P. 1
Bjelotomic-Tankosic

Bjelotomic-Tankosic

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Nela Djokic Tankosic on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

UGOVOR O ZAKUPU Ovaj ugovor o zakupu (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključile su u Beogradu, dana [uneti datum] 2013, sledeće

ugovorne strane: 1. Draško Tanasković, iz Beograda, sa prebivalištem na adresi Branislava Jovanovića 63, Barajevo, Beograd, broj lične karte 001191974 (u daljem tekstu: „Zakupodavac“) i 2. [uneti ime društva] d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi: Branislava Jovanovića 63, Barajevo, Beograd, matični br. [uneti broj], PIB: [uneti broj] (u daljem tekstu: „Zakupac“), koga predstavlja direktor [uneti ime]. Zakupodavac i Zakupac će u daljem tekstu ovog Ugovora zajednički biti imenovani kao „Ugovorne strane“, a pojedinačno kao „Ugovorna strana“. 1. PREDMET UGOVORA

1.1. Zakupodavac izdaje u zakup Zakupcu objekat ukupne površine 1.400 m2 koji se nalazi na katastarskoj parceli 993, KO Barajevo, broj posedovnog lista 3289 (u daljem tekstu: „Objekat“) Objekat se izdaje u viđenom stanju, sa opremom za uzgoj pečuraka, nameštajem i ostalom opremom koja se u njemu nalazi (sve zajedno u daljem tekstu: „Oprema“). Zakupac je takođe ovlašćen da koristi zemljište na kome se Objekat nalazi, u cilju prilaza Objekta i korišćenja Objekta u privredne svrhe. 1.2. Zakupodavac je jedini vlasnik Objekta, što se dokazuje dostavljanjem kopije izvoda iz katastra nepokretnosti koji je ovde priložen kao Prilog 1 Ugovora i predstavlja njegov sastavni deo. 1.3. Na dan primopredaje, u trenutku uvođenja Zakupca u posed Objekta, Ugovorne strane će potpisati zapisnik o primopredaji koji mora sadržati opis stanja u kojem se nalazi Objekat, kao i spisak celokupne Opreme koja će ostati kod Zakupca u Objektu zajedno sa ocenom njihovog stanja i ispravnosti. Potpisani zapisnik će se smatrati sastavnim delom ovog Ugovora i biće naveden kao Prilog 2 (u daljem tekstu: „Zapisnik o primopredaji“). 2. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

2.1. Zakupodavac se obavezuje da Objekat održava u ispravnom i odgovarajućem stanju tokom celokupnog trajanja zakupa. U vezi sa tim, Zakupodavac je obavezan da snosi troškove svih većih popravki koje se odnose na Objekat i Opremu. Veće popravke su sve one popravke koje nisu definisane članom 2.3 ovog Ugovora. 2.2. Zakupodavac će popravke i održavanje utvrđene članom 2.1 obaviti revnosno i uz minimalno uznemiravanje Zakupca, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije sedam (7) dana od prijema obaveštenja. U slučaju hitnosti u vezi sa popravkama i održavanjem opisanima u članu 2.1, Zakupodavac je obavezan da smesta obavi iste. U toku perioda zakupa Zakupodavac ima pravo pristupa Objektu u slučaju kada postoji potreba za izvršenjem većih popravki (utvrđenih čl. 2.1), i to pod uslovom da Zakupac o tome bude obavešten najkasnije 24 sata ranije. 2.3. Zakupac je odgovoran za manje popravke i održavanje čistoće u Objektu. Za manje popravke će se smatrati da su one koje je potrebno obaviti radi saniranja štete uzrokovane svakodnevnom upotrebnom ili zbog uobičajenog habanja.

kao i račune za utrošenu električnu energiju.7. . ZAKUPNINA I OSTALA PLAĆANJA 3.2. odnosno dodatnog perioda od jedne (1) godine (u slučaju da se Period zakupa već produžavao na osnovu ovog člana 4. 3. a preostalih 200 evra će služiti kao depozit (u daljem tekstu: „Depozit“).5. ukoliko se PDV bude obračunavao i plaćao (u daljem tekstu: „Zakupnina“). 4. Zakupodavac i Zakupac su obavezni da plaćaju sve pripadajuće poreze u vezi sa predmetom ovog zakupa u skladu sa važećim zakonima. uz pismenu saglasnost obe Ugovorne strane. 2. Depozit će koristiti Zakupodavcu kao garancija u slučaju da Zakupac ne ispuni svoje finansijske obaveze u skladu sa ovim Ugovorom. c.4. Zakupac se obavezuje da plaća mesečnu zakupninu tokom celokupnog perioda zakupa u visini od EUR 600.3. u mesecu za sledeći mesec. u tom slučaju će Ugovor biti važeći na dodatni period od jedne (1) godine.) obavesti Zakupodavca o svojoj nameri da i dalje koristi Objekat. Zakupnina je utvrđena na fiksni iznos za celokupno trajanje ovog Ugovora. Zakupac plaća komunalije na mesečnoj osnovi i. Zakupac je obavezan da plaća i troškove za komunalije.2. 3.8.800. Ugovor se može okončati samo u sledećim slučajevima: a. 2. pod istim uslovima i pod uslovom da Zakupac najkasnije mesec dana pre isteka dogovorenog perioda od dve (2) godine. Zakupnina se plaća na kraju do 20. 4.000. Pored Zakupnine. Zakupac je obavezan da u roku od dva (2) dana po potpisivanju Zapisnika o primopredaji na račun Zakupodavca uplati iznos od EUR 2. b.2.6. Zakupcu je dozvoljeno da daje u podzakup Objekat trećim licima pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i bez prethodne pismene saglasnosti Zakupodavca. Zakupac je obavezan da čuva Objekat sa dužnom pažnjom domaćina.1. kablovsku TV/Internet (ako postoji).6. 4. na zahtev Zakupodavca. podnosi na uvid Zakupodavcu dokaz o plaćenim računima.00 što je iznos koji obuhvata PDV.1. 3. slanjem obaveštenja o otkazu Ugovora u skladu sa narednim čl. Zakupac je obavezan da Zakupodavca obavesti o davanju Objekta u podzakup. Po isteku perioda zakupa. počev od dana njegovog potpisivanja (u daljem tekstu: „Period zakupa“).4. Zakupac je obavezan da Objekat vrati u stanju u kojem ga je preuzeo.9. TRAJANJE I RASKID UGOVORA 4.5.3. grejanje i infostan (u daljem tekstu: „Komunalije“). uzimajući u obzir uobičajeno habanje. 3. 3. una] kod [uneti ime banke].5. Zakupac Zakupninu plaća na račun [uneti broj ra 3. 3. 4. zbog isteka Perioda zakupa.00 od čega će 1. telefonske račune. Ugovor se može produžiti za dodatne periode od jedne (1) godine.4 i 4. 3. 3.1. Ugovor se zaključuje na period od dve (2) godina.00 evra služiti da pokrije prve tri Zakupnine.

1.4. ako Zakupodavac ne održava Objekat u ispravnom i odgovarajućem stanju. Zakupodavac može ostvariti pravo da raskine Ugovor u skladu sa ovom odredbom. direktor .5. i b. 2. po dva (2) za svaku Ugovornu stranu. tako što će dati Zakupcu pismeno obaveštenje o otkazu Ugovora trideset (30) dana ranije. Zakupodavac: _______________________ Draško Tanasković / Za Zakupca: ____________________ [uneti ime]. 4.2. usled poteškoća u poslovanju više nije u mogućnosti da zakupljuje Objekat. Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) identična primerka. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora punovažne su isključivo ako su sačinjene u pismenom obliku i ako su ih potpisale obe Ugovorne strane. Zakupac ima pravo da raskine ovaj Ugovor pre isteka Perioda zakupa u sledećim slučajevima: a. RAZNO 5. Zakupac može ostvariti svoje pravo da raskine ovaj Ugovor u skladu sa ovom odredbom tako što će prethodno dati pismeno obaveštenje o otkazu Ugovora Zakupodavcu trideset (30) dana ranije. 5. Na sva pitanja koja nisu utvrđena ovim Ugovorom biće primenjivani Zakon o obligacionim odnosima i drugi važeći zakoni u Republici Srbiji. Zakupodavac ima pravo da raskine ovaj Ugovor pre isteka Perioda zakupa u sledećim slučajevima: a. u skladu sa čl. zbog pokretanja stečajnog postupka nad Zakupcem. zbog neplaćanja Zakupnine tri uzastopna meseca.4.3. i b. 5. ako Zakupac. 5.

PRILOG 1 Izvod iz katastra nepokretnosti .

Prilog 2 Zapisnik o primopredaji .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->