P. 1
Woning Patrick Develtere (ACW) op lijst geplande onteigeningen Vlaamse Overheid

Woning Patrick Develtere (ACW) op lijst geplande onteigeningen Vlaamse Overheid

|Views: 104|Likes:
Published by Thierry Debels
Ten gevolge van een aantal evoluties binnen het onderwijslandschap en de studentenpopulatie, is er in Leuven nood aan 3.500 extra studentenkamers tegen 2015. De stad heeft met de KULeuven een beleid ontwikkeld om dit pakket aan studentenkamers op een verantwoorde en kwalitatieve wijze op eigen grondgebied te kunnen aanbieden. Het gebied Sint-Jansbersesteenweg is een strategische reserve binnen de stad die volledig zal worden ingezet voor het realiseren van studentenkamers, omwille van de zeer goede ligging tussen campus Arenberg en Gasthuisberg, de zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de goede verbindingen voor langzaam verkeer naar het centrum, het station en de campussen.
Om het gebied als een ruimtelijk samenhangend geheel te kunnen ontwikkelen tot een kwalitatieve zone voor studentenhuisvesting, is een onteigening noodzakelijk. Het volledige gebied is momenteel nog in eigendom van verschillende private eigenaars. De stad zal proberen de gronden in der minne te verwerven. Gezien de acute nood aan bijkomende studentenhuisvesting, is het wenselijk dat het gebied Sint-Jansbergsesteenweg op korte termijn kan ontwikkeld worden. Daarom ook de noodzaak tot de opmaak van een onteigeningsplan voor:
- -
de realisatie van de studentenflats en de daarbij horende voorzieningen; de aanleg van alle infrastructuur nodig voor de ontsluiting van het gebied.
Ten gevolge van een aantal evoluties binnen het onderwijslandschap en de studentenpopulatie, is er in Leuven nood aan 3.500 extra studentenkamers tegen 2015. De stad heeft met de KULeuven een beleid ontwikkeld om dit pakket aan studentenkamers op een verantwoorde en kwalitatieve wijze op eigen grondgebied te kunnen aanbieden. Het gebied Sint-Jansbersesteenweg is een strategische reserve binnen de stad die volledig zal worden ingezet voor het realiseren van studentenkamers, omwille van de zeer goede ligging tussen campus Arenberg en Gasthuisberg, de zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de goede verbindingen voor langzaam verkeer naar het centrum, het station en de campussen.
Om het gebied als een ruimtelijk samenhangend geheel te kunnen ontwikkelen tot een kwalitatieve zone voor studentenhuisvesting, is een onteigening noodzakelijk. Het volledige gebied is momenteel nog in eigendom van verschillende private eigenaars. De stad zal proberen de gronden in der minne te verwerven. Gezien de acute nood aan bijkomende studentenhuisvesting, is het wenselijk dat het gebied Sint-Jansbergsesteenweg op korte termijn kan ontwikkeld worden. Daarom ook de noodzaak tot de opmaak van een onteigeningsplan voor:
- -
de realisatie van de studentenflats en de daarbij horende voorzieningen; de aanleg van alle infrastructuur nodig voor de ontsluiting van het gebied.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Thierry Debels on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

1

Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Bijlage Ib: Onteigeningsplannen1

voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven – december 2012

Onteigeningsplannen
Vlaamse Overheid – Departement RWO
Phoenix gebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 11
1210 Brussel


2

VOORAF

Als onteigenende instantie treedt op Autonoom Gemeentebedrijí Stadsontwikkeling Leu·en, Proíessor
Van O·erstraetenplein 1, 3000 Leu·en.
De tabel ·ermeldt per perceel achtereen·olgens het kadastraal ,deel,gemeentenummer, de kadastrale
aídeling, het sectienummer, het perceelsnummer ,e·entueel met exponent, en de naam en het adres ·an
de eigenaar,s,. De ·olgnummers in de tabel ·erwijzen naar de cijíers aangege·en op het plan.
Voor weerga·e ·an naam en adres ·an de eigenaar werd coníorm artikel 2.4.4. ·an de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening beroep gedaan op de recentst beschikbare kadastrale gege·ens.
3

D
L
L
L
G
L
B
I
L
D

5

\
O
N
L
N

P
A
R
K
V
L
L
D

L
N

D
L
L
L
G
L
B
I
L
D

¯

G
L
M
L
N
G
D

R
L
G
I
O
N
A
A
L

B
L
D
R
I
J
V
L
N
1
L
R
R
L
I
N

P
A
R
K
V
L
L
D

P
e
L

g
e
b
l
e
d

Þ
a
r
k
v
e
l
d

k
o
m
L

p
r
l
o
r
l
L
a
l
r

l
n

a
a
n
m
e
r
k
l
n
g

o
m

e
e
n

d
e
e
l

v
a
n

d
e

L
o
e
k
o
m
s
L
l
g
e

n
o
d
e
n

l
n
z
a
k
e


e
c
o
n
o
m
l
s
c
h
e

o
n
L
w
l
k
k
e
l
l
n
g

o
p

L
e

v
a
n
g
e
n
.

L
e
n

d
e
e
l

v
a
n

d
e

z
o
n
e

Þ
a
r
k
v
e
l
d

w
o
r
d
L

d
a
n

o
o
k

g
e
s
e
l
e
c
L
e
e
r
d

v
o
o
r

d
e

o
n
L
w
l
k
k
e
l
l
n
g

v
a
n

e
e
n

n
l
e
u
w

b
e
d
r
l
[
v
e
n
L
e
r
r
e
l
n
.

1
e
g
e
l
l
[
k

l
s

e
e
n

d
e
e
l

v
a
n

h
e
L

g
e
b
l
e
d

l
n

h
e
L

r
u
l
m
L
e
l
l
[
k

s
L
r
u
c
L
u
u
r
p
l
a
n

v
a
n

d
e

s
L
a
d

g
e
s
e
l
e
c
L
e
e
r
d

a
l
s

g
r
o
e
n
c
o
r
r
l
d
o
r
,


e
n

m
o
e
L

d
e

e
c
o
l
o
g
l
s
c
h
e

v
e
r
b
l
n
d
l
n
g
s
f
u
n
c
L
l
e

L
u
s
s
e
n

P
e
v
e
r
l
e
e
b
o
s

e
n

A
b
d
l
[

v
a
n

Þ
a
r
k

v
e
r
b
e
L
e
r
d

w
o
r
d
e
n
.


v
o
o
r

d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

l
o
k
a
l
e

b
e
d
r
l
[
v
l
g
h
e
l
d

e
n

a
a
n
s
l
u
l
L
e
n
d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

g
e
m
e
n
g
d
e

o
p
e
n

r
u
l
m
L
e

z
u
l
l
e
n

p
e
r
c
e
l
e
n

o
f

d
e
l
e
n

v
a
n

p
e
r
c
e
l
e
n

d
o
o
r

l
n
L
e
r
l
e
u
v
e
n

m
o
e
L
e
n

a
a
n
g
e
k
o
c
h
L
,

l
n
d
l
e
n

n
o
d
l
g

o
n
L
e
l
g
e
n
d

w
o
r
d
e
n
.

C
o
k

d
e

w
e
g
e
n
l
s

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k

v
o
o
r

d
e

o
n
L
s
l
u
l
L
l
n
g

v
a
n

d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

l
o
k
a
l
e

b
e
d
r
l
[
v
l
g
h
e
l
d

m
a
a
k
L

e
n
k
e
l
e

o
n
L
e
l
g
e
n
l
n
g
e
n

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k
.


u
e

o
n
L
e
l
g
e
n
l
n
g

l
s

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k

o
m
:-

d
e

u
i
t
b
r
e
i
d
i
n
g

v
a
n

d
e

b
e
s
t
a
a
n
d
e

a
m
b
a
c
h
t
e
n
z
o
n
e

m
e
t

e
e
n

z
o
n
e

v
o
o
r

l
o
k
a
l
e

b
e
d
r
i
j
v
i
g
h
e
i
d

t
e

r
e
a
l
i
s
e
r
e
n

(
n
u
m
m
e
r
s

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,


1
2
,

1
3

e
n

d
e
l
e
n

v
a
n

n
u
m
m
e
r
s

1
1

e
n

1
2
)
;

-

d
e

a
a
n
l
e
g

v
a
n

e
e
n

d
e
e
l

v
a
n

d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

g
e
m
e
n
g
d
e

o
p
e
n

r
u
i
m
t
e

t
u
s
s
e
n

d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

l
o
k
a
l
e

b
e
d
r
i
j
v
i
g
h
e
i
d

e
n

d
e

w
o
o
n
k
e
r
n

v
a
n

H
e
v
e
r
l
e
e

(
n
u
m
m
e
r
s

8

e
n

9

e
n

d
e
l
e
n

v
a
n

n
u
m
m
e
r
s

1
1

e
n

1
2
)
;

-

d
e

i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
u
r
w
e
r
k
e
n

u
i
t

t
e

v
o
e
r
e
n

(

n
u
m
m
e
r
s

6

e
n

7
)
.

D
e

i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
u
r
w
e
r
k
e
n

z
i
j
n

n
o
d
i
g

o
m

d
e

z
o
n
e

v
o
o
r

l
o
k
a
l
e

b
e
d
r
i
j
v
i
g
h
e
i
d

t
e

o
n
t
s
l
u
i
t
e
n
.


