You are on page 1of 6

Antroposofen en antivaccinatie: publieke perceptie

De Standaard 21/06/2011

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

(…) De mazelen sloegen in februari hevig toe in twee Gentse Steinerscholen, waar veel ouders hun kinderen uit ideologische overtuiging niet hadden gevaccineerd. (…)

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=QH3BL0T7

Het VTM-nieuws van 21/06/2011: ’5 mensen per dag krijgen mazelen’.

(…) Zo was er begin dit jaar nog een grote uitbraak in Gent in een steinerschool, omdat ze daar bewust niet willen inenten. (…)

Viroloog Marc Van Ranst wordt geïnterviewd en zegt onder andere dit:

(…) De filosofie van meneer Steiner is dat mazelen zelfs goed is voor uw kind. Dit is een bijna misdadige houding. Dit is absoluut onbehoorlijk. Mazelen zijn geen onschuldige kinderziekte. Dat mag men er niet van maken. (…)

http://vtm.be/nieuws/binnenland/68120-5-mensen-per-dag-krijgen-mazelen

22/06/2011 - Gentse ‘Steiner-arts’ Luc Vandecasteele (tot voor kort voorzitter van de Antroposofische Vereniging) bindt in na gesprek met gezondheidsinspectie.

(…) “Meer dan de helft gaf een ideologische reden aan: ouders binnen de antroposofische Steinerbeweging geloven dat kinderen die ziektes beter van nature doormaken. Ze deden dat ook vaak op aanraden van antroposofische artsen. (…)

(…) Luc Vandecasteele uit Gent is een van de antroposofische ‘Steiner’-artsen. “Ik liet ouders die vaccinatie weigerden de vrije keuze. De mazelen zijn net als andere koortsige ziektes voor veel kinderen een training van de weerstand. Er is ook te weinig bekend van een aantal bijwerkingen van die vaccinaties. Maar toen leek het ook nog of de mazelen verdwenen waren.” Vandaag denkt Vandecasteele er evenwel anders over. Reden is niet alleen de huidige epidemie, maar ook een recent overleg met de gezondheidsinspectiediensten (…)

http://blog.volume12.net/d/2011/20110622-09_dm.pdf

Michaela Glöckler, Steinericoon en leider van de medische sectie van het internationaal centrum van de Antroposofische Vereniging, het antroposofisch hoofdkwartier (Goetheanum) in Zwitserland http://www.medsektion-goetheanum.org/home/mitarbeiter/ in een rondbrief aan steinerschoolleraren. (Lehrerrundbrief 79, december 2003)

(…) Kwetsuren, ziekten, handicaps zijn uitdagingen aan de eigen zingeving, zijn persoonlijke confrontaties met het zelf en de wereld, waardoor men zichzelf kan bewijzen en sterker kan worden. Dit biografisch georiënteerd onderzoek heeft eigenlijk een inwijdingskarakter. ‘Initiatie’ betekent in de esoterische vaktaal

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

‘inwijding’. Wanneer we het woord in het woordenboek opzoeken, betekent het ‘begin’. ‘Initiare’ betekent beginnen: wanneer ik ingewijd word, begint een nieuw leven. Het leven zelf als een inwijdingsweg ontdekken, ontwikkeling als inwijdingsweg beleven, ziekte als inwijdingsweg ervaren, dat is gezondmakend. Want enkel wanneer we in de ware geheimen van het leven en onze eigen existentie ingewijd worden, worden we werkelijke innerlijk blij en kunnen we ons met ons lot verzoenen. Pas dan krijgt wat we doen letterlijk zin. (…)

Michaele Glockler, Lehrerrundbrief 79, december 2003

Antroposana, de Nederlandse landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg:

‘Door dat virus uit te roeien, ontneem je kinderen wellicht een ontwikkelingskans! Ouders die er zo tegenaan kijken, kunnen een weekend naar Engeland gaan en een mazelenhaard proberen tegen te komen.’

Aad Meijer, Wat is er mis met mazelen?, Antroposana, 1 oktober 2008

http://www.antroposana.nl/index.html?pag=http://www.antroposana.nl/info/4.4_mazel

en.html

De Antroposofische Vereniging in Nederland laat op haar website in huisarts Madeleen Winkler het woord voeren:

‘Kijk je vanuit het gezichtspunt van karma en reïncarnatie dan is dat een mogelijkheid om een eenzijdige aanleg te vereffenen en meer mens te worden (1). Door onder begeleiding een ziekte goed door te maken, kan het lichaam van een kind iets ‘leren’.’

‘Als u uw kind de mogelijkheid wilt laten om de klassieke kinderziektes door te maken, zoekt u dan voordat uw kind ziek wordt de begeleiding door een antroposofisch, of andere complementair werkend arts (voor adressen zie www.nvaz.nl).’

Madeleen Winkler, Antroposofische gezichtspunten over vaccineren bij kinderen en volwassenen, Thema’s AViN

http://www.antroposofie.nl/antroposofie/themas/ms/Thema8

Wat is in het antroposofische kader de betekenis van ziekte? Daarvoor raadplegen we nog een keer Antroposana.

Uit een interview met de arts Marco Ephraïm van antroposofisch consultatiebureau (ACB)Therapeuticum Aurum in Zoetermeer:

(…) Ziekte kan het kind helpen beter in dat lichaam te komen. Uiteraard binnen veilige grenzen, maar dat is dan de taak van de behandelend arts om dat zo nodig te begeleiden. Ouders kunnen vaak na het doormaken van een kinderziekte aan het kind merken dat het weerbaarder of wakkerder is geworden.’

Kinderziekten

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

Volgens Marco is er wel een probleem: een aantal kinderziekten komt nauwelijks nog voor. ‘Neem nu bijvoorbeeld mazelen. (…)

http://www.antroposana.nl/info/zorg_voor_het_kleine_kind.htm

Op 28/03/2011 vroeg iemand op mijn site het volgende aan Michel Gastkemper, een van de redacteurs van Antroposana (antroposofische patiëntenvereniging) en NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders) en sinds 2012 ook bestuurder van de Antroposofische Vereniging in Nederland:

'U bent ook redacteur van Antroposana en de NVAZ. Was het misschien niet beter geweest om halt te roepen toen een van uw auteurs ouders opriep om in Engeland de kinderziekte mazelen op te doen? Het is namelijk een zeer gevaarlijke en zotte oproep. De volksgezondheid komt met dit advies aan ouders direct in gevaar. Het lijkt mij strafbaar. Het gaat tenslotte om een zeer besmettelijke ziekte.'

http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/ook-misbruik-in-

steinerscholen/#comment-1841

De redacteur lijkt gewoon de verantwoordelijk voor zich uit te schuiven. Op 10/04/2011 antwoordt hij:

'Dit is weer een heel ander onderwerp en heeft volgens mij niets met het voorgaande te maken. Ik ben een jaar geleden toegetreden tot de hoofdredactie van Antroposana. Als ik het wel heb is het bewuste artikel uit 2008, dus van twee jaar vóór mijn tijd.'

http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/ook-misbruik-in-

steinerscholen/#comment-1856

De tekst, waarin de suggestie wordt gegeven om in het buitenland mazelen op te gaan rapen, staat nog altijd online.

'Door dat virus uit te roeien, ontneem je kinderen wellicht een ontwikkelingskans! Ouders die er zo tegenaan kijken, kunnen een weekend naar Engeland gaan en een mazelenhaard proberen tegen te komen.'

http://www.antroposana.nl/index.html?pag=http://www.antroposana.nl/info/4.4_mazel

en.html

Een soort pleidooi voor de antivaccinatielobby van dezelfde auteur. Hij citeert uit een tekst van antroposofisch arts Madeleen Winkler en geeft commentaar.

‘Onze meest menselijke eigenschap is het vermogen tot ontwikkeling. Een ontwikkeling die voorbij de grenzen van geboorte en dood gaat. In de loop van hun kinderjaren leren kinderen lopen, spreken en denken. Maar niet alleen dat. Ze ontwikkelen lichamelijke afweer, hun immuunsysteem, tegen ongewenste stoffen en invloeden van buiten. Dat gebeurt door verkoudheden, maar ook door klassieke kinderziektes zoals bof, mazelen, rode hond en kinkhoest. Van nature heeft ieder mens de aanleg om die ziektes door te maken. Kijk je vanuit het gezichtspunt van karma en

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

reïncarnatie dan is dat een mogelijkheid om een eenzijdige aanleg te vereffenen en meer mens te worden. Door onder begeleiding een ziekte goed door te maken, kan het lichaam van een kind iets “leren”. Niet alleen ontwikkelt het immuunsysteem zich, ook de levenservaringen die we opdoen dragen bij aan onze ontwikkeling. Bij kinderen die gevaccineerd zijn, kan men extra aandacht in de opvoeding besteden aan zulke ontwikkelingsmogelijkheden. Dan kunnen ze toch iets leren van wat zij zich anders eigen zouden maken door de ziekte door te maken.

Vanuit het Rijksvaccinatieprogamma (RVP) worden aan zuigelingen vaccinaties aangeboden ter voorkoming van een aantal ziektes die ernstige complicaties kunnen hebben. Bij sommige ziektes is die kans klein tot zeer klein. Daarbij dient zich tevens de vraag aan of je door te vaccineren ook een kans kunt mislopen. Alleen de ouders kunnen uiteindelijk beslissen welk risico of kans zij voor hun kind passend vinden.’

Het is absoluut de moeite waard om de hele tekst te lezen. Want het betoog is genuanceerd, met voors en tegens. Die uzelf zult moeten afwegen. – Vanuit het begin met de zuigelingen kunnen we hier meteen door naar het eind met de ouderen; dan is het hele leven bestreken:

http://antroposofieindepers.blogspot.co

nders.html

Verdere berichtgeving op Antroposana rond mazelen (2008)

De mazelen!

Volgens berichten in o.a. het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad heerst de mazelen in Den Haag: 24 kinderen en één volwassene zouden sinds half juli ziek zijn. NRC Handelsblad meldt dat de patiënten deel uitmaken van de "antroposofische gemeenschap" en dat de meesten van hen niet gevaccineerd waren.

Reden tot paniek? Nee hoor, helemaal niet. Het doormaken van kinderziektes is in de meeste gevallen een heel gezonde zaak! Al vele ouders hebben in de loop der jaren ervaren hoe hun kind met het doormaken van mazelen ook een sprongetje in hun ontwikkeling blijken te hebben doorgemaakt.

Nadere informatie over de antroposofische visie op mazelen is te vinden in de rubriek Gezondheid en Ziekte > Klachten van A tot Z > Vaccineren. En toevalligerwijs is er in de serie Gezichtspunten van het Centrum Sociale Gezondheidszorg ook juist in de afgelopen weken een brochure verschenen over vaccineren met de titel: Inenten, waarom wel, waarom niet?

[ 4 augustus 2008 ]

© Antroposana, landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg

http://www.antroposana.nl/service/print

t=435.1885

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

Antroposofen willen de indruk wekken dat ze de verantwoordelijkheid bij de ouders laten. Op zich wel iets voor te zeggen, maar als die ouders een schuldgevoel wordt aangesmeerd door steeds de boodschap te geven dat vaccineren eigenlijk ontwikkelingskansen kan wegnemen, hoef je geen groot licht te zijn om te zien dat er mensen zijn die niet meer durven laten vaccineren uit angst om scheef te worden bekeken.

En hoe antroposofisch artsen de verantwoordelijk aan ouders laten, heb ik zelf ervaren toen ik een antroposofisch arts advies vroeg i.v.m. de verplichte polio-inenting. Die verantwoordelijkheid lag volledig bij mij en mijn echtgenote. Daarom kreeg ik zonder dat mijn kind was ingeënt van de arts een ondertekend document waarin stond dat mijn kind de verplichte inentingen had gehad. Ik kreeg ook een geneesmiddelenvoorschrift mee naar huis om eventueel mijn kind effectief in te enten.

Dr. Robin Bacchus, Programme Director Diploma in Rudolf Steiner Education (NZ), in het kader van karma en reïncarnatie over het belang van ziekte (2008).

Karma and Reincarnation for Teachers - Caring for Relationships by Robin Bacchus PhD, Programme Director Diploma in Rudolf Steiner Education Taruna College, Havelock North, Hawke’s Bay, New Zealand

(…) Illnesses

A

soul that in one lifetime is tempted by or permeated with the luciferic element needs

to

be corrected in the following lifetime. Experiencing a tendency to illness often

brings this about.

For example, an excessive inwardness, egotism and brooding, uncharitableness and an unloving attitude towards others in one life leads, in the next life, to pox diseases with skin outbreaks and disfigurement ‘representing, as it were, a desire to come out of oneself. The earlier unloving attitude is thus overcome at a physical level and the “I” now receives strength to stand in a new relationship with its surroundings.’ Smallpox

is

such an illness in a severe form. Chicken pox and measles are less severe forms.

In

the other direction: ‘A life that was powerfully affected by emotions will dispose a

person towards an illness, which is wrestled with entirely on the inside of the body. It

is as if the forces which previously expressed themselves in explosive outbursts are

now compressed within and have to be overcome there.’ Diphtheria is such an illness

in a severe form that grips into the inner organs thus helping the ego get a grip on the

body. Scarlet fever and glandular fever are less severe forms.

Karmic Consequences

What can we as teachers [and parents] do when we become aware of the karmic consequences of certain conditions and attitudes? (…)

En dan volgt er een lijstje met oorzaken uit vorige levens die tot bepaalde ziektes, waaronder mazelen, in volgende levens leiden. Ik krijg dat lijstje hier niet gepubliceerd, maar ondertussen heb ik een link gevonden naar het document op internet, zodat het daar kan worden bekeken.

Ramon DJV/Steinerscholen.com 15/02/2013

http://taruna.ac.nz/wp-content/uploads/2011/11/karma_and_reincarnation_for_teachers.pdf

Berichtgeving Eurosurveillance m.b.t. mazelenuitbraak in de antroposofische gemeenschap in Den Haag in 2008:

(…) The present outbreak is linked to the anthroposophic community. The relatively low vaccination coverage in combination with social clustering, e.g. at schools, makes this community particularly prone to outbreaks of vaccine-preventable diseases. As the vaccination coverage of the general population in The Netherlands is relatively high, the risk of spread of measles outside these communities, whether antroposophical or on religious, is limited when compared to the risk of spread within these communities in outbreak situations

[7]

Eurosurveillance, Volume 13, Issue 31, 31 July 2008, Rapid communications MEASLES OUTBREAK IN AN ANTHROPOSOPHIC COMMUNITY IN THE HAGUE, THE NETHERLANDS, JUNE-JULY 2008 E van Velzen, E de Coster, R van Binnendijk, S Hahné

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18945