You are on page 1of 6

2/16/13

) și 15 USD/UM taxă suplimentară pentru combustibil •Încărcarea la depozitul furnizorului 100 euro •Descărcarea în portul Constanța 100 euro •Pretransportul pe cale rutieră (până în portul de plecare) – 580 euro •Îmbarcarea pe vas – 140 euro •Formalitățile portuare și debarcarea la Abidjan 300 euro •Asigurarea pe tot parcursul transportului – 50 euro •Transportul rutier de la portul de destinație la cumpărător . 2/16/13 Cerințe: . volum 3 mc. •Preluarea marfii de la depozitul furnizolului – asigurarea ambalării în vederea transportului •Cheltuielile maritime . Responsabilul zonei Africa vă solicită să actualizați tariful de export al societății ținând cont de noile date furnizate de comisionarul obișnuit al societății.40 USD/UM (mc.400 euro. Informațiile furnizate de comisionar: •Materialele de stocaj cu destinația Coasta de Fildeș = cantitate 2 tone.Africa.Aplicația 2 O firmă producătoare de echipamente de stocare comercializează silozuri demontabile destinate depozitării produselor pulverulente în coasta de Fideș . fără cheltuielile de descărcare la sediul acestuia – 50 euro •Estimarea drepturilor și taxelor de import – 550 euro. Silozurile sunt transportate demontate și ambalate în lăzi de lemn – costul de ambalare = 150 euro. Prețul unitar este de 7000 euro.

Pentru a propune clienșilor preșuri corespunzștoare mai multor tipuri de prestașii.Aplicaț ia 3 Firma X din Iași produce și comercializeazș la export echipamente profesionale de cântșrit.la bordul vasului sub troliu – 600 euro •Asigurșri – 30 euro •Drepturi și taxe la sosire estimate la 20% din preșul CIF •Operațiuni de manipulare la sosire (descărcarea pe chei) – 7832. serviciul comercial al firmei trebuie sș actualizeze tarifele de export pornind de la datele urmștoare: •Prețul de livrare din depozit – 4000 euro •Costul ambalșrii – 300 euro •Cheltuieli financiale legate de facilitșșile și tehnicile de platș – 3% din preșul de livrare din depozit și costul ambalșrii •Costul inchirierii și pregștirii containerului – 550 euro •Costul încșrcșrii în camion la Iasi – 30 euro •Costul de transport cștre Constanșa – 250 euro •Costul descșrcșrii din camion – 30 euro •Costul formalitșșilor pentru export (clearance-ul pentru export – preg.Osaka – 46961.83 JPY •Costuri de supraveghere în zona portuarș – 3500 JPY •Cheltuielile de transport de la Kobe. Pachetului de documente) – 45 euro •Costul operațiunilor de manipulare în zona portuară (apropiere de vas) neincluse în costurile maritime – 100 euro •Costuri maritime .32 JPY •Vșmuirea la Osaka (comisionar Japonez) – 7049 JPY •Descșrcarea la depozitul cumpșrștorului – 14000 JPY •1 eur = 102.76 JPY 2/16/13 Elaborați fișele de preț pe unitate de produs în condițiile următoarelor clauze .

În ipoteza în care cooperativa ar asigura întreaga logistică (de la un capăt la altul) – Anexa 2 – calculați valoarea DDP facturată cumpărătorului pentru 25 tone marfă.Directorul comercial nu dorește să suporte cheltuielile de vămuire la Casablanca. . Costurile de transport de la producătorul francez la depozitele clienților din Maroc sunt următoarele: •Valoarea de expediție a 25 tone de mărfuri (capacitatea unui container) – 23700 euro •Poziționarea containerului pe remorca rutieră – 150 euro •Ambalarea produselor în vederea transportului și marcare – 259 euro •Transportul până în portul Le Havre – 1360 euro •Cheltuielile de transport maritim ale unei companii locale – 6000 euro •Drepturile de import și formalitățile vamale (în Maroc) – 400 euro •Asigurarea – 300 euro •Descărcarea la Casablanca – 400 euro •Transportul rutier din portul de destinație la clienți – 900 euro •Formalitățile vamale Le Havre – 56 euro Cerințe 1. Managerul cooperativei dorește să îmbunătățească servirea clienților și să obțină o creștere a satisfacției acestora. în principal de întârzierile și timpii de așteptare prea mari în portul de sosire. Care este clauza Incoterms practicată în prezent de vânzător și valoarea facturată de cooperativa St Marcelin? Ce consecințe au aceste avarii repetate prentru firma producătoare? 2. Explicați de ce. care obișnuiesc de mai mulți ani să rezerve costurile maritime și să trateze direct cu comisionarii locali. în spații special amenajate în acest scop.Ordonați cheltuielile angajate în succesiune cronologică și prezentați în tabelul din anexa 1 diferitele ipoteze de facturare. Ce decizie puteți lua de comun acord cu clientul pentru a optimiza soluția de transport și politica de calitate a firmei producătoare? Susțineți raționamentul printr-un calcul comparativ pentru diferite 2/16/13 soluții.Optimizarea condiț iilor de vânzare – caz de avarie parț ială Societatea cooperatistă St marcelin specializată în producția de lactate. Livrarea se face în containere frigorifice sub responsabilitatea importatorilor – distribuitori din Maroc. regrupează și prelucrează producția de lapte ale producătorilor din regiunea/ zona Mayenne. Produsele obținute sunt livrate cu precădere pe piața marocană. Care este procentajul de creștere a prețului suportat de client? 3. Benzile termosensibile aplicate pe ambalaj dovedesc nerespectarea intervalului de temperatură recomandat de expeditor.producător și condițiile necorespunzătoare de stocare/depozitare. prin îmbunătățirea calității produselor livrate și reducerea ponderii produselor care suferă diferite avarii pe timpul livrării. Avariile sunt cauzate.

Cump. Vânz. Cump. Vânz. Marcelin Le Havre Casablanca Casablanca Depozit client e direct de . Vânz. între V-C Total 2/16/13 . Cump. Cump..Vânz.. EXW FOB CIF DAT DDP suportat St. Cump. Vânz.Anexa 1 Ipoteze de facturare Chelt... Reparti z.

Greutatea brută: 28 tone. Emitentul ordinului de transport asimilează această livrare unie pierderi totale.Anexa 2. Dacă emitentul dă ordin de distrugere a mărfii. ș i un maximum de G x 4000 euro pe lot livrat. După mai multe avizări trimise . Aneza 3 Incidente •Un2/16/13 client refuză livrarea la sosirea în depozitele sale – valoarea mărfurilor 130000euro. compensația este redusă apoi cu o treime. 20): 14 euro/kg. lăsată de cel ce emite ordinul de transport la dispoziția transportatorului poate să fie revândută de acesta sau distrusă. G = greutatea brută a lotului livrat exprimată în tone •Tratament de tip „ lăsat în seama” (articolul 2): o livrare refuzată de către un destinatar. de navlu pe container de 28 de tone ș i reexpedierea pe remorcă auto în 24 de ore – 9000 euro •Cheltuieli vamale mai mari cu 25 % •Asigurarea 200 euro Servicii: •Urmărirea containerelor în timp real – trasabilitatea •Contract tip „ transport produse proaspete •Noi plafoane de compensare (art. Transportul prin intermediul unui comisionar M&M – specializat în contracte de transport multimodal de tip „transport de produse proaspete” •Expedierea unui container cu capacitatea maximă de 28 tone •Asamblarea lotului în vederea transportului – 400 euro •Transportul până la Rouen – 1500 euro •Chelt.