IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

Tajuk: 2.1 Sistem Bumi Nama Ahli Kumpulan: Tan Pei Wen Te Shi Ying Nama Pensyarah: Pn. Jamaliah

ALAM SEKITAR FIZIKAL SISTEM BUMI

• Keadaan hubung kait atau interaksi yang wujud antara sistem-sistem atmosfera .hidrosfera.Seluruh sistem akan dimusnahkan jika gangguan itu besar. pedosfera dan biosfera. litosfera. • Semua sistem mencapai titik keseimbangan. . • Sistem akan mencari titik keseimbangan terbaru jika ada gangguan kecil.KONSEP SISTEM • Sistem merupakan satu set himpunan objek atau kesatuan yang terdiri daripada pelbagai komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi.

.BUMI DALAM SISTEM GALAKSI • • • • • Planet ketiga dalam sistem suria. Berusia selama 4600 tahun. Jarak antara bumi dengan matahari ialah 1496 ?? Dikenali sebagai Bima Sakti. • Komponen galaksi mengorbit di satu pusat. • Galaksi dikekalkan dengan tarikan graviti. Bintang-bintang yang wujud secara berkelompok dikenali sebagai galaksi.

• Bersifat umum. abstrak atau unggul. • Fungsi sistem ialah membenarkan aliran atau perpindahan bahan dengan adanya sumber tenaga yang bertindak sebagai agen daya penggerak.CIRI-CIRI SEBUAH SISTEM • Mempunyai bentuk struktur atau organisasi tertentu. • Mempamerkan sifat gabungan dan interaksi antara angkubah yang berbentuk sistem. .

dan pertalian. dan air yang akan berlaku cantuman saling balas antara angkubah. bahan-bahan. sifat.• Perhubungan antara angkubah melibatkan penukaran tenaga. . • Mempunyai sempadan yang bersifat jelas. • Keadaan sesuatu sistem boleh dilihat melalui ciri-ciri angkubahnya seperti unsur.

INTERAKSI ANTARA SISTEM Terdapat 3 jenis sistem termodinamik i. Sistem terpencil  Tiada bentuk interaksi antara angkubah dengan alam sekitar  Tidak berupaya bertukar tenaga atau bahan dengan alam sekitarnya  Tiada input tenaga dan bahan dari luar sistem ke sistem ini .

Sistem tertutup  Mempunyai sempadan yang menghalang kemasukan bahan tetapi membenarkan kemasukan tenaga  Sistem alami degradasi mengikut masa  Sistem akan luput mengikut masa jika tiada tenaga baru dibekalkan .ii.

Sistem terbuka  Fungsi kemasukan tenaga dan bahan adalah untuk membekalkan dan memelihara sistem supaya tidak luput mengikut masa .iii.

hidrologi. .• Mengandungi sistem utama iaitu ekologi. atmosfera dan geomorfologi • Keempat-empat sistem ini merupakan satu sistem yang saling berinteraksi • Interaksi sistem ini dengan sistem bumi berpunca daripada pengaliran tenaga bahangan dari matahari • Walaupun jumlah tenaga dari matahari yang sampai ke sistem bumi sedikit tetapi tenaga ini cukup untuk menghidupkan sistem bumi.

KEDUDUKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA • • • • • Planet yang kelima besar Jarak dari matahari ialah 150 juta kilometer Berbentuk sfera Merupakan sistem terbuka Peredaran tenaga dan bahan berlaku dengan baik sehingga mencapai tahap keseimbangan yang boleh menampung kehidupan di bumi .

PERGERAKAN BUMI • Definisi: Putaran bumi pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari .

• Bumi berputar pada paksinya yang condong sebanyak 23.PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI • Pergerakan bumi mempunyai satu orbit yang tetap. . • Bumi beredar mengelilingi matahari dan berputar pada paksinya . • Bumi beredar dengan kelajuan 3600 kilometer sejam.5 darjah daripada satah tegak. • Peredaran mengelilingi matahari mengambil masa 365 ¼ hari.

• Putaran bumi menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. fenomena pasang dan surut air laut.• Bumi berputar dari barat ke timur. .

• Jumlah waktu siang dan malam bergantung kepada ketinggian matahari.KEJADIAN SIANG DAN MALAM • Semasa berputar . • Permukaan bumi yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami malam. . • Waktu siang yang lebih lama akan menerima jumlah tenaga yang lebih banyak. permukaan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang.

. • Tarikan graviti bulan dan matahari menyebabkan fenomena ini berlaku.FENOMENA PASANG DAN SURUT AIR LAUT • Pasang dan surut merujuk kepada kejadian aras air tinggi da aras air rendah di laut.

• Bumi sambil beredar mengelilingi matahari juga berputar pada paksinya.2.1.2 Putaran Dan Peredaran Bumi 1.5° daripada satah tegak. • Bumi berputar pada paksinya yang condong sebanyak 23. .Pergerakan bumi • Pergerakan bumi mempunyai satu orbit yang tetap. Ia beredar pada paksinya dengak kelajuan 3600kilometer sejam.

Ia mengabil masa 365. . bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang manakala bahagian bumi yang mengbelakangkan matahari mengalami waktu malam. • Bumi beredar mengelilingi matahari dalam orbitnya yang ditentukan oleh medan graviti matahari. • Putaran bumi menyebabkan kejadian siang dan malam.11 . Satu putaran 360. • Lihat Rajah 1.25hari. mengambil masa 23jam 56minit.• Arah putaran bumi ialah daripada barat ke timur.

• Jarak yang paling dekat iaitu 147 juta km dengan matahari ialah pada 3januari dan dikenali sebagai perihelion manakala jarak yang paling jauh iaitu 152 juta km dengan matahari ialah pada 4 julai juga dikenali afelion. Maka bumi beredar mengelilingi matahari sambil berputar pada paksinya. . Pergerakan in menyebabkan fenomena siang dan malam. kedua-dua pergerakan bumi iaitu putaran dan edaran berlaku serentak. dan perbezaan waktu tempatan. • Kesimpulannya.12. Lihat rajah 1. kejadian empat musim.

.

keupayaan. tenaga tidak boleh hilang atau dimusnahkan tetapi ia boleh ditukar kepada bentuk yang lain.Konsep Tenaga • Tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk menghasilkan sebarang bentuk aktiviti. elektrik dan tenaga pendam. • Unit SI bagi tenaga ialah joule. • Mengikut Prinsip Keabadian. kimia. kinetik. haba. .1 joule bersamaan dengan 1 Newton-meter. • Tenaga terdapat banyak bentuk seperti cahaya. J.

• Bahangan matahari merupakan jenis tenaga bertanggunjawab terhadap hampir keseluruhan tindakan atau proses-proses penggondolan iaitu luluhawa hakisan dan pemendapan di permukaan bumi. . khasnya dari matahari.Tenaga Eksogenik • Tenaga eksogenik merupakan sejenis tenaga yang terhasil dari punca-punca yang berada di luar bumi.

tindakan ombak. • Aliran tenaga dalam pelbagai bentuk mampu mengubah permukaan bumi. tindakan glasier dan luluhawa secara langsung atau tidak langsung bergantung kepada bekalan tenaga dari bahangan matahari. . tindakan angin.• Agen-agen geomoforlogi seperti aliran air.

lipatan dan lain-lain lagi. Jumlah tenaga endogenik ini hanya ⅟₁₀dari 1% jumlah bahangan matahari yang diterima pada waktu tengah hari khatulistiwa. gelinciran. contohnya tenaga graviti dan radiogenik.Tenaga endogenik • Tenaga endogenik merupakan punca-punca tenaga dari bahagian dalam bumi. pengumpulan tenaga radiogenik adalah penting dalam memulakan aktiviti gunung berapi dan gangguan-gangguan tektonik lain seperti gempa bumi. • Walaubagaimanapun. • Jumlah endogenik dari kedua-dua punca terlalu kecil untuk mewujudkan proses-proses di permukaaan bumi. .

kejadian gunung berapi. Tenaga Endogenik Tenaga endogenik pula berpunca dari dalam bumi dan terkumpul dalam bentuk tenaga radiogenik. Tenaga eksogenik menyebabkan kejadian agenagen geomorfologi seperti air mengalir.Perbezaan antara tenaga eksogenik dan endogenik Tenaga Eksogenik Tenaga eksogenik berpunca dari luar sistem bumi iaitu dari matahari dan sampai dalam bentuk tenaga haba dan tenaga cahaya. kejadian lipatan kerak bumi dan kejadian gelinciran . ombak. glasier dan kejadian luluhawa Tenaga endogenik menyebabkan berlakunya gerakan tektonik yang berhubung dengan kejadian gempa bumi. angin.

Terima kasih .