You are on page 1of 2

ARTA AFISULUI POLONEZ

La sfârşitul secolului al XIX-lea afişul era considerat în Europa arta marelui peisaj urban ce colora şi însufleţea spectacolul vizual-decorativ al străzii, fiind ridicat la acest rang de creaţiile remarcabile ale maeştrilor afişului precum Jules Chéret, Eugène Grasset, Théophile A. Steinlen, Leonetto Cappiello, Henri de ToulouseLautrec sau Alphonse Mucha, care au înţeles specificitatea acestui mijloc de comunicare, îmbogăţindu-l prin soluţii grafice inovative. Şi artiştii polonezi precum Juliusz Kossak, Teodor Axentowicz sau Piotr Stachiewicz se aliniază acestei tendinţe. Începutul secolului XX însă, marcat de Primul Război Mondial, mută accentul de la dimensiunea culturală a afişului spre cea politică-propagandistică. Afişe cu rol mobilizator prin imagini ample, expresive, tipărite în tiraje mari şi adresându-se tuturor categoriilor sociale au animat campaniile pentru aparărea graniţelor ţării. În perioada interbelică dezvoltarea vieţii economice şi cultural-artistice duce la proliferarea afişelor comerciale, turistice, sportive şi culturale, create în stil modern de artişti care experimentează formule îndrăzneţe de design arhitectural şi experimente tehnice inovative, precum asocierea graficii cu fotografia sau fotomontajul. Printre aceşti artişti se numără Bohdan Bocianowski, Jerzy Karolak, Roman Syałas. După capitularea Germaniei şi instalarea regimului comunist în Polonia, afişul a devenit principalul instrument de propagandă a noului guvern şi a noii ideologii, un mijloc de agitaţie vizuală, care se inscriu ca stil in realismul socialist. După 1956, odată cu speranţa de eliberare de sub influenţa Uniunii Sovietice si in ciuda cenzurii, afisul reuşeşte să transmită mesaje ce pot fi interpretate ca o ironie sau chiar critică voalată la adresa regimului. Mai mult decât atât, valoarea artistică a afişelor şi participarea acestora la expoziţii şi târguri internaţionale le conferă recunoaştere pe plan european. Zbigniew Kaja, Henryk Tomaszewski, Roman Cieślewicz sunt câţiva dintre graficienii străzii activi în această perioadă. Instituirea legii marţiale în anul 1981, care limita drastic orice manifestare cultural-artistică aduce la aparitiaunor serii de edituri clandestine care tipăresc şi difuzeaza afişe foarte expresive, instrumente de propagandă împotriva regimului.

campanii sociale şi educative.După primele alegeri prezidenţiale libere în Polonia postbelică. in anii '90 afisele au revenit la funcţia iniţială. promovând produse. evenimente culturale. perioadă în care apar numeroase afişe electorale. .