RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

1. Mengesan detik berkala pada lagu. 2. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepda teknik-teknik yang dipelajari. Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka 1.1.2 (a) Aras 2 2 4 Menyatakan ciri-ciri meter , dengan 4 4 jelas. 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 4 4

1

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.2 Meter - 4 4 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik : postur, sebutan, pernafasan

1.1.1 (a) Aras 3 Bermain detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 1.1.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

2

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Meter - 2 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Riang - Bersemangat

1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul.

2. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan.
1

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi. 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi. 3 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol  HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. Cadangan corak irama perkusi : Kastanet – memainkan corak irama lagu Kerincing – detik lagu 2.2.2 (b) Aras 2 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik. Lagu : Hati Mulia

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

1.4.1(a) Aras 2 Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul.

1. Membaca dan menulis notasi muzik

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2(c) Aras 2 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.

Lagu : Hati Mulia Skor Perkusi

2

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 2. Lagu : Kuih Pau/Bun Mary Had A Little Lamb 4 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.1.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. 2. Tunjukcara dan latihan teknik Lagu : American Indian Dance Farewell 3 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . PENGALAMAN MUZIK 2. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan.Embouchure 2.2. 2. PENGALAMAN MUZIK 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.Postur .3 Bermain dengan rekorder secara muzikal . 2.3 Aplikasi Teknik : . Tunjukcara dan latihan teknik. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.3 Aplikasi Teknik : . 2.Postur .2.1.3 Bermain rekorder secara muzikal .2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan. 3. 3. 1.Embouchure 2.2.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.Kemahiran bermain dan membaca notasi.Kemahiran bermain dan membaca notasi. 5 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.

Memainkan detik berkala dengan alat perkusi. 7 2. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan/notasi yang dipaparkan. Tunjuk cara dan latihan teknik 4 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .  2. PERSEPSI ESTETIK 1.1.1. PENGALAMAN MUZIKAL 2. 6 1.Kemahiran bermain sambil membaca notasi.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. pernafasan.1. 1.1 IRAMA 1.2 (a) Aras 2 Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi. penjarian.3 Aplikasi Teknik: Postur.Detik Berkala 1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2. mengesan detik berkala pada lagu.1. penghasilan ton.1. 2.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru. 3. 2. Lagu : Waktu Fajar Skor Perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekorder 2.3 Nilai not dan tandarehat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.2 Memainkan alat perkusi .1 Detik .1.1 (a) Aras 3 Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.

3 Bermain rekorder secara muzikal .3 Aplikasi Teknik: Postur. 4.1 NYANYIAN .3 (a) Aras 1 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul. PENGHARGAAN ESTETIK 4. 2.Memberi respon : mud HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Memberi respon secara gerakan.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. 8 2.1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. Tunjuk cara dan latihan teknik. PENGALAMAN MUZIKAL 2. Meniup lagu dengan iringan kibod.3 (b) Aras 2 Mempraktikkaan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.2. 2. penghasilan ton.1.2.2 PENGALAMAN MUZIK 2. pernafasan.Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental – pic BAGC’D’F 4.1 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan. 3. penjarian. 5 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . Lagu : Bertemu dan Berpisah Latihan not F 1.

3 Bermain rekorder secara muzikal . Lagu : Night Train/Pigeon 2. (skor perkusi lagu Night Train/Pigeon 6 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . 3 secara 4 4 berkumpulan.2 PENGALAMAN MUZIK 2. PERSEPSI ESTETIK 1.2 (a) Aras 1 Memainkan corak iraman dengan betul dari segi detik.2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2 Memainkan alat perkusi . HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2.Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental – pic BAGC’D’F 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. 3. Meniup lagu dengan iringan kibod.4 SISTEM NOTASI 1.2.2. PENGALAMAN MUZIKAL 4. 2. 1. 9 2. tempo dan dinamik.2. Menyatakan istilah yang diberi 4. garis bar.2 (a) Aras 2 Mengenalpasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul. tekanan. garis tamat. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.Kemahiran bermain alat perkusi.Baluk. klef trebel.2 Tanda Isyarat dan Istilah . Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 .4.4. 1.3 (a) Aras 1 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. 10 1. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic. 7 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .Kemahiran menyanyi: Pic.Irama : Meter 2 3 4 4 4 4 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Cadangan skor perkusi unti lagu Pigeon Kerincing – main detik lagu Kastanet – corak irama lagu Lagu : Night Train/Pigeon 2. tempo. 1.1 IRAMA 1.3 PENGALAMAN MUZIK 4.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic. dinamik dan mud dengan bimbingan. PENGALAMAN MUZIKAL 4. tempo. dinamik dan mud.3 Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental.3 Menyanyi . cepat 1.1. 2.1. 2. mud. 2. dinamik.2.3 Tempo .2. .3.3 (b) Aras 2 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengna lancar dan betul. PERSEPSI ESTETIK 1. tempo. Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut.2 (a)Aras 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul.Melodi yang mengandungi pic BAGC’D’F .Lambat.

Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.Kemahiran bermain sambil membaca notasi.1 (a) Aras 1 Mengecam pic pada baluk dengan betul. 3.4.1 Kedudukan not CDE pada baluk. 1.2.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.2 Memainkan alat perkusi .1. 1.Penjarian .2. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Lagu : Hidup Berjiran Skor perkusi Hidup Berjiran 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.4. Lagu : Latihan rekorder not CDE 8 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . Memainkan rekorder mengikut skor yang disediakan.2 (a) Aras 3 Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi.4 SISTEM NOTASI 1.Penghasilan ton 1. 2. PERSEPSI ESTETIK 1.3 Aplikasi Teknik . Tunjuk cara dan latihan teknik 2. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 2.1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.

3 KRITERIA PERSEMBAHAN .2. 4.2. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing. rekorder dan nyanyian secara kumpulan/ensembel. PENGALAMAN MUZIKAL 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2. Menggabungjalinkan aktiviti perkusi.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. Lagu : Hidup Berjiran 12 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian/instrumental secara ensembel.3 (c) Aras 1 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Permainan alat perkusi. 2.Memainkan rekorder bagi mengiringi melodi : -Harmoni -Kaunter melodi 2. 13 2.2. keseimbangan. Lagu : Hidup Berjiran Skor perkusi/rekorder | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 2. Menggabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi/nyanyian. . 9 .3 Bermain rekorder secara muzikal. 1.Memegang . Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa. nyanyian dan rekorder.2.1 Aplikasi Teknik .2 PENGALAMAN MUZIK 2.3 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan.Kesepaduan. Keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru.2.1 (b) Aras 3 Memainkan dram samping dan kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. 3. koordinasi. 2.Memain HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. PENGALAMAN MUZIK 2. 2.

mendatar.Aras pic : Tinggi. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. rendah.3 EKSPRESI 1.5 (a) Aras 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. 1. 10 . terendah.1 (b) Aras 1 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengar. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.Pengalaman menemui: Meneroka perkusi badan.1 Dinamik .1 (a) Aras 1 Mengenalpasti pic tinggi.1. PERSEPSI ESTETIK 1. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.1 IRAMA 1. . 3. Lagu : Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train/Pigeon/Farmer | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 14 1. EKSPRESI ESTETIK 3.3.1 Pic .1 PENEROKAAN .3. Mendegar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu/ menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik.Pergerakan pic : Melompat. Lagu : Gerai Kecil Ku Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran 1. ansur kuat 3. tertinggi. 2. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi 2. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu Gerai Kecil Ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut. 1.5 Rentak Inang 1. 1. rendah. 15 1.2 MELODI 1.2.1.1 (a) Aras 2 Menandakan dinamik dengan betul pada lirik/skor lagu seperti yang diperdengar. terendah.1 (a) Aras 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2. PERSEPSI ESTETIK 1.2. ansur lembut. kuat. bertangga. tengah.Lembut. tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul.

EKSPRESI KREATIF 3. 11 .1. Murid dibimbing mencipta corak iraman bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. Murid dibimbing mencipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu : The Donkey 17 1. 1.2 IMPROVISASI . ton 1. 3.1. PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Detik .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. penjarian.2.1 (a) Aras 3 Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3. 2.1.Pengalaman Kreatif Corak irama Melodi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 16 1.2 Harmoni . Memainkan detik berkala dengan alatperkusi/bahan improvisasi.2 (a) Aras 1 Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter.Lapisan suara 2.3 Aplikasi Teknik : Postur.Detik berkala 3. PERSEPSI ESTETIK 1. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.1 IRAMA 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.2 MELODI 1.2 (b) Aras 1 Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan.1.

2.4 (b) Aras 3 Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi. 1. 4 4. 4.3 Bermain rekoder secara muzikal .2 Memainkan alat perkusi .2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental. PENGALAMAN MUZIKAL 2.Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental: Harmoni HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Lagu : The Donkey Snow (rekoder) 2.Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.2. .2.3.2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu : Snow 12 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .3.3 (b) Aras 2 Memainkan lagu melebihi 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul.3 Bermain rekoder secara muzikal .5 (c) Aras 1 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor.Melodi yang mengandungi not BAGC’D’FED 18 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. Memainkan corak irama dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow.2.

2 MELODI 1.3 (a) Aras 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana.1. sebutan.2. 1. PENGALAMAN MUZIKAL 2.Rentak Inang 1. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo/kumpulan.3 (a) Aras 1 Mengenapasti jenis tempo pada lagu yang diperdengarkan.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.2. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21 2.1 IRAMA 1.5 Corak Irama . 2. PERSEPSI ESTETIK 1.5 (a) Aras 2 Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul. Memainkan rentak inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu. pernafasan.3 Tekstur .1.Deskripsi tekstur : Tebal. dinamik dan mud dengan bimbingan.1. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. penghasilan ton. Lagu : Kopi Susu 19 1. tempo.Sederhana 1.1. 13 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . ekspresi.3 Tempo .1 (a) Aras 2 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic.1.Aplikasi teknik : Postur. nipis 20 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.1 Teknik dalam nyanyian . 1. 3. 2. 1.

2.5 Corak Irama . tekstur.1 NYANYIAN .Kemahiran menyanyi: Pic. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4 4 4 4.2 PENGALAMAN MUZIK 2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi Lagu : Perajurit Tanah Airku 14 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .Memberi respon: Warna ton. Cadangan lagu : Bumi Malaysia. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkna.Ostinato Irama secara solo/kumpulan. 22 2. PENGHARGAAN ESTETIK 4.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4.1 (a) Aras 3 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan interpretasi yang baik.1. 1. tempi.1 (a) Aras 2 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar. Waktu Fajar.5 (a) Aras 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. PENGALAMAN MUZIKAL 2. mud.2.1. Kopi Susu. 1. 2. mud.1 IRAMA 1. bentuk HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. dinamik. tempo.2. PERSEPSI ESTETIK 1. 1.1 Menyanyi .

4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. so.2 MUZIK INSTRUMENTAL . 1. mi. tempo. Menyanyi lagu Liling dengan pic do. Meniup lagu Twinkle 23 1. mi. tekstur.Kedudukan not pada baluk.1 (a) Aras 2 Mengecam 6-8 pic pada baluk dengan betul dan pantas.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.4.3 Menyanyi Solfa : do.Memberi respon: Warna ton. andante.2 Tanda isyarat dan istilah .1 Lambang not muzik dan tanda rehat.1. 3.4 NOTASI 1. baluk frasa. garis bar. re. la dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. fermata.2 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang didengar. 4. mi. la.3 (a) Aras 3 Menyanyikan pic do. garis tamat. re. 1.1 NYANYIAN 2. 2. so. la 2.4. Lagu : Twinkle Symphony No 9 Titanic 24 2. Menganalisis skor 4. PENGALAMAN MUZIKAL 2. PERSEPSI ESTETIK 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. 15 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .1. PENGHARGAAN ESTETIK 4. so. rentak. re.Klef trebel.4. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. dinamik. 1. .

Pengalaman Kreatif : Mereka cipta ostinato irama. EKSPRESI KREATIF 3. 2 . 25 1.3 REKACIPTA . 4 dengan 4 4 4  2.3 (a) Aras 3 Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 3. 1. Lagu : Liling 1. 3 .1 IRAMA 1.Kemahiran bermain sambil membaca notasi. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.1.2 (a) Aras 3 Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi.2 Memainkan alat perkusi . 3. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang dipaparkan. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .2.2 (a) Aras 3 Membandingbeza meter jelas.2 PENGALAMAN MUZIK 2.1.3 Nilai not dan tanda rehat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. 2. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Meter 3 4 1.2.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 1. Membaca dan memainkan corak irama skor perkusi. Lagu : Taman Negara Skor perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle 16 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 3 4 2 4 4 4 2.

2. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. Lagu : Taman Negara KLN Taman Negara 17 2.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .3 Bermain rekorder secara muzikal .2. 4.2. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3. 2.Memainkan rekorder bagi mengiringi melodi: Harmoni : .2. penglidahan. . Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa. Tunjuk cara dan latihan teknik 26 2. embouchure.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.kaunter melodi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.2 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.Kemahiran bermain dan membaca notasi. penjarian.2. 5.3 (c) Aras 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor. penghasilan ton.Aplikasi teknik : Postur. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal .

2.Etika Persembahan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. 18 . alam sekitar dan bahan improvisasi.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Gabungjalin aktiviti rekoder. . 27 2. 3.3 KRITERIA PERSEMBAHAN .3 (b) Aras 2 Mengamal disiplin dan tatacara persembahan dengan baik. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan.3 Bermain rekoder secara muzikal.3 (c) Aras 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor. nipis 28 3.Pengalaman menemui : Meneroka pelbagai bunyi .2.2 MELODI 1.2.3 (a) Aras 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara.3 Tekstur . Mengulang tiup KLN Taman Negara.2. 2.2. PENGALAMAN MUZIKAL 2. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 1.Diskripsi tekstur : tebal. kaunter melodi 2. PERSEPSI ESTETIK 1. nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni/lapisan/ tekstur muzik. 3. Lagu : Taman Negara Skor lengkap Taman Negara 1. bahan improvisasi.1 (a) Aras 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.1 PENEROKAAN . 1.Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi : Harmoni. EKSPRESI KREATIF 3.

4 SISTEM NOTASI 1.Kaitan .Kemahiran bermain alat perkusi 30 1.Frasa 2. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. 1. PENGALAMAN MUZIKAL 2. 1.2.1.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 MELODI 1.Melodi yang berulang .2.Andante .Corak yang berulang .Bilangan bar . Menggabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi.1 Bentuk . 2. PERSEPSI ESTETIK 1. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah. PERSEPSI ESTETIK 1.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik secara berpandu. 1.4.4.4. Ciri-ciri frasa : .Frasa 1.Harkat .Rentak Zapin 2. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.2. tekanan.2 Tanda isyarat dan istilah .2 Memainkan alat perkusi . tempo dan dinamik.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.2.4.Kontur Lagu : Anak Ayam 29 1.5 Corak Irama . 19 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1 Lambang not muzik dan tanda rehat.1 (a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1.

1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2 MUZIK INSTRUMENTAL .Warna ton HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4.1. mud. Lagu : Anak Ayam CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 31 2. Membuat latihan nyanyian.2 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan. 20 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . 2. 2.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.Tekstur .Aplikasi teknik: Postur. 4. Berbicara tentang tekstur. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1.1.1.Rentak . pernafasan. dinamik. Menyanyi secara berkumpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud. 2. rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan. sebutan.2 (a) Aras 3 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan interpretasi yang baik. ekspresi.2 Menyanyi secara muzikal . 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2. penghasilan ton.1 Teknik dalam nyanyian .Kemahiran menyanyi : Pic. tempo. 1.

la. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do.1. fa.Penjarian . re.1 NYANYIAN 2. Lagu : Little Brown Jug 2. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.1 Aplikasi teknik : . 32 2. mi. so.1. fa.3 (a) Aras 3 Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. mi. Lagu : Jambatan Tamparuli 21 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . EKSPRESI KREATIF 2.1 NYANYIAN 2.2 (b) Aras 3 Memainkan lagu melebihi 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 4 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2. mi. PENGALAMAN MUZIKAL 2. 1.2. Tunjuk cara dan latihan teknik.3 (a) Aras 3 Menyanyikan pic do. do dalam lagu yang diberi dengan tepat. so.1. PENGALAMAN MUZIKAL 2. 3.Pengalaman Kreatif: Merekacipta ostinato irama.1 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipejari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian. 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi: Harmoni. kaunter melodi 33 2. do 3.1. la. re.Penghasilan Ton 2. 2. ti.1 Bermain rekoder secara muzikal . la.3 REKACIPTA .3 Menyanyi Solfa Solfa : do. re. so. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.

Meneliti : Fungsi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Fungsi lagu seperti .Alat muzik Contoh lagu : Kuda Kepang. 1.Struktur AB 2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi: Pic.3 (a) Aras 3 Menyanyi dengan interpretasi yang baik.Perayaan . dinamik.Upacara . PENGHARGAAN ESTETIK 4.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. Tarian Singa.3 (b) Aras 1 Mengenalpasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar. Muzik Nobat. Caklempung. Menyanyi lagu berbentuk AB 34 4.Tempat asal . PENGALAMAN MUZIKAL 2. 2. Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder – Lagu Little Brown Jug 35 1.1.3 MUZIK MASYARAKAT . Dikir Barat.4 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar.2. PERSEPSI ESTETIK 1. tempo.4 Bentuk . Dondang Sayang. 22 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .2 MELODI 1. Menyanyi lagu Happy Wanderer.2.2 PENGALAMAN MUZIK 2. mud 1.2. 2.

2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 PENGALAMAN MUZIK 2.4 Memainkan alat perkusi .Struktur AB 2. 36 1.4 Bentuk . 2.2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2. tempo dan dinamik. 23 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . 4. Menyanyi lagu Melaka.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi dengan interpretasi yang baik. Latihan memegang dan memainkan dram. Menyanyi lagu berbentuk AB 2. tempo.2 (b) Aras 1 Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar. 2. PERSEPSI ESTETIK 1.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI .2.Kemahiran menyanyi : Pic.Kemahiran bermain alat perkusi.1.Memegang/mengendali 2.2. dinamik.4 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar.1 Menyanyi .2 MELODI 1. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. tekanan.1. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer Lagu : Happy Wanderer Ulangkaji rekoder – Lagu Little Brown Jug 1.2. 1.

2. 2.2 Tanda isyarat dan istilah . klef trebel. 2. legato. Lagu : Melaka Skor Kaunter lagu 24 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .2 PENGALAMAN MUZIK 2. tekanan. Memainkan alat perkusi dengan mengikut skor.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. tempo dan dinamik.Andante. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik/nyayian.Kemahiran bermain alat perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. PENGALAMAN MUZIKAL 2.4. 2. 37 1. 2. garis bar.2.3 Kemahiran bermain dan membaca notasi .2.4. Membuat latihan menulis dan amali.FEDCBAGC’D’ .2. Lagu: Melaka Skor perkusi 1.3 (b) Aras 3 Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2.4 SISTEM NOTASI 1. betul dan berekspresi. PERSEPSI ESTETIK 1.Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 1. 2. Latihan membaca skor dan latihan penjarian 3.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.2 Memainkan alat perkusi . frasa.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.

2.Kaunter lagu 1. 2. Mengimprovisasi corak irama dari lagu “If You’re Happy” 25 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu . PERSEPSI ESTETIK 1.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental: .2 (a) Aras 1 Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not.melodi PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 3.2.Corak irama .2.2. 3.2. 2.2 MELODI 1.3 (a) Aras 3 Memainkan lagu melebihi 8 bar yang pelbagai meter dengan lancar. betul dan berekspresi. PENGALAMAN MUZIKAL 2. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. 1.Harmoni .3 (a) Aras 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. nipis.3 Tekstur Deskripsi tekstur tebal.1 Menyanyi Pic. Lagu: Sejahtera Malaysia Ensemble Melaka 1.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. EKSPRESI KREATIF 3.2 PENGALAMAN MUZIK 2. 2. Menggabungjalinkan aktiviti rekoder dengan permainan alat perkusi dengan iringan kibod. Menyanyi secara solo / kumpulan. 39 40 3. 38 2.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif : .dinamik. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Ensemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid.tempo.2.

Lapisan suara .2 (a) Aras 3 Membanding beza jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai. 26 .2.2 Harmoni . PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi : .2. PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 MELODI 1.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik. 1.Ostinato melodi 2. tempo.2 (a) Aras 3 Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru. 3. Lagu: Anak Burung Baniong It’s A Small World | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 3. 2. mud 1.Pic. Menyanyikan korus dan rangkap lagu “It’s A Small World” untuk merasai lapisan suara.2. 1. Menyanyi lagu secara solo/kumpulan. dinamik.2 PENGALAMAN MUZIK 2. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu It’s A Small World untuk merasai jenis lapisan suara. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru. Lagu: If You’re Happu Improvisasi Melodi & Pic 41 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2.

27 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful