D.

07

ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ

Πριν ξεκινήσετε…
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Toποθετώ

ταπετσαρία 

με απλό τρόπο

êïõâÜò êáé óöïõããÜñé
ãéá ðëýóéìï ôùí ôïß÷ùí
êáé áöáßñåóç êüëëáò

êïõâÜò
ãéá ôçí êüëëá

÷Üñáêáò ãéá êïðÞ
ìåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç

óêáìðü

íÞìá
óôÜèìçò
øáëßäé

ðáíß

êïðßäé

ñïëü ãéá
ôéò åíþóåéò
ðÜãêïò
åðéêüëëçóçò

óðÜôïõëá

âïýñôóá
ãéá åðéêüëëçóç
óôïí ôïß÷ï

âïýñôóá ãéá
ôçí åöáñìïãÞ
ôçò êüëëáò

1 Ε 
πιλέγω την ταπετσαρία
Εκτός από τα κριτήρια αισθητικής, η ταπετσαρία επιλέγεται με βάση το χώρο που θα τοποθετηθεί και
την κατάσταση των τοίχων.
ΔΩΜΑΤΙΟ

+
Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πριν τοποθετήσετε ταπετσαρία
στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια είναι λεία και καθαρή

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Στεγνό δωμάτιο: καθι- Όλα τα είδη ταπετσαρίας
στικό, υπνοδωμάτιο, διάδρομος
Δωμάτιο με υγρασία: Ταπετσαρία βινυλική (πλεμπάνιο, WC, κουζίνα νόμενη)
Τοίχοι με λεία επιφάνεια Όλα τα είδη ταπετσαρίας
Τοίχοι με μη λεία επι- Ταπετσαρία με ανάγλυφάνεια
φα, με σχέδια

προσθέτοντας 5 με 10 cm για τα κοψίματα. ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ Εφαρμόστε ένα υπόστρωμα ειδικό για τοίχους με υγρασία. Αφήστε το να ενεργήσει για 10 λεπτά και μετά ξεκολλήστε το χαρτί από πάνω μέχρι κάτω με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. 4 Π  ροετοιμάζω την ταπετσαρία Χρησιμοποιήστε έναν πάγκο επικόλλησης. Κόψτε το πρώτο κομμάτι με μεγάλο ψαλίδι. Αφήστε το να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες. ο τοίχος πρέπει να είναι λείος ΤΟΙΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ Ξεκολλήστε την ταπετσαρία που προϋπάρχει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ατμό εκτός κι αν το χαρτί αφαιρείται στεγνό. Μπορείτε να προμηθευτείτε πάγκο επικόλλησης στο κατάστημά μας. ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αν οι τοίχοι έχουν ρωγμές ή τρύπες: περάστε αστάρι για να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια. Σημειώστε το ύψος πάνω στο κομμάτι. Αφού στεγνώσει τρίψτε με γυαλόχαρτο πολύ λεπτό και αφαιρέστε τη σκόνη με βρεγμένο πανί. Αν υπάρχει χρώμα λαμπερό ή σατινέ. 1 Προετοιμάστε το πρώτο κομμάτι: μετρήστε το ύψος του τοίχου (χωρίς το σοβατεπί). Διαλύστε σε ζεστό νερό το προϊόν για την αφαίρεση της κόλλας. Για τις ρωγμές: Καλύψτε τις με επικολλητική ταινία και χρησιμοποιήστε αστάρι για να συμπληρώσετε τα κενά. ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Πλύνετε τον τοίχο με το ειδικό απορρυπαντικό και ξεπλύνετε. τρίψτε με γυαλόχαρτο για να διευκολύνετε την εφαρμογή της κόλλας. 2 Ε  πιλέγω την κατάλληλη κόλλα για την ταπετσαρία + Τι πρέπει να γνωρίζετε Καλό θα ήταν να βάψετε το ταβάνι πριν τοποθετήσετε την ταπετσαρία Η επιλογή της κόλλας εξαρτάται από την ταπετσαρία ή την μπορντούρα που έχετε επιλέξει. Αυτό το υπόστρωμα είναι απαραίτητο για τα πλακάκια. + Τι πρέπει να γνωρίζετε Εάν έχετε επιλέξει ταπετσαρία που επικολλάται απευθείας στον τοίχο. ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΟΙ. . Ελέγξτε αν ο τοίχος είναι λείος. ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Ταπετσαρία αδιάβροχη ή πλενόμενη Ταπετσαρία πλενόμενη (βινυλική) Ταπετσαρία που επικολλάται απευθείας στον τοίχο Ταπετσαρία με ανάγλυφα Ταπετσαρία ανατολικού τύπου Μπορντούρα για επικόλληση πάνω σε ταπετσαρία Βινυλική μπορντούρα για επικόλληση σε βινυλική ταπετσαρία Μπορντούρα αυτοκόλλητη ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ Κόλλα για όλα τα είδη ταπετσαρίας Κόλλα για ταπετσαρία ειδικού τύπου και βινυλικές Ειδική κόλλα για ταπετσαρία που επικολλάται απευθείας στον τοίχο Κόλλα για ταπετσαρία ειδικού τύπου και βινυλικές Κόλλα για ταπετσαρία ειδικού τύπου και βινυλικές Κόλλα για όλα τα είδη ταπετσαρίας Ειδική κόλλα για βινυλική μπορντούρα Τοποθέτηση χωρίς κόλλα 3 Π  ροετοιμάζω τους τοίχους ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Ή ΠΟΡΩΔΗΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΓΥΨΟΣ) Εφαρμόστε ένα υπόστρωμα για γύψο ή προετοιμασία κόλλας 24 ώρες πριν (προστατεύει τον τοίχο και επιτρέπει την αφαίρεση της ταπετσαρίας χωρίς να χαλάσει ο τοίχος).

