You are on page 1of 1

Zato je Hava stvorena kada je Adem spavao, dok je ona budna kada raa?

Zato je Hava stvorena od Adema dok je on spavao??? Allah je stvorio Adema, prvo ljudsko bide, i iako je bio u Dennetu, on je osjedao samodu, pa kada je Adem zaspao, Allah je stvorio Havu od njegovog rebra!!! Pitam se ta je tome razlog?? Zato je Hava stvorena od Adema dok on spava?? Zato je nije stvorio dok je budan?? Kau da ovjek kad ga neto boli, da tada osjeda mrnju, nasuprot ene koja kada je boli povedava svoju ljubav i suosjedanja. Da je Hava stvorena od Adema dok je on bio budan, osjetio bi bol zbog njenog izlaska/stvaranja iz rebra, pa bi je zamrzio, ali je stvorena dok on spava, da ne osjeti bol, kako je ne bi zamrzio Dok ena raa budna je, i vidi smrt svojim oima, ali njena osjedanja se povedavaju i voli svoje novoroene Ma poklonila bi mu svoj ivot Da se vratimo Ademu i Havi Hava je stvorena od krivog rebra, od rebra koji uva srce, znate li razlog??? Jer Allah ju je stvorio da uva srce To je njena uloga.. uvarica srca.. Dakle, stvorena je od mjesta kojim de se baviti, gdje de boraviti Dok je Adem stvoren od zemlje jer de na njoj raditi i baviti se zemljoradnjom, obraivati zemlju. ena je stvorena da radi sa osjedanjima, sa srcem, jer de biti suosjedajna majka, milostiva sestra, paljiva kderka i vjerna ena Da se vratimo Rebro od koje je stvorena Hava krivo je!!!! Moderna medicina potvruje da nije tog krivog rebra, onda bi i najmanji udarac prouzrokovao krvarenje, pa je Allah stvorio to rebro da uva srce, zatim ga stvorio krivim da uva srce sa druge strane Da nije kriv i najmanji udarac bi prouzrokovao krvarenja koje zasigurno vodi do smrti. Zbog toga Treba Hava da se ponosi to je stvorena od krivog rebra!!! A na Ademu je da ne pokuava ispraviti tu krivinu, jer kao to je rekao Poslanik, a.s. : Ako bi pokuao ovjek da ispravi tu krivinu polomio bi je a misli se na krivinu osjedanja ene koja pobjeuju osjedanja ovjeka O Ademe, nemoj se ismijavati osjedanjima Have Ona je tako stvorena I ona je tako lijepa Ona vama kao takva treba Njena posebnost je u njenim emocijama Nemoj se poigravati sa njenim osjedanjima I ti Havo, nemoj da ti smeta ako bi te nazvali(kako se kae da ima manje mozga/pameti kao ono u hadisu), to su tvoja osjedanja koja su potrebna cijelom svijetu Priredila: Merjem Kapo akos.ba