You are on page 1of 11

SVRHA treninga

VJETINE USPJENOG POSLOVNOG PREZENTIRANJA


edukacijski trening za slovenske menadere
Bled, 17. travnja 2009.

Unapreenje vaih va

kompetencija poslovnog kompetencija


komuniciranja i prezentiranja da biste bili uspjeniji u ostvarenju uspje organizacijskih i individualnih ciljeva.

dr.sc. Davor Perkov

za SRC Slo 17.4.2009.

Perkov PREZENTIRANJE

za SRC Slo 17.4.2009.

Perkov PREZENTIRANJE

Savrena komunikacija bi postojala kada bi misao ili ideja bila prenesena tako, da svjesna slika koju je percipirao primatelj, bude istovjetna slici koju je zamislio poiljatelj!.
Perkov 3

VJETINE USPJENOG POSLOVNOG PREZENTIRANJA

Uinkovito komuniciranje je najvanija vjetina u ivotu koja se moe uvjebati (istrenirati). Bez ovladavanja vjetinama govora i sluanja drugih, menaderi ne mogu daleko stii i napredovati u karijeri!
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 4

za SRC Slo 17.4.2009.

Komunikacija je prodajni proces


Sastoji od: prezentacije pregovaranja i Prodaje (i postprodaje) Da biste prodali ideju, sobu, prijedlog, znanje, proizvod, uslugu, program ili neto drugo, morate ih argumentirano prezentirati tako da vaim sugovornicima bude razumljivo to im nudite i po emu ste drukiji od drugih! druk
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 5

Trite ine ljudi Tr


Trite ine pojedinci, kupci. Nikada nita nisam prodao tvrtkama, trgovinama, tvornicama, industrijskim postrojenjima i kuanstvima. Niti jednom nisam uspio ni kod jednog od tih subjekata. - Neto se moe prezentirati (prodati) samo osobi, ovjeku, ljudima. osobi -Vaa mo komuniciranja i va mo va entuzijazam - a ne samo znanje - klju su vaeg uspjeha.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 6

Strah od javnog govora ei je od prehlade


Da biste postigli svoje ciljeve, morate neto pokazati (uraditi) ili rei. Morate komunicirati!

Male tajne protiv straha


- Ono to prezentirate samo je dio (marka) vaeg ukupnog znanja (razglednice). - Uvjerite sebe, da to to izlaete znate bolje od auditorija - Uz sebe imajte svoju amajliju (figuricu) tj. predmet u koji ete pogledati kada vam je najtee tijekom javnog nastupa. - Uvjebajte prezentaciju 1-2 puta Uvje
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 8

Dobra prezentacija misli i ideja prvi je korak kojim se uspjeno predstavljate i irom otvarate vrata zanimanju drugih ljudi za ono to ete im nakon toga pokazati ili rei. Ako ne komunicirate na nain prihvatljiv vaim sugovornicima, i najbolje zamisli i planovi, u koje je uloen veliki trud, nee se ostvariti. Budui da i drugi ljudi misle svojom glavom, tijekom komuniciranja izloeni ste ocjeni sugovornika. Dobra izlo sugovornika. ocjena znai dobar prijem poruke. Loa ocjena znai suprotno - esto i kraj komunikacije!
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE

Pobijedite sami sebe!


to je prezentacija?
Prezentacija je predstavljanje, prikazivanje, predavanje, izlaganje. izno Prezentacija je iznoenje strukturiranog redoslijeda
primateljima. misli odreenim primateljima.
E. Hierhold

Osnovna

prijetnja uspjenoj prezentaciji jeste - VI.

Prezentacija je predstava na kojoj prezentator Prezentacija odreenom krugu ljudi iznosi pripremljene sadraje. sadraje.
J. . Seifert W

Va strah, vae neznanje i vaa ev. nepripremljenost, upropastiti e svaki va pokuaj da predstavite nove informacije ili ideje. Na vama je da te prijetnje suzbijete samopouzdanjem, znanjem i pripremljenou, kako biste odrali uspjenu prezentaciju.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 10

Prezentaciju promatramo kao planirani i organizirani proces prenoenja mentalnih preno sadraja od poiljatelja ka primatelju. sadr po
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 9

6 strahova i kako ih nadvladati


Strah od nepoznatog pobjeuje se poznavanjem tehnika
prezentacije i stalnim vjebanjem. Strah da vas krivo ne razumiju svladat ete dobrim zabiljekama te jasnom i jednostavnom prezentacijom. Strah od publike rjeava se poznavanjem ljudske psihologije. Strah od loe ujnosti svladat ete dobrom produkcijom lo glasa. Strah od pojedin(a)ca pobjeuje se koncentracijom i pojedin(a)ca treningom pamenja. Strah od fizike reakcije pobjeujete dubokim disanjem i fizi psihikim prilagodbama (autogeni trening npr.).
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 11

Poslovna prezentacija
Prezentacije, kojima je cilj poslovna odluka sluatelja, usmjerene su k upoznavanju nazonih s: - proizvodom (ili uslugom), - nainom primjene, te na primjene - koristima koje sluatelj moe imati. Od ove vrste prezentacija oekuje se da pobudi zanimanje sluatelja i da potakne na pitanja, koja mogu dovesti do oekivane poslovne odluke. Poslovna prezentacija slina ovoj, zahtijevat e od govornika detaljnu pripremu i jasan slijed misli, brojne pokazatelje i analize, a od nazonih se oekuje sudjelovanje putem pitanja, komentara i prijedloga.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 12

OTVARANJE osnovna struktura prezentacije


OTVARANJE ODREIVAIZLAGANJE NJE SADRAJA O KOJEMU E SE GOVORITI Najavite 2-3 glavne teme o kojima ete govoriti Objasnite svaku temu posebno i detaljno DOKAZI- ZAKLJUVANJE I IVANJE ANIMIRANJE USMJERAVANJE

Ciljevi prezentacije
Osvojiti i to due zadrati pozornost primatelja. Uspostaviti to prije razumijevanje izmeu poiljatelja i primatelja. Izazvati i stalno odravati interes primatelja za temu i poiljatelja. Pobuditi elju kod primatelja da uine ono to im se savjetuje.
Verbalna komunikacija ini samo 7% poruke, sve ostalo je neverbalna poruka
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 14

Objasnite svrhu izlaganja u 12 reenice

Navedite Saeto primjere iz ponovite to ivota da ste govorili biste bili uvjerljiviji Koristite anegdote da biste ih zabavili

Iznesite prijedlog slijedeih moguih koraka (akcija)

Ako to niste u stanju, niste spremni za prezentaciju

Izlaganje s vie od 3 glavne teme djeluje nepregledno

Govorite, pokazujte, inite

Otvaranje prezentacije = graenje mostova izmeu prezentatora i auditorija


13

za SRC Slo 17.4.2009.

Perkov PREZENTIRANJE

Kako biti uvjerljiv prezenter? prezenter?


1. 2. 3. 4. 5. 6.
za SRC Slo 17.4.2009.

4 faze PRETPRIPREME prezentacije (1)


1. faza: Spoznaja osnovnog poticaja za dranje dr prezentacije. Dok je ideja jo iskra u glavi ili rije (reenica) na prvom papiru koji ste dohvatili, zapravo je shvaanje zato uope odrati prezentaciju. 2. faza: Intenzivno traenje ideja koje bi se tra mogle osmisliti i prezentirati Rijetki su govornici koji prezentaciju "vide" odmah od poetka do kraja. Najee se radi o ideji kojoj tek treba dati oblik prepoznatljiv sluateljima.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 16

Niti jednog ovjeka neemo nikada uvjeriti samo injenicama. Nai sluatelji ne ele biti samo potaknuti racionalno, ve i emocionalno. Oni moraju osjeati da potpuno stojimo iza toga to govorimo. Svoje stajalite trebamo zastupati cijelom svojom osobom, a ne samo rijeima. Uvjeriti moe samo onaj tko je uvjeren u ono to govori. Tada su naime, rijei i tijelo podudarni. Da bi bio uvjerljiv, prezenter mora biti prvo simpatian auditoriju. Ljudi vie vjeruju onima koji su im simpatini.
Perkov PREZENTIRANJE 15

4 faze PRETPRIPREME prezentacije (2)


3. faza: Istraivanje tko su potencijalni "korisnici" Istra vae informacije. va Ako ste zakljuili da bi ideja mogla zanimati vei broj ljudi, tada ste na putu ka prezentaciji. Ako bi vaa prezentacija mogla donijeti korist (financijsku, obrazovnu, poslovnu, drutvenu i neku drugu), imat ete i publiku. faza: Proiavanje poetne ideje. Pro po U ovoj posljednjoj fazi pretpripreme, poetnu ideju trebate proistiti. Nuno je pritom upoznati se sa svim dostupnim pojedinostima i potraiti miljenje onoga tko o temi zna vie.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 17

Podrobno planiranje prezentacije


Prezentacija i njezin tijek moraju biti podrobno isplanirani i uvjebani. uvje "Majmun koji nema jasnu predodbu o grani na koju skae, potencijalno je mrtav majmun", kae Rudyard Kipling u Knjizi o dungli. Ako vi ne znate kako bi trebali (barem okvirno) izgledati poetak, sredina i kraj prezentacije, po prezentacije otvarate mogunost da po zavretku (ili ak i tijekom) prezentacije nezadovoljni sluai reagiraju od apueg nezadovoljstva i slijeganja ramenima, pa do glasnog negodovanja. Uvijek pripremite nekoliko varijanti uvoda, sadraja i zakljuka, osobito u situacijama kada precizno ne znate sastav nazonih i njihove stavove (uvjerenja, motive).
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 18

4.

5 faza prezentacije
Priprema (sadrajna i informativna) Otvaranje (poetak) Izvoenje (glavni dio) Zavravanje (zakljuak) Zavr Distribucija (saetka ili integralnog
sadraja)
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 19

1. PRIPREMA - pitanja prilikom odabira teme prezentacije


1. Tko je moja publika, to zna, to eli, to publika oekuje? 2. Koja je svrha izlaganja teme? 3. U kojim dijelovima teme sam najjai? najja 4. to novo mogu prezentirati sluateljima kako bi im to koristilo i nakon izlaganja?

elite li biti siguran i uvjerljiv govornik, stalno proirujte svoje znanje o temi o kojoj govorite!
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 20

Kako od ideje do slike?


(Neka naela produkcije) na
Jasnoa ima prednost ispred ljepote i originalnosti. Jasno Ilustracija mora biti vidljiva. Deblje linije, jednostavna grafika, malo detalja. Koristite mala tiskana slova (velika tiskana slova su manje itka!) Uokvirite slide, crte... Pogled tee od lijeva na desno, od gore prema dolje. Potujte osnovnu simboliku boja - crvena: krv, ivot, ljubav; sve opasnosti ovog svijeta - zelena: priroda, nada, rast - crna i plava: njih koristite za pisanje teksta i opise Vei crte ili vea slova = vea vanost (sigurnost) za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 21

7 najveih pogreaka pri izradi slide-a najve pogre slidePrevie informacija (teksta,brojki,detalja) Premala slova (nikako ne ispod vel. 16) Pretanke linije Samo preslikani tekst bez ikakve obrade Nema ilustracija (brojke i tekst su apstraktni, nepregledni, dosadni) 6. Nema boja (koristite samo glavne boje: crvenu, plavu, crnu, zelenu...) 7. Broj slideova nije u suglasju s raspoloivim vremenom (o svakom slideu morate govoriti barem 1 minutu inae ga nemojte ni pokazivati)
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 22

1. 2. 3. 4. 5.

2. OTVARANJE poetak po prezentacije


Otvaranje prezentacije = graenje mostova izmeu prezentatora i auditorija
CILJEVI to ih treba ostvariti: - Privui pozornost - Zadobiti naklonost - Uvjeriti u korisnost Pozvati auditorij na suradnju !!! Uputiti komplimente sluateljstvu !!!

Mogua struktura izlaganja Mogu


1. 2. 3. korak: Pozdrav i zahvala na dolasku Predstavite se Pobudite pozornost korak: Kaite svrhu prezentacije Kaite to ete prezentirati korak: Ponovite saeto to ste govorili Predloite zakljuke i slijedee korake Zahvalite se i pohvalite auditorij

Najavite o emu ete govoriti i istaknite ciljeve koje eliti postii!23 za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE

Sve prie o strukturi predavanja i sl. su bez osnova ako nema dovoljno ZNANJA i MATERIJALA koji se eli prenijeti.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 24

Uvod, glavni dio i zakljuak zaklju


U Govor pred drugim osobama prirodno se sastoji od tri dijela: uvoda, glavnog dijela i zakljuka. uvodu naglasite to ete ljudima rei, recite im to u re glavnom dijelu i u zakljuku im ukratko ponovite to zaklju ste im rekli. Imajte na umu da tijekom prezentacije morate rei ono to sluatelji trebaju zapamtiti te u to biste ih eljeli uvjeriti. Nemojte zaboraviti napraviti openite zabiljeke. Tijekom zabilje ke prezentacije neto moe odvui vau pozornost s teme ili vam se moe dogoditi da ne znate gdje ste stali i kako nastaviti prezentaciju. Osjeaj za vrijeme vano je obiljeje dobroga govornika i Osje morate procijeniti koliko e vaa prezentacija trajati, prije no to otvorite usta.

Uvod
Uvod obuhvaa pozdrav, predstavljanje i poetak prezentacije. Pozdrav. Vaa pojava mora biti ugodna, profesionalna i autoritativna. Predstavljanje. Recite sluateljima svoje ime, iskustvo, podruje rada te imena i status kolega (ako ih ima) koji asistiraju prezentaciji ili su pridonijeli njezinoj pripremi. Poetak prezentacije. elite li imati uspjenu prezentaciju, morate sluatelje zainteresirati za temu u prve tri minute svoga govora, kada im je govora koncentracija najvea.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 26

za SRC Slo 17.4.2009.

Perkov PREZENTIRANJE

25

Svaki poetak je teak po te


Prije nego zaponete sa slijedeom fazom izvedbom, dobro je za uspostavu uzajamnog kontakta i smanjenje pritiska, ispriati neku primjerenu dosjetku, anegdotu, alu (po mogunosti povezanu s temom, sadrajem isl.).
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 27

3. IZVOENJE prezentacije
CILJEVI: Prikazati detaljno sadraj sadr i to u kontekstu potreba auditorija Postii prihvaanje prihva izloenog Zadrati pozornost Najbolji auditorija prezenteri Pratiti i odgovarati na komuniciraju cijelim tijelom. pitanja i prigovore
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 28

Glavni dio prezentacije


Glavni dio obuhvaa razradu misli koje ste naveli u uvodu. Prezentirajte injenice jasnim jezikom. jezikom Glavni dio sadran je u ritmu i tonu vaeg nastupa. Omoguite ukljuivanje (involviranje) sluatelja. uklju Kako biste ritam prezentacije uinili prihvatljivim za veinu sluatelja koristite stanke nakon kljunih pojmova. Ton vaeg govora mora biti u skladu s govorom vaeg tijela. Vi niste jedini razlog pozornosti sluatelja, zato budite oputeni. Ako je tema zamorna, opustite sluatelje opu pokojom anegdotom ili odmjerenom alom. Smijeak na licu i prijateljski pristup pomoi e vam da opustite nazone i stvorite preduvjete za uspjeh prezentacije. Vjerujte u mo svog osmijeha! mo osmijeha
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 29

Stil je odjea misli odje


Stara izreka kae da se mukarac zaljubi gledajui enu, a ena se zaljubi sluajui mukarca, pa su tako opet oi i ui glavni pomagai u pomaga u uspjenoj emotivnoj komunikaciji.

Govorenje treba ukrasiti lako razumljivim objanjenjima i obja ivahnim dosjetkama. Stil je odjea dosjetkama misli.
Ako ne osvojite tua srca neete osvojiti nita, a ne ni oi i ui jedini su putevi do srca. u
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 30

5 pristupa za siguran nastup (1)


1. Negativnu energiju bijega pretvorite u pozitivnu snagu uvjeravanja. - Stojte s rairenim nogama (do irine ramena) s oba stopala na podu, frontalno okrenuti prema publici. - Viak energije s donjeg dijela tijela, prebacite u gornji. - inite slikovite velike geste, glasnije govorite, kreite se!
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 31

5 pristupa za siguran nastup (2)


2. Umjesto pasivnog kruenja pogledom, aktivno kontrolirajte kretanje pogleda po publici! - Lutajui pogled ini publiku nervoznom, a vama ne omoguuje stvarne kontakte. - Izaberite nekog sluatelja i gledajui ga izgovorite itavu misao (3-5 sec). - Miran pogled zadran neko vrijeme na odreenoj osobi, daje vaim rijeima teinu. za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 32

5 pristupa za siguran nastup (3) (3)


3. Koristite vizualna pomagala!
Slike vam pomau da se prisjetite onog to ste trenutno, zbog treme zaboravili.

5 pristupa za siguran nastup (4)


5. Zaponite optimalno! - Najdjelotvornije je poeti pitanjem. - Pronaite u publici sugovornika koji vas gleda vedro i zainteresirano, te njemu (njoj) uputite prve poruke.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 34

4. Koristite stanke!
Samo siguran prezenter moe si priutiti stanku. Tako djeluje sigurno i uvjerljivo. Stanke koristite: prije poetka, svaki put kad skreete pogled s publike na PC, biljeke...ili okreete lea za SRC Slo 17.4.2009. publici ! PREZENTIRANJE Perkov 33

Dobro govorno ponaanje pona


Koristi VI umjesto JA, kada god je to mogue. JA upotrebljava ciljno i ne skriva se iza neosobnih formulacija. Apstraktne konstrukcije zamjenjuje slikovitim i praktinim primjerima. Koristi kratke, jednostavne i aktivne reenice. ee ponavlja izreeno da bi i publika zapamtila najbitnije. Govori glasno i polagano. Najavljuje vane ideje iza kojih obvezno ini stanku. Ne upotrebljava fraze kojima umanjuje vrijednost izlaganja i minorizira svoju vjerodostojnost, npr.Neu vam ovime kazati nita novog.., Veina ovih informacija ne odnosi se na vas...
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 35

10 najeih problema u naj komuniciranju s auditorijem (1)


1. Nedostatak slaganja i razumijevanja sa sluateljima (polaznicima). 2. Ukoenost pri tjelesnim kretnjama. 3. Prezentacija je intelektualno orijentirana te zanemaruje emocije primatelja. 4. Govornik djeluje nelagodno zbog straha od greke. 5. Slabo koritenje kontakta oima i facijalne ekspresije.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 36

10 najeih problema u naj komuniciranju s auditorijem (2)


6. Svrha govorenja je nejasna to ukazuje na neprikladnu pripremu. 7. Nekoritenje tiine (stanki) kao sredstvo uvjerljivosti. 8. Nedostatak smisla za humor (preozbiljnost) 9. Nedovoljna energinost u nastupu. 10. Rabljenje dosadnog (prestrunog) jezika i nedostatak ilustrativnih primjera.
R.Ailes,J.Kraushar: You are the massage, Dow Jones-Irwin, 1988.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 37

4. ZAVRAVANJE prezentacije ZAVR


Ponovite ukratko o emu ste govorili Podsjetite na ciljeve prezentacije Istaknite saetak i zakljuke sa zaklju Pozovite na akciju
Svim banalnim (otrcanim) istinama zajedniko je to to su one mudrosti za koje svi znaju, ali ih malo tko provodi u praksi.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 38

Zakljuivanje prezentacije Zaklju


Brojni govornici toliko se pripreme za prezentaciju da je zaborave zavriti. Mnogi, optereeni glavnim dijelom, zaborave na zakljuak. Nemojte zaboraviti da dojam, koji su dojam sluatelji stekli o vama na poetku prezentacije, ne mora nuno biti i zavrni dojam. Ako ste na poetku prezentacije postavili pitanja, potrudite se da u zakljuku na njih pitanja i odgovorite. U zavretak unesite pozitivne emocije i uspjeno okonajte prezentaciju. Prezentaciju uvijek zavrite sa smijekom i smije glasnom zahvalom.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 39

5. DISTRIBUCIJA sadraja sadr


prezentacije
Saetak (ili cjeloviti sadraj ako nije preobiman) prezentacije sa zakljucima iz diskusije podijeliti sudionicima ubrzo nakon izlaganja; Dobrodoao je i krai popratni dopis s zahvalom na pozornosti i pozivom na akciju. Ako sadraj prezentacije podijelite sudionicima prije izlaganja, smanjit e se stupanj njihove zainteresiranosti i koncentracije. Perkov PREZENTIRANJE za SRC Slo 17.4.2009.

40

10

Ideja je beskorisna, bez obzira koliko bila dobra, velika i originalna, sve dok nije prenesena drugima i shvaena.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 41

I na kraju...
Menader, uz strune kompetencije,
individualne (fleksibilnost, tolerantnost, humor...) i praktine karakteristike (sposobnost motiviranja drugih, odlunost, potenje, dosljednost, uvjerljivost...) mora imati odgovarajuu

jezinu, prezentersku i komunikacijsku kompetenciju, tj.


sposobnost adekvatnog reagiranja u razliitim situacijama.
za SRC Slo 17.4.2009. Perkov PREZENTIRANJE 42

Zakljuak Zaklju
Ne osvoji li prezenter srce publike, nee osvojiti nita.

Nije presudno ZNANJE ako nemate i: - PRIVLAAN NASTUP, PRIVLA NASTUP - uglaene MANIRE, MANIRE, - neodoljiv IZGLED (imid) i - dovoljno ELOKVENCIJE u govoru i u pismu. ...

Zahvaljujem na panji i vaem doprinosu. Bilo mi je osobito zadovoljstvo raditi i uiti zajedno s vama!

za SRC Slo 17.4.2009.

Perkov PREZENTIRANJE

43

11