Ελέγξτε τη φορά της τοποθέτησης. δουλεύοντας από το κέντρο προς τις άκρες. σχήμα). χαράξτε μια κάθετη γραμμή στα 50 cm από το παράθυρο (πλάτος κομματιού μείον 3 cm). ¾øïò ìïôßâïõ 3 Για ταπετσαρίες με μοτίβο. Για την προετοιμασία της κόλλας. Για τις κόλλες με διαλυτικό. Περιμένετε 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Τοποθετήστε τα κομμάτια πάνω στο τραπέζι. 3 2 15 1 Επαναλάβετε το ίδιο στην υπόλοιπη μισή πλευρά. Μετά την επικόλληση. αφήστε το να στεγνώσει για 10 λεπτά. Αφήστε να στεγνώσει 5 με 10 λεπτά ή περισσότερο ανάλογα με το πάχος της ταπετσαρίας. Ταπετσαρία που επικολλάται απευθείας στον τοίχο Εφαρμόστε την κόλλα στον τοίχο και τοποθετήστε το κομμάτι.+ κατασκευαστή για να έχει σωστή υφή. Προσθέστε σε κάθε κομμάτι το ύψος του μοτίβου και σημειώστε τη φορά. 16 7 17 13 14 4 3 18 5 12 6 7 4 8 9 10 11 Με τη βοήθεια ενός νήματος στάθμης. με το μοτίβο προς το τραπέζι. κόψτε εξαρχής λωρίδες ίδιων διαστάσεων με την πρώτη λωρίδα. 2 Ëùñßäá 1 5 Ëùñßäá 2 6 Αναδιπλώστε το κομμάτι που έχει κόλλα χωρίς να πατήσετε την τσάκιση. χρησιμοποιήστε γάντια. 3 cm 2 Για ταπετσαρίες χωρίς μοτίβο. 6 7 Ξεκινήστε από το παράθυρο ακολουθώντας την αρίθμηση (βλ. ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Βινυλική ταπετσαρία Θα χρειαστείτε κουβά μήκους 55 cm γεμάτο νερό Ψάθινη ανατολίτικη ταπετσαρία Τοποθετείται όπως η ταπετσαρία με μεγάλο πάχος. Δώστε έμφαση στις άκρες. κόψτε τις λωρίδες αφού γίνει η επικόλληση για να μη γίνει λάθος. 1 50 cm + Είναι ασφαλές Έχετε πάντα κοντά σας ένα υγρό πανί για την αφαίρεση της κόλλας. 4 5 Με τη βούρτσα περάστε κόλλα στη μισή πίσω πλευρά. .

2 7 T oποθετώ ταπετσαρία σε δύσκολα σημεία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ + + Είναι ασφαλές Τοποθετήστε ακέφαλα καρφιά στα σημεία στήριξης των πινάκων. Χρειάζονται 2 άτομα για αυτή την ενέργεια. 2. Εφαρμόστε το κάτω μέρος. + Τι πρέπει να γνωρίζετε Βουτήξτε τη λάμα του κοπιδιού σε ζεστό νερό για να μη στεγνώσει η κόλλα πάνω στη λάμα. Διπλώστε το κομμάτι σε ακορντεόν. ξεκολλήστε το τελευταίο κομμάτι και τοποθετήστε το ξανά. αφήνοντας το μισό κομμάτι αναδιπλωμένο. τα σοβατεπί κλπ. Σε περίπτωση λάθους. περάστε ξανά το ρολό στα τελειώματα. Ευθυγραμμίστε το πρώτο κομμάτι. Τοποθετήστε τα κομμάτια από άκρη σε άκρη. χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ώστε να μην χαλάσουν τα ανάγλυφα. Στη συνέχεια ξεδιπλώστε το κάτω μέρος της ταπετσαρίας κρατώντας το πάνω μέρος ώστε να μην φύγει. Χρησιμοποιήστε κοπίδι: κόψτε προσεκτικά με τη βοήθεια της σπάτουλας. σε πτυχές των 40 cm περίπου. ΚΟΠΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Για να έχετε σωστή εφαρμογή στην ένωση με το ταβάνι. Τοποθετήστε τα επόμενα κομμάτια. Τα καρφιά θα διαπεράσουν την ταπετσαρία και έτσι θα εντοπίσετε έυκολα τα σημεία. αφήνοντας 3 με 5 cm να εξέχουν. Τοποθετήστε τη λάμα οριζόντια ώστε να μην σκιστεί το κομμάτι. 4. 3. Ένας τρόπος για να μην φαίνονται οι συνδέσεις είναι να τοποθετήσετε τα κομμάτια κάθετα προς το παράθυρο. κόψτε πριν στεγνώσει η κόλλα. Ευθυγραμμίστε την άκρη εκεί που αρχίζει ο τοίχος. Συγκρατήστε με τη βοήθεια μιας σκούπας. ξεκινώντας από μια γωνία και επικολλήστε καθώς εφαρμόζετε στον τοίχο. Εφαρμόστε την ταπετσαρία στον τοίχο με τα χέρια και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να διώξετε τις φυσαλίδες από το κέντρο προς τις άκρες. . με σημείο εκκίνησης το τελευταίο κομμάτι που έχετε τοποθετήσει. 1 Τοποθετήστε την ταπετσαρία στο επάνω μέρος του τοίχου.5 H  τοποθέτηση + 6 Τ  α τελειώματα ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 1 Για να μην φαίνονται τα τελειώματα. Τι πρέπει να γνωρίζετε Τρυπήστε τις φυσαλίδες που δημιουργούνται με μια καρφίτσα και περάστε το ρολό. Για ταπετσαρίες γκοφρέ.

14ο χλµ Εθν. Κόψτε την ταπετσαρία σε σχήμα σταυρού στο ύψος του κουτιού. Κόψτε με κοπίδι τα κομμάτια που περισσεύουν και αφαιρέστε τα ίχνη κόλλας. 2 1 3 www. Αφαιρέστε τα ίχνη κόλλας από την ταπετσαρία και το σώμα.gr © Copyright 2007 . 145 64 Κηφισιά.Groupe ADEO . . Για την επικόλληση. Αφαιρέστε τα ίχνη της κόλλας.leroymerlin. αφαιρέστε τα κομμάτια που περισσεύουν (για να μη σκιστεί η ταπετσαρία). 4 Σηκώστε την άκρη της ταπετσαρίας για να αφαιρέσετε το δεύτερο κομμάτι και να λειάνετε τις άκρες. Κρατώντας το χάρακα επάνω στην ταπετσαρία. Κτίριο Yamaha. Ελλάδα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ . 3 Κόψτε με κοπίδι τα 2 κομμάτια της ταπετσαρίας χρησιμοποιώντας χάρακα. τραβήξτε στον τοίχο μια οριζόντια γραμμή με μολύβι (με τη βοήθεια αλφαδιού). τοποθετήστε τα δύο κομμάτια της μπορντούρας. Χρησιμοποιήστε το νήμα στάθμης για την τοποθέτησή του. Για τοποθέτηση μπορντούρας σε ήδη υπάρχουσα ταπετσαρία.SGB Α. στερεώστε ένα πανί γύρω από ένα κοντάρι σκούπας και περάστε το στο πίσω μέρος του σώματος για να επικολληθεί η ταπετσαρία στον τοίχο. Κλείστε τα κομμάτια προς τα μέσα και τοποθετήστε ξανά το κουτί.Ε. αφήνοντας τις άκρες τη μία πάνω στην άλλη (προσοχή στο σημείο της ένωσης). Οδού Αθηνών Λαμίας. 1 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 1 1 2 Τοποθετήστε το κομμάτι αφήνοντας μερικά εκατοστά να εξέχουν από τη μια πλευρά του τοίχου. 2 Τοποθετήστε το επόμενο κομμάτι επικαλύπτοντας το γωνιακό κομμάτι. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Κόψτε το ρεύμα και αφαιρέστε το κουτί του διακόπτη. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αυτή σαν οδηγό για την τοποθέτηση. Για τοποθέτηση μπορντούρας γύρω από πόρτα ή παράθυρο.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Αν δε μπορείτε να αποσυνδέσετε το σώμα: κάντε μια τομή στην ταπετσαρία στο σημείο του σωλήνα ανεφοδιασμού και των στηριγμάτων.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful