You are on page 1of 32

ORSZGOS AUTIZMUS STRATGIA

KZPTV INTZMNYFEJLESZTSI KONCEPCI A 2008-2013-AS ID SZAKRA

2008.

1/32

ORSZGOS AUTIZMUS STRATGIA CLKIT ZSEK S AZ AZOKHOZ KAPCSOLD AKCIK


Tartalomjegyzk
I. BEVEZET , VEZET I SSZEFOGLAL....................................................................................................................... 3 II. KZPTV INTZKEDSI TERV................................................................................................................................ 4 1. A MEGLV SZOLGLTATSOK S INTZMNYRENDSZER ELEMEINEK FELMRSE ............................. 4 2. AUTIZMUS SPECIFIKUS INTZMNYI ELLTS FEJLESZTSE ....................................................................... 5 2.1. KRZIS ELLTS BIZTOSTSA ............................................................................................................................. 5 2.2. LAKHATSI SZOLGLTATS BIZTOSTSA .............................................................................................................. 7 2.3. AZ ELLTOTTAK INTZMNYEK KZTTI TVEZETSNEK SEGTSE DOKUMENTLT INFORMCIKKAL .............................. 7 3. 4. AUTIZMUS SZAKMAI M HELY TMENETI M KDTETSE............................................................................... 8 AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK SZ RSNEK S DIAGNOSZTIZLSNAK BIZTOSTSA .......... 10

4.1. AZ AUTIZMUS KORAI SZ RSNEK JAVTSA ................................................................................................................... 10 A GYERMEKKORI........................................................................................................................................................... 11 4.2. DIAGNOSZTIKA RENDSZERNEK FEJLESZTSE ................................................................................................................. 11 4.3. DIAGNOSZTIKA A FELN TTKORBAN................................................................................................................................. 11 4.4. A GYERMEKKORI S FELN TTKORI PSZICHITRIAI ELLTSOK KZTI TMENET SEGTSE ................................................... 12 5. AUTIZMUS SPECIFIKUS FEJLESZTSI, OKTATSI ELLTS FEJLESZTSE............................................... 12

5.1. KZS STRATGIAI FELADATOK AZ OKTATS TERLETN....................................................................................... 13 5.1.1. AZ AUTIZMUS SPECIFIKUS ELLTSHOZ KAPCSOLD MIN SGI KRITRIUMOK KIMUNKLSA S RVNYESTSE AZ OKTATSI RENDSZER MINDEN SZINTJN ..................................................................................................................... 13 5.1.2. INTEGRL KZOKTATSI INTZMNYEK SZMRA SZAKMAI TMOGATS BIZTOSTSA ......................................... 14 5.1.3. AUTIZMUSRA KIFEJLESZTETT PSZICHOEDUKCIS ESZKZK HAZAI ADAPTCIJA, TERJESZTSE........................... 15 5.2. AZ EGYES KPZSI SZINTEKET RINT SPECILIS FELADATOK ................................................................................ 15 5.2.1. KORAI FEJLESZTS, BLCS DEI, VODAI ELLTS ........................................................................................ 15 5.2.2. ALAPFOK OKTATS ............................................................................................................................... 16 5.2.3. KZPISKOLAI OKTATS, SZAKKPZS HOZZFRSNEK JAVTSA ................................................................. 16 5.2.4. FELS FOK OKTATSBAN TANUL AUTISTA HALLGATK TMOGATSA .............................................................. 17 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. FELN TTKPZSI MODELLPROGRAM M KDTETSE ................................................................................. 17 AUTIZMUS SPECIFIKUS SZAKEMBEREK BIZTOSTSA.................................................................................. 19 AUTIZMUS SPECIFIKUS SZAKEMBERKPZS EL KSZTSE, KPZSI SZINTEK MEGHATROZSA, KPZSEK KIDOLGOZSA .. 19 TRNERKPZS............................................................................................................................................................ 20 AUTIZMUS SPECIFIKUS SZAKEMBERKPZSEK ELINDTSA, SZERVEZSE .................................................................. 20 AUTIZMUS SZAKRT I KR LTREHOZSA .......................................................................................................... 21 AUTIZMUS SPECIFIKUS FOGLALKOZTATS BIZTOSTSA ........................................................................... 22

8.1. AUTISTA EMBEREK FOGLALKOZTATSRA VONATKOZ SZTENDERDEK KIDOLGOZSA S BEVEZETSE ............................ 22 8.2. AUTIZMUS SPECIFIKUS FOGLALKOZTATS S MUNKAER -PIACI SZOLGLTATSOK MODELLPROGRAM M KDTETSE ......... 23 8.3. AZ ALTERNATV MUNKAER PIACI SZOLGLTATSOK MEGER STSE ........................................................................ 24 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. RINTETT CSALDOK TMOGATSA ............................................................................................................... 24

A SZL K TJKOZTATSA S BEVONSA AZ AUTIZMUSSAL L SZEMLY FEJLESZTSBE ................................................ 24 MENTORSZL HLZAT KIALAKTSA ........................................................................................................................... 25 SZEMLYI ASSZISZTENS FOGLALKOZTATSNAK LEHET SGE AZ AUTISTA SZEMLY CSALDJBAN ................................... 25 AZ AUTIZMUSSAL L SZEMLY CSALDJNAK KLNBZ PNZBELI ELLTSOK, TMOGATSOK BIZTOSTSA, A MEGLV ELLTSOK AUTISTA BARTT ALAKTSA............................................................................................................................. 26

MELLKLET: TTEKINTS AZ AUTIZMUSRL ............................................................................................................ 29 1. 2. 3. 4. 5. 6. AZ AUTIZMUS DEFINCIJA ............................................................................................................................... 29 AZ AUTIZMUS GYAKORISGA ............................................................................................................................ 29 KZS SZKSGLETEK AZ AUTIZMUS SPEKTRUMN .............................................................................................. 29 AZ AUTIZMUS SPECIFIKUS ELLTS LTALNOS JELLEMZ I .................................................................................... 30 AZ AUTIZMUSSAL L SZEMLYEKNEK SZL GAZATI ELLTSOK .......................................................................... 30 AUTIZMUS-SPECIFIKUS ELLTS JOGI S SZAKMAI KERETEI AZ EURPAI UNIBAN S MAGYARORSZGON....................... 31

2/32

I. Bevezet Az Orszgos Autizmus Stratgit (Stratgia) az SZMM megbzsbl szakrt k lltottk ssze ajnlsknt a dntshozk, a vgrehajtk, az llamigazgatsi, az rdekvdelmi, valamint a szolgltat szervezetek szmra, hivatkozva az j Orszgos Fogyatkosgyi Program vgrehajtsnak 2007-2010. vekre vonatkoz kzptv intzkedsi tervr l szl 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. hatrozat IV/3. rendelkezshez. A Stratgia az autizmussal l k s hozztartozik, valamint a velk foglalkoz szakemberek csoportjai rdekben kszl. A Stratgia id tvja 5 v. Vezet i sszefoglal Az Orszgos Autizmus Stratgia elksztsr l az j Orszgos Fogyatkosgyi Program vgrehajtsnak 2007-2010. vekre vonatkoz kzptv intzkedsi tervr l szl 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. hatrozat IV/3. pontja rendelkezik. A Stratgia teht a kormnyhatrozatnak megfelel en egy 5 ves id tvra tervezett intzmnyfejlesztsi koncepci, amely az autizmus spektrum zavarral rintett hazai npessg letmin sgnek javtst clozza. A Stratgia fejezeti tagozdsa nagyrszt megfeleltethet az autista ember lettja sorn ignybe vehet intzmnyi/elltsi formk egymsra plsnek: korai sz rs s diagnzis, korai fejleszts, oktats-fejleszts, feln ttkpzs, foglalkoztats, csaldok tmogatsa. Emellett nhny fejezet nem kzvetlenl az autizmussal l szemly szmra mr rendelkezsre ll szolgltatsi rendszerek fejlesztsr l szl, hanem szakmapolitikai intzkedseket tartalmaz (Autizmus Szakmai M hely; szakemberkpzsi szintek kidolgozsa s szakemberkpzsek indtsa), illetve az egyb intzmnyi formk fejlesztst rja le (II./2. fejezet). A Stratgia I. fejezetben a Vezet i sszefoglal s a Jv kp, a II. fejezetnek alpontjaiban pedig a konkrt intzkedsi javaslatok olvashatk. A Stratgia I. sz. mellkleteknt az autizmus spektrum zavar defincijval, a Stratgia elmleti htterl szolgl hazai s nemzetkzi elvek s szakmai sztenderdek, jogszablyok foglalkoz fejezet olvashat. A II. sz. mellkletben a Stratgiban olvashat intzkedsek tblzatos sszefoglali tallhatk fejezetenknti s id rendi bontsban. Jv kp A Stratgia teljeslse esetn az autizmussal l emberek, csaldjaik s az rtk dolgoz szakemberek, intzmnyek tbb vltozst is tapasztalnak majd. Amennyiben a Stratgia cljainak tlnyom tbbsge teljesl, gy a Stratgia id tvjnak vgre (2013) a kvetkez kpet lthatjuk magunk el tt: Orszgos szolgltatsi s hinytrkppel rendelkeznk az autista emberek szmra hozzfrhet elltsokrl. Ezek megltvel lehet sg van az nkormnyzatok s fenntartk szmra a szksges kapacitsok s elltsi formk tervezsre az rdekvdelem hivatkozsi alapot kap munkjhoz, kezdemnyezseihez. A trkpeket az rdekvdelem folyamatosan frissti s kzzteszi. Orszgos hatkr autizmus-krzisintzmny, ill. otthon m kdik. A kirt lakotthoni plyzatok meghatrozott mrtkben el nyben rszestik az autista embereknek kszl szolgltatsokat. Az autista emberek ellt intzmnyek kztti vltst, tvezetst egy olyan dokumentumrendszer segti, amely kpes a vltst knnyteni, a szakemberek szmra segtsget adni az rkez autista emberrel kapcsolatos szakmai tudssal. gy az adott elltsok kpesek pteni a megel z elltsok tapasztalataira.

3/32

Az Autizmus Szakmai M hely ltrehozza a szakemberkpzsek s tovbbkpzsek 3 szintjt, tbb tucatnyi szakembert kikpezve szintenknt. A tmogatott kpzseknek ksznhet en az iskolk s egyb elltk el tudjk kldeni munkatrsaikat a kpzsekbe. A kpzsek vente meghirdetsre kerlnek. Az Autizmus Szakmai M hely (ASZM) 4 ves fennllsa alatt el ksztette egy ks bbi orszgos mdszertani intzmny m kdsnek rendjt, szakmai feltteleit. A rendszer s az ASZM is ksz arra, hogy tadja helyt egy orszgos s ht regionlis centrumnak. Az autizmus spektrumzavarok sz rse a hziorvosi, vd n i, gyermekgygyszi praxisokban mindinkbb gyakorlatt vlik, miutn minden szakmaterlet esetben tbb tucat szakember kpzse trtnt meg. A korai sz rs kvetkeztben esly teremt dik az id ben megtrtn diagnzisra is. A diagnosztikai rendszer szintn nagyot lpett el re: a gyermekpszichitrik jelent s rszben van autizmus diagnosztikai team, amely a sztenderdizlt teszteket alkalmazni kpes. A szl k s csaldok rvidebb id alatt s lakhelykhz kzelebb jutnak diagnzishoz. A szakemberek kpzse rvn a feln ttkori pszichitriai elltsok felttelrendszere is javul, az OEP kdokat kiigaztottk. Az ASZM vezetsvel elkszlt az autizmus-specifikus oktats szakmai sztenderdje. Az oktatsi rendszerben a magasabb normatvnak ksznhet en az iskolk szvesebben fogadjk az autista gyerekeket, szakszer bb elltst tudnak nyjtani. Az iskolk 2012/13-tl ktelezve vannak az autizmus-specifikus oktatsi sztenderdek betartsra, ehhez pedig el z leg szakemberkpzsek szles palettjt vehettk ignybe, a trgyi/krnyezeti talaktsokra s a kpzsek kltsgeire 2 ven keresztl plyzhattak. Vgeredmnyben mrhet en javult a specilis csoportokba jr s az integrlt oktatsban rszt vev gyermekek oktatsnak sznvonala. A korszer pszicho-edukcis eszkzk bevezetsnek s a szakemberek kpzsnek ksznhet en egyre tbb iskolban javul az egyni kpessgfelmrs min sge, jobb, szakszer bb egyni fejlesztsi tervek kszlnek. rdekvdelmi program indult a fels oktatsban tanul autista hallgatk tmogatsra. Befejez dtt az autizmus-specifikus orszgos feln ttkpzsi modellprogram, gy lehet v vlt a tapasztalatok feln ttkpzsi rendszerbe val integrlsa. Ugyancsak befejez dtt az a foglalkoztatsi modellprogram, aminek ksznhet en sztenderdizlt, autizmus-specifikus foglalkoztatsi programok tudnak indulni. A tapasztalatokat els sorban azok a civil szervezetek, alternatv munkaer piaci szolgltatk alkalmazzk, amelyek az llami Foglalkoztatsi Szolglat szmra kiszerz dtt munkaer piaci szolgltatst nyjtanak. A modellprogram, illetve a sztenderd kidolgozsa tbb kisebb jogszablyvltozshoz is vezetett, amelynek eredmnyekppen javult a szektor szolgltatsi felttelrendszere. A csaldok tmogatsi rendszerben tbb vltozs trtnt, aminek kvetkeztben kiss javult a csaldok anyagi helyzete. Az elindult szl kpzsek s mentor-szl i hlzat hatsaknt a csaldok letmin sge javult.

A fenti vzi azt a kpet mutatja, amelynek rszletei valsgg vlhatnak a II. fejezetben ismertetett kzptv intzkedsi terv vgrehajtsa esetn. II. Kzptv intzkedsi terv 1. A meglv szolgltatsok s intzmnyrendszer elemeinek felmrse Cl Orszgos felmrs sorn adatokat nyerni az orszgban elrhet autizmus-specifikus oktatsi, egszsggyi s szocilis szolgltatsokrl. 4/32

Feladatok Orszgos autizmus szolgltatstrkp s hinytrkp ksztse. 1. Orszgos szolgltatsi trkpet kszteni a meglv adatok s a nemzetkzi epidemiolgiai vizsglatok alapjn a hozzfrhet szolgltatsokrl (fejlesztsi, oktatsi, szocilis stb.), az autista ember lettjn szba jhet sszes szolgltats tekintetben. A szolgltatsi trkpet meglv kzintzmnyi adatok (kzoktatsi informcis rendszer stb.) s civil szervezeti adatbzisok (AOSZ s Kzenfogva informcis adatbzisok) alapjn, szksg esetn kln adatgy jtssel kell elvgezni, figyelembe vve a meglv szolgltatsok min sgi elemeit (szakemberek kpzettsge, hasznlt mdszerek, krnyezeti felttelek, autizmussal l dikok/elltottak szma stb.) is. Hatrid : 2009. jnius 30. Felel s: rdekvdelem 2. A szolgltatsi trkpet kiegsztend , az autizmus jelenlegi el fordulsi gyakorisgn alapul hinytrkpet kell kszteni. A hinytrkp clja, hogy megyei szinten jelentse meg a potencilis ignybevev k szmhoz kpest hinyz szolgltatsokat. Az elkszlt szolgltatsi s hinytrkpet kzz kell tenni, s a hinyterletekkel kapcsolatban rintett nkormnyzatoknl a helyi szolgltatsfejlesztsi koncepcik mdostst kell kezdemnyezni. Hatrid : 2009. szeptember 30-ig. A meglv hinytrkpet a 2010-es vt l kezd d en vente frissteni szksges. Felel s: rdekvdelem 3. Hinytrkp alapjn szocilis, oktatsi jogszablyok fellvizsglata, esetleges mdostsok kezdemnyezse (el rt szolgltatsi ktelezettsgek mdostsa). Hatrid : folyamatos Felel s: SZMM, OKM, EM, rdekvdelem, ill. AOSZ Felttelek Az adatgy jtst az rdekvdelem (AOSZ) forrsaibl kell megszervezni. Vrt eredmny A szolgltatsi s hinytrkpek alapjn pontosan tervezhet v vlik a fehr foltok megszntetse, a fldrajzi s szolgltatsi terletek fejlesztse. Az nkormnyzatok kell mennyisg informcit szereznek ahhoz, hogy a sajt szolgltatsfejlesztsi koncepcijukat a szksgleteknek megfelel en mdostsk. A meglv szolgltatsi formk min sgi s mennyisgi fejlesztsre vonatkoz tervek mellett tervezhet v vlik j szolgltatsi formk, jelenleg mg teljesen hinyz intzmnyi/elltsi modellek el ksztse is elindulhat. 2. Autizmus specifikus intzmnyi ellts fejlesztse Cl Az autizmus specifikus elltsokat a jelenlegi elltsi/intzmnyi formkra s a meglv intzmnyrendszerre kell alapozni, de ki kell azt egszteni autizmus specifikus elemekkel, esetenknt j intzmnyi formkat kell megalapozni. 2.1. Krzis ellts biztostsa

Cl Az autista egynt rint krzis komplex, jelentkezhet a csaldban vagy az autista egynnl, lehet egszsggyi vagy/s szocilis jelleg . Szksg van arra, hogy m kdjn olyan specilis tmeneti otthon, legyen olyan fogad intzmny, amely egszsggyi s/vagy szocilis elltst tud biztostani

5/32

krzis helyzetekben, gyermek s feln tt autizmussal l szemly szmra egyarnt. Hossztvon jogszablyban rgztett szemlyi s trgyi felttelek mellett, megfelel finanszrozssal m kdhet. Feladatok Ki kell dolgozni a majdani intzmny(ek) alapjul szolgl finanszrozsi s intzmnyi sztenderd alapjait, ennek rdekben autista krzisintzmny modellprogramot kell indtani. A modellprogram clja: A modellprogram clja, hogy 2 ven keresztl m kdjn, mint orszgos hatkr krzisintzmny az autista szemlyek szmra. Cl az autista krzisintzmny sztenderdjeinek kidolgozsa, ill. a modellprogram ideje alatt folyamatos krzisellts nyjtsa. A modellprogram tartalma: A modellprogram egy olyan orszgos hatkr bentlaksos szocilis intzmnyben m kdjn, ahol helyben biztosthat az poli kapacits, az intzmny rendelkezik a megfelel trgyi alapfelttelekkel, s csak kisebb fejleszts (pl. szobk minimlis trendezse) szksges a modellprogram elindtshoz. A krzisintzmny egyidej leg 5-8 f autista szemly szmra tudjon tmeneti bentlakst biztostani. Az autista szemly bentlakst, teljes kr elltst, a csaldja ekzben szocilis megsegtst s szksg esetn csaldterpit kap. A krzisintzmnynek igny esetn korltozott szmban (2-3 f s kapacitssal) csaldtag bentlakst is biztostania kell. A krzisellts trtsi dj ellenben trtnik, az elltsi napok szmt maximlni kell. A krzisellts trtsi djrt trtnik, de rszorul esetn lehet sget kell adni a rvid tv, trtsmentes elltsra is. A modellprogram tapasztalatai alapjn indthat az lland krzisintzmny. A jelenlegi ignyek alapjn felttelezhet , hogy orszgosan egy intzmny kijellse kzptvon elegend lehet, az elltotti kapacits a modellprogramot kvet en, a tapasztalatoknak megfelel en ~10-12 f vel indthat/folytathat, de a modellprogram ideje alatt erre vonatkozan is pontosthat a koncepci. Kzptvon, a modellezsi id szakot kvet en meggondoland, hogy a modellprogramot kvet en (a szubszidiarits elvnek megfelel en) a krzisintzmnyi forma orszgosan 2 helysznen m kdjn. Hatrid , ill. temezs: - Modellprogram rszleteinek kidolgozsa, plyzat kirsa az ellt intzmny kivlasztsra, forrs elklntse Hatrid : 2008. november 30-ig. Felel s: SZMM
-

Modellprogram vgrehajtsa: Felkszls a krzis ellts biztostsra: 2009. jnius 1-ig. Kivlasztott intzmny felksztse a modellprogramra: munkatrsak (krzisotthon-vezet , szemlyi segt k, szocilis munks, csaldsegt ) felvtele, meglv munkatrsak kikpzse Trgyi krnyezet kialaktsa (szobk, egyb helyisgek berendezse, talaktsa) Ellts el zetes hirdetse, rintettek elrse. Trsfelel s: rdekvdelem Ellts folyamatos nyjtsa: 2009. jnius 1. 2010. december 31. kztt. Felel s: plyzat tjn kivlasztott intzmny Elltsi sztenderdek, forrsignyre vonatkoz kalkulcik, ltrehozand intzmnyre, intzmnytpusra vonatkoz javaslatok elksztse az elltsi adatok, ignyek alapjn. Hatrid : 2010. jnius 30. Felel s: SZMM, megbzott szakr i munkacsoport ltal lland krzisintzmny(ek)ben krzisellts nyjtsa Hatrid : 2011. janur 1-t l folyamatosan Felel s: SZMM 6/32

Felttelek Kltsgvetsi forrsok biztostsa 2009-re vonatkozan: 35.000 eFt. Elindts kltsge, fogad intzmny szemlyi s trgyi felksztse: kb. 5.000 eFt M kdsi kltsg 2009-ben: kb. 25.000 eFt Javasolt forrs: Magyar Kztrsasg 2009. vi kltsgvetse, SZMM fejezet, Orszgos Fogyatkosgyi Program sor. Vrt eredmny A csaldok a krzisellts segtsgvel rvid tv segtsget kapnak, amely rvn a csaldnak lehet sge van er forrsait mozgstani a krzis megoldsa rdekben. Tovbbi vrhat eredmny, hogy a stratgiaalkot kormnyzat kpes megbecslni az autista krzisintzmny, mint jv beli lland elltsi/intzmnyi forma m kdsnek szemlyi s trgyi szksgleteit, lehet v vlik, hogy lland krzisintzmnnyel kapcsolatos tervet lehessen kszteni. 2.2. Lakhatsi szolgltats biztostsa

Cl A lakotthoni szolgltatsok szlestse, a hozzfrhet , kzssgi tpus lakhatsi formk preferlsa a Stratgia id tvjban. Feladat A kirsra kerl lakotthoni plyzatokban tmogatni kell az autista emberek szmra ltrehozand elltsokat, minimum a ltrehozand j fr helyek 33%-a erejig. Ezzel prhozamosan nemzetkzi modellek alapjn ki kell dolgozni, hogy milyen lakhatsi szolgltatsokra van szksg s azok milyen mdon biztosthatk. Az egyes tpusok klnbz elltsi szinteket biztostsanak, s eltr m kdsi forma szerint m kdjenek, a segt szemlyzet az egyn nllsgnak fggvnyben lssa el klnbz feladatokat. Hatrid : plyzatok kirsra folyamatos, autizmus-specifikus lakhatsi formk rendszernek kidolgozsra 2009. december 31. Felel s: SZMM, illetve a lakotthoni plyzatok megjelentet je; lakhatsi formk rendszere esetben Autizmus Szakmai M hely Forrsigny: kln forrsigny nincs Vrt eredmny Az llami forrsokbl pl lakotthonok kztt egyre tbb lesz az autista emberek szmra szolgltat otthon. 2.3. Az elltottak informcikkal intzmnyek kztti tvezetsnek segtse dokumentlt

Cl Cl, az autista ember intzmnyek kzti tvezetsnek segtse, a relevns informcik tadsra val ajnlsrendszer kidolgozsa. Cl, hogy az autizmussal l emberek lettja sorn az intzmnyek kztti informciramls szakszer biztostsa mdszertani ajnlsknt jogszablyban legyen el rva, gy lehet v tve, hogy az adott ellts a lehet legpontosabban alkalmazkodjon a kliens egyni adottsgaihoz, akr rvidtv beavatkozst, akr hossz tv, rszleges vagy teljes kr specilis elltst kelljen nyjtania. Feladat Olyan strukturlt dokumentcis rendszer kidolgozsa szksges, amely egyrtelm irnymutatst ad az intzmny szmra az autizmussal l szemly ltalnos kpessgei mellett az llapotval 7/32

sszefggsben felttlenl figyelembeveend adottsgairl, nehzsgeir l, s lehet sget biztost ezek vltozsainak kvetsre, ttekintsre. A dokumentcis rendszernek, amely alapvet en a kliens lett szemlyesen ksr kulcsember aktv jelenltt felttelezi, ki kell terjednie: - a multidiszciplinris diagnosztikai eredmnyek rszleteire, - a specilis terpis s edukatv folyamatok kiindulpontjaira, - a rvid kzp s hossz tv fejlesztsi tervek rszletes tartalmra, - a kliens jogostvnyaira, (bizonytvnyok) - a szemlyes csaldi s ms trsas krnyezetr l szl egyedi informciira, - az ltalnos egszsgi llapotval kapcsolatos problmk s azok elltsnak autizmusspecifikus tapasztalataira, A dokumentcit gy szksges strukturlni, hogy annak szksg szerint kivonatolt tartalma a szemlyisgi jogok figyelembe vtele mellett hatkonyan segtse az ltalnos/tbbsgi szolgltatk (pl. egszsggyi beavatkozsok, kzigazgatsi intzmnyeknl trtn gyintzsek) feladatelltsnak min sgt is. A dokumentci tartalmt, gyakorlati hasznlatt az autizmussal foglalkoz szakember szakmai kpzsbe is be kell illeszteni. Hatrid : 2010. jnius 30. Felel s: SZMM, OKM, Autizmus Szakmai M hely Felttelek: A dokumentcis rendszert az Autizmus Szakmai M hely vezetsvel clszer kidolgozni. Kln forrsignye ~ 2.000e Ft (szakrt i djak). Vrt eredmny A dokumentcis rendszer kpes biztostani, hogy az autista szemlyek elltsa minden szolgltatnl jelent s id vesztesget, hibkat, srelmeket, llapotromlst elkerlve kerljn meghatrozsra. 3. Autizmus Szakmai M hely tmeneti m kdtetse Cl Meg kell alapozni a Stratgiban megfogalmazott fejlesztsekhez szksges szakemberelltst, a szolgltatsok min sgi fejlesztst. Gondoskodni szksges a Stratgiban lert, sok j elemet tartalmaz, tbb szakmai terletet rint s nagyszm fejlesztsi feladat koordinlsrl, a megvalsts sszefogsrl, a feladatok megfelel szakmai sznvonalon s min sgben trtn vgrehajtsrl. Feladat tmeneti jelleggel (a Stratgia id tvjban), kb. 5 vig egy olyan tfog szakmai irnyt, konzultcis szervezetet kell m kdtetni (a Stratgiban tovbbiakban Autizmus Szakmai M hely (ASZM)), amely szakmai koordintorszerepet tlt be annak rdekben, hogy a Stratgia id tvjban a) intenzv s egymssal koherens szakemberkpzsek, tovbbkpzsek valsuljanak meg b) jelent s mrtkben emelkedjen a kpzett szakemberek szma c) kialakuljon egy autizmus szakrt i lista felttelrendszere d) 2013 utn finanszrozsi s szervezeti httere teremt djn egy orszgos szakmai mdszertani centrum intzmny s egy-egy reginknti autizmus centrum kialaktsnak. Az ASZM-ben a kvetkez szakterletek kpviseltetik magukat: egszsggy (pszichitria, pszicholgia), pedaggia/gygypedaggia s szocilis szfra. 8/32

Az ASZM-beli tagsg plyzat tjn nyerhet el. Javasolt egy 4 f s titkrsg (1 f vezet s 2 koordintor, 1 f adminisztrtor), s ~10 f megbzssal kzrem kd szakrt . A titkrsg dolgozi f llsban szervezik a munkt, mg a szakrt i team tagja megbzst kapnnak. Dntst ignyel, hogy szervezetileg az FSZK meghvsos plyzata alapjn kijellt szakmai vgrehajt szervezet pl. AOSZ szakmai szolgltatsa legyen, vagy kzvetlenl az FSZK keretein bell egy j szervezeti egysg ltrehozsval valsuljon meg (pl. Autizmus Szakmai M hely Programiroda). Az ASZM feladatainak elltsra nll pnzgyi kerettel rendelkezik, amely egyes clfeladatokra specilisan b vthet . Mindenkppen felttel, hogy az ASZM ltal kidolgozott, tvett vagy megvsrolt, illetve hasznlt mdszerek felhasznlsi jogosultsga a tmogatnl, praktikusan a tmogat minisztriumnl maradjon, hiszen csak gy biztosthat a mdszerek kzkincs mivolta, a ks bbi kpzsek indtsnak, szakmai anyagok jranyomsnak, mdszerek s eszkzk tovbbi hasznlatnak jogi lehet sge. A fenti felttelt vagy azzal egyenrtk biztostkot az ASZM m kdtetsre kttt szerz dsben ki kell ktni, ill. csak az a befogad szervezet vlaszthat ki, amely vllalja a fenti felttelt. Az ASZM javasolt feladatai: - A jelenlegi kpzsi lehet sgek felmrse, kpzsek kidolgozsa, szervezse s megtartsa. - Autizmus-specifikus min sgbiztostsi kritriumok kidolgozsa (intzmnyek, program, kpzs) - Korszer szakmai irnyelvek frisstse, j informcik terjesztse, elrhet v ttele, szakmai fejlesztsi terv ksztse (pl. milyen j diagnosztikus, ill. terpis eljrsokat rdemes behozni, terjeszteni). - Magyar nyelv szak- s ismeretterjeszt irodalom b vtse, nemzetkzi szakirodalom fordtsa. Fontos, hogy csak az evidencia-alap s szakmailag szleskrben elfogadott szakirodalmak s mdszerek kerljenek lefordtsra. - Konferencik szervezse, az ves munka bemutatsa a prbeszd rdekben. - A szakrt i feladatkr meghatrozsa, kvetelmny rendszere, a szakrt i kr m kdtetsnek kidolgozsa, a szakrt i lista vezetse, kzzttele. - Az intzmnyrendszer tovbbfejlesztsnek (orszgos mdszertani s regionlis ellt centrumok kzpont) kidolgozsa, el ksztse. - Szocilis s oktatsi intzmnyek, szolgltatk szmra konzultci, szakrts, szupervzi biztostsa megfelel keretek kztt. - Nemzetkzi szervezetekkel val kapcsolattarts, informcicsere. Hatrid : 2009. szeptember 1. (ASZM indulsnak id pontja) Felel s: SZMM Felttelek Szakmai kzrem kd szervezet kivlasztsa a programhoz. ASZM titkrsgnak fellltsa, szakmai programjnak kidolgozsa. SZMM fejezeti kltsgvetsb l az kivlasztott szervezet rszre a program forrsnak biztostsa: 26.500 eFt - M kdsi kltsg egy vre: kb. 16.500 eFt - Megbzsos szakrt i djak: kb. 10.000 eFt + a projektenknt azonostott kltsgek Vrt eredmny A Stratgiban megfogalmazott trekvsek elrse. A terepen dolgozk munkjhoz ill. a Stratgia megfelel vgrehajtshoz korszer , megbzhat szakmai httr biztostsa. Az egyik legfontosabb vrt eredmny, hogy a Stratgia id tvjnak vgre, azaz 2013-ra megteremt dik az sszes felttel egy orszgos hatkr s rginknt egy-egy mdszertani centrumintzmny ltrejtthez. A Stratgia id tvjnak vgn az ASZM tadhatja feladatait az orszgos mdszertani centrumintzmnynek.

9/32

4. Az autizmus spektrum zavarok szakszer sz rsnek s diagnosztizlsnak biztostsa Cl A megbzhat s szakszer diagnosztika egyfel l meghatrozza az autizmusban rintett szemly (s csaldja) letplyjt s javtja letmin sgt, msrszr l rvilgt a populci elltshoz szksges mennyisgi s min sgi felttelekre. Biztostani kell teht az autizmus spektrum zavarok sz rst s szakszer diagnosztikus elltst. A jelenleg rendelkezsre ll keretek kztt, a Stratgia id tvjban a sz rs s a diagnosztika megbzhatsgnak javtsa s elrhet sgnek relis javtsa a cl. 4.1. Az autizmus korai sz rsnek javtsa

Cl A korai felismers clzott korai beavatkozshoz vezet, s ennek hatsra az autizmussal l gyermekek nagyobb esllyel vehetnek rszt tmogatott integrciban, kpessgeiket, letmin sgket tekintve jelent sebb javuls vrhat. A korai sz rshez els dleges fontossg, hogy a gyermekorvosok s vd n k tjkozottak legyenek, mind az autizmus spektrum zavarok korai jeleivel, mind a szksges teend kkel (pl. megfelel szakemberhez irnyts) kapcsolatban. Feladatok Tovbbkpzseket kell kidolgozni s indtani, amelyek a korai sz rsre alkalmas eljrsokkal (CHAT2; M-CHAT3), valamint az autizmus spektrum zavarokra vonatkoz szakmai irnyelvekkel, valamint a sz rsi eszkztr j elemeivel (pl. az SCQ4-val) ismertetik meg a kvetkez szakmaterleteken dolgozkat (minden szakmaterlet esetben az elltott letkornak megfelel tudst tadva): gyermekgygyszok, vd n k, iskolaorvosok, hziorvosok. Az egyes kpzseket, tovbbkpzseket a szakmk kreditpontos tovbbkpzsi rendszerbe kell beilleszteni, ill. a csecsem -s gyermek szakpol kpzsbe vagy nll raszmba vagy a tbbi fogyatkossggal egytt nll blokkban. Felttelek A kpzsek vgrehajtshoz sz rsi protokoll sszelltsra, szakmai tmutatk/hrlevelek kidolgozsra, 2 napos trningek tematikjnak sszelltsra, a nevezett tovbbkpzsek megtartsra van szksg. A feladatokat az ASZM szakrt i krnek vezetsvel clszer vgrehajtani. Felel s: EM, Orszgos Gyermek-egszsggyi Intzet, ASZM Hatrid : az els kpzsek megtartsra 2010. december 31. Forrsigny: 8.000e Ft 2008-10 kztt, amely magba foglalja az els kpzsek kltsgt is. Vrt eredmny: 2010-ben legalbb 40 gyermekorvos/vd n kpzse; legalbb 30 f egyb szakember 20 rs kpzse. A kpzsek eredmnyekpp kialakul egy orszgos szinten m kd els sz r -szint felttelrendszere, a ks bbiekben forrsokhoz igazodva vente megismtelhet k a kpzsek, ezzel n het a sz rst vgz szakemberek szma.
2 CHAT CHecklist for Autism in Toddlers (Tipeg kori Autizmus Ellen rz lista); BARON-COHEN, S., ALLEN, J., & GILLBERG, C. (1992). Can autism be detected at 18 months? The needle, the haystack, and the CHAT. British Journal of Psychiatry 161, 839-843. 3 ROBINS DL, FEIN D, BARTON ML, GREEN JA. (2001)The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 31(2):131-44. 4 RUTTER, M., BAILEY(2003): SCQ: The Social Communication Questionnaire. Western Psychological Services: Los Angeles, CA. 6 LECOUTEUR, A, LORD, C., RUTTER, M. (2007). Autizmus Diagnosztikus Interj Javtott vltozat. Kapocs: Budapest

10/32

4.2. A gyermekkori diagnosztika rendszernek fejlesztse Cl Az autizmus spektrum zavarok diagnosztizlsa els sorban gyermek- vagy feln tt pszichitriai, azaz egszsggyi feladat, de rintettek a gyermek- vagy feln tt pszichitert foglalkoztat, s a kzoktatshoz tartoz, diagnosztikus tevkenysget folytat intzmnyek is (tanulsi kpessget vizsgl szakrt i s rehabilitcis bizottsgok, korai fejleszt kzpontok). A megbzhat s valid diagnzis albbi min sgi feltteleit a Stratgia id tvjnak vgre biztostani kell: interdiszciplinris team-munka (gyermek- vagy feln tt pszichiter, pszicholgus, gygypedaggus, illetve indokolt esetben neurolgus), standardizlt diagnosztikus felmr eszkzk alkalmazsa (ADI-R6; ADOS7), standardizlt teljestmny- s kszsgfelmr eszkzk alkalmazsa, az egyni specilis szksgleteinek fggvnyben a megfelel terpia s ellts f bb irnyvonalainak kijellse s ellen rz se, a megvalsuls szakmai segtse. Feladatok A diagnosztikai ellts javtsa rdekben szakemberkpzseket kell kidolgozni s indtani. A kpzseknek a standardizlt diagnosztikus eszkzkre (ADOS, ADI-R), s a gyermekpszichitriai szakmai irnyelvekre kell irnyulnia. A kpzs mellett biztostani kell a kikpzettek szmra a szksges tesztkszletet is. Feladatok rszletesen: 20 rs diagnosztikai tanfolyam kidolgozsa, kpzsek lebonyoltsa; ADOS s ADI-R trningek; ADOS s ADI-R eszkzkszlet biztostsa; a standardizlt eszkzk reliabilitsnak biztostsa rendszeres utnkvetsi trningeken; autizmus diagnosztikai szakrt /szupervzor biztostsa. Az 51/1997. NM rendeletben clszer kidolgozni a fent emltett korai diagnosztikt szolgl sz rsi rendszert, mely egyrszt a hzi gyermekorvos feladatait (korai gyanjelek alapjn elvgezhet minimlis terhelst jelent sz rsek) msrszt az erre kijellt centrum feladatait (differencil diagnosztikai feladatokat a megfelel szemlyi-trgyi felttelekkel) hatrozza meg. Felttelek A standardizlt eszkzk hasznlatrt hossztvon megfelel en slyozott OEP pontszmokat kell bevezetni. Az ehhez szksges adatokat 2-3 kivlasztott intzmnyb l trtn adatgy jtssel kell biztostani. Hatrid : Kpzsek kidolgozsa s vgrehajtsa 2010. december 31-ig. Forrsigny: ~25.000e Ft 2008-2010. kztt. Felel s: Egszsggyi Minisztrium, javasolt szakmai vgrehajt: ASZM. 4.3. Diagnosztika a feln ttkorban Cl A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a feln tt pszichitriai intzmnyek nincsenek felkszlve az autizmus diagnosztizlsra, gy ezt a feladatot az OEP fel nem elszmolhatan gyakran a gyermekpszichitrik ltjk el, vagy pedig elmarad a megbzhat diagnzis azonostsa. Cl a feln tt pszichitriai elltsokban a diagnosztikai tuds fejlesztse s terjesztse. Feladat A feln tt pszichitriai szakrendel k s krhzi osztlyok felksztse nem tr el a 4.2. pontban trgyaltaktl: tovbbkpzsek szksgesek, valamint az eszkztr b vtse standardizlt sz r (SCQ) s diagnosztikus (ADI-R s ADOS) tesztekkel.
7

LORD, C., RUTTER, M., DILAVORE, P. C., RISI, S. (2007) Autizmus Diagnosztikus Obszervcis Sma. Kapocs: Budapest

11/32

Felttelek A feln tt pszichitrik megfelel felksztsig szksges egy tmeneti id szak (1 v) bevezetse, amg a gyermekpszichitrik tisztzott financilis felttelek (kdkarbantarts) mellett folytathatjk ezt a tevkenysget. Hatrid : Kpzsek kidolgozsa s vgrehajtsa 2010. december 31-ig. A feladatok forrsignye: ~15.000e Ft 2008-2010. kztt. Felel s: Egszsggyi Minisztrium, javasolt szakmai vgrehajt: ASZM. Vrt eredmny: Legalbb 8 diagnosztikus team (2-2 f ) kikpzse ADI-R s ADOS tern, valamint eszkzzel val elltsa. Legalbb 2 utnkvetsi konszenzustrning. 4.4. A gyermekkori s feln ttkori pszichitriai elltsok kzti tmenet segtse Cl A fiatal feln ttkortl kezd d en biztostani kell a gyermekpszichitriai gondozs s a feln tt pszichitriai gondozs kztti tmenetet, a pciensek tervezett tadst. A gyermek s a feln tt pszichitrik kztti tmenetet segteni tudja, ha a betegek tadsa menedzselten trtnik, azaz szintenknt (orvos-szakdolgoz) kpes az adott feln tt ellt intzmny a feladatot, amely a beteg elltsval jr, megfelel en tvllalni. Feladatok Amennyiben a Stratgia 4.2., 4.3 pontjai teljeslnek, az elltsi szinteken tallhatk majd kpzett szakemberek megfelel szmban. Ezen tl feln ttkori gondozs tmakrben kell kidolgozni kpzst, amelyet feln tt pszichitrik szakdolgozinak kell megtartani. Alapvet fontossg annak a szakrt i hlzatnak a kpzse, akik a feln tt korak orvos szakrt i vlemnyezst vgzik (ORSZI). Clirnyos kpzst szksges teht e terletre is kidolgozni. Felttelek Az rintettek elltsa a jelenlegi szakmai kdlistban (9/93. EM. rendelet) foglaltak alapjn szmolhat el. Ugyanakkor az egyes kdok alapjn jr finanszrozsi sszeg nem fedezi a tnyleges kltsgeket, klns tekintettel az id s szaktudsignyes standardizlt diagnosztikus tesztekre. Szksges teht kdkarbantartst krni (kltsgelemzssel, esetszm igazolssal). Hatrid : kpzsek kidolgozsa s megtartsa 2010. december 31-ig. Jogszablyvltozshoz kltsgelemzsek, modellintzmnyek monitorozsa: 2010. december 31ig. Finanszrozs (kdkarbantarts) vltoztatsra javaslat benyjtsa: 2011. jnius 30-ig. Vrt eredmny: Legalbb 10 feln tt pszichitriai intzmny kijellse s kikpzse. A finanszrozs munkaarnyos kiigaztsa rvn hossztvon javul az elltsok min sge.

5. Autizmus specifikus fejlesztsi, oktatsi ellts fejlesztse Cl Az autizmussal l gyermekeknek, feln tteknek egsz letkben szksgk van egynre szabott, srls-specifikusfejlesztsre, kpzsre, oktatsra. Ennek biztostsra a jelenlegi hazai elltrendszer szolgltatsait mennyisgi s min sgi tekintetben egyarnt fejleszteni szksges. Indokls: A nemzetkzi epidemiolgiai vizsglatok alapjn kalkullva az ASD gyakorisga a teljes npessgben 0,6%. Ennek alapjn vatos becslssel a kzoktatsban a 2007/2008-es tanvben minimum 7000 autizmus spektrum zavarral l gyermeknek, tanulnak kellett volna megjelennie s srls-specifikus elltst kapnia, fggetlenl attl, hogy integrltan tanul, vagy specilis elltsban 12/32

vesz rszt. Ezzel szemben 2007/2008. tanvben az OKM orszgos statisztikja szerint sszesen 1276 autizmussal l gyermek s tanul jelent meg a rendszerben, de ez sem felttlenl azt jelenti, hogy elltsuk szemlyi, trgyi felttelei s szakmai tartalma srls-specifikusak lennnek.
Autista gyermekek s tanulk a 2007/2008. tanv kzoktats-statisztikai adatai alapjn (2007. oktber 1-jei intzmnyi statisztikai adatszolgltats alapjn):

sszesen (f ):
A gyermekek, tanulk fogyatkossg szerinti nyitadatai Autista Ebb l integrlt nevelsben, oktatsban

vfolyamok
voda E1 E2
306 211 45 18

1
163 42

2
111 22

9 10 11 12 sszesen
1276 405

Ebb l leny
231 77

106 80 83 79 77 88 46 33 26 15 24 24 12 13 12 13 8 7 12 5

5.1. Kzs stratgiai feladatok az oktats terletn Cl A kzoktatsi rendszer teljes spektrumn (specilis s integrlt formk), illetve teljes id szakra kiterjed en szksges az ltalnos felttelek egyszeri igaztsa a valdi ignyekhez. Mivel a jelenlegi szakember elltottsg szmban s min sgben sem megfelel . Az autista tanulk normatvja sem arnyos az ignyekkel, gy az intzmnyek nem kapnak sem megfelel anyagi, sem megfelel szakmai tmogatst az autista gyermekekkel kapcsolatos feladataikhoz. Cl teht olyan messze hat intzkedsek megttele, amelyek egyszerre segtik s teszik rdekeltt az intzmnyeket a szakszer ellts nyjtsban, de egyidej leg elvrsokat is tmasztanak velk szemben. Tvlati cl a szakember/gyermek, tanul arny nvelse oly mdon, hogy az 2013-ig fokozatosan kzeltse a nemzetkzi ajnlsokban s j gyakorlatokban ajnlott arnyt. A Stratgia id tvjban els lpsknt csupn a szakember/gyermek arnynak a nemzetkzi irodalomban lertakhoz trtn kzeltse megoldhat, a kvetkez k szerint: A szegreglt autista csoportokban 6-8 gyermekre, tanulra tlagosan 1 f gygypedaggus s 2 f asszisztens biztostsa (a legtbb helyen ltalban jelenleg 2 f szakember dolgozik csoportonknt, teht a szksges ltszm emelse tlagosan 1 f vel). Integrl intzmnyenknt minimum 1 f kpzett szakember s integrciban rszt vev gyermekenknt minimum 0,5 asszisztens biztostsa. A szakember/gyermek arny nvelsnek fedezete a ks bbiekben javasolt kiegszt normatvaemels lehet. Indokls: Az autizmus egyik alapvet kvetkezmnye, hogy az l nyelv, a szocilis kzvetts, mely ltalban a tants alapvet mdja, valamint a csoportban val tanuls legtbbszr nem megfelel az rintettek szmra. Az autizmus-specifikus nevels-oktats rendkvl szakember ignyes, mert a felmrs, tervezs s fejleszts egyarnt teljesen egynre szabott. Az eredmnyes tanulshoz felttlenl szksges az egyni foglalkozsok magas raszma. Az autizmushoz gyakran trsul slyos viselkedsproblmk megel zse s kezelse szintn megkvnja a megfelel gyermek/pedaggus arnyt. 5.1.1. Az autizmus specifikus elltshoz kapcsold min sgi kritriumok kimunklsa s rvnyestse az oktatsi rendszer minden szintjn Feladatok - A min sgi autizmus-specifikus oktats kzs kritriumainak (szakmai felttelek, szakember/gyermek arny stb.) kidolgozsa szksges. A kritriumok valamennyi szolgltat 13/32

intzmnyt valamint az autizmussal l , az oktatsi rendszerben megjelen gyermeket, tanult s csaldjt rintik majd. A sztenderdeknek lehet sg szerint a dikotthoni/kollgiumi elhelyezsre is vonatkozniuk kell. Hatrid : 2009. december 31. Felel s: OKM, ASZM Felttelek: Forrsigny: ~2.000 eFt.
-

A kritriumok jogszablyi megjelentse s bevezetse a 2011/2012-es tanvt l. A szolgltatk rdekeltt ttele a min sgi autizmus-specifikus ellts biztostsban a 2011/2012-es tanvt l tbblet-normatv tmogats, vagy plyzati forrs biztostsval. Az intzkedssel a bizonytottan min sgi szolgltatst nyjt intzmnyek az autizmussal l tanulkrt a jelenlegi 160%-os kiegszt normatva helyett egy emelt, 250%-oskiegszt normatvt vehetnnek ignybe. Hatrid : 2010. december 31. (a 2011. vi kltsgvetsben) Felel s: OKM, PM Az oktatsi intzmnyek tllst, a min sgi sztenderdek teljestst segt plyzatokat kell kirni a 2010-t l kezd d en min. 2 alkalommal. A plyzatoknak az ekkor mr rszben az ekkor mr elkszlt szakember-tovbbkpzsekre tmaszkodva az albbi terleteken kell segtenik az iskolkat: szakemberek (pedaggusok, asszisztensek) tovbbkpzse; trgyi eszkzk beszerzse, krnyezet talaktsa. Hatrid : a plyzatok forrsnak elklntsre 2009. december 31. (2010. vi kltsgvetsben). A plyzatok kirsra: 2010. mrcius 31. s 2011. mrcius 31. Felel s: OKM, ASZM Felttelek: 2010-ben 30.000e Ft plyzati keret, sszesen 60.000e Ft.

Kzs felttelek: - A min sgi kritriumok megfelel eljrst kvet megjelentse a 3/2002 OM rendelet mellkleteknt. - A kritriumok ktelez beemelse az intzmnyi IMIP-ba, amennyiben az intzmny feladatai kztt szerepel az autizmussal l gyermekek, tanulk elltsa. - A finanszrozs sszekapcsolsa a kritriumoknak val megfelelssel egy id utn csak a kritriumok szerint m kd szolgltatsok rszeslhessenek tbblet-finanszrozsban , Kltsgvetsi Trvny mdostsa. Forrsigny: a 250%-ra emelt kiegszt normatv tmogats tbbletkltsge 216 ezer Ft/autizmussal l tanul tanvenknt. A 2007. vi adatokat figyelembe vve (1276 f ): ~275.000 eFt/tanv tbbletkltsg. Vrt eredmny A kritriumok alapjn egysgesebb, min sgibb, ellen rizhet ellts jn ltre. A terleti s intzmnytpusok kztti elltsi egyenetlensgek enyhlnek, az autizmussal diagnosztizlt gyermekek, tanulk srlsknek megfelel bb szolgltatst vehetnek ignybe, ezltal nem esnek ki a rendszerb l s egyni szksgleteiknek megfelel fejlesztst kaphatnak. Ltrejnnek tovbbi integrlt s specilis ellt helyek. 5.1.2. Integrl kzoktatsi intzmnyek szmra szakmai tmogats biztostsa Feladat A kzoktats teljes id tartamban az integrl kzoktatsi intzmnyek szmra az integrci szakmai feltteleinek biztostsa, a szksges szaktuds tadsa a tbbsgi pedaggusok szmra. Az integrl intzmnyek szmra javasoljuk ktelez en el rni, hogy legalbb 1 f szakember vegyen rszt a kpzsben 2013-ig, amennyiben autizmussal l gyermeket lt el. Az integrcit segt program minimlis tartalma: Informcis s mdszertani anyag ksztse Kpzsi programok kidolgozsa Az integrcit tmogat szakmai anyagok s kpzsek eljuttatsa az integrl intzmnyekhez.

14/32

Hatrid : Mdszertan, kpzsi program: 2010. jnius 30-ig. Kpzsek indtsa: 2010. szeptember 1-t l folyamatos. Felel s: OKM, ASZM Felttel: forrs mdszertani anyag s kpzsi program kidolgozsra: 13.000 eFt, kpzsek szervezsre: 15.000 eFt/v Vrt eredmny A j kpessg autizmussal l gyermekek, tanulk szakszer elltsa, teljes, funkcionlis integrcija. A tbbsgi intzmnyek kzssgeinek (szl k, szakemberek, kortrsak) befogad attit dje s autizmussal kapcsolatos megrtse nvekszik, ez a teljes magyar trsadalomra pozitv hatst gyakorol. 5.1.3. Autizmusra kifejlesztett pszichoedukcis eszkzk hazai adaptcija, terjesztse Feladat Az oktatsi, kpzsi, fejlesztsi mdszertan keretben az egyni kpessg felmrshez szksges mdszerek, eszkzk biztostsa. A felmr eszkzk (PEP-3, TTAP) hazai adaptcija s kpzsi program kidolgozsa, hogy az adaptlt autizmus-specifikus felmr eszkzk minden szolgltatsban egysgesen hozzfrhet v vljanak. Az adaptcit kvet en a kapcsold kpzsek s eszkzk biztostsa. Hatrid : 2010. december 31, majd kpzsek tartsa folyamatosan Felel s: OKM, ASZM Felttelek Az eszkzk alkalmazsnak el rsa a 2/2005 OM rendelet 1. sz. mellkletnek 6. s 2. mellklet 8 fejezetben. - A szksges forrsok biztostsa. Eszkzk megvsrlsa, honostsa: ~30.000 eFt (ajnlatkrs utn lehet pontostani) Kpzsek s eszkzk biztostsa: ~20.000 eFt/v
-

Vrt eredmny Egysges, srls-specifikus s min sgi egyni felmrsek kszlnek, melynek alapjn szakszer egyni fejlesztsi terv kszl. A fejlesztsi folyamat eredmnyessge objektv mdon mrhet v vlik. 5.2. Az egyes kpzsi szinteket rint specilis feladatok 5.2.1. Korai fejleszts, blcs dei, vodai ellts Feladatok Csaldi napkzik autizmus-specifikus m kdsnek tmogatsa, az autizmus-specifikus integrlt/szegreglt csaldi napkzi m kdsnek szakmai, szemlyi, finanszrozsi modelljnek kidolgozsa. Hatrid : 2009. szeptember 30. Felel s: SZMM Az autizmussal l gyermek elltsra legyen felhasznlhat a korai fejleszts s az vodai normatva egyidej leg mindaddig, amg a korai fejleszts raszma nem ri el a minimum heti 25 rt. Javasoljuk az j finanszrozsi konstrukci lehetsges modelljnek kidolgozst. Hatrid : 2009. szeptember 30. Felel s: OKM, SZMM, PM

15/32

A hatkony s szakszer ellts rdekben indokolt az tfog, komplex, multidiszciplinris korai intervenci. A jelenlegi ellts heti raszmnak (2-6 ra) folyamatos kzeltse a nemzetkzi gyakorlatban javasolthoz (25 ra) oly mdon, hogy az llamilag finanszrozott szolgltats mr a gyanjelek szlelst l elrhet legyen. Javasoljuk a feladat rszletes kidolgozst. Hatrid : javasolt 2013-ig megduplzni a jelenlegi raszmot (majd 2020-ig elrni a heti 25 rt). Felel s: OKM, SZMM, PM Felttelek - Megfelel ltszm kpzett szakember s megfelel raszm biztostsa, melyhez a 14/1994 MKM rendelet 8. . mdostsa szksges. - Az j modell kidolgozshoz forrs biztostsa. Forrs nagysga: csak a program kidolgozsa utn becslhet . Vrt eredmny - Az autizmussal diagnosztizlt kisgyermekek korai intenzv, srls-specifikus elltsnak biztostsa. - Szolgltatsok mennyisgi, min sgi fejl dse, elltatlan gyermekek szmnak cskkense. 5.2.2. Alapfok oktats Feladat A specilis autista csoportok m kdsi jellemz inek (nem tanrai rendszer, egyni foglalkozsra alapozott oktats, nevels, csoportbonts-sszevons krdsei), illetve az integrci szakmai, szervezeti feltteleinek rszletesebb jogszablyi megjelentse, a vals m kdsnek s a jogszablyi feltteleknek egyarnt megfelel , teljes s koherens adminisztrcis s dokumentcis rendszer kidolgozsa. Hatrid : 2009. jnius 30. Felel s: OKM Felttelek - A Kzoktatsi Trvny 3. mellklet csoportltszmok, sszevonsok szablyozsa, - 2/2005 OM rendelet autizmusra vonatkoz rsznek pontostsa. Vrt eredmny Az ellts min sgnek javulsa, kltsg-hatkony, tlthat, szakszer m kds. 5.2.3. Kzpiskolai oktats, szakkpzs hozzfrsnek javtsa Cl A kzs stratgiai feladatokat (lsd 5.1. pont) a kzpfok oktatsban is rvnyesteni szksges. Javasolt, hogy a kzoktatsra vonatkoz Fejlesztsi Terv ksztsekor (Kzoktatsi Trvny 88..) az elltsrt felel s nkormnyzatok hangoljk ssze Terveiket s kssenek megllapodst a klnfle feladatok elltsra annak rdekben, hogy orszgosan az autizmus teljes spektrumn legyenek elrhet szolgltatsok, belertve a kollgiumi elhelyezst is. Mivel a clcsoport heterogenitsa miatt nem clszer minden megyben szolgltatst ltrehozni az autizmus teljes spektrumn, javasolt specializldni valamely alcsoport elltsra (pl. befogad gimnzium kiemelked kpessg tanulk fogadsra, specilis szakiskolai ellts rtelmi akadlyozott autizmussal l k szmra stb.). Hatrid : 2013. szeptember 01. Felel s: OKM, SZMM, ASZM Felttelek: Szakemberek biztostsa szakemberkpzsen keresztl.

16/32

Vrt eredmny A kzpiskols kor, autizmussal l tanulk srls-specifikus elltsnak kialaktsa, amely jelenleg hinyz ellts. 5.2.4. Fels fok oktatsban tanul autista hallgatk tmogatsa Cl A fels oktatsban tanul autista hallgatk segtse, a fels oktatsi intzmnyek felksztse. Feladat Beilleszkedst segt szakmai segtsg, tancsads biztostsa a tovbbtanul, autizmussal l szemlyek szmra. Segtsg s informcinyjts ahhoz, hogy a fels fok intzmnyben az autizmussal l szemly regisztrlja magt, mint specilis szksglet hallgat, ill. hogy a segtsg formjt kivlaszthassa. Kortrssegt programok induljanak, ahol kiemelked szerepk lehet a gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi, szocilis munks stb. hallgatknak. Hatrid : 2010. szeptember 1. Felel s: rdekvdelem, AOSZ Felttelek: Klfldi j gyakorlatok megismerse, adaptlsa. Vrt eredmny: A kiemelked kpessg autizmussal l szemlyek sikeresen tovbbtanulnak. A Stratgia e fejezetben megfogalmazott clkit zsek s feladatok szorosan kapcsoldnak az 1062/2007. (VIII. 7.) Kormnyhatrozat mellkletnek I. 3. , 5., s II. 3., valamint a IV. 3. pontjhoz, s sszhangban vannak az 1993. vi Kzoktatsrl szl Trvny 10. 3.a s f. pontjval, 30.-val s az Eurpa Tancsnak, az autizmussal l gyermekek oktatsra s integrcijra vonatkoz 2007. december 12-n, a Miniszterek Tancsa ltal jvhagyott ajnlsaival (The Resolution ResAP(2007)4 Education and Integration of Children with Autism adopted on December 12th 2007 by the CoE Committee of Ministers Council of Europe). 6. Feln ttkpzsi modellprogram m kdtetse Cl Az autista, rtelmi fogyatkossggal l clcsoport szmra lehet v tenni, hogy az iskolskoron tl is kpezhessk magukat, alkalmazkod kpessgket folyamatosan fejlesszk. Ennek biztostsra a feln tt autista szemly egyrszt kapjon ltalnos cl kpzseket, msrszt szakmai kpzst, amit a szakmai kzoktatsi rendszerben, ill. a feln ttkpzs keretein bell, az OKJ-s s az akkreditlt kpzsekkel kell biztostani. A szakmai kpzseknek piacorientltnak kell lennik. Indokls: Az autizmussal l szemlyek kpessgeinek kibontakozatsa szksgess teszi az nll letvitelre tants, a munkavgzsre val felkszts s munkba llts segtst a tr- s az id strukturlsval, specilis eszkzkkel s mdszerekkel megvalstva. Ehhez a megfelel keretet a feln ttkpzsi rendszer kpes biztostani: a szoros rarendszer id beosztssal, a megfelel lakkrnyezetben trtn ltalnos cl kpzssel s a munkra trtn felksztssel, a szakmai oktatshoz szksges trgyi felttelek biztostsval, a szocilis segts mellett a pedaggus vgzettsg , megfelel szakmai tudssal s autizmus-ismeretekkel rendelkez szakemberek irnytsval. A feln ttkpzsi rendszerben van lehet sg az egyni kpzsi programok szerinti, mrhet el rehaladsra. Feladatok Induljon modellprogram az autizmus specifikus feln ttkpzs tern. A feln ttkpzsi modellprogramnak ltalnos cl kpzsekre (lethosszig tart tanuls, nll letvitelre val felkszts, kommunikcis s szocializcis fejleszts) s fejleszt kpzsekre kell plnie. 17/32

A modellprogram tartalma: - A struktra szerinti kpzsi tartalmak kidolgozshoz egysges kvetelmny- s min sgbiztostsi rendszer meghatrozsa. - A kpzsi szolgltatsok s kpzsi programok fejlesztse, tananyagok, oktatsi segdanyagok, munkafzetek, videk s CD, DVD kidolgozsa. - Szakmai kpzsi programok illesztse az OKJ-s rendszerhez, akkreditltats a Feln ttkpzsi Akkreditl Testletnl. - Pedaggusok s andraggusok autizmus-ismereteket biztost t- s tovbbkpzshez kpzsi programok, oktatsi segdanyagok kidolgozsa, tovbb a kpzsek bonyoltsa. - Minden rgiban az ltalnos cl kpzsek biztostsa a lakkrnyezetben, ami a szemlyi felttelek teljeslsvel fokozatosan vezethet be. - A kpzsi programok kiadsa, hozzfrhet v ttele s kommuniklsa a clcsoport szmra. - Javasolt az Orszgos Integrlt Szakkpz Kzpont8 ltrehozsa, rgis oktatsi kzpontokkal, kollgiumi lehet sggel. A szakmai kpzsek bentlaks mellett a rgis munkaer -piaci ignyekhez igazodva, de orszgosan szervez djenek. A modellprogramban szerepl feladatokat temezni, majd az elrt eredmnyeket monitorozni s rendszeresen rtkelni szksges. Az elrt eredmnyeket s a feldolgozott tapasztalatokat vissza kell csatolni a kvetkez lpsek vgrehajtshoz. Hatrid : - Projekt javaslat kidolgozsa 2009-tl indulan - Plyzat kirsa 2009-t l - Szakemberek kpzsnek lebonyoltsa 2009-2010-ben - ltalnos cl kpzsek biztostsa minden rgiban az albbi temezs szerint: 2009-ben 120 f 2010-ben 240 f 2011-ben 360 f - Infrastrukturlis beruhzsok megvalstsa 2010-2011-ben - Szakmai kpzsi programok biztostsa 2011-t l Felel s: SZMM, PM, ASZM Felttelek9 - Projekt rszletes kidolgozshoz forrsok biztostsa: kb. 2.000 eFt - A projekten bell: A Szakkpzsi tv. s kapcsold rendeletek mdostsa a specilis igny hallgatk (autista s rtelmi fogyatkos feln ttek is) szakkpzsben val rszvtelnek biztostshoz Az autista feln ttek kpzshez tananyagok, oktatsi segdanyagok, vide stb. elksztse A szakemberek kikpzshez, felksztshez Infrastrukturlis beruhzsok megvalstshoz forrs biztostsa MFT forrsbl Az autista feln ttek szakkpzsnek finanszrozsra plyzati forrs biztostsa a Magyar Kltsgvets Feln ttkpzsi Alapjban 2009-t l M kdsi forrs biztostsa a Magyar Kltsgvets Feln ttkpzsi Alapjban 2011-t l Kpzsekhez forrs biztostsa a kltsgvetsi tv-ben (SZMM, Feln ttkpzsi normatva) - Az vekre temezett forrsignyt a projekt javaslat keretben szksges meghatrozni.
8 1993.

vi LXXVI. Trvny a szakkpzsr l 2. (1) A szakkpzs intzmnyei: ()(5) A kzoktatsi intzmnyek fenntarti, a gyakorlati kpzs szervezsben rszt vev gazdlkod szervezetek, a fels oktatsi intzmnyek a kzoktatsi trvnyben meghatrozott szakkpzssel sszefgg feladatok vgrehajtsra trsgi integrlt szakkpz kzpontot hozhatnak ltre. A trsgi integrlt szakkpz kzpont lehet:. 9 Ami mr megtrtnt: 2007. december: Ltrejtt az Aktv M hely Humn Szolgltat Nonprofit Kft., melynek clja az autista (s rtelmi fogyatkos) feln ttek ltalnos cl s szakmai kpzsnek felvllalsa. A kpzsi programok egysges akkreditcija, kpzsi tananyagok s segdanyagok kidolgozsa. 2008. prilis: Min sgbiztosts bevezetse 6 telephelyen (Budapest, Dunaharaszti, Mez berny, Miskolc, Pcs, Tata) 2008. mjus: Intzmnyi akkreditci

18/32

Vrhat eredmnyek - Az ltalnos cl kpzsek az autista feln ttek szmra a kiszmthatsgot, biztonsgot, a folyamatos fejl dst jelentik, alapot nyjtanak ahhoz, hogy letket az nllsg lehet sg szerinti legmagasabb fokn ljk, szakmai kpzseken vegyenek rszt s a trsadalom aktv tagjv vljanak. - A feln tt autista szemlyek a piacorientlt szakmai kpzsek utn kpesek lesznek a (vdett vagy nylt) munkaer piacon aktvan rszt venni. - A kpzssel megalapozott rtkteremt foglalkoztats az autista szemly szmra megfelel anyagi htteret s biztonsgot nyjt. - A szakemberek szmra az autistkkal val foglalkozs talakul, a szocilis gondoskods arnyaiban cskken a kpzsek s az nll letvitel javra - Az autista feln ttek csaldjai integrldnak a trsadalomba. A Stratgia e fejezetben megfogalmazott javaslatok, szorosan kapcsoldnak Madridi Nyilatkozat 2003, a Magyar Kztrsasg Alkotmnya, a 2001/CI. trvny a feln ttkpzsr l, s a 10/2006. (II. 16.) OGY hatrozat az j Orszgos Fogyatkossggyi Programrl dokumentumokhoz. 7. Autizmus specifikus szakemberek biztostsa Cl Az ellts minden szintjn s az lett teljes folyamatban az autizmus specifikus ellts biztostshoz a megfelel en kpzett s felkszlt szakemberek biztostsa. Cl a Stratgia ms fejezeteiben megfogalmazott rszclok (els sorban 4. fejezet a sz rsr l s diagnzisrl; 5. fejezet a fejlesztsi-oktatsi rendszert rint feladatokrl; 6. fejezet a feln ttkpzsr l; 7. fejezet a foglalkoztatsrl) elrshez szksges szakemberszksglet biztostsa, ezen tl pedig az sszes, az autizmussal l szemly ltal ignybe vehet szolgltatsban dolgoz szakemberek szmra elrhet kpzsi formk biztostsa. 7.1. Autizmus specifikus szakemberkpzs meghatrozsa, kpzsek kidolgozsa el ksztse, kpzsi szintek

Cl Induljon el az autizmus specifikus szakemberkpzs klnbz szinteken, magas szakmai min sgben. Mennyisgi nvekedst (tlagosan s minimlisan rginknt s kpzsi szintenknt 4-5 f /v) kell elrni az autizmus szakemberek ltszmban. Egysges szemllet szakmai ismeretekkel rendelkez szakemberkpzs biztostsa, meglv kpzseken s j kpzseken alapul kpzsi knlat kidolgozsa. Feladatok - Szakemberszksglet megllaptsa, a kpzsi szintek/formk kidolgozsa, feladatok meghatrozsa. A szakemberszksglet megllaptshoz fel kell trkpezni, hogy rginknt s szakterletenknt milyen s mennyi szakemberre van szksg. A tervezsnek ebben a fzisba a rgik szakembereit be kell vonni. (A feladat a Stratgia 1. fejezetben lert szolgltatsi s hinytrkppel egyidej leg vgzend el, 2009. jnius 30-ig, felel se az rdekvdelem, ill. az AOSZ). - Ugyancsak meg kell hatrozni a Stratgia id tvjt megel z en mr kpzseken rszt vett szakemberek szmt, s meg kell hatrozni megszerzett tanstvnyaik rtkt. - A specifikusan kpzett szakemberszksglet szakterleteinek meghatrozsa: Diagnosztika, letkornak megfelel specifikus fejleszts s terpia, kzoktats terletei, foglalkoztats, feln tt ellts, szocilis gazat, kzigazgats stb. A specifikusan kpzett szakemberek szakminak meghatrozsa: orvos (gyermekgygysz, pszichiter/gyermekpszichiter), pszicholgus, pedaggus, gygypedaggus, szocilis terlet (szocilpedaggus, szocilis munks, kzigazgatsi szakember), stb. 19/32

Kpzsi szintek meghatrozsa Alapszint: rzkenyts, alapszint megrts biztostsa az llapot termszett s a beavatkozsok filozfijt illet en. Clcsoport: Az ellts szles terletn dolgozk Kpzsi forma: alapvet en tanfolyamok, tovbbkpzsek Feladatok: a jelenleg is fut tanfolyamok tovbbi szlestse s az ismeretanyaguk sszehangolsa a (felmrt) ignyeknek megfelel en Kzpszint: Specifikus s mlyebb ismeretek nyjtsa a diagnosztika, az ellts szlesebb krben. Kpzsi forma: Szakirny kpzs a diagnosztika s az ellts terletn Feladatok: Ez a kpzs idelisan az alapkpzsekbe beptve elkpzelhet , de a jelenleginl mennyisgben, min sgben is magasabb szinten, j tananyagokkal, min sgben ellen rizve. Emelt szint: magas szint , az autizmuson bell is mr specifiklt, tudomnyos munkra is felkszt tuds biztostsa a regionlis s orszgos centrumokban dolgoz/vezet szakemberek szmra. Kpzsi formk: gradulis s posztgradulis.

Hatrid a kpzsi szintek teljes kidolgozsra: 2010. oktber 31. Felel s: OKM, SZMM, ASZM Vrt eredmny: specifikus kpzssel rintett kpz helyek s kpzsi formk listja. A kpzsek segtsgvel az oktatsi s szocilis terleten dolgozk jelent s rsze juthat sztenderd tudshoz az autizmusrl, amelyet munkjuk sorn alkalmazhatnak majd. 7.2. Trnerkpzs Feladat Szksges a kpzsekben dolgozk kpzse (trnerkpzs), ehhez hazai s klfldi tovbbkpzseket kell biztostani. Ez az ltalnos kpzsre is vonatkozik, valamint szksges, hogy az egyes programokban specilis kpzettsget szerezzenek a szakemberek a mdszer itthoni tovbbterjesztsvel, (megvsrlsval) adaptcijval vagy a klfldi tovbbi kpzsek magyarorszgi szervezsvel. Hatrid : 2010. december 31. (kpzsek elindtsra) Felel s: OKM, SZMM, ASZM Felttel: forrs biztostsa: 10 f rszre hazai kpzs: 5.000 eFt 5-6 f rszre klfldi kpzshez sztndjprogram: 5.000 eFt Vrt eredmny: hazai trnerkpzsek megindulsa (vente 1, 2 kpzs), klfldi kpzsek hazai tartsa (vente 1 kpzs) 7.3. Autizmus specifikus szakemberkpzsek elindtsa, szervezse Feladat A 7.1 s 7.2-ben megfogalmazott szintek szerinti regionlis kpzsek s tanfolyamok indtsa a jelenlegi, alapvet en centralizlt (Budapest) forma helyett. A kpzsek elrhet v ttele normatv/plyzati forrsok biztostsval. A kpzseket rginknt szervezetten szksges biztostani, hiszen a helyi szakemberekre lehet a tovbbi feladatokat alapozni. Hatrid : 2011. jnius 30. Felel s: OKM, SZMM, ASZM

20/32

Felttelek: Min. 30 f posztgradulis kpzse (250 eFt/f /flvx30 f x 4 flv): 15.000 eFt/tanv, sszesen 30.000 eFt Tovbbi forrs biztostsa, amely az 7.1. pont, ill. az egyb programok fggvnyben vglegesthet Vrt eredmny: autizmus specifikus szakemberek biztostsa szles krben, az oktatsi/szocilis intzmnyek szmra hozzfrhet kpzsi s tovbbkpzsi paletta. 7.4. Autizmus szakrt i kr ltrehozsa

Cl Az autizmus elltshoz szakmai htteret, szupervzit biztost szakrt i kr ltrehozsa regionlis szinten is. Kidolgozott szempontrendszer alapjn szakrt i lista ltrehozsa, a szakmai kritriumoknak megfelel szakrt i bzis kiptse. Feladatok Szksges ltrehozni az autizmus szakrt i krt, amely klnbz szakterletekr l az elvrt vgzettsggel s megfelel gyakorlattal rendelkez , referencikat felmutat, esetleges tudomnyos/publikcis tevkenysget vgz szakemberekb l ll. Hatrid : 2013. december 31. Felel s: SZMM, OKM, ASZM Vrt eredmny: regionlis szakrt i listk Autizmus specifikus szakemberek biztostsa feladatoktl vrt ltalnos eredmnyek A kpzsi rendszer kidolgozsa s a klnbz szint , min sgi kpzsek megkezdse, a folyamatosan b vl tbbszint szakembergrda ltrejtte az egyik legfontosabb felttele az tfog Stratgia megvalstsnak. Kpzett szakemberek hinyban mg kivl pnzgyi felttelek mellett sem vrhat hatkony ellts. A tuds biztonsgot ad a szakembereknek, nveli kompetencijukat, eredmnyessgket, vrhatan nagyobb szmban lesz vllalkoz szakember erre a nem knny terletre. A hozzrts, a szakkpzettsg cskkenti a szakmban igen gyakori kigs szindrma kialakulst. Kpzett szakemberek j stratgiai s financilis httrrel kpesek olyan elltst biztostani, amely biztonsgot nyjt az rintetteknek s csaldjaiknak a teljes lett sorn, s megteremti, el segti trsadalmi integrcijukat. A fejezetben megfogalmazott feladatokat megvalstst tmogat alapdokumentumok: - A 1062/2007(VIII.7) Korm. hatrozat az j OFP vgrehajtsnak 2007-2010 vekre vonatkoz intzkedsi tervr l, A program alapelvei III. Fejezet, IV. Fejezet, V. Fejezet. - A 1062/2007(VIII.7) Korm. hatrozat az j OFP vgrehajtsnak 2007-2010 vekre vonatkoz intzkedsi tervr l, ill. a 10/2006 (II. 16.) Orszggy lsi Hatrozat az j Orszgos Fogyatkosgyi Programrl, A fogyatkos szemlyeket rint trsadalmi szemllet kedvez irny megvltoztatsval kapcsolatos clok, A rehabilitcival kapcsolatos clok. - ENSZ Konvenci A fogyatkossggal l szemlyek jogairl szl egyezmny Preambulum j) s v) pontja, 2. cikk, 3. cikk ltalnos alapelvek d) pont, 26. cikk, 35. cikk.
Jogszably-mdostsi felttelek: Az 1993. vi LXXIX. trvny a kzoktatsrl, ill. a 2005. vi CXXXIX. trvny a fels oktatsrl, valamint a 2001. vi CI. feln ttkpzsr l szl trvny s kapcsold kormny- s miniszteri rendeletek mdostsa, ill. kiegsztse lenne szksges ahhoz, hogy jogszablyi kereti legyenek a httrintzmny, valamint a regionlis szolgltat centrumok m kdsnek. A m kdshez szksges forrsokat a Kltsgvetsi trvnyben kell rgzteni az oktatsi trca fejezeti kiadsai kztt.

21/32

8. Autizmus specifikus foglalkoztats biztostsa Cl Az autizmussal l szemlyek foglalkoztathatsgnak javtsa, egymsra pl s tjrhat (szocilis foglalkozatsi rendszerb l a munkaer -piaci eszkzk ltal tmogatottba s vissza) foglalkoztatsi formk m kdtetse, amely alkalmazkodik az rintettek sajtos helyzethez, specilis szksgleteihez, az egyni kpessgekhez, kszsgekhez. Kiemelt feladat a foglalkoztatssal, kpzssel, munkakri alkalmassgot elbrl s szocilis elltssal foglalkoz szervezetek s intzmnyek munkatrsainak felksztse az rintett clcsoport foglalkoztatst rint specialitsaira (kommunikci, egyttm kds stb.). Indokls: Az autizmussal l szemlyek rszre a foglalkoztats biztostsa alapvet emberi jog, msrszt szocioterpis szempontbl ez jelenti szmukra a trsadalmi normknak val megfelelst. Elismert tny, hogy az autizmussal l szemlyek foglalkoztatsa rendkvl nehz, ezrt els sorban a teljes szocilis elltrendszerhez kapcsoldva s azzal egyttm kdve valsulhat meg. Ugyanakkor szksg van arra, hogy a foglalkoztats teljes spektruma tmogatott, s a foglalkoztats minden szegmense egyni szksgletek szerint tjrhat legyen, mely nem nlklzheti a munkaer -piaci eszkzk bevonst sem. 8.1. Autista emberek foglalkoztatsra vonatkoz sztenderdek kidolgozsa s bevezetse

Feladatok Kerljn kidolgozsra a heterogn kpessg , vltozatos mdon s mrtkben rintett autista populci foglalkoztatsra vonatkoz sztenderd (elvi s gyakorlati megvalsuls). Olyan munkaer piaci eszkzkre van szksg, melyekkel az egynek ksrse a teljes foglalkoztats sorn biztostott, tovbb szem el tt kell tartani a nemzetkzi gyakorlatban bevlt tapasztalatokat, s ezek adaptcijt, majd folyamatos m kdtetsket tmogatni szksges (pl. autista majorsgok). A sztenderdnek tartalmaznia kell, hogy az egyes munkaer -piaci szolgltatsoknak milyen specilis eszkzei szksgesek az autizmussal l szemly munkavllalsnak el segtshez.
-

A sztenderdek gyakorlatban val rvnyeslse rdekben a jogszablyokban tallhat ellentmondsokat, akadlyokat fel kell szmolni, ill. autizmus specifikus kvetelmnyekre is figyelemmel t kell alaktani. Pl.: Az autizmussal l szemly llapotromlsa esetn legyen visszatrs a foglalkoztats alacsonyabb szintjre is. Ennek felttele, hogy a szocilis foglalkoztats engedlyezsr l s a szocilis foglalkoztatsi tmogatsrl szl 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet rugalmasabban kezelje a foglalkoztatsi szinteket s ltszmokat az engedlyeztets sorn. A szocilis foglalkoztatsi jogszablyok harmonizlsa szksges, figyelembe vve az autizmussal l szemlyek egyni s specilis szksgletein alapul letplyjt. Kerljn sszevetsre a komplex rehabilitcirl szl 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a szocilis elltsok szablyozsval. Konkretizlni szksges, hogy a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerinti akkreditlt foglalkoztat miknt alkalmazhat nappali s bentlaksos intzmnyi elltott szemlyt, mert ennek a rendszernek az er stse hidat kpezhet az intzmnyb l a nylt munkaer -piac irnyba. Hasonl mdon tisztzni kell a szocilis intzmnyek akkreditlt foglalkoztatknt val m kdtetsi lehet sgt is.

Hatrid : 2008. december 31. Felel s: SZMM Felttelek:

22/32

Meglv rendszerek adaptcija, szakrt i munka: kb. 1.000 eFt Vrt eredmny A sztenderdet minden olyan llami s nem llami munkaer -piaci szolgltat kteles lesz majd alkalmazni, aki autizmussal l k foglalkoztatst s annak segtst vllalja fel s ehhez hazai s Eurpai Unis forrsokat vesz ignybe. A jogszablyok mdostsuk utn szlesebb krben biztostanak lehet sget autista szemlyek foglalkoztatsra. 8.2. Autizmus specifikus foglalkoztats modellprogram m kdtetse s munkaer -piaci szolgltatsok

Cl Jelenleg az autista emberek tarts foglalkoztatsra csak nhny elszigetelt plda van, a kialakult gyakorlatok ms keretek kzti alkalmazsra kevs plda van. Az autista emberek foglalkoztatsra vonatkoz gyakorlatok megismersre, gyakorlati szempont finanszrozsi modellezs megalapozsra van szksg, ezrt modellprogramokat kell indtani az autista szemlyek foglalkoztatsnak teljes vertikumban. A programoknak biztostani szksges a foglalkoztats egynre szabott klnbz formit, s az autizmus specifikus plya- s munkaorientcis segtsgnyjtst az autista fiatalok s szleik rszre. A programoknak plnik kell a 8.1. pontban meghatrozott sztenderdekre, azokat gyakorlatban kell alkalmazni, eredmnyeiket monitorozni. Feladatok A programokat a jelenleg is autista embereket foglalkoztat, rszkre munkaer piaci szolgltatst nyjt szervezetek kpvisel ivel egytt kell kidolgozni. A programokat min. 1 ves id tvban kell m kdtetni, a kapott eredmnyeket a program sorn folyamatosan monitorozni kell. A programokra vonatkoz kvetelmnyek: - A programok tartalmazzanak olyan elemeket is, amelyek felksztik a befogad munkahelyeket az autizmussal l szemlyek fogadsra (a munkahely adaptlsa az egyn kpessgeihez s szksgleteihez, pl.: info-kommunikcis akadlymentests, mentor biztostsa, informcinyjts ill., bels kpzs, utkvets, jelz rendszer). - Kiadvnyok, figyelemfelhv akcik szksgesek a foglalkoztatssal kapcsolatos informcik biztostsra. Az FSZK TMOP 5.4.5. info-kommunikcis akadlymentestsi projektjnek egyik munkacsoportja a befogad trsadalmi attit d alaktsra kszt programot; lehet sget kell tallni e program eredmnyeinek alkalmazsra. - Az autista egyn kompetencia trkpnek felmrshez autizmus szakember kzrem kdse, valamint alkalmas felmr eszkz (pl.: TTAP s Lantegi munkakpessg felmr eszkzk) biztostsa szksges. Az egyni rehabilitcis foglalkoztatsi terv az Egyni Tervre pljn. - A projektek tapasztalatait az llami s nem llami foglalkoztatknak s szolgltatknak meg kell ismerni, gy a tapasztalattads s disszeminci szerves rsze kell legyen a meghirdetett, legalbb hrom ves id tartam modellprogramoknak. - A modellprogramokat a piac-orientltsg irnyban kell tovbbfejleszteni (lehetsges elemei: piackutats, zleti terv, szakemberkpzs, rtkests, marketing, termk PR, rzkenyts, online tudsbzis, tevkenysgek razsa, mainstreaming elvnek biztostsa stb.) Hatrid : program kidolgozsra 2008. december, elindtsra 2009. jnius 30. Felel s: SZMM Felttelek Szksges forrs biztostsa: 100 f autizmussal l szemly foglalkozatsa x 3.000 eFt/ f foglalkoztatsi kltsg/ v = ~300.000 eFt Munkaer piaci Alap forrsbl. (ld. AFSZ Rehab 2008. plyzat-n a 2008-ban plyzati ton megvltozott munkakpessg ek foglalkoztatsra 2.500e Ft Ft/f volt az indiktor. Autista egyn foglalkoztatsa kb. 3MFt).

23/32

Vrt eredmny A modellprogramok vgn lehet v vlik az autista szemlyek foglalkoztatsra vonatkoz szakmai s financilis sztenderdek kidolgozsa, vglegestse, ill. a szksges jogszably-mdostsok kezdemnyezse. A finanszroz kormnyzat pontosabb kpet kaphat a valban eredmnyes autizmus-specifikus foglalkoztatsi mdszerekr l, azok kltsgignyr l. 8.3. Az alternatv munkaer piaci szolgltatsok meger stse Feladat Az autizmussal l szemlyek szmra alternatv munkaer piaci szolgltatsokat nyjt, els sorban non-profit szervezetek akkreditcijnak, normatv tmogatsi lehet sgnek kidolgozsa s bevezetse. Az akkreditci rendszere tulajdonkppen az FSZ szolgltatsi kapacitsainak nvelst jelenti. Az akkreditci rendszernek kidolgozsa a TAMOP 2.6.1. konstrukci keretben, a teljes alternatv munkaer piaci szolgltatsi rendszerre (megvltozott munkakpessg ek) vonatkozan mr elkezd dtt. Hatrid : 2009. december 31. Felel s: SZMM, Orszgos Foglalkoztatsi Kzalaptvny (OFA) Felttelek Az akkreditci rendszernek kidolgozsval kapcsolatos kltsgek a TAMOP 2.6.1. konstrukciban az Orszgos Foglalkoztatsi Kzalaptvnynak rendelkezsre llnak, a munka jelenleg is folyik. A fejezetben megfogalmazott feladatokat megvalstst tmogat alapdokumentumok: - 10/2006 (II.16) OGY Hatrozat (3.6. fejezet) - 1062/2007 Kormny hatrozat (III. fejezet 7., 10. pont, IV. fejezet 3., 4., 5. pont) 9. rintett csaldok tmogatsa Cl Autizmussal l szemlyek csaldjnak pszicho-szocilis s anyagi tmogatsa. Indokls: Az autista szemlyt nevel csaldok nagymrtkben terheltek pszicho-szocilis problmkkal, amelyek megoldshoz klnleges segtsgre van szksgk. Olyan tmogatsi rendszert kell szmukra biztostani, amely egyszerre specilis s ltalnos, azaz egyszerre kpes kezelni a csald autizmussal sszefgg s egyb pszicho-szocilis problmit. 9.1. A szl k tjkoztatsa s bevonsa az autizmussal l szemly fejlesztsbe Feladat A szl k autizmussal kapcsolatos tudsnak tmogatsa, kpzse nagyon fontos. Ehhez klnbz szint s tematikj szl k szmra ajnlhat informcis anyagok s kpzsi programok (pl. ltalnos szl kpzs az autizmusrl; nll letre felkszts lehet sgei; szl -gyermek csoport; nrvnyests; jogismeret) kidolgozsa szksges. Hatrid : 2009. jnius 30. Felel s: SZMM az rdekvdelem, els sorban AOSZ egyttm kdsvel. Felttel - Kpzsi tematika, tananyag, segdanyagok kidolgozsa 2009-re vonatkozan kb. 800 eFt. Forrs: AOSZ kltsgvetse. Ks bbi folyamatos kpzsekhez: FSZK plyzatok s AOSZ kltsgvetse. - El felttel a megfelel szm szakember felksztse (lsd Stratgia 7. fejezete)

24/32

Vrt eredmny A cl megvalsulsval a kpzssel elrt csaldok letmin sge javul. Az autizmussal l gyermekeket, tanulkat nagyobb valszn sggel kpes a csald elltni, gy sok esetben elkerlhet a bentlaksos intzmnyben val elhelyezs. A csaldtagok az autista szemly fejlesztsben aktvan rszt vehetnek, s ez nagymrtkben nveli a terpis beavatkozsok hatkonysgt. A ks bbiekben a kpzsek rdekvdelmi s mr meglv nylt plyzati forrsok (FSZK szl segt szolgltatsok programja) m kdtethet . 9.2. Mentorszl hlzat kialaktsa

Cl A szl k egymsnak nyjtott segtsge eredmnyesen egszti ki a szakemberekt l kapott tmogatst. Feladat A mentori szerepet vllal szl ket fel kell kszteni a segtsgnyjtsra. Mentorszl -kpzseket kell kidolgozni. A kpzsi tematika alapjn kpz k kpzst kell megvalstani: olyan szl k felksztst, akik a mentorszl hlzatban mentorknt vesznek rszt, illetve a szl kpzsek szervezsben aktvak lesznek a ks bbiekben. Hatrid : kpzsek kidolgozsra 2009. szeptember 30. Kpz k kpzsre: 2008. december 31. Felel s: AOSZ Felttelek: o Kpzs kidolgozsa: 800 e Ft o Forrs: EU-s plyzati forrs, SZMM Vrt eredmny Az autizmussal l szemly csaldjnak nyjtott kpzs a csaldnak nemcsak informcit nyjt, hanem olyan pszichs tmogatst is, amellyel hatkonyabban tudjk problmikat megoldani, rdekeiket rvnyesteni s kpess vlnak sorstrsaik tmogatsra. 9.3. Szemlyi asszisztens csaldjban foglalkoztatsnak lehet sge az autista szemly

Cl Szksg van olyan segt kre, akik amellett, hogy jrtasak a hzi segtsgnyjtsban ismereteik vannak az autizmusrl is, s vllaljk az ezzel jr nehzsgeket. Indokls: A slyosan s/vagy halmozottan srltek s az autista gyermek, feln tt elltsa, s a csald mindennapjainak megszervezse slyos terheket r a csaldokra, amelyben legtbbszr senkire sem szmthatnak az elltsok hinyossga s clzsnak pontatlansga miatt. A csaldoknak a legegyszer bb szolgltatsok elrse is komoly er prba. Feladatok gazatkzi munkacsoport ltrehozsa a szolgltats ltrehozsnak el ksztsre, klfldi pldk (pl. Szlovkia) vizsglata, kltsghatkonysg elemzs, meglv szolgltatsok talaktsa - 1993. vi III. trvny mdostsnl beemelni az autistkat a fokozott elltst ignyl csoportok kz
-

Hatrid : 1993. vi III. trvny mdostsnak megtrtntekor, de legks bb 2009. mjus 30. Felel s: rdekvdelem s SZMM Felttelek 25/32

Forrs biztostsa: EU-s plyzati keretb l s/vagy a 2009. vi kltsgvets SZMM sorn. Kb. 1520 ezer f potencilis ignybe vev vel lehet szmolni Vrt eredmny A szemlyi segt hatkony segtsg a Munkba lls, munkaer -piaci eszkzk ignybevtel, szl kpzs sorn, els sorban annak rvn, hogy jelenltvel lehet v teszi a szl k munkba val visszatrst, kpzsekben, tkpzsekben val rszvtelt. 9.4. Az autizmussal l szemly csaldjnak klnbz pnzbeli elltsok, tmogatsok biztostsa, a meglv elltsok autista bartt alaktsa

1. A csaldban nevelt gyermekek szmhoz kttt klnbz tmogatsoknl az autizmussal l

gyermekekre vonatkozan a magasabb szorzt vegyk figyelembe. Indokls: Maga az oktatsi trvny ismeri el a fokozott elltsi szksgletet, amikor az osztlyltszm tekintetben 3 gyermeknek szmtja be az autista gyermeket. Ez a fokozott szksglet az let szmos terletn jelentkezik olyan ignyknt, melynek kielgtse alapvet az autista szemly s csaldja szmra ahhoz, hogy legalbb megkzelt en tudjanak normlis letet lni (pl. lakshoz jutsi tmogatsnl az autista gyermekeknl indokolt az nll szoba, laktelepi laksban l k lland zaklatsnak, feljelentsnek vannak kitve a gyermek zajongsa miatt, stb.) Feladatok - gyermekekhez kttt tmogatsokat biztost jogszablyok ttekintse - javaslatok megfogalmazsa - relis kltsgvets kihats kalkulci - SZMM fel kezdemnyezs elindtsa - Jogszablyi megjelens Hatrid : 2010. vi kltsgvets el ksztsig, de legks bb 2009 augusztus 31-ig. Felel s: rdekvdelem, SZMM, PM 2. A parkolsi kedvezmnyekr l szl Kormny rendelet alapjn meg kell vizsglni, hogy milyen kedvezmnyekre lehetnek jogosultak az autistk pl. parkolsi kedvezmny, gpjrm szerzsi tmogats, laks talaktsi tmogats Indokls: Az autizmussal l emberek egy rsze nem kpes a tmegkzlekedsi eszkzk hasznlatra flelme, szorongsa miatt, vagy ms okbl, illetve olyan mrtk viselkedsproblmkat mutat, amelyek miatt nem szllthat biztonsggal a tbbsg szmra rendelkezsre ll kzlekedsi eszkzkn. Ezek az autista emberek csak szemlygpkocsival szllthatk az oktatst, fejlesztst, egszsggyi elltst vagy foglalkoztatst biztost ellt intzmnyekbe. Szemlygpkocsi hinyban mind az autista ember, mind csaldja lete a laks falai kz korltozdik. A 218/2003(XII.11.) Korm. rendelet a mozgsban korltozott szemly parkolsi igazolvnyrl mr az autizmust is nevesti a kedvezmny jogosultjai kztt, elismerve ezzel, hogy a mozgssrlt emberek mellett ms fogyatkos szmra is alapvet fontossg a szemlygpkocsi ahhoz, hogy emberi s llampolgri jogaival lni tudjon. Feladatok A mozgssrlt szemlyek szmra juttatott klnbz rendelkez jogszablyok ttekintse, gy klnsen: - A 164/1995(XII.27) Korm.rend. 3., 5., - A 12/2001(I.31) Korm.rend. 9.

kedvezmnyekr l, tmogatsokrl

26/32

1993.vi III. tv. 4..(1).bek 5. s 6. pontok tekintetben a jogszably szvegnek mdostsa a mozgsban slyosan korltozott meghatrozsra

Felel s: SZMM, GKM, PM, rdekvdelem Hatrid : a kltsgvetsi trvny trgyalsig Forrsigny: Szemlygpkocsi szerzsi tmogats: a 60 ezer f re tehet autista populci max. 810%-a diagnosztizlt. A 4-6.000 diagnosztizlt autista 4-5%-a mutat slyos tneteket. Anyagi lehet sgeik korltossga miatt orszgosan teht csak nhny 100 csald venn ignybe a szerzsi tmogatst. 500 f vel szmolva a forrs igny az els vben 150.000 eFt, ks bb ez a forrsigny a 7 ves szerzsi peridus miatt cskken. Szemlygpkocsi talaktsi tmogats: nincs lnyeges kltsgvonzata Forrs: 2009. vi kltsgvets SZMM fejezet 3. Az emelt sszeg polsi dj elrhet v ttele az olyan csaldok szmra is, akik olyan slyos viselkedsproblmkat mutat autista gyermeket nevelnek, aki kpes segtsg nlkl tkezni, tisztlkodni, vagy ltzkdni, illemhelyet hasznlni, vagy lakson bell kzlekedni. Indokls: Az polsi djat autista gyermekk miatt ignybe venni knytelen csaldok kzl szmosan azrt nem kapjk meg - az egybknt indokolt - magasabb sszeg polsi djat, mert a fokozott polsi szksglet els sorban a viselkedsproblmkbl addik (pl. szklettel val maszatols, agresszi). Jelenleg a vizsglatot vgz szakemberek beltsn, jindulatn mlik, hogy az egybknt nllan tkez , kzleked , de pl. agresszv gyermek utn megllaptjk-e a magasabb sszeg polsi djra val jogosultsgot. Feladatok A szocilis igazgatsrl s szocilis elltsokrl szl 1993. vi III. trvny mdostsnak kezdemnyezse: 43/A. (1) A teleplsi nkormnyzat, 2007. janur 1-jt l a teleplsi nkormnyzat jegyz je a fokozott polst ignyl slyosan fogyatkos szemly gondozst, polst vgz szemly krelmre a 44. (1) bekezdsnek b) pontjban foglalt sszeg polsi djat llapt meg. (2) Az (1) bekezds alkalmazsa sorn fokozott polst ignyl az a szemly, aki msok szemlyes segtsge nlkl nllan nem kpes a) tkezni, vagy b) tisztlkodni, vagy c) ltzkdni, vagy d) illemhelyet hasznlni, vagy e) lakson bell - segdeszkz ignybevtelvel sem - kzlekedni, f) autizmusbl ered en slyos viselkedsproblmt mutat feltve, hogy esetben az a)- (f) pontokban foglaltak kzl legalbb hrom egyidej leg fennll. Hatrid : Szocilis trvnyt mdost el terjesztsek vitja Felel s: rdekvdelem, SZMM, PM Forrsigny: Tekintve, hogy mr jelenleg is rendelkezsre ll ez a juttats, illetve az "alap" polsi djat ignybe vehetik, jelent s forrsignnyel nem kell szmolni: ~500 j ignyl vel polsi djklnbzetvel szmolva ez 2009-ben ~70.000e Ft. Forrs: kltsgvets SZMM fejezet Vrhat hats: A fokozott polsi szksglet a viszonylag nllbb, de slyos viselkedszavara miatt fokozott felgyeletet ignyl gyermekek tekinttben is jogszablyi szinten kerl elismersre, ezltal a csaldok anyagi helyzete javul.

27/32

Vrt eredmny a teljes fejezetet tekintve - Az autista gyermeket nevel , rszorul csaldok letkrlmnyei javulnak, ill. nem egy esetben a csaldok lete lhet bb vlik - Cskken a diszkriminci az egyes fogyatkossgokhoz kapcsold elltsokban, a valban rszorul csaldok helyzete, az autista szksgleteihez igazod elltsa javul.

28/32

I. sz. Mellklet: ttekints az autizmusrl 1. Az autizmus defincija Az autizmus fejl dsneurolgiai zavar, amely a kzponti idegrendszer stabil, lland srlt llapotnak az eredmnye, illetve a kvetkezmnyes, a viselkeds s fejl ds sajtossgai alapjn meghatrozhat komplex viselkedses szindrma. Az alapsrls jelen tudsunk szerint vgleges, kezelssel nem befolysolhat. A spektrumba tartoz sszes llapotot, a (1) szocilis kommunikcit, (2) klcsnssget ignyl szocilis interakcikat, valamint (3) rugalmas gondolkodst s viselkeds-szervezst megalapoz kognitv kszsgek fejl dsi deviancija s ksse jellemzi (autisztikus trisz). A klinikai kp rendkvl vltozatos az rintett populcin bell, az autizmus slyossga, a triszon kvli tnetek, az rtelmi sznvonal (brmilyen szint lehet), egyb kpessgek, er ssgek, illetve fogyatkossgok, jrulkos llapotok, (pl. beszdfejl ds zavara, epilepszia) s a gyermek szemlyisge fggvnyben, s az egynen bell az letkortl fgg en is vltozik. Az er s s kvetkezetes azonossgok ellenre nincs egyetlen viselkeds, egyetlen tnet sem, amely mindig jelen van, sem olyan, amely kizrn az autizmus diagnzist. Az autizmus az egyn s a sz kebb krnyezet letmin sgt extrm mdon krosthatja. Az autizmussal l , az autisztikus spektrumba tartoz szemlyek (gyermekek, fiatalok, feln ttek) csoportjba soroljuk a Rett szindrma s vitatott biztonsggal a dezintegratv zavar kivtelvel az sszes pervazv fejl dsi zavarral diagnosztizlt pacienst/klienst, akikr l kzs specilis szksgleteik alapjn, az ellts szempontjbl egysgesen kell gondolkoznunk, mert ltalnos rtelmi kpessgeikt l fggetlenl azonos jelleg , specilis szksgleteiket kielgt , sajtos terpis-nevelsi s gondozsi megkzeltsre van szksgk. (Dr. Balzs Anna 2007) 2. Az autizmus gyakorisga Epidemiolgiai vizsglatok (gyermekeken trtntek) azt mutatjk, hogy az autizmus el fordulsa emelkedik. A rendkvl ritknak tartott llapotrl ma mr tudjuk, hogy a fejl dsi zavarok kzl az egyik leggyakoribb. A legfrissebb (pr ven bell megjelent) szakirodalmi adatok alapjn sszes autizmus forma egyttes el fordulsi gyakorisga 0,6% s 1% kztt van.10 3. Kzs szksgletek az autizmus spektrumn Az autizmus spektrum zavarok esetben kzs alapproblmk egyben kzs specilis szksgleteket jelentenek, melyeket minden krnyezetben, a teljes lett folyamn figyelembe kell venni: Elengedhetetlen az autizmus kvetkezmnyeinek ismerete s az rintett szemly sajtos nz pontjnak elfogadsa. Alapvet en fontos a csald teljeskr bevonsa minden letszakaszban. E mellett folyamatosan biztostani kell a csald szmra nyjtott szolgltatsokat, elltsokat is.

10

Korbbi adatok: az tvenes vek: 3-4 tzezrelk; Wing s Gould, 1979: 0,2 %; National Autistic Society UK., 1999: 0,9%. Az szlelt emelkeds valszn leg nem az sszes rintettek szmra vonatkozik, hanem a felismert autistkra/autizmussal l kre. A vltozs oka felttelezhet en a diagnosztikus mdszerek, az autizmusrl val ismereteink, felfogsunk fejl dse, s az llapot ismertsge. Nhny irodalmi hivatkozs, az adatok forrsai: - Fombonne,E.: Epidemiology of autisticdisorder and other pervasive developmental disorders: (J. Clin.Psychiatry 2005. Supl. 10:3-8) Gyakorisg: 0,6 % - Baird G. et al.: Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special needs and Autism Project - SNAP (Lancet, 2006 Jul. 15.) ASD gyakorisg: 1,16%

29/32

A fejlesztsben s a viselkedsproblmk megel zsben, kezelsben alapvet a kognitvviselkedsterpis mdszerek alkalmazsa. Halmozottsg esetn az autizmust vezet srlsknt kell figyelembe venni ez hatrozza meg a klnbz beavatkozsok mdszertant. Komplex rehabilitcit nyjt, multidiszciplinris megkzelts szksges. A legltalnosabb tvlati cl az egyni kpessgek, fejlettsg szintjn elrhet legjobb letmin sg, a szocilis adaptci s nllsg feltteleinek megteremtse; melynek alapja a szocilis, kommunikcis s egyb kognitv kszsgek hinynak specifikus mdszerekkel val kompenzlsa s a meglv kszsgek fejlesztse. Egyni felmrsre, tervezsre s fejlesztsre van szksg: kzppontban a kommunikcis s szocilis kpessgek fejlesztse ll. A jellegzetes gondolkodsi nehzsgek, rugalmatlansg miatt kln fejlesztsi dimenzi az elsajttott ismeretek alkalmazsnak, ltalnostsnak tantsa, az ismeretek folyamatos hasznlata a fenntarts biztostsra, s az alternatv problmamegold mdszerek tantsa. Minden esetben szksges az egyni motivcis lehet sgek feltrkpezse. Elengedhetetlen a megfelel kpzettsg s ltszm szemlyzet biztostsa. rthet , strukturlt, bejsolhat, autizmus bart krnyezet kialaktsa szksges. A vizualitsra pl megrts s tanuls el nyeinek kihasznlsra, krnyezeti tmaszok alkalmazsra van szksg, melyek segtik a tnkeny szocilis vilg stabilizlst s az l nyelv kiegsztst ill. felcserlst az autizmussal l egyn szmra hozzfrhet bb kommunikcis formkkal. A teljes lett folyamn 24 rra kiterjed , az autizmus megrtsn alapul segtsgnyjts szksges. 4. Az autizmus specifikus ellts ltalnos jellemz i Az autizmus specifikus ellts egyrszt a fentiekben kifejtett kzs szksgleteken, msrszt az egyni szksgletek feltrkpezsn alapul. A terpis krnyezet s beavatkozs egynre szabott tervezse a mrt szocilis adaptci, mentlis kor, illetve mrt intelligencia szintje, s a kommunikcis sznvonal alapjn trtnik, az egyenetlen kpessg- s kszsgprofil, valamint tanulsi kpessgek miatt egynhez igazod mdon s a fejl ds erre alkalmas eszkzzel val folyamatos kvetsvel. A beavatkozs eszkztra s mdszertana az autizmussal kapcsolatos tudomnyosan megalapozott tnyeken alapul. 5. Az autizmussal l szemlyeknek szl gazati elltsok Az ellt intzmnyek kompetenciit az autizmussal l szemly letszakaszai szerinti szksgletekhez kell illeszteni. Ennek alapjn a gyermek-ellt intzmnyek: egszsggyi szocilis oktatsi szolgltatsokat s elltsokat biztostanak; a feln tt-ellt intzmnyek: egszsggyi szocilis (rekreci is) kpzsi (ltalnos s szocilis rehabilitci cl feln ttkpzsi s id szakosan szakmai kpzsi) foglalkoztatsi lehet sget s munkaer -piaci szolgltatsokat s elltsokat biztostanak. Az ellt intzmny lehet: Integrl intzmny vagy 30/32

Autizmus specifikus egy vagy tbb feladatot ellt intzmny.


GYERMEKKOR (0-24 v) GYERMEK-INTZMNYEK

GAZATOK s
ELLTSOK

FELN FELN

TTKOR (16 vt l) TT-INTZMNYEK

EGSZSGGYI

Diagnzis Diagnzis Megel zs, gygyts Megel zs, gygyts SZOCILIS Szocilis szolgltatsok Szocilis szolgltatsok Blcs de OKTATSI Korai fejleszts Feln ttkpzs voda Szakmai kpzs Kzoktats Szakoktats FOGLALKOZTATSI Munkakszsgek, Foglalkoztatsi lehet sg munkaviselkeds Munkaer -piaci szolgltatsok megalapozsa Az autizmussal l szemly ltal az egyes letszakaszokban ignyelt gazati elltsok Tvlati cl, hogy a horizontlis s vertiklis elltsi s intzmnyi rendszer az autizmussal l szemly szmra tjrhat legyen, vagyis az aktulis lethelyzetb l, llapotbl ered szksgletnek megfelel en kerlhessen a megfelel intzmnybe. 6. Autizmus-specifikus ellts jogi s szakmai keretei az Eurpai Uniban s Magyarorszgon Az autizmussal l embereknek ugyanazokkal a jogokkal s kivltsgokkal kell rendelkeznik, melyeket az eurpai npek lveznek ott, ahol e jogok rvnyeslnek, s az autizmussal l szemlyek s hozztartozik rdekeit a legjobban szolgljk. E jogokat b vteni, vdeni s rvnyeslsket valamennyi llamban szorgalmazni kell.
-

Az ENSZ az rtelmi Fogyatkos Szemlyek Emberi Jogairl (1971), a Fogyatkos Szemlyek Jogairl (1975) szl deklarcija, valamint az emberi jogokrl szl egyb rvnyes nyilatkozatai az autista szemlyek s csaldjuk rdekben az albbiakkal egszltek ki: Jog 1. az autista szemly kpessgnek megfelel , teljes s nll lethez, 2. a hozzfrhet , fggetlen s pontos klinikai diagnzishoz s vizsglathoz, 3. az elrhet s megfelel oktatshoz, 4. az rintettek s kpvisel ik az sszes, jv jket rint dntshozatalban val rszvtelhez, kvnsgaik lehet sg szerint tiszteletben tartshoz, 5. az elrhet s megfelel lakhelyhez, a megfelel fizikai felttelekhez, 6. segtsgre s tmogat szolgltatsra, a valban produktv, fggetlen s mltsgteljes let biztostshoz, 7. olyan nagysg jvedelemhez vagy fizetshez, amely megfelel lelem, ruhzkods, laks s egyb letszksgletek biztostsra elegend , 8. a lehet sgeikhez mrt rszvtelre a szmukra kialaktott szolgltatsok megtervezsben s irnytsban, 9. megfelel tancsadshoz s gondozshoz az rintettek testi, mentlis s spiritulis egszsgnek fenntartsra, belertve a megfelel kezelst, egszsggyi elltst az sszes szksges vintzkedsekkel, gy, hogy azok az egyn rdekt legjobban szolgljk, 10. a tartalmas, diszkriminatv s sztereotip megoldsoktl mentes foglalkoztatshoz, szakmra val felksztshez; a trning s szakmavlaszts az egyn kpessgeinek s vlasztsnak tekintetbevtelvel kell, hogy trtnjen,

31/32

11. az elrhet s megfelel kzlekedshez, szlltshoz s szabad mozgshoz, 12. a rszvtelre a kulturlis, szrakoztat, pihenst biztost, s sport aktivitsokban, 13. egyenl sg a kzssgben foly aktivitsok, szolgltatsok s lehet sgek hasznlatnak krben, 14. a kizskmnyolstl, kihasznlstl s er szaktl mentes, szexulis s egyb kapcsolatokhoz, belertve a hzassgot is, 15. az rintettek s kpvisel ik trvny el tti jogi kpviseletre, jogi segtsgre, s jogaik teljes kr vdelmhez, 16. hogy az autista emberek pszichitriai vagy egyb korltoz intzmnybe indokolatlanul bezrva, a bezrstl val flelem, s fenyegetettsg nlkl lhessk, 17. hogy fizikai bntalmazs vagy elhanyagols ldozatv ne vljanak, 18. hogy farmakolgiai abzus (felesleges, tlzott gygyszerelsi hibk) ldozatv ne vljanak, 19. az autista szemly s kpvisel je hozzjuthasson minden informcihoz, amelyet a vele kapcsolatos szemlyes, orvosi, pszicholgiai s pedaggiai kartonok, feljegyzsek tartalmaznak. (1992, Hga) Az AUTISTK JOGI CHARTJT az autizmussal foglalkoz eurpai s vilgszervezetek, klnbz szl i, rdekvdelmi s szakmai csoportok kzsen fogalmaztk meg s fogadtk el. A dekrtumhoz a magyar llam s az AOSZ is csatlakozott. A dokumentum 19 pontja egyszersmind az autizmus specifikus alapellts legalapvet bb keretit is kijelli.
-

Az autizmus ellts specifikumainak szakmai ajnlst az Eurpa Tancs az Autizmussal l Gyermekek Oktatsi s Integrcis Szakrt i Bizottsga (P-RR-AUT) 2004-2006 kztt Strasbourgban kidolgozta s kzztette. Az alapvet autizmus specifikus ellts szakmai mdszertani felttelei, a tudomnyosan megalapozott eljrsok, mdszerek, eszkzk nem hazai munkacsoportoknl rendelkezsre llnak (TEACCH, PECS, ADI-ADOS, stb.). Tudsuk tadsra ksz. Magyarorszgon ismert szaktuds a fenti mdszerek eljrsok alkalmazst jelentik. A magas sznvonal szles krben elrhet szakmai ellts elengedhetetlen rsze a klfldn kidolgozott eljrsok leglis hazai adaptlsa. Ez a munka 22 ve folyamatosan zajlik haznkban, melyhez tmogatst nyjt szmos alaptvny mellett a magyar llami kltsgvets is. Az autizmussal l k elltsnak biztostsval kapcsolatos hazai irnyelvek, ajnlsok ismerete s kvetse is fontos minden kzrem kd terleten. Ezek: Autizmus / Autizmus Spektrum Zavar Szakmai Irnyelvek - Egszsggyi Minisztrium11 2/2005. III.01. OM rendelet a sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek irnyelve s a sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsa tantervi irnyelve kiadsrl

Az Autizmussal l k Jogi Chartjt 1996. mjus 9-n az Eurpa Parlament (EP) adoptlta s egy deklarciban kzztette. Ennek ugyan mai napig sincs magyar fordtsa, de tartalmilag szintn tmogatja a Stratgiban foglalt clok elrst.12

11 A teljes szveg megtallhat a www.autizmus.hu weblapon.

A dokumentum szvege megtallhat az http://www.autismeurope.org/portal/Default.aspx?tabid=30

12

Autism

Europe

honlapjn

angol

nyelven:

32/32