P. 1
Lucrare de Diploma - ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU SARCINA EXTRAUTERINĂ

Lucrare de Diploma - ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU SARCINA EXTRAUTERINĂ

|Views: 2,138|Likes:
Published by marius_alex_32
Lucrare de Diploma
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU SARCINA EXTRAUTERINĂ
(SARCINA ECTOPICĂ)
Lucrare de Diploma
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU SARCINA EXTRAUTERINĂ
(SARCINA ECTOPICĂ)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: marius_alex_32 on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $99.90 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/02/2015

$99.90

USD

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „ FUNDENI”

PROIECT DE ABSOLVIRE
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU SARCINA EXTRAUTERINĂ (SARCINA ECTOPICĂ)

COORDONATOR PROF:

ABSOLVENT

BUCURESTI 2 !2
Pagina 1 din 86

CUPRINS Motivaţia lucrării.................................................................................2 CAPITOLUL I Introducere.Istoric…………………………………………………...4 Date din literatura O.M.S……………………………………………5 CAPITOLUL II A"#$%&'# (' )'*'%+%,'# %-,#".+%- ,."'$#+. '"$.-". #+. ).&.''…….6 1.Organele genitale…………………………………………………. 2.!u"ele uterine..……………………………………………………1# $.%terul……………………………………………………………...11 CAPITOLUL III S#-/'"# .0$-#1$.-'"# (S#-/'"# ./$%2'/34………………………….18 1.De&initie…………………………………………………………...18 2.Incidenţa…………………………………………………………...18 $.'ariatii anato(ice………………………………………………....1) 4.*i+iologie………………………………………………………….2# 5.,tio-atologie………………………………………………………21 6.*i+io-atologie……………………………………………………...22 .Modi&icarile uterine 8.,volutia sarcinii ecto-ice.Sarcina tu"ara……………….................2$ ).Si(-to(atologia . Metode de diagnostic...………………………..24 1#.Sarcina tu"ara. Sarcina tu"ara neru-ta in evolutie.........................25 11.,/a(inari -araclinice.....................................................................26 12.Diagnostic di&erential......................................................................2 1$.*or(e rare de sarcina ecto-ica……………………………………2 14.!rata(entul…………………………………………………….....2) 15.Prevenirea sarcinii e/trauterine.......................................................$1 CAPITOLUL IV C#*1-'5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555562 1.0a+ul I...............................................................................................$2 2.0a+ul II..............................................................................................$) $.0a+ul III.............................................................................................4) 4.0a+ul I'..............................................................................................55

Pagina 2 din 86

motto: “Nimic nu este mai înselător dec7t un diagnostic de sarcină extrauterină” Sheldon

MO!I'12I1 3%0454II 1( ales să e&ectue+ această lucrare deoarece a( o"servat nu(ărul (are de sarcini e/trauterine la &e(ei de v6rstă &ertilă 7i a( &ost i(-resionată de dorinţa lor de a avea un co-il. 1( a8utat 7i eu9 -rin (ica (ea contri"uţie la :ngri8ire9 trata(ent 7i educaţie sanitară. Prin studierea acestor ca+uri a( a8uns la o :nţelegere 7i cunoa7tere a &iinţei u(ane 7i a (odului :n care se -ot iniţia 7i :ntreţine relaţii inter-ersonale coo-erante "a+ate -e res-ect :ntre (e("rii ec;i-ei de :ngri8ire 7i cel :ngri8it.

Pagina $ din 86

CAPITOLUL I INTRODUCERE5 ISTORIC5 DATE DIN LITERATURA O5M5S

S#-/'"# .0$-#1$.-'"3 (#1 ./$%2'/3 este o sarcină ce se de+voltă :n a&ara cavităţii uterine. Prin evoluţia ei a8unge totdeauna la co(-licaţii grave cu( ar &i ru-tura tro(-ei sau avortul tu"ar9 ce -un :n -ericol viaţa &e(eii. De aceea orice sarcină ecto-ică odată diagnosticată constituie o urgenţă c;irurgicală. Sarcina e/trauterină tre"uie :ntotdeauna considerată ca tu(oare (alignă 7i tre"uie e/tir-ată de urgenţă.Sarcina e/trauterină re-re+intă un -rocent de #9$<#95= din totalitatea sarcinilor nor(ale. 4a-ortată la nu(ărul total de sarcini9 -re+enţa ei a &ost con&ir(ată :n unele ţinuturi geogra&ice sau la unele rase9 (ai &recventă9 co(-arativ cu altele unde se :nt6lne7te (ai rar> 1. 5 na7teri :n *ranţa9de a-ro/i(ativ ) ori (ai &recventă decat :n ?a-onia. 3a 2#= din ca+uri survine du-ă o sarcină -atologică ter(inată cu avort s-ontan. @n 69 = este recidivată &iind -recedată de o altă sarcină ecto-ică.Statisticile O.M.S din diverse -uncte ale glo"ului arată că &recvenţa sarcinii ecto-ice varia+ă :n &uncţie de &actorii ecologici9 geogra&ici9 cli(atici 7i cei legaţi de antecedentele o"stetricale 7i ginecologice. 'aria"ilitatea a-ariţiilor sarcinilor uterine -oate &i e/-licată 7i -rin o (ulţi(e de &actori negativi cu( ar &i> < o"servatii 7i ca+uri inco(-let investigate < li-sa unor criterii -recise de diagnostic9 insu&icienţă cunoa7tere a (ecanis(elor etio-atogenetice ce le deter(ină. @n ciuda acestor inconvenienţe se -oate a&ir(a9 totu7i9 ca locali+area to-ogra&ică cea (ai i(-ortantă este cea din seg(entele anato(ice ale tro(-ei sau la li(ita dintre acestea9 reali+6ndu<se unele varietăţi (i/te> < a(-ulară 519 < #= < ist(ică 1#9$< 2$98= < a(-ulară A-avilionară 1692<1)94= < interstiţială #9 < 196= 1ltă variantă to-ogra&ică a sarcinii e/trauterine este cea cu locali+are ovariană.Pri(a dovadă certă a e/istenţei sarcinii ovariene este adusă in 18)) de Bat;erina 'antussen"roecC la 0ongresul de la 1(sterda(9 incidenţa ei &iind cu-rinsă :ntre #94<1= din totalul sarcinilor ecto-ice. Du-ă Dacile 7i Eagler a-are :n -ro-orţie de 1.4#### sarcini nor(ale sau 1.2###<1.$### sarcini ecto-ice. 3ocali+ările :n cavitatea a"do(inală sau cele :n canalul cervical au o incidenţă rară> < cea a"do(inală are :n (edie o &recvenţă de a-ariţie de circa #9 = din totalul sarcinilor ecto-ice9 iar cea a canalului cervical are o incidenţă &oarte scă+ută F3e/(an adună 84 de ca+uri9 S;eldon < 8#9 Gitting < 45H. @n ţara diversi autori F1"urel9 S6r"u9 Po-escu9 1ntonescu9 0oarnă 7i alţiiH relevau realitatea locali+ării cervicale :n ca+uistica -ersonală 7i ra-ortau 22 ca+uri :n total. 0on&or( statisticilor O.M.S &recvenţa varia+ă :ntre 1.6####<F S;eldonH 7i 1.5#####< FDenalieu/H9 incidenţa e/tre( de (ică F:n (edie de #94=H situ6ndu<se -rintre locali+ările
Pagina 4 din 86

ecto-ice cu cea (ai redusă &recventă. Sarcina ecto-ică este o a&ecţiune destul de des :nt6lnită iar (edicul are datoria să se g6ndească la ea9 ori de c6te ori este -us :n &aţa unor as-ecte clinice ce se deose"esc de cele ale sarcinii o"i7nuite. @n ceea ce -riveste etio-atogenia lor9 cu toate -rogresele (ultidisci-linare reali+ate :n ulti(a vre(e9 se (ai a&lă nu(eroase lacune9 niciunul din &actorii -resu-usi a &i i(-licaţi ne&iind -e de-lin anali+aţi 7i con&ir(aţi ca atare.

CAPITOLUL II
Pagina 5 din 86

Du-ă uter u(ea+ă vagina9 organul -rin care &ătul este e/-ul+at la na7tere9 dar care totodată este 7i organul co-ulaţiei.ANATOMIA ŞI FI8IOLOGIA ORGANELOR GENITALE INTERNE ALE FEMEII O-. @n uter se de+voltă oul &ecundat -6nă la na7tere. @n -erioada -reovulatorie9 ovarul care va eli(ina ovulul :7i (ăre7te volu(ul9 devenind de două sau c.#". Consistenţa ovarului la &e(eia adultă este elastică9 dar &er(ă ast&el că el este -al-a"il la e/a(enul ginecologic.ste dis-us cu a/ul (are vertical 7i i se descriu> două &eţe F(edială 7i lateralăH9 două (argini Fli"eră 7i (e+ovarianăH9 două e/tre(ităţi Ftu"ară 7i uterinăH. @n ovare se -roduc ovulele. Tubele uterine. ale &e(eii :nde-linesc &uncţiunea de re-roducere 7i sunt ur(ătoarele> Ovarele sunt cele două glande se/uale care -roduc celulele se/uale &e(inine A ovulele. 1cestea :(-reună cu ovarele alcătuiesc organele genitale interne. Forma5 Ovarul a &ost co(-arat cu o (igdală verdeI el are &or(a unui ovoid -uţin turtit.+. 3a intrarea vaginei se găsesc o serie de &or(ţiuni9 care :(-reună &or(ea+ă vulva. 3a &e(eia adultă9 are a-ro/i(ativ ur(ătoarele di(ensiuni> 4 c( lungi(e9 $ c( lăţi(e9 1 c( grosi(e.+. Ovarele :(-reună cu tu"ele 7i liga(entele largi sunt nu(ite de clinicieni ane/ele uterului. Numărul ovarelor5 @n (od nor(al sunt două. uterul şi vagina constituie căile genitale. Du-ă (eno-au+ă el se atro&ia+ă -rogresiv. Asezare. 0icatricile re+ultă din involuţia cor-ilor gal"eni.iar de trei ori (ai (are ca :nainte.l este ali-it de -eretele lateral al a/cavaţiei9 su" "i&urcaţia arterei iliace co(une. . sunt glandele se/uale ale &e(eii 7i deter(ină caracterele se/uale -ri(are. Du-ă (eno-au+ă ca-ătă o consistenţă dură9 &i"roasă. 1cestea sunt conduse :n tu"ele uterine9 unde se -roduce &ertili+area.or(onilor se/uali. Du-ă (eno-au+ă devine al"icios cenu7iu."'$#+. Pagina 6 din 86 . . . @n a&ară de acest rol9 ovarele (ai :nde-linesc un i(-ortant rol de glande endocrine9 -rin secreţia . Greutatea ovarului la &e(eia adultă este de a-ro/i(ativ 6<8g. Culoare5 Ovarul este al"icios la nou născută9 ro+ -alid la &etiţă9 la &e(eia adultă are o culoare ro7iatică ce se accentuea+ă :n ti(-ul (enstruaţiei. !u"ele sunt două conducte -rin care oul &ertili+at este condus :n uter9 organul -rinci-al al gestaţiei. Dimensiunile ovarului cresc cu v6rsta -6nă la (aturitate. *or(aţiunile vulvei se (ai nu(esc 7i organe genitale e/terne. Pot e/ista ovare su-ranu(erate9 du-ă cu( -oate li-si un ovar.. 0uloarea9 as-ectul9 consistenţa 7i di(ensiunile ovarelor se (odi&ică :n ra-ort cu v6rsta 7i -erioadele &i+iologice ale &e(eii. O9#-. De la această e-ocă ca-ătă un as-ect neregulat9 su-ra&aţa sa &iind -resărată cu nu(eroase de-resiuni9 cicatrici9 unele lineare altele neregulate. Aspectul ovarului este neted 7i regulat -6nă la -u"ertate.Ovarul se găse7te :n cavu(ul retrouterin9 adică :n co(-arti(entul cavităţii -elviene a&lat :na-oia liga(entelor largi.

ste &or(at tot din &i"re con8uctive 7i (usculare netede. @n vecinătatea (e+ovarului se găse7te o rudi(entară reţea ovariană. Marginea (e+ovariană este legată -rin (e+ovar de &oiţa -osterioară a liga(entului larg. %aporturi 1. $.iul su-ero<lateral al liga(entului larg 7i se &i/ea+ă -e e/tre(itatea tu"ară a ovarului 7i -e (e+ovariu(. 3inia de se-araţie dintre e-iteliu 7i (e+oteliu e &oarte netă Flinia lui *arreH../tre(itatea uterină sau in&erioară e (ai ascuţităI -e ea se -rinde liga(entul -ro-riu al ovarului. . @ntre aceste ele(ente se găsesc nu(eroase vase sanguine 7i li(&atice. Pe secţiune ovarul a-are constituit :n &elul ur(ător> la su-ra&aţă este aco-erit de un e-iteliu9 su" care se găse7te un :nveli7 con8uctiv. . . *aţa laterală -rive7te s-re -eretele e/cavaţiei -elviene 7i răs-unde &osei ovariene.ilul ovarului.ste &or(ată din ţesut con8unctiv la/ 7i &i"re (usculare netede -rovenite din -ara(etru.ste o &or(aţiune scurtă9 -rin care vasele 7i nervii a"ordea+ă ovarul. Ovarele sunt organele -rinci-ale ale a-aratului genital al &e(eii. . Pe aici ele(entele vasculo<nervoase a"ordea+ă ovarul A -e această (argine se găse7te deci .l e &i/at A relativ -rin -ediculul sau vasculo<nervos 7i -rin -atru liga(ente> 1. 2. 6. Su" aceste :nveli7uri se găsesc cele două +one caracteristice ale ovarului> una centrală9 (edulară 7i alta -eri&erică9 corticală. 1ceastă &aţă vine :n ra-ort cu ansele ileonului9 a-oi cu colonul sig(oidian :n st6nga9 cu cecul 7i a-endicele ver(i&or( :n drea-ta. $. Se :ntinde :ntre e/tre(itatea uterină a ovarului 7i ung.-iteliul este si(-lu9 cu"ic sau turtit 7i se o-re7te "rusc la nivelul .3iga(entul tu"oovarian leagă e/tre(itatea tu"ară a ovarului de in&undi"ilul tu"ei 7i asigură contactul dintre aceste două organe.iluluiI de aici se continuă cu (e+oteliul (e+ovarului./tre(itatea tu"ară sau su-erioară e rotun8ită 7i dă inserţie liga(entelor sus-ensor al ovarului 7i tu"oovarian. 3iga(entul -leacă din &osa iliacă9 co"oară -rin vasele iliace e/terne 7i str6(toarea e/terioară a -elvisului9 -ătrunde :n ung. .3iga(entul sus-ensor este o &or(aţiune &i"ro<(usculară9 alături de care co"oară 7i -ediculul vasculo<nervos su-erior al ovarului. *aţa (edială e aco-erită de tu"a uterină 7i (e+osal-inge.iul uterului. 5. 4. Marginea li"eră sau -osterioară vine :n ra-ort cu ansele intestinului su"ţire. 4.3iga(entul -ro-riu al ovarului nu(it 7i liga(entul utero<ovarian A este un cordon &i"ro<(uscular situat :n ari-ioara -osterioară a liga(entului larg. 2. Su"stanţa corticală are o culoare gal"enă<cenu7ie 7i conţine &oliculii ovarieni :n Pagina din 86 .ilului.Me+ovarul este o -lică a &oiţei -osterioare a liga(entului larg9 -rin care ovarul este sus-endat de acesta.i!loacele "e #i$are5 Ovarul e sus-endat de liga(entul larg. Sustanţa (edulară are o culoare ro7iatică 7i e caracteri+ată -rintr<o structură intens vasculari+ată. &tructura ovarului. Se (ai a&lă 7i &i"re nervoase9 -recu( 7i (ici gru-uri de celule nervoase si(-atice dis-use :n regiunea . . Dedesu-tul e-iteliului se găse7te o -ătură su"ţire9 al"icioasă9 re+istentă9 &or(ată din &ire con8uctive A al"ugineea ovarului9 care se continuă &ără deli(itare netă cu stro(a corticalei.

@n cavitatea &oliculară se va organi+a o nouă structură nu(ită cor-ul gal"en. 2. 1t6t &oliculul ovarian cavitar c6t 7i cor-ul gal"en au 7i o i(-ortantă &uncţie endocrină.a o&eră a-oi condiţii &avora"ile Pagina 8 din 86 .i-o&i+ari F*SK9 3K9 sau I0SK 7i 3!KH9 controlaţi -rin &actorii eli"eratori .+.icularea acestuia 7i a s-er(iilor.i"ă -roducerea 3K<ului ante.eiată. Progesteronul are ur(ătoarele acţiuni> < reglea+ă ciclul (enstrualI < -regăte7te (ucoasa uterină -entru nidarea oului 7i are rol i(-ortant :n (enţinerea sarciniiI < deter(ină (odi&icări ciclice ale e-iteliului vaginalI < cantităţile (ari de -rogesteron in. @n trei(ea sa laterală se -etrece &ecundaţia.ce &oliculul ovarian cavitar are o du"lă &uncţie> la nivelul său se des&ă7oară -rocesele ovogene+ei9 dar unele structuri ale sale ela"orea+ă 7i . *uncţia endocrină a ovarului se instalea+ă la -u"ertate 7i durea+ă -6nă la cli(acteriu..5 !u"ele sau tro(-ele uterine sunt două conducte (usculo< (e("ra"oase care se :ntind de la coarnele uterine -6nă la ovare.di&erite &a+e de evoluţie sau involuţie.strogenii sunt ela"oraţi de tunica internă a tecii &oliculilor.or(oniise/uali &e(inini sau estrogenii9 cor-ul gal"en are nu(ai &uncţie endocrină> el -roduce -rogesteronul. Ovarul (ai secretă :n (od continuu 7i cantităţi (ici de . . @n ti(. De+voltarea 7i (ăturarea &oliculilor ovarieni sunt -rocese rit(ice9 -eriodice9 care :n (od nor(al se des&ă7oară :ntr<un interval de 28 de +ile 7i constituie :n totalitatea lor ciclul ovarian. Stro(a corticalei conţine &oliculii ovarieni :n di&erite &a+e de evoluţie. De+voltarea 7i (ăturarea &oliculilor ovarieni cu-rinde o serie de trans&or(ări succesive -e care le su&eră ovogoniile Fcelulele se/ualeH 7i celulele &oliculare Fcelule steliteH9 -6nă la eli(inarea unui ovul -rin &eno(enul ovulaţiei.ili"rul . 1$. T1:. 0ea (ai (are -arte a corticalei este &or(ată dintr<un ţesut con8unctiv9 e/tre( de "ogat :n celule9 unele cu caractere e("rionare 7i care are se(ni&icaţia de stro(ă. 1.i-otala(ici. Kor(onii secretaţi de ovar sunt estrogenii 7i -rogesteronul.i-o&i+ar9 :(-iedic6nd ovulaţia. %r(ea+ă o lungă ga(ă de &or(e evolutive> &oliculii -ri(ari9 ase(ănatori :nsă ceva (ai tari dec6t cei -ri(ordialiI &oliculii secundari -lini 7i care devin a-oi cavitari 7i &oliculii terţiari (aturi de Jraa&.or(onilor gonadotro-i ante.-'". !u"ele au un rol i(-ortant :n ca-tarea ovulului9 a-oi :n ve.or(onal. *or(a iniţială o constituie &oliculii -ri(ordiali9 care au as-ectul unor cor-usculi s&eroidali -lini. Du-ă ovulaţie9 evoluţia &olocului ovarian este :nc. 4a-ortate la un ciclu (enstrual9 succesiunea este ur(ătoarea> de+voltarea 7i (ăturarea &olicului ovarian se -etrece :ntre +ilele 1<a 7i a 1$<aI ovulaţia se -roduce :n +iua a 14<aI constituirea 7i evoluţia cor-ului gal"en au loc :ntre +ilele 15<25I iar :ntre +ilele 26< 28 se -roduce degenerarea cor-ului gal"en9 care va &i :nlocuit cu un ţesut cicatricial A cor-ul al"icans.or(oni androgeni9 necesari -entru ec. 1ceastă &uncţie se des&ă7oară su" de-endenţa .Progesteronul este secretat de cor-ul gal"en.

Măsoară $<4 c( lungi(e 7i are $<4 (( dia(etru. aH!unica seroasă A -rovine din liga(entul larg. Situaţie.idul tu"ar care serve7te la nutriţia +igotului 7i a "lastocistului.ascularizaţia şi inervaţia ovarului şi a tubei uterine Artere. . 1rtera -ri(ară a ovarului este artera ovariană9 iar a tu"ei artera uterină. Măsoară <) c( 7i re-re+intă a-roa-e două trei(i din lungi(ea totală a tu"ei. Forma ' porţiunile tubei5 !u"a are o lungi(e de 1#<12 c(I ea -re+intă 4 seg(ente> 1. . +)*orţiunea ansi#ormă e &or(ată de către a(-ula tu"ulară 7i :ncon8oară ovarul :n &elul ur(ător> -orne7te de la e/tre(itatea lui in&erioară9 urcă -e (arginea (e+ovarică9 :i ocole7te e/tre(itatea su-erioară 7i descinde -e (arginea lui li"eră. 1H1rtera ovariană ia na7tere din aorta a"do(inală9 co"oară :n "a+in :n liga(entul sus-ensor al ovarului 7i -ătrunde :n liga(entul larg.le sunt situate :n (arginea su-erioară a liga(entelor largi :n (e+osal-inge.et de 1#<15 ciucuri sau &i("rii care (ăsoară :n (edie 1#<15 ((.a este &or(ată de către ist(ul tu"ei 7i e situată :n (arginea su-erioară a liga(entului larg. "H!unica (usculară este &or(ată dintr<un siste( s-iralat de &i"re (usculare netede. !u"a e (ai &i/ă :n -orţiunea (edială dec6t :n -orţiunea laterală. Ori&iciile tu"are sunt două> ostiul a"do(inal se găse7te :n centrul in&undu"iluluiI ostiul uterin are 1 (( dia(etru 7i se desc. O teacă de ţesut con8unctiv o se-ară de -eretele uterin.Porţiunea a(-ulară sau a(-ula tu"ei e seg(entul cel (ai lung al ei. Mi8loace de &i/are5 !u"ele uterine sunt :n continuare cu uterul. @nvele7te su-ra&aţa e/terioară a tu"ei inclusiv a in&undi"ilului. Peretele tu"ei este &or(at din trei tunici> seroasă9 (usculară 7i (ucoasă. @n ra-ort cu traiectul -e care<l ur(ea+ă i se descriu tu"ei două seg(ente> ()*orţiunea transversală se :ntinde de la uter -6nă la e/tre(itatea in&erioară a ovarului. 4. Situaţia lor de-inde deci de cea a uterului 7i a liga(entelor largi.Porţiunea uterină stră"ate -eretele uterului.idul a"sor"it din cavitatea -eritoneală9 &or(ea+ă secreţia sau lic. 1cest e-iteliu e constituit din celule ciliate 7i celule secretorii. . $.-entru e&ectuarea -ri(elor divi+iuni ale +igotului 7i (igrarea acestuia s-re cavitatea uterină.iul su-erior al cavităţii uterine.ide :n ung.ste scurtă F1 c(H 7i :ngustă F1 ((H. 2. Pe secţiune transversală se deose"esc trei -ături (usculare> e/terioară9 longitudinalăI (i8locie9 circularăI interioară9 longitudinală. . Su" -eritoneu se găse7te -ătura su"seroasă9 un strat su"ţire de ţesut con8unctiv la/ :n care călătoresc -rinci-alele ra(i&icaţii vasculare 7i nervoase.In&undi"ilul co(-us dintr<un -ac. 0on&or(aţie interioară5 3a interior9 tu"a e stră"ătută de un canal :ngust de 1<2 (( :n -orţiunea uterinăI el se lărge7te -6nă la 5 (( la nivelul a(-ulei. cH!unica (ucoasă este &or(ată din la(ina -ro-rie FcorionH 7i dintr<un e-iteliu unistrati&icat cilindric. &tructura. 1ici se :(-arte :n doua ra(uri> tu"ară Pagina ) din 86 .Ist(ul -ătrunde :n cornul uterului9 :ntre liga(entul rotund 7i liga(entul -ro-riu al ovarului. @n realitate cele trei -ături se continuă :ntre ele reali+6nd un siste( unitar. 0elulele secretorii ela"orea+ă un -rodus de as-ect (ucos9 care :(-reună cu lic.

i de con turtit :n sens antero<-osterior9 av6nd "a+a orientată :n sus 7i v6r&ul trunc. *aţa intestinală sau &aţa -osterioară este (ult (ai "o("ată dec6t cea ve+icalăI -e ea se găse7te uneori o creastă verticală.@n (edulara ovarului s<au descris celule nervoase care ar alcătui un ganglion di&u+ si(-atic.i unic9 vena ovariană care se varsă :n st6nga :n vena renală9 iar :n drea-ta direct :n vena cavă in&erioară.insrţia vaginei -e colul uterin9 :l :(-arte -e acesta :n două -ărţi> -orţiunea su-ravaginală este a-roa-e cilindricăI -orţiunea vaginală are &or(ă tronconică. 3a nivelul ovarului &iri7oarele ter(inale sunt> vaso(otorii9 -entru vasele sanguineI (otorii9 -entru &asciculele (usculareI sen+itive9 -entru &oliculi. 3a nivelul ung.e. "H0or-ul uterului are un as-ect conoid9 turtit antero<-osterior9 căruia :i descrie(> două &eţeI două (arginiI &undulI 7i două ung.Eervii tu"ei -rovin din -le/ul ovarian 7i di -le/ul uterinI ei ur(ea+ă traiectul vaselor. U$. 3a (ulti-are colul devine tot (ai volu(inos9 cilindric9 iar su-ra&aţa e neregulată. Marginile9 drea-ta 7i st6nge sunt u7or concave la nu-ilare 7i conve/e la (ulti-are. cH0olul uterin are &or(ă cilindrică9 u7or "o("at la (i8loc. aHIst(ul uterului este re-re+entat -rintr<un 7anţ se(icircular9 vi+i"il nu(ai -e &aţa anterioară 7i -e &eţele laterale. Du-ă ce -ri(esc o serie de vene -rovenite de la uter9 venele ovarului -ri(esc reţeaua venoasă su"tu"ară9 a-oi urcă alături de artera ovariană s-re a"do(en. @n -artea sa (i8locie9 uterul -re+intă o :ngustare a-roa-e circulară nu(ită ist(9 care<l :(-arte :n două -orţiuni> una su-erioară9 (ai volu(inoasă9 nu(ită cor-9 7i alta in&erioară nu(ită col. Ostiul uterin nu(it ori&iciul e/tern al colului are &or(e di&erite la vagine9 nuli-are sau (ulti-are. %ng.ilul organului. @n &osa iliacă se unesc :ntr<un trunc. 3a virgine 7i la nuli-are colul uterin este (ai su"ţire9 are su-ra&aţa netedă 7i rgulată9 iar la -al-are -re+intă o consistenţă &er(ă dar elastică. De la nivelul tu"ei9 li(&aticele co"oară :n (e+osa-inge 7i a-oi9 la (arginea anterioară a ovarului9 se :nt6lnesc cu vasele li(&atice ale acestuia 7i cu cele ale cor-ului uterin. 2H1rtera uterină este o ra(ură a arterei iliace interne. Nervii sunt de natură organo<vegetativă9 -entru ovar9 -rovin :n cea (ai (are -arte din -le/ul ovarian 7i :n cea (ai (ică (ăsură din -le/ul uterin. 4a(urile o(oni(e se anasto(o+ea+ă :n -lin canal 7i &or(ea+ă două arcade> arcada -araovariană situată :n (e+ovar 7i arcada su"tu"ară :n (e+osal-inge. .iului uterului se divide 7i ea :n doua ra(uri ter(inale> tu"ară 7i ovariană.-1+5 %terul este un organ (usculos9 cavitar9 :n care se de+voltă oulI la s&6r7itul sarcinii el e/-ul+ea+ă &ătul 7i ane/ele lui. 'enele ovarului -lecate din reţele ca-ilare9 &or(ea+ă o reţea :n -orţiunea (edulară> de aici -rin vene &le/uoase cu as-ect varicos9 a8ung :n .iuri tu"are.ste un organ (edian ne-erec.iurile sau coarnele uterine se continuă cu tu"ele. 'enele tu"ei (erg -aralel cu arterele &or(6nd o reţea su"tu"ară. . 3a virgine are un as-ect rotun8it9 -uncti&or( de &or(a unei de-resiuni Pagina 1# din 86 . *aţa ve+icală sau &aţa anterioară este -lană sau u7or "o("ată. Medial această reţea co(unică cu venele uterului9 iar lateral se une7te cu venele ovarului.iat :n 8os.7i ovariană. *undul este rectiliniu la &etiţe 7i la adolescenteI conve/ "o("at :n sus la &e(eia adultă. %terul are &or(a unui trunc.enele ur(ea+ă :n general dis-o+iţia arterelor. . Forma./tre(itatea su-erioară a vaginei se inseră -e col.

ili"ru dina(ic al uterului este asigurat -rintr<o serie de (i8loace> (i8loace de sus-ensie A :l sus-endă -e -ereţii e/cavaţiei -elviene A 7i (i8loace de susţinere A :l s-ri8inesc de 8os :n sus.ste cur"9 cu concavitatea orientată anterior. Jreutatea uterului este :n (edie de 5#< # gr9 &iind (ai u7or la nuli-are F5#<6# grH dec6t la (ulti-are F6#< # grH. Mi8loacele de sus-ensie sunt> -eritoneul cu liga(entele largi 7i liga(entele rotunde.le &or(ea+ă un ung. %terul are o (o"ilitate destul de (are9 el revine (ereu la situaţia lui o"i7nuită9 nor(ală9 de6ndată ce &actorii care au intervenit :n de-lasarea lui 7i<au :ncetat acţiunea. 4a-ortul dintre colul uterin 7i vagina. . @n c+urile nor(ale ung. 4a-ortul dintre cor-ul 7i colul uterului. Peritoneul aco-eră cea (ai (are -arte a uterului. 0or-ul se -oate (i7ca :n ra-ort cu colul la nivelul ist(ului9 ca :ntr<o articulaţie.iul este desc. %terul e un organ (o"il. 'ariaţiile -atologice sunt acelea :n care (odi&icările direcţiei sau -o+iţiei uterului sunt de&initive. 3a (ulti-are aceste di(ensiuni cresc cu a-ro/i(ativ 1 c(> lungi(ea de c(I lăţi(ea de 5 c(I grosi(ea de $ c(.iul de &le/iune.transversale9 lată de 4<6 ((. .i cu v6r&ul la nivelul ist(ului nu(it ung. 4a-ortul dintre uter 7i e/cavaţia -elviană. Dimensiunile uterului la &e(eia adultă9 nuli-ară sunt ur(ătoarele> lungi(ea de 6 c(I lăţi(ea la nivelul &undului9 de 4 c(I grosi(ea de 2 c(.iul de versiune 7i (ăsoară a-ro/i(ativ )#o<11#o A anteversiune.e9 unic 7i (edian. 1cest ec. Plecat de -e &aţa -osterioară a ve+icii9 se re&lectă la nivelul ist(ului9 -e &aţa interioară a cor-ului uterin9 &or(6nd e/cavaţia ve+icouterină. 3a (ulti-are ostiul uterin a-are ca o des-icătură transversală lată de 1#<15 ((9 care :(-arte colul :n doua "u+e9 una anterioară 7i alta -osterioară9 unite -rin două co(isuri laterale. 0or-ul uterin este aco-erit de -eritoneu9 care de -e (arginile lui laterale se continuă cu liga(ente largi. 3iga(entului larg i se descriu două -orţiuni> o -orţiune su-erioară9 su"ţire 7i o Pagina 11 din 86 . Consistenţa uterului este &er(ă9 dar elastică9 u7or de -erce-ut la e/a(enul ginecologic. 1/ele lor longitudinale &or(ea+ă :ntre ele ung.@n (od o"i7nuit uterul este un organ ne-erec.is :nainte s-re si(&i+a -u"iană 7i (ăsoară a-ro/i(ativ 14#o<1 #oI se s-une că uterul se a&lă :n ante&le/iune. 3a acest nivel se re&lectă din nou 7i trece -e &aţa anterioară a a(-ulei rectale9 &or(6nd o ad6ncă de-resiune9 nu(ită e/cavaţia rectouterină sau &undul de sac Douglas9 -unctul cel (ai decliv al cavităţii -eritoneale. @n continuare9 :nvele7te &undul uterului9 &aţa intestinală a cor-ului9 &aţa -osterioară a -orţiunii su-ravaginale a colului 7i co"oară -e -eretele -osterior al vaginei. %terul se găse7te situat :n centrul cavităţii -elviene> :na-oia ve+icii urinare9 :naintea rectului9 deasu-ra vagineiI &undul său se a&lă su" -lanul str6(torii su-erioare a -elvisului9 -e care nu o de-ă7e7te dec6t :n sarcină sau :n unele -rocese tu(orale. -igamentele largi sunt două cute -eritoneale de &or(ă -atrulateră9 :ntinse :ntre (arginile uterului 7i -ereţii laterali ai e/cavaţiei -elviene. 'ariaţii &i+iologice.

@n interiorul uterului se găse7te o cavitate turtită :n sens antero<-osterior9 care ocu-ă Pagina 12 din 86 . Marginea su-erioară9 :n care se găse7te tu"a uterină9 este li"eră. Marginea laterală are două -orţiuni> o -orţiune su-erioară li"eră 7i -orţiunea in&erioară care răs-unde (e+o(etrului9 ulti(a se inseră -e -eretele lateral al e/cavaţiei -elviene. %aporturile uterului *aţa ve+icală FanterioarăH9 acoă-erită de -eritoneu vine :n ra-ort cu &aţa -osterioară a ve+icii urinare. Marginea (edială răs-unde inserţiei liga(entului larg -e (arginea cor-ului uterin. -igamentul rotun" este un cordon con8unctivo<(uscular -erec. .irurgi -entru redresarea uterului din unele -o+iţii vicioase.e9 care -leacă de la ung.iul tu"ar al uterului9 stră"ate liga(entul larg9 :ncruci7ea+ă vasele iliace e/terne 7i -ătrunde :n canalul ing. Marginile laterale au ra-orturi e/tre( de i(-ortante cu ureterul 7i artera uterină. 3iga(entele rotunde sunt &olosite &oarte adesea de c. 3iga(entul larg -re+intă o &or(ă -atrulateră9 cu două &eţe 7i -atru (argini. *aţa intestinală este aco-erită de -eritoneu 7i vine :n ra-ort cu &aţa anterioară a a(-ulei rectale. 3ungi(ea lui este de a-ro/i(ativ 12<15 c(9 iar grosi(ea de 4< ((. *erineul constituie cel (ai i(-ortant 7i (ai valoros (i8loc de susţinere al uterului9 cu toate că nici (u7c. 1re ur(ătoarele ra-orturi> *aţa anterioară cu ve+icaI *aţa -osterioară este aco-erită de -eritoneul e/cavaţiei rectouterine9 -rin inter(ediul căruia vine :n ra-ort cu a(-ula rectală.-orţiune in&erioară9 (ai groasă. !rans(iterea &orţelor de -resiune de la uter asu-ra -erineului se &ace -rin inter(ediul vaginei. *aţa anterioară vine :n ra-ort cu ve+ica 7i ansele intestinale. Marginile laterale A drea-ta 7i st6nga A dau inserţie liga(entelor largi 7i vin :n ra-ort cu vasele uterine. Mi8loace de susţinere ale uterului sunt re-re+entate -rin aderenţele la organele :nvecinate Fve+ică9 rect9 oase -u"iene9 sacruH -rin la(ele sacrorectogenito-u"iene 7i cone/iunile cu -erineul. *undul uterului9 aco-erit de -eritoneu9 vine :n ra-ort cu ansele intestinului su"ţire 7i cu colonul sig(oidian. %aporturile colului5 Inserţia vaginei -e col :l :(-arte -e acesta :ntr<o -orţiune su-ravaginală 7i una intravaginală.a -artici-ă la &or(area -eretelui anterior al cavu(ului retrouterin. Marginea in&erioară sau "a+a liga(entului larg este groasă 7i re-au+ea+ă -e -lan7eul -elvian.inal9 iese din el -rin ori&iciul su"cutat 7i se ter(ină :n ţesutul grasos al (untelui -u"elui 7i al la"iilor (ari. Porţiunea su-ravaginală se găse7te cu-rinsă :n ţesutul con8unctiv -elvisu"-eritoneal. *aţa -osterioară este (ai :ntinsă dec6t cea anterioară. Prin inserţia acesteia -e col se &or(ea+ă "olta circulară9 &orni/ul vaginei sau do(ul vaginal.ii9 nici &a7ciile lui nu vin :n contact direct cu uterul. Porţiunea intravaginală -roe(ina :n interiorul vaginei.

-iteliul si(-lu9 cu"o<-ris(atic9 -resărat cu celule ciliate9 este in+estrat cu nu(eroase glande uterine de ti. 2H!unica (ucoasă sau endo(etrul9 aderă str6ns la (io(etru9 &ără inter-unerea unei su"(ucoase. Dintre cele trei (argini9 una e su-erioară 7i două laterale. 0ele trei ung.-iteliul este si(-lu9 &or(at din celule ra(i&icate9 cu nu(eroase celule (uci-are. Jlandele colului secretă un (ucus gros9 u7or alcalin9 care ocu-ă canalul cervical 7i Pagina 1$ din 86 . Mio(etrul e &or(at din trei straturi>Stratul e/tern conţine &i"re longitudinale 7i circulare. .iderii tu"elor.iuri de &i"re (usculare netede se-arate9 dar :n acela7i ti(. Mucoasa ist(ului are acelea7i caractere . Din stratul -ro&und sau "a+al9 in care se găsesc &undurule glandelor uterine9 se &ace regenerarea endo(etrului.le re-re+intă si(-le invaginaţii ale e-iteliului endo(etrial de aco-erire 7i &or(are din acela7i ti.itectura (io(etrului arată o dis-o+iţie &oarte co(-le/ă.or(onal. 1H0avitatea uterină -e secţiune &rontală -rin uter are &or(a triung. . 0analul cervical e li(itat de doi -ereţi A unul anterior 7i altul -osterior. @nvelitoarea -eritoneală este du"lată -e &aţa ei rotundă de o -ătură su"ţire de ţesut con8unctiv A stratul su"seros.de celule cu acesta. Ori&iciile su-erioare &oarte :nguste cores-und desc. Ori&iciul interior conduce :n canalul cervical. Mucoasa canalului cervical este sla" de-endentă . Cavitatea uterului este divi+ată -rintr<o strangulare situată la nivelul ist(ului :n două co(-arti(ente> cavitatea cor-ului 7i canalul cervical.Mucoasa cavităţii uterine este netedă9 are o culoare ro+<ro7iatică9 e &oarte aderentă la (io(etru 7i &ria"ilă. Stratul (i8lociu este constituit din &i"re anasto(o+ate 7i se nu(e7te stratul -le/i&or(.Stratul intern este constituit din &i"re longitudinale 7i circulare. Su" in&luenţa . Mucoasa canalului cervical este :ncreţita 7i re+istentă./tre(ităţile sunt re-re+entate -rin cele două ori&icii ale acestui canal> ori&iciul intern conduce :n cavitatea uterinăI ori&iciul e/tern se desc. &tructura uterului. 0avitatea uterină este cu-rinsă :ntre doi -ereţi A anterior 7i -osterior A -lani9 nete+i9 a-licaţi unul -e celălalt.tu"ular si(-lu. @n li-sa nidaţiei9 stratul su-er&icial sau &uncţional al endo(etrului :(-reună cu o cantitate de s6ngelui9 se eli(ină su" &or(a (enstruaţiei.or(onilor ovarieni A &oliculina9 -rogesteron A (ucoasa uterină se -regăte7te lunar :n vederea nidării +igotului. .iuri sunt (arcate -rin trei ori&icii.ide :n vagină.istologice cu cea a cor-ului. 2H0analul cervical sau canalul colului are as-ect &u+i&or(. *i"rele circulare &or(ea+ă s&incterul ist(ului. . !oate trei (arginile sunt conve/e s-re interiorul cavităţii lanuli-are 7i conve/e s-re e/terior la (ulti-are.1r.ste &or(at din (ănunc. 0ele două relie&uri &or(ate de -licile -al(ate nu se su-ra-un ci se 8u/ta-un. Du-ă aceasta :nce-e un nou ciclu. 1H!unica seroasă sau -eri(etrul9 este &or(ată de &oiţa -eritoneală care :("racă uterul. Peretele uterului este &or(at din trei tunici> seroasă9 (usculară 7i (ucoasă.iulară9 cu "a+a s-re &undul organului 7i v6r&ul s-re canalul cervical. *iecare -erete -re+intă un ra&eu (edian.at6t cor-ul c6t 7i colul uterin. *iecare -erete -re+intă o -lică (ediană -e care se i(-lantea+ă de<o -arte 7i de alta o serie de -lice o"lice. .solidari+ate :ntre ele -rin ţesut con8unctivI conţine 7i nu(eroase vase sanguine.

Irigaţia arterială a uterului este asigurată :n -ri(ul r6nd de către artera uterinăI :n (ică (ăsură -artici-ă 7i artera ovariană 7i artera liga(entului rotund. 0ăile a&erente sau (otoare. . Nona de de(arcaţie intre cele două ti-uri de e-iteliu are o lărgi(e de 1<1# (( 7i e nu(ită 8oncţiunea cervico<vaginală.a na7te din artera iliacă internă9 de o"icei -rintr<un trunc. 1ici iau na7tere c6teva vase li(&atice care se unesc cu cele ale ovarului 7i ale ti"ei. 3i(&aticele cor-ului se adună a-roa-e toate :ns-re ung.nervaţia uterului este de natură organo<vegetativă9 si(-atică 7i -arasi(-atică.i co(un cu o("ilicala9 la nivelul &osei ovariene. . Din -le/urile uterine s6ngele este condus -e două căi> :n 8os s-re venele uterine care se varsă :n iliaca internăI :n sus -rin venele tu"ei 7i ale ovarului :n vena ovariană9 care se desc. .-avi(entos9 strati&icată9 nec. Mucoasa -oţiunii vaginale A este de ti.iurile uterului. 3i(&aticele colului sunt anasto(o+ate cu cele ale -orţiunii su-erioare a vaginei. 0elulele straturilor su-er&iciale sunt "ogate :n glicogen. Pagina 14 din 86 .eratini+ată e/colului.ide :n drea-ta :n cava in&erioară9 iar :n st6nga :n renală.ascularizaţia şi inervaţia uterului Arterele. Din -le/urile uterine -leacă 7i venele liga(entului rotund9 care se varsă :n vena e-igastrică in&erioară.enele -leacă din toate tunicile uterului 7i se adună (ai :nt6i :n ni7te canale s-eciale9 situate :n stratul -le/i&or( al (io(etrului. Originea &i"relor si(-atice se găse7te :n cornul lateral al (ăduvei toracale9 :ntre seg(entele 'I<OII.nici -elvieni 7i -rin nervii sacraţi a8unge :n seg(entele II<I' sacrate. 3a nivelul ostiului uterin9 (ucoasa glandulară endocervicală este net9 "rusc se-arată de (ucoasa -avi(entoasă nec.l -rote8ea+ă cavitatea uterină :(-otriva in&ecţiilor ascendente din vagină 7i &acilitea+a ascensiunea s-er(ato+oi+ilor s-re această cavitate. .eratini+ată. 1rtera uterină e groasă. . -im#aticele -rovin din trei reţele> (ucoasă9 (usculară 7i seroasă.-roe(ina -rin ori&iciul uterin su" &or(a unui Ldo. 0ăile a&erente sau sen+itive ale uterului &or(ea+ă două căi> 1H0alea -rinci-ală cu-rinde &i"re sen+itive care -ornesc la nivelul cor-ului uterinI 2H0alea accesorie &olose7te nervii s-la.(ucosM sau glera cervicală.

Pagina 15 din 86 .

Pagina 16 din 86 .

28 F?a(aica9 1) H. Ke(oragia din sarcina eto-ică ră(6ne :nsă cea (ai i(-ortantă cau+ă de deces (atern :n -ri(ul tri(estru de sarcină F6. Sarcina conco(itentă intra 7i e/tra uterină.ă -6nă la (eno-au+ă9 cu &recvenţă (a/i(ă :n do(eniul al treilea de viaţă F4#=9 Dur&eeI 61925"= :ntre 26<$59 Maria Mi.nci"enţa este varia"ilă :n general9 #95<1= din totalul na7terilor9 o"serv6ndu<se o cre7tere :n ulti(ii 2# ani.8# FDronstein9 1) 9 *ranţaH9 1. < cervicală.24 A 1$$ FMat. Pu"licaţii recente se(nalea+ă incidenţa sarcinii e/trauterine ra-ortată la nu(ărul na7terilor 1. Statistic se constată o &recvenţă (ai (are a sarcinii ecto-ice la rasa neagră. Dur&ee F1) H :(-arte locali+ările ecto-ice :n (ai (ulte categorii> < tu"ară> ist(ică9 a(-ulară9 -avilionară9 interstiţială 7i "ilaterală.CAPITOLUL III SARCINA EXTRAUTERINĂ (SARCINA ECTOPICĂ) Definiţie: Sarcina ecto-ică FS.0lasic se descriu locali+ările e/trauterine> a"do(inală9 ovariană9 tu"ară9 intra(urală 7i cervicală.H se de&ine7te ca i(-lantarea 7i de+voltarea unui "lastocist :n a&ara cavitătii uterine. 3ocali+area tu"ară -oate &i -avilionară9 a(-ulară Fcea (ai &recventăH 7i interstiţială. Mai (ult dec6t at6t9 locali+area &recventă :n tro(-ă9 su-ra-une de (ulte ori noţiunea de sarcină tu"ară celei e/trauterine. < uterină> cornuală :n cornul uterului (al&or(at9 < angulară> nidaţia oului la 8oncţiunea dintre cavitatea uterină 7i traectul interstiţial al tro(-ei9:n diverticului uterin9:n saculaţie uterină9:n cornul rudi(entar9intra(urală.ste asociată cu incidenţa :n crestere a "olii in&la(atorii -elvine9 endo(etrio+ei ca 7i a sarcinilor o"ţinute du-ă te. 0onduita actuală are la "a+a diagnosticul 7i trata(entul -recoce al sarcina ecto-ică.ăilescu 7i cola". Pagina 1 din 86 . !eoretic nidaţia ecto-ică -oate să ai"ă loc de la (enar.eteroto-ică sau eccPesia ca-ătă acela7i :nţeles. .isterecto(ie su"totală sau totală F&oarte rarăH> tu"ară9 in s-aţiul ve+ico<vaginal 7i -e colul restant. < intraliga(entară. . Sarcină e/trauterină du-ă .H9 a-ăr6nd cu -recădere la &e(eile in&ertile9 cu condiţii econo(ico<sociale -recare9 cu sarcina e/trauterină :n antecedente9 -rocese in&la(atorii ane/iale9 -lastiitu"are sau -urtătoare de sterilet.ariaţii anatomice. @n li("a8ul curent :nsă9 sarcina e/trauterină9 ecto-ică9 . < a"do(inală> < -ri(ară9 < secundară9 < a"do(ino<ovariană9 < tu"o<ovariană. Steaua 7i Poli+u9 1) #H9 1.84 F0rarC 7i ?ones9 1) 59 S%1H9 1.5= din totalul deceselor (aterneH. < ovariană> < intra&oliculară9 < e/tra&oluculară. . Prevalenţa sarcinii ecto-ice varia+ă :ntre 6 si 16= din nu(ărul total de sarcini.nici de re-roducere asistată.

ili"rul endocrin 7i neuro-si. Pagina 18 din 86 . 0a ur(are a activitaţii Cinetice a tro(-ei9 oul &or(at (igrea+ă s-re cavitatea uterină unde a8unge :n 5<6 +ile.i(icaH a &ecundaţiei sau -rocesului de de+voltare a oului -oate crea -re(isele unei nidaţii ecto-ice. S6r"uH> < oul să &ie de di(ensiuni nor(ale9 < lu(enul tro(-ei să &ie li"er9 < (ucoasa lu("ară să &ie sănătoasă 7i ec.:n care trece de la stadiul de 8 "lasto(ere la cel de "lastocist9 are loc nidaţia ca ur(are a acţiunii &agocitare 7i -roteolitice a tro&o"lastului FDronsteinH.i-ată cu cili vi"ratili9 < Cinetica tu"ară să &ie nor(ală9 < ec.Fiziologie. @n condiţii nor(ale ovului o(olateral este &ecundat :n trei(ea e/ternă a tro(-ei9 sarcina &iind iniţial e/trauterină. Modi&icarea &i+iologiei tu"are F(ecanica9 dina(ica9 "ioc.ic de care de-inde Cinetica tu"ară să &ie :n li(ite &i+iologice. /tiopatologie. Pentru ca (igraţia oului să se des&ă7oare nor(al9 tre"uie :nde-linite c6teva condiţii &i+iologice FP. Du-ă o -erioadă de 2<$ +ile de -au+ă9 ti(.

< varsta (a(ei < ta"agis(ul este un &actor de risc -entru sarcina ecto-ica.i-o-la+ie sau ori&icii accesorii. 1-ro/i(ativ 5#= din sarcinile ecto-ice au această etiologie. In&ecţiile cu c. < o-rirea Fsau re8etulH :n tro(-ă a oului :ncă li"er :n cavitatea uterină de către re&lu/ul tu"ar al s6ngelui (enstrual. Dolile cu trans(itere se/uală> sal-ingita cre7te de 5 ori riscul unei sarcini ecto-ice -rin su-ri(area cililor care &acilitea+ă :n (od nor(al de-lasarea ovulului :n tro(-a uterină. Fiziopatologia Eidarea oului se -oate &ace :n di&erite -orţiuni ale tro(-ei> -avilionară9 a(-ulară F #=H9 ist(ică 7i interstiţială9 -e sau :ntre -lanurile (ucoasei. Mai tre"uie a(intite> c. Du-a un antecedent9 riscul de sarcina ecto-ica ulterioara este de 1#=. < utili+area unui dis-o+itiv intrauterin FDI% sau steriletH. < (edica(entele ce sti(ulea+a ovulatia < antecedentele de sarcina e/trauterina. Dacă rolul ovulaţiei :nt6r+ie 7i al -ertur"ărilor estro A -rogestative -ot &i acce-tate9 conce-tul re&luării oului din uter :n tro(-ă -are neverosi(il :n conte/tul datelor actuale de &i+iologie FD. Se -are ca 1 sarcina e/trauterina din 5 este in relatie directa cu consu(ul de tutun. < anomalii ovulare Fou (areH i-ote+a :ncă necon&ir(ată FDronsteinH ar e/-lica totu7i sarcina tu"ară unilaterală (ulti-lă. < -este 5#= din &e(eile cu sarcina e/trauterina FS. < 0nt1rzierea ni"ării oului "atorită unei cauze locale F6# A 8#=H constituie -atogenia cea (ai &recventă a sarcinii ecto-ice.la(Pdia 7i cele cu gonococ au devenit (ult (ai &recvente. I&&P descrie ca (ecanis( etio<-atogenic al nidării eto-ice Ftu"areH asocierea a trei &actori> < ovulaţie sau conce-ţie tardivă F-re(enstrualăH. Oul Pagina 1) din 86 . 2 en"ometioza tubară sau en"osalpingioza F1#<2#=H 2 tuberculoza tubară A :n ca+urile sta"ili+ate9 tratate9 &recvenţa sarcinii ecto-ice este de 8#= co-(-arativ cu sarcina nor(ală 2 mal#ormaţiile tubare A steno+e9 diverticuli tu"ari9 .iureta8e re-etate F(ulti-lică de 1# ori riscul sarcinii ecto-iceH9 steriletul Fcre7te &recvenţa sarcinii ecto-iceH9 -rocesele aderenţiale -eritu"are. 1lessandrescuH. < a-ariţia (enstruaţiei nor(ale.ste cunoscută acţiunea -rogesterolului de accelerare a (igrării oului 7i cea de &r6nare a estrogenilor. < &ecundarea in vitro A creste riscul de sarcina ecto-ica. 2 plastiile tubare A trautis(ul o-erator asociat le+iunilor iniţiale 2 spasmul tubar F1s.er(an9 1)6#H 2 tumorile uterine F(io(ulH A -rin co(-resiunea e/ercitată -e traiectul interstiţial 2 in#luenţa #actorilor 3ormonali. . Du-a doua antecedente9 riscul a8unge la -este 5#=.%H au antecedente de in&la(atii sau in&ectii ale uterului9 tro(-elor uterine sau ovarelor F"oala in&la(atorie -elvinaH.*ecundaţia :n a&ara tro(-ei9 -recu( 7i orice &actor care :(-iedică -rocesul de (igrare o"ligă oul să nide+e acolo unde se găse7te. 2 salpingita cronică> datorită distrugerii -arţiale sau totale a cililor vi"ratili ai e-iteliului tu"ar &lu/ul seros -eritoneal 7i -eristaltis(ul tu"ar devin insu&iciente -entru (igrarea oului.

&1ngerarea uterină9 co(ună sarcinii ecto-ice se datorea+ă involuţiei endo(etrului 7i cliva8ului deciduei. . /voluţia sarcinii ectopice &arcina tubară Q -ocalizarea ampulară.i-er-la+ie (arcată. <durerea iridiată9 &recvent :naltă9 s-re . S6ngele -oate -ătrunde :n interiorul tro&o"lastului sau :ntre acesta 7i ţesutul adiacent. Distensia 7i su"ţierea -eretelui tro(-ei -redis-une la ru-tura acesteia.e(oragiei intra-eritoneale. 'olu(ul uterului cre7te9 consistenţa scade9 are loc :n(uierea ist(ului 7i a colului. 0onco(itent cu de+voltarea oului se constată o cre7tere a cali"rului vaselor9 -recu( 7i ./ce-t6nd ca+urile &oarte rare c6nd o sarcină ecto-ică situată a(-ular -oate să a8ungă -6nă :n tri(.ndo(etrul se trans&or(ă decidual :n a"senţa ele(entelor tro&o"lastice.i-ovole(iei secundară .e(atocelul retrouterin9 iradierea -oate &i -osterioară9 către rect9 :nsoţită de dureri la de&ecaţie sau tenes(e rectale. 06nd i(-lantarea se &ace :ntre -liurile (ucoasei tu"are9 tro&o"lastul -ătrunde (ai re-ede 7i (ai u7or :n -eretele (uscular.2 sau c. S6ngerarea se -oate o-ri uneori te(-orar9 dar rareori e("rionul su-ravieţuie7te.e(o-eritoneu. 0u e/ce-ţia locului de i(-lantare a -lacentei9 -eretele tu"ar este :ngro7at9 ede(atiat. @n . 1rias A Stella F1)54H descrie (odi&icări caracteristice ale e-iteliului 7i glandelor endo(etriale :n sarcina ecto-ică datorate acţiunii gonadotro&inelor corionice.id9 &or(6nd c. *recvent durerea are caracter de colică :n -unct &i/ F+onele ane/iale9 &osele iliaceH. Sarcina -oate evolua dacă o -orţiune a -lacentei ră(6ne ata7ată sau se i(-lantea+ă secundar.i-ocondru sau u(ăr9 datorită iritaţiei nervului &renic -rovocată de s6ngele din cavitatea -eritoneală. 'asele (aterne se desc. Din acest (o(ent evoluţia -oate duce s-re avort tu"ar Fru-tura intraca-sularăH9 cu eli(inarea oului :n cavitatea -eritoneală 7i &or(area . 4alonarea ab"ominală ca ur(are a ileusului re&le/9 secundar iritaţia seroasei -eritoneale dată de .iar -6nă la ter(en9 celelalte au o evoluţie scurtă.eaguri (aterne (ai (ult sau (ai -uţin de+volate. o"i#icările uterine. Eidarea ecto-ică deter(ină (odi&icări si(ilare cu o sarcină inci-ientă.("rionul este adesea a"sent sau o-rit :n evoluţie FMac DonaldH.e(oragii intratu"are F. Deseori are loc -enetrarea directă a -eretelui tu"ar Fru-tura e/traca-sularăH sau decolarea oului de -e -eretele tu"ar9 cu eli(inarea acestuia -rin ostiu(ul tu"ar Fru-tură intraca-sularăH duc6nd la ru-tura intra-eritoneală sau avort tu"ar. Mucoasa tu"ară nu o&eră o trans&or(are deciduală nor(ală9 iar -eretele tu"ar nu &ace &aţă inva+iei tro&o"lastului. Durerea :nt6lnită :n sarcina tu"ară este de două &eluri> <durerea a"do(inală sau a"do(ino<-elviană datorită distensiei tu"are sau e&ortului de-us de (usculatura tro(-ei -entru eli(inarea oului. .e(atosal-in/H9 :n care ta"loul clinic este do(inat de dureri. 0on&lictul dintre cre7terea oului 7i i(-osi"ilitatea tro(-ei de al gă+dui a-are iniţial su" &or(a de . . 0aracteristica este :nsă discordanţa dintre (ări(ea uterului 7i durata a(enoreei.e(etocelului -eritu"ar sau al &undului de sac Douglas sau -rin erodarea -eretelui la ru-tura intra-eritoneală Fru-tura e/traca-sularăH ur(ată de inundaţie -eritoneală cu ta"loul clinic Pagina 2# din 86 .nu ră(6ne la su-ra&aţă9 ci -ătrunde -rin e-iteliu :n grosi(ea -eretelui tu"ar9 iar tro&o"lastul invadea+ă 7i erodea+ă ţesuturile su"iacente9 inclusiv -eretele tu"ar. -ipotimia se datorea+ă .i-ertro&ie a celulelor (usculare9 &ără .

e(oragică. @n unele ca+uri i(-lantarea secundară a -lacentei :n cavitatea tu"ară sau ovar duce la a-ariţia varietăţilor de sarcină ecto-ice tu"o<ovariană sau tu"o<a"do(inală. Pagina 21 din 86 .a tro(-ei.al a"do(enului acut c. 4u-tura survine de regulă :n locali+ările a(-ulare :ntre să-tă(6nile 8 7i 12 iar ca+urile :n care continuă să se de+volte sarcina a8unge rareori le ter(en 7i la via"ilitatea -rodusului de conce-ţie. 4u-tura survine de o"icei :ntre să-tă(6nile 8 7i 12. Dacă oul (oare ne(ai&iind agresiv este tolerat &iind -osi"ile vindecări s-ontane -rin li+a :n ti(.irurgical de cau+ă . Q -ocalizarea pavilionară -redis-une (ai rar la ru-tura tu"ară. 4areori sarcina -oate &i avortată :n cavitatea uterină. Datorită vasculari+aţiei "ogate din artera uterină 7i ovariană9 ru-turile din această +onă au caracter local FMac DonaldH. Q -ocalizarea istmică datorită ine/tensi"ilităţii analitică a tro(-ei :n această regiune evoluea+ă &recvent s-re ru-tura e/traca-sulară cu intersectarea vaselor din arcada tu"ară 7i instalarea ta"loului clinic dra(atic al inundaţiei -eritoneale. 5 -ocalizarea interstiţială.al oului si re-er(ea"ili+area :n ti(. Datorită &a-tului că :n această situaţie sarcina este :ncon8urată de ţesut (io(etrial evoluţia este (ai lungă dec6t :n celelalte locali+ări ru-tura survenind de regulă :n lunile $<4. 1ceasta se -oate -ro-aga s-re cavitatea -eritoneală9 uterină (ai rar :n liga(entul larg9 ur(ată de dilacerări ale (io(etrului. *recvent survine avortul tu"ar.

%ngureanuH ca ur(are a rigidităţii ţesutului ovarian care nu -er(ite de+voltarea oului.e(oragic a-are 8 A 1# să-tă(6ni ca ur(are a ru-turii :n canalul cervical :n interiorul vaginului sau :n "a+a liga(entului larg cu a-ariţia .I9 II sau III. O-rită :n evoluţie se -oate trans&or(a uneori :n Ladi-ocereM sau lit. @n ca+uri e/ce-ţionale locali+ările a"do(inale -ot evolua s-re tri(. ru-tura :n cavitatea -eritoneală9 :n s-aţiul retro-eritoneal sau :n organele cavitare> sig(oid9 rect9 intestinul su"ţire9 ve+ica9 &icat sau s-lină.o-edion FJiles 7i 3ocCierH.5 &arcina cervicală.II sau la ter(en. Din sarcinile a8unse -6nă la tri(.il sau organele vecine. 0erneaH 7i 6# +ile FO.III9 c6nd -lacenta evoluea+ă s-re . Dis-o+iţia anato(ică a colului uterin nu -er(ite evoluţia sarcinii dec6t :n ca+uri e/ce-ţionale :n tri(. De regulă accidentul . Q &arcină ovariană. %neori vilo+ităţile coriale -ot să -ătrundă :n "a+a liga(entului larg FI. 5 &arcina ab"ominală. De regulă survine ru-tura :ntre 1# FM. .II 5#= evoluea+ă s-re ter(en iar 8u(ătate din ele cu &eţi vii9 :n (a8oritatea ca+urilor cu (al&or(aţii sau cu -otenţial scă+ut de vioa"ilitate. Sa&ta 7i cola". Sarcina ovariană a8unge &oarte rar :n tri(.o-edion iar :n ca+ de su-rain&ecţie -oate duce la a"ces -eritoneal.e(eto(ului retrio-eritoneal. Ma8oritatea ca+urilor se con-lică :n -ri(ul tri(./ce-ţional se -oate trans&or(a :n lit. 5 &arcina combinată 6"ublă) @n ca+ de nidaţie du"lă intra 7i e/trauterină sarcina Pagina 22 din 86 .H iar alteori sarcina se -oate o-ri :n evoluţie.

*alparea ab"ominală -oate evidenţia sensi"ilitate :n &osa iliacă cores-un+ătoare locali+ării sarcinii tu"are. Puncţia -o+itivă con&ir(ă diagnosticul9 cea negativă nu :l -oate :nsă e/clude. Durerea are caracter de colică9 de o"icei :n -unct &i/9 -redo(inant :n &osele iliace. Tensiunea arterială şi pulsul sunt ne(odi&icate -6nă la a-ariţia accidentului . 5 &arcina tubară 7 &arcina tubară neruptă 60n evoluţie).i-ovole(iei :naintea a-ariţiei 7ocului. %terul este dureros la (o"ili+are. 4eacţiile "iologice de sarcină -ot &i -o+itive :n 8u(ătate din ca+uri9 sla" -o+itive sau negative :n ca+ de ou (ort. @n situaţia nidaţiei tu"are "ilaterale sarcinile evoluea+ă s-re ru-tură sau avort9 nu totdeauna si(ultan. Amenoreea. &1ngerarea vaginală este de o"icei redusă9 de culoare se-ia9 sau ca dro8dia de ca&ea9 (ai rar s6nge cu caracter (enstrual. %eacţia "e sarcină. Tegumentul şi mucoasele trădea+ă o discretă ane(ie9 con&ir(ată de ta"loul . &imptomatologie. %neori s6ngele -oate să &ie ro7u9 incoagula"il Fse(n de s6ngerare recentăH sau -oate să se coagule+e :n e-ru"etă F:n sarcinile :n evoluţieH9 ceea ce i(-une e/a(inarea -e la(ă -entru deter(inarea .CS Pagina 2$ din 86 . S6ngerarea vaginală a-are du-ă c6teva +ile de :nt6r+iere 7i este adesea con&undată cu (enstruaţia. Se(n clasic9 nu :ntotdeauna constant :nt6lnit :n 5= din ca+uri. 4areori se eli(ină s-ontan (ula8ul caducei uterine. Temperatură de o"icei nor(ală sau u7or ridicată -este $ grade :n sarcinile :n evoluţie9 ca ur(area i(-regnării -rogesteronice9 re-re+intă un ele(ent i(-ortant :n diagnosticul di&erenţial cu -rocesele acute ane/iale. Do+area i(unologică a .e(atocel 7i su-rain&ectarea acestuia.G sau .tu"ară -oate să evolue+e către avort sau ru-tură iar cea intrauterină s-re avort9 na7tere -re(atură sau la ter(en.eaguri9 dar -oate să ră(6nă negativă dacă accidentul . Sensi"ilitatea &undului de sac -osterior9 Lţi-atul DouglasuluiM evidenţia+ă acu(ularea s6ngelui la acest nivel. 7i a -ulsului :n -o+iţie 7e+6ndă 7i culcată -oate evidenţia e/istenţa . @n acest ca+ se -oate recurge la -uncţia directă :n &or(aţiunea latero A uterină sau :n +ona de (a/i(ă :(-ăstare ane/ială.e(atologic. 3aterouterin se constată o i(-astare dureroasă sau -re+enţa unei &or(aţiuni tu(orale de (ări(e variată9 de consistenţă elastică9 :n tensiune9 dureroasă9 uneori -ulsatilă. Puncţia vaginală e&ectuată :n &undul de sac Douglas -oate e/tra8e s6nge lacat9 negricios 7i cu (icroc.1.e(oragic nu a avut loc. -eucocitoza este :n (a8oritatea ca+urilor nor(ală9 cre7terea ei evidenţiind organi+area unui . Tactul vaginal arată (odi&icările uterine caracteristice stării de gestaţie9 i(-ortantă &iind neconcordanţa dintre (ări(ea uterului 7i durata a(enoreei.e(atiilor crenelate Fa"sente sau su" 1#= c6nd s6ngele a &ost e/tras dintr<un vas sangvinH. Măsurarea !.e(oragic. Eiciodată a("ele sarcini nu vor evolua s-re ter(en FDensonH. /$amene paraclinice. Tulburările neurovegetative sunt esto(-ate datorită i(-lantării anor(ale a oului. eto"e "e "iagnostic5 Eu e/istă se(ne clinice sau si(-to(e -atogno(onice -entru sarcina ecto-ică dar anu(ite co("inaţii -ot &i su&estive9 ele(entul cel (ai i(-ortant este suspiciunea9 iar toate ca+urile cu triadă> durere a"do(inală9 s6ngerare vaginală9 tul"urări (enstruale9 tre"uie considerate ca sarcină ecto-ică la in&ir(area diagnosticului.

&imptomatologia &uncţională este ase(ănătoare celei din sarcina tu"ară neru-tă dar (ai accentuată. %tili+6nd ecogra&ia :n (odul D se -oate evidenţia -re+enţa &or(aţiunii e/trauterine. %neori .-oate &i utilă :n con&ir(area e/istenţei sarcinii &ără să -reci+e+e :nsă sediul ei.e(atocelula -are ca ur(are a unei cri+e e"do(inale unice asociată sau nu cu li-oti(ie du-ă care starea generală se a(eliorea+ă9 durerea di(inuă sau c.eaguriH. 8istero ' salpingogra#ia -oate să constate c6teve as-ecte caracteristice sugestive de sarcină tu"ară> < a"senţa o-aci&icării tro(-ei gravideiI < u(-lerea neregulată a tro(-eiI < i(aginea neuni&or(ă sau :n (ie+ de -6ineI < i(agine de -aletă -ersistentă -e radiogra&ii succesiveI < u(-lerea -arţială a tro(-eiI < i(aginea radiologică a ouluiI < i(aginea de L(la7tinăM datorită -ătrunderii su"stanţei radioo-acee :n interiorul oului.iar dis-are FMondorH. . 8ematocelul latero sau anterouterin9 a"do(en discret (eteori+at9 su-lu uneori Pagina 24 din 86 .i-ogastrului.cogra&ia evidenţia+ă -re+enţa colectiei retrouterine Lsonotrans-arenteM iar -uncţia vaginală sta"ile7te caracterul ei Fs6nge lactat 7i c. !actul rectal con&ir(ă -re+enţa (asei tu(orale -recu( 7i e/tinderea ei s-re -ereţii e/cavaţiei.e(atocelul se constituie lent iar &e(eia su&eră lent din cau+a acestuia FP. 'i+uali+area a-aratului genital intern sta"ile7te :n (a8oritatea cov6r7itoare a ca+urilor diagnosticul. /cogra#ia. 8ematocelul retrouterin9 a"do(en -lat9 discretă sensi"ili+are la -al-area . Se &or(ea+ă ca ur(are a unei s6ngerări unice F(ai rarH sau re-etate F&isură sau -rin -avilionH :n cavitatea -eritoneală.ste &or(a clinică cea (ai &recventă a sarcinii tu"are. . -aparotomia e$ploratorie minimă este utilă :n a"senţa celiosco-iei. 3a e/a(enul genital9 colul ne(odi&icat ascensionat su" si(&i+ă9 uterul greu deli(ita"il sau :(-ins su" -eretele a"do(inal deasu-ra si(&i+ei de o (asă (oale9 uneori cu sen+aţie de L+ă-adăM cu li(ite i(-recise care "o("ea+ă -rin &undul de sac -osterior sensi"il la -resiune. @n a"senţa individuali+ării acestuia9 diagnosticul -oate &i -us -rin e/cludere :n -re+enţa &or(aţiunii laterouterine 7i a a"senţei ecourilor e("rionare 7i a sacului ovular :n cavitatea uterină. C3iureta!ul biopsic evidenţia+ă (odi&icările deciduale ale (ucoasei uterine iar :n 5#= din ca+uri -oate să constate -re+enţa &eno(enului 1lias A Stella. 3a aceasta se adugă o stare de o"oseală -ersistentă 7i ine/-lica"ilă9 "olnava este su"&e"rilă sau c. S6r"uH. 8ematocelul. S6ngele se acu(ulea+ă &recvent :n Douglas (ai rar latero sau anteuterin :n 8urul tro(-ei "olnave9 se coagulea+ă &or(6nd o (asă cu as-ect -seudotu(oral. Celioscopia sau cul"oscopia ră(6ne (etoda de diagnostic cea (ai -recisă :n ca+urile du"ioase9 atunci c6nd ele(entele de diagnostic clinice 7i -araclinice sunt inconstante 7i necaracteristice.iar &e"rilă F$ 95 A $8 gradeH9 -aloare9 uneori su"icter ca ur(are a re+or"ţiei s6ngelui9 tul"urări urinare F-olaCiurie9 disurieH 7i de tran+it Fconsti-aţie cu sau &ără tenes(eH FDronsteinH. 1lteori . Diagnosticul devine -o+itiv atunci c6nd sacul ovular 7i ecourile e("rionare se situea+ă :n a&ara cavităţii uterine.

Puncţia vaginală con&ir(ă diagnosticul9 e/trăg6nd s6nge ro7u -roas-ăt9 incoagula"il. !actul vaginal con&ir(ă -re+enţa (asei tu(orale9 uterul este de-lasat de -artea o-usă9 iar &undul de sac lateral sau anterior este scurtat :n tensiune9 sensi"il. @n inundaţiile (asive9 :n 8urul o("ilicului se -oate o"serva a-ariţia unei +one de coloraţie violacee Fse(nul 0ullenH. Diagnostic "i#erenţial9 <.istul ovarian torsionat.e(oragiei intra-eritoneale> -aloare intensă9 "u+e violete9 li+ereu -eri"ucal FM. < . .e(atologic> ane(ie -rogresivă9 "iliru"ina -oate &i crescută :n .e(atocel retrouterin neco(-licat> retroversia uterină &i/ă9 &i"ron uterin -osterior sau c.e(atocelul latero sau anteuterin> c.sensi"il.iderea :n intestinul su"ţire sau colon cu a-ariţia rectoragiilor Fca+uri e/ce-ţionaleH. De (enţionat că acest "ilanţ de la"orator -oate &i :nt6lnit 7i :n c.ist avarian inclavat :n Douglas9 endo(etiro+a -eritoneală <. 1na(ne+a de (ulte ori di&icilă :n această situaţie -oate -reci+a -re+enţa durerilor -elviene 7i a tul"urărilor (enstruale :n ulti(a -erioadă de ti(-.cogra&ia -oate o&eri ele(ente diagnostice :n -lus9 iar -uncţia vaginală con&ir(ă diagnosticul. <.e(oragiei interne 7i Lţi-ătul DouglasuluiM9 diagnosticul de inundaţie -eritoneală -oate &i &or(ulat FDronsteinH. /voluţia 3ematocelului se -oate &ace :n (ai (ulte direcţii> <organi+are 7i re+or"ţie lentă ur(ată de -rocese aderenţiale FrarH <continuarea s6ngerării lente sau "rutale cu a-ariţia inundaţiei -eritoneale <su-rain&ecţia sau a-ariţia ta"loului clinic al unei colecţii su-urate9 a"do(inale sau -elviene <erodarea 7i desc. @n -re+enţa triadei> durere sinco-ală se(nele . Poate să survină> <nea7te-tat9 c6nd este vor"a de o locali+are ist(ică sau interstiţială necunoscutăI <:n -erioada de ur(ărire clinică la o &e(eie sus-ectată de sarcină ecto-ică Fru-tură tu"arăHI <agrav6nd un .e(atocelele vec. *or(a ti-ică a inundaţiei -eritoneale a-are "rusc la o &e(eie :n -lină sănătate a-arentă cu durere sinco-ală L:n -u(nalM :n una din &osele iliace9 ur(ată de li-oti(e 7i se(nele .nun"aţia peritoneală.ist ovarian cu evoluţie -elvi<a"do(inală. Pagina 25 din 86 . < urinar> uro"ilnogen crescut9 -or&irinurie -re+entă.e(atina -oate &i deter(inată s-ectro&oto(etric. JeorgescuH res-iraţie ra-idă 7i su-er&icială9 trans-iraţii reci9 li-ito(ii re-etate9 agravate de ortostatis(. S6r"uH.irurgical acutH FP.i9 leucocito+ă crescută :n su-rain&ecţii9 a(ila+e(ia -oate &i crescută9 reticulocito+a uneori crescută9 . /$amene paraclinice> reacţiile de sarcină sunt adesea negative.e(atocel in&ectat> -rocese su-urative -elviene F-iosal-in/9 &leg(on de liga(ent larg9 a"ces tu"o<ovarianH sau a"do(inale Fa-endicular9 -erisig(oidianH. 3a -al-are -re+enţa unei (ase re(itente :ntr<o &osă iliacă sau su-ra-u"ian care -oate cre7te :n di(ensiune la e/a(inări re-etate.e(atocel Fru-tură tu"ară sau avort tu"arH. 4e-re+intă -osi"ilitatea evolutivă cea (ai gravă a unei sarcini e/trauterine tu"are9 deoarece anga8ea+ă -rognosticul vital din -ri(ele (inute FDronsteinH 7i este :ncadrată -rintre urgenţele a"solute Fa"do(enul c. .

. Din -unctul de vedere al clasi&icării se :(-arte :n> sarcină ovariană -ri(itivă Fnidaţie intra&olicularăH 7i sarcină ovariană secundară e/tra&oliculară Fsu-er&icială9 cu varietăţile 8u/ta&olicularăI :ntre &olicul 7i ca-sula ovarianăH sau su-ra&oliculară F-e su-ra&aţa internă a ca-sului ovarieneH. Po+iţia &ătului este &recvent anor(ală Fo"lică9 transversalăH iar -re+enţa sus situată9 neaco(odată la str6(toarea su-erioară. *ătul ne&iind -rote8at de -eretele uterin9 este adesea (al&or(at 7i :n (a8oritatea ca+urilor suco("a FMenPas+H. Anamneza atentă sugerea+ă uneori -osi"ilitatea unui avort sau ru-tură tu"ară.Forme rare "e sarcină ectopică &arcina ovariană. 1-are ca ur(are a nidaţiei 7i de+voltării oului :n cavitatea -eritoneală.istul &etal să ocu-e -o+iţia nor(ală a ovarului 7i să &ie legat de uter -rin liga(entul utero<ovarian. Diagnosticul di&erenţial se &ace nu(ai intrao-erator9 -e "a+a criteriilor sta"ilite de S-iel"erg :n 1) 8 Fcitat de O. <amniogra#ia ' situarea sacului a(niotic :n cavitatea -eritoneală &ără legătură cu cea uterină. &arcina ab"ominală. 1lessandrescuH 7i #9 A 1= FKertigH din totalul sarcinilor e/trauterine. !actul vaginal evidenţia+ă colul lung9 ne(odi&icat9 uneori de. Placenta se -oate insera -e (e+ouri9 intestin9 &icat9 s-lină. Pagina 26 din 86 . &imptomatologia este neclară 7i &rustă9 cele (ai (ulte ca+uri evoluea+ă retros-ectiv9 diagnosticul sarcinii a"do(inale ră(6n6nd de (ulte ori o sur-ri+ă intrao-eratorie. 3a (a8oritatea ca+urilor9 colul este de-lasat :n &uncţie de -o+iţia -re+entaţiei. <3isterometria ' arată (ări(i varia"ile ale cavităţii uterine9 neconcordante cu cele ale sacului gestaţional. 1lessandrescuH. *recvenţa este cu-rinsă :ntre #95 FD.voluţia este :n cele (ai (ulte ca+uri dureroasă9 co(-licată cu si(-to(atologie gastrointestinală neo"i7nuită Fconsti-aţie9 diaree9 &latulentă9 dureri e"do(inale di&u+e9 uneori (etroragiiH. *recvenţa ei este de-endentă de incidenţa sarcinii e/trauterine :n general re-re+ent6nd #95 A #9 din aceasta FD. <8.iscent9 dar insu&icient :n(uiat. Du-ă (oartea &ătului au loc (odi&icări anato(ice ale sacului &etal> lic.G.&. <arteriogra#ia ' situarea anor(ală a -lacentei 7i uterului.idul a(niotic se resoar"e9 -lacenta su&eră -rocese de senescenţă 7i re+or"ţie9 iar &ătul -oate &i e/-ul+at :n organele cavitare Fve+ică9 rectH sau să su&ere -rocese de (u(i&icare cu trans&or(area :n Ladi-ocereM. /$amenul ra"iologic9 <ra"iogra#ia pe gol ' -re+entaţia :naltă deasu-ra s-inelor sciatice. Oul se de+voltă :n cavitatea -eritoneală &ără li(ite -recise iar condiţiile de de+voltare a &ătului sunt i(-ro-rii. 4e-re+intă o varietate sur-rin+ătoare a nidaţiei ecto-ice la nivelul ovarului 7i este L rară ca un leu al"astru M. ' -re+enţa &ătului :n a&ara cavităţii uterine. @n ulti(ul tri(estru (i7cările &etale sunt dureroase9 iar seg(entele &etale se -al-ea+ă cu u7urinţă su" -eretele a"do(inal. &imptomatologia este co(ună sarcinii tu"areI eventual celiosco-ia -oate &urni+a ele(ente :n -lus. %ngureanuH> <tro(-a o(olaterală intactă 7i se-arată de ovarI <c. %terul -oate &i -al-at inde-endent de sacul gestaţional9 iar -re+entaţia -oate uneori &i identi&icată :n a&ara acestuia.

ard9 MacDonald A S. . Odată oul i(-lantat9 tro&o"lastul traversea+ă cu u7urinţă (ucoasa endocolului9 iar -relungirile acestuia -ătrund :n grosi(ea -eretelui cervical dilacer6ndu<l.sau in&arcti+are. Fiziopatologie.H 7i 1.<ecogra#ia ' nu este totdeauna concludentă :n diagnosticul sarcinii a"do(inale. 1tunci c6nd sarcina se i(-latea+ă la ori&iciul intern9 -lacentaţia are loc :n regiunea cervico A ist(ică9 d6nd na7tere varietăţii cu acela7i nu(e.alleu/H. 4u-tura -oate să survină :n regiunea intravaginală sau su-ravaginală Fcavitatea -eritoneală9 liga(entul largH. Odată cu de+voltarea sarcinii9 -eretele cervical9 sărac :n &i"re (usculare9 se destinde -rogresiv 7i cedea+ă9 datorită -roceselor de dare 7i.irurgical.%. <scintigra#ia placentară ' -oate &i uneori utilă dar de (ulte ori -lacenta -oate &i locali+ată :n +one co(une 7i sarcinii intrauterine.ste re-re+entată de nidarea 7i de+voltarea oului :n canalul cervical9 :n a&ara ori&iciului intern.16### A 1. %neori -lacenta -oate să -ătrundă -rin grosi(ea -eretelui cervical9 inser6ndu<se :n Pagina 2 din 86 .1. Tratamentul5 Datorită accidentelor . Frecvenţa este varia"ilă :n &uncţie de diver7i autori9 cu-rinsă :ntre 1.e(oragice 7i in&ecţioase sarcina a"do(inală tre"uie re+ovată c.16### FDe.18### FMattinglP9 Pritc. &arcina cervicală.1### sarcini F?a-oniaH9 1.

<:n avortul :n doi ti(-i resturile ovulare sunt -re+entate at6t :n col c6t 7i :n cavitatea uterină. S6ngerarea vaginală sau eli(inarea de &rag(ente tisulare negricioase9 ne6nsoţite de durere9 sunt se(nele cel (ai &recvent :nt6lnite.ise at6t ori&iciul intern c6t 7i cel e/tern al colului9 :n ti(. 1lessandrescuH. Diagnostic "i#erential Diagnosticul di&erential al S. 3a tactul vaginal colul uterin are as-ect caracteristic Lde "utoia7M9 cor-ul uterin este de volu( nor(al9 de (ulte ori greu deli(ita"il9 sau cu as-ect de cle-sidră. Din -unct de vedere anato(o<-atologic9 4u"in sta"ile7te :n 1))1 criteriile de diagnostic -entru sarcina cervicală> <-re+enţa glandelor cervicale :n +ona o-usă locului de i(-lantare a -lacenteiI <-lacenta internă aderă la -eretele cervicalI <situarea totală sau -arţială su" locul de -ătrundere a arterelor uterine sau su" re-liul -eritoneal anterior 7i -osteriorI <a"senţa ele(entelor &etale :n cavitatea uterină.is.e(oragică gravă &iind (odalitatea cea (ai &recventă."a+a liga(entului larg.cor. 4a-ortul col<seg(ent in&erior. ortalitatea se (enţine :ncă &oarte ridicată F4# A 6#=H datorită . DiC(an sta"ile7te ur(ătoarele criterii diagnostice> <cor-ul uterin este (ai (are :n avortul :n doi ti(-i dec6t :n sarcina cervicală. <:n tri(estrul II9 III diagnosticul di&erenţial se &ace cu -lacenta -raevia centrală F'.istul ovarian co(-licat < a-endicita acuta < diverticulita < colica reno<ureterala Diagnosticul "i#erential al sarcini e/trauterine co(-licate tre"uie e&ectuat de (edic9 cu ur(atoarele entitati> < -eritonita < in&arct intestino<(e+enteric < -ancreatita acuta < oclu+ie intestinala < alte cau+e de . Po-9 !. <:n avortul :n doi ti(-i sunt desc.e(o-eritoneu Pagina 28 din 86 .is.uterin este su-raunitar :n sarcina cervicală FD.e(oragiei "rutale 7i a"undente ce :nsoţe7te de o"icei sarcina cervicală. neco(-licate tre"uie e&ectuat de (edic9 cu ur(atoarele entitati> < sarcina intrauterina < avort inco(-let e&ectuat < "oala in&la(atorie -elvina < c. &imptomatologie ' "iagnostic. 0olul uterin are volu(ul (ărit9 este tu(e&iat9 violaceu9 cu vasculari+aţie accentuată iar ori&iciul e/tern este de o"icei :ntredesc. /voluţia sarcinii are loc de o"icei :n -ri(ele 2 A $ luni9 co(-licaţia . Diagnosticul "i#erenţial se &ace cu avortul :n doi ti(-i.ce :n sarcina cervicală9 ori&iciul intern este :nc. PetrescuH. Se(nele neuro<vegetative sunt (ai atenuante9 datorită nidaţiei 7i de+voltării anor(ale a oului.

cervicalaH Tratament.i("9 sunt -racticate (ai (ulte inci+ii (ici in cavitatea a"do(inala9 -rin care sunt introduse instru(entele su" controlul asigurat de la-aroscoFtu" -reva+ut cu un siste( o-tic ce -er(ite vi+uali+area cavităţii a"do(inaleH. Odata ce tro(-a uterina este desc.isterecto(ia totală cu conservarea ane/elor ră(6ne soluţia cea (ai sigură -entru salvarea vieţii "olnavelor FP. S6r"uH. O sarcina e/trauterina -oate regresa in (od s-ontan9 dar tre"uie su-raveg. A$. Pentru o"tinerea unei sarcini ulterioare9 este necesar ca cealalta tro(-a uterina sa &ie sanatoasa si -er(ea"ila. @n (a8oritatea ca+urilor .eata strict datorita riscurilor de ru-ere a tro(-ei uterine. CAPITOLUL IV PRE8ENTAREA CA8URILOR CLINICE Pagina 2) din 86 .i("9 atunci cand tro(-a uterina este a&ectata9 se -ractica o sal-ingecto(ie Fa"latia tro(-eiH.s<a nascut un co-il sanatos. In sc. @n sarcinile o-rite :n evoluţie9 se -oate :ncerca evacuarea acestora -rin c. In ca+ul unei . .iureta8 digital sau c. In istoria (edicinii au e/istat ca+uri &oarte rare9 unde dintr<o sarcina e$trauterina a"do(inala nedetectata la ti(. 0onsta in e&ectuarea unei in8ectii locale cu (edica(ente anti(itotice Fcare o-resc (ulti-licarea celularaH9 destinate distrugerii celulelor sarcinii ecto-ice.isa -rintr<o (ica inci+ie9 oul este as-irat. In sc.irurgical. <<< Sarcina e/trauterină re-re+intă o urgentţă ginecologică9 cu cat diagnosticul este sta"ilit (ai devre(e cu atat sunt (ai reduse riscurile a-aritiei co(-licatiilor. Interventia c. *revenirea sarcinii e$trauterine Deoca(data sarcina e/trauterina nu se -oate -reveni9 dar -ute( &ace in asa &el incat sa scade( riscul acesteia9 eli(inand si di(inuad &actorii de risc de (ai sus. In ca+ contrar9 &e(eia devine sterila."$'.e(oragii grave9 este indicata desc. Interventia este necesara in ca+ul unei ru-turi a tro(-ei sau a crearii de aderente in ur(a unei e&u+iuni sangvine. !ro(-a -e care s<a i(-lantat e("rionul este -astrata in s-ecial la &e(eile tinere9 care isi doresc noi sarcini.irurgical -oate &i radical Fconstand in a"latia tro(-eiH sau conservator Ftro(-a uterina este -astrataH.< cancer de col uterin FS. 1tunci c6nd este -us diagnosticul de sarcina e/trauterina9 -acienta tre"uie să &ie s-itali+ată de urgenţă sau tinuta su" o"servatie stricta9 cu sco-ul de a -reveni o eventuală co(-licaţie9 ru-erea tro(-ei uterine &iind cea (ai &recventa.iureta8 "l6nd9 ur(at de ta(-ona(ent str6ns.ste -racticata de ase(enea in ca+ul unei sarcini a"do(inale sau ovariene. O alta (etoda de trata(ent este -unctia e&ectuata su" control ecogra&ic.irurgicala este -racticata su" control endosco-ic9 ce -er(ite evitarea unor inci+ii a"do(inale (ari.iderea a"do(enului. !rata(entul c. Daca regresia s-ontana nu are loc9 aceasta ano(alie de i(-lantare a e("rionului ina&ara uterului necesita un trata(ent c.

IS!O4I0%3 DO3II> %. IE!.( 6 CA8URI 4 E%M.3. 0KI4%4J%0135> 18.> S5 'R4S!1> 24 ani9 se/ &e(inin D1!1 IE!.#1.> Q a-endicecto(ieI 1E!.I S 1(-ulă -avilionară drea-tăI S Ke(o-eritoneu.E2I.D.4SOE13. P.2#12 Sal-ingecto(ie -arţialăI Drena8 a"do(inal.D.E!.2#12 D1!1 .4E14.4E54II> 16.0.4E54II> < a(enoreeI < dureri lo("o<a"do(inale 7i -elviene cu -recădere :n lo8a ane/ială drea-tăI < -ierderi de s6nge negricios -e cale vaginalăI < &risoane.2#12 DI1JEOS!I0 31 IE!.#1.E%M.4'.4E54II> 26.3. P.M. *INIO3OJI0.0. 1E!.E!.O!. 1E!.4SOE13. T 14 aniI Q ciclu regulat.E!.0.3.E!.> Q statut social A căsătorităI Q -ro&esie A educatoareI Q (ediu &a(ilial Fo"iceiuri cotidiene9 consu( de alcool9 ca&ea9 tutun9 droguriH A consu(atoare de ca&eaI Q o"iceiuri ali(entare A regi( adecvatI Q (i8loace de rela/are A cite7te cărţi9 +iare9 se uită la !'9 coase go"lenI Q acces la in&or(aţii A cite7te -resa +ilnic9 cite7te literatură (edicală legată de "olile co-ilului 7i ale eiI Q relaţii cu rudele 7i -rietenii A relaţii :n &a(ilie cores-un+ătoare9 are (ulte -rietene9 leagă u7or -rietenii cu cei din 8ur.D. MO!I'. T 2 dece("rie 2#11 Pagina $# din 86 .#1. P1!O3OJI0. IE!.> Q P.> Q E T 19 1' T #9 0? T 1I 1E!.> B5 P4.O!.0. > S Sarcină ecto-ică drea-tăI DI1JEOS!I0 31 .M.> S Sarcină e/trauterină tu"ară dr.D.4E14. SO0I13.

1P141! 0.> QM4* T -ul(on nor(alI Q.413> Q@ T 1968 (I Jr. @n ur(ă cu 5 ore9 -acienta acu+ă dureri -elvine cu -redo(inanţă :n lo8a a"do(inală drea-tă9 -ierde s6nge negricios -rin vagin.I Q! T $6#0.M J1EJ3IOE14> SIS!.###.M OS!.I 0OE03%NII 13. . T 6I < -ro T neg. '1S0%314 1P141! DIJ..I K0!.E. Ke(atiiT $.I < glu T nor(alI P3!. Qcord :n li(ite nor(aleI Q+go(ote cardiace rit(iceI Q1. T 1 #.1##I < '.S!I' KJD.I < erit T 25#. # (( Kg./.2#12 acu+ă dureri lo("o<a"do(inale 7i -ierderi de s6nge cu inter(itenţă. .SPI41!O4> Qnor(al re-re+entatI Qne-al-a"ilI QintegruI Qtorace nor(al con&or(atI Q(ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii Q-ul(onare9 4 T 18Urit(ică.1.D.I 'SK.I 0OE03%NII 13.Vl. T 14 div.E%3%I *INI0> Qtegu(ente 7i (ucoase A -alideI SIS!.O1M. Se -re+intă la (edicul de s-ecialitate 7i se internea+ă -rin sus-iciune de> sarcină ecto-ică drea-tă.3.$##. T 82UI Q7oc a-e/ian :n s-aţiul ' intercostal st6ngI Q!. T negativ. GD0.#1. su(ar urină> < 3eu T neg < P.E 03IEI0 J.O1M. T 6# Cg. T 2894 3. T ). *ace trata(ent a("ulator> 1(-icilină9 Indo(etacin9 Jenta(icină9 Metronida+ol.E. T 12#.O1M. Qa-etit -ăstratI Qtran+it intestinal -re+entI Q&icat 7i s-lină :n li(ite nor(ale. .M M%S0%3O<1DIPOS> SIS!.###((c.'. T )9 3.3O4 P14103IEI0. .4.Pe data de # .BJ T traseu electric &ără (odi&icăriI Pagina $1 din 86 .O<14!I0%314> 1P141! 4.

> 16.> . 1ne/a st6ngă ne-al-a"ilă. @E ODS.O1M. QSe reco(andă anali+e. Qcol :nc.1. !1 T 12#.E!4% S140IE5 .!. ? O-# > 2-.id :n -elvis. # (( Kg. 1ne/a drea-tă :ngro7ată c6t un -olice9 sensi"ilă9 că+ută :n Douglas. !ro(-a drea-tă cu structură neo(ogenă de 6.2#12 QStare generală "ună9 a&e"rilă9 -ierde s6nge negricios -rin vagin.!. .(.E 3O013> 16. ? O-# >@A '"B1/C'.3O4 D.4IE5 . . *undurile de sac vaginale su-le.'O3%2I. < Sondă cu "alona7. Drena8 -arietocolic dre-t.E. 4.OP.is.+i. DI1JEOS!I0> Sus-ect sarcină e/trauterină drea-tă. Q !>5 !52 !2 Ora 8$# P4. 0ol :ntredesc. Pierde s6nge :n cantitate redusă.2#12 Qa"do(en su-lu9 (o"il.uterin :n -o+iţie inter(ediară cu contur regulat.0.9 !.EI!13 Qlo8e renale li"ereI Q(icţiuni &i+iologice> $ A 4.#".ili"rată.J5!I4.4'12I. 1neste+ie generală cu I. T 1##. Se reco(andă . Qorientat te(-o A s-aţial.isI Qcor.> Qcol de (ulti-ară &ără le+iuni -rin care -ierde s6nge negricios :n cantitate redusăI !.uterin inter(ediar de di(ensiuni nor(ale. A la(ă de lic.O1M.D.> Stare generală satis&ăcătoare9 a&e"rilă9 a"do(en su-lu9 tren+it -re+ent.2#12 EXAMENE DE LABORATOR Pagina $2 din 86 'alori :n li( nor(ale .> O-eraţia> Sal-ingecto(ie drea-tă. cardiologic T clinic sănătoasă9 se -oate o-era. P4.Q. 1P141! %4O A J.O!41%!. 31DO41!O4> 16.0KO a"do(inal. Qec. c(.O.#1. .E.41!O4I. 0or.'.O.($. 4.6# (( Kg. Q !=5 !52 !2 .'O3%2I.#1.#1.0KO a"do(inal> 0or./.uterin discret (ărit de volu(9 sensi"il la (o"ili+areI Q+onă ane/ială st6ngă li"erăI Qane/ă drea-tă (ărită de volu(9 sensi"ilă la (o"ili+are.O1M.> Mialgin 5# (g9 1tro-ină #95 (g9 i.E '13'. P.*'. S.ndonal $5# (g9 3Pstenon 1## (g9 O2 -e (ască. 0OE03%NII 13. Q !=5 !52 !2 .

I 4inger &1. = 4#91UU 65 A 12# 159# A 459# 6 A 19$ 15 A 5# 15 A 65 18# A $5# = 26 A $6 UU Menţinere> < *entonPl> #95 W #95 W #95 (g. 0.I T 5## (l.IIII *entanPl &1.1I Mio&ilin &.erea te(-eraturiiI Drena8ul -arietocolic dre-t.K. P. 4)2(g. (g.3.#1.IIII Pavalon &II *ortral &III Miostin &. < K.3. A 1## (g.II 3Pstenon &1.Jluco+ă %ree 0reatinină !.1I K. < 1tro-ină T 1 (g.'OI *%ED1M.2#12 Pacienta> B5S5 :n v6rstă de 28 ani cu diagnostic de> Pagina $$ din 86 .. < Mio&ilin T 24# (g.1 D1!.3.2#12 Mialgin &1I 1tro-ină &2I Eesdonal &1.erea -er&u+iei9 a diure+eiI Su-raveg.NI.0.I Jluco+ă 5= &1. < Miostin T 295 (g. T )= < 5## (l.dl. -entru +iua de 1).#1.S!. < Ea0l. &. < Jluco+ă 5= T 5## (l. !re+ire > < *ortal T 6# (g. *i"rinogen 1P!! 1#1 (g.3O4 P. QSe as-iră secreţiile 7i se tri(ite :n -ost A o-erator cu reco(andarea> O2I Monitori+area &uncţiilor vitaleI !rata(entI Menţinerea liniei venoase cu "ranulăI Su-raveg.DI012I.II Ea0l.'. T 1## (g. 0%3.I < Pavalon > 4 (g. 2696 (g. 1) %.K. $1 %.J. < 4inger T 5## (l.. 1E.P.4.J.dl.J.I T 5##(l.E!13. QM.O. 14 E.dl.> 18. !.0.II T 1### (l. )= < &1.

noa-teI Q trans-iraţie (ini(ă la -liciI Q a"do(en sensi"il9 u7or (eteori+atI Q sondă ve+icală *oleP A instalată -reo-erator A urină clară 2### (l.e(ato-eritoneu.Qsarcină ecto-ică tu"ară a(-ula -avilionară drea-tăI Q.nită A adoar(e :n cursul +ilei la a(ia+ăI A TE MIŞCA.I Q . A RESPIRA D a("ele .idratare -arenterală A &er&u+ie i.I Q se s-ală -e dinţi di(ineaţa 7i seara cu -astă 7i -eriuţăI A ELIMINA D -ierde s6nge -rin vagin :n cantitate (icăI Q drena8 -aritocolic dre-t A cantitate 1## (l.idratere orală la 2 ore de la intervenţia c.NI Q doar(e noa-tea 5 A 6 ore cu :ntreru-ere din cau+a durerilor -osto-eratorii9 este deran8ată de lu(ină9 +go(ot 7i de trata(entul ad(inistrat noa-teaI Q so(nul nu este odi. A TE ODI.de 2 oreI Pagina $4 din 86 . A AVEA O BUNĂ POSTURĂ Q -acienta stă :n -at :n -o+iţia de decu"it dorsal dar cu di&icultate9 cu ca-ul :ntr<o -arte din cau+a -er&u+iei A se (enţine această -o+iţie ti(. cu gluco+ă 5= < 1### (l. s6ngeI Q (icţiuni &i+iologice 4.nitor A -re+intă oc.+i 7i 1. Q a"senţa tran+itului de ga+e 7i (aterii &ecaleI A DORMI.v.9 sol.24 ore. T 1##.irurgicală<consu(ă ceai :ndulcit9 a-ă -lată9 co(-ot 15## (l.1. A BEA D cavitate "ucală cu dentiţie co(-letăI Q (ucoasă "ucală &ără le+iuniI Q re&le/ de diglutiţie A -re+entI Q restricţie ali(entară -osto-eratorieI Q .ii :ncercănaţiI Q se -l6nge că nu este odi. 4inger 5## (l.6# (( KgI Q tegu(ente colorateI A MENCA. (inutI Q !.9 ser &i+iologic 5## (l..e(itorace se destind rit(icI Q e/tre(ităţi uscate9 calde9 colorateI Q &recvenţă res-iratorie 4 T 18UI Q &recvenţa -ulsului P T 82 "ătăi .

aine curate de acasă :n culori atrăgătoare9 ada-tate taliei9 staturii 7i anoti(-uluiI Q -acienta este ordonată 7i curatăI Q se sc.irurgicale recente 7i a"senţei tran+itului de ga+e 7i (aterii &ecale9 -re+enţei drena8ului a"do(inal 7i a drena8ului urinarI Q an/ietate (oderată cau+ată de (edicaţia aneste+ică 7i durerea -osto-eratorieI Q nu are control li"er asu-ra (ediului :ncon8urător9 nu se -oate de-lasa singurăI Q este agitată9 nelini7tită9 ge(ete9 văicăreliI A COMUNICA Q acuitate auditivă nor(alăI Q acuitate vi+uală nor(alăI Q si(ţul tactil A -ăstratI Q vor"ire :n rit( (oderatI Q dă date -recise 7i descrie coerent durerea9 an/ietateaI Q relaţii or(onioase cu &a(ilia 7i cu colegele de salonI A?ŢI PRACTICA RELIGIA Q -acienta este de religie ortodo/ăI Q crede :n Du(ne+eu !atăl 7i Iisus 0.i("ă ori de c6te ori len8eria de cor.i("ările de -o+iţie sunt dureroaseI A TE ÎMBRĂCA.ii tăiate scurt9 :ngri8iteI A EVITA PERICOLELE Q nu are ca-acitatea de a se &eri de in&ecţiile no+oco(ialeI Q e/istă risc de co(-licaţii datorită intervenţiei c.se -ătea+ăI A MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE Q te(-eratura a("ientală este de 22 de grade 0I Q te(-eratura cor-ului (ăsurată :n a/ilă> D T $66 o09 S T $ 2 o0I Q trans-iraţie (ini(ă la -liciI Q tegu(ente calde9 uscate9 colorateI A FI CURAT ÎNGRIJIT Q inci+ie transversală -osto-eratorie du-ă sarcină ecto-ică drea-tăI Q -lagă curată :n curs de cicatri+are9 &ără se(ne de in&la(aţieI Q -ăr curat9 tuns scurtI Q urec. A TE DE8BRĂCA Q .i cu -avilioane curateI Q dentiţoe co(-letă9 curatăI Q (ucoasă gingivală "ucală &ără le+iuniI Q tegu(ente curate9 &ără (odi&icări de culoareI Q se s-ală -e dinţi cu -astă 7i -eriuţă di(ineaţa 7i searaI Q ung.ristos A *iulI Pagina $5 din 86 .Q -acienta solicită să &ie a8utată să se :ntoarcă :n decu"it lateral st6ng 7i dre-t9 sc.

Q se :nc.inăI A FI UTIL.irurgicală. Pagina $6 din 86 . A TE REALI8A Q -ro&esia de educatoare o a8ută -e -acientă să co(unice u7or cu colegele de salonI Q ea -oveste7te des-re co-ii9 le dă s&aturi din cărţile -e care le<a citit 7i se si(te utilă :n acest &elI Q nu -oate &i utilă :nsă celor din salon9 av6nd :n vedere că se a&lă :n -ost o-eratorul i(ediat.i(" ascultă cu -lăcere radioul A e(isiunile de 7tiri9 (u+ică9 actualităţile de la !' o destindI Q are dorinţa să &ie a8utată să se rela/e+eI A ÎNVĂŢA Q -acienta &iind educatoare a citit des-re a&ecţiunea saI Q -acienta cunoa7te (ulte a(ănunte des-re a&ecţiunea saI Q -acienta 7tie că tre"uie să se -re+inte la (edic :n ti(.ină seara la culcare 7i :7i s-une :n g6nd o rugăciune 7i se :nc.util9 dease(enea cunoa7te 7i regi(ul de viaţă du-ă intervenţia c. A TE RECREEA Q st6nd cu di&icultate :n decu"it dorsal9 ea nu -oate citi cărţi9 reviste9 cu toate că 7i<ar doriI Q ca-acitatea &i+ică nu<i -er(ite să se destindăI Q :n sc.

#1.( 7i ser &i+iologi 2### < 21## 21## < 22 Pagina $ din 86 .er e atentă a> tensiunii arteriale9 -ulsului9 res-iraţiei9 te(-eraturii 7i diure+ei9 <Se (ai su-raveg. K.4IE5 !%D145 1MP%35 P1'I3IOE145.O. 8## < )## Se Preaneste+ie ter(o(etri+ cu Mialgin ea+ă 5# (g9 -acienta> D 1tro-ină #95 T $692 #09 (g9 linie !oaletă venoasă cu vaginală cu "ranulă9 "etadină9 <1neste+ie <Sonda8 generală ve+ical I.cu tricou curat9 c.I. D1!1 D.4I!OE.alat.> 18.i. 15## < 16## 16## A 1 ## 1 ## < 18## 18## A 1)## 1### < 11## <!re+ire -e (asa de o-eraţie9 <Pacienta este condusă :n salonul de -ost< o-eraţie i(ediat9 cu su-raveg.6# (( Kg9 P T 8#U 12## < 1$ 1d(inis rea (edicaţi Penicilin (ilioane Jenta(i ă 1&9 Su-raveg rea !19 P <Pacienta lini7 tită9 trea+ cola"ore stă :n rela -at9 <Diure+a 5## (l d urină cla 1d(inis rea de Pro+in9 Pro-rano A $ (l.iloţi curaţi 9 7osete 9 .Plan orar a -acientei B5S5 :n v6rstă de 24 ani cu diagnostic de> S140IE5 . *oleP :n circuit :nc.41!5 P.%.!.ea +ă drena8ul 7i -ansa(entul 1d(inistrar ea de O2 -e sondă endona+ală. :n -er&u+ie venoasă -entru sedarea greţurilor9 vărsătorilor -ostaneste+i ce <!1 T 1##.MOP. 1)## < 2### 11## < 12## <Menţinarea liniei venoase9 <Per&u+ie cu gluco+ă 1#=9 7i cu ser &i+iologic9 < 1d(inistrar e de 0erucal &.i("area len8eriei de cor. ## < 8## )## A 1### <O-eraţie> Sarcină e/trauterină a("ulă -avilionară9 <Diure+ă intra o-eratorie A 5## (l9 urină clară.2#12 6## < ## !oaleta> s-ălat -e dinţi9 toaletă -arţială9 !oaleta vulvo< -erineală cu a-ă 7i să-un9 <Sc.O!41 %!. OP.is9 <Pacienta este condusă :n sala de o-eraţii.

9 <!1 T 1##.i.6# ((Kg9 PT86U <Pacienta agita tă se -l6nge de dureri -ost o-eratorii9 <Se su-ri(ă -er&u+ia9 <Kidratare orală9 <Pregătirea -a<cientei -entru so(nul de noa-te9 <!oaletă -arţi<ală -e regiuni> &aţă9 g6t9 a/ile9 <Sc. <So(nul noa-te9 <Diure+ă 5## (l d urină cla Pagina $8 din 86 .(.II.6# ((Kg9 <Sedarea dure< rii cu 1lgocal (in &. <Mo"ili+are9 (asa8 al s-atelui9 :n regiunea lo(<"ară9 sacrală9 <Mi7cări ale (e("relor in<&erioare9 <!1 T 1##.(.<Kidratare orală cu ceai :n cantităţi (ici cu -aiul9 <4e-ausul la -at continuă9 <!1 T 1##.6# ((Kg9 <P T 86U <Diure+ă 25# (l de urină clară.i.I.9 <Pansa(ent curat9 <Drena8 a"do<(inal &uncţio<nal9 <Drena8 urinar &uncţional9 < !er(o(etri <+are> !S T $ 9$#09 <!1 T 1##. intra (uscular9 <0ontinuă -er<&u+ia cu glu<co+ă 1#=9 < 1d(inistra< rea (edicaţiei> Pro+in9 Pro< -ranolol9 Ser &i+iologic c6te $ (l.6# ((Kg9 PT82U <Diure+ă 8## (l9 <1"do(en u7or (eteori<+at sensi"il la -al-are9 <!oleranţă di<gestivă "ună9 < 1d(inistra< rea de analge<tice> algocal<(in &.(.i("area len8eriei de cor(urdare9 <!oaletă vul<vară cu soluţi<e de rivanol călduţă9 <De+in&ecţia -unctului de inserţie al son<dei cu "etadi<nă9 < 1d(inistra< rea de &eno< "ar"ital 1 &.i.

### ).!.dl 1) %. E05 (1&#.3 129# = )6 = 4)2 (g.1## $.#1..!..### 14 div.EXAMENE DE LABORATOR D#$# 16.2#12 M. Eegativ <3eu T neg. +#:%-#$%Ke(oglo"ină Jluco+ă %ree 0reatinină !JO !JP P! 1P *i"rinogen 1. Ke(atocrit P3! GD0 Ke(atii 'SK '. = 1#1 (g. <P. T 6 <-ro T neg.3.3 $1%.1-'"3 R.D.dl 2696 (g.. <glu T nor(al <erit T 25#..Vl Pagina $) din 86 .B'/ P-%:# B.P. = 4#9iM 2894 3 1 #.dl (g.*1+$#$ )9 g.$##.4.

PARAMETRII FI8IOLOGICI D#$# 16.6# 1##.2#12 1).2#12 22. c(.-1$ M5R5F5 EC.#1.O a"do(inal RE8ULTAT < Pul(on nor(alI < 0or.2#12 T5A5 12#. A la(ă de lic.#1.5# 1##.B'/ E0#&.#1. D T $62 #0 S T $64 #0 D T $64 #0 S T $66 #0 O:(.2#12 2$.&2.#1.6# 1##.-9#C'' <dureri -osto-eratorii <vărsături -ostaneste+ice <a"do(en (eteori+at <se su-ri(ă soda *oleP <tran+it de ga+e reluat <tran+it de ga+e 7i (ate< rii &ecale reluat <-lagă curată <stare generală "ună <a"do(en su-lu <stare generală "ună <a&e"rilă Pagina 4# din 86 .2#12 M. # 12#.#1.2#12 21.2#12 1 .2#12 18.#1.6# R5 18U 18U 1 U 18U 1 U 18U 1)U 1)U P5 82U 82U 6U 6U 82U 8#U 86U 82U D'1-.#1.2#12 2#.EXAMENE PARACLINICE D#$# 1 .#1.*3 T.-#$1-# $6 #0 $62 #0 2### (l.61 11#.uterin :n -o+iţie inter(ediară cu contur regulatI < !ro(-a drea-tă cu struc<tură neo(ogenă de 6.61 1##. # 1##.id :n -elvis." /.6# 1##.#1.

#1.#1.5# ((KgI Puls T 6.2#12 Ora 1$## 18.#1.1.#1.1.FOAIE DE EVOLUŢIE D#$# 18.#1.2#12 Ora 18## 18.(inI 4 T 1 UI ! T $6 #0 QSe (enţine linia venoasă cu "ranulă9 Sondă *oleP a dX(eure Q1"do(en sensi"il9 u7or (eteori+at Q1"senţa tran+itului de ga+e Q'ărsături -osto-eratorii 7i -ost A aneste+ice "ilioase Q!.#1.2#12 E9%+1C'# QO-eraţie ora 1#$# A Sal-ingecto(ie drea-tă su" aneste+ie generală I.1.6# ((KgI P T 6.4.5# ((Kg QStare generală "ună Q1&e"rilă Q1"do(en u7or (eteori+at QDrena8 -arietocolic dre-t A (o"ili+at QPierde s6nge -rin vagin :n cantitate (ică QSe su-ri(ă sonda *oleP QPansa(ent curat M QSe reco(andă .2#12 Pagina 41 din 86 .(inI *.(in QDiure+ă> 25# (l A urină clară Q!.6# ((KgI Puls T 82UI 4 T 1 U Q1"do(en sensi"il la -al-are Q!ran+it de ga+e reluat QSe su-ri(ă tu"ul de dren QPlagă o-eratorie curată Q!di(ineaţa T $64 #09 !seara T $66 #0 18.5# ((Kg QDiure+ă> 8## (l A urină clară QDrena8> 15# (l A sero<sang. T 1##.1.#1. T 1##.1.!.6# ((Kg QPansa(ent curat QDiure+ă> 5## (l A urină clară QDiure+ă -e 24 de ore T 2### (l QStare generală "ună Q!.1.2#12 Ora 22## 1).e(oglo"ină de control Q!di(ineaţa T $62 #09 !seara T $64 #0 QStare generală "ună Q!. T 1##.inolent Qstare generală satis&ăcătoare Q!. T 18. T 1##. Q!.2#12 Ora 1### 2#. T 1##.2#12 Ora 6## 1).O. T 1##.

(.(. QPenicilină 4 (ilioane9 2 (ilioane la 12 ore i.1.D#$# 21.2 la nevoie i.2#12 2#. QDia+e-a( t".2#12 T-#$#&. # ((KgI Puls T 8#UI 4 T 18U QStare generală "ună9 a&e"rilă QMicţiuni &i+iologice9 scaun -re+ent Q1"do(en su-lu9 -lagă curată Q!.#1. QJenta(icină 2 &.+i QPlagă curată Q!.(.(.2#12 21.49 la nevoie i.#1.6# ((KgI Puls T 82UI 4 T 1)U FOAIE DE TRATAMENT D#$# 18.> 1 &.29 la nevoie i. QPro-ranolol 1 &.(.#1.2#12 2$.v. Q1lgocal(in &. QJenta(icină 2 &. T 11#. la 6 ore i.(. T 11#. QPro+in $ (l la 6 ore i. 1 QPenicilină 4 (ilioane9 2 (ilioane la 12 ore QJenta(icină 8# (g Q1lgocal(in &. la 8 ore i.6# ((KgI Puls T 86UI 4 T 1)U QStare generală "ună9 a&e"rilă Q1"do(en su-lu9 (icţiuni &i+iologice QScaun -re+ent 1. QPro+in $ (l la 6 ore9 i. T 1##.1. QPro&enid &. Q*eno"ar"ital &.2#12 22.2#12 .#1.I9 la nevoie A seara QPro&enid &. 1 QPenicilină 4 (ilioane9 2 (ilioane la 12 ore i."$ POS! A OP. QDia+e-a( t".(.41!O4 QPenicilină 4 (ilioane9 2 (ilioane la 12 ore i. la 8 ore i.> 1 &.III la nevoie i. QJenta(icină 8# (g Pagina 42 din 86 1). Q1lgoval(in &.#1.(.(.(. Q-.(.(.2#12 E9%+1C'# QStare generală "ună9 a&e"rilă Q1"do(en su-lu9 (o"il QPansa(ent curat Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale A -re+ent Q!.III la nevoie i.#1. QPro-ranolol 1 &.(.1. A Ea0l )= < 5## (l QJluco+ă 1#= < 15## (l Q0erucal 1 &.#1.

B'/ S1//.#1. 1 QPenicilină 4 (ilioane9 2 (ilioane la 12 ore i.2#12 D. QDia+e-a( t".III la nevoie i.II la nevoie i.22.2#12 D. QJenta(icină 8# (g Q1lgocal(in &.2#12 2#.#1.(.#1.#1."$.2#12 Pagina 4$ din 86 .(. D. Pr6n+ Qsu-ă de legu(e9 -ui cu -aste &ăinoase 0ină Q(ă(ăligă cu "r6n+ă de vaci9 ceai Mic de8un Q-6ine -ră8ită cu un ou (oale9 ceai Su-li(ent Qco(-ot de -rune 1 .2#12 D.2#12 2$.(.#1.#1. D#$# M.0.2#12 Q1lgocal(in &... 1 Q1lgocal(in &."$#&.('1". 21.: condi(ente9 (e+eluri9 a&u(ături9 &asole9 (a+ăre9 var+ă9 ca&ea.0.'& F'B-% G *#F#-#$ G !A &+ D0o(-ot de (ere Qiaurt 25# (l9 "iscuiţi 15## (l Qco(-ot de struguri ceai :n Qsu-ă de legu(e 24 de ore Qceai9 "iscuiţi Qou (oale9 ceai9 -6ine -ră8ită Qla-te dulce Qsu-ă cre(ă de legu(e9 -iure de carto&i cu -ui la grătar Qla-te "ătut9 "iscuiţi Qceai9 -6ine -ră8ită9 unt ge( Qco(-ot de cire7e Qcior"ă de văcuţă9 -ila& de -ui Q(ă(ăliguţă cu "r6n+ă de vaci 7i s(6nt6na9 ceai. 2. DR.-&'(. Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină DR.0. '"$. A+'&."$. 22.III la nevoie i.#1.'&1+ #+'&. QDia+e-a( t".(.#1.# R.0.#1..'& F'B-% G *#F#-#$ G !A &+ 1).2#12 D.0. 1 FOAIE DE ALIMENTAŢIE A+'&.2#12 D. QDia+e-a( t".: su-e9 cior"e de legu(e9 iaurt9 la-te9 "r6n+ă de vaci9 carne de -ui9 vită9 -e7te al"9 co(-ot de &ructe9 sucuri de &ructe9 ouă (oi.0. Pr6n+ Qsu-ă cu gălu7te9 &asole verde cu carne de vită 0ină Q(acaroane cu sos to(at9 ceai 18.-*'(.+%Mic de8un Qceai cu -6ine -ră8ită9 unt9 ge( Su-li(ent Qla-te "ătut 16.(.

ogra&ic9 ele se -ot vi+uali+a :n ca+uri -atologice -recu( sarcina e/trauterină tu"ară9 .# 2('F'/3 A Pacienta tre"uie să 7tie că este o (etodă de e/a(inare (odernă9 nedureroasă9 neinva+ivă. INDICAŢIILE EC.ogra&ică a -elvisului se e/ecută -rin secţiuni longitudinale 7i transversale din centi(etru :n centi(etru. !ro(-ele uterine :n (od nor(al nu se vi+uali+ea+ă ec.. PREGĂTIREA PACIENTEI: P-.c.id :n Douglas :n sarcina e/trauterină.OGRAFICĂ ÎN SARCINĂ EXTRAUTERINĂ TUBARĂ DREAPTĂ DEFINIŢIE: Metodă i(agistică de e/-lorare L:n vivoM a cor-ului u(an cu a8utorul ultrasunetelor.'"#+3 A se e&ectuea+ă cu sonda transvaginală -rote8ată cu un -r+ervativ de unică &olosinţă. Eu sunt se(nalate incidente 7i accidente ale acestei te.FIŞĂ TE. .ogra&ia evidenţia+ă 7i la(ă de lic.ogra&ică de-inde de -enetraţia 7i re+oluţia &ascicolului de ultrasunete.3$'-..3$'-. %(-lerea ve+icală :(-inge ansele intestinale :n sus reli+6nd o verita"ilă cale de acces L&ereastră către -elvisM. I(aginea ec.$%B# $-#"(9#. M.F"'/# A este e&ectuată de (edic cu -acienta a7e+ată :n decu"it dorsal cu genunc.NICĂ EXPLORAREA EC.OGRAFIEI SUNT: Qsus-iciunea de sarcină e/trauterinăI Qsus-iciunea de sarcină intrauterinăI Qdiagnosticul di&erenţial :ntre -atologia ovariană 7i &i"ronul uterinI Qsarcină. Du-ă ter(inarea e/a(inării -acienta este condusă la -at 7i nu necesită :ngri8iri s-eciale.e(atosal-in/ul9 -iosol-in/ul.nici.c.ii &lectaţi. . .ogra&ia genitală &olose7te sonda a"do(inală 7i sonda transvaginală.# )'*'/3 A Se e/-lică -acientei să "ea o cană de a-ă sau ceai :nainte cu $# (inute 7i să nu golească ve+ica urinară./-lorarea ec. T. Pagina 44 din 86 . P-.

Nona ane/ială st6ngă li"eră. valve A col de (ulti-ară &ără le+iuni -rin care -ierde s6nge negricios :n cantitate redusă. 1-arat Pagina 45 din 86 . Sensi"il la (o"ili+are. Siste( osteo<articular> nor(al re-re+entat.### S'.CONCLU8IA GENERALĂ Pacienta B5S5 de 24 ani9 se/ &e(inin9 se internea+ă -e data de 16. 1-arat digesti A &icat9 s-lină :n li(ite nor(ale./a(enul clinic general evidenţia+ă> I.#1.2#12 cu diagnosticul sus-ect> &arcină ectopică "reaptă.$##.### SGD0 T )1## SKe(atii T $. T 6 S-ro T neg Sglu T nor(al Serit T 25#. !ran+it intestinal A -re+ent.ea+ă clinic9 la"orator9 -araclinic 7i se constată că> 0onclu+ii ale e/a(enului de la"orator Se recoltea+ă> SJluco+ă T 1#1 (g.3 S*i"rinogen T 4)2 (g = S1P!! T 4#91U SKJD T )9 3 SK0! T 2894 3 SP3! T 1 #.dl S!JO T 1) %. Se investig. @n soaţiul ' intercostal st6ng9 !1 T 12#. Ftu7eu vaginalH A col :nc./a(en urină> S3eu T neg SP.dl S0reatinină T (g. !egu(ente 7i (ucoase -alide. 0or.-'"3 B-.'./a(enul local evidenţia+ă> a"do(en su-lu9 (o"il./. . Yoc a-e/ian.K. !.S. Siste( ganglionar> ne-al-a"il.#2$35 . . 1-arat cardio < vascular> +go(ote cardiace rit(ice. # ((Kg9 1' T 82U. 1ne/a drea-tă (ărită de volu(9 sensi"ilă la (o"ili+are.is.dl S%ree T 2696 (g. T 14 div S'D43 T negativ . 1-arat res-irator A torace nor(al con&or(at9 (ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii -ul(onare 4 T 18U.T1968(I JT6# Cg.0$-#1$.Vl.3 S!JP T $1 %.uterin discret (ărit de volu(./$ (#-/'"3 . Diagnostic> (1(2.

7i se constată sal-inga drea-tă (ărită de volu(9 violacee :n regiunea a(-ula -avilionară de 6 A 8 c(.uro A genital> lo8e renale li"ere. 7i Pro-ranolol &.de $# +ile. !ran+itul de ga+e se reia la 48 ore9 cel de (aterii &ecale la 2 ore.icI re-aus se/ual ti(.de 5 +ile. Se -une diagnosticul de sarcină e/trauterină tu"ară a(-ula -avilionară drea-tă.#1.I. Pe data de 1 . !ro(-a drea-tă cu structură neo(ogenă de 6.uterin :n -o+iţie inter(ediară cu contur regulat &ără sarcină.> orientat te(-o A s-aţial ! T $6 #0.id :n Douglas.> I5 Pagina 46 din 86 .2#12 e/a(enul ec. Ke(o-eritoneu. A $ (l la 6 ore.6#< # ((Kg9 1' T 82U9 a&e"rilă.irurgicală -e data de 18.otără7te ca -acienta să &ie e/ternată cu indicaţiile> de a reveni -entru scoaterea &irelorI controlul la (edicul s-ecialist la 2 să-tă(6niI re-aus &i+ic9 -si. !1 se (enţine :ntre 1##<11#.ogra&ic evidenţia+ă cor.!.2#12 ora 8$# su" aneste+ie generală I. Se (enţine linia venoasă cu "ranulă ţi se ad(inistrea+ă -osto-erator i(ediat 2### (l ser &i+iologic 7i Jluco+ă 5=.O.#1. Diure+a -osto-eratorie> 2### (l9 iar drena8ul ando(inal A 15# (l s6nge. 4.voluţie -osto-eratorie &avora"ilă su" -rotecţie de anti"iotice.I. Se ad(inistra+ă -osto-erator (edicaţie antie(etică> 0erucal9 -entru reluarea tran+itului de ga+eI Pro+i( &. Plaga o-eratorie vindecată. Se . Se decide intervenţie c.O.3. Micţiuni &i+iologice.!. Penicilină9 Jenta(icină ti(.7i Ser &i+iologic &. .I. Se scoate un r6nd de &ire la 6 +ile 7i al doilea la +ile. c( A la(ă de lic. E%M.

3.#5.P4.3.D.2#12 DI1JEOS!I0 31 IE!414. P.D.O!.O!.E2I.E%M.#5.4'.0.4. Qrelaţii cu rudele 7i -rietenii A are relaţii ar(onioase :n &a(ilie9 :n antura8 leagă cu Pagina 4 din 86 .0.D.0.2#129 ora 12$# D1!1 . SO0I13.E!. 0KI4%4JI0135> 1# (ai 2#12 S3a-arosco-ie diagnostică SSal-ingecto(ie drea-tă S1neste+ie generală I.4E14.> S5 'R4S!1> 26 ani9 se/ &e(inin D1!1 IE!.E!. 1E!.4SOE13.0.E!.4E54II> Qa(enoree Qgreţuri9 vărsături a-oase (atinale Q-ierde s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică Qdureri -elviene9 cu -recădere :n &osa iliacă drea-tă. Qacces la in&or(aţii A cite7te literatură9 reviste9 ascultă radioul 7i are acces la in&or(aţii cu caracter cultural.4E54II > # .D.4SOE13.> SSus-ect sarcină e/trauterină drea-tă DI1JEOS!I0 31 .> Q(enstruaţia la 14 ani9 &lu/ (oderat Qna7teri T 1 Q1" T # Qc. IE!. *INIO3OJI0.413. 1E!.E!.> Qru8eolă la 6 ani Qscarlatină la ) ani.>SSarcină e/trauterină tu"ară drea-tă IE!.O.> Q(a(a cu dia"et de (aturitate 1E!. P.iureta8e T # 1E!.! MO!I'. K.4E54II>14.> Qstatut social A căsătorită Q-ro&esie A a"solventă de &acultate cu studii econo(ice A econo(istă Q(ediu &a(ilial A &a(ilie cu un co-il "ine organi+ată cu locuinţă salu"ră Qo"iceiuri ali(entare A consu(ă $ (ese -e +i :n gra"ă9 consu(ă (oderat condi(ente 7i alcool Q(i8loace de rela/are A (erge cu &a(ilia la -ărinţii săi9 ai soţului la ţară :n aer li"er unde se eli"erea+ă de stresul cotidian.DO<0O31!.

E 03IEI0 J. . 1P141! %4OJ. # ((Kg 1P141! DIJ.'1S0%314>Qcord :n li(ite nor(ale Q+go(ote cardiace rit(ice Q1.EI!13>Qlo8e renale li"ere Q(icţiuni &i+iologice 4.O1M.Q-re+ente "ilateral .M M%S0%3O<1DIPOS>Q"ine re-re+entat SIS!.M OS!.E 3O013 .!.O1M.413> Qtegu(ente 7i (ucoase A nor(al colorate SIS!.noa-tea S.ili"rată9 orientată te(-oro<s-aţial 4.E.SPI41!O4>Qtorace nor(al con&or(at Q(ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii -ul(onare9 4 T 18U rit(ice 1P141! 0. Qcol de (ulti-ară &ără le+iuni Q-ierde s6nge negricios :n cantitate (ică Pagina 48 din 86 . Se -re+intă la (edicul s-ecialis :n -oliclinică 7i se internea+ă -entru -reci+area diagnosticului 7i trata(ent. Qec. IS!O4I0%3 DO3II> Pacienta relatea+ă că a avut a(enoree 7i de c6teva +ile -ierde s6nge negricios :n cantitate (ică -rin vagin.E.'.O14I0%314>Qintegru 1P141! 4.O. 1cu+ă greţuri 7i vărsături (atinale a-oase. T 82U Q7oc a-e/ian :n s-aţiul ' intercostal -e linia (edioclaviculară Q!1 T 12#.u7urinţă -rietenii.S!I'>Qa"do(en su-lu s-ontan 7i la -al-are Qa-etit ca-ricios Qtran+it intestinal -re+ent Q&icat 7i s-lină :n li(ite nor(ale.+i9 1.M J1EJ3IOE14>Qne-al-a"il SIS!.O1M.E '13'.

