NICMKS1

PAGE NO.: 1
------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA,2013
MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I
( LIST IN ROLLNO. ORDER )

(RE-EXAM)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1 1203000294 KISHORI LAL
9
40.50 DA
2 1203000325 PRIYANKA KUMAR
9
100.00 AD
3 1203000380 VIKRAM SINGH
9
75.25 AD
4 1203000426 PRAVEEN KUMAR
9
49.50 AD
5 1203000465 ANCHAL VERMA
9
87.75 ABCD
6 1203000518 SANDEEP MALIK
9
113.75 ADCB
7 1203000725 ANUBHAV SHARMA
9
59.75 CABD
8 1203000804 VINITA
9
41.25 A
9 1203000922 POORNIMA DUTT THAKUR
2
79.25 CBAD
10 1203001231 AJEET KUMAR
6
25.75 ABCD
11 1203001508 DIXIT SHARMA
9
62.50 CADB
12 1203001702 DEEPIKA NEGI
9
71.25 ADCB
13 1203001732 ANSHUL SOOD
9
73.75 CDAB
14 1203001789 SAROJ KUMAR
2
66.50 CADB
15 1203002184 RAVI DUTT
9
54.25 BACD
16 1203002225 ANITA THAPA
9
42.50 AD
17 1203002528 CHHABINDER SINGH
1
30.75 B
18 1203002676 MUKTA SHARMA
9
62.25 CADB
19 1203002806 PREETI
9
50.00 B
20 1203002995 DEEPAK BHOTKA
9
58.50 BADC
21 1203003122 RAKHI VERMA
9
55.00 A
22 1203003455 VIVEK THAKUR
9
82.75 DA
23 1203003690 MEENU * NI
9
12.25 ABCD
24 1203003831 NITIKA SHARMA
9
62.25 ADCB
25 1203003936 DIMPLE KALSI
2
56.50 CADB
26 1203004332 AJAY KUMAR YADAV
6
30.75 AD
27 1203004563 MANDEEP KAUR
1
30.00 A
28 1203004629 JASMER SINGH
1
21.75 AD
29 1203005341 SEEMA NAUTIYAL
9
76.50 DACB
30 1203005381 JASVIR KAUR
1
41.75 AD
31 1203005796 PRIYANKA KUMARI
9
50.50 CD
32 1203006473 ARWINDER KAUR
9
50.50 BADC
33 1203006901 JASMEEN KAUR
9
47.00 ABDC
34 1203007194 RANJEET SINGH
1
18.00 AD
35 1203007689 VEERPAL KAUR
9
26.50 AD
36 1203007840 BIRENDRA SINGH
6
58.50 AD
37 1203008101 KARAN PAL SINGH
6
72.50 ABCD
38 1203008263 SANDEEP
9
73.75 A
39 1203008362 MANISH KUMAR
6
84.00 AD
40 1203008417 ANSHULA SHARMA
9
53.25 CABD
41 1203008562 SANGITTA PATHANIA
9
52.50 CABD
42 1203008675 BIRI SINGH
9
46.00 BACD
Page 1

NICMKS1
43
44
45
46
47
48
49
50

1203008762
1203008785
1203008816
1203009384
1203009590
1203010156
1203010168
1203010195

AVINASH
GURINDER KAUR
SATNAM
PURNIMA CHAUHAN
TEK SINGH
KUMARI DEEPIKA
ANIL KUMAR
GUNJAN SOOD

9
9
6
9
1
9
9
9

74.75
89.50
59.75
63.50
31.75
36.50
121.75
53.50

A
ADCB
AD
C
AD
AD
AD
CABD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 2
------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA,2013
MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I
( LIST IN ROLLNO. ORDER )

(RE-EXAM)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
51 1203010237 PREM SINGH
9
82.75 DA
52 1203010370 GAGAN
9
39.50 BAD
53 1203011122 PARAMJEET
9
63.25 AD
54 1203011295 PREETI GUPTA
9
74.75 ABCD
55 1203011834 ANIL KUMAR
1
49.50 DA
56 1203011861 JAGSEER SINGH
9
56.50 AD
57 1203012030 SAPNA DEVI
9
41.75 ADBC
58 1203012036 SUNIT KUM*
1
49.50 DA
59 2201000012 ROBERT ZARZOLIEN
2
64.75 AD
60 2201000026 PRIYANKA ARORA
9
61.75 BAD
61 2201000078 GOVIND NARAYAN PANDEY
9
94.75 AD
62 2201000144 VINAYAK SHARMA
9
89.25 AD
63 2201000147 RAJ KISHOR
1
105.50 BDA
64 2201000180 PANKAJ KHAIRWAL
1
84.00 BAD
65 2201000200 RITU SHARMA
9
96.25 AD
66 2201000203 RISHI SACHDEVA
9
101.75 AD
67 2201000204 OM PRAKASH VERMA
6
82.00 ADCB
68 2201000217 RUCHI SHARMA
9
85.75 AD
69 2201000233 LALIT KUMAR
1
71.50 DA
70 2201000378 RITU
9
46.25 ABCD
71 2201000381 GOPAL RATHI
9
60.50 ADBC
72 2201000402 KAWAL JEET SINGH
9
65.25 BADC
73 2201000414 AMIT KUMAR
9
66.00 AD
74 2201000428 SWATI GUPTA
9
69.25 ABD
75 2201000449 AMRESH KUMAR
1
75.25 ADBC
76 2201000475 ABRAR ALI
9
62.75 ADBC
77 2201000492 RAJEEV KUMAR
1
74.50 AD
78 2201000522 GAUR* KUMAR
9
58.75 DA
79 2201000529 RAVIN KUMAR
1
38.75 DA
Page 2

NICMKS1
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2201000553
2201000560
2201000581
2201000606
2201000611
2201000612
2201000644
2201000659
2201000689
2201000783
2201000836
2201000969
2201000993
2201001001
2201001081
2201001105
2201001141
2201001173
2201001208
2201001231
2201001248

NITIN SHARMA
SURAJ BHAN
NISHA
EL WILLIAM VAIPHEI
MANOJ KUMAR
NEHA MITTAL
MEGHA BARGOTRA
RUPESH KISHORE
MOUSUMI PAL
PAWAN KUMAR
VAIBHAV
KUMAR PUNIT
ASHISH KUMAR
HARI PRAKASH TIWARI
KULDEEP SINGH
V MALINI
LALITA
R RAVI CHANDRAN
ANSHITA ARORA
NARENDER KUMAR
VIPUL KUMAR

9
6
9
2
1
9
1
1
9
9
9
9
1
9
1
9
1
1
9
2
9

52.25
73.25
81.50
53.25
66.75
65.75
93.50
60.50
42.50
119.00
104.25
100.00
60.25
64.50
90.25
103.50
36.25
42.50
104.00
38.25
108.75

ADCB
ADBC
A
AD
BAD
BADC
ADBC
AD
AB
AD
AD
ADBC
AD
AD
AD
AD
ABDC
AD
AD
AD
DA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 3
------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA,2013
MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I
( LIST IN ROLLNO. ORDER )

(RE-EXAM)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
101 2201001313 RAVINDER PAL
6
64.50 DA
102 2201001319 DIVYA JUYAL
9
96.75 AD
103 2201001339 GEETA DEVI
9
76.00 AD
104 2201001343 PRAGATI ARYA
1
61.50 AD
105 2201001353 VANDANA KUMARI YADAV
6
42.25 ABD
106 2201001369 DINESH KUMAR
6
54.75 DA
107 2201001372 ANUJ KUMAR
1
40.25 BA
108 2201001374 SALONI CHAWLA
9
28.75 AD
109 2201001412 DINESH
6
50.50 AD
110 2201001428 SARITA
1
49.50 AD
111 2201001439 SHRUTIKULSHRESTHA
9
76.75 CADB
112 2201001483 SWAPAN KUMAR DHADWAL
9
103.00 DA
113 2201001528 ARCHANA KAIM
B
1
60.00 ABCD
114 2201001541 SHYAM SUNDER SINGH
9
63.25 DA
115 2201001548 PREETJ SOLANKI
9
95.25 AD
116 2201001621 PREETI
9
102.50 AD
Page 3

NICMKS1
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

2201001623
2201001636
2201001680
2201001706
2201001714
2201001723
2201001724
2201001752
2201001758
2201001771
2201001781
2201001789
2201001867
2201001869
2201001883
2201001956
2201002014
2201002021
2201002089
2201002092
2201002155
2201002161
2201002326
2201002347
2201002362
2201002377
2201002382
2201002439
2201002515
2201002575
2201002579
2201002644
2201002697
2201002723

POOJA PANDEY
DEEPAK
MUNISH KUMAR
SHIKHA SHARMA
KULDEEP KUMAR
SONU SHARMA
ASHOK
ANNA MAHARANA
YOGESH KUMAR
RUCHI
H
NEHA GULATI
PRAMOD PASWAN
AMIT KUMAR
JITENDER
KEWAL KRISHAN
PRIYANKA KAPKOTI
SADHNA
ARVIND KUMAR
ISHA SONI
ANIL KUMAR
SUNNY SULANIYA
EKTA KHURANA
SUMEET KUMAR
POOJA MANAV
MALANTHUI KAMSON
MEENAKSHI RANI
PRASHANT KUMAR PATHAK
DEVENDAR KUMAR
PRADEEP KUMAR
APAR ANAND
JITENDER SINGH MEENA
POOJA YADAV
BRIJESH KUMAR
JAI BHAGWAN

9
9
6
9
1
6
1
9
1
9
9
1
6
9
1
1
1
1
9
6
1
9
1
9
2
1
9
1
1
9
2
6
1
1

4

96.00
80.25
77.00
92.25
57.25
71.25
88.75
58.00
55.75
116.50
72.50
70.00
80.50
102.75
28.50
58.25
93.50
55.75
109.25
70.75
72.75
89.75
62.00
77.00
84.75
45.00
21.00
47.75
56.75
60.25
67.50
97.75
37.00
69.50

ABD
AD
ADBC
CAD
AD
BA
DA
AD
A
AD
AB
BA
AD
AD
ABD
AD
ABD
ADC
AD
A
A
AD
A
DA
AC
DABC
C
AD
AD
ADCB
BAD
A
A
DA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 4
------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA,2013
MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I
( LIST IN ROLLNO. ORDER )

(RE-EXAM)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
151 2201002737 PARUL KUMARI
9
73.25 AD
152 2201002793 POOJA VERMA
1
39.00 AD
153 2201002825 DHEERAJ KUMAR MEHRDA
1
68.50 AD
Page 4

NICMKS1
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

2201002828
2201002837
2201002885
2201002906
2201002930
2201002957
2201003013
2201003014
2201003037
2201003096
2201003099
2201003148
2201003160
2201003170
2201003185
2201003221
2201003261
2201003287
2201003301
2201003311
2201003333
2201003347
2201003366
2201003385
2201003444
2201003490
2201003503
2201003592
2201003612
2201003665
2201003726
2201003792
2201003798
2201003836
2201003919
2201003961
2201004009
2201004024
2201004045
2201004054
2201004058
2201004143
2201004145
2201004198
2201004282
2201004353
2201004380

KUNAL KANKARBAR
ROCKEY NGADE
AVINASH
PARTIBHA RANI
VIKRAM DUTT
AVINASH
SURYAKANT UNIYAL
ASHWANI
HIMADREE DAS
ANJALI SINGH
NEERAJ KUMAR
SHASHWAT KUMAR
ARVIND
KIRAN GUPTA
VIKAS RAJPUT
YENGKHOM RAHUL SINGH
AMJAD KHAN
MADHURI LAV
VISHWADEEPAK BALAJI
MONIKA JAYANT
SAROJ KUMAR
RAVI KUMAR TOMAR
SHAILENDRA CHANDRA
RAJESH
RAJ DEEP PAL
RAVI KUMAR
DINESH KUMAR
BHUVNESH
PANKAJ GAHLAWAT
VIKRANT
CHARU SINGHAL
SAURAV CHAUDHARY
RAHUL
ROHIT KUMAR
AMRENDRA KUMAR
SOURABH KUMAR
PARDEEP KUMAR
GAJANAND
DEEPSHIKHA SINGH
ANKIT SHARMA
BRIJESH SHANKAR VISHWAKARM
MANISH DEV
MANISHA RANI
JYOTI JOSHI
KUMAR MANISH
RAM KRISHNA JAYASWAL
PREM SHANKAR

2
2
6
6
6
1
9
1
1
6
1
6
1
9
6
1
6
9
9
1
1
9
1
6
6
9
6
9
9
9
9
1
1
1
6
6
9
1
6
9
1
1
1
9
9
6
1

52.00
81.75
79.50
91.25
81.75
64.50
50.50
68.50
41.50
82.25
55.00
78.00
92.25
71.25
113.50
50.75
74.50
76.50
44.75
54.25
33.75
78.50
106.25
47.75
66.25
43.25
102.50
105.00
126.00
119.75
45.00
111.00
107.50
66.25
64.75
86.00
41.75
68.25
63.00
40.00
63.50
67.00
48.00
103.50
70.00
103.75
11.25

DA
CABD
AD
ADBC
ADCB
AD
DA
ADBC
AD
AB
DA
DA
ACBD
CA
AD
ADCB
AD
AB
DA
ABCD
ADCB
CDA
CDA
ABDC
DAC
DACB
DBA
AD
ADBC
DA
AD
A
DA
AD
DA
DABC
ACDB
DA
AD
BAD
ADB
AD
ABCD
AD
CAD
AD
ABCD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Page 5

75 BAD 221 2201005319 NEHA 9 22.00 ADB 232 2201005892 MOHD SHANU 9 81.00 BAD 239 2201006250 VIJENDER KUMAR 1 39.00 ADB 210 2201004680 DINESH KUMAR 1 19. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 DCBA 218 2201005096 RACHNA ASWAL 9 66.75 AD 228 2201005591 SUNNY CHAUHAN 1 93.: 5 ------COMBINED RECTT.50 AD 208 2201004656 YAMINI PAL 6 38.25 ADBC 205 2201004528 SONIA VERMA 6 81.75 ADBC 235 2201006089 RAJ KUMAR 1 81.25 ABD 219 2201005161 AJAY PRAKASH 1 78.75 AD 224 2201005430 GUNJAN RANI 9 91.25 ADBC 236 2201006180 SUMIT KUMAR 1 88.75 AD 202 2201004453 PREETI 9 67.50 ACD 214 2201004882 CHAND SINGH 9 3 87.75 AD 231 2201005877 VIKAS KUMAR 1 40.75 CADB 206 2201004578 NEHA KAUSHIK 9 81.25 ABD 237 2201006187 NAND KUMAR 9 3 57.50 AD 212 2201004828 GAURAV KUMAR 1 59.25 DA 220 2201005183 JAGAT SINGH BISHT 9 88.75 ADBC 215 2201004916 SANDEEP KUMAR SHARMA 9 88.25 ADCB 204 2201004523 ROHIT SINGH 9 107.25 D 211 2201004764 CHITRA GAUR 9 91.25 AD 225 2201005470 AATMA PRAKASH JHA 9 49.25 ABCD 222 2201005370 ARVIND 9 68.NICMKS1 PAGE NO.50 ABDC 233 2201005924 JOGINDER KUMAR 6 54.50 AD 230 2201005744 SURINDER KAUR 6 44.50 AD 226 2201005509 ABHISHEK KUMAR TRIPATHI 9 91.25 CB 217 2201004993 RAVI KUMAR SHAH 6 48.50 AD 238 2201006199 VIKRAM 1 60.25 B 213 2201004856 JOGINDER 9 38.25 ACDB 223 2201005428 AJAY JAYENT 1 66.25 CADB 227 2201005547 SUPRIYA BHARTI 6 75.00 AD 240 2201006299 PRIYANKA CHOUHAN 1 39.50 BAD 229 2201005617 SWATI ASWAL 9 57.00 ACD 209 2201004671 MAHESH 6 76.00 CABD 203 2201004469 YASHPAL 1 4 76.25 BAD Page 6 .50 DA 216 2201004979 DHEERAJ KUMAR 1 69.75 ADCB 234 2201006031 DEVESH PAREWA 1 68.75 AD 207 2201004652 ANU NEGI 9 83. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 201 2201004400 ANNU BALA 9 73.75 DACB 241 2201006382 KM KOMAL YADAV 6 42.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.

00 ADBC 268 2201007800 RAJESH KUMAR BALMIKI 1 69.25 31.75 45.25 56.00 67.75 AD 262 2201007400 PURNIMA PRAKASH 9 55.00 BADC 257 2201007049 SANDEEP SAGAR 1 75.75 CDAB Page 7 .: 6 ------COMBINED RECTT.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 CABD 255 2201007021 C R SIVAPRADHA 9 130.00 AD 264 2201007466 ISHAN MEHTA 9 86.NICMKS1 242 243 244 245 246 247 248 249 250 2201006387 2201006400 2201006409 2201006524 2201006529 2201006762 2201006783 2201006786 2201006795 ADITYA KUMAR HARMANDER SINGH AMITENDRA KUMAR TARUN KUMAR TYAGI PREETI KATARIA RAVI NIKHIL PAHWA DIVYA GOREY AVISHANT KUMAR SINGH 9 1 9 9 1 1 9 9 1 102.75 DA 277 2201008244 KESHAV PRASAD 6 128.75 CBAD 261 2201007360 YASHVEER SINGH 9 118.25 DAC 258 2201007072 VINEETA KUMARI 9 73.75 ADBC 259 2201007077 MANINDER 6 107.00 AD 278 2201008320 YOGENDRA KUMAR BHARTI 1 84.25 102.25 ACD 256 2201007036 AMAN SHARMA 9 86.75 BADC 253 2201006818 HANSA KAIN 1 30.00 AD 252 2201006811 YOGITA YADAV 9 56.50 73.50 BAD 273 2201008118 PREETI 9 49.25 DACB 260 2201007315 SATISH KUMAR 9 36.50 DA 265 2201007471 PREETI KADAM 1 90.00 69.75 DA 254 2201006964 KUNIND KUMAR 9 56.75 AD DA AD AD DABC ABCD BADC A AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 ADB 272 2201008079 NEHAGULATI 9 45.75 ADC 274 2201008129 SUMIT KUMAR DAHIYA 9 65.50 ADCB 271 2201007970 SONAM MALHOTRA 9 53.25 AD 263 2201007425 VARUN VIG 9 93.50 AD 276 2201008234 SWATI 9 63.25 A 269 2201007882 PREMWATI 6 36. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 251 2201006799 ASHWANI KUMAR 6 112.75 119.75 ADBC 275 2201008140 WASEEM MOH*MMED 6 87.25 AD 267 2201007795 NIRANJAN KUMAR 9 77. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 ABCD 270 2201007957 VIBHANSHU SHAMI 1 23.00 DBA 266 2201007707 DEEPTI 1 105.

25 54.25 BAD Page 8 .50 74.75 AD 315 2201010137 SANJAY KUMAR MISHRA 9 67.00 57.00 50. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 301 2201009571 VANDANA KUMARI 1 48.00 45.50 AD 304 2201009748 PQQJA PAWAR 1 50.50 DA 305 2201009784 SURENDRA PAL SINGH PATEL 1 35.75 AD 310 2201009986 KSHETRIMAYUM BASANTA SINGH 1 73.25 103.00 ADCB 302 2201009576 RENU BISHT 9 61.50 ADBC 308 2201009943 KANISHA PANDEY 9 88.75 71.50 26.25 DABC 307 2201009894 SHAKTI SINGH 2 48.25 AD 311 2201010010 JYOTI 1 64.25 55.25 100.75 50.NICMKS1 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 2201008394 2201008407 2201008432 2201008553 2201008567 2201008700 2201008758 2201008900 2201008919 2201008955 2201009011 2201009065 2201009174 2201009241 2201009242 2201009327 2201009426 2201009444 2201009501 2201009535 2201009537 2201009565 PARVEEN KUMAR SANGEETA RANJEET DUSHYANT SUNITA KANCHAN BHATT SANGEETA PANWAR NIDHI SHARMA MANISH KUMAR VIDYANAND JHA ANJALI RAI KAMLA RAWAT SAMUDRA GUPTA MALL RAMESH CHANDER MALIK VIKAS KUMAR JHA JAI PRAKASH JYOTSANA YADAV MEENAKSHI PAL DURJAN SINGH DILIP PANDEY PREETI GUPTA NEHA RAJPUT 9 6 9 9 1 9 9 9 1 9 9 6 9 9 9 1 6 9 1 9 9 1 3 89.50 AD 306 2201009886 SUMIT 1 107.00 AD 303 2201009696 MUKESH CHAUHAN 6 45.00 90.00 A 312 2201010044 SANTIKESHOR SAPAM 6 81.50 AD 309 2201009979 SHUBHAM 6 93.: 7 ------COMBINED RECTT.25 17.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 36.50 62.25 114.00 AD 314 2201010130 ROHIT CHAUDHARY 9 58. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 51.50 88.00 59.75 DAB ADCB DA AD A ABCD BAD A CADB AD AD AD CAD DA ABD AD AD AD ADCB CADB BDAC AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 57.75 ACDB 313 2201010066 HIMANI GUPTA 9 40.50 71.

50 AD Page 9 .25 75.: 8 ------COMBINED RECTT.75 46.75 63.25 41.75 71.50 AD AD ADBC AD ACDB DA AD AD CAD DAB CADB ADBC BDA ADCB ABDC BADC CA BADC AD AD ACDB AD BADC A BAD ACD AD A AB ABD AD AD AD ADBC DA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 81.00 93.50 116.50 86.75 22.50 63.00 65.50 63.25 95.00 66. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 44.50 36.25 111.00 69.50 AD 352 2201011653 SNEHLATA 9 55.75 63.75 10.50 79. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 351 2201011620 JYOTI KUMARI 6 56.25 103.25 112.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 49.25 88.25 73.00 81.NICMKS1 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 2201010172 2201010237 2201010300 2201010354 2201010356 2201010367 2201010379 2201010447 2201010460 2201010497 2201010536 2201010550 2201010567 2201010610 2201010653 2201010689 2201010692 2201010718 2201010754 2201010758 2201010791 2201010801 2201010850 2201010899 2201011022 2201011078 2201011147 2201011344 2201011387 2201011406 2201011476 2201011488 2201011505 2201011537 2201011540 KAUSHAL GARG JATIN BAJAJ PRAMOD KUMAR TALAN VIKAS DOHARY ASHISH CHAUHAN SALINI SINGH MOHIT NAGPAL VATIKA BHATNAGAR VIJAY KUMAR SHARMA SHWETA SINGHAL ABHA RANI SHEETAL DEVI RAVI RANA KAMEI ATHUIMEI MEHAK ARORA SHRIJANA VERMA RINKU ADITYA GAUTAM PRIYANKA RAI PREETIKA PANWAR JEET RAJ RENU CHAND PRIYANKA SHARMA PAWAN KUMAR BITIN KUMAR VIBHUTI SINGH BHARTI JAIN PAYAL CHAKRABORTY PRABHJOT VANDANA DUBEY VIJAY KUMAR THONGGOUMUNG ROHIT KUMAR NISHA SINGH ASHWANI KUMAR * 9 9 9 1 9 1 9 9 9 9 6 1 9 2 9 9 2 1 9 9 1 1 9 1 1 1 9 9 9 9 1 2 9 1 9 47.75 67.75 56.25 76.25 32.50 65.25 83.

75 113.00 93.00 99.00 78.00 119.50 51.75 71.00 54.25 71.00 58.25 53.75 63.75 39.25 73.50 35.00 44.25 41.00 58.NICMKS1 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 2201011709 2201011941 2201011942 2201011943 2201011997 2201012033 2201012074 2201012158 2201012214 2201012242 2201012265 2201012309 2201012340 2201012346 2201012356 2201012367 2201012444 2201012476 2201012482 2201012510 2201012563 2201012572 2201012627 2201012645 2201012686 2201012709 2201012711 2201012735 2201012752 2201012767 2201012793 2201012912 2201012919 2201012953 2201012985 2201013030 2201013096 2201013100 2201013126 2201013145 2201013159 2201013184 2201013219 2201013335 2201013390 2201013548 2201013609 2201013636 CHANDRA SHEKHAR ASHISH TOMAR POORNIMA SIROHI RITESH KUMAR SHRIVASTAVA DIMPLE SHALU SHARMA RUBBY NARESH KUMAR PUNYA PRAKASH RACHNA SHARMA RASHMI PANWAR VIKAS SHARMA SHOBHA SHIKHA KUMARI NITIN KUMAR KARAN GULATI ANU CHAUDHARY SUDESH KUMAR JANGRA SWETA BARNWAL JITENDER KASHYAP PRADEEP KUMAR BHUPINDER PAWAR SANDEEP JYOTI PRAKASH MAN MOHAN SINGH HARE RAM DIVYA PRAVEEN KUMAR VIJAY MUKESH KUMAR JHA AARTI GUPTA SHIVANGI SARASWAT GAURAV KUMAR RENU HARIT VERMA GURVINDER SINGH BHAVYA SHARMA PAWAN KUMAR KAMINI BHAWNA SINGH VIKAS SINGH CHAUHAN ANJALI DEEPAK KUMAR SARGAM MANOJ GAUTAM VINAY KUMAR PAWAN KUMAR SANJAY KUMAR SINGH 1 9 9 9 6 9 9 6 6 9 9 9 1 1 1 9 6 6 9 6 1 1 1 1 9 6 6 1 1 9 9 9 1 9 1 9 9 1 9 1 9 9 1 1 1 1 1 9 3 77.25 62.50 89.00 50.50 38.25 67.25 60.75 44.50 93.50 34.50 72.00 70.50 40.75 35.50 55.25 87.00 30.00 122.75 53.50 66.50 101.25 69.50 36.75 48.25 31.50 59.75 AD AD DA AD AD CA ACD A AD ABDC AD A ABD CA A A AD ADC ACDB ADCB ADCB AD ACBD CDAB DABC AD ABDC ADCB A AD DA CAD AD A ABCD ADBC ABD ABD A ABCD ABD ADBC AD AD DA AD ACD BAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 10 .25 73.00 50.00 30.00 78.

00 ADC 440 2201015570 MOHD IBRAHIM 6 76.25 AD 414 2201014299 KAMLA 9 29.00 CA 435 2201015363 SHRESTH MAHESHWARI 9 51.50 AD 424 2201014682 RITU KABTHIYAL 9 89.75 ABD 438 2201015534 SATYABHAMA SAHOO 6 83. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 ADBC 436 2201015472 MANISH MALHOTRA 9 107.50 BAD Page 11 .75 ADCB 407 2201014059 MANISHA SANGWAN 6 74.NICMKS1 PAGE NO.25 CDAB 410 2201014200 RAJENDER KUMAR 6 29.50 ACD 422 2201014626 RACHIYATA KAMBOJ 9 77.75 DA 418 2201014426 VISHAKHA 9 82.25 AD 434 2201015254 KOMAL DWIVEDI 9 91.75 A 420 2201014565 AMANDEEP SINGH 6 15.25 AD 404 2201013956 NIKHIL KUMAR BHADORIA 9 97.75 AD 413 2201014249 RAMANDEEP KAUR 9 49.75 A 433 2201015157 YOGESH 9 104.25 BAD 415 2201014316 RAVINDER KUMAR DEV 1 71.75 DABC 411 2201014233 POOJA 1 68.00 AD 412 2201014238 ROHIT KASHYAP 6 78.50 DBAC 406 2201013981 RASHMI SAINI 6 129.75 ADCB 419 2201014444 ADITYA VERMAN 6 55.00 AD 402 2201013775 NEHA KANWAL 9 84.25 AD 403 2201013858 RAVI YADAV 6 96.00 DA 437 2201015505 SILAS D 2 73.75 AD 423 2201014651 DINESH KUMAR BHOLA 1 59.50 AD 439 2201015535 PRIYA SAHDEV 9 73.50 AD 426 2201014784 POONAM YADAV 6 57.50 DABC 409 2201014170 PRASHANT KUMAR GUPTA 9 66.25 AD 432 2201015087 REKHA BISHT 9 44.00 AD 430 2201015043 NARESH KUMAR 1 45.00 CABD 417 2201014395 VARUN PRASAD 9 61.50 A 428 2201014896 LOKESH BHARDWAJ 9 63.25 ADCB 408 2201014134 SUNITA BAI MEENA 2 52.50 BA 421 2201014573 ISHANT WADHWA 9 38.50 DACB 416 2201014373 MONIKA AGGARWAL 9 80.25 A 431 2201015076 ANIL K MAR 9 3 58. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 401 2201013675 YOGESH RANA 9 76.00 BA 429 2201015004 RAKESH KUMAR 1 61.25 BADC 427 2201014809 RAKESH KUMAR PODDAR 6 44.25 AD 405 2201013975 RAKESH KUMAR CHAURASIA 6 114.: 9 ------COMBINED RECTT.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 ACDB 425 2201014690 LATIKA 9 79.

50 72.50 A 465 2201017347 PRAVESH MALIK 9 73.75 CBAD Page 12 .00 ABD 467 2201017709 VIKAS ANAND SHAKYA 1 61.00 ACD 468 2201017893 ROHIT TULI 9 74.75 ABCD 458 2201016909 MANJU 1 72.00 34.50 ABD 475 2201018398 PRADEEP GAUTAM 1 69.00 53.25 115.00 86.00 49.00 BAD 463 2201017332 KULDEEP SINGH 6 43.75 AD 470 2201018018 RITU 1 58.25 B 471 2201018126 INDU 9 40.: 10 ------COMBINED RECTT.25 BACD 459 2201016942 SHRUTI KAPOOR 9 57. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 451 2201016484 VIKAS KUMAR THAKUR 9 62.25 CBAD 477 2201018523 SHRUTI CHOUDHARY 1 46.00 DA 464 2201017334 CHITRANJAN SINGH 9 3 92. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 CADB 476 2201018437 GEETANJALI BISHT 9 88.25 35.50 A 461 2201017079 SIMMI 6 69.25 AD B CDAB ADCB DA AD A BDA DA ADB ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 A 454 2201016556 GOPAL JEE CHOUBEY 9 101.00 A D 460 2201016991 ANKIT DHOUNDIYAL 9 60.00 A 453 2201016532 SANDIP SINGH 1 63.75 50.25 AD 455 2201016634 MINAKSHI 6 58.25 DAB 469 2201017954 VISHAKHA PANT 9 93.50 AB 472 2201018131 HIMANSHU AGGARWAL 9 98.25 AD 452 2201016530 SANGEETA VERMA 9 29.75 DABC 466 2201017368 RAKESH KUMAR 1 30.00 ABD 456 2201016730 RAHUL KUMAR BAMBAL 1 81.50 59.75 AD 457 2201016835 HARENDRA SINGH 9 31.50 AD 473 2201018220 SAPNABISHT 9 56.NICMKS1 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 2201015769 2201015848 2201015904 2201016066 2201016067 2201016077 2201016209 2201016222 2201016275 2201016320 NEHA TYAGI SUNDER MOHAN DEEP KUMAR DIVYA KHANNA KAUSHAL SHARMA ANKIT CHAUHAN VIKRANT KUMAR RAJENDER SINGH ROHIT YADAV YAMINI RAJPUT 9 1 2 9 9 6 9 9 6 9 93.75 B 462 2201017158 KULDEEP SHARMA 9 38.50 ABDC 474 2201018384 DEEPAK MAKKAR 9 67.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.

00 51.50 63.25 BAD 503 2201021830 DEVENDRA PAL 6 79.00 94.25 81.25 DA 514 2201024861 YOGENDRA SINGH 1 59.50 39.NICMKS1 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 2201018596 2201018689 2201018716 2201018768 2201018810 2201018927 2201019034 2201019182 2201019211 2201019232 2201019285 2201019291 2201019304 2201019419 2201019644 2201019729 2201019764 2201019932 2201020372 2201020537 2201020968 2201021050 2201021119 ANIL KUMAR RAI SANJAY KUMAR GUPTA NAVNEET KUMAR SAHIBA MALIK ASHISH BANKA JAY PRAKASH TIWARI PANKAJ KUMAR UPADHYAY GAURAV KUMAR ABDUL NASIR AMIT KUMAR RUCHI NEHA *JPUT JACOB POOCHAKKATTIL TEJVIR SOURAV KUMAR JYOTI SANDEEP MASIH GILL SURAJ SHARMA NAVEEN KUMAR ANKUR JAIN KANCHAN SINGH BABLI KUMAR RAVI KANT 9 6 1 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 1 1 6 9 9 6 9 1 1 6 3 3 59.50 47.25 DA 513 2201024341 VIBHU SINGH 9 84.: 11 ------COMBINED RECTT.25 96. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 501 2201021665 KAMAL SINGH 1 75.25 BADC 510 2201023092 SUMIT KUMAR 1 7.50 CAD 502 2201021789 ANKIT SAXENA 9 43.25 A 505 2201022439 PREETI KASHYAP 6 27.00 BAD 506 2201022504 NEHA GAUR 9 61.50 29.50 50.50 CAD 504 2201022157 JITENDRA KUMAR 6 29.25 AD 508 2201022700 NISHA KAUSHIK 9 72.50 52.50 BA 512 2201024289 AJAY KUMAR SHARMA 9 36.75 72.75 66.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 64.25 70.75 96.75 64.50 ADCB Page 13 .50 96.00 A 511 2201023861 DHARAMVATI 6 39. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 DA BA ACD DACB D DA ACD AD BAD BDAC DABC CAD CDAB DA ABCD DA BAD DA AD DABC CABD ABCD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 68.25 AD 509 2201022895 NISHA 1 38.50 39.00 64.25 AD 507 2201022693 SATENDRA SINGH TOMAR 9 3 5 83.00 50.50 39.

25 53. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 551 2201058824 SOURAV SINGH PUNDIR 9 68.75 84.00 84.50 79.00 55.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 58.75 29.50 30.50 BADC Page 14 .75 73.75 71.25 81.50 76.00 71.: 12 ------COMBINED RECTT.00 41.75 A AD ACD AD AD AD AD DA CA ABCD DA ABD DA DA ADBC DA DABC D AD ACDB ABCD ACD AD ADBC AD A AD ABD DA A ACD AD DABC ABD AD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 50.75 62.50 82.50 67.25 55.25 31.75 42.25 52.75 110.NICMKS1 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 2201025666 2201026070 2201026117 2201026154 2201026286 2201027099 2201027945 2201028740 2201029693 2201030898 2201032197 2201032409 2201033122 2201034932 2201035028 2201035742 2201039646 2201040816 2201041353 2201041860 2201042470 2201042685 2201042740 2201046584 2201046938 2201047062 2201048177 2201048224 2201048474 2201050508 2201052711 2201052984 2201053900 2201056152 2201057169 2201057306 MOHAMMAD MUBARIK ANIL KUMAR PRIYANKA UPADHAYAY DURGESH SHARMA SURENDRA SINGH GAUTAM MANESH DUHOON KESHAV CHAUHAN SIDDHARTHA CHOUDHARY RAHUL KUMAR KU ANJU PANKAJ KUMAR DEEPIKA TOMER SANTOSH LAL SARASWAT RAJ KUMAR SHUBH NARAYAN SHARMA ANKUR MALIK GHANSHYAM SINGH BHAKUNI RUBINA LITIL MALIK RAHUL KUMAR PURI NARESH KUMAR YADAV MOHIT MALIK SUNIL KUMAR VISHNU KUMAR RAHUL YADAV SHISHPALSINGH SUDARSHAN SINGH NEGI ANKIT KUMAR VIKAL KUMAR NARESH KUMAR ROHIT DHAKA VISHAL JUNEJA RAVINDRA KUMAR PARAS SHARMA SURENDRA KUMAR YADAV SHIKHA 9 6 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 6 9 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45.25 60.00 56.00 53. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 80.75 27.25 43.00 64.75 66.00 72.75 53.00 55.50 103.

50 71.75 32.75 71.00 53.75 87.25 70.25 82.75 30.50 17.25 35.25 76.00 51.50 41.50 66.75 28.00 78.25 53.75 31.00 62.75 42.75 114.25 66.25 68.75 50.25 32.25 37.25 37.75 63.25 49.00 35.50 67.50 80.50 61.50 74.50 54.NICMKS1 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 2201059133 2201060335 2201060672 2201061419 2201061658 2201061764 2201062080 2201062221 2201062381 2201062608 2201063860 2201063917 2201064205 2201064211 2201065355 2201067089 2201068159 2201068598 2201070588 2201072690 2201072980 2201073570 2201074588 2201076069 2201076108 2201077076 2201077111 2201078263 2201078347 2201079780 2201079912 2201080057 2201080104 2201080132 2201081683 2201082587 2201083270 2201083777 2201083850 2201084380 2201085482 2201087425 2201088160 2201088226 2201088256 2201089719 2201091478 2201091851 2201091865 AMIT RASHMI VIJAY KUMAR SHARMA ABHISHEK KUMAR MADDHESHIYA AKHILESH KUMAR VARUN CHAUDHARY INAM ALI RAMNIVAS DHRUV SINGH YESH DEV SINGH JANARDHAN HEMCHAND PUSHPENDRA KUMAR PRIYANKA TOMAR SAGAR CHAND VIKAS RANA ARCHANA ABHISHEK MALIK NISHAGURJAR KRISHAN KUMAR TARA KANTA RAY GAURAV KUMAR MONIKA CHAUDHARY PANKAJ KUMAR SHARMA PANKAJ SOLANKI AASHEESH KUMAR SHUBHAM SHARMA NEELU DARSHANJEET SINGH HARPRAKASH TARUN KUMAR ARVIND SINGH SHUSHANT SHUKLA AMIT DHAKA TARKESHWAR NATH VANDANA HIMANSHU SAGAR JAWLA HARI KISHAN VANDANA HARISH TOMAR SURBHI GUPTA SUKESH CHANDRA HITESH KUMAR PRAVEEN KUMAR MOHIT KUMAR SHARMA SUMIT ATRI ANKIT GIRI KAVINDER 6 6 9 6 6 9 6 9 9 9 9 6 9 9 1 6 6 9 6 6 9 1 6 9 9 6 9 1 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98.50 77.50 37.50 59.50 84.75 48.50 31.00 44.50 46.25 62.75 27.50 39.25 45.50 AD CAD AD BADC ADC AD ADBC DA A BACD B B AD AB CADB ADB ABCD CBAD CAD DABC DA A ABD AD AD BACD AD AD ABCD CDAB CDA A A DA AD CAD DABC AD AD AD ABDC AC AD ABD CADB ABCD AD AD DA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 15 .50 63.

25 AD 631 2201099317 VIKASH KUMAR 9 64.25 AD 622 2201096963 RITU SINGH 9 89.75 AB 613 2201094989 BEENA KUMARI 6 32.75 ABCD 639 2201102033 RAVIKANT SHARMA 9 131.00 AD Page 16 .00 DA 626 2201097789 RAKESH 6 91.25 CD 617 2201095426 ASHOK 9 20.00 DACB 607 2201093546 KARAN SINGH 9 50.50 CAD 619 2201096068 KISHORE 6 37.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 AD 612 2201094962 RAKESH 9 14.50 AD 606 2201093310 AJAY YADAV 6 80.75 A 605 2201092871 MONIKA 9 56.00 CDAB 615 2201095218 UMED SINGH 9 91.50 CA 614 2201095209 ASHOK KUMAR 1 45.00 A 624 2201097184 VIKAS HOODA 9 105.50 AD 609 2201094653 PARDEEP KUMAR 9 99.00 AD 602 2201092021 JITENDER PAL 9 62.50 B 603 2201092785 BIJENDER SINGH 6 111.75 ABDC 637 2201101300 ASHWANI MALIK 9 72.25 A 610 2201094670 AJAY 1 30.50 BAD 633 2201099639 NAVEEN JAIN 9 121.25 ADB 625 2201097384 RITU 1 32.: 13 ------COMBINED RECTT.25 A 630 2201098866 VIPIN KUMAR 6 53.75 CD 632 2201099349 MANISH KUMAR GUPTA 9 41.75 B 621 2201096906 BHALE RAM 9 127.50 AD 611 2201094956 POONAM DEVI 1 68.00 AD 628 2201098172 PREETSINGH 9 33.25 ADBC 616 2201095284 SUNIL KUMAR 6 46.25 CDA 623 2201097110 KAMLESH KUMAR RAI 6 3 51.75 A 629 2201098550 YOGESH KUMAR 9 83.50 ABDC 638 2201101617 SUNIL KUMAR 9 43.50 AD 634 2201100196 RANJAN SHARMA 9 62. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 601 2201091901 ARUN KUMAR 9 63.75 DA 604 2201092857 ABHINAV 9 82.75 AD 618 2201095468 KRISHAN PAL 6 23.NICMKS1 PAGE NO.00 ABCD 635 2201100340 VIKAS SINGH TO AR 9 37. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 BAD 620 2201096543 PREMCHAND 9 49.25 AD 608 2201093730 VIKASH 9 113.50 AD 627 2201097800 ASHOK 6 82.25 AD 636 2201100576 DEEPSHIKHA TOMAR 9 57.

25 57.75 AC 653 2201106074 SAURABH MATHUR 9 44. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 107.75 AD 652 2201105974 PRADEEP 6 72.00 BAD 672 2201108638 RAJNI 9 107.00 A 670 2201108332 DEEPAK 9 47.00 48.75 ADBC 654 2201106091 RAVI CHOUDHARY 6 84.00 39.50 AD 659 2201106519 PANKAJ KUMAR MISHRA 9 85.75 B 675 2201109322 NISHA SHOKEEN 9 35.50 AD 662 2201107079 RAVINDER KUMAR 9 80.75 80.75 AD 669 2201108302 MANMOHAN SINGH RANA 9 99.75 AD 668 2201108211 KAMLA 9 83.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 A Page 17 .75 AD 666 2201107851 SNEHA 6 36.50 45.25 69.50 40.50 71.50 AD 658 2201106513 GUNJAN TIWARI 9 109.: 14 ------COMBINED RECTT.00 ABCD 665 2201107555 DEVENDER RAWAT 9 56.00 BA 667 2201108027 SONAM KASHYAP 6 64.75 ADBC 664 2201107203 CHETAN ANAND 1 64.75 AD 673 2201109021 RAZIA 6 33. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 651 2201105961 TARUN KUMAR SARKAR 9 111.75 BDAC 663 2201107187 SANGITA BARUAH 6 28.50 D BADC AD CAD ACDB A AD ADBC AD AD CAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.NICMKS1 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 2201102798 2201102938 2201103016 2201103206 2201103240 2201103252 2201103309 2201103647 2201104301 2201105542 2201105839 JOGENDER KULDEEP PARDEEP KUMAR SUDHIR KUMAR NEHA YOGE*H KUMAR JAI DUTT ARPIT KUMAR TEOTIA ANUJ KUMAR ASIF RAAJ GAURAV 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 6 45.25 48.50 ADB 657 2201106409 KSHITIJ LAMBA 9 67.00 AD 674 2201109083 BHARAT UJINWAL 1 46.25 B 661 2201106973 SHAKTI KISHOR SINGH SIGAR 6 62.00 ADBC 660 2201106633 BHARAT GUPTA 9 56.50 AD 656 2201106398 SARVESH KUMAR PATHAK 9 91.75 ADBC 676 2201109563 MUNESH KUMAR 1 44.00 ADBC 655 2201106252 ANISH RESHWAL 1 98.25 AD 671 2201108606 WASIM AKRAM 9 64.

50 106.75 42.50 107.75 40.50 77.75 89. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 701 2201111163 GHANSHYAM KUMAR 1 66.50 64.25 AD 707 2201111317 AAKASH SAGAR 1 67.25 ACBD 711 2201111486 JITENDRA KUMAR 6 29.50 104.50 47.75 47.25 BAD 703 2201111224 SHILPA 1 71.50 75.00 AD Page 18 .75 87.25 B 705 2201111241 MITHLESH KUMAR 9 40.00 72.75 A 712 2201111510 POONAM GODIYAL 9 59.50 ACBD 706 2201111259 AMIT JAIN 9 56.75 72. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 112.50 AD 710 2201111457 LALITA SHEKHARWAL 1 61.00 109.25 AD 702 2201111205 SIDDHARTH SAURABH 9 107.25 78.75 AD 713 2201111554 MADHU 9 115.25 AD 708 2201111318 AMIT KUMAR 9 117.50 59.50 49.00 85.: 15 ------COMBINED RECTT.25 ABCD AD AD ADBC AD DA AD ABCD ABD ACD ABCD BAD DA AD ADB ABD ADBC AD D AD CADB DA AD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 AD 709 2201111349 BHARAT BHUSHAN 1 38.NICMKS1 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 2201109910 2201109932 2201109981 2201110046 2201110077 2201110140 2201110380 2201110464 2201110554 2201110618 2201110668 2201110777 2201110805 2201110853 2201110875 2201110934 2201110950 2201110966 2201110994 2201111085 2201111092 2201111115 2201111130 2201111151 RAKESH SEHRAWAT KULDEEP SINGH PREETI KUMARI SHIPRA JAIN CHETAN SHARMA SARITA PANKAJ PAL SHIV KUMAR BIJENDRA SINGH BIST AMIT KUMAR SINGH GOVIND SINGH KAVISH CHITKARA VIKRANT KUMAR AMIT KUMAR GROVER YAGYA SAHNI HARISH TYAGI SUNIL CHAUHAN YOGENDRA KUMAR RAHUL KUMAR CHETAN PRIYANKA MISHRA MALLIKA JAIN SWETA TYAGI DEEPAK KUMAR 9 9 1 9 9 1 9 1 9 6 1 9 1 9 9 9 1 1 6 1 9 9 9 1 69.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 70.25 BDA 704 2201111240 DH*ERAJ W N C L * 6 56.75 80.25 90.

FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 83.75 82.75 102.00 77. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST Page 19 .00 36.75 23.75 81.50 56.75 95.75 100.50 52.50 66.25 62.00 40.25 70.25 91.50 39.50 95.75 111.75 34.50 ABDC AD DAB BDA A BAD ACD AD AD AD AD AD DAB ADB BDA A BAD A CDAB AD AD CADB AD AD ADB A AD BA AD A AD AD AD ADBC DABC BAD ABD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 87.00 93.25 63.75 62.00 77.75 86.75 16.25 119.75 83.50 112.: 16 ------COMBINED RECTT.50 46.25 82.25 70.75 51.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.NICMKS1 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 2201111566 2201111584 2201111592 2201111616 2201111771 2201111836 2201111846 2201111850 2201111891 2201111914 2201111933 2201111953 2201111971 2201112056 2201112071 2201112081 2201112254 2201112343 2201112436 2201112520 2201112617 2201112621 2201112938 2201112963 2201113027 2201113070 2201113236 2201113284 2201113343 2201113506 2201113510 2201113551 2201113568 2201113595 2201113674 2201113736 2201113759 NITIN DEHMINLEIN CHONGLOI PARVEEN KUMAR MOHIT ARORA RAVI PRASHANT SATYARTHY DOLLY NIDHI BANSAL MANOJ KUMAR MAHENDER KUMAR PREETI MOHADIKAR NIRMALA KUMARI SHAKTI CHOPRA PARVEEN KUMAR RAKESH KUMAR JHA AMIT KUMAR VERMA NEKHINI SANI ARUN KUMAR VASUNDHRA ARTI GUSAIN KRITI GUJRAL UDAI PRAKASH ANOOP KUMAR SRIVASTAVA MOHIT BHARDWAJ BISHWESHWAR MUKHERJEE KAILASH KAMAKSHI DHALIWAL SUNIL KUMAR JHA SNEHA AGGARWAL POOJA PRITAM SINGH SANDEEP YADAV RAJ KUMAR ROHIT CHAUHAN RAJEEV RANJAN SARITA LOKENDER RACHNA 1 2 1 9 1 1 9 1 1 9 6 9 6 9 6 2 9 2 9 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 9 6 1 9 9 1 1 1 3 5 56.00 48.25 63.

25 90.75 43.25 41.00 71.50 84.50 59.50 64.00 46.75 76.75 92.00 57.00 82.75 101.00 74.25 59.50 104.00 62.50 18.75 54.25 47.25 93.25 70.00 69.50 80.25 59.25 57.25 60.75 41.25 52.00 52.25 84.50 35.00 80.00 62.00 28.25 65.00 43.00 86.25 79.00 81.00 16.00 95.00 A DA AD A A AD DACB AD CAD DA ADBC CAB CAD AD AD ABD DBA CAD CA AD AD DA DAB BAD AD AD AD DA BAC AD AD AD AD ABCD AD C B AD DA CADB A A CD DA AD AD DA AD DAB CD AD Page 20 .25 82.00 22.75 80.50 31.25 52.NICMKS1 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 2201113775 2201113833 2201113834 2201114048 2201114283 2201114375 2201114463 2201114483 2201114607 2201114897 2201114999 2201115030 2201115075 2201115161 2201115178 2201115198 2201115318 2201115485 2201115495 2201115524 2201115649 2201115854 2201115907 2201115931 2201116018 2201116100 2201116188 2201116225 2201116278 2201116334 2201116481 2201116513 2201116605 2201116679 2201116696 2201116704 2201116798 2201117325 2201117362 2201117365 2201117411 2201117448 2201117677 2201117691 2201118053 2201118545 2201118562 2201118605 2201118910 2201119052 RANJEET KUMAR MANISH KUMAR PRABHA RANI GOVINDA SHARMA SUNIL KUMAR SUMIT SONU ROHIT JAIN BABITA SINGH KANDIYAL MONU TOMAR RAKESH SHAH MANOJ KUMAR AKHILESH KUMAR DEEPAK CHANDAN KUMAR KAPIL KUMAR RAVI KUMAR KM MANISHA RAVI SHUKLA RAHUL KARDAM RAHUL KUMAR MANJUL KUMAR MANOJ KUMAR RAJBHAR AKANSHA DUBEY SUDHIR KUMAR LANCHALUNG KAHMEI NANCY MEHRA RAJIV KUMAR RAM AVTAR X ARUN KUMAR SAGAR SANDHYA NEGI AJAY MALIK PRITAM ROHIT RATHI SONU PAL RENU GOSWAMI AVINASH ANJALI GAUTAM SUNITA KUMARI SIRAJUDDIN ANSARI VIVEK KUMAR SHARMA RINKU VIKRAM SINGH DEEPAK BHARDWAJ SAURABH BHARGAV MONIKA YADAV AASMEEN MALIK SUNIL KUMAR ANKIT GAUTAM ANUJ KUMAR 1 9 9 9 1 9 6 9 9 9 2 1 1 1 2 1 1 9 9 1 1 1 6 9 9 2 9 9 1 1 9 9 6 6 6 6 9 1 1 6 9 1 1 9 9 6 6 1 9 1 3 3 3 4 81.50 85.25 48.

50 AD 822 2201123414 BHUPESH 9 85.75 AD 826 2201124038 MANOJ KUMAR 6 3 40.00 DA 836 2201126778 MANDEEP 6 86. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 AD 837 2201126842 NISHA SHARMA 9 41.50 AD 834 2201126311 ABHYARAM 9 3 77.75 AD 820 2201123173 GAURAV MALIK 9 41.25 BAD 811 2201121803 DEEPAK KUMAR 1 10. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 801 2201119349 KM PRIYANKA KUMARI 9 29.00 AD 815 2201122393 BHARAT TOMAR 9 86.50 AD 816 2201122394 ANUJ TOMAR 9 55.75 AD 824 2201123646 PRAMOD KUMAR 9 4 35.50 CAD 829 2201124828 RAVI KUMAR 6 62.75 AD 803 2201119892 ANUJ KUMAR KAUSHIK 9 71.00 AD 805 2201120443 NITIN KUMAR 6 28.00 AD 827 2201124148 SEEMA SAINI 6 17.50 ABD 821 2201123403 SANDEEP DALAL 9 8.50 AD 819 2201122650 SATISH KUMAR 9 3 61.75 ADC 802 2201119475 PARTAP SINGH 6 3 78.00 AD 831 2201125991 ANANT PUNDIR 9 51.00 AD 833 2201126169 SHIVENDRA TRIPATHI 9 12.25 AD 832 2201126073 VINOD KUMAR MEENA 2 85.25 AC 812 2201121862 GAGAN KUMAR 9 97.25 D 810 2201121693 SURAJ SINGH 6 60.75 AD 804 2201119899 BHARAT MALIK 9 98.00 BAD 806 2201120529 UMESH KUMAR SHARMA 9 3 80.75 BAD 825 2201123936 GAURAV PANWAR 9 64.50 AD 814 2201122166 ANSHU BHARDWAJ 9 65.25 CDAB 808 2201121368 PRABHAT 6 50.25 AD 809 2201121528 RAHUL SINGH 9 38.75 AD 835 2201126454 ARPAN CHAUDHARY 9 73.NICMKS1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 AD 818 2201122623 SUBE SINGH 6 66.25 AD 828 2201124345 KMNUPUR 9 50.50 DA 807 2201121107 NISHANT SHARMA 9 55.: 17 ------COMBINED RECTT.25 ABD 813 2201121942 MADHUR* 6 26.25 DA 823 2201123432 RAHUL 9 53.25 DA Page 21 .00 ABCD 830 2201125286 OMDEV SINGH 6 95.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 DA 838 2201127500 ANUJ KUMAR 1 39.25 AD 817 2201122409 RAVI TOMAR 9 80.

00 DA 862 2201137893 NEGANDER KUMAR BANA 9 3 73.50 AD 865 2201138308 ANUJ TOMAR 9 108.50 85.75 ADBC 858 2201137575 SAURABH DUBEY 9 59.25 AD 870 2201139921 CHANDAN KUMAR 9 3 49.50 48.NICMKS1 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 2201127667 2201128252 2201128911 2201130045 2201130218 2201131123 2201131594 2201131674 2201131954 2201132283 2201132394 2201133439 VIRENDER SINGH KM SAVITA PREETI PANWAR HONEY KUMAR JAIN DEEPAK KUMAR SOUMENDRA SINGH OMPARKASH ANITA SOM UPDESH KUMAR ROHIT KUMAR SONU YADAV ANJU RANI 6 6 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 3 3 3 5 64.75 54.25 DA 854 2201134733 GAURAV SINGH 9 61. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 851 2201133984 AJAY DIXIT 9 73.00 AD 873 2201140951 REETU RANI MEENA 2 46.50 DA 866 2201138735 NISHA SHARMA 9 27.50 88.00 57.75 AD 857 2201136484 AAKASH SINGHAL 9 42.75 AD 859 2201137696 JASBIR 9 90.25 28.75 71.: 18 ------COMBINED RECTT.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 CDA 869 2201139546 TUSHAR MALIK 9 86.75 AD 860 2201137790 ASHISH SOLANKI 9 61.75 51.00 AD 852 2201134342 MOHAN SINGH 1 36.25 AD AD AD BAD AD DA AD ADCB BAD AD B A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 AD 875 2201141418 RESHMA 6 40.50 CAD 856 2201135541 ANKIT KUMAR 9 76.75 BACD 874 2201141207 PRIYAVART U 9 56.25 AD 853 2201134616 ASIF ALI 6 87.25 AD 863 2201137957 AVANEET BALIYAN 9 35.00 60.25 AD 868 2201139408 LALIT KUMAR 9 105.50 DA 872 2201140537 HIMANSHU PARASHAR 9 64.00 A 871 2201140396 YOGENDRA AGNIHOTRI 9 57.75 ACD Page 22 .25 ABD 864 2201138202 DIGAMBER SINGH 9 3 96. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 DA 861 2201137834 UTTAM SOLANKI 9 84.00 ABD 855 2201135518 KRISHNA MURARI 6 62.00 47.50 28.25 AD 867 2201138754 ROHIT KUMAR 6 54.

75 AD 906 2201154553 KM PREETI 6 34.25 AD 909 2201155467 SACHIN NAGAR 6 55.00 60.50 35.00 AD 907 2201154840 MANJESH KUMAR 9 4 44.00 55. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 901 2201152234 SUSHILA KUMARI 9 4 70.50 DA 911 2201158153 VARUN KUMAR 9 63.25 62.75 56.75 ADBC ACD ADBC ADB ABD ACBD DA AD DA AD AD BAD AD C BAD ABD ABD AD ABD DA AD DA DA A AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 54.: 19 ------COMBINED RECTT.50 98.50 51.25 AD 902 2201152284 ABHISHEK YADAV 6 93.25 60.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 AD 910 2201156784 SAKET DAS 6 90.50 69.25 53.25 52.50 44.50 73.25 A 908 2201155360 ROHIT KUMAR AHIRWAR 1 54. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 DA 912 2201159650 VIKAS 9 4 89.25 AD Page 23 .00 AD 903 2201153933 GYAN SINGH 1 16.50 80.75 65.50 66.25 56.00 46.NICMKS1 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 2201141575 2201142154 2201142870 2201142999 2201143426 2201143649 2201143699 2201143710 2201144330 2201144388 2201144790 2201144866 2201145245 2201146432 2201147197 2201147326 2201147862 2201148917 2201149520 2201149816 2201150974 2201150984 2201151058 2201151287 2201151466 MOHIT KUMAR KM NEETU MEENAKSHI ADITYA KUMAR GAURAV KUMAR BIWAL ANSHUMAN CHAUHAN CHANDRA BHAN SINGH SIDDIKA PRAVEEN RAVI RAHUL BHARTI JAGRATI SINGH VIPIN KAUSHIK RAVIKANT ANJALI BHANDARI PRIYANKA SHARMA CHHAVI SHARMA SALMAN JAVED VIKASH ASHWANI KUMARR ASHISH KUMAR MONU SINGH SAINI ANANT RANA PRAVESH RATHI ANTIM RAVI KUMAR 6 9 1 9 1 9 6 9 9 1 1 9 6 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 9 9 3 35.25 53.50 AD 905 2201154534 DURGESH NAGAR 6 51.75 66.75 49.25 A 904 2201154365 AJIT PANWAR 9 32.75 25.75 44.

00 28.25 65.NICMKS1 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 2201161013 2201161280 2201161404 2201161493 2201161750 2408000165 2408000441 2408000497 2408000640 2408000895 2408000906 2408001109 2408001112 2408001354 2408001406 2408001628 2408001703 2408001968 2408001970 2408002003 2408002178 2408002225 2408002276 2408002782 2408002794 2408002804 2408003019 2408003649 2408003755 2408003901 2408003923 2408004261 2408004406 2408004422 2408004595 2408004726 2408005091 2408005292 ARUN KUMAR AMAR SINGH PARMAR DIVY* RAJPUT SANDEEP KUMAR SHARMA SUNIL KUMAR RAI SHARNJEET KAUR RANI SIKAND DEEPAK ASEEJA PAWAN KUMAR PARVEEN KUMAR BINDER SINGH MANOJ KUMAR JANGIR RAVISH BHUTANI VINAY KUMAR VINOD KUMAR SURENDER KUMAR LALIT SINGAL ALKA BISHNOI VIKRAM SANT LAL MAMTA CHOUDHARY ARUN KUMAR SURENDER KUMAR MUKESH SEVTA POOJA RANI RAJESH KUMAR SANTOSH KUMAR MOTHSRA AJAY KUMAR SHARMA SRI CHAND KAMAL KISHORE RAJVEER SINGH VIKRAM DAGAL DEEPAK SOLANKI SHYAM SUNDER RISHAB JYANI SUMIT WATTS RAJESH PRASAD GAJANAND SINGH 9 9 9 9 9 6 6 9 1 1 6 6 9 1 6 6 9 6 6 6 6 9 6 6 9 1 6 9 1 9 6 2 1 6 6 9 9 9 4 4 3 4 59.75 84.00 86.75 73.75 37.50 59.25 60.75 69.50 CADB A DA AD AD A AD A DA DACB C CDAB AD ADBC DABC A AD AD ADBC A ACDB CAD C AD AD CAD CABD AD ABC CDA ABDC AD AD CAD ADBC BADC A A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 81.00 66.25 57.50 46.75 54.00 70.00 73.25 56.25 83.50 47.25 104.25 35.75 58.00 70.25 61.75 62. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 24 .00 36.50 52. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 70.50 29.50 81.75 102.: 20 ------COMBINED RECTT.25 58.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 41.00 64.25 79.75 83.50 35.

25 DA 6 29.50 ABD 9 33.00 DABC 1 27.75 AD 9 57.25 BDA 1 50.25 AD 9 56.25 DABC 6 67.75 CABD 9 76.25 AD 6 64.50 CA 1 48.75 A D 6 44.50 CAD 6 62.25 A 6 40.75 ABD 1 22.25 CABD 1 32.50 AD 2 26.25 BA 6 78.75 ADBC 2 23.50 B 1 40.25 AD 9 54.00 AD 9 31.50 AD 9 49.Record# 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 NICMKS1 ROLL 2408005475 2408005525 2408005566 2408006114 2408006227 2408006302 2408006370 2408006633 2408007231 2408007565 2408007981 2408008038 2408008800 2408009245 2408009309 2408009588 2408009609 4604000157 4604000580 4604000710 4604000718 4604000834 4604001614 4604001620 4604001643 4604002151 4604002283 4604002529 4604003158 4604003284 4604003470 4604003685 4604004008 4604004263 4604004285 4604004299 4604004317 4604004743 4604004752 4604004904 4604005033 4604005205 4604005242 4604005433 4604005503 4604005762 4604005836 4604006361 4604006417 4604006457 NAME SONI SINGH MUKESH KANA RAM RAJVEER SINGH RAVI KUMAR SINWAR DEVENDER KUMAR KRISHAN LAL BALKARAN SINGH SHANKAR LAL LEKHRAM KAPIL VERMA SOHAN SINGH JAGTAR SINGH SUBHASH AMIT KUMAR VARUN ARORA RAJ KUMAR MURALI MANOHARA SAHU PRANATI DASH NEELA MADHABA PANIGRAHY D JYOTI PRAKASH RAO BISWANATH DEBTA YAGNYADATTA MUND SANAT KUMAR JOSHI LIKESH KUMAR BISWAL SUDIPTA INDRAJIT ROHITA KUMAR SETH SIBA NARAYAN SAHU BALUNKESWAR BAURI N TUKUNA PRADHAN GIRISH CHANDRA DASH JABAMANI MARNDI SIDHARTH SANKAR ADHIKARI BRUNDABAN GOMANGO HEMANTA KUMAR PATRA SUCHISMITA MOHANTY RAJESH KUMAR NAIK SURAT KUMAR SAHU SUSMITA JENA AJIT KUMAR MOHANTY GAYATRI SAHU P SARITA PRASANTA KUMAR PALAI SRADHANJALI PATRA PRATEEPKUMARNAIK RASMITA PADHY SUMANTA PATTNAIK DURGA MADHABA SETHI SHANTANU KUMAR DAS PRATAP BEHERA CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1 20.75 AD 9 42.25 BAD 6 53.00 CDA 6 67.75 AD 1 28.00 C 6 81.25 C 6 60.00 ACDB 6 45.75 DA 9 23.50 DACB 6 45.00 AD 9 114.50 C 6 48.75 B Page 25 .50 CDA 6 35.25 DA 9 31.25 AD 2 12.75 AD 9 51.50 CA 9 10.75 AD 6 49.25 DA 6 67.00 ABD 9 3 44.75 DA 9 77.25 BACD 6 55.50 BAD 6 52.50 AD 1 56.25 DA 6 48.75 ACDB 9 38.75 AD 9 25.25 AD 9 55.

00 BC 1009 4604007202 SASMITA DAS 9 41.00 ABD 1034 4604009639 BALARAMMOHANTY 9 33.00 BADC 1016 4604007659 SAGARIKA DAS 9 24.25 AD 1013 4604007399 SUJIT PRADHAN 2 36.00 A 1017 4604007761 PINTU BEHERA 1 22.25 DACB 1022 4604008125 JEETENDRA MAHARANA 6 45.50 A 1025 4604008927 LOKANATH BEHERA 1 26.75 DA 1032 4604009484 PRIYA BRATA NAYAK 6 16.50 BDAC 1036 4604009752 SRABANI JENA 9 28.25 B 1020 4604007973 SASMITA MAHARANA 9 33.50 BAD Page 26 .00 AD 1019 4604007969 PREETI DAS 9 54.75 CAD 1011 4604007252 MITU PAHAN 6 46.25 ABCD 1012 4604007393 JANMEJAY NAYAK 9 44.00 CAD 1023 4604008539 TAPAN KUMAR PARIDA 6 28.25 AD 1030 4604009452 PUSPENDU MOHANTY 9 26.25 ABDC 1010 4604007232 SAKIRA BEGUM 9 43.50 DA 1005 4604007036 BEAUTYOAGRAWAL 9 51.NICMKS1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 AB 1007 4604007090 CHANDAN BHARATI 9 22.25 BDA 1033 4604009613 BARSAT MAHARANA 9 33.: 21 ------COMBINED RECTT.50 AD 1002 4604006703 PRIYANKA PATTNAIK 6 88.00 BA 1024 4604008737 ROJALINI BEHERA 6 17.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 ADBC 1003 4604006829 DEPTI MAYEE DAS 9 22.25 DA 1027 4604009012 SANGEETA JENA 9 61.50 AD 1008 4604007143 TILU BEHERA 1 42.00 AD 1006 4604007075 BINOD KUMAR BARMA 9 51. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 AB 1004 4604006980 JAJNASENI BEHERA 9 42.50 B 1031 4604009463 SUBASHFCHANDRA SAMAL 9 44.50 AD 1018 4604007765 SAGAR LENKA 6 66. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1001 4604006635 KUMAR ODIYA 1 38.25 AB 1035 4604009706 DEEPAK KUMAR SAHOO 6 30.25 A 1029 4604009207 JAYADEV SAHU 6 51.50 A 1015 4604007425 DHARMARAJ PATTNAIK 9 29.25 BADC 1014 4604007423 MALATIMAHALI 2 17.75 BADC 1026 4604008952 MANAS RANJAN DEHURI 9 47.00 CAD 1028 4604009176 PRATIBHA SAHOO 9 56.25 BAD 1021 4604008079 ASHIS KUMAR PANDA 9 51.50 AD 1037 4604009794 SOMYA RANJAN BINDHANI 6 52.

50 B 1060 4604010879 SOFIA RANABIJAYINEE SAMAL 9 27.25 40.25 A 1073 4604011282 RAJASMITA SWAIN 9 38.50 78.75 BAD 1058 4604010866 BHABANI SANKAR BEHERA 6 76.50 21.25 ACD 1069 4604011179 MADHUSMITA DASH 9 32.50 ABD 1054 4604010791 BISWARANJAN BHAL 9 34.50 41.00 AD 1059 4604010871 NALINI KANTA NAYAK 6 5 48.25 22.75 A 1065 4604010948 DEBASISH PANDA 9 57.00 AD 1061 4604010882 BISWAJIT SAHU 6 71.50 25.00 AD 1057 4604010862 ADITYA NARAYAN DAS 9 38.25 AD 1055 4604010839 TAPASWINI JENA 1 23.75 BDAC 1071 4604011209 PRAKASH CHANDRA DAS 6 43.00 AD 1070 4604011181 BISWAJIT BISWAL 6 39.00 37.25 B 1056 4604010847 PANKAJ KUMAR GIRI 9 40.75 DA 1053 4604010721 SUBHRANTA SEKHAR SAHU 9 57.75 AD 1074 4604011333 MANASKUMARSETHI 1 51.00 20. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1051 4604010646 SUBHASHREE DAS 9 67.NICMKS1 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 4604009847 4604009864 4604010032 4604010077 4604010089 4604010097 4604010148 4604010178 4604010300 4604010427 4604010465 4604010468 4604010516 BIKRAM KESHARI JENA CHINMAYA KUMAR SHA JANMEJAYA SAHOO TAPANDASH PRIYABRATA KHANDEI SIBANANDA SAHU SASMITA BISOI ARCHANA RAY B GUNESWAR RAO RABINDRA BEHERA PRAMILASENAPATI IPSITA NAYAK DINESH PRADHAN 9 9 6 9 9 6 6 9 6 1 1 9 6 4 59. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 AD 1062 4604010902 SAILABALA PANDA 9 28.: 22 ------COMBINED RECTT.25 37.50 52.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 BADC 1064 4604010934 SUSHREE RANIITA BARICK 6 23.75 41.25 BAD 1063 4604010905 SUBRAT KUMAR PUROHITA 9 32.75 C 1066 4604011003 BIDYA PADHY 9 70.75 DABC 1052 4604010717 PRAMOD KUMAR DAS 6 31.25 25.50 ABD 1068 4604011151 SUPRAVA MOHANTY 9 52.50 C 1067 4604011008 SUBRAT HOTTA 9 52.50 A A AB ABCD B CAD AD BA BAD ABD BA A CAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 AD 1072 4604011281 SOUDAMINI RANA 6 50.25 ABCD Page 27 .

25 34.25 24.00 ABCD 1110 4604012730 SUJATA PAL 6 19.25 26.75 27. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 DA 1103 4604012531 MONALISHA RATH 9 48.: 23 ------COMBINED RECTT.25 25.50 BA BACD AD CAD BA CA AD AD BACD CA ACDB AD BACD BA AD A AD BDA DA ADBC AD ABD ACD AD ACD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 32.75 40.25 ABCD Page 28 .50 B 1105 4604012630 JASMIN BEHFRA 6 54. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1101 4604012398 BIKRAM KESHARI PRADHAN 9 59.25 72.75 33.25 66.75 60.00 AD 1102 4604012441 SURYAKANTA BARAL 9 66.75 A 1107 4604012679 RANJAN MALLICK 1 16.25 76.75 B 1108 4604012696 RAJESH KUMARSSAHOO 9 52.75 ADBC 1104 4604012556 BIKRAM KESHARI NAYAK 9 37.00 53.25 48.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 47.00 98.00 14.75 65.25 45.25 AD 1106 4604012655 SATYAPRIYA MISHRA 9 31.50 ADBC 1109 4604012717 SASMITA PAT I 9 38.75 98.50 60.00 64.25 A 1111 4604012736 SILPA SAHOO 9 28.00 70.NICMKS1 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 4604011353 4604011367 4604011379 4604011474 4604011486 4604011491 4604011575 4604011597 4604011652 4604011665 4604011669 4604011686 4604011791 4604011809 4604011864 4604011899 4604012036 4604012041 4604012067 4604012074 4604012130 4604012134 4604012193 4604012229 4604012232 4604012260 GYANA RANJAN HARICHANDAN PRIYABRATA SAHOO AJEET KUMAR NAYAK GOURHARI MALLICK SARMISTHA BISWA L SUBHASMITA BEHERA SMRUTIPRAVA P JATI RUCHISMITA DAS TAPAN KUMAR BISWAL PRASANTA PALAI GEETANJALI PATRA SUNIL KUMAR DAS SUSHOVIT PAL DUSMANTA KUMAR JENA SANGITA KUMARI PATNAIK SUPRIYA SAHOO SUJITKUMARPRADHAN SANTOSH KUMAR DAS SNIGDHAMAYEE PANIGRAHI PRAJNA BISWAL SRIKANTA KUMAR SAR UMA SHANKAR CHIDANANDA PRASAD DAS GANESH CHANDRA BEHERA SANDIP KUMAR NAYAK DEEPAK KUMAR DAS 9 6 2 9 9 6 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 6 9 6 9 9 41.50 37.75 29.

25 24.50 42.75 37.00 17.75 27. ORDER ) Page 29 (RE-EXAM) .00 52.00 59.75 23.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 29.00 33.50 25.75 17.25 43.75 48.75 47.50 66.75 28.00 55.75 9.75 56.50 9.00 57.50 39.00 32. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.: 24 ------COMBINED RECTT.00 52.75 34.75 53.75 A DA CBAD A A ABCD AD BAD ABD BAD D ADB D BADC AD AD A A A B AD B CAD A BCAD ABCD CAD A ACDB A ACD AD A D B A B CAD AB BAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 40.NICMKS1 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 4604012790 4604012836 4604012851 4604012884 4604012894 4604012964 4604013044 4604013076 4604013112 4604013133 4604013152 4604013222 4604013229 4604013230 4604013273 4604013277 4604013297 4604013312 4604013325 4604013327 4604013384 4604013385 4604013414 4604013424 4604013611 4604013627 4604013653 4604013667 4604013676 4604013678 4604013702 4604013730 4604013878 4604013974 4604013979 4604014009 4604014013 4604014028 4604014041 DIPTIMAYA DASH GOBIND CHANDRA JENA PRATIVA PRIYADARSINI SMARANIKA MOHANTY SWAGATIKA SAHOO MAMINA SWAIN KAUSALYA SUTAR CHOUDHURY DEBASRITA SAHU KALPANA SAHOO SOUMYSHREE SAHU SIVANANDA BEHERA NILIMA RANEE SAHOO BIJU PRAMANIK DEBASHIS KAR SUMITRA SENAPATI B TEJA*WINI PATRO ROJALINI DAS RANJANANAYAK SUBHASMITA DALAI SASHIKANTA PRADHAN PRAVABATI DAS ANANTA NARAYAN NATH SMRUTI RANJAN NAYAK BANDANA ROUT SASMITA KUND SRIBATSA MISHRA SUBHASHREE KAR SAGAR RANJAN PANDA SUSHREE SANGITA ROUT LAXMIKANTA PANDUA PRASANNA ROUT AMIT KUMAR JENA TANMAYEE MOHAPATRA SNIGDHA DAS SUNITA MISHRA TAPAS RANJAN SAHOO BRAHMADARSHI BEHERA BANDITA BISWAL PRABIN KUMAR BEHERA 9 9 6 9 6 9 9 6 6 9 1 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 6 1 9 9 9 9 9 6 6 6 9 6 9 9 9 6 9 9 43.00 27.00 16.50 27.75 49.00 54.50 47.00 62.25 77.25 39.50 38.

50 ADBC 1160 4604014265 SIBANI SAHU 2 45.00 A 1157 4604014203 RANJITA JENA 9 43.25 DA 1192 4604015133 STHITIPRAGYANSWAYANSIDDHAM 9 8.00 AD 1168 4604014511 SATYANARAYANBHOI 1 29.25 A 1173 4604014704 MANAS RANJAN DAS 6 58.75 BAD 1183 4604014995 GAYATREE SAHOO 9 56.00 AB 1186 4604015005 MANASI SWAIN 9 52.25 AD 1196 4604015181 PUSPANJALISASMAL 6 20.00 BAD 1178 4604014884 ANITA PRADHAN 9 31.25 A 1159 4604014259 SUPRIYA SWAIN 9 18.50 AD 1171 4604014607 PUSPALATA NAYAK 2 39.00 ABC 1189 4604015056 UMAKANTA NATH 9 39.25 DA 1163 4604014397 ASIMA SAHOO 6 32.00 ABCD 1187 4604015029 SOUMYASHREE SWAIN 9 29.00 BAD 1155 4604014155 RANJIT DAS 6 49.75 CABD 1152 4604014100 SUBHADARSHINI DEBASMITA SA 9 66.75 A 1167 4604014494 TEJASWINI PATRA 1 60.25 CAB 1174 4604014718 NIRUPAMA BISWAL 9 29.50 AB 1185 4604015002 JYOTSNARANI SAMANTARAY 9 11.75 A Page 30 .25 A 1165 4604014420 SANKARSAN PARIDA 6 23.75 ACD 1176 4604014785 MONALIN DAS 9 34.25 BDA 1181 4604014963 PRAKASH RANJAN DAS 9 30.75 ADBC 1182 4604014977 JAMUNA TUDU 2 17.25 ABCD 1188 4604015035 PRANAYANA MOHAPATRA 9 43.75 A 1193 4604015155 SUBHRA PRIYADARSINI MALLIC 9 46.25 AD 1199 4604015231 SUSHANTA KUMAR BEHERA 9 76.25 CDBA 1172 4604014680 DEBAJANI PADHI 9 14.50 B 1170 4604014582 JANAKI NAYAK 9 18.00 A 1156 4604014196 JITENDRIYA SAHOO 9 34.00 B 1190 4604015070 SUSANTA KUMAR BARIK 6 81.25 AD 1175 4604014730 MADHUSMITA MOHANTY 6 19.25 A 1197 4604015201 NIHARIKA SAHOO 9 40.75 AC 1161 4604014278 DEBASISH MOHANTY 6 61.25 A 1154 4604014124 JAYADEEP MOHANTY 9 44.75 CAD 1177 4604014804 DEBAPURNIMA PRIYADARSINIBH 9 24.75 ABD 1169 4604014524 SANJAYA KUMAR SAMAL 1 19.00 AD 1158 4604014250 SANJAY KUMAR BEHERA 1 26.50 ADC 1184 4604015000 SUSANTA KUMAR PALAI 9 21.50 ABCD 1180 4604014961 BISWARANJAN RATH 9 42.25 AD 1179 4604014944 TANMAYA KUMAR PRADHAN 9 28.00 CAD 1191 4604015085 MANITA SAMANTARAY 9 24.00 AD 1153 4604014108 DEEPAKKUMARBEHERA 9 20.75 A 1194 4604015163 SWAGAT PADHI 9 26.75 AD 1198 4604015217 BHAGYALAXMIJENA 6 15.NICMKS1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1151 4604014099 LOPAMUDRA SAHOO 9 47.75 A 1162 4604014342 SANGRAM KESHARI MALLICK 9 42.00 A 1164 4604014419 TAPAN KUMAR ROUT 9 26.75 B 1195 4604015178 MONALI APARAJITA SARANGI 9 46.25 ADC 1166 4604014474 ADAR HA KUMAR MOHANTY 9 27.

50 CA 1211 4604015537 GYANAPATI RAIRANJAN BISWAL 9 52.00 AD 1212 4604015588 SUCHISMITA PRADHAN 9 44.75 AD 1229 4604016181 BHARATI SAHOO 6 44.00 DACB Page 31 .25 BA 1232 4604016269 CHITTARANJAN BEHERA 9 36. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1201 4604015242 KRUSHNA CHANDRA KAR 9 38.75 AD 1230 4604016226 JITENDRA KUMAR LENKA 9 64.75 C 1231 4604016265 SONISMITA PUHAN 9 54.75 BA 1203 4604015295 SUPRIYAPRIYADARSHINI NAYAK 9 58.25 BA 1202 4604015273 SUBHASMITA NAYAK 9 20.50 AD 1234 4604016337 DEEPAK KUMAR DHAL 9 35.50 AD 1221 4604015806 RASMITA BISOI 6 56.25 BA 1214 4604015644 BIJAYSREE BHANUPRATAP 9 76.25 C 1233 4604016333 SRIDHAR TAHAL 1 28.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 AD 1228 4604016124 SUKRUTI PANDEY 6 44.50 A 1235 4604016385 SAMARENDRA KUMAR SAHOO 9 30.50 DACB 1236 4604016404 BISWAJIT NAYAK 9 79.: 25 ------COMBINED RECTT.50 D 1210 4604015513 SATYABHAMA MANDAL 9 60.75 DB 1218 4604015748 SASMITA BARIK 6 3 46.00 AD 1222 4604015809 MADHUSMITA JAGADEV 9 44.75 ADCB 1209 4604015464 BISWAJIT DAS 6 5 31.25 ACDB 1217 4604015720 SEKH YAHUD 9 19.00 A 1205 4604015356 RITUPARNNA BARICK 6 48.NICMKS1 1200 4604015235 RAJU RANJAN 6 46.25 A 1204 4604015306 NIHARIKA BEURA 6 31.25 A 1213 4604015623 CHANDRA KANTA MAJHI 1 30.75 AD 1225 4604015960 TRIVAS PATRA 9 38.25 CABD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 ADBC 1216 4604015666 JYOTSNA PATTNAYAK 9 61.00 AD 1220 4604015757 BIJAY LAXMI SAHOO 6 42.75 AB 1219 4604015751 MANOJ KUMAR SAHOO 6 40.75 AD 1223 4604015937 AMIN KUMAR SAHOO 9 69.75 AD 1208 4604015441 ARJUN CH SHAKTI PRASAD BEH 1 33.50 AD 1224 4604015940 MANASI PANDA 9 38.75 BAD 1226 4604015962 CHINMAYEE PRIYADARSHINEE 9 23.50 ABDC 1206 4604015437 GITANJALI OJHA 6 40.25 ABCD 1215 4604015649 CHINMAYEE DEY 9 48.75 ADBC 1227 4604015973 ANKITA DASH 9 64.25 AC 1207 4604015439 BALARAM MAHALIK 9 20. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.

25 DABC 1270 4604017603 SUBHADARSINI PARIMANIK 6 71.00 BAD 1256 4604017162 SUSHREESANGEETAROUT 9 34.75 50.75 BA 1263 4604017370 MANOJ KUMAR DAS 9 74.00 AB 1264 4604017392 KUMAR ANKIT 9 67.50 41.00 25.75 D 1254 4604017100 SUBHADRA JENA 1 10.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1251 4604016893 BIJAYANI PADHI 9 46.25 39.25 ABCD 1259 4604017289 ANITA SAHOO 9 61.25 CAD 1266 4604017445 MRUTYUNJAYA DASH 9 75.50 B 1273 4604017692 DEEPAK KUMAR MAHAPATRA 9 52.00 AD 1252 4604016915 SWATI SWARACHITA NAYAK 6 45.: 26 ------COMBINED RECTT.75 A 1258 4604017277 SUMITRA PANIGRAHI 9 41.25 33.75 BAD 1268 4604017532 DEEPTIKANTSAHOO 6 18.00 AD 1272 4604017671 NIRANJAN PRASAD SAHOO 9 71.50 42.50 ACBD Page 32 .00 50.50 CAD 1265 4604017418 RAVI RANJAN SINGH 9 55.NICMKS1 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 4604016444 4604016445 4604016448 4604016474 4604016477 4604016535 4604016626 4604016668 4604016732 4604016767 4604016801 4604016816 4604016872 4604016890 ROSALIN DASH SWAPNA RANI SAMANTARAY SUBODHA KANTA BAGH LUICELOPAMUDRA PARIDA BIJAYAKUMARD*SH SADHANA MAHANTA MEENAKHI PATRA PRABHASINI SAMANTARAY MADHUSMITA SWAIN SAGARIKA SAHU SONU SAHOO PRIYANKA PRADHAN BIKRAM KESHRI SAHOO KSHIRABDHITANAYABALIARASIN 9 9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 9 9 103.50 BACD 1269 4604017544 SOUMYASHREE MOHANTY 9 82.25 ADBC 1267 4604017467 PURNENDU KUMAR SWAIN 9 22.75 A 1262 4604017349 RAKESH ROSHAN SAHOO 6 4 42. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 36.00 CA AB CDA CDA BA ACDB A ADB ABDC CDAB BA BA DA AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 BA 1255 4604017112 DFBASISH SAHOO 6 24.50 24.25 29.75 51.75 52.75 A 1257 4604017211 BHAGYASHREE DEO 6 55.00 A 1271 4604017617 PRIYADARSHINI PATTNAIK 9 35.75 BDA 1260 4604017305 SASMITA SAHOO 6 57.75 A 1261 4604017307 SNEHALATA JENA 9 44.25 33.00 A 1253 4604016995 RAKESH KUMAR KHUNTIA 6 46.

25 28.50 BAD 1303 4604018713 SONALIKA SAHOO 9 43.75 43. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1301 4604018644 PUSPALATA BEHERA 9 37. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 49.75 47.00 AD AD AD A AD A A A ABD ABD ABD CA AD AD AD ADBC ADBC DA BACD ABCD ABDC B D ABCD ACD DA ABCD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 ABCD 1304 4604018751 CHITRAREKHA KALIA 9 28.00 32.75 39.50 ABD 1306 4604018819 DIBYASHREE BARIK 9 54.50 AD 1309 4604018896 SARADA PRASANNA SAMAL 9 39.50 36.00 30.00 66.50 34.50 95.50 27.75 13.00 BD 1307 4604018825 SAGARIKA MOHAPATRA 9 53.50 32.00 19.50 39.00 57.00 26.75 44.75 A 1302 4604018689 DIBYA PRAKASH MOHAPATRA 9 51.25 65.75 6.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 B 1308 4604018856 RAHULGHOSH 9 56.00 26.NICMKS1 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 4604017698 4604017748 4604017763 4604017790 4604017796 4604017863 4604017881 4604017921 4604017960 4604017974 4604018063 4604018100 4604018125 4604018131 4604018337 4604018342 4604018343 4604018344 4604018381 4604018399 4604018406 4604018472 4604018563 4604018567 4604018572 4604018637 4604018643 PRANGYA PARAMITA PRIYADARS SUSHRI SRAVANI JENA SUMITRA JENA KRISHNA DEI JYOTIPRAVA BAI PRAVASINI SUTAR AMREETA SWAIN SONALI JOGALAXMI SWAIN PRIYANKA PRIYADARSINIMANIK PUSPALATABEHERA JOHRA KHATUN BIRANCHI NARAYAN SWAIN KRISHNA BHARATI SWAIN DEBA SHANKAR SAHU VICKY KUMAR LEEMA SAHOO BINEETA KHUNTIA BISNEJ*YDPRUSTY P Q * SUCHITRA MUDULI SRIMANTA KUMAR MISHRA SWAPNA RANI DASH SIPRALIN MOHAPATRA SATIKANTA PRADHAN DEEPAKKUMARPANDA LAXMI PRIYA SWAIN SUNILKUMARROUT PRIYANKA PRADHAN 1 9 9 1 9 6 9 6 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 32.: 27 ------COMBINED RECTT.50 69.25 ABCD 1305 4604018790 RANJAN KUMAR KHATUA 1 24.75 ABCD Page 33 .75 0.25 20.75 47.75 ABCD 1310 4604018949 KAMALA DAS 6 49.

50 56.75 39.75 23.25 45.25 30.50 53.00 32.75 58.00 58.50 41.25 41.50 56.25 36.00 47.50 60.00 63.NICMKS1 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 4604018964 4604018981 4604018998 4604019011 4604019066 4604019148 4604019179 4604019271 4604019274 4604019411 4604019444 4604019569 4604019646 4604019871 4604019880 4604019920 4604019944 4604020083 4604020132 4604020141 4604020172 4604020271 4604020276 4604020487 4604020630 4604020651 4604020881 4604020895 4604020908 4604020923 4604020997 4604021001 4604021220 4604021301 4604021320 4604021557 4604021610 4604021720 4604021733 4604021787 LAXMIPRIYA SAHOO PRAVATI BEHERA SWADHIN KUMAR SWAIN SUSHREE SANGITA SAHOO RUCHI PURNA SAHOO KISHOR KUMAR PRADHAN SUVENDRA KUMAR BARAL SUSHREE SANGITA SAHOO SAMARENDRA SETHI MADHUPRIYA KHUNTIA LIPSA MOHANTY SUBHASMITA MOHAPATRA SAGARIKA SAMANTARAY PRIYANKA SENAPATI JYOTIRMAYEE MALLICK SOUMYA RANJAN DASH PRATIMA SAHOO MONIKA MOHAPATRA SUDESNA SINGH SURESH KUMAR JENA SUDHIR KUMAR SAHOO KASTURI BEHERA DEBASIS SWAIN TRUPTIMAYEE KAR DIPAK SUBEDI BISWAJIT DHAL ASHIS KUMAR KAR SASMITA SAHOO MOHAMMED SALIM NAWAZ JAYASHREE BEHERA DEEPAK KUMAR MAHAPATRA PRIYANKA PATI MADHUSMITA SAMANTARAY PALLABEE SAMANTARAY SUBHASHREE P NAYAK SONALIKA SAH OO K SMUTIREKHA BHUJABAL SNIGDHA ANINDITA MISHRA SMITARANI PRADHAN DIBYA PRASAD DASH 6 6 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9 6 6 1 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 36.75 46.00 35.75 46.75 AD A AD A AD AD ABCD A AD BDA C AD AD AD D A AD A DACB AC DA BAD AD AD AD DACB AD AD AD ACDB AC A A A A AD A BAD AD AD ABD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 59.00 44.50 44.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 49.00 55.50 44.75 33.00 47.25 39.25 61.00 19.25 8. ORDER ) Page 34 (RE-EXAM) .50 59. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 42.50 58.25 106.75 50.25 59.25 45.: 28 ------COMBINED RECTT.25 30.

75 A 1356 5105000052 CHANDRA BAHADUR CHETRY 6 65.75 B 1368 5105001342 ABHIJIT BHATTACHARJEE 9 40.50 A 1393 5105004352 GARGEE KUNDU 9 57.00 ADBC 1353 4604022018 SWARAJ KUMAR RAY 9 39.00 A 1390 5105004042 SURAJ KUMAR BORO 2 58.25 AD 1380 5105003042 ANJUMA YESMIN 9 14.75 AD 1352 4604021953 DIPTIMAYEE RAUL 6 61.50 ACCC 1381 5105003342 KHANGAMPOU THAIMEI 2 47.25 AD 1354 4604022522 RASHMITA PRADHAN 9 33.25 DBBB 1360 5105000452 KABYASHREE BORDOLOI 9 44.50 BAA Page 35 .50 CAAA 1358 5105000242 ANJU SAIKIA 1 69.50 CAA 1389 5105003932 BAKUL BAN BHUYAN 9 39.00 BAAA 1397 5105004742 MANMOHAN BARUAH 9 84.00 AD 1364 5105000732 PRASENJIT BASUMATARY 2 42.NICMKS1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1351 4604021924 ASHUTOSHBISWAPRASANNA DASH 9 53.00 BAA 1398 5105005042 SORUJ KUMAR SUTRADHAR 1 57.25 BA 1365 5105000942 RISHIRAJ PHUKAN 9 84.25 ABBB 1361 5105000532 RAJESH KUMAR SHAH 6 40.75 AD 1379 5105002832 NIZWM BASUMATARY 2 35.25 A 1378 5105002642 JONALI BARMAN 9 10.25 ADDD 1375 5105002142 MRIDUL BORO 2 30.75 ABBB 1359 5105000352 MANISH BARUAH 9 66.25 ADD 1391 5105004142 NANG NATALIA GOGOI 9 72.25 BAD 1355 5105000042 HIMANGSHU KACHARI 2 79.00 BAAA 1383 5105003442 GOBINDA CHHETRY 6 64.25 A 1374 5105001932 SIBUMONI BARUAH 6 50.50 ACCC 1376 5105002432 ARUP KUMAR BAISHYA 9 17.25 ADDD 1363 5105000632 KUKHAL KRISHNA HAZARIKA 2 80.25 DAAA 1382 5105003352 VELINA PATHAK 9 53.50 BAA 1367 5105001252 MAHANANDA SWARGIARY 2 3.25 AD 1377 5105002632 SAMARENDRA BARO 2 33.25 ADDD 1357 5105000142 RINTU PRAKASH DAS 1 62.75 BAA 1372 5105001642 SUKANYA MIKIR 2 56.25 BAAA 1388 5105003742 PRIYANKA DOLEY 2 66.25 ADDD 1396 5105004532 BINOY DAS 1 52.00 AD 1362 5105000552 SRI MANISHA BEZ 6 24.00 ADDD 1387 5105003642 PULIN BORDOLOI 2 46.75 CAA 1370 5105001452 RANJITA CHETRI 6 47.50 ABBB 1386 5105003552 MONALISHA BORO 2 23.00 ACCC 1395 5105004442 NABAJIT DEKA 9 76.50 BA 1385 5105003532 MD INAMU M JID 9 41.50 ACCC 1384 5105003452 ANAMIKA CHAKROBORTY 9 65.75 A 1394 5105004432 NABAJYOTI KALITA 9 76.50 C 1371 5105001552 AMIT KUMAR DAS 6 62.00 AD 1369 5105001442 MAMONI DEVI 6 52.50 A 1392 5105004242 SAMIR PATIR 2 38.00 ACCC 1373 5105001832 DIGANTA PHANGCHO 9 10.25 AD 1366 5105001042 DHRUBA JYOTI KALITA 9 69.

75 AB 1425 5105008242 TRIDIP PEGU 2 41. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 ABB 1415 5105006732 UTP L GOGOI 6 85.00 ADDD 1433 5105009042 UTPARNA BORUAH 6 78.00 A 1432 5105008942 LAKHYAJIT DUWARIA 9 83.25 ABBB 1416 5105007152 KIMI SHARMA 9 45.50 A 1414 5105006632 MRINAL CHAKRABORTY 9 58.00 CAAA 1409 5105006142 SANJIB DAS 1 65.NICMKS1 1399 1400 5105005142 DIPAK KUMAR SAHANI 5105005332 BIKRAM BIKASH DAS 1 1 32.00 ABBB 1419 5105007342 SURAJIT DAS 9 66.75 ABB 1422 5105008042 VINAI PRATAP SINGH 9 3 86.75 CAA Page 36 .25 ACCC 1402 5105005442 MANTU 1 36.75 AB 1407 5105005842 V ZAMKHANLIAN 2 55.75 AD 1435 5105009232 BARASA MALAKAR 1 70.75 AD 1426 5105008342 TANUMOY CHOWDHURI 9 59.50 AD 1430 5105008742 RUTHI LALROKIM 2 82.25 BAA 41.50 AD 1428 5105008642 JADUNATH ROY 9 51.50 CAA 1429 5105008732 HRIDAY PATGIRI 9 67.50 AB 1421 5105007832 NIRUP MALAKAR 1 29.25 BAAA 1417 5105007242 NASEEB AHMED 9 80.50 CDD 1410 5105006232 PUNJAN KUMAR DAS 9 42. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1401 5105005352 ANJU HAZARIKA 9 37.: 29 ------COMBINED RECTT.25 BAAA 1434 5105009052 HARI PRASHAD DEKA 6 35.00 ACC 1408 5105006052 GRACIOUS R SANGMA 2 42.75 AD 1418 5105007252 ARNAB SEN 9 44.75 ADDD 1413 5105006452 MANJEET DAS 1 85.00 A 1403 5105005532 SANGITA DUTTA 9 43.75 A 1411 5105006342 PORINITA BHARALI 1 35.75 AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 ADDD 1406 5105005832 DULU RONGHANG 2 23.75 ADDD 1420 5105007632 INDRANIL RAJKUMAR 6 63.25 ADDD 1405 5105005552 TAFIQUR RAHMAN 9 47.25 A 1412 5105006432 DIPIKA MAZUMDER 9 59.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 CAA 1424 5105008232 DHANANJAY PRASAD 6 47.00 A 1404 5105005542 TAHIDUR RAHMAN 9 43.25 AD 1423 5105008142 NABAJYOTI GOGOI 6 49.25 ADDD 1427 5105008442 MARTIN JOJO 2 47.50 AD 1431 5105008832 PANKAJ JYOTI THAKURIA 6 61.

25 CAD 1467 6001001251 MANISHA SAXENA 9 53.25 66.50 BADC 1463 6001000426 KANISHKA BHARDWAJ 9 89.75 55.50 A 1466 6001000879 NIDHI SINGH 6 28.00 20.00 DA 1462 6001000371 RUBY RATHORE 6 39.75 ABB 1456 5105012352 NYACHONG TESIA 2 40.75 48.25 43.00 CDA 1468 6001001264 DEEPIKA GODBOLE 9 74.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 67.00 35.50 AD AD BAA AD AD ADDD BAA A ABBB ABBB AB A BAAA A BA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 AD 1472 6001001759 JASWANT SINGH BAJETHA 9 52.50 AD 1465 6001000591 RITESH KUMAR SARATHE 6 25.50 DABC 1464 6001000549 ANKIT THAPA 9 63.00 A 1470 6001001361 YADVENDRA SINGH 6 76.00 CAA 1453 5105012152 GAKUL CHANDRA KALITA 9 41.NICMKS1 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 5105009242 5105009332 5105009342 5105009442 5105009552 5105010052 5105010432 5105010532 5105010642 5105010932 5105011052 5105011252 5105011352 5105011552 5105011732 PANKAJ SAIKIA BIJOYANAN HOJAI EVELYN FANN BORO MANASH JYOTI SARMA ABINASH KAKATI ANAMIKA KAKATI MANOJ SHARMA BITOPEE CHETIA RAJUT IWARI SONU JAIN MOSFIQUL ISLAM ANU SHARMA SUBASH BISWAS RITA TIWARI SUMI SARMA 6 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 4 63.75 83.00 51. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 ADBC Page 37 .25 54.75 36. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1451 5105011832 MUKESH PRASAD 6 48.50 BAA 1460 6001000109 ANJANA SINGH BAGHEL 6 67.50 AD 1469 6001001306 SATENDRA KUMAR AHIRWAR 1 38.25 ADDD 1458 5105012452 SRI PRANJAL KALITA 9 13.: 30 ------COMBINED RECTT.25 ADDD 1459 5105012652 ARUN BIKASH HAZARIKA 6 33.25 BAAA 1457 5105012442 TRILOCHAN SAHA 9 49.75 43.75 30.50 ACDB 1461 6001000316 NARENDRA KUMAR UIKEY 2 76.25 ADDD 1452 5105012042 HAMEN DAS 1 56.50 23.00 CAD 1471 6001001539 SHASHIKANT SINGH 1 48.25 A 1454 5105012242 RAJU PAUL 9 55.25 BAAA 1455 5105012252 PINTU SHARMA 9 34.

25 79.00 26.00 46.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 ABD 1509 6001007382 SAPNA RAJPUT 9 39.NICMKS1 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 6001001814 6001001924 6001002144 6001002419 6001002474 6001002694 6001003519 6001003629 6001003684 6001003959 6001004014 6001004179 6001004344 6001004674 6001004729 6001004797 6001005004 6001005224 6001005444 6001005512 6001005719 6001005774 6001005829 6001006049 6001006227 6001006337 6001006434 6001006489 ANVESH KUMAR LAKHAN SINGH MAYANK SAHU TRIPTI UKEY ARPIT NAMDEV BHAGWAN CHIMANKAR ADITYA SONI DEVENDRA KUMAR PATEL RAGINI PRAJAPATI SONAM SINGH MONA NIGAM DISHA KEWAT HEMLATA YADAV SURENDRA SINGH RAJPUT PRAGATI TRIPATHI JISHA NAIR RAVI KUMAR PASWAN DEVENDRA SINGH MANISH KUMAR DEVHARE NEHA JHARE GYANESHWAR PATANKAR PANKAJ KUMAR TIWARI CHANDRAPAL SURYAVANSHI SACHIN KHATARKAR RANJANA YADAV SHEETAL NANDA SHEKHAR KUMAR MISHRA ANUKAMPA TRIPATHI 6 6 6 1 6 1 6 1 1 9 9 6 6 9 9 9 1 2 1 1 6 9 1 1 6 1 9 9 95.25 33.25 39.25 19.75 65.25 CABD 1506 6001007149 HARENDRA KUSHWAHA 6 32.00 49.50 AD 1502 6001006832 MRAGENDRA NARWRIYA 1 25.00 73.50 30.25 62.50 85.00 A 1503 6001006984 SUDHEER KUMAR CHOUDHARY 1 35.50 86.00 DA 1505 6001007107 BHUMESHWAR LILHARE 6 37.75 42.25 55.25 81.00 DA Page 38 .75 70.00 CDAB 1508 6001007272 VINOD LODHI 6 56.25 49.00 51.75 48.50 CAD 1504 6001007094 SHYAM KARTIK GUPTA 9 42.75 BA 1507 6001007217 GAUREESHANKAR BARAR 1 51.: 31 ------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 26.25 AD DACB DA DACB CBAD DAB CABD CAD BAD BAD BACD BADC ADBC ADBC AC CBAD AD DACB A CD AD CAD ABCD ABCD AD CADB ABCD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 19.50 74.50 65.50 97.25 22.00 50. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1501 6001006667 K*ISHNA PATEL 6 35.

50 21.50 70.25 31.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I Page 39 (RE-EXAM) .00 14.75 19.00 54.00 63.25 21.75 24.00 61.75 46.: 32 ------COMBINED RECTT.50 82.75 69.75 9.00 63.75 21.00 44.00 33.25 67.50 51.00 40.50 57. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 36.25 A AD A AD CABD CABD AD CA ADCB AD A ADBC AD BAD AD CADB AD ACDB A ABCD DA AD B ACDB BAD BAD ABD AD CDA D ADBC BACD AC AB ACBD A AD AD BA A AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 39.25 39.50 66.25 58.NICMKS1 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 6001007424 6001007547 6001007602 6001007644 6001007712 6001007809 6001007877 6001007932 6001008262 6001008524 6001008579 6001008689 6001008702 6001008854 6001008922 6001009019 6001009074 6001009087 6001009514 6001009637 6001009789 6001009844 6001009857 6001009899 6001010009 6001010297 6001010462 6001010737 6001011012 6001012057 6001012167 6001012332 6001012387 6001012497 6001012552 6001012662 6001012717 6001013102 6001013212 6001013982 6001014147 PRATIMA SHARMA MEENAKSHI VARMA NITYA RAVIKUMAR SACHIN KUMAR SHUKLA BABITA GUPTA RANJIT BISEN SATYAM SONI PAVAN KUMAR KHANGAR MANISH NAGESH MOHAMMAD JAVID SHUBHAM KASHIV SUNIL KUMAR UPLAVDIYA ASHISH KUMAR JAIN NEHA MARKAN SEEMA MALVIYA AKANKSHA MEHTO ANAND VYAS PARAS ARORA GEETA SABHNANI UMESH MALVIYA SONAL KUMAR BANSOD RAM MOL GUPTA PINKI SAHU SHRADHANJALI GOSWAMI MANOJ MALVIYA DEEPA JAIN RAVINDRA RAGHUW*NSHI BHAGAT SINGH VERMA VIVEK BARASKAR DEVENDRA SINGH SARITA PATEL SHWETA SHARMA PRAVEEN THAKUR MEENA SAVITA ANIL KUMAR PATEL NEELAM GUPTA RANJEETA PARADKAR KUSHAL TIWARI REETIKA LAKHERA DURGA AHIRWAR GEETANJALI AHIRWAR 9 6 9 9 6 6 6 1 1 6 9 6 9 9 6 6 9 9 9 1 1 9 6 9 1 9 9 6 6 6 6 9 9 6 9 9 6 9 6 1 1 4 51.25 31.25 47.75 54.00 77.75 34.00 87.50 42.25 67.50 39.00 68.25 58.00 50.50 22.

25 DABC 1563 7204700225 MRUNAL PRAKASH GAVLI 1 67.00 ABDC 1585 7204701178 PRITI MISHRA 9 28.50 B 1569 7204700437 MORE SMITA VISHNU 9 54.75 BAD 1566 7204700318 LAXMI GANPAT DULGACH 1 34.50 ADCB 1582 7204701020 SUPRIYA SHANKAR DALVI 9 46.25 DABC 1579 7204700882 SHRADDHA NARENDRA RANE 9 44.00 B 1596 7204701330 BORKAR ARVIND PANDITRAO 9 68.75 DA 1587 7204701213 MHAPSEKAR POOJA SANTOSH 9 67.00 B 1592 7204701256 RESHMA RAMESH KADAM 9 41.50 ACDB 1552 6001014380 RUCHI SAXENA 9 52.75 ACBD 1581 7204701007 MOMIN QAIS AHMED NISAR 6 68.75 CAD 1577 7204700802 SANDEEP KUMAR YADAV 9 79.75 BAD 1594 7204701293 RAMESHWAR YASHWANT LAHANE 1 46.25 DA 1553 6001014752 MAYURIKA KHANDEKAR 1 33.75 BDAC 1564 7204700263 RANDHIR KUMAR KAR 9 3 56.25 C 1574 7204700710 POOJA RAVINDRA HALDANKAR 6 26.NICMKS1 ( LIST IN ROLLNO.75 BA 1562 7204700217 KEDAR RAM 6 3 44.25 C 1556 7204700035 RACHANA PRAKASH KALE 9 44.75 BAD 1597 7204701379 NEERAJ PATHAK 9 89.25 AD 1571 7204700522 PRASHANT WAMAN JADHAV 1 31.00 DABC Page 40 .50 AB 1558 7204700135 ROMI KUMARI 9 56.75 AD 1573 7204700624 DESALE REKHA ANANTA 6 46.50 ABDC 1583 7204701021 ABHILASHA B GAVIT 2 59.75 CABD 1554 6001014807 PRATIK PARMAR 9 61.75 C 1584 7204701139 UGALE RITESH BHASKAR 9 37.25 BADC 1595 7204701299 SHEETAL DATTATRAY SHINGAGE 9 25.00 B 1557 7204700127 MORE MAHESH RAMESH 9 18.25 B 1575 7204700734 SACHIN RAGHUNATH SHINDE 1 52.50 A 1586 7204701205 BARAI RAKESHKUMAR SHRINIWA 9 78.00 B 1567 7204700335 RATAN VASANT GAWARE 1 37.00 ADBC 1561 7204700187 REKHA DHONDIBA GADE 9 38.75 AD 1578 7204700844 HEMANT KUMAR 1 3 85.00 ADBC 1591 7204701237 ANILLALTAPRASADYADAV 9 27.75 DA 1588 7204701223 RAVINDRA GIRRAJ HANOTIA 1 32.50 A 1593 7204701292 PADGAONKAR CHITRA RAMAKANA 9 46.25 AD 1580 7204700920 PRATIKSHH DEORAJ SINGH 6 49.00 AD 1576 7204700790 RAHATE SONAL VINAYAK 6 58.50 AD 1555 6001015027 RAVINDRA BIRLE 6 48.00 AD 1590 7204701232 SNEHA MADHUSUDANAN NAIR 9 51.75 ADB 1560 7204700173 DEEPIKA ARJUN KAMBLE 1 48.25 AD 1589 7204701225 SUSHANT ATMARAM JADHAV 9 56.25 ABDC 1572 7204700620 GAWAS VISHAL SURESH 9 71.25 AD 1559 7204700161 MOTE ANILSAKHARAM 9 71.00 C 1565 7204700293 DEEPA DILIP SAWKI 9 55.75 BA 1568 7204700363 MANOJ ASHOK BORADE 1 66.00 B 1570 7204700455 MALLINATH NARASING KOK* E 1 38. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1551 6001014160 PARNITA SHAKYA 1 59.

00 CDAB 1607 7204701604 DIPESH ANIL VISHE 6 41.00 AD 1616 7204701800 SANJAY KUMAR 9 3 57.50 ABCD 1628 7204702139 MALEKAR VIKRAM DILIP 9 60.25 BACD 1620 7204701875 KIRAN PRAMOD BAWISKAR 1 28.00 DA 57.75 AD 1621 7204701898 KALYANI PANDURANG CHANDUGA 9 36.25 ABCD 1633 7204702340 KISHOR VINDESHWAR MEHTA 6 85. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1601 7204701434 ANANDRAO BABA NARNAVAR 6 5.50 DBAC 1613 7204701703 DIWAKAR CHAUDHARY 9 44.75 BAD 1623 7204701947 SUBHASH SURESH PAWAR 1 41.00 BA 1630 7204702223 SHUBHANGI SHRIPATI JADHAV 9 36.75 DA 1618 7204701856 CHHARI VINAY PRAKASHCHAND 1 94.50 B 1622 7204701937 PARKOTE WASIM IQBAL 6 65.50 D 1631 7204702233 VIRAJ JAGANNATH KENI 9 31.75 DABC 1614 7204701751 MOKAL RAHUL VASANT 1 32.25 CA Page 41 .50 BADC 1624 7204701973 ANITA BHUINYA 6 29.75 ACDB 1611 7204701699 MEDASARI RAMANJANEYULU 2 61.50 DBA 1604 7204701529 ARUN PRAKASH SARANG 9 22.25 DA 1626 7204702063 NITIN SIDDHARTH MASANE 1 27.75 DA 1609 7204701660 KULKARNI NETRA PRAKASH 9 86.00 ADCB 1608 7204701612 DUBEY ARVINDKUMAR R 9 68.50 DABC 1612 7204701701 TEMBHURNE NITIN PRALHAD 1 97.50 AD 1617 7204701804 AVDHESH GOSWAMI 9 130.00 BAD 1629 7204702195 INGLEJASRAJAVINASHPRANJALA 9 49.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 AB 74.NICMKS1 1598 1599 1600 7204701381 SNEHA SUBHASH CHEWALE 7204701390 PAWAR POOJA PRAKASH PRIYA 7204701422 SURESH KUMAR PATHAK 6 9 9 3 50.75 BA 1605 7204701543 SOUMEN NANDI 9 84.75 D 1627 7204702093 SONALI ASHOK PATIL 9 26.50 AD 1619 7204701857 SHINDEMADHAVIDADASAHEB 1 11.50 CABD 1610 7204701670 NILESH DEVANAND KAMBLE 1 58. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 CADB 1602 7204701445 PRINCY MARY VARGHESE 9 47.: 33 ------COMBINED RECTT.50 BADC 1634 7204702382 KURHADE DEEPAK DNYANESHWAR 9 58.75 AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 BA 1632 7204702274 MUKTA SHIVAJI SHINDE 1 29.75 ADBC 1615 7204701754 NADEKAR SHRADDHA JAGANNATH 2 62.25 ABD 1625 7204702036 DONGRE PRITESH VILASRAO 1 56.50 BD 1603 7204701507 PRADEEP RAM CHAVAN 1 57.50 AD 1606 7204701597 MAKHDOOMSA M SAHEB 9 32.

75 CABD 1660 7204703137 VIDYA VISHWANATH VADDE 6 33.75 51.25 ADCB 1659 7204703119 PRIYANKA GUPTA 6 56.00 AD 1658 7204703080 RAJ ULHAS UBALE 1 29.75 65.50 ACD 1667 7204703279 PATIL PANKAJ JAGANNATH 6 49.25 77.00 AD 1663 7204703207 PRIYANKA TUKARAM KAMBLE 1 30. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1651 7204702891 SHINDE VAISHALI TULSIRAM 1 51.50 ABCD 1652 7204702919 MILIND PANDIT JADHAV 1 50.25 C 1664 7204703243 RAJEEV KUMAR SHARMA 6 36.00 AD 1665 7204703267 RATHOD FALGUNI MUKESH 1 44.25 BA 1669 7204703335 NIKITA ARUN SARAMBALKAR 6 50.00 44.00 AD AD BADC BAD AD BA CA BACD DACB A ADB A DCAB ABCD BA BAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.00 BADC 1653 7204702992 ROHINI GOPICHAND PAWAR 9 19.75 58.75 31.25 90.25 80.75 33.00 62.25 ABCD 1654 7204703013 SARASWATI KUMARI 9 39.75 ABD 1662 7204703176 VINOD YADAV 6 3 91.25 46.50 83.50 DAB 1661 7204703172 AISHWARYA 9 30.00 CADB 1656 7204703028 NITIN RAMESH KOSHTI 6 64.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 BA 1666 7204703273 VIDHYA S 6 68.NICMKS1 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 7204702389 7204702403 7204702432 7204702435 7204702453 7204702457 7204702471 7204702524 7204702530 7204702533 7204702536 7204702572 7204702711 7204702779 7204702822 7204702832 ARBIND KUMAR SHIV SHANKAR PANDAY NILESH SUDHAKAR MORE REKHA SAHADEV SHETYE SUBASH YADAV NAKTI POOJA SAVLARAM NAIDU BHUMIKA SELVARAJ KAPIL MADHUKAR DHUTRAJ PASI SURESHCHANDRA SANGEETA TANGADE CHANDAN ANIL ADENKAR SHUBHANGI SUBHASH YASH DILIP NAKHWA MEENAKSHI SUHAS VIJAY MESTRY RAJESH KUMAR SAINI 1 9 1 9 9 9 9 1 1 1 6 9 9 9 6 6 107.50 B 1657 7204703078 PRYASH KUMAR 9 76.25 63.75 CDAB 1671 7204703351 ATUL BHAGWAN PATIL 6 26.50 58.: 34 ------COMBINED RECTT.25 76.25 ABCD 1668 7204703311 SNEHA VASANT AWATE 9 65.25 ADCB 1655 7204703016 DURVAKSHI 9 63.75 ABCD Page 42 .00 BA 1670 7204703342 PATEL PRATIKSHA JAYANTI 9 51.

25 60.00 14.75 CAD 1707 7204704295 DEVADHIA VATSA PRAKASH 1 86.25 27.25 54.25 49.25 59.NICMKS1 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 7204703408 7204703411 7204703414 7204703426 7204703520 7204703537 7204703538 7204703568 7204703570 7204703639 7204703651 7204703663 7204703745 7204703755 7204703760 7204703792 7204703833 7204703840 7204703869 7204703883 7204703916 7204703945 7204703970 7204703992 7204703996 7204704004 7204704018 7204704045 7204704060 NAGENDRA KUMAR YADAV THAKAR DILIP RESHMA IMAM SHAIKH GAIKWAD PANKAJ VISHAVANATH RUTUJA ARUN BHALERAO DEEPA PRAJAPATI ROHINI RATAN BAGUL MADHAVI KAWDE SHAMAL PANDURANG SMITA MADHUKAR KAMBLE GADGE SWAPNIL SUKHADEV JYOTI SAHU AJEET KUMAR CHOUDHARY KAVITA ANIL GHODKE JADHAV BHARAT ASHOK SUBHASHHRAMBHAU SHELKE MITHILESH YADAV NAVEEN PRAKASH KALUKHE AARTI PRALHAD JOSHI ARCHANA R MISHRA JAYANT PRAKASH UKE SUNIL KUMAR INDRABHUSHAN K PANDEY SHAIKH AYESHA ABDUL SATTAR RUPESH VASANT KAMBLE AVINASH SU ESH YAMGAR SONALI SHRIDHAR SAWANT ANKIT SINGH BENDALE CHARUDATT DNYANDEV 6 9 9 1 1 9 1 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9 1 6 9 2 6 9 9 1 6 9 9 6 85. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1701 7204704076 PRAVIN ASHOK MORE 9 20.75 65.75 42.00 ACBD 1708 7204704298 PRADNYA MOHAN PRABHU 9 72.00 30.00 ABDC 1703 7204704096 KOKARE DIPAK PANDURANG 6 40.50 35.25 AD BAD BACD ADBC ADBC DAC ABCD CD CADB AD BDA A B ADCB DAB DABC ADBC AD DA BAD A AD AD DACB DABC A AB D ACDB CADB ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 CAD 1704 7204704265 TAMBE SUDHIR GANPAT 1 21.25 21.50 49.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 43.: 35 ------COMBINED RECTT. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 20.00 46.75 63.50 43.50 47.50 59.50 44.75 46.75 43.75 14.50 17.50 AD 1706 7204704275 AKSHADA VILAS PALAV 9 40.75 DABC 1705 7204704268 ANITA KUMARI MEHTA 6 91.25 62.75 CA Page 43 .25 40.75 15.00 BADC 1702 7204704085 NITINSAHEBRAOPANDIT 1 39.00 71.

00 56.25 68.25 52.75 90.00 24.2013 Page 44 (RE-EXAM) .25 52.25 100.00 60.00 100.50 57.00 21.25 61.00 57.50 57.00 34.00 36.75 39.25 59.25 41.75 6.00 58.00 56.00 83.NICMKS1 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 7204704310 7204704313 7204704317 7204704359 7204704366 7204704430 7204704437 7204704439 7204704446 7204704457 7204704481 7204704485 7204704561 7204704574 7204704588 7204704596 7204704626 7204704692 7204704801 7204704840 7204704870 7204704878 7204704952 7204704955 7204704965 7204704983 7204704997 7204705009 7204705011 7204705015 7204705046 7204705053 7204705113 7204705209 7204705240 7204705257 7204705273 7204705304 7204705324 7204705437 7204705440 7204705448 PRAMILA YADAV KUSHAL MISHRA NAVEEN KUMAR PODDAR C VINITHA SEKHAR PRIYANKANIVRUTIKAVE MORE ABHIJIT DATTARAM MORE AMIT DATTARAM VIDHI VIJAY KARANDE PANKAJ KUMAR KATKADE NEELAM LAXMAN VIJAYA LAVU NAIK NEHAPRIYASINGH MANOJ KUMAR GUPTA SHINDE SUSHMA KRISHNAJI ROHINI DAULAT GARUD SINGHAJEYJAWAHARLAL ABHISHEK SHRIRAM SINGH PRITEE PANDURANG SHINDE SINGH RAJEEV KAPILDEO NEPTE ANJALI BHAGWAN SUPRIYA ANAND WAINGANKAR KIRAN DILIPRAO LONKAR NAYANA SURESH SHIRKE GOLDY GAURAV SUMESH SADANANDAN SNEHA RAMCHANDRA HIPPARAGI GARIMA UPADHYAY REPAL PRANALI PRAKASH ASHOK YADAV K HARSHINI JADHAV SURAJ PRAKASH MAHENDRA MAGANLAL PARMAR AKSHATA RAMESH SHINDE HANDE PRAGATI SURESH PRANITA SUDAM SHINDE RAGHWENDRA SAMIKSHA SHANKAR SHELKE APURVA BALIRAM MOKAL ADSUL YOGESH SANJAY ROSILINE VAISHALI ATMARAM KARPE RAHUL DEEPAK BHOSALE 6 9 6 1 9 6 6 1 6 6 9 9 6 9 1 9 9 9 6 1 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 6 1 9 9 9 9 6 9 1 9 9 1 57.00 55.25 48.: 36 ------COMBINED RECTT.25 66.25 63.75 80.50 49.50 57.00 59.50 53.25 86.50 37.25 36. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 ADCB DBAC AD AB BAD A D ACDB DA ABCD AB B A CABD DA ABD ADCB AD AD BAD ADCB DACB BAD CAD C BADC AD DA ACBD C BAD ADB AB ADCB A CDA CADB AB CDA CAD BAD ABD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 95.25 29.75 68.00 71.75 69.25 58.

25 ADBC 1752 7204705462 KONARKRISHNAVENIPECHIMUTHU 9 37.75 ADBC 1791 7204706487 RAHUL DEV 6 70.75 BAD 1765 7204705808 JOEL RAPHAEL JOSE 9 67.75 DA 1756 7204705553 ANITA BHASKAR JADHAV 1 63.NICMKS1 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.00 AD 1793 7204706509 SHUBHANGI MADHUKAR KACHAVE 1 44.25 AB 1760 7204705662 SHINDE NITESH BALKRUS*NA 9 32.25 BADC 1776 7204706037 RAVINDRA DAGDU KSHIRSAGAR 9 41.25 CADB 1771 7204705978 DUBEYVIPINKUMARJAGDISHDHAR 9 52.25 CAD Page 45 .00 B 1778 7204706076 REKHA DATTARAM SHEDEKAR 9 21.00 DAB 1766 7204705815 NITIN TU*ARAM CHAUDHARI 6 45.25 DABC 1782 7204706123 JENETTE JASPER 9 53.00 CAD 1790 7204706434 MANDAR VIJAY SURVE 6 52.50 CADB 1794 7204706510 NARKAR KUNAL MOHAN 9 43.00 BA 1774 7204706006 SURVE APARNA AVINASH 9 36.75 BA 1759 7204705640 RAJSHRI ANAND JADHAV 9 32.50 ABDC 1775 7204706012 SUPRIYA PRAKASH DANDEKAR 9 21.50 ABCD 1787 7204706332 PRASAD PREETI DILIP 1 36.50 CADB 1773 7204706000 ADVIRKAR PRIYANKA SHASHIKA 6 33.25 CDA 1755 7204705542 PUSHKARAJ VILAS PATIL 6 38.25 BADC 1763 7204705789 GAIKWAD ABHISHEK CHINTAMAN 1 19.00 AD 1789 7204706391 TEHSIN AHMED KATOTE 6 61.00 AD 1762 7204705718 AMOL THORAT 9 25.50 BA 1785 7204706183 BORNARKAR PRACHI KISHOR 9 72.25 B 1781 7204706118 RAGHAV PRASAD 9 87.25 ABDC 1757 7204705594 VARSHA SUDHAKAR BUGADE 9 22.50 CDAB 1786 7204706298 DESHMANE SONALI NISHIKANT 6 28.00 BACD 1796 7204706557 PAWAR VIJAYANAND GOPALRAO 9 68.75 CDAB 1767 7204705857 SUJAY DAS 9 3 50.25 ADBC 1768 7204705908 FUTRA AJAY ASHOK 1 83.00 A 1788 7204706337 GIRDHARI LAL 6 3 43.00 BAD 1761 7204705707 BHOSALE NIKHIL TUKARAM 9 89.25 AB 1753 7204705494 VARGHADE POOJA PRAKASH 2 67.25 CADB 1777 7204706063 SHRADDHA SAKHARAM LAD 9 37.50 BAD 1754 7204705505 PHAD NANABHAU 6 46.75 DA 1792 7204706493 SWAPNIL SIDDHARTH PANPATIL 1 97.25 AD 1772 7204705999 HITESH VIKAS DABHADE 2 50.00 ABD 1795 7204706514 MUKUND CHOUDAPPA MASHALE 1 34.50 C 1770 7204705948 ANJU V 9 70.25 AD 1769 7204705922 DEEPTI KASHINATH GAONKAR 6 79.50 AD 1764 7204705805 RAUHADIA NIKHIL DHARAMPAL 9 20.00 BADC 1784 7204706178 SUJATA SITARAM JADHAV 9 34.75 B 1779 7204706104 SHIVRAM KRISHNA DHANGADA 2 53. ORDER ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1751 7204705458 SHOAIB SHAIKH 9 80.25 AC 1783 7204706153 MOMINLUBNASIRAJUDDINHASINA 9 56.50 BADC 1758 7204705606 KARKERA CHAITALI JAGANNATH 9 47.75 C 1780 7204706115 KARTHIK HARI PILLAI 9 54.

00 AD 1824 7204707127 SUREKHA DIWAKAR ROUT 9 29.25 ADBC 1813 7204706896 VENKATESWAR REDDY VENNA 9 3 23.25 A 1830 7204707387 AMITA RADHEYSHAM TRIPATHI 9 61.00 C 1821 7204707087 SIDDHARTHA S CHATURVEDI 9 3 55.25 AB 1802 7204706681 AJAY SAKHARAM SARAVADE 1 40.25 ABDC 1822 7204707098 DIPAK KUMAR 6 63.75 AD 1817 7204706981 SAGAR 9 56.50 BA 1803 7204706703 SHINDE TRUPTI KASHINATH 9 38.25 A 1812 7204706888 RAJESH SINGH 9 3 74.25 BAD ADBC BAD A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.25 BCAD 1831 7204707393 RESHMA SUNIL DIVEKAR 9 52.75 ADBC 1820 7204707016 NEHA KISHOR VARTAK 6 63.25 AB 1815 7204706923 CHANDRAKANT RAUT 1 55.00 ADCB 1828 7204707287 MUKESH DAYARAM YADAV 6 69.75 C 1816 7204706964 DEEPALI PRAKASH ADKAR 6 58.75 AD 1806 7204706776 RAJU V MEHTA 9 59.75 ADB 1827 7204707278 TUSHAR SHAMRAO MALI 9 59.25 B 1818 7204707001 SHINDE HARSHALA PANDURANG 9 31. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 AD 1811 7204706887 JAGDAMBAPRASAD GOUND 9 42.50 BADC 1819 7204707002 TAPASH KUMAR DEY 9 3 85.25 AD Page 46 .75 58.50 AB 1814 7204706910 ANUP SHANTARAM SALVI 6 38.75 B 1804 7204706720 ADITYA VILAS MORE 9 52.00 24.50 CABD 1833 7204707408 ASHISH KAMLESH SAHI 9 86.00 ABCD 1823 7204707113 SAWANT SHIVAJI RATNAKAR 9 51.00 27. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1801 7204706677 RASMITA PARIDA 9 28.75 BAD 1807 7204706812 NAIR VIKAS SASIDHARAN 9 94.75 A 1810 7204706861 INDURIKAR SHRADDHA VINOD 6 87.: 37 ------COMBINED RECTT.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 ACBD 1808 7204706835 PRAJAKTA SHYAM SAWANA 9 27.00 BA 1832 7204707395 ALMAS SAKARKUTE 9 72.50 DAB 1805 7204706726 KASHINATH JALINDAR MADANE 9 33.00 ADCB 1829 7204707370 MADHURI VILASRAO PATIL 6 46.50 BAD 1826 7204707241 REKHA BASWANT MEH*TRE 6 64.NICMKS1 1797 1798 1799 1800 7204706594 7204706626 7204706657 7204706673 KALPESH CHANDRAKANT SHIVDA SANGITA KUMARI ALMALKARSHASHIKANTPRAKASH PADMINIDEVI VARMA 1 6 9 2 57.50 AB 1809 7204706856 KALEKAR ANKITA EKNATH 9 10.25 BADC 1825 7204707157 SHINDE GAURI TUKARAM 9 32.

50 AD 1853 7204708086 YADAV RAJDEV BHARATRAM 6 74.25 CAD 1857 7204708164 RAJNISHTRIBHUWANVISHWAKARM 9 71.75 AD 1867 7204708407 MANALI ARUN LOKARE 6 65.50 10.75 46.75 37.00 C 1855 7204708130 ANJU SHIVPRASAD GUPTA 9 32.25 32. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1851 7204707959 DHANASHREE GANESH PHATAK 9 41.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.: 38 ------COMBINED RECTT.50 19.75 CA 1870 7204708465 KOMAL MANOHAR DASGAONKAR 1 23.00 DAB 1862 7204708338 NIRANJAN SOPAN BORIKAR 2 33.25 82.00 DA 1864 7204708355 PILLAI SHILPA VIJAYKUMAR 9 63.75 ADCB Page 47 .75 BAD 1868 7204708437 KUMAWAT REKHA 9 65.25 83.25 73.75 49.25 52.00 ADCB 1856 7204708152 DIVYA NATHAN 9 64.25 A 1869 7204708452 SURVE SHRADDHA ARVIND 6 57.75 52.25 77.75 48.NICMKS1 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 7204707448 7204707465 7204707466 7204707485 7204707542 7204707579 7204707580 7204707632 7204707658 7204707668 7204707725 7204707741 7204707759 7204707809 7204707825 7204707874 7204707914 SALINI KUMARI TALEKAR SHRADDHA SAKHARAM SNEHAL MOHANLAL RATHI BHOSALESIDDHARTHGULAB RUBEENA SIKANDAR TADVI PRIYAASHOKJAWARE KAMBLE PRIYANKA DEEPAK MAHESH KAILASH RAJBHAR CHITRA D POOJARI POOJA GAIKWAD DINESH SAHEBRAO TONDWALKARPRAJAKTASATYAWAN SHYAM GAUTAM SONTAKKE MANOJ KUMAR MAYUR ASHOK KHARAT JEWANI KIRAN JETHANAND SMITA KASHINATH JADHAV 6 9 9 1 2 1 1 9 9 6 1 6 1 6 1 9 2 3 3 50.50 ACDB 1865 7204708383 RUPESHRAMCHANDR MANE 9 45.00 ABD 1863 7204708342 KATARE PRANALI MOTIRAM 1 83.00 A 1860 7204708176 KORIKKISH ORBAJIRAO 1 23.50 AD 1858 7204708169 DIBYENDU CHAKRABORTY 9 3 92.50 A 1866 7204708405 ADSUL DEEPA BALKRISHNA 1 48.75 57.00 ACD B A AD AD AB AB ADCB ABDC ABDC AD CA BACD AD ADBC DABC DABC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 48.50 ABCD 1859 7204708173 PAWADE PRANITA POPAT 2 48.25 41.50 DA 1854 7204708102 GANGURDE RACHANA SATAWA 1 55.50 ABD 1861 7204708333 DAREKAR AMOL APPA 9 45.50 BDAC 1852 7204708049 MINI KAMARAJAN 9 84.

2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 CAD Page 48 .00 23.25 22.75 43.25 69.50 67.50 67.25 82.25 A 1905 7204709278 GAME AKANKSHA BABAN 9 60. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1901 7204709156 SAMEER ANKUSH SHINDE 9 57.75 78.00 CABD 1906 7204709288 NEHA LAXMAN YADAV 9 17.50 BADC 1907 7204709309 PATIL DHANASHREE RAJKUMAR 9 81.75 AD AD AD AB BDAC ABDC ADCB BC A CABD DACB ABDC AD C B ABCD BADC ADBC CADB ADCB DCAB ACDB CDAB CDA B AD DA DBA AD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 59.75 106.25 37.75 43.75 43.00 41.50 46.00 62.00 54.75 41.25 ABD 1904 7204709260 YADAV KUNAL SUSHIL 9 54.00 54.50 C 1902 7204709209 BHASKAR BIPIN RAJKISHOR 1 48.75 36.NICMKS1 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 7204708466 7204708483 7204708527 7204708543 7204708591 7204708593 7204708596 7204708642 7204708687 7204708701 7204708720 7204708724 7204708731 7204708750 7204708757 7204708776 7204708825 7204708838 7204708844 7204708917 7204708925 7204708958 7204708965 7204708974 7204709011 7204709016 7204709019 7204709035 7204709130 7204709151 PARENPANDHARINATHPATANKAR RAJSHEKHAR SHIRAGANVI HILE KAVITA BALKRISHNA SNEHAL RAMCHANDRA ZUJAM RAHUL KUMAR AVINASH VASANT REWANE UTSUK TIWARI PRIYANKA SHIVAJI MHATRE JAGRUTI VIJENDRA GAIKWAD PRAJAKTA YOGENDRA SONAVANE GANGAWANE SURAJ SURESH NEERAJ SHARMA YOGESH TUKARAM GADADE LIMKAR BALAJI LAXMAN NESWANKARSHRADDHANANDBABUR SONAL RAVINDRA VASAIKAR KHATRI ARCHANA PREMCHAND ASHISH ATMARAM CHALKE JANET JOSE NEELAMKAVIL KOMMU RAVI PRATIK JANA SAYALI SUNIL VEDAK NIKALJE JAYESH KASHINATH SNEHAL S MUNGEKAR NISHA NAIR GOVINDANKUTTY LALSAHAB CHHOTELAL YADAV SANTOSH KUMAR YADAV SANKET KISAN KHARADE KAUSHAL MOURYA SINGH NILESH SABHAJEET 6 9 2 6 9 9 9 9 1 9 2 9 9 9 6 6 9 9 9 1 9 6 1 6 9 6 6 6 9 9 3 3 38.00 69.00 51. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 70.50 55.00 67.00 43.: 39 ------COMBINED RECTT.00 AD 1903 7204709223 ANITA HANUMANTHRAO DHORI 2 54.25 41.75 42.75 34.

50 36.NICMKS1 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 7204709391 7204709417 7204709476 7204709492 7204709556 7204709563 7204709576 7204709581 7204709599 7204709623 7204709633 7204709638 7204709640 7204709671 7204709697 7204709712 7204709796 7204709812 7204709817 7204709821 7204709832 7204709854 7204709908 7204709989 7204709993 7204710050 7204710082 7204710104 7204710113 7204710123 7204710127 7204710135 7204710145 7204710157 7204710237 7204710256 7204710302 7204710314 7204710316 7204710327 7204710349 7204710377 7204710380 DIPTI PRAKASH NIJAI PRASHANT KRISHNAKANT NEVAS EKTA ASWAL SWAPNALI K SHREYASI ****H GAUNIYAL SNIGDHA DINESH ARCHANA SUDHIR RANGDAL DEEPTI KAPOOR BHUPENDRA VASANT CHAPHE KAMBLE JYOTI PRAVIN LAKSHMI I V KISHOR SARICHAND RATHOD VISHAL KUMAR VISHAKHA GIRISH PARULEKAR ATUL BHAGWAN SALVE MOHOD PRASHANT VISHRAM RATNAKARYASHAWANTHBHUSHI GOLDEN HENRY REDDY JYOTI PANDEY SHEETAL SHIVAJI JADHAV SALVI SUNAYANA SHASHIKANT DHANE ANITA SHIVAJI RABIYA HAIDAR TADAVI KASTURI VIJAY DUKHANDE SNEHA CHANDRAKANT SAWANT KAUSHAL KISHOR RONY DILIP DAS TIWARI SWATI NAVA BHARAVI PAMPANA POOJA SAJANDAS ROHRA SIDDHESH RAJENDRA JANWE KHOT MANGESH MOHAN SHINDE AMOL VILAS RATAN KUMAR SACHIN CHANDRAKANT FEGADE SHWETA NIVRUTTI SONAVANE KADAM SANDIP DEVIDAS KALYANI SURESH WANKHEDE SANTOSH AMBADAS YENARE JATHAR ROHAN SHRIDHAR MAMIDAYAL RAKESH NAGANATH SEEMA BHIWAJI GAWDE BHAGAWAT KANCHAN BODADE 6 6 1 1 9 9 9 9 1 1 9 6 1 9 1 1 9 6 9 6 6 9 2 9 9 6 9 9 6 9 1 9 1 6 6 1 1 1 9 6 6 9 1 3 3 34.75 51.75 60.25 63.75 89.50 59.75 55.50 29.25 66.75 28.50 77.75 37.50 23.75 87.00 55.50 65.00 58.00 35.50 58.00 33.00 57.75 52.00 28.00 74.50 54.00 52.75 43.00 76.50 46.75 35.00 42.00 71.50 44.75 47.50 30.50 57.: 40 ------Page 49 .50 BA DABC ADCB CAD ACDB C CA BDA ABDC A AD CABD ABCD BAD AB ADBC B AD CA AD AB D CADB BA BA AD ABD AD ADCB BADC BACD DA DACB CA ABD DA CA ABD A ABD DAB AB DA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 41.75 41.00 80.00 56.00 30.00 61.

50 C 1990 7204711243 SHINDE ROHIT SURYAKANT 6 66.75 DA 1959 7204710709 LAISHRAM SURAJ SINGH 6 89.75 BA 1980 7204711045 LAD SONAL TANAJI MINAKSHI 9 27.25 BADC 1985 7204711168 NEELU PATEL 6 63.75 C 1967 7204710842 WAGHMARE JIWAN BARIKRAO 1 43.25 DAB 1961 7204710780 BRAJESH KUMAR PATHAK 9 98.25 AD 1973 7204710909 QURESHI NAEEM MEHMOOD 9 31.50 ADCB 1965 7204710828 AMRITA BHALCHANDRA PIMPLE 9 52. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 1951 7204710382 VIDYA LIMBAJI BHARMAL 2 45.50 C 1966 7204710834 MAMTA RAO 9 30.75 AD 1975 7204710979 AMAR TUKARAM JAGTAP 9 40.25 CADB 1969 7204710860 DEEPAK YADAVA 6 109.50 AD 1995 7204711295 RUPALI ASHOK PAWAR 1 43.75 DAB 1984 7204711166 DESHMUKH CHETAN UMAKANT 6 57.NICMKS1 COMBINED RECTT.75 DAB 1983 7204711076 TIWARI PRIYA GANGAPRASAD 9 90.50 ABDC Page 50 .25 DA 1971 7204710884 CHANDRAKANT MAURYA 6 51.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.25 DA 1991 7204711248 SNEHA SHRIDHAR KOTIAN 9 62.25 DA 1968 7204710850 SATPUTEANISHARANGRAO 1 47.75 CAD 1953 7204710445 SUSHMA BHIMRAO PAWAR 9 17.25 CDA 1989 7204711207 SAIMA ZAFAR SHAIKH 9 72.75 AD 1963 7204710820 MAYUR C GHEVADEKAR 9 33.50 AD 1970 7204710881 PRADNYA MOHAN GAIKWAD 1 53.75 AD 1956 7204710508 SACHIN PRABHAKAR GHADGE 1 27.50 B 1957 7204710633 THORAT MANGESH SHASHIKANT 1 61.75 BADC 1955 7204710492 BH*SHAN ARUN PATIL V 6 49.00 ADBC 1986 7204711186 AMIT JAISWAL 6 118.75 BAD 1988 7204711197 DEEPALI SUBHASH AMBRE 9 44.50 DABC 1958 7204710679 SALUNKE DIKSHA ASHOK 1 48.00 ABD 1974 7204710977 MAHESH 1 40.00 BAD 1992 7204711271 DNYANESHWARBASWANTGADEKAR 6 25.50 ABD 1954 7204710475 BAVKAR PRERANA PRAKASH 9 54.00 A 1962 7204710805 SUBODH KUMAR 6 92.00 ADCB 1993 7204711279 SANTOSH KUMAR SETHI 1 50.50 BA 1978 7204710990 LAXMINARAYAN BALOTIYA 1 58.75 A 1972 7204710905 BRIJENDRA SINGH 6 3 21.50 BACD 1981 7204711048 VIKAS KUMAR MISHRA 9 96.25 AB 1977 7204710986 PRIYANKA KUMARI 9 58.75 ACBD 1964 7204710823 RAM JATAN RAY 6 3 22.00 AD 1960 7204710737 ADHANGLE RAHUL WAM*N 1 31.50 AD 1994 7204711292 TAHSEEN KAUSAR H 6 68.50 AD 1979 7204710995 PAWAR RANJANA SUKA 2 29.25 AD 1987 7204711188 SNEHA VASANT KULKARNI 9 48.25 ABDC 1952 7204710418 KETKI SHASHIKANT PATANKAR 9 73.00 ADBC 1982 7204711070 RAJBHAR NILAM VIRENDRA 9 44.75 BA 1976 7204710982 DIPEEKA SANJAY BHATKAR 9 25.

75 BADC 2021 7204711885 WAGAL ASHLESHA BHUPENDRA 9 60.00 35. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 2001 7204711539 REKHA BAYAJI HOLKAR 6 58.50 AD 2022 7204711919 AKSHATA MANOHAR PARAB 9 45.25 BAD 2002 7204711601 KAWDEAMOLASHOK 9 14.00 CDAB 2030 7204712013 RAVINDRA HANUMANT GORAD 9 76.50 DA 2011 7204711765 KHANVILKAR RAHUL R 9 92.50 ACBD 2007 7204711672 HUSEIN ZUZER KAPADIA 9 66.50 C 2010 7204711698 AKHILESH KUMAR RAI 9 3 134.00 DA 2006 7204711670 SARITA PRASAD 6 51.NICMKS1 1996 1997 1998 1999 2000 7204711449 7204711466 7204711482 7204711483 7204711525 NEMAN YOGESH GANPAT SURYAKANT BALIRAM MORE DEEPALI VINOD LOKHANDE CHAVAN SHRADDHA ANIL MEENA JITENDRA MITHALAL 6 9 6 9 2 40.00 ABDC 2008 7204711687 DEEPAK KUMAR 6 64.25 DA 2031 7204712060 JYOTI KRISHNAGOPAL JAISWAL 9 48.25 ADB 2017 7204711822 BAGULNEHAAR UN 1 40.00 ACD 2028 7204711993 SANGITA SARKAR 9 90.00 49.25 51.25 A 2009 7204711688 PARAG PRABHAKAR ISWALKAR 9 30.00 CDA Page 51 .00 ADCB 2015 7204711812 POOJA SATYWAN TALEKAR 9 17. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.25 CAD 2018 7204711835 INDRAYANI SHIVAJI SHELAR 9 83.50 CDAB 2025 7204711962 ANIRUDDHA MORE 1 43.75 ABCD B ABD BA DBA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.75 ABCD 2026 7204711967 NIJAPK R DEEPALI GANPAT 1 61.75 A 2003 7204711611 VIVEK TUKARAM KATE 1 45.50 BADC 2020 7204711882 BALSARAF JYOTI VIKAS 6 38.75 ABCD 2024 7204711933 SASANE SANDEEP VITTHAL 1 22.75 CADB 2004 7204711625 GAIKWAD PRIYANKA MOHAN 1 30.50 C 2023 7204711928 SUSHIL NAR* AN DHANGAR 1 50.50 BACD 2005 7204711651 SANTOSH SHOBHNATH RAJBHAR 9 65.25 AD 2029 7204712007 S SHASHIKANTH RAO 9 60.50 CAD 2012 7204711797 AJIT AAPPA PATIL 9 53.25 DCA 2019 7204711843 SWAPNIL JANARDHAN DHIWAR 1 42.00 DABC 2013 7204711802 KAMBLE SUMIT SHIVAJI 1 46.: 41 ------COMBINED RECTT.50 B 2032 7204712201 KAVITA DIGAMBER JADHAV 9 45.75 BADC 2014 7204711806 UBALE RAHUL DADU 1 57.25 69.00 CABD 2027 7204711987 DIPIKA DILIP MORE 9 35.75 B 2016 7204711820 DEEPAK VAISHNAV 6 59.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.

75 DBAC 2063 7204713197 AMRUTA ANAND HALDE 1 35.50 BDA 2059 7204713088 SARFARAZ BASAR 9 57.: 42 ------COMBINED RECTT.50 ACD 2061 7204713150 MEHTASEEMASATISHKUMAR 9 51.00 48.00 CA 2065 7204713250 CHAITRALI POPAT PAWAR 9 33.25 19.00 B 2064 7204713236 BHAGYASHRI C KHENDKAR 9 55.75 DA 2054 7204712949 SHINDE YOGITA SHANTARAM 6 50.25 46.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 66.25 AB 2062 7204713189 GEETESH SHARAD BHOITE 9 50. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 2051 7204712849 VIDYA GOVIND RANE 9 23.25 A 2052 7204712885 ARUN VASANT MARADE 2 38.75 C 2058 7204713039 POOJA SHIVAJ*ITUPE 9 76.50 AD 2055 7204712975 RAKESHKUMARSINGH 9 3 54.50 69.50 ABCD 2067 7204713315 SANAPATI SANTHOSHI 6 62.NICMKS1 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 7204712249 7204712285 7204712289 7204712324 7204712355 7204712385 7204712404 7204712430 7204712550 7204712578 7204712660 7204712672 7204712677 7204712692 7204712698 7204712729 7204712760 7204712787 BORKAR SUVARNA BHAGWAN VINOD KANTI MONE SNEHAL DNYANDEO KADAM FURKAN AHEMED BELKHEDKAR VIJAY HARIDAS ABHISHEK RAJGURU PAGDHARE SUBHASH NARAYAN SHID SNEHA RATNAKAR CHANDIYEKAR MAURYA RANJIT RAMMURTI JITESH VASUDEV MEHER SARMALKAR TEJASHREE ANUP BABAN JADHAV JITENDRA KUMAR HARSHAL LAVESH VEKHANDE RAJNISH KUMAR SHARMA AMIT NAMDEO GULHANE PRIYANKA AJIT GAUTAM HANDE NARENDRA MAHENDRA 9 1 9 6 1 6 2 9 9 9 1 6 6 6 6 6 9 9 83.50 ABCD 2053 7204712936 SANTOSH KUMAR 9 3 93.75 74.75 62.25 A 2060 7204713093 PAITHANE SATYAPAL GANESH 1 43.00 30. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.50 39.75 35.25 48.25 12.00 BACD Page 52 .00 42.50 ABCD 2068 7204713326 SWETA SATYANARAYANA VANAM 6 35.50 27.50 A 2057 7204713006 JITESH JAYA PUJARI 9 28.00 AD 2069 7204713336 ABHIJIT BHAGWAN JADHAV 6 35.75 76.00 36.75 BACD BADC DA AD BAD D DA A DAB B BA ACDB AD BDA ADBC D AB ABCD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 AD 2056 7204713004 LISHA DIGAMBAR DUDHARE 2 60.25 B 2066 7204713307 KAILASH BHARAT SONAWANE 1 24.00 42.

00 38.00 50.00 36.00 63.25 117.75 51.50 54.75 27.75 51.NICMKS1 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 7204713347 7204713353 7204713466 7204713474 7204713499 7204713514 7204713526 7204713529 7204713546 7205700107 7205700130 7205700178 7205700243 7205700325 7205700484 7205700858 7205700860 7205700918 7205700995 7205701063 7205701106 7205701115 7205701116 7205701330 7205701389 7205701493 7205701499 7205701548 7205701699 7205701732 7205701749 GUPTA MANOJ SHITALAPRASAD NANDAN KUMAR KAVITA SHIVAJI RATHOD SIDDHIKA ANIL SAWANT SINGH RAGINI SHRIMOHAN CHALAVADI GOVINDRAJ M ANGADIKAR DAYANAND ANANDRA JESSY JOY KUNDUPARAMBIL GAONKAR PARNAVI VIJAY AMOL RAMESH SAMDURKAR DEVANAND SHANKARRAO DONGRE VANITA SUKHDEO GAYDHANE DHIRAJ SAMARTH GODGHATE MONIKA RAMESHRAO GIRIPUNJE VINAYPRAKASHSAKHARE ASHISHKUMAR JAMBHULKAR PRIYA MANOHAR RAGASE RAHUL DEVIDAS KHUJE AMOL YASHWANT KALASKARR RAMTEKE VINOD RAMDAS GAJBHIYE ANIL RAMESH SONAL BHAVE PUNAM PREMCHAND BANKAR VINITKUMARMAHADEODANGE SUREKHA ASHOK MATAGHARE BORKAR PANKAJKUMAR GAJANAN SURAJ JAGDISHJI MATE RAJANI SHRIRAM PATIL KUNAL RADHELAL YADAO VILAYATKAR DHIRAJ SHRIRAM PRIYANT RANJAN 9 6 9 9 9 1 9 9 6 6 1 6 1 6 1 1 1 9 6 1 1 1 1 1 9 1 1 1 9 6 9 3 62.50 54. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 71.25 33.75 58.00 15.25 BACD 2106 7205702237 POHEKAR ABHIJIT GAUTAM 1 53.00 39.50 AD AD DA CDA AD ACD BDA AB CDA C ADBC B ABC CADB ADB AD CABD ADBC AD DAB AD CADB BDAC ABCD A A DB AD DABC DBAC CABD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 52.50 59.00 41.50 34.00 34.00 BDA 2104 7205702078 MANOHARE MEGHA RAJENDRA 1 55.00 52.25 35.75 CADB Page 53 .25 71.25 58.00 62.25 55.25 60.75 61. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 2101 7205701813 HEMANT MEWATI 1 46.75 88.25 ACD 2102 7205701892 MUKESH CHOUDHARY 1 37.: 43 ------COMBINED RECTT.25 AD 2105 7205702202 MOON HARSHAD BABANRAO 1 33.00 46.75 ACDB 2103 7205702015 CHETAN PREM DONE 1 28.

00 46.25 46.25 17.00 75.00 68.50 38.25 46.00 40.75 44.25 44.50 41.25 80.25 47.25 51.25 39.50 65.00 AD ABCD DA ABD DA AD ADCB CAD ABCD AD ADBC ADCB AD CDA A CAD DA A A CD ABCD ACDB CAB ABCD AD CAD DA BADC BACD A ABD AD BDA ABD AD AD A DA DA ABCD DACB CA BAD A A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.00 27.00 46.00 66.00 71.25 68.00 44.50 45.00 60.25 46.00 32.00 30.50 27.50 59.00 49.25 51.75 55.00 57.NICMKS1 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 7205702309 7205702323 7205702474 7205702531 7205702534 7205702608 7205702714 7205702768 7205702868 7205702886 7205703045 7205703099 7205703108 7205703228 7205703329 7205703446 7205703574 7205703757 7205703912 7205704139 7205704209 7205704267 7205704334 7205704404 7205704533 7205704606 7205704663 7205704792 7205705223 7205705382 7205705508 7205705517 7205705544 7205705615 7205705630 7205705679 7205705805 7205705832 7205706089 7205706180 7205706377 7205706485 7205706921 7205706984 JYOTI PRUTHVIRAJ CHOUHAN RUPALI VIJAY SAWARKAR RAMTEKE ASHWIN SHYAM NANDANWAR VIDYA YASHWANT KALYANI LALCHAND MESHRAM PANKAJ NATTHUJI ABHYANKAR GONDANE ASHISH JAGDISH SARODE DIPIKA YUVRAJ ANKIT YASHWANT JAGTAP JAMBHULKAR SANDEEP JAIKUMA NANHE ARVIND KANHAIY* KAMBLE PRAVIN FAKIRAJI BAIS POOJA DEEPAKSING KELWATKARNIKHILESHMADHUKAR RUPESH NAMDEO TULAVI KAMBLE ANKIT RASHTRAPAL RAMTEKE PANKAJ HIRAMAN NANDESHWAR DEVINDRA ROHIDA PRIYANKA ANIRUDHA SOMKUWAR HIREKHAN MANOJ REWASINGH MINAL LONARE SONAL DEVANAND INVATE MUNESHKUMAR ASHOK DUPARE BAHEKAR SANGITA YOGRAJ VIMALKUMAR CHOURASIA TEMBHURNE SACHIN ANESH M* GESHDIWAKARRAODEHANKAR SURAJ SHIVCHARAN SHENDE KAMLESH GRASIYA PRITISH AMIT RAMESH KARMANKAR SAKHARE VISHAL DYANESHWAR SANDEEP SHESHRAOJI RAUT OMPRAKASH KUMAR CHAUBEY MARASKULE NILIMA GULABRAO RAJBALA BALIRAM MESHRAM RANGARI MEGHA NAMDEO SONDHIYA NEHA RATAN AMOL YADAORAO FALKE GAJANAN RAIBHANJI WANKHEDE RAMT KE VAISHALI SANTOBA PARAG UMRAO SAKHARE BIRAJALAXMI ROUT DIPAK RAMESH GAJBHIYE 1 6 1 9 1 1 1 6 6 1 9 1 9 9 2 1 1 1 1 1 1 2 1 6 6 1 6 1 6 2 1 1 1 9 2 1 1 6 6 1 1 1 9 1 46.75 32.50 46.25 63.75 39.00 63.75 77.00 55.50 90.25 44.00 54.: 44 Page 54 .

75 DACB 2154 7205707708 OMPRAKASHRAJKUMARMUNGULMAR 6 26.25 BAD 2170 7205710579 MANISH* KAUR*TI K C 2 18.25 BAD 2159 7205708572 PANKAJ MANOHARRAO NANDANKA 9 74.50 BDA 2185 7205712997 RPMANIKANDAN 6 34.NICMKS1 ------COMBINED RECTT.50 ABCD 2176 7205711465 JANBANDHU BHUSHAN DULICHAN 1 65.75 AB 2157 7205708173 MUNNA RAMKRUSHNA WAGHADE 9 58.50 A 2172 7205710886 DONGRE MITESHKUMAR JAGDISH 1 30.00 C 2162 7205709489 MANKAR SACHIN SURESHRAO 6 50.50 C 2182 7205712570 CHOUDHARI SUMIT SHRIRAM 6 68.25 CDAB 2188 7205713474 KAHKASHAN JABEEN SHER MOHA 9 28.25 CAD 2169 7205710521 YEREKAR PRITEE KAWADUJI 6 22.25 A 2173 7205711052 MORE PIYALI DAYARAM 9 39.50 AD Page 55 .2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.50 BA 2163 7205709556 KONDALKAR NEHALI SATCHIDAN 6 11.25 DA 2178 7205711898 RAKESH PRALHAD DANDARE 6 46. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.75 ABCD 2158 7205708209 KALE RUPALI BHANUDAS 6 50.50 CADB 2155 7205707719 TELRANDHE DINESH BHAURAOJI 6 53. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 2151 7205707062 GHOTEKAR SACHIN SURESH 6 55.00 B 2184 7205712893 MANGESH NATTHU PIJDURKAR 6 37.00 A 2164 7205709557 ASHISHSHIVSHANKARRAHANGDAL 6 44.25 AC 2181 7205712171 NITIN ASHOKRAO SAPATE 6 44.00 DABC 2175 7205711382 TURAKSAFIYAGOUSMOHAMMAD 6 13.50 DABC 2156 7205707899 HEMANT SHOBHARAM SAHU 6 26.50 DA 2161 7205709398 SANDIP SHALIGRAM TONCHER 9 32.75 ADBC 2187 7205713437 JAINM*NISHKUMARSATISHCHAND 9 54.00 AD 2168 7205710124 GULAB DHARAMDAS MESHRAM 1 55.25 DACB 2186 7205713404 ROKDE HEMANT KAWADUJI 6 48.75 BADC 2190 7205713657 RAJENDRAKUMAR TRIPATHI 9 60.00 ABCD 2174 7205711303 KALE PRAVINKUMAR PURUSHOTT 1 78.00 DA 2191 7205713715 PARAG DIGAMBER CHIMANKAR 1 46.50 AD 2152 7205707096 HARSHAWASUDEOBORGHARE 6 41.25 BADC 2189 7205713478 DARAKHSHAN JABEEN SHER MD 9 36.75 AD 2177 7205711538 RAKESH KUMAR 6 52.50 ADB 2193 7205713761 ANITANATTHUJIBALPANDE 6 26.00 BA 2165 7205709770 JUNAID IRSHAD SAIYYAD 9 35.25 ABCD 2167 7205709989 PRAK* HRAMESHBANSOD 9 32.50 ABCD 2192 7205713747 MOON DILIP PREMDAS 1 70.75 ABDC 2153 7205707389 DIPALI RAMCHANDRA BARASKAR 6 61.75 BACD 2166 7205709988 GAJANAN KALAMBE 6 16.25 CADB 2183 7205712616 SNEHA NAMDEORO LONKAR 6 27.25 DBA 2160 7205709215 PANKAJ GEDAM 1 33.75 C 2179 7205712009 UMESH PANDHARI RAMTEKE 1 39.25 A 2180 7205712136 RENUKA CHAUHAN 9 66.00 D 2171 7205710616 GUPENDRA PARIHAR 9 19.50 A 2194 7205713869 NIKHIL UMAKANT BHAISARE 1 37.

2013 MARKS OF THE CANDIDATES IN PAPER-I ( LIST IN ROLLNO.75 87.00 ADBC 2219 7205718254 NILESHWAR KAWDE 1 43.50 DA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Page 56 .75 ADCB 2215 7205717710 GAJBHIYE SUJATA DADARAO 2 22.00 ABCD 2216 7205717886 NILIMA KRUSHNAJI DHABALE 6 34.50 DA 2224 7205719002 PORNIMA SIDHARTH SONTAKKE 1 33.75 A 2205 7205715334 RAKESHTULSHIRAMNANDAGAWALI 1 53.: 45 ------COMBINED RECTT.25 A 2217 7205718113 VINAYAK DIGAMBER BHUTE 6 18.25 C 2204 7205715259 HEMANTKUMAR MANOHAR LANJEW 6 56.25 39. ORDER ) (RE-EXAM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST 2201 7205714719 MAHJAN DEEPAK RAJU 9 37.25 BDA 2221 7205718379 BORKA* RAJU ASHOK 1 37.50 ABD 2213 7205716812 AMIT ARVIND MULEY 9 25.25 23.25 BAD 2208 7205715928 DINESH RAMDAS BANKAR 1 69.75 BCDA 2207 7205715905 BURDE PAWAN KESHAORAO 9 41.50 AD 2222 7205718386 GIRISH BABULAL KODWATE 2 40.25 AD 2212 7205716564 NAIK UTKARSHA DNYANESHWAR 1 39. FOR AG-III IN FOOD CORPORATION OF INDIA.NICMKS1 2195 2196 2197 2198 2199 2200 7205714002 7205714142 7205714327 7205714412 7205714454 7205714572 SUKESHINIPANDURANGGAJBHIYE DURGESH PUNDLIK TAKLIKAR PIKLE MR SACHIN WAMANRAO SAPNA SHRIRAMJI KANHOLE KHONDE VINODPPRABHAKAR MANKAR KUNAL DHANRAJ 1 9 6 6 6 1 65.00 CA 2210 7205716093 SHILPA ANTARAM BHANGE 1 70.50 24.25 AD 2206 7205715366 POONAM RAMDAS BACHALE 6 43.50 BDAC 2209 7205716046 SHRIRAMVASANTSURYAWANSHI 6 43.50 A 2203 7205715098 PRIYANKA GOPALRAO MANKAR 6 39.50 DBAC 2218 7205718224 BHOLANATH MUNDA 2 40.25 58.00 ABC 2220 7205718330 RANGARI NITIN GOPICHAND 1 65.50 ABCD 2211 7205716369 MONDHE ROSHAN BHIMRAOJI 6 56.25 BADC 2214 7205717415 KUMBHARE HIMANSHU MADHUKAR 9 73.75 ADBC BAD B A AD AD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PAGE NO.50 ACDB 2223 7205718679 JAIDEO GUNVANTRAO GONDANE 1 16.75 ACD 2202 7205714722 RAJESHREEDATTATR*YGHARPEND 6 31.

NICMKS1 ****************************** * * * THE LAST PAGE * * * ****************************** Page 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful