AKTIVITI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE PCK 1 TAJUK : PERUBAHAN TENAGA

Tujuan : Untuk menyiasat perubahan tenaga.

1. Jalankan aktiviti-aktiviti di bawah :

i.

Hidupkan suis lampu meja Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya apabila suis lampu dihidupkan. Tenaga elektrik Tenaga cahaya

ii.

Menyalakan lilin Melalui sumber api lilin, tenaga kimia bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga kimia Tenaga haba + Tenaga Cahaya

iii.

Menghidupkan kalkulator tenaga solar Tenaga solar bertukar kepada tenaga elektrik seterusnya tenaga cahaya. Tenaga solar Tenaga elektrik Tenaga Cahaya

iv.

Memasukkan dua bateri ke dalam permainan kereta dan hidupkan suis Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik seterusnya berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga kinetik

Di akhir aktiviti-aktiviti ini. jawab soalan-soalan tersebut : a. b. Di bahagian manakah pada Kurikulum Sekolah Rendah diajar berkaitan dengan tajuk ini? Tahap : 2 Tahun : 5 Bidang :Menyiasat Daya dan Tenaga . tenaga keupayaan dihasilkan. ia tidak hilang. Kita menukarkan ia dari satu bentuk ke bentuk yang lain.v. Apabila kita menggunakan tenaga. Memerhati telefon berdering Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga bunyi. Menegangkan tali getah Apabila tali getah ditegangkan. saya dapati bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. apabila tali getah dilepaskan akan menghasilkan tenaga kinetik kerana tali getah bergerak atau terbang ke arah lain. tenaga kinetik dan lain-lain lagi. Kemudian. Dalam aktiviti harian. Apakah yang dapat dipelajari daripada aktiviti ini? Melalui aktiviti ini. Tenaga keupayaan Tenaga kinetik vi. Tenaga elektrik Tenaga bunyi 2.Tenaga bertukar bentuk atau mengalami transformasi bentuk. pertukaran tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain akan melibatkan kehilangan tenaga. Sebahagian daripada tenaga hilang sebagai tenaga haba. Tenaga juga mempunyai banyak jenis seperti tenaga keupayaan.

d.c. Guru perlu memastikan eksperimen dijalankan dengan betul. Saya akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Kemudian. Aktiviti ini akan dilakukan pada awal pengajaran untuk mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk ini. saya akan menggunakan beberapa aktiviti seperti yang dicadangkan untuk mengajar mengenai tajuk ini. Contoh aktiviti ialah memerhati perubahan tenaga pada lilin. Bincangkan bagaimana kamu boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Setiap aktiviti akan dilakukan di dalam kumpulan. . Guru juga sebagai pembina teori dan penyelesai masalah dimana boleh dirujuk oleh pelajar. selepas melakukan aktiviti murid akan melakukan perbincangan sesama mereka dengan tunjuk ajar guru. Apakah peranan guru dalam praktikal diatas. Guru berperanan sebagai fasilitator dan pembimbing dimana guru perlu untuk memerhati segala perjalanan semasa eksperimen itu dijalankan. lampu dan tali getah yang ditegangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful