You are on page 1of 1

Πιστεύομεν εύς ύνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητύν ούρανού καύ γύς, ύρατύν τε πάντων καύ ύοράτων.

Καύ εύς ύνα Κύριον ύησούν Χριστόν, τύν Υἱ ἱ ν τού Θεού τύν μονογενύ, τύν ύκ τού Πατρύς γεννηθέντα πρύ πάντων τύν αύώνων· φύς ύκ φωτός, Θεύν ύληθινύν ύκ Θεού ύληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ύμοούσιον τύ Πατρί, δι ού τύ πάντα ύγένετο. Τύν δι ύμύς τούς ύνθρώπους καύ διύ τύν ύμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ύκ τύν ούρανύν καύ σαρκωθέντα ύκ Πνεύματος ύγίου καύ Μαρίας τύς Παρθένου καύ ύνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ύπύρ ύμύν ύπύ Ποντίου Πιλάτου, καύ παθόντα καύ ταφέντα. Καύ ύναστάντα τύ τρίτύ ύμέρα κατύ τύς Γραφάς. Καύ ύνελθόντα εύς τούς ούρανούς καύ καθεζόμενον ύκ δεξιύν τού Πατρός. Καύ πάλιν ύρχόμενον μετύ δόξης κρύναι ζύντας καύ νεκρούς, ού τύς βασιλείας ούκ ύσται τέλος. Καύ εύς τύ Πνεύμα τύ ύγιον, τύ κύριον, τύ ζωοποιόν, τύ ύκ τού Πατρύς ύκπορευόμενον, τύ σύν Πατρύ καύ Υἱἱ συμπροσκυνούμενον καύ συνδοξαζόμενον, τύ λαλύσαν διύ τύν προφητύν. Εύς μίαν, ύγίαν, Καθολικύν καύ ύποστολικύν ύκκλησίαν. ύμολογύ ύν βάπτισμα εύς ύφεσιν ύμαρτιύν. Προσδοκύ ύνάστασιν νεκρύν. Καύ ζωύν τού μέλλοντος αύύνος. ύμήν.