 Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.  Melalui proses ini.  .  Kemahiran dapat digabungjalinkan.

bertujuan untuk mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu pengajaran lebih berkesan  . Penegasan penggabungjalinan dalam pengajaran guru adalah bertujuan mengelakkan compartmentalization iaitu satu usaha untuk mengelakkan guru daripada mengajar sesuatu kemahiran bahasa itu dengan memecah-mecahkan atau mengasing-asingkan bahagianbahagian bahasa yang berkait rapat. Di sebaliknya.

 . Guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalm sesuatu pengajaran. dan kemahirankemahiran itu ialah kemahiran mendengar. dan kemahiran menulis. membaca. Terdapat 4 kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas. bertutur.

kebolehan pencapaian murid. Gabungan dan susunan kemahiran di dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan kepada objektif.  Contohnya : Lisan … membaca … menulis Membaca … lisan … menulis Lisan … membaca … lisan Lisan … menulis … membaca . dan masa yang diperuntukkan.

penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada 2: i. Dalam konteks KBSR. Penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran ii. . Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

› Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. .

Seni : Melukis dan mewarna gambar kawan saya. . Kemahiran Bahasa : Membaca dan menulis tentang kawan saya. CONTOH AKTIVITI Tajuk : Kawan saya. Kemahiran Pend. Kemahiran Muzik : Menyanyi lagu ‘Kawan Saya’ untuk mengukuhkan perbendaharaan kata yang digunakan dalam bacaan.

Kemahirankemahiran dalam beberapa mata pelajaran boleh dikukuhkan dengan menggabungjalinkan kemahirankemahiran daripada beberapa mata pelajaran tersebut dalam beberapa pelajaran berdasarkan sesuatu tajuk atau tema tertentu. Penggabungjalinan beberapa kemahiran daripada beberapa mata pelajaran dalam beberapa pelajaran boleh juga dilakukan. .

 Bahasa: a) Kemahiran lisan(mendengar/ bertutur) b) Kemahiran membaca c) Kemahiran menulis Pendidikan Seni : a) Kemahiran melukis b) Kemahiran mewarna Pendidikan Muzik : a) Kemahiran menyanyi   .

kemahiran belajar cara belajar.   . Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Dalam pengajaran Bahasa Melayu. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan adalah strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang-bidang kemahiran dalam mata-mata pelajaran lain. unsur ilmu.

  . 1. satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahirankemahiran bahasa. BENTUK PENYERAPAN Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. Contoh: Dalam PP bahasa.

 Penyerapan Nilai Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang. Dalam P&P.  .2.

Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberap unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel  Organisasi isi kandungan . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful