Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Priprema napojne vode za parne kotlove jonoizmenjivačima

Priprema napojne vode za parne kotlove jonoizmenjivačima

Ratings:
(0)
|Views: 2,353|Likes:
Published by Andrej Kukučka

Proces pripreme napojne vode za parne kotlove jako baznim jonoizmenjivačima i jako kiselim izmenjivačima i degazatorom. Rad sadrži projektnu šemu i specifikacije janskih masa.

Proces pripreme napojne vode za parne kotlove jako baznim jonoizmenjivačima i jako kiselim izmenjivačima i degazatorom. Rad sadrži projektnu šemu i specifikacije janskih masa.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andrej Kukučka on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
UniverzitetuNovomSaduPrirodnomatematičkifakultet
Departmanzahemiju,biohemijuizaštituživotnesredine
Seminarskirad:
Pripremanapojnevodezaindustrijskekotlove
AndrejKukučka427/11Smer:AnalitičarzaštiteživotnesredineNovisad,II2013.
 
Sadržaj
1.Vodazaparnekotlove..................................................................................................................................................12.Tvrdoćavode...................................................................................................................................................................23.Fizicko‐hemijskasvojstva..........................................................................................................................................33.1Stepenugušćenja..........................................................................................................................................................33.2Penušanjekotlovskevode.......................................................................................................................................33.3Odsoljavanjevodepomoćuisparivača...............................................................................................................33.4Korozijaukotlovskimpostrojenjima..................................................................................................................33.5Delovanjevode.............................................................................................................................................................33.6Delovanjekiseonika...................................................................................................................................................43.7Delovanjeugljenekiseline.......................................................................................................................................43.8Delovanjeneutralnihsoli.........................................................................................................................................44.Pripremavodezaparnekotlove..............................................................................................................................54.1Mehaničkanečistoća..................................................................................................................................................54.2Koloidnanečistoća......................................................................................................................................................54.3Uklanjanjegvožđaimangana.................................................................................................................................54.4Odsoljavanjevodepomoćuisparivača...............................................................................................................64.5Degazacijanapojnevode..........................................................................................................................................64.6Postupcitaloženja.......................................................................................................................................................65.Omekšavanjeidemineralizacijavodejonskimizmenjivačima...................................................................85.1Principidefinicija.......................................................................................................................................................85.2Strukturaisvojstvajonoizmenjivačkihsmola................................................................................................85.3Proizvodnjaumreženogpolistirena....................................................................................................................95.4Makroporoznastrukturajonoizmenjivačkesmole.....................................................................................115.5Kapacitetjonskeizmene.........................................................................................................................................125.6Brzinajonskeizmene…………………………………………..……………………………………………………………135.7Radsajonoizmenjivačima.....................................................................................................................................155.8.Regeneracijajonoizmenjivača.............................................................................................................................165.9Jakokiselikatjonskijonoizmenjivač.................................................................................................................205.10Slabokiselikatjonskijonoizmenjivač............................................................................................................215.11Jakobaznianjonskijonoizmenjivač................................................................................................................215.12Slabobaznianjonskijonoizmenjivač..............................................................................................................225.13Dekarbonizacijaslabokiselomjonskomizmenom..................................................................................225.14Dekarbonizacijajonskommasom....................................................................................................................235.15Omekšavanjevodeneutralnomjonskommasom.....................................................................................235.16Omekšanjevodeuzprethodnudekarbonizaciju.......................................................................................265.17Demineralizacijavodejonskommasom........................................................................................................266.Primerlinijezademineralizacijuvode...............................................................................................................337.Tabelesakarakteristikamajakobaznihijakokiselihfiltera....................................................................348.Prilozi,Specifikacijajonskihsmola......................................................................................................................369.Literatura........................................................................................................................................................................40
 
1
1.
 
Voda za parne kotlove
Sirova bunarska voda se nikada ne koristi kao takva u parnim kotlovima bez prethodnog
tretmana prečišćavanja jer sadrži mehaničke nečistoće, rastvorene soli i gasove.
 
Čistoća vode koja
se dovodi u kotao mora imati takva svojstva da od
govara specifikaciji određenog kotla, odnosno dabude dovoljno prečišćena da bi se obezbedila ekonomična proizvodnja tehnički čiste vodene pare
,
kako se na grejnim površinama ne bi taložio kotlovski kamenac
, kao i da se izbegne korozija.Voda koja ulazi u
kotao mora biti pre svega bistra i bezbojna, dakle bez lebdećih materija imutnoće. Korozija se kontroliše održavanjem koncentracije kiseonika ispod
dozvoljene granice kojaiznosi 0,002 mgO
2
/L
što
 
u praksi nije teško ostvariti. Međutim, u toku obustave ra
da pogonapo
većava se opasnost od korozije. Iz tog razloga se mora konstantno održa
vati koncentracijakiseonika ispod dozvoljene
granice. Preporučene karakteristike
napojne vode su prikazane u tabeli1.
Tabela 1. Preporučene fizičko 
-hemijske karakteristike napojne vode za razne vrste kotlova 
Kod izostanka pripreme vode ili nepravilne pripreme vode dolazi do stvaranja kamenca u
kotlu. Njega stvaraju teško rastvorljive kalcijumove i magnezijumove soli i to uglavnom: CaCO
3
,CaSO
4
, CaSiO
3
, MgCO
3
.Za razliku od kotlovskog mulja, kamenac se taloži na najtoplijim mestima
,odnosno
mestima koja su neposredno izložena vatri.Na zagrejanim mestima u kotlu dolazi dostvaranja mehurića, čija veličina zavisi od njihovog površinskog nap
ona i strujanja kotlovske vode.
Unutar takvog mehurića dolazi do izlučivanja soli "na suvo" i to tako da se prvo izdvajaju teškorastvorljive soli, dok se alkalne soli izlučuju poslednje. Izdvojeni kamenac sprečava efikasnu
razmenu toplote, jer na primer, silikatni kamenac ima toplotnu provodljivost veoma malu - 0,07 -0,15 kcal /m
2
h
0
C, za gips ona iznosi 0,5-0,2 kcal/m
2
h
0
C
, dok gvožđe ima toplotnu provodljivost od
22
45 kcal/m
2
h
0
C.
Usled toga ne samo što izdvajanje kamenca dovodi do veće potrošnje goriva, zbog lošeg prenosatoplote na mestima gde je izdvojen kamenac, nego na tim mestima može doći do lokalnog
pregrevanja zidova kotla.
Stvaranje kotlovskog kamenca koji se taloži na unutrašnj
em delu kotla zavisi upravo od
tvrdoće vode koja sadrži jone kalci
juma Ca
2+
i bikarbonate HCO
3
-
.
Protočni kotlovi Ivoda za hlađenje
pregrejane pareKotlovi sa prirodnim i prisilnim strujanjem20 bar 40 bar 64 bar
80 bar i više
 
Opšti zahtevi
Bistra i bezbojna vodaKoncentracija kiseonika O
2
mg/L maks. 0,03(za vreme stavljanja u pogon i obustavljanja); u trajnom pogonu <0,02 mg
Tvrdoća mol/L
neodredivo*** <0.02 <0.01 <0.01 neodredivo
Gvožđe
Fe mg/L <0.02
po mogućnosti <0.05
<0.03Bakar Cu mg/L <0.005 <0.01 <0.005Karbonatna kiselina CO
2
mg/L <1
po mogućnosti <20
<1Vrednost pH pri 20
o
C 7 do 9,5 7 do 9,5 7 do 9,5Silikatna kiselina SiO
2
mg/L u trajnom pogonu< 0,02ako se pogon vodi bez odmuljivanja u trajnom pogonu maks. 0,
02 inače sepoštuje
samo preporuka za kotlovsku voduElektroprovodljivost (posle jako
kiselog izmenjivača
i otklanjanjaCO
2
) S/cmu trajnom pogonu< 0,02ako se pogon vodi bez odmuljivanja u trajnom pogonu maks. 0,
3 inače sepoštuje
samo preporuka za kotlovsku voduPermaganatni broj KMnO
4
mg/L
po mogućnosti <5
 
po mogućnosti <10
 
po mogućnosti <5
 Udeo ulja mg/L <0,3
po mogućnosti <1
<0,5 <0,5

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aco1970 liked this
lavnen liked this
janictodor liked this
fratelllo liked this
Jelena Krcmar liked this
Jelena Krcmar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->