N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
s

1

1
4
-
C
-
1
5
-
R
3

V
a
n

M
e
l
k
e
b
e
k
e

J
a
n

P
e
t
e
r

O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
e
n
w
e
g

2

3
0
0
1

L
E
U
V
E
NP
a
s
s
e
n
i
e
r

C
a
r
o
l
i
n
a

M
a
r
i
a

O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
e
n
w
e
g

2

3
0
0
1

L
E
U
V
E
N

2

1
4
-
C
-
1
9
-
V

D
e

M
u
l
d
e
r

P
i
e
t
e
r

J
a
n


G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
NV
a
n
d
e
n

B
e
m
p
t

L
i
l
i

F
l
o
r
e
n
t
i
n
e

G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
N

3

1
4
-
C
-
1
9
-
T

D
e

M
u
l
d
e
r

P
i
e
t
e
r

J
a
n


G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
NV
a
n
d
e
n

B
e
m
p
t

L
i
l
i

F
l
o
r
e
n
t
i
n
e

G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
N

4

1
4
-
C
-
1
9
-
W

D
e

M
u
l
d
e
r

P
i
e
t
e
r

J
a
n


G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
NV
a
n
d
e
n

B
e
m
p
t

L
i
l
i

F
l
o
r
e
n
t
i
n
e

G
e
l
d
e
n
a
a
k
s
e
b
a
a
n

4
2
4

3
0
0
1

L
E
U
V
E
N

5

1
4
-
C
-
1
0
-
S
-
3

B
o
m
b
a
r
t

C
h
r
i
s
t
i
a
n
e

C
l
a
r
a


A
a
r
s
c
h
o
t
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

5
6
9

3
0
1
2

L
E
U
V
E
ND
e
c
e
m
b
r
y

H
e
n
r
i

M
a
r
c
e
l

A
a
r
s
c
h
o
t
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

5
6
9

3
0
1
2

L
E
U
V
E
NB
o
m
b
a
r
t

G
o
d
e
l
i
e
v
e

A
l
p
h
o
n
s
i
n
e


K
e
r
k
s
t
r
a
a
t

3
9

3
0
5
3

O
U
D
-
H
E
V
E
R
L
E
E

4


N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
s

6

1
4
-
C
-
1
5
-
Y
-
3

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

C
T
A
,

c
e
n
t
r
u
m

v
o
o
r

t
e
c
h
n
i
s
c
h
e

a
u
t
o
m
o
b
i
e
l
i
n
s
p
e
c
t
i
e

A
v

D
u

P
a
r
c

Z
o
n
i
n
g

I
n
d
u
s
t
r
i
e
l

P
e
t
i
tR
2
1

4
8
0
0

V
E
R
V
I
E
R
S


7

1
4
-
C
-
1
5
-
X
-
3

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

W
e
l
e
d
a

B
e
l
g
i
u
m

A
m
b
a
c
h
t
e
n
l
a
a
n

8

3
0
0
1

L
E
U
V
E
N

8

1
3
-
F
-
1
8
-
P

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

E
x
t
e
n
s
a

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

S
t
e
v
i
n
s
t
r
a
a
t

4
4

1
0
0
0

B
R
U
S
S
E
L

9

1
3
-
F
-
1
9
-
N

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

E
x
t
e
n
s
a

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

S
t
e
v
i
n
s
t
r
a
a
t

4
4

1
0
0
0

B
R
U
S
S
E
L

1
0

1
4
-
C
-
9
-
X

D
o
m
e
i
n

v
a
n

h
e
t

o
p
e
n
b
a
a
r

c
e
n
t
r
u
m

v
o
o
r

m
a
a
t
s
c
h
a
p
p
e
l
i
j
k

w
e
l
z
i
j
n

L
e
u
v
e
n

A
n
d
r
e
a
s

V
e
s
a
l
i
u
s
s
t
r
a
a
t

4
7

3
0
0
0

L
E
U
V
E
N

1
1

1
4
-
C
-
9
-
V

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

E
l
i
a

A
s
s
e
t


K
e
i
z
e
r
s
l
a
a
n

2
0


1
0
0
0

B
R
U
S
S
E
L

1
2

1
4
-
C
-
1
0
-
R
-
3

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

E
l
i
a

A
s
s
e
t


K
e
i
z
e
r
s
l
a
a
n

2
0


1
0
0
0

B
R
U
S
S
E
L

1
3

1
3
-
F
-
2
2
-
A

V
e
n
n
o
o
t
s
c
h
a
p

W
i
n
t
e
r
s
p
o
r
t
c
e
n
t
r
u
m

L
e
u
v
e
n

W
a
v
e
r
s
e
b
a
a
n

2
6

3
0
5
0

O
U
D
-
H
E
V
E
R
L
E
E5

u
L
L
L
C
L
8
l
L
u

1
6

S
Þ
C
8
1
v
L
L
u
L
n

P
L
v
L
8
L
L
L

u
e

a
a
n
w
e
z
l
g
h
e
l
d

v
a
n

v
o
l
d
o
e
n
d
e

e
n

k
w
a
l
l
L
a
L
l
e
v
e

s
p
o
r
L
l
n
f
r
a
s
L
r
u
c
L
u
u
r

l
s

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k

v
o
o
r

e
e
n

g
o
e
d

f
u
n
c
L
l
o
n
e
r
e
n
d

r
e
g
l
o
n
a
a
l
s
L
e
d
e
l
l
[
k

g
e
b
l
e
d
.

8
l
n
n
e
n

h
e
L

s
L
e
d
e
l
l
[
k

g
e
b
l
e
d

L
e
u
v
e
n

l
s

e
r

e
e
n

z
e
e
r

g
r
o
L
e

b
e
h
o
e
f
L
e

a
a
n

b
l
[
k
o
m
e
n
d
e

s
p
o
r
L
l
n
f
r
a
s
L
r
u
c
L
u
u
r
.

P
e
L

s
p
o
r
L
b
e
l
e
l
d

v
a
n

d
e

s
L
a
d

L
e
u
v
e
n

b
e
s
L
a
a
L

v
o
o
r

e
e
n

z
e
e
r

g
r
o
o
L

d
e
e
l

u
l
L

h
e
L

e
x
p
l
o
l
L
e
r
e
n

v
a
n

k
w
a
l
l
L
e
l
L
s
v
o
l
l
e

s
p
o
r
L
l
n
f
r
a
s
L
r
u
c
L
u
u
r

z
o
a
l
s

z
w
e
m
b
a
d
e
n
,

s
p
o
r
L
h
a
l
l
e
n

e
n

b
u
l
L
e
n
v
e
l
d
e
n
.

C
o
k

h
e
L

d
e
e
l
g
e
b
l
e
d

l
n

P
e
v
e
r
l
e
e

z
a
l

h
l
e
r
v
o
o
r

l
n
g
e
z
e
L

w
o
r
d
e
n
.


u
e

o
p
m
a
a
k

v
a
n

e
e
n

o
n
L
e
l
g
e
n
l
n
g
s
p
l
a
n

l
s

d
a
n

o
o
k

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k

v
o
o
r
:


-

d
e

r
e
a
l
i
s
a
t
i
e

v
a
n

e
e
n

a
a
n
t
a
l

s
p
o
r
t
v
e
l
d
e
n

e
n

d
e

d
a
a
r
b
i
j

h
o
r
e
n
d
e

v
o
o
r
z
i
e
n
i
n
g
e
n

(
i
n
t
e
r
n
e

o
n
t
s
l
u
i
t
i
n
g
,

p
a
r
k
e
r
e
n
,

h
o
r
e
c
a
,

)
.N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
s

1

1
3
-
F
-
2
8
-
F
-
2

S
t
a
a
t
s
d
o
m
e
i
n

/

M
i
n
i
s
t
e
r
i
e

L
a
n
d
s
v
e
r
d
e
d
i
g
i
n
g
/

A
l
g
e
m
e
n
e

d
i
e
n
s
t

b
o
u
w
w
e
r
k
e
n

E
v
e
r
s
e
s
t
r
a
a
t

1
/
B
5

1
1
4
0

E
V
E
R
E

2

1
3
-
F
-
2
8
-
L
-
2

S
t
a
a
t
s
d
o
m
e
i
n

/

M
i
n
i
s
t
e
r
i
e

L
a
n
d
s
v
e
r
d
e
d
i
g
i
n
g
/

A
l
g
e
m
e
n
e

d
i
e
n
s
t

b
o
u
w
w
e
r
k
e
n

E
v
e
r
s
e
s
t
r
a
a
t

1
/
B
5

1
1
4
0

E
V
E
R
E

3

1
3
-
F
-
2
8
-
H
-
2

S
t
a
a
t
s
d
o
m
e
i
n

/

M
i
n
i
s
t
e
r
i
e

L
a
n
d
s
v
e
r
d
e
d
i
g
i
n
g
/

A
l
g
e
m
e
n
e

d
i
e
n
s
t

b
o
u
w
w
e
r
k
e
n

E
v
e
r
s
e
s
t
r
a
a
t

1
/
B
5

1
1
4
0

E
V
E
R
E

4

1
3
-
F
-
2
8
-
G
-
2

S
t
a
a
t
s
d
o
m
e
i
n

/

M
i
n
i
s
t
e
r
i
e

L
a
n
d
s
v
e
r
d
e
d
i
g
i
n
g
/

A
l
g
e
m
e
n
e

d
i
e
n
s
t

b
o
u
w
w
e
r
k
e
n

E
v
e
r
s
e
s
t
r
a
a
t

1
/
B
5

1
1
4
0

E
V
E
R
E6

D
L
L
L
G
L
8
I
L
D

2

W
C
N
L
N

S
I
N
1
-
I
A
N
S
8
L
k
G
S
L
S
1
L
L
N
W
L
G


1
e
n

g
e
v
o
l
g
e

v
a
n

e
e
n

a
a
n
L
a
l

e
v
o
l
u
L
l
e
s

b
l
n
n
e
n

h
e
L

o
n
d
e
r
w
l
[
s
l
a
n
d
s
c
h
a
p

e
n

d
e

s
L
u
d
e
n
L
e
n
p
o
p
u
l
a
L
l
e
,

l
s

e
r

l
n

L
e
u
v
e
n

n
o
o
d

a
a
n

3
.
3
0
0

e
x
L
r
a

s
L
u
d
e
n
L
e
n
k
a
m
e
r
s

L
e
g
e
n

2
0
1
3
.

u
e

s
L
a
d

h
e
e
f
L

m
e
L

d
e

k
u
L
e
u
v
e
n

e
e
n

b
e
l
e
l
d

o
n
L
w
l
k
k
e
l
d

o
m

d
l
L

p
a
k
k
e
L

a
a
n

s
L
u
d
e
n
L
e
n
k
a
m
e
r
s

o
p

e
e
n

v
e
r
a
n
L
w
o
o
r
d
e

e
n

k
w
a
l
l
L
a
L
l
e
v
e

w
l
[
z
e

o
p

e
l
g
e
n

g
r
o
n
d
g
e
b
l
e
d

L
e

k
u
n
n
e
n

a
a
n
b
l
e
d
e
n
.


P
e
L

g
e
b
l
e
d

S
l
n
L
-
!
a
n
s
b
e
r
s
e
s
L
e
e
n
w
e
g

l
s

e
e
n

s
L
r
a
L
e
g
l
s
c
h
e

r
e
s
e
r
v
e

b
l
n
n
e
n

d
e

s
L
a
d

d
l
e

v
o
l
l
e
d
l
g

z
a
l

w
o
r
d
e
n

l
n
g
e
z
e
L

v
o
o
r

h
e
L

r
e
a
l
l
s
e
r
e
n

v
a
n

s
L
u
d
e
n
L
e
n
k
a
m
e
r
s
,

o
m
w
l
l
l
e

v
a
n

d
e

z
e
e
r

g
o
e
d
e

l
l
g
g
l
n
g

L
u
s
s
e
n

c
a
m
p
u
s

A
r
e
n
b
e
r
g

e
n

C
a
s
L
h
u
l
s
b
e
r
g
,

d
e

z
e
e
r

g
o
e
d
e

b
e
r
e
l
k
b
a
a
r
h
e
l
d

m
e
L

h
e
L

o
p
e
n
b
a
a
r

v
e
r
v
o
e
r

e
n

d
e

g
o
e
d
e

v
e
r
b
l
n
d
l
n
g
e
n

v
o
o
r

l
a
n
g
z
a
a
m

v
e
r
k
e
e
r

n
a
a
r

h
e
L

c
e
n
L
r
u
m
,

h
e
L

s
L
a
L
l
o
n

e
n

d
e

c
a
m
p
u
s
s
e
n
.


C
m

h
e
L

g
e
b
l
e
d

a
l
s

e
e
n

r
u
l
m
L
e
l
l
[
k

s
a
m
e
n
h
a
n
g
e
n
d

g
e
h
e
e
l

L
e

k
u
n
n
e
n

o
n
L
w
l
k
k
e
l
e
n

L
o
L

e
e
n

k
w
a
l
l
L
a
L
l
e
v
e

z
o
n
e

v
o
o
r

s
L
u
d
e
n
L
e
n
h
u
l
s
v
e
s
L
l
n
g
,

l
s

e
e
n

o
n
L
e
l
g
e
n
l
n
g

n
o
o
d
z
a
k
e
l
l
[
k
.

P
e
L

v
o
l
l
e
d
l
g
e

g
e
b
l
e
d

l
s

m
o
m
e
n
L
e
e
l

n
o
g

l
n

e
l
g
e
n
d
o
m

v
a
n

v
e
r
s
c
h
l
l
l
e
n
d
e

p
r
l
v
a
L
e

e
l
g
e
n
a
a
r
s
.

u
e

s
L
a
d

z
a
l

p
r
o
b
e
r
e
n

d
e

g
r
o
n
d
e
n

l
n

d
e
r

m
l
n
n
e

L
e

v
e
r
w
e
r
v
e
n
.

C
e
z
l
e
n

d
e

a
c
u
L
e

n
o
o
d

a
a
n

b
l
[
k
o
m
e
n
d
e

s
L
u
d
e
n
L
e
n
h
u
l
s
v
e
s
L
l
n
g
,

l
s

h
e
L

w
e
n
s
e
l
l
[
k

d
a
L

h
e
L

g
e
b
l
e
d

S
l
n
L
-
!
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
L
e
e
n
w
e
g

o
p

k
o
r
L
e

L
e
r
m
l
[
n

k
a
n

o
n
L
w
l
k
k
e
l
d

w
o
r
d
e
n
.

u
a
a
r
o
m

o
o
k

d
e

n
o
o
d
z
a
a
k

L
o
L

d
e

o
p
m
a
a
k

v
a
n

e
e
n

o
n
L
e
l
g
e
n
l
n
g
s
p
l
a
n

v
o
o
r
:


-

d
e

r
e
a
l
i
s
a
t
i
e

v
a
n

d
e

s
t
u
d
e
n
t
e
n
f
l
a
t
s

e
n

d
e

d
a
a
r
b
i
j

h
o
r
e
n
d
e

v
o
o
r
z
i
e
n
i
n
g
e
n
;

-

d
e

a
a
n
l
e
g

v
a
n

a
l
l
e

i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
u
r

n
o
d
i
g

v
o
o
r


d
e

o
n
t
s
l
u
i
t
i
n
g

v
a
n

h
e
t

g
e
b
i
e
d
.N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
s

1

1
0
-
B
-
1
7
7
-
E
-
2

V
a
n
s
t
e
e
n
v
o
o
r
t

A
n
n
e


K
e
i
b
e
r
g
s
t
r
a
a
t

4
0

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

2

1
0
-

B
-
1
7
7
-
S
-
2

V
a
n
s
t
e
e
n
v
o
o
r
t

A
n
n
e


K
e
i
b
e
r
g
s
t
r
a
a
t

4
0

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

3

1
0
-
B
-
1
7
7
-
V
-
2

H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

F
e
l
i
x

M
a
r
i
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
M
o
u
s
s
e
t

F
r
a
n
c
i
n
e

J
o
s
e
p
h
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

J
e
a
n

E
l
i
s
e


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
nG
i
e
l
e
n

M
a
r
i
a

J
o
s
e
f
i
n
a


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
n
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

E
l
i
s
e

E
m
i
l
i
e
n
n
e

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t
S
t
o
c
k
m
a
n

K
a
r
e
l

J
o
z
e
f

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t


4

1
0
-
B
-
1
7
7
-
W
-
2

H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

F
e
l
i
x

M
a
r
i
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
M
o
u
s
s
e
t

F
r
a
n
c
i
n
e

J
o
s
e
p
h
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

J
e
a
n

E
l
i
s
e


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
nG
i
e
l
e
n

M
a
r
i
a

J
o
s
e
f
i
n
a


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
n


7


N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
sH
u
y
b
r
e
c
h
t
s

E
l
i
s
e

E
m
i
l
i
e
n
n
e

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t
S
t
o
c
k
m
a
n

K
a
r
e
l

J
o
z
e
f

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t


5

1
0
-
B
-
1
7
7
-
X
-
2

H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

F
e
l
i
x

M
a
r
i
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
M
o
u
s
s
e
t

F
r
a
n
c
i
n
e

J
o
s
e
p
h
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

J
e
a
n

E
l
i
s
e


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
nG
i
e
l
e
n

M
a
r
i
a

J
o
s
e
f
i
n
a


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
n
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

E
l
i
s
e

E
m
i
l
i
e
n
n
e

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t
S
t
o
c
k
m
a
n

K
a
r
e
l

J
o
z
e
f

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t


6

1
0
-
B
-
1
7
7
-
Y
-
2

G
o
d
t
s

F
e
l
i
x

L
e
o
n

B
r
o
e
k
s
t
r
a
a
t

7
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

7

1
0
-
B
-
1
7
7
-
Z
-
2

H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

F
e
l
i
x

M
a
r
i
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
M
o
u
s
s
e
t

F
r
a
n
c
i
n
e

J
o
s
e
p
h
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

J
e
a
n

E
l
i
s
e


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
nG
i
e
l
e
n

M
a
r
i
a

J
o
s
e
f
i
n
a


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
n
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

E
l
i
s
e

E
m
i
l
i
e
n
n
e

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t
S
t
o
c
k
m
a
n

K
a
r
e
l

J
o
z
e
f

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t


8

1
0
-
B
-
1
7
7
-
A
-
3

L
e
c
l
e
r
c
q

M
a
u
r
i
c
e

H
e
n
r
i


T
i
e
n
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
3
4


3
3
6
0

B
i
e
r
b
e
e
kM
i
g
n
o
n

C
h
r
i
s
t
i
a
n
e

E
m
i
l
e


T
i
e
n
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
3
4

3
3
6
0

B
i
e
r
b
e
k
H
e
u
n
i
n
c
k
x

C
h
r
i
s
t
i
a
n
e

G
a
b
y

C
e
l
e
s
t
i
j
n
e
n
l
a
a
n

7
3
/
3
2

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n
o
p
p
e
n

M
i
c
h
e
l

A
r
t
h
u
r


C
e
l
e
s
t
i
j
n
e
n
l
a
a
n

7
3
/
3
2

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nH
e
u
n
i
n
c
k
x

L
u
c

J
e
a
n

W
o
n
e
w
e
i

1
4
/
2


3
3
6
0

B
i
e
r
b
e
e
k


9

1
0
-
B
-
1
7
7
-
B
-
3

V
l
a
s
s
e
l
a
e
r

L
u
d
o
v
i
c
u
s

A
l
b
e
r
t
u
s


T
e
r
v
u
u
r
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
2
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nS
i
m
o
n
s

C
h
a
r
l
o
t
t
e

L
o
u
i
s
e


T
e
r
v
u
u
r
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
2
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
l
a
s
s
e
l
a
e
r

G
u
y

M
a
r
i
e


Z
o
u
t
l
e
e
u
w
s
t
r
a
a
t

2
4

3
3
0
0

T
i
e
n
e
n
C
a
r
e
m
e

N
i
c
o
l
e

M
a
u
r
i
c
e


Z
o
u
t
l
e
e
u
w
s
t
r
a
a
t

2
4

3
3
0
0

T
i
e
n
e
n
V
l
a
s
s
e
l
a
e
r

L
u
c

R
e
m
y

J
o
z
e
f

W
a
u
t
e
r
s
s
t
r
a
a
t

5
5

3
0
1
0

L
e
u
v
e
n

1
0

1
0
-
B
-
1
7
7
-
C
-
3

G
o
d
t
s

F
e
l
i
x

L
e
o
n

B
r
o
e
k
s
t
r
a
a
t

7
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
1

1
0
-
B
-
1
7
7
-
D
-
3

H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

F
e
l
i
x

M
a
r
i
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l


8


N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
sM
o
u
s
s
e
t

F
r
a
n
c
i
n
e

J
o
s
e
p
h
e


A
v
e
n
u
e

d
e
s

a
n
e
m
o
n
e
s

6

6
1
1
0

M
o
n
t
i
g
n
y
-
L
e
-
T
i
l
l
e
u
l
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

J
e
a
n

E
l
i
s
e


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
nG
i
e
l
e
n

M
a
r
i
a

J
o
s
e
f
i
n
a


W
i
l
l
e
m

K
l
o
o
s
l
a
a
n

4

2
0
5
0

A
n
t
w
e
r
p
e
n
H
u
y
b
r
e
c
h
t
s

E
l
i
s
e

E
m
i
l
i
e
n
n
e

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t
S
t
o
c
k
m
a
n

K
a
r
e
l

J
o
z
e
f

K
r
o
m
m
e
h
a
m
l
a
a
n

3
2

9
0
3
1

G
e
n
t


1
2

1
0
-
B
-
1
7
7
-
L
-
2

R
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

E
d
g
a
r
d

F
r
a
n
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n

D
i
j
c
k

P
a
u
l
a

M
a
r
i
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

L
a
u
r
e
n
t

F
r
a
n
c
i
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
3

1
0
-
B
-
1
5
0
-
C

R
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

E
d
g
a
r
d

F
r
a
n
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n

D
i
j
c
k

P
a
u
l
a

M
a
r
i
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

L
a
u
r
e
n
t

F
r
a
n
c
i
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
4

1
0
-
B
-
1
5
0
-
D

R
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

E
d
g
a
r
d

F
r
a
n
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n

D
i
j
c
k

P
a
u
l
a

M
a
r
i
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

L
a
u
r
e
n
t

F
r
a
n
c
i
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
5

1
0
-
B
-
1
5
1
-
K
-
2

R
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

E
d
g
a
r
d

F
r
a
n
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n

D
i
j
c
k

P
a
u
l
a

M
a
r
i
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

L
a
u
r
e
n
t

F
r
a
n
c
i
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
6

1
0
-
B
-
1
5
1
-
H
-
2

D
e
v
e
l
t
e
r
e

P
a
t
r
i
c
k

R
u
d
o
l
f


S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

7
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n
D
e
l
b
a
e
r
e

K
a
a
t
j
e

J
o
h
a
n
n
a


S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

7
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n


1
7

1
0
-
B
-
1
5
1
-
F
-
2

L
u
y
c
k
x

R
o
l
a
n
d

L
e
o
n

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

7
8

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
o
n
s
m
a
n
s

M
a
r
i
a

L
o
u
i
s
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

7
8

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
8

1
0
-
B
-
1
5
1
-
B
-
2

R
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

E
d
g
a
r
d

F
r
a
n
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nV
a
n

D
i
j
c
k

P
a
u
l
a

M
a
r
i
a

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nR
e
n
t
m
e
e
s
t
e
r
s

L
a
u
r
e
n
t

F
r
a
n
c
i
s

S
i
n
t
-
J
a
n
s
b
e
r
g
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

1
1
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

1
9

1
0
-
B
-
1
5
1
-
P

B
u
e
l
e
n
s

M
a
r
i
a

P
i
e
r
r
e

T
e
r
v
u
u
r
s
e
v
e
s
t

2
5
4
/
5
4

3
0
0
0

L
e
u
v
e
n

2
0

1
0
-
B
-
1
5
1
-
N

V
a
n
d
e
g
o
o
r

H
e
n
d
r
i
k

L
i
e
v
e
n


A
r
t
h
u
r

M
e
u
l
e
m
a
n
s
l
a
a
n

1
9

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nC
n
o
p
s

P
a
t
r
i
c
i
a

F
e
l
i
x

A
r
t
h
u
r

M
e
u
l
e
m
a
n
s
l
a
a
n

1
9

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

9


N
r
.

P
e
r
c
e
e
l
n
u
m
m
e
r

E
i
g
e
n
a
a
r

A
d
r
e
s

W
o
o
n
p
l
a
a
t
s

2
1

1
0
-
B
-
1
5
1
-
M

D
e
c
o
s
t
e
r

V
i
c
t
o
r

E
m
m
a
n
u
e
l


E
g
e
n
h
o
v
e
n
w
e
g

2
5

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nN
i
j
s

A
n
g
e
l
e

M
a
r
i
e

E
g
e
n
h
o
v
e
n
w
e
g

2
5

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nD
e
c
o
s
t
e
r

J
e
a
n
n
i
n
e

M
e
l
a
n
i
e


K
a
p
e
l
d
r
e
e
f

3
0


3
0
0
1

L
e
u
v
e
nD
e
b
o
n
t
r
i
d
d
e
r

J
o
s
s
e

G
e
o
r
g
e
s

K
a
p
e
l
d
r
e
e
f

3
0

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

2
2

1
0
-
B
-
1
5
1
-
R

D
o
m
e
i
n

v
a
n

h
e
t

o
p
e
n
b
a
a
r

c
e
n
t
r
u
m

v
o
o
r

m
a
a
t
s
c
h
a
p
p
e
l
i
j
k

w
e
l
z
i
j
n

L
e
u
v
e
n

A
n
d
r
e
a
s

V
e
s
a
l
i
u
s
s
t
r
a
a
t

4
7

3
0
0
0

L
E
U
V
E
N

2
3

1
0
-
B
1
4
8
-
A

R
o
n
s
m
a
n
s

J
e
a
n

B
a
p
t
i
s
t
e


T
e
r
v
u
u
r
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
6
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nD
e

C
l
e
r
c
q

B
e
r
t
h
i
n
e


T
e
r
v
u
u
r
s
e
s
t
e
e
n
w
e
g

2
6
6

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

2
4

1
0
-
B
-
1
4
7
-
B

D
e
c
o
s
t
e
r

J
e
a
n
t

B
a
p
t
i
s
t
e

d
e

k
i
n
d
e
r
e
n

D
u
i
n
b
e
r
g
e
n
l
a
a
n

9
2

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nD
e

K
o
n
i
n
c
k

D
u
i
n
b
e
r
g
e
n
l
a
a
n

9
2

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n

2
5

1
0
-
B
-
1
4
7
-
C

B
u
e
l
e
n
s

L
o
u
i
s

M
a
r
i
a


G
r
o
e
n
e
w
e
g

5
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
nD
e

B
a
c
k
e
r
e

C
h
r
i
s
t
i
a
n
e

M
a
r
t
i
n
e


G
r
o
e
n
e
w
e
g

5
4

3
0
0
1

L
e
u
v
e
n


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->