E!4% S140IE5 .irurgical sau -e cale celiosco-ică.J.uterin u7or (ărit de volu( :n -o+iţie inter(ediară9 (o"il Qane/a st6ngă sensi"ilă9 (ărită de volu( Qane/a st6ngă ne-al-a"ilă Qane/a drea-tă sensi"ilă la (o"ili+are @E ODS.> QDoală A -acienta are cuno7tinţe9 a citit des-re sarcina e/trauterină Q&actori -redis-o+anţi A nu cunoa7te că avortul este un &actor -redis-o+ant al sarcinii e/trauterine QTratament pro#ilactic şi me"icamentos9 <7tie că nu e/istă trata(ent -ro&ilactic 7i (edica(entos.E!.1P!5 0OE03%NII 13.O1M.3O4 P10I.1 oră Jlice(ie T 8# (g = %ree T 26 (g = '. Qcor.3. .W. T12g = !ro("ocite T 2)#.I D. 31DO41!O4> K".3O4 P. 14 E.1 D1!. <cere in&or(aţii des-re celiosco-ie QDorinţa şi bunăvoinţa "e a 0nvăţa A -acienta "olnavă este dornică să 7tie c6t (ai (ulte des-re "oala sa9 -une :ntre"ări. T negativ Jru.4'12I.sanguin 4. P.'OI *%ED1M. . T 92 <sedi(ent> <al"u(ină a"sentă <rare leucocite <rare . T O I9 4.O1M.1 0%EOY!IE2. T 6.$## ((c.O!41%!. Pagina 4) din 86 .4.### ((c.e(atii 0OE03%NII 13. 0./.!. Kt. T 11g = 3.E..3. 1 a&lat că re+olvarea sarcinii e/trauterine este nu(ai c.3O4 P14103IEI0.4.E!13..D.SP4. 'SK T 8 div.4IE5 D4.'13%14.. 0%3.'. <densitate> 1#15 <. QM4* A -ul(on nor(al Qe/a(en cardiologic A clinic sănătoasă se -oate o-era . su(ar urină> <P.E%3%I D.

irurgicală recentă Q-acienta se .i("ările de -o+iţie sunt dureroase Pagina 5# din 86 .O. 1#.'.ni su&icient Qso(nul este su-er&icial9 neodi.(inut A rit(ic Q!1 T 1##. A RESPIRA Qsen+aţie de su&ocare -ostaneste+ică Q(ucoasa res-iratorie A u(edă9 secreţie a"undentă du-ă decurari+are Q&recvenţa res-iratorie 4 T 18U Q&recvenţa -ulsului P T 8# "ătăi.2#12 Pacienta I5S59 se/ &e(inin de 26 ani cu diagnostic> QSarcină e/trauterină drea-tă QO-eraţia> 3a -arosco-ie diagnostică ur(ată de sal-ingecto(ie drea-tă celiosco-ică su" aneste+ie generală I. A AVEA O BUNĂ POSTURĂ Qstă :n -at :n decu"it dorsal9 nu se -oate :ntoarce din cau+a -er&u+iei Qse (enţine :n această -o+iţie ti(. 7i -e cale orală A :n cantitate (ică cu -aiul A ELIMINA Qvărsături -ostaneste+ice 7i -osto-eratorii "ilioase circa $## (l :n a(estec cu suc gastric Qtrans-iraţie (ini(ă la -lici Qsondă ve+icală *oleP a dX(eure A instalată anterior intervenţiei c. A TE ODI.6# ((Kg Qtegu(ente -alide A uscate A MENCA.NI Qso(nolenţă -ostaneste+ică9 dar răs-unde la :ntre"ări Qso(n -ertur"at9 6 ore cu :ntreru-eri din cau+a durerilor 7i a trata(entului Qadoar(e 7i se tre+e7te datorită durerilor Q-acienta nu este satis&ăcută de so(n9 nu se -oate odi. A BEA Qcavitate "ucală cu dentiţie co(-letă Q(ucoasă "ucală u(edă &ără le+iuni Qgingiile sunt aderente dinţilor Qre&le/ de deglutiţie A -re+ent Q-acienta -re+intă restricţie ali(entară 24 ore -osto-erator i(ediat ca (ăsură tera-eutică du-ă intervenţia c.P.24 ore Qa"do(en sensi"il9 u7or (eteori+at Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale A a"sent A DORMI.de 2 ore a-oi9 a8utată se :ntoarce :n decu"it lateral st6ng sau dre-t Qsc.#5.irurgicale Qurină clară A circa 2### (l.idratea+ă -arenteral -rin -er&u+ie I.!.E!4% NI%1 D.nitor9 o deran8ea+ă lu(ina din salon 7i +go(otele din secţie A TE MIŞCA.

ină seara la culcare 7i :7i s-une rugăciunea Pagina 51 din 86 .ianeste+iei Qnu are control le8er asu-ra (ediului :ncon8urător Qare dureri -osto-eratorii -e care le se(nali+ea+ă 7i care :i dau o agitaţie9 irita"ilitate Qeste vulnera"ilă -entru in&ecţii na+oco(iale din cau+a intervenţiei c. A?ŢI PROTEJA TEGUMENTELE ŞI MUCOASELE Q-ăr curat9 tuns scurt Qurec.ori de c6te ori este nevoie A MENŢINE TEMP5 CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE Qte(-eratura cor-ului (ăsurată :n a/ilă> D T $68 #09 S T $ 4 #0 Q-ielea este -alidă9 cu trans-iraţie (ini(ă la -lici Qte(-eratura a("ientală> 22 #0 A FI CURAT.inat Qcrede :n Du(ne+eu tatăl 7i Iisus 0.irurgicale 7i a ra. A TE DE8BRĂCA Q-oartă tricou al"9 curat adus de acasă Q.ristos<&iul Qse :nc. ÎNGRIJIT.i cu -avilioane curate9 cu con&iguraţie nor(ală Qcavitate "ucală cu dentiţie co(-letă9 curată &ără carii Qtegu(ente curate9 &ără le+iuni9 &ără (odi&icări de culoare Q(ucoasa gingivală9 "ucală &ără le+iuni9 ro+ aderentă dinţilor Qung.i("e len8eria de cor.irurgicale A COMUNICA Qacuitate auditivă 7i vi+uală A nor(ală Qvor"ire tărăgănată -osto-erator9 datorită (edicaţiei aneste+ice9 a-oi co(unică nor(al cu &a(ilia ei Q:7i e/-ri(ă u7or e(oţiile9 te(erile Qare ca-acitatea de a anga8a relaţii u7or cu cei din 8ur 1MJ9 (edic9 in&ir(iere Qrelaţii ar(onioase :n antura8ul nou creat A salon A?ŢI PRACTICA RELIGIA Q-acienta este de religie ortodo/ă Q-reo-erator 7i<a s-us rugăciunea 7i s<a :nc.A TE ÎMBRĂCA.ainele de s-ital sunt alese cu gust adecvate talie Fstaturi 7i cli(atuluiH Qeste a8utată să<7i sc.iile :ngri8ite9 curate9 tăiate scurt Qare de-rinderi igienice sănătoase9 se s-ală -e dinţi de 2<$ ori -e +i9 &ace du7 +ilnic A EVITA PERICOLELE Q-re+intă inci+ie recentă -osto-eratorie Qan/ietate (oderată cau+ată de (edicaţia aneste+ică 7i analgetică Qsalonul are te(-eratura de 22 #0 cu -oluare &onică Qnu are a"ilitatea de a se -rote8a din cau+a intervenţiei c.

A FI UTIL.util9 dease(enea cunoa7te 7i regi(ul de viaţă du-ă intervenţia c.irurgicale a dorit detalii asu-ra (etodei de intervenţii A ceriosco-ia Q-acienta -une :ntre"ări des-re avanta8ele 7i de+avanta8ele a-licate ei A :nţelege corect (esa8ul Q-acienta cunoa7te (ulte a(ănunte des-re a&ecţiunea sa Q-acienta 7tie că tre"uie să se -r+inte la (edic :n ti(. Pagina 52 din 86 .irurgicală. A TE REALI8A Qav6nd studii co(unică u7or cu cei din 8ur Qnu se si(te utilă -entru că :n sala de o-eraţie ea este cea care are nevoie de s-ri8in (oral Qnu -oate &i utilă celor din 8ur av6nd :n vedere că se a&lă :n -osto-eratorul i(ediat A TE RECREEA Q:nainte de a intra :n sala de o-eraţie s<a recreat citind reviste 7i a conversat -e diverse te(e cu colegele de salon Qdu-ă o-eraţie A ca-acitatea &i+ică nu<i -er(ite să se destingă Qare dorinţa să &ie a8utată să se rela/e+e A ÎNVĂŢA Q-acienta are studii su-erioare9 este dornică să 7tie c6t (ai (ulte des-re &elul acestor intervenţii c.irurgicale Q:n sala de o-eraţie :naintea intervenţiei c.

!2 G !6 <4e-aus -atI <Ingeră 1 (l de (a tol 1#=9 5## (l a -entru -r tirea o-e rie.O!41%!. Pagina 5$ din 86 .1P!5 P.E!4% D1!1 D.4IE5 !%D145 D4./aA (enul cardi< ologic. = G> <!er(o(e A tri+areaI <4ecoltarea de anali+eI <Micul de8un. !! G !2 <.> #)./a(enele -araclinice> M4*9 ./a(en -reaneste+ic :n vederea intervenţiei c. I G! <'i+ita (edi cului la salo ane.2#12 H ?= <!oaletă ge< nerală> s-ă A lat -e dinţi9 torace9 a/ile toaleta inti< (ăI <4e&acerea -atului du-ă so(nul de noa-teI <Sc. > GI <Pregătirea -entru vi+ita (edicalăI <4e-aus la -at. ! G !! <.#5.Plan orar al -acientei I5S5 :n v6rstă de 26 de ani cu diagnosticul> S140IE5 .irurgicale de (6ineI <Progra(are -entru inter< venţia c.i("area len8eriei de noa-te cu cea de +iI <1erisirea sa lonului.irur gicalăI <Pri(e7te in&or(aţii de la (edic 7i 1MJ9 des-re o-era ţie9 dietă 7i -regătiri igi< enice.

!A G !H <Kidratare cu ceaiI <1scultă ra< dioulI <4ăs&oie7te +iare9 revis< te. != G !> <!er(o(e< tri+area -aci enteiI <!oaleta vul vară> raderea -ilo+ităţilor. Pagina 54 din 86 . 2 G 2! <Se stinge lu(ina :n salon. 2! G 22 <4e-aus noctur A so(n. !> G !I <Kidratare cu ceaiI <Du7 scurt cu s-ălarea a"do(enulu i cu "etadi< năI <Sc. !I G 2 <Pregătirea -entru so(nul de noa-teI <1erisirea sa lonuluiI <Se ad(inis< trea+ă 1 t" de Dia+eA -a(. !H G != <4e-aus la -at.i("area cu len8erie curată călca< tă de acasă.

EXAMENE DE LABORATOR D#$# #8.*1+$#$ 11 g = 6$## ((c 12 g = 2)#..2#12 M.W Densitate A 1#15 P. 8# (g = 26 (g = negativ O I9 4./a(en urină R.sanguin 4.e(atii.B'/ P-%:# B.#5. .4. A clinic sănătoasă 7i se -oate o-era.D.l..2#12 M." /. Jru./a(en cardiologic R.B'/ E0#&. EXAMENE PARACLINICE D#$# #8.-1$ M5R5F5 . +#:%-#$%Ke(oglo"ină 3eucocite Ke(atocrit !ro("ocite 'SK Jlice(ie %ree '.### ((c 8 div.*1+$#$ Pul(on nor(al.#5. Pagina 55 din 86 . T 92 1l"u(ină A a"sent Sedi(ent A rare leucocite9 A rare .3.

6# R5 P5 D'1-.6# 1##. <tran+it de ga+e.6# 1##.#5.6# S T $698 #0 1##.#5.6# S T $694 #0 D T $69$ #0 1##. # 11#.#5. Pagina 56 din 86 .-9#C'' 11#. <diure+ă -e sondă *oleP a dX(eure.PARAMETRII FI8IOLOGICI D#$# # .6# 11#.#5.2#12 Ora 12 Ora 14 Ora 16 Ora 18 Ora 2# Ora 22 Ora 24 11.2#12 12. <se su-ri(ă Sonda 8ul urinar *oleP.6# 1##.6# 1##.2#12 1#.#5.2#12 T5A5 11#.#5.2#12 #8.6# 1##.6# 1##.6# 1##.#5. <tran+it de ga+e 7i (aterii &ecale reluat.-#$1-# D T $692 #0 S T $694 #0 D T $692 #0 O:(.2#12 1$.6# 12#.*3 T.6# 18U )U 82U 8#U 82U 82U 18U 8#U 8#U 8#U $## (l 2## (l 5## (l 5## (l D T $696 #0 1 U 82U 2### (l S T $698 0 D T $694 #0 16U 8#U 2### (l S T $696 0 D T $692 #0 16U 86U 2### (l S T $69) 0 # # # <acu+ă dureri -ost< o-eratorii.2#12 #).&2.

#5.2#12 Qstare generală "ună Qa&e"rilăI !D T $6 #09 !S T $694 #0 Qgreţuri9 vărsături (atinale a-oase Q-ierde s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică Q!1 T 11#. Ora #)## Q-acienta trea+ă cola"orantă răsounde la intre"ări Qse tran&eră :n salonul -osto-erator Qse su-raveg. la nevoie Q1lgocal(in &.II.v.6# ((Kg Q-regătire o-eratorie -entru 3a-arosco-ie diagnostică> dietă .1 Q1tro-ină &.#5.2 QEesdonal &.6# ((Kg Q-ierde s6nge negricios -rin vagin #8.II.#5.1 QDa+e-a( t".#5.1 #).#5.2#12 Qa&e"rilăI !D T 2692 #09 !S T 2694 #0 Qa"do(en su-lu Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale -re+en+ Q!1 T 11#.2#12 QPavilan &.2#12 Intrao-erator> QMialgin &.6# ((Kg Qstare generală "ună Qa&e"rilăI !D T $69$ #09 !S T $698 #0 Qa"do(en su-lu sensi"il :n lo8a ane/ială drea-tă Q!1 T 1##.1 QMiostin &.FOAIE DE EVOLUŢIE D#$# E9%+1C'# *'+"'/3 Qstare generală "ună # . la nevoie .1 1#.2##2 Posto-erator> Q3i&uro/ 195 g ora 18 i.i.1 Q3Pstenon &.#5.v.1 QSer &i+iologic A 1### (l QJluco+ă 5= < 5## (l QSer 4inger A 5## (l 1#.is Q!1 T 11#.i.(.2#12 QDia+e-a( t".ea+ă> !19 P9 49 !9 diure+a Qdiure+a intrao-eratorie A $## (l urină clară Ora 12## Qstare generală "ună Pagina 5 din 86 T-#$#&.1 QMio&ilin &."$ QDia+e-a( t".6# ((Kg Ora #8$# Q-reaneste+ie> <1tro-ină 1 (g <Mialgin 5# (g Q-er&u+ie cu "ranulă> <Ser &i+iologic 5## (l Q-reo-erator> <3i&uro/ 195 g :n -.(.2 Q*ortral &.idrică 1## (l Manitol 1#= Ora #8## Qs-ălătură vaginală Qtoaleta vaginală cu soluţie de "etadină Qsonda8 ve+ical *oleP :n circuit :nc. QPro&enid &.1 1#.

6# ((Kg9 P T 82U Ora 2### Qstare generală "ună Qtoleranţă digesivă "ună Q!1 T 11#.2#12 Qstare generală "ună Qa&e"rilă Q-ansa(ent curat Q!1 T 11#.1 . la nevoie QDia+e-a( t".i.6# ((Kg9 P T 8#U Ora 16## Q-ansa(ent curat9 acu+ă dureri a"do(inale Q!1 T 1##.II.6# ((Kg9 P T 8#U Qdiure+ă A 5## (l urină clară Ora #6## 11.6# ((Kg9 P T 8#U9 4 T 16U Ora 24## Qstare generală "ună Qdureri -osto-eratorii Q!1 T 11#.(.6# ((Kg9 P T 8#U Ora 14## Qcontinuă -er&u+ie Qstare generală "ună Qdiure+ă 2## (l9 urină clară Q!1 T 1##.6# ((Kg9 4 T 16U QDiure+ă -e 24 de ore A 15## (l Q!D T 2694 #09 !S T $696 #0 Qstare generală "ună 12. $## (l Q!1 T 1##.1 Q1lgocal(in &.I.i.II. seara QJluco+ă 1#= 1### (l -er QSer &i+iologic 5## (l &u Q0erucal &. la nevoie QDia+e-a( t".#5. :n -er&u+ie QPro&enid &.(.6# ((Kg9 P T 4U9 4 T 16U Q-lagă &ără se(ne de in&la(aţie Q!D T $692 #09 !S T $69) #0 Qse e/ternea+ă9 revine -e 15.#5.6# ((Kg9 P T 82U Ora 18## Qa&e"rilă9 diure+ă A 5## (l Q!1 T 1##.I.2#12 Qa&e"rilă Qtran+it de ga+e reluat Qa"do(en su-lu Q!1 T 12#. +ie Q0erucal &.#5.I.2#12 Qa&e"rilă Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale reluat Q!1 T 11#.(.#5.i.2##2 Pagina 58 din 86 Q*eno"ar"ital &.Qvărsături -ostaneste+ice 7i -osto-eratorii "ilioase cca. # ((Kg9 P T 4U9 4 T 16U Q-lagă &ără se(ne de in&la(aţie Q!D T $694 #09 !S T $696 #0 Qstare generală "ună 1$.

1#.#5. #8.#5.: la-te9 "r6n+ă de vaci9 iaurt9 carne de -asăre9 vită9 -e7te al"9 legu(e &ierte9 salate9 su-e9 cior"e9 sucuri de &ructe9 co(-oturi.(.'&1+ #+'&.0..arat9 ceai 15## (l R.0.#5."$.-*'(.+%Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină #). 1$.-&'(.2#12 D.2#12 D.idro<+a. Q4egi( .2#12 D. '"$.2#12 D.0.FOAIE DE ALIMENTAŢIE A+'&. Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Q-6ine cu (argarină9 ceai Qco(-ot de -rune Qcior"ă de +ar+avat9 -6ine de carto&i cu -ui Qtocană de legu(e9 ceai Q4egi( .2#12 D.B'/ S1//.#5.0.: &asole9 (a+ăre9 var+ă9 (e+eluri9 a&u(ături9 condi(ente9 alcool9 ca&ea.('1". 2.#5.arat9 ceai 15## (l Qiaurt 125 gr9 "iscuiţi Qco(-ot de (ere Qsu-ă cre(ă de legu(e9 -iure de carto&i cu -ui la grătar Qceai9 "iscuiţi Q-6ine -ră8ită9 ou (oale9 ceai Qo cană de la-te Qsu-ă de -asăre cu gălu7te9 sote de legu(e cu carne de -asăre Qiaurt9 "iscuiţi 11."$#Q-6ine -ră8ită9 ou9 ceai Qun -a.#5.0.0.0. Pagina 5) din 86 . D#$# M. A+'&.idro<+a.# &.#5.ar de la-te "ătut Qsu-ă de legu(e9 -ila& cu carne de -asăre Q(ă(ăligă cu "r6n+ă de vaci9ceai Q-6ine -ră8ită9 unt9 ceai Qun -a."$. 12.2#12 D.ar de iaurt cu "iscuiţi Qsu-ă cre(ă cu crutoane9 &asole verde cu carne de vită Q"udincă de -a7te9 ceai # .2#12 D.

S0OP> .NICĂ PERFU8IA D.is circuitul trusei cu a8utorul -restu"ului Qse :nde-ărtea+ă teaca -rotectoare de la c-ătul -ro/i(al al trusei 7i se ridică trusa de -er&u+ie deasu-ra nivelului &laconului9 se desc.ste considerată linia vieţii :n acordarea a8utorului de urgenţă.steril Qtrusă sterilă de -er&u+ie Qace de (etal de unică &olosinţă Qsoluţii -er&u+a"ile Qseringi de unică &olosinţă F5 A 1# (lH Qace sterile Qcasoletă cu co(-rese sterile Q(ănu7i sterile -entru asistenţă Qro(-last Qgarou Qtăviţă renală Qta(-oane sterile de unică &olosinţă Qalcool Q(u7a(a 7i ale+ă Qsă-un 7i -rosoQnursa se s-ală -e (6ini cu a-ă 7i să-un9 se de+in&ectea+ă cu alcool9 des&ace că-ăcelul -rotector al &laconului de -er&u+at 7i de+in&ectea+ă cu alcool locul de unde se a-lică -er&u+ia Qscoate trusa de -er&u+ie din sacul de -olietilenă9 :nde-ărtea+ă tu"ul -rotector du-ă ac 7i -ătrunde cu acul :n do-ul de cauciuc al &laconului de -er&u+at9 -ăstr6nd :nc.ili"rarea .*IEI2I.ide u7or -restu"ul 7i se lasă să curgă :n cicuitul trusei su"stanţa (edica(entoasă -6nă c6nd se eli(ină MATERIAL NECESAR TE.c.> Introducerea -icătură cu -icătură -e cale intravenoasă a soluţiilor (edica(entoase. OBIECTIVE TIMPI DE AXECUŢIE Qtavă (edicală aco-erită cu c6(.idroelectrolitică a organis(ului 7i ad(inistrarea (edica(entelor cu e&ect -relungit.FIŞA TE. .NICA PERFU8IEI Pagina 6# din 86 .

NICA PERFU8IEI PREGĂTIREA PSI.NICA Pagina 61 din 86 .idă A desc.nica Qi se solicită cola"orarea Qse a7ea+ă -acienta -e -at :n decu"it dorsal cu "raţul :n e/tensie Qsu" "raţul -acientei i se a7ea+ă (u7a(aua9 ale+a Qse aco-eră -acienta cu o -ătură Qne asigură( că :nainte de (ontarea -er&u+iei9 -acienta 7i<a golit ve+ica Qnursa se s-ală -e (6ini cu a-ă 7i să-un9 e/a(inea+ă starea 7i calitatea venelor9 :7i -une (ănu7ile de cauciuc9 a-lică garoul deasu-ra -licii cotului 7i de+in&ectea+ă -e o su-ra&aţă de 1#<15 c( Qse solicită -acientei să :nc.ea+ă -er(anent -er&u+ia Qo-eraţia de sc.ide a-oi -restu"ul 7i se aco-eră ca-ătul -ro/i(al al trusei cu teaca -rotectoare.ICĂ A PACIENTEI TIMPI DE EXECUŢIE co(-let aerul 7i "ulele de aer din circuitI Qse :nc.ide -restu"ul 7i se reglea+ă vite+a de curgere du-ă (edicaţia (edicului Qse su-raveg. PREGĂTIREA FI8ICĂ A PACIENTEI TE.idă -u(nul9 se e&ectuea< +ă -uncţia venoasă cu acul ata7at la trusă introduc6ndu<l :n (i8locul venei cu "i+oul :n sus9 :n direcţia a/ului longitudinal al venei Qse :(-inge acul de<a lungul venei9 se veri&ică -o+iţia acului :n venă9 se :nde-ărtea+ă garoul Qse desc.ide -restu"ul9 se -regăte7te o co(-resă sterilă :("i"ată :n alcool 7i se e/trage acul din venă -rintr<o (i7care "ruscă Qse e&ectuea+ă un -ansa(ent steril 7i se &i/ea+ă cu ro(-last.i("are a -ungii sau &laconului tre"uie să se &acă :n condiţii de -er&ectă ase-sie9 de+in&ect6nd do-ul Qdu-ă ter(inarea -er&u+iei9 se :nc. Qse anunţă -acienta Qi se e/-lică te.OBIECTIVE TE.

4.### ((c Q'SK T 8 div. 1-arat urinar A lo8e renale li"ere9 (icţiuni &i+iologice 4 -e +i 7i 1 -e noa-te. S.2#129 ora 12$# cu diagnosticul sus-ect> &arcină e$trauterină "reaptă. 1ntecedentele -ersonale &i+iologice evidenţia+ă că -acienta a avut -ri(a (enstruaţie la 14 ani cu &lu/ (oderat9 o na7tere9 avort T #9 c.!. -re+ente "ilateral. Se recoltea+ă> QK" T 11 g = Q3 T 6. Yoc a-e/ian :n s-aţiul 5 intercostal -e linia (edioclaviculară9 !1 T 12#.etate cu data9 ora 7i (edicaţia adăugată. 4. . 1-arat digestiv A a"do(en su-lu9 a-etit ca-ricios9 tran+it intestinal -re+ent./a(en cardiologic A clinic sănătoasă9 se -oate o-era.i( "6nd -ansa(entul la 24 ore9 ins-ect6nd locul -entru in&la(aţie9 sc.$## ((c QKe(atocrit T 12 g = Q!ro("ocite T 2)#. . A -ul(on nor(al.O.ea+ă -araclinic> QM. *icat 7i s-lină :n li(ite nor(ale. Din istoricul "olii reiese> că -acienta a avut a(enoree9 7i de c6teva +ile -ierde s6nge negricios :n cantitate (ică -rin vagin9 acu+ă greţuri 7i vărsături (atinale a-oase. Motivele internării sunt> a(enoree9 greţuri9 vărsături a-oase (atinale9 -ierde s6nge negricios -rin vagin9 dureri -elviene :n s-ecial :n &osa iliacă drea-tă. CONCLU8IA GENERALĂ Pacienta I5S5 de 26 ani9 se/ &e(inin9 se internea+ă -e data de # . ec./a(enul clinic general evidenţia+ă> Qtegu(ente 7i (ucoase no(al colorate Qsiste( (uscular "ine re-re+entat Qsiste( ganglionar ne-al-a"il Qsiste( osteo A articular integru 1-arat res-irator A torace nor(al con&or(at9 (ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii -ul(onare9 4 T 18U. 2 . # ((Kg. Se investig. 1-arat cardiovascular A cord :n li(ite nor(ale9 +go(ote cardiace rit(ice9 1' T 82U. 1ntecedentele -ersonale evidenţia+ă că -acienta a avut ru8eolă la 6 ani 7i scarlatină la ) ani.iureta8e T #.E. Se internea+ă -entru -reci+are de diagnostic 7i trata(ent.1 .DE REŢINUT: Menţinerea locului de -er&u+ie la -acienţi se &ace sc.9 toate su"stanţele -er&u+a"ile tre"uind etic.ili"rată9 orientată te(-oro A s-aţial.*. QJlice(ie T 8# (g = Pagina 62 din 86 .i("area tu"ulaturii la (a/.#5.

T 92 Q1l"u(ină T a"sent QSedi(ent> <rare leucocite <rare .i.4. la nevoie9 Pro&e(id &. T negativ QJru.e(atii. Pacienta se e/ternea+ă la $ +ile de la intervenţie ur(6nd să revină -e data de 15 (ai 2##2 -entru scoaterea &irelor.D. .2##2 se decide 3a-arosco-ie diagnostică 7i se constată o sarcină e/trauterină e/trauterină tu"ară drea-tă.(. Pansa(entul curat9 a"do(en su-lu.voluţia -osto-eratorie &avora"ilă su" -rotecţie de anti"iotice> 3i&uro/ 195 gr la 12 ore i.3. Pagina 6$ din 86 .II.#5.Q%ree T 26 (g = Q'. Plaga o-eratorie :n curs de cicatri+are.sanguin 4.. 3a 24 ore se su-ri(ă drena8ul urinar. la nevoie.II.i. Starea generală este "ună9 !1 se (enţine la 11#.9 analgetice> algocal(in &.(. T O I9 4. Se reco(andă> evitarea e&orturilor &i+ice concediu (edical 2 să-tă(6ni control la (edicul s-ecialist la 1# +ile re-aus se/ual $# de +ile. Diure+a -e 24 ore A 15## (l9 urină clară -e sondă *ole+.6# ((Kg9 P T 82U9 4 T 18U. Se reia tran+itul de ga+e la 48 de ore 7i de (aterii &ecale la 2 de ore. W . Se -ractică sal-ingecto(ie drea-tă celiosco-ică. @n data de #).v./a(en urină> QDensitate T 1#159 QP.

2#11 DI1JEOS!I0 31 IE!.> Qoreion9 varicelă QP.!.ist ovarian dre-t.O!.D.O!.M.2#11 ora 181# D1!1 . T # Q0.4SOE13.> Qstatut socio<econo(ic A căsătorită Q-ro&esie A v6n+ătoare Q(ediu &a(ilial A consu(atoare de ca&ea Qo"iceiuri ali(entare A regi( adecvat Qnivel de educaţie A 12 clase Q(od de rela/are A tricotea+ă9 cite7te reviste Qacces la in&or(aţii A ascultă radioul9 se uită la !' Qrelaţii cu rudele 7i -rietenii A cores-un+ătoare Pagina 64 din 86 .> C5 'R4S!1> $# ani9 se/ &e(inin D1!1 IE!.EIM.4SOE13.E!. SO0I13.O.> SSarcină e/trauterină tu"ară a(-ula -avilionară drea-tă. 0KI4%4JI0135> 22. T # .E%M.2#11 Q1".0.iureta8e T 2 1E!.> N5 P4.3.11.> SSarcină ecto-ică drea-tă DI1JEOS!I0 31 . P. IE!.D.E2I.M. T 1$ ani9 cuclu regulat 1E!. P.E!.1#.11.4E54II> 28.D.0.E!.4E54II> Qgreţuri9 vărsături (atinale Q-ierde s6nge negricios :n cantitate (ică -rin vagin Qdureri colicative :n &osa iliacă drea-tă Qli-oti(ie IE!. 1E!.11.4E14. MO!I'.2#11 SO-eraţia A 1ne/ecto(ie drea-tă su" aneste+ie generală I.4E14.4'.4E54II > 2#.0. *INIO3OJI0.3.> Qna7teri T 1 %. 0.3.

M OS!.M M%S0%3O A 1DIPOS> SIS!.4.dl 65 A 12# %ree 2$96 (g. Pacienta este sus-ectă de> (#-/'"3 .3O4 D.O1M. -e data de # .dl 159# A 459# 0reatinină 6 (g.E. T 62 Cg. 31DO41!O4> 2#.2#11 EXAMENE DE LABORATOR 'alori :n li(.P./$%2'/3 B-.O.413> Q@ T 1964 (I Jr. Qa-etit -ăstrat Qtran+it intestinal -re+ent Q&icat 7i s-lină :n li(ite nor(ale 0OE03%NII 13.M.IS!O4I0%3 DO3II> Pacienta relatea+ă că nu are (enstruaţie A %. nor(ale Ke(oglo"ină 1195 8 A 15 Jluco+ă 1# (g.O1M. 0OE03%NII 13.2#119 acu+ă dureri colicative :n &osa iliacă drea-tă9 greţuri9 vărsături a-oase (atinale.E 03IEI0 J.#2$3. Eegativ Pagina 65 din 86 1P141! DIJ.1#. .P.M J1EJ3IOE14> SIS!.O A 14!I0%314> Qnor(al re-re+entat Qne-al-a"il Qintegru 1P141! 4.3 15 A 5# !.3.SPI41!O4> Qtorace nor(al con&or(at Q(ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii -ul(onare9 4 T 18U rit(ică 1P141! 0.E.J.11. .E%3%I *INI0> Qtegu(ente 7i (ucoase A -alide SIS!.D. )6 = *i"rinogen 862 (g = 18# A $5# = 1P!! 2#94UU 26 A $6UU '. Se -re+intă la (edicul s-ecialist care reco(andă internare A du-ă ce -acienta a &ost internată a avut o stare de li-oti(ie.J. Pierde s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică.!.3 15 A 65 P.dl 6 A 19$ !. 21 %.O1M. 129# = 1. 25 %. .S!I'> . '1S0%314> Qcord :n li(ite nor(ale Q+go(ote cardiace rit(ice Q1' T 8#U Q7oc a-e/ian :n s-aţiul ' intercostal st6ng -e linia (edio<claviculară Qa"do(en su-lu9 sensi"il :n &osa iliacă dr.

#2$35 A RESPIRA Qtorace nor(al con&or(at Qse destind a("ele . cardiologic T clinic sănătoasă9 se -oate o-era. -entru data de 2#.(. 0%3.ide :n &uncţie de sen+aţia de sete A consu(ă circa 15## (l de> a-ă -lată9 sucuri de &ructe Q-re+intă greţuri9 vărsături a-oase A di(ineaţa Qa-etitul este nor(al9 serve7te $ (ese -e +i A ELIMINA Qvărsături a-oase (atinale 4 -e +i 7i 1 noa-tea Qtrans-iraţie (ini(ă la -lici Qurină de as-ect nor(al Q(etroragie cu s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică Qconsti-aţie Qscaun -re+ent la $ +ile A DORMI./$%2'/3 B-.4.6# ((Kg Qtegu(ente u7or -alide uscate la -eri&erie A MENCA.NI Qdurata so(nului este de cca.J.2##1 Pacienta N5C5 :n v6rstă de $# ani cu diagnostic de> (#-/'"3 .> QM4* T -ul(on nor(al 2#. 5 ore -e noa-te Qadoar(e9 se tre+e7te :n cursul no-ţii9 durerea colicativă :i deran8ea+ă so(nul Qse lini7te7te 7i adoar(e din nou du-ă ce i se ad(inistrea+ă o &iolă de algocal(in i.idratea+ă cu lic.uterin de volu( nor(al &ără conţinut <la nivelul tu"ei dre-te sac cordon e("rionar Q.11.0KO> <cor. 0.3.3O4 P. A TE ODI.ni cores-un+ător9 7i din cau+a durerilor -osto-eratorii Pagina 66 din 86 .(inut Q!1 T 1##. A BEA Qdentiţie co(-letă Q(ucoasă "ucală &aringiană &ără letiuni Qli("ă :ncărcată di(ineaţa Q(asticaţie u7oară9 "ună Qre&le/ de deglutiţie A -re+ent Qse .0OE03%NII 13.e(itorace rit(ic Q&recvenţa res-iratorie 4 T 18U Q-au+e egale :ntre res-iraţii Qti.de res-iraţie costal su-erior cu (ucoasă res-iratorie &ără secreţii Q-uls rit(ic T 82 "ătăi.E!13.O1M.2#11 Q./. 14 E.E.11.3O4 P14103IEI0. Qse -l6nge că nu se -oate odi.'OI *%ED1M.1 D1!. .

ainele aran8ate -e un scaun Dare ca-acitatea &i+ică 7i -si.ainele sunt adecvate taliei9 staturii 7i anoti(-ului 7i relie&ea+ă un statut social<econo(ic "un Q-acienta este ordonată9 :7i ţine .alat9 -a-uci Q.ică de a :(-iedica acest incident Qacu+ă dureri colicative :n &osa iliacă drea-tă Qeste an/ioasă9 irita"ilă din cau+a situaţiei> internare9 o-eraţie9 aneste+ie Qe/-ri(ă o -erce-ere negativă legată de -ierderea tro(-ei 7i de -osi"ilitatea de a nu (ai -utea avea co-ii A COMUNICA Q&uncţionarea adecvată a organelor de si(ţ> au+9 vă+9 -i-ăit Qrelatea+ă des-re "oală cu un de"it ver"al cu li("a8 clar9 are un &acies e/-resiv Qintegritate o-ti(ă a a-aratului loco(otor Q:7i e/-ri(ă u7or dorinţele9 te(erile legate de "oala sa9 de o-eraţie Pagina 6 din 86 . A TE DE8BRĂCA Q-oartă .iile tăiate scurt9 curate9 cu -ieliţele tăiate9 date cu o8ă Qtegu(entele cu coloraţie nor(ală9 curate9 &ără le+iuni Qse s-ală +ilnic -6nă la "r6u Q:7i e&ectuea+ă toaleta vulvară de 2<$ ori -e +i cu a-ă caldă 7i să-un Q(enţine un tor7on curat :n regiunea vulvară A EVITA PERICOLELE Qdureri colicative ce cedea+ă la antialgice Qsalon curat9 de+in&ectat9 aerisit cu te(-eraturi de 24 de grade Qeste susce-ti"ilă de a<i &i a&ectată integritatea &i+ică -rin cre7terea sarcinii :n a&ara uterului :n tro(-ă A ru-tura tro(-ei F.e(o-eritoneuH Qnu are ca-acitatea &i+ică 7i nici -si. A AVEA O BUNĂ POSTURĂ Qacţiune sinergică 7i coordonată a a-aratului loco(otor9 (uscular 7i siste(ul nervos Q(i7cările sunt coordonate9 ar(onioase 7i inco(-lete Q-acienta este (ai -uţin activă9 nu :n :nde-linătatea -uterilor sale Quneori durerea din &osa iliacă drea-tă o &ace să ră(6nă :n -at g.ică de a se :("răca 7i de+"răca singură9 &ără a8utor A MENŢINE TEMP5 CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE Qte(-eratura cor-ului (ăsurată :n a/ilă> D T $692 #09 S T $69 #0 Q-ielea este u7or -alidă9 călduţă cu trans-iraţie (ini(ă A FI CURAT ÎNGRIJIT.A TE MIŞCA.i cu con&iguraţie nor(ală9 curate Qnas cu secreţii (ini(e Qcavitate "ucală cu dentiţie al"ă Qse s-ală -e dinţi cu -eriuţa 7i -asta du-ă &iecare (asă Qung.aine curate9 alese cu gust :n culori vii A că(a7a de noa-te9 .e(uită A TE ÎMBRĂCA. A?ŢI PROTEJA TEGUMENTELE ŞI MUCOASELE Q-ăr lung9 su-lu9 curat Qurec.

Qare -ersonalitate9 este :ncre+ătoare 7i sta"ile7te u7or legături cu -ersoanele din 8ur> (edic9 1(g Qare ca-acitatea de a se anga8a 7i (enţine relaţii cu cei din 8ur A are relaţii aro(ioase :n &a(ilie A?ŢI PRACTICA RELIGIA D-acienta este o &e(eie credincioasă9 de religie ortodo/ă Qcrede :n &iinţa su-re(ă Du(ne+eu9 -oartă la g6t o cruciuliţă Qeste onestă 7i are :ncredere :n dre-tatea 7i iertarea lui Du(ne+eu Qc6nd are ti(-9 :n +ilele de săr"ătoare se duce la "iserică9 -oste7te Q:7i s-une rugăciunea seara la culcare 7i se :nc.i("ări ne-lăcute Qcere in&or(aţii des-re o-eraţie9 aneste+ie9 trata(ent Qse docu(entea+ă9 :ntrea"ă9 dore7te să do"6ndească cuno7tinţe noi des-re (i8loacele s-eci&ice de :ngri8ire :n colectivităţi Q-une :ntre"ări des-re -erioada de convale7cenţă 7i des-re anticonce-ţie. Pagina 68 din 86 .ică9 ad-ta"ilă Q-acienta se rela/ea+ă citind> -resa9 literatură 7i ascultă radioul Q-acienta tricotea+ă &oarte &ru(os di&erite (odele la un -ulovăr 7i această :ndeletnicire o &ace să se recree+e A ÎNVĂŢA Q-acienta are dorinţa 7i este interesată să :nveţe cu( să<7i :ngri8ească sanătatea9 să evite ast&el de sc.ar cu a-ă9 le susţine -e cele (ai :n v6rstă9 le a8ută să (eargă la toaletă9 :n &elul acesta9 ea se si(te utilă A TE RECREEA Q-acienta este dina(ică9 -si. A TE REALI8A Q-acienta cola"orea+ă u7or cu cei din 8ur9 intervine i(ediat9 at6t c6t :i este -osi"il9 să<i a8ute -e cei din salon cu ea. 3e aduce un -a.ină la Du(ne+eu A F UTIL.

0KO !! G !2 <./a(enele -araclinice> M4*9. 21.2#11 H G = <!re+irea de du-ă so(< nul de noa-te9 <!oaletă ge< nerală> s-ă< lat -e dinţi9 torace9 a/ile <!oaleta in< ti(ă9 <Periatul -ă< rului9 < Sc.O!41%!.idri< că Page 6) o& 86 .irur gicală9 <Pri(e7te in &or(aţii de la (edic 7i 1MJ9 des-re o-e< raţie9 dietă 7i -regătiri igienice !2 G !6 !6 G !@ !@ G !A <4e-aus la <'i+ita &a(i <So(nul de -at9 liei9a soţului du-ă a(ia+ă <Dietă .Plan orar al -acientei N5C5 :n v6rstă de $# de ani cu diagnostic de> S140IE5 .11.4IE5 D4.irurgicale de (6ine9 <Progra(are -entru inter< venţia c./a(en -r eaneste+ic :n vederea intervenţiei c.i(a"are a len8eriei de no-te9 cu cea de +i9 <1erisirea salonului = G > <!er(o(e A tri+area9 <4ecoltarea de anali+e9 <Micul de8un > G I <Pregătirea -entru vi+i< ta (edicală9 <4e-aus la -at I G! <'i+ita (edi cului la saloane ! G !! <.1P!5 P.E!4% D1!1 D.

de Di+e-a( 2 G 2! <1scultă ra< dioul9 sc.!A G !H <Kidratare cu ceai9 <0ite7te +iare 7i reviste !H G != <4e-aus la -at != G !> <!er(o(e A tri+area -aci entei <!oaleta vul vară> radere a -ilo+ităţi lor !> G !I <Kidratare cu ceai9 <Du7 scurt cu s-ălarea a"do(enulu i cu "etadi< nă9 <Sc.i( "ă i(-resii cu colegele de salon 2! G 22 22 G 26 <4e-aus noc <So(n turn9 <Se stinge lu(ina :n salon 26 G 2@ <So(n Page # o& 86 .i("area len8eriei cu una curată călcată de acasă !I G 2 <Pregătirea -entru so(< nul de noa-< te9 <1erisirea sa lonului9 <Se ad(inis< trea+ă 1 t".

!.11.2#11 M.4.O RE8ULTAT <Pul(on nor(al <cor.dl 21 %. R." /. +#:%-#$%Ke(oglo"ină Jluco+ă %ree 0reatinină !JO !JP P! 1P *i"rinogen 1.! '.11.-1$ M5R5F5 EC.3 129# = )6 = 862 (g = 2#94 negativ EXAMENE PARACLINICE D#$# 2#.dl 2$96 (g.3.D.dl 6 (g.2#11 M.EXAMENE DE LABORATOR D#$# 2#.uterin de volu( nor(al &ără conţinutI <la nivelul tu"ei dre-te sac cordon e("rionar Pagina 1 din 86 .3 25 %.P.B'/ E0#&.*1+$#$ 1195 g = 1# (g.B'/ P-%:# B.

11. # 11#.-9#C'' <acu+ă dureri -ost<o-eratorii <acu+ă dureri -ost<o-eratorii <diure+ă -e sondă *oleP a dX(eure <se su-ri(ă Sonda 8ul urinar *oleP <tran+it de ga+e reluat <tran+it de ga+e 7i (aterii &ecale reluat <a"do(en su-lu <-ansa(ent curat 2$.2#11 11#.2#11 11#.6# 18U 8#U 2### (l D T $692 #0 S T $694 #0 24.PARAMETRI FI8IOLOGICI D#$# 2#.2#11 11#. # 1 U 82U 2### (l D T $69$ #0 S T $695 #0 D T $694 #0 S T $696 #0 D T $69$ #0 S T $69 #0 25.6# 16U 84U 2### (l 2 .&2.2#11 11#.-#$1-# ! T $6 #0 ! T $6 #0 D T $692 #0 S T $69 #0 O:(.*3 T.11.11. # 18U 85U 2### (l Pagina 2 din 86 .11.11.11.2#11 11#.2#11 21.11.6# R5 P5 8#U 8#U 8#U D'1-. # 11#.2#11 22. # 16U 84U 2### (l 26.2#11 T5A5 11#.11.

I :n -er&u+ie .2#11 22.1 $ (l la 6 QPro-ranolol &.II. 1 22.(.II9 1& la 12 ore i. # ((Kg Q1' T 8#U Q-ierde s6nge negricios :n cantitate (ică -rin vagin Q-regătire -reo-eratorie Ora 12## Q-acienta trea+ă răs-unde la si(ulii e/terni Qgreţuri9 vărsături "ilioase -ostaneste+ice Qacu+e a"do(inale T-#$#&.6# ((Kg Qstare generală "ună Q-ansa(ent curat Qurină de as-ect nor(al T 6## (l Qdrena8 a"do(inal T 1## (l s6nge Ora 18## Qstare generală "ună Qa&e"rilă Pagina $ din 86 QO-eraţia> ane/ecto(ie dr.i.5# (l s6nge Qdrena8 urinar -e sondă *oleP A urină clară 6## (l Q!1 T 11#.I Q3Pstenon &.v. Q1neste+ie generală I.11.11.(. QPlego(a+in &.FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT D#$# 21.1 ore i.II. QPro&enid &.2#11 Ora 1$## Q-ansa(ent curat Qdrena8 a"do(inal &uncţional cca. QJenta(icină &.I Q*ortral &. 15# (l Ora 1 ## Q!1 T 11#.i. la nevoie Q*eno"ar"ital &.I Q*entanPl &1.(.(.2 QDia+e-a( &."$ QDia+e-a( t".11.I QMiostin &.I QPavalon &.6# ((Kg9 P T 86U Ora 15## Qvărsături -osto-eratorii "ilioase cca.I QJluco+ă 5= < 1### (l QSoluţie 4inger A 5## (l QSer &i+iologic A 5## (l QPenicilină 4 (il.2#11 E9%+1C'# *'+"'/3 Qstare generală "ună Qa&e"rilă9 !D T $692 #09 !S T $694 #0 Qa"do(en su-lu9 (o"il cu res-iraţia Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale -re+ent Q!1 T 11#. <(edicaţie aneste+ică Q1ntro-ină &.!.1 QEesdonal &1.9 2 (il. seara QJluco+ă 1#= 1###(l -er QSer &i+iologic 5##(l &u+ie Q0erucal &.O. 3a 12 ore i.

II9 1& la 12 ore i.I la nevoie QDia+e-a( t".1 $ (l la 6 QPro-ranolol &.II9 1& la 12 ore i. QPro&enid &.1 ore i.II. la nevoie Q&eno"ar"ital &.1 ore i.II9 di(. QPlego(a+in &.(.1 $ (l la 6 QPro-ranolol &.(.i.11. # ((Kg9 P T 84U9 4 T 16U Q-ansa(ent curat Q!D T $69$ #09 !S T $695 #0 ## QPenicilină 4 (il9 2 (il la 12 ore i.II9 1& la 12 ore i. Q1lgocal(in &.i.(.Qa"do(en sensi"il9 u7or (eteori+at Qa"senţa tra"+itului de ga+e Q-ansa(ent curat Qdrena8 a"do(inal T 1## (l Qurină de as-ect nor(al T 4## (l Q!D T $692 #09 !S T $69 #0 Ora 22## Q!1 T 1##.(. seara QPenicilină 4 (il9 2 (il la 12 ore i.2#11 Ora 6 Qstare generală "ună Qa&e"rilă Qa"do(en sensi"il9 u7or (eteori+at Q!1 T 11#. QJenta(icină &.11.11. 1 seara Pagina 4 din 86 .(.(. QJenta(icină &. 7i seara9 i.6# ((Kg9 4 T 1 U9 P T 82U Qdiure+a -e 24 ore T 2### (l urină clară Qtran+it de ga+e "asent Qstare generală "ună Qa&e"rilă Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale reluat Qa"do(en su-lu9 (o"il cu res-iraţia Q!1 T 11#.II9 di(. 7i seara9 i. la nevoie Q*eno"ar"ital &.(.(.II. QJenta(icină &.(.(. seara 24.6# ((Kg Qdiure+ă T 4## (l9 urină cu as-ect nor(al Q-ansa(ent curat Qdrena8 a"do(inal &uncţional T 1## (l s6nge 2$. QPro&enid &.(. QPlego(a+in &.2#11 25.2#11 QPenicilină 4 (il9 2 (il la 12 ore i.(.6# ((Kg QP T 86U9 4 T 16U Q!D T $692 #09 !S T $694 #0 Qdiure+ă totală :n decurs de 24 ore T 2### (l urină de as-ect nor(al Q-ansa(ent curat Qdrena8 a"do(inal T 15# (l s6nge Qstare generală "ună Qa&e"rilă Qse su-ri(ă drena8ul a"do(inal 7i drena8ul urinar Qa"do(en su-lu Q!1 T 11#.

1 seara Pagina 5 din 86 .I la nevoie QDia+e-a( t".11. QJenta(icină &. 1 seara 2 . Q1lgocal(in &.(.D#$# 26.2#11 E9%+1C'# *'+"'/3 Qstare generală "ună Qa&e"rilă Qa"do(en su-lu9 (o"il cu res-iraţia Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale -re+ent Q!1 T 11#.2#11 QDia+e-a( t".6# ((Kg9 P T 84U9 4 T 16U Q-lagă o-eratorie :n curs de cicatri+are Q!D T $692 #09 !S T $69) #0 Qstare generală "ună Qa&e"rilă Qa"do(en su-lu9 (o"il cu res-iraţia Qtran+it de ga+e 7i (aterii &ecale -re+ent Q!1 T 11#.II9 1& la 12 ore 12 i. # ((Kg9 P T 85U9 4 T 18U Q-ansa(ent curat Q!D T $692 #09 !S T $694 #0 T-#$#&.(."$ QPenicilină 4 (il9 2 (il la 12 ore i.11.

11..11.2#11 24. /.11..2#11 4.I. 25.+%Micul de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină 21.: la-te9 "r6n+ă de vaci9 iaurt9 carne de -asăre9 vită9 -e7te al"9 legu(e &ierte9 salate9 su-e9 cior"e9 sucuri de &ructe9 co(-oturi. 2.I."$#Qceai9 -6ine -ră8ită9 (argarină Qun -a.ar de la-te "ătut Qsu-ă de +ar+avat cu crutoane9 -ila& cu carne de -asăre Q(ă(ăligă cu "r6n+ă de vaci 7i s(6nt6nă9 ceai Qceai9 ou (oale9 -6ine Qun "orcan de iaurt cu "iscuiţi Qsu-ă de legu(e Qceai A 15## (l -regătire o-eratorie DR.I.B'/ 4.2#11 4. A+'&. D#$# 2#.-*'(.11. '"$.('1".'& F'B-%?*#F#-#$.11."$.2#11 4.ar cu la-te Qcior"ă de văcuţă9 &asole verde cu carne de vită Q"udincă de (acaroane cu "r6n+ă de vaci9 ceai Q-6ine -ră8ită9 ge(9 la-te Qco(-ot de (ere Qcior"ă de legu(e9 -aste cu sos de ro7ii cu -ie-t de -asăre Qlegu(e &ierte9 -6ine -ră8ită9 ceai Pagina 6 din 86 .I.-&'(. 4.2#11 4.#' !A &+ 22. Qiaurt Qsu-ă de legu(e Qceai A 15## (l Q-6ine -ră8ită9 unt9 ceai Qco(-ot de -rune Qsu-ă de legu(e9 sote de legu(e cu -ie-t de -ui Q"iscuiţi9 "r6n+ă de vaci9 ceai Q-6ine -ră8ită9 (argarină9 ceai Qun -a. S1//.FOAIE DE ALIMENTAŢIE A+'&. 26.I. Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină Mic de8un Su-li(ent Pr6n+ 0ină R.2#11 4.11.# &.: &asole9 (a+ăre9 var+ă9 (e+eluri9 a&u(ături9 condi(ente9 a-ă ga+oasă9 sucuri conservate9 alcool9 ca&ea."$.11.I.2#11 M.'&1+ #+'&. 2$.(.I.

FIŞĂ TE.4.irurgicală :n (icul "a+in9 -e organele genitale ale &e(eii -er(ite -relevarea unei urini :n condiţii sterile :n vederea o"ţinerii unei uroculturi corecte Î" (/%2 tera-eutic> introducerea de&icitelor su"stanţelor :n ve+ică> antise-tice anti"iotice 0.###H Pregătirea (aterialului necesar Qsoluţie de clora(ină Qulei de vasilină9 -ara&ină Qreci-ient -entru colectarea urinei Qe-ru"etă sterilă -entru colectarea urinei -entru urocultură Qse e/-lică -acientei necesitatea e&ectuării te.NICĂ SONDAJ VE8ICAL FOLEJ (LA FEMEI4 D.ică solicită cola"orarea Qse anunţă -acienta9 e/-lic6ndu<i i(-ortanţa te.vacuarea ve+icii urinare cu a8utorul unei sonde9 introdusă :n (eat9 uretră.i(iotera-eutice C%"$-#'"B'/#C'': in&ecţii acute ale uretrei ru-tură trau(atică a uretrei stricturi ureterale. I"B'/#C'': D :n retenţie acută de urină intervenţie c.: . OBIECTIVE TIMPI DE EXECUŢIE Qsonda ve+icală *oleP9 sterilă Q(ănu7i sterile Qsoluţii de+in&ectante F.nicii Qse a7ea+ă -acienta :n -at :n decu"it dorsal9 c6t (ai Pregătirea &i+ică a -acientei co(od cu ante"raţul :n e/tensie 7i -ronaţie Qsu" "raţul ales se a7ea+ă o -ernă tare aco-erită cu (u7a(aua 7i c6(.i-er(anganat de -otasiu9 de+in&ectea+ă (eatul urinar Q7terge (eatul cu o co(-resă uscată9 se -rinde sonda lu"re&iată cu ulei de -ara&ină 7i se introduce cu v6r&ul :n (eat Pagina din 86 .steril Qse aco-eră "olnavul cu o -ătură Qi se solicită -acientului -artici-area Qasistenta se s-ală -e (6ini cu a-ă 7i să-un9 se de+in&ectea+ă cu alcool iodat9 :7i -une (ănu7i sterile Qse a7ea+ă :n -artea drea-tă a -acientei9 cu degetele de la (6na st6ngă des&ace la"iile 7i -une :n evidenţă (eatul !e.i-er(anganat de -otasiu 1.)'"'C'.nica urinar9 cu un ta(-on steril :n(uiat :n soluţie de -ro-riu A +isă .nicii 7i i se Pregătirea -si.

is Incidente accidente Dsoluţie de continuitate a ve+icii9 datorită (anevrelor "rutale Q.e(oragie -rin golirea "ruscă a ve+icii co(-ri(are "ruscă Q&rison cu ascensiune ter(ică datorat unei "acterie(ii -rodusă -rin le+area (ucoasei ureterale la o -acientă cu urină in&ectată Qsonda nu -rogresea+ă9 dacă nu este cores-un+ătoare 1ccidente Incidente CONCLU8IA GENERALĂ Pagina 8 din 86 .Qc6nd sonda a a8uns :n ve+ică9 vine urina su" -resiune Qla ca-ătul -ro/i(al al sondei se -oate ada-ta o -ungă sterilă gradată -entru a colecta urina :n siste( :nc.

3.T# .II9 1& la 12 ore i.O. Pagina ) din 86 . T )6 =I *i"rinogen T 862 (g =I 1. Pe data de 2#. la nevoie. Se recoltea+ă> KJD T 1195I %ree T 2$96 (g.0KO T cor.M. T -ul(on nor(al .4.2#11 se constată o sarcină e/trauterină tu"ară drea-tă. 3a nivelul tu"ei dre-te sac cordon e("rionar.M.2##1.D.dlI !.i.dlI 0reatinină T 6(g. .J.!.1#.(. 1ntecedentele -ersonale9 evidenţia+ă că -acienta a avut o na7tere9 1vT#9 08T2.0$-#1$. 1-arat digestiv A a"do(en su-lu9 sensi"il :n &osa iliacă drea-tă9 a-etit -ăstrat.Medicul s-ecialist o-inea+ă -entru internare A du-ă ce -acienta a avut o stare de li-oti(ie.!. !egu(ente 7i (ucoase -alide. Se investig.T 1$ ani9 cu ciclu regulat9 %.#2$35 Motivele internării sunt> <greţuri9 vărsături a-oase A (atinale <-ierderi de s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică <dureri colicative :n &osa iliacă drea-tă <li-oti(ie. !1 T 11#. 1-arat res-irator A torace nor(al con&or(at9 (ur(ur ve+icular -re+ent -e a("ele arii -ul(onare9 4T18U.11.M.dlI !.i./a(enul clinic general evidenţia+ă> @ T 1964 (9 J T 62 Cg. 1ntecedentele -ersonale &i+iologice evidenţia+ă că -acienta a avut P./$ B. Siste( osteo A articular T integru.Pacienta N5C5 de $# ani9 se/ &e(inin se internea+ă -e data de 2#. 1-arat cardiovascular A +go(ote cardiace rit(ice9 7oc a-e/ian :n s-aţiul ' intercostal st6ng9 -e linia (edioclaviculară.!. Din istoricul "olii reiese că -acienta a avut %.T 25 %.P.v.voluţia -osto-eratorie &avora"ilă su" -rotecţie de anti"iotice> Penicilină 4 (il9 2 (il la 12 ore i. # ((Kg9 1' T 8#U. S-lină9 &icat :n li(ite nor(ale.11.*. 1-arat urinar A lo8e renale li"ere.T. 7i Jenta(icină &. T 21 %. Pierde s6nge negricios -rin vagin :n cantitate (ică. Micţiuni &recvente. A -re+ente9 ! T $6 #0.. T 2#94I '. !ran+it -re+ent.uetrin de volu( nor(al &ără conţinut.(.9 analgetice> Pro&enid &.O. 4.ea+ă -araclinic> M. (#-/'"3 .3I Jluco+ă T 1# (g.11. . -e data de # .2#11 ora 8## cu diagnosticul> (1(2. T negativ. T 129# =I 1.!.II. Se (enține -osto-erator linia venoasă 7i se ad(inistrea+ă gluco+ă 1#= < 1### (l9 ser &i+iologic 5## (l9 7i antie(etice> 0erucal 1 &.P.-'"3 B-.2##19 dureri colicative :n &osa iliacă drea-tă9 greţuri9 vărsături a-oase (atinale.(.J.3I P.4.P.O. Se -ractică> Ane$ectomie "reaptă sau Anestezie generală .

Pansa(ent curat9 a"do(en su-lu9 se reia tran+itul de ga+e 7i de (aterii &ecale du-ă 2 ore de la intervenţia c. Diure+a -e 24 ore A 2### (l. urină calră -e sondă *oleP.irurgicală. Pacientei i se reco(andă> <evitarea e&orturilor &i+ice <concediu (edical 2 să-tă(6ni <control la (edicul s-ecialist la 1# +ile <re-aus se/ual $# +ile. Se scot &irele la 6 +ile. EDUCAŢIA SANITARĂ ÎN SECTORUL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE 4eţeaua de o"stetrică ginecologie -re+intă un teren e/celent9 &avora"il (uncii de educaţie sanitară. Pagina 8# din 86 .Starea generală este "ună9 !1 T se (enţine 11#. Plaga o-eratorie &ără se(ne de in&la(ţie9 :n curs de cicatri+are. 1sistenţa (edicală educă des-re> Qevoluţia nor(ală a sarcinii Q-revenirea sarcinilor nedorite Q-lani&icarea sarcinii Qigienă individuală9 se/uală Q-revenirea "olilor venerice> lues9 gonoree Q-revenirea "olilor cu trans(itere -e cale se/uală> KI'9 SID19 Ke-atita D.6# ((Kg9 P T 86U9 4 T 1 U. I(-ortanţa educaţiei sanitare constă :n s&aturile (edicului 7i asistenţei (edicale generaliste la care -acienta să &ie rece-tivă -entru a evita co(-licaţiile. 3a 48 ore se su-ti(ă drena8ul urinar. 0u -acienta9 asistenţa (edicală tre"uie să lă(urească &elul cu( se va :ngri8i -osto-erator A la do(iciliu9 să -regătească -acienta -entru re6ntoarcerea acasă9 să lă(urească -acienta des-re regi(ul de viaţă ce tre"uie continuat acasă cel -uţin 21 de +ile9 -ansa(ent9 igienă se/uală9 controlul (edical la s-ecialist la 21 de +ile.

nică nu indică se(ne de in&ecţie !D T $698 # 09 !S T $ 92 #0 Q!1 T 11#.3.nici ase-tice 7i ad(inistrarea de Penicilină 2 (il la 12 ore i.E25 Qileus dina(ic -osto-erator Qnu are tran+it de ga+e 7i (aterii &ecale DI1JEOS!I0 D.E !13.0!I' D. M1EI*. Q-acienta să ai"ă tran+it de ga+e :n decurs de 24 ore 7i de (aterii &ecale :n 48 ore IE!.irurgicală tegu(entelor Q-lagă o-erată transversală su-ra-u"iană A EVITA Qrisc de PERICOLEL co(-licaţii E Qa"senţa de ga+e Q-re+enta drena8ului a"do(inal 7i urinar Qileus dina(ic Qin&ecţie urinară Qin&ecţie -eritoneală Qse evaluea+ă so(nul -acientei 7i se o"servă că nu doar(e din cau+a +go(otelor din salon9 a li-se de con&ort 7i a trata(entelor de la (ie+ul no-ţii Qse -regăte7te -acienta -entru so(nul de noa-te Qse a8ută -acienta ă (eargă la gru-ul sanitar să<7i e&ectue+e :ngri8iri igienice -arţiale Qse sc. P4IO4I!14. Q-acienta doar(e 7i se si(te odi.nească ore -e noa-te 7i 1 la a(ia+ă :n ter(en de 1 să-tă(6nă Q-ansa(entul sc.9 &ace să scadă riscul in&ecţios al -lăgii.E2II 0% 4O3 D. 7i Jenta(icină 1& la 12 ore i.P. @EJ4I?I4.ED.(.P.-acienta 7iWa reluat tran+itul QPro-ranolol &. D. A DORMI. Q(odi&icări :n Qintervenţie ÎNGRIJIT as-ectul c. A II?A 8I POSTOPERATOR E.NI Qso(n -ertur"at Q+go(ot Qli-sa de con&ort Qdoar(e 5<6 ore -e noa-te Qso(n -ertur"at din cau+a +go(otelor 7i a li-sei de con&ort A FI CURAT.irurgicale9 Qse ad(inistrea+ă (edicaţia (ani&estată -rin antiin&ecţioasă de -rotecţie> Penicilină9 -laga Jenta(icină transversală su-ra-u"iană Qrisc de Q-acienta să &ie &erită de Qse s-ală -unctul de inserţie al sondei 7i co(-licaţii co(-licaţii -e toată se de+in&ectea+ă cu "etadină du-ă care se in&ecţioase -erioada s-itali+ării su-ri(ă drena8ul urinar la indicaţia datorită a"senţei (edicului tran+itului de Qse (o"ili+ea+ă ta"ul de dren &olosind ga+e 7i -re+enţei te.6# ((Kg9 P T 82U .'OI *%ED1M.M1 D.4'.J1! Qse o"servă starea a"do(enului A u7or (eteori+at9 u7or sensi"il Qse ad(inistrea+ă la indicaţia (edicului> Pro/in9 Pro-ranolol :n a(estec cu serul &i+iologic Qse e/-ri(ă drena8ul ve+ical la indicaţia (edicului Qse o"servă la c6t ti(. A SE ODI. A ELIMINA P4OD3.E2II 0% 4O3 1%!OEOM IE!.'13%14.PLAN DE ÎNGRIJIRE AL PACIENTEI B5S5 ÎN VERSTĂ DE 2@ ANI CU DIAGNOSTICUL DE: SARCINĂ ECTOPICĂ DREAPTĂ PENTRU 8IUA DE !I5 !52 !2.de +i cu cea de noa-te Qse ad(inistrea+ă la indicaţia (edicului o ta"letă de Dia+e-a( Q(odi&icări :n Q-acientei să<i &ie &ăcute Qse des&ace -ansa(entul să se in-ecte+e as-ectul :ngri8iri ale -lăgii -laga -entru in&la(aţie tegu(entelor din Qsă -re+inte o -lagă Qse (o"ili+ea+ă la indicaţiile (edicului cau+a curată cicatri+ată :n ta"ul de dren-arietocolic dre-t intervenţiei ter(en de o să-tă(6nă Qse e&ectuea+ă un -ansa(ent ade+iv c. . D. Qcur"a te.4'.nită du-ă o ta"letă de Dia+e-a( ad(inistrată la ora 1)## .ED.. E%4SIEJ P.(.nici ase-tice Pagina 81 din 86 Q-acienta să doar(ă9 să se odi.S!54I DI*I0%3!1! D.E 25 Qa"senţa tran+itului de ga+e 7i (aterii &ecale S%4S1 D.S Qa"senţa tran+itului de ga+e 7i (aterii &ecale din cau+a Densului dina(ic -osto-era<tor ODI.i("ă len8eria de cor..I $ (l QPro+in la 6 QSer &i+iologic ore Qceea ce &acilitea+ă tran+itul de ga+e9 du-ă care -acienta are o stare de con&ort.i("at -rin te.

nică di(ineaţa 7i seara Qse ur(ăre7te +ilnic tens.drena8ului a"do(inal urinar Qse ad(inistrea+ă cu acurateţe (edicaţia al&a"eta"locantă -entru reluarea tran+itului 7i se o"servă că -acienta are scaun +ilnic Qse &olosesc te. 1rterială 7i -ulsul Qstarea generală a -acientei este satis&ăcătoare Pagina 82 din 86 .nici ase-tice la -roceduri inva+ive> in8ecţii9 recoltări9 -ansa(ente Qse ur(ăre7te +ilnic cur"a te.

'13%14. D.E 25 Qdi&icultate de a res-ira S%4S1 D.P. Qse (ăsoară cantitatea vărsăturilor9 se o"servă as-ectul 7i se :nscrie :n &oaia de o"servaţie Qurina u7or Q(odi&icări ale Q-acienta să eli(ine Qse (enţine -osto-erator sonda *oleP .idratării c. 1### (l :n ti(. A MENCA. $## (l Qse ad(inistrea+ă intravenos 1&.irurgicale ti(-ul vărsăturilor recente Qse solicită -acientei să<7i clătească gura du-ă ter(inarea vărsăturilor Qse ad(inistrea+ă 1= 0erucal i.E25 Qdroguri Qaneste+ice Qdecurari+area Qsen+aţie de su&ocare Qsecreţii a"undente seroase DI1JEOS!I0 D.idratare -arenterală cu gluco+ă 5= . A RESPIRA P4OD3.0!I' D.9 -acienta res-iră u7or Qstarea de su&ocare a(eliorată Qstarea -acientei este satis&ăcătoare9 li("a u(edă Q.irurgicală intervenţiei -acientei -e -arcursul . @EJ4I?I4. (ăsură . 5## (l soluţie Kart(an A 5## (l 7i orală 1### (l A ec.idratare orală la 2 din cau+a -arenteral 7i să :ncea-ă co(odă :n a7a &el ca să nu se ore du-ă restricţiilor ..4'.S!54I DI*I0%3!1! D.idrata oral cu -aiul.ED.E !13.E2II 0% 4O3 1%!OEOM IE!.idratare cores-un+ător Qse a7ea+ă (6na -acientei intr<o -o+iţie Q.idratare tera-eutică Qintervenţie c. D. 7i .idratare Q(odi&icări :n Q-acienta să &ie .idratarea orală :n o"strucţione+e rit(ul de scurgere intervenţia ali(entare 7i a ter(en de 4<6 ore Qse su-raveg.P.de 24 ore Qeli(ină -e gură Qvărsături din Q-acientei să<i &ie sedate Qse -rote8ea+ă -atul cu (u7a(aua9 ale+a suc gastric cau+a (edicaţiei vărsăturile :n ter(en de Qse -une la dis-o+iţia -acientei o tăviţă a(estecat cu "ila aneste+ice 7i a 6 ore renală care se susţine la gura -acientei $## (l intervenţiei Qse sunţine &runtea -acientei cu -al(a :n c.erea -6nă c6nd -acienta res-iră nor(al Qse ad(inistrea+ă intravenos lent o &iolă de Mio&ilin la indicaţia (edicului Q.irurgicală recentă A ELIMINA Q(odi&icări ale (odalităţilor de eli(inare Q-re+enţa sondei *oleP urinare Qse a7ea+ă -acienta :n salonul de -osto-erator :n decu"it dorsal cu ca-ul :ntr<o -arte Qse ad(inistrea+ă O2 -e sonda endona+ală9 u(idi&icat 6 l -e (inut Qse su-raveg. # ((Kg QP T )#U rit(ic Q4 T 2#U du-ă ad(inistrare de Mio&ilin i. P4IO4I!14.S ODI.ea+ă -er&u+ia 7i starea c.M1 D.ED.irurgicală recentă A ELIMINA Qvărsături a-oase Q(edicaţia aneste+ică Qintervenţia c.idratată Qse (enţine linia venoasă cu "ranulă -arenterală ali(.4'.v. Qdiure+a 15## (l urină clară Qsonda se su-ri(ă la 24 ore Qa"do(en u7or (eteori+at9 dureros .3.'OI *%ED1M.irurgicale -arenterale recente Qse ad(inistrea+ă intravenos 0erucal -entru a di(inua vărsăturile Qse :nce-e .ea+ă &uncţiile vitale> !19 P9 Qse 7terg secreţiile cu o co(-resă Qse (enţine su-raveg. .v.PLAN DE ÎNGRIJIRE A PACIENTEI L5S5 ÎN VERSTĂ DE 2H ANI CU DIAGNOSTIC DE: SARCINĂ EXTRAUTERINĂ TUBARĂ DREAPTĂ PENTRU DATA DE ! 5 A52 !2 E. E%4SIEJ P.idratarea orală cu cantităţi (ici de ceai cu lunguriţa a-oi cu -aiul cca.i-ercro(ă (odalităţilor de nor(al urina :n decurs Qse (ăsoară cantitatea de urină la 24 ore eli(inare din de 24<48 ore 7i se notea+ă :n &oaia de o"servaţie9 se cau+a sondei (ai notea+ă as-ectul 7i cantitatea ve+icale *oleP Qse controlea+ă 7i se (enţine :n -o+iţie de drena8 decliv -unga de urin1 Pagina 8$ din 86 Qdi&icultatea de a Q-acienta să res-ire res-ira cau+ată e&icient :n ter(en de 1 de (edicaţia oră aneste+ică Q!1 T 11#.E2II 0% 4O3 D. IE!.ili"rată . A Q(odi&icări :n Qrestricţie BEA ali(entaţie 7i ali(..idroelectrolitic Q-acienta varsă suc gastric a(estecat cu "ila cca. 0erucal9 du-ă care vărsăturilie :ncetea+ă Q-acienta are o stare de con&ort 7i se -oate .J1! . M1EI*.

ED.'13%14.9 Pia&en &.ic Qdurerea este sedată cu 1lgocal(in &.irurgicală recentă Qge(e9 se -l6nge de durere Q4isc de co(-licaţii Qte.nicile ase-tice &olosite 7i -rotecţia cu ce&alos-orine -re 7i -osto-erator9 (ic7orea+ă riscul de in&ecţie. Q-acienta să se odi.la 12 inva+ivă9 durata ore interval.nici ase-tice la -roceduri Q-acienta să &ie &erită de inva+ive A in8ecţii9 -er&u+ii9 sonda8 Qrisc de co(-licaţii ve+ical co(-licaţii -osto-eratorii Qse ad(inistrea+ă (edicaţie cau+at de te. Qte.i("ă len8eria de cor.II.4'.irurgicală 24 A48 ore 1lgocal(in9 a-oi Pia&en recentă9 Qse in&or(ea+ă -acienta că se -oate (ani&estată -rin -l6nge de durere 7i este rugată să ge(ete 7i se(nale+e durerea la a-ariţia ei văicăreli Qse &olosesc te.irurgicală -e a"do(en celiosco-ică Qse creea+ă condiţii a("ientale -entru ore so(nul de noa-te Qse aerise7te salonul9 -acienta să &ie "ine :nvelită Qse 7terge -acienta :n a/ile Qse e&ectuea+ă o toaletă vulvară 7i se de+in&ectea+ă cu "etadină locul de inserţie al sonde *oleP :n ve+ică Qse sc.E !13.I. .nească noa-te :n ter(en de o să-tă(6nă IE!.i.9 a-oi se tre+e7te din cau+adurerii 7i a +go(otelor din secţie.de 1 oră9 (ă7ti de -rotecţie9 . Q-acienta are o stare de con&ort &i+ic 7i -si.v.i.alate9 -a-uci sterili9 -ansa(ent oclu+iv9 -rotecţie cu Pagina 84 din 86 Q-acienta are o stare de con&ort &i+ic du-ă acordarea :ngri8irilor igienice Qreu7e7te să doar(ă 4 ore du-ă ad(inistrarea de *eno"ar"ital 1& i.S.E2II 0% 4O3 D. (are a o-eraţiei9 Qse i<au (ăsuri de -rotecţie s-eciale> intervenţia -e c6(. D.(urdară Qse :ntinde "ine cearcea&ul de -at Qse :nvele7te -acienta9 se stinge lu(ina 7i se :ncearcă di(inuarea +go(otelor din secţie Qse ad(inistrea+ă la indicaţia (edicului la ora 21## 1&.S!54I DI*I0%31!. D.i.(.E25 Qdurerea -osto-eratorie Q+go(ot Qlu(ina DI1JEOS!I0 D. de *eno"ar"ital i.(. D.0!I' D.4'.(. @EJ4I?I4. P4IO4I!14. E%4SIEJ P.i-erter(ie inva+ivă Q-eritonită Qdurata (are -osto-eratorie Qintervenţie c. 7i se o"servă că -acienta adoar(e c6teva ore A a-oi se tre+e7te din nou din cau+a durerilor Qan/ietate din Q-acienta să e/-ri(e Qse sc.P. 7i "ene&icia+ă de (edicaţie de -rotecţie> 3i&uro/ 195 g i. ODI.i("ă -o+iţia -acientei :n -at la 2 cau+a (edicaţiei9 di(inuarea an/ietăţii :n ore aneste+iei 7i a ter(en de 24 ore Qse acordă (asa8 al s-atelui9 regiunii durerii dorsolo("are Qse asigură -acientei că asistenta (edicală va &i :n -er(anenţă alături de Qdurere cau+ată Q-acientei să<i &ie sedată ea 7i<i va satis&ace nevoile de intervenţia durerea -e -arcursul a Qse ad(inistrea+ă la indicaţia (edicului c..P.(.nica Q.E 25 Qso(n -ertur"at S%4S1 D.o-erator cu "etadină9 instru(entar a"do(en sterili+at ti(.E.M1 D. M1EI*. Qdoar(e insu&icient Qso(n -ertur"at 5<6 ore din cau+a durerii9 +go(otului din secţie A EVITA Q1n/ietate PERICOLEL E Q(edicaţie aneste+ică 7i analgetică Qagitaţie9 nelini7te QDurerea Qintervenţia c.ED.'OI *%ED1M.. A DORMI P4OD3.E2II 0% 4O3 1%!OEOM IE!.J1! .v.nica antiin&ecţioasă> 3i&uro/ 195 gr.3.

4'..'OI *%ED1M.3I !JO T 21 Pagina 85 din 86 .E2II 0% 4O3 1%!OEOM IE!. # ((Kg 7i P T Qse e/-lică -acientei că va &i o-erate 7i se 8#U se (enţin la :nce-e -regătirea o-eratorie -entru li(ite nor(ale intervenţia c.E !13.E 25 Qinso(nie S%4S1 D. D.ea+ă &uncţiile vitale> !19 P9 4 la interval de $ ore 7i starea clinică a -acientei Qdurerea a"do(inală colicativă cau+ată -rin cre7terea :n volu( a tro(-ei dre-te Q-acientei să<i &ie di(inuată durerea :n ter(en de 24<48 ore .irurgicală> toaleta Qstarea clinică nu se vulvo-erineală cu a-ă 7i să-un 7i se (odi&ică (enţine :n regiunea vulvară torson steril Qse -regăte7te Qse educă -acienta să nu (ăn6nce 7i să se -acienta -si. @EJ4I?I4.e(o-eritoneu Q7oc . QDia+e-a(ul ad(inistrat -e cale orală :i dă o stare de con&ort 7i -acienta se odi. D.ED.!. Qconstantele &i+iologice> !1 T 1##.(.3.E25 Qdoar(e 5 ore noa-tea Qso(n neodi. P4IO4I!14. # ((Kg 7i P că ele sunt -re+ente di(ineaţa a-oi :n T 8#U sunt cursul +ilei sen+aţia de greaţă digestivă su-raveg.nitor Q-l6geri ver"ale des-re durere DI1JEOS!I0 D.0!I' D.J1! Qse line7te7te9 -aciente<i i se e/-lică că durerea i se va di(inua :n ti(Qse ad(inistrea+ă Dia+e-a( 1 t". glice(ie T 1# Qse ia !1 7i se notea+ă :n &oaia de (g.M1 D.dlI !JP T 25 %.S!54I D.E2II 0% 4O3 D.P.eate au acea7i cau+ă Qvărsăturile sunt Qse :nvaţă -acienta ca du-ă ce varsă să<7i (atinale9 a-oase clătească gura cu a-ă aro(ati+ată Q:n cursul +ilei nu Qse cateteri+ea+ă o venă 7i se recoltea+ă (ai varsă anali+ele> KJD9 glice(ie9 urea9 Q-ro"ele de la"orator creatinină9 !JP9 !JO9 &i"rinogen9 indică> KJD T 1195I 1. seara la culcare Qse ad(inistrea+ă la indicaţia (edicului 1lgocal(in Qse su-raveg.ne7te (ai "ine A EVITA Qdurerea PERICOLEL a"do(inală E colicativă Qrisc de co(-licaţii Qru-tura tro(-ei Q.e(oragic A ELIMINA Qvărsături (atinale Qtul"urări digestive Q-ri(ul tri(estru de sarcină Qconţinut gastric a-os Qvărsături Q-acientei să<i &ie (atinale datorită di(inuate vărsăturile :n tulvurărilor ter(en de o să-tă(6nă digestive din -ri(ul tri(estru de sarcină Qdurerea se di(inuea+ă du-ă ad(inistrarea cu 1lgocal(in 1 &.dlI uree T 2$96 o"servaţie (g.!..i. Qdurere colicativă :n &osa iliacă drea-tă Qcre7terea :n volu( a tro(-ei -rin -re+enţa sarcinii M1EI*.S.4'.'13%14. Qinso(nie cau+ată de durerea colicativă :n &osa iliacă st6ngă ODI. DI*I0%3!1< !.idrate+e cu ceai9 a-ă -lată 15## (l :n digestiv 7i igieni decurs de 24 ore -entru o-eraţie :n +iua ur(ătoare Qse e/-lică -acientei că vărsăturile Q&uncţiile vitale> !1 (atinale a-oase sunt se(ne de sarcină 7i T 11#.dlI creatinina T 6 (g.P.ic9 &i+ic9 . Q-acienta să doar(ă ore -e noa-te 7i o oră :n ti(-ul +ilei :n ter(en de o să-tă(6nă IE!. E%4SIEJ P.P. A DORMI P4OD3.ED.PLAN DE ÎNGRIJIRE AL PACIENTEI N5C5 ÎN VERSTĂ DE 6 ANI CU DIAGNOSTIC DE: SARCINĂ ECTOPICĂ DREAPTĂ PENTRU DATA DE 2 5!!52 !! E.

D.3.S!54I D.uterin &ără conţinut.'.M1 D. P4IO4I!14.E.id Qse conduce -acienta la .0!I' D.or(onale (ani&estate -rin -ierderi vagina7e cu s6nge negricios Qe/a(enul local indică -ierderi de s6nge negricios -rin vagin Q+ona ane/ială drea-tă sensi"il (ărită de volu( Q..4'.'13%14.0KO a"do(inal indică cor.or(onale M1EI*. Q(etrragia Q-acienta să nu (ai cau+ată de -iardă s6nge :n ter(en tul"urările de o să-tă(6nă .E2II 0% 4O3 1%!OEOM IE!.ED. DI*I0%3!1< !.0KOg.'OI *%ED1M.P. E%4SIEJ P.P.S.ED. Qse (enţine :n regiunea vulvară un torson steril Qse educă -acienta ca :n ti(. A ELIMINA P4OD3. D. IE!.4'..E 25 Q(etroragie S%4S1 D.E25 Q-ierde s6nge negricios -rin vagin DI1JEOS!0 D.J1! Qse -regăte7te -acienta -entru e/a(en local> toaleta cu a-ă 7i să-un a organelor genitale e/terne9 golirea ve+icii urinare -rin (icţiune s-ontană Qse -regăte7te (aterialul necesar -entru e/a(enul local> trusa cu valve9 (ănu7i sterile Qse conduce -acienta :n sala de trata(ent 7i este a8utat (edicul să e&ectue+e un e/a(en local cu valve9 !. ODI. Pagina 86 din 86 .E2II 0% 4O3 D.de 1 oră să consu(e 5## (l lic.E !13. @EJ4I?I4.ra&ie . Qtul"urări . !u"a drea-tă (ărită de volu( cu sac e("rionar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->