2013

DAN, JUSTER &YAKOVLEV Education, Research & Consulting Lect. univ. drd. Marian COVLEA MA, MS, MSF, MSL

3 TEME DE REFLECȚIE PENTRU VIITORII DIPLOMAȚ I MILITARI FEBRUARIE 2013

CUPRINS

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Partea din lucrare 1. Enunțarea temei 2. Nici o înrobire nu este mai înjositoare decât aceea asumată de bunăvoie 3. Nu este destul să ai capabilități mari; trebuie să știi să le și folosești cumpătat 4. Este trist să observi că ''un bun patriot'' își închipuie că trebuie să fie inamicul restului lumii 5. Concluzii 6. A n e x ă 7. Bibliografie

Nr. pag. 3 4 6 7 17 18 21

2

http://psimonel-selections.blogspot.2. p.html accesat pe 7 februarie 2013. ediția a II-a. Drept diplomatic și consular.ro/2008_05_01_archive. 21. 20. 2006.ro/index. Dumitru MAZILU.1. mai cunoscut ca Voltaire]3 Acestea sunt 3 învățăminte ale trecutului care se pot desprinde din istoria omenirii pentru serviciul diplomatic (militar) românesc actual. ENUNȚ AREA TEMELOR: Comentaț i din perspectiva istoriei și izvoarelor dreptului diplomatic următoarele 3 afirmaț ii: 1. 2 3 Parafrazare după Dumitru MAZILU. Drept diplomatic și consular.1. [Seneca]1 1. Diplomația. Nu este destul să ai capabilități mari. [La Rochefoucauld]2 1. Apud. [Francois-Marie Arouet. p. Nici o înrobire nu este mai înjositoare decât aceea asumată de bunăvoie. Este trist să observi că ''un bun patriot'' își închipuie că trebuie să fie inamicul restului lumii. 3 4 . 2006.citatepedia.3. Diplomația. trebuie să știi să le și folosești cumpătat. ediția a II-a.php?q=robie accesat pe 7 februarie 2013.4 1 http://www.

. etc. în mod natural. reprezintă cel mai mare și mai greu de înlăturat jug. 4 6 . invidia. Roosevelt].ro/2012/12/maxime-si-cugetari-despre-robie/ Sufletul neamului nostru. îi dispare și frica de a se elibera de robie și astfel putând a trăi liber.2. automanipularea. susceptibilitatea și sensibilitatea la zvonuri. incultura. ceea ce înseamnă că celui care îi dispare frica ancestrală. Psihologia poporului român (1937). să poarte și să nu fie în stare să arunce de pe grumaz jugul robiei. sentimentele negative (ura. pesimismul. colectivismul. lipsa de educație și de informații. valoare. Calităţi bune şi defecte (1910). pentru că vine din interiorul nostru. frica. bine descrise și argumentate de Constantin Rădulescu-Motru în scrierile sale. pe care majoritatea populației românești l-a acceptat cu ușurință. Toate acestea pot conduce și la comportamente mult mai periculoase cum ar fi pactizarea cu inamicul și trădarea. prejudecățile. lipsa de apetit pentru competitivitate. la propagandă și la reclame.5 ceea ce înseamnă că prizonieratul propriei minți. performanță. prostia. ci ai propriilor minți” [Franklin D. 5 http://www. internaționalistă. închipuirile. globalistă avant-la-lettre. și “Oamenii nu sunt prizonierii sorții. gelozia). având în vedere trăsăturile sale psihologice specifice.6 Rezultatele le vedem și la aproape 24 de ani de la Revoluția din 1989: paternalismul. independență. NICI O ÎNROBIRE NU ESTE MAI ÎNJOSITOARE DECÂT ACEEA ASUMATĂ DE BUNĂ-VOIE Această idee poate fi ilustrată prin două adagii: “Cine ştie să moară nu va fi rob niciodată” [Seneca]. ignoranța. tendința spre o viață ușoară. fuga de libertate și de responsabilitate în luarea deciziilor și asumarea consecințelor lor. atavică. defetismul. imitarea unor modele străine tembele și păguboase.loribalogh. de moarte. Un bun exemplu este comunismul. într-un cuvânt. delațiunea. etc. mai ales în varianta lui bolșevică. fatalismul. Toate acestea îi fac pe cei în cauză să primească de bună-voie (aproape să-l ceară!).

p. Romei Antice (distrusă de subversiunea creștină. rus. parazitismul social și beneficierea de protecție socială nemeritată sunt doar patru exemple care îmi vin acum la îndemână. arată că rareori popoarele se supun de bună-voie (cazul evreilor plecați în Egipt în robie în mod voluntar pe vremea Patriarhului Iacov este și exemplar. Orice exploatare socială și națională.). confruntările militare din Evul Mediu și din epoca modernă și contemporană. cu referire mai ales la fotbaliștii care promit mult de mici. cit. belgian. 5 . NU ESTE DESTUL SĂ AI CAPABILITĂȚ I MARI. și de excepție). spaniol. noile imperii globale (american). Babylon și Persia). ilustrative ale complicității între călău și victimă. istoria Israelului (rob eliberat din Egipt. orice oprimare și orice dictatură pe aceste elemente se bazează și se dezvoltă. demonstrată de numeroase cercetări științifice și de realități: oamenii se aliază cu guvernanții sau ocupanții străini. olandez. Greciei și Macedoniei (experiența lui Alexandru cel Mare). german. opunându-se aducerii în robie a acestora. Din cele mai vechi timpuri. francez. de incapacitatea sa administrativă internă datorată extinderii teritoriale excesive și de loviturile barbarilor).etc. op. italian. marile imperii coloniale (portughez. iar diplomații au promovat interesele țărilor și popoarelor lor. au talent (de obicei în manevrarea cu 7 Dumitru MAZILU.7 3. imorali. oricât de ilegitimi. etc. De altfel. englez. complicitatea între călău și victimă reprezintă cea mai paradoxală și tenebroasă dimensiune a psihicului uman. dar a murit speranță!. 21. trădarea. etc. TREBUIE SĂ Ș TII SĂ LE ȘI FOLOSEȘTI CUMPĂTAT Popular se spune: S-a născut talent. corupți și criminali ar fi aceștia. împotriva concetățenilor lor care suferă la fel ca ei! Delațiunea nejustificată și răutăcioasă..

din diferite motive obiective sau subiective. p. patriotism.. folosirea înțeleaptă și cumpătată a capabilităților deținute înseamnă profesionalism și competență. jonglerii. nu în folosul propriilor națiuni. urmărirea consecventă. Din latină: Dă-mi să-ți dau. ci împotriva acestora. cit. care îi impun în viața națiunilor proprii și pe scena internațională.8 în condițiile în care valoarea se măsoară nu prin nivelul atins. Este ceea ce Jose Antonio Marina denumește inteligența eșuată în celebra sa carte. 6 9 10 . Teoria și practica prostiei. respect reciproc și egalitate în drepturi. în dreptul diplomatic și consular și în diplomația apărării. Editura Polirom. op. ESTE TRIST SĂ OBSERVI CĂ “UN BUN PATRIOT” ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ TREBUIE SĂ FIE INAMICUL RESTULUI LUMII De la bun început trebuie afirmat răspicat. De regulă. că patriotismul (dragostea față 8 Inteligența eșuată. În politica internațională. ci prin progresul realizat. ci pentru a justifica actele agresive ale puternicilor zilei10. 22. dar se pierd pe parcurs. 4. diplomații sunt personalități cu însușiri deosebite. prin trădare.abilitate a balonului: dribling. etc.). reciprocitate. 2006. Cercetarea evoluțiilor din epocile anterioare ne îngăduie să constatăm că au existat diplomați care și-au valorificat însușirile deosebite cu care erau dăruiți nu în slujba țelurilor nobile ale umanității. Dumitru MAZILU. flexibilitate. alianțe cu țări și organizații puternice după principiul win-win (do-ut-des)9. fără teama de a greși și fără vreo reținere cauzată de eventuale ipocrizii sau timorări. avantaj reciproc. neabătută a interesului național.

iar în Cap. sănătoase și universale. Pe cale de consecință. considerată legitimă (art.de patrie. firești.  Pentru impunerea unor decizii ONU. de propriul neam) sunt arhetipuri psihologice general-umane ancestrale. încercând o traducere. putem spune că atac preemptiv este un atac din fașă al 7 11 . 33 și următoarele. 1 (Scopurile Națiunilor Unite) principiul interdicției utilizării forței sau amenințării cu forța. art. obligativitatea statelor de a-și rezolva diferendele dintre ele pe cale pașnică. Totuși. două filiere de drept pe baza cărora se stabilește cetăț enia (dreptul pământului în America de Nord și dreptul sângelui în Europa) și chiar obligaț legale în sensul tuturor reglementărilor ii interne și internaț ionale. în caz de escaladare a unui conflict (art.11 așa cum a fost aplicat împotriva Conceptul nu este încă indigenizat în dicționarele limbii române. se justifică folosirea forț în relaț dintre state ei iile doar în 4 situații de excepție:  Recurgerea la forță sub conducerea Consiliului de Securitate însuși (folosirea colectivă a forței). dreptul popoarelor la o viață pașnică pe arena internaț ională este prevăzută și în Carta ONU.  În caz de atac din partea altui stat se poate acționa în autoapărare. care instituie în chiar art. pentru preîntâmpinarea unei agresiuni. de pământul ei) și naț ionalismul (ca dragoste faț de propria naț ă iune. onorabile. Deoarece atacul preventiv. de aceea sensurile sale sunt diferite în literatura de specialitate. 39). și anume atacul preemtiv. 6 (Rezolvarea paș nică a diferendelor dintre state). este interzis fiind considerat ilegal în dreptul internațional. SUA au creat o a cincea situație “legală”.  Pentru eliberare națională. de sub ocupație colonială (motiv sau temei care nu mai este de actualitate în relațiile politice internaționale). apărarea națională. sunt sentimente naturale. 51).

intereselor generale ale Lumii12. Ibi Patria 14.org/wiki/List_of_Latin_phrases_(U). Dumitru MAZILU. p. cit. colonialismul.citatepedia. acolo mi-e patria.13 Spre deosebire de evrei. 22. “Suntem cetățeni ai lumii din România” sau “Există o singură Patrie. op. restul sunt țări”. cu sensibilitate și îndreptățire își justifica în mod constant scriitorul Octavian Paler patriotismul spunând: “Purtăm toată viața deasupra noastră cerul copilăriei”. antisemitismul. etc. diplomații găsesc în spusele marelui iluminist francez îndemnul la căutarea și găsirea acelor căi de cooperare și armonizare a intereselor naționale cu cele ale celorlalte națiuni. Certitudinea este dată de surse credibile. să înțeleagă locul ce revine intereselor naționale în contextul relațiilor internaționale. prin adagiul său. Voltaire aprecia că popoarele nu pot trăi în izolare și nici în conflict cu celelalte popoare. accesat pe 4 februarie 2013. cit. nu împotriva altora (caz în care ar friza sentimente și atitudini reprobabile cum ar fi șovinismul.2013. transmite diplomaților mesajul ca în activitatea lor să nu contrapună interesele naționale. op. 8 .15 Desigur că patriotismul și naționalismul trebuie interpretate ca fiind valabile și dezirabile cînd se manifestă în favoarea celor de-un neam cu noi și pentru Țară. exclusivismul.wikipedia. din http://en. astfel.ro/index. al căror destin a fost să se împrăștie în lume și pentru care Ubi Bene. concordante (și desigur verificate) de intelligence. segregaționismul. 14 15 http://www.Irakului în anul 2002 pe baza unor temeiuri dovedite false (deținerea de către Irak a unor arme de distrugere în masă). militarismul. 13 Unde mi-este bine. iredentismul.php?id=101051 accesat pe 5. Marele Voltaire.) și nuanțate în sensul că adversarului care. deși încă nu s-a manifestat pe fa ț ă.02. xenofobia... 22. 12 Dumitru MAZILU. p. apartheidul. are inten ț ia clară de a ataca dacă este lăsat.

vino de adu-ți darul. 1941) când afirmă că: "Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. 9 . ca niște buni patrioți. http://www.16 Și atunci cum să nu fim de acord cu academicianul Mihail Sadoveanu. dacă îţi aduci darul tău la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. oricine va ucide. trădătorilor. Așa că. nu a președintelui sau a oricărui alt demnitar sau funcționar public. corupților. București. președintele american Theodore Roosevelt (1858-1919. şi du-te întâi şi împacă-te cu fratele tău."17 În sensul stabilirii unor relații bune cu frații.com/quotes/147358-patriotism-means-to-stand-by-the-countryit-does-not. nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume.goodreads..citatepedia. şi cine va zice fratelui “Prostule!”.php?id=5588 accesat pe 7 februarie 2013.. va cădea sub pedeapsa focului gheenei.nu trebuie extinse și asupra infractorilor. accesat pe 3 februarie 2013. apoi. care acționează împotriva Țării și Poporului Român. va cădea sub pedeapsa Soborului. ne povățuiește însuși Domnul Iisus Christos : Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: "Să nu ucizi". “Ceahlăul prozei românești” (apud. iar cine va zice: “Nebunule!”. etc. chiar dacă cei în culpă ne sunt concetățeni. George Călinescu în Istoria literaturii române de la origini până în prezent. În acest sens. va cădea sub pedeapsa judecății. cu ceilalți concetățeni (conaționali). președinte între 1901-1909) este citat cu următorul adagiu semnificativ: Patriotism means to stand by the country.ro/index. lasă darul tău acolo înaintea altarului.. Editura Fundațiilor Regale. ci îndemnul să devenim un popor vrednic. 16 17 http://www. Caută de te împacă Patriotismul înseamnă să ții partea Țării. ci datorie către neamul nostru. It does not mean to stand by the president or any other public official.

927. până eşti cu el pe drum. judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă. Până la Congresul de la Berlin. Evanghelia după Matei. În acest punct. 5:21-26. în schimbul recunoaşterii independenţei statale. Odată cu întâlnirea din actuala capitală a Germaniei. tematică ce naşte şi astăzi aprigi dezbateri. articolul 7 din Constituţie prevedea că „numai străinii de rit creştin vor putea obţine naturalizarea“. din 1878. genialul Mihai Eminescu. Probabil cel mai fierbinte punct din gazetăria eminesciană este cel denumit generic „chestiunea izraelită“.”18 Un alt titan al literaturii române. atât în poezie (Doina). De altfel. dar această atitudine mai dură poate fi ușor înțeleasă și justificată prin constrângerile și dificultățile epocii istorice respective pentru Ț ările Române: sfârșitul secolului XIX.org/ro/?page_id=1367 accesat pe 3 februarie 2013.19 Primii vizaţi: evreii şi grecii 18 Biblia. ideile politice ale lui Eminescu au intrat în conflict cu cele ale reprezentanţilor ţării. și recunoașterea Unirii de la 1859 se făcuse de către marile puteri europene tot condiționat de acordarea cetățeniei unor mari grupuri de evrei proveniți din Galiția. Adevărat îți spun că nu vei ieşi deacolo. până ce nu vei plăti cel din urmă bănuț. Contextul istoric era foarte complex și frustrant pentru români. a avut o atitudine naționalistă mai intransigentă. ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului. cât și în gazetărie (ziarul conservator Timpul). prin bunăvoința Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. supuși la rândul lor presiunilor externe. 10 19 . p. http://romanianjewish. României i s-a cerut renunţarea la această prevedere.de grab cu pârâşul tău.

prin moştenire.html accesat pe 7 februarie 2013. „un popor plin de originalitate şi de-o feciorească putere formată printr-o muncă plăcută. Cel mai important element ideologic desprins din această teorie este cel cunoscut sub denumirea de „teoria păturii superpuse“.Potrivit gazetarului. grecii erau numiţi „un 20 http://adevarul. evreii au fost împiedicaţi să practice meşteşugurile şi au fost astfel constrânşi să se ocupe cu negoţul şi specula. românii au intrat în contact cu popoarele „bătrâne“: grecii şi evreii. judecându-şi conflictele înaintea rabinilor. au format o naţie în naţie. caracterul oamenilor este strict determinat de înaintaşi. Dacă despre evrei am văzut cum scria Eminescu. psihologia românilor este dictată de faptul că erau o naţie de păstori. Sub influenţa determinismului riguros care domina epoca şi din care poetul s-a inspirat masiv. Astfel. în care cronicarul încerca să explice cum în ţările de unde au emigrat. interacţiunea diferitelor popoare este o confruntare între mentalităţile lor diferite. Potrivit lui Eminescu. În această calitate. Această idee era susţinută printr-o ipoteză. afirma gazetarul. Tot Eminescu afirma că influenţa nefastă a evreilor asupra societăţii româneşti s-a datorat faptului că ei s-au manifestat ca o structură străină şi duşmănoasă „întrebuinţând în locul cuţitului şi pistolului băuturi falsificate cu otrăvuri“. Or. 11 . un stat în stat şi un stat duşman existenţei noastre. înţelegându-se şi contractând într-o limbă neînţeleasă pentru poporul nostru. popoarele se diferenţiază unele de celelalte prin trăsături psihice bine precizate. „Solidari între ei. fără trudă“.20 nota celebrul cronicar.ro/cultura/istorie/celalalt-mihai-eminescu-cronicarul-conservator1_50eff63856a0a6567e6a2e26/index. având în vedere ruina şi pierderea populaţiunilor noastre“. realităţile sociale şi economice ale vremii nu impuneau acordarea cetăţeniei române evreilor.

pe care îl vom prezenta în forma originală (din Statutul partidului) și împreună cu celelalte 3 principii.“21 Exemplarul patriot-martir Corneliu Coposu. sub forma principiului patriotismului luminat. http://www. sintetic. idealurile pentru care s-au sacrificat sute de mii de ţărănişti în perioada comunistă. o disponibilitate de a-ți da via ța pentru ea și de a nu mărturisi acest sentiment.html accesat pe 7 februarie 2013.ro/cultura/istorie/celalalt-mihai-eminescu-cronicarul-conservator1_50eff63856a0a6567e6a2e26/index.ro/articol/index. pe linia marelui om de statmartir Iuliu Maniu. Un om care simte dragostea pentru Țară.php/681-parcalabu-adriana-amaliacorneliu-coposu-profesorul-de-seniorie/ accesat pe 6 februarie 2013. în contextul acestora. afirma odată: “Patriotismul este o dragoste discretă pentru Țară.corneliu-coposu. chiorâşă şi mioapă şi fizionomia de capră. 21 http://adevarul. pentru a înțelege mai bine sensul său: “Principiile şi valorile fondatorilor PNŢCD.neam în care s-a încuibat privirea viclenă. odată cu reînființarea partidului. Cele patru principii reprezintă. în înclinarea de-a avea cocoaşă. Găsesc că afișarea patriotismului este indecentă. Iuliu Maniu şi Ion Mihalache Patru sunt principiile lăsate moştenire de fondatorii partidului: democraţie desăvârşită. principii pe care noua generaţie de ţărănişti le asumă integral. un om care este decis ca în interesul Țării să-și sacrifice propria existență nu are să se bată pe piept cu sentimentul acesta”22 Această concepție a fost înscrisă de Corneliu Coposu în Statutul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat (PNȚCD) în anul 1990. morală creştină şi dreptate socială. scopul acţiunilor politice ale PNŢCD de la înfiinţare până în prezent. patriotism luminat. 12 22 . şi suportul ideologic pentru continuitatea şi unitatea partidului.

acesta fiind un principiu identitar. cultura dialogului şi a negocierii. Actul politic legitim este acela în interesul naţiunii. împreună cu celelalte trei principii. care au drept subiect politic individul fără identitate. iar o mare parte a fost pur şi simplu furată de reţelele oligarhice. istorie şi tradiţie. ca familie cu rădăcini comune în economie. accesul real al cetăţenilor la actul de guvernare fiind limitat.a) Democraţia desăvârşită este expresia cea mai înaltă a organizării sistemului politic. cultură. înţelegem cât de departe suntem de acest ideal. prin mărirea exagerată a impozitelor asupra oricăror forme de proprietate. fără memorie. aceasta se realizează numai între partidele acceptate de o suprastructură. pluralism şi un stat de drept fondat pe separaţia şi colaborarea puterilor publice. Patriotismul luminat. se compromite dreptul de proprietate. Spre exemplu. proprietatea privată. Privind la situaţia actuală a României. Presupune garantarea drepturilor fundamentale. În prezent. cu care interferează. de dreapta sau de stânga. a fost şi este uzurpată de regimul politic instaurat după 1990: o mare parte a proprietăţilor confiscate de comunişti nu au fost retrocedate până azi. reflectă esenţa gândirii naţionale a PNŢCD. Este vorba despre impunerea unor politici etatiste. ca 13 . Pe de altă parte. există luptă democratică pentru putere. în cerc închis. dimensiune esenţială a libertăţii umane. patriotismul luminat respinge doctrinele libertariene. Cu toate că. respinge extremismul de orice fel. fără istorie şi fără Dumnezeu. religie. instrumentul fiscal fiind folosit în mod abuziv. de la cea imobiliară la cea mobiliară şi până la pensii (care reprezintă tot un drept de proprietate). patriotismul luminat. o alta a fost retrocedată cu preţul a milioane de procese pentru poporul român. b) Cel de-al doilea principiu. Cultura dialogului a fost înlocuită de legea celui mai puternic. aparent.

fără a se substitui bisericilor creştine care sunt singurele ce au vocaţie mistică. Acţiunea politică se circumscrie moralei creştine. Dreptatea socială se reflectă azi în concepţia despre economie a democraţiei creştine europene – economia socială de piaţă-. Pe de altă parte. prezente şi viitoare. au subsumat acţiunea politică în sfera exclusivă a moralei creştine. dar nu confesional. cinice. altruism şi spirit de sacrificiu în numele binelui. Morala creştină înseamnă iubirea aproapelui. adevărului şi dreptăţii. omul fiind o fiinţă socială. Actul patriotic presupune că naţiunea este un organism unic. piaţa liberă. Sunt respinse atât viziunile liberaliste. Patriotismul luminat este o stare de spirit. c) Primele două principii se împlinesc într-un al treilea. o datorie civică. care înglobează toate generaţiile trecute. acţiunea politică de credinţă şi de viziunea creştină în care omul este fiinţă spirituală. în mod echilibrat. echilibrul fiind asigurat de o “mână invizibilă”. cu vocaţie mistică. deoarece omul este o fiinţă spirituală. îşi asumă morala creştină. şi care are un destin istoric. 14 . considerând că bisericile sunt singurele autorităţi dogmatice. Fondatorii PNŢCD asumându-şi morala creştină au legat. PNŢCD este partid creştin. d) Principiul dreptăţii sociale reflectă o viziune echilibrată şi armonioasă despre societate. dar nu fundamentalismul politic. potrivit cărora în societate guvernează indivizii cei mai puternici. şi anume morala creştină. integrator. pe de o parte. persoana umană având vocaţia de a trăi în comunitate şi în comuniune cu ceilalţi. statul având rolul de a reglementa. definită ca masă de indivizi.simplu subiect de producţie a capitalului şi subiect de consum în cercul închis al cererii şi ofertei. cât şi viziunile socialiste în care omul este controlat de societate.

ro/despre-noi/valori/ accesat pe 5 februarie 2013. înţelese şi aplicate corelativ. 15 24 . cu semnificaţii perene. Astfel diplomația și diplomații își realizează deplin și cu succes menirea lor. CICERO. pentru diplomația militară. respectul partenerului. o pace strâmbă este preferabilă unui război drept. acest principiu al patriotismului luminat se interpretează și se aplică în sensul urmăririi realizării interesului național. 1996. prin onestitate. nu-i așa?: atunci când armele vorbesc. bună-credință.”23 Pentru dreptul diplomatic și consular în domeniul apărării. urmare unui război. ANGHEL. reprezintă o zestre politică unică în câmpul doctrinar românesc. iar Inter arma silent leges (legile sunt arme silențioase) și Inter arma silent legati (ambasadorii sunt arme silențioase)!24 23 http://www. 3. Ioan M. lăsate moştenire de fondatorii PNŢCD. pentru că. care vor circumscrie acţiunile politice ale partidului în viitor. prin lucru în echipă (respectând toate regulile muncii de intelligence aplicabile) și printr-o bună comunicare cu acesta și cu Centrala. diplomații tac!.limitând tendinţele speculative ale capitalului. prin înaltă competență profesională. prin flexibilitate în cadrul negocierilor cu scopul de a obține avantajul reciproc (principiul Win-Win). știind că o soluție negociată și pașnică (realizată cu participarea partenerului și în care s-a obținut consimțământul acestuia) este întotdeauna mai trainică și oricum preferabilă unei soluții belicoase. dar prezervând libera iniţiativă.pntcdcluj. al obiectivelor misiunii diplomatice. o formulă sintetică. Cele patru principii. Uneori. p. apud.

pentru diplomatul militar român din perioada actuală. constituie pentru noi exemple și modele de urmat prin patriotismul lor fierbinte. riscul și pericolul aferente. din experiența diplomației de până acum. curajul. 16 . etc. din perioade mai îndepărtate sau mai recente. CONCLUZII Neacceptarea robiei și lupta împotriva ei. fac parte din fișa postului. pozitiv și creativ și patriotismul luminat constituie 3 învățăminte fundamentale din istoria. folosirea capacită ț ilor în sens constructiv. stresul. loialitatea. prin profesionalismul. abnegația. Marile personalități ale diplomației civile și militare românești. spiritul de sacrificiu în această nobilă profesiune în care activitățile de intelligence. caracterizată printr-un înalt nivel de complexitate și risc.5.

6. A N E X Ă Cele Zece Porunci ale exilatului român citite de Ion Raț iu în 1984. la Geneva 17 .

7. 3. transilvăneni. Fii totdeauna conştient că gelozia. basarabeni. Fii mândru ca eşti român. dă-ţi tainul. Susţine instituţii româneşti din diaspora oricât de modeste şi imperfecte ar fi. la primul Congres al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi (UMRL). Nu aduce nici o critică. 18 . Fă tu mai bine. Nu critica niciodată. pe românul care se străduieşte să apere sau să promoveze cauza naţională. nici măcar „prieteneşte“. invidia şi calomnia constituie ultimul refugiu al omului frustrat şi slab care nu mai are nici ţară şi nici poziţie în societate. 2. aromâni. sau megleniţi. 4. vechi. nici măcar „constructivă“ semenului tău care luptă. Nu te lăsa pradă acestor sentimente inferioare. Critica ta să se afirme prin faptă. nu-l precupeţi. Suntem un popor nobil. bănăţeni.Cele 10 porunci ale exilului românesc Au fost citite de Ion Rațiu în 1984 la Geneva. 5. Civilizaţia are rădăcini adânci în pământul ţării noastre. “1. făcând mai mult şi mai bine decât face el. 8. Ajută-ţi compatrioţii: din mai puţinul ce ai. Afirmă-ţi dragostea pentru patrie de câte ori ai ocazia. Toţi suntem români. Apără drepturile poporului român în totalitatea lui: nu regăţeni. 6. Afirmă-te întotdeauna ca atare. timoceni. Nu pentru că eşti şovin. ci pentru că doreşti să serveşti pe cei rămaşi acasă.

dar fă-o în fiecare zi. pentru ţara din care te tragi şi pentru compatrioţii tăi. Opoziţia faţă de eforturile altor patrioţi români este irosire de energie. Subliniază. faptul că trebuie să fim mândri de ceea ce suntem și de locurile din care venim. Ne încurajează să colaborăm.9.org. pentru țara noastră. să facem ceea ce putem. cât și din diaspora fiind foarte diferite de cele din anul 1984). oricât de modest sau neînsemnat. înainte de toate. Opune-te numai celor care guvernează la Bucureşti pentru că ei siluiesc voinţa poporului român. Fă ceva pozitiv pentru ţara ta. Să nu criticăm eforturile celorlalți. 19 .25 25 http://www. 10.uk/ratiu-foundation/2011/08/zece-porunci-ion-ratiu-geneva/ accesat pe 3 februarie 2013.” Chiar dacă denumirea de „exil românesc“ nu se mai aplică astăzi românilor care trăiesc în afara României (atât situația din țară. potrivit propriilor noastre puteri.romanianculturalcentre. ci să încercăm să impunem un exemplu prin ceea ce facem și prin felul în care facem acele lucruri. Vorbește apoi despre respectul de sine și despre respectul față de ceilalți. acest crez este încă actual.

3. Crete-Illinois. Editura Polirom.html accesat pe februarie 2013. Drept diplomatic și consular.corneliu-coposu. http://www.pntcdcluj.ro/articol/index.2. Dumitru MAZILU. Inteligența eșuată. Diplomația. Dreptul diplomatic și consular.6. Editura Lumina Lex. 7. 7.ro/index. Colecția Plural M. 20 7. Editura Lumina Lex.8. 7.citatepedia. 2006. . București.php/681-parcalabuadriana-amalia-corneliu-coposu-profesorul-de-seniorie/ accesat pe 6 februarie 2013. ediția a II-a. 2006.7. Teoria și practica prostiei. 7. http://romanianjewish. BIBLIOGRAFIE 7. * * * Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. 1996. 1994.7.php?id=5588 accesat pe 7 februarie 2013.1. 7. The Bible League. http://www. http://adevarul.ro/cultura/istorie/celalalt-mihai-eminescu-cronicarulconservator-1_50eff63856a0a6567e6a2e26/index. 7 7.org/ro/?page_id=1367 accesat pe 3 februarie 2013. București. http://www. Ioan M.9.5. ANGHEL. Jose Antonio MARINA.ro/despre-noi/valori/ accesat pe 5 februarie 2013. 7. cu trimiteri.4.

uk/ratiufoundation/2011/08/zece-porunci-ion-ratiu-geneva/ accesat pe 3 februarie 2013. http://www. 21 .romanianculturalcentre.org.7.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful