnu osobinu. Ali najneobičniji i najvažniji rezultat svetog djela Ašjate Šimaša bilo je to što se dužina života Zemljana nešto povećala i nastavljala je da raste. dijelile s ljudima iz svoga okruženja svoja znanja i dostignuća i zato su. dok je smrtnost padala. već i svaka njihova riječ postajala je sveti zakon za tricentrična bića i ona su mu se povinovala s radošću i usrdno . jer ideje i rad Svetog Ašjate nisu mogle tamo da stignu i ljudi nisu znali kako treba živjeti. Četvrto: od najranijeg djetinjstva težiti da se što prije ispuni svoj dug prema roditeljima. Proces uzajamnog uništavanja. kako sebi sličnih. kao i svuda u Svemiru. dok su tricentrična bića živjela i svjesno radila u skladu s ovih 5 principa. mnogi su zahvaljujući tome postigli opipljive rezultate. preuzimali na se odreñene obaveze bez kojih se ne bi mogao postići cilj.

ti ćeš odlično shvatiti i zakon ravnoteže vibracija. sačuvanih do naših dana. počeli da stvaraju vibracije bliske onima koje zahtijeva Velika Priroda i više joj nisu bile potrebne one vibracije koje je davala prerana smrtnost. neviñenog na Zemlji. ali. uslijed toga. kada je život postao skoro normalan. Kada ispunim svoje obećanje i podrobno ti ispričam o svim fundamentalnim kozmičkim zakonima. Za takav način vladavine suvremeni ljudi su smislili svoj naziv . koji i dalje koriste. kao i zašto je ona postojala. na beskrajnu žalost stanovnika Kozmosa koji posjeduju savjest i um svih gradacija. djela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša postepeno su dovela do blagostanja. mogu se izvući podaci o tome da su nekada na Zemlji postojala društva na čijem čelu su stajali ljudi koji su vladali najvećim znanjima."teokracija". 152 . Da. njeni nesretni stanovnici su sve uništili. Ali što zapravo predstavlja "teokracija". iz nekih rukopisa. pošto je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš napustio planetu. o tome suvremeni stanovnici planete Zemlje nemaju pojma i pravi su divljaci. na Zemlji je izbrisano čak i sjećanje na ta blagoslovljena vremena.Do smanjenja smrtnosti i rañanja došlo je zato što su ljudi. Ipak. Njima je svojstveno da tako postupaju sa dostignućima svojih predaka.

zrelih godina. ali sjeme zla bilo je bačeno na plodno tlo i oni su. prije svega za ostale "znanstvenike nove formacije". Tada sam razjasnio okolnosti roñenja i odgoja Lentrohamsanina. kako Zemljani kažu. njegovo tanano tijelo usavršavalo se sve dotle dok nije dostiglo potreban stupanj na ljestvici Objektivnog Uma. temelje za sve to postavio je svojim «pronalaskom". da znanstvenici koji su se iz čitavog svijeta okupili u Babilonu nisu bili glavni vinovnici propadanja plodova rada Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša i njihovog pretvaranja u prah i pepeo. Njegovo začeće je bilo rezultat sjedinjavanja dva različita "egzioegarija". kako sam poslije dugog traganja utvrdio. Njegovi proizvoñači ili. sada. "abortusu". podrobno sam se pozabavio osobitostima neobične psihe Zemljana. postao u čitavom svijetu poznat kao znanstvenik. ni suvremenici. koji je Lentrohamsanin napisao svojeručno. kako Zemljani kažu. On je bio prvenac svojih već postarijih i vrlo bogatih roditelja i. to zlo raznijeli svuda i nesreća je pogodila ne samo njihove suvremenike. iako ni sami nisu znali što rade niti su slutili da će to dovesti do potpune propasti djela Sveljubećeg Ašjate Šimaša. radije ću to učiniti kasnije. već i buduće generacije. Štetan "pronalazak" tog znanstvenika starih vremena došao je do znanstvenika epohe Babilona u vidu manuskripta. pod kojima su se sva djela Općekozmičkog Svetitelja Ašjate Šimaša pretvorila u prah i pepeo. dakle. moj dječače. zahvaljujući slučajnom stjecaju okolnosti. prijestolnici Nijevije. za čiju je dalju egzistenciju u kozmosu izdvojena jedna mala planeta koja se zove "Etarska Odmazda". kada se spremam da ti pričam o tom tricentričnom Zemljaninu Lentrohamsaninu. a potom se priključilo 313 Eterskih Haznamaskih Ličnosti. "rodio" na Azijskom kontinentu.Poglavlje 28 GLAVNI VINOVNIK PROPASTI SVIH SVETIH DJELA AŠJATE ŠIMAŠA Ti se sjećaš. oni su bili toliko obuzeti trkom za bogatstvom da nisu željeli nikakve smetnje na tom putu i zato su svaki put pribjegavali "toosi" ili. Vidim da treba da ti ispričam o okolnostima roñenja i odgajanja Lentrohamsanina. Kada sam izučavao okolnosti. mada se sjedinjavanje njihovih ekzioegarija dogañao i ranije. ali. a i za sve nesretnike oko njih. obrazovana kod dva "kašaptoruijanska" bića. Strogo govoreći. u gradu Kronbukonu. o tome kako je on. poput mikroba uzročnika bolesti. Saznao sam da se on pojavio ili. koja od mnogih ljudi stvara autoritete. na mjestu koje će više odgovarati mojoj priči. Zbog dualizma njegovog unutrašnjeg života. kako to nazivaju tvoji ljubimci. Ta vrlo karakteristična priča može da posluži kao primjer za davno prihvaćenu praksu. svojevremeno dobro poznat znanstvenik "nove formacije" po imenu Lentrohamsanin. 153 . "roditelji" riješili su da se stalno nastane u prijestolnici Nijevije i preselili su se tamo 3 zemaljske godine prije roñenja Univerzalnog Haznamasa. pokušavajući da utvrdim koji su aspekti doveli do tako žalosnih posljedica. Temelje za velika i mala zlodjela tih znanstvenika i njihove štetne postupke. treba da ispunim svoje obećanje i da ti iscrpno objasnim značenje riječi "hasnamas". kao što je svojstveno većini zemaljskih "znanstvenika nove formacije". ipak.

S jedne strane. drugim riječima. moj dječače. izloživši misli kakve nikada ranije nikome nisu pale na pamet. samoljublje i druge. težio tome da ga svi smatraju velikim. kako kažu Zemljani. već je vladao ogromnom količinom informacija ili. dovele su do toga da je taj mamin i tatin ljubimac. kakvog nije bilo ni prije ni poslije toga. Mnogo dana je proveo u upornim razmišljanjima i najzad je smislio. bez djeteta. 154 . U to vrijeme Zemljani su pisali na materijalu napravljenom od kože skinute s leña četveronožnog bića pod nazivom "bivol". već u poodmaklim godinama. već i u čitavom svijetu. gdje su besplodne žene mogle da potraže pomoć. Lentrohamsanin je na njemu opisao svoje otkriće. meñutim. već u potpunoj slobodi od bilo čijeg utjecaja. i isprobavali sva moguća medicinska sredstva kako bi sjedinjavanje ekzioegarija proteklo uspješno. kada je naš budući veliki znanstvenik odrastao. U svojim mudrovanjima on je osudio postojeći poredak društvenog života. I kada su najzad postigli uspjeh. već je svima bio poznat kao vrlo obrazovan. a zatim je sagradila tzv. domaće i strane. kada je postao zreo čovjek u nenormalnim uvjetima svoje sredine. a kasnije. on čak nije bio ni blizu toga da bude u skladu s višom Suštinom. Radi toga su posjećivali svakakva sveta mjesta osim. kada je ogroman tabak od bivolje kože bio gotov. reagirao je na vanjske nadražaje automatski. Dakle. njihova sreća ne može biti potpuna i tada su poduzeli sve moguće mjere da taj "plod" dobiju. njegovom ocu. Strane učitelje i nastavnike uglavnom su dovodili iz Egipta. tj. kojem su dali ime Lentrohamsanin. "znanja". u njegovoj glavi je bilo mnogo svakakvih fantastičnih gluposti i lažnih informacija. "svetu goru". na svijet je došlo njihovo dugoočekivano dijete. Dakle. Pozivali su sve moguće nastavnike i učitelje. a s druge ." Nekom drugom prilikom. u skladu sa svojim odgojem. Dakle. i riješio da sve to opiše u manuskriptu. Kada su se supruzi. Stvorio je teoriju o pitanju kojim se nitko prije njega nije bavio. Evo kako je počinjao manuskript: "Najveća sreća za čovjeka ni najmanje nije u zavisnosti od nekog drugog čovjeka. nedostatak više Suštine u njegovoj prirodi. Uz pomoć mnogobrojnih robova on je pripremio materijal za pismo. s namjerom da tamo uživaju.Vremenom se izvoru "aktivne komponente njegovog porijekla". Kada je taj "mamin i tatin sinčić" poodrastao.to što je posjedovao osobine kao što su sujeta. A sada ćemo se vratiti radu tog budućeg Univerzalnog Haznamasa. krenuli su u grad Kronbukon. Uzgred. objasnit ću ti što Zemljani podrazumijevaju pod riječju "sloboda". ljudi su kasnije počeli da pišu na takozvanom "pergamentu". gordost. Roditelji od samog početka ništa nisu žalili za svoje bogomdano čedo i trošili su ogromne sume novca za njegova zadovoljstva i njegovo takozvano obrazovanje. osmjehnula sreća i on je postao gospodar više karavana i karavansaraja. gdje su obavljani trgovački poslovi. razumije se "Svete gore". kakvom nije bilo ravnog. ma tko on bio. ubrzo su osjetili da bez realnog "ploda". pošto je postao znanstvenik nove formacije. najzad obogatili. Pružili su mu najbolje obrazovanje koje se moglo osigurati. tj. Ali. I bacio se na posao kako bi ispunio svoju odluku. ali je Lentrohamsanin u te svrhe uzeo kožu stotine bivola. on je stalno maštao o tome i razmišljao kako da postigne svoj cilj. Majka je u mladosti bila babica. i to ne samo u njegovoj zemlji.

Na kraju praznika im je predstavio svoj rad.On je napisao: "Nitko ne spori da je sadašnje državno i društveno ureñenje mnogo savršenije od onoga u prošlosti. neka to činjenicama dokažu nama. Istina. Samo oni koje sami izaberemo iz svoje sredine. ja ću prvi pasti pred njih na koljena i ljubit im noge. Ako je sve o čemu govore naše voñe i učitelji zaista istina. u ropstvu onih iluzornih ideja kojima nas neprestano časte naše voñe i duhovni oci. putem općeg. organizirao je neviñeno raskošnu gozbu na koju je pozvao "znanstvenike" iz čitave zemlje. dok je naša svijest . mora. Ako to urade.naš najbolji i najdragocjeniji dio . moramo da se borimo za osobnu sreću i da težimo realnoj slobodi kako bismo se riješili nužnosti iscrpljujućeg i teškog rada. pri tome. čak. onda im Bog može i. mogu da upravljaju nama i usmjeravaju naš život." Time taj manuskript završava. Dolje ropstvo i zavisnost! Mi ćemo biti gospodari svoje sudbine i nitko neće moći da upravlja nama bez našeg znanja i suglasnosti. Moramo li mi ovdje da živimo dostojno? Moramo li da radimo u znoju lica svog za komad kruha? Ako su naši vladari i pastiri u pravu i ako je njihov zemaljski život zaista dostojan toga da njihove duše uživaju na onom svijetu. gospodari i duhovni pastiri neumorno nam pričaju o drugom svijetu u kome je život pun blaženstva. Dosta je! Nismo ih mi birali i zato moramo sami da se izborimo za pravu slobodu i istinsku sreću. Naši carevi. oni koji u znoju lica svog zarañuju kruh svoj. A dotle. isti onaj prstohvat koji nam je jedva dovoljan da osolimo svoju oskudnu hranu. neposrednog. Moramo da izaberemo vladare i voñe na principima jednakosti. Poslije izvjesnog vremena došli su k sebi i počeli da se došaptavaju. koja već sama po sebi može da nas učini sretnima? Zar treba da radimo isto koliko i ranije? Treba li sebe da iscrpljujemo radom samo zato da ne bismo kao psi umrli od gladi. ali gdje je tu prava sloboda. ravnopravnog. mi smo 8 mjeseci godišnje slobodni. Da. običnim smrtnicima. «Znanstvenici" iz svih krajeva svijeta koji su se okupili na gozbi. Moramo to da učinimo kako bismo oslobodili mjesto za novi život koji ćemo stvoriti i tada ćemo imati istinsku sreću i pravu slobodu. osam mjeseci godišnje mi imamo hrane svakoga dana. i na ovom svijetu dati više mogućnosti nego nama. pretvoriti prstohvat soli u kruh. to jest "jedan za sve i svi za jednoga". Kada je taj budući Univerzalni Haznamas Lentrohamsanin najzad prenio plodove svog umovanja na tabak od bivolje kože. Ali prije svega moramo srušiti sve staro. 155 . danju i noću. ali u koji odlaze samo duše onih koji su se dostojno ponašali ovdje. običnim smrtnicima. razmjenjujući utiske. putne troškove. javnog glasanja.stalno. Neka nam to dokažu tako što će. ali koliko moramo da se iscrpljujemo tokom 4 ljetna mjeseca da bismo zaradili ono što nam je jedva dovoljno za život? Samo oni koji siju i žanju znaju koliko taj rad iscrpljuje. koji smo isti kao i naši vladari. bili su pogoñeni tim manuskriptom kao udarom groma. plativši im. na primjer. ali samo od fizičkog rada. A pravu slobodu i sreću možemo da ostvarimo jedino ukoliko budemo postupali svi kao jedan. bez ograničenja prava prema polu i uzrastu. mi.

s pjenom na ustima oni su svima dokazali istinitost "otkrivenja". zahvaljujući svojim znanjima postigli slobodu misli. brat ubija brata. mi koji smo. To je trajalo skoro čitavu zemaljsku godinu. da neko. na primjer.sina. nazvanim "republika". dok u zemlji je još bilo relativno mirno. koji ovdje predstavljamo čitavo čovječanstvo. Od tada se svi žitelji Nijevije smatraju sljedbenicima "teorije" Lentrohamsanina i oni su ubrzo stvorili državu s osobitim oblikom vladavine. Lentrohamsanin je bio vrlo bogat. pozdravljajući ga kao "dugoočekivanog Mesiju" i gledajući ga s ushićenjem. 156 . obznanio: . Iznenada se najstariji i najpoznatiji znanstvenik kao dečkić popeo na sto i. otac . Tokom prva 4 dana borbe su se uglavnom odvijale u prijestolnici i sve oči su bile uprte u nju. uglavnom lažno oduševljenje.Slušajte. a ta štetna navika. a njegov vlasnik postaje sve plići. Kao što obično biva. natjerali sve preživjele da prihvate ideje Lentrohamsanina. s intonacijom do dana današnjeg svojstvenom svim naučnicima nove formacije. Nisu još stigli ni da se raziñu kućama. ometa razvoj pravog znanja koje ponekad svatko može da otkrije.Kako je moglo da se dogodi. slušajte svi i potrudite se da shvatite da smo mi. i poslije toga je rat zahvatio sve velike i male gradove Nijevije. porasla je i uzajamna "mržnja". izuzev slučajnih sukoba na nekim mjestima. te su mu svi nijevijski znanstvenici odmah izrazili svoje odobravanje i oduševljenje. vlasnika božanskog Uma kojeg nam je poslalo nebo. krajem četvrtog dana u prijestolnici su pobijedile pristalice «ideje" Lentrohamsanina. bio on znanstvenik ili običan smrtnik. tko bi nam obznanio vječne istine.sinovca i tako dalje. stric . dok se u grañanskom ratu ovaj proces meñusobnog uništavanja odvija izmeñu članova iste zajednice. dok se druga zauzimala za tradicionalne forme društvenog života.je takoñer rat i od običnog rata razlikuje se jedino po tome što u običnom ratu žitelji jedne zemlje istrebljuju žitelje druge. to jest takozvani "znanstvenici". nije shvatio niti naslutio da meñu njima živi takav mudrac. kod njih pojavilo i ukorijenilo vrlo čudno uvjerenje da svaki sljedbenik važne i značajne ličnosti mora u očima drugih izgledati isto tako mudar i sveznalica. čak i ako čovjek nešto već zna. neumjerene pohvale to znanje uništavaju. krenula da ratuje protiv susjednih zemalja. koji posjeduje takva ogromna znanja. počevši od susjeda. broj suparničkih partija je povećan. naprotiv. a sada je postao i poznat. Rezultat je bio žalostan: jednog nesretnog dana izmeñu pristalica dviju partija planuo je takozvani "grañanski rat". Radi se o tome da se. kao što je uobičajeno. pitali su oni jedni druge. Znači. I svi počeše da hvale Lentrohamsanina do neba. Kada je republika učvrstila svoj položaj. ona je. da pričaju o tom neobičnom manuskriptu. «Grañanski rat" . sada udostojeni velike časti da osobnim očima vidimo dolazak Mesije. koja je zapisao veliki Lentramsanin. kako bi i tamo zavela isti oblik vladavine. i dok nisu uništili državno ureñenje koje je dotle postojalo. Zanimljivo je razmisliti zašto su se naši znanstvenici tako razgalamili i počeli da pokazuju svoje. svojstvena svim naučnicima nove formacije. oni su postepeno osnovali dvije suprotstavljene partije od kojih je jedna podržavala izmišljotine budućeg Univerzalnog Haznamasa. Strašan proces uzajamnog istrebljenja trajao je sve dotle dok ti "mudraci" nisu pod nogama osjetili čvrsto tlo. Ali. a već su počeli svakome koga sretnu. svi znanstvenici su digli galamu i počeli da se guraju kako bi se probili što bliže Lentrohamsaninu. opet zbog nenormalnih uvjeta života. Uskoro su u Kronbukonu i drugim gradovima Nijevije ljudi pričali jedino o tim «otkrivenjima".

jer su kopije na papirusu rasturene po čitavom gradu i svaki znanstvenik ih je nosio sa sobom. Druga: sekcija "Neomotista". a zatim su i sasvim nestali oni blagotvorni oblici društvenog života koji su nekada tamo uspostavljeni zahvaljujući idealnom Umu Najsveteg Ašjate Šimaša. druge su poslali u mjesta gdje je i Bog rekao laku noć. uslijed čega su počeli da se mijenjaju. to jest. Neke znanstvenike su po njegovom nareñenju kaznili smrću. cjelokupno učeno društvo Babilona podijelilo na 3 partije ili sekcije. Ali za konačnu propast blagotvornih tradicija koje su ipak još slijedili ljudi u nekim zajednicama. napravljenog na papirusu. Kada je ludilo. zato što nisu znali što rade. Nesretni mudraci. kao što je i svojstveno njihovom nesretnom Umu. Svaka sekcija je uskoro imala svoje pristalice meñu Babiloncima i sve bi se opet završilo grañanskim ratom da perzijski car nije uspio da predvidi dogañaje i sruči kaznu na njihove učene glave. na takozvanu "politiku". njima ne samo da je dozvoljeno da se vrate u domovinu. Ali bilo je i takvih koji uopće nisu bili umiješani u dogañaje. proglasili su ih luñacima i pustili ih kući. koji su postali organski dio njihovog svakodnevnog života. odmah su prešli s jednog pitanja na drugo. moj dječače. Uskoro je čitav Babilon raspravljao o problemu različitih oblika državnog ureñenja prošlosti. dijete moje. I naravno. o problemu "ljudske duše" i problemu "unutrašnjeg državnog ureñenja".Tako su se na najvećem kontinentu te planete obnovili ratovi. s problema duše. takoñer "znanstvenik". ti mudraci su se razmiljeli po svijetu i nastavili. Evo u kakvim okolnostima se to dogodilo. najzad.tj. Kao što vidiš. Na Zemlji su opet počele da se smjenjuju različite države s raznovrsnim oblicima vladavine. Prva: sekcija "Legomonista". u osnovi svih diskusija ležale su istine iznesene u Lentrohamsa. On je sa sobom donio točnu kopiju poznatog manuskripta svog pradjeda. našao i praunuk Lentrohamsanina. Dogodilo se da se meñu onima koji su u Babilon stigli dobrovoljno i postali učesnici «planetarne konferencije" po "pitanjima najvišeg reda". da umuju i mudruju o osnovnim problemima nastalim u Babilonu. naravno nenamjerno. on je za vrijeme posljednjeg velikog sastanka glasno pročitao izmišljotine svog pradjeda i dogodilo se ono što je i trebalo očekivati. čisto mehanički. Dakle. izazvano razmatranjem "pitanja o duši" dostiglo svoj vrhunac. već su ispraćeni s najvećim počastima. Neki su proglašeni nedužnima.ninnovom manuskriptu koji je njegov unuk preveo. original je imao jer ga je dobio u nasljedstvo. Oni su nekoliko mjeseci proveli u sporovima i razmatranjima da bi se. koji su upravo i potakli sve dogañaje . odgovornost snose znanstvenici koji su se svojevremeno okupili u Babilonu. neke novoformirane zajednice nastavile su da u svom radu slijede zavjete Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. neke su poslali iza rešetaka. opasne ideje Univerzalnog Hnamasa Lentrohamsanina direktno su dovele do obnavljanja sustava u kome postoje različite države. a ratovi i meñusobno uništavanje meñu raznim državama rasplamsali su se s novom snagom. ipak. 157 . sadašnjosti i budućnosti. Treća: sekcija "Paleomotista". Ta mudrovanja su dovela dotle da su mnoge azijske zemlje bile upropaštene grañanskim ratovima.

očistile tako temeljno da u ljudskom sjećanju nije ostalo ni traga od sreće koju je nekada davno za njih stvarao Um Velikog Kozmičkog Svetitelja. u procesu transformacije vlastite suštine. pošto si stekao jasnu sliku o svim daljnjim posljedicama djelatnosti tipičnog Eterskog Haznamasa Individue. ili dušu koja sadrži isto ono "nešto". 158 . riječ "haznamas" označava bilo koje tricentrično biće . prošle su čitavu Aziju i očistile te nesretne zemlje od svega što se tamo održavalo vjekovima. To "nešto". na čelu sa najsujetnijim od svih Grka Aleksarom Makedonskim. opažanja i vanjskog manifestiranja. Haznamaske ličnosti trećeg tipa . pri čemu s još izrazitijim efektom. uslijed djelovanja navedenog "nešto". ipak su sačuvane u nekim mjestima i dalje se razvijaju. može biti razložen na 7 različitih slojeva s aspekta njihovog porijekla. ili astralno tijelo. Tokom svog života tricenterično biće može da se razvija sljedeći jedan od četiri puta koji ga pretvaraju u haznamasku ličnost. već podvrgnuto djelovanju "nešto". To "nešto" se pojavljuje kod tih kozmičkih individua i. sjedinjava se s kristalizacijama nastalim uslijed djelovanja čitavog «spektra" takozvanih nalsnijanskih impulsa. takozvani "kesdžano". Neodoljiva želja da se uništava sve što diše. podvrgavajući se različitim transformacijama sve dotle dok se ne oslobodi svog štetnog tereta. Nepomućena sreća što koristiš nešto nezasluženo.u čijoj prirodi pod djelovanjem odreñenih "individualnih impulsa" nastaje nešto što «potpuno formira" njegovu samostalnu ličnost. što zajedno s "nalsnijanskim" impulsima nastaje kod nekih posebnih ličnosti.Propadanje onoga što je ostalo od djela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša proteglo se na 150 godina. ali neke tradicije koje je stvorio Ašjata. mislim da je došlo vrijeme da ispunim svoje davno obećanje i da ti što podrobnije objasnim značenje riječi «haznamas". Sada. takvo biće može da ostane besmrtno u svakoj sferi svoje planete. ne samo da vodi u vrlo teške posljedice po samu ličnost. Njihove horde. svjesnog ili nesvjesnog. jer su ta svojstva zarazna. potpuno nestaju. desit će se sljedeće: Svi oblici grijeha. već i po okolinu. Osjećanje samozadovoljstva zbog toga što si uspio da drugog čovjeka skreneš s pravog puta. Prvom tipu pripadaju ljudi koji imaju samo planetarno tijelo i koji za vrijeme procesa svetog raskoarna. Tendencija da se koriste svakakva lukavstva kako bi se prikrilo ono što je po mišljenju drugih fizički nedostatak. Želja da ne budeš ono što zapravo jesi. «Nalsnijanski spektar impulsa" u skladu s osnovnim kozmičkim zakonom.jesu tricentrična bića koja posjeduju tanano tijelo.bez obzira na to ima li ono nadtjelesnu suštinu (više tijelo) ili samo svoje planetarno tijelo . U najširem smislu. Drugom tipu haznamaskih ličnosti pripadaju tricentrična bića u čijoj prirodi postoji ono što prethodi nadtjelesnoj suštini (višem tijelu). svetim Geptaparaparšinohom. ta duša može ostati besmrtna u sferama svoje rodne planete ili u drugim sferama Velikoga Svemira. bez čijeg učešća Jedinosušni Tvorac ništa ne poduzima. Sklonost da se izbjegavaju svi napori koje zahtijeva Priroda. Kasnije su se u azijske ratove umiješali stanovnici Europe. moj dječače. Ako se ti različiti aspekti čitavog spektra nalsnijakih impulsa izlože i opišu na jeziku tvojih miljenika.

poslije konačne smrti dezintegracija svih aktivnih elemenata. koji nema nadtjelesnu suštinu (više tijelo). ili više tijelo. nervni impulsi ne iščezavaju istovremeno s nastupanjem procesa božanskog raskoarna. jedina razlika je što haznamasi trećeg tipa mogu jednog dana da se očiste od škodljivog "nešto". «Pokajanje".sa Zemlje. Ono što je najstrašnije je to što nadtjelesne suštine pate vječno. Za prvi tip. kada umre treći. Što se tiče drugog tipa haznamaske ličnosti. čija suština već sadrži "visoko" ili "astralno tijelo". Što se tiče haznamaskih ličnosti trećeg tipa. zatim drugi i. ili tananih tijela. svatko tko je posjeduje. najzad. Zanimljivo je da se od svih nadtjelesnih suština. čak bića s još nesavršenim Umom. u skladu s nivoom objektivnog znanja koji je ličnost dostigla. njihova je sudbina još užasnija. Za svaki tip haznamasa Tvorac je u svojoj objektivnoj dalekovidnosti odredio posebnu kaznu koja odgovara prirodi svaka od njih. radeći neprekidno na sebi i pateći. što sliči na grižu savjesti. ali je život tog bića vrlo kratak i duša u zametku ne uspijeva da dostigne savršenstvo prije smrti svoga tijela. s punom sviješću da tome nema kraja. dvije od njih su . Kraj prve knjige 159 . a ostale 3 . Zato se ona.Četvrti tip haznamasa sličan je trećem. ali je mnogo jače od nje. «Vječni Prijekor". dok je četvrti tip zauvijek lišen te mogućnosti i zato se i naziva "eterskim". evo u čemu. i da postane istinska čestica svega postojećeg. da se spase zla koje u sebi nosi. Jedna od te 4 planete prepune stradanja nosi ime "Odmazda" i specijalno je predviñena za eterske haznamaske ličnosti. Za paćeničku egzistenciju haznamasa najviših nivoa Najveći Kozmički Svetitelji odredili su 4 male planete. najprije umire prvi mozak sa svim svojim funkcijama. odvija se mnogo sporije nego obično i taj proces je izložen neprekidnom djelovanju "nalsnijanskih" impulsa. uništavanje njegovog planetarnog tijela odvija se na neobičan način. to jest tricentričnih bića koja posjeduju nadtjelesnu suštinu. drugim riječima. Na planeti Odmazda. Takvo tanano tijelo mora neprekidno da pati. Eterski Haznamasi neprekidno osjećaju nečuvene patnje koje se zovu "inkiranondel". ulažući napore. a jedna od te dvije duše nekada je pripadala Lentrohamsaninu. egzistirajući kao intaktna u sferi svoje matične planete. i koja nisu do kraja izgubila mogućnost da se oslobode štetnog načela. to jest dijelovi čovjekovog tijela koji žive samostalno jedan za drugim gube aktivnost ili. iz kojih se sastojalo "planetarno tijelo".za nadtjelesne suštine. i može. "potonja kazna" se sastoji. kojima su deharmonizirali funkcije i smjestili ih u udaljene kutke Svemira. na planeti Odmazda nalazi samo 313. odgovara za svoje postupke. Nesretna imitacija duše nije u stanju da se oslobodi svoje štetne komponente samostalno. koje čovjek osjeća čitavog života. Uz to. ili viša tijela koja se u budućnosti još mogu spasti od djelovanja štetnog "nešto". Te tri male planete zovu se: «Griža Savjesti". smanjujući se proporcionalno iščezavanju aktivnih elemenata. kako bi rekli Zemljani. to označava konačnu smrt. to jest smrti. Pošto je ova kozmička suština predviñena Prvim Principom svega postojećeg kako bi služila razvoju svijeta. bez planetarnog tijela. to će trajati sve dotle dok zlo načelo potpuno ne iščezne iz njegovog bića. neizbježno useljava u drugo planetarno tijelo postajući monocentrično ili bicentrično biće. svjesne ili nesvjesne. Proces božanskog raskoarna dogaña se u fazama. te sve počinje iznova i tako prolazi beskrajni ciklus reinkarnacija.

Georgije Ivanovič SVE I SVAŠTA ili BELZEBUBOVI RAZGOVORI S UNUKOM ( Knjiga druga) Poglavlje 29 PLODOVI NEKADAŠNJIH CIVILIZACIJA I CVJETIĆI SUVREMENOG DOBA U svome pripovijedanju o tricentričnim stanovnicima planete Zemlje moram da slijedim tok svojih asocijacija i da ti pričam o dva moćna etnosa. i kasnije. Zato sam naprosto bio dužan da ih proučim. tj. pošto sam u to vrijeme bio zauzet istraživanjem djela Velikog Svetog Ašjate Šimaša. na susjednom kontinentu pod nazivom «Europa" živio veliki broj tih čudnih tricentričnih bića koja su već formirala samostalne narode i države. slabijim narodima i zemljama. dok im se u dušama ugasio funkcionalni životni impuls. grčkom i rimskom. glavni pokretač objektivnog morala. bili Grci i Rimljani. Ali. oni koji su bili najbolje organizirani i imali najveće mogućnosti za uništavanje sebi sličnih. Upravo o tim starim etnosima. Sveti Ašjata Šimaš podučavao tricentrične stanovnike Azije. dobila nevjerojatno čudne i neobične odlike. osjećanje stida. da se moja priča o povijesti porijekla i razvoja stare grčke i stare rimske civilizacije i o svemu što je s njima povezano ne bazira na mojim osobnim utiscima. čedo moje. upravo onome koji je posjedovao pogrebnu tvrtku u jednom od najvećih europskih gradova. Želim da te upozorim. već i zato što zbog njih u mislima tvojih ljubimaca vlada potpuni apsurd. naravno. tu misiju sam povjerio jednome od svojih zemljaka. odlučio sam da po svaku cijenu doprem do stvarnih uzroka zbog kojih je psiha tricentričnih stanovnika Zemlje. u Europi još nije bilo nikakvih gradova i ništa nije govorilo o tome da će u 160 . koji su s lica Zemlje počistili čak i samo sjećanje na plodove svetih djela Velikog Ašjate Šimaša. U skladu s kozmičkim zakonima o kojima sam ti već govorio. kako su ti narodi stjecali moć (u čemu nema njihove zasluge) samo zato da bi donosili smrt drugim. već samo na podacima koje su nam prenijeli naši srodnici što su željeli da se zauvijek nastane na Zemlji. Prije svega. i kako su to činili s punom sviješću o svojoj ispravnosti. u ona vremena kada su ljudi uglavnom živjeli u Aziji a centar njihove kulture bila država Tikliamiš. Pošto sam se bliže upoznao s ovim značajnim ljudskim društvima i sa mnogobrojnim "dobrima" koja su ona darovala potonjim generacijama. kada su ljudi njegova djela postepeno prepustili zaboravu. Sve više i više sam se uvjeravao da glavni uzrok svih nevolja koje su zadesile suvremeno čovječanstvo leži u takozvanoj civilizaciji koju su stvorili i proširili svijetom Grci i Rimljani. tj. zapamti da je u vrijeme dok je Izaslanik Odozgo. naših suvremenika. Kada sam šesti i posljednji put krenuo na Zemlju. Na osnovu istraživanja koja je naš suplemenik obavio još prije mog dolaska u Babilon. namjeravam da ti pričam što detaljnije i to ne samo zato što su oni definitivno uništili sve ljudima korisne plodove djela Sveljubećeg Ašjate Šimaša i čak izbrisali i samo sjećanje na njega. starim s gledišta tvojih ljubimaca. shvatit ćeš kako su na Zemlji stvarane različite države. koja treba biti ista kao i kod svih razumnih bića. tj. kako su nastajali i razvijali se narodi. tih godina su najveći i najmoćniji meñu njima.GURDŽIJEV.

drugi su na ravnicama i planinskim pašnjacima napasali ovce i bikove. najprije su igrali dječje igre. bavili su se ribolovom. Grci su bili razlog postepenog pada Uma tricentričnih Zemljana i on je toliko degradirao da je sada jedino u stanju. postao je mehanički. Njihov broj se primjetno povećao tek onda kada su se izbjeglice iz Maralplesija poslije dugog lutanja napokon dokopale Europe. Ta grupa je nazvana «latinaki". kasnije na neko vrijeme postala stabilna i jaka. tj. Upravo od tog plemena azijskih pastira nastali su znameniti Rimljani: njihovo ime potiče od prve pastirske naseobine nazvane "Rimk". da se od tada ničim drugim nisu ni zabavljali. Njihovo ime se nekoliko puta mijenjalo. Dakle.budućnosti taj dio svijeta početi da igra glavnu ulogu u životu čovječanstva. a impuls stida se kod njih skoro sasvim ugasio. uobičajene u tim krajevima. oni su se njome toliko oduševili. 161 . na zapadnim obalama Azije i na mnogobrojnim otocima blizu tjesnaca koji je tada dijelio dva kontinenta. "takozvani "sisari" i "reptili". kao što se to često dogaña na Zemlji. kako se povećavao njihov broj. a djelomično i zbog njihove plodnosti. gdje im sada zadaju toliko zadataka koji se uglavnom svode na to da se napamet uče razne stihove koje su sročili mnogobrojni potencijalni haznamasi. koji je kasnije nazvan Grci. skupljali spužve i vodeno bilje. vrlo rijetko su ubijali jedni druge. kada je jedan od njih smislio novu igru pod nazivom "presipanje iz šupljeg u prazno". "da melje gluposti". Eto povijesti kobnog naslijeña koje su oni prenijeli potomcima. U početku su pastiri sa svojim stadima živjeli na raznim mjestima. kako bi rekao Nasradin Hodža. koje je hranilo more. Dogodilo se da su ta dva naroda. te su oni postepeno formirali veliku zajednicu i nastanili se na mjestu koje su nazvali "Rimk". bili prinuñeni da na sigurnim mjestima na obali čekaju prestanak čestih bura što su ometale njihova putovanja. Istraživanja našeg zemljaka pokazala su da su prethodnici naroda. Otprilike u isto vrijeme u Europu su se preselili i ljudi iz Tikliamiša. Obitelji pastira nastanile su se uglavnom na jugu kontinenta zato što su tada ta mjesta bila najpogodnija za uzgajanje stoke. ti drevni ribari su se najprije zabavljali dječjim igrama.tako što je smanjivala dužinu života ljudi i povećavala njihov natalitet.. "ubili vrijeme". Ti ljudi su sebe nazvali "elinaki". Zatim. Drugi došljaci iz dubina Azije. meñu pojedinim grupama su počeli da se intenziviraju kontakti. Ukratko. što je značilo "pastiri". gdje su igrali razne igre ne bi li. tako da sirotim ñacima ostaje sasvim malo vremena za igru. Oni su se sa svojim porodicama nastanili na jugoistoku Europe. uglavnom zahvaljujući došljacima iz Azije koji su se bavili tim istim poslom. siroti ribari koji su se dosañivali. čedo moje. a malobrojna ljudska plemena bila su divlja skoro isto koliko i životinje. ali treba reći da djeca mogu da se igraju samo dotle dok ne poñu u školu. kada su ti razlozi doveli do znatnog porasta stanovništva.. Da.koje su joj neophodne . U to vrijeme u Europi su uglavnom prevladavala bicentrična i monocentrična bića. a danas se oni zovu "Grci". Rimljani su krivi što se suština tricentričnih Zemljana promijenila toliko da se u njima nikada nisu formirali faktori koji kod drugih razumnih bića rañaju impuls "instinktivnog stida". Ljudi su lovili samo zvijeri i reptile. ali kasnije. što je značilo "ribari". životni impuls koji predstavlja osnovu takozvane "moralnosti" i "objektivnog morala". Kako se kasnije ispostavilo. što se kaže. neki od njih su svoj život vezali za more. Uglavnom zbog ta dva naroda Um tvojih ljubimaca. jer je Priroda na Zemlji počela da se prilagoñava stalnom pogoršavanju vibracija . naših suvremenika.

naravno. kada je broj tih samostalnih grupa porastao i kada su. koje nazvaše visokoparnim imenom "znanost". prilagoñavajući se uobičajenim ciljevima svih država. koji su kasnije osnovali moćnu Rimsku državu. I kada je jedan od njih od kože ribe nazvane "morski pas" napravio ono što će kasnije biti nazvano "pergamentom". vrlo brzo za nju zapalile i dostigle takav nivo savršenstva u toj zabavi da čak ni naš lukavi Lucifer. Ispostavilo se da je meñu ribarima koji su se dosañivali bilo nekoliko pametnih i dovitljivih ljudi. momentalno usvojivši njena pravila. kada su na mjesto tih ribara koji su se dosañivali došli njihovi potomci. njihovi preci su takoñer bili prinuñeni da zbog lošeg vremena za sebe i svoja stada traže sklonište na sigurnim mjestima i da tamo prekraćuju vrijeme. uglavnom sa slabijima. Od tada. A kada bi se tako okupili mnogo su pričali. ali ponekad i jedne drugima.Ta igra se sastojala u formuliranju ovakvih ili onakvih pitanja. kako stare tako i vlastite. čije su zemlje bile susjedi. njihove žene uključile u nju i. naučivši od Grka kako da se bave naukama. kada su sve moguće teme bile iscrpljene i oni opet počeli da se dosañuju. često su stupali u meñusobne kontakte i družili se. igrom koja se pod tim imenom sačuvala sve do sada. jedan od njih je predložio da se pozabave igrom koju su najprije nazvali "cinque contra uno" . postali su "stručnjaci" za stvaranje najrazličitijih znanosti. ali nešto kasnije su se i njihove "pasivne polovine". sve je išlo "tiho i mirno". pošto "moda" za bavljenje "naukom" ne prolazi i traje iz generacije u generaciju. Tako je ta igra postala uzrok svega onoga što se potom dogodilo. zbog čestih kontakata izmeñu ta dva naroda. Od tada je prošlo mnogo vremena. Ukratko. kristalizirana iz "istina" koje su izmislili ti ribari što su se dosañivali i njihovi potomci. preuzimali osobine onih drugih. oni su razmatrali apsurdne primjere i onaj kome bi se obratili nekim pitanjem. nekoliko vještih momaka je. sačinili kasnije svoje poznato "rimsko pravo". zbog čega su malo po malo. mogao je da odgovara kako mu drago. I tako. 162 . a njihovi "moćni" potomci su takoñer napustili ovaj svijet. Ali. one dobile mnogobrojne mogućnosti za meñusobno uništenje.a oni su bili skoro jednaki po snazi i mogućim načinima uništavanja sebi sličnih predstavnici ova dva naroda. slijedeći principe te zanimljive igre. ljudi tog naroda. Već mnogo kasnije. Dok su se tom igrom zabavljali samo muškarci. Grci su preuzeli od Rimljana sve finese "seksualnih igara" i počeli da prireñuju takozvane "atenske noći".petorica protiv jednoga. počele su to da rade s drugim nezavisnim narodima. koja formiraju takozvani "pogled na svijet". dok su Rimljani. kada bi napregao sve svoje umne snage ne bi mogao da smisli ni deseti dio lukavstava koja su smislile i budućim generacijama ljudi te nesretne planete prenijele ove starodrevne pastirice. moj dječače. kada ti narodi nisu meñusobno ratovali . postali eksperti za izmišljanje vrlo složenih objašnjenja. Što se tiče drevnih pastira. da bi se istaklo. Pronalazači obiju načina na koji ljudi provode vrijeme odavno su iščezli s lica Zemlje. tj. koristeći odgovarajuće znake smišljene prije toga u igri pod nazivom "mišolovka". Te znanosti su prenošene iz generacije u generaciju i neke i danas postoje u gotovo nepromijenjenom obliku. čiji su preci bili obični azijski ribari. Može se reći da je skoro polovina onih načela Uma. oni su naslijedili ne samo rukopise na ribljoj koži već i oduševljenje tom neobičnom igrom i sve izmišljotine. uvijek potpuno besmislenih. Ovdje je vrlo zanimljivo naglasiti da u mirno vrijeme. počelo da zapisuje ta dugačka objašnjenja na ribljoj koži. te su oni.

s jedne strane. Ona se naziva «imitacijom". boraveći u Babilonu. čak i ako se tvoj život nañe u opasnosti.napredovali su. postala je sasvim bezumna i oni su se kako u svom pogledu na svijet. nehotice. nastala je nova. zbog stalnog utjecaja ta dva naroda. oni su najprije proširili svoj kobni utjecaj na narode koji su živjeli na njegovim zapadnim obalama. Iako su se mjesta u kojima su se nalazili "kulturni centri" tvojih ljubimaca neprestano mijenjala. ti posebni protuprirodni životni impulsi postepeno su zarazili sve žitelje Zemlje. posvećuju tome da na svaki način. sakupivši ogromne horde. sljedbenici Najsvetijeg Ašjate Šimaša. takozvana "civilizacija". počelo je uništavanje svih tragova velikih djela Ašjate Šimaša i od njih su ostale samo "stare. Oni su najprije pokorili susjedne države koje su se nalazile u Europi. i sada suvremeni stanovnici te planete s "povjerenjem" više od polovine svoga života i životne energije koju posjeduju. naravno. to jest njihovim fantastičnim "naukama" i njihovom fenomenalnom "razvratu". moj dječače. Ti "sijači zla" za sva tricentrična bića budućih generacija nastalih na europskom kontinentu . životni impulsi potrebni za manje ili više normalnu egzistenciju. to jest "strast za smišljanjem fantastičnih znanosti" i «strast prema razvratu". moj dječače. Kasnije se.Bez obzira na to. bivši ribari i pastiri su mogli da napreduju vrlo lako. tako i u svakodnevnom životu. u kojima su se. Europljanima je takoñer vrlo pomoglo i to što se kod stanovnika Azije na instinktivnom nivou sačuvalo uvjerenje koje su im usadili "posvećenici" i «žreci". uništavajući na svome putu sve koji nisu željeli da se klanjaju njihovim «bogovima". koja je svojstvena svim stanovnicima te planete. ispostavilo da su oba ta naroda ovladala mnogobrojnim "efikasnim načinima" uspješnog istrebljivanja sebi sličnih i postali majstori da i druge narode prisile da svoja unutrašnja uvjerenja zamijene idejama koje su smislili osvajači. za potpunu atrofiju tih osobina bile su prije svega krive "starogrčke fantastične znanosti". a koja je ustaljena mnogo prije osvajanja.a zatim su postepeno započeli ekspanziju u dubinu kontinenta." Koristeći se time. Na taj način. zaražavali Um svojih bližnjih haznamaskim političkim idejama. a koje je glasilo: «Ne ubijaj drugoga. zbog one osobnosti njihove psihe. koja je ljudima budućih generacija donijela nove nesreće. stare bajke". kada su kao što sam rekao. Ipak. To se dogodilo. i bez toga prilično nestabilna. Osim što je donijela razne neprijatne osobine. To napredovanje u dubinu Azije bilo je vrlo uspješno i njihov broj je postepeno rastao. a ponekad čak i potpuno svjesno. skupljali vjekovima . 163 . Tamo. Ukratko. koji su sada postali životni impulsi. narodi te dvije države postali moćni i počeli da utječu i na druge narode. a poslije toga i "starorimski razvrat". a nijedna civilizacija nije donijela više nesreća od znamenite "grčkorimske civilizacije". U ranom periodu "grčkorimske civilizacije" ti kobni impulsi. na azijskom kontinentu. naslijedili su samo Grci i Rimljani. krenuli na osvajanje Azije. usvoje i ostvare te dvije ideje. kada se poslije izvjesnog vremena na čelu tih hordi našao izuzetno sujetan Grk. malo po malo. posebno kod suvremenih bića. koje ne priliče tricentričnim bićima i koje su i sada svojstvene prirodi Zemljana. u dubinu Azije. haznamas Aleksandar Makedonski. polako ali sigurno. ta civilizacija je uglavnom kriva za potpuni nestanak mogućnosti da se u njihovoj prirodi kristaliziraju elementi za "zdravo logičko razmišljanje" i pojave impulsi "suštinskog stida". a kasnije su. čiji su autori bili azijski ribari i pastiri što su se dosañivali. Kasnije.uglavnom Grci . uglavnom zbog znanstvenika koji su i dalje. kao što sam već govorio. a s druge. psiha tvojih ljubimaca.

Nijemci u mnogo čemu nadmašuju antičke Grke. koje su stvorili drevni Grci. ali taj impuls raña nešto sasvim posebno.oslanjali isključivo na ta dva "grčkorimska" pronalaska". moram da ti ispričam i ponešto o nekim «dostignućima" koja su sada u vrlo širokoj upotrijebi na Zemlji. i za vrijeme te bolesti mnogi od njih su polusvjesno ili čak potpuno automatski uspjeli da uvide neke sitne detalje općekozmičkog procesa koji aktualizira sve postojeće. Da bi mogao jasno da shvatiš koliko su ti suvremeni "dobrotvori" nadmašili svoje "dobročinitelje". uzgred. «anilin". I skoro svakodnevno oni smišljaju nekakve "nove pronalaske" i «nove postupke" koje koriste u svom životu. Opisat ću ti neke od tih suvremenih njemačkih pronalazaka koji se svuda primjenjuju. koji se sada nazivaju kemikalijama. da ukažem na jednu vrlo neobičnu pojavu: nazivi kobnih pronalazaka suvremenih nasljednika antičkih Grka. 164 . Kada su tu informaciju podijelili sa svojim kolegama. ljudi što pripadaju drugim narodima počeli su da i sami «pronalaze". tj. Ipak. Na primjer. njih pet. dat drevnim Rimljanima toliko je prožeo suštinu tvojih ljubimaca. kojih se posljednjih godina nakupilo toliko da je njihov ukupan efekt izazvao takozvanu "rezultantnu razornu silu" koja je suprotna "rezultantnoj stvaralačkoj sili" Prirode. Na nesreću. meñu mnogim štetnim njemačkim pronalascima. njega nisu svi narodi prihvatili jednako. samo zbog "znanosti" koje su sklepali neki suvremeni Nijemci. zajednički su ta znanja iskoristili za još jedan "pronalazak". koja i bez toga nevina strada. ma što da rade — čak i kada to prema njihovom vlastitom shvaćanju i osobnom osjećaju izgleda nepoželjno — taj impuls se ne javlja. što bi rekao Nasradin Hodža. svojstven tricentričnim bićima. Ali. bez obzira na to što je nasljeñe starih Rimljana bilo uzrok što je postepeno iz suštine tvojih ljubimaca nestao «organski stid". "kokain". jedva u stanju aktualizirati svoj "evolucijski" i svoj «involucijski" proces. na "fantaziranje" i na "težnju za seksualnim zadovoljavanjem". dodavši još jedno "novo dostignuće". poznati su pod sljedećim nazivima: "satkain". oni su postali vrlo vješti u stvaranju "znanosti" uz čiju pomoć su specifičnu bolest "umovanja" proširili u svom okruženju. U prirodi tvojih suvremenih ljubimaca postoji prilično «svakodnevnog impulsa" koji se takoñer naziva "stid". a čije postojanje dugujemo isključivo "Prirodno obdarenim" nasljednicima antičkih Grka. tj. "atropin" i "alizarin". moj dječače. "nemilice". Taj životni impuls se kod njih javlja samo onda kada rade nešto što se u njihovim nenormalnim uvjetima smatra nepriličnim u očima ostalih. moj dječače. koji žive na svim kontinentima ove zlosretne planete. nešto slično zauzelo mjesto toga osjećanja. iz nekog razloga se završavaju na "in". I naravno. oni se sada koriste na svim kontinentima i otocima planete i to. «Blagoslov". Ali. kada ih nitko ne vidi. "želje za pronalaženjem raznih fantastičnih znanosti". iskvarilo se i nastavlja da se kvari "mišljenje" svih ostalih ljudi. Naravno. što se tiče naslijeña starih Grka. ali uglavnom su to stanovnici one zemlje koja se sada zove "Njemačka". Nijemci smjelo mogu sebe da smatraju direktnim nasljednicima starogrčke civilizacije zato što su oni suvremenoj civilizaciji dali mnogo novih «znanosti" i "pronalazaka". Ovdje je vrlo važno naglasiti da je. suvremeni Nijemci su otišli najdalje. zbog čega je sirota Priroda. Jedino zahvaljujući "naukama". da je čak teško reći koji je narod naslijedio više od "uslužnih" Rimljana. Tu osobinu su naslijedili pojedinci u svakom malom ili velikom narodu ove svojevrsne planete. Želio bih.

to jest jedan od sedam "neutralizirajućih plinova". pouzdano sprečava funkcioniranje ovog ili onog njegovog djela. pošto se u to vrijeme osnovna osobina ljudske psihe. Izučavajući taj njemački pronalazak saznao sam takoñer da je jedan znanstvenik dobio taj plin iz odreñene nadzemne formacije te je. drveta i kože. te tako samo doprinose njihovom uništavanju. sličan efektu djelovanja organa kundabufera na psihu njihovih dalekih predaka. umjetno izdvojen iz opće harmonije aktualizacije svega postojećeg. takozvanih "naučnih ciljeva". Ali sada. pod nazivom "kokain". jest materija za bojenje i može se koristiti za farbanje planetarnih formacija od kojih tricentrična bića prave sve vrste predmeta koji su potrebni za svakodnevni život. oni su se skoro neprestano nalazili u stanju u kome se nalaze suvremeni Zemljani kada upotrebe taj njemački izum "kokain". Prije nego što je taj štetni anilin otkriven. pod nazivom "anilin". to jest neodoljiva želja za ubijanjem sebi sličnih.Prvo od tih "dostignuća" koja su specijalno smislili Nijemci. 165 . namjerno osloboñena i ispuštena u atmosferu. tako da ona na potrebnom mjestu i u odreñeno vrijeme bude otvorena. ona ga momentalno i potpuno uništava ili. na odgovarajući način specijalno pripremljenu bocu. I. zahvaljujući tom "pronalasku". "satkain". Štoviše. i ti predmeti nisu blijedjeli i nisu propadali tokom čitavih pet stotina do tisuću i pet stotina godina. i koji učestvuju u "potpunoj kristalizaciji" svake odreñene podzemne i nadzemne formacije. na primjer. poznatih svuda na toj nesretnoj planeti kao "kopija". U vrijeme dok su njihovi preci još nosili u sebi izum Velikog Anñela Luizosa. Druga od kemikalija koje sam nabrojao. bojeni su običnim biljnim bojama. i to upravo tamo gdje se okupljao veliki broj predstavnika "neprijateljske strane". To im je bilo sasvim dovoljno i od tada su taj plin. manifestirala naročito snažno. odlično poslužiti za ubijanje. oni skupljaju sve sačuvane predmete starine svih epoha. u najmanju ruku. koji se mogu otkriti na bilo kojoj planeti. Kada ta izuzetno otrovna kozmička supstanca. tj. dospije u organizam tricentričnog bića koje se nalazi u njenoj blizini. oni koriste primjerke drevne umjetnosti za izradu jeftinih imitacija. ukoliko se taj plin očisti od primjesa i stavi u zatvorenu. a pri tome nemaju ni najmanju predstavu o tome kako te predmete treba čuvati. već u ljudskoj psihi izaziva efekt. teško da se ti predmeti mogu dugo čuvati. predmeti koje su ljudi pravili za svakodnevne potrebe. težeći da se pomiješa s drugim odgovarajućim kozmičkim supstancama. Iako tvoji ljubimci. Zbog upotrebe pogubnog anilina Nijemci su odgovorni ne samo za brzo uništavanje plodova rada suvremenih Zemljana. njegovo izdvajanje izaziva uništavanje svega živog. mogu da ofarbaju svaki predmet u boju koju požele. znanstvenici su odmah odlučili da se s entuzijazmom posvete pronalaženju načina primjene posebnih svojstava novootkrivenog plina za masovno uništavanje predstavnika drugih naroda. "ćilimi". "slike" i razne vrste vune. To se dogaña zbog toga što iz raznih haznamaskih namjera i iz poznatih. Što se tiče treće kemikalije koju su sintetizirali. koje su ljudi vjekovima učili da prave. nije ništa drugo do "samukuruazar". vidjevši njegova svojstva. jest sjećanje na njih. sve što poslije samo tridesetak godina od tih stvari može ostati. jedan znanstvenik je uskoro otkrio da će. ljudi te zemlje puštali na odreñen način za vrijeme procesa meñusobnog uništavanja. zbog anilina. već i za brz nestanak s lica zlosretne planete svih predmeta starine. izvijestio kolege o svome otkriću. ta materija ne samo da pomaže Velikoj Prirodi u uništavanju planetarnih formacija. Pošto je u tom cilju pristupio praktičnim istraživanjima.

mišolovkama. 166 . s kolonijama. organi vida tvojih ljubimaca dobili osobinu da lica drugih ljudi smatraju lijepim jedino ukoliko su ti ljudi tamnooki. a za sada zapamti da Englezi. takoñer je vrlo tražena. puškama. Konditori i drugi majstori koji spremaju ukusne poslastice.iste te sposobnosti naslijedili su. i to. s jedinim ciljem da se proizvodu da što privlačniji izgled . a suvremeni ljudi ga nazivaju "sportom". koji su Englezi asimilirali i proveli u praksi. Taj narod se zove "Englezi". zato što se ne zna ni za jedan slučaj da je netko sačuvao vid i poslije tih godina.. šarkama za vrata. šerpama. nisu stvarali kemikalije poput njemačkih. da iako je djelovanje tog njemačkog pronalaska slično efektu organa kundabufera. Rekao sam «četrdeset pet". mitraljezima. I naravno. moj dječače. razumije se. O tome je Nasradin Hodža rekao ovo: "Bolje je iz glave roñene majke iščupati deset vlasi dnevno. To vrlo loše nasljeñe zvalo se u staroj Grčkoj "dijafaron". peti i posljednji "pronalazak". brijačima. takoñer ima široku primjenu na Zemlji. samo u procesu razaranja.Treba naglasiti. zaista izgledaju tamnooki sve dotle dok ne napune četrdeset pet godina. nego ne pomagati Prirodi. posebno odnedavno. takoñer nezavisne suvremene države. kako je govorio Nasradin Hodža. naravno. ali najčešće se koristi za jedan vrlo neobičan cilj. a sutra što bude!" Ukratko. «Alizarin". Danas skoro sva bića koja su postala prava djeca suvremene civilizacije. i uz to. prihvaćaju taj njen "dar" vrlo pedantno. njegove zjenice se šire i oči izgledaju tamnije. a naš čestiti Nasradin Hodža bi ga izrazio ovako: "Neka mi sada bude lijepo. Četvrta kemikalija. "u slavu ñavola". O suvremenom "sportu" ću ti pričati što je moguće detaljnije na kraju ove priče. ti suvremeni sljedbenici antičkih Grka. Taj "dar" suvremene civilizacije uglavnom koriste takozvani "konditori" i drugi stručnjaci koji za stanovnike ove planete pripremaju razne "ukusne" stvari što spadaju u prvu nasušnu hranu. to jest "atropin". istina. ljudi koji upotrebljavaju taj njemački "dar". postali pravi majstori da izmisle i cjelokupno stanovništvo planete snabdiju ogromnom količinom svih vrsta metalnih proizvoda: katancima. kosilicama." Oni su. oni uglavnom prave proizvode od metala." Strogo rečeno.taj cilj je postao ideal cjelokupne suvremene civilizacije. patronima. Upravo su oni naslijedili najkobniji pronalazak starih Grka. možda ništa manje od Nijemaca. Zato većina njih ukapava sebi atropin samo zbog toga da bi im lica izgledala lijepo i da bi se dopali okolini.. minama. perorezima. i predstavnici jedne druge. iako su izmislili veliki broj predmeta koji su ljudima potrebni i koji su sada u širokoj upotrijebi. nisu od starih Grka naslijedili samo Nijemci . pružaju ogromnu pomoć sirotoj Prirodi. zajedno sa svim svojim praktičnim "dostignućima" zasnovanim na "naukama". revolverima. Ona ima mnogo različitih primjena. bez ikakve svjesne namjere. bez zlih namjera. njegovi autori su postali kolege Velikog Anñela Luizosa sasvim slučajno. koriste novi njemački izum "alizarin". dijete moje. Pokazalo se da su zbog vrlo nenormalnih uvjeta svakodnevnog života na Zemlji. sposobnost da sklepaju razne fantastične "znanosti" i pronañu nove metode za svakodnevne poslove. Kada se ta kemijska supstanca "atropin" na jedan poseban način ukapa u oči nekog čovjeka. perima. sa zadovoljstvom i radošću i. moj dječače. iglama i mnogim drugim sličnim stvarima.

Ali je. Oni na to neće obratiti pozornost naprosto zato što ta zemlja sada nema dovoljan broj "topova" i "brodova". Pa ipak. "ne život. To učenje je sada iz sebičnih interesa iskrivljeno. "halvu". iako potomci antičkih Grka. to jest da potiče iz vremena kada se je meñu njima. Sada Talijani vode spokojan i miran život. koju su osnovali potomci drevnih pastira što su kasnije postali veliki Rimljani. Prije nego što su se pojavili ti pronalasci. Zahvaljujući njima. kako bi rekao Nasradin Hodža. Meñutim. Što se tiče potomaka starih Rimljana. tvojim ljubimcima je bilo izuzetno teško da ispunjavaju svoj "dug".povremeno provoñenje procesa "meñusobnog uništavanja". "rahatlokum". oni takoñer i dalje žive i razvijaju se. ispunjenje "svetog duga" postalo je za tvoje suvremene ljubimce. kako bi rekao visokopoštovani Nasradin Hodža. Teško da su oni dobili bilo što od svojih predaka. osim što skromno pronalaze nove sorte svojih bezazlenih i nevinih "makarona". zahvaljujući domišljatim engleskim proizvodima. A sada bih mogao. meñutim. Oni se više ne bave onim čime su se bavili njihovi preci koji su bili izvanredni majstori u "pravljenju" najrazličitijih fantastičnih znanosti. Sada žitelji raznih dijelova Italije pokazuju osobinu da drugima donose radost na sljedeći način: 167 . oni i dalje prijestolnicu svoje zemlje nazivaju "Rimom". koliko od ljudi kasnijih epoha. neki predstavnici ovoga naroda naslijedili su od svojih predaka jedno specijalno i vrlo osobito svojstvo koje se naziva "željom da se drugima pruža zadovoljstvo". itd. da bi imala "autoritet" u suvremenoj meñunarodnoj zajednici. zovu se sada "Talijani". ukoliko bi suvremeni Grk i napravio nešto slično. trebalo je dobro da se oznoje kako bi postigli uspjeh. ne baveći se ničim. posebno u onome što spada u njihovu "glavnu posebnost" . a ponekad i stotine ljudi. u naše vrijeme. Sasvim točno se može utvrditi da ta posebna osobina. iako više ne nose ime svojih predaka. Potomci nekada velikih i moćnih Grka žive i danas i imaju osobnu nezavisnu državu. ali sada oni jedva imaju nekakav značaj za druge zemlje. svakodnevni život tricentričnih stanovnika planete postao je. ne zaboravljajući.. nije toliko naslijeñena od starih Rimljana. tek da bi prekratili vrijeme. koju su suvremenim Talijanima ostavili preci i koja se ukorijenila u njihovoj prirodi. takoñer. Meñutim. da unište desetine." Englezi su sada postali dobrotvori drugih naroda. naravno. da ti ispričam nešto o direktnim nasljednicima grčkorimske civilizacije. kako sami kažu "humanitarnu pomoć. to jest suvremeni Grci. predstavnici drugih naroda ne bi na to obratili ni najmanju pozornost. "sušta glupost". oni tu svoju nasljednu želju da drugima pričinjavaju radost. a kojim su se tek kasnije zarazili i svi ostali narodi. ne pokazuju prema sebi sličnima. nemaju više gromku slavu svojih predaka. Suvremeni čovjek jedva da treba da uloži nekakav napor da bi ubio sebi sličnog. već neprekidna jurnjava. već je usmjeravaju na bića drugih vrsta.Od vremena kada su predstavnici tog suvremenog naroda počeli da pronalaze i stvaraju te praktične stvari. Meñutim. sve postalo vrlo lako. nudeći im. osim onog specifičnog impulsa koji je najprije formiran u biću drevnih Rimljana. drže "prodavaonice" u kojima učtivo i uslužno. počelo širiti učenje istinskog božanskog Izaslanika Odozgo. kao i meñu susjednim narodima. prodaju "spužve". njihove zajednice postoje na čitavoj Zemlji i oni se bave trgovinom. ni sušenu ribu pod nazivom "kefal". Ljudi te zemlje. Sjedeći spokojno u svojim sobama za pušenje oni mogu naprosto. bez žurbe. a ponekad i "sušene kajsije".

propagirajući svuda njegovu korisnost. 168 . i koja su zato nesposobna za aktualizaciju naloga koje je Velika Priroda odredila razumnim bićima. Hajde sada da popričamo o jednom kobnom pronalasku starih Grka. upravo zbog sporta dužina njihovog života.drugu. Ali kasnije. koristeći "moć" svoje zemlje. bila ista kao i kod normalnih tricentričnih bića svuda u Svemiru. oni se svi bez izuzetka slažu s izjavama nekih kandidata za haznamase. i nadajući se da će iz toga izvući neku korist. oni su tu zarazu proširili po čitavom svijetu. oni to ne čine odmah nego. poslije nekoliko dana . A pošto su lišeni mogućnosti "logičkog mišljenja". tokom više dana: to jest. potpuno se posvećuju sportu. kvaliteta njihovih vibracija prestala je odgovarati zahtjevima općekozmičkog strogoautoegokratskog procesa. i trebalo je da oni ubuduće žive sve dotle dok se njihova druga suština. Da bi jasno shvatio zašto sport dovodi do smanjenja dužine života. još više smanjiti. već učestvuju u drugim funkcijama. da bi im pričinili zadovoljstvo. takozvane "ovce" i "koze". Ljudi svim svojim bićem vjeruju u te riječi. rade to "lagano" i "blago". zatim treću. Štoviše. nego će se. A "ovce" i "koze" dugo mogu da dišu bez tih dijelova svoga tijela. Suvremeni Englezi su širokom primjenom toga vrlo štetnog naslijeña antičkih Grka dodali još jedan pouzdan faktor skraćenja dužine svoga i bez toga prilično krhkog života. Nasljednosti.Kada ubijaju četveronožne životinje. 2. «astralno tijelo". Sjećaš li se. koje kod svih bića rañaju impulse subjektivnih osjećanja. koji su svojevremeno bili toliko moćni i strašni. koji sada upražnjavaju suvremeni Englezi. načinivši od tog pronalaska svoj "ideal". a možda nikada neće ni saznati da «sport" ne samo da im neće donijeti ništa dobro. Uvjeta sredine i momenta začeća. koji uopće odreñuje dužinu života monocentričnih i bicentričnih bića s drugačijim mogućnostima od onih koje postoje kod tricentričnih stvorenja. čija planetarna tijela koriste kao prvu nasušnu hranu. svojstveno svakom razumnom biću. Nitko od tih nesretnika i ne sluti. Uzrok tog nesporazuma bio je što je kod tvojih ljubimaca iščezla mogućnost formiranja predispozicija za "logičko mišljenje". pošto ona jedina tricentričnim bićima omogućava da formiraju svoje najviše suštine. ispunit ću svoje obećanje i objasnit ću ti razliku izmeñu dužine života prema principu "fulasnitamnian" i prema principu "itoklanotc". Da bi obnovila «ravnotežu vibracija" Velika Priroda je bila prinuñena da dužinu njihovog života postepeno prilagoñava principu "itoklanotc". dužina života i cjelovit sadržaj njihove suštine uopće. i tako dalje. kao što sam već rekao. dužina njihovog života u skladu s principom «fulasnitamnian". kada sam ti objašnjavao kako tvoji ljubimci odreñuju "protok vremena". i bez toga vrlo niska. sve dok "ovca" ili "koza" mogu da dišu. zavisi od rezultata sljedećih sedam faktora: 1. rekao sam ti da je. kada je njihov način života sve više i više odstupao od normalnog. koji tvrde kako preko «sporta" mogu da učine nešto vrlo korisno za društvo. a koji se zove "sport". kada je organ kundabufera sa svim njegovim osobinama bio uklonjen. i kada su oni postepeno prestali da slijede naloge koje im je dala Velika Priroda. najprije odsijecaju jednu nogu. zato što ti dijelovi ne učestvuju u glavnim funkcijama percepcije kozmičkih supstanci neophodnih za život. oni su i kod drugih naroda stekli autoritet i. ne formira u potpunosti i ne postigne stupanj božanskog «Išmečka". U skladu s tim principom. Poslije svega što sam sada rekao. izgleda da više nema potrebe da i dalje govorim o potomcima Rimljana.

koji su centri izvora ponašanja svih pojedinih dijelova njihovog tijela. u njihovim "mozgovima". treći na mjesec dana. dok postoje bobinkandelnosti u njihovim moždanim centrima. formiraju takozvane «bobinkandelnosti". kada je osjećanje istinskog duga nestalo iz svijesti tvojih ljubimaca i dužina njihovog života počela da zavisi isključivo od rezultata djelovanja sedam spomenutih slučajnih vanjskih faktora. prema tome. Isto kao što mehanički sat radi samo dok je navijena opruga u njemu. tricentrični stanovnici planete Zemlje sada razvijaju u skladu s principom «itoklanotc". ali. kako bi rekli tvoji ljubimci. moj dječače. koji postoje kod tvojih ljubimaca i zovu se "mehanički satovi". mogu da "asociraju" i "doživljavaju" isključivo prema mogućnostima koje je u njih usadila Velika Priroda. Kombiniranog zračenja svih planeta Sunčevog sustava za vrijeme njihovog razvoja u majčinoj utrobi. a konkretno. navest ću ti kao primjer "umjetne džamtesternohe". u njihovim moždanim centrima se formiraju te "bobinkandelnosti" s vrlo odreñenim mogućnostima za aktualizaciju procesa asocijacija. svi su konstruirani prema jednom te istom principu istezanja i sabijanja spiralne «opruge".3. počevši od momenta začeća. "nešto" što tim "centrima" ili "mozgovima" daje odreñen broj "asocijacija" ili "doživljaja". Nivoa i ponašanja njihovih roditelja (proizvoñača) za vrijeme odrastanja djece.to jest iskreno postojanje lijepih želja i djela "bića iste krvi" i. tako i dužina života takvih bića zavisi od bobinkandelnosti. pa sve do zrelog uzrasta. mogu da žive u skladu sa sedam navedenih vanjskih faktora samo dok postoje bobinkandelnosti u njihovim moždanim centrima. Kao što su satne opruge "navijene" na odreñeno vrijeme. 169 . tada je zbog svega toga broj godina njihovog života. tj. drugi sustav sadrži oprugu. posebno meñu suvremenim Zemljanima. postoje samo dotle. Da bih ti to pitanje bolje objasnio i da bih ti pomogao da ga bolje shvatiš. napora usmjerenih na unutrašnji preobražaj svih podloga. tako i ta bića. koje se zakonomjerno kristaliziraju u "centrima" ili "mozgovima" bića što žive prema principu itoklanotca. najzad: 7. 4. 6. formiranih u njihovim moždanim centrima za vrijeme fetalnog razvoja i tokom daljeg formiranja. moj dječače. Kao što ti je poznato. postavljenu na tjedan dana. bez obzira na to. Isto kao što dugotrajan rad mehaničkih satova zavisi od opruga koje se u njima nalaze. Dakle. Kvaliteta njihove vlastite "suštinske egoplastikure". "umjetni džamtesternosi" ili "mehanički satovi" mogu postojati na bazi različitih sustava. to jest sve dok se njihova energija ne istroši. ni manje ni više od toga. počeo vrlo da varira. Jedan sustav džamtesternoha sastoji se iz opruge postavljene prema točnom proračunu tako da njezino istezanje prilikom opuštanja traje dvadeset četiri sata. dakle. Oni mogu da asociraju. Kvaliteta takozvanih "teleokrimalničnijanskih misaonih valova" koji se formiraju u atmosferi sredine kao i u periodu njihovog odrastanja . «Bobinkandelnosti" u moždanim centrima bića koja žive prema principu itoklanotc. upravo zato što se tvoji suvremeni ljubimci. tj. Dakle. 5. u njihovim "suštinskim lokalizacijama ili. a da pri tome ne gubim vrijeme na objašnjavanje suštine i forme funkcioniranja samih kozmičkih aktualizacija pod nazivom "bobinkadelnosti". Nivoa i kvaliteta života ljudi iz najužeg okruženja. Glavna osobina egzistencije u skladu s "itoklanotcom" jest da se u organizmu bića koja žive prema tome principu i zavise od sedam nabrojanih vanjskih faktora. da misle i da. mogu imati doživljaje. tako i bića u čijim su moždanim centrima formirane bobinkandelnosti. potrebnih za razvoj Objektivnog Uma. i tako dalje. liče na opruge mehaničkih satova raznih vrsta.

mogu da žive još prilično dugo. iako i dalje "misli" i "osjeća". otprilike. a koji im je potpuno nepoznat. oni energiju bobinkandelnosti svoja tri moždana centra troše neproporcionalno i zato je njihova smrt često "bolna". uslijed prijevremenog gašenja funkcija bobinkandelnosti čulnog centra uglavnom se sreće kod ljudi koji su odabrali profesiju povezanu sa "umjetnošću". Ovdje je zanimljivo naglasiti da kada nekome od tvojih suvremenih ljubimaca iznenada na takav način odumre jedan njegov dio. njihovi moždani centri odmah prestaju da rade. Razlika izmeñu mehaničkog sata i tvojih suvremenih ljubimaca sastoji se u tome što u satu postoji samo jedna opruga. I eto. kako oni kažu "liječnici". koje se. "tuberkuloza kičmene moždine". drugačije rečeno. i tome slično.Sada njihov život može trajati od nekoliko minuta do. u ovoj ili onoj mjeri troše energiju bobinkandelnosti iz nekog od svojih moždanih centara. u posljednjih dvije stotine godina. Na primjer. opet. ili kako ga ljudi nazivaju "kičmenom moždinom". što uopće nije svojstveno tricentričnim bićima. Na primjer. kod njih javljaju zbog već spomenutih nenormalnih uvjeta svakodnevnog života. Te vrlo rasprostranjene bolesti imaju imena kao što su "kemiplegija". sebi svojstvena lukavstva. oni "umiru u dijelovima". Dok sam tamo boravio često sam mogao da vidim tu "trećinsku smrt". često se dogaña da se zbog osobnosti nenormalne egzistencije energija jedne od bobinkandelnosti istroši i. bez obzira na to kako žive tvoji ljubimci i kakve mjere poduzimaju. primjenjujući kobni starogrčki izum «sport". često se sreće kod onih Zemljana koji se posvećuju zanimanju što su ga u praksu uveli Englezi. nema više mogućnost da samostalno pokreće dijelove svoga planetarnog tijela. bez obzira na sve. I to se u raznim. 170 . ukoliko se to dogodi sa motornim centrom. dogaña onim tvojim ljubimcima koji zbog svojih "profesija" ili zbog neke od svojih "strasti". To se takoñer dogaña i zato što. oni tim bolestima daju imena najednom starom jeziku koji se zove "latinski". posebno suvremeni. tricentrični Zemljanin. dok ljudi imaju tri samostalne bobinkandelnosti. smatraju takvu smrt nesumnjivom bolešću i započinju liječenje koristeći najrazličitija. U naše vrijeme se često dogaña da proces božanskog "raskoarna" kod tvojih ljubimaca nastupi "trećinski". rañajući se i razvijajući se pod djelovanjem principa itokanotca i živeći disharmonično. treća: bobinkandelnosti motornog centra. iz tih razloga. koja te toliko zanima. «paraplegija". Ti ćeš shvatiti prirodu tog štetnog zanimanja kada ti ispričam kako sam za vrijeme svog boravka na Zemlji jednom posvetio specijalno poglavlje svojih statističkih istraživanja utvrñivanju dužine života onih tricentričnih stanovnika koji se bave profesionalnim "borilačkim vještinama" i ni jedan jedini put nisam naišao na čovjeka koji je živio duže od četrdeset devet godina. ljudi. A "trećinska smrt". Do toga dolazi zato što i kada su bobinkandelnosti jednog moždanog centra potpuno istrošene. čak i kada sebi osiguraju uvjete kao u staklenoj bašči. Te bobinkandelnosti u tri nezavisne "lokalizacije" tricentričnih bića poznate su pod sljedećim nazivima: prva: bobinkandelnosti misaonog centra. Takva smrt u dijelovima naročito se proširila planetom. velikim i malim zemljama. "trećinska smrt" zbog istrošenosti bobinkandelnosti motornog centra ili kičmene moždine. "progresivna paraliza". sedamdeset do devedeset zemaljskih godina. kada se potroši energija bobinkandelnosti. difuzna skleroza i tako dalje. njihovi «zirlikneri" ili. druga: bobinkandelnosti čulnog centra.

posebno suvremeni. U svim mehaničkim satovima različitih sustava oni koriste prostu tajnu u odgovarajućem djelu zajedničkog mehanizma regulacije "napregnutosti opruge". dogañaju se jedino zbog toga što ljudi još ne znaju za postojanje kozmičkog zakona "ravnoteže vibracija različitog porijekla". dostupne čak i suvremenim ljudima. Oni svejedno ne bi uložili napore. Ovdje. Uslijed prekomjernog čitanja i beskrajne refleksije.taj oblik smrti je kod tvojih ljubimaca u posljednje vrijeme najčešći. moj dječače. Jednom. Pomoću tog "regulatora". koje oni nazivaju "snom". koji se zove "regulator". koji im je priroda zakonomjerno odredila. zahvaljujući dalekovidnosti prirode. stalno žive pasivno. energija bobinkandelnost misaonog centra tih tricentričnih Zemljana istroši se prije nego energija drugih centara. kao što je skraćenje dužine života i mnoge druge. prvo. oni su je još odavno otkrili i često je koriste u praksi. to ništa ne bi promijenilo. sve te nesreće. Ali. zbog čega. i uslijed toga se energija jedne ili dvije njihove bobinkandelnosti prijevremeno troši. a ne harmonično i u meñusobnoj suglasnosti. posebno suvremenih. Dakle. uz čiju pomoć bi mogli. pošto tvoji ljubimci. što znači "kontrola asocijacija koja potiče iz jednog moždanog centra. zapada prije svega u jedan od oblika takozvane "psihopatije" i kasnije se zbog te psihopatije prihvaća specijalnog "izučavanja". te se onaj moždani centar u kome se proizvodi višak asocijacija prijevremeno 171 . postoji nešto slično regulatoru mehaničkog sata i to "nešto" se naziva «samodržač». kod njih dolazi do neproporcionalnog trošenja energije raznih bobinkandelnosti. Djelomična smrt uslijed misaonog centra. satni mehanizam se može podesiti tako da sat bez navijanja radi od jednog do mjesec dana ili. ili već jesu "znanstvenici nove formacije". zato što je ona vrlo prosta i očigledna. objasnit ću ti zašto se bića koja žive prema principu itoklanotca iskazuju jedino pod djelovanjem jednog ili dva oduhovljena načela. i od tada. kao i one koji su opsjednuti čitanjem takozvanih "knjiga" i "novina". kasnije. kao kod mehaničkog sata kome je slomljena opruga ili oslabila snaga regulatora. i Zemljana. naprotiv. osjećajući neprekidno taj impuls. Ukoliko bi im takva ideja uopće pala na pamet oni bi odmah započeli svoja uobičajena mudrovanja. da steknu sposobnost za takozvano "harmonično asociranje" koje jedino stvara energiju za aktivan život svakog tricentričnog bića. čak i kada bi tvoji ljubimci otkrili tu jednostavnu tajnu. on prestaje funkcionirati. i neprestano se ponašaju u skladu sa svojom negativnom stranom. Siguran sam da će netko nabasati na tu "tajnu". a drugo. na primjer. koja se takoñer javlja zakonomjerno. kakav se ne sreće često čak ni na Zemlji. samo u jednom ili dva moždana centra. Oni uvijek dobivaju mogućnost djelovanja. razotkrila jedna vrlo jednostavna "tajna". U organizmu svakog bića koje živi u skladu s principom itoklanotca. oni troše energiju bobinkandelnosti svoga čulnog centra i na taj način deharmoniziraju ritmove organizma dovodeći sebe do neobičnog kraja. uglavnom pogaña one Zemljane koji pokušavaju da postanu." Ali.Većina zemaljskih profesionalaca. pod utjecajem samo jednog od dva oduhovljena dijela svoga organizma. Sada se ta energija proizvodi samo u periodima njihovog nesvjesnog stanja. da se zaustavlja na pet minuta. koje smo razmatrali kao primjer u vezi s dužinom života. treba napomenuti da se "trećinska smrt" uslijed istrošenosti čulnog centra takoñer može naći kod tvojih ljubimaca u jednoj neobičnoj formi koja se naziva "altruizam". može biti. Što se tiče prijevremene djelomične smrti zbog istrošenosti bobinkandelnosti misaonog centra . uzgred. prema tome. a tada bi im se. Oni ovu prostu tajnu već koriste u svojim mehaničkim satovima.

Što se tiče suvremenih Engleza. Isto kao što su svojevremeno ruske vlasti pokušavale da. Članovi toga bratstva su. koji su postali osnovne žrtve kobnog izuma starogrčke civilizacije. tako u Engleskoj više od pola tih "sijača zla" piše o famoznom sportu. prijeti ista sudbina koja je nedavno zadesila jednu veliku zemlju koja se zove Rusija. Upravo sam razmišljao o tome pred svoj odlazak sa Zemlje. izgleda. objasnit ću ti takoñer razlog zbog čega se drugi bobinkandelnosti takoñer troše. 172 . uz pomoć štetnog sporta ti nesretnici ne samo da još više smanjuju svoj i bez toga kratak život. kao i uzajamno djelovanje tih nezavisnih asocijacija. Kao što se u Rusiji sve novine bave problemom votke. izmeñu ostalog. a djelomično zahvaljujući znanjima koja su im iz dubina vjekova prenijeli istinski posvećenici. bobinkandelnosti stvorene u njihovim moždanim centrima manje troše. već se iz sve snage trude da tim zlom zaraze i sve druge narode. Moraš dobro da razumiješ da se kod onih tvojih ljubimaca. iako je u Engleskoj sada više od dva i po milijuna takozvanih "nezaposlenih". Sretao sam ih uglavnom u malom "bratstvu" koje čine ljudi što pripadaju skoro svim "religijama" i stalno su nastanjeni u centru Azije. sugeriraju svojim malodušnim podanicima neophodnost intenzivne upotrebe "votke". pa čak i četiri stotine zemaljskih godina. tako se i engleske vlasti trude da na svaki način usade svojim podanicama misao o potrebi bavljenja sportom. Za vrijeme svog posljednjeg putovanja na Zemlju sreo sam nekoliko takvih suvremenih Zemljana koji žive već dvije ili tri stotine. aktivnog u pojedinim dijelovima živih bića. iako ne učestvuju u tom procesu. U njemu mi. kada sam saznao da su "vlastodršci" ništa manje zemlje Engleske počeli da taj fatalni «sport" koriste za svoje haznamaske ciljeve. već se jedino trude da iz sve snage propagiraju svoj znameniti "sport". sa istim ciljem. koristeći svakakva lukavstva. djelomično samostalno. zbog čega oni imaju mogućnost da žive mnogo duže nego ostali njihovi suplemenici. nego im po mom mišljenju. koristili poznati problem "votke". oni ne samo da ga upražnjavaju u svom svakodnevnom životu. baš kao što su "vlastodršci" Rusije. "vlastodršci" u vezi s tim ne poduzimaju nikakve mjere. Štoviše. otkrili spomenuti "zakon asocijacija" u moždanim centrima. koji su na nekakav način otkrili i uspjeli da svojim Umom pravilno pojme neke dijelove «zakona asocijacije". Ali. Do tog zaključka sam došao pošto sam čuo eterogram koji sam nedavno dobio s Marsa. javljaju da. Izgleda da su moje zle slutnje upravo počele da se potvrñuju. takoñer treba da znaš da se slučajno mogu sresti Zemljani koji žive već više od pet stotina njihovih godina. kao i kod onih koji žive u manjoj ili većoj suglasnosti s tim zakonom.troši i uslijed toga umire.

Čuvši te riječi. on baci na njega plašljiv i neodlučan pogled i nesigurno nastavi: .Što je starino? Slušaš me s jednakom pažnjom kao i naš Hasejn? Zar nisi i sam bio na Zemlji. ali to ne znači da na njega ne obraćam pozornost.Ne ljutite se. dragi Hasejne! Ja neću. poslije toga. Ako biste vi. na planeti Zemlji.Dobro. Ahun se nakratko zamisli i reče: . Koliko se sjećam i sami ste bili prisutni kada se taj faktor pojavio u vrijeme našeg boravka u Babilonu .Poglavlje 30 UMJETNOST Na ovom mjestu svoga pripovijedanja Belzebub je ušutio. Reci što. Okrenuvši se Hasejnu on reče: . Rekavši to i obrisavši znoj s čela krajičkom svoga repa. kada smo se tamo vratili šesti i posljednji put. a i sada žive.. zar ne možeš i sam nešto da ispričaš našem dječaku? Zar od svega toga nema ničega? Ta čudna tricentrična bića ga zanimaju toliko da moramo da mu ispričamo sve što možemo. Imamo dovoljno vremena na našem putovanju i. u vašoj mudrosti. zar nisi sa mnom proputovao čitavu planetu i osobnim očima sve vidio. Ti si u pravu. da se upuštam u neobičnosti psihe tih tricentričnih stanovnika kozmosa koji su toliko obuzeli tvoju maštu. Od čega da počnem? Ta čudna tricentrična bića su me svojim glupim ispadima toliko često izbacivala iz ravnoteže. rekao: . vi ste samo spomenuli jedan faktor koji je možda više nego ijedan drugi sudjelovao u tome tokom posljednjih pola vijeka. prihvatili da detaljno razmotrite to pitanje. Okrenuvši se prema njemu i gledajući ga. okrenuvši se iznenada starom slugi Ahunu. preuzimajući stil i neke Belzebubove izraze. za tu primjedbu. ja sam se jedva dotakao toga pitanja. Ahun ušuti i zauze svoju uobičajenu pozu punu poštovanja. starino. nastavi: .. Zatim je. 173 . čak. kao što ste rekli u "mlin koji melje gluposti".mislim na onaj faktor koji je od tada definitivno postao fatalan po suvremena bića i koji ona sama nazivaju "umjetnošću". sposobnost da normalno razmišlja korak po korak smanjuje. Pričajući našem dragom Hasejnu o različitim uzrocima zbog kojih se psiha tricentričnih bića planete Zemlje pretvorila. dobro. zar nisi i sam osjetio o čemu govorim? Umjesto što me slušaš otvorenih usta. Ne. a koja su u posljednjim epohama živjela.Pa. da su sve komponente moga bića često bivale zaprepaštene. samo ću podsjetiti Njegovu Milost na odreñeni faktor čije porijeklo proizlazi iz našeg petog boravka na Zemlji. ma što to bilo. a koje se bazira na podacima koji možda izgledaju nedovoljni za spekulaciju. pokazao kao glavni uzrok što se u svakom tvom ljubimcu. koji je sjedio pored njega i slušao jednako pažljivo kao i Hasejn. on neobično ozbiljno i. okrenuvši se Belzebubu. a koji se. Nema sumnje da te je nešto u životu tih čudaka potreslo. ukoliko preuzmem na sebe rizik da iznesem mišljenje koje se odavno rodilo u meni. Vaša Milosti. Zatim.Hvala ti.Što bih još mogao da dodam poslije vaših tananih psiholoških opisa? Ipak. od dana njegovog roñenja pa sve do smrti. naš dragi Hasejn bi dobio idealan materijal za razjašnjenje svih osobitih anomalija psihe tricentričnih bića koja ga toliko interesira. kao Njegova Milost. Belzebub reče: .

Da bi se osvijetlili svi aspekti pitanja o famoznoj. ali vrlo odreñeno utjecao na Zemljane tako da su oni od bića koja su imala mogućnost da budu čestice božanske suštine postali ono što se naprosto naziva "živim mesom". moram da ti kažem da poslije dogañaja koji su se odigrali meñu tim zemaljskim tricentričnim bićima koja su stigla u Babilon pošto su se prethodno podijelila na pojedine partije i zaronila u političke probleme. moj dječače.jedni zato što ih je na to prisilio već spomenuti perzijski car. nazvanog "umjetnost". To sam vrlo lako sredio zahvaljujući onom svom poznaniku koga sam. kako oni kažu. već poznavao. kao i svi ostali. šetajući ulicom nedaleko od naše kuće. zamolio da me prime u društvo "Pristalica Legomonizma". ja bih se sjetio onoga na što si me ti upravo podsjetio. zato što sam. na jednoj velikoj zgradi. Što se tiče prve od tih činjenica. Prva činjenica objašnjava kako sam i zašto postao svjedok dogañaja koji su poslužili kao osnova za postojanje tog. bavili poznatim problemom "duše". čiji je zbir postepeno i skoro neprimjetno. Zato sam odlučio da savršeno naučim njihov "jezik" i počeo sam da odlazim u one dijelove grada gdje se često mogu sresti ljudi koji su mogli da mi budu korisni u tom zanimanju. riješio sam da se učlanim u taj klub. pošto su se okupili u Babilonu iz skoro svih krajeva svijeta . tokom daljeg pripovijedanja našem dragom Hasejnu. kakav je i sam bio. manje-više shvatio sve. Počeh da se kod ljudi koji su ulazili i izlazili iz zgrade raspitujem o osobitostima kluba. ušao sam u tu zgradu i. a koji je bio tek okačen i obavještavao prolaznike da je u toj zgradi upravo otvoren novi klub za strane znanstvenike pod nazivom "Pristalice Legomonizma". a druga spada u okolnosti ranijeg datuma koje su odredile početak tih dogañaja. primijetio ono što se na Zemlji naziva «natpisom". Jednom sam. ispričat ću ti prije svega o dvije činjenice vezane za ono što se dogodilo u gradu Babilonu za vrijeme našeg petog putovanja na planetu koja te zanima. «punopravni član" toga kluba. nisu bili "znanstvenici nove 174 . pored koje sam često prolazio. Moraš imati u vidu da su se mnogi znanstvenici. pošto sam na taj način postao. kako se pokazalo. jer mi je u tome bila potrebna praksa. Meñu bićima koja su tamo dovedena na silu bilo je i onih koji. počeo sam redovno tamo odlaziti i razgovarati uglavnom s onim naučnicima koji su znali helenski jezik.Ta odreñena koncepcija. odlučio sam da napustim Babilon i produžim svoja istraživanja meñu bićima moćnog naroda koji se zvao Heleni. kao što si već rekao za vrijeme našeg petog boravka na Zemlji. koga sam. i da bi ti jasno shvatio kako se to dogodilo. predstavivši se kao strani znanstvenik. smatrao naučnikom. koja sada egzistira pod nazivom "umjetnost" jest jedan od onih podataka što djeluju automatski.po svoj prilici. slučajno sreo i koji me je. za razliku od većine. zaista bio svjedok dogañaja koji su doveli do nastanka toga suvremenog zla. a do kojih je došlo zbog svih onih znanstvenika koji su se okupili u gradu Babilonu iz skoro svih dijelova te zlosretne planete. možda je zaista zgodno da baš sada pričam o toj suvremenoj «umjetnosti". a drugi prema osobnoj volji. Pošto sam kratko razmislio. I tako. A što se tiče druge činjenice koju sam spomenuo. Meñutim. Belzebub se okrete ka Hasejnu i poče: . suvremenoj zemaljskoj «umjetnosti". i kada sam zahvaljujući objašnjenjima jednoga od tih znanstvenika. evo koji su je dogañaji izazvali. srećom. očigledno kobnog fenomena meñu tricentričnim stanovnicima Zemlje. Na vratima je visjelo obavještenje u kome se govorilo da prijem novih članova u klub još traje i da će se svi referati i diskusije voditi na jezicima helenske grupe. To me je vrlo zainteresiralo i ja pomislih kako bi bilo dobro da taj novootvoreni klub iskoristim kao mogućnost da prakticiram helenski jezik.

oni su pokrenuli pitanje koje je glasilo ovako: "Koje forme egzistencije mogu poslužiti za dobrobit budućih generacija?" I došli su do zaključka da je tokom mnogih vjekova na Zemlji došlo do jedne vrlo žalosne pojave. riješe tog strašnog fenomena koji se i dalje odvija na Zemlji zbog nenormalnih uvjeta u kojima ljudi žive. tj. dijete moje. ta posvećena bića nisu spadala ni u jednu od tih grupa. na kraju krajeva. kako sam kasnije shvatio. Na njihovu molbu odazvalo se toliko istomišljenika da je dva dana pošto sam ja postao član kluba. kada su svi ostali organizirali mjesto sastanaka u samom srcu Babilona i radi bolje uzajamne podrške. znanstvenici te male grupe su još prije dolaska u Babilon smatrani «posvećenicima prvog stupnja". zvao se Kanilel Norkel. prijem novih članova obustavljen. dugo su se meñusobno savjetovali i najzad riješili da iskoriste prednosti koju im je pružalo to što se toliko znanstvenika okupilo u istom gradu kako bi se zajednički posavjetovali i našli način da se. Ta dva znanstvenika. Upravo s tim ciljem oni su organizirali svoj klub i nazvali ga "Klub Pristalica Legomonizma". kada se jedinstveno znanstveno društvo podijelilo na tri samostalne sekcije od kojih je svaka imala svoj nezavisan klub u različitim dijelovima grada. koji je pripadao mauritanskoj rasi. to jest "rata" ili «grañanskih nemira" uvijek gine veliki broj posvećenika svih stupnjeva i zauvijek propada veliki broj legomonizama . Ne. materijalne i moralne. a to je da iz ovih ili onih razloga za vrijeme meñusobnog uništavanja.jedinih formi putem kojih su se informacije o realnim dogañajima ne Zemlji prenosile i još uvijek se prenose iz generacije u generaciju. Na taj način. oni su se u organizacionom cilju prvi put udružili u klub "Pristalica Legomonizma". i samo nekoliko dana prije nego što će mene primiti za člana kluba. Oni su živjeli u predgrañima i skoro da se nisu viñali ni s kim iz osnovne mase znanstvenika. bio je Helen. razgovora. Zahvaljujući tim zaista iskrenim željama za dostojan život. iz razgovora s njegovim članovima i iz drugih izvora postalo mi je očigledno da su se oni malobrojni zemaljski tricentrični znanstvenici. to su bila zemaljska tricentrična bića dostojna da postanu "ravnopravni posvećenici u skladu s obnovljenim pravilima Velikog Svetog Ašjate Šimaša". Kako sam kasnije saznao njihovo društvo su organizirala dvojica znanstvenika koji su bili "posvećenici prvog stupnjeva". tj. slučajno sam sreo u Babilonu i za vrijeme takozvane "perspektivne razmijene mišljenja". osnovali centralni klub za sve znanstvenike Zemlje. njegov narod je tek kasnije nazvan Grcima. kao i njihovom radu. od samoga početka u Babilonu ponašali oprezno i nisu se miješali u sve one stvari u koje je bila uvučena osnovna masa babilonskih školaraca. već i kasnije. Kada su se ti pošteni i iskreni znanstvenici uvjerili u ono što su smatrali tako žalosnim fenomenom. po imenu Pitagora. 175 . kada sam postao stalni član toga kluba. Ti malobrojni znanstvenici su se držali izolirano i to ne samo u početku. koji su iskreno težili usavršavanju svoga Uma. ali su sa svom iskrenošću svojih oduhovljenih komponenti težili najvišem znanju jedino iz želje za samousavršavanjem. Znanstvenici o kojima govorim su svi bez izuzetka došli u Babilon iz Egipta jer ih je na to prisilio perzijski car.formacije". Drugi mudrac. Jedan od ta dva zemaljska posvećenika.

kada je riječ "umjetnost" prvi put izgovorena i kada je bila utvrñena njena ideja i točno značenje. I ako se pažnja onih koji su obuzeti psihozom duže nego obično zadrži na tim iznimnim ljudima. "budisti" i drugi. ozbiljni i izvana spokojni ljudi. entuzijazam. U razmatranju su učestvovali posvećeni sljedbenici raznih pravaca: meñu njima su bili «onandžici". kategorički će zaključiti da je ozbiljnost i spokojstvo tih ljudi naprosto "tajnovitost" i «dvoličnost". upravo i bio izvor svih potonjih dogañaja. vrlo poznat u to vrijeme. Ti pobožni ljudi uvijek postaju nevine žrtve narodnog nasilja zato što su. po mome mišljenju. Stupivši u klub. ponovim od riječi do riječi. osjećanja ili bilo koje druge manifestacije svoga okruženja. Ti ljudi. tj. pokušat ću da ti prenesem njegov govor i da ga. s referatima i diskusijama isključivo o dva pitanja: prvo . a koji su dovodili do manje ili više normalnog logičkog razmišljanja. Ali kada narodne mase zahvati psihoza i kada se one podjele na dva protivnička tabora."Što treba poduzeti kako bi legomonizmi mogli da budu sačuvani za buduće generacije ne samo preko posvećenika nego i na neki drugi način?" Prije nego što sam ja primljen u klub. pokazali su nam da se u vrijeme neizbježnih masovnih psihoza koje vode u ratove izmeñu država. ukoliko bude moguće. naročito posljednja dva. koje je njihov bolestan Um doveo u zvjersko stanje. koji se zvao Akšarpanciar. Evo što je on rekao: . obavezno dogaña da mnogobrojne nevine žrtve kolektivnog zvjerstva postaju oni koji su zbog svoje pobožnosti i samopožrtvovanja dostojni da budu posvećenici i zahvaljujući kojima se razni legomonizmi što sadrže znanja o realnim dogañajima iz prošlosti mogu prenositi ljudima budućih generacija. Pošto je referat tog vrlo starog kaldejskog mudraca. 176 . i na dan moga stupanja u klub takoñer se mnogo govorilo o problemu koji je bio osnovni zadatak kluba i koji ih je privlačio. njihov Um zahvata bijes borbe i oni počinju da osjećaju bolesnu podozrivost prema svima koji su u mirno vrijeme uvijek bili skromni i ozbiljni. Dogodilo se da je trećega dana pošto sam postao član toga kluba u njemu prvi put izgovorena riječ. kao i u narodne ustanke protiv države. oni ni najmanje neće posumnjati u to da su ti. posebno u vrijeme mira. Isto tako. velikog Akšarpanciara. oni unutrašnje već slobodni i nikada ne mogu. To je bila riječ "umjetnost". "šamani". bili ni manje ni više nego "špijuni" njihovih neprijatelja. saznao sam da su prvoga dana njegovi osnivači organizirali zajednički sastanak na kome je jednoglasno odlučeno da se svakodnevno održavaju zajednički susreti. da se identificiraju sa svakodnevnim interesima. ne mogu da dijele sklonosti. ti smjerni ljudi žive normalno i u svojim odnosima s okolinom uvijek se pokazuju u izvrsnom svjetlu i u obična vremena uživaju poštovanje i uvažavanje svih. oni su na svojim zajedničkim sastancima već pripremili prilično mnogo referata i obavili mnogo diskusija o ta dva pitanja. koja je potom stekla sasvim drugačije značenje i počela da se vezuje za sasvim drugu ideju. Toga dana. njihov broj je iznosio sto trideset devet. pri čemu su sasvim iskreni. koji se odnose na famoznu suvremenu umjetnost.Do onoga dana kada je prestao prijem novih članova."Kakve mjere treba da poduzmu članovi kluba po povratku svojim kućama kako bi sakupili sve legomonizme koji postoje u njihovim rodnim zemljama i predali ih na raspolaganje članovima kluba?". a klub je i dalje radio s istim brojem učesnika sve dok perzijski car nije odustao od svoje sulude ideje. i drugo .Protekli vjekovi. na spisku oratora nalazio se i kaldejski znanstvenik. kao što to rade drugi ljudi. koja je došla i do suvremenih Zemljana i postala jedan od potencijalnih faktora konačne atrofije svih podataka koji su do tada bili čuvani. vezane za znanstvenike.

kao što su razne "misterije". možemo biti sigurni da će to znanje stići do naših dalekih potomaka. "religiozne ceremonije". Dobro. u formi koju je. mogu da ostanu čitavi i da budu prenijeti našim dalekim potomcima ili. posebno oni koji su napravljeni od čvrstih materijala. u skladu s tim zakonom. njihove kopije mogu da prelaze iz generacije u generaciju zahvaljujući osobinama ukorijenjenim u ljudskoj prirodi. pomoću legomonizama i preko odgovarajućih posvećenika.I bez obzira na to kojoj neprijateljskoj partiji pripadaju. koji su postali dio svakodnevnog života ljudi. Prema tome. dopustite mi da kažem iskreno i od sveg srca da se. u tom pogledu ništa "ne može promijeniti. Neki od njih će ga dešifrirati i na taj način omogućiti svima ostalima da ga koriste za opće dobro. iako se njihove forme tokom vremena mijenjaju. obnovio veliki prorok Ašjata Šimaš. zatim. "ritualni i narodni plesovi". ako u te rituale i običaje unesemo korisne informacije i istinsko znanje koje smo stekli. u svakom odreñenom glasu postoji sedam samostalnih tonova. Razumije se da ljudski "afalkalni". u skladu sa informacijama koje su došle do nas. mi želimo da znanje koje postoji danas . i ono koje smo naslijedili od predaka. ti proizvodi mogu biti sačuvani za buduće epohe. bez obzira na sve što sam rekao o prenošenju istinskog znanja iz generacije u generaciju. potpuno nestaju s lica Zemlje. kao i preko "soldžinoka". Što se tiče "soldžinoka". oni će zbog svojih psihopatskih zaključaka bez ikakve griže savjesti te ozbiljne i spokojne ljude osuditi na smrt. postavši njihova druga priroda. Zakon Sedmerostrukosti postoji na Zemlji i postojat će uvijek i u svemu.i ono koje smo sami postigli. bijeli zrak se sastoji iz sedam posebnih boja. "obiteljski i socijalni običaji". svaku odreñenu formu može da čini samo sedam različitih dimenzija. kao i ponašanje koje iz njih proističe. Ja predlažem da se to prenošenje budućim generacijama obavlja preko «afalkalnija". ako želite da znate moje osobno mišljenje.bude na odreñeni način zabilježeno u tim ljudskim "afalkalnima" i 177 . nazvanog "Zakon Sedmerostrukosti". kao i na osnovu viševjekovnog iskustva prethodnih generacija. i tako dalje. pak. svaka masa može mirovati na Zemlji ako na nju djeluje sedam komponenti. Poslije promjene nekih sitnih detalja. zahvaljujući posvećenicima i njihovom "daru postojanja". ostaju nepromjenljivi. impulsi koje oni stvaraju u čovjeku. poštovane moje kolege. koje su postale tradicija tokom mnogih vjekova društvenog i obiteljskog života i koje su automatski prenošene iz generacije u generaciju. to jest preko raznih proizvoda ljudskih ruku. Ali ako mi. Na primjer. tj. raznih procedura i ceremonija. dobivene u praksi našeg suvremenog života na Zemlji. Meni se čini da je to najčešći razlog što prilikom smjene generacija legomonizmi o dogañajima koji su se zaista odigrali na našoj planeti. Sada treba riješiti samo jedno pitanje: na koji način možemo osigurati prenošenje znanja iz generacije u generaciju putem različitih ljudskih «afalkalna" i "soldžinoka"? Ja osobno mislim da to može biti učinjeno preko univerzalnog zakona. suvremeni ljudi. želimo da ostavimo nešto korisno svojim potomcima. i tako dalje. Neka taj oblik prenošenja znanja traje i dalje kao i do sada. u svakom čovjekovom stanju postoji sedam nezavisnih osjeta. i ako isto to učinimo i s proizvodima o kojima sam već govorio. i kako je utvrñeno na Zemlji od samoga početka. Zato. to jest sve ono znanje koje će neosporno biti korisno našim dalekim potomcima . svi moramo tim postojećim formama prenošenja dodati neke nove postupke.

ubacit ćemo u naše proizvode nešto poput legomonizma. i tako dalje i tome slično. kao i raznih ceremonija u koje prema Zakonu Sedmostrukosti i pomoću naših "umetnutih" uputa možemo unijeti što god hoćemo. onih. moglo bi se."soldžinocima"."modele" raznih stvari. 178 . radi prenošenja budućim generacijama. zatim će te svoje "mini likove" ili "modele" donijeti u klub. po mom mišljenju. Tim riječima je veliki Akšarpanciar završio svoje izlaganje. Zakon Sedmostrukosti. skrivena na taj način u proizvodima ljudskih ruku. takoñer podčinjene zakonu. kako bi ih izložili općem sudu i objasnili njihovo značenje. postojat će na Zemlji dok postoji Svemir i bit će očigledan i jasan ljudima svih vremena.ili. kako suvremeni Zemljani kažu . ne doñe do naših potomaka preko istinskih posvećenika. A što se tiče samog metoda. Nazvat ćemo ih tako zato što čitav proces takvog prenošenja znanja budućim generacijama putem Zakona Sedmostrukosti neće biti prirodan već umetnut. i u te zakonomjerne netočnosti umetnut ćemo na izvjestan način sadržaj ovog ili onog istinskog znanja kojim vladaju naši suvremenici. Poslije kratke pauze za ručak oni su se okupili ponovno i to drugo savjetovanje trajalo je cijelu noć. Modeli. to jest načina prenošenja znanja posredstvom toga zakona. Njegov govor je izazvao veliko uzbuñenje i meñu članovima kluba «Pristalica Legomonizma" razvila se bučna diskusija. tako da u budućnosti jadni ljudski Um može da ga prihvati uz pomoć tog velikog univerzalnog zakona. njima stranih doživljaja. ponavljam. ljudi budućih generacija uvijek imati mogućnost da otkriju i shvate ako ne cjelokupno znanje koje sada postoji. onda bar njegove fragmente koji su imali sreće da dopru do njih putem sada postojećih "proizvoda ljudskih ruku". moje vrle i nepristrane kolege. Jednoglasno su odlučili da već sutradan počnu da prave ono što su oni nazvali "minilikovima" . ukoliko iz nekih razloga korisna informacija koja se odnosi na znanja o prošlim dogañajima na Zemlji.. i osigurat ćemo prenošenje svega toga iz generacije u generaciju preko posvećenika posebne vrste. a koja su ljudi već dostigli. unijet ćemo odreñene "netočnosti". pjevanje raznih melodija. postupiti ovako: U sve proizvode koje ćemo namjerno stvoriti na osnovu ovog zakona. uključivale su i sviranje na raznim instrumentima. koje su oni donosili. koji sam predložio. Sada vam mora biti jasno da. poslije koje je jednoglasno odlučeno da se učini onako kako je predložio Akšarpanciar. u čijoj će se osnovi nalaziti principi što ih je predložio veliki Akšarpanciar. trudeći se da smisle najadekvatnije načine za davanja uputa. za to vrijeme drugi su počeli da demonstriraju varijante ceremonija. dok god postoji ljudska misao i zato se smjelo može reći da će znanja.. dajući potrebna objašnjenja. takoñer uvijek postojati na Zemlji. sadržali su različite kombinacije boja i bili su različitih konstrukcija i grañe. koje su demonstrirali. zahvaljujući novom načinu prenošenja. kako bi on služio kao ključ za dešifriranje tih netočnosti velikog zakona. onda će. i koje obavljaju i danas. Dakle. koje ćemo nazvati "posvećenicima umjetnosti". manifestacije. Poslije dva dana mnogi od njih su već počeli da donose "mini likove" i da ih prikazuju. točno predstavljanje odreñenih. Istovremeno. koje su bića te planete obavljala u specijalnim prilikama tokom svakodnevnog života.

to su bili ili proizvodi njihovih ruku. Zatim su. 179 . znanstvenici prve grupe. koja su se odnosila na odreñenu oblast znanja. postavljali onako kako su ovi obično stajali u skladu sa zakonom. u pogledu poza učesnika date religiozne ceremonije. Evosikra. već "drugačije". Srijeda. njima već dobro poznat zakon Sedmostrukosti. Na kontinentu Atlantida dani u tjednu zvali su se ovako: Adašisikra. kako bi im bilo zgodnije. Subota je smatrana "danom misterija" ili "danom kazališta". ukazivano putem netočnosti u Zakonu Sedmerostrukosti. da je onaj koji vodi danu ceremoniju. prikazivali one ideje koje su namjeravali da prenesu budućim generacijama. i to uglavnom kroz netočnosti u odmjerenom i pravilnom kretanju učesnika. Srijeda je nazvana "danom slikarstva". prema suvremenom izrazu. Pretpostavimo. koji su u njoj izrazili onaj isti. Utorak. na primjer. Petak. ili drugi oblici specijalno oformljenih manifestacija čovjekove suštine. Upravo su u tim "odstupanjima" od zakona. Tako je ponedjeljak bio posvećen prvoj grupi i nazvan je "danom religioznih i grañanskih ceremonija". svaki dan u tjednu posvetili ovom ili onom području znanja. Četvrtak je bio "dan ritualnih i narodnih plesova". Četvrtak. u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti.posvetili su prikazivanju i objašnjavanju svojih djela. žrec ili. tu podjelu su stvorili Atlanti. svaki "dan" . odabrane za prenošenje budućim generacijama. Nedjelja je bila "dan muzike i pjevanja". uvijek dijelio na sedam dana. poznat kao "tjedan". Subota. U ponedjeljak. Lukosikra. Nedjelja. trebalo da podigne ruke ka Nebu. strogo zahtijeva da pri tome njegove noge stoje u odreñenom stavu. Ovdje je zanimljivo naglasiti da se taj odreñeni vremenski period. Gevorgsikri. prema njihovom izrazu. Utorak je odreñen za drugu grupu i zvao se "danom arhitekture". Petak je bio "dan skulpture". putem takozvane općeprihvaćene «azbuke". Soniasikri. Ti nazivi su se često mijenjali. Majkosikra. koji su oni nazvali "nedjeljom" — ili. to jest na dan religioznih i grañanskih ceremonija". članovi kluba su se podijelili na više grupa i svaki sedmi dio perioda. a sada glase ovako: Ponedjeljak. ali ti babilonski znanstvenici namjerno nisu noge onoga koji vodi ceremoniju. svećenika. kao što sam već rekao. Ta poza. Medosikra.Uskoro poslije toga. znanstvenici prve grupe demonstrirali su razne ceremonije u kojima je na «fragmente znanja".

drugim riječima. kao i zapremina zraka koju on sadrži. Onda su. kao i unutrašnje osno naprezanje u stubu ne samo u slučajevima s tri stuba. Toga dana su. dan slikarstva. ali ne prema redoslijedu koji je uobičajen. već i za razne druge neobične kombinacije koje dopušta Zakon Sedmerostrukosti. Isti proračun je bio potreban i za kamen koji se nalazi ispod toga kamena. I upravo postavljajući to kamenje u tako neobičnim arhitektonskim kombinacijama. Na tim predmetima su bili naslikani ili raznobojnim koncem izvezeni najrazličitiji pejzaži. dimenzije stupova morale biti drugačije nego kada se kupola oslanjala na četiri stuba. Ili. Ta grupa znanstvenika iz kluba Pristalica Legomonizma je takoñer u svojim mini likovima ili modelima pretpostavljenih konstrukcija. Ali oni su te kupole postavljali na samo tri stuba i pri tome su izračunavali osno opterećenje. interijer svoje pretpostavljene zgrade napravili u takvom maniru da su se kod čovjeka. na primjer: "ćilime". treba da ima potpuno odreñenu masu. na osnovu vjekovne prakse i točno smišljenih proračuna ljudi što posjeduju Um. donosili su razne modele zgrada i drugih konstrukcija. adekvatnu opterećenju koje trpi. prema svim podacima. tako da on može da izdrži težinu onoga koji ga tlaka odozgo. Na primjer. u skladu s već rečenim. oni su izračunavali stabilnost stupova i njihove dimenzije. čije poznavanje nije došlo do suvremenih Zemljana. na odreñen način utječu na ljude. bojenih materijala. bila je posvećena izučavanju kombinacija raznih boja. koje je djelovalo na svaki stup. koja proističe iz Zakona Sedmerostrukosti. Ni oni te zgrade nisu planirali strogo poštujući stabilnost. izrazila zakon «Dejvibrickara". koje proističu iz Zakona Sedmerostrukosti. uzmimo drugi primjer: odreñeni kamen temeljac. Pri tome su. kao i s utvrñenom vjekovnom praksom. "tkanine" i pažljivo obrañenu bojenu kožu. Oni su upravo u ta odstupanja od uobičajenog redoslijeda osjećanja unijeli ono što su htjeli da prenesu potomcima. morala pojaviti odreñena osjećanja. Primjenom toga zakona oni su izrazili različite ideje o kojima ću ti sada govoriti. životinje i ljudi koji su naseljavali planetu. u cilju prikazivanja. u skladu sa zakonom Dejvibrickara. to jest zakon "djelovanja vibracija. naravno. znanstvenici koji su pripadali drugoj grupi. već "drugačije". Pretpostavimo da je u skladu s karakterom i namjenom neke zgrade u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. kupole odreñene konstrukcije treba da se oslanjaju na četiri stuba odreñene debljine i visine.U utorak. ali oni su. znanstvenici treće grupe donosili sve vrste predmeta za domaću upotrebu koji su bili napravljeni od vrlo stabilnih. poznat u to vrijeme mnogim običnim ljudima. Srijeda. itd. zbog toga su na osnovu Zakona Sedmerostrukosti morali da vrše proračune mase onoga kamena koji se nalazi ispod. oni su takoñer putem općeprihvaćene "azbuke". naprotiv. postavljali kamen temeljac koji se prema masi unekoliko razlikovao od gore navedenog. zapravo zapisivali sadržaj izvjesne korisne informacije. Taj zakon. polazeći uglavnom od težine same kupole. 180 . koji u tu zgradu ulazi. niti onako kako su ostali automatski naučili da grade. nastalih u atmosferi ograničenih prostora". već prema drugačijem. trebalo da njen interijer u odreñenom redoslijedu izazove odreñena osjećanja. bio je tada poznat svima koji su dobro znali da dimenzije i forma zatvorenog prostora. na dan arhitekture.

Moraš znati da je . skoro do vremena mog trećeg putovanja na tu planetu . kao što sam rekao.od vremena kada su se na planeti Zemlji pojavila tricentrična bića. prema zemaljskim proračunima 3. proistekla iz svih izvora aktualizacije". i tada ona već mogu da razlikuju dvije trećine svih tonova koji postoje u Svemiru. pa do vremena kada im je bio implantiran organ kundabufera. Ta činjenica. a kasnije. vidi samo Tvorac. imaju mogućnost da razlikuju cjelokupno mnoštvo tonova. a nalazila se u samom njihovom biću zbog nenormalnih životnih uvjeta koje su sami stvorili. to jest. počevši od druge kataklizme koja je zadesila Zemlju.200 različitih nijansi boja. taj organ je formiran s potrebnom osjetljivošću. izuzev jednog jedinog tona koji može vidjeti jedino Predvječni. i tako dalje sve do prve. poput svih odreñenih kozmičkih formi. moram da ukažem na jednu činjenicu vezanu za ovaj predmet.Prije nego što nastavim priču o načinima putem kojih su zemaljski znanstvenici pomoću posebnih kombinacija boja fiksirali odreñene fragmente znanja. odnosi se na postepeno pogoršavanje njihovih "čulnih organa". najsvetije. zavise od sedam narednih. točno ekvivalentan "hultanpanasu".843. obrazuje u skladu s krajnjim rezultatom fundamentalnog kozmičkog zakona Geptaiaraparšinoha. Objektivna Znanost je točno utvrdila da je mnogo različitih vrsta vibracija proisteklo iz "opće integralne vibracije". 181 . I svi oni zajedno čine "opću integralnu vibraciju" svih izvora aktualizacije svega postojećeg u Svemiru. unikalne sedmerokvalitetne vibracije proistekle iz Najsvetijeg Primarnog izvora. bez obzira na to. i još kasnije.764. organa opažanja i uočavanja onoga što se naziva "obrazovanjem težišta vibracija" što dopiru na njihovu planetu iz kozmičkih prostranstava. a što je znanstvenik Akšarpanciar nazvao «bijelim zrakom". o kome sada govorim. nastalih na planeti koja te zanima. Samo jednu trećinu tog ukupnog broja nijansi ili tonaliteta. Iako namjeravam da ti kasnije detaljno objasnim kako i zašto u biću različitih kozmičkih objekata svaka odreñena forma. kod svih tricentričnih bića. uslijed procesa sinteze i raspadanja.njihov organ vida imao skoro istu sposobnost opažanja kakvu ima kod svih tricentričnih bića u Svemiru. Ali. izuzev jednog jedinog koji. opet. kako bi mogao da opaža "težište vibracija" "bijelog zraka" i da razlikuje jednu trećinu svih "nijansi boja" što postoje u prirodi planeta. kada je taj organ potpuno uklonjen iz njihovog organizma. to jest. formiranih kod svakoga bića.801 tonalitet. Prije svega treba reći da se "opća integralna vibracija". to jest da je veliki broj "nijansi boje". kako se to ponekad kaže. drugim riječima.600 tonova mogu da opažaju kao "različite boje" sva obična bića na bilo kojoj planeti našega Svemira. dobiva mogućnost da proizvodi različite efekte koje opažaju organi čula. velikih i malih nebeskih tijela. iz "sedam klasa vibracija" poteklih iz kozmičkih izvora. Govorim o onome što je poznato kao "opća integralna vibracija. kao i kasnije. koja je donijela mnogo nevolje tvojim ljubimcima.921. čiji nastanak i dalja aktivnost zavise od sedam drugih izvora koji. ta vibracija se sastoji iz sedam kompleksa rezultata ili. to jest upravo onog kozmičkog zakona koji su tricentrični stanovnici planete Zemlje iz Babilonske epohe nazvali Zakonom Sedmerostrukosti. njihov organ opažanja vidljivosti objekata dobiva osjetljivost najvišeg reda. U vrijeme. koju želim da ti objasnim. koji prema proračunima zemaljskih tricentričnih znanstvenika treba da sadrži 5. a posebno organa koji nas sada zanima. I jedino tricentrična bića koja su usavršila svoju nadtjelesnu suštinu do nivoa takozvanog "Išmeča". kao i ostalih. ne mislim da će biti na odmet ako se toga pitanja dotaknem i sada. ili svoga višeg tijela. to jest 1. Pojedine vrste toga zraka različiti ljudi opažaju kao različite «nijanse boje". kada tricentrična bića postignu savršenstvo svoje nadtjelesne suštine.

Taj novi "val" u slikarstvu izazvao je veliko zanimanje meñu ljudima koji su nastojali da saznaju istinu o bilo čemu. objasnim sve o velikim fundamentalnim zakonima svemira i ureñenja svijeta. Što se tiče dijelova "najsvetije. ali njene suštinske komponente rañaju proces sinteze i razlaganja putem posebnih vibracija koje ona stvara. Taj poseban "val" je imao sljedeći program: pronalaziti i otkrivati istinu jedino pomoću boja koje se nalaze izmeñu bijele i crne. njih ćeš shvatiti tek kada ti u odgovarajuće vrijeme. u prirodi kozmičkih formi aktualiziraju mnogobrojne različite tonove boja. i zahvaljujući tim srodnim vibracijama. Isto kao što su umjetnici postupali s bojama. Zato sam. kao što sam već obećao. A za sada. i ti procesi se ostvaruju ovako: odreñene grupe vibracija odvajaju se od drugih. najviše 343 različite nijanse neke boje. i tako dalje. poznatog u to vrijeme u Babilonu kao «olfaktorizam". kao i u skladu s uvjetima sredine. njegovi sljedbenici su izučavali i pronalazili nove kombinacije takvih "koncentracija vibracija". koju zemaljski znanstvenici nazivaju "bijelim zrakom". "perceptivna osjetljivost" tih organa. Zanimljivo je da je odreñeni broj tricentričnih Zemljana babilonske epohe već naslućivao postepeno slabljenje osjetljivosti svojih organa vida.smanjena je toliko da su u vrijeme našeg petog leta na Zemlju. koje su koristili u svojim eksperimentima.zahvaljujući svojim preobražajima. tvoji ljubimci mogli da opažaju i razlikuju komponente rezultanti svih vibracija bijelog zraka jedino u broju koji je činio jednu trećinu njihovog "sedmostrukog nivoa". sedmerokvalitetne vibracije". transformiraju se u treće. djeluje posredstvom svojih "centralnih vibracija" na druge obične procese koji se odigravaju u najbližim podzemnim i nadzemnim objektima i produktima razlaganja. I oni su u izradi svih svojih radova koristili isključivo boje izmeñu bijele i crne. kao što sam već govorio. razumije se. to jest. njihova rezultanta postaje dio prirode odreñenih podzemnih i nadzemnih objekata u kojima se odigravaju gore opisani procesi. zahvaljujući kojima se u organizmu tricentričnih bića uglavnom i odvija takozvano "automatsko zasićenje likovima vanjskoga svijeta" . koje na odreñen način djeluju na čulo mirisa kao i na njihovo opće duševno stanje. U vrijeme kada sam ja saznao za taj osobit "val" u babilonskom slikarstvu. Za vrijeme tih transformacija. umjetnici su koristili oko tisuću i pet stotina različitih nijansi sive. a zatim sam se poslije brižljivih proračuna sasvim uvjerio u progresivno slabljenje organa vida tvojih ljubimaca. to je čak dovelo do nastanka drugog. unikalne. osnovali su svoje društvo i njegove ciljeve formulirali ovako: «traganje za istinom u nijansama mirisa koji nastaju u temperaturnom intervalu izmeñu momenta utjecaja hladnoće prilikom zamrzavanja i momenta utjecaja toplote pri otapanju". ona sama ostaje onakva kakva jest. moj dječače. zajedno s osobinama koje su joj svojstvene uñe u sfere svoje eventualne transformacije u prirodi planete.a koje služi kao podloga za mogućnost prirodnog samousavršavanja . olfaktoristi su izmeñu dvije granice mirisa odredili oko sedam stotina odreñenih gradacija. "opća integralna vibracija" ili "bijeli zrak". 182 . Pogoršavajući se iz vijeka u vijek. moraš znati jedino to da kada "opća integralna vibracija". te su neki od njih u Babilonu osnovali čak i novo društvo koje je iniciralo poseban "val" u slikarstvu. Neki entuzijasti ovog učenja. u njoj se odigrava kozmički proces "džartklom" koji je odreñen za svaki kozmički objekt s mogućnošću dalje aktualizacije. to se odnosilo na ona bića koja putem mirisa nastoje da doñu do istine. U stvari. vrijeme koje su suvremeni stanovnici planete nazvali "epohom velikog Babilona". oni. podražavajući istraživače novog vala u slikarstvu. za vrijeme svojih putovanja na Zemlju najprije naprosto uočio. još neobičnijeg "vala".

Ipak. Narančasta. uvijek proističe iz druge i transformira se u treću. namirisali i počeli nehotice da šire odreñene podatke o nekim njegovim mračnim poslićima. o kome sam ti upravo govorio i koji je već bio poznat učenim babilonskim slikarima. to jest ukupno četrdeset devet nijansi. za vrijeme procesa transformacije. ili jedna od pojedinih boja bijelog zraka. Dakle. bez obzira na 1. i tako dalje. a i sada ih suvremeni Zemljani poznaju pod tim nazivima: Crvena. Žuta. to jest na dan posvećen ritualnim i narodnim plesovima. pri čemu su samo malobrojni meñu tvojim ljubimcima posjedovali i tu sposobnost. U četvrtak. Što se tiče organa vida. i pomoću tih. ubrzo pošto smo se mi tamo pojavili. već i drugi val. najzanimljivija u pogledu progresivnog slabljenja te najvažnije strane njihove prirode jest jedna žalosna činjenica koja se lako može uočiti: oni tvoji ljubimci. Modra. i pričaju kako su ovi pogoñeni bolešću koja se zove "daltonizam". koji još mogu da razlikuju žalosno mali dio toga ogromnog mnoštva boja . U skladu s odreñenim osobinama "opće integralne vibracije". poprijeko ili u točki presjeka obojenih linija . dok je većina bila i toga lišena. već «drugačije". koje su mogli da razlikuju. nije počeo da proganja učesnike drugog vala. Na primjer. oni su u svoje radove smještali sadržaj odreñene informacije ili znanja. Zato je poglavar grada poduzeo sve moguće mjere kako bi ugušio ne samo prvi.921. imali mogućnost opažanja i razlikovanja vrlo malog dijela "sedmostruke kristalizacije bijelog zraka". a ova opet prelazi u žutu. zato što su ovi.koristili ne prema onom redoslijedu koji zahtijeva Zakon Sedmerostrukosti.gledaju s visine. reći ću ti nešto što su znanstvenici onoga vremena odavno znali. Zelena. Plava. odreñeno je i imenovano u Babilonu. a to je da se u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti svaka poza u pokretima bilo kojeg bića uvijek sastoji iz sedam 183 . oni su različite boje. kada su ti učeni slikari stvarali svoje slike ili tkali i vezli koncem u boji. a ponekad su stvarali potpuno nove. putem namjernih netočnosti i sljedeći veliki Kozmički Zakon Sedmerostrukosti. o kojem smo počeli da govorimo. ponekad plesove koji već postoje u osobnoj modifikaciji. i smanjilo se toliko da su tvoji ljubimci u vrijeme naše posljednje posjete Zemlji.600 "nijansi neke boje".Ne znam dokle bi u Babilonu stigla ta dva "vala" da novoizabrani gradski poglavar. znanstvenici iz grupe slikara zapisivali korisne informacije i različite fragmente znanja do kojih su došli: oni su to činili posredstvom kombinacija sedam odreñenih nezavisnih boja i njihovih sekundarnih nijansi. narančasta se obrazuje od crvene. dužno. slabljenje njegove osjetljivosti nastavilo se i poslije babilonske epohe. ili "bijelog zraka". s prezirom i uobraženošću na ljude lišene mogućnosti da razlikuju čak i taj neznatan broj boja kao na bića s patologijom vida. to jest organa opažanja vidljive strane svih vanjskih objekata. Posljednjih sedam komponenti rezultante "bijelog zraka". posjedujući oštro čulo.samo četrdeset devet . A sada slušaj na koji su način. znanstvenici ove grupe su uz odreñena objašnjenja prikazivali sve moguće forme religioznih ili narodnih plesova. podjednako zakonomjernih "razlika". Ljubičasta. A kako bi ti što bolje shvatio način na koji su oni plesom kazivali ono što su željeli da izraze. svaka posebna vibracija.

putem namjernih odstupanja od principa Zakona Sedmerostrukosti. često izazivale tako spontan i iskren smijeh svih ostalih članova te sekcije kluba. znanstvenici. koje i samo predstavlja jednu od sedam dimenzija čitavog planetarnog tijela."meñusobno izbalansiranih" naboja. koje su željeli da prenesu. ti učeni plesači su. U petak. a razmjeri svakog pojedinog dijela lica odreñuju se veličinom sedam različitih razmjera čitavog lica. ali uvijek na nižem nivou. po pravilu. koji su spadali u ovu grupu. sve se to ponavlja na isti način i istim redoslijedom. s glavom jedne vrste. razmjera bilo kojeg specifičnog dijela nekog bića zavisi od razmjere drugih. Ti mini likovi ili modeli. pak. opet. bića drugih vrsta i formi. ili "atoma". Ja sam tim subotama takoñer davao prednost u odnosu na sve ostale dane i trudio sam se da ni jednu ne propustim. ukazivali su na ono što žele da prenesu. 184 . demonstrirajući različite vrste iskustava. najzad. U početku su znanstvenici te grupe nastupali pred drugim članovima kluba. ili dan kazališta. ti učeni skulptori iz kluba "Pristalica Legomonizma". Meñu tim radovima bilo je i takozvanih "alegorijskih bića". Lice nekog čovjeka može poslužiti kao dobar primjer za objašnjenje onoga što sam upravo rekao. U subotu . Znanstvenici te grupe su u te radove u šifriranom vidu unosili sve što je neophodno. naravno. kodirali su sve vrste korisnih informacija i fragmenata znanja koje su namjeravali da prenesu ljudima budućih generacija. sekundarnih dijelova. posebno skulptori toga doba. opet. Upravo u odstupanjima od proporcionalnih razmjera. koje su donosili. udovima treće. i razmjere lica tricentričnih stanovnika Zemlje. primjenjujući odreñena odstupanja od onoga što su oni nazivali «zakonom proporcije". takoñer zakonomjerno. Dakle. opet. i tako dalje. veličina nosa nekog čovjeka odreñuje se razmjerima drugih dijelova lica. koji obično nastaje kada se nalaziš meñu bićima iste prirode kao što je tvoja. tijelom druge. ima sedam takozvanih «površina". usuglašene jedne s drugima. Na taj način razmjera svakog većeg ili manjeg dijela cjelovitog planetarnog tijela nekog bića nalazi se u točnoj proporciji s razmjerom drugih dijelova. koji se rañaju u sedam nezavisnih dijelova njegovog organizma. koje su u svom iskustvu i ponašanju reproducirali. sve do nivoa atoma u grañi lica. a svaki od tih smjerova ima sedam takozvanih "točaka dinamičke koncentracije". nastanjenih na planeti. ili misterije koju su sami stvorili. unosili namjerne netočnosti. a te površine. svaki od tih sedam dijelova sastoji od sedam takozvanih "usmjerenih pokreta". opet. Zatim su svi zajedno meñu tim predstavama birali one koje su više odgovarale različitim dijelovima neke već postojeće. u čijem su redoslijedu bile sadržane informacije i znanja. i tek poslije toga. u plesne pokrete. odreñuju se pomoću sedam osnovnih dijelova tijela. i da se. Treba da znaš da su svi tricentrični stanovnici Zemlje. i tako dalje. dok nos. dan posvećen skulpturi. pa. Volio sam ih zbog toga što su demonstracije koje su prikazivali znanstvenici ove grupe. demonstracije su prireñivali znanstvenici one grupe koju je posebno interesiralo sve ono što su oni smatrali najbližim narodu. Na primjer.na dan misterija. prema tome. zavise od sedam narednih dijelova. donosili su i izlagali mini likove ili modele napravljene od materijala koji se zove "glina". predstavljali su. sve do najmanjih čestica čitavog tijela. Razmjere lica svakog tricentričnog bića. ljude u grupama ili pojedinačno ili. da sam često zaboravljao meñu kakvim se tricentričnim bićima nalazim i dopuštao sam sebi manifestiranje istog onog impulsa. a oni. imaju sedam zakonomjernih dimenzija. već znali da u skladu s velikim Zakonom Sedmerostrukosti.

i pošto za to postoje specijalni razlozi svojstveni samo njima. Od tog doba su drugi ljudi te imitatore misterija počeli da nazivaju «glumcima". A tada su ti babilonski znanstvenici. kao prvo. to isto.U vezi s tim. nikakve informacije o tom zakonu nisu doprle do suvremenih ljudi. zbog čega je u svakom čovjeku postepeno formirano nešto nalik na tri posebne ličnosti koje meñusobno nemaju ništa zajedničko ni u potrebama. ponekad slučajno bivale sačuvane i za ljude kasnijih epoha. Iako su tricentrični Zemljani te epohe bili dobro upoznati sa zakonom «asocijativnog toka". iako su iz generacije u generaciju prenošene automatski. Pošto se kod tricentričnih Zemljana zakon asocijativnog toka ne manifestira onako kako se manifestira kod ostalih tricentričnih bića. fiksirali mnogobrojne korisne informacije i znanja. mogu to da kažem. ni u interesima. koji već asociraju potpuno nezavisno. dijete moje. formiraju cjelinu podataka koji. posebno u posljednje vrijeme. moram sve to detaljnije da ti objasnim. svaki od tih mozgova doživljava nezavisno. u posljednje vrijeme zapatilo vrlo mnogo. Misterije koje su ušle u svakodnevni život tvojih ljubimaca prije mnogo vjekova. "izvoñačima". oni se sastoje iz tri posebna oduhovljena djela. procesu koji u njihovom organizmu proističe iz tri različite 185 . počeli da se trude da ih imitiraju. svoje postojanje duguje. sve te misterije u koje su znanstvenici iz kluba «Pristalica Legomonizma" namjerno unosili odraze znanja računajući da će ta znanja jednom stići do dalekih potomaka. počele su da iščezavaju ubrzo poslije babilonske epohe. Najprije su njihovo mjesto zauzeli takozvani "kesbadži". dok se kod njih te različite varijante životne energije mogu javiti samo za vrijeme njihovog potpunog isključivanja. A kasnije. ali su ih kasnije potpuno istisnuli "kazališni prizori" ili «predstave". Više od pola svih anomalija. ali se kod nas on odvija jedino onda kada se namjerno opuštamo kako bismo svom organizmu omogućili da slobodno i neometan našom voljom. kao i sva druga tricentrična bića našega Svemira. od kojih su neke sadržale mnogo instinktivnih ideja poznatih u starini.ti utisci. koji dolazi izvana ili iznutra. naravno. i to su postizali putem takozvanog «asocijativnog toka" učesnika tih misterija. skoro potpuno iščezle. koju oni nazivaju "mozgom". koje predstavljaju jedan od oblika suvremene umjetnosti i vrlo snažno utječu na degradaciju ljudske psihe. Dakle. kao što je svojstveno prirodi svih bića bez razlikovanja moždanih sustava . to jest za vrijeme takozvanog "sna" i. nastalih u psihi tvojih ljubimaca. treba naglasiti da su sve te "misterije". koji su pripadali grupi misterista. ili kako ih sada u Europi zovu «kazališta lutaka". "komedijašima". odnedavno su.njihovi samostalni mozgovi ili centri. u skladu sa svojom prirodom. izazivaju nezavisne asocijacije u svakom od posebnih mozgova. kojih se. samo do izvjesne mjere. Na taj način svaki utisak. zajedno s prethodnim. Ipak. pošto su ljudi do kojih su došli odlomci znanja o tome kako su se odvijale babilonske misterije.a samo zahvaljujući njemu kod ljudi se od asocijacija različitih vrsta može formirati takozvano "zdravo usporedno mišljenje" i mogućnost svjesnog aktivnog ponašanja . a sada ih čak nazivaju «umjetnicima". od kojih svaki ima centralno mjesto koncentracije za svoje funkcioniranje i osobnu lokalizaciju. preobražava sve vrste naše životne energije potrebne za svestranu aktivnu egzistenciju. od vremena kada su tvoji ljubimci prestali da slijede istinski dug . počeli su da kod jednog te istog bića rañaju tri impulsa potpuno različitog porijekla. Misterije su zamijenjene tim kazališnim predstavama na početku suvremene civilizacije. radeći naizgled. ipak. zahvaljujući slučajnim utjecajima. Sam proces se i kod njih odvija isto kao i kod nas.

od kojih svaki za sebe izaziva u njemu želju za odgovarajućim ponašanjem. rade to isto. meñutim. tu konstrukciju su nazvala "scena". čiji mu lik. Čim to "darthelkhlustnijansko" stanje i impuls koji ono raña postanu potpuno jasni njegovom Umu. činjenici da svaki doživljaj i utisak. za te predstave izgradili specijalnu visoku platformu koju su nazvali "odrazom stvarnosti". njegov Um je trebalo da utvrdi.vrste nezavisnih asocijacija koje u njima rañaju životne impulse. Velika Priroda namijenila za ostvarenje drugih funkcija njihovog organizma. I ti ćeš dobiti jasnu sliku tih subotnjih predstava koje sam uvijek sa zadovoljstvom posjećivao kako bih napravio predah u svome radu. članovi kluba Pristalica Legomonizma u Babilonu. ali bića potonjih epoha. on saznaje. u početku. pred drugim članovima kluba Pristalica Legomonizma. u jednoj od velikih dvorana kluba. s jedne strane. odgovarajući na nove utiske. a. A sada ću ti. igrajući ulogu u nekoj misteriji. zavisi od toga da li će on zadovoljiti tu svoju želju. uvijek iskrsava pred očima. uslijed serije asocijativnih utisaka koji u njemu već postoje i koji stalno u njegovoj duši rañaju emocije što su njemu samom neprijatne. od ogromne važnosti za okolinu. a svoj izvor imaju u tri lokalizacije različite prirode i različitih osobina. čovjek koji je već usavršio svoj Um i koji na taj način dobro shvaća svoju zavisnost od automatskog funkcioniranja drugih dijelova svoga organizma. u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. na primjer. a i sada je tako zovu. već "drugačije". obično reagirao odreñenom riječju. Ti asocijativni doživljaji različitog porijekla prelaze jedni u druge u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. ili. kao drugo. stanje vlastitih unutrašnjih "asocijacija duševnih doživljaja". jasno poima da ostvarenje nekih prvostepenih obaveza. čiju profesiju suvremena bića nazivaju "policajcem". čitav zbir svojih asocijativnih doživljaja koji dobivaju formu neophodnog impulsa. kako se ponekad kaže. korištenim u misterijima. sve se dogañalo ovako: dva učesnika bi se popela na taj "odraz stvarnosti". a koju je. učesnik je. Znanstvenici. ispričati kako su. što ga primorava da tresne posred lica nekog drugog čovjeka. uslijed čega se rañaju tri različite vrste životnih impulsa u jednom te istom organizmu. u skladu sa zakonomjernim asocijacijama. s druge strane. uzimajući u obzir sve to. umjesto toga. mimikom ili gestom. Ipak. znanje koje su htjeli da prenesu potomstvu bilježili su pokretima i djelovanjima. na sljedeći način: Na primjer. Oni su. a zatim je obično jedan od njih ostajao tamo sve dok ne bi oslušnuo vlastito "darthelkhlustnijansko" stanje. I pošto na 186 . tada. nastale u ovom ili onom njegovom mozgu. ili na "scenu". može se reći da se kod čovjeka skoro uvijek istovremeno odvijaju mnogobrojni doživljaji. vezi koja postoji izmeñu tri različite lokalizacije. moj dječače. oni koji su spadali u tu grupu. navodeći ga na taj način na odreñene postupke koje usklañuje sa samostalnim dijelovima njegovog bića. najzad. to jest svaki potres izaziva asocijacije tri različite vrste utisaka u tri centra. kao što je to slučaj kod bilo kog tricentričnog bića. kako su oni mislili. a upravo su u "razlike" znanstvenici te grupe na odreñen način unosili ono što su željeli da prenesu budućim generacijama. on je sada bio dužan da ne reagira kanonski. Oslušnuvši tako samoga sebe. ti učeni misteristi demonstrirali različite doživljaje i oblike ponašanja u skladu s asocijativnim tokom iz koga su odreñeni fragmenti birani za buduće misterije. koja su slučajno dobila informaciju o tim učenim babilonskim misterijima i počela da ih imitiraju i da. Hajde da pretpostavimo da ti neprijatni doživljaju nastaju kod njega uvijek kada vidi "trodohahuna". i. da u postojećim uvjetima društvenog života taj impuls ne može biti u potpunosti zadovoljen. Dakle.

koji stoji na sceni pored njega i obraćajući mu se kao policajcu. Što se tiče osobine "ihriltatzkakra".i da nastave da glume doživljaje. I tada je trebalo da ta trojica znanstvenika. izvanredno dobro i pažljivo reproducirala subjektivne odlike opažanja i manifestiranja različitih. razvijajući ih pod rukovodstvom svoga dobro pripremljenog Uma. Druga dvojica učesnika. treba da igra ulogu policajca. čekajte samo. osobini koja je bila dobro poznata naučnicima planete Zemlje te epohe. već i zato što su poput svih zemaljskih znanstvenika toga doba bili dobro informirani o takozvanom "zakonu tipova" i što su dobro poznavali dvadeset sedam različitih tipova tricentričnih stanovnika planete. što bi rekli tvoji ljubimci. kaže: Ej. on odlučuje da tu želju zadovolji makar tako što će tom «policajcu" nanijeti moralnu štetu. to jest zahvaljujući svjesnom radu i namjernom stradanju. Tricentrična bića mogu da steknu tu osobinu tek pošto razviju u sebi takozvanu "egoejturasijansku volju" koja se. narušavaju javni red. i tek poslije toga one su uključivane u izvjesne posebne misterije. preko svoga šefa. neradniče! Ja ću vas. U tom cilju. zakonomjerno svojstvenih tim.tj. zahvaljujući životnoj osobini pod nazivom "ihriltatzkakra". to jest izazvati kod njega asocijacije koje rañaju osjećanje uvrede. Ovdje je važno naglasiti da su ta učena tricentrična bića. proisteklih iz različitih izvora. njima stranim tipovima ili. moraju da preuzmu na sebe uloge vojnika i obućara. koji su na taj način bez pripreme uvedeni u radnju. već prisutnih u njemu. ulogu "obućara". kao što sam već govorio. Oni su to radili ne samo zato što su posjedovali svojstvo «ihriltatzkakra".taj način razmisli. a drugi. meñu tako demonstriranim impulsima birali one koji su dobro odgovarali njihovom cilju. tuku se na ulici. znanstvenik koji to govori treba da preuzme na sebe ulogu liječnika. koji je. naravno. Oni moraju da igraju te uloge samo zato što ih je prvi znanstvenik. usklañujući se sa svojim unutrašnjim stanjem. dužan sam da dodam da samo ta osobina omogućuje ostanak u granicama impulsa i reakcija koji u danom momentu nastaju u svijesti izvršioca uslijed asocijacija proisteklih iz onog mozga u kome je sam izvršilac svjesno stavio u pokret ovu ili onu seriju utisaka. a vi polako šetkate i zamišljate da ste bog zna tko dok piljite u žene poštenih i pristojnih grañana koje prolaze kraj vas! Ali. on pokazuje na susjednu sobu gdje čekaju učesnici drugih predstava toga dana. zajedno s drugim prisutnim članovima kluba. da igraju «odreñene uloge" . onima koji su sebe usavršili i stekli sposobnost da je koriste. i samo zahvaljujući toj osobini on ima 187 . koja su spadala u grupu babilonskih misterita. njima stranih ljudskih tipova. Ona dva momka. jer je slučajno rekao da je njegov šef glavni vojni doktor u gradu. uzeo na sebe ulogu liječnika. koje ovaj što igra ulogu policajca treba odmah da pozove iz susjedne sobe. "vojnika". kao i ponašanje svojstveno tim likovima. on se okreće drugome znanstveniku. A zatim su. vi! Zar ne znate što vam je dužnost? Ili uopće ne vidite što se tamo dogaña? . koji je nazvan "policajcem". prikažu bilo koju vrstu doživljaja i ponašanja. "policajca" .Govoreći to. može steći jedino zahvaljujući ispunjenju istinskog duga. te impulse je trebalo doživjeti i izraziti u specifičnim radnjama suglasno zakonu protoka asocijacija. nazvao "vojnikom" i "obućarom". glavnog vojnog liječnika u našem gradu. na taj način su učeni članovi grupe misterita postali tada u Babilonu izvršioci "odreñenih uloga" i demonstrirali su pred drugim članovima kluba doživljaje i radnje proistekle iz tih uloga. Dakle. natjerati da pred svojim šefovima odgovarate zbog neodgovornosti i izbjegavanja vlastitih obaveza. tj. opet. Od toga trenutka. "vojnik" i "obućar". pa su čak znali i kako će ti ljudi sasvim sigurno primiti neku situaciju i kako će neizostavno na nju reagirati.

kao i to da i dalje nastaju razne vrste životnih impulsa. otkriti znanja koja su mnogo prije njih stečena na Zemlji i iskoristiti ih za vlastito dobro. tako i pomoću vlastitih glasovima. i ovi kasnije. Osim točnog predstavljanja doživljaja i automatskih reakcija u ulozi koja mu je dana. računali na to da će melodije koje su stvorili. stići i do ljudi daleke budućnosti koji će. Moraš znati da se oni dijelovi mozga. može se zaključiti da se suština svakoga od tvojih suvremenih ljubimaca tokom čitavog njegovog života sastoji iz tri posebne ličnosti koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko ni po svojoj prirodi. kao rezultat procesa svih vrsta opažaja putem organa sluha. ni po svome izražavanju. Oni su mijenjali kostime. pozivale na scenu. potpuno se pretvorivši u njega.mogućnost da opaža sve dijelove psihe onoga "tipa". lakše mogli da prate radnju i da od svega što su vidjeli naprave što bolji izbor. primijetih kod tvojih tricentričnih ljubimaca. kao i da se ponaša u skladu s tim tipom. "sažaljenje". prenoseći se iz generacije u generaciju. znanstvenici koji su pripadali ovoj grupi. upravo ti "holdistomotikuli" pod utjecajem sličnih. a u skladu i u zavisnosti od "centralnih impulsa". 188 . kako na različitim "muzičkim instrumentima". broj učesnika neprestano rastao. Prije nego što ti ispričam kako su učeni muzičari u ta instrumentalna i vokalna djela zapisivali svoje upute. Dakle. koji su u danom momentu prisutni u njima. svaki učesnik je. koji takvu psihu posjeduju. dok potaknuti trećim dijelom rade nešto sasvim različito i od prvog i od drugog. kada ih dešifriraju.sastoje od kristalnih "niriunosijanskih vibracija" koje se manifestiraju kod svakog potpuno formiranog bića. uzimajući u obzir činjenicu da se u svijesti tvojih ljubimaca odvija nezavisan tok asocijacija. potaknute slučajnim asocijacijama. izvodili su sve vrste "melodija". uzimajući u obzir da su tvoji ljubimci lišili sebe mogućnosti da svjesno preobražavaju sve one kozmičke rezultate. kako bi se jasnije i točnije izrazili u svojoj ulozi i kako bi drugi članovi kluba Pristalica Legomonizma. Vraćajući se na predstave babilonskih znanstvenika. moj dječače. želim da dodam da je. Meñu tim osobitostima postoji jedna pod nazivom "vibroehonitanks". morao da smišlja nekakav vjerodostojan razlog kako bi izašao i presvukao se u odgovarajući kostim. to je ono što dovodi do toga da oni jednim dijelom svoga bića uvijek žele jedno. koje Objektivna Znanost naziva «holdistomotikulama" . Oni su takoñer. Po mome mišljenju upravo nedostatak te osobine jest uzrok većine anomalija. u zavisnosti od toka radnje.od kojih neke zemaljski znanstvenici nazivaju "cerebralnim nervnim ganglijima" . Treba da znaš da u organizmu tricentričnih bića koja sada žive na Zemlji. uzimajući sve to u obzir. u njihovim glavama. kako se ponekad kaže. nastaje "propisna zbrka". pripadnika grupe organizatora misterija. svi novi utisci bivaju akumulirani u tri posebna mozga prema svom takozvanom "obličju". kojima tricentrična bića jedino mogu da zahvale za razvoj osobine "ihriltatzkakra". kao i drugi prethodno fiksirani utisci. dakle. dan predviñen za glazbu i pjevanje. ali još nekristaliziranih vibracija stvaraju u odreñenom djelu mozga osobinu "vibroehonitanko" ili. kojeg je brižljivo izučio. dok je igrao svoju ulogu. pošto su ih njihove kolege. U nedjelju. prema izrazu našeg dragog učitelja Nasradina Hodže. ocjenjujući i birajući fragmente za buduće misterije. ali u isto vrijeme drugim svojim dijelom oni definitivno žele nešto drugo. moram ti najprije objasniti odreñene osobnosti organa sluha svakog živog bića. Prema tome. učestvuju u asocijacijama nastalim u ta tri različita mozga uslijed svake nove percepcije. a koja mu je prema tipu bila potpuno strana. a zatim su drugim naučnicima objašnjavali na koji način su u svojim radovima zapisali znanje koje žele da prenesu. Ukratko. znajući da će svoj rad morati da usade u običaje raznih naroda. isto kao i u organizmu svakog tricentričnog bića uopće.

rañaju asocijacije upravo u onom mozgu (od tri čovjekova mozga) u kome se u tom momentu "impuls doživljaja" najintenzivnije podržava. U to vrijeme su muzičari i pjevači grada Babilona tako kombinirali te melodije da redoslijed zvučnih vibracija može kod slušalaca da probudi niz asocijacija. kao što se to obično dogaña. pružio sam ti dovoljno materijala da razumiješ razloge zbog kojih sam. koji čine unutrašnji doživljaj. kako bi rekli tvoji ljubimci. a lokalizacija samog mog tijela ili. oni su kombinirali melodije tako da redoslijed vibracija. redoslijed zvukova koje su znanstvenici kombinirali. to jest. sortirali prema zvucima i na isti način djelovali na njegove "holdistomotikule" sva tri izvora. Recimo. one se uglavnom oglašavaju ili putem "glasnih žica" nekog bića ili putem odreñenih instrumenata koje su ljudi sami stvorili. i kako sam za vrijeme svog petog putovanja na Zemlju. već tren u jednom. postao svjedok dogañaja iz kojih je roñena riječ "umjetnost". odvijajući se. ali ne prema uobičajenom automatskom redoslijedu. Druga posebnost funkcioniranja organa sluha jest u tome što vibracije obrazovane iz redoslijeda zvukova neke melodije. i sama rañala neobične doživljaje i reflektorna kretanja. Kada vibracije nastale u tim izvorima uñu u živ organizam i dodirnu holdistomotikule ovog ili onog mozga. redoslijed impulsa. tren u trećem. "učestalost vibracija" zvukova koji treba da djeluju na svaki mozak. raña u mome biću.dolazeći iz serija utisaka različitih po svojoj prirodi. u kome u danom momentu prevladavaju asocijacije. Prilikom usvajanja kombinacije redoslijeda zvukova u organizmu su istovremeno nastajale i različite vrste novih impulsa. tren u drugom. I naravno. poslije svega što sam ispričao. Dakle. impuls "radosti". to jest. dospijevajući u organizam. druga lokalizacija. na primjer. Što se tiče još nekristaliziranih "niriunosijanskih vibracija". kao i u kakvoj vezi je ona prvi put upotrijebljena i što je značila u onom periodu koji tvoji suvremeni ljubimci nazivaju "babilonskom civilizacijom". moj "čulni centar" raña impuls "žalosti". može stvarati "vibroehonitanko" u «holdistomotikulima". dijete moje. ne u jednom mozgu. ili na neki drugi način. Oni su se izvanredno razumjeli u sve to. Upravo u tim neobičnim impulsima koji nastaju kod slušalaca njihovih instrumentalnih ili vokalnih melodija. moj "centar za kretanje". opet. koje ulaze u živ organizam. uslijed toga. oni su znali od kojih se vibracija formiraju podaci za ovaj ili onaj mozak. Sada ću ti ispričati neke činjenice čije će ti poznavanje pomoći da jasnije shvatiš kako je postepeno slabilo "logičko mišljenje" svih tricentričnih bića koja su te privukla. kombinirajući se u odreñenom redoslijedu i djelujući na čovjekovu svijest pod utjecajem "džartkloma". raña impuls religioznosti". To se dogañalo zato što su se zvuči tih melodija. koje se 189 . moj «misaoni centar". moj dječače. i za koja nova opažanja mogu poslužiti ti podaci. kako oni kažu. odvija se automatski. istovremeno i s jednakim intenzitetom . one u pogledu funkcioniranja čitavog organizma. kao i impulse za unutrašnji doživljaj. uslijed čega su u asocijacijama sva tri njegova nezavisna mozga . vrše proces "vibroehonitanko". Kasnije je odreñena kvaliteta ili. rañajući raznovrsna proturječna osjećanja koja su. učeni članovi te grupe su u šiframa zabilježili ono što su željeli da prenesu.rañale tri različite pobude u njegovom biću. prema izrazu tvojih ljubimaca. istina. izazivao je izuzetno čudan efekt kod onih bića do kojih su oni dopirali. lokalizacija moje svijesti ili.U skladu s dalekovidnošću Velike Prirode "holdistomotikuli" služe za rañanje asocijativnog procesa u momentima kada nema unutrašnjih pobuda ili vanjskih nadražaja mozga. kao i što se uslijed toga može dogoditi.

ali i samim predstavama učenih grupa organizatora misterija. moram ti reći da mi je poslije specijalno obavljenih istraživanja postalo jasno da je meñu ostalim riječima i izrazima koje su koristili babilonski znanstvenici. Meñu posljednjima. Kao što sam ti rekao. s dubokim impulsom žalosti. shvatio sam da je «umjetnost" rezultat onoga čemu sam tada bio svjedok. kao i pojedine "maglovite predstave" o nekim odreñenim koncepcijama toga vremena. počeli da u te svrhe grade specijalne dvorane i da ih. na kraju krajeva. svuda gdje mi se ukazala takva mogućnost i. upoznao sam njene tvorevine. iz svojih egoističkih ciljeva od prazne riječi "umjetnost". možda ćeš dobiti dovoljno materijala kako bi mogao da shvatiš kako je moguće da bez obzira ne lijepe namjere i napore drevnih znanstvenika. moje Ja mora sada da prizna. a koji su se automatski prenosili iz generacije u generaciju. ne samo da ništa nije doprlo do suvremenih Zemljana. dok te posvećujem u te utiske koji predstavljaju tajnu za neupućene. Osim riječi "umjetnost". dobivenog u vrijeme procvata babilonske kulture. kako bi to oni rekli «ñavo će ga znati kako" zapetljano zahvaljujući njihovom neobičnom Umu. to jest. pojmit ćeš odreñene aspekte štetnosti te suvremene "umjetnosti". skoro ništa od istinskog znanja. A što se tiče riječi "umjetnost". treba to priznati. A takvi ljudi. spada i njihova suvremena predstava o "teatru". da od svih fragmenata znanja koje su postigli ljudi babilonske epohe. sadržalo mnogo toga korisnog za život. sjetio sam se svojih babilonskih prijatelja i njihovih dobrih namjera prema dalekim potomcima. do naših dana su. izuzev nekolicine praznih riječi bez sadržaja. apsolutno ništa. lišivši se potpuno božanskog impulsa savjesti. njima. riječ "umjetnost" ušla u rječnik suvremenih Zemljana u čijem su se biću posljedice svojstva organa kundabufera kristalizirale na takav način da je to pogodovalo manifestiranju njihovih «haznamaskih odlika". Sada. te sam počeo da provjeravam svoje podatke. pretvorivši je tako u «nešto" što se postepeno. Ako sada detaljnije razmotrimo problem njihovog suvremenog teatra. zaodijeva u magičan omotač što zasljepljuje svakoga tko na njemu zadrži svoju pozornost duže nego obično. nije doprlo do ljudi suvremene europske civilizacije. 190 . a koji su. čak. uslijed svjesne percepcije te njihove suvremene "umjetnosti"."teatar".dogodilo za tako kratko vrijeme da su ona bez i najmanjeg otpora dozvolila da postanu "robovi" onih malobrojnih "ništavila" koja su. koja je do njih doprla. došle i neke druge riječi korištene u diskusijama meñu članovima kluba Pristalica Legomonizma. neki podaci o djelatnosti grupe organizatora misterija doprli su i do ljudi suvremenih epoha koji su. dali dvorani. Sjećaš se da sam ti govorio kako su u Babilonu jedno isto ime . u karikaturalne imitacije istinskog značenja. uglavnom. već je tokom perioda izmeñu dvije civilizacije njihova sposobnost da razmišljaju degradirala toliko da oni čak i ne slute da na planeti uopće postoji taj univerzalni zakon. a koje je. kako bi oni rekli. čije je razumijevanje. od "Zakona Sedmerostrukosti". stvorila "pouzdano sredstvo" za potpunu atrofiju još sačuvanih ostataka svijesti kod ljudi. fiksirani u mome biću za vrijeme mog posljednjeg boravka na toj planeti. koja su znanstvenici iz kluba Pristalica Legomonizma šifrirali u vidu "zakonomjernih odstupanja" od svetog zakona Geptaparaparšinoha. i kada mi je sve o njoj postalo jasno. koji iz ovih ili onih razloga vole tu riječ. nije sačuvano za ljude suvremene civilizacije. Kada sve to saznaš. Od svih fragmenata znanja. želeći da u tome imitiraju drevne ljude. prenoseći se automatski iz generacije u generaciju. nazivaju "teatrima". umjetnost i duguje onaj svoj magični omotač o kome sam već govorio. Za vrijeme svoje šeste i posljednje posjete Zemlji svuda sam slušao o toj suvremenoj "umjetnosti". počeli su da je koriste radi svojih egoističkih ciljevima. iako se i dalje sastoji iz potpune praznine.

ime koje su ovi prihvatili.mogli da izgovore čak 341 različito "suzvučje". informacija koja se odnosi na babilonsku epohu. tj. i da bi svakome bilo jasno da to slovo znači sasvim drugačiji zvuk nego što je uobičajeno. malo tamo". vjerojatno. kada su tvoji ljubimci. Kada su početkom suvremene civilizacije neki ljudi počeli da dešifriraju te zapise i. shvatili da nisu u stanju da zvucima reproduciraju mnoge od tih "slova". oni su 191 . izučavala različite pripremljene predstave njihovih "umjetnika" (glumaca). još odgajani i učeni normalno. to je tada značilo da "vjerno shvaća suštinu". Ali kasnije. Da bi što jasnije mogao da zamisliš sve faktore vezane za to nerazumijevanje. kako su odnedavno počeli da ih nazivaju. tada su . Dakle. Poslije babilonske epohe taj izraz se takoñer prenosio automatski iz generacije u generaciju. Ta riječ je obrazovana od različitih korijena riječi koje su tada bile u upotrijebi. Mislim da bi bilo korisno ako bismo na ovom mjestu prokomentirali nerazumijevanje. već kao daleki eho riječi koja je nekada davno korištena. ali prije otprilike dvije stotine godina.oni su odlučili da stvore novu riječ i na taj način su točnije odredili svoje «zanimanje". odlučili da upotrijebe neko slično slovo koje je u to vrijeme postojalo u njihovoj abecedi. iako su osjećali "nijansu" njegovog izgovora. isto kao što su u Babilonu ostali članovi kluba Pristalica Legomonizma izučavali predstave grupe misterita. a koje u naše vrijeme označavaju "vjeran" i "suština". vezano za riječ "umjetnik" (artista). ta sposobnost je takoñer oslabila i to u tolikoj mjeri da su ljudi babilonske epohe mogli u svom govoru da koriste samo sedamdeset sedam različitih zvukova. a stanovnici nekih zemalja nisu mogli da izgovore čak ni taj mali broj. prilikom općenja posredstvom namjerno ispuštanih zvukova . kada su neka bića s haznamaskim tendencijama počela da mudruju nad praznom riječju "umjetnost". kako su mislili. i kada su se pojavile različite «umjetničke škole" i svatko počeo sebe da smatra sljedbenikom neke škole. a koje tvoji suvremeni ljubimci treba da pišu kao "orfeista". značila: "onaj koji se bavi umjetnošću" (art). prenošena je iz generacije u generaciju ne samo takozvanim "usmenim putem". moj dječače. a uglavnom zato što je jedna od tih škola bila nazvana po Orfeju. zadržavajući skoro isto značenje. Ako bi netko bio tako nazvan. kao i sva tricentrična bića Svemira.Tricentrična bića suvremene civilizacije često se u velikom broju okupljaju u tim svojim kazalištima da bi gledala i. ali ne kao i sve druge prazne riječi bez smisla. Tako su umjesto izraza "orfeista" pronašli riječ "artista" (umjetnik) koja je. pronašli su takozvani "kompromis pismenosti". kada su. kao i uvijek zahvaljujući poznatim životnim uvjetima koje su sami stvorili. sve nasljedne osobine tricentričnih Zemljana počele postepeno da se pogoršavaju. "malo tu. Ta riječ je takoñer do tvojih ljubimaca došla iz vremena babilonske epohe. oni su u svom "govoru". Taj "kompromis pismenosti" sastojao se u tome što su umjesto bilo kojeg znaka ili slova čiji zvuk nisu mogli da reproduciraju. koji su u isto vrijeme označavali razne zvuke koje su ispuštala živa bića. već i putem markiranja različitih stabilnih materijala.pošto nisu shvaćali istinsko značenje riječi "umjetnost". Treba da znaš da su članovi kluba Pristalica Legomonizma dobili ime od drugih znanstvenika koji su njihov rad odobravali. Ta kazališta su dobila veliki značaj u svakodnevnom životu tvojih ljubimaca i zato su u većini svojih suvremenih gradova posebno za njih sagradili impresivne zgrade i učinili ih najpoznatijim znamenitostima. junaku koga su izmislili stari Grci . tj. "zapisivanjem" koje se sastojalo iz odgovarajućih znakova ili slova. prije svega treba da znaš da su prije druge katastrofe. Pogoršanje je i dalje išlo takvom progresivnom brzinom da su pet stotina godina kasnije tvoji ljubimci mogli da izgovore samo trideset šest različitih zvukova.

preostalo je još samo osam kombinacija. Ta dva glasa su stari Grci označavali slovima "teta" i "delta". u vrijeme kada je smišljena riječ "artista". zato što je u našem slučaju njihovo beznačajno slovo "h" postalo čak nadahnjujući faktor da se kod ljudi kasnijih generacija . sa svojom kusom pameću. oni su slovo "teta" koristili u riječima koje izražavaju ideje povezane s idejom "dobra". čak i kada zvuči koje izgovaraju ne odgovaraju prvobitnim značenjima slova. nije sve u naslijeñu drevnih Rimljana štetno. Točnije. zaključili su tada da ta riječ naprosto označava sljedbenike "povijesne ličnosti". Osnovni nesporazum o kome sam govorio bio je kompromisni znak "ph". smanjena je. Značenje ta dva slova. koje i sada postoji (H) i koje se u Engleskoj zove "ejč".uvijek iza njega pisali jedno slovo starih Rimljana. koja znači "demon". Kao što vidiš. i u imenu izmišljenog starogrčkog pjevača. koja se zove "Rusija". a " slovo "delta" u riječima povezanim s idejom «zla". riječju "artista". a u Francuskoj . oni su se na to navikli i svakom "sumnjivom slovu" počeli da dodaju svoje rimsko "nasljeñe". "gh". Stanovnici jedne velike zemlje suvremenog svijeta."aš". "sch". oštećujući u jedno vrijeme više psihičku. nikako ne mogu da izgovore te glasove. znakom "th". označavaju jednim te istim znakom. za kojeg je vezivana jedna od "umjetničkih škola". specijalno proizvedenih zbog te «sposobnosti". koja znači "bog". Orfeja. Vrlo dobra ilustracija za ono što sam upravo rekao jest osjećanja «stila".bez ikakve inicijative s njihove strane ili korištenja njihovih sposobnosti . Dakle. zajedno s povećavanjem sklonosti ljudi ka mudrovanju. «ch". ali vremenom. iako su potpuno svjesni njihove razlike. kao predstavnici zemaljske umjetnosti o kojoj sam govorio. Ovdje treba da ti ispričam o jednoj vrlo neobičnoj pojavi vezanoj. a u drugo vrijeme više organsku funkciju planetarnog tijela. ma koliko se trudili. kojom su nazivani učeni misteriti.pojavi "životna sila" radi zamijene davno usvojenog izraza "orfeista". broj složenih slova. u riječima koje izražavaju odreñenu ideju. ali iz nekih razloga oni ta dva različita glasa koji imaju potpuno suprotnu suštinu. i tako dobili sljedeće: "th". uz sposobnost izgovora dva različita glasa naslijeñena od starih Grka. za postepenu atrofiju sposobnosti reproduciranja zvukova neophodnih za jezično komuniciranje. kao na primjer u riječi "theos". i ma gdje pokušavali da ih upotrebe. "orfeisti". Radi se o tome da se slabljenje te sposobnosti nije u psihičkim i fizičkim funkcijama planetarnih tijela svih ljudi jedne generacije odvijalo jednom te istom brzinom. a pošto mnogi od njih nisu sebe smatrali njegovim sljedbenicima. već se smjenjivalo u različitim vremenima i na raznim mjestima planete. Do njega je došlo zato što taj znak postoji i u riječi. a djelomično latinska slova. "ph". ispred tog famoznog "h" oni su pisali djelomično starogrčka. i u riječi "daimonion". tj. "kh". Zanimljivo je naglasiti da su tvoji ljubimci od davnina koristili ta dva slova za obrazovanje riječi koje imaju dva potpuno suprotna značenja. "dh" i "oh". koje znaju i koriste skoro svi suvremeni ljudi što žive u čitavom svijetu. oni su riječ "orfeista" zamijenili riječju "artista". oni točno osjećaju razliku i u pismu nikada jedno slovo ne zamjenjuju drugim. Kada su smislili "kompromis pismenosti" bilo je oko dvadeset pet tih «sumnjivih" slova. 192 . kod svih tricentričnih Zemljana. pošto je njihova sposobnost za reproduciranje zvukova pogoršavana. isto kao i "stil" njihovog izgovaranja došao je i do ljudi suvremene civilizacije.

upija u sebe prije svega "magijske formule". često u velikim grupama. moram da naglasim da je to postepeno postalo životno pravilo tih tricentričnih bića. nastalu uslijed organa kundabufera. jasno možete čuti starogrčki glas "teta". Na primjer. nastala je. Neobičnost te želje sastoji se u tome što oni osjećaju zadovoljstvo kada okolina pokazuje svoje čuñenja zbog njihovog vanjskog izgleda. zato što ta kazališta i sve što se u njima dogaña odlično odgovaraju anomalnoj prirodi većine tvojih ljubimaca. Ali nećemo više o zemaljskoj filologiji. od momenta svog. babica usput posjećuje i kuće raznih drugih klijenata. koja se kod njih razvija naprosto zbog nemara takozvanih "babica". što učini!" 193 . gdje popije više vina nego što joj je potrebno. što rade suvremeni glumci u svojim kazalištima i kako nastupaju. a oni je nazivaju "bacanjem prašine u oči". koje glase ovako: «Eh ti. dok izvršava svoje obaveze. ona nehotice mrmlja izvjesne riječi koje se u mozgu tvojih ljubimaca fiksiraju za čitav život. tog kobnog običaja koji postoji od vremena tikliamiške civilizacije. kako oni kažu. toliko poguban po njih. stanovnici jedne druge suvremene zemlje. iako za oba ta glasa oni bez i najmanje sumnje koriste sveprisutnu kombinaciju "th". trebaš biti upoznat s izuzetno čudnom "bolešću". naprosto zato da bi zadovoljili jednu od svojih želja. uzgred. koja su toliko obuzela tvoju maštu. tako da. a da se u isto vrijeme pilji u pomodne "junake" stvorene u skladu s uputama poznatih kandidata za haznamaske ličnosti. Da bi stekao jasnu sliku o tome što "suvremeni glumci" rade u tim kazalištima za vrijeme takvog "paradiranja".. i tome slično. ili smjelo razgolićenim dijelovima svoga tijela. i onda nesretno novoroñeno stvorenje. Ovdje. koji grade isključivo u skladu sa zahtjevima takozvane "mode". Biće bolje da se pozabavimo objašnjenjem zašto su kazališta toliko rasprostranjena svuda na Zemlji. ali oni ne osjećaju razliku izmeñu njih i za riječi potpuno suprotnog značenja. i tako dalje. Zahvaljujući toj posljedici djelovanja organa kundabufera. poput "čarobnih formula" takozvanih "magova". kako oni kažu. jasno i razgovijetno ćete čuti drevni glas "delta". Njihova navika da se okupljaju u kazalištima.. koja se zove «Engleska". Evo u čemu se sastoji taj grešni nemar jednog dijela babica: prije nego što će obaviti svoj posao. još uvijek oba ta glasa izgovaraju skoro na isti način kao drevni Grci. sastoji se u periodičnoj promjeni vanjske forme. ali kada izgovaraju ništa manje čestu riječ "there". "gizdavim frizurama" ili "specijalno vezanim čvorovima na kravatama". što se naziva "prikrivanjem vlastitog ništavila". U vezi s tim. ili makar njegov trag na licima ljudi iz svoje okoline.S druge strane. bez i najmanjeg kolebanja koriste istu kombinaciju slova u formi poznatog "th". po mom mišljenju. suvremena kazališta odlično odgovaraju tvojim ljubimcima zato što je u njima lako i zgodno bacati drugima prašinu u oči svojim. većina suvremenih Zemljana osjeća vrlo neobičnu potrebu da kod drugih izaziva pojavu impulsa "čuñenja" prema samima sebi. kada stanovnici suvremene Engleske koriste omiljen i često upotrebljavan izraz "thank you". koja se u njima s lakoćom budila i koja se zove «urnel". a promjenu vanjske forme njihovog pokrivača odreñuje ona vrsta ljudi koja je već "zaslužila" zvanje haznamaske ličnosti. poznatom pod nazivom "dramaturgija". dolaska "na svijet Božji". Od samog početka postojanja kazališta tvoji ljubimci se u njima nisu okupljali zato da bi promatrali i proučavali predstave tih "suvremenih glumaca". Taj običaj. već. što uradi. a sada je jedan od onih faktora što ih automatski lišava i vremena i mogućnosti da vide ili osjete realnost. onih koji su potpuno izgubili želju za vlastitom inicijativom i egzistiraju isključivo u skladu sa slučajnim utjecajem izvana ili s pobudama nastalim uslijed djelovanja organa kundabufera.

a zatim i uz pomoć onih koji još nisu definitivno postali automati . nesretno mlado stvorenje postaje sklono strašnoj boljki koju sam spomenuo. "mecena". postane odrastao čovjek i pri tome bar malo zna da piše i želi to da radi. Peti se sastoji u tome da on i u sebi. Dakle. kako se ponekad kaže. najzad. osiguravaju sebi sasvim pristojan život. onda "producent" ili. dolazi do posebnih vibracija koje se oko njega šire i na druge ljude djeluju. Drugi simptom je posljedica promjene unutrašnjeg funkcioniranja takvog stvorenja. bez gledalaca. u prisustvu drugih ljudi. kako oni kažu. i tako dalje. kada se ta neobična bolest pojavi i počne da djeluje u čovjekovom organizmu. "miševa". Četvrti simptom vodi ka tome da takav čovjek potpuno izgubi svaku sposobnost za razumijevanje psihe sebi sličnih. 194 .zbog čega su i dobili ime "režiseri" — oni počinju da izvode tu proceduru. ovoga puta. prirodnih i umjetnih. ili ako je iz nekih razloga proveo svoje djetinjstvo u okruženju ili uvjetima u kojima je automatski stekao kvalitetu da "neprimjetno stiče povjerenje". "stisnute pesnice". ili ako se upoznao s udovicom bogatog biznismena. tokom njihove bolesti može se uočiti sedam specifičnih simptoma. Treći simptom je takav da čovjek počinje da se plaši sasvim bezazlenih stvari. koji se potpuno pretvaraju u "žive automate". "bubuljice na vlastitom nosu". zahvaljujući tom nedopustivom nemaru jednog dijela babica. i na glas ruži i grdi sve i svakoga što ne potiče od njega. on iznenada obolijeva od jedne neobične bolesti i počinje da mudruje na papiru ili. na primjer. koji već od momenta svog prvog udisaja stječu sklonost ka "dramaturgiji". zbog čega se vanjska forma njegovog planetarnog tijela podvrgava sljedećim promjenama: njegov nos se diže uvis. lako možeš da izvedeš zaključak da pored ostalih kobnih posljedica koje ću ti uskoro podrobno opisati. Teme tih radova su obično ovi ili oni dogañaji za koje se pretpostavlja da su se dogodili u prošlosti ili se mogu dogoditi u budućnosti.I eto. poput "vonja starog jarca". njegov govor biva prekidan značajnim iskašljavanjem. U prirodi tih bolesnih ljudi. Što se tiče šestog. kako to oni kažu. odande ne može da se ponese ništa što bi ličilo na onaj visoki cilj koji su slijedili babilonski znanstvenici kada su stvarali tu primarnu formu svjesnog poimanja i asocijativnih reakcija na ponašanje sebi sličnih. moj dječače. on označava da su osobine neophodne za opažanje objektivne realnosti kod njega atrofirale još više nego kod drugih tricentričnih Zemljana. kada sve to počne da se dogaña bez učešća svijesti i osjećanja glumaca. ali. I suvremeni glumci počinju da izvode taj rad najprije za sebe. "lijeve kućne papuče svoje žene" i mnogih drugih stvari. Sedmi i posljednji simptom sastoji se u tome što on dobiva šuljeve (hemoroides). uzima njegov "komad" i nareñuje "artistima" ili "glumcima" da ga reproduciraju točno onako kako je namudrovao čovjek obolio od neobične bolesti pod nazivom «dramaturgija". mora se priznati da ta kazališta i suvremeni glumci. Evo što se obično dogaña dalje: ako bolesnik ima strica. poslanika u nekome od njihovih parlamenata. on počinje da hoda podbočen. Utoliko prije. okupljenih u suvremenim kazalištima. od svega što sam ti upravo ispričao. i to je jedina stvar o kojoj on ne govori javno. ili su naprosto dogañaji iz suvremenog života. "žene kazališnog režisera". počinje da "stvara" razne "drame". Prije svega. Kada neko od tih tricentričnih Zemljana. i ponavljaju ga sve dotle dok ne postignu točno izvršavanje uputa bolesnog autora i zapovijed "direktora".

zbog čega oni gube čak i instinktivnu potrebu za primanjem bilo kakvih novih utisaka životno važnih za tricentrična bića — koji proističu ili iz njihovih unutrašnjih. potrebni za formiranje ličnosti. što bi se reklo. sljedeća posebnost: kada oni. kod njih se. htjeli ne htjeli. ne samo sada . Ali. za vrijeme budnog stanja potpuno iščezle bilo kakve «usporedne asocijacije" koje obično postoje kod tricentričnih bića kao rezultat bilo koje vrste novog opažanja. za vrijeme "sna". što je manje ili više pomagao protok njima namijenjenih asocijacija. potrebne organizmu za takozvano "budno stanje". iako se nalaze u budnom stanju. «dobro spavaju". stvorenih od "davno doživljenih" i beskrajno mnogo puta ponovljenih utisaka. a uspostavljeni automatski tempo.naravno. u budno vrijeme pojavljuju više ili manje podnošljive asocijacije. provodeći svoj dnevni život na takav način.objektivno zlo koje po ljude potiče od njih. I ta okolnost je kod tricentričnih bića nastala onda kada je Velika Priroda bila prinuñena da. spavaju bolje nego obično. proizvodnja energije. sve njihove asocijacije. ništa manje bezosjećajnim i apsurdnim. tako da. prethodno fiksiranih i automatiziranih u serijama utisaka. posebnih oduhovljenih dijelova. zavisi od kvaliteta asocijacija koje se kod čovjeka smjenjuju za vrijeme njegove potpune pasivnosti ili. ne može se ni sagledati. a jedino iz njih nastaju podaci.Da bi ti bilo jasno što znači taj pristojan život. posebno po nove generacije. gdje gledaju bezosjećajne manipulacije glumaca i upijaju utiske zasnovane na uspomenama o ranije doživljenim likovima. odlaze u ta suvremena kazališta. naprotiv. to jest. "san" će im biti loš. To jest. Onda. nastalih prema principu «itoklanotc". kao što sam ti već rekao. I tako su. Kada ljudi odu u kazalište i mirno sjedeći prate razne bezosjećajne manipulacije i mimiku suvremenih glumaca. Pošto je potreba da se slijedi vlastiti dug potpuno iščezla iz svijesti većine Zemljana. moj dječače. ako su loše proveli dan. utvrñen je zahvaljujući sljedećim okolnostima. i kada sve to djeluje na 195 . Tokom posljednja tri vijeka proces njihove egzistencije postao je takav da su u prirodi većine tih bića. energija potrebna za to da se san učini «produktivnim". objasnit ću ti prije svega jednu drugu posebnost. i od tada se održava. za one suštinske asocijacije od kojih zavisi intenzitet preobražaja svakog oblika "životne energije" u organizmu «tricentričnih bića". kada doñu kući i legnu u postelju. Zato se kod njih pojavila. protječu upravo na isti način kao i za vrijeme sna. «mentalne" i "emocionalne". tako da oni sada spavaju loše. zajedno sa svim onim što se u njima dogaña. i. takoñer je bio izložen promjenama. kada dobiju mnoštvo slučajnih utisaka koji stimuliraju druge utiske proistekle iz opažanja. a kada su budni osjećaju se gore nego prije. U skladu s tim principom. oni od tada počeli da žive nenormalno. iako se pokazalo da su ta suvremena kazališta. principom "itoklanotc". Najveća šteta koju nanose kazališta jest u tome što ona služe kao dodatni faktor za to da se kod tricentričnih bića potpuno uništi bilo kakva potreba za opažanje pravog. kada tvoji suvremeni ljubimci. kako kažu tvoji ljubimci. koji im je ranije bio svojstven. zamjeni "fulasnitamnijanski" princip. realnog svijeta. naprotiv. stvara se iz asocijativnog procesa koji se odvija za vrijeme «budnog stanja". Razlog zbog kojeg su suvremena kazališta sa svojim glumcima postala korisna za poboljšanje kvaliteta njihovog sna. sve asocijacije neizbježno primanih vanjskih utjecaja počinju da protječu za vrijeme njihovog budnog stanja jedino tako što potiču iz različitih «već automatiziranih serija starih odraza". koje opet zavisi od kvaliteta ili intenziteta ljudske djelatnosti. dobro im je i kada su "budni" i. izvanredan način za poboljšanje sna . Eto zašto kazalište nanosi toliko zla. koja je svojstvena prirodi ljudi. ili iz odgovarajućih opažaja što potiču izvana. a koji su potrebni za svjesne asocijacije.

mijenjali izgled stavljajući odgovarajuću "šminku" na lice i "periku" na glavu. tokom proteklih vjekova artisti i glumci su spadali u najniže kaste i bili prezreni. najštetnijih faktora koji ometaju mogućnost formiranja ličnosti. koju su primjenjivali tricentrični Zemljani iz doba tikliamiške civilizacije. tokom koje se moraju preobraziti supstance potrebne za njihov aktivan period. uvjeti za "haznamaska svojstva". ti osuñenici su bili dužni da prilikom razgovora s drugima obnaže svoju glavu. Štetan efekt utjecaja tih glumaca na sve ostale ljude postao je jasnije uočljiv u njihovoj suvremenoj civilizaciji. po sva tricentrična bića. nije uobičajeno da im se pruži ruka. Pa čak i u naše vrijeme u mnogim zemljama. koja je takoñer povezana s brijanjem vlasi. još i zato što su vlasti svih tih zemalja.funkcioniranje njihovih "organa za ishranu" i «spolnih organa". Morali su da briju taj "izraz" svoje muževnosti i aktivnosti prije svega zato što su neprestano. sjetio sam se vrlo razumne. ništavne kao i oni sami. i bojeći se da ih drugi ljudi mogu prepoznati ako ih slučajno sretnu van kazališta i nehotice ih dotaći. ali. s druge strane. to sprečava protok njihovih svjesnih asocijacija koje. kod njih nekako automatiziraju stvaranje više ili manje korektnog tempa za preobražaj supstanci potrebnih za njihovu pasivnu egzistenciju. potrebnih za obično budno stanje. a. smatrajući glumce nepristojnima i štetočinama. Bio je donijet i strogo poštovan zakon po kojem su sitni prestupnici . posebno u posljednje vrijeme. azijskim. za vrijeme posjeta kazalištu. U tim zemljama se još uvijek smatra sramotnim sjediti za istim stolom s glumcima i jesti zajedno s njima. Naravno. Zato su suvremena kazališta postala jedan od dodatnih faktora potpunog uništenja čovjekovog osjećanja potrebe za realnim opažanjem svijeta. igrajući uloge drugih ljudi. ili specifičan atribut predstavnika svih grana suvremene umjetnosti. koji tvoji ljubimci slijede. "opravdane mjere". Meñu drugim aspektima štetnosti njihove suvremene umjetnosti. s jedne strane. u ovom slučaju. štoviše. na primjer. kao i lažne brkove i brade. objavile strogu zapovijed prema kojoj su profesionalni glumci bili dužni da obriju bradu i brkove. suvremeni ljudi ne samo da od sveg srca smatraju da su im glumci ravni. nisu uvijek bili u potpunosti formirani kod svakoga od njih. kada ustanove da su krivi za «amoralnost» ili "prestupe" koji spadaju u jednu od četiri unaprijed utvrñene kategorije .bili dužni da uvijek i svuda tokom odreñenog vremena obriju četvrtinu glave. postaje više ili manje automatska. ljudi su instinktivno osjećali štetne struje koje su dolazile od tih profesionalaca i zato su bili na oprezu i vrlo obazrivi na djelovanje glumaca. Dobar primjer za to što sam upravo rekao jest običaj da se briju brada i brkovi.pošto ih starješine odreñene regije osude. Iako su se u ranijim epohama neki obični ljudi takoñer bavili ovom profesijom. oni se ne nalaze u potpunosti u pasivnom stanju u kome transformacija supstanci. Iako je taj kobni utjecaj postepeno postao usud. koje nisu mogli da prave od vlastitih brkova i brada. Treba da znaš da su u prošlim epohama zemaljski profesionalni glumci uvijek morali da izlaze na scenu bez brade i brkova. već čak kopiraju njihov vanjski izgled i u svemu ih podražavaju. osim toga. iako se to skoro obavezno čini prilikom susreta s drugim sličnim ljudima. Drugim riječima. vlasi što rastu na glavi. Pričajući ti o porijeklu toga običaja meñu glumcima.a sve tamnice su danas prepune takvih prestupnika . kako bi narod mogao nepogrešivo da ih prepozna. moja detaljna "psiho-kemijska istraživanja" definitivno su mi pokazala da najveću štetu nanose upravo kazališni glumci. Ali na kontinentu koji je sada postao glavno mjesto njihovog takozvanog «kulturnog života". 196 . utjecaj samih "predstavnika umjetnosti" jest jedan od najočiglednije ignoriranih i.

ta žena je. već ih. posebno u posljednjih dvadeset godina. takoñer je vrlo strogo poštovan i nalazio se u jurisdikciji sedam najstarijih žena u nekome mjestu. Žene su kažnjavane za četiri vrste postupaka koji su tada smatrani vrhuncem raspuštenosti i amoralnosti.Zanimljivo je napomenuti da je tada postojao jedan drugi zakon. on se. takoñer jednom posjetiti našu planetu Zemlju i doživjeti meñu tim bićima koja su tako obuzela tvoju maštu. ona bi bila osuñena da se pred drugima pojavljuje narumenjene i zabijeljene desne polovine lica. pomalo tužan i pokroviteljski. on nastavi.Postoji razlog zbog kojeg želim da te uputim u rezultate odreñenih utisaka koje sam nehotice dobio od različitih tipova tih suvremenih predstavnika umjetnosti. tobože. "uvredljivost". . bez ikakvog učešća svoje svijesti. sva vaša objašnjenja koja se odnose na zemaljsku umjetnost i na tricentrična bića koja je predstavljaju. nenormalni uvjeti sredine uspostavljeni su tamo na takav način da su zakonomjerno formirane. I sami predstavnici suvremene umjetnosti koji su. naprosto ništavila.Tko zna? Može biti da ćeš i ti. ako bi susjedi primijetili da je neka žena neradna i da zanemaruje obiteljske obaveze. "sujeta". A zatim. neko vrijeme svuda morala da se pojavljuje sa obojenim usnama. Na primjer. što se tiče tih nesretnim tricentričnih bića. Rekavši to. okrete Hasejnu i ne čekajući dozvolu reče: . "samoljublje". dragi Hasejne. prema toj proceduri. "stvorenja višeg reda". na odreñeno vrijeme je izlagana istoj takvoj proceduri i morala je svuda da se pojavljuje s narumenjenim i zabijeljenim licem. donekle zbunjen. Moraš znati da tricentrična bića suvremene civilizacije ne samo da suvremenu umjetnost kite lažnim oreolom. zadržavajući i dalje Belzebubov stil i intonaciju. i ako bi sedam najstarijih žena to potvrdilo. i čak su postale njihova druga priroda. osudile bi je da stavlja bjelilo i rumenilo na lijevu polovinu lica. ali. zbog čega se posljedice djelovanja organa kundabufera kod njih manifestiraju intenzivnije nego kod ostalih Zemljana. Te bezbrojne posljedice naročito padaju u oči i najsnažnije su fiksirane kod onih predstavnika suvremene umjetnosti koji su postali "manipulatori" u kazalištima. koji se odnosio na nemoralno ponašanje žena. i doživljavaju njene takozvane "adepte" kao sebi ravne. Vaša Milosti. govore mi da treba da izvučem korist iz utisaka koji su fiksirani u mojoj svijesti i usvojeni za vrijeme moje posljednje posjete Zemlji. kako bih našem dragom Hasejnu dao jedan dobar i praktičan savjet. primijetilo da žena izbjegava začeće novog bića radi produžetka roda. «uobraženost". kako ne samo da ne liče na sve ostale nego su. A ukoliko bi druge žene zapazile da je oslabio njen materinski instinkt prema osobnoj djeci. u skladu s tim zakonom. ili se spremala da uništi novo biće koje je začela. zamišljaju. primijetivši poznat osmjeh. tj. ako se pogleda njihova istinska suština. Zakon. takoñer. koje su zasluživale poštovanje zbog svoga ponašanja u prošlosti. one posljedice organa kundabufera koje oni sada nazivaju "hvalisavost". koji se odnosio na žene. Ukoliko bi se. i tako dalje i tome slično. svuda i uvijek podržavaju i uzdižu. Ako bi žena nasrnula na svoj "osnovni ženski dug". "gordost". ukoliko je varala ili tek namjeravala da prevari svoga zakonitog muža. Ahun upitno pogleda u Belzebuba svojim uobičajenim pogledom bez treptanja. a to se dogaña zato što ti manipulatori uvijek interpretiraju uloge koje su napisali drugi ljudi i 197 . Na tom mjestu Ahun prekide Belzebuba. a posebno vaša objašnjenja o suvremenim "komedijantima" ili glumcima. podražavajući ih u svemu. sličan zakonu o brijanju glave. Osim toga. kao i u osobnosti njihovog ponašanja.

već samo na one koji predstavljaju takozvane "artiste" ili "glumce". iako potpuno nesvjesni toga. moram ti ispričati o dvije činjenice. Sada pokušaj da svoju pozornost usmjeriš. anomalnim uvjetima egzistencije i "umjetni napuhanoj" kobnoj ideji njihove znamenite umjetnosti. posebno u skoroj budućnosti. koji su toliko obuzeli tvoju maštu .kažem "u skoroj budućnosti" zato što se osobine tvojih ljubimaca i njihovi ekstremni životni uvjeti brzo pogoršavaju . budeš morao da boraviš meñu Zemljanima. A sada čuj i potrudi se da pravilno usvojiš ovaj moj realan i vrlo praktičan savjet. kao i na početku našeg posljednjeg putovanja tamo. Na taj način. kako bi mogao da ga iskoristiš kada za to doñe vrijeme. u ma kojoj se suvremenoj civiliziranoj zemlji tom prilikom nalazio i ma kakve "krugove" pri tome posjećivao u interesu svoga posla. šupljina u vidljivoj ljušturi. ti "predstavnici umjetnosti" u pristranim predstavama i pogledima drugih tricentričnih bića postepeno stječu nešto poput zamišljenog nimbusa i na taj način automatski dobivaju takav autoritet da se o bilo kakvom mišljenju koje oni izraze čak i ne raspravlja. kao i uvijek. privukli moju pozornost svojim pretjeranim unutrašnjim vrednovanjem samih sebe. "Kakva darovitost!". što je svojstveno svakom savjesnom tricentričnom biću. i da su samo oni "skoro bogovi". pak. tj. koje će sve to učiniti potpuno jasnim. iako sam boravio na mnogim mjestima i sretao najrazličitije ljude. vrlo oprezan i poduzmi sve potrebne mjere da s njima sačuvaš dobre odnose. Iako je svatko od njih u svojoj pravoj suštini skoro "nula".stvaraju likove koji su njihovoj prirodi strani. budi vrlo. zato što od sebi sličnih ljudi iz svog okruženja uvijek i svuda slušaju uzvike koje im ovi neprekidno ponavljaju: «Kakav genije!". 198 . učestvujući u procesu svakodnevnog života ravnopravno s ostalima. već i prema svim tvojim nesretnim ljubimcima. ljuti neprijatelji. i probleme i smetnje u svome poslu. da sam tokom naših prvih posjeta toj planeti.i ako se budeš bavio. naopako formiranim. prema tome. bilo kojim poduhvatom čiji je cilj dobrobit bližnjih i čije ostvarenje zavisi djelomično i od njih samih. oni postepeno počinju o sebi da misle kako samo oni posjeduju božansku iskru. i da bi ih lakše i svestranije razumio. svojom potpuno automatiziranom "sviješću" i nakaradnim emocijama oni zamišljaju da su mnogo značajniji nego što zapravo jesu. i kada su ti novi "tipovi". Eto zašto ti savjetujem da budeš oprezan kako meñu njima ne bi stekao neprijatelje. lako postaju nečiji robovi ili. niti na sve predstavnike suvremene umjetnosti. krajem našeg šestog putovanja. dragi Hasejne. Ali. jer je ona takva uslijed okolnosti koje su oni sami odredili. to je poslužilo kao poticaj da se u meni pojavi impuls sažaljenja ne samo prema njima. ukoliko bilo kada sretneš takve "tipove". kao i mnoge druge izraze koji su jednako prazni poput njih samih. Prije svega. Druga činjenica se sastoji u tome da za vrijeme svog formiranja taj nedavno nastali tip ljudi stiče takvu unutrašnju suštinu koja im omogućuje da. pa. zbog čega njihov skoro ništavan Um postaje potpuno automatiziran i oni dobivaju lažan pogled na svijet. u svojoj svijesti jedva osjećao istinski impuls sažaljenja prema beskrajno nesretnoj sudbini tvojih ljubimaca. u tom slučaju. kada su neki od njih stekli odreñene osobine koje su sada svojstvene predstavnicima skoro svih grana umjetnosti. Kako bi mogao shvatiti zašto je potrebno biti tako pažljiv u svojim odnosima s tim nedavno formiranim tipom ljudi. Moram da priznam. Evo u čemu se taj praktičan savjet sastoji: ukoliko. ne na sve Zemljane. zahvaljujući. "Kakav talent!".

i tako dalje. a koje sam već nabrajao: «zavist". poznatog u Babilonu kao «Zakon Sedmerostrukosti". pitaj ga s izrazom divljenja na licu: . U lice možeš da im kažeš samo one stvari koje im prijatno "golicaju osjećanja što se kod njih kristaliziraju uslijed utjecaja organa kundabufera. poče da odmotava kovrdže u svome repu. objasni mi da li je moguće da sve namjere i svi napori babilonskih znanstvenika nisu dali nikakav rezultat i zar od fragmenata znanja koje je tada bilo poznato na Zemlji. ne veliku žalost svega što postoji u Svemiru. nikada ne govori istinu. 199 . Zatim. Svi oblici savjesnog rada bića babilonskog perioda postepeno su uništeni. "gordost".Molim te. djelomično zbog vremena. recite mi kakva tajna vam omogućuje da izgledate tako svježe. ili kao vlasnik pariške modne kuće dok sjedi u luksuznom kafeu. što se tiče predstavnika svih grana suvremene umjetnosti. kao što sam ti rekao. moraš mu uvjerljivo reći da je on . dragi Ahune. "sujeta". djelomično za vrijeme procesa uzajamnog istrebljivanja. nikada im nemoj govoriti istinu u lice. Ako se ponaša u maniru da izgleda kao potpuni "idiot". kada je psihoza ljudi dolazila do nivoa "razaranja svega što bi im se našlo u vidnom polju". Završivši svoj govor.. tj. Ukoliko na njegovom licu vidiš znake većeg broja zemaljskih bolesti. opet zahvaljujući njihovoj osnovnoj osobini. "periodičnom procesu meñusobnog uništenja". Ako je netko od njih tup kao čep. pogledavši u Belzebuba. smješkajući se kao seoska provodadžija na svadbi svoga klijenta. Ubrzo poslije epohe "Babilonske veličine". koji je sadržao ključ za namjerne netočnosti "Zakona Sedmerostrukosti" koje su bile unijete u svaku od grana "suštinskih afalkalna i soldžinoka". dragi Hasejne. i za tvoj savjet. već je. "samoljublje".Molim vas. i za tvoje objašnjenje izvjesnih detalja o neobičnoj psihi tricentričnih bića koja žive na toj najnesretnijoj planeti našega Svemira. ukoliko budeš živio meñu Zemljanima i ukoliko budeš imao posla s predstavnicima suvremene umjetnost. Iako na sličan način treba da se ponašaš i prema svim ostalim Zemljanima. ne samo da je skoro u potpunosti bio izgubljen legomonizam. Ahun.Veliko ti hvala. kao što sam primijetio za vrijeme svog boravka tamo. moj dječače. Možda ćeš izbjeći takvu sudbinu! Te predstavnike čovječanstva svaka istina dovodi do najžešćeg bijesa. vrlo ozbiljno savjetujem da. koje nikada ne prestaje da djeluje na psihu tih tvojih nesretnim ljubimaca. zbog kojih on iz dana u dan propada. a njihova zloba prema drugima skoro uvijek počinje od toga bijesa. dragi djedice.živi lik rajske ptice. Informacije zabilježene na način koji sam ti objasnio. to je apsolutno neophodno. jesu sljedeće: Bez obzira na to što si pomislio da neki predstavnik umjetnosti ima lice kao krokodil.. reci mu da se čak ni lukavi Lucifer ne bi snalazio bolje od njega.Naravno. on ga upita: . svejedno mu reci da ima um Pitagore. I. Pamti samo jednu stvar. kao "ruža rumena".Zato ti. postepeno izgubljena čak i sama ideja univerzalnog zakona božanskog Geptaparaparšinoha. Hasejn ga pogleda s uobičajenim osmjehom punim iskrene zahvalnosti i reče: . jedva da je nešto opstalo od njihovih djela i zato tvoji suvremeni ljubimci nisu ništa naslijedili. itd. prelazile su iz generacije u generaciju samo nekoliko vjekova. baš ništa nije došlo do njenih suvremenih stanovnika? Na to pitanje svoga unuka Belzebub je odgovorio: . odreñene vrste laskanja.

poslije tri njihova vijeka. uloživši odreñene napore. trajalo meñu Perzijancima. ali sada su one poznate kao "mediji". doveo do postepenog pada i skoro potpunog nestanka onih oblika prenošenja informacija i najrazličitijih fragmenata znanja budućim generacijama preko ljudi koje su oni nazivali "posvećenicima umjetnosti". drugi je stanovnik Filipina. i koja je nedavno prestala da postoji. Treba naglasiti da su. uz pomoć ljudi odgovornih za to. Podvlačim da je drugi razlog. a četvrti i posljednji potiče iz naroda Eskima. Grana koja je stigla do naših dana naziva se "ritualnim plesovima". već su ih naprosto gurnuli u takozvane "muzeje". bila je onaj ogranak znanja babilonskih znanstvenika. koju sam odabrao meñu bićima ženskog pola. treći je s azijskog kontinenta. zato što sam. ti ljudi su. ili djelomično upropaštena čestim kopiranjem uz korištenje raznih korozivnih i oksidacijskih materijala kao što su «alabaster". ono je još sasvim nedavno u regularnom ritmu. kada sam rekao da su tri stotine godina poslije babilonskog perioda svi oblici savjesnog i automatskog reproduciranja "suštinskih afalkalna i soldžinoka" skoro potpuno prestali da postoje. ili potpuno uništena. iz oblasti gdje izvire rijeka Pjandž. Od četiri još živa posvećenika. posvećenih "kombiniranju raznih nijansi boja". i sve razjasnio uz njenu pomoć. jedan potiče iz naroda crvenokožaca koji žive na američkom kontinentu. Od nje sam saznao da sada na Zemlji žive četiri čovjeka "posvećena u umjetnost" i da se preko njih. koji se sada naziva "slikarstvom". upravo prije nego što ću zauvijek napustiti Zemlju. "riblji ljepilo" i 200 . povezane sa savjesnim radom Babilonaca. Isključivo zahvaljujući opstanku tih ritualnih plesova iz babilonskih vremena. bez obzira na sve to. Sada saslušaj pažljivo zašto sam upotrijebio izraz "skoro". a djelomično automatski. «Tiklunijama" su nekada na toj planeti nazivali proročice. Druga grana o kojoj sam govorio. i korisne za njih. kada je utjecaj takozvanih "slikara" suvremene europske kulture počeo da se manifestira u Perziji i kada su perzijski slikari počeli da "mudruju". ali je ona druga došla skoro nepromijenjena do suvremenih ljudi. malo po malo. uglavnom Europljana. neki radovi iz babilonskih vremena doprli do ljudi suvremene civilizacije. vrlo ograničen broj tricentričnih bića sada ima mogućnost da ih. našle u povoljnim uvjetima i neki od njihovih elemenata prenošeni su iz generacije u generaciju djelomično svjesno. mada je vremenom prestalo. koji ipak nisu bili potpuni "plagijatori" i nisu poduzeli odgovarajuće praktične mjere da ih sačuvaju. od njih skoro ništa nije ostalo. prenošenje te grane znanja potpuno je prestalo. ne sluteći "izvor mudrosti" skriven u tim radovima koji nisu bili originali već djelomično uništene kopije djela njihovih nedavnih predaka. o kome sam govorio. I tamo su ta djela. pri čemu se sada taj prijenos odvija u vrlo složenim i tajanstvenim uvjetima. to morao vrlo brižljivo da utvrdim zbog drugih svojih ciljeva. i dalje prenosi ključ za razumijevanje drevne umjetnosti. prema "direktnoj nasljednoj liniji". svjesno i automatsko. Ali. dešifrira i sazna informacije skrivene u njima. Jedna od te dvije grane je nedavno prestala da postoji. Radi se o tome da su se dvije grane znanja. U tom cilju sam pripremio vrlo dobru "tikluniju". I tek prije nego što sam posljednji put napustio planetu. Prenošenje tih znanja iz generacije u generaciju odvijalo se skoro svuda i.To su bila dva osnovna razloga zbog kojih su skoro svi savjesno aktualizirani plodovi rada znanstvenika epohe Babilona nestali s lica nesretne planete i. Dobro sam upoznat s nestankom te navike kod ljudi "posvećenih u umjetnost". a koji su nastali u Babilonskoj eri.

koji su se bavili istom oblašću umjetnosti. a njegovo planetarno tijelo je bačeno u vodu koja se razlijevala oko malog otoka na kome je planirana izgradnja manastira. to jest o "arhitekturi". kao što sam već rekao. početkom suvremene europske civilizacije. koji je nekada bio arhitekta. s dvojicom takozvane "braće". "novi" pravci u 201 . Hram. on je kasnije postao poznat. jedan drugi Europljanin je uočio te netočnosti i počeo sve više i više da se za njih interesira i da na njima uporno radi. istine radi. Na europskom kontinentu je takoñer nekoliko radoznalih ljudi primijetilo zakonomjerne netočnosti. ali. Na primjer. a sve to samo zato da bi se plagijatori pred svojim prijateljima mogli hvaliti. ili. odmah bi se svrstala meñu njegove sljedbenike i počela da radi. koji sam ti spominjao. ali oni neće naći ključ za njihovo razumijevanje sve do svoje smrti. istu takvu stvar. s kojima je trebalo da kao stručnjak. tj. iz nekakvog beznačajnog razloga koji proističe iz kristaliziranih posljedica jedne od osobina organa kundabufera pod nazivom "zavist". Ta njihova specifična karakteristika sastoji se u tome da su ti ljudi. zaista u njima nalazila odreñene fragmente onoga što je u njima bilo namjerno skriveno. i što je sačuvano iz babilonske epohe. ili radi postizanja nekog drugog haznamaskog cilja. reklo bi se. postavi temelje "baze hrama". čak. te je mogao u potpunosti da dešifrira djela skoro svih oblasti umjetnosti. još nisu bili svojstveni "plagijati" i koji zbog toga nisu mijenjali dijelove tuñih radova kako bi ih predstavili kao svoje. Taj monah Ignatijus je odrastao u Europi. meñu tvojim ljubimcima neprestano nastaju. kada se to bratstvo preselilo u Europu. Ipak. a koja su članovi kluba Pristalica Legomonizma specijalno stvorili u Babilonu. tu zakonomjernu nelogičnost u praksi objasnio samome sebi. taj monah na spavanju ubijen. po zadatku dobivenom od opata. ali tada je. on je već bio "punopravan brat" toga reda. koja su vrlo brižljivo istraživala te radove. Monah Ignatijus je bio spreman da svoje "otkriće" podijeli s drugim monasima poput sebe. bez cilja ili smisla. jedan monah po imenu Ignatijus.tako dalje. treba reći da neki ljudi iz suvremene civilizacije slute nekakvu tajnu skrivenu u djelima koja su imala sreću da u svom originalnom obliku budu sačuvana do naših dana. većina njegovih kolega. s jedne strane. ako bi neko od njih bilo gdje pronašao odreñenu "zakonomjernu nelogičnost" u proizvodima drevnog vremena i počeo da radi u svojoj oblasti umjetnosti na isti način ne bi li. Kasnije. Ipak. gdje je brojčano naraslo i njegovi članovi počeli da se nazivaju "Benediktancima". On je tamo stupio u bratstvo koje je postojalo na tom kontinentu pod nazivom "Tragači za istinom". može biti. ali kada je ušao u zrelo doba uputio se u Afriku ne bi li stekao nova znanja o profesiji koja je postala smisao njegove egzistencije. postoji i danas i mislim da se zove "opatija Sen Michelle". koje su iz drevnih vremena doprle do njih u radovima iz različitih oblasti umjetnosti. bio je u prilici da dešifrira znanja i korisne informacije skrivene u plodovima skoro čitave jedne grane onoga što se tada nazivalo "drevnom umjetnošću". u kopijama tih originala koje su napravljene tokom njihovog prenošenja iz generacije u generaciju zahvaljujući raznim časnim profesionalcima kojima. naravno. Na kraju ove moje priče o suvremenoj zemaljskoj umjetnosti moram da ti napomenem još jednu specifičnu karakteristiku onih predstavnika suvremene civilizacije koji su se posvetili famoznoj umjetnosti. Ponekad se dogañalo da su neka od tih radoznalih bića europske civilizacije. ili iz gluposti njihovih učitelja. Upravo zahvaljujući toj "specifičnoj" karakteristici psihe predstavnika suvremene umjetnosti. Taj mudri Zemljanin zvao se Leonardo da Vinci.

meñu ostalim profesionalcima sada postoji mnogo "novih pravaca u umjetnosti". oni pravci. kopita svih putnika kozmičkog broda "Karnak" iznenada postadoše "fosforescentna". Zbog toga. «sintetička umjetnost". Belzebub. kao i mnogi drugi "izmi"."umjetnosti". Hasejn i Ahun završiše svoj razgovor i takoñer počeše žurno da se spremaju. s druge strane. U tom trenutku. Fosforescentna svjetlost kopita poticala je od toga što su sveta načela Sveprisutnog Okidanoha iz strojnog odjeljenja bila usmjerena u sekcije broda i. 202 . Meñu putnicima započe žurba pred iskrcavanje. "kolorizam". Ti novi pravci poznati su pod imenima kao što su "kubizam". dok. "nadrealizam". Iako taj fenomen postoji meñu predstavnicima svih suvremenih oblasti umjetnosti. izazivala su potreban efekt. iz nekakvih razloga. koje su na odgovarajući način već postavile prethodne generacije. koncentrirana u njima u neophodnim proporcijama. stalno propadaju. "futurizam". od planete Revozvrander. tj. makar čak i samo radi mode. To je značilo da se brod "Karnak" nalazi nedaleko od svog odredišta. najviše su mu na udaru ljudi koji se bave «slikarstvom". koji su nastali na sličan način i nemaju ništa zajedničko. "formalizam".

Prije povratka. kada su se odvijali "procesi meñusobnog istrebljenja". vidio sam kako oni. prema njihovom računanju vremena. pratio što se na Zemlji dogaña. Moja posljednja posjeta planeti. ili teleskop. tj. U tim periodima sam ih toliko pažljivo promatrao zato što sam želio da sasvim pouzdano utvrdim uzroke tog užasnog fenomena. usvajali tokom više vjekova. meñuzvjezdana letjelica "Karnak" napustila atmosferu planete Revozvrander i uputila se natrag u zvjezdani sustav Pandeznoh. koji se nalazio skoro izvan granica do kojih dopiru direktne emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. s vremena na vrijeme promatram život njenih tricentričnih stanovnika. njihova užasavajuća potreba za uništavanjem. upravo prije svog povratka ovamo. dok sam kroz svoj veliki teskuano. Ranije sam već utvrdio da bića neke epohe nisu samostalno stekla nenormalne osobnosti svoje psihe. To što sam vidio vrlo me je iznenadilo. zahvaljujući specijalnim promatranjima koja sam na planeti Mars obavio toliko uspješno kao da sam se nalazio meñu njima. po čitave marsovske dane i noći promatrao sam različite manifestacije njihove psihe za vrijeme tih procesa. I. I Belzebub poče da priča o svom šestom i posljednjem putovanju na planetu po imenu Zemlja. koji su se skrivali u njihovoj čudnoj. kao i prije.Dragi. ne pomjerajući se s mjesta. bila je vezana za odreñene okolnosti. sjedajući kao i obično pored Belzebuba. ili više od tri stotine godina prema njihovom računanju vremena. rade nešto s odreñenim predmetom koji je ispuštao mali oblačak dima. Najpažljivije sam ih promatrao u periodima kada se manifestirala njihova glavna posebnost. zbog kojeg je čovjek na suprotnoj strani odmah padao i ostajao mrtav. tj. mili djedice. vraćajući se na planetu Karatas. obratio ovome sljedećim riječima: . njihovi preci su ih. Moraš znati da sam poslije svog prvog putovanja na Zemlju nastavio da. 203 . kako bi rekli na planeti Zemlji. dijete moje.Posjetio sam tu planetu šesti put nešto prije nego što će mi biti potpuno oprošteno i dozvoljeno da napustim taj daleki Sunčev sustav. Hasejn se. imao sam prilike da meñu tim neobičnim bićima provedem prilično mnogo vremena. budi kao i uvijek dobar i ispričaj mi još nešto o tricentričnim bićima koja naseljavaju planetu Zemlju. najmanje godinu dana prema našem. gdje sam došao na svijet i gdje se tako snažno osjeća biće Jedinosušnog i Predvječnog. Prethodna logička i psihološka traganja nisu mogla da mi pomognu u objašnjenju tog novog načina uništavanja. koja je obuzela tvoju maštu. primijetio nešto potpuno novo što je poslužilo kao uzrok koji me je naveo da poduzmem svoje šesto putovanje. Tako sam jednom. u centar Svemira. On poče ovako: . poslije dva «mjeseca". Čim bih se malo oslobodio.Poglavlje 31 ŠESTO I POSLJEDNJE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Kada je poslije dva "ornakra" ili. zato što nikada ranije nisam vidio takav način uništavanja sebi sličnih i nisam raspolagao podacima kojima bih logički objasnio kako oni to rade. ili bi neki dio njegovog planetarnog tijela bivao povrijeñen ili uništen. stekao sam prilično točna saznanja o svim putovima i sredstvima. koja se manifestirala povremeno. da ne kažem fenomenalnoj psihi. uz čiju su pomoć oni najefikasnije uništavali jedni druge.

koji je bio toliko mučan za čitavo moje biće — to jest da 204 . zbog čega naš brod nije mogao ostati neprestano na jednom mjestu zbog stalne opasnosti od sudara s drugim brodovima. proces istrebljenja u Afganistanu se završio. kako bih na licu mjesta riješio pitanje koje me je neprestano mučilo. moj dječače. I naravno. Dok smo se spuštali na površinu planete. te konstrukcije se takoñer nazivaju brodovima i neprestano plove u svim pravcima. ljudi dospijevaju u stanje koje sami nazivaju "podivljalošću". kao i uvijek na svom brodu "Mogućnost". ali nismo mogli eliminirati samu njegovu prisutnost. Mi smo. zato što su tvoji ljubimci izgradili mnogo najrazličitijih specijalnih konstrukcija za putovanja morem. Ipak. shvati što se dogaña i uvjeri se da se uništavanje sebi sličnih obavlja s velikom lakoćom i broj ubijenih neprestano raste. htio ne htio. na samom početku tih procesa oni se obično instinktivno uzdržavaju od tako neprirodnog ponašanja. kada svatko od njih počne da se osjeća u žiži dogañaja. odlučili smo da naš brod "Mogućnost" ukotvimo na neko usamljeno mjesto. on počinje instinktivno da cijeni vlastiti život. zato što time povećava šanse za vlastito spasenje. postala svojstvena suvremenim tricentričnim Zemljanima. Odlučili smo da spustimo na obalu azijskog kontinenta kako bismo lako mogli da stignemo do zemlje koja se zove "Afganistan". Dakle. riješili smo da se radi spuštanja uputimo na mjesto koje se zove "Sjeverni Pol". za vrijeme svog posljednjeg putovanja na Zemlju namjeravao sam da potpuno pojmim uzroke tog fenomena. tada još nedostupno njihovim brodovima. naravno mogli da učinimo naš brod nevidljivim za njihove organe vida. na nove načine uništavanja koje sam imao prilike da vidim. kao iz "dosade". uglavnom oko kontinenata. Bez obzira na to. zato što smo upravo pred polijetanje kroz naš teskuano jasno vidjeli da su se posljednji procesi uzajamnog istrebljenja odvijali u toj zemlji.pojavila se uslijed nenormalnih životnih uvjeta prethodnih generacija i najzad je. on. I pošto osjećanje samoodržanja postepeno postaje sve jače. iz prirodne želje za samoodržanjem. On vidi osobnim očima kako mogućnost da i sam u bilo kom trenutku pogine direktno zavisi od broja još živih neprijatelja i zato se u njegovoj mašti pojačava funkcioniranje impulsa koji se zove "kukavičluk". želeći da na njega najzad odgovorim i prestanem da razmišljam o tom fenomenu našega Svemira. daleko od mjesta koja su nedavno naselili tvoji ljubimci. U to vrijeme nisam imao nikakve posebne obaveze na planeti Mars. Moram da kažem da odnedavno na površini tvoje omiljene planete više nije lako pronaći odgovarajuće mjesto za slijetanje broda. te sam odlučio da bez odlaganja završim tekuće poslove i osobno se uputim na Zemlju. on nastoji da zajedno sa svojim suplemenicima uništi onoliko neprijatelja koliko je to moguće. Pošto smo namjeravali da sletimo u neku oblast blizu Afganistana. oni su se potpuno hladnokrvno. uslijed okolnosti koje od njih ne zavise. meñutim kasnije. igrali nekakvim predmetima i zbog toga ubijali sebi slične. Na kraju krajeva. Na taj način su ta nova sredstva uništavanja učvrstila u mojoj svijesti potrebu da utvrdim i sasvim pouzdano shvatim prave uzroke te fenomenalne nastranosti psihe. ali slični procesi su se i dalje odvijali upravo u tom djelu azijskog kontinenta. skoro povoljnim okolnostima. te je oni nepovratno slijede. Poslije nekoliko marsovskih dana poletio sam tamo. to logičko razmišljanje nije moglo da se primijeni iz prostog razloga što su se suprotstavljene strane nalazile daleko jedna od druge i u takvim. tada. jer je u takvim uvjetima nemoguće razmišljati staloženo i sačuvati zdrave sudove uz već oslabljeno mišljenje. svojstvene samo tim tricentričnim bićima. moj dječače.

da naglasim kako sam za vrijeme svog posljednjeg putovanja na tu planetu bio dužan da vrlo ozbiljno proučim i eksperimentalno provjerim ne samo pojedinosti individualne psihe pojedinih ličnosti. osim toga. već u onoj posebnoj formi svijesti koja se. još ne znaš za jednu fenomenalnu besmislicu. Radi tih ogleda morao sam čak da se udubim u proučavanje takvih grana sveopćeg znanja koje se kod nas nazivaju "saonolturiko". "gasometronolturiko" i "sakukinolturiko". svaka. kada sam bio slobodan od promatranja i istraživanja vezanih za moj glavni cilj. koja su te toliko zainteresirala. Za vrijeme tih putovanja nigdje se nisam dugo zadržavao. potpuno i neopozivo uvjerio da se uzrok neobičnosti njihove psihe ne nalazi u njihovoj običnoj svijesti koja im je svojstvena tokom onoga što oni nazivaju "budnim stanjem". mada je realna. ustalila u njihovoj prirodi i. koju je prvi put razmotrio Najsvetiji Ašjata Šimaš. koja je voljom slučaja odvojena od drugih visokim planinama. zadržava se kod njih u primitivnom stanju koje oni nazivaju "podsviješću". posjetivši skoro sve dijelove svijeta. u isto vrijeme. "Indija".shvatim razloge zbog kojih je psiha tih tricentričnih bića. koja su toliko draga tvome srcu. nisam se ograničio na istraživanje procesa koji me zanimaju i koji su se odvijali na tom kontinentu. nastalim prilikom uzajamnih odnosa pod utjecajem različitih kombinacija uvjeta njihove sredine. nazvan "Objektivnom Savješću". koji jedan s drugim nemaju ništa zajedničko. zahvaljujući svojim eksperimentalnim istraživanjima. postoji jedan opći oblik takozvanog «meñusobnog zvučnog općenja". razvijala je svoj vlastiti dijalekt. Možda ti.. i sve posebno oduhovljene dijelove moga Uma. kao što sam ti već govorio. isto kao ni odreñene nezavisne grupe na koje su se ljudi postepeno podijelili. koja je nedavno postala veća od svih. U početku. na drugim planetima našega Velikog Svemira. opet zahvaljujući nenormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života. koja se sastoji. gdje žive tricentrična bića. I naravno. izuzev u nekim nezavisnim azijskim zemljama koje su se zvale "Kina". kako bih imao više mogućnosti za uspostavljanje odgovarajućih odnosa sa Zemljanima svih «tipova" koji su pripadali raznim "nacionalnostima". tamo se pojavilo vrlo mnogo različitih "jezika". utvrdivši da u njihovoj podsvijesti još nisu sasvim atrofirali uvjeti za četvrti sveti impuls. te sam. upravo ona komponenta njihove psihe. 205 . zahvaljujući njihovom svakodnevnom životu. "mnoštvo jezika" je druga izuzetna odlika tih čudnih tricentričnih bića. kao u prethodnim slučajevima. i jednu poluazijsku-polueuropsku zemlju pod nazivom "Rusija". a posjetio sam takoñer. gdje sam sretao Zemljane raznih "nacionalnosti". evo u čemu: za "jezično općenje". Zbog toga nisam mogao tako brzo da se vratim na Mars. moje biće me potiče i nadahnjuje moje «Ja". Ubrzo poslije svog šestog putovanja ja sam se. «fiziologija" i "hipnotizam". Dajući ti informacije koje objašnjavaju rezultate onoga što iz raznih razloga postoji u prirodi Zemljana. što se dogaña i sada. moj dječače. meñu tvojim ljubimcima one su poznate kao "medicina". posvetio sam se izučavanju "jezika". Da. poznatu jedino na toj nesretnoj planeti. već i opažanje i manifestiranje psihe tih bića u njihovim grupnim reakcijama.. ili "dijalekata". To je. živio meñu tvojim ljubimcima tri stotine zemaljskih godina. Odabravši za glavno mjesto svoga boravka regiju u centru azijskog kontinenta pod nazivom "Turkmenstan". postala do te mjere "abnormalna". pa i najmanja nezavisna grupa. već sam u periodima zatišja mnogo putovao.

ako neko od tih bića mora da se seli na novo mjesto na istoj planeti. dok sam još bio tamo. čiji su potomci bili uzrok nastanka one izopačene funkcije u prirodi svih bića kasnijih generacija. koji savršeno znam osam njihovih jezika. Ti mnogobrojni "jezici" ne samo da nisu svima zajednički. već je i njihov jezik sačuvan do naših dana. već neki od njih čak ne odgovaraju mogućnostima njihovih organa općenja. oni nisu dali ništa vrijedno suvremenim stanovnicima te planete. bio je jezik na kome se govorilo u drugoj poznatoj i staroj državi. ne znam zašto.Zato u naše dane. koja je kasnije postala slavna. latinski. niti da shvati riječ koja mu je upućena. bio je jezik "usmenog komuniciranja" drevne zemlje. kao i zbog toga što su mogućnosti instinktivnog opažanja kod tih nesretnika na dugo atrofirale. U početku su ti predstavnici utjecajnih zemalja. svoj izbor ograničili na tri jezika: "starogrčki". Što se tiče starogrčkog . uslijed "anomalije" o kojoj sam ti govorio. i to iz sljedećih razloga. Čak i ja. Drugi jezik koji je ponuñen kao zajednički za čitavu planetu. koji u tom pogledu imam daleko veće mogućnosti nego ta bića. s njihovim ograničenim potrebama nisu mogli da stvore jezik s bogatim rječničkim fondom i. kada su se predstavnici raznih moćnih suvremenih zajednica okupili kako bi izabrali jedan od tri jezika. samo karakterističan primjer svih "nesuglasica" uopće. nalazeći se nedaleko od uobičajenog mjesta boravka. i za koji inače rado daju sve što poželiš. Sačuvane su ne samo "znanosti" koje su stvorili stari Grci. mada je latinski kasnije postao jezik za široku upotrebu. meñutim shvatili "apsurdnost" takve situacije i nedavno. osim nekoliko specijalnih riječi. ono ne može da razgovara s ljudima iz nove sredine ukoliko ne nauči njihov jezik. Naravno. Dakle. nisam bio u stanju da izgovorim neke riječi. Ponekad je netko od tih gubitnika. kao što sam ti već ispričao. Zemljani su. budući da nije u stanju niti da pita o onome što mu je potrebno. ponekad bih se za vrijeme putovanja našao u situaciji kada nisam mogao da nabavim čak ni hranu za svoje konje. zbog neizbježnih nesuglasica. upravo zahvaljujući njoj. a koje je Priroda specijalno prilagodila tom cilju. koji žive u ovom ili onom gradu i zna sve "jezike" na kojima se u tom gradu govori.i tada. tj. koju su formirale. Glavni cilj okupljanja tih predstavnika najvažnijih suvremenih država bio je da izaberu jedan od postojećih jezika i da ga učine zajedničkim za čitavu planetu. čobani. od male grupe azijskih ribara.tu funkciju oni nazivaju "seksualnošću". Latinski su smatrali jezikom sa siromašnim leksikonom. kao što sam ti već govorio. koji se zovu «glasne žice". "latinski" i jezik koji je suvremeni čovjek nedavno smislio "esperanto". ni njihove razumne namjere. Čak i ja. nikako nisu mogli da se zadrže ni na jednom od njih. koje se dogañaju meñu njima. Prvi od ova tri. postaje apsolutno bespomoćno. Čini mi se da će biti korisno ako ti ispričam nešto više i detaljnije o tome zašto su te nesuglasice s konkretnim povodom.koji je zahvaljujući bogatstvu svog leksičkog fonda mogao da postane univerzalni jezik za čitavu planetu pošto su drevni ribari. nisu dali nikakav rezultat. kao i obično. njeni predstavnici su dugo vremena u svijetu bili poznati kao stručnjaci za "pronalazak znanosti". dužan da se iz nekog razloga preseli na drugo mjesto. male grupe azijskih čobana. Ali. moj dječače. predstavnici raznih utjecajnih država okupili su se kako bi pronašli način za rješenje tog problema. svi njihovi impulsi želje za razvojem bili su sasječeni u korijenu .rastojanje koje približno odgovara našem "klintransu" . bez obzira na to što su mi džepovi bili puni onoga što oni nazivaju "novcem". nastale. ni početak koji je mnogo obećavao. takvo zlosretno tricentrično biće. udaljeno najviše šest milja . stvarajući fantastičnu 206 . koja će sasvim ojačati i postati suština tvojih sadašnjih ljubimaca.

nauku. kada sam pristupio izučavanju onoga što je tada bilo moj osnovni cilj. čiji su se predstavnici okupili da zajednički naprave jednoglasan izbor jezika koji će biti zajednički za čitavu planetu. u dano vrijeme zahtijeva veća količina vibracija. tj. koji su odbacili starogrčki. bez obzira na svu svoju beznačajnost. moj dječače. očekivana suglasnost u odreñivanju jezika koji bi bio jedinstven za čitavu planetu nije postignuta. razmišljali otprilike ovako: Sile nebeske! Kako bi mogao čitav svijet da koristi jezik koji se govori u jednoj tako beznačajnoj zemlji koja nema čak ni dovoljno oružja da ravnopravno sudjeluje na našim "meñunarodnim susretima"? Naravno. Grčki se i sada govori u maloj zemlji koja se zove "Grčka". kako oni kažu. "tisućujezična hidra". u radnom kabinetu. koja je tokom vremena počela da odreñuje osobine njihovog budnog stanja. Tako sam. ti predstavnici. kako bi rekao naš učitelj Nasradin Hodža. ipak može da posluži visokouvaženom Nasradinu Hodži kao materijal za viceve. smislili za nju veliki broj odgovarajućih riječi koje su se sačuvale sve do danas predstavnici moćnih sila nisu odabrali ni taj jezik iz razloga koji potiču iz osobnosti njihove čudne psihe. oni suvremeni Zemljani. koja se nalazi u ovom ili onom dijelu svijeta. potpuno ustanovio uzroke što su stvorili toliko neobičnu psihu u prirodi tricentričnih stanovnika te planete. Treći jezik koji je razmatran kao eventualni zajednički jezik za čitavu planetu. Ukratko. Bilo mi je jasno da tu dobrovoljnu pomoć treba da dobijem od najrazličitijih tipova tricentričnih bića. tj. postaje za izvjesno vrijeme "značajna" ili "velika". nastalih iz zračenja izazvanih procesom svetog raskoarna. iako su potomci starih Grka. koji su predstavnici "visokorazvijenih" zemalja. čak i bez uobičajene svañe. tom prilikom sam se neočekivano sukobio s jednom vrlo ozbiljnom teškoćom. a relativno mala planeta. ne znaju ništa o pravim razlozima zbog kojih ova ili ona zemlja. Zato su. već je odreñuju isključivo privremena svojstva onog dijela površine planete gdje se u cilju uzvišenog univerzalnog strogoautoegokratskog procesa i u suglasnosti s harmonijskim kretanjem čitavog Sunčevog sustava. na samom početku svog boravka meñu njima. Oni čak i ne slute da razlog za tako nešto nije u vrlinama grañana te zemlje. kojima raspolažu "važnije" zemlje. potpuni apsurd je i dalje trajao. pošto su svi ti predstavnici moćnih sila sa svojom kratkom pameću odmah došli do zaključka kako je esperanto nepogodan za njihove ciljeve. 207 . ne raspolažu onom količinom "oružja" i "brodova". "veliki". najvjerojatnije. onaj koji oni nazivaju esperanto. "s pjenom na ustima" kako oni kažu. Njima nikada nije palo na pamet da se jezik praktično formira vjekovima. Ona se sastoji u tome što su te skrivene osobine njihove podsvijesti mogle da se objasne samo uz njihovu dobrovoljnu pomoć. tj. Pronalazači esperanta su zamislili da takav jezik. ostaje. pa i tada samo u slučaju kada ljudski život protječe više ili manje normalno. i kada sam shvatio neke skrivene detalje njihove psihe. takoñer je bio odbačen. koji se tamo odvija. ali njeni stanovnici. pomoću njihove svijesti. Taj novi pronalazak koji se zove esperanto. poput suvremenih «znanosti" može umjetni da se sklepa. koji su ovdje počeli da se formiraju od nedavno. slična njihovoj osobnoj. Suština je u tome što su svi koji su se okupili da odlučuju o problemu zajedničkog planetarnog jezika bili predstavnici naroda koji su tek u periodu suvremene civilizacije postali "moćni" ili.

sljedeći silu navike . uz sve unutrašnje i vanjske manifestacije njihove prirode. A to je dovelo do nastanka osjećanja. Pošto su zavladale te osobine. svi drugi odnosi meñu njima "na ravnopravnoj osnovi". zasnovan na njihovoj podijeli na "kaste" ili "klase". pojavio se taj nenormalni oblik njihovih meñusobnih odnosa. nalazeći se meñu tvojim ljubimcima. i o kome sam ti već govorio. Zbog toga su razlozi za izražavanje životnog impulsa "griže savjesti" postajali meñu njima sve češći. Radi se o tome da sam na početku svog šestog putovanja. zbog kojeg su iz njihove prirode nestale podloge. dovela do čestog ponavljanja potpune disharmonije u funkcioniranju njihove psihe i postepeno postala uzrok. ili "podanički". koje su po samoj svojoj suštini neophodne svakom tricentričnom biću našega Velikog Svemira za izražavanje iskrenosti. A ako netko svoju kastu smatra nižom od drugih. Zahvaljujući tome. Moram da ti kažem da su moja kasnija specijalna traganja pokazala da su razlozi. svojstvenog prirodi tricentričnih bića i nazvanog «samozavaravanjem". sve što je bilo potrebno da se u njihovoj prirodi uspostavi životni impuls nazvan "iskrenost". «lažna skromnost". kako oni kažu. potpuno suprotne "organske osobine". čak i prema samome sebi. to je postepeno dovelo do toga da su se u njihovoj prirodi kristalizirale dvije osobite.da potiskuju i koče svaku "samokritiku". koji je uspostavljen mnogo ranije. pokretane prirodnim stimulansima iz neke od "oduhovljenih lokalizacija". sličnih onima koja proističu iz "istinskog duga". čak i kada bi to htjeli. I tada se. njihov unutrašnji duševni mir i uobičajeni formalni meñusobni odnosi počeli su da se razvijaju. posebno odnedavno. ukoliko netko tko pripada kasti koja sebe smatra višom od drugih. čija su manifestiranja malo po malo prestala da zavise od obične "svijesti" ili «podsvijesti". zbog kojih su ljudi izgubili sposobnost da budu iskreni sami sa sobom i sa drugima. a koji je svojstven svim tricentričnim bićima. bili su potpuno paralizirani. koja sve više i više obuzima njihovu unutrašnju organizaciju. "snishodljivo ignoriranje". i to uvijek i u svemu. prema ostalima pokazuje impulse nazvane "nadmenost". "griža savjesti". Zbog toga je nemoć. Kada im je postao svojstven običaj da ove ili one ljude svrstavaju u različite štetne kaste. na takav način da je postalo sasvim obična stvar da. što neizbježno vodi ka potiskivanju i gušenju "negativnog načela". kod njega se neizostavno javljaju impulsi kao što su "samouništenje". U isto vrijeme. već ni sa samima sobom. kao razlog što su u njihovoj prirodi prestale da postoje podloge za "sposobnost da se bude iskren" s drugim bićima. "prezir". sljedeći jedan od misaonih dijelova svoga bića. jedan oduhovljeni dio njihove prirode nije mogao kritizirati drugi dio i da o njemu sudi nepristrano. već je atrofiralo do te mjere da oni sada više ne mogu. na taj način. uvijek manifestira to neprijatno osjećanje "griže savjesti" i oni počinju . kao što je dokazano. shvatio da u njihovoj prirodi s jedne strane.najprije svjesno. Te dvije osobine vode ka tome da se ljudi jedan prema drugome odnose ili «nadmeno". Uzrok atrofije onoga što je neophodno za iskrenost sa samim sobom leži u poremećaju unutrašnjeg sklada njihove opće psihe. 208 . različiti. u to vrijeme. sve njihove vanjske i unutrašnje manifestacije uobičajenih životnih procesa. postoje uvjeti za dalju kristalizaciju životnog impulsa nazvanog "kajanje" ili.Meñutim. sve manje i manje su ličile na to kako te manifestacije treba da izgledaju kod tricentričnih bića. a zatim. da budu iskreni ne samo s drugima. sličnim njima. S druge strane.

ali vremenom su se zreli ljudi. "unutrašnjim preživljavanjima". naravno. postepeno izrodili. koju svatko od njih treba da ima. pošto joj se posvete. postoji još jedna s čijim predstavnicima tvoji ljubimci postaju automatski otvoreniji nego s liječnicima. Na taj način. kako oni to zovu. vezanim za razna sredstva za izbavljenje od svakojakih. izgubili sposobnost da svoje vanjske ili unutrašnje obaveze izvršavaju samostalno. što mi je iznad svega bilo potrebno za moja znanstvena istraživanja. prinuñeni su da se stalno kontroliraju kako bi izvana odgovarali svojoj ulozi i zato nikada ne mogu da vode računa o svojim unutrašnjim realnim impulsima. ti liječnici ponekad dolaze. on. koji bi trebalo da budu ono što su naši "zirlikneri". on prepisuje te lijekove. moj dječače. kao i sve ostalo na toj neobičnoj planeti. kako oni kažu. posebno kada se radi o njihovim. odlučio sam da iz jednog prostog razloga ne odaberem nju: njeni predstavnici.sredstva. tj. U naše vrijeme. uzgred. Osim te profesije. Ti vjerojatno već dobro znaš da su naši zirlikneri na planeti Karatas. i postali krajnje čudni. moram da ti objasnim tko su suvremeni «liječnici". gdje se već pojavio razuman život. I kada mlad čovjek postane odgovoran profesionalac i netko mu se obrati za pomoć. koji se nazivaju "duhovnicima". "ulizivanje" i mnogi drugi te vrste. ili iz nekih drugih razloga. Zato sam. Prije svega. "bolesti" . te osobine. koje su postale dio njihove prirode. Prije svega. zove u pomoć liječnike. tako da on više nije u stanju da izvršava svoje obaveze. postepeno su tvoje ljubimce dovele do gubitka navike da budu iskreni sa sebi sličnima. a svi oni zajedno razjedaju njegovu prirodu. koji su se posvetili toj profesiji. tj. Prije nego što krenemo dalje. odgovorne ličnosti koje su dobrovoljne preuzele na sebe ozbiljne obaveze prema stanovnicima svoga "okruga" i potpuno svoj život posvetile tome da u cilju ispunjavanja životnih obaveza pomažu onima koji su uslijed privremenog rastrojstva u funkcioniranju svoga planetarnog tijela. tada bih mogao da iskoristim priliku i pitam ih o svemu što je apsolutno neophodno za moja istraživanja i tako prikupim potreban materijal. moram da ti kažem da su i na Zemlji profesionalci koje zovu liječnicima bili skoro isti kao naši zirlikneri i radili skoro isto što i oni. koja na toj planeti svaka nepismena baba uvijek propisuje i upotrebljava u te svrhe. ako u funkcioniranju planetarnog tijela nekog tvog ljubimca doñe do poremećaja u bilo kom smislu. najzad. slikovito se može izraziti riječima visokopoštovanog Nasradina Hodže: "Od njih ima koristi koliko i od jarca mlijeka". naselivši se meñu tvojim ljubimcima odlučio da odaberem takvu profesiju koja bi mi pružala mogućnost da s njima automatski uspostavljam odnose u kojima bi oni mogli da budu u izvjesnoj mjeri iskreni. dobrovoljnom izvršavanju preuzetih obaveza."poniznost". Nema spora. Ta profesija više ili manje odgovara onome što se kod nas naziva "zirlikner". Ali. ono što se naziva "sviješću o sebi kao ličnosti". Bez obzira na to što je ta druga profesija mogla da mi pruži više materijala za moja istraživanja. treba da znaš da većinu suvremenih liječnika čine oni koji su za vrijeme pripreme za taj posao vrlo uspješno sebe "nafilali" najrazličitijim informacijama. 209 . izgubljena je i sama sposobnost za iskrenost čak i u odnosima izmeñu predstavnika iste kaste. isto kao i na drugim planetima našega Velikog Svemira. Eto zašto se moj izbor zadržao na profesiji koja je sada poznata kao "doktor". način na koji oni pomažu i na koji se izražava njihova suština u izvršenju duga.

i kvaliteta pomoći. poznatih u to vrijeme. dobro. Oni tamo postoje u ogromnim količinama i pod raznim nazivima.. razumjet ćeš me ako ti ispričam ono što je meni ispričao jedan čovjek koji se upravo bavio profesijom farmaceuta. Suština je u tome da kod tih stručnjaka i intenzitet želje da drugima pomognu. bio vrlo prijatan i.. Bio je Židov i ispovijedao judaizam. sprijateljio s profesionalnim apotekarom. zavise isključivo od "duha" kuće u koju su pozvani. kada u svome poslu postane odgovoran praktičar. A kasnije. i kada počnu da ga pozivaju bolesnici. Ali ako dom onih. postoji još nešto o čemu svakako moram da ti ispričam. po svojoj prirodi. Od tog mirisa se na licima većine suvremenih liječnika pojavljuje ono što se naziva "udvoričkim izrazom" i oni. ipak. 210 . ljubazan. Ako kuća u koju su pozvani miriše na ono što se zove "engleske funte". dok korača ulicom. kako to oni zovu. što se kaže. zato što. sva njegova pomoć sastoji se u povećanom trudu da se sjeti nekog od tih lijekova. zasnovanom na informaciji vezanoj za izuzetne osobine psihe tih suvremenih stručnjaka s planete Zemlje. već i čitavim svojim vanjskim izgledom doktor pokazuje "pseću odanost". ili ću vas zgaziti kao bubašvabe! Zar ne vidite tko ide? Ne makar tko. brzo potpisao potvrdu još jedan njemački pronalazak . tko zna. pošto doñe k sebi. Osim toga. roñaci bolesnika odlaze s njim u suvremenu «apoteku". prije svega zavisi od "socijalnog statusa" pacijenta.. njen poznavalac koji ima najveće obrazovanje!" Sada je pravi trenutak da ti ispričam nešto o "lijekovima" koje sam već spominjao. što bi se reklo. Ta osobita svojstva zemaljski profesionalci stječu čim dobiju zvanje «diplomiranih" liječnika i njihova obaveza postaje pružanje medicinske pomoći svima.poslije čega doktor žurno napušta tu kuću. miriše na "devalvirane njemačke marke". Dogodilo se da sam se u jednoj od dvije prijestolnice te zemlje. do svog zrelog uzrasta naprosto nauči napamet što je moguće više najrazličitijih naziva meñu tisućama medikamenata. donekle. niti koje od njih možeš da im preporučiš. Prije svega. unutrašnja želja da se ukaže pomoć javlja se jedino zato da bi stradalnik. već predstavnik prave znanosti. Što se tiče toga kako se i od čega prave te "miksture". kada u drugom slučaju doktor napušta kuću onoga kome je njegova pomoć bila potrebna. prema shvaćanjima te planete. gdje apotekar priprema traženu "miksturu".Za razvoj tvoga intelekta bit će vrlo korisno ako se tvoj um obogati «logičkom komponentom". a zatim. Kada je recept napisan. njegov hod i svi mišići njegovog lica izražavaju otprilike ovo: "Čuvajte se vucibatine. kojima je ona potrebna. a prema preporuci suvremenih medicinara obični ljudi se njima kljukaju u uzaludnoj nadi da će se izliječiti od svojih bolesti. Taj apotekar je. jednom se i ti možeš naći na toj neobičnoj planeti meñu čudnim narodom i tada nećeš znati što da radiš sa svim tim bezbrojnim lijekovima. Ta priča se odigrava u vrijeme kada sam često posjećivao jednu ogromnu zemlju koja se zove "Rusija". već bio u godinama. zatim on ispisuje naziv lijeka na komadiću papira koji se zove "recept". sa zvaničnim titulom "doktor". Intenzitet doktorovog rada. on je. kod kojih je zemaljski zirlikner pozvan radi pružanja pomoći. koje se sprema za profesiju liječnika. "podvijaju rep".. u gradu pod nazivom "Moskva". s uputom kako takozvani "pacijent" treba da unosi te lijekove u svoje planetarno tijelo. onda ne samo da raste unutrašnja želja da se u najvećoj mogućoj mjeri pomogne stradalniku. Na ovom mjestu moram da ti kažem da.. moraš imati na umu da svako mlado tricentrično biće. i od pari očiju koje ga kraj bolesničke postelje promatraju..

a mi ga moramo prodavati za pet.Tučem prženi šećer kako bih prema ovome receptu – on mi pruži komadić papira pod nazivom "recept" – pripremio lijek koji ima veliku primjenu u medicini. kao što vidite. ne znam zašto. u sobi u produžetku. koristio priliku da s njim malo proćaskam o raznim stvarima. . nazvanoj «laboratorija". tako da je sasvim jasno da zbog pet kopejki nitko ne želi ispasti budala. ne . ma koliko ga promatrali pod mikroskopom.reče on sarkastično.Zato .Naravno da nema nikakvog šećera. I objasni mi sljedeće. . vidjeh da prženi šećer ne spada u njegove ingredijente. Nema nikakvog prženog šećera. koji sadrži opijum. Ako se u prašak doda pravi opijum. Taj prašak se zove "Doverov prašak" zato što ga je smislio neki Englez po imenu Dover i uglavnom se koristi protiv kašlja.prekori me moj dobri poznanik sa širokim osmjehom na licu. već se može otvoriti čitava apoteka. samo za Rusiju ga ne bi bilo dovoljno. a kao što znate. Ali.. . U sastavu toga praška ima samo dva postotka kinina. Pogledavši recept koji mi je dao. iako se i dalje tobože smješkao. skoro na svim kontinentima apotekari uglavnom . obavezno sam posjećivao svog poznanika u njegovoj apoteci i. prženog šećera i malo kinina.. kada sam svratio u njegovu "laboratoriju" vidio sam da on nešto tuče u avanu i. Stotine tisuća paketića toga praška upotrebljava se svakodnevno u čitavoj zemlji. takve analize. farmaceuti su smislili drugu recepturu prema kojoj se prašak lakše pravi.Židovi. o kojima govorite. 211 . a poznat je kao "Doverov prašak". Eto zašto taj prašak pravimo od sode. onda bi jedan paketić koštao osam kopejki. nikada se i nigdje ne rade.upitah ja Kakva analiza? . umjesto onoga što je propisao doktor Dover. Ako ćemo pravo. opijum nije jeftin. Uvijek kada sam odlazio u drugu rusku prijestolnicu. svi ti sastojci su jeftini. On odgovori: . Istina. I onda.Taj Doverov prašak je iz nekih razloga vrlo popularan u Rusiji i koristi ga skoro čitavo stanovništvo naše nepregledne imperije. A što ako se uradi analiza? .. kao što obično biva u takvim situacijama. a naš prašak.odgovori mi on s dobrodušnim osmjehom. Tu nisam izdržao i prekinuh ga: Što to znači? Može li se umjesto praška koji je napravio Dover smućkati bilo što i to prodavati? Naravno. upitah ga što radi.. i ja izrazih čuñenje i zbunjenost: zašto on to radi. a nikome ne može da nanese štetu. ima potpuno istu boju kakvu treba da ima prema originalnoj formuli doktora Dovera.Dodat ću da su u naše vrijeme.. čak i kada bi se sakupio sav opijum s cijele zemaljske kugle. ali on zamjenjuje izvjesnu količinu opijuma. . kinin je prilično skup. Jednom.. Isto je i s ukusom: uglavnom zahvaljujući kininu u sastavu našeg praška. Osim toga. -Potpuna analiza jedne jedine doze praška koštat će toliko da se za taj novac može kupiti ne samo pola metričke cente praška.Razlika se može otkriti samo prema izgledu i ukusu. njega je apsolutno nemoguće razlikovati od pravog. njega je potrebno malo.

objasnila "što se s njim dogaña" i zbog "čega" mu se na licu.mladić koji je završio školovanje na fakultetu i tako stekao svoja znanja o takozvanoj "strukturi materije" iz knjiga što su ih proizveli njemački "znanstvenici". treba da napravi analizu Doverovog praška. ukoliko neki element nedostaje. naravno. U tim njemačkim knjigama. njega službeno imenuju na dužnost kemičara-analitičara. mladić dobiva zvanje «kemičara-analitičara". i u tom priručniku nalazi mjesto gdje su zapisane formule svih prašaka te vrste. naravno. po završetku školovanja. I eto. I dobije ga da bi utvrdio da li je taj prašak. pa čak i u svakom srezu postoje zaposleni stručnjaci te vrste. Uzmimo na primjer. toplini. Znači. sve formule. u stvari. naročito u posljednje vrijeme. takoñer napravljen u Njemačkoj. pojavljuju bubuljice dobro poznate suvremenoj medicini. moj poštovani doktore.. ukusu. iz kojih se elemenata sastoji svaka materija i navedene su.nastavi taj simpatični farmaceut . taj službeni kemičar-analitičar dobije zadatak da izvrši analizu Doverovog praška. Radi toga on vadi iz svog stola "farmaceutski priručnik". ima svoje kemičare-analitičare. moj dječače. ti njemački "znanstvenici" proizvode veliki broj naučnih knjiga. razlikovanje prema boji. iz kojih je on usvojio svoja znanja o "strukturi materije". takoñer. "maminog sinčića". ti suvremeni zakržljali nasljednici starih Grka imaju običaj. junošu s obaveznim bubuljicama na licu.. Kao u "analitičkoj kemiji". i u što se oni razumiju? Ne? Onda čujte. Taj mladić. a kada se isprazni mjesto. 212 . Pojedini jednostavni metodi razlikovanja materija takoñer su uključeni u te njemačke knjige. Oprostite. kao i promjene. a bubuljice ima zato što njegova mamica smatra sebe "lijepo odgojenom" i misli da bi bilo nepristojno ako bi svome sinu. moram da primijetim kako su tvoji ljubimci. dragi doktore. I zaista. da škrabaju razne "znanstvene knjige" iz svih predmeta. o svim tim načinima pričaju naše babe sjećajući se "dobrih starih vremena". od kada sam postao profesionalni doktor. zato što je ta riječ našeg dragog Ahuna jednom navela na žalostan nesporazum. i što znaju ti kemičari-analitičari? Da li vam je poznato kakvu obuku imaju ti stručnjaci na tako odgovornim mjestima. a za to su mu potrebne upute koja su proizveli uglavnom "znanstvenici" iz Njemačke. ukusu i boji ne razlikuje od Doverovog praška. I onda se dogodi da prije nego što pristupi samostalnom radu. i nekadašnji mamin sinčić uz pomoć mikroskopa utvrñuje ima li neka svinja trihinelu ili ne. U tim knjigama je opisan i vanjski izgled materije. on privremeno ode na praksu gdje pomaže lokalnom kemičaru. kao i kod drugih momčića. čija svijest još nije sazrela. A sada slušaj što je rekao moj ljubazni apotekar. uči na fakultetu da bi postao stručnjak u oblasti analitičke kemije. uobičajenom kod njih. prije nego što nastavim priču o apotekaru. kao i na drugim kontinentima. koriste njihovi radovi. pošto se vratio. Drugi put ću ti ispričati o zvanju "doktor". na primjer. koji svaki diplomirani kemičar-analitičar mora imati pod rukom. isto se dogaña i u drugim oblastima zemaljske znanosti. koji se po vanjskom izgledu. Uzgred. bubuljičavi "mamin sinčić". krivotvorina. Dakle . rečeno je. i s tim riječima apotekar izañe. moj dječače. tako da se skoro svuda u Europi. počeli da me nazivaju "doktorom". A što oni. predstavljaju. ukoliko su prisutni svi elementi.Svaki grad.

što ulazi u njegov ustroj. Jedan zato što se njegova vrla ljepša polovina danas sprema da podari Božjem svijetu još jedna usta." I formulu iz njemačkog farmaceutskog priručnika. A ne može ni biti nikakvih nesporazuma. Analiza je pokazala da se on sastoji iz. Sve što se traži od moga lijeka . Ukratko. što je koga briga? Ako ćemo pošteno. naravno. povećanim ili smanjenim. U svakom slučaju. nikada nećete naći nekoga tko bi zbog praška od pet kopejki napravio toliku zbrku.. drugo. koju je podvrgao analizi. njegov organizam se ubrzo na njega navikava i ako jednom prestane da uzima opijum. on se. kao "gradski kemičar". zato što svi za njega znaju i mnogi pričaju kako nema ničega boljeg protiv kašlja od njega. on je morao da uništi.. prodajem ih. zato što u njemu nema opijuma. službeno lice i za njega je krajnje nepoželjno da stekne neprijatelje u sredini u kojoj živi. 213 . A takva vjera se kod čovjeka javlja jedino onda kada je lijek vrlo poznat i kada svi govore kako on odlično pomaže protiv ove ili one bolesti.. poznato suvremenoj medicini ne može biti korisno ako se u njega ne vjeruje. a drugi zato što danas treba da ide na sud u vezi procesa protiv šofera optuženog da mu je oteo kćer. tokom svih tih godina nijednom nije bilo nesporazuma povodom tog našeg Doverovog praška. makar zato što ne sadrži materiju koja je po organizam štetna. pripremljenog po receptu doktora Dovera. iskreno rečeno. svaki prolaznik na ulici treba da vikne od sveg srca: "Živjela nova formula Doverovog praška!" On je bio spreman da govori dalje. nalazi na tom spisku. Nažalost. A vi dobro znate svojstva opijuma. zaključio sam da nijedno sredstvo.. A kako je on pripremljen. i naš vrli kemičaranalitičar osjeća savršeno spokojstvo zato što nitko ne zna da on analizu nije ni obavio. oba moja pomoćnika su danas odsutna. Zar na svijetu postoji samo ta doza Doverovog praška na kojoj je on izvršio analizu? Pa. tu dozu praška. ali u tom trenutku dečko iz apoteke donese čitavu gomilu recepata. s namjerno malo promijenjenim izvjesnim ciframa. prepisuje na memorandum. A s našim praškom mu se ništa slično ne može dogoditi. nema razloga za uzbunu. vjerujte mi. pošto je tokom svih ovih godina kroz moje ruke prošlo mnogo lijekova. Osim toga. jest Doverov prašak. ja već trideset godina pripremam ove praškove prema našem "receptu" i. a.jest da ga smatraju efikasnim. poštovani moj doktore. te on prekide svoj govor i reče mi: Oprostite. Zatim naš visokoobrazovani kemičar-analitičar uzima iz svog stola službeni memorandum i piše: «Prašak koji nam je predat na analizu. Isto je i s našim praškom: dovoljan je već sam naziv "Doverov prašak". zato što je on. prisiljen sam da prekinem paše prijateljsko ćaskanje i pozabavim se realizacijom ovih bezbrojnih narudžbina. naš novi ustroj je mnogo bolji od pravog. jedan od sastojka praška jest opijum. jer je on jedini službeni kemičar-analitičar u gradu. Osim toga. dragi moj doktore. Na primjer. zato što je Doverov prašak svuda poznat i smatra se odličnim sredstvom protiv kašlja.. počet će da osjeća nepodnošljive patnje. prema Doverovoj formuli. prema svim izvršenim testovima. Ispisani memorandum šalje onome tko je poslao Doverov prašak. niti drugih materija štetnih za organizam. pa ipak. Ukoliko ga čovjek koristi dovoljno često..Pošto je Doverov prašak svima poznat. Pa čak i kada bi neki od naših prašaka uzeo da analizira prvoklasni kemičar-analitičar iz nekog drugog grada. On to radi prije svega zato da bi svi znali kako mu rezultati analize nisu pali s neba. čak i u malim dozama. već su plod ispitivanja. poštovani doktore.

bez obzira na to što je neusporedivo normalniji od njih i što je njegov Um po svojim osobinama daleko iznad njihovog. oni su takoñer zapazili da ono ima ljekovit efekt. koje se zovu apoteke. Osim toga. izdvaja se iz kininovog drveta. zato što ti ljubazni stručnjaci mogu da dodaju u lijek i nešto što bi za tvoje planetarno tijelo bilo otrovno . opet imitirajući stil i čak Belzebubovu intonaciju. a u podne realiziraju sve napisane recepte. koja je došla iz dubina vjekova. Pamti da su meñu tisućama poznatih medikamenata koje propisuju liječnici. ali uskoro se taj pronalazak proširio po čitavoj planeti i postao uobičajen način obraćanja prema svim suvremenim liječnicima. koje je nedavno smišljeno za označavanje zemaljskih liječnika. iako liječnici u svojim receptima navode doze materija s mudrim nazivima..tako da uvijek mogu da razlikuju te otrovne lijekove od običnih medikamenata. što ulaze u ustroj nekoga lijeka.Taj nesretni nesporazum se dogodio ovako: 214 . . ukus i miris. Belzebub se okrete Ahunu i reče mu: . prave na isti način kao i prašak doktora Dovera. Treba naglasiti da ih je taj pronalazak čak i više nego drugi faktori kojima je dodavan. Po mom mišljenju. moj dječače. ovakvo pravilo: da se na etiketama s lijekom koji sadrži toksične materije nalazi ono što oni nazivaju "mrtvačka glava" . s nepromjenljivom upornošću vodio u zabludu i iz godine u godinu pretvarao njihovo. za bića s normalnim Umom utvrñeno je. barem ćeš znati da. I treća materija.Ali. Jedan od tih medikamenata. i bez toga oslabljeno mišljenje u nešto "pihtijasto". samo tri. Tada Ahun. jednom na toj planeti našao u vrlo neprijatnom i.razumije se greškom. ljekovita svojstva ricinusovog ulja i danas se koriste. Stari Egipćani su ga koristili prije tisuću godina za balzamiranje svojih mumija. Zbog te riječi "doktor" se čak i naš Ahun. Ono je takoñer smišljeno u Njemačkoj. a i to samo ponekad . ti vrli profesionalci unose u njih dodatke koji mijenjaju boju. koji ponekad pokazuje blagotvorno djelovanje .u izvjesnoj mjeri korisna za planetarna tijela suvremenih tricentričnih bića.jest materija. kako bi se u toj značajnoj zemlji istakle zasluge nekih ljudi. uzimajući rastvor iz zajedničkog burenceta i prašak iz tegle. Ako se zaista nañeš meñu tim svojim ljubimcima. Ponekad se čak dogaña da rano ujutro ti dobri apotekari pripreme čitavo burence nekog rastvora i veliku teglu nekakvog praška. Kako bi unaprijed pripremljene miksture izgledale točno onako kako treba. S tim riječima. točnije. idiotskom položaju.Ispričaj nam.. aktivni elementi materije koju su prvi žitelji Maralplesija dobili od zrna maka i koje su oni prvi nazvali "opijum". kako se dogodilo sve ono što te je potom natjeralo da nekoliko godina gunñaš i sikćeš kao nekakva baba. starino. Svoja znanja o "ricinusovom ulju" Egipćani su dobili od Atlantiñana koji su pripadali učenom Društvu Akladansa. slušaj ovo što ću ti ispričati o zvanju "doktor". dosta o tome. Bez obzira na to što sam rekao. čak. te ljekarije se u zvaničnim ustanovama. Druga materija naziva se "ricinusovo ulje". naravno slučajno. savjetujem ti da budeš krajnje oprezan sa ljekarijama te vrste. A sada. bit će mnogo bolje ako nam o tome on sam ispriča. poče da priča.

On je u svojoj zemlji bio poznat kao jedan od najboljih stručnjaka za ukrašavanje lica svojih klijenata "ožiljcima". doći ovamo. kako oni kažu. Pasivna polovina toga para bila je. Njegova profesija je." I tek kada on doñe k sebi od napada histeričnog smijeha. kako bi rekli tvoji ljubimci. Prošlo je još pet minuta. u sobi pored moje ili. Kao i ja. gubeći svijest. jurnuo sam van i odmah pomislio: "A gdje sada da idem?" Iznenada se sjetih da nedaleko od našeg hotela živi netko koga svi zovu «doktor" i ta titula je čak ugravirana pored njegovog imena na tablici. Da. ona se već osjećala nešto bolje. a njegovoj mladoj ženi je bilo loše i. i mene. ali mi je naredila da požurim po doktora. Kada sam ušao. kako oni kažu. Odmah istrčah i vidjeh da muža nema. a ponekad sam.Za vrijeme našeg šestog boravka na planeti Zemlji. čak i za pojmove te unikalne planete. Ugledah taksi i uletjeh u njega upitavši samoga sebe: "Gdje sada da idem?" 215 . imali smo priliku da se nañemo u prijestolnici tih Nijemaca koji su. univerzalni i drevni proces produžetka roda ili. i poslije toga oni su me često pozivali u svoju sobu. kako bih prekratio dosadne njemačke večeri. kao što rekoh. Ona izañe. Sjedio sam "kao na iglama". koja mu krasi vrata. Uvaženi doktor se nikako nije pojavljivao. zato što sam vrlo brinuo o stanju svoje susjede. uključujući i sve koji su mu bliski. bila vrlo originalna. dragi Hasejne! Napustio sam primaću sobu toga doktora i opet se našao naulici u jednako teškom položaju u kome sam i prije bio. već samo "doktor filozofije". te pozvonih na zvonce. Ja mu žurno objasnih zašto sam došao. odsjeli su u istom hotelu kao i mi. Kada se pojavila služavka zamolih je da izvijesti doktora o mom prisustvu i da mu kaže da vrlo žurim i da ne mogu više čekati. i oni su došli u prijestolnicu na neodreñeno vrijeme iz razloga vezanih za profesiju aktivne polovine toga mladog para i. Ja u sebi pomislih: "Očigledno je da je ovaj doktor. ona je instinktivno počela da lupa o zid. već pri samom njegovom kraju. sljedeći veliki sveopći. «apartmanu". toliko dragim studentima njemačkih fakulteta. kako su Njegova milost izvoljeli kazati. uspio je da mi objasni da na veliku žalost on nije «doktor medicine". Najzad se pojavi doktor. s prijateljima popio previše krigli njemačkog piva. Ali. bilo je dvoje prijatnih putnika koji su tek nešto prije toga proslavili tajnu svoga stupanja u savez aktivnih i pasivnih. Čekala je svog "prvenca". uzgred. on je upravo toga dana morao poslom da otputuje. čak. objasnivši mi da će doktor. Prošlo je skoro dvadeset minuta i ja više ne izdržah. uz ručak. ali na moje zaprepaštenje on poče grohotom da se smije. potrčao sam upravo u pravcu njegove kuće. odlazio i bez poziva. "na šalicu čaja". Dogodilo se da sam se ja upoznao s tim mladim parom u kući nekih mojih prijatelja. ispostavilo se da on ruča i njegova služavka me zamoli da sačekam nekoliko minuta u primaćoj sobi. čim s gostima završi ručak. Tako sam ja sjedio u primaćoj sobi i čekao. nedavno su se uzeli i smatrani su "mladencima". Jednom začuh nervozno kucanje o zid svoje sobe. Naravno. "u drugom stanju". dakle. U hotelu gdje smo odsjeli. kako oni kažu. U tom momentu osjećao sam se kao da po drugi put čujem kako Predvječni osuñuje Njegovu Milost na vječno progonstvo. ali ne mogu da kažem da sam čekao spokojno. smislili tu "prokletu" riječ "doktor".

Zamolih vozača da požuri u taj kave. pred naš dolazak. I opet se pokazalo da on nije doktor. dječaka." 216 . već doktor prava. moram da ti navedem jednu izreku visokouvaženog Nasradina Hodže. poslije pola sata stigosmo do restorana i ja uskoro pronañoh doktora. Kako bi ti lakše shvatio značaj suvremenih zemaljskih liječnika. Vrlo sam zahvalan tome šefu sale. koji me je poznavao. zato što nisam poznavao nijednog drugog doktora. i čvrsto je spavala poslije muka i patnje. sve se urotilo "protiv mene". uspevši da nekako umota djetešce bez tuñe pomoći. Zaista. ali da je upravo otišao zajedno sa svojim poznanicima. jedne da nam pomažu da umremo. često primjećivao čovjeka koga su svi zvali "doktorom". Iako je taj restoran bio daleko. ja zamolih taksistu da me tamo odveze. već me je odveo kod jednog liječnika koji se zove "akušer".Sjetih se da sam u kafeu. Ali. naravno. moja sirota susjeda je već proizvela na svijet svoga "prvenca". a druge da nam smetaju da živimo. bio tu. Najzad. Najzad mi pade na pamet da se obratim šefu sale i da mu točno kažem što tražim. reče mi da je taj doktor. koje je morala da preživi sama. on ne samo da mi je objasnio što treba da radim. on je čuo kako su oni spomenuli naziv restorana kuda su krenuli i dade mi njegovu adresu. Konobar. što bi se reklo. on je bio kod kuće i bio je toliko dobar da je pristao da odmah poñe sa mnom. Srećom. gdje sam ponekad svraćao. On o njima kaže ovo: "Za naše grijehe Bog nam je poslao dvije vrste liječnika.

Poglavlje 32 HIPNOTIZAM .i to se mora posebno naglasiti . a pošto oni izazivaju veliko povjerenje i posjeduju autoritet. ali nisam bio kao većina . sve neobične manifestacije. njihov nastanak i postojanje prema principu "itoklanotc" dovelo ih je do osobine da brzo zaboravljaju ono što usvoje.i to sve više i više .«podsvijest". Psihička sklonost dovoñenja u stanje hipnoze svojstvena je. postale su toliko realne da su oni to vrlo jasno i nepovratno osjetili čak i svojom kratkom pameću. Najvažnije . to su pripisivali osobitim karakternim crtama te ličnosti. njihove vlastite i tuñe. nisu ih iznenadili neobični rezultati te osobine. ono što ću ti sada objasniti.Dakle .nastavi Belzebub . protječe pod utjecajem hipnoze. a s druge strane. odabrao sam ovu profesiju zato da bih. kako oni kažu. od kada su je. a drugu. moj dječače. kada njih ne bi bilo. tj.sastoji se u sljedećem: iako tokom posljednjih dvadeset vjekova skoro cjelokupno budno stanje tricentričnih bića koja te toliko interesira. obične ljude navode na iskrenost. odnedavno meñu ljudima svih klasa i na svim kontinentima . Prije svega. postižući svoj osobni cilj. s jedne strane. o kojima sam ti pričao. u čitavom našem Velikom Svemiru ne bi postojao čak ni sam pojam "hipnoze". najzad. odlučio sam da se nastanim na njoj na duže vrijeme i da postanem profesionalni doktor. što tim profesionalcima pruža mogućnost da prodru. nisu posjedovali specifičnu psihičku osobinu koja bi omogućavala da budu dovedeni u takozvano "stanje hipnoze". Zaista sam to i postao. Ta neobična psihička osobina pojavila se ubrzo poslije propasti Atlantide i fiksirana je u svakome od njih kada se njihov "zoostat". može se reći da. oni su naziv «hipnotičko" dali samo onoj osobini tokom koje taj osobit proces kod njih protječe s pojačanom brzinom i daje vrlo izrazite rezultate. podijelio i postepeno kod njih formirao dvije potpuno različite forme svijesti koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko. možda ćeš razumjeti skoro polovinu razloga zbog kojih je psiha tvojih ljubimaca na planeti Zemlji na kraju krajeva postala tako unikalna. samo tricentričnim bićima koja borave na Zemlji i. u njihov "unutrašnji svijet". kako bi oni rekli. imao mogućnost da pružam pravu medicinsku pomoć nekima od tih nesretnika. ne znajući ništa o "zakonu tipova". čitavim svojim bićem. funkcioniranje načela svojstvenog živoj svijesti. Ali. I oni nisu primijetili ili. Takva mogućnost se pojavila uslijed kombinacije odreñenih osobnosti koje proističu iz disharmonije funkcioniranja njihovog organizma. Ukoliko su neki od njih čak i imali prilike da primijete nešto nelogično kod sebe ili kod drugih. kao i druga tricentrična bića Svemira. prvu oni naprosto zovu "svijest". primijetili u sebi . Treba reći da sam već izvršio mnogobrojne oglede u toj specijalnoj oblasti i radi objašnjenja nekih individualnih finesa psihe tvojih ljubimaca morao sam da potrošim ogromno vrijeme na upoznavanje s metodama te grane medicine. odnedavno odomaćene u njihovom svakodnevnom životu. zato što su. kada su rezultati te osobine počeli "ubrzano da se koncentriraju". Osim toga. Ako pokušaš da zamisliš jasno. Postao sam jedan od tih profesionalaca prije svega zato što tokom posljednjih vjekova jedino oni imaju pristup svim "klasama" ili "kastama".ja sam odabrao profesiju "doktorhipnotizer". 217 .za vrijeme tog šestog i posljednjeg putovanja na planetu Zemlju. uslijed nedostatka normalnog samousavršavanja oni lišeni takozvanog "širokog vidokruga". Naravno.postoji potreba za takvim liječnicima. kao što sam ti već rekao. moram da ti kažem da tvoji ljubimci.

krčeći sebi put kroz nanose svakojakog otpada. To ga je potreslo i on se potpuno posvetio problemu koji ga je toliko zainteresirao. očigledno je na osnovu svojih ogleda razotkrio dvoličnost svijesti sebi sličnih. postepeno je počela da pada u zaborav. kada je u cilju razjašnjavanja nekih detalja počeo da vrši praktične eksperimente. bila vrlo raširena i zahvaćala čitavu planetu. zahvaljujući naučnicima "nove formacije". koji bi. i pri tome primijenio originalnu metodu. Većina suvremenih znanstvenika te čudesne planete pravi su "idioti na kvadrat". Ovoga puta žrtva je bio čestit i skroman znanstvenik iz Francuske. moj dječače. koji je na osnovu razmišljanja i upornog rada došao do mogućnosti liječenja užasne bolesti koja je. prenoseći se s generacije na generaciju zemaljskih znanstvenika. Nije na odmet naglasiti da se isto ono što se nekada dogodilo tom Mesmeru. uz čiju pomoć je moguće spasti se od posljedica osobina izazvanih organom kundabufera. Znanstvenik po imenu Mesmer. koja je još bila relativno normalna. Evo kako se to dogodilo. izložili sustavnom gonjenju. Nastavljajući svoja istraživanja i neprestano razmišljajući o njima. Postupajući na taj način oni blate skromnog znanstvenika svoje planete. naši "časni" i "veliki" znanstvenici razotkrili i spriječili ozbiljnu štetu. Možda. kao što je uobičajeno. ta najvažnija grana njihove znanosti. tobože. taj preporod se odvijao s velikim teškoćama. on se vrlo približio razumijevanju toga fenomena. ali su ga. i oni kritiziraju Mesmera. kod tebe sada počinje kristalizacija podataka koji će stvoriti "nepokolebljivo uvjerenje" da. I kada je taj Francuz obavio praktične eksperimente radi objašnjenja pojedinosti svoga otkrića. "znanstvenici nove formacije" pokazali su prema njemu jednu osobinu koja im je svojstvena. prije nego što ću zauvijek napustiti tu planetu. Ta užasna bolest zove se "rak". tj.Tu abnormalnu osobinu njihove psihe prvi put je izučio znanstvenik grada Goba u Zemlji Maralplesi. kada je prošao još jedan ciklus njihovog "periodičnog procesa uzajamnog uništenja". skroman. šireći o njemu svakojake izmišljotine u cilju da ga diskreditiraju. i najzad je sasvim nestala. za razliku od svojih suvremenika. i kada su oni objavljeni. I tek mnogo vjekova kasnije pojavili su se znači njenog preporoda. sve današnje knjige u kojima se govori o hipnozi . Ali kasnije. da je bio pravi pravcati šarlatan. s ukorijenjenom sklonošću za organiziranje hajki protiv bilo kojeg njihovog kolege koji se ne slaže s onim što su odredili anomalni uvjeti svakodnevnog života . Ali kasnije. Ali. Na primjer.počinju od toga da je Mesmer imao dugačke prste i bio varalica. da ga nisu proganjali mogao da preporodi tu jedinu i svima potrebnu nauku. suvremeni znanstvenici su u punoj mjeri pokazali svoju sposobnost za hajku. na osnovu tih istraživanja se čak pojavila ozbiljna i pomno razrañena grana njihove znanosti koja se proširila po čitavoj planeti pod nazivom "znanost o nehotičnim manifestacijama osobnosti". zbog toga što je u to vrijeme većina znanstvenika već postala ono što se može nazvati "naučnicima nove formacije".a ima ih na tisuće . Hajka na jadnog Mesmera bila je toliko efikasna da je trajala skoro dva vijeka. opet ponovilo. kao i sva njihova najbolja dostignuća. usmeno i pismeno. Pošto čestiti austrougarski znanstvenik nije vršio svoje oglede onako kako su to radili ostali "znanstvenici nove formacije". njega su. Ta osobina zemaljskih "znanstvenika nove formacije" zove se "hajka".tricentričnim bićima te zlosretne planete 218 . koji se rodio u Austrougarskoj. još donedavno.

nije više svojstvena sveta osobina "antkuano". Zahvaljujući njoj. Dok sam izučavao njegova djela. na svim planetima našega Velikog Svemira. dok njihovo planetarno tijelo ostaje u budnom stanju. dvije nezavisne svijesti. moj dječače. Tebi. imao sam prilike da saznam kakve je nade on polagao u tu osobinu. A sve kozmičke istine postale su na tim planetima poznate svima zato što su svi oni. Zahvaljujući tom svetom procesu. koja je obično u potpunosti svojstvena pasivnom stanju ili "snu". gdje borave tricentrična bića.u drugom njegovom djelu. prelazi u takvo funkcioniranje njihove "cjeline". Svetog Po mirenja. koji se tokom vremena odigrava sam od sebe. kako ih oni sami nazivaju. prije svega. Razlika izmeñu ta dva nezavisna sustava krvotoka u njihovom organizmu zavisi od takozvane "tempodavlakšernijanske cirkulacije" ili. tj. u. naprotiv. saznati dvije činjenice. bilo je predviñeno da tokom djelovanja fundamentalnog svetog kozmičkog zakona Triamazikamno u njihovoj prirodi. svaki od različitih "krugova krvotoka" pobuñuje funkcioniranje jedne od dvije svijesti: i. vjerojatno nije poznat kozmički proces "antkuano". koje su oni sami stvorili i o kojima sam često govorio. podijelili ta svoja znanja s drugima i tako su. stečen prilikom usvajanja velikih kozmičkih istina. o kojoj je govorio još Veliki Sveti Ašjata Šimaš. Prema tome. Da bi lakše zamislio i shvatio rezultate koji proističu iz te nevjerojatne psihičke osobine. dva «kruga krvotoka". drugim riječima. podstičući želju njihovih stanovnika za samousavršavanjem. moraš. Počevši od tog uzrasta. nedavno je fiksirana u prirodi tvojih ljubimaca i sastoji se u tome da funkcioniranje njihovih "zoostata" ili. prema izrazu njihove suvremene "medicine". Prva činjenica sastoji se u sljedećem: od vremena kada je. po pravilu. malo po malo. Druga činjenica koja proističe iz nenormalnih uvjeta egzistencije tvojih ljubimaca sastoji se. dok drugi proističe iz onih nenormalnih uvjeta života običnih bića. zahvaljujući njihovoj anomalnoj egzistenciji. I. tvojim ljubimcima po dostizanju odreñenog uzrasta počinju da djeluju dva različita sustava ili. on se odigrava jedino tamo gdje postoje osobna velika djela i namjerno stradanje. moj dječače. mora u njima da se kristalizira u faktore za nastanak onoga što se naziva "životnom voljom". koji je namjerno ostvario naš Svevideći Zajednički Predvječni Otac. a za vrijeme pasivnog stanja (sna) . tj. evo u čemu: čim im se rode djeca. sav višak treće svete sile. osobina "dovoñenja u stanje hipnoze". one postale poznate svima na tim planetima. u njima formirano "biosistemsko biološko stanje". kako bi oni sami rekli. njihovog "oduhovljenog dijela". intenzivno funkcioniranje bilo koje od tih svijesti pojačava krug "krvotoka" koji joj odgovara. kojima su uslijed svjesnih napora te istine postale dostupne. Jedna od tih činjenica izražava se u njihovoj prirodi zahvaljujući kozmičkom zakonu "samoprilagoñavanja" Prirode. Sveti "antkuano" može se manifestirati jedino na onim planetima na kojima kozmičke istine postaju svima poznate. svojstvene prirodi tvojih ljubimaca. Velika Priroda se tome postepeno prilagodila. zbog toga da bi i ona odgovarala nenormalnim uvjetima 219 . kod tricentričnih stanovnika tih planeta. "težište krvnog tlaka" u njihovom organizmu se u budnom stanju nalazi u jednom od dva dijela zajedničkog sustava krvotoka. od "stupnjeva punjenja krvnih sudova". Sveti "antkuano" jest proces usavršavanja Objektivnog Uma.

posebno u naše vrijeme. tj. i taj štetni utjecaj na osobnu djecu oni nazivaju "obrazovanjem". sami ili pod utjecajem "roditelja" ili «učitelja". Sve to. na sve moguće načine trude da u njihovim "logiknestarijanskim lokalizacijama" fiksiraju što je moguće više utisaka koji potiču isključivo od umjetnih percepcija koje su rezultat njihovog nenormalnog života. oni smatraju da postoji pet takvih organa čula .svijesti koju su oni morali imati od samog početka pripreme za život odraslih ljudi. usporedo s osobinama koje su im svojstvene radi stvaranja istinskih svetih suštinskih impulsa Vjere. i koji im uvjeti. umjetni formirane "svijesti". bića koja treba da ih pripremaju za odgovornu egzistenciju.uzgred. to se nikako ne odražava na nasljedno funkcioniranje njihovog planetarnog tijela ili na njihov dodir s Objektivnim Umom. Ti sudovi i zaključci nemaju ništa zajedničko s istinskim suštinama i impulsima. subjektivnim predstavama . prema njihovim osobnim naivnim. A sve što neizbježno primaju posredstvom svojih šest «skeralitsionika" ili.štetnog u objektivnom smislu. svete mogućnosti. Iako ta "lokalizacija" nesvjesno usvojenih utisaka postoji u njima i oni su svjesni njenog utjecaja."životnih instinkta". postepeno postaju dominanta u njihovoj prirodi. 220 . svojstvenim umu svakog tricentričnog bića. Sveobuhvatnost tih umjetnih opažaja kao da kod djece postepeno slabi i počinje autonomno da funkcionira. kao i njihovih vlastitih postupaka. od kojih se ta lokalizacija formira.lokaliziraju se i. čak i ne slute koliko je potrebno da svoje hvaljeno obrazovanje makar usklade s podsviješću svojih potomaka. koji postoje u njihovom organizmu specijalno radi dobivanja informacija izvana . I već samo zbog toga. za što je predodreñeno sve što postoji u Svemiru. oni ih u svojoj naivnosti smatraju naprosto refleksima svojih. Nade. stečeni namjerno ili slučajno.sve ono sveto što je Velika Priroda usadila u njih radi formiranja istinske svijesti. razvijaju se nezavisno od namjera odraslih iz njihovog okruženja. kako se uslijed toga njihova "lažna svijest" lokalizira i počinje djelovati nezavisno. izdvaja se i ostaje tokom čitavog njihovog života u fazi začeća. To se dogaña upravo zato što oni u svom djetinjstvu. kako ih oni zovu . u izvjesnoj mjeri nezavisno od funkcioniranja njihovih planetarnih tijela. neophodni za procvat istinskog Uma. čak i danas. kada netko od njih dostigne zrelost. oni se namjerno. nedostaju. Za šire razumijevanje ovog svojevrsnog "psihičkog stanja" tvojih ljubimaca. i odlaze u "podsvijest". a takoñer. kod njih dovodi do prevladavanja takve. preko kojih se uspostavljaju veze izmeñu svih tricentričnih bića našega Velikog Svemira radi kolektivnog ispunjenja općeg univerzalnog funkcioniranja. moraju služiti kao materijal samo za usporedno mišljenje njihove realne svijesti. Ljubavi i Savjesti . niti sa onim fundamentalnim kozmičkim fenomenima. moram da ti ispričam kako oni odrastaju.koji ih okružuju. koje je u njih usadila Velika Priroda radi istinske svijesti . ispostavlja se da je u stanju da donosi jedino čisto subjektivne sudove i zaključke. ostajući izolirani. Jedino zahvaljujući toj činjenici tvoji ljubimci. počinju da primaju i fiksiraju isključivo one utiske na kojima se baziraju impulsi koji su adekvatni nenormalno nastalim okolnostima njihovog okruženja. i kada ona slučajno postigne neke rezultate. dok se pripremaju za život odraslih ljudi. koju oni moraju posjedovati. I tu potpunost umjetnih opažaja. ali svuda i uvijek pomažu da nove generacije koje odrastaju opažaju samo ono što je anomalno i umjetno. koji su po njihovom mišljenju potpuno beznačajni.ti podaci se postepeno izdvajaju u njihovoj prirodi i. koji nastaju u njima. Svi ti utisci. osim logičkog razvoja. prije ili kasnije. funkcionirajući nezavisno. oni sada zbog svoje naivnosti smatraju realnom «sviješću". "organa čula". I tada. Jedino zbog takvog ponašanja prema djeci . ali prepunog "dobrih namjera". prema njihovoj terminologiji.

smatram da je neophodno. potrebne za planetarno tijelo nekog bića. u kome živi tricentrično biće o kome je riječ. moj dječače. Supstance krvi. "Ljubavi". predviñene za postojanje i usavršavanje astralnog ili kesdžanog tijela. u cjelini zavisi od broja životnih načela koja su kod njih već potpuno formirana. u organizmu tvojih ljubimaca. već je u njoj jedino sadržana mogućnost preporoda svetih životnih principa . kao i kroz ono što se naziva «porama" na koži."Vjere". kao što cjelina kozmičkih supstanci pod nazivom "krv" služi za ishranu i obnavljanje planetarnog tijela živog stvorenja. dajući na taj način mogućnost svetim načelima njihove istinske svijesti da za vrijeme budnog stanja slobodno funkcioniraju u njihovom planetarnom tijelu. Krv u organizmu tricentričnog bića može se sastojati iz tri supstance koje nastaju prilikom transformacije tri meñusobno nezavisna "kozmička izvora stvaranja". onda će u njemu doći do brže promjene cirkulacije krvi. one se mogu usvojiti i adekvatno preobraziti na isti način kao i kod nas. "Savjesti". potiče iz neposrednih emanacija Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. čijem su se razumijevanju vrlo približila tricentrična bića suvremene civilizacije i nazvala je "višim životnim magnetizmom". Ali supstance. koje se u svojoj cjelokupnosti nazivaju "hanbledzojn". dobivaju se prilikom transformacije elemenata drugih planeta onog istog Sunčevog sustava. uvijek se nada u svemu što je nedavno opaženo.Sve njihove duhovne osnove potpuno su usmjerene na njihovu pravu svijest. Za vrijeme tikliamiške civilizacije. Ako se u to vrijeme na neki način potpomogne kristalizacija podataka. tako i "životni magnetizam" hrani i usavršava njegovo astralno tijelo. uskoro su razotkrili i shvatili kako da to postignu pomoću takozvanog "životnog hanbledzojna". onaj dio krvi. tek kada ti. ispričam o fundamentalnim kozmičkim zakonima svemira i ureñenja 221 . pokazalo se da je prilikom promjene tempa njihovog krvotoka. A sada. pošto ona ne vlada "logičkim mišljenjem" radi usporedbe i kritike. radi razumijevanja i objašnjenja onoga što slijedi. potrebnih za "više tijelo" (nadtjelesnu suštinu). kao što sam obećao. s onim što tvoji ljubimci naprosto nazivaju «hranom". nastaju prilikom preobražaja materije odreñene planete na kojoj se to biće pojavilo i živi. dospijevaju u organizam prilikom rañanja. koju oni nazivaju "podsviješću". i ona uvijek vjeruje. da ti detaljnije ispričam o kozmičkoj supstanci pod nazivom "životni magnetizam". kada su znanstvenici zemlje Maralplesi prvi put otkrili tu mogućnost "kombiniranja" u svojoj općoj psihi. Supstance. A što se tiče svetih kozmičkih supstanci. koji se skoro svuda naziva svetim "aesalkadonom" i koji služi najuzvišenijem djelu bića. a prema tome. nastojeći da jedan drugoga dobrovoljno uvuku u to specifično stanje. Dakle. predodreñene da služe astralnom tijelu. što se u njihovoj prirodi dogaña prilikom svjesnog učešća tri nezavisna oduhovljena dijela. moguće privremeno zaustaviti aktivnost oblasti lokalizacije lažne svijesti. i djelovanje te ideje usmjeri u deharmonizirani dio planetarnog tijela. Treba da znaš da svojstvo jedne tako složene supstance kao što je krv. moj dječače. Supstance krvi. kao i kod svih tricentričnih bića. dospijevaju u njega sa "prvom nasušnom hranom". koji je sada "gospodar njihove prirode". koji u oblasti lokalizacije rañaju ideju suprotnu onoj koja je tamo već fiksirana. zahvaljujući kojima rastu i usavršavaju se tri nezavisna oduhovljena dijela u prirodi nekih tvojih ljubimaca. koju je Priroda predodredila za služenje planetarnom tijelu. nazvanom "duša". koje oni nazivaju "dušom". Najzad. jedino putem procesa koji se naziva "aesiriuturasijanskim sozercanjem". uvijek voli. to jest kozmičke supstance. "Nade". tj. do krv "kesdžanog" ili "astralnog" tijela. Bit ćeš u stanju da razlikuješ sve ove kozmičke supstance. Ona nije ništa drugo.

i suvremeni ljudi joj takoñer daju različite nazive. kada su. "prehlada". egzistencija većine ljudi postala neprirodna za većinu tricentričnih bića. koje čine njen najvažniji dio. organizmi tricentričnih bića te planete usvajali su u suglasnosti s odreñenim uvjetima koji su kod njih već postojali. one na planetarna tijela vrše utjecaje. koji nije iskoristilo konkretno biće. da bih što bolje osvijetlio predmet našeg sadašnjeg razgovora. pošto su tvoji ljubimci izgubili sposobnost da žive prema fulasnitamnijanskom principu.svijeta. ne sreću sa "supstratom" koji odgovara zahtjevima fundamentalnog procesa "džartkloma". tako i one koji su u tu atmosferu dospijevali s drugih planeta istog sunčanog sustava. uglavnom zavisi od forme njihovih meñusobnih odnosa. 222 . upuštajući se u svakojaka mudrovanja. dostojnim nagrade. šireći se u atmosferi počele da se koncentriraju u nekim njenim slojevima i s vremena na vrijeme prodiru u tvoje ljubimce u skladu ne samo s vanjskim uvjetima sredine. zbog nenormalne egzistencije. bez obzira na to. u posljednje vrijeme počele da izazivaju kod tvojih ljubimaca još jednu novu bolest koja na njih djeluje vrlo štetno. nalazeći se meñu njima. druga nasušna hrana je preobražavana normalno i sve osnovne elemente koji je čine. čak i prije potpunog završetka tih transformacija. čije su uzimanje i dalje nastavlja. Meñu mnogobrojnim nazivima te bolesti u širokoj upotrijebi su nazivi kao «gripa". I. prestale da služe ljudima u tom cilju. a koje je Velika Priroda. "španjolska groznica". i višak nekog elementa u hrani. moj dječače. po pravilu. drugim bićima iz njegovog okruženja. koje u njih dospijevaju kao u instrument prirodno predodreñen za preobražaj kozmičkih supstanci potrebnih za služenje ciljevima Najvećeg Općekozmičkog Trogoautoegokrata. automatski je predavan. potrebno je da nešto kažem o tome kako se u prirodi tvojih ljubimaca mijenja forma aktualizacije "druge nasušne hrane". o čijem sam ti uzroku ispričao. A sada. Velika Priroda je bila prinuñena da njihovu "fulasnitamnijansku egzistenciju" preobrazi u egzistenciju usklañenu s principom itoklanotc. Suština je u tome da se te odreñene kozmičke kristalizacije. Prije svega. predvidjela za preobražaj u supstancu za formiranje i usavršavanje kesdžanog ili astralnog tijela. a zahvaljujući i drugim slučajnim faktorima tokom njihovih potonjih evolucijskih i involucijskih preobražaja u nove kristalizacije svojstvene toj planeti. I zato su te supstance. Ali kasnije. koja te je privukla. I od tada su u prirodi većine ljudi. Što se tiče druge vrste nasušne hrane. te odreñene kristalizacije druge duhovne hrane. Ovdje je umjesno dodati da je ta bolest. kada je. i oni primali "fulasnitamnijansku egzistenciju". pošto se te kozmičke kristalizacije. već i s unutrašnjim stanjem njihovog organizma koje. neki njeni elementi još služe samo kao pomoćno sredstvo za preobražaj prve nasušne hrane i izbacivanje neiskorištenih materija iz planetarnog tijela. vratimo se osobitostima psihičkih svojstava tvojih ljubimaca i tome kako sam ih ja koristio u vrijeme dok sam. nazivana na različite načine. pošto im nisu bile potrebne za njihove svjesne ciljeve. poslije uništenja organa kundabufera. svjesno ili nesvjesno. i dr. postepeno. kako one koji su nastali prilikom preobražaja materija njihove vlastite planete. prema stupnju asimilacije. specifičnu bolest. u razna vremena i na raznim mjestima planete. "tropska groznica". kao i kod nas. bio "stručnjak za hipnozu". čak i sada. poput drugih tricentričnih bića našega Velikog Svemira. karakteristične za tu novu. ne bi li objasnili njezino porijeklo. kao što sam već rekao. formirane u drugim kozmičkim tvorevinama i unošene neprestano u atmosferu drugih planeta. koju oni usvajaju automatski.

Sve što je sama ispričala. ona je već uspjela da postane jedan od dva važna faktora koji su doveli do još veće zbrke u pogledu njihove psihe. on se za pomoć obratio svom poznaniku. Uzroci koji su potakli oživljavanje ove znanstvene oblasti. uzgred. zainteresiralo je opata Pedrinija i on postavi sebi cilj da sve to osobno provjeri. Sve to što je monahinja iskreno ispričala pobudilo je još veće opatovo zanimanje. kako oni više vole da kažu. sve se dogodilo drugačije. Ispostavilo se da je ta mlada "poslušnica" imala ljubavnika. na primjer rezultata djelatnosti Najsvetijeg Ašjate Šimaša. opat Pedrini osjeti još veću želju da shvati razlog tako neobičnog ponašanja. on se na sve moguće načine trudio da navede tu monahinju na otvorenost i to mu poñe za rukom. Iako suvremeni znanstvenici smatraju da je osnivač ove grane bio nekakav engleski profesor Brejd. upravo tada. kao i da utvrdim što je razlog čitave te zbrke. ali ram je zaista bio neobičan. a njegov sljedbenik Šarko . Vidjevši to. ona je priznala opatu Pedriniju da povremeno nimalo ne sumnja u to da se nalazi pod "ñavolskim utjecajem". "pikantne" činjenice. U tom cilju. zainteresirao sam se za njihovu zvaničnu "nauku" i počevši od ozbiljnog izučavanja nekih važnih pitanja. njoj se činilo da se nalazi "u vlasti ñavola". A takvi tipovi Zemljana nikada ne mogu da otkriju ništa bitno novo. u stvarnosti uopće nije bilo tako. Kako kaže predaje. kao i glasine o njoj. ispostavilo se da ništa ne zna i da se uopće ne sjeća što joj se dogodilo. Ali. nastala i službeno priznata tek nedavno. Jednog lijepog dana za vrijeme ispovijesti. opat je odjednom primijetio da se s monahinjom dogaña nešto vrlo čudno. biti zanimljivo da saznaš više pojedinosti o tom "oživljavanju". kao i do daljeg poremećaja funkcija njihovih planetarnih tijela. U samom portretu nije bilo ničeg naročitog. i bez toga prilično zamršene. izvjesnom doktoru Bambiniju. Pošto opat nije mogao da riješi taj fenomen sam. kako bi oni rekli. 223 . Kao što činjenice govore. on je zamolio monahinju Jefrosiniju da sljedeći put donese uramljeni portret svoga ljubavnika. dva sata poslije početka njenog čudnog stanja došla k sebi. Pošto sam postao profesionalni "doktor-hipnotizer". Istražujući detaljno ovo pitanje. jesu izvjesne izuzetno osobine ili. da je taj osnivač Brejd imao bezuvjetne odlike haznamaske ličnosti. ona je često padala u nekakvo posebno stanje i u tom stanju se za svoju sredinu ponašala neobično. koji joj je poklonio svoj portret u raskošnom ramu. te će ti.Iako je "hipnotizam" ili. utvrdio sam. što se kaže. inkrustiran biserom i raznim kamenjem u boji. koja je sada svuda priznata.tipične osobine "maminog sinčića". Ona je najprije prebledela kao kreč. te je on riješio da po svaku cijenu otkrije razlog tog neobičnog fenomena. po mom mišljenju. duhovnik u ženskom manastiru svoga grada. a zatim je počela da pokazuje točno do detalja sve ono što se dogaña meñu mladencima. Dok su zajedno razgledali uramljeni portret. a da ju je dalje razvijao francuski doktor Šarko. I za sljedeću ispovijed monahinja je taj portret donijela. Monahinja po imenu Jefrosinija često je dolazila tome opatu na ispovijed. a naziva se "prva bračna noć". Na ispovijesti. Nekakav talijanski opat po imenu Pedrini bio je. uspio sam kasnije da unesem nešto novo u tu oblast njihove znanosti. kada je monahinja. i u pauzama izmeñu molitvi ona se usuñivala da pažljivo promatra lik svoga "dragana". za vrijeme tih pauza. ta grana njihove «znanosti".

što postoje pod imenima kao što su: "anoklinizam". nazvane "patrijarhalnošću" i "religioznošću". padaju u potpuno isto stanje kao i prvi subjekt tih ogleda. To se dogodilo zato što su znanstvenici "nove formacije" napisali mnogo knjiga prepunih besmislenih teorija o problemu hipnoze. kod njih su. koji su ipak tricentričnim bićima pomagali da makar malo liče na bića kakva bi trebalo da budu. naučili da utiske. te su došli do zaključka: skoro sva tricentrična bića izražene seksualnosti. bilo je djece nerazumnih roditelja. "darvinizam". i tako dalje. čim su se podaci o promatranjima.Dakle. već i poremećaja normalnog funkcioniranja psihe mnogih od njih. Od tog vremena. "teozofija" i sličnima sa završetkom na "izam" i "ija"„ Uslijed toga. koja je na njihovu veliku nesreću deharmonizirana do nivoa "alnokurijanske kakofonije". na kraju krajeva. postali su poznati kao "liječnici-hipnotizeri". i tome slično. pošto su slučajno pročitali te radove. Ta grana njihove suvremene znanosti bila je ne samo razlog nastanka nekoliko dodatnih štetnih odlika. Meñu pacijentima je bilo žena čiji su muževi. Ipak. koji se zvao "perzijski tirkiz". ubrzo bi postajali moji pacijenti. koje se izražavaju pod maskom nekih novih učenja. «antropozofija". Sve je to unijelo još veću pometnju u umove običnih tricentričnih stanovnika te zlosretne planete. dok sam živio na europskom kontinentu i njemu susjednim zemljama i ponovno obavljao praksu kao "stručnjak za hipnotizam". Oni jedino toj grani svoje znanosti duguju to što je psiha običnih tricentričnih bića te zlosretne planete dobila nekoliko novih formi takozvanih «suštinskih stremljenja". Ti bitni faktori koje su oni još do nedavno posjedovali. Sve ćeš ovo vrlo dobro shvatiti kada ti ispričam da je. kako oni kažu. ili. moj dječače. "pod papučom" svojih ljubavnica. Oni su. ludjeli bi od tih fantazija i pokušavajući da jedni druge uvuku u hipnotičko stanje. rañali su životne impulse. najprije izvršili izvjestan broj eksperimenata s monahinjom Jefrosinijom i poslije nekoliko takvih. koji su ranije fiksirani u tom stanju. ako dugo gledaju u blještave i svjetlucave predmete odreñenog tipa. oni još uvijek nemaju odgovor. I sve 224 . Oni su tu metodu liječenja nazvali "hipnozom". primijetili su da ta monahinja u svoje osobito stanje pada tek pošto bi se njen pogled duže vremena zadržao na jednom od svjetlucavih šarenih kamenčića. nastale su stotine "teorija". kako su oni govorili "seansi". kada je opat Pedrini detaljno o svemu ispričao doktoru Bambiniju. specifičnu osobinu koriste u medicinske svrhe. kao i od svjetlucavih predmeta s kojima su slučajno bili vezani u prošlosti. iščezla. ovaj se takoñer vrlo zainteresirao i oni se obojica posvetiše tome problemu. skoro polovina mojih pacijenata bolovala uslijed ove naširoko rasprostranjene štetne znanosti. kao što to obično biva. ne bi li na problem bacili više svjetlosti. Da. neki od njih su počeli da tu ljudima svojstvenu. ogledima i zaključcima dvojice Talijana proširili meñu "naučnicima nove formacije" mnogi od njih su se tim povodom upusti li u mudrovanja i kada su slučajno. koji su i bez toga zbunjeni. htjeli da nametnu svoje egoističke želje svojim ženama. Oni su kasnije primijetili da manifestovanje toga stanja varira kod različitih subjekata u zavisnosti od prethodnog životnog iskustva. a njihov broj i danas raste. a liječnici koji su je prakticirali. muškaraca u vlasti. Ta oblast znanosti je za njih možda još štetnija od fantastičnih pronalazaka drevnih ribara Helena i suvremenih Nijemaca. na pitanje zašto dolazi do tog stanja i kako se iz njega izlazi. vrlo brzo prevedu u novu formu. Kada bi ih obični ljudi čitali. i napisane su tisuće debelih tomova posvećenih tom problemu. ta dva faktora u njihovoj prirodi.

to zato što su ti "znanstvenici nove formacije" sklepali razne sulude teorije o nesretnom stanju hipnoze. 225 . koje im naročito ne pristaju. opat Pedrini i doktor Bambini. Moraš dobro da zapamtiš da su ljudi iz perioda tikliamiške civilizacije. "roñendani". jedna od njihovih glavnih zabava jest nastojanje da jedni druge dovedu u stanje hipnoze. oni ni njegove izuzetne manifestacije ne smatraju "svetim". mogu biti uništene. Još je prava sreća što ne znaju . kada su zapazili ovu osobitu psihičku osobinu i shvatili da uslijed njenog djelovanja neke druge osobine.a nadajmo se da nikada neće ni saznati .. proces nečijeg dovoñenja u stanje hipnoze počeli da tretiraju kao nešto sveto i obavljali su ga samo u hramovima pred svim parohijanima. kada se okupe kako bi proslavili obrede kao što su "vjenčanja". oni su čak i sam taj proces i njegove slučajno dobivene rezultate pretvorili u sredstvo za prijatno "golicanje" onih čula koja su kod njih fiksirana zbog djelovanja organa kundabufera. na njoj je bio u procvatu nova štetna metoda djelovanja na ljudsku psihu.neku drugu metodu osim one koju su slučajno otkrila dvojica Talijana. Ta nova štetna metoda naziva se "psihoanaliza". itd. Nijedna od tih teorija nije na pitanje o prirodi hipnotizma davala odgovor koji bi makar u izvjesnoj mjeri odgovarao realnosti. ne osjećaju ni najmanji "suštinski impuls kajanja" pri pomisli na tu osobinu. a to je da uporno piljenje u neki svjetlucavi predmet. Ali tvoji današnji ljubimci. kada ga u slučaju potrebe namjerno provociraju. Sasvim nedavno. Na primjer. neke od njih može dovesti u vrlo izraženo stanje hipnoze. dok sam boravio na toj nesretnoj planeti. čiji je efekt analogan onome koji se postiže putem one oblasti njihove znanosti koja se naziva «hipnotizam". naprotiv. kao što sam već rekao. «krštenja".

ako ne i zauvijek. A takva koncentracija može nastati jedino iz napetog očekivanja. a pošto je dokazano da su ti načini vrlo štetni po moju egzistenciju. Podvlačim da se impuls ljubavi prema bližnjem. počeo sam da izazivam to stanje kod mojih tricentričnih Zemljana ne samo radi svojih osobnih ciljeva. i tako dalje i tome slično. postao vodeći. koji sam odmah uveo u praksu. najzad. kao što su "mržnja". "ptice" i njima slična bića. u to stanje se može dovesti ne samo bilo koji tricentrični Zemljanin. Ukratko. drag tvome srcu. koju oni nazivaju "podsviješću". povezanog s onim što oni izražavaju riječju "vjera". Ali kasnije. tj. djelovao sam na njih osobnim "hanbledzojnom". namjerna ili automatska. te se one ne mogu na taj način dovesti u hipnotičko stanje. Ta nova metoda je dokazala svoju neusporedivu nadmoć nad metodom koja se i sada koristi na Zemlji. s izvjesnim strastima svojstvenim njihovoj prirodi. a koje su privremeno.ni izdaleka na sve. "ljubav". ja sam pronašao druge načine za postizanje istog efekta. kako oni kažu. uglavnom zbog toga što su tokom mog liječničkog rada tricentrična bića svih kasta ubrzo počela da me vole i poštuju skoro isto kao da sam meñu njih poslat Odozgo kako bih im pomogao da se oslobode štetnih navika. razni "četveronošci". neposrednog djelovanja na krvne sudove. sastojao se u induciranju iznenadne promjene onoga što ja nazivam "stupnjem punjenja krvnih sudova" na jedan osobit način koji sprečava cirkulaciju krvi kroz neke od njih. pošto je životni impuls "ljubavi prema bližnjem" u meni prevladao. bez trošenja vlastitog "hanbledzojna". izgubile sposobnost da koncentriraju svoje misli i osjećanja. a «glavni faktor" te promjene mora biti njihova osobna. "čulnost". javio u meni i vremenom. svoja istraživanja njihove psihe uglavnom sam obavljao putem onog posebnog stanja koje suvremeni ljudi nazivaju "hipnotičkim". Ali uz pomoć moga pronalaska. i koji je svojstven njihovoj prirodi. Na taj način. "ribe". ili s osjećanjem "straha pred onim što se može dogoditi" i. na primjer. "priznanja" i "zahvalnosti". kao što sam ti već govorio. ljudi se mogu uvesti u psihičko stanje hipnoze i onda kada gledaju u svjetlucave predmete. ali taj način ne djeluje na sve . mogao sam da uz zadržavanje karakterističnog budnog stanja općeg tempa krvotoka istovremeno izazovem funkcioniranje onog dijela njihove realne svijesti. Razlog je što je fiksacija njihovog pogleda na blistavi predmet nedovoljna za promjenu "stupnjeva punjenja krvnih sudova". zbog čega se stupanj punjenja krvnih sudova prilikom promatranja svjetlucavog predmeta kod njih ne mijenja.Poglavlje 33 BELZEBUB KAO PROFESIONALNI HIPNOTIZER Belzebub je ovako zaključio svoju besjedu: . već i za njihovo dobro. čak. koncentracija misli i osjećaja. tj. 226 . koji me je potakao na traženje novog metoda za hipnotiziranje tvojih ljubimaca. kada pacijenta prisiljavaju da gleda u neki svjetlucavi predmet. već i svako monocentrično i bicentrično biće koje tamo živi. Postoje prirode koje se nazivaju "histeričnim". Moj pronalazak. oni su postali vrlo otvoreni prema meni i kod njih se pojavio pravi životni impuls "oskolniku" ili.Dok sam kao profesionalni hipnotizer živio meñu tvojim ljubimcima. Kako bih nekoga doveo u to stanje u početku sam pribjegavao istim onim postupcima koje su u tom cilju koristili predstavnici tikliamiške civilizacije. Naravno.

posebno za tricentrična bića koja su postala poznati liječnici. pošto su se u to doba u tim gradovima intenzivnije nego što to obično biva meñu tricentričnim bićima nastanjenim u tom djelu tvoje planete. Jedna od tih štetnih navika bila je "pušenje opijuma". u "krave muzare" iz kojih se. najprije sam živio u raznim gradovima Kineskog Turkestana. "hašiša". Već ti je poznato da oni opijum dobivaju od zrna maka. počeo sam svoju djelatnost liječnikahipnotizera u centru Azije. naprosto cvjetala. Naravno. posebno na kraju. kao što sam ti već rekao. na planetu Mars. pušenja opijuma . ali to je proturječilo mom "unutrašnjem dugu" i zavjetu koji sam dao samome sebi. a žvakanje anašija sretalo se još rjeñe. Ali. nastojeći da oslabe pozitivna osjećanja običnih ljudi prema meni: i mrzili su me naprosto zato što sam vrlo brzo postao njihov vrlo ozbiljan konkurent. Dakle. moj dječače. Taj izuzetak su bili liječnici. ali je zato upotreba onoga što se naziva ruskom "votkom". Zbog upotrebe "votke". a hašiš izdvajaju iz jedne posebne biljke koja se zove "konoplja".Prema meni su se s velikim uvažavanjem i zahvalnošću odnosili ne samo oni kojima sam pomogao i njihova rodbina. Oni su me. potpuno degradiraju i neki važni dijelovi njihovog planetarnog tijela. stotine pacijenata počele da mi se obraćaju za savjet. da su neke funkcije mog planetarnog tijela počele da se kvare. počeo da vodim «statistiku" koja je kasnije najozbiljnije zainteresirala Velike Kozmičke Svetitelje koji se nalaze na najvišem stupnju Uma. u cilju daljeg istraživanja njihove psihe. Meñu stanovnicima Ruskog Turkestana. kako oni ponekad kažu. osim jednog jedinog izuzetka. stjecajem okolnosti radije sam se nastanjivao u gradovima Ruskog Turkestana. tako što postane potpuno besmislena. treba reći da je bez tih "para" život tamo odnedavno postao apsolutno nemoguć. što bi se reklo. U gradovima Kineskog Turkestana osjećala se velika glad za liječnicima moje struke. zato što su neke «ovčice" mogle da se pretvore. Taj štetan proizvod dobiva se uglavnom od biljke koja se zove "krompir". I oni su s nestrpljenjem čekali te "zabludjele ovčice". tokom svoje djelatnosti. Najprije je moj izbor pao na gradove onog dijela Turkestana koji će kasnije biti nazvan "Kineskim Turkestanom". kako to oni kažu. u raznim gradovima "Turkestana". baveći se liječenjem stanovnika turkmenstanskih gradova. Tada sam počeo razmišljati o tome kako da smanjim svoju aktivnost i najzad sebi dam potpuni predah. naprotiv. ali kasnije. za razliku od drugog dijela koji će poslije ruskih osvajanja biti nazvan "Ruskim Turkestanom". ljuto mrzili. 227 . tj. Sada moram da ti kažem da sam pristupajući svome radu meñu tvojim ljubimcima. isto kao i "opijuma" i "anašija". već dodatno. kako ga još zovu. moj dječače. Iskreno rečeno. ne samo da strada psiha tih zlosretnih tricentričnih bića. Istine radi. mogao sam u tom cilju da krenem kući. profesionalci. razvijale dvije najštetnije "organske navike" koje su ovladale njihovim bićem. dok su moji jadni suparnici sjedili u svojim ambulantama uzalud očekujući da se pojavi makar neki pacijent koji bi se mogao smatrati «zabludjelom ovčicom". "poroka". toliko sam mnogo i istrajno radio.skoro da nije ni bilo. a druga "žvakanje anašija" ili. Dakle. imali su i razloga da me mrze jer su samo nekoliko dana nakon što sam započeo svoju liječničku djelatnost. mogu izmusti "pare". malo po malo. već i svi koji su nešto znali ili čuli o meni. prve od tih dviju štetnih navika ili.

da promijenim mjesto svoga stalnog boravka na tvojoj omiljenoj planeti. imućna. koji su tamo živjeli. neobične plime i oseke. Sjećaš li se moje priče o tome kako sam se početkom svog četvrtog boravka na Zemlji našao u Egiptu kako bih uz pomoć nekolicine naših suplemenika.Taj zavjet. Sve su ili sami porušili tokom ratova i revolucija. Nastanio sam se u gradu pod nazivom Kairo i uskoro sam svoj svakodnevni život organizirao tako da sam svom planetarnom tijelu poslije napora i marljivog rada mogao da dopustim odmor. I dok je trajao taj proces. Ali nisam mogao ni da ostanem u Turkmenstanu i organiziram svoj život na način. A pošto još nije bio ispunjen zavjet koji sam dao samome sebi. kako to na Zemlji kažu. koji sam dao samome sebi na početku šestog putovanja na Zemlju sastojao se u tome da ostanem meñu tvojim ljubimcima sve dotle dok mom Umu ne postanu potpuno jasni razlozi zbog kojih je u njihovoj prirodi postepeno formirana toliko izuzetna i neobična psiha. postepeno je tokom pet zemaljskih godina nestalo pod vodom na vrlo neobičan način. u mnogim mjestima na planeti dogañale su se. Riješio sam da takvu situaciju izbjegnem i to je dovelo do toga da sam bio prisiljen. otok koje se tada zvalo "Siapura". zbog čega je voda donosila ogromne količine pijeska koji se miješao s pijeskom što su ga donosili vjetrovi. iako sam o Turkestanu sačuvao najprijatnije uspomene. koji bi mome planetarnom tijelu omogućio potreban odmor. Svaki običan čovjek u toj zemlji želio je da porazgovara sa mnom o sebi ili o svojima bližnjim. jedva da je nešto još bilo sačuvano. Odabrao sam Egipat zato što je on u to vrijeme bio idealno mjesto za odmor i mnoga tricentrična bića koja su. stizala su sa svih drugih kontinenata u Egipat na odmor. povratak na Mars sam smatrao prijevremenim. U vrijeme mog šestog putovanja od mnogobrojnih arhitektonskih djela koja su me u prošlosti zainteresirala. mnogo toga mi je postalo jasno i ja sam svim svojim bićem shvatio da sam u svojim pričama o tricentričnim stanovnicima Zemlje načinio neoprostivu grešku. i kako nisam imao vremena za proučavanje svih detalja neophodnih za potpuno rješenje problema. Sjećaš li se da sam ti jednom rekao kako nijedno dostignuće ljudi prošlih generacija nije sačuvano do našeg vremena? Evo. 228 . izmeñu ostalog i originalnu opservatoriju za izučavanje nebeskih tijela.radi gradova hvaljene Europe s njenim kafeima i kavom. takoñer. a djelomično posljedica planetarnih udara koje su kasnije stanovnici Egipta nazvali "potresima". ili je sve prekrio pijesak. koji su nazvani "majmunima"? Pričao sam ti. ulovio izvjestan broj onih slučajno nastalih «nesporazuma". da sam istražio mnoga arhitektonska djela. Taj pijesak je djelomično bio posljedica uraganskih vetrova o kojima sam već govorio. Napustio sam gradove Turkmenstana s njihovim čajdžinicama i nevjerojatno mirisnim čajem . dijete moje. o nekom štetnom "poroku". a nalazilo se sjevernije od otoka Kipar. kako u Kineskom tako i u Ruskom Turkmenstanu. Riješio sam da najprije odem u zemlju na afričkom kontinentu koja se zove «Egipat". jer su skoro svi stanovnici koji naseljavaju taj dio tvoje planete. Za vrijeme tih planetarnih udara. koja je vrlo privukla moju pozornost. osobno ili prema opisu već znali kako ja izgledam i mogli su da me pronañu. kao i o putovima spasenja od njega. kako se to kod njih kaže. kada sam ti pričao o Egiptu. sada priznajem da u tom pogledu nisam bio u pravu. u kojima sam ja uspio da postanem nenadmašni stručnjak. Da. koje i sada postoji.

tj. mnogo vjekova poslije propasti Atlantide. i to upravo svete "neutralizirajuće sile". dok sam ti pričao o tim bićima koja su okupila tvoju maštu. da se iz njihove vlastite atmosfere i iz odreñenih planetarnih tvorevina može izdvojeno dobiti bilo koja od tih svetih kozmičkih supstanci. Ta znanja su naslijedili neki Egipćani. odnosno ni poslije "smrti". oni su takoñer znali na koji se način te svete kozmičke supstance . čiji je posao bio da zauvijek sačuvaju tijela izabranih. ispostavilo se da je u vrijeme kada je započeo proces meñusobnog uništavanja stanovnika Egipta i jedne susjedne zemlje. drugim riječima. a zatim je u ta tijela unošen "rastvor supstance snage". Razumije se da su u vrijeme moje šeste posjete toj planeti nestali svi ti ljudi. ili "sile Pomirenja". a slabe uspomene na taj dogañaj. slike iz prošlosti. pošto sam se definitivno rastao s tvojom planetom. nastupio i kraj jednoga od "faraona". Svejedno. izdvojenog trećeg dijela Sveprisutnog Okidanoha. zatim su ga smjestili u 229 . neizbježan proces «raspadanja". Onaj poriv radosti koji se u meni javio kada sam saznao da mi je Svemogući Vječni Tvorac potpuno oprostio i milostivo dopustio da se vratim u domovinu. pola mjeseca. Znanstvenici tog velikog društva otkrili su takoñer. Ali planetarna tijela. oni mogu da zadrže ili čak u potpunosti da zaustave. oni su tijelo potopili u ricinusovo ulje. oživjeli su pred mojim misaonim pogledom. prema istraživanjima i provjerama jednog od naših zemljaka koji je i sada živ i za koga sam saznao tek iz eterograma. i svi koji su bili u mom okruženju u vrijeme moje prethodne posjete. koje su u meni tinjale. moj dječače. otkrili su zahvaljujući neprestanom radu. drage mome srcu. obrañena na spomenuti način. zapravo stigla do njih iz daleke prošlosti. Neki članovi toga društva.Za sve ovo vrijeme."nosioci sile". Tijela predviñena za to. prisilio me je da na neko vrijeme zaboravim utiske koje u meni mogu da izazovu uspomene nastale uslijed asocijativnog procesa koji se raña za vrijeme pripovijedanja o proživljenom. pola mjeseca su držana u onome što se naziva "ricinusovim uljem". Meñutim. truljenje nije uništilo ni do dana današnjeg. zbog približavanja neprijatelja nisu mogli da tijelo svoga faraona drže u ricinusovom ulju onoliko koliko je bilo potrebno. Ali upravo sada. i utisci koje sam doživio u tom djelu Zemlje. da bi ga sasvim jasno zamislio. bilo koje planetarne «organske" tvorevine mogu dovesti u takvo stanje da zauvijek sačuvaju sve aktivne elemente koje sadrže u danom trenutku. Preobražaj planetarnih tijela u "mumije" drevni Egipćani su vršili vrlo jednostavno. u kome se nisu raspadala ni poslije svetog "raskoarna". prilikom koncentriranja mogu iskoristiti za znanstvene eksperimente. Prije nego što ti ispričam o tom dogañaju koji se može opisati jedino kao duboko tragičan. koji su već imali neku predstavu o Sveprisutnom Okidanohu. često sam vrlo živo zamišljao dogañaj koji se dogodio dan prije mog definitivnog odlaska sa Zemlje. dok sam govorio o suvremenom Egiptu. reklo bi se. izmeñu ostalog. Prema tome. pripremljen na odgovarajući način. Da. i koji dokazuje da su čak i dostignuća tvojih suvremenih ljubimaca.opet zahvaljujući neutralizirajućoj sili svetog Okidanoha . da se putem lokaliziranog. moramo se vratiti tricentričnim stanovnicima Atlantide koji su stvorili učeno Društvo Akladansa. i to oni koji su bili direktni potomci znanstvenika iz društva Akladansa. ljudi. stanovnici Egipta su uspjeli da na osnovu znanja koja su do njih došla. Suvremeni ljudi ta planetarna tijela što ne trule nazivaju "mumijama". postale su razgovijetne i potpuno su obnovljene u mom sjećanju. i nije postojala čak ni najmanja predstava o nekadašnjim znanjima.zauvijek sačuvaju u nepromijenjenom stanju. planetarna tijela nekih od njih .

ali ona ne samo da su izgubila osjećanje pijeteta. izmeñu ostalog. hermetički zatvorene komore i tada je «sveta supstancijalna sila" Svetog Pomirenja. prodirala u organizme ljudi koji su se tamo našli. Taj rezultat naučnih istraživanja ljudi davno prošlih epoha došao je do suvremenih ljudi i eto zašto su oni njime ovladali. moj dječače. tj. pošto se u prirodi tih "suvremenih skrnavitelja" pojavila kriminalna strast. Ali. kao što znaju sva odgovorna bića našega Velikog Svemira svih nivoa uma . za gradove znamenitog "kulturnog centra" europskog kontinenta. tj. Možda ti. majstorskih grañevina . Svetog Negiranja i Svetog Pomirenja i da ih stalno održava u odgovarajućem stanju ravnoteže.koje su postavili nasljednici društva Akladansa i veliki preci suvremenih Egipćana . Dakle. Možda ću ti kasnije. pojavila u prirodi tvojih ljubimaca. već znaš. a sada hajde da se vratimo na našu temu. što može dovesti do smrti. kao što sam ti već rekao. svakako je posljedica rezultata koje su postigli njihovi daleki preci koji su živjeli ka kontinentu Atlantida. Pokazalo se da se sveta "sila". jer. nemajući dovoljno vremena da se rastvori u zraku i pomiješavši se s ostalim komponentama. do potpunog i konačnog prestanka života toga bića. isto kao i bilo koje «relativno nezavisne" kozmičke jedinice. otvarala te komore. To sveto "nešto" trebalo je da u svom prvobitnom stanju ostane tokom bezbrojnih vjekova meñu tim tricentričnim bićima. s njihovim prijatnim "čajdžinicama".grañevina koje sam vidio osobnim očima za vrijeme svog četvrtog putovanja na tvoju voljenu planetu. iako ih je trebalo duboko poštovati kao svetinje. zbog svoje kriminalne sklonosti za skrnavljenje svetinja. koja se. održala u hermetički zatvorenoj komori i. sile Svete Potvrde. koja je tamo postojala u izoliranom vidu. pošto je efikasno izvršila sve ono što se od nje očekivalo. kao što sam rekao. bila je aktivna sve donedavno. kao što je uobičajeno prilikom djelovanja takozvane "katalize".čak i ona koja su tek na pola puta do zrelosti . I tako su vršili bogohulna djela. već su. zamijenio. dragi moj Hasejne. pripremivši rastvor spomenute «životvorne supstance" ispunili njime komoru kako bi postigli željeni rezultat. djelujući na njih u skladu sa zakonom o kome sam ti upravo govorio. Neću ti ništa reći o tome koliko je degradirala psiha tricentričnih bića koja su obitavala u tome djelu svijeta i u što se ona pretvorila. neki od njih su se drznuli da uñu u pogrebne. u Egiptu nisam mogao dugo da ostanem zato što su me okolnosti uskoro natjerale da od tamo odem. ono što se nedavno dogodilo u Egiptu.komoru koja se hermetički zatvarala i. okolnosti koje su me navele na odlazak bile su razlog zbog kojeg sam gradove dragog Turkmenstana. nude crni napitak što se sastoji iz komponenti koje nikome nisu poznate. naravno. potičući njihovu potrebu za pljačkanjem čak i samih svetinja prethodnih generacija. velike i male. 230 . zbog kojih sam svim svojim bićem shvatio koliko sam pogriješio kada sam te onako samouvjereno uvjeravao da ništa od dostignuća drevnih civilizacija nije došlo do suvremenih ljudi. s njihovim ništa manje znamenitim kavanama i restoranima.da suština prirode planetarnog tijela svakog bića. A ukoliko se iz nekog razloga u čovjekovom organizmu obrazuje višak neke od tih svetih sila. u neko zgodno vrijeme. Piramide i Sfinga bile su jedini žalosni ostaci onoga što je uspjelo da ostane sačuvano od slavnih. mora da sadrži tri svete «supstancijalne sile" svetog Triamazikamna. u kojima vam umjesto aromatičnog čaja. jutarnje šetnje po onim mjestima gdje su se nalazile "Piramide" i "Sfinga". i to objasniti. Način moga života u Egiptu uključivao je. onda neizbježno i bezuvjetno počinje proces svetog "raskoarna". I strogo rečeno.

Rekavši to. umjesto poboljšanja uvjeta za brzo postizanje osnovnog cilja našeg 231 . ne znajući zašto. ako me pitate za moje osobno mišljenje o rezultatima koji se mogu očekivati od našeg Društva. počeli su ovako: Jednog jutra. svakako. o onim slabostima.Poglavlje 34 BELZEBUB U RUSIJI Dalji dogañaji mog posljednjeg putovanja na Zemlju i mnogobrojni sitni incidenti koji su osvijetlili karakteristične detalje osobite psihe njenih tricentričnih stanovnika.Dragi moj doktore! U mojoj rodnoj zemlji strast prema alkoholu je vrlo porasla u posljednje vrijeme i postala silno rasprostranjena meñu predstavnicima svih klasa. za vrijeme jednog od naših razgovora. nedostojnim njih. prije ili kasnije. a onda nastavi dalje: . Ako se. ispostavilo se da je neznanac ovamo došao iz velike zemlje koja se zove "Rusija". postali jedina osnova njihove dalje egzistencije i cjelokupnog njihovog ponašanja. Vibracije njegovih zračenja u mome pravcu nisu mi izgledale izrazito «otkaluparijanski" ili. koje oni nazivaju "porocima" i na koje su se. kako bi u takvom slučaju rekli tvoji ljubimci. Mi smo već mnogo učinili i namjeravamo da uradimo još više. rješenje svakog posebnog pitanja. Ja takoñer vrlo volim da izjutra šetam i takoñer sam potpuno sam u Egiptu. čak i ja. dok sam šetao nedaleko od piramida. naročito u posljednje vrijeme. koje se odnosi na osnovni cilj Društva. on se iznenada okrenu ka meni i reče: . on se na trenutak zamisli. toliko navikli da su oni. a pošto sam i sam razmišljao o tome da uspostavim kontakt s nekim kod koga je očuvana preostala forma "aktivnog mišljenja" i s kim bih ponekad mogao da porazgovaram sljedeći tok "slobodnih asocijacija". sastala kako bi smislila neki način da se spriječi katastrofa. govori o općem stanju stvari u našem Društvu. da je meñu svojim sunarodnjacima bio vrlo važna osoba i pripadao "vlastodršcima". Zbog toga. shvativši najzad. kako pokazuje povijest. pozdravivši me u maniru koji je u tim krajevima uobičajen. prišao mi je jedan nepoznat čovjek koji je izgledao kao stranac i. Eto zašto se nekolicina mojih dalekovidnih sunarodnjaka. počeli uglavnom da razgovaramo o slaboj volji tricentričnih bića. U cilju rješenja toga zadatka oni su riješili da osnuju društvo pod nazivom "Društvo Trezvenosti" i mene su izabrali da njime rukovodim. reče mi: . Tokom naših zajedničkih šetnji dogodilo se da smo. ja se mogu pouzdati jedino u "sretan slučaj". Sada je djelatnost Društva na organiziranju mjera za borbu protiv tog nacionalnog zla dobila veliki zamah.Doktore! Možda biste bili tako ljubazni da mi dopustite da vam pravim društvo u vašim jutarnjim šetnjama? Vidim da ste uvijek sami. odmah sam prihvatio njegov prijedlog i od tada smo svakoga jutra šetali zajedno. kao što vam je poznato. izaziva proturječnosti. pak. ali pošto svaka grupa slijedi svoje vlastite ciljeve i želje. on mi je izgledao "blizak po duhu". ozbiljnost situacije nastale u našoj zemlji. naposljetku. dragi moj doktore. o tome jedva mogu da kažem nešto dobro. Kada smo se bliže upoznali. te se usuñujem da vam se ponudim za kompanjona. povezane s abnormalnim načinom njihovog života. sav problem je u tome što se Društvo nalazi pod tutorstvom nekoliko grupa od kojih zavisi izvršenje zadatka. Jednom. dovode do uništavanja starih običaja i dostignuća društvenog života.Sada. dovodi do onih oblika meñuljudskih odnosa koji generalno. Po mom mišljenju. pošteno rečeno. A ta strast. iako se nalazim na njegovom čelu.

Kada je taj ljubazni sredovječni čovjek završio svoj govor. najzad sam odlučio da vam uputim sljedeću molbu. koja je izgledala toliko loša da sam se skoro razbolio i. kojeg se prilično nakupilo za vrijeme njegovog dugog odsustvovanja. ubrzo sam se pripremio za odlazak i već poslije nekoliko dana zajedno smo napusti li Egipat. već bila sagrañena i moj novi poznanik je odmah pristupio poslu kako bi organizirao i pripremio sve što je potrebno za takozvano "otvaranje" te zgrade i svečani prijem u vezi s tim. kako bih pokušao da nañem nekakav izlaz iz te situacije. Eto.Vaš iskreni humanizam me ohrabruje da vam se s tom molbom obratim. razmislio sam trenutak i odgovorio da rado prihvaćam njegov prijedlog da poñem u Rusiju zato što ta zemlja. kako kod pojedinih ličnosti. lupao glavu. "zavjera" i tako dalje. ja se ne odmaram zato što mi razne mračne misli ne daju mira. pošto sve vidite na licu mjesta. U to vrijeme je. može biti. i tome slično. individualno i kolektivno. velika zgrada. 232 .nastavi on . avaj! Čak i ovdje. tako važnog za našu voljenu zemlju. Jučer ujutro mi je pala na pamet ideja o kojoj sam razmišljao čitav dan i čitavo večer i. Ali. Rusija upravo odgovarati. pomognete u organizaciji rada Društva tako da zaista zemlji donesemo onu korist radi koje smo Društvo i osnovali? I još je dodao: . biću iskren u izražavanju svojih misli i nada što su se u meni pojavile u vezi s našim poznanstvom. koju je Društvo projektiralo za borbu s alkoholizmom. pošto sam iz vaše priče shvatio da je u vašoj zemlji bolest "strast za alkoholom" proširena meñu čitavim stanovništvom. može biti. konzultirao se s mnogim ljudima koji posjeduju životno iskustvo. moj novi poznanik se posvetio svome poslu. sada kada znate suštinu problema koji predstavlja razlog moje unutrašnje nelagodnosti. prema tome. "intriga". I ja rekoh: . "spletki". Što se mene tiče. u Egiptu. u grad koji se tada zvao "Sankt Peterburg". Da li biste pristali da poñete sa mnom u moju domovinu Rusiju i da nam. Čim smo stigli. pa inzistiranje ljudi iz svog okruženja. dragi moj doktore.poduhvata. takoñer odgovara mom osnovnom cilju. za izučavanje ponašanja velikih grupa. . tako i u vašu ogromnu kompetenciju u pogledu stvaranja uvjeta za borbu s tim slabostima. bio sam prisiljen da krenem na ovo putovanje u Egipat s jednim jedinim ciljem – da se odmorim. Sada će mi. dobio velike mogućnosti da obavljam svoje eksperimente sa ljudima raznih tipova.što sam se za vrijeme naših dugih i čestih razgovora na temu štetnih ljudskih navika i mogućih mjera za spašavanje od njih.Radi se o tome . izmeñu ostalog. te bih. nedavno sam mnogo razmišljao. Poslije tog razgovora s važnim Rusom. članovi Društva su jedino postigli da se iz dana u dan neprestano povećavaju sve vrste meñusobnih nesporazuma: «sporova". Dva tjedna kasnije stigli smo u prijestolnicu zemlje. Zato vas smatram jedinim čovjekom od koga može da potekne inicijativa za organizaciju i rukovoñenje radom Društva koje smo osnovali za borbu protiv alkoholizma. u potpunosti uvjerio kako u vaše tanano poimanje ljudske psihe.Ja sada imam jedan cilj koji se sastoji u tome da utvrdim sve detalje manifestiranja ljudske psihe. tako i meñusobne odnose u grupama. a takoñer me uvjerava da nećete odbiti da sudjelujete u radu koji može spasti milijune života.

ako ti od riječi do riječi ponovim mišljenje koje o njima ima naš visokopoštovani Nasradin Hodža. ali u tom trenutku galama u gradu postade još jača i dolje na ulici se začu topot kopita.Za to vrijeme ja sam počeo da obilazim grad. ljudi su svuda čistili. što je bila moja navika. U centru "te impozantne "grupe konjanika" išla su velika kola u ruskom stilu. Taj susret. pokaza veliku «grupu konjanika" što je jurila putem i uglavnom se. s ovlaš prezrivom nijansom. koji se održavaju u toj zemlji. njihova "individualnost" počela da dobiva upadljivo dvoličnu formu. ne možeš izbjeći" i. gdje mi. kako bih se upoznao s karakterističnim osobinama njihovih manira i običaja. i mada kao i uvijek očaravajući. nañoh ga u tome gradu i dok god sam tamo boravio. često sam ga posjećivao. kako sam kasnije saznao. kuda sam otišao zbog svojih istraživanja svetih djela Ašjate Šimaša. drugog ili trećeg dana po mom dolasku tamo. "razmjenjivao mišljenje" o raznim «životnim pitanjima". kako su oni tada govorili. Ja mislim. Tada sam izmeñu ostalog primijetio da je u prirodi ljudi koji pripadaju tom suvremenom narodu. koja sada meñu njima svuda postoji. U tim kolima su sjedila dva čovjeka. povede me do ivice krova. "zastave" i tako dalje. tipično ruski izgled. kako se obično na toj planeti kaže. u koja su bila upregnuta četiri konja kojima je upravljao vrlo debeo kočijaš impozantnog izgleda. dogodio se u zemlji pod nazivom «Perzija". moj dječače. Moram da ti kažem da sam tokom druge polovine svoje posljednje posjete Zemlji često sretao toga jedinstvenog zemaljskog mudraca Hodžu Nasradina i s njim. vrati se na svoje mjesto rekavši i meni da učinim isto. idući k njemu vidjeh neobičnu užurbanost na ulici. a drugi je bio tipičan ruski general. ipak. te jednako mješajući drveni ugljen što je tinjao u njegovoj 233 . ja pokazah na ono što se dogaña na ulici i upitah ga za razlog svega toga. promrmljavši svoje omiljeno "Hm!". nedaleko od grada koji se zvao "Isfahan". Pomislih: "Očigledno. kao što je običaj u toj zemlji. Svoj impresivan. a koje mi je osobno saopćio. od kojih je jedan izgledao kao stanovnik Perzije. sjedeći zajedno na krovu. Prije svog dolaska u Isfahan sazpao sam da je mnogopoštovani Nasradin Hodža otputovao u grad Taljjaltnikum. a koji pripadaju mnogobrojnom ruskom narodu. "peškire". u goste kod svojih roñaka. on je dugovao umecima rasporeñenim na odgovarajućim mjestima ispod odjeće. da ćeš ti vrlo dobro shvatiti osobito izraženu dvoličnost individualnosti stanovnika te velike zemlje. i srećem se s ljudima koji su pripadali različitim "krugovima". namignuvši lijevim okom. ovo je priprema za jedan od dva svečana godišnja praznika. kada mi je rekao mudre riječi koje su odražavale istinsku suštinu ljudi što su pripadali ruskom narodu. Kada se konjanici udaljiše Nasradin Hodža najprije reče svoju omiljenu izreku: "Što je suñeno. Pošto sam počeo specijalno da izučavam to pitanje. Na njegovom licu se pojavi uobičajen blagonaklon izraz. utvrdio sam najzad da je ta dvoličnost u njihovom biću nastala uglavnom zbog nesuglasice izmeñu «ritma života i mjesta njihovog roñenja i egzistencije" i "forme njihovog suštinskog mišljenja". naklapali smo na filozofske teme. Jednoga jutra. on htjede nešto kazati. kao i zbog toga ne bih li na licu mjesta utvrdio pitanje o tome kako se prvi put pojavila štetna forma takozvane «učtivosti". tresli i vješali takozvane "ćilime". Uputih se tamo. sastojala od ljudi koji se zovu "kozaci". Tada naš mudrac s mukom i bez riječi ustade i povukavši me za rukav." Popevši se na krov i razmijenivši pozdrave s našim dragim i iznimnim mudracom Nasradinom Hodžom.

niti smrdi niti miriše. za one naše suvremenike koji su došli na svijet Božji na drugim kontinentima. pošto sam već bio upoznat s njegovim običajem da svoje misli izražava alegorijski. Ali. očigledno nadajući se da će žalosni ostaci njihovog perja. puran je. napustivši "vrane" nisu dostigli "paunove". kao i obrnuto. Pošto su se pojavili i formirali na azijskom kontinentu. pticama s divnim i jarkim bojama. razumije se. definitivno mogu biti nazvani "paunovima". usporedivši narode što nastanjuju Europu sa stanovnicima drugih kontinenata. Najbolji predstavnici tih "purana" su suvremeni stanovnici Rusije i upravo su takvi "purani" pratili lokalnu "vranu". čiji je smisao. a pošto iz mnogih i. On je tu misao razvio u sljedećem dugačkom objašnjenju: . više ni jedan jedini korak ne mogu da načine bez "čistokrvnih purana". postati snažnije i prestati da opada. a čiji potonji život. što se tiče suvremenih ljudi koji su se rodili i odrasli u Europi. i organsko i psihičko. prema tome. malo po malo."nargili". potpuno neupotrebljivim i najgnusnijim od svih ptica. Iako apsolutno ništa nisam shvatio od onoga što je on upravo rekao. I naravno. svejedno izgleda potpuno očerupano. i pri tome imali čistokrvno porijeklo. Lokalne "vrane visokog ranga". protječu iz ovih ili onih razloga na drugim kontinentima. to jest. naravno ako je ubijen na poseban način koji su drevni narodi tokom više vjekova isprobali u praksi . a stanovnike Rusije. a kasnije se formirali u uvjetima koji prevladavaju u Europi. i ako izvršimo analogno usporeñivanje izmeñu njih i vrsta ptica. Iako je puran vrlo koristan u domaćinstvu zato što je njegovo meso bolje i ukusnije od mesa drugih ptica. prestali da budu «vrane". dade definiciju prirode i same suštine stanovnika suvremene Perzije i objasni mi da je Perzijance usporedio s pticama koje se zovu "vrane". pošto je izgovorio svoju tiradu i prestao da grgoće vodu u svojoj "nargili".Ako nepristrano analiziramo i statistički izračunamo razumijevanje i slikovitost govora koji dominira meñu predstavnicima suvremene civilizacije. oni su. koja je upravo prošla kraj nas. više nego bilo koja druga ptica izražava "nešto" .s pticama koje se zovu «purani". dok ljude koji žive na drugim kontinentima možemo nazvati «vranama". možemo da kažemo da ljudi koji nastanjuju Europu i predstavljaju "centar" suvremene civilizacije. postali "purani". trebalo da budu "vrane". kao što sam već rekao. prema tome. ne znam zašto. on mi. nisam se iznenadio i nisam postavljao pitanja. nesumnjivo zakonomjernih razloga. sa sebi svojstvenom "finom zajedljivošću". on duboko uzdahnu i ispali sljedeću tiradu. koji su činili povorku što je projahala pored nas . ni ptica ni dimljena haringa. tj. tj. i razvijali se tokom više vjekova uglavnom u uvjetima koji vladaju na tome kontinentu. kao i uvijek bilo teško shvatiti odmah. ne mogu da se pretvore u prave "paunove". oni u svakom pogledu posjeduju prirodu azijskog naroda. već što se kaže "od svega pomalo". za njih nema bolje usporedbe od usporedbe s «puranima". pošto u posljednje vrijeme ulažu ogromne napore ne bi li postali Europljani i u tom cilju adekvatno sebe formiraju. prošla lokalna "vrana" koja bez obzira na svu svoju "važnost" i visok rang. zbog stalnog paradiranja pored tih purana koji zrače silom. Rusi idealno odgovaraju toj ptici i ja ću ti to dokazati. vrlo čudna ptica i ima specijalnu psihu koju je nemoguće shvatiti. i dalje formiranje. u pratnji velikog broja "čistokrvnih purana". «Puran". Sada je kraj nas. oni su. već sam strpljivo čekao dalja objašnjenja. a to posebno ne može naš narod s njegovim polupasivnim umom. Ipak. pa. 234 . te bi.dok je živ.

i utvrdio razloge njihove takozvane "organske strasti" prema alkoholu. koja se kroz nekoliko zemaljskih godina kod ljudi preobrazila u nešto što je poslije odreñenog perioda postalo kod njih nasljedno i što djeluje kao "stimulativni faktor" za specifično ponašanje. Govorim o klici "osobitog funkcioniranja suština". Eto. Nijemci snose odgovornost zbog toga što prilikom pronalaženja svoje poznate anilinske boje. dok se moj poznanik. a tako postupa isključivo zbog svoje vlastite uobrazilje i glupih snova. htjeli ne htjeli. a poslije pažljivijeg promatranja postalo mi je potpuno jasno da većina njih nosi u sebi klicu «osobitog funkcioniranja svoje suštine".te tako te jadne "ruske vrane" nemaju mogućnost da postanu "paunovi". kao i posljedice njegovog utjecaja na njihov organizam. prave crne. kako bih proučio osobnosti njihovih manira i navika. a drugi . drago moje dijete. nije moguće obojiti ni u jednu drugu boju. te zajedno siñosmo s krova. kada su prestali da budu "vrane". Kao što sam već rekao. Kasnije ću ti ispričati o tom "osobitom funkcioniranju njihovih suština". Sada sam se dotakao toga pitanja samo zato da bih ti predstavio sliku ekstremno abnormalnih uvjeta za ljudski život. A najgore od svega je to što su se oni. koja se još odavno pojavila kod tvojih ljubimaca uslijed dva nezavisna vanjska uzroka. sa svim dužnim poštovanjem prema tananoj psihološkoj analizi našeg najmudrijeg Nasradina Hodže. Slušaj sada o dogañajima u kojima sam sudjelovao pošto sam stigao u glavni grad Rusije.zbog njihovog neprijatnog nesavršenstva . čak ni anilinskim bojama . Ovdje. Zanimljivo je što sam tokom tih susreta s tricentričnim bićima raznih «klasa" i različitog društvenog položaja. osim jedne. jesu Nijemci. pošto doñu u zrele godine. ali je ovoga puta dodao i riječi: "Ne sjedi dugo tamo gdje ti nije mjesto". važan ruski činovnik. svojstveno jedino tricentričnim bićima planete Zemlje. dobiju tako izrazito dvoličnu prirodu. kako se neočekivano pokazalo. Radi se o tome da se uz pomoć te boje može prefarbati predmet bilo koje boje. nakon čega mi pruži ruku. U to vrijeme je zbir svih tih manifestacija u ponašanju stanovnika te velike zemlje nazvan «boljševizmom". pravde radi treba reći da glavni krivac za to što su Rusi postali tako reprezentativni purani. bavio svojim poslovima koji su bili poremećeni za vrijeme njegovog odsustva. prvi put sam jasno shvatio zašto ljudi te velike zemlje.Jedna od najspecifičnijih odlika te čudne ptice je to što ona smatra neophodnim da se uvijek pravi važna. Upravo zbog tog previda jednog dijela Nijemaca. Ali. koji predstavljaju upravo ono što je naš dragi učitelj formulirao riječima: "niti smrdi niti miriše". skandalozno nesretnom položaju. 235 .vrlo izraženo pogoršanje uvjeta svakodnevnog života na ovom ili onom djelu planete. zbog čega se iz čista mira napuhuje. u kojima se odvijao moj rad dok sam živio u njihovoj prijestolnici Sankt Peterburgu. to jest zbog činjenice da perje vrana. zahvaljujući mudrome objašnjenju koje mi je dao mnogopoštovani Hodža Nasradin. priroda obojila u pravu crnu boju. Prvi od tih uzroka jest općekozmički zakon koji postoji pod nazivom «Soliuenensius". koji se tada zvao Sanktpeterburg. upoznavao se s ljudima svih "klasa" i najrazličitijih «položaja". Rusi su se i našli u takvom. pretvorili u "purane". Nasradin Hodža lagano i s mukom ustade i opet reče svoju omiljenu rečenicu: "Što je suñeno ne možeš izbjeći". Rekavši to. koje je. dosta o tome. ja sam odlazio na razna mjesta. a nisu postali "paunovi". često zapažao. Čak i kada ga nitko ne gleda puran ide sav narogušen i napušen od važnosti. nisu obratili pozornost na jednu od specifičnih osobina te boje.

postojao odreñeni "administrativni sustav" na kome se bazirao "prvi garant potpune sreće vlastodržaca" pod nazivom «žandarmerija" ili "policija". odvijala se intenzivnije nego bilo gdje u to vrijeme. a čija je jedna od glavnih obaveza bila da pazi kako bi svatko u interesu svoga posla imao odgovarajuću dozvolu? Naravno. krenuo sam u taj departman. kako bih tu namjeru ostvario. Ipak. na koju su objektivno imala pravo. Dakle. dozvola za otvaranje vlastite kemijske laboratorije može dobiti jedino u specijalnom "departmanu" jednog. koji je ustrojen u prošlosti. koji su odavno odomaćeni u toj zemlji. odvijalo isključivo zahvaljujući podacima formiranim kod njih uslijed čestog ponavljanja ovih ili onih istih dogañaja. uslijed djelovanja općekozmičkog zakona Soliunensiusa. Kako sam kasnije shvatio. ali se ispostavilo da službenici toga departmana. kada sam se nastanio u tom gradu i otkrio da imam vrlo mnogo slobodnog vremena. kako oni misle. pokazalo se da se zbog zakona. kako bi se moglo bez njih! Nije li zbog toga u tom gradu. kako sam kasnije shvatio. povezano s ispunjenjem vlastitih obaveza. naprotiv. Takva kristalizacija se kod njih dogañala. postao takav da su bića koja su mogla da postignu nekakvu korist. za "normalne" meñusobne odnose i uopće za svakodnevni život. Jer. teško je pretpostaviti da bi "oštro oko" predstavnika spomenutog "prvog garanta pune sreće vlastodržaca" moglo da dopusti nekakav propust i omogući postojanje laboratorije bez takvog dokumenta. "ministarstva". činjenica što se službenicima departmana nitko nije obraćao za dobivanje dozvole. iako su bili upoznati s tim da se izdavanje takve dozvole nalazi u njihovoj kompetenciji. u gradu je u to vrijeme bilo kemijskih laboratorija više nego ikada prije. Treba reći da je u toj zemlji stav prema zakonima i načinu njihovog reguliranja. oni to nisu znali naprosto zato što im se nitko prije toga nije obratio za takvu dozvolu i zato automatski sazdana psiha tih baksuza nije imala "mehaničku naviku" za ispunjavanje obaveza te vrste. načelno svojstvenih ljudima. saznao sam da je za organiziranje laboratorije potrebno da najprije dobijem "dozvolu" od lokalnih "vlasti". Poslije prvih koraka koje sam poduzeo. znala kako treba raditi obrnuto. to jest protiv zakona i normi. uopće nije značila da stanovnicima prijestolnice nisu bile potrebne takve laboratorije. kristalizacija odreñenih automatskih «suštinskih podataka". moj dječače. kako na Zemlji kažu. Tu treba naglasiti da se uopće.Još prije svog dolaska u taj grad riješio sam da ispunim jednu od svojih namjera. i manifestirala se toliko snažno da je ponekad čak izgledalo da uvjeti za rañanje impulsa. Osnovni razlog za tu prividnu proturječnost bilo je nešto sasvim drugo. Radilo se o tome da sam u jednom od njihovih velikih gradova želio da organiziram nešto nalik na ono što oni nazivaju "kemijskom laboratorijem" i da u njoj vršim specijalne eksperimente uz čiju pomoć sam želio da utvrdim neke duboko skrivene aspekte njihove neobične psihe. naravno. kao i u svim drugim gradovima. pojma nisu imali kako da to urade. te sam odmah poduzeo korake kako bih tu dozvolu dobio. Meñu vlastodršcima te zemlje. I tako. na nekakav način dobili te dozvole. 236 . koji sam ti već spominjao. tokom posljednjih vjekova u suštini svih stanovnika te planete skoro svako djelovanje. odlučio sam da iskoristim prednost koju mi je pružala privremena mala opterećenost poslom. i nesumnjivo je da su svi njihovi vlasnici negdje. njima apsolutno nedostaju. Pošto sam se raspitao kod raznih ljudi. za čiju sam realizaciju već bio pripremio sve što je neophodno.

kakvu sam ja želio da organiziram. izgubivši uzalud skoro dva mjeseca. izmeñu ostalog. Otišao sam kod službenog liječnika. očigledno u nadi da će možda pronaći nekakvo pisano pravilo o ispunjenju takvih zahtijeva. prije svega. 237 . a da se ne otrujem. dok sam u trećem detaljno objašnjavao način na koji namjeravam da postavim opremu u svojoj laboratoriji. kada sam počeo da poduzimam prve korake za dobivanje potrebne dozvole. Na kraju krajeva. meni je to bilo naprosto neophodno. i tako dalje. zatražio je potvrdu od drugog departmana koju je trebalo da ovjeri treći. kao što sam već rekao. ja nisam mogao na to da pristanem. osim toga. Pokazalo se da sam se. od jednog do drugog zvaničnog lica. Došlo je do toga da sam se kao čamac na vodi vrtio izmeñu lokalnog «policijskog pristava" i "parohijskog svećenika" . kada bih se skinuo. Ne znam čime bi se sve to završilo da se nisam.Privatnih laboratorija. kada je on htio da me pažljivo pregleda i zatražio da se potpuno skinem kako bi mogao čitavog da me iskucka svojim malenim čekićem. Evo kako je to počelo: kada sam došao u spomenuti "departman" i obratio se službenicima. oni su počeli zbunjeno da se zagledaju i došaptavaju. ne znam zašto. Meñutim za ono kratko vrijeme koliko sam tamo boravio. prije svega da bih saznao «zaobilazne putove" dobivanja dozvole za organiziranje takve laboratorije. iz jedne u drugu upravu. nisam uspio da otkrijem sve finese svakodnevnog života u toj zemlji. trebalo je da dobijem zvaničnu liječničku potvrdu da moj rad u toj laboratoriji neće škoditi mom vlastitom zdravlju. našao u rukama vlasti koja je. ništa ne sluteći. a zatim. jedan od departmana. da bih te putove primijenio. treba da u drugom departmanu dobijem dokument kojim se potvrñuje. u drugom da odgovorim na pitanja koja nemaju nikakve veze s kemijom. jasno da bi uskoro. svi znali da sam ja s druge planete. Trebalo je da u jednom departmanu potpišem odreñeni papir. Tebi je.skoro kao zvanična gradska babica. okanio tog dosadnog posla. "idiotske smetnje" koje su odavno postale dio njihovog svakodnevnog života. naravno. neki od njih su kopali po debelim fasciklima. kako oni sami kažu. pokazalo besplodnim. Učinio sam to iz razloga u kome je bilo odreñenog zemaljskog humora. za mene počele one beskrajne neprijatnosti ili. na kraju krajeva. Najzad mi priñe šef departmana i nadmeno reče kako. Eto zašto sam otišao od liječnika bez potrebnog papira i od toga dana sam prestao da se time bavim. Prema pravilima te besmislene procedure. kako se on izrazio." Ali najbesmislenije je bilo to što sam za dobivanje dozvole morao da se obraćam činovnicima koji nisu imali ni najmanju predstavu o tome što je to laboratorija. Meñutim. sve se to. moja "politička podobnost". posebno. neizbježno pokazao svoj rep koji sam skrivao u naborima odjeće. Eto zašto su. naravno. To je bio početak mog beskrajnog potucanja od jednog do drugog departmana. pošto sam odustao od pokušaja dobivanja dozvole za svoju laboratoriju. ukoliko bi ga netko vidio. i tako dalje bez kraja i konca. tako da više ne bih mogao da ostanem tamo i nastavim eksperimente koji su me interesirali radi utvrñivanja neobičnosti njihove psihe. abnormalnih. bila dužna da sve koji žele da organiziraju "kemijsku laboratoriju" odvrati od te "grozne namjere". A nisam pristao zato što bih mu. bilo je na tisuće.

Oni su bili izvor svih nesporazuma. i to "vlastodržaca". iako osnovano za opće dobro suvremenih tricentričnih bića. zbog čega su se oni podijelili na različite "grupacije" . i uvijek se iskreno oduševljavao ispravnošću mojih zapažanja.izvršenje jednog tako ozbiljnog zadatka kao što je "spašavanje" više milijuna sebi sličnih. U posljednje vrijeme. pa čak i protiv samog rukovodioca Društva. koje je on izlagao na zasjedanjima Društva. počelo. zato što su moja nepristrana promatranja i istraživanja svih aspekata psihe lokalnih stanovnika. očigledno zato što su im bile svojstvene meñusobno povezane karakteristike tri različita suvremena tipa ljudi. koji čak nije ni Europljanin. isti onaj "unutrašnji glas". prihvaćani i provoñeni u život. "znanstvenika nove formacije" i "profesionalnih liječnika". neprestano u mom Umu kristalizirala nove podatke. koji bi slučajno došli na vlast. u stalno rukovodstvo nove organizacije uključeno i nekoliko "učenih liječnika". i to mnogo češće nego nasljedne voñe. Zato su oni. Kasnije će biti potrebno da ti ispričam da su neki od tih znanstvenika nove formacije. kada su stekli vlast i zauzeli važna i odgovorna mjesta u državi. nalazio vremena da me posjeti ili primi u svojoj kući. kako su sami govorili. 238 . kao i uvijek. koji su imali nasljedna prava. iako je bio vrlo zauzet svojim problemima. kada su zahvaljujući svim vrstama "manevara". Oni su se našli meñu rukovodiocima Društva zato što je u prirodi nasljednih voña u tome periodu bio definitivno fiksiran. Ranije. intrige započele meñu svim članovima Društva. kao dio njihove unutrašnje suštine. predstavnici te profesije postali su znanstvenici nove formacije.a ta kobna navika.posebno onih koji su formalno još posjedovali vlast. Radi se o tome da je na inzistiranje nekih voña. da "puca po šavovima". potpuno ometa ostvarenje bilo kakvog početka koji nešto obećava . dok su se ti skorojevići. Krivica za sve nesporazume i žalostan kraj jedne tako važne organizacije. insistirali na prijemu tih učenih liječnika u ovu važnu organizaciju koja je imala ogroman socijalni značaj. bilo je povjereno tim "pravim napuhanim puranima" ili. Dakle. ležala je. tako štetan po tricentrične Zemljane. često sam sretao onog važnog Rusa. U početku su svi moji savjeti. na "naučnicima nove formacije". kakvo je bilo to Društvo. koji je. svojim sitnim intrigama bavili samo u krugu sebi sličnih. Za vrijeme tih susreta mi smo skoro uvijek razgovarali o alkoholizmu u njegovoj zemlji i o mjerama za borbu s tim zlom. vrlo odomaćena meñu njima. postali uzrok mnogih nesporazuma. svog prvog poznanika. Ali kada su neki članovi toga Društva slučajno saznali da inicijativa za mnoge korisne mjere potiče od nekakvog stranog liječnika. što se kaže. kao i planova njegove dalje djelatnosti. ali.Bez obzira na to što sam se mnogo bavio svojim poslovima i odlazio na razna mjesta kako bih dobio tu dozvolu. stvoreno za dobrobit milijuna tricentričnih stanovnika te zemlje. "skorojevićima". Taj važan Rus pridavao je veliki značaj mojim sudovima i ocjenama onoga što je "Društvo Trezvenosti" već uradilo. iz ovog ili onog razloga. na inicijativu i inzistiranje nekih nasljednih vladara te zemlje .to Društvo je. koji je postao smisao i cilj egzistencije tih nesretnika. a koje su oni sami nazvali "samozavaravanjem". da bi se oslobodili suvišnih napora. to je bilo tek pola nevolje. počeli su uobičajeni "protesti" i "intrige" protiv mojih prijedloga. moj dječače. iako njihov suštinski značaj nije bio veći od "praznog pješčanog sata" ili "ispuhanog balona" . Poslije svakog takvog razgovora ja sam imao sve više i više materijala.

Uoči mog odlaska. vrlo velikom srećom i zato se moj poznanik preko svake mjere radovao što me je zadesila takva sreća. moj važan ruski poznanik neočekivano doñe k meni i. Kada je moj prvi utjecajni ruski poznanik saznao za tu odluku. saznali da mnogi savjeti i upute za poboljšanje rada njihove organizacije potiču od mene. kao i nekolicina drugih Rusa koji su zaista brinuli za dobrobit svoje zemlje i koji su se za to vrijeme uvjerili da moja znanja i iskustvo mogu biti vrlo korisni za njihov glavni cilj. Pokazalo se da je on na svečanosti razgovarao s carem i daje zahvaljujući tome riješeno da i ja budem predstavljen caru. želeći da se. bile su u jeku sitne intrige meñu različitim frakcijama i izmeñu pojedinih članova te ustanove. Dva dana poslije toga održano je svečano otvaranje i pošto sam prethodne večeri i ja dobio takozvani "zvaničan poziv". ja sam se i dalje nadao i strpljivo čekao odgovarajuće uvjete za mogućnost postizanja svog glavnog cilja. Kada su skorojevići. moj prvi ruski poznanik mi je iznenada pritrčao gurajući se kroz gomilu ljudi koji su se šepurili u svom sjaju. Nisam imao naročitog razloga za žurbu. u skladu s državnim zakonima. onaj podatak koji izaziva impuls "korporativnog čula". tj. kod suvremenih liječnika bile vrlo slabe. te su ih usmjerili protiv voñe Društva. Ovdje je. malo odmori od najnovijih patnji i intriga. Na toj državnoj svečanosti. riješio sam da se tu više ne zadržavam. u bezizlaznom magičnom krugu. "caru" ili "kralju". koji su na vlast došli slučajno. Biti predstavljen "imperatoru". dok je ceremonija još bila u jeku. poče vrlo ozbiljno da me moli da ostanem još nekoliko dana. 239 . Nekoliko dana prije mog odlaska Društvo se spremalo za otvaranje velike ustanove koja je. kako oni sami kažu. meni se dogodio takozvani "urectaknilkarul". neophodne i za samu državu. "okićeni i pod punom spremom". "smrtno mrze jedan drugoga". Na dan državne svečanosti. što se kaže. i radosnim glasom mi rekao da me je zadesila "sreća" da budem predstavljen Njegovom Veličanstvu caru. bio je vrlo ožalošćen. koji sam iste profesije. nikada u tome neću uspjeti. Ali kada mi je postalo definitivno jasno da u toj zemlji. Dok još nisam znao da su vlastodršci te zemlje prinuñeni da se bave intrigama i klevetama ili da. izmeñu ostalog. korisno napomenuta da iako su sve vrste podloga za rañanje raznih suštinskih impulsa. uzgred. koji treba da budu stvoreni kod razumnih bića. Evo kako su dalje tekli dogañaji. on požuri dalje. kojoj je svoju pozornost posvetio čak i car te suvremene višemilijunske zemlje.Upravo u vrijeme kada sam zajedno sa svojim prvim ruskim poznanikom stigao u prijestolnicu njegove zemlje. ispričavši se zbog toga. trebalo da postane stožer za borbu sa alkoholizmom i koja je nazvana imenom njihovog cara Nikolaja Drugog. oni su shvatili da meni intrige i klevete ništa ne znače. koji generalno proističe iz svih anomalija sredine i. nastavka promatranja i eksperimenata sa psihom tricentričnih bića u gomili. na svim kontinentima te planete smatra se vrlo. rekavši to. tj. kao što sam se uvjerio da je rad vlastite kemijske laboratorije nemoguće organizirati privatno. te sam pristao da odložim svoje putovanje na neodreñeno vrijeme. ali ne spadam u njihovu takozvanu "korporaciju". kao što sam ti govorio. koga su sami izabrali. kod njih je iz nekih razloga kristaliziran i funkcionirao je vrlo snažno. u postojećim okolnostima. formirajući se automatski u psihi svakog tricentričnog bića te zlosretne planete. kako bi poslije otvaranja ustanove i sam mogao da krene sa mnom na putovanje. već da odgovarajuće uvjete za svoje ciljeve potražim u nekoj drugoj europskoj zemlji. uputio sam se na ceremoniju. drži ih.

može biti. Pre. Njegovo Prevashodstvo. Zatim. on istrča iz sobe.u dvorsku službu. došao sam da vam objasnim što treba da radite i kako da se ponašate za vrijeme tako velikog i važnog dogañaja u vašem životu. on žurno izvadi iz džepa svoj sat.. mehanički pogleda u njega i skočivši na noge. koja je stajala u uglu sobe. on reče: .. i zato su. priñe pravo k meni. rad drevnih kineskih majstora. reče: . I još doda: . od pet soba u kojima se čuva moja kolekcija. On je ovdje nakratko. Usred toga govora. k meni je došao jedan od njegovih añutanata.. Ahun mi reče da je toga dana u našoj ulici očekivan vrlo važan general. s prijateljskim osmjehom. dotrča domar. došavši k sebi. točnije. Istoga dana.Što se tiče uputa koje vam trebam predati i koje su razlog moje posjete. i pošto mi značajno stisnu ruku.Sutra ili prekosutra bit ćete predstavljeni Njegovom Carskom Veličanstvu.. izražavajući ga svim svojim čulima. on bez ustručavanja opet sijede u moju fotelju i poče da priča o djelima stare umjetnosti uopće.On je očigledno želio da mi omogući "ogromnu radost" i da na taj način smiri osobnu savjest. na putu iz provincije prema granici. on nastavi: . kao što je Njegovo Prevashodstvo obećalo. ugledah potpuno neuobičajenu užurbanost: ljudi su svuda čistili i spremali. ja . Rekavši to. a mnogobrojni "policajci" i "oficiri" išli su ulicom gore-dolje. danas ću vam poslati svoga añutanta i on će vam sve objasniti. te iste večeri. to jest biće koje je tek nedavno postalo odrastao čovjek sa svim odlikama tog specifičnog tipa zemaljskih 240 .Mene vrlo zanima drevna umjetnost. kada Njegovo Prevashodstvo uñe. uzvikujući s impulzivnom ushićenošću koja je odavala njegovo uzbuñenje: .vas. jer se osjećao krivim zbog toga što ja u njegovoj prijestolnici nisam postigao uspjeh..Kakva šteta! Prisiljen sam da prekinem naš vrlo zanimljiv razgovor zato što moram da požurim kući. o njihovoj vrijednosti i o tome gdje se ona mogu pronaći. gdje me svakako već čekaju moj stari prijatelj iz mladosti i njegova očaravajuća supruga.u grañansku. Poslije toga dogañaja prošla su dva dana.Kakva ljepota! Gdje ste nabavili ovo čudo stare umjetnosti? I ne odvajajući pogled od te figurice. ništa gore nego ja. prepuštajući se u potpunosti ushićenju ili. razgledajući usput s velikom radoznalošću djela antičke umjetnosti koja su ispunjavala moju sobu. posebno kineska. a on . iako s nijansom izvjesne "nadmenosti" karakteristične za vlastodršce te zemlje. Na moje pitanje što se dogaña. Taj añutant je. mucajući povika: «Njegovo. glavom i bradom. a pošto sam ja za to zadužen. Kada ga je nesretni domar vidio. popodne. dok sam sjedio u kući i razgovarao s jednim svojim novim poznanikom. i dalje razgledajući antikvitete. uznemiren i uzbuñen i. a zatim. bukvalno je zanijemio od straha. on iznenada ustade i poče da izučava porculansku figuricu. a nismo se vidjeli od vremena kada smo služili u istom puku a zatim upućeni na različite dužnosti. Trećega dana ujutro. I naravno. Govoreći i dalje istim tonom o svom poštovanju prema starim kineskim majstorima. što se kaže. pogledavši kroz prozor svoga stana.. sijede u moju omiljenu fotelju. u tri smješteni isključivo stari kineski radovi. još bio «mlad čovjek".hodstvo!" Nije uspio ni da izgovori do kraja.

moj dječače.te je počeo da mi govori kako treba da uñem. u dvorani gdje se odvijala svečana ceremonija predstavljanja. prema njihovom nenormalnom shvaćanju svojstvenom ljudima te zemlje. naravno nesvjesno. stigao sam u mjesto gdje se nalazila rezidencija poglavara te prostrane zemlje i gdje me je na željezničkoj stanici sačekalo osobno Njegovo Prevashodstvo u pratnji čitavog tuceta añutanata. rukovoñen automatskom navikom. Još nismo uspjeli ni da sjednemo u kočije i krenemo sa stanice. može biti više nego što sam doživljavao i osjećao tokom svih vjekova kontakata s njima. kako bi se. on se odmah promijenio i. kako bih promatrao i proučavao osobitu i poremećenu psihu tvojih ljubimaca. u skladu sa. kada su me moji mučitelji. shvatio da ja ne pripadam ni njegovoj. prema njegovim riječima.tricentričnih bića. svaki pokret i.. i koja se mogu definirati riječima «mamin i tatin sinčić". što se tiče mog formalnog ponašanja. iako sam pristao na tu znamenitu audijenciju. od toga momenta . ne bi se moglo ni u bajci ispričati niti se može perom opisati. Na dan mog "predstavljanja njegovom visočanstvu". krećem se. posebno u Rusiji. kako to oni kažu. podčinjava komandi svog vlastitog "Ja". uzete sve zajedno.on je počeo da sve moje zasebne oduhovljene dijelove i njihove manifestacije. ni nekoj višoj kasti. kada on poče da mi pokazuje i da mi govori kako se moram ponašati i što mogu reći. koja se u posljednje vrijeme često sreću meñu tvojim ljubimcima. kako bi rekao naš uvaženi Hodža Nasradin. Čim je ušao i obratio mi se. fiksiranim u njegovoj prirodi pravilima takozvanog "dobrog tona". ako želiš da shvatiš informaciju o dogañajima koji su mi se desili uslijed tog "znamenitog predstavljanja Njegovom Veličanstvu Caru". možda ćeš moći da zamisliš tu sliku i razumiješ kako je većina tvojih ljubimaca u to vrijeme. kada i koje riječi da izgovorim. "igram kako on svira". Sve što je bilo kasnije. kada je on. a zatim je objavio da sutradan mora doći još jednom i naredi mi da vježbam.. moram da kažem da sam poslije surovog iskušenja koje sam doživio. već da sam jedan od onih što se. Ali nešto kasnije. bez obzira na svu apsurdnost te procedure. a što ne trebam raditi niti govoriti. treptaj mojih kapaka. počela da 241 .svakako bez njegove "osobne subjektivne inicijative". koja su mu utuvili u glavu. ako se uzme u obzir da savršenstvo nekog čovjeka zavisi od kvaliteta i kvantiteta njegovog unutrašnjeg iskustva. objektivna pravičnost zahtijeva da tvojim ljubimcima odam priznanje: toga dana. Čitava dva sata on mi je na vlastitom primjeru pokazivao kako treba da se ponašam. dok me je i dalje instruirao i usmjeravao moju svijest. Sada. stečenom zahvaljujući izvršavanju uvijek jedne te iste radnje . Svaki korak koji sam napravio u toj dvorani. da čak nisam ni vidio kako je izgledao nesretni car i kako se on ponašao u toj komediji. Od toga momenta. počeo da se ponaša prema meni "zapovjednički" i obraća mi se tonom fiksiranim u prirodi bića što pripadaju toj kasti . mogu smatrati više nego "divljacima". sa svojim čudnim doživljajem svijeta. predvidio je i preporučio taj važan general. Ipak. bio sam dužan da. čak. još uvijek automatski. oni su me prisilili da doživim. "izbjegao nesporazum" zbog kojeg se može dospjeti tamo gdje je i "Bog rekao laku noć". posebno onaj napuhani general. mogao slobodno da odahnem tek u vlaku. Toga dana sam bio toliko obuzet izvršavanjem bezbrojnih glupih manipulacija koje su od mene tražene i bile zamorne za moje časne godine. taj "mamin sin" je počeo prema meni da se ponaša apsolutno automatski. kako da izañem. najzad ostavili na miru. Ipak.

naglo promijenjeni i to ni zbog čega drugog. isto kao i o mojim osobnim kvalitetama i vrlinama. Eto zašto svi oni sada. A pošto svaka riječ takvog zemaljskog cara može imati. govore mu kako treba da se ponaša i što treba da kaže u nekoj situaciji. A sutradan sam dobio još četiri takve dozvole od drugih ministarstava koja uopće nisu imala prava da ih izdaju. a svi ti savjeti i upute moraju biti dati na takav način da ljudi ne primijete kako njihov imperator ne postupa samostalno. "neobičan". ja sam odjednom za sve postao "važan". ujutro delegacija. osobno mi je u kuću donio onu nesretnu dozvolu što mi je davala pravo na osobnu laboratoriju. već i za druge narode. koji su stajali na kutovima ulica u kraju gdje sam živio i koji su me već poznavali kao stranog liječnika. ponekad čak po nekoliko puta na dan: ovdje vojna parada. imperatori. postepeno bivaju lišeni "čula". ona se mora svestrano razmotriti. Iste večeri. tj. saznao sam. vlasnici dućana. i svaki put je morao da izgovori pripremljen pozdravni govor.prijem raznih "predstavnika naroda". 242 . U tom cilju mnogobrojni stručnjaci. Manifestiranje spomenute osobine na moju osobnu ličnost odrazilo se sljedećeg jutra i iskazalo se tako što su svi podaci za mišljenje ljudi o meni. obraćao tokom svojih besmislenih pohoda. tamo audijencija za ambasadora nekog drugog vladara. još od momenta svoga roñenja. naravno. ali kojima sam se. uvijek kupovao namirnice za svoju kuhinju. neprekidno moraju da vježbaju. "zanimljiv" i tako dalje. već prvoga jutra poslije «carske audijencije" osobno mi je donio robu kući. pa čak i "želje" da steknu "objektivno suštinsku Ličnost". u koji sam prvi put sam išao. Vlasnik dućana gdje sam. počeli su da mi odaju počast kao da sam nekakav važan general. kao da sam bogati ujak iz Amerike i namjeravam da svakome od njih ostavim veliko nasljedstvo. zbog svih prepreka. uopće svi u mojoj ulici počeli su da mi se obraćaju prijateljski. već prema tuñim instrukcijama. kao što se i na mome primjeru može vidjeti. postepeno se ukorijenila meñu njima i nastavila da raste i pojačava iluziju da stjecanje "individualnosti" zavisi isključivo od vanjskog izgleda. Njihovo mišljenje o mom osobnom značaju. a često i ima ozbiljne posljedice ne samo za narod te države. odabrani meñu običnim tricentričnim bićima iz okruženja cara ili imperatora koji se na prijestolu nalazi prema nasljednom pravu ili prema provedenim izborima. da je čak i nesretni car takoñer morao da se priprema za te zvanične susrete s nepoznatim ljudima.vrednuje i utvrñuje svoj «individualni značaj" isključivo na osnovu efemernih vanjskih manifestacija. Poslije tog "ispraznog" dogañaja. prije nego što bih pristupio neophodnim poslovima. "mudar". preko dana susret sa mnom. šef onog departmana. I tako dalje. iznenada se preobrazilo u njihovoj svijesti. koje su oni sami izmislili. koji su prethodno bili čvrsto fiksirani u prirodi svih koji su me poznavali. zbog koje sam dangubio tri mjeseca u čekaonicama raznih «zvaničnih" i "nezvaničnih" ustanova. kasnije . postao sam vlasnik svih mogućih vrsta fantastičnih odlika ličnosti. On je skoro svakodnevno imao takve zvanične susrete. i tome slično. Svi pozornici. Poslije svega što sam ti ispričao možeš da zamisliš kako to vježbanje izgleda. izmeñu ostalog. Kao ilustracija za ovo što sam sada rekao može da posluži jedan karakterističan primjer. i tome slično. već upravo zbog objektivno štetnog «zvaničnog predstavljanja" njihovom "vrhovnom poglavaru". djeca. Ta navika da se o vrlinama drugih ljudi sudi na osnovu efemernog vanjskog izgleda. zbog čega su svi oni počeli da teže jedino tome. Kućevlasnici. Ja sam to shvatio čitavim svojim bićem dok sam se spremao za tu famoznu audijenciju. A da bi sve to zapamtili.

treba reći da sva tricentrična bića.Uzgred. zavisi od utjecaja susjednog sunčanog sustava. Da su pripreme te vrste bile potrebne svaki put. obećao sam da ću ti ispričati o stvarnim. oni ga doživljavaju kao simptom neke od mnogobrojnih bolesti i nazivaju to "nervima". bez obzira na to na kojoj planeti žive i kako izvana izgledaju. gdje se za to vrijeme odvijao proces "meñusobnog istrebljenja" i "uništavanja svega stvorenog" proces koji se u to vrijeme. osim želja i namjera kojih ona nisu svjesna. jer su uobičajili da se u te "svete dane" prepuštaju veselju i pijankama. za sve vrijeme koje sam proveo na Zemlji. i osjećanje svetog "aboliunozora" ili. to izaziva napetost u svim objektima njegovog sustava. fundamentalnim uzrocima tog zaista fenomenalnog procesa. takoñer nastalo uslijed odreñenog općekozmičkog uzroka. isto kao što tvoji ljubimci iščekuju praznike poput Uskrsa. dok je drugi u već poznatim anomalnim uvjetima svakodnevnog života koje su sami ljudi stvorili. Sadika. oni su različiti na raznim planetima. ali skoro uvijek proističu i zavise od takozvanog «općekozmičkog harmonijskog kretanja". opet. dok stanovnici drugih planeta s nestrpljenjem očekuju djelovanje Soliunensiusa zbog potrebe za razvijanjem i usavršavanjem Objektivnog Uma.. Ubrzo poslije nezaboravne "carske audijencije" napustio sam Sankt Peterburg i poslije toga živio u mnogim gradovima Europe i drugih kontinenata. Kako bi lakše shvatio oba ova faktora. koje. odreñuje velika kometa "Solni". Meñutim. Prije svega. Ta "napetost" u nekoj od planeta djeluje i na sva bića koja su na njoj nastala i koja je nastanjuju. 243 . koja u skladu s odreñenim kombinacijama «općekozmičkog harmonijskog kretanja" prolazi s vremena na vrijeme blizu sunca Baleuto. nazivao "boljševizmom". Tada je. kako ne bi moralo da promjeni svoju uobičajenu putanju. što oni sami postižu. Zanimljivo je da kada se to ili neko drugo sveto osjećanje slično njemu. izražava povremeno uslijed želje i stremljenja ka bržem samousavršavanju radi dostizanja Objektivnog Uma. "religiozno osjećanje". koje zbog toga vrlo povećava svoju "aktivnost" kako bi se održalo u osobnoj orbiti. uključujući i planetu Zemlju. Ramadana. na njoj sveukupnost uzroka nastaje uslijed "periodične aktivnosti" Sunca. tako što uvijek u njima raña.posljedica kozmičkog zakona Soliunensiusa. Sjećaš li se. poznatog pod nazivom "Baleuto". izmeñu ostalog. kao što sam već spomenuo. Kasnije sam se zbog drugih poslova često vraćao u Rusiju. uvijek s nestrpljenjem i radošću dočekuju manifestiranje djelovanja toga zakona. Prvi je . u tom sustavu. kako bi rekli tvoji ljubimci. i ne bih to poželio ni svom najljućem neprijatelju ili neprijateljima svojih najbližih prijatelja. formira u prirodi tvojih ljubimaca. Isto to izaziva istu takvu aktivnost sunaca susjednih sustava. kao što sam spomenuo. i kada sunce Ors poveća svoju aktivnost.. zapravo. Kejlane i drugih. Ja osobno. izmeñu ostalog i sustava Ors. Bajrama. "životno osjećanje" koje se. Jedina razlika je u tome što tvoji ljubimci te praznike s nestrpljenjem iščekuju. nikome ne bih poželio tako strašnu sudbinu. ni po koju cijenu ne bih volio da se nañem u koži takvog zemaljskog imperatora ili cara. ta užasna pojava nastala uslijed djelovanja dva nezavisna faktora. poslije svega. tako sam morao da se pripremam samo jednom. a što se tiče planete Zemlje. Što se tiče uzroka pojačanog djelovanja ovog kozmičkog zakona. tu "sveukupnost uzroka". kao što sam ti govorio. objasnit ću ti svaki od njih posebno i počet ću od kozmičkog zakona Soliunensiusa.

koji su do tada bili više ili manje stabilni. osim onog perioda kada su se plodovi djela Ašjate Šimaša privremeno ukorijenili kod njih. osnovala "vladajuću klasu". nastajao i razvijao se skoro normalno kod većine tricentričnih Zemljana ranijih epoha. koja se ustalila u njihovim meñusobnim odnosima i postoji neprekidno tokom cjelokupne njihove povijesti. utjecaj zakona Soliunensiusa i drugih neizbježnih kozmičkih zakona. posebno od vremena kada je kod njih počelo da dominira njihovo unutrašnje "zlo načelo" pod nazivom "samozavaravanje". koristeći spomenuta "sredstva zastrašivanja". što je njihovoj prirodi davalo impuls takozvanog "lukavstva" . iako svi uzroci koji istovremeno služe i kao izvor njegovog nastanka leže u abnormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života. neki članovi grupe . umjesto želje i stremljenja ka bržem samousavršavanju.kod kojih su iz bilo kojeg razloga posljedice mogućnosti organa kundabufera bile u potpunosti kristalizirane. svojstven svim tricentričnim stanovnicima našega Velikog Svemira. na koje je prije svega obratio pozornost Veliki Sveti Ašjata Šimaš i koje je koristio radi izvršenja svoje misije . proisteklih iz uvjeta svakodnevnog života. Jedino zato što podaci za sveti impuls Savjesti ne učestvuju u funkcioniranju svijesti. to jest poslije "propasti Atlantide". to jest još od vremena kada je organ kundabufera bio uklonjen. ta grupa bi se ubrzo odvojila od ostalih i stavši na čelo svojih suplemenika. sveti impuls "Savjesti" ne sudjeluje u radu njihove svijesti . poprima abnormalne forme koje i dovode do tako žalosnih rezultata.Treba naglasiti da je taj impuls. Dakle. Jedina razlika je u tome što je u prethodnim vjekovima podjela na razne kaste proizlazila iz svijesti i inicijative odreñenih nezavisnih ličnosti.zbog čega su oni izgubili čak i želju da sebe izlažu bilo kakvom naporu povezanom sa savješću . posebno u posljednjoj epohi. Ovdje je vrlo važno naglasiti da tih strašnih dogañaja na planeti Zemlji nikada ne bi ni bilo da su podaci za stvaranje suštinskog impulsa Savjesti.podaci. pošto kod svih tricentričnih stanovnika Zemlje. Poslije druge planetarne katastrofe koja je pogodila tu zlosretnu planetu. prisilili su druge 244 . a sada ću ti reći jedino to da osjećanje nastalo pod utjecajem Soliunensiusa pojačava kod njih potrebu za ovim ili onim promjenama vanjskih uvjeta svakodnevnog života. po mom mišljenju osnovni uzrok jest njihova famozna podjela na «kaste".ljudi koji su se na taj način izdvojili u vladajuću klasu. Što se tiče drugog faktora. utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa na suštinu tvojih ljubimaca dogodio se najmanje četiri puta i svaki put se. A kasnije. Kada bi se u različitim slučajnim okolnostima neka značajna grupa ljudi koncentrirala na bilo kom mjestu da bi na njemu zajedno živjela. kao i kako su kasnije i sami počeli da se dijele na "kaste". dok se sada ona dogaña potpuno automatski bez učešća bilo čije volje ili svijesti. Kasnije ću ti objasniti kako oni zamišljaju tu svoju znamenitu "slobodu". i prije druge planetarne katastrofe.u čijim rukama bi se u to vrijeme našla takozvana "sredstva zastrašivanja" ili ono što oni sami nazivaju "oružjem". koja je fiksirana kod većine njih. zbog te čudne potrebe za slobodom. moj dječače. koji je ostao intaktan u njihovoj podsvijesti . kod njih se pod utjecajem Soliunensiusa razvijalo "nešto" što oni nazivaju "potrebom za slobodom".uvijek funkcionirali u svijesti ljudi za vrijeme njihovog budnog stanja. dogañalo skoro isto ono što se nedavno dogodilo stanovnicima onog dijela Zemlje koji se zove Rusija. i upravo to je osnovni uzrok nastanka takvih užasnih fenomena kakav je suvremeni "boljševizam". došao je pravi trenutak da ti ukratko objasnim na koji način i kojim redom su tvoji ljubimci počeli automatski da se dijele na razne poznate "klase". jedna od glavnih nevolja. Ali kasnije.

u suštini tvojih ljubimaca raña impulse koji su za tricentrična bića "sramni". i oni izdaju zapovijed onima čiji je posao da opominju i rastjeruju posebno glasne smutljivce.na nesreću tvojih ljubimaca . kako ja mislim.koja dovodi do tih unikalnih i čudnih suštinskih podataka koji se kod njih sve snažnije manifestiraju. kao što su oni koje nazivaju "zavišću". "neistinitošću". Kada ti nemiri meñu običnim grañanima počnu da djeluju suviše razdražujuće na takozvane "slabe nerve" nekih vlastodržaca u njihovoj zemlji. to jest. zbog tog "negodovanja" i utjecaja kozmičkog zakona Soliunensiusa. opet. počeli da pribjegavaju svim mogućim lukavstvima kako bi s vlastite grbače zbacili veliki teret koji im je natovarila vladajuća klasa.može smatrati drugim faktorom za nastanak tih užasnih procesa. ti užasavajući procesi meñusobnog istrebljenja i uništavanja svega što su postigli. na nesreću svih tricentričnih bića našega Velikog Svemira. lidere nekadašnjih vladajućih klasa zamjenjuju ljudi drugih kasti. intenzitet djelovanja onog neobičnog faktora koji izaziva "mržnju" prema predstavnicima drugih kasti. A podjela na kategorije toga tipa upravo i dovodi do daljih podjela u slijedećima generacijama i na razvrstavanje ljudi u famozne "kaste".ljude svoje grupe da čine za njih čak i ono što bi trebalo da svaki čovjek bez izuzetka sam čini u svom svakodnevnom životu. u kojima nije bilo niti će biti ličnosti koja bi svjesno ili nesvjesno posjedovala iskustvo koje omogućuje upravljanje 245 . kristalizirane više nego kod ostalih . Ta klasifikacija na razne kaste neizbježno je dovela do toga da se u prirodi svakog od njih prema drugim kastama kristalizirao odnos koji se naziva «mržnjom". počinje da raste. kao što si se nesumnjivo i sam uvjerio na osnovu onoga što si saznao. a to osjećanje ne postoji ni na jednom drugom mjestu u čitavom Velikom Svemiru. Dakle. A zatim. kod njih se intenzitet djelovanja podataka koji su im već svojstveni i koji stalno rañaju impuls "straha" od vlastodržaca. kod kojih su podloge za rañanje tog čudnog impulsa prema ljudima drugih kasti. kada osjećaju utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa. I drugi ljudi te grupe su iz istih razloga. bojeći se istovremeno sredstava zastrašivanja predstavnika vladajuće klase. ti "govornici što negoduju" postaju za druge ono što se sada obično naziva "voñom". Ali. u tom slučaju ne bi izgledali toliko užasno. automatski smanjuje. Pod utjecajem Soliunensiusa. Ti strašni procesi obično nastaju i protječu prema odreñenom redoslijedu. kao i mnogi drugi te vrste. a usporedo s tim. dok s druge strane. nastaje djelomično iz ovog razloga: u odreñenim periodima. što se kaže. tada ti ekscesi počnu progresivno da rastu i . u skladu s nivoom svoga umijeća i lukavstva. što izaziva spomenutu potrebu za "slobodom". posebno vladajuće klase. utoliko prije ne za nekog drugog. može biti da. s jedne strane. Obično su se kasnije ljudi svake takve grupe postepeno dijelili na razne kategorije. da «negoduju". Uvijek počinju ovako.nikada. ne vode ničemu dobrom. s gledišta strogo nepristranog promatrača. «nepovjerljivošću". a potiču. koji se u njihovoj suštini uvijek kombinira posebno. na kraju krajeva. i ostali takoñer počinju da negoduju. čim prestane "veličanstveno djelovanje" tog zakonomjernog fenomena i ti užasni procesi doñu do svoga kraja. ne želeći da sami ulažu bilo kakve napore. Eto zašto sam rekao da se ta podjela ljudi na kaste . potpuno iščezne takozvano "zdravo shvaćanje smisla i cilja života". iz njihovog nenormalnog načina života . nekoliko ljudi odreñene grupe. ono. Kada bi ti procesi makar malo poboljšavali život ljudi budućih generacija. ljudi se ponovno prihvate starog. Do tog pogoršanja dolazi.vide i osjećaju realnost snažnije nego drugi i počinju. i svakodnevni život postane još čemerniji nego što je bio. uglavnom zato što poslije tih procesa.

može poslužiti kao dobar primjer za ilustraciju i karakteriziranje fenomenalne gluposti i ograničenosti njihovog mišljenja. te su oni na taj način u potpunosti lišeni mogućnosti da na bilo kom nivou predvide opasnost koja im prijeti. u najmanju ruku. uz to. isto kao ni kod predstavnika starih vladajućih klasa. Njihovo vjerovanje da nije bilo procesa koji su se u stvarnosti više puta desili na njihovoj planeti. oni nemaju pojma o kozmičkim zakonima. oni ne samo da ništa ne znaju o davnim dogañajima koji su se desili na njihovoj planeti. S druge strane. ne samo da nema prave Savjesti. iz njihove suštine postepeno su nestali svi oni podaci čija sveukupnost može kod ljudi da raña čulo "predviñanja". "puževa". posjedujući "sužen horizont" i "kratku pamet". Evo čemu može da zahvali za svoje postojanje ta anomalija.procesom vanjske. Prije svega. sastoji se u tome da iako su se. iako su im slični. najzad. treba reći da iako u prirodi tricentričnih bića nekadašnjih vladajućih klasa podaci koji su u njihovoj "podsvijesti" postojali za rañanje realne Savjesti. pri čemu su svi kvaliteti potrebni za vladanje kod njih sasvim svježi i ne mogu da odgovaraju potrebnom nivou. kako bih ti na primjeru pokazao čudnovatost mišljenja svojstvenog tvojim ljubimcima. posebno u posljednje vrijeme. koji oni nazivaju "boljševizmom". Onim tricentričnim bićima što su postala "improvizirani vlastodršci" i nemaju nasljedne podatke koji omogućuju vladanje. rasplamsao na njihovoj planeti prvi put i da se ništa slično nije dogañalo prije te njihove "voljene civilizacije". zatim. oni se ne libe da sve dobre ili rñave rezultate proistekle iz tih dogañaja. "ušiju". "samoljublje" i druge. "novopečeni" vlastodršci organiziraju takav "kulturan život". a ponekad čak i unutrašnje egzistencije ljudi iz svog okruženja. stečeno nasljedstvom i automatski poboljšavano iz generacije u generaciju. tokom posljednja dva vijeka svi dogañaji bez izuzetka odvijali potpuno automatski. ako je navikla da šljapka u svojim starim kućnim papučama. fiksirana u sva tri oduhovljena dijela nekog čovjeka. koje nije bez izvjesnog humora. proistekla isključivo od njihovog ništavnog proturječnog mišljenja. bez učešća svijesti ili namjera bilo koga od njih. «gordost". čak sa zavišću pripišu ovome ili onome čovjeku. koji. Ta njihova naivnost. Istine radi. imaju iskustvo u vladanju. Pošto sam počeo da govorim o boljševizmu. "bubašvaba" i drugih sličnih parazita koji uništavaju sva blaga na planeti." I zaista. moj dječače. već se. pošto sam se zainteresirao za neobičnu psihu tvojih ljubimaca i počeo 246 . u sferi njihovih meñusobnih odnosa. ti ljudi. bez obzira na to. Zato su tvoji suvremeni ljubimci svim svojim bićem uvjereni da se užasavajući proces. još nisu dostigli isti nivo Uma. takoñer ne učestvuju u funkcioniranju takozvane "budne svijesti". uvijek kada djelovanje Soliunensiusa doñe svome kraju i ponovno se uspostavi "relativno normalan" život. oni čak vjeruju da se to dogodilo zahvaljujući progresivnoj evoluciji Uma bića koja su im slična. već ne pamte ni ono što se dogodilo sasvim nedavno. "uobraženost". kojima uglavnom i mogu da zahvale za sve žalosne dogañaje do kojih meñu njima dolazi. Običan zdrav razum svakog tricentričnog bića pokazuje da je takvih procesa nesumnjivo bilo i čak sam i ja. u njih spadaju "sujeta". ispričat ću ti o jednom od njihovih naivnih racionalnih objašnjenja. u prirodi bića koja su tek nedavno osvojila vlast. odreñena "svojstva" kod njih posebno burno manifestiraju i daju potpuno neočekivane i užasavajuće rezultate. odlično odgovara jedna izreka našeg dragog učitelja: "Još nisam sreo budalu koja bi se osjećala udobno u novim kicoškim cipelama. zbog kojeg neprestano raste broj takozvanih "mekušaca". i predstavljaju posljedice djelovanja organa kundabufera. Ta "svojstva" se uglavnom kristaliziraju u prirodi tricentričnih Zemljana.

Na taj način dinastija je onoliko koliko i carskih prezimena. učeći sve mehanički i nesvjesno. 247 . zauzimalo "težište zračenja". a koju su oni nazvali visokoparnim riječima "obrazovanje" i "podučavanje" mlade generacije. Osim toga. pokazat će se da nikada nije čak ni razmišljao o tome. i kasnije. to će mi omogućiti da istaknem i još jednom naglasim svu objektivnu štetnost takve prakse.. služile bi im kao osnova za asocijacije i "logičko mišljenje".svestrano da ih promatram. povijest Egipta takoñer zauzima svoje mjesto.. Ali ako se insistira na odgovoru. Ukoliko pouzdane podatke o dogañajima koji su se dogodili u Egiptu usporedimo s podacima o tome fiksiranim u predstavama i shvaćanjima bilo kojeg odgovornog bića njihove znamenite suvremene "kulture" . To dokazuje da je kod Egipćana postojala monarhija i da se titula cara prenosila nasljeñivanjem. odgovorit će. koja normalno tricentrično biće treba da posjeduje o dogañajima koji su se na njegovoj planeti desili u prošlosti. naučene papagajski i pod prinudom. raznim spekulacijama o tome.. najmanje četrdeset puta bio svjedok takvih procesa. I zato sada. bila je čak obavezan predmet u njihovim školskim ustanovama. Skoro svi oni "znaju" da su drevni Egipćani imali dvadeset i četiri dinastije. Način na koji on dobiva ta znanja. Ta fantastična "povijest" koju je očigledno izmislio neki kandidat za «haznamasa". Dobro. sve te fantastične informacije. Zanimljivo je da se skoro polovina užasnih procesa dogodila nedaleko od mjesta gdje je koncentrirana njihova "kultura". "prima" čitavim svojim bićem "informaciju" o Egiptu i bavi se. gdje je ta povijest.Ti Egipćani su imali dvadeset i četiri dinastije. Ali ako nekoga od njih pitaš zašto je bilo toliko dinastija. na kojima se tokom njihovog zrelog života gradi njihovo "logičko mišljenje". Radi se o tome da meñu mnogim efemernim i fantastičnim informacijama koje su u cjelini formirale njihov čudan razum. ili u takozvane «mozgove" budućih "odraslih ljudi".podatke koji su otkriveni tobože zahvaljujući njihovom "usavršenom Umu". Ti strašni dogañaji često su se dogañali u Egiptu zato što je vrlo dugo taj dio Zemljine površine.. u odnosu na "općekozmičko harmonijsko kretanje". koja se čvrsto ustalila u procesu njihovog svakodnevnog života. na toj nesretnoj planeti svaki odrastao čovjek umjesto da dobije prava znanja.. to jest "papagajski" način dobivanja informacija. To se dogodilo zbog toga što utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa često djeluje na suštinu tricentričnih bića koja tu žive i svaki put izaziva tu anomaliju kod jedne četvrtine njih. Tu nema proturječnosti: zahvaljujući njihovom sustavu "obrazovanja" i «podučavanja" svaki takozvani "zreo" tricentrični stanovnik te čudne planete već zna povijest ljudi koji su naseljavali stari Egipat. "usañivana" u pojedine njihove centre radi funkcioniranja duhovnih opažaja i reakcija. svojstven jedino njima. u Egiptu. tj. kao i druge slične gluposti. uz pomoć svoga Uma. kada bi ti nesretnici odrasli. vidjet ćemo očigledan primjer one vrste informacija. koje sam nazvao "uništavanjem svega u vidnom polju". i ti ih možeš sasvim jasno predstaviti i jasno zamisliti iz moje priče. na sljedeći način: . i zbir predstava koje proističu iz svega toga. Sada je običaj da carevi jedne linije nose isto prezime i svi takvi carevi čine jednu dinastiju. sa oca na sina. prisutan je u tri njegova oduhovljena dijela. isti taj čovjek koji je do maloprije "znao" i bio siguran svim svojim bićem da je u starom Egiptu bilo dvadeset četiri dinastije. naravno ukoliko se osigura njegova iskrenost i slobodno izražavanje asocijacija koje u njemu protječu..

i na sebe preuzmeš carske obaveze. Meñu nama rečeno. te je u intervalima izmeñu njih dolazilo do raznih potresa u usporedbi s kojima suvremeni boljševizam izgleda kao "dječja zabava". još običan podanik i. postalo za mene pretežak teret i da se to.i vrlo je moguće da se to dogañalo u odreñenim okolnostima. Recimo da je neki faraon po imenu Džoser živio mirno i sa zadovoljstvom vladao Egiptom. Često sam u jeku suvremenog boljševizma mogao da primijetim kako nekolicina ljudi. a i sada se tako zove. Ali ako neki čovjek iz suvremene kulture poželi da sazna zašto su se rodovna imena tih staroegipatskih careva toliko često mijenjala i ako uloži velike napore da to objasni svome Umu. svim svojim bićem shvatio da se čovjek. dogodilo zato što sam ja vrlo umoran. voleći svoje sinove. oni su se odricali od vlasti u korist drugih i eto zašto se broj dinastija povećavao. njegovo mišljenje će asocirati nekako na sljedeći način: . u stanju je da ga polusvjesno promatra sa strane. kako su ih tada zvali. koristeći iskustvo stečeno u prošlom životu. i predstavlja jednu od nesretnim osobnosti psihe tih zlosretnih. razmišljajući o svom "carskom udesu". odlučio da se potrudi i smisli način na koji bi nekoga "uvjerio" da ga oslobodi tog zamornog posla. koji je tada nazvan "boljševizmom". A taj. A pošto su se u starom Egiptu faraoni često umarali i. dinastičke promjene se u Egiptu nisu dogañale tako prosto. 248 . zahvaljujući tome.Moj vrlo poštovani i nevjerojatno dobri podaniče. iz razloga koji. razumjeti ako ti kažem da vrlo volim svoga sina i nasljednika i ne želim da on vlada i umara se kao ja. I sutradan počne da vlada. u stvari uopće nije takav. Ti ljudi su osjećali iskreno negodovanje prema sebi sličnima što su učestvovali u tom užasnom procesu. zato što su se egipatski "carevi" ili. može biti. slegne ramenima i sa suzama u očima kaže: «Pokoravam se.. da je ovo carstvo.Očigledno je da su se u stara vremena dinastije često mijenjale. meñutim. kao otac poznat po svojoj ljubavi prema djeci. Ti ćeš me. Po mom mišljenju. iako izgleda vrlo snažan i zdrav. razumije se. ne sudjeluje u tom procesu i. U stvarnosti. Faraona Džosera je pogodila ta misao i on je. zato sam riješio da ti predložim kao čestitom čovjeku i svome najboljem prijatelju da oslobodiš mene i moga sina. umara od vlasti i da je taj posao uopće vrlo "zamoran".. s jedne strane "dobar momak". On je najzad pronašao takvog čovjeka. dostojnom moga povjerenja." i pristane. I onda se dogodilo da je isti taj car ili faraon Džoser osjetio umor od carevanja i jedne besane noći. iskreno ti priznajem kao jedinom prijatelju. kojim ja sada vladam. ni sigurnim. sutradan se broj egipatskih dinastija povećava za jednu. htio ne htio. otišao k njemu i vrlo blago mu se obratio ovim riječima: . bit će korisno ako ti u vezi s tim kažem da se takvo njihovo ponašanje odlično može okarakterizirati riječima: "uzaludno padanje u vatru iskrenog negodovanja". što bi se reklo. "faraoni" umarali od vlasti i odricali je se u tuñu korist . isto koliko i zakrpa na hlačama našeg uvaženog Hodže Nasradina. nisu zavisili od njih. koja ti se toliko dopadaju. a s druge varalica puna "taštine". Pošto je rodovno ime tog novog faraona drugačije. koji je za njega toliko nepoželjan.Vrlo razumljivo i uočljivo. moj dragi sin i nasljednik. kome mogu da ostavim svoje carstvo. posebno suvremenih tricentričnih bića. željeli da ih oslobode takve sudbine. te da se s ličnog stanovišta ne može nazvati ni korisnim.

nazivani su tada «kroanima". što se tiče 249 . Prvi je . koje su sami stvorili. predviñeno za taj dan. kao što sam već rekao. ta duša u začetku već formirana u njihovom biću i dostigla odreñen nivo "individualnosti". podaci što se i dalje kristaliziraju u njihovoj suštini aktivizacije svetog impulsa Savjesti. Dalje se u tome ukazu govorilo o tome da onaj koji stavi više "kroana" u svoju svetu urnu na dan izbora može biti odreñen za vladara Egipta i. "Kroan" je ime. taj čovjek stavljao voće ili povrće. poslije čitanja odreñenih molitvi. U ukazu. kako su ih zvali.Ta psihička anomalija dovodi do gušenja mnogih funkcija. kako oni kažu "gradova" i "sela". Kao što sam već govorio. tu "manipulaciju" su smislili teokrate onoga doba kao izvor prihoda. ali se ti procesi dogañaju na njihovoj nesretnoj planeti iz dva neizbježna i velika razloga. takoñer proističe iz činjenice da su ljudi odavno izgubili "životni horizont" kao i "instinktivan osjećaj za realnost u pravoj svjetlosti". Da bi to bolje shvatio i usporedio nekadašnje procese sa suvremenim boljševizmom. za vrijeme ceremonija. koji sam već spomenuo. kako oni ponekad kažu. ili careva. ne učestvuju u svakodnevnom budnom stanju i zato djelovanje toga principa dobiva tako nakaznu formu.isti onaj kozmički zakon Soliunensiusa. tj. U jednom od intervala izmeñu dinastija tih egipatskih faraona. prema religiji stanovnika te zemlje. da će se uskoro održati "izbori" za poglavare većih i manjih centara ili. kako planetarnog tijela. koje je u Egiptu dano svijetom prinošenju žrtve. ni za starce. U jeku tog posljednjeg procesa. Tada je.naziv koji obična tricentrična bića iza leña daju predstavnicima vladajućih klasa . moj dječače. objekti. tako i njihovog kesdžanog ili astralnog tijela . ukoliko usporedimo relativan broj tricentričnih bića. Na taj način. bilo uobičajeno da se pred svakog čovjeka. za dobrobit svih tih. stavi glinena urna u koju je. koji je potpuno nezavisan od njih. koji prati ceremoniju. Kako bi moja dalja objašnjenja tog užasnog procesa bila jasnija. Poglavari gradova i sela postat će oni koji u svoje svete urne stave više «kroana" nego ostali. i da ti izbori treba da se obave prema sljedećem principu. objavio čitavom stanovništvu zemlje. kada se u Egiptu odvijao proces sličan suvremenom boljševizmu. bilo je kazano da u ovom slučaju «kroani" moraju biti uhode parazita . smatrani "dostojnim" da budu žrtvovani. A te uloge su uvijek dobijale različite karakteristike u potpunoj suglasnosti sa zakonom koji od njih apsolutno ne zavisi. Petra ili Andreja.i da izuzetaka ne smije biti ni za "pasivan pol". koje je i bez toga oštećeno. ruskog boljševizma. a drugi razlog djelomično zavisi od njih i sastoji se u tome da zbog abnormalnih uvjeta egzistencije. vladajući revolucionarni komitet je. ubijenih za vrijeme posljednje katastrofe. ljudi drugih zemalja su se iskreno uzrujali kada su saznali da su oni. izmeñu ostalog. tj. Zbog nedostatka te dvije osobnosti njihove psihe oni čak ni izdaleka ne slute da ličnosti kao što su oni ni na koji način ne mogu biti uzrok tih užasnih procesa. Ta anomalija njihove psihe. koje su se održavale na specijalnim mjestima. koji su slučajno stali na čelo tog strašnog dogañaja. sadašnji proces će naprosto izgledati kao "dječja zabava". izdavali zapovijedi za strijeljanje nekog Ivana. Da. "nepotreban bijes". tvoji ljubimci čak ni izbliza nisu u stanju da shvate da pojedinačne ličnosti nisu uzrok tih užasnih procesa planetarnih razmjera i da su one samo slučajno zauzele položaj koji ih je zbog abnormalnih uvjeta društvenog života prinudio da igraju ovu ili onu ulogu. moram da ti kažem da on još traje na većem djelu površine te zlosretne planete i da je u posljednje vrijeme brojnost tvojih ljubimaca vrlo povećana. naravno. s onim što se dogañalo prije. Po svoj prilici. ni za djecu. koji sam ti upravo spomenuo.ukoliko je. opisat ću ti nekoliko scena iz drevne povijesti Egipta. "parazita". "uzaludno padanje u vatru negodovanja" ili.

svojstvene svim bićima nisu kod njih mogle da budu ponovno formirane. 250 . koje se sada rodilo u mom biću. Ti ljudi su. nastalo u mome biću. tako i tokom svojih promatranja s Marsa pomoću teskuana (teleskopa). ti nesretni stanovnici Zemlje nemaju mogućnosti da tokom zrelog života dostignu nivo Objektivnog Uma. bio svjedok jedne ništa manje užasne scene.Dragi djedice! Molim te. "deset milja". ali ne i ljuti. u krajnjoj liniji. ukoliko ni u jednom svom oduhovljenom djelu ne budem imao podatke za usporeñivanje. Iste noći.iako su posljedice mogućnosti organa kundabufera u potpunosti kristalizirane u njihovoj prirodi . ovi posljednji mogu čak izgledati dostojni pohvale i zahvalnosti za to što su se .ponašali na takav način da je mrtvo tijelo čovjeka koga su strijeljali. uz pomoć četrdeset pari bikova. te običaje i "instinktivne automatske navike". moj dječače. te je faraon naredio da se prave takozvani "metalni konopci". nategnute oko trgova korištenih za javne ceremonije. Možeš li da zamisliš. koja su bila objekti te «psihoze". kada su naprosto bili igračke u rukama kozmičkog zakona Soliunensijusa . ili kako bi Zemljani rekli. takoñer u Egiptu. čak i iz razloga koji ne zavise od njih. i faraon je izdavao zapovijed da se oko trga zategnu konopci kako bi se spriječilo to ometanje ceremonija od strane onih koji predstavljaju «niže kaste". A tvoji suvremeni ljubimci. zašto onda. Da bi je valjano zamislio. Ali kada bi zategli konopce. bile su ogromne dužine. Tu Belzebub duboko uzdahnu i gledajući u jednu točku. bilo moguće identificirati kao Ivana Petrova. koje su potom žreci što su ih osvećivali nazvali "žicom". . To pitanje. počeše ga pažljivo i s očekivanjem promatrati. a ne nekog drugog. oni su taj novi ražanj odvukli i bacili u Nil. počne usmjereno razmišljati. moraš prije svega znati da je nekada u svakom većem trgovačkom centru ili "gradu" u Egiptu postojao ogroman trg na kome su se održavale sve moguće javne ceremonije. bez obzira na pol i uzrast. Nešto kasnije. ponekad su čak dostizale dužinu "centrotino". malo iznenañeni. obrati se Belzebubu. koja mi je toliko draga zato što može da mi pruži materijal za odgovor na pitanje. religiozne i vojne. sastoji se. Hasejn i Ahun. usporedimo s postupcima suvremenih boljševika. osjećaju pravednu ljutnju kada saznaju da je strijeljan nekakav Ivan Petrov. koji je i dalje bio duboko zamišljen.počela da. odgovor koji čak ni maglovito ne mogu da zamislim. naivni do krajnosti.gradova i sela.kao na ražanj . posebno oni koji su u tom periodu pripadali slabijim kastama. Hasejn napravi neočekivanu grimasu i glasom koji je izražavao bolećivu nježnost. što se dogañalo toga dana po čitavom Egiptu kako bi se za svete urne prikupio što veći broj uhoda za one koji su tada pripadali vladajućoj klasi? Drugi put sam. ubrzo bi se ispostavilo da oni ne mogu da izdrže pritisak gomile. ometali ceremonije. ako su već nastali tako davno i njihova plemena preživjela toliko vjekova. evo u čemu: ukoliko. pričaj nam o znanjima koja si stekao tokom svog dugog života i koja posjeduje tvoja priroda. i uvijek su na kraju pucali. natiče sve one koji nisu pripadali vladajućoj klasi. Te svete žice. Ako postupke tricentričnih bića ranijih epoha. Jednom sam gledao kako je gomila običnih Egipćana na jednu od tih svetih žica . Vidio sam mnogo egzekucija te vrste.upravo u jeku dogañaja. na koje su se u takvim prilikama okupljale mase ljudi iz čitavog Egipta. kako za vrijeme svojih putovanja na Zemlju. njihovi poglavari će postati oni ljudi koji stave najviše "kroana" u svoje svete urne. na koje mi je neophodan odgovor.

ili da se nalaze pod tuñim "utjecajem". Dakle. mnogi običaji i takozvane "moralne norme". koje su sami uspostavili. često vrlo dobre i korisne za svakodnevni život. mnogo dobrih normi i običaja formirano je i fiksirano u njihovom svakodnevnom životu. pošto su se često sretali sa predstavnicima naroda koji su za njih bili "drevni". Zbog tog čudnog svojstva. već samo to bi moglo da učini njihovu egzistenciju. i pojačavana prenošenjem iz generacije u generaciju. koje je vrijeme fiksiralo u procesu njihovog života. svakako.života koji bi i u "egoistički osobnom" i «kolektivnom" smislu tada mogao da protječe manje ili više podnošljivo sa aspekta objektivne realnosti. naročito oni koji su se rodili i odrasli tokom posljednjih vjekova. zahvaljujući tom. i kod njih nailazili na potvrdu prijateljskih odnosa. navest ću ti kao primjer one tricentrične Zemljane. opet leže u abnormalnim uvjetima svakodnevnog života. koliko je bilo snažno progresivno pogoršavanje uvjeta života. sebi sličnih supstanci. fiksirana u procesu svakodnevnog života jedino zbog protjecanja vremena. I. A Rusi su. dragi moj Hasejn. za što su oni sami krivi . neophodnih za podnošljivu egzistenciju. korisne za njihov svakodnevni život i stečene automatski za naredne vjekove . sada svi Zemljani. moj dječače. velikim i malim. Tokom vjekova. ili se promijenile na gore zbog tog svojstva njihove čudne psihe. mogle da se održe i preñu na sljedeće generacije. Uslijed raznih okolnosti. moj dječače. koje svi ostali stanovnici te planete nazivaju "Rusima". svi ljudi. uzeti kako pojedinačno. Ali tu vreba zlo – ta sretna dostignuća ljudskog blagostanja. tako i u grupama. To svojstvo se zove "sugestija". za tricentrična bića izuzetnom svojstvu koje se pojavilo ubrzo poslije perioda "tikliamiške civilizacije" i fiksiralo se u njihovoj psihi onoliko snažno. ti ljudi su prilično dugo tako živjeli i.. postepeno su se ustalile meñu tvojim ljubimcima nastanjenim na Zemlji. stečenih tokom vremena. Da bih ti pružio što jasniju sliku i svestrano razumijevanje načina na koji su običaji i norme. koja je u objektivnom smislu sada vrlo zapuštena. povećavajući na taj način broj onih malih štetnih faktora.. obavezno moraju ili sami da "utječu". počeli su da oličavaju kozmičku supstancu koja ima mogućnost da djeluje jedino ukoliko se stalno nalazi pod utjecajem drugih. koji proističu iz dobrih običaja i moralnih normi. ako su makar ti dobri običaji i već automatizirane moralne norme. i koji čine većinu stanovnika velike zemlje "Rusije". tek nedavno fiksiranog u njihovoj psihi. naravno. sve funkcije njihovog bića postepeno su počele da se mijenjaju i. mnogo prihvatljivijom u očima nepristranog promatrača.ili nestale bez traga. Evo kako je Belzebub odgovorio na pitanje svog voljenog unuka. koji kao da se sve više i više "rastvaraju" u psihi i samoj suštini tvojih ljubimaca. Naravno. čak i u abnormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života . Život toga naroda je mnogo vjekova protjecao u susjedstvu s azijskim narodima. Uzroci potpunog razaranja ili modifikacije tih životnih dobara.psihičkom svojstvu koje je od samog početka kod ljudi koji su činili taj narod postalo nasljedno. kao i na svim drugim planetima gdje nastaju razumna bića koja dio svoje egzistencije provode u običnom svakodnevnom životu. u njihovoj psihi je ne tako davno nastalo jedno osobito svojstvo što je postalo osnovni uzrok spomenutog zla. Da. Rekavši sve to. kao što obično biva u takvim prilikama.zahvaljujući protjecanju vremena. Uslijed svih tih abnormalnih uvjeta što ih okružuju. prije ili kasnije se transformiraju u "nesretna". postepeno usvojili i u procesu svog svakodnevnog života počeli da koriste mnoge od tih korisnih običaja i moralnih normi. a zatim se još i pojačalo uslijed čega su se oni posljednjih vjekova našli pod 251 . najzad. naš siroti Hasejn pogleda upitno u vinovnika svog dolaska na svijet.

tj. koje su se zvale "hamami" ili "kupatila". nastalih opet zbog užasnog procesa "povremenog meñusobnog uništavanja". a planetarno tijelo ih proizvodi kako bi se prva nasušna hrana bolje i lakše preobrazila ili. tj. nemajući načina da ispare u prostor. a usta se čistila od ostataka prve hrane. bilo je na tisuće vrlo dobrih i korisnih. ne kida već postaje sve elastičnija. zahvaljujući promjeni okolnosti. najfatalnija osobina njihove psihe. kao i drugih supstanci koje se stvaraju u organizmu živog bića. ovoga puta europski. 252 . preuzete polusvjesno ili automatski od drevnih azijskih naroda. ili isparavanje elemenata druge nasušne hrane koji su planetarnom tijelu nepotrebni. i to uglavnom francuski. koja se žvače poslije obroka i koja se. ta odjeća ometa normalnu eliminaciju. odvija ne samo kroz "organe disanja". Tu smolu za žvakanje smislio je jedan mudrac koji je pripadao jednome od azijskih naroda. nesposobni za samostalan život. zahvaljujući faktorima sredine koji okružuju dano biće. pripremljena od različitog korijenja. već se poslije njene transformacije. slučajni kontakti i tako dalje. oslobodila su se tog utjecaja i pošto je osjećanje istinskog duga već potpuno iščezlo iz njihovog bića. pošto su tvoji ljubimci izmislili odjeću kako bi se njome pokrivali. preko nje izlučuju oni ostaci druge hrane.utjecajem azijskih naroda i cjelokupan "vanjski način života" i "asocijativne psihičke forme" njihovog svakodnevnog života odvijale su se pod tim utjecajem. Meñu automatskim običajima i moralnim normama. i te nepotrebne supstance. već i kroz «pore" kože. kako oni sami kažu. Drugi običaj. «podložnost sugestiji". nastavljaju da se skupljaju i počinju da se kondenziraju. koje su Rusi naslijedili od drevnih azijskih naroda. koji postoji samo na toj nesretnoj planeti. takoñer su prijedlog drevnih stanovnika Azije. a Rusi nastojali da ih u svemu podražavaju. Zahvaljujući toj "mami" njihovi zubi su postajali snažniji. svi dobri običaji njihovog života i naslijeñene moralne norme. Meñutim. navika regularnog kupanja u prostorijama specijalno napravljenim u te svrhe. na primjer. Kroz pore ne samo da prodire druga nasušna hrana. kasnije. i sve je preuzimano jedino od Francuza. «Majku" je dobro žvakati zato što ona povećava lučenje pljuvačke. ma koliko je dugo žvakali. postepeno su zaboravljene. formirajući u različitim porama kože naslage "masnih čestica". kao što su kretanje zraka. koja planetarnom tijelu više nije potrebna. sljedeće: naviku da se žvače "mater" poslije uzimanja prve nasušne hrane i praksu urednog kupanja u takozvanim "kupatilima". postepeno se povećala i oni su. Da bi jasno shvatio koliko je za život Zemljana važan taj drugi običaj. bolje i lakše "svarila" i "apsorbirala". «Mater" je svojevrsna smola. Meñu tisućama dobrih i korisnih običaja i normi navest ćemo. neizbježno potpali pod novi utjecaj. Od vremena kada su Francuzi počeli automatski da utječu na psihu Rusa. objasnit ću ti sljedeće: Funkcioniranje planetarnog tijela bića bilo koje vanjske forme. što je postalo karakteristična posebnost mnogih suvremenih tricentričnih Zemljana. Ti nepotrebni elementi odstranjuju se postepenim isparavanjem preko pora kože. Priroda je adaptirala tako da se proces usvajanja "druge nasušne hrane" koju tvoji ljubimci nazivaju "disanjem". takvo korištenje "matere" je tvojim ljubimcima apsolutno neophodno zato što sprečava raspadanje ostataka hrane i tako sprečava nastanak neprijatnog zadaha iz usta. Ali. tricentrična bića što žive u onom djelu Azije koji se zove Rusija.

Izvršivši niz naučnih eksperimenata. čak i ako to ne čine vodom. kako bi našao način da ga eliminira. te su riješili da pronañu način koji bi omogućio umjetno otklanjanje ostataka druge nasušne hrane iz kože. bio je toliko snažan da sam bez ikakvog truda mogao da prepoznam kojem narodu pripada neki čovjek i da ih lako jedne od drugih razlikujem. te je na taj način u ljudsku svijest unijeta odreñena norma. zato je počeo da proučava to zlo. "miris" koji čak ni sami ne smatraju "baš prijatnim". A pošto tokom tih procesa svi "privremeni" ili "prolazni" kozmički elementi ispuštaju takozvane "sekundarne kozmičke elemente". oni su otkrili da kod ljudi koji se peru. I. tvoji ljubimci na planeti Zemlji koji ne posjećuju "parna kupatila". Ono što su ti azijski znanstvenici na čelu s velikim Amambahlutarom eksperimentalno dokazali i proveli u praksi. Što se tiče "masne supstance". tj. moj dječače. one se neizbježno podvrgavaju procesima evolucije i involucije. na nekim kontinentima na Zemlji. uzete sve zajedno. Taj neprijatni miris koji dolazi od onih što se nikada specijalno ne kupaju. 253 . uvjerili su se da je ljude nemoguće nagovoriti da ne nose odjeću. za vrijeme svojih objektivnih promatranja različitih stvari koje se oko njega dogañaju. ti neprijatni mirisi. uvodeći u psihu ljudi svoga okruženja običaj koji je tokom vremena postao obavezan. mudri i učeni stanovnik Azije po imenu Amambahlutar jednom je. "specifičnog mirisa". Moj dječače. potreba da se redovno odlazi u kupatilo postala je nasljedna kod stanovnika Azije. koji su postali njegovi sljedbenici i pomoćnici. Na osnovu istraživanja i dugog razmišljanja Amambahlutar i nekoliko drugih znanstvenika. Dalja istraživanja su pokazala da se pore na koži mogu čistiti jedino brižljivim kupanjem. U tom cilju oni su smislili specijalno opremljene sobe. uvijek ispuštaju osobit "rastropunilo" ili. Da. pored ostalih faktora.Od toga doba. koja se skuplja u porama kože tvojih ljubimaca. jasno vidio da te masne naslage koje se skupljaju u porama kože. a kasnije su je stanovnici Rusije preuzeli. to jest elemente koje je privremeno kristalizirao "trenutak vibracije" koji. u "maglovitoj i dalekoj prošlosti". koje zahtijeva Velika Priroda. gdje običaj da se odlazi u parno kupatilo nije dominantan. moram da ti kažem sljedeće: Pošto supstance koje predstavljaju komponente "masnih čestica". tako da je potreba korištenja tih soba za date potrebe. kako vole da kažu tvoji ljubimci. jer se jedino tako mastan sadržaj pora polako rastvara i odstranjuje. zato što se one ne nalaze ni na površini. naravno. ne mogu dugo da ostanu u istom stanju. kako sami kažu. oni su dobro znali način na koji treba objaviti njihov smisao i značenje meñu žiteljima čitave Azije. koje su "kasnije nazvane "kupatilima". postale osnovni uzrok postepenog skraćivanja života tih nesretnika. Srećom po njih. nije moguće ukloniti iz pora na koži masne naslage. za njih same nisu toliko mučni. to taloženje je na toj zlosretnoj planeti počelo da izaziva bezbrojne bolesti koje su. uskoro bila usañena svima. ni u dubini pora. poput svega što postoji u Svemiru. kao što je poznato. Varijacije tih specifičnih mirisa zavise od toga koliko dugo se odvijalo raspadanje masnih izlučevina u porama kože. meni je kao biću s oštrim čulom mirisa bilo vrlo teško meñu lokalnim tricentričnim bićima zbog njihovog "rastropunila". upravo je postalo baza za nastanak kupatila koja u raznim mjestima još postoje. posebno na europskom. štetno utječu na opće funkcioniranje planetarnog tijela. putem čula mirisa ima mogućnost da to percipira kao nešto vrlo «neuredno".

koji je postojao vjekovima. što se tiče prve dobre navike koju sam naveo kao primjer i koja je još prije dva vijeka i dalje bila organska potreba Rusa. ljudi pristigli u prijestolnicu iz udaljenih sela.pomislio bi taj smjeli čovjek. suluda. naravno. Naravno. A pošto Francuzi nikada nisu imali naviku da posjećuju kupatila. praksa da se "damama ljubi ruka". Što se tiče većine stanovnika takozvane "vladajuće klase". kao što sam rekao. Zanimljivo je to da se glavni sastojak za te američke žvakaće gume uvozi iz Rusije. Nekada je skoro svaka ruska obitelj imala svoje vlastito parno kupatilo. Rusi su preuzeli od stanovnika Azije. Amerikancima nikada nije pala na pamet pomisao. oni u posljednje vrijeme uopće ne odlaze u parna kupatila. da se "žena koja je u društvu muža promatra samo krajičkom oka". "inteligencija". moj dječače. Sada. običaj regularnog kupanja u specijalnim parnim «kupatilima". ne samo da nikada nisu odlazili u kupatila. . gdje je korištenje "matere" ili. u njih su najčešće odlazili samo "nosači" i drugi "radnici". a osim toga. što je čak izazvalo razvoj jedne velike industrijske i komercijalne grane. Ljudi koji žive u toj regiji čak i ne slute zašto ti "ludi" Amerikanci kupuju korijen koji nikome i ni za što ne treba. sada postepeno nestaje. ako ovi za to saznaju. treba reći da ta navika više ne postoji ni kod jednog suvremenog Rusa. da treba "biti učtiv samo prema mladim gospoñicama". koje su Rusi usvojili tokom vjekova i koje su već bile fiksirane u njihovom svakodnevnom životu. oni su kasnije potpali pod utjecaj Europljana i to. u kojima navika redovnog kupanja još nije u potpunosti nestala. zahvaljujući abnormalnim uvjetima svakodnevnog života. nego se čak ujutro nisu ni umivali kako ne bi pokvarili svoj umjetni vanjski izgled. našao sam samo sedam ili osam takvih kupatila. nastao u tvojoj glavi. kako oni kažu. gdje živi više od dva milijuna ljudi. iz regije koja se zove "Kavkaz". koju oni podražavaju. i tako dalje. te on. ja sam osobnim očima vidio kako se navika žvakanja "matere" . takoñer je počeo da nestaje tokom posljednja dva vijeka. 254 . ali kada sam nedavno posljednji put bio u Sankt Peterburgu. pljačkaju žitelje Rusije usred bijela dana. «Ne daj Bože!" . isti ti Francuzi.Dakle. kao i uvijek. naravno. zapravo. veliki broj dobrih navika i moralnih normi."Jer bi to zlobno brbljanje moglo da upropasti moju karijeru!" Sada se odlazak u kupatilo smatra nepristojnim i neinteligentnim za ljude koji pripadaju vladajućoj klasi. time se izlaže zlobnom podsmjehu pripadnika svoje kaste. kako oni kažu. kao što je. a ukoliko neka "čudna dobričina" i ode tamo. čak i bez Objektivne Svijesti.ukorjenjuje meñu stanovnicima kontinenta koji se zove "Amerika". posebno njihova. Ovdje sa žaljenjem moram da naglasim da se sada isto to dogaña u svakodnevnom životu svih zemalja i naroda. i Rusi su se postepeno takoñer lišili tog dobrog običaja. i da zamisliš sliku koja bi ti objasnila zbog čega kod tvojih nesretnim ljubimaca. recimo. sada u najširoj upotrijebi. nije uobičajeno posjećivati parna kupatila. da sada možeš više ili manje da shvatiš problem. da uvozeći "korijen koji nikome nije potreban" oni. u subjektivnom smislu. formirane su nove navike i moralna pravila koja postoje i sada. kada su Rusi potpali pod utjecaj Europljana. Nadam se.naravno bez razumijevanja njenog značenja . Ipak. «žvakaće gume". Francuza. ne znaju da prije nekoliko decenija. to jest navike da se poslije uzimanja prve nasušne hrane žvače "mater". Ti nesretnici. ali. uglavnom. Ali tako se misli jedino zato što u Francuskoj. još nisu formirane automatske navike i instinktivne norme s kojima bi njihov život protjecao više ili manje normalno. i tome slično. koji je vrlo teško obnoviti. umjesto njih. Da moj dječače. iako njihova plemena postoje toliko dugo. tj.

Ponavljam: zahvaljujući spomenutoj osobini. i to. nezavisno od nivoa njihovog Uma. Uistinu. ili bivaju potpuno uništeni. treba naglasiti da dužina postojanja neke zemlje nesumnjivo ima važnu ulogu u usvajanju dobrih običaja i instinktivnih navika. U načelu. Zašto se ne bismo ugledali na dobar primjer. i kada tricentrični stanovnici Rusije slijede primjer Francuza. uskoro bivaju zamijenjeni "novim". čak i ne pomišljaju da su. gdje sam morao da ostanem mnogo duže nego tokom prethodnih putovanja. dobri "samo za danas". Ali odbaciti svoje dobre navike samo zato što ih nemaju Francuzi. koje se makar ponekad uključivalo . koja je tek nedavno fiksirana u njihovoj zajedničkoj psihi. Iako je osobina koju sam upravo nazvao "purećim ponašanjem" već postala nasljedna kod skoro svih tricentričnih Zemljana.koje su definitivno fiksirane kod njih zahvaljujući tome što je iz njihovog bića potpuno nestalo osjećanje istinskog duga. vanjska forma života europskih zemalja razlikuje se od života u Rusiji. Ta forma života ljudi različitih grupa na kontinentu. predstavlja. može biti. to je vrlo pametno s njihove strane. formirani vjekovima. Zato svi ti običaji i moralne norme. Oni. Ali ti nesretnici su. čiji su primjer slijedili. čiji utjecaj nema ništa zajedničko s utjecajem kojem su prethodno bili izloženi. uvjeti svakodnevnog života Francuza stvarani nenormalno i da oni zato nisu imali vremena da shvate nužnost povremenog pranja u parnom kupatilu ili žvakanja matere poslije jela. bez njihove želje. kao i uvijek. Iz svega što sam ti rekao o načinu na koji suvremeni Rusi uvijek slijede primjer drugih i u svemu ih imitiraju.počeli. da "mehanički kopiraju" i slijede rñave primjere i čak da se odriču svojih dobrih navika samo zato što one nisu svuda rasprostranjene. egzistencija više ili manje organiziranih grupa u načelu ne traje dugo. njezino manifestiranje i njeni rezultati su posebno primetni kod tricentričnih bića koja žive na europskom kontinentu. U oba slučaja rezultati djelovanja toga osobitog svojstva dobivaju se bez ikakvog učešća svijesti ili njenih dijelova i. zbog njihove glavne osobnosti. koje zatim postaju svojstvene samo tom narodu. jasno možeš da shvatiš do koje mjere su u prirodi tricentričnih Zemljana već izgubljene podloge za "usporedno logičko mišljenje". na primjer. njima je sada postalo prirodno i zakonomjerno da se podčinjavaju tuñem utjecaju. Ovdje. "povremenog meñusobnog istrebljivanja". 255 . zbog one posebne osobine njihove psihe i nekoliko drugih specifičnih odlika njihovog neobičnog karaktera . automatski sticani vjekovima. iznenada se rasplamsava taj užasan proces i onda korisni običaji i navike. što se kaže. ili ljudi date grupe zahvaljujući spomenutoj osobini potpadaju pod utjecaj predstavnika druge grupe. tj. uzgred. na nesreću svih tricentričnih stanovnika Svemira. slijediti primjer drugih ili biti primjer za druge smatra se i priznaje meñu tricentričnim bićima svuda u Svemiru kao apsolutna nužnost. razlikuje se jedino po tome što slučajno duže postojanje neke zemlje pruža više vremena za automatsko upoznavanje s odreñenim dobrim običajima i instinktivnim navikama. što bi se reklo. naravno "pureće ponašanje". koji su u većini slučajeva nedopečeni ili. Čim dobri običaji počnu da se uspostavljaju u svakodnevnom životu bilo koje grupe. To sam vidio i shvatio kasnije. Ali. kada sam otišao iz Sankt Peterburga kako bih se uputio u druge europske zemlje. čak. te sam zato imao dovoljno vremena da promatram i u svim mogućim uvjetima proučim najsitnije detalje individualne i grupne psihologije ljudi.

a Belzebub nastavi: . Prije svog povratka u rodnu sferu. vraćam sa svoje posljednje konferencije na kojoj je. budete tako dobri i da poslije našeg odlaska s planete Čistilište promijenite kurs vašeg broda tako da omogućite slijetanje na planetu Deskaldino. bio prauzrok oduhovljenja svih dijelova moga istinskog bića. Tada je kapetan kozmičkog broda Sveprisutni prihvatio moju molbu i usmjerio brod prema planeti. zbog toga će našem brodu biti vrlo teško da proñe direktno kroz taj sustav. bit će bolje da već sada izdate takvu zapovijed zato što ćemo uskoro proći pored sunčanog sustava "Halmiani" i. Znam kakve je teškoće tada imao kapetan Sveprisutnog. Ali. dragi kapetane. tvorca moga istinskog bića i. Radi se o tome da je u sadašnjem vremenskom periodu. zato što sam već vidio koliko je teško ispuniti takvu molbu onda kada sam se poslije pomilovanja vraćao na rodnu planetu Karatas i poželio da na tom putu posjetim planetu Deskaldino. bilo očigledno da je funkcioniranje svakog od mojih oduhovljenih dijelova bilo potpuno zadovoljavajuće. on je uspješno ispunio moju molbu. mog prvog učitelja koji je. može se reći. štoviše. koji sadrži mnoga nebeska tijela. može biti. Tako sam se. da sam vam dao težak zadatak. planeta Deskaldino stalno prebivalište velikog Sarunurišana. ukoliko je moguće. Pošto je s velikim naporom savladao sve teškoće. Kapetan na ovu Belzebubovu molbu odgovori ovako: . na početku našeg putovanja bili ste tako ljubazni da nagovijestite kako ćete. razmislit ću kako da ispunim Vašu želju. naše dalje putovanje će se vrlo odužiti. kada ga Belzebub. ali sada se upravo na kursu izmeñu Svete Planete Čistilište i planete Deskaldino nalazi sunčani sustav Salzmanino. kao da se nečega prisjetio. što mi je bilo tri puta draže. može biti. iznenada zaustavi i reče: . iskrcao na planeti Deskaldino i bio sretan što mogu da pozdravim velikog Sarunurišana.Nemam ništa protiv da se zaustavimo na toj svetoj planeti. želio bih da imam priliku da iskažem svoje poštovanje tvorcu svoje prave ličnosti. sada kada se. Tko zna da li ću ponovno imati mogućnost da odem tamo i posjetim svog dragog sina Tuilana. obrati mu se sljedećim riječima: Vaša Milosti.Poglavlje 35 KOZMIČKI BROD "KARNAK" MIJENJA PREDVIðENI KURS Na tom mjestu Belzebubov razgovor s prijateljima bio je prekinut. kapetan ustade i. jer je kapetan zamolio za dozvolu da osobno s njim porazgovara. Tada se kapetan vrati natrag i sijede na ponuñeno mjesto. prije nego što ću se vratiti u domovinu.Dobro. naklonivši se Belzebubu s poštovanjem.odgovori Belzebub. osjetio sam neugasivi impuls zahvalnosti prema velikom Sarunurišanu. želim nešto da vas pitam o jednoj stvari. u povratku odlučiti da se zaustavite na Svetoj Planeti Čistilište. dobijem njegov blagoslov. Da. Rekavši to. u svakom slučaju. .Molim vas da. izañe. dragi moj kapetane . koja su radi općeg trogoautoegokratskog procesa predviñena za transformiranje i lučenje supstance "zilnotrago". Ukoliko imate takvu namjeru. Kapetan se pokloni i htjede da izañe. 256 . pokušat ću da nañem nekakav način da ispunim želju Vaše Milosti. Vaša Milosti. kako biste se vidjeli s porodicom svoga sina Tuilana. ne samo meni.Čekajte. pošto se učtivo poklonio. već i svima s kojima sam se sretao. dragi moj kapetane. Ja dobro znam. ukoliko upravo sada ne promijenimo kurs. Čim Belzebub dade svoju suglasnost kapetan uñe i.

poče da ga nagovara da nastavi priču o onome što mu se dogodilo poslije odlaska iz prijestolnice velike države na planeti Zemlji. 257 . kao i uvijek. Hasejn pritrča djedi i pošto mu je. sjeo u krilo.Kada je kapetan broda napustio prostoriju u kojoj je sjedio Belzebub. koja se tada zvala Sankt Peterburg.

a pružit će ti zadovoljstvo. najzad izgovara famozno «nicht". pomalo mangupskim osmjehom. koja je izražena ovim riječima: "Najveća sreća jest spojiti lijepo s korisnim. i umjesto toga postavit ću ti jedan "problem". pošto želim da ti pružim odreñeno razumijevanje osobite psihe tricentričnih stanovnika suvremenih europskih zemalja. druga činjenica se sastoji u tome što je njihova. Pošto su predstavnici toga naroda. ma gdje da se okupe povodom kakve "svečanosti" ili naprosto "veselja".na primjer. Stumpfsinn. Rekavši to. 258 . čije je ime "Njemačka".Ovoga puta. udaljit ću se od svoje uobičajene navike da te upućujem u različite pojedinosti svojih razmišljanja." Tebi će to biti korisno.Poglavlje 36 NEŠTO O NIJEMCIMA Belzebub poče ovako: . može zapaziti bezazlena navika da. I tek potom govornik u skladu s gramatičkim pravilom. Stumpfsinn. zato što ćeš zadovoljiti svoju želju da razumiješ specifičnosti tricentričnih bića koja pripadaju tom suvremenom europskom narodu. a sastoji se iz ovih riječi: « Blödsinn. zato što ćeš imati idealnu vježbu iz aktivnog mišljenja." Zbog toga "gramatičkog pravila" slušalac je u svakom razgovoru prisiljen da najprije prihvati svaku tvrdnju kao nešto vjerojatno. E. nastavi: . Blödsinn. ti ćeš razotkriti specifičan karakter psihe stanovnika te europske zemlje i imat ćeš idealnu vježbu iz aktivnog mišljenja. oni pjevaju jednu pjesmu koju su sami smislili i koja je vrlo originalna.Iz Peterburga sam najprije krenuo u "Skandinavske zemlje". Taj originalan problem je takve prirode da ćeš. i bez toga dovoljno oslabljenog. Du mein Vergnügen. uslijed čega se kod njega javlja odreñen "suštinski diardukino" ili. a zatim sam se nastanio u glavnom gradu ljudi koji naseljavaju suvremenu zemlju. Pokušavajući da ga riješiš. pošto aktiviraš svoje mišljenje. i pošto tvoji zaključci o problemu koji sam ti postavio mogu biti dijametralno suprotni "logičkom razmišljanju". morati da izvedeš one logičke zaključke čija će ti sveukupnost pokazati samu suštinu razloga zbog kojih se kod tih osobitih bića. oni kažu: "Ja želim to ne. ako ne znaš što da radiš s tom zagonetkom pomoći će ti mudra izreka našeg dragog učitelja Hodže Nasradina. bez obzira na to u kome djelu svoga "Vaterlanda" žive. moj dječače. od starih Grka naslijeñena sposobnost da pronalaze sve moguće načine "slabljenja" takozvanog "logičkog mišljenja". kako oni kažu. Belzebub pomilova kudravu glavu svoga unuka i s dobrim. zbog čega se u njihovoj prirodi javlja ono što polako ali sigurno pridaje njihovoj psihi specifičan karakter. direktni nasljednici starih Grka u onome što se odnosi na pronalaske u svim oblastima «znanosti". moj dječače. "doživljaj". umjesto da kažu: "Ja to ne želim". pa. kao što sam ti već rekao. bez obzira na to što ih je na planeti toliko mnogo da ju je moguće nazvati "tisućuujezičnom hidrom". Sve to će ti pomoći da razjasniš problem koji sam ti postavio. Prva činjenica jest da su neke riječi te pjesme neprevodive na bilo koji od suvremenih zemaljskih jezika. Du meime Lust". smatram potrebnim da ti pomognem tako što ću ti dati još dvije činjenice. kod Nijemaca postala nasljedna i oni su čak smislili takozvano "gramatičko pravilo" prema kome tokom "razmijene mišljenja" odričnu riječcu uvijek stavljaju poslije tvrdnje .

od prvoga dana su osnovni uzroci čitavog tog nesporazuma postepeno postajali jasniji mome Umu. drugim riječima. Kada sam stigao u njihovu prijestolnicu nazvanu "Pariz" koja. predstavlja centar njihove zamišljene "kulture". Sada. Da bih ti objasnio svoje riječi mislim da će biti korisno ako ti kao primjer navedem Francuze. kao i na ovakve činjenice. na moje veliko . kada sam dospio u prijestolnicu te zemlje. Dok sam živio u tom provincijalnom gradiću. istovremeno. i što sam tom prilikom o Francuzima često mogao da čujem mišljenja te vrste. neophodnih za nepristrano razmišljanje ličnosti. nisu bili nimalo "pokvareniji" i "amoralniji" od ostalih Europljana. uzgred. u stvari. nikako nisam mogao da dodam nešto novo tom pitanju. . To pitanje me je iz dana u dan sve više i više zanimalo. neprestano se kristaliziraju podaci što učestvuju u izgradnji lika individualnog Francuza. kako bi istovremeno mogao da shvatiš do koje mjere su kod tvojih ljubimaca pogoršane normalne sposobnosti za kristalizaciju svih podataka. neko vrijeme sam živio u zemlji koja se zove "Italija". zato što mi je. Kod predstavnika svih naroda koji danas naseljavaju europski kontinent. na kome je koncentriran takozvani "kulturni život".i sve veće . kada sam počeo da se družim s njima i čak meñu njima stekao prijatelje i upoznao se s njihovim porodicama. u svijesti suvremenih ljudi što žive na čitavoj planeti. specijalno sam se trudio da ne obraćam pozornost na osobnosti psihe njenih stanovnika i na mišljenje koje su o njima imali skoro svi ostali narodi. Ovoga puta. Za utvrñivanje uzroka oslanjao sam se na svoja nepristrana promatranja i razmišljanja. kao i na drugim kontinentima. meñutim. kao i kako se kod njih o svakoj realnoj pojavi formira "subjektivno mišljenje" koje je. postepeno postalo jasno da ljudi u toj zemlji. kao što su 259 . od samog roñenja pa do zrelih godina. Nešto kasnije. kod mene ne samo da su počeli da se gube svi podaci za takvo "automatsko mišljenje". a poslije Italije u zemlji koja je za Rusiju postala "izvor" za razvoj jednog «poroka". moj dječače. želim nešto da ti ispričam i o specifičnim aspektima psihe tricentričnih žitelja Francuske.Poglavlje 37 FRANCUSKA Zašutjevši malo. suprotno stvarnosti. ja sam. ali. Ti podaci stvaraju kod njih čvrsto uvjerenje da su Francuzi od svih njima sličnih bića «najpokvareniji" i "najneskromniji". naravno instinktivno očekivao utiske o "amoralnosti" i «pokvarenosti" lokalnih tricentričnih bića. pošto sam se nastanio u jednom provincijalnom gradu. već su počele da se kristaliziraju drugačije osnove. Belzebub je nastavio svoju priču. a koji se naziva "podložnost sugestiji". fiksiranog u abnormalnom procesu svakodnevnog života Zemljana posljednjih vjekova. koje su vodile razjašnjenju pitanja zašto je kod drugih naroda formirano takvo mišljenje.iznenañenje uskoro sam otkrio da o nečemu sličnom nema ni govora. Iako sam i prilikom svojih prethodnih posjeta ponekad boravio u Francuskoj. potpuno suprotno onome koje bi imali kada bi realnost doživljavali direktno putem vlastitih utisaka. dok sam živio meñu njima. Prije nego što sam odabrao Francusku za stalno mjesto svoga boravka. ali kasnije. nastanio sam se u Francuskoj. podaci za stvaranje upravo takve slike formirani su u mome biću zahvaljujući tome što sam svuda putovao i razgovarao s najrazličitijim ljudima raznih nacionalnosti koji su živjeli u različitim dijelovima planete.Poslije Njemačke.

Kada smo stigli. većina ih je govorila engleski. u Parizu zauzimaju pola trotoara. moj novi poznanik se iznenada okrete prema meni i pokazujući prstom na par koji je prolazio. kave je u Europi isto ono što je čajdžinica u Aziji. pristigli u Pariz da uče moderne igre i vještinu izrade. riješili su da krenu prečicom koja je slučajno vodila pored kafea "Grand". sjedeći za stočićem u poznatom kafeu "Grand" ili točnije. 260 . Prvo što sam vidio bio je personal hotela koji su u potpunosti činili stranci. ali to su.Pogledajte! Tamo pogledajte! Evo dolaze "pravi Francuzi"! Ja pogledah. kao i s drugih kontinenata. Moj novi poznanik iz Perzije pozvao me je iste večeri da poñemo na bulevar Kapucina i posjetimo znameniti kave "Grand". uzviknu: . očigledno. kao što je poznato. uglavnom Talijanima. kako oni kažu. Većina šetača pripadala je vladajućim klasama. Primijetio sam da svi koji u kafeu "Grand" poslužuju. čiji su predstavnici često dolazili u "prijestolnicu svijeta" ne bi li. Meñu šetačima je bilo predstavnika skoro svih naroda Europe i drugih kontinenata. seli smo za jedan od malih stočića koji. Očigledno je da su mnogo popili na tom porodičnom prazniku i po završetku. modernih šešira. U Parizu su Amerikanci definitivno zauzeli mjesto Rusa. uglavnom parfumerijom i ženskom odjećom. pripadaju drugim narodima.svaki biznis pripada nekoj od zajednica došljaka iz raznih zemalja Europe. dok će ti u europskom kafeu ponuditi tekućina potpuno crne boje. Treba da znaš da u tom djelu Pariza ."inozemnom" Parizu . živi u nekom od stanova francuskog dijela Pariza i vraća se s neke obiteljske svetkovine u drugom kraju grada.ja sam pravo sa željezničke stanice krenuo u hotel koji su mi preporučili moji poznanici iz Berlina. naravno. pristiglih u Pariz radi trgovine «modnim predmetima". meñu njima su dominirali Amerikanci. iako mi se nešto prije toga učinilo da svi govore ruski. počeli smo da razgledamo prolaznike koji su šetali ulicom. Dakle. napravljenu od biljaka koje su tamo dobro poznate. a od čega je ona napravljena. Kurkalai.gradovi Salmios. bili stanovnici zemalja što su imale sreću da u to doba budu bogate. "prijatno proveli vrijeme". može biti. uglavnom. To je. Poslije nekoliko pretpostavki doñosmo do zaključka da taj par. i vidjeh par koji je zaista podsjećao na stanovnike provincijalnih gradića te zemlje. poslije "propasti" njihove države. Babilon i drugi predstavljali za ljude prošlih epoha to isto . Jedina razlika je u tome što će ti u čajdžinici ponuditi tekućina crvenkaste boje. započesmo razgovor o tome kako se taj «pravi" francuski par mogao naći na tome mjestu. Meñu njima je bilo mnogo biznismena. ne zna nitko osim gazde kafea. Dok smo mi razgovarali i promatrali gomilu ljudi na čijim licima se čitalo zadovoljstvo zbog ostvarenja dugo priželjkivanog sna. za koga sam imao preporuku od svojih dobrih prijatelja. Počeli smo da pijemo crnu tekućina koja se zove "kava". nastanjenih u perzijskoj prijestolnici. mogli su se vidjeti mladi ljudi. ispred ulaza u njega. Kao što sam ti rekao. Dva dana poslije mog dolaska u taj suvremeni Salmios raspitao sam se o jednom došljaku iz Perzije. to jest. kako oni kažu. U šarenoj gomili koja je šetala bulevarom Kapucina. svi "kelneri". Kada oni nestadoše u gomili. bio jedini vjerodostojan razlog što su se u tom djelu Pariza mogli sresti pravi Francuzi. ne želeći da idu zaobilaznim putem.

ali teško da je meñu njima bilo makar jedne Francuskinje. ali mi je poslije dužeg raspitivanja postalo jasno da je taj neobičan izraz dobio odreñeno značenje u vrijeme dok je cvjetala. ispostavilo se da nema ni jedne. ne za Francuze. kako bih vidio francusku "pokvarenost". i dalje smo promatrali gomilu šetača odjevenih po posljednjoj modi. "Mañarica". krenusmo da uživamo u prizorima tog «suvremenog Kurkalaija". već nešto ispod kvarta s istim nazivom. meñutim. te ostavismo kave "Grand" i svratismo u prvi "bordel" koji se nalazio u blizini. Želio sam da vidim "pravu Francuskinju". klub "lezbijki" i mnoga druga "skloništa poroka". A pošto su svi oni dolazili na sumnjiva mjesta "inozemnog Pariza". do poznatih ulica "Monmartra" koje se. «Španjolki". najzad. vratili smo se na bulevar i nastavili da šetamo promatrajući gomilu. Tu sam saznao da je gazdarica te "plemenite ustanove" bila jedna španjolska Židovka. jer je bilo očigledno da je ta odjeća upravo kupljena danas ili jučer . sada nepostojeća. dvije crnkinje. koje su. počeli su da se pojavljuju "profesionalci oba pola" . U svim tim restoranima postojale su otvorene "scene" na kojima su prikazivane razne "neobične stvari". Posjetili smo nekoliko "jazbina" . Najprije nisam razumio što to znači.i pri pažljivijem promatranju. Sve te žene pripadale su već spomenutim nacijama. Uskoro su počele da nam dosañuju nekakve sumnjive osobe nudeći nam da zajedno s njima napravimo "Velikog Kneza". i nijedan strani posjetitelj nije remetio njegov mir. moglo se vidjeti da oni obično rijetko imaju mogućnost da se tako skupo odijevaju i budu tako bezbrižni. "barona" ili "kneza". vrlo voljeli "prijestolnicu svijeta" i često su ovamo dolazili. i tako dalje.Razgovarajući. "Židovki". "Moldavanki". "Engleskinja". kao i drugim nacionalnostima. kako se mislilo. 261 . Na svakom koraku smo sretali gomile žena na čijim licima je pisalo da pripadaju "noćnom životu". kako ih ponekad naziva domaće stanovništvo. reče da će on biti moj pariški čičerone i da će me odvesti u takozvanu "javnu kuću". doñosmo. «Talijanki" i čak. Izašavši iz bordela. U sobama je bilo mnogo žena: "Poljakinja". profesionalni vodiči su takvu turu nazvali "velikokneževskom". preko dana je bio. već isključivo za "strance". Čitav kvart je počinjao da živi tek noću. ali pošto smo se raspitali. "carska Rusija". "Ruskinja". gdje su se mogle vidjeti sve vrste anomalija koje se uvijek sreću u glavnim "kulturnim centrima" tih nesretnika. Prelazeći iz jednog mjesta s rñavom reputacijom u drugo. Meñu tim "stranim prinčevima".takoñer stranci koji su se u Parizu aklimatizirali. ne nalaze na samom Monmartru. kada se njihova lica usporede s odjećom. U to vrijeme su. meñu njima je bilo "Šveñanki". Složih se. strogo rečeno. poticale iz drugih zemalja.u «grofa". tada moj prijatelj. Tu je bilo i mnogo restorana koji se nikada nisu zatvarali. koji je obilovao «noćnim klubovima" sumnjive reputacije predviñenim.kave "homoseksualaca". i skoro svatko od njih se iz hvalisavosti pretvarao u osobu s "titulom" . mladi Perzijanac. skoro "mrtav". takoñer organiziranih za strance. Iznajmivši jednoga od vodiča. a najčešće se izdavao za "velikog kneza". koja je u Rusiji već propala. kako se ispostavilo. predstavnici vladajuće klase. naravno. Iako je većina pomodnim stvarčicama samo bacala prašinu u oči. kako oni kažu.

da će se kometa Kondora sudariti sa zlosretnom planetom Zemljom? Da su to previdjeli oni koji su za to bili zaduženi. To se dogodilo zbog jednog drugog. većinom. zato što on za Zemljane ostaje isti kao i za sve što postoji u Svemiru. u meni se nevoljno budi osjećanje koje sam tada doživio. ovoga puta moje misli su išle ovim redom: Kako je bilo moguće ne predvidjeti. izazvana mojom usamljenošću i tim neprijatnim okolnostima na Monmartru. posjetilo drugi put u životu. Kavkazci svoje plesove sa bodežima. Naravno. posljedice njegovog djelovanja mogu biti fiksirane u prirodi njihovih potomaka. u čijim džepovima "zvecka lova". kod Zemljana. moglo se vidjeti sve što je te sezone bilo "u modi". koji je doveo do potpuno užasne situacije: iako. bili su Rusi koji su. s druge 262 . ovoga puta oni nisu previdjeli da. mog novog prijatelja Perzijanca je pozvao neki njegov prijatelj i ja sam ostao sam za stolom na kome je stajala boca šampanjca. ali pri tome opet nije bilo predviñeno da uništenje samoga organa neće uništiti njegove osobine i da u budućnosti. Hodža Nasradin ima izreku o takvom stanju stvari. jednom prije toga ono je nastalo u meni zbog "previda" jednog dijela naših Najviših Kozmičkih Svetitelja. kako bih podijelio s tobom žalosna i teška razmišljanja. kao i u mnogim drugim. Ali to što je u "Monmartrovskim kazalištima" prikazivano kao nešto što navodno potiče od njima sličnih ljudi koji žive na drugim kontinentima. on je uništen. osobnim očima na tim mjestima vidio. takozvani "artisti". nije moguće izbjeći fundamentalni kozmički zakon Geptaparaparšinoha. Belzebub duboko uzdahnu i nastavi: .Afrikanke su prikazivale "trbušni ples". a možda i dalje nastaju. a sada njihova djeca i unuci moraju da se pomire s tim da služe kao objekti "haznamaskih kaprica" došljaka iz drugih zemalja. zbog čega su nastale. kada je potreba za tim štetnim organom otpala. Drugim riječima. koji se uvijek služi na Monmartru. posjećivali takva mjesta na Monmartru. kada me je moj mladi perzijski čičerone ostavio. što me primorava da odustanem od načete teme. koji sam svuda boravio radi promatranja i izučavanja svih osobnosti ponašanja stanovnika neke zemlje. iako je bilo moguće ukloniti taj organ. pripadali vladajućim klasama. ne bi se dogodila nijedna nesreća u lancu nesreća i ne bi bilo potrebno da se u organizam prvih tricentričnih bića implantira toliko fatalan po njih organ kundabufera. kasnije. koji se odnosio na evolutivne procese." Dok smo sjedili u jednom od tih restorana. i pri tome ismijavali i vrijeñali osobno dostojanstvo predstavnika drugih naroda. zbog osobitog načina života ljudi.Upravo sada. sve te objektivne nesreće na Zemlji. koji je i bio uzrok svih kasnijih nevolja i njihovih užasnih rezultata. uz sve proračune harmonijskog kretanja nebeskih tijela. koje se može nazvati osjećanjem «protesta". nije imalo ništa zajedničko s onim što sam ja. Ovdje je umjesno napomenuti da su još sasvim nedavno očevi i djedovi tih «artista" ili "glumaca" suvremenih "teatralnih restorana". ili «glumci". Stvar je u tome što me je takvo osjećanje. Ona glasi: "Ako se voliš se sanjkati moraš voljeti i da vučeš sanke. skoro kriminalnog previda. Nedavno je na Monmartru otvoreno mnogo "specijalnih ruskih restorana" i u tim ruskim restoranima. s jedne strane. Ipak. razumije se o trošku svojih seljaka. i u ovom trenutku sjećanje na sve preživljeno postaje toliko intenzivno i izaziva ponovne asocijacije u sva tri oduhovljena dijela moga Ja. postoje sve mogućnosti za razvoj «nadtjelesnih suština". kao i kod svih ostalih tricentričnih bića Svemira. jednom riječju. ili "viših tijela". mulati — svoje zmije. dok ti pričam o toj večeri koju sam proveo meñu tricentričnim Zemljanima na Monmartru. pa čak i u čitavom Svemiru.

Za sve to vrijeme nisam uočio razliku izmeñu ljudi koji su tamo živjeli prije sto godina i onih koji žive sada. smijeh. "Perzijanci". i imali druga slična imena. Kafirijanci. a sada. "Arapi". Ne. već se. galama. dok sam sjedio sam u restoranu na Monmartru i promatrao tvoje suvremene ljubimce.. prvom centru kulture. I opet isto.. baš kao u Babilonu... Broj tricentričnih bića znatno je porastao i njihov glavni "kulturni centar" premjestio se na kontinent Grabonci. kada doñe vrijeme. Koliko je vjekova proteklo od kada sam počeo da proučavam život tricentričnih stanovnika te nesretne planete.stavite mu na glavu «čambardah". Da.. 263 . I opet se prošli vjekovi. koji tako važan sjedi sam u uglu i istovremeno namiguje ženi što za susjednim stolom sjedi sa svojim mužem. kako se nekada govorilo? A eno onaj visoki čovjek. psovke. nisam li potpuno iste tipove gledao sjedeći u "katlanu" grada Kurkalai? A eno tamo. i tako dalje? Promjene su dotakle jedino odjeću i imena tih naroda. zbog kristalizacije različitih posljedica svojstava organa kundabufera. nisam prestajao da razmišljam....ili. obucite im «kafirijanske" haljine i.. kako bi rekli suvremeni Zemljani. njima je skoro nemoguće da usavršavaju svoje nadtjelesne suštine do potrebnog nivoa.. i pošto njihova planetarna tijela ne mogu da postoje vječno. ponovno sam u suvremenom "kulturnom centru". Kurkalaiju. Zar nisam već bio svjedok istih ovakvih scena? Preda mnom sjedi krupan muškarac s dvije ulične djevojke.. U to vrijeme sjedio sam s njima u njihovim "katlanima". koji je svojevremeno smatran "izvorom" i mjestom koncentracije dostignuća u procesu usavršavanja njihovog Uma . U babilonska vremena zvali su se "Asirci". moj dječače. nesretne "nadtjelesne suštine" moraju prelaziti iz jedne vanjske forme u drugu i vječno se u njima mučiti. za drugim stolom.. ništa se od tada nije promijenilo i njihov život je ostao isti kao prije. mladić u društvu svoje mokre braće razglaba prodornim glasom o uzrocima nereda u zemlji . bića koja sijede ovdje ista su. obavezno podvrgavaju procesu svetog "raskoarna". ipak. sada je to Pariz. zar on nije pravi «Verunkic"? A ovi kelneri što liče na pse podvijenih repova dok poslužuju ljude koji sijede za stolovima. A pošto u skladu sa fundamentalnim kozmičkim zakonima. u drevnoj zemlji koja se zvala "Tikliamiš". poslije toliko vjekova. kako su oni nazivali restorane. Verunkici.. koji podsjećaju na suvremene restorane. nisu na planetima podvrgnuti uništavanju. zar oni nisu "asklejski robovi"? Poslije Tikliamiša ponovno je prošlo mnogo vjekova i ja sam dospio u slavni grad Babilon. slijeva. i ponašaju se isto onako neprilično kao i žitelji Salmiosa u Atlantidi. kulturni centar je postao grad Kurkalai na azijskom kontinentu. Za to vrijeme Odozgo je bilo poslano mnogo Kozmičkih Svetitelja s posebnim zadatkom da im pomogne i oslobodi ih posljedica djelovanja organa kundabufera. Zar tamo nije bilo isto ovako? Zar tricentrični stanovnici toga grada nisu bili isti ovakvi Askleji. Klijanci.. njihovim "glavnim kulturnim centrom" i gdje sam ponekad i sam sjedio u njihovim "sakrupiaksama".. i zar neće biti potpuno isti kao "Klijanac s brda".. buka. koji se sada zove "Afrika". Dakle.strane. Poslije propasti Atlantide proletjelo je mnogo vjekova. objekti kao što su "nadtjelesni dijelovi" u biću tricentričnih stvorenja. pa čak i u Salmiosu.

Što je od njega ostalo? Pustinja. Nijemce. Bio sam zadubljen u te tužne misli kada se vratio moj novi prijatelj.Zar se ova tricentrična bića ne okupljaju ovdje kako bi provela vrijeme na način koji ne priliči razumnim stvorenjima. pokazalo se da je Amerikanac pronicljiv. koji su u davna vremena živjeli na ovoj zlosretnoj planeti? Za sve to vrijeme vidio sam kako su bez traga nestajali ne samo čitavi narodi. Iako je u restoranu bilo sve neprijatnije i buka pijanih glasova bila sve jača. Jasno je samo jedno: nesretni začeci "nadtjelesnih suština". Pokazalo se da je kavga započela zbog toga što je neki čovjek udario svog prijatelja flašom po glavi naprosto zato što je ovaj odbio da popije u zdravlje premijera nekakve vlade. Nizozemce. već je umjesto toga nazdravio za "sultana Tugurta". Novi centar je bio u Tikliamišu. iako i sada postoje. A kakva sudbina čeka suvremeni kulturni centar. Ako je od nekada slavnog naroda nešto ipak uspjelo da opstane do hiljadite generacije. 264 . to sada tavori u potpunoj bijedi. riješismo da odemo na neko drugo mjesto na Monmartru. Kada smo se bliže upoznali. i narode koji su sada toliko moćni: Francuze. Jedan od Amerikanaca koji više nije htio da čeka svoga prijatelja. koje njihovi suvremenici. čula je kuda namjeravamo da poñemo i po zvala nas da im se pridružimo i tamo odemo svi zajedno. grupa ljudi koja je sjedila za susjednim stočićem. I opet su prošli vjekovi. Zar nisu ljudi koji su ga naselili takoñer iščezli? A ako sam kontinent i nije propao. osuñeni su.. Poslije Salmiosa. Talijane. koje su nastale i nastaju i dalje kod tricentričnih Zemljana.. smatraju potpuno beznačajnim. Što je ostalo od toga zaista velikog grada? Nešto kamenja od samoga grada i potomci nekada velikih naroda. pošao je s nama u drugi restoran. Amerikance i druge . mladi Perzijanac. kao što su to činili i njihovi preci. kada je u restoranu postalo suviše bučno i zagušljivo. Ali kada smo ustali da krenemo. mi se najprije složismo da sačekamo njihovog prijatelja. Engleze. Oni nas zamoliše da sačekamo dolazak nekog njihovog prijatelja. sljedeći kulturni centar nastao je na kontinentu Grabonci. Nešto kasnije. Vidio sam njihov kulturni centar.pokazat će budući vjekovi. ali kada u udaljenom uglu prostorije iznenada započe kavga. Ispostavilo se da su naši novi poznanici bili Amerikanci. veseo i pričljiv. mjesto na kome se nalazio grad zatrpao je pijesak i sada se tamo nalazi jedino pustinja Sahara. da propadaju u anomalnim formama svih vrsta . Vjekovi su se smjenjivali. nazvana "Karakumi" ili "Crni pijesak". grad Babilon.formama koje su postale svojstvene nesretnoj Zemlji zbog neoprostivog previda nekih od naših Najvećih Kozmičkih Svetitelja. grad Pariz. kao što se to dogodilo s Atlantidom. već su se i kopna na kojima su oni živjeli mijenjala ili nestajala s lica planete. nedaleko od mjesta nekadašnje veličine. mi izañosmo ne čekajući Amerikance. On je čitavim putem neprekidno brbljao i primoravao nas da se smijemo njegovim pametnim i točnim komentarima u vezi raznih komičnih strana ponašanja prolaznika i posjetilaca restorana. kao što sam ti govorio.

kako u Americi kažu "poznavaoci umjetnosti". sve je drugačije. samo zato što je ona rad velikog umjetnika. i tako dalje.odgovori čestiti Amerikanac. to je pravi trik . posebno u Americi. nama malo znači i mi teško dajemo dolare za nju.O. Mi u Americi ne plaćamo. "talent". a meñu njima je i strast da se "vidi Europa". zašto niste svoju školu otvorili u Americi. u "prijestolnicu svijeta" . svaki Amerikanac nastoji. Kada smo naručili još jednu vrstu šampanjca i naš veseli Amerikanac na trenutak ušutio. Kod nas u Americi. hvala Bogu. za tako efemerne vrijednosti kao što su "slava". "popularnost". molim vas. znate li da u Americi nije tako prosta stvar sakupiti novac. a odmah zatim kažete kako tamo na vas nitko ne bi obratio pozornost. saznasmo da je naš Amerikanac vlasnik velike pariške škola plesa. ima mnogo onih koji žele da nauče fokstrot i plaćaju mi onoliko koliko zatražim. "Ime". A. već ni ja sam ne bih mogao da iznajmim čak ni vlažan podrum u New Yorku. "suvremeni Babilon". Da bi zadovoljio tu strast. ipak. kako bismo se sklonili od lošeg vremena koje donosi hladan vjetar. publika će uvijek plaćati visoku cijenu za nju. . umjesto što ste došli u Pariz. iskreno iznenañen. već u 265 . Sve se radi zbog novca i svaki proizvod se vrednuje.Ne razumijem — prekidoh ga. Dopustite da kažem kako čovjeku koji živi u Americi zapravo nije nimalo lako da sakupi novac. To ovdje u Europi misle da su kod nas ulice popločane dolarima. shvatio sam da su učenici njegove škole bili jedino Amerikanci koji su ovamo došli da bi naučili popularnu američku igru "fokstrot". A ovdje u Parizu. na moju sreću.Pa ja imam veliku obitelj? Da sam otvorio svoju školu u domovini. odričući se povremeno čak i najpotrebnijeg. «talent". A pošto naši Amerikanci imaju još jednu vrlo izraženu slabost. Čitava stvar je u tome što se moja škola nalazi u Parizu koji je. takoñer. kojih je ovdje bukvalno "kao pljeve". Iz svega što je ispričao o svome poslu. da skloni na stranu tješim radom zarañene dolare. A taj suvremeni Babilon je kod nas toliko popularan da svatko smatra svojom obavezom da posjeti ovu prijestolnicu svijeta.uzviknu on. koja je tada bila u modi. tako daleko od domovine i toliko traženog fokstrota? Zašto pitate? . Svaki Amerikanac koji uspije da prikupi makar malo novca. kako bi došao u Europu i obavezno. Ali.Pariz. Svaki cent se zarañuje u znoju svoga lica.Raspitavši se o svemu. ako neki umjetnik naslika dobru sliku i postane poznat. Na primjer. ne samo da bi moji bližnji pomrli od gladi. bilo kakvu brljotinu smućkao poslije toga. ovdje u Europi. naši Amerikanci imaju mnogo slabosti. Razlog je u maloj «psihološkoj neobičnosti" koja zajedno s drugim specifičnim čudnovatostima čini moje sunarodnjake "tupima". Kako to objašnjavate? . Eto zašto se na ulicama Pariza može sresti toliko mojih zemljaka. upitao sam ga: Recite mi. da je porijeklo fokstrota čisto američko i da je on posljednji modni krik. . . «genije" i sva roba te vrste. dragi gospodine. kao što se to radi u nekim europskim zemljama. uzgred. ako je tako. oni se raduju ako ljudi čuju da su oni naučili fokstrot i to ne naprosto u Filadelfiji ili Bostonu. "sujetu". dolazi ovamo.Rekli ste da vaši učenici uglavnom dolaze ovamo iz vaše domovine. Saznao sam.

a ponekad čak odlaze i na duža putovanja. Zašto bi se uzbuñivali zbog značaja svega toga? Svima njima potrebna je samo "činjenica" da su bili na tim i tim mjestima i da su. kao stado ovaca. meñu nama rečeno. na kraju krajeva? Ja sam mali čovjek. oni razgledaju grad i njegovu okolinu. upitao sam ga: Recite mi. oni takoñer imaju obitelji. dragi sir. ovdje uvijek pronalazim mnogo Amerikanaca koji mi dobro plaćaju. kakve to ima veze? Zar im i tako nije svejedno? Oni zapravo ne znaju nikakve pojedinosti o onome što vide. okupe svi zajedno u grupe od po nekoliko desetina. 266 . već naprosto da bi mogli da se pohvale pred svojim poznanicima kod kuće kako su boravili u Europi i vidjeli jedno. kako kod kuće kažu. ali.. jedino zato da bi zadovoljili svoju sujetu. jer. svakako. radi «potpunijeg obrazovanja i odgoja". uopće. moji dragi zemljaci se. za sve to vrijeme oni zaista "proučavaju" Europu. tu je još jedna osoba. Ali. Oni ne putuju zato da bi bili učeniji i da bi više znali. Pošto sam saslušao sva ova objašnjenja. Oni "posjećuju" i "proučavaju" Europu. pošto mnogi od njih rade čak i noću kako bi sastavili kraj s krajem. "vidjeli svijet". moji zemljaci putuju u Pariz.odgovori on. zar je moguće da vaši zemljaci dolaze u Pariz i ostaju ovdje toliko dugo samo zbog toga da bi naučili vaš fokstrot? Ne samo fokstrot . I eto. posebno u posljednje vrijeme. Da li ste primijetili debeljka koji je u onom prvom restoranu sjedio pored mene? Da. to jest. Ti vodiči imaju vrlo slabašne glasove i izgledaju kao da nisu jeli. zahvaljujući tim dvama "fermentima" mojih sunarodnjaka ja. naročito u Parizu. zato što u budućim razgovorima mogu mirne savjesti da kažu kako su bili tu i tu. Ah. a od Kuka i Sina dobivaju bijedne zarade. čak i ako moji dragi sunarodnjaci čuju vrlo malo od onoga što pričaju pospani vodiči svojim slabašnim glasovima. zato što je teško izdržavati obitelj. A pošto je fokstrot sada u modi. oni mi ovdje plaćaju u francima a ne u dolarima. a svi ostali Amerikanci će misliti kako oni nisu "mačji kašalj". Dakle. to je samo jedna od papagajskih fraza onih meñu nama koji pretendiraju da budu pravi Englezi. . i oni što mijenjaju valutu treba da zarade. sir! Vi svakako mislite da sam ja samo čovjek koji živi na račun tuposti svojih zemljaka? Tko sam ja.Dok borave ovdje.. U stvari. molim vas. Ukratko. ta sorta se mnogo češće sreće kod nas u Americi.posljednja riječ civilizacije. običan učitelj plesa. naučenih napamet iz priručnika koji je sačinio osobno mister Cook. "vodič". on je prava varalica. Znate li kako moji sunarodnjaci putuju po Europi i kako je izučavaju? Ne znate? Onda. "pariški fokstrot" je za njih . Osim šofera. Istina. drugo i treće. čitava ta partija "turista" sjeda u ogroman autobus i kreće označenom maršrutom.samom Parizu. odakle stižu sve modne novosti svijeta. već netko tko je bio u Europi i posjetio sva mjesta koja je dužan da vidi svaki "civiliziran čovjek". običan "učitelj plesa". dragi moj. i uopće u Europu. Izmeñu ostalog. Za vrijeme ture famoznim autobusom vodič ponekad slabašnim glasom izgovara nazive mjesta i raznih povijesnih i nepovijesnih predjela Pariza i okoline. Njih to u potpunosti zadovoljava. E. zato što su obično vrlo umorni i neispavani. premale da prežive. na raznim mjestima. čujte.

prema pravilima suvremenog biznisa i bazira se na "trostrukom knjigovodstvu" i "marifetlucima". pošto se vrate svojim kućama. već naširoko poznata u Americi i mnogi moji zemljaci. čitav taj posao opravdava aksiom političke ekonomije koji. svojom prevarantskom djelatnošću još i potiče. Uz put sam razmišljao o onome što sam vidio i čuo na znamenitom Monmartru i dobro sam shvatio kako se i zašto kod stanovnika drugih zemalja formiralo mišljenje o Francuzima. točnije. Zato smo se oprostili od našeg zabavnog Amerikanca i pošli svatko u svoj hotel. I njemačka filijala lagano i lijeno izvršava američku narudžbu prema diktatu "pariške mode". sretna i ponosna što sutra neće obući bilo što. Kao što vidite. pariška filijala dobije poštom narudžbu od neke svoje američke klijentice. Kada. gdje su rad i materijali mnogo jeftiniji. Mi ustadosmo i izañosmo iz restorana. poklonila tabakeru sa ugraviranim natpisom "Uvijek sam ti na raspolaganju". koji su došli mnogo ranije i koji zato odlično govore francuski. poslije čega spokojno prišiva parišku etiketu na svoju robu i direktno je šalje brodom iz Hamburga u New York. rano: već je svitalo. od te filijale redovno naručuju modernu garderobu. domaćin "prijestolnice svijeta". Tvrtka ne samo da puni svoju kasu tako što iskorištava tupost mojih zemljaka.a koji glasi da bez meñunarodne robne razmijene nacije ne mogu da postoje. jer je ova jednom muškarcu iz Gruzije. uzgred rečeno.Taj debeljko.. 267 . ti "morski psi" će vas oderati do gole kože kako bi napunili svoje beskrajno duboke džepove. koga je ranije u Parizu izdržavala Španjolka. štoviše. rekoše nam da je neka Španjolka prosula vitriol u lice ženi koja je došla iz Belgije. koristi ima jedino poštanska ustanova koja je stavila pečat na korespondenciju pariške filijale. Čak i Francuska. a taj čovjek ima funkciju direktora pariške filijale. dopustite da se tako izrazim. naprotiv. da zlo bude veće. odmah ga šalje pravo u Njemačku. Pošto pronicljivost odavno ne spada u vrline suvremenih ljudi. je glavni partner jedne stabilne američke tvrtke. sašiven u samom Parizu po "posljednjoj modi". Evo kako oni odrañuju svoje mračne poslove: Pariška filijala tvrtke je zahvaljujući američkim metodama reklamiranja. gdje je dobiva klijentica. a kasnije. toliko različito od pravog stanja. Najinteresantnije je što u tom "komisionom biznisu" "uvažene tvrtke" nitko ne gubi. amerikanizirani engleski Židov. nego je. Zahvaljujući svemu onome što sam te noći vidio. dobiva nešto od te trgovine . potaknuti sujetom i drugim tipičnim slabostima. postalo mi je jasno da predstavnici drugih naroda. Sve se to radi sasvim časno. i tek kada smo se našli na ulici. kada doñu u Francusku. oni su izgubili takozvane "široke vidike" i druge strance smatraju Francuzima. a filijala im iz "prijestolnice svijeta" šalje "originalne francuske modele". A tko sam ja? . koju su osnovale američki "morski psi". Kada smo izašli van bilo je već vrlo kasno.. već pravi pariški proizvod. dakle. svi su zadovoljni i svi se raduju. prije svega odlaze u onaj dio Pariza i na mjesta koja su za njih specijalno organizirali i uredili stranci poput njih. Što se tiče prave strane biznisa te "solidne tvrtke". naravno. kada se iz susjedne prostorije začu velika buka i očajnički muški i ženski povici.Ja sam samo bijedni učitelj plesa! Veseli Amerikanac je i dalje nešto govorio. Ta tvrtka ima svoje filijale u mnogim američkim i europskim gradovima. on svima odgovara i svima je koristan. nije svuda prihvaćen .iako.

cjelokupno njihovo biće postepeno se navikava na usvajanje novih utisaka bez i najmanjeg učešća onih životnih faktora koje je Priroda radi toga usadila u njih . dok još i sama Priroda tek razvija svoju prvobitnu koncepciju budućeg odraslog odgovornog tricentričnog bića. pri čemu se kod njih ne javlja ni najmanja potreba da shvate ono što se dogaña. čuli i doživjeli samo u jednom djelu Pariza kao da je to bila prava Francuska i kao da su imali posla s pravim Francuzima. na "svijet Božji". Dakle. bez obzira na potpuno abnormalne uvjete svoje egzistencije. postoji jedan još ozbiljniji razlog za formiranje mišljenja o Francuzima. izazvane pretvaranjem njihove prijestolnice u glavni "kulturni centar" čitave zlosretne planete. 268 . kako to oni kažu. Dogodilo se. lišili i same potrebe da poimaju i usvajaju ono što prvi put vide i čuju. skoro sve funkcije usmjerene na aktivno ponašanje. da si poslije svega što sam ti ispričao shvatio kako se i zašto meñu tricentričnim bićima drugih zemalja ove planete pojavilo mišljenje o Francuzima koje ne odgovara stvarnosti. I to nije sve: pomoću te kobne prakse oni u "spetsiualitivijanske koncentracije". pokazala sposobnost da u sebi sačuva. "kulturnih potreba". ili zemaljski. Tako je postepeno o Francuzima formirano mišljenje koje ne odgovara stvarnosti. Mozgovi postoje radi opažanja i prikupljanja najrazličitijih utisaka i rezultata svjesnog procesa saznanja. ja čitavim svojim bićem suosjećam s običnim žiteljima te zemlje zbog toga što se sada njihova prijestolnica. kod novoroñenčeta su oni potpuno čisti i posjeduju najviši nivo prijemčivosti. a koji se zovu "patrijarhalnost" ili "ljubav prema obitelji". kada tvoji ljubimci postanu odrasli odgovorni ljudi. Štoviše.oni pričaju svojim zemljacima o svemu što su vidjeli. dragi moj dječače. drugo. a evo u čemu se ona sastoji: prvo. Ta posebnost svoj nastanak duguje jednoj takoñer pogubnoj praksi. smatra "centrom kulture" čitave planete. koja se zove «obrazovanje". "mozgove" novoroñenog bića. oni automatski usvajaju. utuvljuju i usañuju razne efemerne i fantastične ideje. jedan njen dio. zbog toga je sve što je novo za njih potres. kako u vanjskom tako i u unutrašnjem svijetu. točnije. bez bilo kakvog napora neke od svojih suštinskih funkcija. sve što prvi put vide ili čuju. Uslijed toga nastaje ona posebnost njihove psihe koju sam već spominjao. pošto izaziva asocijacije zasnovane na prethodno usañenim informacijama. na nesreću običnih Francuza. Radi se o tome da već od dolaska djeteta. da su suvremeni tricentrični stanovnici drugih zemalja izabrali prijestolnicu njihove zemlje za zadovoljavanje svojih. a on se takoñer zasniva na osobitostima njihove psihologije. tvoji ljubimci počinju da ometaju taj razvoj svojim štetnim "obrazovanjem". na kraju krajeva.drugim riječima. U svakom slučaju. podloge za nastanak dva životna impulsa. i "osjećanje prirodnog stida". oni usvajaju novo jedino u skladu s onim lažnim i fantastičnim predstavama koje su im prethodno sugerirane. Nadam se. malo po malo se adaptiraju tako da odgovaraju samo na lažne i fantastične ideje. Suvremeni tricentrični Zemljani su se. na kojima se prvenstveno zasniva objektivni moral. što se mora uskladiti s novim utiscima. Neobično je što je većina stanovnika Francuske. takozvanih. Oni se naprosto zadovoljavaju onim što je jednom ili dva puta unijeto u njih. Najveća nesreća za tvoje ljubimce je u tome što taj kobni proces kod većine njih traje skoro do njihovog zrelog uzrasta. istina nesvjesno. još od prvoga dana.

gdje je osnovan "kult pjesnikinje Sapfo". za vrijeme Babilona . uz pomoć dobro provjerenih načina i putova. i drugi put u antičkoj Grčkoj. Osim toga. kako sam saznao iz eterograma.kako je navedeno u eterogramu koji sam dobio onoga što oni nazivaju «ženskim bolestima". bave i stvaranjem novih formi manifestiranja svojih haznamaskih svojstava ili. u to vrijeme je osjećanje "morala" i "patrijarhalnosti" kod francuskih žena bilo još vrlo jako i one nisu prihvatile štetnu novinu.Pošto je ovaj suvremeni "kulturni centar" odavno postao mjesto okupljanja ljudi s čitave planete. Prije otprilike pola vijeka u Parizu je nekoliko kandidata za haznamase smislilo kratke frizure za žene i ta kobna pojava se proširila natprirodnom brzinom. Haznamaska praksa "stvaranja nove mode" takoñer je postojala i u prethodnim civilizacijama: za vrijeme tikliamiške civilizacije ona je cvjetala pod nazivom "adjat". «Adjat". Suvremeni običaji ili "moda" Zemljana. moj dječače. ona nije postala moderna najprije u Francuskoj. kao i naši običaji. naprosto iz nerada i radi zadovoljenja vlastitih hirova. I Francuskinje su počele da se šišaju na kratko i sada to rade skoro sve. izmeñu ostalih štetnih stvari. pošto su žene obiju ovih zemalja namjerno kvarile svoju prirodu u djelu koji je predviñen za odreñene promjene kozmičkih supstanci. gdje su se pojavile takozvane "amazonke". tj. kada ti opišem posljedice. nezavisnih od nas. iako su modu kratkih ženskih frizura smislili ljudi sa haznamaskim svojstvima u Parizu. oni su rezultat ni manje ni više nego automatskog mišljenja zasnovanog na relativnim pojmovima koji proističu iz anomalno uspostavljenih uvjeta svakodnevnog života na Zemlji. Za to vrijeme. i koji je odlično opisan sljedećim riječima: "želja da se potpuno eliminira potreba za bilo kakvim naporom i bilo kakvom duševnom brigom". pošto je njena prijestolnica postala mjesto stalnih susreta ljudi s takvim osobinama. vrlo dobro shvatiti koliko je to što se suvremeni «centar kulture" nalazi u Francuskoj velika nesreća za njen narod. žensko šišanje je iniciralo u prvom slučaju "sifražetkinje". i tu postigli uspjeh. kada se ta haznamaska moda ženskog šišanja svuda proširila. "hajdija" ili "moda" igraju istu ulogu u njihovom svakodnevnom životu. kao što su «vaginitis". koja su se u potpunosti prepustila «unutrašnjem zlom duhu" i okupljaju se u jednom od "centara kulture". koji su dalje širili svoje pogubne pronalaske. uvedeni radi olakšavanja vanjskih uvjeta. osim toga. Osim toga. ti ljudi svakako. ali. s druge strane. postavši njihov ideal. a u drugom . "uteritis". sada se 269 . najzad.pod nazivom "hajdija". svjesno ili nesvjesno. Moj dječače. Za njih sam saznao na osnovu informacije navedene u jednom od posljednjih eterograma koji govore o tricentričnim stanovnicima Zemlje. a koji su postepeno počeli svuda da se primjenjuju kao prirodne potrebe. Engleskoj i Americi. Ipak. koji su se u potpunosti prepustili "zlom duhu" što gospodari u svakome od njih. vrše štetan utjecaj na Francuze. prije svega su naprosto privremeni i služe jedino za zadovoljavanje beznačajnih osobnih ciljeva tih suvremenih i budućih haznamasa i postali su do krajnosti trivijalni i egoistični. ali. Velika Priroda nije čekala s odgovorom i dala je odgovarajuće rezultate koji će nesumnjivo dobiti iste forme kakve su već imali dva puta ranije: prvi put u zemlji "Uneano". kako oni kažu. Ti ćeš. engleskim i američkim ženama ona se vrlo dopala i one su počele da šišaju kosu. novom "modom" koju zatim šire po čitavom svijetu. najrazličitijih upala spolnih organa. U pariškim frizerajima.takozvane kršćanske znanstvenike ili "teozofe". u dvjema suvremenim državama. Moram ti reći da se ta bića. kao i fibroma i raka. oni su. ovaritis". primijećeno je proporcionalno povećanje . sada "Kafirstanu".

bez svake sumnje. te su prema zakonima njihove zemlje punoljetne i slobodne da rade sve što požele. drugim riječima. pripremljenim na licu mjesta.formiraju dugački redovi. I zahvaljujući tom kozmičkom zakonu. isto kao što su nedavno u Rusiji ljudi stajali u redu da dobiju "američko brašno". muževa i braće tih "ošišanih ovaca"... predstavljaju izvore svih onih aktivnih elemenata koji putem sjedinjavanja u potonjim kozmičkim objektima u procesu djelovanja kozmičkog zakona Triamazikamna treba da služe kao njegova druga sveta sila. ne mogu da budu "punoljetni". Eto zašto oni izvori koji služe pasivnom načelu ne mogu da odgovaraju za svoje ponašanje. a vlasti u Engleskoj . kada bi francuske sudca i sudca drugih zemalja znale da u Svemiru postoji odreñen kozmički zakon koji se odnosi na sve objekte bez izuzetka. Priznajem da se čak i meni sviña da odem tamo i provedem sat-dva ne misleći ni o čemu. izvori koji transformiraju aktivne elemente što služe pasivnom načelu. kako bih što potpunije dao njihovu karakteristiku.. Ako se čovjek suviše brzo oporavi od iznenañenja. imali sasvim drugačije shvaćanje koncepcije koja se izražava riječju "punoljetnost". hm. može sebe da obraduje nečim ukusnim. bez uvrede po engleske i ruske vlasti. to jest. za nekakvih pedeset santima čovjek može da se nagleda svakakvih čuda koja su Amerikanci i drugi narodi stvorili kako bi izazivali nevjericu. pa čak i do mnogobrojnih "razvoda". dajući im ono što im skreće pozornost i pruža privremeno oslobañanje od bolesnih efekata opsjednutosti "modom" koju. na istim onim trgovima gdje su se prije dvije stotine godina tricentrična bića okupljala radi diskusija na "religiozne i moralne teme".. a koji služi velikom Trogoautoegokratu za transformaciju kozmičkih supstanci. Na tim vašarima je sve jeftino i čudesno. ali što još može da se usporedi s zadovoljstvom koje čovjek ima dok ih jede? 270 . treba reći. Zanimljivo je što sudca. sve takve ličnosti. oni bi. Ali. moj dječače. već dovodi do sudskih procesa izmeñu frizera i očeva. kako da kažem. Taj "dobar način" zove se "vašar" i u naše vrijeme vašari se održavaju po utvrñenom redu na glavnim trgovima svih gradova i sela. Kada govorim o Francuzima. Jedino oni izvori koji predstavljaju "Svetu Potvrdu" ili "aktivan princip" božanskog Triamazikamna mogu posjedovati nezavisnost koja transformira aktivne elemente. iako francuske vlasti uspješno primjenjuju svoj "dobar" način za postizanje svojih isto tako egoističkih ciljeva. moram ti reći da su predstavnici vladajuće klase pronašli odličan način da smire narod. Ali ni to još nije sve: na taj način oni nesvjesno pružaju nešto korisno običnim ljudima svoje zemlje. poslije tih poslastica želudac onoga tko ih pojede često. i koriste ga na isti način kao što vlasti u Rusiji koriste poznatu "votku". hm. da su francuski "vašari" vrlo. Istina. za vrijeme transformacije kozmičke supstance.. vrlo zabavni. meñu kojima se nalaze i kešapmartnijanska bića ženskog pola.svoj ništa manje znamenit "sport". Istine radi. nikada ne mogu da se oslobode toliko da imaju nezavisne manifestacije. najčešće opravdavaju frizere po tom osnovu što je ženama koje odlaze u frizeraje više od šesnaest godina. kako se navodi u eterogramu. da taj način ne nanosi skoro nikakvu štetu planetarnim tijelima običnih grañana. naravno. Ipak. kako bi odsjekle svoju kosu. Suština je u tome što u skladu s tim odreñenim kozmičkim zakonom. mora se priznati. izmišljaju sadašnji i budući haznamasi koji su u njihovu prijestonicu došli iz drugih zemalja. kako na Zemlji kažu.. ta bića uvijek nose "negativno" ili «pasivno" načelo. kao što sam ti već rekao. To zarazno trčanje žena u frizerajima. Na primjer.

da tako kažemo. 271 . "isprobati sreću".A ukoliko netko želi. opet za samo nekoliko santima može ispuniti svoju želju i tisuću puta. od ruleta do igre riječima.jednom riječju sve. poznati francuski vašari nude atrakcije koje su već poznate na Zemlji i koje su predviñene da pruže razonodu i veselje .

predstavlja glavni faktor postepenog slabljenja njihove psihe. u objektivnom smislu kobnoj ideji koju tvoji ljubimci nazivaju «Dobro" i "Zlo". Uslijed tih osobina u prirodi nekih tricentričnih Zemljana su počeli da se pojavljuju začeci takozvanih "haznamaskih svojstava" i oni su. Uslijed toga je naš Beskrajno Ljubeći Sveopći Otac sišao meñu te Kozmičke Svetitelje i naredio im da češće u svijesti tricentričnih Zemljana aktualiziraju začetak Svete Ličnosti kako bi ta bića. Ne smijem da zaobiñem. skrivajući svoje egoističke ciljeve kako bi obmanuli svoje sugrañane. Onda su ostali počeli da vjeruju u ta fantastična "religiozna učenja" i da se upravo zbog toga lišavaju sposobnosti "zdravog razmišljanja". kako ih tamo zovu. . strogo rečeno.Sada ću ti ispričati nešto o onom "kamenu spoticanja" koji je jedan od glavnih razloga slabljenja psihe tvojih nesretnim ljubimaca. koje meñusobno nemaju ništa zajedničko. ili «religija". Ipak. i na čijim temeljima su oni izgradili svoje bezbrojne "religije". začete u svijesti tih tricentričnih Zemljana koji te toliko zanimaju. zasnivaju samo na jednoj. koji su oni stvorili i kasnije uklonili. nastale uslijed osobina po njih pogubnog organa kundabufera. zato što za to postoje ozbiljni razlozi. 272 . «dušama" što borave na svetoj planeti na koju smo se mi sada uputili. što je tricentričnim stvorenjima svojstveno. ispričat ću ti o tome na kraju našeg razgovora. ili religije. moj dječače. to jest. o osobitom «havatviernonisu" koji uvijek može da se otkrije kod njih i čije se djelovanje i efekt na suštinu ljudi naziva "religioznošću". podvrgli svetom «raskoarno" ili pošto su. opet. Dakle. moj dječače. nastao je na toj zlosretnoj planeti kada su razne posljedice. od tog doba. obično su nastajale na sljedeći način. jer je postepeno vodio ka automatskom izroñavanju psihe. zbog čega je njima bilo skoro nemoguće da se usavrše do nivoa Suštine. svi su izgrañeni na religioznim učenjima koja se. Već sam rekao da su. ali još i zato što su neki predstavnici našeg roda nehotice postali uzrok tih dogañaja. počele kod njih da se kristaliziraju. prije svega zato što oni imaju općekozmički karakter i povezani su s individualnošću relativno nezavisnih Ličnosti. Ta ideja koja. smislili razne izmišljotine meñu kojima su bile i razne vrste fantastičnih "religioznih učenja". što su uvijek postojale. a postoje i sada. Taj faktor. povijest dogañaja koji su se nedavno odigrali na Svetoj Planeti Čistilište. zbog previda izvjesnih Najviših Kozmičkih Svetitelja u biću tih nesretnika počele da se kristaliziraju posljedice djelovanja organa kundabufera. nemaju apsolutno ništa zajedničko. dobivši Um u uvjetima koji su već fiksirani u općem procesu njihove egzistencije. pošto se potpuno oforme i postanu odgovorni odrasli ljudi. u čijoj su prirodi bili aktualizirani začeci Svetih Ličnosti ili Kozmičkih Svetitelja. Iako mnogobrojni "havatviernonisi". izuzetno štetan u objektivnom smislu. prelazeći iz jedne vanjske forme u drugu one su počele da se prenose iz generacije u generaciju. kasnije. pošto su se tricentrični Zemljani.Poglavlje 38 RELIGIJA Belzebub nastavi pričati. povezani s razvojem tvoga mišljenja. sasvim nedavno je bila uzrok ozbiljnih zbivanja meñu blaženim "nadtjelesnim suštinama" ili. Meñutim. sve te vrste "religioznih doktrina". mogla da pojme realnost i ukažu sebi sličnima kako treba da svojim Umom usmjeravaju funkcioniranje svojih posebnih oduhovljenih načela da bi se oslobodila posljedica svojstava organa kundabufera i tako se spasila svoje predodreñenosti za nove recidive. u svakodnevni život tih čudnih tricentričnih bića ušlo je mnogo "havatviernonisa".

počeli da stvaraju svoja osobna «religiozna učenja". podijelivši se na svoje famozne "sekte". Druga linija ponašanja sreće se kod onih tricentričnih bića koja su uslijed manjkavosti svojih "proizvoñača". koji su im usañeni i od kojih su oni sa svojom kratkom pameću preuzeli nova i najnovija religiozna učenja. sve sabrali u "jedinstvenu cjelinu" i ta "potpuna kolekcija uputa" služi kao izvor svih vrsta religioznih učenja. Skoro uvijek . Osim toga. oni bi počeli. ne bi li zapamtili sve njihove upute i objašnjenja i prenijeli ih ljudima budućih generacija. Kršćanstvo. još prije nego što bi uspjeli da se podvrgnu procesu svetog "raskoarna".kako kažu na Zemlji. odmah na ta religiozna učenja dodaju "bolno pitanje" koje se na toj zlosretnoj planeti formulira kao "religija države ili država za religiju". dobila svojstva koja se zovu "psihopatija" i "parazitizam" . nastala na taj način. Na tim očuvanim fragmentima. ona kao gladne vrane čerupaju komadiće svega onoga . 273 .izuzimajući Najsvetijeg Ašjatu Šimaša i sve što je povezano s njegovim djelima . To jest. tvoji ljubimci su se uvijek dijelili na "sekte". već su nastajala religiozna učenja na način koji sam opisao. A kasnije. Ličnosti Kozmičkih Svetitelja bile su aktualizirane u prirodi nekih ljudi. njihovi suvremenici su. ta religiozna učenja su od samog početka deformirana i tricentrična bića su na njihovom temelju usvajala dvije linije ponašanja koje su već fiksirane u njihovom biću. shvaćaju "bukvalno" i nikada ne uzimaju u obzir u kakvim okolnostima i u kojim slučajevima je sve to kazano i protumačeno. Kasnije. kako od samog roñenja tako i za vrijeme svog odrastanja. zbog čega se na planeti i pojavilo toliko mnogo religija. da sve to "čerupaju" i zatim bi. tokom svih epoha. fiksiranih u procesu svakodnevnog života tricentričnih stanovnika ove planete . prilikom prenošenja iz generacije u generaciju. nezavisno od doktrine na kojoj se ona bazira. o kojima sam govorio. isto to se dogañalo i sa religijama. "umrli". i s bezbrojnim jezicima te relativno male planete koju je naš visokopoštovani Nasradin Hodža nazvao "tisućujezičnom hidrom".kada bi oni izvršavali misiju koja im je odreñena Odozgo. Čudnovatost psihe tvojih ljubimaca u odnosu na religiozna učenja. kako sam se izrazio.to jest. uslijed ta dva oblika ponašanja. manifestira se tako što oni od samog početka sve ono što su govorili i objašnjavali istinski Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. Judaizam.osobine koje kod njih sprečavaju čak i samu pojavu osnova za manifestiranje bilo kakve obaveze. haznamaskog ponašanja predstavnika vladajućih klasa i psihopatije običnih grañana ubrzo poslije osnivanja religije. koje i sada postoje: Budizam. kao zrna u plodu nara. U vrijeme kada sam promatrao život tvojih ljubimaca. koja u danom vremenskom periodu pripadaju kasti nazvanoj "vladajućom klasom".što su nekada rekli ili objasnili Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. kada bi ta "kolekcija" dospjela u ruke ona dva tipa ljudi. Tokom posljednjih vjekova pojavile su se stotine novih religioznih učenja i sve su se bazirale na onome što je sačuvano od uputa i objašnjenja što su im ostavili Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. i stara priča bi krenula ispočetka. Ukratko.već na samom početku očerupanog . koristeći cjelokupno svoje lukavstvo kako bi žonglirali poznatim činjenicama u cilju pravdanja vlastitih egoističkih ciljeva. Prva se sastoji u tome što ta bića. najprije bi ta posebna bića prikupila ponešto od uputa i detaljnih objašnjenja Kozmičkih Svetitelja i sabrala ih u «jedinstvenu cjelinu" kako bi ih pamtila i prenijela budućim generacijama. a taj dogañaj on bi nesumnjivo opisao kao "poplavu imitacija". bazira se pet religija. Pošto ta bića obično postaju nekakvi autoriteti za sve beznačajne detalje tih novih religioznih učenja.

odnos drugih naroda prema Židovima ne samo što nije promijenio. ma koliko to želio. opet na azijskom kontinentu. sada žive po čitavom svijetu. potpuno se zasniva na učenju Svetog Mojsija. koju sam već opisao u svojoj priči o tricentričnim bićima druge grupe kontinenta Ašark. i ukoliko bi ih oni usvojili i više ili manje normalno primijenili. njegovi sljedbenici su. ništa više ne bi mogao da prepozna u nastaloj "smiješi". što im je bilo svojstveno. tako da čak ni sam Sveti autor. Odozgo je bio poslat onaj Kozmički svetitelj koji je udario temelje religiji. sada se sreće uglavnom meñu ljudima nastanjenim u Indiji. Lamaizam.kasnije Svetitelj . koje je Mojsije naredbom Odozgo izabrao meñu narodima nastanjenim u Egiptu i odveo u "zemlju Kanaansku". a drugi . bivšoj Bisernoj zemlji.zato da bi svoje podanike oslobodio štetne navike žvakanja zrna maka. Taj Kozmički svetitelj koga s oni zvali Isus Kristos bio je aktualiziran u planetarnom tijelu dječaka one rase tricentričnih bića. kao i u Kini i Japanu. religiji već sam ti govorio. kada su Židovi izgubili svoju organiziranost i snagu. O prvoj. Mislim da ovdje treba da objasnim razloge zbog kojih su Mojsijevi sljedbenici toliko raštrkani. koje raña osjećanje "zavisti". očigledno su smatrali da će za njihove specijalne ciljeve biti korisno ukoliko njegovom religioznom učenju skoro u potpunosti pridaju smisao fantastične doktrine. Radi se o tome da su nekada ljudi koji ispovijedaju Mojsijevo učenje vrlo dobro organizirali život u svojoj zemlji i zato je u psihi ljudi svih zemalja te epohe počelo da se javlja osjećanje poznato pod imenom "zavist". Druga religija. Poslije Svetog Mojsija. ubrzo poslije mog četvrtog putovanja na Zemlju. Taj Kozmički svetitelj. Tvoji ljubimci koji su pripadali prvoj generaciji poslije suvremenika Svetog Mojsija. već je osjećanje «zavisti" za mnoge postalo "organsko".Islam. Jedan od ta dva Kozmička svetitelja bio je Sveti Muhamed. koji se pojavio meñu ljudima što naseljavaju zemlju pod nazivom "Tibet". zato što će ti to pomoći da shvatiš jedno osobito svojstvo organa kundabufera. Prvo od pet pomenutih religioznih učenja. Poslije Isusa su bila aktualizirana dva Kozmička Svetitelja. i kada je njihova država prestala da postoji . a koju je smislio car Koniutsion . sada poznatoj pod nazivom "kršćanstvo". sada Azije. to jest judaizma. koji se rodio meñu Arapima. Na opću nesreću tricentričnih stanovnika Svemira svih nivoa Uma. judaizam. To osjećanje je bilo toliko jako da se čak i mnogo vjekova kasnije. Sljedbenici drugog religioznog učenja. budističkoj. koji je sada nazvan Svetim Mojsijem. izvršio je mnoga djela i ostavio ljudima mnogo vrlo točnih i umjesnih savjeta za svakodnevni život. a na osnovu njihovih učenja ljudi su stvorili dvije od bezbroj religija koje postoje do dana današnjeg.Sveti Lama. tako ćeš razumjeti da svaka osobina toga organa može biti razlog vrlo ozbiljnih posljedica. poslanih Odozgo s odreñenim ciljem. sve posljedice utjecaja organa kundabufera svakako bi postepeno bile dekristalizirane i čak bi i sklonost ka recidivima mogla postepeno sasvim da iščezne. 274 . to ime je nosio jedan od Kozmičkih Svetitelja.što se zakonomjerno dogaña sa svim moćnim državama . počeli da dodaju njegovim savjetima i uputama najrazličitije dopune. Taj Kozmički Svetitelj aktualiziran je u planetarnom tijelu dječaka roñenog u zemlji koja se zove "Egipat". to jest budizam.

moram da ti kažem da se učenje Isusa Krista održalo nepromijenjeno kod relativno male grupe Zemljana i. i sada postoje .zamoli Hasejn. Četvrta velika religija koja postoji i danas. pronašli su i dodali mnogo priča o rajskom blaženstvu koje. tobože postoji na "onom svijetu". kao prvi sljedbenici toga učenja. kako to oni kažu. prenoseći se iz generacije u generaciju. koja se zasniva na učenju Isusa Krista. takozvani "crkveni oči" su u kršćansku religiju unijeli jednu skoro potpuno fantastičnu doktrinu. S jedne strane. kalvinistima. Zato danas. Dragi. u danom slučaju «islamski šeici". Njegovoj Svestranosti Čuvaru Arhiheruvimu Helkgematiosu. a mnogo kasnije. čak i kada bi se specijalno potrudio da ga zamisli. svejedno. sljedbenici islama su dodali neke od fantastičnih teorija babilonskih dualista. koje je u to vrijeme već bilo potpuno iskrivljeno. 275 .one se. koji je ljudima otkrio Veliku Ljubav i Veliko Svepraštanje našeg Tvorca koji zbog njih pati. Nju su davno prije toga smislili znanstvenici u Babilonu i ona je pripadala dualističkoj školi o kojoj sam ti već pričao. mili djedice. koje su formirane još u osvit islama. Članovi toga bratstva s uspjehom primjenjuju učenje božanskog učitelja u vlastitom životu i prenose ga iz generacije u generaciju kao vrlo dobar način za oslobañanje od posljedica djelovanja organa kundabufera. I tome učenju o dobru i istini oni su takoñer počeli da iz svojih egoističkih i političkih ciljeva dodaju fragmente preuzete iz drugih već postojećih «religioznih učenja" . kao i obično. već pravoslavcima. katolicima. stiglo do naših dana u svojoj originalnoj formi. Meñutim. postoji učenje o tome da naš Stvoritelj nanosi bol dušama svojih sljedbenika. takvom blaženstvu koje nikada ne može pasti na pamet vladaru Čistilišta. Ona se najprije brzo proširila i mogla je svima da postane "osnova nade svijeta". u srednjem vijeku smućkali tu smešu radi vlastite koristi i koristi svojih pomoćnika. oni su takoñer počeli da iskrivljuju religiozno učenje zasnovano na "veličanstvenoj Ljubavi" i transformirali ga u nešto takoñer veličanstveno. Te dvije škole muslimanske religije zovu se šiizam i sunizam. tko su "crkveni oči" . ali koji ponekad potpuno proturječe istinama koje je otkrio božanski učitelj. Zatim se ispostavilo da su se sljedbenici te velike religije podijelili zbog neznatnih formalnih detalja na različite sekte i više se ne nazivaju naprosto kršćanima. podsjeća na bajku. «Crkvenim ocima" se nazivaju oni ljudi koji su postali profesionalni svećenici visokog ranga bilo kog "religioznog učenja". nastala je nekoliko vjekova poslije kršćanske i zasnivala se na učenju "sasuda nade".fragmente koji nemaju ništa zajedničko s Isusovim učenjem. umjesto učenja božanskog učitelja Isusa Krista. meñutim. zato što je ta doktrina sadržala poznate pojmove "raja" i "pakla". "crkveni oči" te religije. da ta čudna bića. Ta mala grupa Zemljana zove se "Bratstvo Bivstvujućeg" [Esseni]. i tako dalje. mnogo prije toga. nisu u nju dodala svakojake gluposti. ta veličanstvenost. «Crkvenjaci» su. a s druge. luteranima.koje. svode na dvije nezavisne "škole".Treća religija. uzgred. uskoro se toliko proširila da sada tu religiju slijedi skoro trećina stanovnika Zemlje. Iako su se sljedbenici ove religije takoñer od samoga početka podijelili na različite «sekte" i "podsekte" . Svetoga Muhameda. u vrijeme koje suvremeni ljudi nazivaju «Srednjim vijekom".Uzgred. Oni su mu dodali mnogo od učenja Svetog Mojsija. Poslije tog lakonskog odgovora Belzebub nastavi: . po svoj prilici. kako bi rekao Hodža Nasradin. objasni mi molim te.

ali drugi dio je više ili manje postao dio života jedne omanje grupe ljudi i počeo da daje očekivane rezultate. uvijek trljaju ruke i raduju se kada izmeñu šiita i sunita sijevaju iskre. ispričat ću ti o toj vojnoj ekspediciji. koje su se pojavile iz nekakvih kaprica povijesti. Zahvaljujući tome porasle su nade. da će to učenje. ipak učinile sličnim životu tricentričnih bića koja žive na drugim planetima našega Velikog Svemira . zahvaljujući tim učenjima. najprije ću ti ispričati o tome kako se oni trude da "počiste" čak i tragove dviju religija koje. iako je proces definitivnog uništavanja te dvije velike religije započeo tek pošto sam ja napustio njihov Sunčev sustav. Iako je taj proces nastao uslijed neobičnosti njihove psihe. bez obzira na sve. Nešto kasnije. i sada postoje na toj planeti. Sada ću ti opisati kako se u stvarnosti odvijalo definitivno uništavanje dviju od pet velikih religija koje sam spomenuo. Oni uvijek iznova prave intrige kako bi povećali uzajamnu mržnju izmeñu sljedbenika tih dviju nezavisnih škola jedne te iste religije. ipak. i koje su. iako sasvim neznatno. Ispričat ću ti o njoj zato što sam osobno bio svjedok tih žalosnih dogañaja. Zato vlastodršci nekih novopečenih zemalja.a za neke od njih.Zanimljivo je da je uzajamna psihička mržnja. a koje su se. to jest. zahvaljujući eterogramu koji sam o bićima te osobite planete dobio upravo 276 . iako promijenjene do neprepoznatljivosti. jer bi to moglo dovesti do kraja europske civilizacije. ipak zasnivale na učenjima istinskih Izaslanika Samog Predvječnog: prva na Isusovom učenju. Tokom posljednjih vjekova. formirana kod bića koja pripadaju ovim dvjema meñusobno nezavisnim granama iste vjere. Ipak. ljudi suvremenih europskih zemalja su svojim intrigama doprinijeli posebnoj transformaciji te čudne životne funkcije. ta do krajnosti čudna tricentrična bića su uzela na sebe obavezu da s lica svoje planete počiste čak i te posljednje tragove. čak i meñu najvišim Kozmičkim Svetiteljima. kako se one nikada ne bi objedinile. To učenje je bilo rasprostranjeno jedino meñu onim tricentričnim bićima koja su iz geografskih razloga teško mogla da stupe u kontakt s drugim stanovnicima te zlosretne planete i koja uslijed toga praktično nisu bila izložena anomalnim uvjetima života na Zemlji. koji je takoñer bio istinski Izaslanik Predvječnog. bez obzira na to što su bile skupljene "s koca i s konopca". Ipak. Radi se o tome da skoro polovina tricentričnih bića predstavlja sljedbenike islama i dok mržnja meñu njima bude prevladavala oni neće predstavljati ozbiljnu prijetnju od "meñusobnog istrebljenja" po europske zemlje. sazdano na svetim djelima Svetoga Lame uspjeti jednom da dovrši ono što je postalo neophodno svemu što postoji u Megalokozmosu. a druga na učenju Svetog Muhameda. Ali tvoji ljubimci su to spriječili svojom "vojnom ekspedicijom" ili «anglotibetanskim" ratom". pri čemu im ni na kraj pameti nije palo da pomisle kakvu su mogućnost uništili. hajde da se dotaknemo petog učenja Kozmičkog Svetog Lame. neka od njih do dana današnjeg vjeruju u nešto i nadaju se nečemu što njihov život čini manje-više podnošljivim. Ponavljam da su se te religije zasnivale na fragmentima učenja dva istinska Izaslanika Predvječnog i mada su ih bića minulih vjekova potpuno ojadila. Jedan dio toga učenja ubrzo se takoñer promijenio i bio uništen zahvaljujući njegovim sljedbenicima. fantastičnu egzistenciju bez ikakvog sustava učinile podnošljivijom u objektivnom smislu. zato što oni tada mogu računati na svoje dugo i sigurno postojanje. zbog čestih sukoba sada pretvorena u organsku mržnju. A sada. svakodnevni život tvojih ljubimaca.

u posljednjem eterogramu koji sam dobio o tvojim ljubimcima. jedini rezultat toga "rekorda" bit će to što će relativno mala rastojanja njihove planete postati potpuno beznačajna. da su postigli "rekordnu" brzinu svojih stroj od 325 milja na sat.jasno mi je pokazala da kršćanskoj religiji dolazi kraj. a ženama "feredže". Hasejne moj! Ma koliku brzinu razvili na svojim "mašinama". Meñu ljudima koji se nazivaju "Židovima" rodio se i živio božanski Isus. taj stil je odavno svojstven tvojim ljubimcima. A danas je u tom istom Jeruzalemu otvoren suvremeni fakultet za židovsku omladinu. svejedno su uvjereni da Isus. javljeno mi je. shvatio sam što se tamo dogaña i sasvim sigurno mogu da kažem da se oni neće zaustaviti na tome i da će bez ikakvog ustručavanja potpuno uništiti i posljednje tragove. koja su Zemljanima potrebna za njihovu suludu vožnju. kao prvo. Zaista. Iako sadašnji Židovi nisu direktni Isusovi neprijatelji. učine isključivo kršćanskim.da taj grad. oni su te ratove nazivali «krstaškim pohodima". jer ni oni sami. uz suglasnost skoro svih europskih kršćanskih država. kao što sam ti rekao. i to za židovsku omladinu. da sve suvremene "civilizacije" žude jedino za povećavanjem brzine tih stroj koje su pronašli. To je sasvim dovoljno da čitavo moje biće sa sigurnošću zna u što će se pretvoriti Jeruzalem. ili "krstaške pohode". Prva polovina te vijesti . Da. Mogu da kažem. vodili s jednim jedinim ciljem . stradao i umro božanski učitelj Isus Kristos. Za suvremene stanovnike planete Zemlje. Tu religiju su od samog svog početka za 277 . nije bio ništa drugo do "impulzivan i bolestan sanjar". ti bogohulnici ne samo da su iz svojih egoističkih i političkih ciljeva potpuno iskrivili doktrinu božanskog učitelja. obavijestio da je na Zemlji. zbog čega je tokom krstaških pohoda izginula skoro polovina muškog stanovništva europskog kontinenta. da je u Turskoj objavljen ukaz kojim se zatvaraju svi "manastiri derviša" i muškarcima zabranjuje da nose "fesove". Taj eterogram me je. Oni su te ratove. otvoren fakultet za židovsku omladinu u Jeruzalemu. Naravno. A sada ćemo porazgovarati o drugoj velikoj religiji koja je. u kojem je sada otvoren jedan od najpoznatijih fakulteta. pa čak ni njihove misli neće prodrijeti izvan granica atmosfere. već sada uništavaju i samo sjećanje na njega. na mjestu gdje je sahranjeno planetarno tijelo božanskog Isusa napraviti parking. uzgred. stvorena od fragmenata učenja sasuda nade Svetoga Muhameda. čiji su stanovnici uglavnom bili sljedbenici te religije. a koje su toliko pogubne po njih. a drugo. to jest mjesto za ona "mehanička čuda". Ja svojim misaonim pogledom već vidim kako će oni poslije mnogo godina. upravo taj "fakultet" predstavlja onu "peć" u kojoj će sagorjeti sve što su prethodne generacije stekle tokom proteklih milenija. Neka im je Bog u pomoći. protiv drugih religija vodili velike ratove za grad Jeruzalem.o otvaranju fakulteta za židovsku omladinu u Jeruzalemu . Da bi to shvatio treba da znaš da su sasvim nedavno zemlje europskog kontinenta. čak i za njihovu kusu realnost. u kome je živio. izmeñu ostalog. Na kraju krajeva. on je mučen i razapet na krstu zato što "nema proroka u vlastitom selu".pred naš polazak s planete Karatas. svejedno će ostati onakvi kakvi jesu. koji se pojavio meñu njima i postao sveta ličnost za sve sljedbenike kršćanske religije. izmeñu ostalog. jer se u toj "peći" može brzo pripremiti "ukusna porcija hrane" za koju će biti dano sve ono što je postignuto tokom vjekova svjesnih i nesvjesnih staranja njihovih nesretnim predaka.

!. Upravo zahvaljujući tim funkcijama prije dvije stotine godina ljudi te velike zemlje bili su na čitavoj planeti poznati po svome moralu i patrijarhalnim osnovama obiteljskog života. molim te!" U Rusiji. Prema posljednjem djelu eterograma. ukoliko bi se neobični stanovnici planete Zemlje jednoga dana iznenada smirili. Sve je počelo od "brade" koju su nosila bića muškog pola. Ali. I zato. spomenutog u etarogramu i objavljenog u Turskoj. Ipak. isto kao što su i Židovi postupili sa svojom (pred)kršćanskom doktrinom. nije počelo od "fesova" i "feredža". Za njih brada predstavlja nešto što im je važno isto onoliko koliko je nama važan rep koji.svoje egoističke i političke ciljeve posebno koristila bića sa haznamaskim osobinama i zato je ona najviše «očerupana". Te novotarije će bez sumnje dovesti do toga da će se u Turskoj dogoditi isto ono što se dogodilo i u Rusiji kada su njeni žitelji počeli da imitiraju sve što je europsko."feredže". Prema tome. neki ljudi. A što se tiče drugog ukaza. Ali vratimo se sada nesretnim Turcima. istina. zbog ukaza koji su objavile turske vlasti. Dakle.. mogle jednom da rasplamsaju vatru mogućnosti na koje je računao i u koje se uzdao Sveti Muhamed. ukidanjem "dervišizma" svakako će biti u potpunosti uništene i one posljednje iskre.. te su od njega napravili "šerakurijanski čorbuljak". Stvar je u tome što je Turska jedna od najvećih zemalja gdje se ispovijeda islam. postojala je makar slaba nada da bi ovo učenje. Vlastodršci nekih zemalja počeli su.. o kojima sam govorio. Naravno. koje bi poput žara koji dogorijeva. Prije svega. radi svojih haznamaskih ciljeva. avaj. ta osjećanja. primili su to učenje od svojih predaka u nepromijenjenom obliku. proces potpunog uništavanja druge velike religije spreman je da otpočne. a bićima ženskog pola . izražava muževnost i aktivnost naše rase. kako ih oni još nazivaju. iako se islam postepeno promijenio pod utjecajem vlasti. moglo biti vraćeno u život i ispuniti one zadatke. koje su sami smislili. da tome božanskom učenju dodaju razne "začine". kasnije. moram ti reći da su još u osvit islama neki predstavnici toga naroda vrlo lijepo primili ovo učenje u njegovoj originalnoj formi i postepeno ga uključili u svoj svakodnevni život. "religiozno osjećanje" i "osjećanje patrijarhalnosti". kada su počeli da imitiraju sve što je europsko. to jest. radi kojih ga je i stvorio sasud nade.. kojim se bićima muškog pola zabranjuje da nose "fesove". Ljudi koji su usvojili to učenje nazivaju se "dervišima" i upravo se o zatvaranju njihovih manastira govori u ukazu suvremenih turskih vlasti. još su postojale dvije životne funkcije "martaadamlik" i "namaslik" ili. prije nego što su stanovnici velike zemlje Rusije počeli da kopiraju Europljane. počela su malo po malo da atrofiraju i u naše vrijeme kod skoro svih predstavnika toga naroda religioznost i patrijarhalnost su postali nešto što naš mudri učitelj Hodža Nasradin izražava naprosto uzvikom: «Gle. sve do naših dana. posljedice nije trebalo dugo čekati. 278 . iako su i dalje postojala. Na primjer. to se tamo nije ni nosilo. kao što ti je poznato. Sveti Muhamed. Nesumnjivo je da psiha Turaka degradira isto onoliko koliko i psiha stanovnika Rusije. ili je već u toku. prije samo jedan ili dva vijeka. Ali. Čim su počeli da zamjenjuju "fesove" europskim "polucilindrima". čija bi tajna pripremanja mogla da postane predmet zavisti suvremenih europskih "slastičara" i "kuhara". posljedice tih novotarija mogu jasno da zamislim u svojoj predstavi o budućnosti.

zbog anomalno sazdanih uvjeta egzistencije u svojim zemljama.to jest. u oba ova slučaja zbog toga što su budući gospodari te dvije velike i gusto naseljene zemlje otišli u Europu kao sasvim mladi. geyann purnundah pussar eshahi dishi" što znači: "Svjetovne sablazni liče na medenjake. i takoñer ih poslali u Europu da bi dobili takozvano "dobro" obrazovanje i na taj način u budućnosti doprinijeli dobrobiti svoje domovine. iscijeñenog od seljaka. uvidjeli su i usvojili mnogo korisnog u Njemačkoj. Ja još ne znam kakva će dobra nove turske vlasti u budućnosti da sruče na glave svojih sunarodnjaka. kada su počeli da vladaju višemilijunskim narodima. detaljnije ispričati o učenju posljednjeg Kozmičkog Svetitelja koji se pojavio meñu stanovnicima Tibeta. prije nego što su dostigli uzrast kada se postaje odgovoran. Turkinje se sada čvrsto nadaju da će uskoro te "punovažne turske lire" preći iz ruku tuñinki isključivo u ruke njihovih "dragih sunarodnjakinja". Tim povodom je naš čestiti Hodža Nasradin rekao: "Najvažnije je da ti novac pruža zadovoljstvo. ni njihovim duhovnim potrebama. iako zarañuju i troše «punovažne turske lire". U takvim slučajevima on ponekad kaže na turskom: "Duniam ishi. na ulicama i sokacima kvartova Galata i Pere. uzgred. u ulici Unter den Linden. dok je u Turskoj za to odgovorno nekoliko ljudi. i zbog toga što su bili snabdjeveni novcem iz izvora koje sam spomenuo. a svatko tko ih jede dobije magareće zube. ali za sada oni su za svoju domovinu izvršili jedan «čin najvišeg patriotizma". ovoga puta izmuzenog od podanika. Sadašnji vladari suvremene Turske. kako bi vrativši se kući lakše mogao da se orijentira u upravljanju vlastitom zemljom. Da. Zanimljivo je što su. Stvar je u tome što su Turci zamijenili svoje vjekovno državno ureñenje novim «republikanskim" i umjesto da imaju jednog vladara. Ono što su smatrali najboljim. makar svi pocrkali". koga su njegovi najbliži patrijarhalni savjetnici snabdjeli velikom količinom takozvanog novca.Jedina razlika je u tome što je u Rusiji uzrok transformacije njihove psihe bio jedan čovjek. zahvaljujući nedavnim novinama. njihov car. poželjeli da svoje sunarodnjake učine onoliko "sretnima". izučili su i usvojili u Berlinu. oni su upili način života bića koja borave na europskom kontinentu i on je kristaliziran u njima toliko dobro i efikasno da su kasnije." Sada ću ti. A sada je u Turskoj nekoliko vladara i svaki od njih mudruje i nameće nesretnim sugrañanima svoje nezrele ideje koje ne odgovaraju ni njihovim moralnim normama. naravno. čije novotarije nisu izlazile iz okvira patrijarhalnosti. isto kao i ruskog cara. Meñutim. Kako bi shvatio suštinu tog patriotskog čina. i poslali ga u Europu da uči nove metode vladanja. još goluždrave turske vladare njihovi vlastiti «patrijarhalni očevi" snabdjeli velikom količinom novca. moj dječače. koliko su to prema njihovoj kratkoj pameti bili Europljani. oni ih sada imaju nekoliko. Nekadašnja državna organizacija je bila rñava. kako je bilo utvrñeno nekada. ali je makar postojao jedan vladar. a. gdje su ih poslali da uče ono što se naziva "ratnom vještinom" . kao što sam obećao. i ove sadašnje. Eto zašto su oni dugo živjeli u Njemačkoj i dugo godina bili takozvani "njemački junkeri". sve žene koje se bave "najstarijim zanatom" potiču iz drugih naroda. pakmazli pishi. razne finese procesa uzajamnog uništavanja. kao i o uzrocima potpunog uništenja toga učenja. prije svega treba da znaš da u prijestolnici Turske. 279 .

Kao što sam ti rekao. to jest. moj dječače. pošto su suvremena bića slučajno otkrila mogućnost korištenja snage umjetni razrijeñene vode ili. Ali upravo u vrijeme kada su okruženje i uvjeti za produktivan rad najzad dobili odreñen ispravan smjer.. da rade na vlastitom oslobañanju od posljedica osobina organa koji je. ili Indija.. dugo godina su se u zemlji pod nazivom "Tibet" lokalni stanovnici grupirali prema nivou suštinske percepcije učenja Svetoga Lame i u skladu sa stupnjom svoga rada na sebi. To se dogañalo zato što su pomorska putovanja za stanovnike Zemlje prije nekoliko vjekova još bila vrlo teška. ali ovoga puta radi procesa uzajamnog uništavanja. Procesi uzajamnog istrebljenja lokalnog karaktera bili su vrlo česti u toj nesretnoj Bisernoj zemlji. a sada se zove "Indija". Neki od tih ljudi su to oslobañanje već postigli. Sjećaš li se da sam ti pričao kako su stanovnici Atlantide u potrazi za biserom doplovili do Biserne zemlje na kontinentu Ašarku koji se sada zove "Azija". Ta nesretna Biserna zemlja. na njihovu opću nesreću. osnovna posebnost tvojih ljubimaca s planete Zemlje. dogañalo se jedino meñu grupama koje žive na različitim stranama granice susjednih kontinenata. počeli su radi tih pogubnih procesa da stižu ne samo do obala obližnjih. Zbog geografskih osobnosti svoje zemlje. ili su se ti procesi odvijali meñu stanovnicima zemlje. posebno tokom posljednjih deset ili petnaest vjekova. podijelili na veliki broj malih nezavisnih država. i kada se to u iznimnim slučajevima dogañalo meñu stanovnicima različitih kontinenata. jedni Europljani su ubijali druge Europljane. u Tibetu se dogodilo nešto što je dovelo do toga da su mogućnosti stanovnika te zemlje u pogledu oslobañanja od teškog tereta bile potpuno uništene ili makar na dugo odložene. već čak i vrlo dalekih kontinenata. prije nego što ti ispričam o tim dogañajima. i sljedeći instrukcije Svetoga Lame. To se dogañalo zato što su se poslije jednog od tih velikih procesa stanovnici te zemlje. tj. kako meñusobno tako i s lokalnim stanovništvom. a Europljani su podržavali jednu. nepristupačnosti svoje zemlje za tuñince. i kako su oni kasnije postali prvi stanovnici te zemlje. Ali. oni su počeli da sprovode svoje procese uzajamnog istrebljenja. neki su bili na putu da ga postignu. koji su nekada pripadali samo dvema zajednicama. treba da znaš još ponešto. primijećen je meñu stanovnicima različitih zemalja istog kontinenta. doktrina i propovijedi toga svetitelja nisu se mnogo proširile zbog geografskih osobnosti lokaliteta u kome se on pojavio i gdje je ta nesretna tricentrična bića učio kako i što treba da rade ne bi li se oslobodili posljedica djelovanja organa kundabufera. bio implantiran njihovim dalekim precima. dok su drugi čvrsto vjerovali da će jednom stupiti na taj put. Meñutim. ono je postepeno ušlo u njihovu suštinu i počelo da se primjenjuje u praksi. kako oni kažu "pare". dječače moj. U posljednjem vijeku na jednom od tih kontinenata omiljeno mjesto stanovnika te osobite planete postala je zemlja koja je u davnini nazivana "Bisernom". ili drugu stranu. Stigavši tamo morem. kao i zbog toga što se njihova psiha na odreñen način promijenila zbog čega su se 280 . njeni stanovnici su bili malo pogoñeni abnormalnim uvjetima svakodnevnog života ljudi drugih zemalja. Dakle. Prije samo nekoliko vjekova. takoñer je postala omiljeno mjesto suvremenih Europljana. Organizirajući svoj život na odgovarajući način oni su mogli neometano. a pošto su neki od njih bili prijemčiviji za učenje posljednjeg Kozmičkog Svetitelja. zahvaljujući izolaciji. i za takvu vrstu kretanja smislili odgovarajuće sprave. to jest proces "uzajamnog istrebljenja". Dakle.

nestala potreba za provoñenjem toga "užasa". Nastavljajući tu "politiku". isto kao i u Europi. Od samog početka toga perioda stanovnici Europe su takoñer počeli da pod raznim izgovorima preuzimaju vlast nad teritorijima Biserne zemlje i nastanili su se u njoj u posebnim grupama. naravno. koji se zove "Indija". kako se pokazalo. da omalovažavaju jedni druge. jedan europski vladar je nekako saznao "tajnu" uticanja na psihu ljudi drugih zemalja. kada je u čudnoj psihi Europljana. čiji je smisao bio da oni priznaju njegovu vlast i njegov autoritet. U vrijeme. I ta nova posebnost njihove psihe nastala je takoñer zahvaljujući donekle nepredviñenom nesporazumu. Taj dio Zemlje. A sada se vratimo našoj priči.oni su to učinili osnovom svoje "politike" i tada su. oni su ostali tamo kako bi se pripremili za naredne procese ili. da bi "dovoljno zaradili" i mogli da šalju svojim porodicama u Europu sve što im je bilo potrebno za svakodnevni život. drugačije rečeno. "sandur". te su poželjeli da stave "šapu" čak i na ono što im je do tada smatrano nedostupnim. A tamo. stanovnici te zemlje osjećali slabost. Drugim riječima. uslijed posljedica svojstava organa kundabufera oni su kultivirali osjećanja. Nedavnim vladarima europske zemlje koju sam spomenuo. stanovnici te zemlje počeli da igraju glavnu ulogu uvijek i u svemu. oni su odlučili da osvoje susjednu zemlju pod nazivom "Tibet". "narukvice" i svakakve drangulije prema kojima su. da koriste tu tajnu i postepeno ne samo da su osvojili čitavu Bisernu zemlju. I tako su jednog lijepog dana . ostao je izvor prirodnog zdravlja.. započinjući priču o tome kako su suvremena bića uništila djela Svetoga Lame. u Bisernoj zemlji.čiji se princip zvao "kšvatcnel" ili "zavadi pa vladaj" . u cilju stvaranja takozvanog "prestiža" meñu lokalnim stanovništvom. "minñuše". koga se sada prisjećam. poznatih kao «zavist". naravno automatski. I oni su "zaradili" najrazličitije vrste "bogatstava". ali "nesretnog" za sve ostale stanovnike planete . koja je do tada izgledala neosvojiva. a još 281 . Jednom ću ti objasniti detalje toga nesporazuma. već su svome utjecaju podčinili i sam duh svih stanovnika toga dijela planete Zemlje. Ti ljudi su i dalje jedni prema drugima pokazivali onu vrstu čudnih meñusobnih odnosa koji su postojali i u Europi meñu pripadnicima različitih država: to jest. upravo je zahvaljujući tajni "kšvatcnela" pošlo za rukom da je podčine svome utjecaju i drže u svojim rukama. vezanom za "opće harmonijsko kretanje" cjelokupnog sunčevog sustava. odavno pomrli. naredne generacije su nastavile. koji su u tu Zemlju došli kako bi učestvovali u procesima uzajamnog uništavanja. kristalizirana u njima u formi posebnih funkcija. trgujući uglavnom industrijskim proizvodima kao što su "bakarna dugmad". Iako su nekadašnji vladari. kao i onaj koji je nabasao na tajnu "kšvatcnel".okupili na jednom mjestu mnogo ljudi iz svoje zemlje. kakav je bio i nekada. i tako dalje. "ljubomora". kako oni kažu. "ručna ogledala"."erupcije" želje za uzajamnim uništavanjem meñu stanovnicima toga dijela Zemljine površine dogañale često. Dakle. sve je išlo tim putem. iako su već prošla dva vijeka."lijepog" za njih. predstavnici jednog naroda počeli su da protiv predstavnika drugog naroda puštaju onu "haznamasku glazbu" koju oni nazivaju "politikom". Kasnije. u zavisnosti od toga iz koje zemlje su došli. to jest "želja da se drugi uništi ili oslabi". kada je taj čovjek i druge vlastodršce u svojoj zemlji uputio u tu tajnu . da ponižavaju jedni druge. i tako dalje. zbog čega su bili ponosni na svoj uspjeh. I zato. oni su počeli jedni druge da osuñuju. «ogrlice"..

moram da ti kažem da je u toj planinskoj zemlji takoñer postojala omanja grupa od sedam ljudi koja je. zato što su tokom dugih vjekova navikli da misle kako stanovnici drugih zemalja. već i zbog toga što su ljudi ginuli nesretnim slučajem. ne samo u onome što oni nazivaju "funtama sterlinga". posebno u 282 . izmeñu ostalog je rekao: «Život svakog bića podjednako je dragocjen i vrijedan Bogu. sljedeći pravilo utvrñeno od samog početka. bila čuvar najtajnijih uputa i savjeta Svetoga Lame. gdje bi vidjeli pripreme koje su organizirali osvajači spremajući se za upad u njihovu «neosvojivu zemlju". Predlagana su sva sredstva koja bi njihovu zemlju mogla da oslobode od tih ljudi koji su žurili kao svrake kada se ustreme na tuñe gnijezdo. vrlo su se uzrujali i uznemirili. Na tom prvom skupu vladari Tibeta su jednoglasno riješili da vrlo mirno i učtivo zamole nezvane posjetioce da budu ljubazni i vrate se tamo odakle su došli. i na kome su se okupili uzbuñeni vladari zemlje. našem Sveopćem Tvorcu. jedan način je posebno naišao na podršku: uništiti do posljednjeg čovjeka sve te samozadovoljne nametljive došljake. polako i mukotrpno uspinjala. jer je priroda te zemlje takva da je bez ikakvih drugih sredstava. Poglavar "sedmorke". Toliko su bili sigurni u to da ni jednom nisu pogledali na dolje. Kada je nekoliko dana kasnije postalo jasno da nezvani gosti ne namjeravaju da odu i da se poslije te molbe još više žure da prodru što dalje u dubinu zemlje. Pred završetak savjetovanja sve voñe Tibeta bile su u stanju velikog uzbuñenja i već su skoro definitivno odlučile da taj prijedlog odobre većinom glasova. Ipak. njihovo uspinjanje u tu planinsku zemlju bilo je vrlo teško i skupo ih je koštalo. Zato je i došlo do onih žalosnih dogañaja koji su zauvijek uništili sve rezultate djela Kozmičkog Svetitelja prepunog vjere. zato što su svi poznavali putove svoje zemlje isto tako dobro kao i linije svoje ruke.više iz malih lokalnih država koje su već osvojili i uz pomoć svih novih pronalazaka suvremene "europske civilizacije". "nezvani banu u tuñu kuću". naprosto bacanjem kamenja odozgo sa planina. ljudi koji su živjeli na Tibetanskoj visoravni nisu ni slutili dolazak vojne ekspedicije protiv njihove zemlje. zato uništavanje tih ljudi. to jest. te zato nisu poduzeli nikakve mjere. Prije svega. Kada su stanovnici te zemlje u visokim planinama saznali za taj neobičan dogañaj. nikada neće uspjeti da ih se dokopaju. Oni su za to saznali tek onda kada je vojska već bila visoko u brdima. Svetoga Lame. bez obzira na načine uništavanja kojima vladaju. da ostave na miru njih i njihovu mirnu zemlju koja nikome ne smeta. kada se u burnu debatu umiješao poglavar male "sedmorke". Ta sedmorka je slijedila upute Svetog Lame za oslobañanje od posljedica svojstava organa kundabufera i oni su svoje samousavršavanje doveli do najvišeg stupnjeva. poslala je svoga poglavara na savjetovanje koje je na dan upada nezvanih gostiju održano u prijestolnici. skoro svetac. oni su to lako mogli da urade. Dok se ta grupa tricentričnih Zemljana. Bez obzira na primjenu svih mogućih "novih europskih pronalazaka". učesnici prvog savjetovanja su se još više uznemirili i održali drugo savjetovanje kako bi smislili način na koji bi spriječili došljake da. moj dječače. koga su tamo poslali ostali njeni članovi. I naravno. koji služe procesu uzajamnog uništavanja. tajno krenuli protiv zemlje koja je do tada bila neosvojiva. jedan čovjek mogao da uništi tisuće neprijatelja dok prolaze kroz dolinu. što se kaže. Kada je "sedmorka" saznala što se dogaña. uvjeravajući ostale učesnike savjetovanja da odustanu od onoga što su sami predložili.

Ta grupa je formirana i postojala je zadugo prije nego što se na planeti pojavio posljednji Kozmički Svetitelj .tolikom broju. ispalio jedan od došljaka . i da bi shvatio sve pogibeljne posljedice toga slučaja moram prije svega da ti ispričam. do kojih je došlo zahvaljujući protjecanju vremena. Zato je on u osnove svoga učenja takoñer uključio mnoge pouke tih istina. napredovali u toj unikalnoj zemlji koja je do tada bila daleko od pogoršanih uvjeta svakodnevnog života na tvojoj omiljenoj planeti. i po sva sadašnja i buduća tricentrična bića čitave te zlosretne planete. i zato je on odlučio da nekoliko pouka Svetog Krišnatharne učini osnovom svoga vlastitog učenja. već da učine sve što je u njihovoj moći kako ne bi ometali njihovo dalje kretanje. bez obzira na sav užas koji ih je obuzeo." Sve što je budući svetac govorio na skupu tibetanskih starješina bilo je toliko uvjerljivo da oni ne samo da su odlučili da ne poduzimaju nikakve mjere protiv došljaka. donijeta odluka da odreñeni članovi savjeta. upravo je taj dogañaj doveo do velike nesreće i to ne samo po sve sadašnje i buduće stanovnike te nesretne zemlje. treba da krenu u one regije kroz koje će prolaziti tuñinci. za psihu stanovnika te zemlje još nisu zastarjele i daje njihovim korištenjem moguće uništiti one posljedice svojstava organa kundabufera. na ulici toga grada je zalutali metak koji je slučajno ili ne. Ona se od samog početka sastojala od sedmorice ljudi koje je direktno posvetio Sveti Krišnatharna. utvrdio je da mnoge pouke Svetoga Krišnatharne. Treba da znaš da je na posljednjem skupu svih tibetanskih starješina. on je i sam otkrio da mnoge pouke Svetoga Bude i dalje vrlo dobro odgovaraju psihi stanovnika te zemlje. radi kojih je on takoñer bio poslat kako bi im pomogao da ih se oslobode. koji su došli iz dolina kao "nezvani" gosti. ždrijebom je izvučen i poglavar "sedmorke". kako bi obavijestili lokalne stanovnike o donesenoj odluci i uvjerili ih da ni u kom slučaju došljake ne smiju nečim da ometaju. Pošto su ona sedmorica ljudi. a Sveti Buda ih je uvjerio da njegove pouke u suštini ne proturječe poukama Svetoga Krišnatharne. oni su postali sljedbenici Svetoga Bude. on je specijalno bio poslat ljudima koji su naseljavali Bisernu zemlju. Kada se Sveti Buda kasnije pojavio u Bisernoj zemlji. izmeñu ostalog. može biti. njima nije preostalo ništa drugo osim da poduzmu sve neophodne korake kako bi vratili kući planetarno tijelo svoga poglavara. koje je odabrala većina. shvatili cilj i nužnost svoga postojanja. Izmeñu ostalih. koji su poslati u regije kroz koje je trebalo da proñe armija osvajača. već ih čak dopunjuju i točnije odgovaraju psihi bića toga perioda. ukoliko se neki njihovi detalji modificiraju u skladu sa promjenama vanjskih uvjeta egzistencije. koje je posvetio sam Sveti Krišnatharna. ne naišavši ni na kakav otpor. I zato su ti ljudi. već. ostavši bez voñe. Da. iako vrlo ukratko. Još kasnije. Da bi ti mogao jasnije da zamisliš istinski užas situacije u kojoj su se našla šestorica braće. mora nanijeti bol Onome Koji je i bez toga opterećen brigama i tugom zbog svega postojećeg na Zemlji.na mjestu ubio toga budućeg sveca. Tako se završio život poglavara male grupe subraće koji su bili blizu savršenstva i. poučeni od strane Svetoga Bude. kada se Sveti Lama specijalno objavio stanovnicima Tibeta. takoñer Izaslanik Predvječnog. koje je prije njega već otkrio Sveti Krišnatharna i koje je Sveti 283 . I kada je on s tim ciljem stigao u jedan veliki grad u čijoj je blizina armija tuñinaca podigla logor radi odmora koji im je bio neophodan.Sveti Lama. povijest nastanka i postojanja te tibetanske grupe koja se vjekovima uvijek sastojala od sedmorice tricentričnih Zemljana.

nazvan najsvetijim "džerimetli". a veza i kontakt s njima mogu se održavati jedino dok ti ljudi svjesno napajaju kesdžano tijelo svojim osobnim "ejsahlodonom". izmeñu njega i osnovnog dijela te kozmičke supstance formira se neka vrsta "spoja nalik na niti". uzgred. postoji i jedan drugi proces. nezavisno od toga gdje se 284 . Taj sveti proces se može izvesti sa kesdžanim tijelom bića koje je za života takoñer dovelo svoje uzvišeno (kesdžano) tijelo u stanje potpunog funkcioniranja i kod koga je Um toga tijela dostigao nivo pod nazivom "sveti suštinski mirocinu".Buda obnovio. tako što će se povezati s Umom svoga voñe putem procesa svetog "almncošinu" . tih šest preostalih članova male "sedmorke" mogli su da pribjegnu tom svetom procesu "almcnošinu". Da bi se shvatila suština tih priprema za sveti proces "svete tajne almcnošinu" moraš znati dvije specijalne osobine "suštinskog hanbledzojna". kako se to ponekad kaže. ili astralna tijela. kao u prvom slučaju. A taj drugi najsvetiji proces sastoji se u sljedećem: prije svega. drago moje dijete. Ali. mogu da ostvare zaodijevanje formom ili. jasno shvativši da dopune i izmjene unijete u učenje Svetoga Lame bolje odgovaraju suvremenoj psihi. Naravno. a on je u te tajne mogao da posvećuje ostalu šestoricu tek pošto oni dostignu odreñen nivo. više tijelo. Eto zašto je šestoricu članova te male grupe. postali sljedbenici Svetoga Lame. Zbog toga što im je učitelj bio ubijen tako neočekivano. mogu da postoje. već imali u sebi sve potrebne podatke. Prva od tih osobina "suštinskog hanbledzojna" sastoji se u tome da ukoliko bilo koji njegov dio odvojimo i odbacimo. ništa ne znaš o tom svetom procesu? Sveti "almncošinu" jest proces putem kojeg neka tricentrična bića. tj. učine potpuno funkcionalnim i da dostignu odreñen stupanj Uma. namjerno se zaodijeva u formu i onda kada se. vrlo strogo poštovali i prema kome su tajne pouke Svetoga Lame što su se odnosile na ljude iz te grupe. dok je još bio živ. A drugo osobito svojstvo toga hanbledzojna jest da ukoliko se slučajno ili namjerno njegov osnovni dio ponovno uključi u glavnu koncentraciju te supstance. izvrše u toliko zgusnutom vidu da to drugo tijelo ponovno na odreñeno vrijeme dobije mogućnost da se iskazuje posredstvom odreñenih funkcija svojstvenih njegovom planetarnom tijelu. nezavisno od toga gdje se on nalazi i koliko je daleko. I tako su jednoga dana pripadnici te male grupe posvećenih. da su previdjeli mogućnost njegovog iznenadnog nestanka i da su. to jest «tijelo duše". pojavila se sumnja da oni mogu da iskoriste jedinu preostalu mogućnost za dobivanje tih pouka. ostvario sveti "almcnošinu". mogle da se prenose iz generacije u generaciju jedino preko lidera grupe. taj "spoj" je. Dakle. U našem Velikom Svemiru. osim procesa materijalizacije ili namjernog utjelovljenja kesdžanog tijela bića čije je planetarno tijelo prestalo da živi. isto kao i drugi sljedbenici Svetoga Bude. obuzeo takav užas kada su saznali za smrt svoga učitelja. radi veze s umom svoga ubijenog voñe. koje namjerno i svjesno obavljaju odreñeni ljudi. koji su već bili dostojni i spremni da uskoro budu posvećeni. te "materijalizacije". koja su u stanju da svoja kesdžana. Meñu članovima te male grupe važilo je pravilo koje su oni. osim toga. Gubitkom jedinog posvećenika toga doba oni su zauvijek izgubili mogućnost da saznaju tajne Svetoga Lame.procesa za koji su već znali i za koji su. Štoviše. "krvi" kesdžanog tijela. formiran od iste supstance i njegova gustoća i debljina se povećavaju ili smanjuju proporcionalno rastojanju izmeñu osnovne koncentracije i tog posebnog dijela. može biti da ti. osim toga. da "materijalizaciju" "kesdžanog tijela" onoga bića čije je planetarno tijelo prestalo da postoji. izvršili odgovarajuće pripreme koje su za to neophodne. ti procesi se mogu izvesti jedino ukoliko te najviše suštine i dalje postoje u onim sferama koje se nalaze u kontaktu s atmosferom planete gdje se te "svete tajne" obavljaju. ili nadtjelesna suština.

on se miješa sa hanbledzojnom roditeljske koncentracije i rasporeñuje ravnomjerno i u pogledu gustoće. sada moram da ti kažem da ta veza . vrši se na odreñen način putem takozvanog "valikrina". ili raspolažu planetarnom formom u kojoj je fiksiran dio hanbledzojna. tj. priprema koja je neophodna za svetu tajnu almncošinua. to jest svjesnog ulijevanja njihovog vlastitog hanbledzojna na krajeve toga spoja. I zato. prekine svoju planetarnu egzistenciju i njegovo kesdžano tijelo se odvoji od planetarnog. kesdžano tijelo se neće odvojiti od planetarnog tijela bića prije nego što se. o kojoj sam ti upravo govorio. uspostavlja ono biće koje je namjerno primilo tu česticu u svoje vlastito kesdžano tijelo. momentalno se transformiraju u kozmičke supstance koje odgovaraju toj atmosferi. dok planeta na kojoj je dano biće roñeno.čiji se jedan kraj nalazi u kesdžanom tijelu što se diže prema odgovarajućoj sferi. "zakonom privlačenja".. kako se ponekad kaže.naravno. sastoji se u tome da se za vrijeme planetarne egzistencije ukloni dio hanbledzojna bića. Na taj način. ili je. tj. Prije završetka punog kruga. to jest. tada se. čak i prije nego što je to pokušano na Tibetu.ta koncentracija nalazi ili u kojoj je količini hanbledzojn uključen. I to "privlačenje" ili "materijalizacija". ponovno počinje da teče samo za trogoautoegokratski proces lokalnog karaktera. moj dječače. Ona prestaje zato što u atmosferi planete evolucija i involucija kozmičkih supstanci koje su neophodne za veliki kozmički Trogoautoegokrat. predviñeno za svetu tajnu almcnošinua. ne napravi pun krug oko svoga sunca. mogu u bilo koje doba . mora biti specijalno pomiješan s hanbledzojnom njihovih kesdžanih tijela. a drugi u onim planetarnim formama gdje je fiksiran dio osnovne mase hanblendzojna. na taj način. S te točke gledišta. pošto se kesdžano ili astralno tijelo zaodjene u formu koja. uključujući i spomenutu vezu. predstavlja mjesto koje odgovara takvom kozmičkom objektu. u granicama «autonomne aktivnosti" danog sunčanog sustava. i u pogledu kvaliteta. Da bismo to pitanje razjasnili u našim daljim razgovorima. ili u onim bićima koja su ga namjerno pomiješala sa hanblendzojnom vlastitog kesdžanog tijela može da postoji u prostoru samo ograničeno vrijeme. ili kako se još kaže. u skladu sa fundamentalnim kozmičkim zakonom Geptaparaparšinoha. i taj dio se mora ili sačuvati u nekoj odgovarajućoj planetarnoj formi. ta bića koja žive na planeti i koja ili imaju u sebi česticu hanbledzojna kesdžanog tijela. kada savršeno tricentrično biće. zahvaljujući prvoj specijalnoj osobini suštinskog hanbledzojna. sama uspostavlja izmeñu njegovog kesdžanog tijela i mjesta gdje je dio njegovog hanblendzojna blagovremeno sačuvan. ili biti uključen u organizme onih bića koja taj "ritual" obavljaju. "zasićujući" ga do potrebne gustoće osobnim hanbledzojnom. izdigne u onu sferu u kojoj će naći gustoću što odgovara njegovoj osobitoj masi. Sa početkom novog kruga takva veza potpuno prestaje. ta "veza". i o tim svetim procesima davnih vremena postojalo je nekoliko legomonizama. koje se nalaze u atmosferi za vrijeme tog preokreta. Taj sveti proces almcnošinu tricentrični stanovnici Zemlje su nekoliko puta već obavili u različitim periodima. uspostave kontakt s Umom te potpuno formirane kozmičke jedinice. pak.da privuku takvo tijelo natrag na površinu svoje planete i da. nad čijim će se kesdžanim tijelom poslije njegove smrti obaviti taj sveti proces. Dakle. 285 . uslijed toga sve kozmičke supstance bez izuzetka. čini tu kozmičku formaciju lakšom nego što je masa kozmičkih supstanci koje čine atmosferu što okružuje planetu. i koja. uopće uzevši. u skladu s kozmičkim zakonom nazvanim "tenikdoa". uz mogućnost da posjeduju sve odgovarajuće podloge ..

Preko tih legomonizama je ova mala grupa Tibetanaca već znala sve detalje procedure u vezi sa svetim procesom i, naravno, oni su takoñer sve znali i o specijalnim pripremama, potrebnim za njega. Ali, pošto sada nisu imali drugu mogućnost da saznaju tajne pouke, nego da pokušaju da stupe u kontakt s Umom svoga poginulog voñe, oni su odlučili da pokušaju da obave svetu tajnu nad njegovim kesdžanim tijelom, čak i bez priprema. I taj rizik je bio uzrok velikog broja nesreća koje sam spomenuo. Kako su pokazala moja dalja istraživanja, ta nesreća se dogodila na sljedeći način: Tih šest "velikih posvećenika", koji su još postojali u svojim planetarnim tijelima, smjenjujući se u parovima tokom tri dana i noći, neprekidno su vršili proces "valikrin" nad planetarnim tijelom svoga bivšeg voñe, to jest unosili su vlastiti hanbledzojn u njegovo tijelo. Ali, pošto veza s njegovim kesdžanim tijelom nije bila blagovremeno uspostavljena, njihov hanbledzojn nije dovršio ono što se očekivalo i samo se gomilao kaotično u čitavom njegovom planetarnom tijelu. A pošto se tih dana, na njihovu nesreću, u atmosferi iznad toga mjesta odvijalo intenzivno miješanje aktivnog elementa Okidanoha ili, kako kažu tvoji ljubimci, bjesnjele su "oluje", izmeñu dva kozmička rezultata koji su se još nalazili u procesu prelaska s jednog kozmičkog fenomena na drugi, došlo je do takozvanog "sobrionolijanskog" kontakta. I taj kontakt u toj maloj regiji zlosretne planete izazvao je ubrzan kozmički fenomen pod nazivom "nihtounihtono", to jest dogodio se iznenadan, momentalni razvoj svih okolnih kozmičkih kristalizacija — drugim riječima, sve okolne planetarne forme su se istoga sata preobrazile u primarnu supstancu «eternokrilno" (eter). Taj sobrionolijanski kontakt ili, kako bi rekli na Zemlji, "eksplozija", bio je toliko snažan da se za vrijeme nihtounihtono sve bez izuzetka pretvorilo u eter - i planetarno tijelo voñe grupe, i tijela ostale šestorice braće koji su vršili obred svete tajne, kao i sve već oduhovljene ili naprosto koncentrirane planetarne forme u radijusu od jedne "šmane" ili, kako bi rekli tvoji ljubimci, jedne «kvadratne milje". Meñu uništenim formama, kako prirodnog tako i umjetnog porijekla, bile su i sve "knjige" koje pripadaju "sedmorici zemaljskih posvećenika", kao i mnoge druge stvari koje se koriste kao sredstva za čuvanje svega što se odnosi na tri Kozmička Svetitelja specijalno poslana Odozgo, to jest Svetog Krišnatharne, Svetog Bude i Svetog Lame. Mislim da ćeš sada, moj dječače, shvatiti značenje riječi kojima sam opisao tu očaravajuću "vojnu ekspediciju", kada sam rekao da je ona bila velika nesreća ne samo po stanovnike te zemlje, već i po čitavu planetu. Sada ti je, dragi moj Hasejne, nesum