You are on page 1of 60

Strasna ljubav

John Wilcocx

Prvo poglavlje Bili Kalahan je zaprepaeno pomislila da je ugledala duh Lorensa od Arabije. Kralj pustinje bio je ovjek od zlata. Ona nestrpljivo ukloni pramenove bakarne kose sa lica, netremice gledajui jahaa kako preko dina galopira prema njoj na crnom arapskom pastuhu. Kosa ju je ibala preko lica. Vjetar je bio sve jai, a ona je stajala na vrhu breuljka izloena punoj snazi vjetra. Sada se ve inilo da eli da joj rastrga koulju poput izgladnjele ivotinje koja jedva eka da zarije zube u plijen. Kad joj je dip otkazao, malo nie na putu, pomislila je da bi bilo dobro da se popne na breuljak i osmotri koliko bi morala da hoda do Zalandana. Sad vie nije bila sigurna da je to bila dobra ideja. Na to uzvienju osjeala se gotovo bespomonom, a ono to je odatle mogla da vidi uopte nije bilo ohrabrujue. Dine zlatnog pijeska protezale su se u nedogled. Negdje daleko sijevnu munja, ali daleko, zaista veoma daleko, obasjavajui neke stijene. Iza tih litica leao je Zalandan. I sigurnost. Tako joj je rekao Jusef, ali ona je znala da nee stii tamo prije nego to se oluja razmahne svom snagom. Moda bi bilo bolje da se vrati do dipa u nesiguran zaklon koji je on nudio. Jo jednom pogleda crnog arapskog pastuha i poe niz padinu. Obuen u bijeli, lepravi burnus, jaha je predstavljao kontrast sa crnim konjem.. Liio je na nekog od kraljeva pustinje iz filmova etrdesetih godina. Sve to mu je potrebno jeste sablja, uz haremsku djevojku prebaenu preko sedla i slika je potpuna. Dolazio je iz pravca Zalandana i moda je tamo ivio, mada je nosio sva obiljeja lutajueg beduina. Bila je utoliko vie iznenaena kad je doao blie i kad je vidjela da mu kosa nije crna, kako je oekivala, nego boje starog zlata. Otkako se nalazila ovdje, nije srela ni jednog plavokosog itelja Srednjeg istoka. Pa ipak, po svemu, mora da je bio odavde. Nije imala izbora, morala je da oekuje pomo od njega, mada je znala da je pojava takvog ovjeka vie prijetnja nego pomo. Ne, morat e da se osloni samo na sebe. Najzad, preivjela je toliko oluja, psihikih i fizikih, pa zato ne bi i ovu? Pri dnu breuljka jedva je uspijevala da se odri na nogama. Naleti vjetra kao da su htjeli da je podignu i odnesu. Na obrazima je osjeala estoko ibanje pijeska. Ona sklopi oi da bi ih zatitila. ta, do avola, radite ovdje? zau se grub muki glas i ona otvori oi taman da vidi kako pustinjski princ skae s konja nekoliko metara od nje. Ne, on nije bio odavde. Nije bio ni Lorens od Arabije. Zvuao je vie kao ovjek iz Teksasa nego iz Oksforda. A ta vi mislite, ta radim? povika ona da bi nadglasala vjetar. Rekli su mi da nema korisnije stvari za organizam nego to je pjeana oluja, pa sam izala da probam! Glas joj je bio nervozan i drhtav, nemir sve vei. Pokuavam da ostanem iva, do avola! Ne valja vam posao, ree on tmurno prilazei. Za koji trenutak oluja e dostii kulminaciju, a vi skitate okolo kao na vrtnoj zabavi. Hajde, treba da naemo zaklon. Uhvati je on za ruku. To sam i htjela. Idem do svog dipa da se sklonim. Ako vam dip nije na nekoliko jardi odavde, neete ga pronai. Odlutat ete u pustinju i za deset minuta biti mrtvi. Glupost. Imam izvrstan osjeaja za orijentaciju. Uspjela bih. Drago mi je to ste tako sigurni. Gurnuo ju je iza gomile stijena visokih jedva do struka. Ostanite tu dok se ja pobrinem za starog Nika, dodade i povede konja do druge gomile stijena u blizini. Ostavi sama kod stijena, Bili osjeti samou i strah. Glupost! Oluja e proi i ona e preivjeti. Bijeli burnus pojavi se iznad nje. Jo nije strano ali je sve gore. Svakog asa e udariti.

Zar e biti jo gore? razrogai ona svoje ljubiaste oi. Ipak nije tako loe. tite nas stijene a s druge strane breuljak alite se! Vidio sam kako ovakve oluje nose tone i tone pijeska i potpuno mijenjaju pejza. Za jedan sat moda e biti dina od dvadeset stopa ovdje gdje smo mi. Morate li da djelujete tako ohrabrujue? upita ona ironino. Ba ne elite da pretjerano vjerujem da emo ostati ivi. Ostaemo, ree on odsutno. Lezite. Pokriu vas svojim tijelom. Burnus e nas oboje bar malo zakloniti, a i to je neto. Ali ja ne Nije ekao da ona zavri. Za tren oka ona se nae na tlu, a on je leao preko nje. Razdvojio je burnus na ta se ukaza meka koulja i farmerke: to nije Lorens od Arabije. Drao je svoju teinu na laktovima i koljenima i s jedne i s druge strane njenog tijela, ali ona je mogla da osjeti svaki detalj njegovog miiavog, mravog tijela, tako blisko da joj to presjee dah. Meka koulja dodirivala joj je lice i ona je osjeala miris limuna pomijean sa mirisom sapuna i mousa, koji su zraili iz tog snanog mukarca. Nisam sigurna da je to neophodno, ree ona slatkim glasom. On se malo podie i pogleda je u lice. To je za nju bio novi ok, gotovo isto toliko snaan kao i dodir njegovog tijela. Blagi boe, kako je lijep! Sa razdaljine od svega nekoliko ina, bila je sigurna da nikad nije vidjela ljepe ljudsko bie. Lice mu je bilo klasino oblikovano, a koa bronzano-zlatasta, liila je na lik statue koja bi mogla da ukraava Akropolj. Nije bilo nieg poudnog oko njegovih senzualnih usana, a oi Ona nikad nije vidjela tako duboke plave oi. Uvijek je mislila da su plave oi pomalo hladne. Sada je shvatila da mogu da budu tople kao prvi daak proljea. Tople, pune razumijevanja, mudre. Mudre? Kakav udan pridjev za jednog tako muevnog ovjeka koji ne moe imati ni trideset godina. Pa ipak, u dubini tih plavih oiju leala je neka blaga mudrost, mnogo dublja od obine inteligencije, primjerena ovjeku koji je ve u sumraku svog ivota. Neophodno je. ta? upita ona, jer je ve zaboravila ta ga je pitala trenutak ranije, a onda se sjeti. Sigurno vam nije udobno. Moete da se sklonite sa mene. Bie sve u redu. Psst! osmjehnu joj se on, a taj osmijeh mu udno obasja lice. Opusti se, pustinjski cvijetu. Znam koliko ste jaki i hrabri. Nita od toga neete izgubiti ako vas ja pokrivam neko vrijeme. Samo elim da ne budete povrijeeni, da vam vjetar ne pokida latice. Vjetar je sve jae urlao. Oko njih su se gomilale naslage pijeska i ona osjeti kako je hvata panika. Sve ovo je vrlo poetino, ree drhtavo. Niko me jo nije poredio sa cvijetom, pogotovo ne kad treba da umremo zajedno. Oko njegovih oiju pojavie se sitne bore dok se osmjehivao. Ali vi liite na cvijet. To sam pomislio im sam vas ugledao na breuljku dok vam je vjetar leprao kosu i ibao to njeno, krhko tijelo. Pomalo ste me podsjeali na hrizantemu, ali u vama je bilo mnogo vie snage i izdrljivosti. Ne, ne, vi ste mnogo vie pustinjska sasa. On se usredotoio na njeno lice, koje je bivalo sve napetije. Zaista se plaite, zar ne? Mislio sam da se alite, ali vi drhtite. Ne, ree ona brzo. Ne plaim se. Samo, jo nikad nisam bila u pjeanoj oluji i ne znam ta da oekujem. Potreban mi je minut Dat u ti vremena koliko eli, pustinjski cvijetu, prekide je blago. I ne treba da se stidi zbog straha. Svako se ponekad uplai. Ja sam umro od straha kad sam vidio kako vjetar nastoji da te oduva sa breuljka. Nisam bio siguran da li ima snage da mu se odupre, a ja sam bio suvie daleko da ti pomognem ako te obori. On navue burnus preko glave i obrazi im se naoe jedan uz drugi, tako da se ona osjeti kao unutar neke bezbijedne aure. Nee ti meni umrijeti, pustinjski cvijete. Ne, jo dugo, dugo, a kad se to dogodi, ja u biti tamo da te

drim ba ovako. Glas mu je bio sasvim tih uz njeno uho i ona, u tami i sigurnosti, osjeti kako joj se ula bude protiv njene volje. Kroz ovo emo proi zajedno. Zaboravi na vjetar, pijesak, oluju. Misli samo na to kako nas dvoje leimo ovdje i jedno drugom ulivamo snagu. Zna li kako to moe da bude divno? Dvoje, koji mogu da prue ruku i dodirnu jedno drugo, da pomognu jedno drugom pri usponu. Misli o tome. Ona poe da misli o tome i sve to postade kao prelijepi san. Njegovo tijelo bilo joj je tako blisko, kao da su ovako leali ve hiljadu puta. Njegove intimne rijei bile su udno prijatne. Intimne? Ponovo je ula vjetar kako urla, navaljujui na burnus iznad njih. Bila je to jedina intimnost: snani mukarac drao je pod sobom enu, ne ba neprivlanu. Stranac je rijeima vodio ljubav s njom, a to je bilo potpuno apsurdno. To je ludo, ree ona nastojei da ga podigne sa sebe, ali to je dovede u jo potpuniji kontakt sa njegovim toplim tijelom, koje je na nju djelovalo tako izluujue, pa zato odlui da lei nepomino, bez otpora. Vi ste ludi. Ne elim da tako govorite. Osjeate se ugroenom? pitao ju je njeno, dotiui joj blago usnama sljepoonicu. U redu, cvijete, povui u se. Ako ne mogu da vas oslobodim straha na jedan nain, pokuau na drugi. Priajte mi. Kako se zovete? Bili Kalahan. I ne bojim se, ree ona, dok joj je rije 'cvijet' strujala kroz cijelo tijelo. Naravno da se ne bojite, zakikota se on. A ta radite ovdje, usred pustinje Sedikan, Bili Kalahan? Ila sam u Zalandan kad mi se dip pokvario. Posljednjih nekoliko dana provela sam u posjeti u jednom malom selu petnaest milja odavde. U posjeti? Kod koga? Kod Jusufa Ibrahima i njegove porodice. On i ja smo radili zajedno posljednjih nedjelja, pa sam smatrala da je u redu da ga odvezem kui, njegovoj porodici. Da li je on va ljubavnik? presjee je njegov otar glas. Zaboga, ne! Jednom sam mu uinila uslugu, a Jusef je na starinski nain smatrao da na svaki nain treba tu uslugu da mi uzvrati. Uzgred, on ima aavu ideju da neko mora da se brine o meni, pa je sebe imenovao na to mjesto. Pomislila sam da e zaboraviti na to ako ga vratim porodici. No, nije vrijedilo, pa sam krenula u Zalandan u pola noi, sasvim sama. Razumijem, ree on sveano. Kako samo nije mogao da shvati koliko ste vi sposobni da se starate o sebi? Hoete li da me prosvijetlite u tom smislu, pustinjski cvijete? Bili, ispravi ga ona, uopte ne elei da ga 'prosvjetljuje'. To i nije vano, zar ne? Mi se jedva poznajemo. Ne zanima vas to. O, i te kako me zanima. Intrigira, kako se to kae. im sam vas ugledao, znao sam da ete za mene biti nepresuni izvor uivanja i oaravanja. Ako ve niste hrlili u avanture sa Jusefom, ta radite u Sedikanu? Ovdje, osim naftaa, nema mnogo Amerikanaca. Da li radite za neku naftnu kompaniju? Pitanje je zvualo razumno, tako da je poeljela da odgovori potvrdno. Ipak ree: Ne, dola sam u Sedikan da igram u 'Pustinjskoj avanturi', avanturistikom filmu koji je djelimino sniman u predgrau Marasefa. Vi ste glumica? Reiser kae da se vrlo dobro snalazim u svojoj prvoj ulozi. Ali, to nije sasvim tano. On kae da veoma dobro djelujem, a to je neto sasvim drugo. Oboje znamo da sam loa glumica, ali on ne mari za to sve dok djelujem krhko i enjivo. On hoe taj izraz na mom licu, a ne moj glumaki talent. To mogu da razumijem, odmaknuo je lice da bi pogledao u ljubiaste oi uokvirene udnim trepavicama: te oi sadravale su neto ako san o snu. Lice joj nije bilo mnogo lijepo, ali su joj usne bile senzualne ii privlane, tako da su u kombinaciji sa bezazlenim oima pogaale pravo u srce. Otkrivam da i sam veoma elim to lice. elim ga na jastuku pored svoga, za stolom uz doruak

Rekli smo da ne govorite tako, uskoi ona brzo. Izvinite. Rekoste da ste loa glumica? Grozna. Ali to ne mari, jer e ovo biti moj jedini film. Prihvatila sam ulogu samo da bih besplatno dola u Sedikan. Volim da posjeujem nepoznata mjesta. I cvjetovi imaju korijen, Bili. Gdje je va korijen? Porodica? Ja sam dijete iz sirotita, odvrati ona leerno. Teko da mogu biti cvijet, jer nemam korijen. Ja sam lutajua ciganka i to u biti ak i u devedesetoj. Volim svoj ivot ovakav kakav je. Nema potrebe da se estimo. Ja ne elim da mijenjam va ivot, Bili. To bi znailo mijenjati prirodni tok stvari. Obrazi im se blago dotakoe. Ali nije neprirodno procvjetati na svoj nain, onakva kakva jest. To moe da bude divno. Volio bih to da vidim, cvijete. Vi ste nevjerojatni, ree ona bezbojno. Jo nisam srela nekog ko bi sa potpunom strankinjom govorio na taj nain. Cvijee, cvjetanje, sva ta mudrovanja. Uvijek se ponaate tako? Uglavnom. Neto mi se dogodilo prije nekoliko godina i poslije toga volim da se poigravam rijeima. ivot je suvie kratak da bismo bili neiskreni jedni prema drugima. To je opasna igra. Iskrenost vas otkriva za povreivanje. Otvara i za ljepotu, istinu i divan ivotni ritam, ree on mirno. I saznanje o Ciganicama kakva je Bili Kalahan. Saznanje? Ja u biti otvoren prema vama, a vi mi dozvolite da vas upoznam. Mislite da je to mogue? Za vas ne znai nita injenica da se ne poznajemo? upita ona znajui da sve moe da oekuje od tog neobinog ovjeka. A zato bi' Uvijek saznam ono to elim. Kad sam podigao glavu i ugledao cvijet na breuljku, znao sam da je to moj cvijet Dobro, u redu, biu miran, zakikota se on iznenada. Znam da niste jo za to spremni. Bila je sigurna da joj je poljubio sljepoonicu. Ali, morate pristati da vam odvratim misli od oluje. Ona iznenaeno shvati da je to i uinio. Da, postaje sve gore, ree on mirno. Mislim da e za koji minut dostii vrhunac, a sam bog zna koliko e to d traje. On izvadi iz depa maramicu i veza joj je preko usta i nosa. Opet miris limuna i jo neki poseban miris. Najsitnija zrna pijeska nalaze put kroz burnus. Maramica e vam posluiti kao filter. A vi? upita ona zabrinuto. Ja imam poseban filter, ree on i zaroni lice u njenu bakarnu kosu. Meki cvijet hrizanteme, svilenkast, sa mirisom alimara. To i jeste bio alimar. Dakle, on je o mirisima znao mnogo vie nego to se inilo. Uostalom, zato i ne bi? Bio je privlaan mukarac i vjerojatno je mnogo ena zujalo oko njega. Ona odbojno zadrhta na tu pomisao, a on se jo vie pribi uz nju. Opet se plaite, ree on. Neka sam proklet ako iz vae svijesti ne istjeram taj strah. Ali, ja nisam Uvijek sam vjerovao da djela govore mnogo vie nego rijei. Recimo, mislite na ovo, umjesto na to to se dogaa unaokolo, ree on, pribijajui donji dio tijela izmeu njenih bedara i smjetajui se tu sasvim prirodno. Rekao sam da vjerujem u potpunu iskrenost kad god je to mogue. Disala je ubrzano. Nita nije moglo biti iskrenije od snanog, vrstog mukog tijela koje se smjestilo izmeu njenih nogu. Ali, ne smijete, zajea ona. Za ime boje, mi smo gotovo na ivici smrti, a ja ak nisam ni mnogo seksi Niste? Pravite budalu od mene, zar ne? ree on, milujui joj uho, tako da ona osjeti drhtavicu u dnu stomaka. Nalazim da ste ak veoma seksi. Blago se pomjerao na njoj. Ne

bih da vam razbijam iluzije, Bili, ali ponaao bih se isto i na splavu usred uragana na Indijskom okeanu. Moda bi bilo bolje da se vratite na cvijee Prekasno. Ovo je mnogo zabavnije. Ne brini, ljubavi. Neu ni na ta da te primoravam. Ali, zaista te elim i bolje je da to zna. Bilo bi teko ne shvatiti da je tako. Tano! Samo ti lijepo lezi tu, a ja u da razmiljam o svim onim lijepim stvarima koje bih ti radio, neke u ak i da ti apuem, pa e i ti moi da misli na njih umjesto na oluju. Bar pokuaj. Da pokua? Jedva je uspijevala da misli na bilo ta drugo. Bila je svjesna jedino njegove vrste vreline, mirisa limuna, mousa i jo neeg nepoznatog, kao i rijei punih erotike koje joj je aputao. Sve je to djelovalo razvratno, ali bilo je tako uzbudljivo! Da li je zaista samo elio da odagna njen strah? Ne, nee ga to pitati, jer on e se opet zadovoljno smijati. Bolje je da joj pria ove eherzadinske prie glasom koji ju je svu prekrivao. Opustila se i uivala, jer nije bilo nikakvog znaka ugroavanja s njegove strane. Znala je da joj ne bi uinio nita to sama ne eli, uprkos elji koju je tako vrsto osjeala na svom tijelu. Osjetila je kap znoja na njegovom elu prislonjenom uz njeno. Mora da se smijala, jer se i on nasmijao. Oho! Dopada ti se to? Morat emo da isprobamo, mada najprije moramo da vjebamo neke akrobacije. A sluaj sada ovo I njegova erotska litanija se nastavi. Neki od prijedloga bili su toliko obijesni, da je morala da se smije; neki tako omamljujui, da je osjetila vrelinu ak i na nekim mjestima za koje ranije nije ni znala da su erogene zone. Mata joj je radila sve udnije, prihvatajui svaku sliku iz njegovih rijei. Ali, on iznenada uuta. Ona je eljela da nastavi. Oslukivala je, ali nije ula nita. Ba nita. Vjetar je stao. Oluja je prola, ree on mirno. Moemo da ustanemo. Razoarana si, zar ne? Stigao sam tek do broja 62 iz 'Kama sutra'. Nadao sam se da u stii i do nekih japanskih i arabljanskih varijanti. Pa, moda slijedei put ukoliko ne elite da nastavimo sada. Ne. Ionako ste otili predaleko, ree ona brzo. Treba da ustanemo i potraimo moj dip u svom tom pijesku. Kako vi kaete. Zatvorite oi. Na leima imam bar dvije stope pijeska. Kad ustanem to e se sruiti na vas. I zaista, kad se digao sa neto napora, oblak pijeska i praine doe umjesto njegovog toplog tijela. Tek tada joj bi jasno to se dogaalo. I ona shvati da je on bio sve vrijeme svjestan opasnosti. Tre je njegov glas kad je upitao gdje je ostavila svoj dip. Oko pola milje niz put, ree ona odsutno. Ali ne vrijedi da ga traimo, dodade gledajui izmijenjen pejza. Pokvaren je, ve sam vam rekla. Osim ako vi moda moete da ga popravite? Nema nade, napravi on grimasu. Kola poznajem samo s polja. Mislio sam da moda treba da uzmete iz njega prije nego to vas odvedem u Zalandan. Nema nieg, osim gitare, koju bih zaista eljela da uzmem. Stari drug? upita on sa razumijevanjem. Da. klimnu ona glavom. Moda da ja odem i potraim dip, dok se vi pobrinete za konja. Taj araber mi je izgledao pomalo nervozno. Bie srea za nas ako nije pobjegao, pa da moramo pjeice u Zalandan. Rekao sam mu da eka, zavrte on glavom. Stari Nik i ja se sasvim dobro razumijemo. Tamo je on. Treba da mu skinem krpu koju sam mu stavio preko nozdrva. Samo vi idite. Gacajui kroz pijesak, on dodade. Neemo moi da jaemo dok ne doemo na tlo koje je mnogo vre od ovoga. Mogao bi da slomi nogu.

Bili zavrti glavom i sama zagazi u novostvorene dine sitnog pijeska. Sad je sve izgledalo jo udnije, jer je taj ovjek mogao nemirnom araberu da naredi da ostane na mjestu. Uostalom, pomisli, zar postoji neto u vezi s njim to moe da je iznenadi? Otvoreni dip izgledao je kao igraka koju je neko dijete na plai napunilo pijeskom. Malo dalje od njega leao je zeleni ranac. Na sredini puta Bili Kalahan klee i prigrli skrhanu gitaru kao ranjeno dijete. Nije bila svjesna da nije sama dok nije ula njegov glas. Bili, izgovori on njeno ime sa puno razumijevanja i suosjeanja. Ona podie pogled prema njemu i vidje njenost u njegovim oima. U stvari, nije bila mnogo vrijedna, ree brzo,osjeajui kako joj se suze slivaju niz obraze. Svuda sam je nosila, pa je ve bila olupina. Kupila sam je za dvadeset dolara u nekom duanu u Santa Fe, kad mi je bilo svega petnaest godina i kad sam radila n benzinskoj pumpi. Nikad u ivotu nisam nita tako eljela kao tu gitaru u izlogu onog duana Glupo, zar ne? Nije izgledala mnogo bolje nego sad. On klee nasuprot njoj i pogleda je sa toliko njenosti kao da je dri u naruju. Uopte nije glupo. Ja sam odrastao na jednom ranu na Rio Grande. Moja majka je mnogo voljela knjige o Zapadu. Sjeam se da sam proitao jednu o nekom mekucu sa istoka koji je elio da zapone novi ivot pod novim imenom. On joj blago pomjeri bakarni pramen iza uha. Znate li koje ime je odabrao? Nazvao se po otrcanim, iskrpljenim pantalonama: asna Zakrpa. Znao je da e mu to donijeti mnoge nevolje na divljem, surovom Zapadu, pa ipak je to uinio zato to je to oznaavalo sav ponos, svu vrijednost i besmislenost njegovog ivota njegov prst pratio je njen du ogrebotine na gitari, dok je gledao pravo u oi. asna zakrpa, Bili. asna zakrpa, ponovi ona kao odjek, osjeajui kako je iznenadni mir oslobaa tuge, kao da su joj te sjajne oi ulivale sve vie snage, ljubavi i smirenosti. Ona odvrati pogled maajui se zelene futrole, u koju paljivo smjesti polomljenu gitaru. Iznenada osjeti snanu potrebu da se odvoji od njega, da ne bude blizu tom izvoru koji u njoj budi tako estoka osjeanja. Mora da je oluja razbacala sve ove stvari iz dipa, ree ne gledajui u njega i stavljajui futrolu na zadnje sjedite. Mislim da ne moemo da je ponesemo na konju. Neka ostane pa e je donijeti kada dotjeraju dip. Pretpostavljam da u Zalandanu postoji 'Pomo na drumu', inae moj kupon za vuu ne vrijedi nita. Bojim se da nemate sree. Meutim, mi imamo nekoliko kola u Kazbahu, a i majstora mehaniara. Nee biti problema da se to sredi. Kazbah! Dakle, pustinjski princ ipak ima svoju jazbinu, vjerojatno i harem konkubina. Biu vam zahvalna, ree ona suho. Naravno, nadoknadit u vam trokova. Ve ste imali dosta nevolja zbog mene. Ne nevolja, pustinjski cvijetu, osmjehnu se on. isto zadovoljstvo, uvjeravam vas. ujte, mirnu ona, znam da ste sve to uinili kako bih pregurala oluju. Ne oekujem da sa tim nastavite. Vrlo razumno s vae strane, ree on, hvatajui je oko struka i postavljajui je na sedlo sa oiglednom snagom, mada se ini da vam je pamet malo pomuena, Bili. Ozbiljno sam mislio sve to sam rekao. Nemogue! To je van pameti. Mi smo potpuni stranci. ta ja znam o vama? Ne znam ak ni kako se zovete, gdje ivite, nita! ivim u Kazbahu u Zalendanu, u Sedikanskom eikatu. A zovem se Dejvid Bredford. * Ovo vie lii na srednjovjekovnu tvravu, nego na grad, ree Bili radoznalo posmatrajui zidine oko Zalandana, dok su prolazili kroz veliku drvenu kapiju. Gotovo oekujem da vidim

kalifove gardiste kako tutnje na konjima kroz ulice. Marasef je zanimljiv, ali ovo je fascinantno. Drago mi je to to priznajete, ree Dejvid uz njeno uho. Ali, ako nastavite da se vrtite i zvjerate na sve strane, past ete sa starog Nika. Sve to e biti tu i sutra. Onda u da vas povedem svuda. Sada treba da vs odvedem kui i pronaem nekoga da dovue va dip dok je jo vidno. Jo jedan sat i sunce e zai. Nema mnogo vremena. U redu, sutra. Ali hou da vidim sve. Uzdahnu ona razoarano. Bie kako vi naredite. Lalah! etvrtasti trg bio je okruen tezgama na kojima se prodavalo sve i svata, od voa i povra, do zlatnog nakita. Zasjenene uske ulice pruale su se izmeu bijelo okreenih kua sa ravnim krovovima. Dejvida su ovdje izgleda svi znali, jer su ga stalno pozdravljali. Bili je dovoljno znala arapski da razumije rijei pozdrava, ali njemu su se obraali upotrebljavajui neku rije koju nikada nije ula. Nazivaju vas 'Lisan', ree ona. ta to znai? To je sedikanska rije. Nadimak koji su mi dali kad sam prvi put doao u Zalandan., odvrati on, pa podie ruku i pokaza joj. Kazbah je iza onog bijelog kamenog zida. Ako joj se Zalandan uinio nalik na tvravu, Kazbah je to zaista i bio. Kapiju su uvala dva straara u maslinastozelenim sedikanskim uniformama. Stajali su mirno sa pukama na ramenima. Puke? iznenadi se Bili. I uniforme su prave. U Marasefu sam vidjela vojnike obuene poput ovih. Kakvo je ovo mjesto? Uoe u prostrano kameno dvorite. Zgrada na suprotnoj strani vie je liila na dvorac nego na neiju rezidenciju. Bila je sagraena u orijentalnom stilu, mada nieg orijentalnog nije bilo u jo dva straara sa obje strane zasvoenog ulaza. Ovo je moj dom, ree Dejvid mirno. Navii ete se na vojnike. Uopte ne smetaju a kad ih upoznate, vidjeete da su vrlo prijatni ljudi. Samo izgledaju strogo, jer ih je Karim tako obuio. Boje se ak i da se osmjehnu ako bi to znailo remeenje discipline. Karim? Koje Karim? Moj prijatelj. Kazbah pripada njemu, ree Dejvid zaustavljajui pastuha pored fontane, pa sjaha iz sedla i pomoe joj da sie. Taj Karim je veoma posesivan tip, ree vedro. Ponekad mi se ini kao da misli da je cio svijet samo njegov. Pa dobar dio i jeste, ree krupan ovjek izlazei iz zgrade. Na sebi je imao tamne farmerke i demper. Njegova krna pojava djelovala je jo vie zastraujue nego vojnici. Imao je oko pedeset godina. Kovrdava smea kosa bila mu je proarana sijedim vlasima. Gledao ih je ispod nabranih obrva. I svakog dana guta sve vie, dodade. A vi ete moda biti slijedei na jelovniku. Karimu je pjena udarila na usta kada je uo da si izaao bez pratnje. Pregrmjet u, odvrati nehajno Dejvid. On zna da ja ne podnosim da me prate kao u nekom petparakom filmu o Ali-babi. On se okrete prema Bili. Ovaj gospodin je Klensi Donahju, Bili. ef obezbjeenja sa posebnim zadatkom da za slijedeih nekoliko mjeseci uini moj ivot to bjednijim. Ovo je Bili Kalahan. Drago mi je, proguna on jedva je pogledavi. Bolje bijedan nego mrtav, Dejvida. Ne zaboravi da je Ladram jo uvijek negdje napolju. Ako ti se neto desi tako u dobiti od Aleksa i Sabrine, a o Karimu da i ne govorim, da u jedva smjeti da se nazovem pripadnikom ljudskog roda. Nee mi se nita desiti. Mogu da se staram o sebi i bez tjelesne garde i ti to najbolje zna, Klensi. Sam si me obuavao. Dudo i karate nee ti mnogo pomoi ako Ladram odlui da te smakne iz zasjede. Pukom? zavrtje Dejvid glavom. Ne, Ladram je ovjek od noa. U svakoj poruci koju mi je poslao pie kako e mu biti zadovoljstvo da noem odsijeca pojedine dijelove moje

anatomske grae. Nee se on toga lako odrei za ljubav sopstvene bezbjednosti. Nee on pukom. Trenutak! umijea se Bili. Znam da nije pristojno da se mijeam u va razgovor, ali vi me izluujete. ta se, do avola, zbiva? Osjeam se kao da sam se nala u nekom filmu. Vojnici, puke, noevi. ta e vaem prijatelju obezbjeenje vojske? Ko su Aleks i Sabrina? Bolje da ste me ostavili u onoj pjeanoj oluji. Tamo je sve bilo jasnije. Izvinite, osmjehnuo se Dejvid. Ispali smo malo nepristojni. Sa pravom ste zbunjeni, Bili. Koje bjee prvo pitanje? Obezbjeenje? Karim Ben Raid jo uvijek ima vraki mnogo neprijatelja. ovjek koji dri svoj poloaj gotovo pedeset godina ne uspijeva to bez dokazivanja svoje moi. On je zvanino predao eikat Aleksu prije etiri godine, ali je njegov uticaj jo uvijek ogroman i povremeno mora da se umijea. Ne ba povremeno, progunao je Donahju. Mislim da se sada bake sa tabom vie nego kad je bio vladajui monarh. Karim Ben Raid, ponovi Bili zbunjeno. Va prijatelj je bivi vladar Sedikana. Znai da je Aleks Ben Raid njegov unuk. A Sabrina? Njegova supruga, ree Dejvid i povede je prema ulazu. Uzgred, ona je Amerikanka. Odrasli smo na susjednim ranevima u Teksasu. Dopast e vam se, pustinjski cvijete. Izuzetna dama. Sada je u Marasefu, ali u joj telefonirati da provjerim da li ona i Aleks mogu da dou ovamo i upoznaju se s vama. Samo tako, zvrcnete vladarima drave i oni dotre? zavrtje Bili glavom u nevjerici. Ko ste vi, Dejvide? Niko znaajan, bojim se. Obian seljak meu monima. Naravno, Aleks i Bri e doi ako im bude mogue. Zalandan nije va dom? Obino sam izmeu ovog mjesta i Marasefa. Oba mjesta su mi dom. Njoj se kovitlalo u glavi. Odjednom se prisjeti. A Ladram? Ko je Ladram? Beznaajna linost. Neprijatan tip koji stvara malo nemira. On povue crveno-zlatnu traku zvona i dobaci upozoravajui pogled Donahjuu kad je ovaj htio da se pobuni. Mora da ste puni pijeska kao i ja. Pokazat e vam vae prostorije, pa moete da se okupate i odmorite prije veere. Postarau se za va dip, a treba i da porazgovaram s Karimom. Ue ena od svojih trideset pet godina, veoma privlana na neki ozbiljan, dostojanstven nain, obuena u jednostavnu pamunu haljinu i sa crnom kosom podignutom u punu. Ovo je Jasmin Dabala a ovo Bili Kalahan. Ona inae vodi gvozdenom rukom cio Kazbah i sve njegove itelje. Zar ne, Jasmin? ovjek moe samo da se trudim odvrati ona smireno. Luckasti ljudi se ponekad pobune i kre pravila koja su za njihovo dobro. Gospodin Donahju rekao je da ste opet jahali bez pratnje. Vrlo glupo, Lisane. Eto dokle sam stigao, naini on grimasu. Nadam se da ete odvesti Bili u njene odaje i udobno je smjestiti. Poi sa njom, duo. Bie sigurna s Jasmin. Ona ne ujeda strane osobe, samo svoje mile i drage. Tano, odvrati ona mekim glasom. Samo svoje mile i drage, Lisane Da li ste poli za mnom, gospoice Kalahan? Bili, ree djevojka urei za njom, poto je jo jednom pogledala preko ramena prema Dejvidu i Donahjuu. Privlana cura, primijetio je Klensi Donahju. Rekao bih, sloio se Dejvid. Ali ne i seksi. Sama mi je rekla. Ba intiman razgovor za tako kratko poznanstvo, mirnu Donahju. Naiao si na nju u pustinji? Kakva sluajnost da natri na zgodnu Amerikanku ba pred svojom kapijom.

Znao sam da e tvoj sumnjiavi duh da proradi, osmjehnuo se Dejvid. Da bih te potedio truda da nju ispituje, rei u ti. Ona je u Sedikanu tek nekoliko mjeseci, sa nekom filmskom ekipom koja snima film 'Avantura u pustinji' negdje izvan Marasefa. Bili je glumica. Sama kae da je loa. Oigledno je ostavila utisak na tebe. Svakako je armantna. armantna? Suvie konvencionalan atribut za Bili Kalahan. Dijelom je vilenjak a dijelom divlja zvijer. Zvui lagodno. Donahju je posmatrao burnus koji je Dejvid upravo svlaio. Gdje si, kog vraga, to nabavio? Izgleda kao mukarina iz 'Pustinjske pjesme'. Saila mi Jasmin. Povremeno ga nosim da bi znala da cijenim njen poklon. Dobro je posluio za vrijeme pjeane oluje. Nego, uj Klensi, elio bih da sredi stvari tako da Bili ne smije da naputa Zalandan. Nita joj nee biti, samo elim da ostane u Kazbahu. Misli da ima neke veze sa Ladramom? brzo ree Donahju. Ladramom? Boe moj, ne, izbij ga ve jednom iz glave. Ako treba da sudim o toj dami, rekao bih da nema ni sa kim na svijetu. No, kao to rekoh, ona je prava lutalica, divljakua. Potrebno mi je malo osiguranja da uspostavim vezu s njom prije nego to odleti. Imat e to svoje osiguranje, ree Klensi polako, zamiljeno. Mislim da je vrlo dobra ideja da gospoicu Kalahan malo zaustavimo. Zato ne ode da se presvue prije nego to ode u Karimovu peinu? Po pijesku koji ispada iz tebe, kao da si pola pustinje dovukao ovamo. Kroz petnaest minuta on nee biti ljut na tebe vie nego to je sada. Ne, odmahnuo je glavom Dejvid, idem odmah do njega. Karim najjae rie kad je zabrinut. Pokazat u mu da je sa mnom sve u redu i dozvoliti mu da istrese gnjev. Vidjeemo se za veerom, Klensi. Klensi je gledao za njim sa simpatijama i zabrinutou. Aleks mu je dao teak zadatak da vodi rauna o sigurnosti tog ovjeka. Dejvidova otmjenost sakrivala je volju daleko snaniju nego to je posjedovao Aleks ili stari tigar koji ga eka u radnoj sobi. Mogao je da zamisli Dejvida kako mirno sjedi ispred stola dok eik bijesni na njega. I na njegovom licu e ostati isti osmjeh kad Karimu ve ponestane i gnjeva i rijei. Onda e ustati, rei nekoliko utivih, umirujuih rijei i izai. Bilo je ve dovoljno to je Landram negdje napolju i eka da udari. A sad je tu jo i ta Bili Kalahan, kao dodatak itavoj toj eksplozivnoj situaciji. Klensi zakljui da mora da porazgovara sa eikom im ovaj zavri sa Dejvidom. Bili je bila zaprepaena sjajem i raskoom odaja u koje je stigla. Pored tipinih tepiha i bogatih istonjakih ukrasa, panju joj privue udesno bogata kolekcija slika, od starih majstora do savremenih umjetnika. Jasmin disketno otvori vrata i propusti je u apartman. Nadam se da e vam ovdje biti udobno. Sve to vam bude potrebno dobit ete odmah. Svakako, napri Bili usta. A gdje ste sakrili Aladinovu lampu koju treba da protrljam? U stvari, mislim da mi nee biti potrebna. Oh boe, kakva greno divna soba. Drago mi je to vam se dopada, ree ozbiljno Jasmin. Zato to nisam sigurna da pri ruci imamo Aladinovu lampu. Nije bitno, ree Bili. Jedino to mi je sada potrebno to je da se okupam i presvuem. Neu traiti ak ni svirae i akrobate da me zabavljaju. Mislim da moemo da ispunimo vae elje, ree Jasmin, mada e biti malo tee pronai odgovarajuu haljinu za veeru. Prilino ste mravi, zar ne? Ali, snai emo se nekako. Izvrsno govorite engleski, konstatova Bili zabaurujui. Nalazim se meu poslugom Karima Ben Raida od svoje desete godine. Uslov je bio da svako ko stupi u njegovu slubu odmah ui engleski, pa smo imali posebnu nastavu, koja odgovara vaoj srednjoj koli. eik Ben Raid nikada nije podnosio neznalice oko sebe. Prosvijeeni monarh?, ree Bili. Nadam se da vjeruje i u osloboenje ena.

10

Samo uopteno, odvrati Jasmin. Nikako na nivou linosti. No, i to je mnogo kad ovjek uzme u obzir ko je on. Ako elite sami da se okupate, ja u se postarati da vam naem odgovarajuu haljinu. Bit e to veliki napor, ali snai u se, ree Bili vedro svlaei bluzu preko glave dok je pijesak curio iz nje. Petnaest minuta kasnije, leala je u ogromnoj kadi obloenoj ploicama koje su inile mozaik. Sklopivi oi, ona uzdahnu od zadovoljstva.

11

Drugo poglavlje Gospode, kako je dobro biti opet ist! I kako je malo potrebno da neko bude sretan. Kupanje, toplo jelo, vatra u kaminu, muzika Bol proe kroz nju kad se sjetila slomljene gitare. Taj instrument joj je bio prijatelj tako dugo. Pa ipak, ona vie nije dijete, mada se tako osjeala: kao povrijeeno dijete, kome su slomili najdrau igraku. Onda joj pade na pamet sa koliko razumijevanja se ponaao u tim trenucima Dejvid Bredford. Taj ovjek kao da je nosio neku udnu magiju oko sebe. U njegovom prisustvu osjeala je sigurnost. No, sve to nije vano. Za koji dan e otii odavde, a za mjesec dana sve ovo e postati samo uspomena. Gospodin Donahju poruuje da e za etrdeset pet minuta biti ovdje da vas oprati u biblioteku na koktel. Bili otvori oi i ugleda Jasmin sa velikim bijelim ogrtaem za kupanje i osmijehom na licu. Lisan je otiao do mehaniarske radionice da se pobrine za va automobil, ali e biti veoma zadovoljan da vam se pridrui kasnije, na veeri. Insistirao je da vas pratim ja lino umjesto da poaljem djevojku. Hoe li to biti zadovoljavajue? Bili izae iz kade osjeajui se pomalo nelagodno dok se umotavala u ogrta. ujte, nije mi potreban niko da me prati. Ne bih ni znala ta da inim sa tom djevojkom. Sav ovaj sjaj Srednjeg istoka stvara mi utisak da me pripremaju za haremsku djevojku. Sigurna sam da imate prea posla nego da mi pomaete pri oblaenju. To umijem sasvim dobro od svoje tree godine. U to sam sigurna, ree Jasmin, pogledavi na farmerke i bluzu preko naslona stilske fotelje. Ali, gospoice Kalahan, uvijek moe da bude bolje. Zato ne dozvolite da pokuam? dodade vodei je kroz zastor u glavnu sobu. Uinit u vas lijepom za Lisana. Vi izgledate vrlo otmjeno. Niste toliko enstveni kao kadine koje Lisan inae voli, ali mora biti da odgovarate njegovom ukusu. Uinit emo ta se moe. Hvala vam, odvrati Bili, osjeajui kako njena ala o haremskoj djevojci poinje da se pretvara u neodoljivo osjeanje poslije ovoga to je Jasmin rekla, a i naina kako je to rekla. Cijeni to hoete da uinite taj napor ali mi se ini da imate pogrenu predstavu o gospodinu Bredfordu i meni. Ja sam samo privremeni gost, dok mi se ne popravi dip. Nita drugo. Razumijete? Ako vi tako kaete, odgovori Jasmin, uzimajui sa postelje blistavu kratku haljinu od bijelog lamea. Mislim da e vam ova haljina odgovarati. Ostala je od jedne od Lisanovih kadina. Gospoica Nazare izgledala je mnogo pohotnije, kako je to kaem, ali ovo je takav kroj da e vam pristajati. Postavljena je svilom, pa nee smetati ako ispod nje nemate nita. Gospoica Nazare? Ko je ona? Nije vano, odgovori Jasmin odsutno, jo uvijek kritiki posmatrajui haljinu. Samo jedna od kadina koju je prolog mjeseca eik doveo za Lisanovo uivanje. Kadina? Nije li to naziv za uvene istonjake kol-gerle? upita Bili, pitajui se zato ju je dotakla aoka bola pri pogledu na lame i zato se uopte nje tie kako ivi Dejvid Bredford. Moda vam smeta da nosite odjeu takve ene? upita Jasmin sa udnom otvorenou. Morate shvatiti da u Sadikanu nema nita poniavajue u statusu kadine. ena bira takav posao kako bi dola do bogatstva ili ak politike moi. To pomalo lii na japanske geje. Ali, Lisan nikada ne bi uzeo enu ako ona sama nije voljna i ne uiva u davanju. To nije njegov stil. A da li Karim Ben Raid esto pribavlja kadine za uivanje gospodina Bredforda? upita Bili i odmah se ujede za jezik. Svakako, Lisan je vrlo muevan ovjek, a eik eli da on bude srean ovdje, u Zalandanu. Ponekad mi se ini, osmjehnu se Jasmin, da se eik i njegov unuk ponaaju kao djeca koja

12

se takmie za neku dragu igraku. Stalno smiljaju nove atrakcije koje e zadrati Lisana kod njih. Obukla je djevojci haljinu i odmakla se da pogleda. I nama je milo to je Lisan tu Da, haljina izgleda vrlo lijepo na vama. Ne treba da brinete. On se nee ni sjetiti ko je tu haljinu nosio. Gospoica Nazare mu nita nije znaila. Ne brinem, odvrati Bili. Ne bih brinula ni da je ta mala kadina bila ljubav njegovog ivota. On ovdje moe da bude omiljeni plavokosi momak, ali za mene je samo sluajni poznanik. Zato neete to ve jednom da shvatite? Ne uznemiravajte se, umirivala ju je Jasmin. Ako sada nita ne osjeate, osjeanje e doi. Uskoro ete biti spremni da Lisanu uinite sve to od vas bude traio. Sve to bude traio? ujte, ve sam vam rekla da se nas dvoje jedva poznajemo. On se igra dobrog Samarianina. Jedino to od mene moe da zatrai to je 'hvala' i 'zbogom'. Ja nisam nikakva kadina. Znam. Ali, Lisan vas eli i jedino je to vano. On prema vama gaji sasvim posebna osjeanja i zato me je zamolio da se lino brinem o vama. Nikad jo nije imao takav zahtjev. Ona uze fen za kosu sa fotelje. Sada emo da uredimo ove vae ljupke kovrde, pa e Lisan u vas gledati sa uivanjem. Buka fena sprijeila je Bili da protestuje, da se pobuni. Oigledno je bilo nemogue pomjeriti shvatanja ena Sedikana, pa Bili odustade, pustivi da se sve razvija i tee dalje kako tee. Pola sata kasnije, njena bakarna kosa slivala se niz lea u kaskadama od naizgled nemarno rasputenih uvojaka, sreena tako vjeto kao kod najboljeg frizera. Bili je iznenaeno posmatrala svoj lik u ogledalu. Bijela haljina zauujue joj je pristajala. Vjerojatno je ena koja ju je ranije nosila u njoj izgledala zavodljivo. Na Bili je haljina djelovala kao sazdana od leda u suprotnosti sa plamenom ivahnou njene kose i neto tamnijeg tena. Odgovarajue cipele s visokom potpeticom koje je Jasmin donijela bile su joj neto prevelike, ali sasvim pogodne. Lijepo, ree Jasmin, prskajui je parfemom sa zanosnim cvjetnim mirisom. Uinila bit h to jo bolje da sam imala vie vremena ali i ovako je lijepo. Gospodin Donahju e svakog asa stii. Drago mi je to ste zadovoljni, uzdahnu Bili. Samo, osjeam se pomalo kao urka, punjena i pripremljena za Boi. ula sam za vae boine urke, osmjehnu se Jasmin. Prole godine je eik poruio kompletnu boinu veeru iz najboljeg njujorkog hotela da iznenadi Lisana. Lisan je bio vrlo srean. Naravno, opet ista igra. Izgleda da je dovoljno da Lisan samo mrdne obrvom, pa da mu svaka elja bude ispunjena, ak i ako je ne izgovori. Bili se zakikota pomislivi kako ju je Jasmin zapakovala kao poklon za njega. To je poelo da je zabavlja. Zau se tiho kucanje na vratima. Ja u, ree Bili i poe prema vratima. To je svakako tmurni gospodin Donahju, koji e me odvesti isto tako tmurnom eiku Karimu. ini mi se da e ovo biti ba zabavno vee. Ruka joj je sad ve bila na bravi. Ah, da. Va gospodin Bredford kae da je Lisan nadimak koji je dobio u Sedikanu. ta znai taj nadimak? Nadimak? zaueno se osmjehnu Jasmin. Ne bih rekla da je to nadimak. Lisan znai omiljeni. Djelujete zamiljeno, gospoice Kalahan, ree Klensi Donahju, usporavajui svoje krupne korake kako bi iao u korak s njom, dok su prolazili kroz tihe hodnike. Zar? Pa eto, nala sam se u utvrenju koje uva vojska, gdje ive dravni poglavari, uz tajanstvene aluzije u vezi sa smru i sakaenjem. Osim toga, imam osjeanje koje mi je usadila Jasmin, da sam odabrana da budem udostojena postelje jednog nemogue

13

ekscentrinog ovjeka, koga ovdje, izgleda, smatraju nekom vrstom boga. Koje je ikada uo da nekoga zovu 'omiljeni'? Jasmina vam je rekla? osmjehnu se Donahju. Dejvid ba ne mari za taj nadimak. Umije i da pobjesni zbog njega. Ali, to je dokaz ta svako osjea prema njemu u Sedikanu. Grijeite kada mislite da ga ovdje, u Zalandanu oboavaju. Ipak, vole ga. Uostalom, on je pod zatitom Karima i Aleksa Ben Raida, dvojice najmonijih ljudi na Srednjem istoku. Obojica su vrlo surovi ljudi, gospoice Kalahan, a Dejvid je u njihovim oima neto sasvim posebno. Treba li da vam kaem ta bi se dogodilo svakome ko bi pokuao da mu naudi? Bili ga je gledala razrogaenim oima. U njegovom glasu bilo je neeg otvoreno prijeteeg. To je apsurdno, kao i sve ostalo, ree ona bezbojno. Za ime boje, valjda ne mislite da i ja predstavljam prijetnju za sigurnost za vaeg dragocjenog Lisana? Ja sam veoma podozriv ovjek, gospoice Kalahan, ree Donahju mirno. Posebno sam podozriv kad se radi o ovakvim sluajevima kao to je ovaj koji je spojio vas i Dejvida. Moda ne predstavljate fiziku prijetnju, mada i ta mogunost postoji. Poznato je da su i ranije glumice iznajmljivane da odigraju ulogu Dalile. Posebno drugorazredne glumice, to vi priznajete da jeste. Pa ak i ako niste u vezi sa Ladramom, postoji opasnost da lovite bogatog mua ili zatitnika. Uvjeravam vas da Karim i Aleks ne bi voljeli da se neto slino dogodi Dejvidu, ba kao to ne bi voljeli da mu neko fiziki nakodi. Ja ak i ne poznajem tog ovjeka, prasnu Bili, a ljubiaste oi joj sijevnue. Ne znam nita o njemu. Otkud bih znala da li je Dejvid Bredford bogat? Malo njukanja bi otkrilo podatak da je Karim prenio na Dejvida neto zemlje prije tri godine kao roendanski dar, podrazumijevajui da se na tom terenu nalazi toliko nafte kao u cijeloj Oklahomi. Takoe ste mogli saznati da je tada Dejvid bio gotovo retardiran, dijete u tijelu odraslog mukarca, nezreo za manipulacije koje vi moda imate na umu. Bila je zaprepaena. Negdje duboko prostrijeli je dubok bol. Ne, proaputa. Vi laete. Sa Dejvidom je sve u redu. To ne moe biti istina. Znai, ne znate, usredsredi se njegov pogled na njeno lice. Ili ste moda mnogo bolja glumica nego to tvrdite. Rekao bih da zaista nemate pojma o Dejvidovom ivotu, imovini i ostalom. On nije retardiran, ree Bili oajniki, osjeajui kako joj naviru suze. On je inteligentan, otrouman, bistar. Moda je malo ekscentrian, ali ne moete mi rei da nije mentalno zdrav, do avola. Polako, ree Donahju prvi put sa neto topline u hladnim oima. U pravu ste, sada mu nita ne fali. Um mu je otar kao skalpel, kreativan, briljantan. Samo sam rekao da je prije tri godine patio od neke vrste mentalne retardiranosti. Na koledu, nastavio je tvrim glasom, eksperimentisao je sa nekom drogom koja djeluje na mozak i ta prokleta stvar je njegov ivot pretvorila u vegetiranje. Godinama je bio kao dijete, ali su mu se mentalne sposobnosti polako vraale. Kad su ga, prije etiri i po godine, Aleks i Sabrina doveli u Sedikan, nisu bili sigurni da e opet s njim sve biti u redu. Ali, jeste u redu, promrmlja bili, osjeajui duboko olakanje. Da, reklo bi se, sloi se Donahju. Ne znam da li je to prirodni proces ili rezultat rada armije ljekara koje je Karim dovukao sa svih strana svijeta da ga lijee. to se tie Karima, nastavi on sa osmijehom, on se povukao sa prijestola Sedikana, tvrdei da to ini iz zdravstvenih razloga. U stvari, mislim da je njegova namjera da Aleks stekne dovoljno iskustva dok je on jo sposoban da stoji iza njega. Za to vrijeme, morao je da se posveti neemu, a to je bio Dejvid. Doveo ga je u Zalandan pod izgovorom da Aleks i Sabrina treba da se naviknu na novi nain ivota u Marasefu. Nije im bilo milo zbog toga, ali karim je star ovjek i u posljednje vrijeme teko pobolijeva. Ipak, bio je spreman da se stara o Dejvidu kao problemu koji treba rijeiti, pa tek onda da se krene Sabrini i Aleksu. Ali, nije ilo kako je on to zamislio.

14

A kako je ilo? Karim je zavolio Dejvida. Mislim da stari tigar nikada u ivotu nikoga nije volio. Gajio je neka osjeanja prema Aleksu i Aleksovom roaku Lensu, ali obojica su tako jake linosti da im takva vrsta ljubavi uopte nije potrebna. Sa Dejvidom, ta barijera nije postojala. On je bio lijepo, sasvim osobeno dijete, koje je moglo cijelog ivota da ostane takvo. Nije se mnogo nadao da e se Dejvid jednom oporaviti, a kad se to dogodilo, bilo je prekasno. Dejvid ga je ve bio osvojio i sruio svaku njegovu odbranu, govorio je Donahju zamiljeno. Uprkos tome to je povratio svoje mentalne snage, u Dejvidovom ponaanju uvijek ima neke djetinjaste iskrenosti i jednostavnosti. To budi zatitniki nagon kod svih koji su mu odani. Ako imate namjeru da se petljate s tim, gospoice Kalahan, promislite dva puta. Opet se vraate na to? uzdahnu Bili, osjeajui da se vie ne ljuti na insinuacije Klensija Donahjua. Pomislila sam da ete povjerovati da nita nisam znala o Dejvidu Bredfordu prije nego to sam dola u Zalandan. elim da vam vjerujem. Vi ste ena koja osvaja, gospoice Kalahan, i iskrena, nadam se. Moj posao je da u to budem siguran. Moda bi bilo bolje rei fatalna ena, osmjehnu se ona, pa poput pravog vampa trepnu dugim trepavicama. To se ovako radi, zar ne? Ja sam sramno neiskusna u tome, morate mi oprostiti, ree ona kad su stali kod masovnih, izrezbarenih vrata. Glupo je ponaati se formalno kad ve imamo toliko toga zajednikog: ljutnju, podozrenje, radoznalost. Je li ovo tigrova peina? Tigrova peina, isceri se Donahju. Ali, mislim da ete izai na kraj s njim Bili. Bez brige, Klensi. Doi i posmatraj moj stil. Zastala je im je ula, sa pogledom prikovanim za portret iznad radnog stola. Dejvid, proaputa. I jeste i nije bio Dejvid. Bio je mlai i manje muevan. Lijep. Bio je u vrtu, u farmerkama i koulji, sa plavom maramom oko ela i plavom kosom do ramena. Da, ipak je to bio Dejvid. Njena panja pree na ovjeka koji se lijeno ljuljukao u fotelji za stolom. Karim Ben Raid polako ustade, ali u tom ustajanju nije bilo mnogo utivosti. iroki bijeli burnus bio mu je otvoren po sredini otkrivajui smoking na tijelu etrdesetogodinjaka. Tamnu kosu i bradu tek su proarale sijede vlasi, a pogled mu je bio otar kao u sokola koji je ugledao plijen. Samo je ruka sa zlatnim naliv-perom odavala godine koje je tako lako nosio. Dobro doli u moj dom, gospoice Kalahan, ree tamnim ali ne mnogo dubokim glasom. Dejvid i Klensi rekli su mi koliko ste lijepi, ali ipak nisu bili dovoljno rjeiti. Vi ste divan ukras koji je stigao u moj Kazbah. Dok su joj noge tonule u debeli tepih, Bili pomisli kako e morati neke stvari da stavi na mjesto ako treba ovdje da ostane jo koji dan. Ona polako pree preko sobe i stade ispred stola. eie Ben Raide, zahvalna sam vam za gostoprimstvo i svjesna sam da treba da vam odgovorim reenicom koja e biti tako lijepa i zvuna kao vaa. eljela bih da znate da shvatam ta se od mene oekuje, ali i da ja nemam namjeru da to inim. Zaista? upita eik sa malim sjajem u crnim oima. A ta namjeravate da inite, gospoice Kalahan? Shvatam da utivost ne stoji ba visoko na vaoj listi prioriteta. Utivost stoji vrlo visoko, ali je hipokrizija sasvim blizu nule, ree ona izdravajui njegov pogled. Odavno sam shvatila da tako ne mogu da ivim. Kako bi bilo da poloimo karte na sto? Izgleda da Klensi sumnja da sam ja upletena u neku vrstu zavjere da se spletem sa zjenicom vaeg oka ili da ga masakriram. Vjerujete li ako kaem da ne namjeravam ni jesno ni drugo? I da me kroz tri dana vie neete vidjeti? Nikad nisam ula, do dana dananjeg, za to vaeg Ladrama.

15

Va otvoreni nastup je vrlo uvjerljiv, gospoice Kalahan, ree hladno Ben Raid. I sam mrzim licemjerstvo, mada ga ponekad smatram korisnim. Na alost, ima trenutaka kad ovjek nema drugog izbora. Ipak mi se ini da kod vas ima dosta toga pripremljenog i nauenog. Za ime boje, pogledajte me! odvrati Bili. Kakav blesavi razbojnik bi odabrao mamac kakav sam ja? Moda imam neke dobre trenutke, ali nisam od materijala od kakvog su vae kadine. Oigledno ste na neki nain oarali Dejvida. Insistirao je da vas primim to srdanije. Moda je Ladram mudriji nego to mi mislimo. Nisam oekivao da je tako suptilan, ali mrnja moe da izazove lukavstvo kod pacova kakav je Ladram. On je u bjekstvu i nee moi da lati vae usluge. S druge strane, moji izvori su neiscrpni. Ako ste spremni da promijenite stranu i odate Ladramovo skrovite, spreman sam da budem vrlo dareljiv. Ona zadrhta od njegovog hladnog osmijeha. Kad Ladram bude uhvaen postupak s njim e biti veoma bolan i najzad koban. Vi svakako ne elite slinu sudbinu, u to sam siguran. To zvui divljaki, strese se ona. ta je taj jadnik uinio? Taj 'jadnik' je bio kralj poroka i droge u Sedikanu, javi se Klensi suho, prilazei. Govorilo se da je u vezi sa mafijom, ali izgleda da su ga oni napustili. Nije im se dopalo kako je Dejvid prodro u organizaciju i natjerao Ladrama u bjekstvo. To je bilo prije osam mjeseci i od tada bombarduje Dejvida prijeteim pismima i telefonskim pozivima. Noevi, apnu ona, sjetivi se ta je Dejvid rekao. Otkuda vi to znate? upita Ben Raid grlenim, promuklim glasom. Dejvid je spomenuo, dodade Klensi. Bio sam prisutan. Neto je hitro brani, Klensi, ree Ben Raid svileno. Mislim da je ona mnogo mudrija nego to sam oekivao. Dakle, ja sam tu da odvratim vau desnu ruku od dunosti? ree Bili. Kako da vas ubijedim da nemam veze s tim? Nee to moi, Bili, tiho ree Dejvid, ulazei. ovjek treba da bude slijep pa da ne vidi koliko si ljupka. Niko nije imun na to. Svata, ree ona. Odjednom treba svakog da ubjeujem kako ne lovim tvoj skalp, u bukvalnom ili prenesenom smislu. Nije ba zavodljiva, Karime, promrmlja Klensi krivei usta. Izazovna jeste, slee eik ramenima. I zanimljiva, a to ima isto dejstvo na ovjeka kakav je Dejvid. Vidi? Sve ide naopako, to god inim. Odluni su da sam ja reinkarnacija Lukrecije Bordije. Jadno moje, ree Dejvid zabavljajui se. Ba su te namuili, zar ne? Dri se ipak bolje nego veina njih. Isprobava joj narav, Karime? osmjehnu se on. Traio sam samo dobrodolicu za nju. Na njeno zaprepaenje, Karim je izgledao pometeno. Samo sam nastojao da budem civilizovan domain, pravdao se. Nije mi dozvolila. U stvari, odmah me je napala. Zanimljivo, podrugljivo ree Dejvid. ini se da si uspjeno preivio njen napad, ak i uzvratio. Sretan sam, okrete se on djevojci, to ne mari za takve igre, pustinjski cvijete. Mislim da e ovo u mnogome unaprijediti nae odnose. Nemamo mi nikakve odnose, odvrati ona odsutno, prolazei rukom kroz kosu. To svakome pokuavam da objasnim, pa i tebi. A ti i te kako voli da igra igrice, kao onu igru u pustinji. Kladim se da ti ni za crno ispod nokta nije bitno ta ja mislim i osjeam. Grijei, Bili, uozbilji se Dejvid odjednom. Zaista su te uzdrmali, zar ne? on uze njenu ruku. Nemamo vremena za ljutnju i rava osjeanja. To treba popraviti, obrati se on djevojci. Neemo nikakvu formalnu veeru. Vodim Bili u svoje odaje na veeru, da bar malo

16

ispravim tetu koju ste poinili. Kad je sljedei put vidite, oekujem da ete iskoristiti priliku da joj se izvinete. Da se izvinem? sijevnu Karim. Nije ona nikakav njeni cvijetak, nego jedna vrlo gruba dama i mislim da iz ovog susreta izlazi sa manjim oteenima nego ja. Ona je snana linost ali je ispod toga dovoljno osjetljiva da moe da je povrijedi, ree Dejvid, polazei s njom prema vratima. A ja ne elim da ona bude povrijeena, Karime. Dejvide Dejvid se okrete, pa kad vidje molbu u Karimovim sokolovim oima, osmjehnu se. U redu je, Karime. Samo si nainio greku. Ona je za mene neto posebno i mora biti ljubazan prema njoj. To mi je veoma vano. Ti si taj koji pravi greku, ree Karim turobno. Opasno je vjerovati joj. ta vie, ona je jaka, Dejvide. Tua slabost u tebi izaziva suosjeanje, ali snaga te privlai. Ladram to zna. On te je dobro prouio. Ja nju dobro poznajem, osmjehnu se Dejvid. I upoznat u je jo bolje. Pomiri se s tim, Karime. Dok su odlazili preko mozaika u hodniku, on je drao ispod ruke. ao mi je zbog ovoga, Bili. Trebalo je da pomislim da e se tako ponaati, pa da budem tamo da te podrim. Ali, nee se ponoviti. Karim zna koliko ovoga puta ozbiljno mislim. Ja ne, odvrati Bili. Jedva vjerujem da se sve ovo dogaa. Molim te, uspori malo da doem do daha. Bukvalno ili preneseno, pustinjski cvijete? Moda zaista previe hitam. Moda treba da pustim da sama otkriva sve o meni. A zato bih, kad sve to za tebe rade drugi? upita ona jetko. Jasmin zamalo da me servira tebi na srebrnom posluavniku. Obavijestila me je da ne djelujem zanosno kao tvoja posljednja kadina, ali ovo je najbolje to je mogla da uini za mene. Ova haljina Da li je pripadala njoj? Ah, ostavi to. Na njoj je to bila samo haljina. Na tebi, to je vaza u kojoj se nalazi cvijet od koga mi zastaje dah. Da li te pomisao na nju uznemiruje? Ne bi trebalo, Bili. Ja nisam svetac, seks mi je potreban kao svakom drugom, ali arin je bila samo neko kome sam davao i od koga sam uzimao. Oh, Jasmin me uvjeravala da ona tebi nita nije znaila. Nije tano, namrti se Dejvid. Svako vrijedi onoliko koliko od sebe daje. Bio bih nezahvalna hulja kad ne bih cijenio svaki dar. Samo, neki darovi imaju veu vrijednost nego drugi. Fiziko zadovoljstvo moe avolski mnogo da znai. Ali radost, zasvijetlie njegove plave oi, radost moe da traje zauvijek, Bili. Gotovo je zaboravila da die, toliko ju je oblio toplinom. Cijelog ivota je klizila povrinom, kao gliser, pa su takve bile i njene veze sa mukarcima. Niko jo nije izazvao ovakav drhtaj u njoj. Ne, odmahnu ona glavom nervozno. Nema to nikakve veze sa mnom. Zato bih nastojala da razumijem? ona se usiljeno osmjehnu. Kae da svako vrijedi onoliko koliko je spreman da daruje. A ta je sa tim Ladramom o kome stalno sluam? On, ini se, nema mnogo da ljudskom rodu. U svakom vrtu ima korova, koji pokuava da zagadi i uniti ljepotu oko sebe. Jedino to moe da uini to je da ga iupa i uniti. Jo jedna cvjetna aluzija, ree ona uzdrhtavi. To se od tebe i moe oekivati, bar prema portretu koji sam vidjela u Karimovoj sobi. Ah, da, nasmija se on. Naslikao ga je Lens Rubinov u palati u Marasefu. Imam vrt i ovdje ali mi je onaj tamo drai. On je otvoren a ja volim sunce na licu i vjetar u kosi. Ovdje, usred pustinje, vazduh je suvie suh i otar, pa mi je Karim napravio staklenu batu. Ona mi takoe mnogo znai. Volio bih da je dijelim s tobom, Bili, ali ne sada. Saekat emo kad bude

17

pogodno vrijeme za oboje. Mi se tek probijamo kroz zemlju da bismo izbili na sunce. Sauvat emo to za cvjetanje. U redu? U redu, ree ona mehaniki, sva obuzeta njegovim nainom razmiljanja kroz cvijee i vrtove. Dobro. On zastade pred jednim izrezbarenim vratima od tikovine i otvori ih. Sada ui u moju sobu, pa emo razgovarati o cipelama, brodovima, peatnom vosku, povru ili kraljevima. A ako bude imala ba mnogo sree, moda u ti dozvoliti da pojede zalogaj ili dva izmeu rijei. Dejvidova soba bila je mnogo luksuznija od njene. U njoj je bila mjeavina klasinog namjetaja i nekih sasvim modernih ureaja. Svuda je bilo zelenila, a u uglu je stajala jedna posebno lijepa, visoka biljka sa bijelim cvjetovima. Sjedi, pokazao joj je rukom prema jednoj velikoj fotelji sa jastuiima. Vratiu se brzo. Idem da poruim da nam veeru donesu ovamo, da se otarasimo carske raskoi i etikecije. Karim eli da se uvijek posebno oblaimo za veeru, napravi on grimasu, ali to je malo mnogo za kauboja kakav sam ja.

18

Tree poglavlje Ostavi sama, Bili je razgledala po sobi. Stalno je otkrivala neto novo. Batovan, kauboj, prijatelj kraljeva i prineva. Lisan. Pogled joj je stalno bjeao ka gomilama hartije pored pisae maine na stolu. Najzad prie, jer vie nije mogla da izdri. Bio je to vrlo uredan rukopis. U gornjem desnom uglu svake strane bilo je ime Bredford i broj. Ona se osmjehnu, ali taj osmjeh nestade kad je pruila ruku i uzela jednu od dvije nemarno ostavljene knjige sa ivice stola. Neto nalik na sjeanje dotaklo je njenu svijest. Buljei u zlatotisak na koricama, ona shvati da ima primjerak te knjige u depnom izdanju u dipu. 'Vrijeme odrastanja' od Dejvida Bredforda, nevjerojatno dirljiva knjiga koja je izazvala oduevljenje kritike i ve deset mjeseci se nalazi na listi bestselera. Volio bih da je proita kad bude imala vremena, mirno ree Dejvid stojei kod vrata. Veliki dio mene je u toj knjizi. Mislim da e me kroz nju malo bre upoznati. Ve sam je proitala, ree Bili promuklo. Najljepa knjiga koju sam ikada itala, nasmija se drhtavo, ali nije potrebno da ti ja to kaem. Kritiari je nazivaju knjigom stoljea, klasikom. Traila sam i drugu po knjiarama. Izala je prije etiri nedelje, ree Dejvid nemarno. Moj izdava kae da ide bolje nego prva. Razumljivo. Ja sam ti zahvalna za dar koji si mi tom knjigom dao i sigurna sam da je slino osjeaju i miliona drugih koji su itali tvoju knjigu. Vjerojatno je ve zato nazivaju klasikom. Nisam uo za to, Dejvid iskrivi lice. Nisam ni pomiljao da e oko toga da se digne tolika praina. Samo sam htio da napiem priu i stvorim neto lijepo. U stvari, dodade zamiljeno, elio sam da kroz rijei doivim slino zadovoljstvo kao kad se bavim svojim biljkama. I naao sam ga, u mnogo veoj mjeri nego to sam oekivao kad sam poeo da piem. To je nalik na stvaranje potpuno novog vrta, u kome se postepeno razvijaju linosti, a ti ih posmatra kako rastu i rascvjetavaju se u tvojoj glavi, zatim na hartiji Izvini, sve to je ipak novo za mene, pa sam jo pomalo u zanosu. On joj polako prie, uze knjigu iz njenih ruku i nemarno je baci na sto. Moj izdava mi je poslao primjerak druge knjige. Rado u ti je pokloniti, ako je eli. Ona htjede da odbije tako dragocjen poklon, ali preko usana joj samo od sebe pree: Da, voljela bih. Osmjeh ozari njegovo lice. Poslat u ti je sutra u tvoj apartman. Veeras elim da se usredsredi na ovjeka, a ne na autora. Ipak, najprije emo posvetiti panju veeri. Karim ima izvanrednog efa kuhinje. Da vidimo ta je spremio. Bili je jedva bila svjesna izvrsnih jela. Njena panja bila je usredsreena na ovjeka s druge strane malog stola prekrivenog damastom. Razgovor je tekao neobavezno, ak su i utanja bila vrlo prijatna. Ona se osjeala kao da je okupana sunevom toplinom. Pitala se zato se ne bi prepustila uivanju tokom kratkog vremena koje e provesti ovdje. Bilo je smijeno boriti se protiv osjeanja koja je Dejvid budio u njoj. Uvijek je eljela nova iskustva, a ovo je obeavalo izuzetno uzbuenje. Bila je svjesna da je Dejvid gotovo neprestano posmatra ve nekoliko minuta. U njegovim oima bila je mjeavina zadovoljstva, njenosti i istog onog uzbuenja koje je i sama osjeala. Jedva da su se vrata zatvorila za slugom koji ih je sluio za veerom, kad Dejvid spusti au na sto i uzdahnu. Mislio sam da nikad nee otii, osmjehnu se on i ustade od stola. Doi, pustinjski cvijete, da vidimo moemo li malo blie suncu. Kuda emo sad? upita ona iznenaeno.

19

elim da te dodirujem, ree on jednostavno. I mislim da i ti eli da dodiruje mene, zar ne, duo? Vodio ju je prema prostranoj posteljini prekrivenoj crvenim prekrivaem. Ni na emu neu da insistiram, ali mislim da moemo da doivimo bar malo od onoga to oboje u ovom trenutku elimo. On zastade pored postelje i zagleda joj se u oi. Ili sam moda pogreno proitao tvoje elje? Pruao joj je ansu da se povue. Mogla je da se pravi kako igra igru, ali je dobro znala da to nikada ne bi mogla sa Dejvidom. Nisi proitao pogreno, ree drhtavim glasom. aavo, zar ne? Sreli smo se danas popodne. Nikad jo nisam inila takve stvari. Zar? upita Dejvid njeno je sputajui na postelju. Nema razloga za nervozu. Sve je savreno prirodno i divno. Treba samo pomilovati peteljke i udahnuti miris. Ti ve poneto zna o mom tijelu, a i ja o tvom. Sada emo da proirimo ta saznanja bez pjeane oluje koja na s na to primorava. On joj njeno smae uzanu bretelu s ramena, to u njoj izazva toplu drhtavicu. Kakva lijepa ramena. Izgledaju tako krhka, a u stvari nisu. Jaka su i vrsta, kao i ti cijela. On je udobnije smjesti na postelju i sa osmijehom smae i drugu bretelu. Drago mi je to si tako snana i zdrava, ljubavi. Bio bih smrtno zabrinut da si zaista krhka. Uvijek sam bila snana, ree ona bez daha, sklapajui oi. Oh, boe, kako to romantino zvui! Ve sam ti rekla da nisam navikla na ovakve situacije. Snalazi se dobro, nasmija se on tiho. A ubrzo e i bolje. Ima crvenu posteljinu, zabrblja ona nervozno. Ja u crvenom izgledam grozno. Moja kosa Nisam primijetio, prekide je on, pa malo pridie glavu da bi je pogledao i pomilovao je po kosi. U pravu si, dodade primiui svoje usne njenima. Ali ta to mari, ljubavi? Mi se divno slaemo. Dopunjavamo se. Tvoja mekoa i moja vrstina. Sa nevjerojatnom senzualnou on joj dotae obraz obrazom. Tvoja glatkost i moja hrapavost. Blago joj pomilova prstima vrat. ak i boje se slau. Sve to nam je zajedniko, podudara se. Ponovo im se usne spojie. I uvijek e tako biti, Bili. Njene ruke se pokrenue i prsti joj se zarie u kovrde na njegovom vratu. Uvijek. To je zvualo tako divno, kao ljubavni san. Ona se iznenada ukoi i malo ga odmae od sebe. Ovo nije bio san, a ona nije vjerovala u 'zauvijek'. Ne, ree ona, dok su joj ruke nesvjesno lutale po njegovim ramenima. Sada. Sura. Ili slijedeeg dana. Samo ne zauvijek, Dejvide. To mora da zna. Jadni mali pustinjski cvijete. Sve pokuava samo da me ne povrijedi, zar ne? Tvoja savjest nee ti dozvoliti zadovoljstvo sve dok nisi sigurna da niko nee patiti zbog toga. Ne brini. Poteno si me upozorila. Neu te okrivljavati ako iz ovoga izaem sa jednim ili dva oiljka. Pokretao je njene dlanove preko svojih monih grudi, sa izrazom izuzetnog zadovoljstva na licu. Ima stvari za koje treba riskirati sve. On spusti glavu i njene razmaknute usne udno doekae njegove kao da ele cijelog da ga ispiju. Mogla je da osjeti kako mu srce jae kuca dok se poljubac produavao, sve otvoreniji i vri, kao da Dejvid eli do tanina da ispita svaki milimetar njenih usana. Onda se njegovo lice polako odmae od njenog. Sad je na tebe red, ljubavi. Doi, poljubi me. Nije bilo potrebno da ponovi poziv. Povukla je njegovu glavu nanie sa drhtavom estinom i u sljedeem trenutku su njene usne ve istraivale njegove. On se naglo pomjeri blie, tako da se donji dio njegovog tijela pribi uz udolinu njenih butina. Istovremeno ju je ljubio i milovao joj obraze, a ona je obilato odgovarala na svaki njegov poziv na milovanje. On se ponovo pomjeri i sada je mogla da osjeti kako mu srce tue kao da e probiti snane grudi. Dejvid podie glavu i duboko i drhtavo udahnu. Oi su mu bile tamne i blistave. Bolje da prestanemo, duo. Doli smo previe blizu pravoj stvari. Stalno mislim kako bi divno i toplo bilo kad bih uao u tebe i dugo ostao tamo Tvoje srce kuca isto tako ludaki

20

kao moje. A zbog toga moje srce kuca jo jae kad vidim koliko te uzbuujem. On joj stavi dlanove na grudi. Hou da osjetim kako kuca. Hou da osjetim tvoje ljupke grudi. Da li se slae s tim, pustinjski cvijete? Bie razoaran. Nisam ba prsata, ree ona nesigurno. Neu biti razoaran, ree on, paljivo svlaei haljinu do struka, dok mu je pogled bio prikovan za male, nage grudi. Divno, ree tiho. Oble, vrste, savrenog oblika, kao lale sa njeno ruiastim sreditem. Ruke se spustie na njene grudi. Volio bih da osjetim kako reaguje do upijam slatki nektar iz ovih ljupkih cvjetova. Srce joj poskoi kad joj njegove usne dotakoe grudi. I dok su usne milovale na jednoj strani, na drugoj su njegovi prsti inili uda, drei se istog, sve eeg ritma. Iznenada, njena bedra se izdigoe, traei pritisak njegovog tijela i iz grla joj se ote jeanje. Dopada ti se? promrmlja on. O boe, i meni se tako dopada. Volim da te dodirujem. Volio bih da te uvijek ovako imam, nagu, elju, u iekivanju mojih ruku i usana. Ne znam kako u provesti narednih nekoliko dana, a da te ne dodirujem. Bit e mi potrebno neto da me obuzda. Nemoj nita da stavlja izmeu nas. Vai? elim da znam da si to ba ti, ovdje, ljupka i topla ispod odjee. I kad vie ne mogu da izdrim, hou da mogu da raskopam odjeu, uzmem u ruke ove divne stvarice i drim ih. Hoe li mi to dozvoliti, Bili? Da, ako ti se svia, promrmlja ona, kao to bi mu obeala bilo ta u tom trenutku, jer je osjeala kako se topi iznutra, kako postaje nalik na uzburkanu tenost to kljua od emocija. Svia mi se A sada bih volio da osjetim dodir ovih oblina na svom tijelu. Hoe li mi to dozvoliti Bili? Nije ekao odgovor, ve zbaci koulju sa sebe. Kosmati trougao na njegovim grudima bio je zlatan i mek. On je obuhvati, podie je u sjedei poloaj i privi je uz sebe. Bili zaroni glavu u pregib njegovog vrata. vrsto ju je drao, toplinu uz toplinu, glatku kou jednu uz drugu, obje tako sline, a tako razliite. Osjeala je kako se neto nadima i napinje u njoj dok se blago trljao o nju poput make. Kad jednom budem u tebi, isto u ovako, apnu on sklapajui oi. Pribit u se uz tebe da bih te volio svakim milimetrom svog tijela. Shvata li to, Bili? Da, jedva izusti ona, jer joj je dah zastajao od osjeanja koja je rasplamsavao u njoj. Jo neko vrijeme su ostali tako, a onda je on odvoji od sebe i otvori oi, koje sada nisu bile ukoene, ve blistave i tople, divno tople. Njeno je poljubi u elo. Sauvaj tu sliku, Bili. Sjeaj se. Sve do cvjetanja. Do cvjetanja, ponovi ona tiho, osjeajui bol duboko u sebi, znajui da Dejvid osjea istu tegobu kao i ona, ali nije pala u iskuenje da pokua da promijeni njegovu odluku. Jo uvijek drhti, ree on mirno, dotiui joj obraze kaiprstom. Drhtim i ja. Bilo je divno, zar ne, pustinjski cvijete? Da, bilo je divno, ree ona tiho i vrsto mu se zagleda u oi. Zaista divno, pokua da se osmjehne. A sad mislim da je bolje da te ostavim i poelim ti laku no. Za trenutak on se namrti spreman da se pobuni. Onda klimnu glavom, pa ustade i povue i nju da ustane. U pravu si. Bolje je da te odvedem odavde, mada sam mislio da te ne pustim. Otpratit u te do tvojih odaja. Radije bih pola sama, odmahnu ona glavom. Trebam sama da se snalazim u ovom lavirintu. Uvjeren sam da e uvijek znati da pronae svoj put, Bili. Ne elim da te vodim ni da te pratim. Samo elim da budem pored tebe. Ali, mogu i da ekam. Noas budi onoliko nezavisna koliko ti godi. Doi u po tebe ujutro oko osam. Dorukovat emo na bazaru prije nego to te povedem u razgledanje koje sam ti obeao. On joj uputi jo jedan topao osmijeh prije nego to je zatvorio vrata.

21

Ona polako poe hodnikom sa malom borom na elu kad je shvatila da osjeanje usamljenosti potie od emocije koju jo nije iskusila. Kakvo udo da poslije toliko godina samoe najzad upoznaje samou!

22

etvrto poglavlje Hoemo li imati sree da vidimo tvoje blago koje je sakupljeno iza tvoje radnje, Hasane? upita Dejvid sa sveanom formalnou, drei u ruci skupocjeno olju sa ajem. uo sam divne prie o kirmanima i harizima koje uva smo za oi odabranih. Bili je pokuavala da ostane ozbiljna, posmatrajui tu scenu. Svakako, Lisane, bie mi zadovoljstvo, odvrati Hasan spremno. Dakako, nisam ni imao na umu da vam pokaem bilo ta osim onog najboljeg. On spusti svoju olju na bogato ukraen posluavnik i ustade sa jastuka. Ako poete sa mnom pokazat u vam tepihe koje e vam zasjeniti oi. Jo jedna stranja prostorija? promrmlja Bili. Zato da ne? odvrati Dejvid. Svako zna da se ono najbolje dri podalje od pogleda obinog svijeta. Sama si htjela u jedan pravi srednjoistoni oping, zar ne? Mislila sam samo da malo pazarim na bazaru. Aha , ree Dejvid, pa joj prui ruku i podie je sa ogromnog jastuka. To smo radili jue. Izlizao sam noge s tobom. A prekjue smo ili u razgledanje. Gospode, nisam imao pojma da tako malo mjesto kao to je Zalandan ima toliko toga da se vidi. Vjerojatno si otkrila svaku istorijsku znamenitost i svaku turistiku zamku od vremena kad je grad osnovan. Rekla sam ti da elim da vidim sve, nevino se osmjehnu Bili. Kakva korist od boravka u nekom mjestu ako ne ponese neto od arome i atmosfere? Ona napri usta. Osim toga, nikad me nije vodio ovjek koji ima poasni klju grada. Lisanu su sva vrata otvorena. Oni ak vode rauna da ti voli ene u farmerkama koje su slinije djeacima nego enama. Pa, to nije nita posebno ovdje na istoku, ree Dejvid. A ja sam te ve ubijedio da ti nema nita zajedniko sa djeacima, pustinjski cvijete. Nego, da poemo u stranju sobu. Potrebna ti je jo jedna lekcija. Opet? ree Bili krivei usne. Ovo je ve trea danas popodne. Najprije je bila prodavnica mirisa, pomirisa ona rukav njegove plave koulje. Jo uvijek pomalo mirie na jorgovan. Onda smo bili kod kujundije. To je bila greka, sloi se Dejvid, pa je uhvati oko struka i povede prema zavjesi, gdje je Hasan ve ekao. Kako sam mogao znati da tamo sa tavanice vise svi ti bakrai, bakarni lonci i ostale kuharske drangulije? Uostalom, ja sam bio taj koji umalo nije nokautirao samog sebe. Onda sam shvatio da je prodavnica tepiha ono to doktor ranije preporuuje. On je gurnu kroz zasvoena vrata i utivo odgovori na Hasanov selam. Onda se zavjesa diskretno zatvori iza njih. Najzad sami, okrete se on i gurnu je na gomilu egzotinih tepiha na sredini sobe. Ovo ja nazivam uspjenim opingom. Mala prostorija bila je polumrana. Bogati tepisi po zidovima stvarali su atmosferu bezvremena intimnosti. Bili se guila od smijeha, gledajui odozdo u njega. Plave oi su mu sijale, a jedan pramen zlatne kose mangupski mu je pao na elo. Bio je toliko nalik na djeaka koji je napravi neku avoliju, da ona osjeti kako se topi od njenosti. Pa, u svakom sluaju je drukije. Hoemo li zaista da i ovog puta pogledamo robu? Naravno, Dejvid se spusti pored nje, obgrli je i poloi na meke tepihe. elim da ih provjerim vrlo paljivo. Proe joj prstima kroz kosu i ona se poput rastopljenog bakra rasu po tepihu. Vidi koliko panje posveujem bojama i tkanju. Okrete je tako da je licem bila okrenuta prema njemu. Kako paljivo ispitujem kvalitet ovih tepiha, dodade, stavljajui joj dlanove na grudi, raskopavajui je. Sada jo samo da provjerimo mekotu. Dejvide, mislim da ne, razrogai ona oi. Rekao sam ti da se podrazumijeva da ne treba ometati kupca dok razgleda robu. Hasan bi prije odsjekao sebi ruku nego to bi uao ovamo. Sjeti se da stari Said nije doao ak ni kad sam ja raspalio glavom o onaj bakra i proderao se kao bio. Ruke su mu bile na njenim malim nagim grudima. Ljupke su. Tako ljupke

23

Bilo joj je prijatno u ovakvom ambijentu. Za trenutak, nije bilo nieg erotskog u svemu tome. U protekla tri dana uvidjela je da je Dejvid jedna od najtaktinijih osoba koje je ikada srela. Sada je mogla da razumije njegov izraz lica dok se bavio vrtom ili priao o suncu i vjetru, pogotovo poto je osjetila njegove njene dodire. Kad god bi bili sami koristio je priliku da se poigra sa njenom kosom prstima, da joj pomiluje lice ili butine, kao da je ivio samo zato da bi je dodirivao. I sve je to inio sa toliko ljubavi i jednostavnog oduevljenje, da je ve poela da se osjea kao neko ko je veoma dragocjen i shodno tome voljen na odgovarajui nain. Ponekad bi osjetila jaku seksualnu napetost u toku milovanja, ali je on sve drao pod kontrolom kao da strpljivo priprema zemljite, odgaja njihovu vezu sa puno osjeanja i njenosti, razumijevanja i zatitnikog odnosa, onako kako se dragi cvijet titi od korova. Drago mi je to ne nosi prslue, ree on umiljavajui se oko njenog vrata. Da li je to zato to sam te ja zamolio da ga ne nosi? Voljela bih da nahranim tvoj ego i kaem da je tako, ali nije. Nikad ga nisam nosila. Neudobno je, a meni zaista nije potreban. A ja ve pomislio da je to zato to voli moje ruke na svojim grudima, promrmlja Dejvid, pridiui je i blago je njiui. Da voli kad te gledam, smijao se nestano. Zna da i ti mirie na jorgovan? Pa, stavio si dovoljno parfema tu, ree ona zadrhtavi pri sjeanju kako je zavukao stakleni zatvara izmeu njenih grudi. Volim jorgovan, ree on razlono. I tople, lijepe grudi, i meke, senzualne usne, i Mislim da sam shvatila, nasmija se ona. A ja mislim da se i ja tebi dopadam, pustinjski cvijete. Kako je mogla da se odupre? Grlo joj se stezalo. Pa, ima svoje trenutke, ree ona promuklo. I ti takoe. A ovaj je poseban za oboje. Hajde da malo ovdje leimo zagrljeni. Zar to ne zvui divno, Bili? Divno, ponovi ona iskreno, jer je atmosfera zaista bila takva. U pravu si, ovdje je mnogo bolje nego kod kujundije. Misli li da bismo mogli ovdje da ostanemo sat ili vie? Nije odgovorio. Samo ju je vre zagrlio sa posesivnou kakvu jo nije srela. Uvijek je bio sposoban da shvati elje i potrebe ljudi koje je volio, da im da slobodu i bude zadovoljan dok ih posmatra kako ine ono to im godi. Nije mu bilo sasvim jasno otkud odjednom u njemu ta neodoljiva potreba da ovu enu dri u zagrljaju, da je ima samo za sebe, tu jedinu osobu koja mu je pruala vei otpor nego bilo koja ranije. Dok je leao uz nju bilo mu je nemogue da zaboravi koliko je ona u stvari nezavisna i divlja. Pa ipak, u tom trenutku je bio svjestan da e ona uprkos svoj njenosti koju mu uzvraa, pasti u paniku i odletjeti ako sa njom ne bude postupao krajnje oprezno. Ali za to je bilo potrebno vrijeme, a on nije bio siguran kad e se u njoj pojaviti nemir, za koji je znao da mu je najei neprijatelj. Ponekad se pitao da li bi bilo bolje da ju je uzeo one prve noi i tako je bar za izvjesno vrijeme bar seksualno vezao uz sebe. Ne, oboje su zasluivali mnogo vie i ako uspije da usmjeri elju i nemir u pravcu strpljenja, imaju ansu da osvoje tu najviu nagradu. On je blago odgurnu od sebe. Mislim da sam dovoljno iskuavao Hasanovo strpljenje. Bojim se da treba ve da se vratimo u Kazbah, duo. Oekujem paket koji treba danas popodne da stigne Karimovim 'marasefskim ekspresom'. 'Marasefskim ekspresom'? uspravi se Bili. ta je sad to? To je helikopter koji se sputa u Kazbah. Karimu svakodnevno stiu poiljke od Aleksa i Bri, kao i od raznih obavjetajaca i lanova drugih korporacija. Toliko o njegovoj tobonjoj abdikaciji. Sigurno bi znala ve za taj helikopter da smo najprije razgledali Kazbah. Sutra, obea ona veselo, ustajui uz njegovu pomo. Osjeam da si obavio dovoljno opinga za cijeli svoj ivot.

24

Navikavam se. A sada, koji ti se od ovih tepiha dopada? Primila sam parfem od jorgovana, ree ona vrsto. Ne mogu da prihvatim i tepih. Nisi htjela ni bakarni samovar. Ne razumijem zato. Moda u ga poslati Bri. Ona uvijek upotrebljava posebni samovar. Zaista? ta ovjek da radi sa samovarom u ovom vijeku? Moda da ga napuni voem? Otkud ja znam! Bri e neto smisliti. Mislim da u uzeti ovaj tepih boje slonovae i kriljca. To je tipian hariz. Treba na neki nain da zahvalimo starom Hasanu za koritenje njegove stranje sobe. Poslat u tepih majci u Teksas. Ona voli ovu nijansu plavog. Tvoji roditelji su jo uvijek ivi? upita Bili iznenaeno, jer ih u protekla tri dana nije spominjao, kao da su mu svi dragi ljudi bili ovdje u Sedikanu. Oni jo uvijek ive na ranu u dolini Rio Grande, gdje sam ja odrastao, odvrati on vodei je prema tekoj zavjesi. Nismo mnogo zajedno i ne slaemo se ba sjajno. Jesi li sasvim sigurna da ne ali jedan malo ulubljen samovar? Gdje e nai takav, sa otiskom moje glave? Mogu ak i da ti se potpiem na njega

25

Peto poglavlje Kad je sat kasnije stigla u svoje odaje, Jasmin ju je tamo ekala. Lice joj je bilo zabrinuto. Ona brzo ustade. Morate da pourite. Imate samo dvadeset minuta da se okupate i pripremite prije nego to on doe. Prije nego to doe ko? eik Karim. Prije jednog sata javio se da eli s vama da razgovara i da e doi u va apartman u est. Bit e vrlo nezadovoljan ako bude morao da eka. To nije uobiajeno, shvatit ete. Ne vidim emu sad odjednom urba, odvrati Bili, skidajui koulju. Taj ovjek se tri dana nije potrudio da me vidi. U stvari, sve mi se ini da bi bio oduevljen da sam nestala negdje meu drvenarijom. To nije poteno, ree Jasmin povrijeeno. eik je vrlo brian domain. Da Lisan nije insistirao da veerate u njegovom apartmanu, sigurna sam da bi on izvrio svoju dunost. Dunost? ponovi Bili s gorinom. Podsjeti m da ti kaem ta u meni zaziva ta rije. Niko ne mora da vri svoju dunost prema meni. Vie ne! Brzo se svlaila, a onda pogledala onu haljinu koju je ve nosila. I ne namjeravam da to ponovo oblaim ak ni da bih zadovoljila tvog gospodara. Obukla sam je samo zato to nisam imala nita drugo. Sad kad ponovo imam svoju odjeu, vie i nije potrebna. Ako eli da mi pomogne pri oblaenje, pronai neto to je moje. Nema nieg to odgovara, uzdahnu Jasmin. eik Karim ne odobrava kad ene nose pantalone, a vi nemate nita drugo. Jo nisam vidjela enu bez i jedne haljine u svom ormaru. Ja volim dins, javi se Bili sad ve iz velike poploane kade. U dinsu mi je udobno i ne spadam meu ene koje e poludjeti za nekom malom crnom haljinom. ak ne volim ni da se oblaim i izlazim. Vidjevi izraz oajanja na Jasmininom licu, ona uzdahnu. Dobro, u redu, nosit u tu prokletu haljinu, ali samo dok eik ne ode. Onda u da veeram sa Dejvidom u svojim farmerkama. Zavrila je sa kupanjem ba u trenutku kad je Jasmin zaitala. On je ovdje, i navalila je da je oblai u tek kupljenu traftastu delabu to je bre mogla. I vrlo je nestrpljiv. Pourite! dodade, sreujui Biline zamrene uvojke i Bili je ve bila gurnuta prema zavjesi na vratima i letjela kroz nju. Oaravajue! javi se Karim Ben Raid kao da prede, dok su mu oi bile otre kao sablja, stojei na malom balkonu tako da je svjetlost isticala njegovu figuru u dugakoj haljini. Siguran sam da ne odobravate laskanje koliko i licemjerstvo, gospoice Kalahan, ali sam siguran da vam je Dejvid ve rekao kako vam divno stoji ta delaba. Izgledate kao djevojica koja prosi na bazaru. Da li je u tom laskanju bilo i vrijeanja? Nemam primjedbi na komplimente, ree ona mirno, stupajui naprijed. Ljudima poput mene potrebno je sve to mogu da dobiju. Ja samo insistiram da je u osnovi svega potenje. No, zato ne bismo sjeli? Bie udobnije. Imam ideju za koju mi je potrebna svaka podrka koju mogu da pribavim. Na njegovom bradatom licu pojavi se bradati osmjeh. Svakako, gospoice Kalahan. Samo vi sjedite udobno. Ja u radije da stojim. Kako vam drago, odvrati Bili, pa ode do postelje, sjede na ivicu i prekrsti noge tek tada spazivi ka je bosa. Nadam se da ovo nije kurtoazna posjeta? Ve smo zakljuili, zavrtje on glavom, da ne marite za lokalne obiaje. A ja nikad ne ponavljam greke. Zaista? To bi vas do sada moralo uiniti savrenim i donijeti vam veliko zadovoljstvo. Da li vi se to meni podsmijevate, gospoice Kalahan? naglo se suzie njegove oi.

26

Moda malo, ree ona odjednom osjeajui umor. Imam obiaj da se podsmijavam svemu ega se plaim. A vi ste veoma zastraujua osoba, eie Ben Raide. Na njegovom licu pojavi se izraz iznenaenja. Priznajete slabost? To moe da bude teka taktika greka. Taktika se primjenjuje kada se igraju igre, odvrati ona, izdravajui njegov otar pogled. Rekla sam vam da ih ja ne igram. Ona nestrpljivo zabaci glavu. ujte, moemo li da preemo na stvar? Ne vjerujem da ste ovdje da bi ste uivali u mom drutvu. Ne znam otkud vam takva pomisao, podie Karim obrve podsmjeljivo. Dejvid smatra da je vae drutvo pravo uivanje. Zato ne bih i ja imao isto miljenje? Ah, Dejvid, ree ona odjednom grleno i tiho. Znate vi dobro kako to ide, tatice. Mi pijuni moramo da pazimo na svoje ciljeve. Uljuljkamo ih tako u lanu sigurnost i onda Ona uperi prst i povue tobonji obara. Ne alim se s tim. Ne kad se radi o Dejvidu, ree Ben Raid. Ni ja, ree Bili, pokuavajui da slijeganjem ramena sakrije drhtavicu. Rekla sam vam da se uvijek podsmijavam onome ega se bojim. Bojim se da vam se nije dopala moja igrarija. Izveli ste je veoma dobro, ree Karim hladno. ini mi se da vi imate iroka poznanstva u svim slojevima drutva, pa vam to vjerojatno ne predstavlja problem. Bit e mi zadovoljstvo da objasnim ta pod tim podrazumijevam. Ponimo od vae pojave u Hardvikovom djejem domu prije dvadeset tri godine, ili vie volite od posljednjeg bjekstva iz vaeg boravita kod Marasefa? Sve je to vrlo ivopisno. Ah, sproveli ste istragu o meni?, ree Bili, irei oi, ba i nemajui razloga da se iznenadi, jer je takav postupak priliio ovjeku kakav je Ben Raid. Milo mi je to vam je moja biografija zabavna. I ne vjerujem da ste pronali ita to bi bilo uznemirujue. Ja nisam tako opasna kako ste zamiljali, zar ne? Zbog toga to nemate policijski dosje? osmjehnuo se on zagonetno. Ne. Vi biste mogli da budete mnogo opasniji nego to sam mislio. Vi ste izuzetna ena, gospoice Kalahan. Moji istraitelji su veoma struni ljudi, pa je ak i njima bilo teko da popune sve praznine. Sa djetinjstvom je ilo lako. Postoje podaci u sirotitu i datum kad su vas primili. Vi ste nahoe, zar ne? Da, i ne stidim se toga, eie Ben Raide. Vjerujem da je to pravi poetak, iz koga ovjek moe da otkrije koliko zaista vrijedi, za razliku od poetka na neijoj tuoj, predakoj osnovi. Nisam mislio da vas vrijeam, slee ramenima eik. I ja imam slino miljenje, gospoice Kalahan. Cjelokupnu moju panju okupira ba to: ta ste uspjeli da napravite od sebe. Tokom godina bili ste nekoliko godina kao usvojenica. Iz dvije ste pobjegli, a jednom su vas vratili u sirotite zbog buntovnikog ponaanja. Onda ste pobjegli i iz sirotita, kad vam je bilo petnaest godina. Poslije toga, trag postaje prilino nejasan. ao mi je. Praktino svi za koje ste radili i sa kojima ste se druili nita nisu htjeli da kau mojim istraiteljima, ree Ben Raid zamiljeno. Izgleda da imate sposobnost da kod ljudi budite jaka osjeanja i odanost za nevjerojatno kratko vrijeme. Jer, vi nigdje niste ostajali due od nekoliko mjeseci, zar ne? Bili ste pomonica na benzinskoj pumpi, inovnica, kuharica u kampu drvosjea, sakupljali ste jabuke u Oregonu, radili na pitanjima jednog indijanskog rezervata u Vaingtonu. Spisak izgleda beskonaan. ak ste u Kaliforniji jedan semestar pohaali koled. Na prijemnom ispitu postigli ste zavidne rezultate, a vai profesori govore o vama ko o vrlo vrijednoj i vrlo pametnoj djevojci. Vrijedna je jedina prava rije, ree Bili. Ja mogu da budem i Ciganka, ali zaista nikada nisam besmisleno lunjala okolo i u tom vaem izvjetaju nema nieg ega bih mogla da se postidim.

27

Sve je zaprepaujue bezopasno u tom izvjetaju o marljivoj mladoj dami, ree on mirno. Bez seksualnih veza, tek nekoliko sitnih obijesti, ali nieg ravog. Nieg sumnjivog sve dok niste doli u filmsku ekipu u Marasefu. 'Avantura u pustinji'? uspravi se ona. Pa, eie Ben Raide, tu su vai ljudi morali poneto da izmisle da bi zaradili platu. Jedina moja kriminalna radnja u svemu tome jeste to sam 'ukrala' novac za oajno lou glumu. Ne kriminalna, ve samo sumnjiva, ree on. ini se da ste vi jedna veoma hrabra dama, gospoice Kalahan. Uz veliki rizik po sopstvenu bezbjednost, spasili ste jednog slubenika bordela po imenu Jusef Ibrahim kad su mu tri grmalja gotovo prerezali grlo. Onda ste sklopili 'brani ugovor' sa tim Jusefom i enom po imenu Kandra Mihaels u dvosobnoj kuici i taj odnos je trajao izvjestan broj nedjelja. Brani ugovor? uzviknu Bili. Nita nalik na to! Bili smo prijatelji, do avola! Vai prijatelji imaju veoma prljavu matu, eie Ben Raide. Moda. Ali ne moete porei da ste sa tim Jusefom ivjeli u njegovoj kui u jednom selu blizu Zalandana izvjesno vrijeme. Sa Jusefom, njegovim roditeljima i brojnom braom i sestrama! ree Bili ljutito. Teko da je to bila skrovito ljubavno gnijezdo kako vi to zamiljate. Uostalom, kakve to veze ima? Moj moral je moja stvar. Ja nisam ispitivala va seksualni ivot. U Raidovim oima se za trenutak pojavi iskra iznenaenja. Ni najmanje ne sumnjam da biste to uinili ako bi to odgovaralo vaoj fantaziji, namrti se on. Mene se ne tie va moral. Ima naina da ovjek bude u tota siguran ako Dejvidu postanete vani. Budite uvjereni da vie nee biti sitnih avantura ako on odlui da vas eli. Pojas nevinosti? Saraji? uvari evnusi sa irokim sabljama? Moda niste uli, ovo je dvadeseti vijek. Boe, ne mogu da vjerujem! Nema tu nieg primitivnog i necivilizovanog, tigrovski se osmjehnu Ben Raid. Ja sam vrlo civilizovan ovjek, gospoice Kalahan. Vi i humski voa Atila, viknu Bili. I ranije su mi u lice govorili da sam varvarin, ree eik sa prijetnjom u glasu, ali niko od tih ljudi vie nije tu. Ali, sve ovo nije prava tema. Rekao sam vam da vaa lina afera s Ibrahimom nije bitna. Mene zanimaju vae poslovne veze. Poslovne veze? ponovi Bili i zanijemi. Nalazim da je sasvim udna koincidencija da ste se upoznali sa jednim slubenikom bordela, ree Ben Raid polako. Zanima me kakve ste jo kontakte imali u toj oblasti. Vjerujem da su vam rekli da je jedan od Ladramovih zloina bi porok. Oh, ne, proguna Bili. Sada samu mogunosti da budem'madam' jednog bordela. ta li ete slijedee smisliti? Ja to nisam rekao. Samo sam napomenuo da je koincidencija udna. A vi, Klensi i ostali vai najamnici ne volite koincidencije, ree ona tmurno. Ve sam o tome neto ula. Dakle, kakva je svrha ove male posjete, eie Ben Raide? Hoete li da me zaplaite pa da ostavim Dejvida na miru? Ne volim taktiku zastraivanja. Otii u kad budem spremna da odem, ne prije toga. U stvari, i ne znam zato sam dolazio danas, slee on ramenima. Moda da vidim vau reakciju na izvjetaj o vama. Ili da vas malo prouim i otkrijem ta je to u vama to tako privlai Dejvida. A da li ete otii ili ostati, to zavisi od Dejvidove odluke poto proita kopiju izvjetaja koju sam mu poslao. Poslali ste izvjetaj Dejvidu? sledila se Bili. Naravno, im je izvjetaj stigao helikopterom, danas popodne. Dao sam da se iskopira i poslao u njegov apartman. Vjerujem da ga je do sada proitao. Da li vas to uznemiruje? Odgovor je bio potvrdan. To ju je razljutilo mnogo vie nego Ben Raidovo i Klensijevo akanje po njenom privatnom ivotu, a to nije bilo ba razumno. Ali, zato bi ona bila

28

razumna? T je mogla da prepusti Ben Raidu i Klensiju. Ona sama sebi moe da dozvoli i emotivnost i nerazumnost u ponaanju koliko god eli. Da, to me uznemiruje, ree kroz stisnute zube. Ve i je muka to me ovdje stalno tretiraju kao kriminalca, uzviknu i ustade sa postelje, na kojoj je sjedila jo uvijek u istom poloaju. Ja ne traim da me petljate u svoje probleme i neka sam prokleta ako dozvolim da se moj ivot tako razgoliuje za ljubav vaeg dragocjenog Lisana! Vadila je farmerke, bluze i rublje grozniavim pokretima iz ladica. I to u mu i rei. Dovienja, eie Ben Raide. Ova audijencija je zvanino zavrena. Molim vas zatvorite za sobom vrata.

29

esto poglavlje Fascikla je leala na stolu od ruinog drveta. Dejvid podie pogled bez iznenaenja kad je ona uletjela u sobu bez kucanja. Zdravo, pustinjski cvijete. Oekivao sam te, ree on pogledavi papir pred sobom. Da li si zaista nastupala kao klovn u cirkusu? Mora da si uivala u tome. Da, bavila sam se i time, ree ona prilazei stolu krupnim koracima i uzimajui fasciklu. I radila sam sve ostalo to tu pie. Bit e sretan kad uje da su tvoji istraitelji veoma temeljni. Ljubiaste oi su sijevala. Jeste da imaju pamet pacova iz kanalizacije, ali to je samo sluajno, zar ne? Mora biti da si se lijepo zabavljao itajui. E, pa smatram odvratnim to tako detaljno kopa po mom ivotu. Kako bi se ti osjeao kad bih ja njukala po tvojoj prolosti? Kad bih ispitivala tvoje prijatelje, prevrtala dosjee o djetetu koje vie ne postoji? Ali ja vjerujem da ona postoji, ree Dejvid mirno. Ta djevojica je, vjerujem, jo vrlo iva. A isto tako vjerujem da zna da ta istraga nije bila moja ideja. Nadam se da bih sve to otkrio u svoje vrijeme. Pa ipak nisi oklijevao da proita izvjetaj. Da, proitao sam ga. Trebalo bi da budem svetac, pa da se oduprem takvom iskuenju. ak sam pomiljao da ti slaem i kaem kako sam mislio da mi nee zamjeriti, iako sam znao da e pobijesniti. Prokleto si u pravu! Naravno, ima pravo da se ljuti. Takvo zadiranje u privatnost u velikoj mjeri kodi prijateljstvu. Ali ti nisi samo ljuta, ti si bijesna. Zato reaguje tako estoko? Ti si ciganka koja glisira kroz ivot. Zato bi te toliko plaio podatak da ja znam o onoj djevojici? Nita mene ne plai. Djeca iz sirotita moraju da budu hrabra. Proitao si: buntovna. Zar ti to ne lii na patetino siroe Ani? Ne, to moja snana, voljena Bili udara po neemu to ne shvata. To lii na usamljenost, oaj i povrijeenost. Boe, kako bih volio da sam bio tamo da ti pomognem da sve prebrodi! Pomo mi nije bila potrebna, ni kad sam shvatila sistem. Ljudi su me usvajali, nisu mogli da me vole. Imali su svoju porodicu, a ja ba nisam bila irli Templ. Usvojili su me zbog novca i samo su obavljali ono za to su duni. Tako je rekla gospoa Anders kad me je vratila u sirotite i dodala da slijedei put ele poslunije dijete. Poslije me vie nikome nisu nudili. On je razmiljao o ponosnoj ali ranjivoj Bili, koju je tako arko elio da zatiti i prui joj ljubav koju nikada nije imala. Sad mu je njeno ponaanje bilo jasno: ona se plaila ljubavi, plaila se da voli iz straha da joj ljubav nee biti uzvraena, a to boli. Morao je da nastavi sa nagovaranjem svog pustinjskog cvijeta sve dok mu korijeni ne budu dovoljno jaki Ko moe da ih krivi zbog toga? ree on zamiljeno. Ko eli u kui samostalno, tvrdoglavo dijete, koje je kao divlja zvijer. Nisam ja bila ba toliko loa. Samo nisam podnosila injenicu da treba da budem predmet milosra. Kad bi me ostavili samu, bila sam sasvim civilizovana. Ali, sve to sada nije vano. U pitanju je taj sramni dosje! 'Sramni dosje' e u kantu za otpatke i tamo e i ostati, ree on mirno. Sve elim da saznam direktno od tebe. Moe li mi oprostiti, Bili? Pretpostavljam, odvrati ona, osjeajui se bespomono. Ali to se ne odnosi na one zatitnike lavove oko tebe. Oni neka se dre podalje od mojih poslova. Sita sam kojekakvih sumnjienja. Vjerujem da si Karimu oitala dobru lekciju, nasmija se Dejvid. Stalno pokuava da se civilizuje i otarasi se ostataka varvarstva u sebi i svom karakteru jo od djetinjstva. Da, to se tie tvog dipa trebalo bi da helikopter danas popodne donese dio koji je potreban za popravku.

30

Pa, onda u moi da krenem za dan.dva, ree ona veselo. A Karim i Klensi e moi da odahnu s olakanjem. Jo neto je stiglo helikopterom, ree on gotovo ne reagujui na njenu izjavu, pa odgurnu stolicu i ustade. Paket koji sam oekivao. I to je neka vrsta rezervnog dijela, dodade otvarajui ormar i maajui se unutra. Poklon ovoga puta bez pogovora, jer inae nemam kome da ga dam. Ve sam ti rekla da ne primam, poe ona i zaprepateno zauta, ugledavi u njegovim rukama pansku gitaru, pravi umjetniki rad. To je vrlo dobra gitara, ree on sa sjajem u oima. Znam da nije tvoj stari prijatelj, ali moe da postane novi, dodade nesigurno. Znam da to nije odgovarajua zamjena, Bili. Tvoju slomljenu gitaru poslao sam u Madrid na popravku. Zvuk joj nikada ne bi bio isti, osim ako je iznova sklope, a ja nisam siguran da bi ti to htjela. Zato e samo srediti probijeno lice. Pomislio sam da bi je moda rado zadrala na nekom poasnom mjestu sa zakrpama poput ordenja za zasluge. On se jo vie namrti. Bili Lijepa je, ree ona pruajui ruku i dotiui gitaru sa oklijevanjem. Tako je lijepa, ponovi kao da ne misli na instrument, nego i na njegovu panju prema njoj. Ve je volim. I da zna da si u pravu, elim da sauvam svoje 'asne zakrpe'. U redu, odahnu on. Bojao sam se da sve ne pokvarim. Ne, odgurnu ona gitaru i baci mu se u naruje kao dijete koje trai dom. O, ne. Niko jo nikada za mene nije uradio neto tako divno. Molim te, elim i ja tebi neto da poklonim. Dozvoli mi da to uinim. ta eli? Zau njegov tihi smijeh pored uha. Njegova ruka je obgrli. To je pakleno pitanje za seksualno izgladnjelog ovjeka. Padam u iskuenje da ti dam prastari odgovor, ali ne podnosim klieje. Osjetila je kako joj rumen obliva obraze. Ne alim se, zaista tako mislim. Znam, ree on, igrajui se sa njenim uvojcima na vratu. Ne moe da podnese da ne uzvrati poklon, zar ne Bili? Ne brini, ja u ti ve pruiti priliku da mi da poklon. Neto to mnogo elim. ta je to? Ostani jo malo sa mnom, pustinjski cvijete. Eto, to moe da mi pokloni, ree on somotskim glasom i ona osjeti kako joj usnama dodiruje uho. Toliko je toga to jo nismo stigli zajedno da uradimo. Misli na? Cvjetanje? Da, i na to mislim. Ali i na neke druge stvari. Nikad nismo radili jedno uz drugo. Nisam ti pokazao svoj vrt. Nismo jahali kroz pustinju u zoru. On je odmae i zagleda joj se u oi. I nikad mi nisi svirala na gitari i pjevala jednu od pjesama koje si sama napisala. Sve to toliko elim. Hoe li mi to dati? Ostau jo malo, odvrati ona brzo trepui da bi odagnala idiotske suze koje su joj navirale, mada trai vie nego to sam spremna da se cjenkam. Nikad nisi uo kako pjevam. Olivija Njutn Don sigurno nisam. ta mari, ree on s osmijehom. Samo pravi buku i biu zadovoljan. Buku? Toliko loa ve nisam, ree ona prelazei prstima preko ica. Divna je. Zato lijepo ne sjedne i ne upozna se sa novom prijateljicom? predloi on. Ja ionako treba da radim na reviziji nove knjige. Kasnije emo poslati po veeru. To mi se dopada, ree ona odbacujui cipele u hodu prema prostranoj postelji, pa se smjesti na nju skrtenih nogu i poe da timuje gitaru. Dejvid se tre kao da je ve zaboravio na nju. Ona zavrti glavom, ukljui mainu i utonu u svoj vrt rijei i likova.

31

* Bili e tiho pjevuila ulazei u svoj apartman sa dragocjenom gitarom u rukama. Bilo je to divno vee, kao i svaki trenutak koji je provodila sa Dejvidom. Ipak, nije bilo nieg izuzetnog dok je bila kod njega. Tokom svih tih sati, on joj je uputio tek poneki odsutan pogled ili osmijeh. ekala sam vas, javi se Jasmin, ustajui sa stolice. Postoji neto to bi trebalo da znate. Samo mi nemoj rei da eik ponovo eli da me vidi. Reci njegovoj kraljevskoj arogantnosti Ne, nije eik, ree Jasmin, zabrinuto stiskajui usne. U pitaju je neto to sam ula od jednog straara. Mnogo je govorkanja u Kazbahu, ali mislim da je ovo istina. Ne znam ta da radim. Onda mi reci, pa emo zajedno odluiti ta emo. eik dri vaeg prijatelja u zatvoru, jedva izgovori Jasmin. Kakvog prijatelja? O emu to pria? iznenadi se Bili. Jednog veoma krupnog ovjeka, sa dugom divljom kosom i snagom desetorice. Jusef, mrano izusti Bili. Blagi boe, mogla sam znati da me je pratio. Da, tako se zove, Jusef Ibrahim, ree Jasmin. Veeras se pojavio u Kazbahu i traio da vas vidi. Straar kae da je bio vrlo ratoboran. To bi se moglo oekivati. Izgleda kako on misli kako ja nisam u stanju da vodim rauna o sebi. Dakle, dre ga u zatvoru? Dugo je bio u biblioteci sa eikom Karimom i gospodinom Donahjuom, a onda je straarima nareeno da ga odvedu u 'Srebrni polumjesec' i dre ga zarobljenog sve dok eik ne kae da ga oslobode. ta je to 'Srebrni polumjesec'? Mjesto za veernju zabavu, kafana. Vi biste rekli noni klub. Na pet minuta odavde. Pripada eiku Karimu kao i vei dio Zalandana. Koristi stranje prostorije za sastanke i druge aktivnosti koje zahtijevaju vie tajnosti nego to Kazbah moe da prui. Ili kad odlui da zatoi nevinog ovjeka? Prosto ne mogu da vjerujem. ta on misli, ko je on? Ja mislim da eik ima dobre razloge za ono to ini, ree Jasmin oprezno. Vaem prijatelju se nee desiti nita ako nije kriv. A ko o tome odluuje? upita Bili gorko. U Zalandanu je Karim oigledno sudija, porota i delat istovremeno, dodade zadrhtavi pri pomisli da bi Jusef mogao da bude povrijeen jer Karim je ipak varvarin, i to varvarin koji fanatino brine za Dejvidovu bezbjednost. Ja u ga izvui odande, ree. Ne, zavrti glavom Jasmin. To bi moglo da bude veoma opasno. Moda, ako odete do eika i zamolite Zamolim? ponovi Bili s prezirom. Taj ovjek je diktator. Zar misli da bih pala na koljena pred njim i molila da oslobodi ovjeka koga uopte nije trebalo zatvarati? Ne, oslobodit u ga sama. Onda idite Lisanu. On ima uticaja na eika Dejvida neu da mijeam. Ja sam odgovorna za Jusefa, pa u se sama postarati za to. Jo noas. Zato ne biste saekali do sutra? Jedna no nee koditi, a vi se sutra moete predomisliti i ipak otii eiku. Noas. Jusef nee dugo izdrati da ga dre zatvorenog, a izgleda tako estok da vjerojatno izaziva strah kod svojih uvara. Strah raa nasilje. Gdje je delaba koju sam ve nosila? Ona ima kapuljau kojom mogu da zaklonim lice. Posluie ako je u kafani slabo svjetlo. Bilo bi

32

najbolje kad bih mogla da proem kao mukarac. Koliko sam vidjela ovih dana, usamljena ena na ulici je vrlo sumnjiva. Delaba je u garderobi, odvrati Jasmin odsutno. Namjeravate li da oslobodite svog prijatelja na silu? Ako ne postoji drugi nain. Svirat u po sluhu kad stignem u 'Srebreni polumjesec'. Nikada vam to ne bih rekla, zavrti glavom Jasmin, da sam znala da ete se odluiti za neto tako bezumno. Mislila sam da ete otii pravo Lisanu i prepustiti njemu da rijei problem. Sama rjeavam svoje probleme, ree Bili otro. Mo to ne radimo kao vi. Ali Jasmin, zato si rizikovala da mi kae za Jusefa? Sama zna da e eik pobijesniti kad sazna da si me obavijestila. A znam koliko ti mjesto u ovoj kui znai. Ono je moj ivot, ree Jasmin gledajui je pravo u oi. U Sedikanu se smatra izuzetnom au sluiti u eikovoj rezidenciji. Zato onda? Lisan, odvrati Jasmin jednostavno. Vi imate veliku vrijednost u njegovim oima i on bi bio nesretan kad bi vas vidio zabrinutu. A to za tebe znai vie nego poloaj i odanost eiku Karimu? To znai sve. Ma ta se dogodilo, Lisan ne smije biti raaloen. Jednom sam mnogo brinula za svoj poloaj i umalo nisam izgubila svoju Zilah. Lisan je spasio i ja to nikada neu zaboraviti. Zilah? Da, moja kerka Zilah. Lisan vam je nije spominjao? Nisam znala da ima djece. Samo Zilah, ree Jasmin pomalo drhtavim glasom. Znate, ja nisam udata. Zilah je nezakonita. Znam da to u vaoj zemlji vie nije tako sramna stvar, ali u Sedikanu jeste. Ona se rodila kad mi je bilo trideset godina i kad sam povjerovala da sam nala ljubav, osmjehnu se ona sjetno. I nala sam je, ali on je bio stranac i oenjen. Morala sam da naem nain kako da sauvam i Zilah i svoj poloaj kod eika. Zar ti eik ne bi pomogao? Nisam smjela da riskiram. Bila je to velika sramota u oima mog naroda. Posjeivala sam je kad god sam mogla i slala koliko sam mogla, samo da bi moja Zilah bila srena. No, trebalo je da budem tamo, ili da je drim uza se. Uinila si to si mogla, ree Bili suosjeajno. Ipak ne dovoljno. Majka mi je bila stara i nije dovoljno dobro pazila na nju. Marasef zna da bude vrlo zao grad za one koji su bez zatite. Jednoga dana Zilah je nestala. Bila je vrlo lijepa djevojica. Znali smo ta joj se dogodilo. enine oi bile su tamne od bola. Izludjela sam. inila sam sve to sam mogla. Policija. I sama sam pretraivala ulice. est mjeseci je prolo bez traga o njoj. Onda sam rekla Lisanu. I hvala Allahu to sam mu rekla. ta je on uinio? upita Bili ve i sama osjeajui njen bol. On ju je pronaao i vratio mi ju je. Otiao je u Marasef i traio sve dok je nije naao. Bila je u jednoj kui srama, kao to smo i mislili. Drogirali su je heroinom i tako je drali u pogodnom stanju da ini ono to su od nje zahtijevali. A moja Zilah je imala tek trinaest godina. Gospode boe, uzviknu Bili dok joj se grlo stezalo. Boe! Da li ste nekada vidjeli nekoga ko je rtva zavisnosti od heroina? To je uasno. Ne samo za narkomana, nego i za njegovu okolinu. Ja nisam imala snage da joj pomognem, ali Lisan jeste. On je ostajao uz nju dok je apstinencija gotovo kidala na komade. Davali smo joj metadon, ali je ipak bilo uasno gledati njenu patnju. Lice joj je bilo sleena maska bola. A kad se stanje poboljalo, bilo je jo gore jer je poela da se sjea ta se sve dogaalo u onoj kui. Osjeala se runo, zloupotrebljeno, a njene none more bile su grozne. A Lisan je i dalje

33

bio s njom. Ispunio je njenu sobu biljem i cvijeem, donosio ogromne svenjeve balona, okupirao je bojama i brigom, sjedio drei je za ruku i sluao Ja nisam mogla da sluam, zagrcnu se Jasmin. Pokuavala sam, ali nisam mogla. Lisan je sluao i vremenom se njen bol prelio u njega, a rugobe je nestalo kao da je nikada nije ni bilo. Samo zato to je iz Lisanovih oiju mogla da vidi da je jo uvijek ono lijepo dijete kakvo je ranije bila. Za trenutak je vladala tiina, a onda Jasmin zatrese glavom kako bi odagnala te uspomene. Da. Lisanova srea mnogo znai za mene. Shvatam, ree Bili promuklo, trepui da zadri suze. Gdje je Zilah sada? Ljekar je rekao da bi bilo dobro poslati je daleko od mjesta koje bi je podsjealo na ono to je preivjela. Lisan je poslao u Ameriku ljudima koji je vole i brinu o njoj. Nedostaje mi mnogo, osmjehnu se ona, ali ovako je najbolje. Iz njenih pisama itam da je zadovoljna, ak i srena. Drago mi je, veoma mi je drago, Jasmin. Zato Lisan mora da bude srean. Kad je ispratio Zilah u Ameriku i vratio se, bio je uasno ljut. Nikada niko Lisana nije vidio tako gnjevnog. Otiao je Aleksu Ben Raidu i oni su zajedno razotkrili mreu koja je krala i otimala djecu kao moju Zilah.

34

Sedmo poglavlje Ne, ne elim da te uvlaim u ovo, ree Bili odluno. Moe mi pokazati put do 'Srebrnog polumjeseca', ali dalje u sama. Ali, ja elim Ne. Jusef je moj problem i za to u se postarati ja lino Kad su stigle do kafane, Jasmin apnu povlaei se u sjenku ulaza. Straar kae da ga vjerojatno dre u kancelariji iza kafane. To sudruga po redu zelena vrata. Dobro, ree Bili, navlaei kapuljau preko ela. Sada mora da se vrati u Kazbah Hajde, idi. I mnogo ti hvala, Jasmin Ona poe preko ulice krupnim, mukim koracima i otvori vrata kafane. Zapuhnue je dim i istonjaka muzika. Bilo je gotovo mrano, pa je jedva nazirala prolaz izmeu stolova. Na sredinjem prostoru plesaica je izvodila trbuni ples i sve oi bile su uprte u nju. Bili se tome nije udila. Samo se pitala kako ona, do avola, pored svih pokreta kukova tkanina uopte ne pomjera. Ta svijest joj proletje kroz svijest prije nego to je pogledom potraila ulaz u stranje prostorije. U pozadini se jedva nazirao zasvoeni prolaz pokriven zavjesom od perli. Kad je prola tuda, ugleda pred sobom prazan posluavnik i veliku bijelu salvetu. To je vjerojatno ostavio neki kelner. Smjesta joj sinu ideja. ta je normalnije u kafani nego kelner i flaa vina za dva straara? Ona uze posluavnik i prebaci salvetu preko ruke. Djelovala je prilino autentino. Onda prie jednom stolu i ispred dvojice bradatih ljudi uze pune ae i mai se za bocu. Jedna protestujua ruka je zaustavi. Za ruku je drao ovjek kome je oigledno bilo vie stalo do pia nego do igraice. Loe, graknu ona na arapskom, pa se uhvati za grlo i isplazi jezik kao da je otrovana. Botulizam, dodade, nadajui se da na arapskom ta rije oznaava istu bolest. Djelovalo je, jer ovjek odmae ruku sa boce i prestraeno se uhvati za grlo, na ta ona na arapskom dodade 'moda' i udalji se. Druga zelena vrata. Ona zastade ispred njih i duboko udahnu. Ponovo namjesti kapuljau. U hodniku je bili tamno ali se svjetlost probijala ispod vrta to je znailo da unutra nee imati tako povoljne uvjete. Ne razmiljajui, ona kucnu na vrata, na ta se unutra zau neko mrmljanje i odmicanje stolica. Vrata se irom otvorie i pojavi se jedan mlai vojnik u poznatoj maslinastozelenoj uniformi. Bez oruja, kako je primijetila odmah s olakanjem. Vino, ree ona promuklo na arapskom. Od eika Ben Raida. Vojnik je bio iznenaen. Oigledno eik nije dozvoljavao da se pije na dunosti. Zato ona brzo doda da smiju popiti samo po jednu au i izraz iznenaenja nestade sa vojnikovog lica. Ona kliznu u sobu i ispod oborenih trepavica spazi Jusefa. On je sjedio na stolici pored stola, vezan jakim konopcima.Bilo je oigledno da su dva uvara igrala karte na stolu na drugoj strani sobe. Pepeljara je bila prepuna opuaka. Ni drugi ovjek, onaj za stolom, nije bio naoruan. Hvala nebesima, srea je te noi bila na strani pravednih. Jusef nije izgledao ni muen ni povrijeen, ali je gledao u straare tako zastraujuim pogledom da zaista nije smjela da ih krivi to su tog Samsona tako vrsto vezali. Sa crnim pantalonama zavuenim u izme i irokom bijelom kouljom sa dugim rukavima on je liio na duha iz arobne lampe iz 'Hiljadu i jedne noi'. Ona duboko udahnu i srce joj ubrzano zakuca. Bilo je: sad ili nikad. Munjevito se okrete i jurnu prema pukama prislonjenim uza zid. ula je iza sebe uzvik i prevrtanje naglo odmaknutih stolica, a onda se okrenula sa uperenom pukom. Stoj! dreknu na straare, pitajui se kako da djeluje strogo kad tako malo zna arapski, ali su, na sreu, straari bili iznenaeni i kao skamenjeni. Oslobodit u te za trenutak, Jusefe, viknu ona. Ne treba da bude ovdje, ree on tmurno. Opasno je. Odlazi, a ja u da sprtim ovu gamad.

35

Vrlo nezahvalno od tebe, Jusefe. Da li bi Luk Skajvoker rekao neto slino kad bi princeza Lejla dola da ga oslobodi? Luk Skajvoker? Nije vano, uzdahnu ona. Vjerojatno film 'Zvjezdani ratovi' jo nije stigao u Sedikan. Nisi smjela da dolazi, promumla Jusef. Idi prije nego to te povrijede. Ah, ne brini, Jusefe. Samo mi fali tvoje prigovaranje. Zar ovjek ne moe da te spasi a da ne guna, za ime boje?... Stoj! dreknu ona na vojnika djeakog lica koji je kroio naprijed. Onda ona poe da se povlai sve dok se nije nala iza stola, pored Jusefove stolice. Uze puku pod ruku i raspali bocom po ivici stola. Boca se nije razbila. Uvijek se razbiju, promrmlja ona s nevjericom. Jo nisam vidjela film u kome se boca ne razbije. Ponovo udari sa istim rezultatom. Od ega je, do avola, napravljena? Zar ne bi bilo lake potraiti no za pisma u ladici, pustinjski cvijete? upita Dejvid sa praga otvorenih vrata. Bilo bi efikasnije. ta ti trai ovdje? upita ona zaprepateno. Ah da, Jasmin. Nije htjela da rizikuje da te neko povrijedi, ree on ulazei. Tako je dola po pomo. Vjerujem da ne bi bila toliko zabrinuta kad bi te sad vidjela. Meni nije potrebna pomo, povika ona, otvarajui ladice jednu za drugom sve dok nije nala no za pisma. Lisane, javi se jedan od straara nesigurno. Nama je nareeno da ovjeka ovdje uvamo. Morate je zaustaviti. Ona mi djeluje veoma odluno, Abdule, zabavljao se Dejvid. Mislim da je bolje da je pustimo da radi ta je naumila. Da me pustite? viknu ona. Ne vidim da imate izbora. Hajde, Jusefe. Drat u ih na oku. Osloboeni gunajui poe prema vratima, a ona za njim, pazei posebno na mlaeg straara koji je bio spreman da skoi. No, to nije bio Abdul, nego stariji vojnik. On iskoristi trenutak i ote joj puku iz ruku. ula je Dejvidov otar povik, ali ga nije vidjela kako juri preko sobe. Abdul se baci na nju sa groznom odlunou na licu. Dejvidov karate udarac obori ga kao kamen. Isto snae i drugog straara. Hajde, ree on tmurno, hvatajui je za ruku. Bolje da odemo odavde. Ne vjerujem da e biti sretni kad se osvijeste. Sve troje potrae kroz hodnik, pa kroz kafanu prema vratima. Bili je jedva bila svjesna povika muterija i vriska igraice dok su trali ispred nje preko podija. I ve su trali preko kaldrme kroz hladnu no. Tri bloka dalje, Dejvid viknu da stanu i povue ih u mrani ulaz u apoteku. Bili osjeti hrapav zid iza lea. Misli li da smo sad bezbijedni? upita zadihano. Pa nisam uo da nas neko juri, odvrati Dejvid. Mislim da se nismo upoznali, okrete se ona Jusefu. Ja sam Dejvid Bredford, a vjerujem da ste vi Jusef Ibrahim. Lisan, mirno klimnu glavom Jusef. uo sam o vama na bazaru. Cijeli dan sam se raspitivao gdje su odveli Bili. Nikud me nisu odveli, ree Bili. Dobrovoljno sam otila u Kazbah i tamo sam sasvim bezbijedna Bar se nadam. I jesi, ree Dejvid, sklanjajui joj pramen sa ela. I bit e bezbijedna gdje god sam ja, Bili. Ba je to lijepo uti, napravi ona grimasu. To moe da kae Karimu. On mi ba ne stvara osjeaj sigurnosti. I rei u mu. ao mi je to se ovo dogodilo, Bili. Obeavam da se vie nita slino nee dogoditi. Prokleto si u pravu, nee, ree ona. Jusef jo noas odlazi iz Zalandana. im moj dip bude gotov, odlazim i ja.

36

Ne, ree Jusef tvrdoglavo. Neu da te ostavim samu na ovom mjestu. Ide sa mnom noas. Ne mogu da ostavim dip, ree ona nestrpljivo. Nije moj. Pozajmila sam ga od svoje filmske ekipe. Sa mnom e biti sve u redu. Karim je samo zabrinut za Dejvidovu bezbjednost. Ako ne misli da ga ja ugroavam ili da hou da ga ubije, nee nita protiv mene. Neu da idem, promrmlja Jusef. Ni jedno od vas ne ide nikud, ree Dejvid samouvjereno i mirno. Oboje ete u Kazbah sa mnom. Nema potrebe da bilo ko bjei. Ve sam vam to rekao. A Karima u srediti sam. Poslije ovog noas? upita ona skeptino. ak i da sam htjela da ugrozim Jusefovu slobodu, bio bi to preveliki rizik poslije onoga u 'Srebrnom polumjesecu'. Nema rizika. Ja u vam obezbijediti sigurnost. Imajte povjerenja u mene, Bili. Veeras si obeala da e mi dati jo vremena, da e jo neko vrijeme ostati. On je njeno pomilova po vratu. Zar e prekriti svoju rije? Ali, Jusef Bit e siguran i slobodan, prekide je Dejvid. Vjeruj mi. Kroz njenu svijest proe sve to se dogaalo u njegovoj sobi te veeri, dok je ona svirala, a on radio na rukopisu. Grlo joj se stee. Da, vjerujem ti, ree, pa se okrete Jusefu. Idemo u Kazbah sa Dejvidom. Samo to su uli u predvorje Kazbaha, kad ih susrete natmureno, namrteno Donahjuovo lice. Pa, Bili, zaigrala si paklenu igru noas, ree gledajui iznenaeno Jusefa. Zaista si ga oslobodila. Kad se Abdul javio telefonom, zbrkano je spominjao neko vino i lalah to ga dri na nianu. I ti se, Dejvide, nalazi u tom izvjetaju. Ja te nisam uio karate zato da mlati svoje ljude, zna. Bilo je neizbjeno, ree Dejvid mirno. Htjeli su da napadnu Bili. Prema onome to sam uo, ona je bila ta koja je napala, ree Klensi suho. No, najzad, bio si dovoljno pametan da ih dovede u Kazbah. Karim bi podivljao da si ih pustio da pobjegnu. Pa i jesu pobjegli, podsmjehnu se Dejvid. Vratili su se po svojoj volji kad sam ih uvjerio da je Jusefovo hapenje bilo greka. Lijep greka, ree Bili sa prijezirom. Drati zatvorenog nevinog ovjeka i tretirati ga kao kriminalca. I to bez prave optube. Ne u apsolutistikoj monarhiji kakva je Sedikan, ree Klensi. Osim toga, nije bio u zatvoru. Samo smo ga drali dok ne provjerimo njegovu priu. Pobogu, imate sve potrebne informacije u mom dosjeu, ree Bili. ta ste jo htjeli da znate? Izvjetaj se samo dotie Ibrahima. Kad je navalio ovamo, estoko insistirajui da te vidi, zakljuili smo da treba malo provjeriti i njega lino. estoko? Vjerujem da je to blaga rije za ovjeka koji je nokautirao jednog straara a drugom ostavio plavo oko. Oh, Jusefe, okrenu se Bili prema divu. Valjda nisi? Nisu htjeli da me puste unutra, ree Jusef. Kua sa straarima i vojnicima na sve strane nije mjesto za tebe. U njoj nije bezbijedno. A ja nisam bio tu da te zatitim. Ali sam bio ja, ree Dejvid mirno. Mogu da zamislim koliko si bio zabrinut, ali odsad e znati da je Bili sasvim bezbijedna kad je uz mene. Je li tako, Jusefe? pogleda ga on pravo u oi. Da, Lisane, ona e biti bezbijedna uz tebe, klimnu glavom Jusef. A da li e ti biti bezbijedan sa njom? probi se glas Karima Ben Raida kroz tiinu predvorja, dok je krupnim koracima prilazio. Sa enom iji prijatelj se ponaa nasilniki gdje god se pojavi, sa enom koja je drala na nianu moja dva ovjeka?

37

A sa kim bih bio sigurniji? zasvjetlucae Dejvidove oi. Ba sam namjeravao da je uzmem za tjelohranitelja. Trebalo je da je vidi kako stoji sa uperenom pukom kao komandos. Bio je to divan prizor, Karime, i mislim da bi jedan stari pogranini ratnik kao ti to morao da cijeni. Pa, bila je to dobro izvedena otmica, sloi se eik preko volje. Ona ima hrabro srce. Ali to ne znai, dodade tvrdim glasom, da je to srce odano i poteno. To tek valja dokazati. Trai dokaze kakve god eli, odvrati Dejvid. A dok to ini, Bili i Jusef e biti slobodni kao ptice. Jusef e imati odaje blizu Bili, a ti e izdati nareenje da im se kretanje ne ograniava. To zvui kao nareenje, proguna Karim. Ja nisam ovjek koji bi se pokoravao nareenjima djeaka, Dejvide. Takvo nareenje mogu da izdam samo ako me zamoli, a ne zahtijeva. Ja vie nisam djeak, Karime, ree Dejvid blago. Ponekad to zaboravlja. Ako ne eli da ti se nareuje, neka to bude moj zahtjev. A ako ga odbijem? Onda u morati da kaem zbogom starom prijatelju, ree Dejvid s tugom u oima. A ja to ne elim. Ve dugo smo zajedno. Karim pogleda Bili. Prvi put je izgledao kao starac. Zar ti ona toliko znai? Dejvid bez rijei klimnu glavom. Bit e kako eli, slee ramenima Karim poslije podue pauze, ali uvaj se dobro kad ve meni ne dozvoljava da te uvam. On se okrete. Kasno je. Vidjet emo se za dorukom, ree i ponosno ode. Gospode boe, on je popustio, promrmlja Klensi s nevjericom. Za se ove godine nisam vidio da je popustio pred nekim. I to ga boli, ree Dejvid. Karim teko podnosi poraz. Klensi, molim te, potrai Jasmin da sredi odaje za Jusefa. Vjerojatno je u Bilinom apartmanu. Bila je suvie zabrinuta da bi legla, pa sam joj rekao da tamo eka. On se osmjehnu Jusefu. Ako poe sa Klensijem, obeavam ti da e biti mnogo bolje smjeten nego u onoj kafani. Jusef kao da je malo oklijevao, a onda poe sa Klensijem. ta bi uinio da je odbio tvoj blef? upita Bili. Napustio bih Zalandan, ree Dejvid mirno. Nisam blefirao, Bili. Ja nikad ne laem stare prijatelje kakav je Karim. On to zna inae ne bi popustio. Napustio bi Kazbah? iznenadi se Bili. Ne mogu da vjerujem. Ti zaista voli tog arogantnog starog diktatora, to se jasno vidi. Volim ga, ree Dejvid jednostavno, ali tebi sam dao obeanje i morao sam da ga odrim. Ti bi otila da nisam to uinio. Toplina se razli kroz svaku eliju njezina tijela. Zaista ti je toliko stalo? Mislim da zna odgovor, osmjehnu se on pomalo tuno. Ili moda ne eli da zna. To pokuavam da ti kaem od poetka, ali ti mi ne vjeruje. Svejedno, izrei u te rijei, mada znam da nisi spremna da ih uje. Volim te, Bili Kalahan, i elim a ostatak ivota provedem sa tobom. On podie ruku kad je htjela da progovori. Ali uzet u ta god mi da. ta e mi dati, Bili? Osjeanja su joj se mijeala. Panika, tuga, radost. Opasnost. Bol. Ali bol je bila u Dejvidovim oima. Nije mogla da izgovori rijei koje je elio da uje ali je morala da uini neto da ukloni tu bol. Ona kroi naprijed i kliznu u njegov zagrljaj. Dejvide Ja ne mogu Ne znam. Mislim da mi je stalo do tebe Ne znam U redu, pustinjski cvijete. Polako. Znam da je prerano. Rekao si da e uzeti ta god ti dam, Dejvide. Da i bi primio cvjetanje?

38

Do avola, ne, tre se on. Nemam namjeru da te silim na neto takvo samo zato to se osjea krivom, jer ne moe da mi da ono to elim. Ne, odmae se ona kako bi im se pogledi sreli. To nije to. elim da ti pripadnem. Odjednom je znala da je svaka rije istinita. Osjeala je potrebu da uzme neto dragocjeno, neto to e ponijeti kad ga bude napustila. Jer, ona e morati da ga napusti. Tako je uvijek bilo u njenom ivotu. Molim te Ja to elim, Dejvide. On je posmatrao ispitivaki. Postepeno, njegova napetost popusti. Bio bih budala da ti ne dam ono to eli, zar ne? A ja nisam budala, duo. Tako emo noas imati svoje cvjetanje. Ali, najprije elim da razmisli o tome i bude sigurna da to eli. Bit u jedan sat u staklenoj bati, pa ako odlui, Jasmin e ti objasniti kako da doe tamo. On je naglo privue i vrsto je poljubi, palei je do dna srca. Oh boe, nadam se da e doi, ljubavi. Prije nego to je ita uspjela da kae, on je odgurnu i ode bez osvrtanja.

39

Osmo poglavlje Kad je otvorila vrat staklene bate, nije mogla da povjeruje u prizor koji je ugledala. Spolja je zgrada izgledala vrlo velika, ali ona nije imala predstavu kolika je u stvari sve dok nije ula. Stakleni krov bio je vii od dvadeset metara iznad nje, a bogati vrt je gotovo oduzimao dah. Bio je isplaniran kao otvorena bata, sa stazicama koje su krivudale izmeu polja cvijea i drvea svih vrsta. Mjeseina se probijala kroz staklo inei sve jo ljepim i nestvarnijim. Mirisi su bili opojni, toliko opojni da su joj mutili svijest. Bili Ovamo. Ona poe za Dejvidovim glasom kao u snu. Jorgovan joj je milovao obraze, neko nepoznato cvijee gledalo je sa svih strana. Bila je kao zaarana sve dok nije ugledala Dejvida kako klei pored jedne male povrine zemlje. Kraj njega je bio mavarski fenjer, koji je osvjetljavao prostor oko njega. Bio je u crnim farmerkama i crnoj koulji sa dugakim rukavima. Nieg nalik na san oko njega. Bojao sam se da si se predomislila, ree on mirno. Doi ovamo, do mene. elim neto da ti pokaem. Ona prie i spusti se pored njega. Divan je tvoj vrt, Dejvide. Ni sanjala nisam da neto moe da djeluje tako arobno. I jeste arobno, zar ne? ree on ne skidajui pogled sa njenih izdanaka koje je zasaivao. Toliko ivota i ljepote na jednom mjestu. Ponekad mi se ini da ujem kako sve raste i pulsira. Pulsira? Da, svuda oko nas, samo ako zastanemo i oslunemo. Pulsiranje, kakvo je u svakom od nas. Ponekad je napeto i teko, ponekad jasno i kristalno isto, kao zvono. Zar to nikad nisi primijetila? Mislim da nisam, odmahnu ona glavom. On poloi njenu ruku na bogatu, toplu zemlju ispred sebe. Osjeti, ree tiho. Osjeti kucanje i muziku koja pjeva iz tame. Moe li to da osjeti, Bili? Da, mogu da osjetim, ree on zaueno. aka joj je bila izmeu zemlje i njegove snane ruke i ona je to zaista mogla da osjeti. Ali nije bila sigurna da li je to pulsiranje zemlje ili njegovog tijela. Moda i jedno i drugo. Jer, u tom trenutku, Dejvid je bio nerazluivi dio tog udesnog ivota unaokolo. Drago mi je, ree on putajui joj ruku. Nije trebalo da te dodirujem. Sada te veoma elim, a treba najprije ovo da zavrim. Ovdje sam uzgajao te izdanke i nisam mislio da ih vadim do sutra ujutro. No, morao sam neim da se zabavim, pa sam poeo da ih rasaujem noas. ta je to? upita Bili. Sasa. Stepsko-pustinjski cvijet. Jo nisam srela ovjeka, nasmija se ona drhtavo, koji bi radije rasaivao cvijee nego vodio ljubav. Mislim da bi trebalo da budem uvrijeena, ak i ako to cvijee nosi moje ime. Ne voenje ljubavi. Cvjetanje, ree on spretno zavravajui posao. I to nije samo rasaivanje cvijea. To je ritual. Ja vjerujem u rituale, duo. Mislim da oni daju ivotu znaenje i ljepotu. A kakav je ovo ritual? Ljubav. Rasaujem svoje pustinjske cvjetove u sredinu i okruujem ih ruiastim cvijeem koje znai ljubav. Pustinjsko cvijee okrueno ljubavlju. Ona osjeti kako joj se grlo stee od navale osjeanja. Mislila sam da rue znae ljubav. Ne, postoji veliki broj cvjetova koji imaju isto znaenje. Jednom sam napravio itav vrt ljubavi za svoju majku na ranu u Teksasu. Uinio si divnu stvar. Sigurno je mnogo voljela taj vrt.

40

Ne, ne divnu. Neophodnu, ree on pomalo umornim glasom. Toliko toga sam joj oduzeo, a ona nije mogla da prihvati ono to sam elio da joj dam. Mislio sam, moda bi to moglo da joj umanji bol. Bol? Gotovo sam je unitio, kao i sebe, kad sam ono eksperimentisao na koledu. Ja sam to moda i zasluio, jer sam bio prokleta budala, ali ona nije. On sklopi oi. Ne moe da zamisli kakve su bile te prve godine. Uasne none more, strah. Kao da ovjeka spaljuju ivog. A onda, kad sam poeo da se oporavljam, vie nisam bio ista osoba kao prije. Kao da je onaj Dejvid bio uniten one noi kad sam odnio kiselinu u spavau sobu, a novi se rodio iz plamena pakla kroz koji sam proao. Ona nije mogla da prihvati tog novog Dejvida. Skoro je dobila slom ivaca, a otac je neko vrijeme mislio da nas je oboje izgubio. On otvori oi i Bili osjeti bol koji je zraio iz njega. Tako su me Bri i Aleks doveli u Sedikan i pokuali da joj vrate koga je izgubila one noi. Ljekari, slee Dejvid ramenima. Moda su bili u stanju d mi vrate sjeanje i mentalno zdravlje, ali oni ne mogu da naine udo. Nisu mogli da obnove ovjeka koji je nestao u onoj paklenoj vatri. Mislio sam da e joj to biti dovoljno, ali kad sam se vratio na ran u posjetu, prije dvije godine, nita se u stvari nije izmijenilo. Jo uvijek je osjeala nelagodu u mom prisustvu, jo uvijek je bila ranjiva iznutra. Ona je divna, brina osoba, a ja sam ubio bie koje je, uz mog oca, najvie voljela. Bilo joj je potrebno da nekoga voli, ali nije mogla da voli mene. Vie ne. Dejvide, progovori Bili kroz maglu suza. Moda grijei. Mora biti da te je voljela, ree arko elei da mu pomogne. Ne, ne grijeim. Teko sam je povrijedio i samo je podsjeam na njen neizljeivi bol. Poslije te posjete vie se nisam vraao tamo. Prole godine sam sreo oca u Njujorku, kad sam tamo bio poslom, zbog knjige, ali majku nisam vidio. Ne znam da li u je ikad ponovo vidjeti, uzdahnu on teko. Ali, bit e s njom sve u redu. Sada je srena. Poslao sam joj neto to bi moda mogla da voli. Ljupko, lijepo dijete kome je potrebna ljubav koliko je njoj potrebno da voli. Zilah. On je naao lijek za svakoga osim za sebe. Boe, kako je eljela da izlijei njegove rane. Da ga dri u naruju i nae nain da iz njega otjera tu neizrecivu tugu. On se okrete prema njoj i zagleda joj se u lice. Hej, kako to izgleda? Nemoj. Nema razloga za tugu. Rekao sam ti da joj je dobro. I meni je. Imam prijatelje koji me vole. Sedikan je sada moj dom. ovjek ne moe imati ba sve. eljela je da on ima sve, ljepotu, ljubav, to god eli. Zasluivao je to. Ne moemo imati sve, ali moemo da pokuamo. Ne zaboravi da sam i ja zato ovdje. Kako bih zaboravio, kad me svaki atom mog organizma na to podsjea otkako smo se rastali u predvorju. Doite, lejdi, da vas otpratim do vae sobe. On je povede dublje kroz staklenu batu, do visoke ivice u kojoj se vidio luni ulaz. Proavi kroz taj ulaz, naao se u sobi koju je spomenuo i iji zidovi su bili od ivice. Na suprotnoj strani stajala je klupa od kovanog gvoa, a nasred poda asura prekrivena svilom boje slonovae, koja se presijavala pri svjetlosti fenjera. Ponekad doem ovamo, kad ne mogu da razrijeim neko poglavlje, ree Dejvid sputajui fenjer na mahovinu pored prekrivene asure. Djeluje vrlo prijatno i umirujue. Sudei po ovoj svili, to mora da su neka senzualna poglavlja. To je naknadno donijeto, pustinjski cvijete, u tvoju ast. Primjeuje da je boja slonovae. Zapamtio sam da ne podnosi jarke boje Njegove usne milovale su njene, kao ispitujui, kao prvi put, a onda je obgrli i ona se snano pribi uz njega, gotovo sa jecajem. Njegova vrsta mukost izazva nesvjesni pokret njenog tijela i iz njegovog grla se ote grleni glas. Bilo je udno koliko joj je zadovoljstva donosio taj njegov glas nezadrive elje. Blago ga je doticala, izazivajui ga, uivajui u jeanju i drhtajima koji su ga potresali na svaki njen pokret. eljela je da i on osjeti istu divlju elju kao

41

i ona, da ta elja naraste sve do eksplozije najelementarnije potrebe. Osjeala je gotovo bolni plamen koji se irio tijelom. Onda njegove ruke zgrabie njena bedra i on se nae naprijed, tako da je morala da ga uhvati za ramena da bi ostala na nogama dok su joj koljena klecala. On podie glavu. Oi su mu bile tamne i sjajne. To je jo jedno od pulsiranja ivota, Bili, ree on. Da li ti se dopada? Da, oh da, odvrati ona zabaene glave, osjeajui kako iva sagorijeva u njegovom zagrljaju. Pokazat u ti i druga pulsiranja, koja e ti se jo vie dopasti, privue je on jo vre, pokreui donji dio tijela. Koliko me eli, duo? Da li me eli u sebi onoliko koliko ja elim da budem u tebi? Reci, ta eli da ti radim? elim tebe, jedva izgovori ona, osjeajui kako je vrelina pali kroz svaku venu u tijelu. Molim te, Dejvide. elim te odmah. Njegovi kukovi su mirovali. vrsto je drao uza se. Mogla je da osjeti snano kucanje njegovog srca, burni um ubrzanog disanja. Onda je on odmae od sebe. Samo nebo zna da i ja tebe elim, ree on. Ali ne jo, pustinjski cvijete. elim da to uinim savrenim za oboje. Rekao sam ti da potujem rituale. Cvjetanje je veoma vaan ritual. Njegova ruka polako joj otkopa crnu tuniku i svue je preko glave, gledajui je ravno u oi, a zatim u male, nabubrele grudi. Moje lale. Uinit u da i one procvjetaju, ljubavi. Njegove ruke joj raskopae pantalone i svukoe joj niz noge, pa joj gotovo istim pokretom skide i sandala. Onda sjede na svoje pete posmatrajui je. Lijepa, snana, ljupka, ree naginjui se naprijed i pritiskajui glavu na njen stomak, od ega ona uzdrhta. I seksi. Zaista seksi, Bili. Nisam Jesi i ja u ti pokazati koliko, doticao je glavom dodirujui e na najerotskiji nain. Odgovor na milovanje ini da ena bude seksi. Pokai mi koliko si seksi, duo. Njegovi prsti su prolazili kroz meki buni koji je skrivao sredite njene enstvenosti. Ti drhti. Mogu pod prstima da osjetim tvoju toplinu. Meku i eljnu. Milovao ju je krunim pokretima, koji su joj izmamljivali jecaje. Seksi, aputao je. Potpuno i divno seksi. Onda je povue dole, k sebi, zagrlivi je i ljubei joj usne sa strau koja joj je oduzimala dah. Spusti je njeno na svileni prekriva asure i pokri je svojim tijelom. Jo uvijek si obuen, promrmlja ona. Da, a ti si sasvim naga. Kako se osjea tako? Ne znam. Pomalo ranjivo, valjda Samo to? Nita drugo, ljubavi? Ranjivo, da, jer je on jo uvijek bio obuen i nadmoan. A istovremeno je ba to u njoj izazvalo rastue uzbuenje. Jo malo, ljubavi, pa u se i ja svui, aptao je ljubei joj grudi. Treba da okusim tvoj med, Bili Pulsiranje, duo. Ritam prirode, mrmljao je, nastavljajui da je ljubi, dovodei je do izbezumljenja. Ritam, razmiljala je sva u vatri, ritam njenog poludjelog srca, ritam njegovih usana na njenim grudima, ritam njegovog koljena na najosjetljivijem dijelu njenog tijela. Vreli, unitavajui ritam, koji raskida svijest. Dejvid je disao kao da se bori za kiseonik. Onda podie glavu i zagleda joj se u oi. Mislim da vie ne mogu da ekam. Mislim da treba da preemo na drugi ritam, ljubavi. On ustade gledajui je oima napetim od senzualnosti. Za koji trenutak, bit u isto tako ranjiv kao i ti, osmjehnuo se. Samo kad bih mogao da umirim ove uzdrhtale ruke i da se raskopam. Svukao se za iznenaujue kratko vrijeme i spustio se pored nje. Doi, ljubavi. elim da vidim koliko dobro plovimo zajedno. Privue je sebi tako da joj se inilo kao da se uklapa u njega. vrsti miii na njegovim grudima i butinama pojaavali su njenu elju koliko i dodir njegove snane mukosti, to se

42

eljno privijala uz nju. Ona nesvjesno skupi noge i tada zau njegov duboki, tihi glas kako govori kroz smijeh uz samo njeno uho. Pokuava da sprijeih upoznavanje? Uvjeravam te, ubrzo e se izuzetno dobro osjeati, odgurnu je on i poloi je na plea, pa joj razmae noge i blago kliznu meu njih. Jedan predugi trenutak sjedio je posmatrajui je. Safirne oi bile su mu tamne. Boe, kako je lijepa. Spreman sva u iekivanju i tako divna. On se pomjeri blie, tako da ona osjeti njegov kadifeni dodir. Ona zajea, osjeajui kako se neto stee u njoj. Kroz tijelo joj je prolazilo neto nalik na strujne udare. Lice mu je bilo vrlo usredsreeno. Grudi su mu se ubrzano dizale i sputale, grabei dah. Njegovi prsti su je milovali, pripremali je, a ona se osjeala kao da joj je svaka elija ista vatra. Onda se njegove ruke udaljie, on je jo jednom pritisnu, ovoga puta ee. Dejvide, promrmlja ona razrogaivi oi, grozniavo. Ja nikada nisam Znam, prekide je on njeno. Mislim da znam sve o tebi, ljubavi. Nauio sam te napamet. Onda ju je veoma paljivo priljubio, tako spajajui dvoje u jedno. Kako je divno biti dio njega! Bilo je divno, ak i uprkos bolu i strahu. On zastade. Oi mu se usredsredie na nju. Sada malo bola, pustinjski cvijete. Ali sa odrastanjem uvijek ide malo bola, a ono to dolazi poslije je cvjetanje. A to je udo. On se nae i dodirnu je usnama tako senzualno da joj srce zastade. Onda se pomjeri naprijed to izazva mali krik pod njegovim usnama. Ostavi joj nekoliko trenutaka da se privikne na njega, a onda poe da se pokree, postepeno, sve snanije i ee. Vatra. I elja. I praznina, najzad ispunjena. Ritam. Da, sasvim drugi ritam, najmoniji od svih. Negdje van njih mogla je da osjeti ritam njihovih tijela kako se spaja sa ritmom svega ostalog, sa ritmom bogate zemlje, cvijea, lia, svega. On postade jo ei, snaniji, pridiui joj bokove, kako bi je jo vie pribliio sebi. Ona je osjeala kako tenzija raste u njemu i njoj poput vrsto stisnutog pupoljka koji nestrpljivo eka da se otvori sunevoj svjetlosti. Potom pupoljak prte u rasko, u sjaj i ljepotu hrlei prema vrelini sunca. Sunce. Dejvid. Cvjetanje, oh nebesa nad nebesima, cvjetanje! udo, promrmlja joj on pored uha, dok mu je srce jo uvijek divlje udaralo. Rekao sam ti da e to biti udo, pustinjski cvijete. On se svali na stranu, povlaei je sa sobom. udo radosti. Uvijek e biti s nama. Bilo je nevjerojatno, apnu ona jo uvijek osjeajui vrelinu cvjetanja u sebi, sva okupana suncem. Vjeruj, ree on drei je vrsto, jer to e se ponovo dogoditi. Mi moemo to da ponovimo. Zar nismo sretni, ljubavi? Da, tako sretni, promrmlja ona. Moemo li ubrzo opet? Vrlo brzo, ljubavi. im malo odrijema. Imala si grozan dan i mislim da zasluuje mali poinak. Jesi li siguran da ti nisi onaj kome je potreban odmor? privi se ona uz njegovo rame. Najzad, nema mnogo mukaraca koji bi mogli da izau na kraj sa seksi curom kakva sam ja. Seksi? Seksi, klimnu ona glavom, igrajui se sa kovrdama na njegovim grudima. Ubijedio si me. Ja sam najrazvratnija boginja seksa. Vidio si kako se slaem s tobom, Dejvide. Da, ljubavi, kao to se ja slaem s tobom. I uvijek u. I kroz pedeset godina u to isto eljeti ako mi namigne ili napri usne. To je dugo vrijeme, pribijala se ona uz njega. Ve sam ti rekla ta mislim o 'zauvijek'. Ne brini. Ljubavi. Nemam namjeru da te vezujem ma koliko to elio. Ostani sa mnom koliko moe. To je sve to traim.

43

Ona se namjesti udobnije. Srce je boljelo od ljubavi. Boe, pa to jeste ljubav. Neto to se naselilo u cijelo njeno bie. Nije da ne elim da ostanem, proaputa uzdrano. Ne mogu. Nikada. Mislim da sam sretna to sam nala mjesto koje mogu nazvati domom, a onda se neto dogodi. Uplaim se, uspaniim. Luckasto, zar ne? Nije luckasto. I ne brini, ja te razumijem, pustinjski cvijete. Pokuat u Pokuat u da ostanem, Dejvide. To je sve to elim, ree on prosto. Uzet emo sve to moemo i ispuniti svaki trenutak smijehom i udima. A sada sklopi oi, duo. elim da te drim u zagrljaju i gledam kako spava. Njene oi se polako zatvorie, ali jo dugo nije mogla da zaspi. Razmiljala je o smijehu i udima.

44

Deveto poglavlje Dejvid je bio iznenaen kada je zatekao Bili kako Jusefu sui kosu ukovrdanu trajnom ondulacijom. Bilo je oigledno da Jusef nije zadovoljan, dok ga je ona ubijeivala da bude samo jo malo strpljiv. Gospode boe, uzviknu Dejvid. ta to radi, Bili? To je neophodno, Dejvide, zna, odvrati ona preko buke fena. Hou da izgleda kao Toni Dieri, glumac iz 'Opte bolnice'. To ti je jedna sapunska opera, u koju sam ak i ja bila uvuena dok sam radila na indijanskim pitanjima, kod 'Naroda duge'. Ali zato? udio se Dejvid. Zato ti je stalo da Jusef izgleda kao filmski glumac? Ne kao bilo koji glumac. Kao Toni Dieri, odvrati Bili poslovno. Veoma je vano da izgleda kao Luk, a ne kao Robert ili Alan. Luk je osjetljiv, ak pomalo ranjiv, dok drugi djeluju snanije. Dodue, i Luk je snaan, samo On joj prstom pokri usne. ekaj. Moram da skopam. Najprije Toni Dijeri, sada Luk. Koga od njih dvojice? Toni Dijeri je glumac koji igra Luka Spensera. Ista linost. Sada mi je lake.Dakle, Toni, odnosno Luk, je osjetljiv? Tano. To je veoma vano. Ne elim da izgleda uglaeno i profinjeno. Nita slino tome. Samo osjeajan i ranjiv. To je veoma pametno od vas, ree Dejvid sveano. Znai, trajna ondulacija e uiniti Jusefa osjeajnim? Jusef jeste osjeajan, ree Bili uvjereno. On je vrlo brina osoba. Ja samo hou da on tako i izgleda. Nisam imao namjeru da povrijedim tvoje jagnjece, ree Dejvid umirujue, posmatrajui miiavo tijelo zarobljeno ispod fen-haube. I niko u Sedikanu ga ne bi povrijedio. U tome i jeste stvar. Svako ga se boji zato to izgleda tako zastraujue. Niko ne zaviruje iza fasade da vidi koliko je njean. Njean? Dejvid se sjeti straara koje je taj 'njeni' div sloio na gomilu samo dvije nedelje ranije. Kovrde, nastavi Bili. Luk ima kovrde svuda oko glave. Ko bi mogao da se plai ovjeka koji ima kovrde kao irli Templ? A on e izgledati kao irli Templ? zavrtje Dejvid glavom. Ne znam zato, ali mi se sve ini da nee. Naravno da nee. Izgledat e kao Toni Dijeri. Muevan ali osjeajan. Drago mi je to si ubacila i muevan. Ne vjerujem da bi Jusef bio sretan kada bi izgledao kao irli Templ. udim se ak i kako je pristao na ovaj tretman uljepavanja. Pa ne bi ni pristao da se ne radi o Dejni. Ko je sad opet Dejna? podie obrve Dejvid. Ona i njena porodica dre juvelirsku radnju na bazaru. Slatka, mala cura. Ali plaljiva. Smrtno se boji Jusefa. Jue sam je srela kada sam s njim etala, jer si ti pisao i nisi mogao da me poastvuje svojim prisustvom. Sama si insistirala da ostanem u Kazbahu. Uostalom, imala si prilike da se uvjeri da si ti ipak moja glavna preokupacija. Knjiga moe i da prieka. Mnogo vremena provodi sa mnom, ree Bili gledajui ga toplo. Bila sam prisutna kada si telefonom obeao izdavau gotov rukopis do kraja ove nedelje, sjea li se? Kada ne bi bio sa mnom po cijeli dan, ne bi morao da pie nou. Nisi ni iao u postelju posljednje tri noi. Ne volim to toliko radi. Ne bih rekao da me to toliko iscrpljuje. Zar ti ne dokazujem da u meni ima dovoljno energije?

45

Zadovoljavajue, odvrati ona gledajui ga ispod trepavica, ali se moe uoiti i tvoj napor. Kada si poslije samo dva puta zaspao, pomislila sam da vie ne smatra da sam seksi. Naravno da si seksi, pobuni se on. Kada sam se probudio, tebe nije bilo i nisam imao prilike da ti pruim puno zadovoljstvo. Zato sam poao da te potraim. Doi u moju sobu i imat e demonstraciju odmah sada. Moram Jusefu da zavrim trajnu, odmahnu ona glavom. Mora da bude u vrhunskoj formi kada dana s popodne krene u posjetu Dejni. Ah, da, plaljiva Dejna. Nadam se da e umjeti da cijeni rtve koje podnosimo njoj za ljubav. Zar je sve to zaista potrebno? Kako da ne. Jusef je prosto oamuen njom, a ona ga se uasno boji. Sada e imati prilike da ga gleda sasvim drugaijim oima. Kao Tonija Dierija? osmjehnu se on i cmoknu je u vrh nosa. Onda mogu jo nekoliko sati da provedem za stolom. Pretpostavljam da e sada poi na masku za ljepotu i manikir? Nije to ba tako zabavno. U ovo vrijeme mukarcima je potrebna frizura kao i enama. A ti ne bi smio da govori o tome. Ona pletenica koju nosi na portretu ne ini da izgleda kao mukarina. un pogodak, ree on. I to mojim roenim orujem. Zau se kucanje i Klensi ue ne ekajui odgovor. Jasmin mi ree da si ovdje, Dejvide. Treba da razgovaram s tobom Zdravo, Bili. ao mi je to upadam ovako. On prui Dejvidu neki omot. Mislim da treba ovo da pogleda. Dejvid otvori omot i paljivo poe da razgleda hartiju koju je izvadio. Nita uznemirujue, ree vraajui papir Klensiju. Moda neto eksplicitnije nego inae, ali se ne razlikuje od ostalih. Razlika je u tome to ovo nije stiglo potom, nego je gurnuto pod ulazna vrata Kazbaha, ree Klensi mrgodno. Sa dva straara na kapiji i dva straara na glavnom ulazu, to nije smjelo da se desi. Ali desilo se. A to znai da je Ladram ili uspio da se probije do kapije i ulaza, ili da je nekog podmitio. Na svaki nain, to znai da je doao suvie blizu. Moda je ak ovdje u gradu i eka da ti to sazna. U redu, ree Dejvid. Onda emo uskoro zavriti s njim. Sudei po ovome, postao je nestrpljiv. Zapjenuio je. Mogu li to da vidim? upita Bili, pitajui se kako se Dejvid ponaa tako nehajno. Mislim da ne, Bili, ree Dejvid. Suvie je runo. Kao i sam Ladram, zarea Klensi. Slaem se da mu je sve ve udarilo u glavu, ali time se opasnost udvostruuje. Za ime boje, Dejvide, uvaj se. Tek sada njegovu panju privue Jusef na drugoj strani sobe. Boe dragi, ta to radi s njim? Nije neki futuristiki nain muenja, nasmija se Dejvid. Izraz bola na njegovom licu nije fiziki, nego duevni. Bili mu stavlja trajnu ondulaciju. Trajnu? zinu Klensi. Jusefu? Boe, treba prekinuti, uzviknu Bili. Bit e suvie kovrdav. Kovrdav? blenuo je Klensi. Boe, to ne mogu da podnesem. Doe mi da se smijem, samo se bojim da me taj div ne sredi. Kovrde? Ali ne kao irli Templ, izjavi Dejvid sveano. Bili garantuje da e to biti leprave i meke kovrde. Molim te, prestani, uzviknu Klensi dok su mu se ramena tresla. Ne mogu vie. ak ne elim ni d znam zato to radi. To je previe. U pitanju je Jusefova privatna stvar, objasni Dejvid. Ja sam isto tako osjeajan kao Luk Spenser, samo se to ne vidi po mojoj frizuri. Moda e Bili poeljeti da i to izmijeni. Prokletstvo, Dejvide, prestani, prostenja Klensi. Bili nikada ne odustaje kada joj bube uu u glavu. Karim nije bio ba zadovoljan kada se ona petljala sa straarima. Valjda je ipak povjerovao da ona stie zasluge provjeravajui njihovu odanost.

46

Petljanje sa straarima? namrti se Dejvid. Nisam znao. Valjda je smatrala da to nije vano. Sjea se one hladne noi prole nedelje? Poslala im je krag vrue jabukovae po jednom sluzi uz nalog da se to ini svako vee. Rekla je da je krajnje neodgovorno da se ti jadnici smrzavaju, a nemaju ime da se malo zagriju. To lii na Bili, iskrivi usta Dejvid, a onda njegov osmijeh nestade. U posljednje vrijeme izlazi iz Kazbaha bez mene. Dodijeli joj tjelohranitelje, Klensi, dodade apatom, ali da ona to ne zna. Pobijesnit e ako sazna da neko ne vjeruje da moe sama da se stara o sebi. Ladram? Postoji mogunost da mu ona bude meta, klimnu Dejvid glavom. Pogotovo ako je dobro informisan. Ne bih da rizikujem. Volio bih da toliko brine o svojoj iji, ree Klensi suho i okrete se da poe. Hoe li da popijemo zajedno kafu ili e da eka krajnji ishod Jusefovog uljepavanja? Idem s tobom. Ona nee zavriti jo nekoliko sati. Nainiti Jusefa ranjivim, to zvui kao vrlo dug projekt. Bili je prstima isprobavala jednu Jusefovu kovrdu, kada div odjednom zajea: Ne bih to mogao vie da podnesem. Moram to prije odavde! I izjuri iz sobe praen Dejvidovim osmijehom.

47

Deseto poglavlje Pamuna haljina nije bila tako elegantna kao ona prva koju je ovdje nosila, ali je kotala smijeno malo na bazaru, a kobaltno plave i bijele pruge divno su se slagale s njenim bakarnim uvojcima. Osim toga, isticala je njene male grudi, a to joj je bilo itekako potrebno. Sjedite da vam uredim kosu, ree Jasmin. Veeras treba da izgledate reprezentativno. Vidjet ete kako moete da izgledate privlano i enstveno samo ako se malo potrudite. eik Karim e biti zadovoljan. Zbog haljine? zavrtje Bili glavom. Njega nije lako zadovoljiti. Uostalom, ja ovo ne inim zbog njega. Samo sam mislila da bi to mogla da bude lijepa promjena. Ova promjena e naii na njegovo odobravanje, ree Jasmin. Bili ukljui magnetofon. eljela je da vidi ima li na njoj neega to je vrijedno da se sauva. Pjevate vrlo lijepo, ree Jasmin. Ne ba. Pratim glasom melodiju, i to je sve. eik Karim voli kako pjevate, bila je uporna Jasmin. ula sam i kada je gospodin Donahju rekao Lisanu kako smatra da je va glas vrlo prijatan dok ste im pjevali u biblioteci one veeri. Mora da mu je bilo teko da to prizna. Uostalom, pjevala sam samo zato to me je Dejvid zamolio. Jasmin se posvetila svom poslu, dok je Bili sluala pjesmu koju je sino smislila dok je Dejvid kucao na maini. Nije bila loa. ak jedna od boljih u ve velikoj zbirci koju je imala na trakama. Isprva je odbijala Dejvidov prijedlog da snima, ali on je ipak ubijedio, tvrdei kako nema smisla da stvaralaki napori propadaju, ma kakvi bili. Lako je poslije odabrati ono to valja. Kada je pokuala, ideja joj se dopala. Ispostavilo se da neke pjesme tako moe da prerauje, prekraja ili dorauje poslije izvjesnog vremena, kada shvati ta u njima nije dobro. Razmiljala je. Posljednje dvije nedelje nisu imale nikakve veze sa njenim prijanjim ivotom. Kao da je ivjela u nekom zlatnom oblaku, a ona je ve eljela da ta i takva sadanjost potraje zauvijek. Zauvijek? Ne, nije eljela da misli na taj nain. Mai se prekidaa na magnetofonu, kada zau Dejvidov glas sa vrata. Volim tu pjesmu. To je najbolje to si do sada otpjevala. Hvala ti, osmjehnu mu se ona. A to nije moja pjesma. Umorila sam se od komponovanja, pa sam pjevala jednu od pjesama Kerlija Sajmona. Oho. Pa moda sljedee nedjelje, pustinjski cvijete. Napreduje iz dana u dan. Niste rekli Bili kako lijepo izgleda, javi se Jasmin. Kako je lijepa i enstvena. Bili, ree on, mogu li da vidim kako lijepo i enstveno izgleda veeras? Zatim podie obrve i pogleda u Jasmin. Je li dobro? Eh, to je jadno, Lisane, ree ona. Ako se ne divite dovoljno, ona nee ponovo htjeti da obue haljinu. Nosit e one nedostojne farmerke. Nalazim da u njima sjajno izgleda, proguna on. Mada bi ovjek i ovako mogao arko da je poeli, dodade kada je Jasmin izala. Ipak, kada joj ovjek svlai koulju i farmerke uti, nasmija se Bili. Jasmin smatra da u farmerkama izgledam blesavo. Hajdemo, ree ustajui. Zakasnit emo na veeru. Ne objedujemo ba esto sa Karimom. Ne treba biti nepaljiv. ak ni prema arogantnom, matorom diktatoru, zar ne? Zna, ustanovila sam da je on u sutini vrlo poten, da ima ak i smisao za humor i da ga je lake povrijediti nego to sam mislila. Teko je ne voljeti takvog ovjeka. Ona se mai da uzme tani i zastade. Moja gitara! 'asna zakrpa'. Hoe li ikada o tome misliti na drugi nain? Gitara je leala na ivici postelje i on polako prie i pogleda je. Oteenje je bilo tako sanirano da je intervencija jedva mogla da se zapazi. Ipak, sve stare ogrebotine su ostale.

48

Stigla je danas poslije podne helikopterom, ree Dejvid iza nje. Mogao sam odmah da ti je dam, ali ti nisi dola u moju sobu sve dok nisi zavrila sa Jusefom. Ti si radio a ja sam morala sa Jusfom na bazar da vidim Dejninu reakciju na njegov novi izgled. Je li bila impresionirana? ini mi se. Bar je izmijenila nekoliko rijei s njim. U svakom sluaju, Jusef je bio sretan. Morat emo da pratimo razvoj dogaaja. Jo uvijek je najvie voli, ree Dejvid, posmatrajui je kako miluje ogrebotine na gitari. Nadao sam se da si se navikla na novu gitaru. O, jesam. I volim je. Ali, ovjek uvijek toplije pozdravi starog prijatelja sa kojim dugo nije bio zajedno. Moram da pronaem sasvim posebno mjesto za nju. Ve ga ima, ljubavi, zagrli je on. ekaj. Hou samo malo da te drim. Skoro sam zaboravio kako izgleda kad te grlim. Pa prolo je ve nekoliko sati. Privi se uz njega, osjeajui i sama da je to dugo, da je ve postala dio njega. Dugo, suvie dugo. Spusti joj on ruke na grudi. Mislim da te vie volim u dinsu i koulji. Bar mogu da ih raskopam i stignem do tebe. Mislim da e ovo biti dosta teko vee. Ne izgledam dovoljno enstveno? Uvijek izgleda enstveno, ali nisi dovoljno seksi. Volim kada u svako doba mogu da vidim sve tvoje atribute. I u svakoj prilici. Uostalom, to prije odemo na veeru, prije emo se vratiti u moju lonicu da se igramo i zabavljamo. Bez uda? To dolazi, bez brige. Uvijek e biti uda, ljubavi. arin. Dejvid ispusti Bilinu ruku da bi prihvatio lijepu manikiranu ruku ene, koja kao da je lebdjela prema njemu kroz salon. Bila je jedna od najljepih ena koje je Bili ikada vidjela. Crna kosa odudarala je od njenog bijelog lica na kome su se isticale krupne tamne oi na najljepi nain. Inteligentna, topla, zavodljiva sve to je bila u isti mah. Dejvid se okrenu da bi predstavio arin Nazar njoj, to ena proprati arobnim osmijehom. Bili u sebe kako utivo izgovara rijei, mada joj se grlo steglo, tako da je jedva disala. Bol je bio iznenadan i otar kao udar noa. ula je kako ena neto mrmlja, ali nita nije razumjela. Morala je da ode odatle. Izvinite, ree drhtavim glasom, iznenada i nije dobro. Morat ete da mi oprostite Bila je odreeno svjesna izraza iznenaenja na licima Karima i Klensija, ali njoj stvarno nije bilo dobro. Ona istra iz sobe i jurnu hodnikom kao da ima krila. ula je kako je Dejvid doziva, ali nije mogla da stane. Morala je da pobjegne od panike koja ju je uhvatila kada je vidjela kako se ta ena intimno osmjehuje Dejvidu. Jedva da je zalupila vrata svoje sobe, kad Dejvid upade za njom. Bio je blijed, zabrinut, nikako ljut. Za ime svijeta, Bili, ta nije u redu? Blijeda si kao krpa. Nikada nisam vidio da se tako ponaa. Ve sam ti rekla, poe joj za rukom da izgovori, da ponekad inim luckaste stvari. ao mi je to nisam bila utiva prema tvojoj goi. Morat e da me opravda kod nje, dodade sjedajui na postelju. Ona e razumjeti. Izgleda vrlo prijatna osoba. arin? O tome se radi? uzviknu on s olakanjem. uj, ljubavi, ve sam ti rekao da tu nije bilo niega. Ona sigurno nije ovdje zbog mene. uo sam da je Karim naruio jednu kadinu za sebe, ali nisam mogao znati da je to arin. Moda je trebalo da znam. Ona je veoma inteligentna, a on to cijeni kod ena. Karimova kadina? Nije li on malo prestar za nju?

49

ovjek nikada nije suvie star za damu kakva je arin, ree Dejvid suho. Ona e ga noas uiniti veoma srenim ovjekom. Ona bi svakako radije imala Dejvida. Svaka ena bi to eljela. Uvjerena sam u to, ree Bili. Dakle, nema razloga za ljubomoru i nemir. Ti si jedina vana ena u mom ivotu. Za sada. Ali, koliko to moe da potraje sa Dejvidom? Pored fizike, on je posjedovao i unutarnju ljepotu. Privlaio je ljude kao magnet. U stvari, nisam bila ljubomorna, ree ona ne gledajui u njega, jer je u njenoj panici svakako bilo i ljubomore. Samo sam se iznenada osjetila kao ono sedmogodinje dijete o kome sam ti jednom priala, nasmijala se drhtavo. Smijeno, zar ne? Uopte nije, stvori se on tik pored nje. Hoe li, molim te, prestati da grli svoju staru prijateljicu i umjesto toga zagrliti mene? Meni si vie potrebna, ljubavi. Ona ostavi gitaru i bukvalno mu se baci u naruje, grlei ga oajniki i privijajui mu glavu na grudi. I ti si meni potreban. Drim te, apnu dejvid. Drim te, pustinjski cvijete. Nikada te neu pustiti. Hoe, jednog dana. Ljubav je uvijek odlazila od nje On e pokuati da je ne povrijedi, ali e povrijediti ak i sebe, a tada e biti prekasno. Bili, nastavi on tiho. Razgovaraj sa mnom. Pusti da to izae iz tebe. Ne mogu ti pomoi ako ne znam ta osjea. Zar ne vidi da me razdire kada te gledam ovakvu? Ne elim da razgovaram, ree ona i vrsto ga zagrli. Samo da me dri. Ne, jo neto elim. Da vodi ljubav sa mnom. Hoe li? Mislim da bismo ipak najprije morali da razgovaramo, ljubavi. Mislim da ti je to sada potrebnije. Nisi u pravu, govorila je raskopavajui mu koulju ispod bijelog odijela. Moemo da razgovaramo sutra. Nije bilo nieg o emu bi mogla da razgovara s njim. Meni je to potrebno noas. Otvori mu koulju i priljubi lice uz njegove obnaene grudi. Molim te, Dejvide. Ako je to ono to zaista eli, ree on ve sa prstima na zatvarau njene pamune haljine. Jedino to i ja uvijek elim, ljubavi. Da ti dam ono to ti je potrebno. Kada su se svukli i kada ju je on odnio do svilenih arafa boje ilibara, ona ga zaustavi. Ne, ne jo. elim da te gledam. Tako si lijep: Uvijek sam mislila da lijepi mukarci ne mogu da izgledaju mnogo muevno. Ali, ti izgleda. To su prijatne rijei, duo, odmae se on od njene ruke koja ga je milovala, ali ti stvara pakao u meni: Volio bih da ti pokaem tu muevnost im bude spremna. Brzo, ree ona sa grozniavim sjajem u oima, njeno prelazei prstima preko njegovih glatkih, vrstih miia, pa preko stomaka. Hou da te zapamtim. Hou da te znam tako dobro da, ako jednog dana oslijepim, jo uvijek mogu da te vidim. Da li je to u redu? Hoe li ti to pomoi, ljubavi? Mislim da hoe. Onda sam ti na raspolaganju, ree on veselo. Radi sa mnom ta god hoe. A ja ti obeavam da e uivati u svakom trenutku. I hou. Mnogo mi je stalo do toga, Dejvide. eljela je da mu da onoliko slasti koliko je to uopte mogue. Blago ga gurnu u poluleei poloaj i klee iznad njega. Njene usne zapoee vrelo putovanje od njegovih ramena, niz vrste miie grudi, do stomaka. Tamo se dugo zadrae, a onda je njena glava mirno poivala neko vrijeme. Pod obrazom je mogla da osjeti kameno, napete miie njegovog stomaka. Dah mi je postajao nemiran i isprekidan. Dok su njene usne slijedile trag ruke, njemu se iz grla ote jeanje i kukovi mu se pridigoe.

50

Bili, prostenja on, to boli. Toliko te elim da to boli. Znam, znam, proaputa ona njeno i usne joj se pokrenue da ublae taj bol. On gotovo kriknu i tijelo poe da mu se gri od zadovoljstva. Ona osjeti radost to je mogla to da mu daruje. On je toliko davao svima oko sebe. Treba da doivi svu radost koju ivot moe da mu prui. Onda je on povue i poloi je na lea, pa je pokri svojim tijelom isto onako kao za vrijeme pjeane oluje. Bio je tako dobar onog dana, titei je, odgonei njen strah, bol. eljela je da to i sada uini. Ona ga doeka dobrodolicom, uvodei ga u sebe. Ispunjavao ju je i inio da ona bude dio njega. Kako je prijatna bila teina njegovog tijela. Ponovo se sjeti pustinje, ali odagna te misli elei sa se posveti samo ovom trenutku. On je nastojao da smiri svoje disanje. Srce mu je tuklo. Jo nisi spremna za mene, ree on drhtavo. Osjeam to. Daj mi samo minut i sve e biti u redu. Ne, spremna sam za tebe, ree ona brzo. Bit e lijepo, nastavi polako pokreui bokove to uini da on zadrhti. Hajde. Tako te elim kao i ti mene. Ne, pokrete on ruku nanie, do sredita nje i poe da ini krune pokrete koji ubrzo rasplamsae vor u njoj i uinie da se sasvim otvori. Hou da sasvim bude sa mnom. Bio je tako paljiv, tako njean. Nije htio da uzima a da ne uzvrati. Ne, nije smio da je dovodi dotle da ga voli jo vie. Ve ga je previe voljela. Ona se s naporom nasmijei. Rekla sam ti da sam spremna za tebe. Zato me ne slua? upita sa nestanim sjajem u oima. Mislim da moram da ti pokaem. Osjeala je kao on pokuava da usmjeri svoju strast. Htio je da se povue, ali mu ona nije dozvoljavala. Ve je znala kako da ga zadovolji i raspiri plamen do bijelog usijanja. Koristila je sve naine koje je nauila. Nije eljela da on te noi bude njean i blag. eljela je da bude vrst, brz, gotovo surov, da bi zadovoljio svoje potrebe. Ona je znala kako da ga na to navede, pa njegovi divlji nasrtaji ubrzo poee da joj prekidaju dah. Bilo je to divlje, vrelo, kao da se cijeli svijet trese i kada se zavrilo, oboje su drhtali. Da li sam te povrijedio? upita on zabrinuto, borei se za dah. Nisam mislio da budem tako grub. Oprosti mi, Bili. Dao si mi samo ono to sam sama eljela, ree ona isprekidanog daha kao i on, osjeajui mali bol i znajui da e tamo ujutro imati nekoliko modrica. Nije vano. Vano je, i te kako. Zato si to eljela ba na taj nain? Ne bih dao tome sada govorim, vrdala je ona. Spava mi se. U redu, Bili. Spavaj sad, ree on pomirljivo. Ali sutra emo razgovarati. Nije odgovorila. Zadrala je suze koje su htjele da se probiju kroz sputene trepavice. Znala je da ni sutra nee razgovarati. Kako bi mogla da mu kae da ga voli toliko da se boji da to osjeanje ne postane jo vee? Bilo je hiljadu puta gore nego u drugim prilikama. Kako e biti kroz est mjeseci, ili godinu? Morat e da pobjegne ako eli da spasi glavu i sauva svoj ivot za sebe. Ukoliko ve nije kasno. Boe, kako ga voli!

51

Jedanaesto poglavlje Dejvid izvue list iz pisae maine, nestrpljivo ga zguva i baci u korpu, ve prepunu neplodnih pokuaja tog prijepodneva. Nije bio u stanju da se koncentrie. Uglavnom je sjedio buljei u prazan papir, vidjevi jedino njeno lice onakvo kakvo je bilo kada ju je naputao toga jutra. Kao da je sagradila ljuturu oko sebe. Nije priznavala da je bilo ta loe, da nije u redu, i navaljivala je da on ode u svoju sobu da radi. Ovla ga je poljubila i gotovo izgurala iz sobe, obeavajui da e se vidjeti za rukom. Zato joj, do avola, dozvoljava da to ini? Jalovo se nadao da e nekoliko asova samoe uiniti smirenijom i povjerljivijom. Sam bog zna da nije elio da probija njenu ljuturu, mada je osjeao bol koji iz nje zrai. Morat e ga razgovara sa njom. Nasluivao je u emu je problem, ali nije mogao da ga rijei, dok ga ona sama ne iznese na vidjelo. Neko kucni na vrata i ue. Bio je to Karim. Sjedi, Karime, ree Dejvid umorno. Izvini to ti se nisam pridruio za dorukom, to te nisam obavijestio Ne mari, odmahnu rukom eik. Samo sam bio malo zabrinut kako je sa gospoicom Kalahan. Da li joj je bolje? Mislim da ti zna da njoj nije bilo loe, pogleda ga Dejvid pravo u oi. Ali mislim da joj nije bolje. Upravo sam odustao od pokuaja da porazgovaram s njom. arin? upita eik, na ta Dejvid klimnu glavom. Kakva je ona mala ratnica! Nisam oekivao da e se povui kada se suoi sa rivalkom. To me malo zbunjuje. Nije se ona u stvari suoila sa arin, zavali se Dejvid umorno na stolicu. To su aveti iz prolosti, a one mogu da budu avolski jaki protivnici. Drago mi je to njen nemir nije izazvalo to to sam doveo arin, osmjehnu se Karim malo gorko. Svi moramo da se suoavamo sa svojim avetima. Moda e jednog dana otkriti da te aveti blijede i nestaju kada na njih udarimo maem realnosti. Moda, zamiljeno ree Dejvid. Samo, ja moram da je ostavim na miru sve dok ne prizna da one zaista i postoje. Mogu li ja neim da pomognem? Ne, iskrivi usta Dejvid. Mnogo se neto brine za Bili. Da li si najzad zakljuio da ona ne eli da me ubije? To ne izgleda vjerojatno. Zna, tokom godina nauio sam da procjenjujem karaktere vrlo otro. Za protekle dvije nedelje uvidio sam da je njeno srce suvie meko da bi pripadalo uspjenom kriminalcu. Ponovo se zau kucanje i Jasmin otvori vrata ne ekajui poziv. Brine bore bile su joj na licu, ali Dejvid to nije zapazio. Pogled mu je bio usredsreen na dva predmeta koja je drala u rukama. Magnetofon i gitara. Otila je, Lisane, ree Jasmin bez daha. eljela je da ostane sama, a kada sam otila da je pozovem na ruak, nje nije bilo. Ostala je samo gitara i oprotajno pisamce za mene. I magnetofon, ree dejvid uplje, svjestan da nije smio da je naputa tog jutra zbog svoga straha da se suoi sa problemom. U pismu kae da je tu poruka za vas. Jasmin prui gitaru. Ovo je za vas. asna zakrpa, apnu on, znajui koliko joj taj instrument znai, ali isto tako svjestan da je on nee vratiti. Hoe li da te ostavimo samog? upita Karim brino. Ne, nije vano, odvrati Dejvid, ukljuujui magnetofon. Njen glas sa trake pogodi ga kao jak udarac. 'ao mi je, Dejvide. Nisam prekrila obeanje. Pokuala sam da ostanem. Ali ne mogu.' Nastupi duga pauza, a onda se opet zau njen glas, sada malo promukao. 'Nije to zato to te ne volim. To ti nikada nisam rekla, zar ne? Ovo je samo dokaz kolika sam kukavica. Toliko dugo

52

sam te voljela a nisam to mogla da i priznam. Trebalo je da sve uinim sasvim stvarnim. Ali hou da ti kaem sada. Volim te, Lisane.' Jasmin prigueno zajeca. 'Ostavljam ti staru prijateljicu i jo neto. Ali to nije moje. ini mi se da u ovom trenutku ne umijem da spojim dvije rijei. Ovo je od Rodera Vitekera, ali govori sve.' Nastupi podua pauza. Zatim se zaue akordi na gitari i najzad njen glas: uti dok svi bi da uju tvoj glas drag, Slab nisi, a ipak sa svima tako blag, Kad plakati bi, tu je tvog smijeha dra, Istinu zbori, mada je lake la Ponovo nastupi duga tiina. Najzad se zau Bilin glas: 'Zbogom, Dejvide. Hvala ti za sav smijeh i za sva uda.' ulo se samo mehaniko okretanje trake. Dejvid okrete prekida. Osjeao je nepoznatu vrelinu u oima. Mogao je samo da zuri u gitaru koju je drao. Onda polako ustade i ode u garderobu. Otuda se vratio sa malim konim koferom, koji baci na leaj i otvori ga. Ide za njom? upita Karim mirno. Prokleto si u pravu! odvrati Dejvid, trpajui koulje i druge stvari u kofer. Rekla je da je zbunjena, a ja neu da je takvu pustim od sebe. Ako misli da u da zadrim ovu prokletu gitaru umjesto nje, onda je luda. Meni je ona potrebna. A ja mislim da si ti njoj potreban, ree Karim. Ne kaem da razumijem te sentimentalne strasti, nikad me ni jedna ena nije pokrenula na taj nain. Ipak, ona je ena velikog duha. Moda ak i zasluuje toliku odanost. Zasluuje, karime. Vjeruj mi da zasluuje. Vratit ete je? upita Jasmin. Nadam se. Ako ne, idem s njom. Na bilo koji nain, ona mora da shvati da smo od sada nas dvoje zajedno. Zazvoni telefon na stoiu. Hoe li ti, Karime? ree Dejvid. Moram da se pakujem. Karim prie i podie slualicu. Na licu mu se nije promijenio izraz dok je govorio. U redu, Klensi, rei u mu. On spusti slualicu i okrete se Dejvidu. Mislim da ne treba da se pakuje, ree polako. Klensi kae da su se javili telefonom iz kola koja je uputio da prate Bili. Gotovo je izvjesno da je ona u Ladramovim rukama. Kako to 'gotovo izvjesno'? upita Dejvid gromkim glasom. To je prema onome to Klensi zna. Vozila je dip kroz pijacu kada joj je iznenada put bio blokiran nekim kolima. Dok je ekala da kamion proe, neki ovjek u crnom burnusu uskoio je na sjedite pored nje. ovjek je mahnuo rukom i ulini prodavac je sklonio kola. Onda je Bili povezla dip kroz Zalandan prema gradskoj kapiji. Ako je bio dovoljno blizu da to vidi, zato je, do avola, nije zaustavio? uzviknu Dejvid blijed od gnjeva. Od njega se oekivalo da je uva, proklet bio! ovjek je sjedio tik uz nju, ree eik mirno. Budui da e ona bila okirana, kada je ovjek uskoio i odmah se prislonio uz nju, vjerojatno joj je zaprijetio i naredio da vozi dalje. Straar nije smio da riskira da joj onaj zabode no u rebra, ako ga je imao. Dejvidu prooe ispred oiju sve Ladramove ranije prijetnje. Bili u Ladramovim rukama? Njegov gnjev poe da ustupa pred strahom. I on je stigao do gradske kapije, koliko da vidi kako se Bili i Ladram odvoze prema kanjonima. Nije smio da ih prati na kratkom odstojanju da ga Ladram ne bi primijetio. U pustinji je teko pratiti nekog neopaeno. ta ako ih izgubi? upita Dejvid muklo. Moe da bude previe oprezan, pa da mu taj ludak umakne. Nee Klensi tvrdi da je Danilo veoma sposoban ovjek. On ima nareenje da ih prati do Ladramovog skrovita i onda da nas izvijesti.

53

I onda emo za njima? mrano ree Dejvid. Ne, onda emo ekati. ta emo ekati? planu Dejvid. Da Ladram pone da mi alje komade djevojke u paketima? Ne, do avola! Preoteu je od njega. Ako mu se sjurimo tamo, ak i sa komandosima, vjerojatno e ubiti Bili. Klensi ima ispranu ideju. ekat emo da Ladram uspostavi kontakt s nama i onda emo mu postaviti zamku. Ako uspostavi kontakt, ree Dejvid gorko. Moe da odlui da izvede malu zabavnu osvetu na njoj, a poslije opet da juri mene. Ne mislim tako, mirnu Karim. Postao je vrlo nestrpljiv. Drat e nju kao taoca kako bi se dokopao tebe. To je imalo smisla, ali Dejvid nije smio ni da pomisli na posljedice ukoliko Karim grijei. Bio je gotovo uasnut. Bili, draga Bili! Ti e je dovesti natrag, Lisane, ree Jasmin tihim ohrabrujuim glasom. Svi emo pomoi da ti se vrati. Do neba se nadam da si u pravu, Jasmin, ree on umorno, pa polako uze njenu gitaru i sjede na postelju, spreman da eka. Spreman da izdri ekanje.

54

Dvanaesto poglavlje Nee on doi, ree Bili beznadeno. ta mislite zato sam ja krenula da napustim Zalandan? Posvaali smo se i rijeili da svako krene svojim putem. Ne postoji ansa da se on ueta vama u ruke samo da bi spasio moju glavu. Nije njemu vie stalo do mene. To ti veli, srce, gotovo umirujue je djelovao razgovor Alfija Ladrama. Vidjet emo, je'l da? Nee dugo proi a mi emo znati na emu smo. Sunce je skoro zalo. Sada e Bredford da se sretne sa mojim ljudima na gradskoj kapiji. Za tri frtalja sata je ovdje. Nee on biti ovdje, kaem vam. On zna ta vi hoete da radite s njim. Bio bi lud da doe ovamo. Hoe-nee, doi e, Ladram podie pogled i pogleda je zlobno, zmijski. On jeste budala. Zamilja da je nekakav hrabri vitez. Zato i trpa nos gdje ne treba. Ima on da doe. Ona je znala da hoe i to je kod nje izazivalo uas. On e doi i Ladram e ga ubiti, a krivica e biti njena. Dejvid e umrijeti zato to je ona bila kukavica, to se bojala da ostane i prihvati ono to ivot i ljubav nude. Nije ti udobno? Ba teta, ree Ladram svilenim glasom. Ne boj se, tvoj ser Galahad e doi da te spase. Ima ludo da se zabavljamo, srce. Poto je skinuo burnus mogla je da vidi njegovo demekasto etvrtasto tijelo. Bio je gotovo debeo. Imao je prorijeenu riu kosu, a ispod nje nezdravo, blijedo, pjegavo lice. Bila je okirana. Zamiljala je famoznog Ladrama kao visokog, vitkog, crnokosog ovjeka sa pokretima pantera. Ovaj je imao bezizrazne oi zmije, kao mrtve. Zato biste ubili Dejvida? Dobro znate ta svi Ben Raidovi osjeaju prema njemu. Lovit e vas kao divlju zvijer. Nita ti ne kopa, mala. Ja sam ve divlja zvijer, ree Ladram tiho. Sve to sam radio i stekao jo otkako sam bio klinac u Liverpulu, nestalo je. Ostalo je samo jedno, pogleda on u blistavu otricu u svojoj ruci. Lijepo, je'l da? Sa mnom je jo od Liverpula. Pratit e Dejvida i svejedno vas uhvatiti. Ako odmah krenete, moda biste uspjeli da umaknete prije nego to stignu. E, ba lijepo to me opominje, ree Ladram veselo. Ba si razumna enska. Sada vidim zato se Bredford zakaio za tebe. Noem je paljivo rezao od drveta irafu. Niko nee za njim. Dion e sve da provjeri da ga neko ne prati. Ako neko i poe, Dion ima da ostavi Bredforda i doe pravo ovamo. On se njeno osmjehnu. A onda u da ti prereem grkljan, gospojice Kalahan. Ne, niko, niko nee za Bredfordom. Ali da budemo sigurni, on e malo da stane kod litice da pripazi na stazu koja vodi u peinu. Onda emo ovdje da budemo nas troje. Zar to nee da bude zgodno, srce? Molim vas, ree ona osjeajui da e joj pozliti. Uinit u sve to elite, samo nemojte njega da povrijedite. Hoe da me malko kua sa tim mladim tijelom, a? iskrivi usta Ladram. Ne kaem da mi nije do tvojih ari, ali ti nisi ovdje da se cjenka. Meni ba i nije do enskih. Nisam tako mislila, ree Bili suzbijajui gnjev u sebi. Onda nema o emu da priamo. to se ne smiri malo? Nee to jo dugo. On se udobnije najesti gledajui prema ulazu u peinu. Bili sklopi oi ali jo uvijek je vidjela Ladramovo lice. Po vrei za spavanje i gomili praznih konzervi u jednom uglu, vidjelo se da Ladram stanuje u peini jedva petnaestak milja od Zalandana ve mnogo dana. Tu je on i spavao, ekajui d mu Dejvid padne aka. O nemoj doi, Lisane! Nikako nemoj doi. Otvori oi. Napolju je nebo ve postalo ruiasto. Sada e se Dejvid sresti sa Ladramovim ovjekom. I pratit e sve Ladramove instrukcije, samo da ona ostane iva

55

Obuen u crne pantalone i crnu jaknu stajao je na ulazu u peinu sasvim mirno, osvijetljen posljednjim odsjajima sunca. Sav u crnom kao one noi u staklenoj bati Ladram polako ustade. Dobro doao, Bredford, ree on. eljno smo te ekali, zar ne, gospojice Kalahan? Htjela je da me ubijedi da nee doi, ali ja sam znao da hoe. Ti si galantan ova, koji hoe da spase cijeli svijet i sve jadnike u njemu. Kako da ne doe kada te moli ovakva slatkica? Jesi li u redu, Bili? zabrinuto pogleda Dejvid u vezanu djevojku. Nije te povrijedio? Nisam povrijeena, ree ona promuklo. Nije trebalo da dolazi, Dejvide. Boe, nadala sam se da ipak nee doi. Morao sam, osmjehnuo se on tanko. Ne umijem da sviram na gitari. Treba da me ui. Potrebna si mi. I ti meni, ree ona nesvjesno pod iznenadnom navalom ljubavi. Ba dirljivo, podsmjehnu se Ladram. I meni se potreban, Bredforde. Toliko dugo je gorjelo u meni da je postalo prava strast. Svake noi te sanjam. I jedino to elim, to je da ti unakazim to lijepo lice. Ne! kriknu Bili. Ne! Nee da ga unakazim? nasmija se Ladram. Ja sam ti slab kada me jedna dama moli. Doi blie, Bredforde. Odabrat emo neka druga mjesta. Pomalo oklijevajui, Dejvid poe naprijed i stade na svega nekoliko stopa od Ladrama. Vidi kako je posluan, igrao se bandit noem. To je zbog tebe, gospojice Kalahan. Zna on, ako ne poslua, onda u ja da nanem tebe umjesto njega. E, sada, da vidim. Gdje da ponemo? Molim vas, pomjeri se Bili malo naprijed. To nije nain da dugo pati, a vi to elite. Je li tako? Hajde!? Pa da, postoji drugi nain. U pravu ste. Njemu je stalo do mene. Mnogo. Ono to ste namijenili njemu, uinite meni. Neka posmatra ta radite sa mnom, a onda ga pustite. To e ga najgore povrijediti, i to e biti vaa prava osveta. Taj prizor e ga pratiti cijeloga ivota. Ali Dejvid e ostati iv. Samo to joj je bilo u svijesti. Zavei, Bili, do avola! zarea Dejvid otro. Za ime boje, ne mijeaj se u ovo. Ali, ja sam kriva, ree Bili sa estinom. Kako da se ne mijeam? Moda si ti u pravu, razmiljao je Ladram, posmatrajui Dejvidovo blago lice. Izgleda da mu je zbilja stalo do tebe. I sam zna da je to besmisleno, ree Dejvid promuklo. Hajde, oslobodi je i neka ide, a mi da nastavimo s tim. Jok, ne jo. Neka malko posmatra. Hoemo li da ga veemo pa da ponemo posao, srce? On kroi naprijed i dotae vrhom noa Dejvidove grudi, pritiskajui, ali ne toliko da probije kou. Ne, kriknu Bili i baci se meu njih i odjednom sve postade magla utisaka: Ladramovo iznenaeno, a zatim pobjenjelo lice Dejvidov krik iznad nje pa bijeli, vreli bol, otkuda tako vreo kada je otrica izgledala tako hladno? Bili! ula je Dejvidov bolni krik, koji je bio udaljen ak na drugi kraj svijeta. Sa lakoom je bila odbaena od njih i pala na koljena. Kao na usporenom filmu, vidjela je kako jedna Dejvidova ruka, uz krckanje kostiju savija Ladramovu ruku sa noem, a druga zadaje udarac seimice u grlo. Bio je to lak udarac, ali Ladram posrnu naprijed, ukoenih oiju, bez svijesti. Kroz maglu, znala je samo da je Dejvid sada siguran jer je Ladram leao nepomino Dejvid klee pored nje i zagrli je, ali se ona tre. Nemoj, okrvavit u te. uti! Brecnu se on. uti, ljubavi! Ladramovim noem on joj brzo isjee veze i odbaci no u stranu. Samo te je zakaio po miici, ree on sa olakanjem, pa izvadi bijelu maramicu iz depa i priveza je na ranu. Imali

56

smo sree. Isto tako je mogao i da te ubije. Stavi ruku na privremeni zavoj. Dri to malo. Nai u neto to pomae. On ode do ulaza u peinu i triput mahnu nekome dole u kanjonu. Zaas se vrati i obgrli je uz tihu kletvu. Ti si idiot, Bili Kalahan, ree strogo. Zaljubljeni divni, hrabri idiot, ali svejedno idiot. ta si, pobogu, mislila kada si onako skoila izmeu nas? Mislila sam da e da te povrijedi. To nisam mogla da dopustim. Zaista mislim da nisi, ree on, milujui joj sljepoonicu usnama. A da se nisi umijeala niko ne bi bio povrijeen. ekao sam trenutak da ga dodirnem. Trebalo je samo da ga dodirnem, Bili. Nita ja tebe ne razumijem, ree ona pribijajui se uz njega. Klensi je znao da e kod mene traiti neko oruje, pa mi je dao jedan specijalitet iz svog arsenala. On podie ruku sa zlatnim prstenom na kome je bio oniks. Samo treba pritisnuti palcem sa strane i izae sasvim tanka igla. Igla premazana takvim narkotikom da bi za pet sekundi oborio nosoroga. Ti lii na Dejms Bonda, ree glupo Bili. Kome si mahao? Ladram je rekao da nema anse da te neko prati. To nije ni bilo potrebno. Danilo, Klensijev ovjek, pratio vas je i vidio kakvu igru priprema Ladram. On je ve bio ovdje. Kada je vidio da su tu samo Ladram i njegov pijun iz Sedikana, obavijestio nas e telefonom iz automobila i zauzeo poloaj. ekao je. Vjerojatno je on uklonio ovjeka koji je uvao strau, im sam ja stigao do sredine uspona. Trebalo je da eka moj signal prije nego to javi Klensiju i Karimu, da dou helikopterom. Zato me je Klensijev ovjek pratio? Ti si obeao da u biti slobodna kao ptica, ree ona nezadovoljno. Predostronost. Bojao sam se da ti se neto ne desi. Htio sam da bude zatiena. Ne treba meni zatita. Ja mogu sama Odjednom shvati koliko je bila glupa. Nije uspjela da zatiti sebe, ak je i Dejvidov ivot dovela u opasnost. Moda mi je ovog puta bila potrebna, priznade bezvoljno. Lijepo je to to priznaje. Mora da si se mnogo uplaila. Do smrti. Ve sam vidjela kako te kasapi. To je bilo uasno. Psst Sada je sve gotovo i treba zaboraviti. Jesi li vidio njegove oi? Kao da su imale led iznutra. Jo ne mogu da se zagrijem od njegovog pogleda. Zar ne moe, Bili? odmae je on i pogleda u oi. Uskoro e ti biti toplo, obeavam ti Gdje su, do avola, Klensi i Karim? Da li ti je malo bolje? Nije joj bilo bolje ali on je djelovao tako zabrinuto, pa ona ree da joj je mnogo bolje. Zaista eli da te uim da svira gitaru? upita ona iznenada. ta, ljubavi? Da li zaista eli? Nije mogla da zavri reenicu. Sve oko nje odjednom je bilo hladna tama puna iekivanja.

57

Trinaesto poglavlje Kada je Bili ponovo otvorila oi, na licu eika Karima bio je izraz strpljivog gunala. Sjedio je u fotelji s jastucima, pored njene postelje ne skidajui pogled sa njenog lica, kao da eli snagom duha da je probudi. Ah, probudila si se, ree on. Ba je potrajalo. Onaj idiot od ljekara rekao mi je da te ne budim dok se sama ne probudi. etiri sata! ree nezadovoljno. ao mi je, ree Bili, jer se ponaao kao da je njena nesvijest lina uvreda za njega. Ne znam zato sam se onesvijestila. ok, objasni Karim, dok je ona konstatovala da je Jasmin svukla i navukla joj spavaicu, a ruka joj je bila uredno previjena. Sama rana nije nita. To sam pokuao da objasnim Dejvidu jo u peini, ali je on bio ubijeen da umire. ak se derao na Klensija i mene to je morao da nas toliko dugo eka. Gdje je on? upita Bili. Doktor ga je otjerao kada je zaprijetio da e mu slomiti vrat ako dopusti da umre. etiri sata hodao je po hodniku ispred vrata, pa sam naredio straarima da ga odvuku u njegovu sobu i dre ga tamo. Zato sam ja ostao ovdje, da porazgovaram sa tobom prije nego to ga obavijestim da si se osvijestila. Ne volim pomisao da on pati, ree ona tiho. To znate. Njegov tamni pogled zaustavi se na natpisu na njenoj nonoj koulji: 'Poljubi me, ja sam iz Irske' . Kakva udna odjea. Da li Dejvid smatra taj stil erotinim? Mislim da me Dejvid nikada nije vidio u spavaici, ree Bili odsutno. Valjda je Jasmin mislila da je ova stara spavaica bolja za ranjenika, inae nikada ne bi odabrala neto tako neenstveno. Dejvid, izgleda, nema nita protiv. On nema nita protiv im se radi o tebi, osim kada si sklona da bjei od duhova. To nije bilo mudro, gospoice Kalahan. Dejvid je mogao da pogine zbog tebe. Znam, ree Bili, pa se prisjeti. Gdje je Ladram? Zbrinut je. Nikoga vie nee ugroavati. Bili se strese od Karimove estine. Drago mi je. Dejvid e biti bezbijedan. Najzad. Osim ako ga tvoja luda glava ne odvue u neku drugu opasnost. Ja to neu dozvoliti. Mnogo mi je stalo do Dejvida. Prema onome to mi je ispriao, bila si spremna da da svoj ivot da bi spasila njega. Nerazumno je initi to, a potom ga ostaviti da pati bez tebe. A vi ete se postarati da vie ne inim nerazumne stvari, uzdahnu ona. Opet mi prijete haremom. Rekao sam ti da nisam ba tako neciviliziran, ree Karim. Ipak, morala bi da me shvati ozbiljnije. Raunam da e on uspjeti da te ubijedi da je tvoja jedina budunost uz njega. Hou da budem siguran da e imati dovoljno vremena i prilike da to uini. Da li biste mi mogli malo bolje to objasniti? Ba sam to i htio. Prvo, neete izlaziti iz Kazbaha u grad bez Dejvidove pratnje. Drugo, preselit e se u Dejvidov apartman odmah. Tree, neu dozvoliti da se ikakva sredstva za kontrolu raanja unose u Kazbah, a ona koja ima bit e ti oduzeta i nee ti biti vraena sve dok ne zakljuim da ti je aavost izala iz glave. A ne biste da mi oduzmete i cipele? upita ona patniki. Cipele? Pa, oigledno je da bih vam najdraa bila bosa i trudna, ree ona umiljato. udi me da niste spomenuli vjetaku oplodnju.

58

Toliko civilizovan nisam, osmjehnu se Karim. Vjerujem da e Dejvid voditi rauna na sasvim prirodan i zadovoljavajui nain. Sigurna sam da hoe i bez vaeg mijeanja u to. Vidjet emo. Ne izgleda uznemirene. Prihvata pokorno sudbinu koju sam ti opisao? Pokorno! Karim zaista mora mnogo da naui o savremenim enama, a ona e imati dovoljno vremena da ga naui. Ostat u sa Dejvidom, ako to mislite. U stvari, mislim da u otii da ga vidim. Da li je u svojoj sobi? On je u staklenoj bati. Dobro, ree ona, osjeajui da je slabija nego to je mislila. Onda idem dolje da primim nareenja od svoga gospodara. Ne treba nikog slati po njega. Ja sam pobjegla, ja u se i vratiti. To je neka vrsta simbola. Dejvid voli rituale. Ja nisam navikao da sluam nareenja, ustade Karim i dotae prstom natpis na njenoj spavaici. Ali, uvijek postoji prvi put Ona se uputi prema izlazu iz sobe. Onda ree preko ramena: Mislim da treba da vam kaem da sam odluila da ostanem ovdje. Inae, nala bih nain da pobjegnem. A to se tie trudnoe, pa ja volim malu djecu. ak umijem da ih nosim na leima kao Indijanka. Staza kroz staklenu batu bila je mistino lijepa pod mjeseinom kao i prije. To ju je podsjetilo na prvu no. Osjeala je kako joj ivot pulsira kroz vene, kako pulsira u svemu oko nje. Zar joj je Dejvid usadio nevjerojatnu sposobnost da to osjeti? On je kleao kraj male leje. Pored njega je bio fenjer, kao uvijek kad tu radi nou. Ali njegove ruke nisu vrijedno radile. Bile su duboko zabijene u depove crne jakne. Gledao je tupo ispred sebe. Mnogo su porasle otkako si ih posadio, zar ne? apnu ona. Bili? tre se on. ta ti radi ovdje? Zato si ustala? Pa, to ti nije ba neka dobrodolica, osmjehnu se ona. Ustala sam, jer neu da budem u postelji. A ovdje sam zato to si ti tu. Karim kae da si vikao na njih. Trebalo bi da te kazni. Nisi se budila. A ja nisam znao ta da radim. On je privue sebi. Samo kada ti je dobro. Tako sam se bojao da ne umre! Od ove ogrebotine? Ma kakvi! Onesvijestila sam se na idiotski, tipino enski nain. Jasmin bi se ponosila mnome Prokleti doktor mi nije dao da te probudim. Htio sa da znam da si dobro! Pa, sada zna, osmjehnu se Bili. Zar bih stigla do ovdje da mi nije dobro? Ne znam. Nije trebalo. Mogao je Karim da poalje po mene. Moj lini mali ritual, ree ona ponosno. Kakav ritual? Ljubav, apnu ona privijajui se uz njega. Zaista su mnogo izrasle otkako si ih presadio, ree sanjivo. Nisam znala da tako cvjetaju. Samo joj prui priliku i ljubav e cvjetati gdje god je zasadi. Poao sam za tobom. Drugi ljudi koji su prolazili kroz tvoj ivot mogli su da te puste da ode, ali ja ne. Nikada. Ako eli da ostane sa mnom, pratit u te kao vjerni trubadur sa tvojom gitarom na leima. Sakupljat u voe u dolini Napa, roniti za biserima na ostrvlju Samoa. ivjet emo zajedno, radit emo zajedno, voljet emo se I jednog dana ja u vidjeti da si pustila korijen, pustinjski cvijete, a taj korijen u biti ja, ba kao to e ti biti moj korijen. Grlo joj se stezalo od suza. Ali tebi je dobro u Sedikanu. Svi koje voli su ovdje. Da, ali ona koju volim najvie ne moe tu da ostane. Bol je bio u njegovim safirnim oima. Znai da ni ja ne mogu da ostanem. Ko zna? Moda u voljeti skitaki ivot. Imat emo smijeh i udo gdje god idemo.

59

Da, imat emo, ree ona dok su joj se grudi nadimale od poplave ljubavi. Divna je slika koju slika, ali kako da povjerujem u nju? uj, Bili, oboje znamo ta je pravi problem. Ti bjei od ivota. Bjei od osjeanja. Pa ta ako glupani u tvom djetinjstvu nisu mogli da shvate kakvo si ti blago? Ja te volim. I elim da te volim cijelog ivota. On duboko, drhtavo uzdahnu. I ako postoji neki ivot poslije ovoga, negdje iza sunca, ja u te voljeti. Negdje iza sunca. Da i tada e i ona njega voljeti. I kada prou kroz sve ritmove i cikluse ivota, on e je grijati, pomagati joj da bude ono to jeste. Dejvide, ree ona ozbiljno, ja te zaista veoma mnogo volim. Onda e dozvoliti da poem s tobom? Rekla sam ti da je to nemogue, zavrtje ona glavom, obarajui oi. To jednostavno ne bi ilo. Sigurno bi. Zato, do avola, ne bi? namrti se on. Pa, taj ciganski ivot koji spominje Teko je snai se u njemu. Vidi, Karim eli da me zatvori u Kazbah bosu i trudnu. Ne, ne, to nije u redu. Mislim da bi mi ostavio cipele. ta?! Karim je odluio da se umijea i sprijei me da te uinim nesretnim, osmjehnu se ona preko volje. Mislim da e u mom stanu pronai moje stvari. Ja sam u kunom pritvoru. Ona se namrti. Sa tobom kao tamniarom. Ah, da, nikakvih kontraceptivnih sredstava, sve dok se ne prosvijetlim i ne budem ti pokorna. Boe, nije valjda? zastenje Dejvid. Nije valjda to rekao? Jeste. Ve sam mogla da ujem zveckanje svojih okova. udi me da mu nisi skoila u oi. Ali, on misli samo dobro, duo. Samo, ne umije da se snae u svemu tome. Mislim da u morati da ga poduavam, ree Bili veselo. Nadam se da brzo ui, jer ne namjeravam da sljedeih nekoliko godina provedem uei ga kako se postupa sa nezavisnim, slobodnim enama. U velikoj mjeri moram da reorganizujem Kazbah, da vidim da se Jusef oenio Dajnom, da upoznam Aleksa i Bri, Hani i Lensa. Onda bih mogla da uradim neto u profesionalnom smislu sa tim svojim pjesmama. I, naravno, treba da te podrim u tvom pisanju knjiga. Za sve to treba vremena, a to se tie Karima O emu to pria, Bili? prekide je Dejvid. Ja neu da ostane ovdje ako to sama ne eli. Porazgovarat u sa Karimom i srediti sve. Ve sam ja sve sredila. Pokorit u se svojoj sudbini i sjedit u u saraju, ba kao to je Karim odredio, i ekat u nareenje svoga gospodara Bili, prestani da se zavitlava. Izluuje me totalno. Ne umije da svira na gitari. Treba da te nauim, zar ne? S obzirom da nema sluha, za to e biti potrebno barem pedeset godina. Ona ugleda traak zore u njegovim oima. Nisu mi potrebna druga mjesta, drugi ljudi, Dejvide. Sve to elim do kraja ivota, to si ti. Ne mogu ti obeati da se opet neu uplaiti, postati nesigurna, ali neu bjeati. Nema na svijetu niega to bih eljela van ovoga. Uvijek sam mislila da me horizonti dozivaju, da me ekaju. Ali, uvijek su bjeali od mene, kao fatamorgana. Ona se prope na prste i njeno ga poljubi. Tamo negdje ti si me ekao i ja sam najzad stigla do tog posljednjeg horizonta. Mogu da ga dotaknem, a on je najljepi od svih koje samu ivotu pokuavala da sagledam. Sigurna si? O, kako elim da bude sretna, ljubavi! Kako tome da se oduprem! nasmija se ona. Imam svoj horizont, svoju ljubav i Lisana., poljubi ga ponovo. Da, imam Lisana. Usne im se sretoe u dubokom, uzdisajnom ritmu zemlje i hiljade ivota koji su cvjetali oko njih. Ona je mogla da ih uje. O, dragi, svemogui Boe, ona je zaista mogla da ih uje.

KRAJ
60