P. 1
Test de Evaluare Intiala Geografie Vii

Test de Evaluare Intiala Geografie Vii

|Views: 8|Likes:
Published by Pădurariu Bogdan

More info:

Published by: Pădurariu Bogdan on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

TEST DE EVALUARE INŢIALĂ

Anul Şcolar 2011-2012
Disciplina: Geografie
Clasa a VII-a
Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________
Daa sus!inerii esului: _____________________
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
PARTEA I (45 de puncte)
A. Incercuieşte liter c!re"pun#$t!re r$"pun"ului c!rect%
1. Din punct de vedere al poziţiei geografice, continetul Europa este situat în întregime în
emisfera:
a) sudică b) nordică c) vestică 5 puncte
2. el mai lung fluviu din Europa este :
a) !olga b) Dunărea c) "in 5 puncte
#. $rin c%te ţări trece Dunărea:
a) & b) ' c) 1( 5 puncte
&. Din ce regiune geografică a Europei face parte ţara noastră:
a) vestică b) centrală c) estică 5 puncte
). *ltitudinea ma+imă din ,unţii *lpi -&'(. m) se înregistrează în v%rful:
a) ,ont /lanc b) 0ran $aradiso c) ,onte "ose 5 puncte
1. el mai mare port din Europa este :
a) onstanţa b) 2amburg c) "otterdam 5 puncte
&. Reli#e#$ c!re"p!nden'( prin "$)e'i( dintre re)iunile )e!)r*ice le Eur!pei din
c!l!n A şi '$rile din c!l!n &. +5 puncte
A &
Europa sudică "usia
Europa centrală 3orvegia
Europa estică 4talia
Europa vestică 0ermania
Europa nordică 5ranţa

PARTEA II, (45 de puncte)
+. Enu-er'i . '$ri eur!pene de /ntindere -ic$ (-ini"tte) +5 puncte
• ...................................................................6
• ....................................................................6
• ....................................................................6
0. Pe 1rt de -i 2!" "unt -rcte( cu ci*re( '$rile ("ttele) Eur!pei.
7crie, pe spaţiile libere:
. Nu-ele '$ril!r -rcte cu nu-erele 05( +4( +0( 03 şi +5. +3 puncte
2) 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
1& 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
12 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
2( 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
1) 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
4. Nu-ele cpitlel!r '$ril!r -rcte cu nu-erele +5( +.( +6( .7 şi .3 . +5 puncte
1' 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
1# 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
11 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
#. 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
#( 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
.. $recizează, pe spaţiile libere, următoarele elemente : +3 puncte
. D!u$ de!"e4iri dintre Eur!p de E"t şi Eur!p de Ve"t%
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
4. D!u$ "e-$n$ri /ntre 8rn' şi 9re &ritnie%
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
&ARE9 DE EVALUARE :I DE N;TARE
9 Se puncte#$ !ricre lte *!r-ul$ri< -!dlit$'i de re#!l=re c!rect$ cerin'el!r.
9 Nu "e c!rd$ punct2e inter-edire( ltele dec>t cele preci#te e?plicit prin 4re-. Nu
"e c!rd$ *rc'iuni de punct.
9 Se c!rd$ +3 puncte din !*iciu. N!t *inl$ "e clcule#$ prin /-p$r'ire punct2ului
t!tl c!rdt l +3.
PARTEA I (45 de puncte)
*. 7e acordă c%te ) puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. b6 2. a6 #. c6 &. b6 ). a6 1. c. T!tl .3 puncte
/. 7e acordă c%te ) puncte pentru fiecare corespondenţă: asociere corectă -#+)p;1)p).
T!tl +5 puncte
PARTEA II, (45 de puncte)
+. 7e acordă c%te ) puncte pentru fiecare ministat enumerat corect: ,alta, 7an ,arino,
*ndorra, !atican, ,onaco, <iec=tenstein. -)p> #;1) p.)
"oal 1#
punce
0. a. 7e acordă c%te 2 puncte pentru fiecare ţară identificată corect:
2). "usia
1&. 5ranţa
12. $ortugalia
2(. 5inlanda
1). ,aria /ritanie
T!tl +3 puncte
b. 7e acordă c%te # puncte pentru fiecare capitală identificată corect:

1'. ?slo-3orvegia)
1#. ,adrid-7pania)
11. Dublin-4rlanda)
#.. /ucure@ti-"om%nia)
#(. /erlin-0ermania)
T!tl +5 puncte
.. 7e acordă 1( puncte astfel:
a. ?ricare două deosebiri A 5p - 2,)pB2,)p; )p.)6
b. ?ricare două asemănăriA 5p (2,)pB2,)p;)p.)6
$entru răspuns incomplet se poate acorda punctaC intermediar 1D2p.
T!tl +3 puncte

10 puncte 25 _______________________________________________________________________ 14 _______________________________________________________________________ 12 _______________________________________________________________________ 20 _______________________________________________________________________ 15 _______________________________________________________________________ b. pe spaţiile libere: a. 15 puncte 18 _______________________________________________________________________ 13 _______________________________________________________________________ 16 _______________________________________________________________________ 37 _______________________________________________________________________ 30 ______________________________________________________________________ 3. 20 şi 15. următoarele elemente : a. 14. Pe harta de mai jos sunt marcate. Scrie. pe spaţiile libere. Numele capitalelor ţărilor marcate cu numerele 18. 16. ţările (statele) Europei. 12. 13.2. Două asemănări între Franţa şi Marea Britanie: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ . cu cifre. Două deosebiri dintre Europa de Est şi Europa de Vest: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10 puncte b. 37 şi 30 . Numele ţărilor marcate cu numerele 25. Precizează.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->