Latihan Tambahan

1.

Apa itu program?

2.

Apa itu pengaturcaraan (programming)?

3.

Bezakan antara bahasa pengaturcaraan paras tinggi dan bahasa paras rendah?

4.

Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Salah? a) Komputer hanya boleh membaca bahasa mesin sahaja.. ___________________ b) Mendebug bahasa perhimpunan adalah lebih senang berbanding dengan bahasa mesin.. __________________________ c) Masa perlaksanaan untuk bahasa paras tinggi adalah lebih panjang berbanding dengan bahasa pengaturcaraan paras rendah? _________________________

Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Salah? a) Betul b) Betul c) Salah .SKEMA JAWAPAN LATIHAN TAMBAHAN 1. Apa itu pengaturcaraan (programming)? Pengaturcaraan ialah proses menulis aturcara yang dapat difahami oleh manusia dan mesin 3. Perlukan penterjemah (translator) untuk terjemahkan bahasa ini ke bahasa mesin 4. Bezakan antara bahasa pengaturcaraan paras tinggi dan bahasa paras Bahasa Paras Rendah Arahan ditulis dalam bentuk binary dan simbolik (mnemonic) Programmer perlukan pengetahuan tentang perkakasan komputer untuk menulis aturcara Tak perlukan penterjemah (translator) Bahasa Paras Tinggi Arahan ditulis dalam bentuk bahasa Inggeris dan simbol matematik Programmer tak perlukan pengetahuan mendalam tentang perkakasan computer untuk menulis aturcara. Apa itu program? Satu set arahan yang diberikan kepada komputer untuk laksanakan sesuatu tugasan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful