TEST DE EVALUARE INŢIALĂ

Anul Şcolar 2011-2012
Disciplina: Geografie
Clasa a VII-a
Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________
Data susţinerii testului: _____________________

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
PARTEA I
(45 de puncte)
A. Incercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Din punct de vedere al poziţiei geografice, continetul Europa este situat în întregime în
emisfera:
a) sudică b) nordică c) vestică
5 puncte
2. Cel mai lung fluviu din Europa este :
a) Volga b) Dunărea c) Rin
5 puncte
3. Prin câte ţări trece Dunărea:
a) 4 b) 8 c) 10
5 puncte
4. Din ce regiune geografică a Europei face parte ţara noastră:
a) vestică b) centrală c) estică
5 puncte
5. Altitudinea maximă din Munţii Alpi (4807 m) se înregistrează în vârful:
a) Mont Blanc b) Gran Paradiso c) Monte Rose
5 puncte
6. Cel mai mare port din Europa este :
a) Constanţa b) Hamburg c) Rotterdam
5 puncte
B. Realizează corespondenţa, prin săgeţi, dintre regiunile geografice ale Europei din
coloana A şi ţările din coloana B.
15 puncte
A
Europa sudică
Europa centrală
Europa estică
Europa vestică
Europa nordică

B
Rusia
Norvegia
Italia
Germania
Franţa

PARTEA a II-a
1. Enumeraţi 3 ţări europene de întindere mică (ministate)

...................................................................;

• ....................................................................;
• ....................................................................;

(45 de puncte)
15 puncte

14. Precizează. 20 şi 15. 13. Două deosebiri dintre Europa de Est şi Europa de Vest: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b. ţările (statele) Europei. 10 puncte 25 _______________________________________________________________________ 14 _______________________________________________________________________ 12 _______________________________________________________________________ 20 _______________________________________________________________________ 15 _______________________________________________________________________ b. 37 şi 30 . Două asemănări între Franţa şi Marea Britanie: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ . Numele capitalelor ţărilor marcate cu numerele 18. următoarele elemente : 10 puncte a. 16. Numele ţărilor marcate cu numerele 25. Pe harta de mai jos sunt marcate. Scrie. pe spaţiile libere. 12. 15 puncte 18 _______________________________________________________________________ 13 _______________________________________________________________________ 16 _______________________________________________________________________ 37 _______________________________________________________________________ 30 ______________________________________________________________________ 3. pe spaţiile libere: a. cu cifre.2.

• Nu se acordă punctaje intermediare. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. Franţa 12. c. Oricare două asemănări– 5p (2. a. Berlin(Germania) Total 15 puncte 3. Maria Britanie Total 10 puncte b. Bucureşti(România) 30. Total 10 puncte . c. a. 5. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare capitală identificată corect: 18. Vatican. Rusia 14.).5p+2. Dublin(Irlanda) 37. b. San Marino.) Total 15 puncte 2.5p= 5p. Monaco. Oslo(Norvegia) 13. Pentru răspuns incomplet se poate acorda punctaj intermediar 1-2p. 3. b. Andorra. b. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1. Nu se acordă fracţiuni de punct.5p+2. Finlanda 15. a. (45 de puncte) Total 30 puncte B. (5p* 3=15 p. PARTEA I A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare ţară identificată corect: 25. 4. Portugalia 20. Total 15 puncte PARTEA a II-a (45 de puncte) 1. • Se acordă 10 puncte din oficiu.). altele decât cele precizate explicit prin barem. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare ministat enumerat corect: Malta. Liechtenstein. Madrid(Spania) 16.5p=5p. 6. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare corespondenţă/ asociere corectă (3x5p=15p). Se acordă 10 puncte astfel: a. Oricare două deosebiri – 5p ( 2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful