You are on page 1of 19

TREFF Biolgia ktszint rttsgi flksz le e z tanf am e e t v le oly

6 8any / ag, . al 7 old

2.

E y dflti z re d s s itk g e eets ev z i zn e

2.1 P p lc o u i Az adott helyen s id b egy l , en tt egy f a tartoz egym ajb , ssal tnyleges szap orod k ssget alkotl lnyek si z sszessgt p u c nak nev k. op li ezz G n t a tlmb na p u c azon egy f a tartozegyedek e ei i ree e k op li ajb sszessge, amelyeknek k s s jellemz z gn llom k v s egym p rosodhatnak. nyu an, ssal A p u c k jellemzse t op li rtnhet az egyedsz mmal ( szol s r sggel ( ab t), relat v ), trb eloszl eli ssal ( egyenletes, egyenl tlen, elhalmoz , f d szigetszer ) s a koreloszl (reged ,iatalod stagn ). ssal f , l A p u c k vltoz b oly op li sait ef solja a sz letsek s hal sok ar loz nya, jellemezhetj n ekeds k v kkel ( korl tlan, korl tozott), letkorral, iv az az arrett egyedek termkenysgv M el. egvltoztatj a p u c k k op li sszettelt a ki- b s evndorl sok.
Ap p lcmit g e flti z re d s s it z r e eielmz i sv l z s o u i n e y d eets ev z i zn s ek z tjl e t o n kfr i a o m s e a o l i sz h s n s t Fgl o ama Tp s i u a se o tk z mp n o egyedsz m A p u c k egyedeinek op li - szol egyedsz ab t m az sszessge relat egyedsz v m s r sg E gysgnyi ter leten v egy- - lny mrett l fgg agy l sgnyi trf ogatb lev egyedek - lny t l an l p lkignyt l sz ma - rnyezeti tnyez kt l k trb eloszl eli s Az adott l helyen az egyedek egyenletes eloszl sa egyenl tlen -elhalmoz f d szigetszer koreloszl s A p u c k egyedeinek kor op li t azonos koroszt ly s az egyes koroszt lyok sz - l koreloszl m- k nb z s szer ar t mu ny tatja meg stab il - reged -iatalod f sz letsek, - A sz hal letsek s hal sok loz egyens an v lyb an loz sz sok ma ar meghat nya ltal rozott egyens f omlik ly elb ( b eloszl id eli s) p u c op li sszettel s egyed- - s c kken egyedsz m sz m - v n ekv egyedsz m szap orod A p u c egyedeinek term- - otenc lis op li p i kp essg kenysgi r ja a k t rnyezet - lis re eltart essge s a b kp els hat meghat sok rozotts ga rv n p u ck op li A p u c k egyedsz op li m korl tlan n ekedse v n kmeghat a rozott id egykorl tozott sg alatti vltoz sa - rnyezettel egyenk A p u c vltoz op li sai Ap p lcs ek z t o u i z r e ee

egyedek hal sa loz ( mortalit s)

Azt f ejezi ki, hogy az adott l c ort h sop ny %- hal a lozik el

egyedek vndorl sa

A p u c nagys t b op li g ef soltnyez , oly amely az egyedek el- agy b v evndorl b l sz s rmazik

s an lv p u c nagylyb op li s g - letkor v az gs hat t elr k r minden koroszt lyt egyenletesen rint nagy egyedsz f m iatal generi rint ct - elvndorl (s s c kkent ) - evndorl ( v ) b s n el

N c e-me h tr z s ih g a o ( f i l: ranc u flke). redeti jelentsb az a kiseb tr ( lke), E en b f amelyet egy f p aj op li fnkc lisan elf u c ja u ion oglal. a m ink b azt a fnkc t helyezik el trb M r b u i e, amelyet a p u c az op li koszisztma anyag- energiaf s orgalm an b lt. szerint b et E egy koszisztma a p u c k kialak nic op li ltal tott heek koordin rendszernek lt p a m" tekinthet . asonlattal lv egy p u c l helye ( b p a "ostac , H e: op li iot ja) nic p he edig a p u c " op li f oglalkoz , sa" szerep re, k amit ott b lt. nic termet A het szetesen a k rnyezet adotts hat gai rozz meg. a egy f p u c inak f k H aj op li ennmaja s rad t d en p u a b p h mrsklete szab meg,akkor egydimenzi s nt ld l iot nic l b her eszl ha e p u c tagjai kiz lag magev k, nk; op li r akkor a m sodik dimenzi a n nyi magv jelentik, p t v ak ha edig a n stnyek p etiket kiz lag a n r v ny sz ra rakj akkor ez m h r k, r romdimenzi nic H egyb ignyek is s he. a meghat roz szerep j et tszanak ( ez a leggyakorib eset),akkor ns b dimenzi s nic l b her eszl E nk. gyes gu a kol sok trof s kapsolatokat tartj legf iku c k ontosab tnyez nek ( rku nic b trof s he), sok a trb adotts m eli gokat helyezik el trb e ( eli nic trb he);u b it fleg n nyp u c kra alkatinazz A p u c k alkalt b v op li k. op li mazkodnak a rendszer adotts gaihoz, az ev c n f eciku vlt s gy oli tj ajsp if ss k rnyezeti ignyek ltrehozz a kihaszn si mint t. nnek f jellemz i megk l zat E szab k a nic kiterjedst, j he szlessgt, ami a p u c tart meglhetsi leheop li s t sgeit t zi egy adott rendszer keretein b l. A fb ignyeket kr el b nic hetengelyekre szokt v teni. nb z egy l p u c k a nic k et K l tt op li hetengely l eltr hossz g szakaszait v s eszik ignyb A f e. ajoknak igen k nb z lehet az nic k a he t l p lkkszlet kihaszn sa tekintetb aszerint, l en hogy t l p lksp ec ialist v k, agy sokf t l le p lkon l generalist U b iak a nic k. t b hetengely teljes hossz lef t oglalj job an tu k, b dnak alkalmazkodni a vltozv iszonyokhoz is. emAz b b atkoz jelent sen b oly eri eav s ef solja a rendszer f sszettelt;a telep aj tett n nyekkel s v llatokkal c akkor rhet el jtermelsi eredmny, a f ( sak ha aj f ajta) nic henek megf elel k lmnyekr l gondoskodu r nk.Az emb tev eri kenysg

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 8. oldal

miatt veszlyeztetett vadon l fajok egyeds r sge azrt cskkent le, mert a gpests, a kemizls, a kzlekeds stb. hatsra megvltozott krnyezetben a faj populcii nem talljk meg azokat a ltfeltteleket, amelyeket a nichek megkvn, s a megvltozott krlmnyekhez nem tudnak alkalmazkodni. Ms fajok (pl. a balkni gerle) viszont megfelel , kell en ki nem hasznlt nichet talltak Kzp-Eurpa alkn flszigetr l napjainkban lezajl koszisztmiban, s ezzel magyarzhat a B llatfldrajzi el renyomuls. Z avartalan fszkel helyek, odvas fk hinya (mint specilis nicheparamter) szmos ragadoz madr (pl, bagoly) ltszmcskkenst okozhatta. T eljesen azonos ignyl populcik nem lhetnek tartsan egytt, egy id ben, egyazon biotpban ( koegzisztencia, kizrlagossgi elv); a teljes nichefedst a trbeli vagy id beli elklnls, a nicheszegregci oldja fel, sznteti meg. Konkurrencia esetn a tfeds mrtke n . A niche elklnlse attl fgg, hogy hny dimenziban trnek el a populcik egymstl. A f flk kztt ismert tippanfajoknl pl. 2dimenzi (a talaj szell zttsge s a bzisllapot) mr elegend a szeparltsg kimutatshoz. A nichedimenzik kztt legtbbszr az abiotikus tnyez knek van kitntetett szerepk. Nvekeds eltartkpessg r-stratgia : nvekeds, katasztrfa, nvekeds Amint lehet sge van nagyon gyors temben elszaporodik, ezutn az eltartkpessg hatrn kiss tlnvekedve ugyanilyen gyorsan fogyni kezd. Ez ciklikusan ismtl dik. (nvekeds, katasztfa, nvekeds.) P A vzibolha (D l: aphnia magna) populci kedevez krlmnyek kztt ex ponencilisan nvekedik, majd ex ponencilisan fogy. J ellemz en rvid let llatok gyors benpestsi stratgija. A "vizibolha" a gyorsan vltoz l helyhez alkalmazkodott, a krlmnyek romlsakor (pl. a pocsolya kiszradsakor) ellenll pett termel, amelyet a szl j helyekre sodorhat. (feliratok: N umber of animals: az llatok szma, T ime (in days) az id napokban megadva) K -stratgia: L ogisztikus nvekeds oszcillcival A populci tln az eltartkpessgen, majd kis ingadozs utn stabilizldik. Hosszabb let llatok benpestsi stratgija, jellemz en sz ksebb krlmnyeket is elviselnek rvid ideig, testnagysgukbl ered tartalkoknak ksznhet -

en. P lda: T asmniba beteleptett juhok. A T asmniba beteleptett juhok szma logaritmikusan n az eltartkpessgig s egy kicsit a fl is majd kicsit visszaesikal, megint nfl n megint cskken s gy tovbb az eltartkpessg hatrn lv egyedszm krl. A gradci a sskajrs pldjban a sskaraj kmletlen puszttssal vndorol, minden zldfelletet elpuszttva maga el tt. A vdekezs hagyomnyosan nagyhats rovarirtszerekkel(peszticideket) trtnhet, melyek veszlyesek lehetnek a tbbi l lnyre is. A biolgiai vdekezs sorn a sskkat megbetegt krokozkat szaportunk el s juttatunk a sskarajba, gy termszetes ellensgeik puszttjk a sskkat. Korfa: a populcit korcsoportokra bontva vizsglja, megadva az egyes korcsoportok egyedszmt. J elent sge a fiatalod (alul szles) reged (fell szles) populcik s a populci jv jt meghatroz tnyek felismersben van. P ldul egy reged populci termkenysge cskken (llatok esetben) gy az a populci a jv ben vrhatan cskkenni fog.

C songrd megye korfja 2 0 -ben: L 00 that, hogy a I vilghbor utni nagy szleI . tsszm mostanra rte el az 5 vesek korcsoportjt. A szletsszmok visszaessnek 0 folyamatt csak a 7 -es vekben bevezetett a kismamkat segt intzkedsek kvet0

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 9 oldal .

keztben megugrott szletsszm lltja meg (20-24vesek). A 20 v alatti korosztly egyre kisebb arnyban van jelen a populciban, ez jl mutatja, hogy haznk tlaghoz hasonlan Csongrd megyben is cskkennek a szletsszmok, fogy a npessg, s a korfn lthatan regedik a npessg. rdekes elgondolkodnunk azon, hogy a szletsszmot alapvet en befolysolni lehet a gyermekvllals feltteleit knnyt kormnyzati intzkedsekkel.
2.1.1 Krnyezeti klcsnhatsok

Abiotikus krnyezeti tnyez k A talaj A talaj kialakulsban a k zetek fizikai mllst a kmiai mlls, talakuls kveti, melynek eredmnyeknt j anyagok keletkeznek, kolloid mret agyagrszecskk. A biolgiai mlls eredmnyeknt keletkezik a humusz. A talaj kmiai tulajdonsgait a talajkolloidok jellemz i szabjk meg. A talajkolloid felletn vizet illetve kationokat kpes megktni. A ntriumionok gtoljk a talajkolloid kicsapdst, ezzel kttt, tmbs talaj alakul ki. A kalciumionok el segtik a kicsapdst, ezzel kisebb szemcsj , morzsalkos talaj kialakulst teszik lehet v. A talajkolloid hidrtburknak vize a nvnyek szmra nem felvehet . S zmukra a kapillrisvz a fontos. A savas kmhats talaj a gombknak kedvez, mg a lgos vagy semleges kmhats a baktriumoknak. Az llatok szmra a talaj fizikai jellemz i kzl a h mrsklete, leveg s vztartalma a fontos. O xigntartalma ltalban kisebb, szndioxidtartalma magasabb, mint a leveg . A talajt jellemezhetjk a talajszelvnnyel is. A mez gazdasgi termels sorn a talajt alkot szerves s szervetlen anyagot mennyisge fogy, hiszen a termelt nvnyek nvekedshez felhasznldnak. Ezt a jelensget hvjuk elhordsnak. A talajer ptlsra termszetes s mestersges-m trgykat hasznlunk miatt pt bele a nvny A fny A F ldn egyedli energiaforrs a Nap. A Napbl rkez energia klnbz hullmhossz sugrzsok formjban ri a F ldet. A fny ennek a sugrzsnak kb. 50%-a. A szrt fny kedvez bb, mert melegt hatsa kevesebb, s a fotoszintzishez is jobb. A fnyviszonyokat befolysoljk: a fldrajzi szlessg, a domborzat, tengerszint feletti magassg s mlysg, a terletet bort nvnyzet. A megvilgtsi id tartam szerint vannak hossznappalos nvnyek, a virgzshoz 1 6 ra megvilgts szksges, 2-1 (hideg v s a mrskelt v nvnyei), valamint rvidnappalosak, a virgzshoz 8 2 -1 ra megvilgts szksges, (a forrvi tjak nvnyei). Az llatokra leginkbb a nappalok s az jszakk vltakozsa a hat krnyezet: nappali, jszakai llatok. V annak a fnyhinyhoz alkalmazkodott llatok is pl.: vakondok.

A h mrsklet A Napbl a F ldre rkez h sugarak el szr a fldfelsznt melegtik fel, majd a felmelegedett felszn, h tadssal melegti fel a leveg t. A h mrskleti viszonyokat befolysolja: a fldrajzi szlessg, a tengerszint feletti magassg s mlysg, domborzati viszonyok. A nagyon magas h kicsapja a fehrjket, a nagy hidegben megfagy vz pedig sztroncsolja a sejteket. A nvnyek esetn a h mrsklet emelkedsvel intenzvebben fokozdik a lgzsk, mint a fotoszintzis. A hideget sok nvny tvszel szervekkel: hagyma, gum stb. vszeli t. A vltoz testh mrsklet llatok testh mrsklete mindig a kls krnyezet h mrsklett l fgg. S kzlk tli nyugalomba vonul pl.: a bkk. Az lland testh mrok sklet llatok testh mrsklete a h termels s a h leads fggvnye. A h termels a testtmeggel, a h leads a testfellettel van kapcsolatban. A Bergmann-szably kimondja, hogy a sarkok fel haladva az lland testh mrsklet llatok testtmege n --~ a relatv nagy h termel tmeghez kpest kicsi a h lead fellet. Az Allen-szably azt mondja ki, hogy a sarkok fel haladva az lland testh mrsklet llatok kill testfellete cskken -~ h leads cskken. A vz A vz valamennyi l lny szmra nlklzhetetlen. Az alapvet letm kdsekhez elengedhetetlen, a fajok elterjedst jelent sen befolysol krnyezeti tnyez . A nvnyek vzelltsa a vz felvtelt l, szlltstl s leadstl, elprologtatstl fgg. A vltoz vzllapot nvnyek j kiszradst r k. Ilyenek a mohk, zuzmk, sok moszat. Az lland vzllapot nvnyek a krnyezet ingadoz vztartalma mellett is kpesek egyenletes vzhztartst fenntartani. Ennek megfelel en igen sokfle formja alakul ki: a vzinvnyek keveset prologtatnak, szrazsgt rsk minimlis (tokhnr, bkalencse). mocsri nvnyek sok vizet vesznek fel s sokat prologtatnak (mocsri glyahr). a a kzepes vzelltottsg nvnyek szrazsgt rsk j, de mg sokat prologtatnak (erdei s termesztett nvnyeink). a szrazsgt r nvnyek prologtatsa minimlis, sok vizet kpesek raktrozni, lass nvekeds ek (kaktuszok, egyes f flk). A vltoz testh mrsklet ek jl t rik a kiszradst. Az lland testh mrsklet ek szmra mr a 1 5-20%-os vzveszts is hallos lehet. A tengerekben, desvizekben l knek letteret is jelent. A krnyezet s a t r kpessg

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 1 . oldal 0

Krnyezetnek nevezzk az l lnyre tnylegesen hat krnyezeti tnyez k sszessgt. Az l lny klnbz fokon ll kapcsolatban l , biogn, s lettelen, abiogn krnyezetvel. Az kolgia az egyedek adott helyen trtn egyttlst, annak okait, mechanizmust, a krnyezettel kialaktott kapcsolatt vizsglja, vagyis az egyed feletti szervez dseket. A krnyezet vltozhat trben, id ben. Az l lnynek a krnyezet vltozsaira mutatott reaglst, t r kpessggel jellemezzk. A t r kpessgi grbe alapjn az l lny lehet tgt rs : ha a minimum s a maximum rtk egymstl tvol van. Sz kt rs , ha ezek az rtkek egymshoz kzel vannak. Az optimum alapjn lehet szles, s keskeny optimum. Az optimum helyzete alapjn az adott krnyezetet kedvel s t r . (A rosszat t rik az l lnyek! ) Fontos, hogy egy l lny egy adott krnyezeti tnyez re lehet sz kt rs (1), mg msra akr tgt rs (2) is! Pldul a zuzmk a krnyezeti szennyezsekre sz kt rs ek, ugyanakkor a Fldn igen elterjedtek, a h mrsklet szempontjbl tgt rs ek!

3 . H ogy an v ltozh atn ak a krn y ezeti t n y ez k? 1 . n ap i ritmu sb an 2 . gh ajlati v ek szerin t 3 . v es ritmu sb an 4 . f gg leges irn y b an a ten gerszin th ez v iszon y tv a
2.1.2 Klcsnhatsok

G auze-trvny, a kizrlagossgi (exklzi) elv Egy letkzssgben tartsan nem lhetnek egytt azonos niche-t elfoglal fajok populcii. Ezt el bb-utbb lehetetlenn teszi a kztk kilez d konkurrencia. A termszetben ilyen helyzet rendszerint niche-szegregcival olddik fel ( niche). A legltalnosabb elklnlst (szegregcit) eredmnyez tnyez az id : a gyorsabb populcidinamikj faj kizrja a lassbb nvekeds eket.
2.1.2.1 V iselkedsbeli klcsnhatsok

Ezt az anyagrszt a 3 csomagban rszletesen trgyaltuk krek mindenkit, hogy onnan . ismtelje t a szksges rszeket.
2.1.2.2 kolgiai klcsnhatsok

A populcik klcsnhatsait aszerint osztlyozhatjuk, hogy az szmukra kedvez (+ ), kedvez tlen (-) vagy semleges (0). 1. Kommenzalizmus (0, + asztalkzssg: cpk s a kalauzhalak; oroszlnok s a ), hink, saklok. 2. S zimbizis (+ + klcsnsen el nys egyttls: pillangsok s a nitrogngy jt , ) baktriumok; feny flk s a gombk; termeszek s a beleikben l cellulzbont egysejt ek; gombatenyszt levlnyr hangyk. 3 Antibizis (0, -): valamilyen anyagcseretermk egy msik faj szmra kedvez tlen: . penicillint termel ecsetpensz gombk. 4. Kompetci (-, -), versengs: azonos krnyezeti igny populcik kztt. Kt papucsllatka faj, a trpusokon a linok; fn lak nvnyek versengse a fnyrt. Kompetitv kizrs elve: kt azonos krnyezeti igny l lny tartsan nem lhet meg egytt, kzttk versengs indul meg az letben maradshoz szksges krnyezeti tnyez megszerzsrt. 5. Parazitizmus (+ -), l skds: , Nvnyek teljes parazita - a hncsrszb l ksz szerves anyagokat szv el: peronoszpra, lisztharmat. Flparazita - zld sznteltjeivel a farszb l elszvott svnyi skbl kpes autotrf asszimilcira: fagyngy llatok A gazdaszervezet anyagait szvja el, kls vagy bels l skd . Tpllkozsi kapcsolat a zskmnyszerzs. Tpusai: nvnyev k, llatev k, mindenev k. Elhalt nvny vagy llati hulladkkal tpllkoznak a szaprofitk.

A LIEBIG -fle minimumtrvny azt mondja ki, hogy egy nvny nvekedst, fejl dst mindig a legkisebb mennyisgben jelenlv krnyezeti tnyez szabja meg.

Jelld meg az igaz lltsokat 1 . M ely ik igaz a tgt r si fajokra? 1 . krn y ezeti t n y ez k alig h atn ak rju k 2 . ltalb an sok h ely en el fordu ln ak, elterjedtek 3 . min dig egy szerre tb b t n y ez jelen t s in gadozst kedv elik 4 . sz les h atrok kztt v iselik el az adott krn y ezeti t n y ez t 2 . M ely ik rv n y es a foltos malriasz n y ogra? 1 . kedv eli a -3 0 - + 3 0 C kztti n ap i h in gst 2 . a 9 0 % -os relatv v zg ztartalomn l kev eseb b et egy ltaln n em tu d elv iseln i 3 . a f n y n em b efoly solja 4 . n agy on rz ken y a lev eg v zg ztartalmra

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 11. oldal

2.2

letkzssgek ( helytpusok) l

Az adott helyen s id ben egyttl nvny, s llatpopulcik kzssgt trsulsnak nevezzk. A nvnytrsuls a flra, az llattrsuls a fauna. J ellemz i Sokflesg, diverzits: a fajok gyakorisgt fejezi ki Trbeli szerkezet: Szintezettsg: a trsulst alkot populcik fgg leges tagoldst fejezi ki. Els sorban a fnyrt val kzdelem alaktja ki. Mintzat: a populcik vzszintes elrendez dse. Els sorban a vz s a tpanyag megszerzsrt foly verseny s szaporodsi sajtossgok eredmnye. Vltozsai Id beli vltozsok: Aszpektus: a krnyezeti tnyez k periodikus vltozsainak megfelel trsuls megjelense. (Pl. erdeink tavaszi, nyri, szi, tli aszpektusai) Szukcesszi: egyszeri, el rehalad vltozs, mely sorn egyre sszetet tebb trsuls alakul ki. (Pionr trsuls, klimax trsuls)
2.2.1 Az letkzssgek jellemz i

Vzi trsuls pl. t: - termel : plankton, aljzat nvnyek els dleges fogyaszt: - egysejt ek, rkok, halak ragadoz halak: csuka, harcsa Tpllkozsi lncok fajti a. ragadoz tpl.lnc egyedszm cskken testmret n b. parazita tpl.lnc egyedszm n testmret cskken c. szaprofiton tpl.lnc / elhalt szerves anyaggal tpl. / elhalt szerves a. felaprz s fogyaszt l lnye lebont baktriumok A tpllkozsi lncok tbb ponton rintkeznek, sszekapcsoldnak hlzatknt m kdnek. Trsulsok jellemz i: - diverzits: a trsulst felpt populcik vltozatossga minimlis maximlis minden egyed 1 minden egyed ms fajhoz tartozik fajhoz tartozik termszetes trsulsok diverzits mrtke - fajsszettel - jellemz (minl nagyobb, annl nagyobbaz eslye, hogy jobban elviselje a vltozsokat) - trbeli szerkezet 1. szintezettsg - fgg leges elrendez ds f leg a fnyrt val versengs eredmnye 2. mintzat - vzszintes elrendez ds tpanyag felhasznlsrt foly verseny - id beli szerkezet: 1. aszpektus: peridikusan visszatr vltozs - napi ritmus - vszakos vlt. 2. szukcesszi: egyszeri el rehalad folyamat (1 irny) megvltizik a biocnzis bels rendje

B iocnzis - trsuls, ( letkzssg ) Olyan egyed feletti szervez dsi szint, amelyben egyidej leg mindig tbbfle populci van jelen. B iotop: - azok a krnyezeti felttelek, amelyek kztt a biocnzisokat alkot populcik lnek nvnyeknl: term helynek hvjk llatoknl: l helynek Trsulsban tallhat nvnyi populcik: fitocnzis llat populcik: zoocnzis Trsulsok szervez dse a populcik tpllkozsi klcsnhatsaiban nyilvnul meg. Tpllklncok, tpllk hlzatok alakulnak ki 1. termel k - zld nvnyi populcik - autotrfok szerves anyag el lltsa 2. fogyasztk - els dleges: nvnyev k - msodlagos: llatev k - harmadlagos: llatev t ev k v. cscsragadozk 3 lebontk - gombk , baktriumot . Szrazfldi trsuls pl. erd : - leggazdagabb fajokban els dleges fogyasztk tpllkspecialistk rovarok madarak ragadozk

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 12 oldal .

Trsuls kialakulsa: Nincs l hely (pl: erd t z utn) nvnyek ritkn, kevs faj, n a nvny populcik szma, rovarfajok = pionr fajok - pionr trsuls,n a diverzits, bonyolultabb vlik a trsuls, legszervezettebb trsuls: zrtrsuls (hazai : erd ) klimax ha a diverzits cskken leroml llapot : A trsulsban minden pop. meghatrozott szerepkrt tlt be, a populcik felosztjk egyms kzt a biocnzist rszekre, flkkre kolgiai ( helyre, szerepre utal kolgiai fogalom) niche: populcikat a trsulsban betlttt szerepre utal egy trsulsban nem lhet tartsan egytt 2 olyan populci amelynek a niche-e megegyezik: kompetitv kizrs elve
2.2.2 H azai letkzssgek

talakul ms trsulss pl: llvizek feltlt dse

hinyzik. A gyepszint is fajokban szegny, lombfakads el tt virgz fajokbl tev dik ssze (szagos mge, olocsny csillaghr, erdei szlf , borostyn, madrsska). T level erd : valjban sem ghajlati, sem domborzati viszonyok alapjn nem jellemz haznkban. Az Alpokaljn, esetleg elegyesknt jelentkez tpus. A lc-, s feketefenyvesek (haznkban csak ltettek) lombkoronja minden vszakban rendkvl zrt (mg sajt als gai is elpusztulnak a fnyhiny miatt). Mohk, zuzmk, nhny gomba kpes a zord viszonyok elviselsre. I ntrazonlis erd k A zonlis ghajlati tnyez k mellett a kialakulst alapvet en befolysolja az alapk zet, az eltr vzelltottsg vagy a domborzat. A hazai fs trsulsok kisebb rszt jelentik. A vzelltottsg hatsra kialakul trsulsok Ligeterd k a folyk mentn alakulnak ki. A terletet vente akr tbbszr is tartsan vz borthatja. A bokor fzeseket a magasabb rszeken a f z-nyr erd k vltjk fel. Z rtrsuls a tlgy-k ris ligeterd . Lperd k a pang vizes, lefolystalan terleteken alakulnak ki. A bokorfzes trsuls mellett az ger, esetleg a nyr alkot erd trsulst. Mohk, pfrnyok mellett itt lnek a rovaremszt nvnyek. Az alapk zet hatsra kialakul trsulsok A homoki erd k talajfelszne knnyen kiszrad, alul tartsan nedves marad. A felszni buckk tovbbi mikroklimatikus hatsok kivlti. A szrazabb terleteken a nyras borks, s a nylt homoki tlgyes, a jobb vzellts terleteken zrt homoki tlgyes, mint zrtrsuls. A kitettsg hatsra kialakul trsulsok A molyhos-tlgyes erd k a kzphegysgeink dli lejt in alakultak ki, ahol a meleg, szraz mikroklma s a szikls sekly talaj a jellemz . Uralkod fafaja a molyhos tlgy, gazdag a cserjeszint (galagonya, som, cserszmrce) s lgyszr szint. H rsas-k rises trsulsok, az szaki lejt k trmelkes, szikls talajn alakultak ki. Fontosak a talajpusztuls megakadlyozsban. A lombkoronaszint fi a hrs s a magas k ris, a cserjeszintben a mogyor l. A lgyszr szintben tmeges lehet a csaln, a vrehull fecskef . llatvilg: els dleges fogyasztk a nvnyev szarvas, z, dmvad, erdei pocok, erdei egr, mkus, pele, a mindenev vaddiszn, a mag- s rgyev madarak. A msodlagos fogyasztk zme a rovarokat fogyaszt nekesmadarak, a ragadoz eml sk: borz, rka, vadmacska, nyuszt, denevrek, cicknyok. A harmadlagos fogyasztk a ragadoz madarak: bagoly s slyomalkatak. A lebontk - frgek, rovarok, puhatest ek - a nedves avarszintben lnek. 2.3 Bioszfra

H azai fs trsulsok Magyarorszg a lomberd k znjba tartozik. Az emberi beavatkozs eredmnyeknt (ma 20% krli az erd , s ennek is csak a fele eredeti, a tbbi teleptett!). Az eredeti nvnytakar (85% erd sg) jelents rsze ma mez gazdasgi terlet. Klimazonlis erd k Kialakulsukban legfontosabb krnyezeti tnyez a terlet ghajlati adottsga (csapadk-, h mrskletrtkek). Az adott terlet zrtrsulsaknt a legtbb szerves anyagot termelik. Pusztai tlgyes erd : Az llomnyalkot kocsnyos tlgy mellett a tbbi tlgyfaj is gyakori. Cserjeszintje gazdag. Az erd foltok kztt fves terletek is lehetnek. Gyakori a gyngyvirg. Terletnek jelent s rsze mez gazdasgi m vels alatt ll. A m vels all kivont, felhagyott terletek nehezen erd slnek (Kiskunsgi Nemzeti Park, Hortobgyi Nemzeti Park). C seres-tlgyes erd : melegebb terleteken, a kzphegysgekben s a dombvidken alakul ki, 250-450 m magassgig. llomnyalkot cserttgy s a kocsnytalan tlgy. Cserjeszintje a kedvez fnyviszonyok miatt gazdag: galagonya, kkny, som, vadrzsa. A gyepszint is szinte minden vszakban tele van virggal: tavaszi lednek, td f , harangvirg. Gyertynos-tlgyes erd : 400-600 mternl magasabb fekvs , h vsebb terletek erd sgei. A lombkorona fels szintjt a tlgyek, als szintjeit a gyertynok alkotjk. A tbbszint lombkorona miatt jval kevesebb fny jut az als szintekre ~ cserjeszint fejletlenebb (fagyal, kecskerg, som), a gyepszintre is a kora tavaszi, lombfakads el tt virgz fajok a jellemz ek (hvirg, keltike, saltaboglrka). Bkkerd k: 600 m fltt, a hidegebb terleteken, szaki lejt kn jellemz ek. Az alacsonyabb terleteken keveredhet a gyertynnal, a magasabb rszeken llomnyalkot a bkk. Zrt, fnyt szinte t nem enged lombkoronja -~ a cserjeszint gyakorlatilag

A biomok pontos ismerete a ktszint rettsgi kvetelmnyrendszerben nem tlsgosan hangslyosan van jelen. Ennek ellenre az alapvet tuds nlkl nehezen elkpzelhet a sikeres biolgia felvteli. A tenger l vilga

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 13 oldal .

A fnyviszonyokat els sorban a mlysg befolysolja. 300-400 mteren mr teljes a sttsg. A h mrsklet kiegyenltett. A leghidegebb tenger 2 C-os, mg a legmelegebb tengerek +30 Dnt tnyez a tpanyagtartalom, ami rszben a szrazfldr l C. mosdik be. A partkzeli vizekbe a szrazfldi folyk nagy mennyisg szervetlen s szerves tpanyagot hoznak magukkal. Az elpusztult l lnyek sem vesznek el az anyagforgalom szempontjbl. A mlytengerekben rszben a fny hinya, rszben az alacsony h mrsklet s nagy vznyoms a korltoz tnyez . A partkzeli vizek l vilga Partkzeli vizeken ltalban a 200 mter kontinentlis talapzatig terjed terletet rtjk. A tpanyagban ds vizekben az l vilg rendkvl fajgazdag. A krnyezet optimlis a termel knek: hnrok, tengeri fvek, zld-, barna- s vrsmoszatok. A ds nvnyzet b sges tpllkot s bvhelyet jelent a fogyasztk szmra: tengeri rkok, csigk, virgllatok, tengeri csillagok, a nylt tengerek fel l a ragadoz heringfajok, t kehalak, valamint tengerparti madarak. Lebontk a szivacsok, tengeri frgek, kagylk, csigk. A nylttengeri vizek l vilga A paritl tvol es , fels 200 mteres vzrteget jelenti. Legfontosabb krnyezeti tnyez a h mrsklet. A hideg sarki terleteken a nagy mennyisg oxignnek ksznhet en risi planktontmeg kpes meglni. A melegebb terleteken, a kevesebb oxignnek ksznhet en mr jval kisebb a planktons r sg. A f termel k ezek a planktonok. A fogyasztk a rkok, a csigafle blnaabrak, a lebeg medzk, heringek, tonhalak, t kehalak, cpk, melegebb vizeken a szardniaflk. A legnagyobb fogyasztk a blnk. A mlytengerek l vilga A teljes sttsg, az alacsony h mrsklet s a nagy hidrosztatikai nyoms alapvet en megszabja az letfeltteleket. Termel k nincsenek, a fogyasztk a felsznr l alhull tpanyagra alapozhatjk letket: mlytengeri szivacsok, csalnozk, tsksb r ek, mlytengeri halak, melyek egy rsze vilgtszervekkel is rendelkezik. A trpusi es erd k l vilga Az Egyenlt mentn elhelyezked terletek. A krnyezeti tnyez k nagyon kedvez ek mind a nvnyek, mind az ltatok szmra: egyenletes meleg, vi kzph mrsklet 20-25 az vi h ings alig haladja meg az 1 C, C-ot. A csapadkmennyisg minimum vi 1500 mm, de van, ahol meghaladja az 5000 mm-t is. (10 m es !) A leveg pratartalma rendkvl magas. A talaja gyakori es zsek s a gyors anyagforgalom miatt kilgozdik, kicsi a tpanyag-tartalma, sokszor a vasoxid miatt vrs. A term rteg igen vkony, a nvnyek csak a fels rtegben gykereznek sok faj tmasztgykereket fejleszt. Mindez a termel k igen magas biolgiai produkcijt eredmnyezi. A erd kben a fels lombkoronaszint elri az 50-60 mtert is. A kzps lombkoronaszint 20-30 mter magasan, az als lombkoronaszint 10-15 mter magas fk egyttest jelentik. (Tipikusak:

az benfa, mahagni.) Mivel egy vszak, illetve vszaknlklisg van, a nvnyeken folyamatos a virgzs. Leveleiket is folyamatosan hullajtjk. R engeteg a fn lak (n. epifita) letmdot folytat nvny (egy risfn 30-40 faj is!): linok, orchidek, bromlik, pfrnyok. A cserjeszintet az alacsony plmaflk, a gyepszintet kifejezetten rnykt r lgyszrak kpviselik. A mohk szinte mindegyik szinten el fordulnak. R endkvli a fajgazdagsg. (A fajok egy rszt mg nem is ismerjk!) Termesztett nvnyek: a kv, kaucsukfa, kakafa, bann, kkuszplma, rizs, vanlia. A gazdag termel i szint vltozatos llatvilgnak teremt letfeltteleket. Els dleges fogyasztk: majmok, rendkvl sznes rovar- s madrvilg (papagjok, kolibrik, paradicsommadarak). A msodlagos fogyasztkat f leg a hll k, macskaflk jelentik. A krnyezet a lebontknak: rovarok, gombk, baktriumok is kedvez , a lebonts gyors. A szavannk l vilga A csapadk mennyisge 250-1500 mm venknt. Az vi kzph mrsklet 20 az C, vi kzepes h ings 10 is lehet. Szraz s nedves, es s id szak vltja egymst. A C nvnyek a kiszradstl leveleik elvesztsvel vdekeznek. Trpusi lombhullat erd Az es erd kkel kzvetlenl hatros terleteken alakul ki. Lombkoronaszintjk alacsonyabb, egysgesebb, kevesebb faj alkotja. A fn lak nvnyek szma is jval kevesebb. Jellemz nvnyek: Hts-Indiban a tikfa, Ausztrliban az eukaliptuszok, Afrikban a kutyatej-fajok s a liliomflk, Brazliban a palack alak fk. Erd s szavannk, f ves szavannk A talaj meglehet sen rossz min sg . Mivel nem alakul ki zrt erd sg, a b sges fnyen uralkodak a pzsitf flk. A csapadkosabb helyeken az erd s-, szrazabb terleteken, kisebb fkkal, pozsgsokkal, a szraz szavanna tallhat. A facsoportok jellegzetes fi az akcfk, majomkenyrfk (Afrika). Az llatvilg vltozatos. Ilyenek Afrikban a zebrk, antilopflk, a zsirf, az afrikai elefnt, gn, oroszln, strucc. zsiban az indiai elefnt, a tigris. Dl-Amerikban a jagur, puma, nandu. Ausztrliban a kenguruflk. A szerves hulladkok eltakartsban fontosak: saklok, hink, kesely flk, termeszek. A szubtrpusi ter letek l vilga Sivatagok A trt k mentn alakulnak ki. Jellemz a szrazsg, a csapadk menynyisge nem ri el a 250 mm-t sem. Nagy a napi h ings. Az vi kzph mrsklet 20 felett van. Ilyen felttelek mellett a nvnyek lass nvekeds ek, gyorsan C virgzanak, s hozzk a termst. Prologtat felletk er sen reduklt, a fotoszintzist a szr vgzi. A gzcserenylsaik mlyen l k. A gykrzet a felszn alatt sztterl , gy azonnal fel tudja venni a csapadkot. Klnfle vzraktrozsi mdszerrel vszelik t a vzhinyos id szakokat. Talaj alig kpz dik. Tipikusak pl. az amerikai sivatagok kaktuszai, az afrikai sivatagokban a kutyatej-flk, dgvirg, mannazuzm. Termesztett nvnyek (ozisokban) a datolyaplma, a bann. A kevs nvny kevs llatot tud eltartani: sivatagi rka, egyiptomi ugregr.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 14 oldal .

Kemnylomb erd k Ez a mediterrn, a Fldkzi tenger partvidkre jellemz . Jellemz a forr, szraz nyr, enyhe, es s tl. A kiszrads ellen a prolgst cskkent kpz dmnyek alakulnak ki a nvnyeken: a fk levelei fnyesek, kemnyek, a levl fonkja er sen sz rs. Gazdag cserjeszintjt macchianak nevezik. Jellemz ek az olajfk, cdrus, ciprusok (Csontvry Magnyos cdrus), Kaliforniban a mamutfeny k, rkzld tlgyfajok (paratlgy). Illatos cserji a levendula, jzmin, mirtusz, pisztcia. Termesztett fontosabb nvnyek az olajfa, citrom, grape-fruit, mandarin, narancs. Babrlomb erd k Monszun ghajlat terleteken, es s, meleg nyar terletek. A klimatikus viszonyok sokkal kedvez bbek a nvnyzet szmra, ds erd k alakulnak ki. Jellemz nvnyei: (Eurpa) a babrflk, rkzld puszpng, rododendronok, (zsia) az rkzld tlgyfajok, magnlia-flk (Ausztrlia) az Araucaria, (Amerika), (Mexik) mocsri ciprus. A fves pusztk l vilga A mrskelt vi terleteken, a kontinensek belsejben alakul ki. Eurzsiban a neve sztyepp, szak-Amerikban a prri, Dl-Amerikban a pampa. Talaja csernozjom. Az elterjedst leginkbb korltoz tnyez a csapadk. Az vi 200-500 mm csapadk mellett sszefgg fs nvnyzet nem tud kialakulni. A nyr meleg, szraz, a tl hideg. A nvnyeknek kett s nyugalmi id szaka alakul ki. Mivel a terlet gabonatermesztsre s legeltetsre egyarnt kivl, kevs az rintetlen terlet. Csapadkosabb rszeken a magasfv pusztk, a kevs csapadk terleteken a trpefv pusztk, az erd k fel az tmenetet az erd s pusztk jelentik. Jellemz ek a pzsitfvek, ssfajok, a korn virgz boglrkafajok, liliomflk. llatok kzl jellemz ek a rgcslk (pocok, hrcsg), a nagy test patsok (blny, vadlovak), ragadozk (farkas). A lomberd k l vilga A mrskelt v nedvesebb terletein sszefgg erd sgek alakultak ki, az vi csapadk mennyisge meghaladja az 500 mm-t. Jellemz a nagy vi h ingadozs: a minimum fagypont alatt, a legmelegebb hnap tlagh mrsklete meghaladhatja a 10 Cot. Haznk is erre a terletre esik. Talaja barna erd talaj. A termel i szint jelent s rszt a nevet is ad, lomberd k fi alkotjk: tlgyesek, gyertyn, bkk (zrt lombkorona!), ger, k ris, juhar. A trpusokra jellemz fajgazdagsggal szemben, a lomberd ket egy, vagy egy uralkod fafaj alkotja. A szintjeinek szma is jval kevesebb: fels lombkoronaszint, 20-30 m-es sszefgg lombkorona; als lombkoronaszint kevsb sszefgg , fiatal fk, a cserjeszintet 2-3 mteres fsszrak alkotjk. A gyepszintet az llandan vltoz lgyszrak (medvehagyma, hvirg, keltikk), a nem sszefgg mohaszintet: mohk, zuzmk, moszatok egyttese alkotja. A fogyasztk szintjei: a nvnyev eml sk: gmszarvas, z; ragadozk: rka, vadmacska, menyt; a mindenev vaddiszn. Gazdag a madrvilg. Az nekesmadarak tbbsge tlen melegebb vidkre kltzik, ms llatok tli lmot alszanak.

A lebontknak kedvez ek a krnyezeti felttelek gazdag talajt hoznak ltre.

humuszban s svnyi anyagokban

T level erd k l vilga Az szaki flteke mrskeltvi, hideg terletein alakulnak ki. (A dli flteke ezen rszt tenger bortja.) Az elterjedst leginkbb befolysol krnyezeti tnyez a h mrsklet. Az v hromnegyedig tart tl rendkvl hideg. Az vi kzph mrsklet 0 C, a leghidegebb hnap kzph mrsklete elrheti a -50 C-ot is. A 2-3 hnapos nyarat rvid tavaszi s szi tmenet hatrolja. A legmelegebb hnap a +20 C-os kzph mrsklet . (A legnagyobb h ings a Fldn!) Az ves csapadk mennyisge 200-700 mm, nagy a hideg, a fagy miatt az v jelent s rszben nehezen vagy egyltaln nem hozzfrhet ~ a nvnyek levlfelletei redukltak, (t levl) s klnfle, a fagyspontot cskkent anyagokat vlasztanak testnedveikbe. A termel k f leg a t level fajok: lucfeny , jegenyefeny , vrsfeny (lombhullat!), a nyrfk. A lomberd vel hatros terleteken elegyes erd t, szakabbra a tajgaerd t alkotjk. A feny kre jellemz zrt lombkoronaszint miatt alig jut fny az alsbb szintekre -~ a cserjeszint hinyzik, a gyepszint is igen hinyos. Igen fejlett a mohaszint, a vizesebb terleteken a pang lpokban jellemz ek a ' zegmohk, fonykkal, rovaremszt t harmatf vel. Jellemz fogyasztk: a jvorszarvas, havasi nyl, kistermet rgcslk, siketfajd, coboly, hiz, farkas, medve. A t zegmohalpok j tenyszhelyei a sznyogoknak. A lebontsi folyamatok rendkvl lassak, a t levl nagyon nehezen bonthat (gyanta). A talaj humusztartalmt a vz kimossa. Sok helytt jellemz a t zegeseds. A sarkvidki l vilg A h mrsklet ves tlaga sok helyen 0 C alatt marad. Jellemz a nagyon hossz s hideg tl s 2-3 hnapos, h vs nyr. A csapadk vi mennyisge 200-400 mm, de van, ahol a 200 mm-t sem ri el, zme h formjban hullik. A mg szakibb terleteken, a sarkvidk terletein csak egy vszak, az llandan fagyos tl a jellemz . Az vi kzph mrsklet elrheti a -30 C-ot is. A tajgaerd kkel hatros a tundra, az erd s tundra. Termel i az alacsony nvs trpecserjk, hidegt r lgyszrak. A sarkok fel haladva mr csak a fldfelszn enged fel nyron ~ a h sugarak felfogsra prnanvnyzet alakul ki. A zord letfelttelek miatt csak az vel rkzldek kpesek megmaradni. Gyarapodsuk rendkvl lass, vi 1-2 mm. A fogyasztkra jellemz a kis faj- s nagy egyedszm. Legjelent sebbek a tundrn: rnszarvas, hrcsgflk, farkasok, sarki rka, hbagoly. Az llandan fagyos terleteken, a sarkok terletein, f leg a vndorl llatok a jellemz k. Tengerekben lnek a fkk, sokezres tmegben fordulnak el a tengeri madarak, legismertebbek a pingvinek. (Allen- s Bergmannszablyok!)

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 15 oldal .

A hegyvidkek l vilga Amit a szrazfldeken vzszintes irnyban, szak s dl fel haladva megfigyelhetnk, az a hegyvidkek esetn a fgg leges vezetessgben jelentkezik. A h mrsklet 100 mterenknti tlag 0,5 C-os cskkenst leginkbb a fldrajzi elhelyezkeds befolysolja. A trpusokon a hegyek lbnl trpusi es erd k, 1000 m-nl hegyi es erd k, ez utbbiak leginkbb a szubtrpusok rkzldjeire emlkeztet ek. 2000 m felett a lombhullat s t level erd k jellemz ek, melyek a mrskelt vi erd khz hasonlak, 4000 mnl az alhavasi trpecserjs, a hhatr el tt zsombkosok, prns ktszik ek kvetkeznek. A mrskelt vi hegysgekben a lombhullat tlgyeseket, bkksket a t level ek, a feny erd k kvetik. E fltt az alhavasi trpecserjs jellemz , majd 2000 m felett a nvnyzet a tundrhoz lesz hasonl, 3000 m felett az rk h birodalma tallhat.
2.3.1 globlis folyamatok

enzim oxignre rzkeny, annak hatsra elbomlik. Ennek ellenre nem minden nitrognkt szervezet anaerob. Oxignt hasznl (aerob) fajaik az enzim krnyezett valamilyen biokmiai mechanizmussal oxignmentestik a sejten bell. A nitrognkt baktriumok lhetnek szabadon a talajban, ilyen pl. az anaerob Clostridium pasteurianum vagy az aerob Azotobacter. Tbb fajuk azonban szimbizisban l magasabbrend nvnyekkel, ltalban pillangsvirgak gykervel (Rhizobium fajok), de pl. a Frankia nemzetsg tagjai az gerrel s a homoktvissel, a Nostoc kkmoszatfajok pedis a cikszokkal alkotnak szoros kzssget. Klns jelensg, hogy a pillangsok gykrszvete nem egyszer en gm t kpez a baktriumok kr, hanem - a nvnyeknl egyedlll mdon - egy leghemoglobin nev anyagot is termel, mely az llati hemoglobinhoz hasonlan er s oxignkt tulajdonsg s ezzel vdeni kpes a baktrium nitrogenzt. II. A nitrogn beptse szerves anyagba Az llatok nvnyi vagy ms llatok testb l szrmaz fehrjk rvn jutnak nitrognhez (ezt a smn nem jelltk). A nvnyek pedig az ammninak oxo-karbonsavakkal trtn egyestsvel lltanak el aminosavakat s abbl fehrhjt (a folyamatot a Biolgia III. tanknyv trgyalja a 78. oldalon). Ha teht nitrtiont vesz fel a nvny (II.b.), akkor azt el bb ammniv kell alaktania, ami krlmnyesebbnek t nik, mint kzvetlenl ammniumiont felvenni (II.a.). Ennek ellenre a nvnyek nitrtfelvtele mgis jelent sebb, mint az NH4+ -felszvs, ugyanis a nitrthoz knnyebb hozzjutni: a negatv tlts talajkolloidok sokkal kevsb ktik, mint a pozitv ammniumiont! III. Ammonifikci A folyamatot szmtalan prokarita mellett gombk is vgzik. Lnyegileg arrl van sz, hogy amikor ezek a heterotrf l lnyek kinyerik s lebontjk az elhalt szervezetek fehrjit, a flsleges nitrognt ammnia formjban a krnyezetbe leadjk. IV. Nitrifikci A 2. pontban elmondottak miatt ez a folyamat mez gazdasgi szempontbl igen jelent s. Els szakaszban (IV.a.) az ammnit a talajban l nitritbaktriumok (leggyakoribbak a Nitrosomonas nemzetsg tagjai) nitritionn oxidljk, ekzben energia szabadul fel: NH4+ + 1,5 O2 = NO2- + H2O + H+ G = -276,9kJ/mol A Nitrosomonasnak nem a nitritionra (NO2-) van szksge, hanem a felszabadul energira (teht szmra az ammnia hasonl anyag, mint szmunkra pl. a sz l cukor oxignnel elgeti -, a keletkez nitrit pedig a mi anyagcsernkben ltrejv CO2-nek megfelel mellktermk).

nitrogenz nev enzimmel, melynek si jellegt tbbek kztt az bizonytja, hogy az

Erre a folyamatra kizrlag prokaritk kpesek. Mindegyikk rendelkezik egy

Az veghzhats valamint a tbbi globlis folyamatrl szl anyagokat 2.5 -s fejezetben tallhatjtok

2.4 koszisztma
2.4 .1 Anyagforgalom

A nitrogn krforgsa a tanknyvi brk s lers alapjn nehezen rthet . Teht:

A folyamat rsztvev i: I. Nitrognmegkts (fixci)

A nitrifikci msodik szakaszt mr a nitrtbaktriumnak is nevezett Nitrobacter nemzetsg tagjai vgzik. Ezek a lnyek a nitrit tovbboxidlsval nyernek energit:

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 16. oldal

NO2- + 0,5 O2 = NO3G= -71,2 kJ/mol V. Denitrifikci A folyamat sorn a nitrt elemi N2-v alakul vissza (ritkbban N2O vagy NO is keletkezhet). Ez gy lehetsges, hogy bizonyos baktriumok (pl. Pseudomonas) nem csak oxignt hasznlhatnak a szerves anyagok eloxidlsra, hanem az O2 hinya esetn nitrtiont is. Az NO3- ugyanis be tud kapcsoldni a terminlis oxidci elektrontranszportlncnak (ld. Biolgia III.) vghez s NADH kzrem kdsvel N2 s H2O keletkezik bel le. brafelismers 4. 8 8 . a fotoszintzissel felvett CO 2 5 . az l lnyek lgzse 6 . heterotr fia 7 . ipar kzlekeds hztarts itzels 8 . vulkni jelensgek

brafelismers 19. elfoly vz 20. felhasznlt vz 21. beszivrg vz 22. ntzs 23. 107 . a nvnyek prologtatsa

2.4.2

Energiaramls

brafelismers 9. baktriumok foszforlebontsa 10. a vizekb l visszakerl foszft 11. az l lnyek lebomlsa 12. a talaj foszftvesztesge 13. foszforfelvtel a talajb l

Az l rendszerek tanulmnyozsra megalkotott elmleti modell az koszisztma. Az koszisztma tbb-kevsb zrt rendszer, melyen anyag s energia ramlik t, s dinamikus egyenslyi llapot kialaktsra trekszik. Az anyagforgalom krfolyamat. Az anyag krforgalma a termel k, (producens), els dleges fogyasztk, (konzumens) msodlagos fogyaszt, harmadlagos fogyaszt s a lebontk (reducens), jrahasznostk (rekuperl) ltal kpzett tpllkozsi lncon valsul meg. A bonyolultabb, tbb rsztvev s tpllkozsi kapcsolatokat a tpllkhlzattal modellezzk. Az egyes tpllkozsi szintek biolgia produkcijt s energiaforgalmt az kolgiai piramissal jellemezzk. Jellemz , hogy a testmretek ltalban a cscs fel haladva nvekszenek, mg az egyedszm cskken. Az energiaramlsra az thalad jelleg a jellemz . Rszben a vesztesgek (pl. h ) rszben a felhasznls miatt az energia lland ptlsra van szksg. Az koszisztmk energiaforgalma egyirny. Az energiaramls elmletnek megrtse nem tl nehz feladat, amin azonban rdemes hosszabban elgondolkozni, hogy a fldi krnyezet fennmaradst lehet v tev fenntarthat gazdlkodsban a f szerep jut a megjul energiahordozknak- azaz az energiaramls folyamatba szervesen kapcsold, nem fosszilis energikra pl energiaforrsoknak.
Az energiaramls N gyfle asszoc ic i : A ) az anyag B ) az energia C) mindkett D ) egyik sem 24_ 34. tbbszr is bekerlhet az l lnybe 25 . nitrifikl baktriumba c sak ez kerl 26 . c sak a bioszfra szintjn figyelhet meg mozgsa 27 . h energia felhasznlsval jr a mozgsa 28 . a N ap a kiindul pontja 29. a termel k szerepe nlklzhetetlen 30. mozgsa egy irnyba trtnik 31. felhalmoz dhat

brafelismers 14. denitrifikl baktriumok 15 . nitrifikl baktriumok 16 . nitognkt bakt s moszatok 17 . elpusztult l lnyek lebontsa 18 . a leveg nitogntartalma

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 17. oldal

32. mozgsban nlklzhetetlen a napfny 33. rszt vesznek forgalmban a lebont szervezetek 34. az kolgiai szinteken vesztesg figyelhet meg 35. szksges a biomassza el lltshoz 36. az koszisztmk m kdse e nlkl is elkpzelhet 37. ugyanabba a tpllklncba csak egyszer lp be 38. krforgalom jellemz r

Anyag- s energiaramls a trsulsokban

brafelismers 39. lgzsi energiavesztesg 40. abszorbelt fnyenergia 41. nvnyev k 42. sugrz energia 43. ragadozk 44. nem abszorbelt fnyenergia 45. lebontk 46. zld nvnyek 47. az anyagforgalom irnya

2.4.3

Biolgiai sokflesg,

2.5 Krnyezet- s termszetvdelem Nemzeti park: az orszg jellegzetes, termszeti adottsgaiban lnyegesen meg nem vltoztatott olyan nagyobb kiterjeds terlete, melynek els dleges rendeltetse a klnleges jelent sg , termszetes nvny- s llattani, fldtani, vztani, tjkpi s kultrtrtneti rtkek vdelme, a biolgiai sokflesg s termszeti rendszerek zavartalan m kdsnek fenntartsa, az oktats, a tudomnyos kutats s a feldls el segtsre. Tjvdelmi krzet: az orszg jellegzetes termszeti, tjkpi adottsgokban gazdag nagyobb, ltalban sszefgg terlete, tjrszlete, ahol az ember s termszet klcsnhatsa eszttikai, kulturlis s termszeti szempontbl jl megklnbztethet jelleget alaktott ki s els dleges rendeltetse a tjkpi s a termszeti rtkek meg rzse. Termszetvdelmi terlet: az orszg jellegzetes s klnleges termszeti rtkekben gazdag, kisebb sszefgg terlete, amelynek els dleges rendeltetse egy vagy tbb termszeti rtk, illetve ezek sszefgg rendszernek vdelme. Termszeti emlk: valamely klnlegesen jelent s egyedi termszeti rtk, kpz dmny s annak vdelmt szolgl terlet.

Hortobgyi Nemzeti Park Alaptsi ve: 1973. A Hortobgyi Nemzeti Park Igazgatsg m kdsi terlete Hajd-Bihar-, JszNagykun-Szolnok-, s Szabolcs-Szatmr-Bereg megyket, valamint Heves megye Tiszatavi kis szelett foglalja magba. 1100 ngyzetkilomternyi vdett terletre az alfldi l helytpusok vltozatossga jellemz , s t mg kt valdi heggyel is bszklkedhet: az K-i Krptok el terben lv Kaszonyi-, illetve a Tarpai heggyel. Termszetvdelmi kezelsben tallhat a Kzp-Eurpa legnagyobb fves pusztjn ltrehozott Hortobgyi Nemzeti Park, hrom tjvdelmi krzet s 19 nll termszetvdelmi terlet. A nemzeti park 1999. december 1. ta a Vilgrksg rsze. Kiskunsgi Nemzeti Park Magyarorszg egyik legjellegzetesebb fldrajzi trsge a Duna-Tisza kze. Az itt tallhat termszeti rtkek megvst a - haznkban msodikknt, 1975-ben megalakult Kiskunsgi Nemzeti Park Igazgatsga ltja el. A vdett terletek sszkiterjedse 75 620 hektr, melyb l 48 198 a kilenc klnll egysgb l ll Kiskunsgi Nemzeti Park (KNP), mg a fennmarad rszt a tjvdelmi krzetek (TK) s termszetvdelmi terletek (TT) teszik ki. A vdett terletek az albbi ngy tjegysgbe tartoznak: a Duna-vlgy az egykori ntsterleten kialakult szikes pusztkkal s tavakkal, a Duna-Tisza kzi Htsg a Duna hordalkbl formldott homokbuckkat, homokpusztt, lefolystalan mocsarakat, maradvny-erd ket foglalja magba, az Als-Tiszavidk a foly-szablyozs sorn leszakadt holtgakat, mg termszetkzeli llapotban megmaradt rtri erd ket s a mentett terleten tallhat, kapcsold szikeseket leli fel.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 18. oldal

Bcska magyarorszgi rszn a homokbucks terletek (Illancs) s az uralkodan lszs trsg nhny hektros maradvnyfoltjai, a meredek dunavlgyi lszpartok a termszetvdelmi rtkek hordozi. A termszetvdelem clja a Duna-Tisza kze jellegzetes arculatnak, a tj termszeti rtkeinek, fldtani s felsznalaktani kpz dmnyeinek, vizeinek meg rzse, ezen rtkek tudomnyos kutatsa s oktatsi, ismeretterjesztsi cl bemutatsa. Alapvet feladatok mg az vszzadok alatt kialakult tanyasi letforma, a hagyomnyos gazdlkodsi mdszerek, az si jelleg hzillat-fajtink fenntartsa. Bkki Nemzeti Park A Bkki Nemzeti Park Igazgatsg Magyarorszg egyik legvltozatosabb vidknek, az szaki-kzphegysg s az Alfld egy rsznek termszetvdelmi felgyelett ltja el. Ngrd, Heves s Borsod-Abaj-Zempln megykre kiterjed m kdsi terletn ma a Bkki Nemzeti Park mellett 11 tjvdelmi krzet s 17 orszgos jelent sg termszetvdelmi terlet tallhat. A Bkki Nemzeti Park Magyarorszg szakkeleti rszn, az szaki-kzphegysgben elhelyezked Bkk-hegysg tmbjt foglalja magba. 1976. december 28-n alaptottk, terlete ma 43 200 ha. A Bkk-hegysg helyn a fldtrtneti korban s kzpkorban kzel 200 milli ven t tenger hullmzott, amelyben hatalmas mennyisg ledk halmozdott fel. Ebb l a tengeri ledkb l, az vmillik sorn jtt ltre a hegysg, amelynek felptsben vulkni kitrsek is tbbszr szerepet jtszottak. a hegysg k zettmegben nemcsak gy mszkvek, dolomitok s palk, hanem vltozatos vulkni k zetek is el fordulnak. A Bkk-hegysg haznk barlangokban leggazdagabb vidke: terletn jelenleg 853 barlang ismert, amelyek kzl 45 fokozottan vdett. Itt tallhat az orszg legmlyebb barlangja is, a 250 m mlysg , 4,5 km hosszsg Istvn-lpai-barlang. A hrneves bkki " semberbarlangok" (pl. Suba-lyuk, Szeleta-barlang, Istllsk i-barlang) kitltsb l kiemelked jelent sg srgszeti leletek kerltek el . A haznkban tlagmagassgt tekintve kiemelked hegysgben vltozatos nvnytakar alakulhatott ki. A nvnyzet legrtkesebb rszei azok a specilis kolgiai viszonyok kztt kialakult nvnytrsulsok, amelyekben fennmaradhattak az utols jgkorszak s az azt kvet klmakorszakok egyes nvnyfajai. Ezrt szmos olyan nvny tallhat a Bkkben, amely mshol nem fordul el . Ilyen pldul a mszk trmelken l , alhavasi srga ibolya, vagy a fagyzugos tbrk oldalban l kkvirg szaki srknyf . A vltozatos nvnytakarhoz igen nagy fajgazdagsg llatvilg kt dik, amelyb l tudomnyos szempontbl sok gerinctelen (pldul puhatest , rovar) s gerinces kpvisel kiemelked rtket. A gerincesek kzl a madr s eml sfauna szmos ritkasga mellett rdemes megemlteni az apr termet pannongykot, a hegyi patakok egyik veszlyeztetett halfajt a Petnyi-mrnt, vagy az alpesi g tt. A Bkk-fennsk karsztformi, a fennskot krlvev meredek sziklaszirtek, a "Kvek" vonulata, a mly szurdokvlgyek, a kzpkori vrak maradvnyai, a lillafredi idegen-

forgalmi barlangok (Szt. Istvn-barlang, Anna-barlang) nagy szmban vonzzk a hazai s klfldi kirndult, a hegyvidki dlsre, pihensre vgykat. Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park 1985. janur 1-n alakult szak-Magyarorszg fest i karsztvidkn. Terlete 19708 hektr. E kzphegysgi tj a Gmr-Tornai karszthegysg dli nylvnya, 5-600 m magassg fennsk jelleg rgkkel, melyeket apr medenck, karsztos szurdokvlgyek s szles talp, hegysgszerkezeti vonalak mentn fut folyvlgyek tagolnak. A Bdva KDNy irny vlgyszakasza a parkot kt jl elklnl rszre osztja: a Szilicei-fennsk dli folytatst kpez Aggteleki-karsztra, valamint az nll rgknt kiemelked Szalonnai-hegysgre, amelyhez a Bdva szerkezeti vlgyt l dlre szorosan kapcsoldik a Rudabnyai-hegysg Telekes-patak krnyki nylvnya. A nemzeti park terlete szakon a Szlovk Karszt Tjvdelmi Krzettel hatros. Fldtani, tjfldrajzi, s t kultrtrtneti szempontbl is a kt terlet egysget alkot, s egyben nemzetkzi vdettsget is lvez az UNESCO Ember s Bioszfra (MAB) programja kapcsn. Mindkett bioszfra rezervtum. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatsg illetkessgi terlethez tartoznak a Kelemri Mohos-tavak s a Rudabnyai shominida lel hely Termszetvdelmi Terletek is. 1995-ben az Aggteleki- s Szlovk-karszt barlangvilga felkerlt az UNESCO Vilgrksg Listjra. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatsg: Fert -Hansg Nemzeti Park A Fert t mr 1977-ben tjvdelmi krzett nyilvntottk, nemzeti park cmet azonban csak 1991-ben kapott. A Fert s a Hansg termszetvdelmi sszekapcsolsa nyomn 1994-ben - hathats nemzetkzi tmogatssal - 19 735 hektron jtt ltre a jelenlegi nemzeti park. A termszeti rtkek gazdag trhzt jelzi, hogy a nemzeti park terletnek jelent s rsze fokozottan vdett (7810 ha), bioszfra rezervtum (12 542 ha), illetve a nemzetkzi jelent sg vadvizek jegyzkbe tartoz, gynevezett "ramsari" terlet (2870 ha). A t osztrk rszn s a hozz csatlakoz Fert zugban 1994. tavaszn szintn nemzeti parkot avattak - "Nationalpark Neusiedler See - Seew inkel" nven. A kt szomszdos llam - amelyeket a trtnelmi hagyomnyok vszzadok ta sszektnek - az egyttm kds szp pldjt valstotta meg a gyakorlatban. A nemzeti park ltogati szakavatott vezet k segtsgvel bemutat tansvnyeken, madrmegfigyel trkon, kerkprtrkon ismerkedhetnek meg a termszettel s tjjal. Az ntsmajori mzeumban megtekinthet a Hansg l vilgt s nprajzi hagyomnyait bemutat lland killts is. Az ifjabb korosztly a hansgi madrvrtkon, nyri id szakban termszetvdelmi s madrgy r z tborokban gyarapthatja biolgiai ismereteit.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 19. oldal

Duna-Drva Nemzeti Park A Duna-Drva Nemzeti Park megalakulst tbb ves el kszt munka el zte meg, amely a magyar Orszggy ls 1991. vi hatrozatnak megfelel en, eredetileg az akkori Jugoszlvival kzs nemzeti park ltrehozst clozta "e folyk, mellkgrendszerk, valamint a krnyez terletek termszeti rtkeinek, a felszni s felszn alatti vzkszleteknek, tovbb az rintett terletek erdeinek, term talajnak s ms megjul termszeti er forrsainak nemzetkzi vdelmre". Az id kzben lejtszdott politikai s trsadalmi-gazdasgi folyamatok kvetkeztben a Nemzeti Park vgl is 1996 tavaszn, Magyarorszg terletn jtt ltre a Duna Sitorkolat s az orszghatr kztti szakasza illetve a Drva mentn fekv , s rszben korbban, rszben a nemzeti park megalakulsval vdett nyilvntott, sszesen 49 479 ha kiterjeds terleten. A Nemzeti Park Igazgatsg termszetvdelmi felgyeleti kre Somogy-, Baranya- s Tolna megyk terletre, azaz a Dl-Dunntlra terjed ki, ahol magn a nemzeti parkon kvl hrom tjvdelmi krzet s 22 nll termszetvdelmi terlet tallhat. A Dl-Dunntl legnagyobb rsze dombsgi tj, melyb l a Mecsek- s a Villnyihegysg szigetknt emelkedik ki. E dombvidket keletr l s dlr l a Duna s a Drva hordalkval feltlt dtt sksgok szeglyezik, gy a termszetvdelmi oltalom alatt ll terletek a nylt vzfelletekt l kezdve a klnbz lombos erd tpusokon t, a szraz szikla- s homokgyepekig nagyon sokfle l helyet foglalnak magukba. Krs-Maros Nemzeti Park A Dl-kelet Alfld sajtos hangulat tjain szmtalan orszgos, s t nemzetkzi jelent sg termszeti rtk tallhat. A termszetfldrajzi adottsgok, klnsen a Krsk s a Maros foly termszetalakt tevkenysge sorn kialakult jellegzetes tjszerkezet szksgess tette e terletek egysges termszetvdelmi kezelst. A Krs-Maros Nemzeti Park haznk hetedik nemzeti parkjaknt alakult meg 1997 janurjban. M kdsi terlete magba foglalja Bks megye egsz terlett, Csongrd megye Tisztl keletre es terleteit, valamint a Dvavnyai-Ecsegi pusztk s a Krs-rtr Jsz-Nagykun-Szolnok megybe nyl rszeit. Az illetkessgi terlet sszesen 890 ezer ha. Az Igazgatsg ltja el 42 ezer ha vdett - ebb l tbb mint hatezer ha fokozottan vdett - terlet kezelsi, fenntartsi s fejlesztsi feladatait. A m kdsi terlet kt arculatban eltr , de kialakulsban sok kzs vonssal rendelkez tjegysgre klnthet el. Egyik a K rsvidk, a hajdani Nagy- s Kis-Srrt Bks megyei terleteivel, a msik az orszg egyik legjobb talajadottsg vidke, a Bks-Csandi lszht. Kiemelt feladat a kiterjedt szikes pusztk, a meglv mocsrmaradvnyok, a mg fellelhet termszetes s termszetkzeli erd k vdelme. A rgi folymedrek krnykn az ott kialakult pusztai terleteknek, az egykori lszpusztk maradvnyainak, valamint a megkap szpsg Maros-rtr rtkeinek megvsa tekinthet els dlegesnek. Orszgosan is egyedlll feladat azoknak az llat- s nvnyritkasgoknak a meg rzse,

melyek Magyarorszgon egyedl itt tenysznek vagy llomnyuk jelent s rsze az Igazgatsg m kdsi terletn tallhat. Az erdlyi hrics s a bkol zslya term helynek vdelme, az orszg legjelent sebb vet virg llomnynak fenntartsa nagy felel ssget r a termszetvdelmi szervekre. A tzok trzsalakjnak legletkpesebb populcija Bks megye szaki terletein l. A mez gazdasgi munkk sorn veszlybe kerlt fszekaljak megmentst, a tojsok kikeltetst s a felnevelt tzokok visszavadtst haznkban a dvavnyai Tzokrezervtum koordinlja. A Dl-Tiszntl vizes l helyeinek szerepe a madrvonulsban nemzetkzileg is jelent s. A szmtalan itt tvonul, pihen madrfaj kzl kiemelhetjk a darut, a kis liliket s a plingokat, melyeknl a vilgllomny zme rinti vonulsa sorn az emltett terleteket. Balaton-felvidki Nemzeti Park Veszprm s Zala megye rendkvl vltozatos fldrajzi adottsgai kiemelked en sok termszeti rtket riztek meg szmunkra. A Balaton szaki partvonaltl a Rba skjig, a Marcal foly vlgyt l a Tsi-fennskig, a Mura-mentt l a Kis-Balatonig szmos geolgiai, botanikai, zoolgiai s tjkpi rtk rdemelte ki a termszetvdelmi oltalmat. A Balaton-felvidki Nemzeti Park 56 682 hektros terletn kvl Veszprm megyben kt tjvdelmi krzet s 20 termszetvdelmi terlet, mg Zalban kt termszetvdelmi terlet ll orszgos vdelem alatt. Duna-Ipoly Nemzeti Park A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg m kdsi terlete Magyarorszg s r n lakott, infrastrukturlis s ipari ltestmnyekkel behlzott kzps rszn helyezkedik el. M kdsi terletn orszgos jelent sg vdett terletknt a Duna-Ipoly Nemzeti Park mellett jelenleg 7 Tjvdelmi Krzet s 28 Termszetvdelmi Terlet tallhat, melyek kiterjedse sszesen kzel 118 ezer ha. A trsgre hat krnyezeti rtalmak az orszg ms tjegysgeihez viszonytva hatvnyozottan jelentkeznek, ezrt a konfliktusokkal terhelt termszeti krnyezet vdelme klnsen nagy er fesztseket ignyel. Ugyanakkor a termszeti rtkek vltozatossga, sokszn sge mg ma is leny gz , akr a skvidki, akr a hegyvidki vdett terleteket vagy a vizes l helyeket tekintjk.
kolgiai vlsg

1. Tlnpeseds: a Fld, mint az emberi faj l helye az (egybknt az emberi tevkenysg

miatt feltehet en cskken ) eltartkpessgnek a hatrhoz kzeleg: nvekv egyedszm fajunk tpllk- s ivvzignye mr szmos helyen tllpte az ottani kszleteket, de a problma globlis mreteket is lthet. 2. Globlis felmelegeds: Fldnk h mrsklett a Nap sugrz energija, a Fld energia-

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 20. oldal

kisugrzsa s a lgkr energiavisszatart kpessge egyttesen hatrozzk meg. A Fld tlagh mrsklete lgkr nlkl a szmtsok szerint -18 Celsius-fok lenne a jelenlegi +14 helyett. A Fld lgkrben azonban vannak gynevezett veghzhats gzok (szn-dioxid, halognezett sznhidrognek, metn), amelyek a Napbl rkez rvid hullmhossz sugrzst alig nyelik el, gy azok melegthetik a talajt; ellenben a Fld felsznr l szrmaz hosszabb hullmhossz sugrzst elnyelik, ezzel megakadlyozva a Fld leh lst. Fldnk tlagh mrsklett gy nagymrtkben a lgkr veghzhats gzai hatrozzk meg. A globlis felmelegeds tnye cfolhatatlan, mrsek mutatjk, hogy az tlagh mrsklet az elmlt szz v sorn megemelkedett, az cenok fels rtege is melegedett, a globlis tengerszint emelkedett s a hegyi gleccserek vilgszerte visszahzdtak. A globlis felmelegeds htterben egyrszt termszeti hatsok llhatnak - mint ahogy az emberi civilizci el tt is megannyi klmavltozson ment keresztl a bioszfra, - azonban egyre tbb tudomnyos vizsglat utal arra, hogy a jelenlegi gyors klmavltozsban az emberisg krnyezetalakt tevkenysge, els sorban az veghzhats gzok nagymrtk kibocstsa, meghatroz szerepet jtszik. Az autotrf l lnyek, mint pldul a nvnyek, a lgkr szn-dioxidjt kpesek bepteni szerves anyagaikba, ezltal alapot adva az ket elfogyaszt heterotrf l lnyek lethez. Vgs soron mindezek a szerves anyagok elbomlanak s jra a lgkrbe kerl szntartalmuk. Az l vilg a bioszfra trtnete sorn azonban nagy mennyisg szenet kivont ebb l a krforgalombl, gy szablyozva tbbek kztt a szn-dioxid tartalmat s ltrehozva a lgkri oxignt, gondoljunk csak a k szn, a k olaj s a fldgz hatalmas kszleteire a Fld mlyn, amelyek mind egykori l lnyek maradvnyai. Civilizcink pont ezen raktrok felszmolsval teremti meg a jltt, er teljesen beavatkozva ebbe a knyes egyenslyba. A szn-dioxid kibocsts legfontosabb tnyez i a gpjrm vek bels gs motorjai, a fosszilis energiahordozkkal zemel h er m vek s f t berendezsek valamint az erd k felgetse. Nyilvnval, milyen er fesztsekkel lehet a kibocstst visszaszortani: a jelenlegi gpjrm vek hasznlatnak cskkentsvel s nem benzinalap motorok fejlesztsvel, alternatv energiaforrsok (megjul energiaforrsok) hasznlatval, a termszetes nvnytakar felgetsnek meglltsval. 3.Metnkibocsts: Ennek a kis molekulnak az veghzhatsa kb. hsszorosa a szndioxidnak. A termszetben is kpz dik, a szerves anyagok oxignmentes krnyezetben trtn elbomlsakor, gyakran gynevezett metanogn (metnt kpz ) baktriumok kzrem kdsvel, pldul mocsarakban vagy a kr dz vadllatok belben. Azonban az emberisg a termszetes metnkibocsts tbbszrst kpes a lgkrbe juttatni: a tenysztett szarvasmarhk blgzaival, a hatalmas mocsaras rizsfldekkel, a szemtlerak helyeken boml szerves anyagokkal, az erd k felgetsvel s nem utolssorban a fldgzkitermels s -szllts sorn elszk gzokkal. A metnkibocstst azonban cskkenteni lehetne pldul a szerves hulladkok szelektv gy jtse s komposztlsa rvn is.

letvitele kztti ellentmondsok gykereire kvncsi annak ajnlom

David C. Korten: T ks trsasgok vilguralma cm knyvt.


Az albbiakban egy megfontolsra rdemes elmletr l olvashattok rvid ismertet t, mely sok embert gy ztt meg a htkznapi krnyezetvdelem fontossgrl. A GAIA ELMLET A Gaia-elmlet szletse A Gaia-elmletet James Lovelock publiklta 1972-ben. James Lovelockot, mint m szertervez mrnkt, 1965-ben felkrte a NASA, hogy segtsen a marsi let kutatsval kapcsolatos munkkban. Lovelock a Marsra tervezett ksrletek ttanulmnyozsakor azt tapasztalta, hogy azok mind a fldi laboratriumokra pt ksrletek. vlte, hogy az idegen bolyggy kon lv let vizsglathoz olyan mdszerre van szksg, mely a bolyg egszr l ad informcit. Ezen problma egyetlen megoldsnak azt ltta, ha tanulmnyozzk a bolyg lgkrnek kmiai sszettelt, hiszen ha van let, akkor az l lnyek nyersanyagforrsknt hasznostjk a bolyg lgkrnek sszetev it s ennek kvetkezmnyeknt vltozik a lgkr szszettele. Ennek alapjn, amennyiben vltozs tapasztalhat a lgkr sszettelben, akkor van let a bolygn, ha viszont a kmiai egyensly llapotban talljk azt, akkor nincs. Mivel a marsi lgkrr l az infravrs teleszkpok adataibl szmos informcival rendelkeztek korbbrl, kielemeztk a rendelkezskre ll adatokat s arra az eredmnyre jutottak, hogy a marsi atmoszfra nagyon kzel ll a kmiai egyensly llapothoz. Ennek felismerse s a Fld lgkrnek vizsglata utn (mely azt mutatta, hogy a Fld lgkre viszont rettent tvol ll a kmiai egyenslytl) Lovelockot az kezdte el foglalkoztatni, hogy ha a Fld lgkre ilyen messze van az egyenslyi llapottl, akkor hogyan lehet mgis olyan nagyon stabil?Az volt a felttelezse, hogy valahogy, valahol ltezik egy szablyoz rendszer, amely mr vmillik ta stabilan tartja. Ezen gondolatmenetb l kiindulva fejlesztette ki Gaia1-elmlett, melyet el szr rtetlensg s hitetlensg fogadott, de az elmlet matematikai modelljnek kidolgozsa, valamint a klnbz tudomnygak mind tbb felfedezse s eredmnye utn egyre inkbb elfogadnak vilgszerte.

A Gaia-elmlet
Az elmlet egy mondatban val sszefoglalsa valahogy gy hangzana: a Fldet Fldanyt (Gait) - egyetlen, risi l lnynek tekinthetjk, aki l s l knt vlaszol az t r hatsokra. (Termszetesen az elmlet ennl jval sszetettebb s bonyolultabb.) Ha egy l szervezet rszeihez szeretnnk hasonltani, akkor mondhatjuk, hogy a Fld lgkre olyan mint a kltakar az l lnyek szmra: vd a hidegt l, s ms kls hatsoktl, s ugyanakkor ssze is tart. A keringsi rendszer megfelel je a folykony halmazllapot vz; a litoszfra megfelel je a vzrendszer a valdi bels vzzal rendelkez l lnyeknl; nszablyoz mechanizmusai pedig megfelelnek az immunrendszernek (amiben viszont klnbzik egy l lnyt l, az az, hogy Gaia nem tud helyet vltoztatni, nincs nll akarata s nem tud szaporodni). Az elmlet szerint a Fld egysges s nszablyoz korendszer, melyben sok szablyoz mechanizmus m kdik, s amelyben brmely zavar olyan vlaszt indukl, mely a zavaAz kori grg mitolgiban Gaia, a Fldanya, aki megszlte a hegyeket, erd ket, do o . f m, n ies, adako mb kat., ino . z o r kho ltek harm b a term ni an szettel.A nev egy k W illiam Go et b nt lding r istenn v lt, de szigo azo z, akik nem ajnlo Lo elo knak egy b lget so n, melyb Lo elo k elmes neki elm t. tta v c esz s r en v c lte let

A krnyezetvdelem s globalizci sszefggseir l A multinacionlis vllalatok m kdse jellemz en a termelsi kltsgek minimalizlsra trekedve a krnyezeti terhels kltsgeit igyekszik figyelmen kvl hagyni, ennek kvetkezmnyei katasztroflisak. Napjaink antiglobalizcis trekvsei szls sges megnyilvnulsi formi miatt sokszor riasztak s informcik hjn rthetetlenek. Aki a fenntarthat nvekeds s jlti trsadalmunk

TREFF Biolgia ktszint rttsgi flksz le e z tanf am e e t v le oly

6 8any / ag, 1 old 2 . al

rs ellen hat. G b sz rj ellenll azk a k z u geo giai b l er k , mely k illenaia io f a o nak omik s, l s io giai nek ek ib ten egy k ens b l; ly stab lj az l l einekf iliz a ny ennmaradsho k nato lati ms z v s ghaj s k rny eti k r ny et: F ldet su so sz a l et t h m ez lm ek a r grz k intjt, gk r ssz tel s rslet A elm sz k t. z let erint, az l eklthatatlan egy ttm k d tartj f azk a l ny se a enn o at sz ly zk r et, amely lak v tesz eb en az ab o k ek hat ik s b llap tb meg is tartj b ly no an k o g k at. L v c elksz o elok egymo tett dellt, mely Sz o -ilgnaknev ett el. Amo alk et z szrszpv ez dell almas v lt annakv sglatra, ho a N ltal azelm 3 millird b t b mint 2 %-al o iz gy ap lt ,5 v en b 5 k megn ek v edett k grztt energia ellen ho an lehets isu o re, gy ges az ho m az v , gy gis l ilg sz mra elfgadhatsz o inten maradt a h m k A mo rslet. dellb f r f ete sz szren eh s ek z o szp sz eltek A eleinte m h v s b ly n k detb c f ete v ek erep . z g o g ez en sak ek irgo v ltak k o , mely v atarto ek issz ttka h t k ezb elt s edv b letf telek teremtettek A gyegy meleet . ho re geb lett, a f ete v b ek irgo helyt fk z san f r v k o oato eh irgo v kt, mely a h egyr k ett ek szt v asu issz grotka v z ilg rb c kentett a meleged hatst. e s gy s k k s Sz o -ilg f ete v z szrszpv ek irgainak fldi megf i, p Sib ria K elel l. z s anada f ete erd i, ek mely p nto ek o san v ednek mint a mo gy iselk , dellb s t sz szrszp . A t p ldu a eli t z o ek l l s t erd tak hatsra r ideb , mint amily egyb lenne, hisz a s t erd megt ar v b en knt en t ak adly za, ho a h eg en b edj a f E oz gy sz ef e elsz nt. nnekk v ez b a nap nem etk t en fny v dikv a az rb mint aho an azegymindent elf , telj er issz e, gy ed esen f r h areset eh tak b t nne, hanem az en rt erd s tj elny v atartj a h egyr t e eli s issz a szt. Af r sz szrszp megf i p ldu a tr u es erd k mely nap al nagymenny eh z o ek elel l p si , ek p is g v et p lo iz ro gtatnakel, ami az es knt hu v a. A kp d f z c nem tn ll issz z gy z elh et sak telj esen b arj azerd t, s miv a tetej f r, v av a nap garak meg az etak a el e eh issz eri su at, gy v er seb f b elmeleged l. st A egy leg eseb G m k d nektu do thathats az ho azeno f z ik rdek b aia s laj n , gy c k eletti f z f elh et eltehet en a tengeri v tevk s nekk v ez ny AF ld 7 %- en l ilg eny g etk m e. 0 a c so an v s k annak ak go lj , ho ha ez a f knem lenn a hatalmas ter , ik gy ndo k gy ek elh nek letet elfglalv o ilgtengerekf elett, ako a F ld k z 2 fkal melegeb lenne. A o an az kr el 0 o k b znb eno b algkegyk l s c k an l n dimetil- u t ( M ) szlf D S nev - t termelnek E f ll a gz . z elsz l e, aho o idl ap c p skk alk t, s ez re a k ndenz i mago ra gk rb l x dik s r sep ec et o ek o c s k c sap dnakk azes c p . Eekn nem lenn i sep ek z lk l nekf k a tenger p lgv e nagy elh : ro iz c p k frml sep ek o dna, r n v ahu s gt issz llana a tengerb (za j e. E elens egyb megf g knt igy elhet a C sendes-c eni sz igetekk rnykn, aho az l algksz mra t frra v . E el l o rref z tisz kk l esikazes .) f eml algk nagysz v azid j ta gb A ent tett nak erep k an rs sz ab ly z an, hisz ha melegeb azid j osb en b rs aztlago snl, ako t btengeri alga f l dik kr b ej , ezrt megn a D Stermel ennekk v ez b t bf Ms, s etk t en b elh kp dik A f kp z . elh edig v av a nap egyr AD Steht egyaj lati termo ttknt m k dik issz erik fny szt. M f ta ghaj sz . A ab o mec z nsz ly z haniz so f ro mu k elso lst ho an lehetne fly ssz o tatni, de vlem, az gy eddigiek l is lthat ho az b , gy elm nagy n fnto sz ly z sz et tu do t a mik let o o s ab o erep laj n ro o rganiz so nak tengeri algk , term eti j mu k , nak sz elens nek a F ld megtallhat gek , n l s lettelen term eti t ezk . H p sz ny nek a edig ezgyv mrp an edig mind t b t bb o b s b izny t v arra, ho a G elm t bmint egyegy er elm ako mindenk en f k an gy aia- let b sz let kr ib el k mer a krd ell lnie snek ho mily sz et j u mi, emb , G rendsz b , gy en erep tsznk erek aia er en? B fldt netileg j r rt elenttelen az id , mi c iliz k az ta iv ltnakmo tt emb ndo eris b ly gknt o g arclatt frmljk aznb annl nagy b a p szts, mely vghezitt . V snk u o u , o an o b u t et v nk ro

o at, u at, gy at nk krtjk amit f k tak rak p t , i u , eleslegesnektartu , v m k nk agy rttelen f l elhasz u o k r t szk gleteinkk g s Senny zka k rny etet, p sztjka nljk lyo lz s iel t re. z ez ez u tu term etet, ami els so an taln nem is azrt v es, amit mi ma meg nkb le, sz rb eszly s l el hanem azrt, mert f o elb mlasz a, m k d telennteheti G test igen eny thatj skp aia t, rzk egy ens t, s ez ly ltal megsznhet az let ma ismert frminakj o elent s hny ada. E p e z ersz nem el szr frdu el a F ld t nete so o lna rt rn: o o an k v ltak ly atasz f ez trk alatt a ho ssz fldt neti id sz alatt, mely k v ez b a f o nagyr e k u tu T l kmin rt ak ek etk t en ajk sz ip sz lt. l dig v ltak lesz . Akrd c az ho mi, emb o s nek s sak , gy erekegyesetleges k atasz f el id i tra z enneka c dlato s so s letnekaz u t i lesznke, v egy halmo tu elp szt - agy re zd dsu j nk o ldalt k ihasz a vget v nkk rny et-u t itel nek G term ettel nlv et ez p szt letv nk s aia sz harm an gy nib l ermek v nk eiv lu ?

2.5.1

Lvg ee

Alev fik kmiai tu do eg iz ai s laj nsgaiv hat az l l ek Alegfnto bfik al ny re. o sab iz ai j ellemz a szl. Serep v a megp rz an, a magv , term elterj t b z e an o sb ak sek esz s en. A er s szl fk za a p lo z o oz ro gtatst. R llato naka lev ep l k eg letteret is j elent. Akmiai j ellemzkk zl nagy n fnto a lev o ig o o s eg x ntartalma, ami 2 % k r A 1 li. l szndio id tartalma (,0 %) fto intishez lk lhetetlen. Ak l gk r x 0 3 a o sz z n z nfle emb tevk s eredm eknt lev b jtsz eri eny g ny eg e u enny d napainkmindenez sek j nap s p b mj (O , nitro n-x k C - enny C 2 C 4 eghz o ro l a S 2 g o ido , O sz ezs, O , H , v hats, az o u n ek se, p r, k ro . F nto a lev p znly k v ed o o m) o s eg ratartalma.
a em i e D r - 0 . jl s0 x l daD n s a 20 4 i 5 u

S io o o t s mo r d : zg r d t a z g i a nem k b int, nem fthet, nem au b ap enz lhet t a! AF v si K z l elfgadta a terv de riadm nem v lt B dap ro gy s o et, g o u esten
H a fv s lev sz a ro eg enny etts el egyv es sz ez ge r eszly intet, a fp lgrmester sz griad o mo t rendelhet el. E nnekels f isb a B Vj z an K rato s r s k dnek az t ritk lnak az v dk , au k u , o b rnak a b ink tak1 .0 u nem szlglnakemany ez , enz u 6 0 tn o z aggal. Ariasz sz eset els tsi int n b k alap et jgo at k rltonak revteleink k rny etvd kel a sz griadterv likre v o k o z . sz et ez k s mo k lgo al is mego to k ido ziv sz ttu . Sep z temb hav a tank teles dik kdep er a o ressz s id sz n k a sz g er seb id sz a is. i ak l v mo b ak AF v si K z l id b go lt a p b mra, mint minden b ek tu u , ha a ro gy s en ndo ro l v en. v ta djk lev sz eg enny etts hro k ez ge m rn eresz l meghaladj a sz emb t a ak erekltal meghatroo ztt riasz k szb t, a fv s k teles sz griad elrendelni. tsi ro mo t Ak z l idei rendelk k z aznb tallu t bo an k telt, amelyigenc k l gy s ezsei t o an nk b ly it sak n F et dika krd arr is, a sz ly kmenny b s. elv s l ab o ire etarthat . k O as at nem u lv ink ntatjkkmiai kp u letekel, amely rmu k ek tatnak mik r ez el a , o rk ik sz griadhatra. H a fv s lev sz mo a ro eg enny etts m llo ez g- r msai k zl legalb k , b ett legalb hro t a megengedett k fl sz b m rn rtek tti enny etts mu e l a ez get tat, letb p riad . Es fzs aB Vs r i jr ti ab n ik tkb z r a l i: K a aat t , e zn u a e n k Ariadels f isb a fp lgrmester a t z an o megtjk z otats es lehets eszel ssz ges k zv

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 22. oldal

figyelmeztet a problmkra. Els knt a lakossg figyelmt hvja fel a szennyezettsg egszsggyi kvetkezmnyeire, majd megkri a honpolgrokat, lehet leg ne ljenek autba. Egyttal a BKV vezet inek figyelmt is felhvja, tancsos a jratait s rteni. Szintn a riad els stdiumban a f vrosi nkormnyzat a lakossgot illetve a kzintzmnyeket is rtesti, vegyk lejjebb a f tst, amennyiben a f tskor felszabadult gzok slyosbtjk a helyzetet. Az er m vek s a szennyez anyagokat kibocst zemek ekkor ktelesek negyedvel cskkenteni a kibocstsukat. A benzinkutak zemeltet i pedig 11 rtl csak t rn keresztl tarthatnak nyitva. Msodik fzis: 18 fok alatt maradjon a f ts Amennyiben az vintzkedsek hatsra nem cskken a szennyezettsg rtke, akkor letbe lp a msodik, riasztsi fokozat, amelyik a f vrosiak szmra sokkal problmsabb. A budapesti vodk s iskolk tmenetileg knytelenek bezrni, a f vros terletn 18Celsius fok fl nem tekerhetjk a f tst. Radsul pros napokon csak a pros, pratlan napokon csak a pratlan rendszm szemlygpkocsik kzlekednek. - Ez lehetetlen. Nem lehet meghatrozni a lakossg szmra, hny fokra f tse a hlszobjt. Ezt a riasztsi rendelkezst a tvf tses laksok s a kzintzmnyek esetben lehet betartatni - mondta lapunknak Lukcs Andrs, a Leveg Munkacsoport vezet je, miutn tjkozdott a F vrosi Kzgy ls szmogriadra vonatkoz dntsr l. A forgalomkorltozsra vonatkoz szablyokat azonban megalapozottnak tallta. A forgalomkorltozs a leghatsosabb - Magyarorszgon ugyan mg soha nem vezettek be effajta forgalomkorltozst, de Eurpa nhny orszgban mr volt plda a pros napokon pros, pratlan napokon a pratlan rendszm gpjrm forgalomra. Az egyszer sg kedvrt a rendszmban feltntetett hrom szmot tlagolni nem szksges, a korltozs az utols szmjegyre vonatkozik. Szaszovszky Ferenc, a Vroshzakrnyezetvdelmi gyosztlynak elnke szerint ezt a rendelkezst indokolt esetben be lehet vezetni s ki lehet knyszerteni. - A 21/ 2001. Korm. rendelet tartalmazza a szablysrt k bntethet sgt, annak mrtkt ill. az eljr hatsgok kijellst - zrta rvidre ezt a krdst Szaszovszky. Mg soh nem volt szmogriad a Szmogriad mg soha nem volt Budapesten. A szakember szerint amennyiben mgis el fordul ilyen intzkeds, kzlekeds korltozsa illetve az ipari szennyez k teljestmny cskkentse lehet a legeredmnyesebb eljrs. A Leveg Munkacsoport vezet je ezen a ponton tbb hinyossgra felhvta a figyelmnket, amelyekkel a kzgy ls szmogrendelete ltszlag nem foglalkozott. - Nem lehet egysges rtkekr l beszlni a szmogot illet en. Mg ugyanazon a terleten is eltr szennyezettsgi rtkek lehetnek. A talaj kzelben a szmog mindig er sebb. a leggy veszlyeztetettebbek a gyerekek s az autban utaz, f leg lehzott ablakkal utazk. Nem kizrt teht, hogy sokan naponta tbb szennyez dst llegeznek be, mint amekkora a mr szerkezetek szerint van azon a terleten - tudtuk meg Lukcstl. A Munkacsoport vezet je szerint szmogriad esetn hatsosak lehetnek mg az tlezrsok, de a legeredmnyesebb mdszernek maga is a szemlyaut-forgalom korltozst tartja. - Azt hiszem, nagy eredmnyeket rtnk el a BKV-val val kzdelmnkben, amelynek hatsra a vllalat sokkal sznvonalasabb m kdik. az autsforgalom cskkenthet a vrosban, a gy tmegkzlekeds ugyanis kevsb krostja a krnyezetet - mondta Lukcs. A gyakorlott f vrosi utazk kis rsze rt egyet Lukcs rral a BKV sznvonalval kapcsolatban,

de azt nem vitatjuk, a gpkocsi forgalom segthet a leveg szennyezettsgnek cskkentsben. N onta mintegymsfl milli aut k ap zlekedik Egy 2001-es felmrs szerint amg a hetvenes vekben 1000 lakosra 75-8 gpkocsi jutott, 0 addig az ezredforduln 350. J elenleg kis hjn 700 ezer aut kzlekedik a vrosban. Mivel azonban a f vros magas tranzit s clforgalmat bonyolt le, naponta mintegy msflmilli aut kzlekedik az utckon. A lgszennyezettsg vizsgl kszlkeket az llami Npegszsggyi s Tisztiorvosi Szolglat m kdteti. Egyes forrsok szerint nyolc, msok szerint kilenc m kd kpes berendezs tallhat a f vrosban. Az U ebben az esetben azt szablyozza, minimum hat mr szerkezetnek zemelnie ni kell. Egy 2001-es kormnyrendelet szerint minden 200 ezer f t meghalad npessgszm vrosnak ksztenie kell szmogriad tervet. A rendelet szerint minden olyan teleplsen is kell kszteni tervet, ahol magas a lgszennyezettsg koncentrcija. Ezt a helyi nkormnyzat kszti. Szmog Az er sen szennyezett leveg s a kedvez tlen meteorolgiai krlmnyek tallkozst hvjuk szmognak. A szmog a lgszennyezettsg legslyosabb formja, amely nevt az angol smoke s fog szavak sszevonsbl kapta. Kt fajtja van. Az egyik a fotokmiai szmog. F okozi a kipufog gzokbl szrmaz vegyletek. A nylkahrtyt er sen irritljk. I tpus szmogot el szr 19 5-ben szleltek Magyarorszgon. lyen 8 A msik szmogfajta neve tli tp us szmog. I s vrosi terleteken jellemz , ahol a por, a pari koromszemcsk felel sek a kialakulsrt. A mar hats szennyez ds asztmt s td dmt okozhat. El szr 19 9 8 -ben szleltek ilyen tpus szmogot Magyarorszgon.

Algk vdelme: egyszemly szl nap r re irend


O on: tth - Szigeteld megfelel en a hzad. - Tekerd lejjebb tlen a f tst. - H szablyozsi ignyeidet red ny k flszerelsvel s nyron fk vagy ponyvk rnykval elgtsd ki - Szigeteld a melegvztartlyt. Egy jl szigetelt h trol 10%-kal kevesebb energit ignyel. - Ha mg olajjal f tesz, gondold meg az talaktst gzf ts re. U gyanannyi h rt a gzf ts 40%-kal kevesebb szenet (szn-dioxidot) bocsjt ki, mint az olajf ts. - Tartsd jl belltva a kaznt. akr 10-15%-kal kevesebb energit hasznl. gy - Fontold meg hatkonyabb vilgts hasznlatt. Kaphatk kompakt fnycsvek, amik jk a norml izzk foglalatba s ngyszer olyan hatkonyak, mint egy egyenrtk izzkrte, s 8 15-szr tartsabb azoknl. Becslsek szerint egy fnycs lettartama alatt tbb mint 350 kg-mal kpes cskkenteni egy szntzels h er m szn-dioxid kibocsjtst.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 23 oldal .

- Kapcsold le a lmpt, ha nem hasznlod. Egy 100 W-os izz napi 24 rs getse egy v alatt 800 kg szn-dioxid kibocsjtst jelent egy h er m nl, ami krlbell 4%-a az svnyi tzel anyagok fogyasztsbl keletkez szn-dioxid mennyisgnek, mint f sznkibocsjtnak. - Ingzskor gondold meg nem jobb-e tmegkzlekedsi eszkzzel, mint autval. Jelenleg egy tlag amerikai aut 12 l benzint fogyaszt 100 km-en. rdekessg, hogy ha csak 1 l/100 km-rel n ne az tlag zemanyag-hatkonysg ezeknl az autknl, akkor az ves szn-dioxid kibocsjts krlbell 3,3 milli tonnval cskkenne, ami hozzvet legesen kt modern 450MWos h er m bezrst tenn lehet v. - hztartsi gp vsrlsakor hasonltsd ssze az energiafogyasztsukat s prblj olyat vj lasztani, ami a leghatkonyabb. P ldul egy amerikai ktajts 500 l-es h t -mlyh t tlagos energiafogyasztsa 1275 kWh venknt, de vannak mr olyanok, amik csupn 650 kWh-t fogyasztanak vente, s kszltek prototpusok, melyek mg 500 kWh-nl is kevesebbet. Utakon: - Tartsd jl belltva az autd, s megfelel en flfjva a kerekeit. Egy jl karbantartott jrm 10%-kal is cskkentheti az zemanyag-fogyasztst. - Vezess szszer fenntartsokkal. Haladj a megengedett maximlis sebessggel, kerld a hirtelen megllsokat s gyorstsokat, s tervezd meg a leghatkonyabb tvonalat. Ne jrasd az autt resben tl sokig az ll jrm jr motorral 0 km/l-es zemanyag-takarkossggal vlaszol! - Lgy vlogats autvsrlsnl, s legyen fontos tnyez a vlasztsban az alacsony fogyaszts. Ha clszer , goldold meg alternatv zemanyag-renszer beszerelst, f leg a gzt. Ha kaphat, hasznlj alkoholt. Magnletben: - Legyl vlogats vsrl. Vegyl olyan termkeket, amik energiahatkonyak s alkalmasak az jrafldolgozsra s jrafelhasznlsra. Az jratlthet vegpalackok pldul sokkal kevesebb energit ignyelnek, mint az eldobhatk. - Kerld az olyan termkek megvtelt, amik klorofluorokarbon (CFC)-tartalmak. A CFC-k nem csak az zonrteget krostjk, hanem er s veghzgzok is. - Vegyl rszt helyi jrahasznostsi programokban. Az jrahasznostott anyagbl kszlt termkek gyrtshoz lnyegesen kevesebb energia szksges. 95%-kal kevesebb energia kell pldul egy alkatrsz frccsntshez jraalumniumbl, mint primer fmb l. - Tjkoztasd a politikusokat krnyezetvdelmi rdekeltsgedr l s btortsd ket, hogy hozzanak alkalmas trvnyeket. Vg l: - Az egyn szerepe drmai, hogy cskkentse a hozzjrulst az veghzgzok (klnsen a szn-dioxid s CFC-k) mennyisghez. Szintn tartsuk szben, hogy az energiahatkonysg brmilyen tkletestse segt cskkenteni az szennyez anyag kibocstst, ami hozzsegt ms krnyezetvdelmi rdekekhez is, belertve a savases ket, vrosi lgszennyezst s az zonrteg krostst.

ben a h terhels a vz l vilgt s/vagy emberi hasznlatt veszlyezteti. P ldul er m vek szekunder krnek h t vize jelent sen emeli h mrskletet. P aks-Duna
2.5.3 Energia, sugrzs

R adioaktv sugrzs: itt rdemes sszevetni az gynevezett tiszta energia, azaz az atomer m vekben termelt energia el nyeit s veszlyeit (Csernobil, P aksi zemzavar stb) Ultraibolya sugrzs: A b rsejtek DNS-t roncsol nagy energij lthatatlan sszetev je a napsugrzsnak, amelynek szintja az zonpajzs vkonyodsval folyamatosan n , nvelve a b rrk el fordulsnak valszn sgt. Z ajszennyezs: a hang annak a kzegnek a rezgse, periodikus vltozsa, amelyben terjed. A hallhat hang intenzitsnak egysge a bel. A gyakorlatban ennek tizedrszt a decibelt (dB) hasznljk. Z hatsra cskken a testh mrsklet, fokozdik az aj anyagcsere, az emszt szervek m kdse lelassul. Z ajos helyen l k s dolgozk kztt gyakoribb a magas vrnyoms, a gyomorhurut, a gyomor- s nyomblfekly. Szaporbb a szvvers, megn az agyfolyadk nyomsa, felfjsos panaszok, flkrosodsok jelentkeznek. Ha sikerl is elaludni magas zajszintben, az lom nem pihentet . Fokozottan igaz mindez, ha nem egyenletes, hanem szakaszosa zajhats. Az emberi krnyezet pedig vr l vre zajosabb vlik. A nagy hangintenzits zene is egszsgtelen. A fjdalomkszb kb. 140 dB. Nagy teljestmny gpek rezgsei kzvetlenl ttev dnek az emberre, ezek a vibrcis hatsok kzvetlenl krostjk a szervezetet. Izomsorvadst, bnulst okozhatnak. Itt rdemes elgondolkodni azon is, hogy hny s hny fajta mestersges elektromgneses rezgssel tallkozhatunk egyetlen napunkon (mobiltelefon, rdi, televzi, monitorok, televzik kperny je el tt, rntgen vizsglatok). 2.5.4 T alaj

2.5.2

Vz

H szennyezs ( terhels) felszni vizekbe vagy a felszn alatti vizekbe jut h H a tbblet, amely a vizet felmelegti s kolgiai vagy gazdasgi krt okoz. Ilyen rtelem-

A talajszennyezps az egyik legnehezebben kezelhet krnyezetszennyezsi jelensg. A talajszennyezs oka legtbbszr a veszlyes hulladkok trolsa, mert a nem megfelelszemttrolkbl kikerlanyagok a talajt s a talajvizet (ivvz bzist )szennyezhetik (a nehzfmek mrgezhatsai hasonlak a vzszennyezsnl trgyaltakkal). De pldul a l tereken az lomlvedkek a talajba jutva szennyezhetnek, de a benzinkutak nem ellen rztt tartlyaibl szivrg zemanyag, a m trgyatrols sorn az es bemosta nagy mennyisg m trgya mind-mind sok vre akr vtizedre is tnkreteszi a talajt. A krmentests sorn a fldrteg eltvoltsa utn veszlyes hulladkknt kerl megsemmistsre.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 24 oldal .

2.5.5

Hulladk

National Geographic Online 2004.december.21

Hulladk vagy szemt? A htkznapi letben sokszor hasznljuk, s gyakran sszekeverjk a kt fogalmat, pedig lnyeges klnbsg van kzttk. Szemtnek hvjuk az olyan haszontalann vlt s ltalban vegyesen trolt, sztszrt anyagokat, holmikat, amelyeknek tovbbi felhasznlsrl mr lemondtak, kezelskr l, elhelyezskr l nem gondoskodnak. Hulladknak azokat a dolgokat, trgyakat (anyagegyttes, termk, maradvny, trgy, szennyez anyag stb.) nevezzk, amelyek az ember mindennapi lete, munkja s gazdasgi tevkenysge sorn keletkeznek s a keletkezsk helyn (gyrak, zemek, hztarts stb.) haszontalann vltak, t lk birtokosuk megvlik, megvlni szndkozik vagy megvlni kteles, s kezelskr l kln kell gondoskodni. Ez a gondoskods a hulladkok jrahasznlatt, hasznostst s rtalmatlantst jelenti. Az jrahasznlat a termknek az eredeti clra trtn ismtelt felhasznlst jelenti. Ilyen termkek a tbbszr felhasznlhat, jratlthet csomagolanyagok (pl. vegpalackok). Ezek a termkek a forgsi ciklusbl trtn kilpskor vlnak hulladkk. A hulladknak vagy valamely sszetev jnek a termelsben vagy szolgltatsban trtn felhasznlst hasznostsnak nevezzk. Ez a folyamat irnyulhat hulladkban lv klnbz anyagok (szerves, szervetlen anyagok) visszanyersre, jrafeldolgozsra, vagy a hulladk anyagaiban rejl energia felhasznlsra. Az egyes hulladksszetev k kln-kln, anyagfajtk szerinti begy jtst szelektv hulladkgy jtsnek nevezzk. Clja a hasznosthat sszetev k feldolgoziparba trtn visszaforgatsa; a veszlyes sszetev k elklntett kezelsvel a krnyezetterhels cskkentse; az rtalmatlantsi kapacitsok megtakartsa. Az rtalmatlants az a folyamat, mikor a hulladkok okozta krnyezetterhelst cskkentik, a krnyezetet veszlyeztet , szennyez , krost hatst megszntetik, kizrjk. Ezt a krnyezet elemeit l val elszigetelssel vagy a hulladkok anyagi min sgnek megvltoztatsval rik el. A hulladkgazdlkods a hulladkkal sszefgg tevkenysgek rendszere. Foglalkozik a hulladkok keletkezsnek megel zsvel, mennyisgnek s veszlyessgnek cskkentsvel, a hulladkok kezelsvel, ezek tervezsvel s ellen rzsvel. Gondoskodik a kezel berendezsek s ltestmnyek zemeltetsr l, bezrsrl, utgondozsrl, a m kds felhagyst kvet vizsglatokrl, valamint az ezekhez kapcsold szaktancsadsrl s oktatsrl.

A hulladkgazdlkods alapelvei:
A megel zs elve a hulladkok mennyisgnek s veszlyessgnek a legkisebb mrtk re cskkentst jelenti. Az el vigyzatossg elve alapjn a veszly s a kockzat vals ismerete nlkl gy kell eljrni, mintha azok a lehetsges legnagyobbak lennnek.

A gyrti felel ssg elve azt jelenti, hogy a termk el lltja felel s a hulladkgazdlkods kvetelmnyei szempontjbl kedvez anyagok, technolgik megvlasztsrt. (Belertve a termk el lltst, letciklust, hulladkk vlst, hasznostst, rtalmatlantst.) A gyrtnak a hulladkok kezelsnek kltsgeihez is hozz kell jrulnia. A megosztott felel ssg elve szerint a gyrti felel ssg alapjn fennll ktelezettsgek teljestsben a termk s az abbl szrmaz hulladk teljes letciklusban rintett szerepl knek egytt kell m kdnik. Az elvrhat felel s gondossg elve alapjn a hulladk mindenkori birtokosa kteles a lehet sgeinek megfelel en mindent megtenni annak rdekben, hogy a hulladk minl kisebb mrtkben terhelje a krnyezetet. Az elrhet legjobb eljrs elve alapjn trekedni kell a legkmletesebb krnyezetignybevtellel jr technolgik bevezetsre (anyag s energiatakarkos technolgik, krnyezetszennyez anyagok kivltsa stb.). A szennyez fizet elv alapjn a hulladk termel je, birtokosa vagy a hulladkk vlt termk gyrtja kteles a hulladk kezelsi kltsgeit megfizetni, vagy a hulladkot rtalmatlantani. A szennyezs okozja, ill. el idz je felel a hulladkkal okozott krnyezetszennyezs megszntetsrt, a krnyezeti llapot helyrelltsrt, az okozott kr megtrtsrt. A kzelsg elve alapjn a hulladk hasznostsa, rtalmatlantsa a lehet legkzelebbi, arra alkalmas ltestmnyben trtnjen. A regionalits elve alapjn a hulladkkezel ltestmnyek kialaktsa sorn a terleti gy jt kr ltestmnyek hlzatnak ltrehozsra kell trekedni. Az nellts elve alapjn a kpz d hulladkok teljes kr rtalmatlantsra kell trekedni. A fokozatossg elve alapjn a hulladkgazdlkodsi clokat temezett tervezssel, egymsra pl lpsekben, az rintettek lehet sgeinek s tehervisel kpessgnek figyelembevtelvel kell elrni. A pldamutats elve alapjn az llami s a helyi nkormnyzati szervek munkjukban rvnyestik a hulladkgazdlkodsi trvny cljait s elveit. A kltsghatkonysg elve azt jelenti, hogy a hulladkkezels szablyait gy kell kialaktani, hogy a gazdlkodk, fogyasztk ltal viselend kltsgek a lehet legnagyobb krnyezeti eredmnnyel jrjanak. A hulladkok fajti: A hulladk halmazllapota szerint megklnbztetnk szilrd, folykony (szennyvz) s gz halmazllapot hulladkokat. A keletkezs helye szerint termelsi s teleplsi hulladkokat klnbztetnk meg. A termelsi hulladkok az ipari s a mez gazdasgi tevkenysgek kvetkeztben kpz dnek. A teleplsi hulladkok a hztartsokban, az intzmnyekben (pl. iskola, nkormnyzati hivatalok stb.), illetve a szolgltatsokban keletkeznek. Veszlyessgk szerint megklnbztetnk veszlyes, illetve nem veszlyes hulladkokat.

TREFF Biolgia ktszint rettsgi felkszt levelez tanfolyam

6/8 anyag, 25 oldal .

A Magyarorszgon kpz d hulladk mennyisge 2000-ben (milli tonna / v)

A villmfeladatok megoldsai 0 0 1 2 3 4 E E B D 1 C A B C B 2 D D D C A 3 E C E C C 4 E C A B B 5 E E D C D 6 D A D D E 7 A D D B A 8 B B B A 9 E A C C

(A mez gazdasgi, lelmiszeripari, ipari s egyb gazdlkodi hulladk nem tartalmazza a veszlyes sszetev ket. A teleplsi folykony hulladk csak a begy jttt mennyisget mutatja. A biomassza a biolgiai krforgsba visszakerl mez s erd gazdlkodsi hulladk) A teleplsi hulladkokat kt f c soportra oszthatjuk: A teleplsi (kommunlis) szilrd hulladk, melynek leggyakoribb sszetev i a kvetkez k: veg, papr, fmek (vastartalm, nem vastartalm, nehzfmek), tbbfle anyagbl kszlt dobozok, fehrruk (h t szekrny, mosgp stb.), barna ruk (elektromos gpek, mikrohullm st stb.), hztartsi vegyi hulladkok, gumi, gumiabroncs, szerves anyagok, m anyagok (kb. 4,6 milli tonna keletkezett 2000-ben). A teleplsi folykony hulladk (szennyvz), melyben benne vannak azok a vegyszerek (mosszerek, tiszttszerek stb.), anyagok (feklia, mosogatvz stb.) is, melyek a lefolyba, WC-be kerlnek (kb. 9 milli tonna keletkezik vente, melyb l 5,5 milli tonnt gy jtttek be 2000-ben).