Sanitation Maghugas ng Kamay  Madalas maghugas ng kamay sa wastong paraan

:

Ang madalas at tamang paghuhugas ng kamay ay isang simpleng paraan na nakapipigil sa paglaganap ng mga nakakahawang sakit tulad ng pagtatae at trangkaso. Maghugas ng kamay sa wastong paraan gamit ang sabon, kuskusin ng husto ang kamay at banlawan ng malinis na tubig.  Dapat MADALAS ang paghuhugas ng kamay lalo na: 1. Bago kumain 2. Pagkatapos gumamit ng kubeta 3. Pagkatapos maglaro 4. Pagkatapos humawakng maduming bagay Ugaliing maging malinis ang pangangatawan ng mga bata: 1. Paliguan/maligo araw-araw 2. Pagsuotin lagi ng tsinelas o sapatos 3. Panatilihing maikli at malinis ang mga kuko 4. Subaybayan na nagsisiplyo ng di bababa nang 2 beses sa isang araw, lalo na pagkatapos kumain at bago matulog sa gabi. Ang mga gawaing ito ay dapat gawin ng bawat miyembro ng pamily para maiwasan ang pagkakasakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful