Lesson no.

1

Polite Expressions
Romanian Vă rog / te rog Mulţumesc (foarte mult) Cu plăcere Noroc Sănătate Îmi pare rău Iertaţi-mă / Iartă-mă Vă rog iertaţi-mă / Te rog iartă-mă Pardon Scuzaţi-mă / Scuză-mă Poftă bună Mulţumim / Mulţumesc pentru masă Să vă fie de bine / Să îţi fie de bine Vă rog să intraţi înăuntru / Te rog să intri înăuntru Domnul X. * Domnule X. * Doamna X. Doamnă X. Domnişoara X. Domnişoară X. Please (plural/singular) Thank you (very much) You're welcome (with pleasure) Luck (after a sneeze - also used for "cheers!") Health (more polite than "Noroc" for bless you - after a sneeze) I'm sorry Forgive me (plural/singular) Please forgive me (plural/singular) Excuse me (going through a crowd and getting attention) Excuse me (going through a crowd and getting attention) (plural/singular) Bon appétit (After eating) We / I thank you for the meal Hope you enjoyed the meal! (plural/singular) Please come in (plural/singular) used when talking about Mr X. used when speaking to Mr X. used when talking about Mrs X. used when speaking to Mrs X. used when talking about Miss X. used when speaking to Miss X. English

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.