You are on page 1of 3

Dictionar termeni – asigurari

 
 

 
Accident: 
Eveniment extern, care produce evenimentul asigurat (spitalizare, invaliditate etc) independent de vointa persoanei 
asigurate si de orice conditii pre‐existente.  
 
Agent: 
O persoana sau organizatie autorizata sa vanda asigurari de catre o companie de asigurari sau in numele acesteia.  
 
Aniversarea politei: 
Implinirea fiecarui an contractual de la data emiterii politei de asigurare.  
 
Asigurare de viata: 
Contract prin care asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului/beneficiarului o suma in cazul producerii evenimentului 
asigurat, contra unei prime de asigurare platite de detinatorul politei.  
 
Asigurare libera de plata primelor: 
Un contract de asigurare, de tip unit linked (Delta, Gama ,Sigma, Eta, Alfa, Teta), in care detinatorul asigurarii inceteaza 
plata primelor de asigurare, iar contractul incheiat initial este modificat, astfel incat, suma asigurata sa fie ajustata la 
valoarea actuala a contului. 
 
Asigurat: 
Persoana a carei viata constituie obiectul asigurarii.  
 
Asigurator: 
Compania de asigurari ‐ AVIVA Asigurari de Viata S.A.  
 

 
Beneficiar: 
Persoana indreptatita sa primeasca indemnizatii ca urmare a producerii evenimentului asigurat. 
 

 
Contract traditional: 
Un contract de tip Beta, Esential sau Complet care are doar componenta de protectie.  
 
Contract de tip Unit Linked: 
Un contract de tip Delta, Gama, Sigma, Alfa sau Teta.  
Clauza suplimentara: 
Amendament contractual prin care se completeaza protectia standard a unei polite cu protectie suplimentara (protectie in 
cazul evenimentelor rezultate din accident, imbolnavire, altele decat decesul).  
 

 
Data intrarii in vigoare a contractului de asigurare: 
Data la care este emisa polita de asigurare.  
 
Data de expirare a contractului de asigurare: 
Data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare. 
Detinatorul asigurarii: 
Persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare in conformitate cu acesta.  
 
 
 

 
Eveniment Asigurat: 
Eveniment la producerea caruia asiguratorul este obligat sa plateasca asiguratului/beneficiarului indemnizatia de asigurare.  
 

 
Indemnizatie de asigurare: 
In cazul asigurarilor traditionale, indemnizatia de asigurare este suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, 
reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. 
 
In cazul asigurarilor de tip unit linked, indemnizatia de asigurare este valoarea maxima stabilita intre suma asigurata, 
specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinatorului asigurarii, la data producerii evenimentului asigurat.  
Invaliditate: 
Incapacitatea permanenta, partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata, ca urmare a unei boli sau a 
unui accident.  
 

 
Perioada de gratie: 
Perioada de 30 de zile de la data scadenta (ziua de plata a primei de asigurare). Polita ramane valabila in toata aceasta 
perioada.  
 
Perioada de plata a primelor: 
Perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.  
 
Polita de asigurare: 
Documentul scris care certifica incheierea contractului de asigurare.  
 
Pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked): 
Pretul la care se transforma prima de asigurare in unit‐uri ale programelor de investitii Aviva. Unit‐urile alcatuiesc contul 
detinatorului asigurarii.  
 
Pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked): 
Pretul la care se transforma unit‐urile din contul detinatorului in unitati monetare.  
 
Prima de asigurare: 
Suma de bani care trebuie platita de detinatorul asigurarii catre societatea de asigurari, in conformitate cu clauzele stabilite 
prin contractul de asigurare.  
 
Prima esalonata: 
Prima de asigurare platibila la datele specificate in polita de asigurare, de‐a lungul perioadei de plata a primelor.  
 
Program de investitii financiare: 
Un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii 
investitionale de baza.  
 
Proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked): 
Modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.  
 
Penalitatea de rascumparare: 
Taxa aplicata atunci cand o polita de tip unit linked inceteaza inainte de termenul stabilit prin contract. 
 

 
Suma asigurata: 
Suma trecuta in polita si garantata de companie in cazul producerii evenimentului asigurat. 
 

 
Unit (in cazul contractelor de tip unit linked): 
O diviziune a programelor de investitii, reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor 
contractuale specificate in polita de asigurare.  
 
Unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked): 
Un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare.  
 
Unit initial (in cazul produselor de tip unit linked): 
Unit cumparat pe durata primului an de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata 
inflatiei.  
 

 
Valoare de rascumparare: 
Suma pe care compania de asigurari o plateste detinatorului la incetarea unui contract de tip unit linked.