You are on page 1of 6

Soluţii

VARIANTA 41
SUBIECTUL 1
SUBIECTUL 2
1.
8
3
cos cos sin sin : obtinem relatiile Adunand
4
1
cos cos 2 cos cos si 1 sin sin 2 sin sin 6)
0; 3y 2x , m y ;
3
2
m B(-1,1) A(2,-1), 5)
functii 8 Total
functii 2 sunt 3 f(3) si 4 f(1) pentru b)
functii 2 sunt 4 f(3) si 3 f(1) pentru a) : atunci 7 ) 3 ( ) 1 ( ) 4
2 2 2 2
AB AB
2
2
− · +
· + + · + +
· + · − ·
· ·
· · · +
b a b a
b a b a b a b a
x
f f
( )
; 2 log x si 2 3 2 8 3t : scrie se Ecuatia , 0 , 3 Notam 3)
[-1,1] Im(f) atunci , , 1
1 x
2x
1 -
-1 f(-1) 1, f(1) ,
1
2
x f , R R : f ). 2
1 3 4 ) 3 ( 10 . 27 100 ) 1
3
2
2
3 3 4 lg 3 lg2
· · ⇒ · ⇒ + − · > ·
· ∈ ∀ ≤
+

· ·
+
· →
· − · − + · − +
x x
t t t
R x
x
x
q p r q p r p r r q q p
qr rq rp pq rq rp p r r q q p
pqr p r r q q p pqr
b
p r r q q p r
q
a
z
y
x
+ + ·


· + + − − − · · ∆
+ + − ·


· + + − − − − · · ∆
·


· − − − · · ∆
≠ ∆
− − − · −

· · ∆
z
3
3
3
y
2 3
2 3
2 3
x
2 3
2 3
2 3
2
2 2
2 2
2
2
2
z ), )( )( )( (
r r 1
q q 1
p p 1
) ( y ), )( )( )( (
r r 1
q q 1
p p 1
x ), )( )( (
r r r
q q q
p p p
Cramer sistem , 0 atunci distincte sunt r q, p, Daca )
) )( )( (
r r 1
q r - q 0
p q - p 0
r r 1
q q 1
p p 1
)
SUBIECTUL III
1).
asimptote. admite nu functia atunci , ) 1 ln( lim ) ( lim
-1 m 1 1
) 1 ln(
lim
) 1 ln(
lim
) (
lim c)
0
1
1
lim
) 1 ln(
lim
- (-1) 1) -
) 1 ln(
( lim ) 1 ln( lim ; 0 ) ( lim b)
are descrecato strict este f ) (0, x 0
1
1
1
1
) ( f a)
0
0
'
∞ · + · −
· ⇒ − · −
+
·
− +
·
·
+
·
+
∞ · ∞ ·
+
· − + ·
⇒ ∞ ∈ ∀ <
+

· −
+
·
→∞ →∞
→∞ →∞ →∞
→∞ →∞
→∞ →∞
>

x mx x f
x
x
x
x x
x
x f
x x
x
x
x
x x x x f
x
x
x
x
x x
x x x
x x
x x
x
x
; egale sunt 2 putin cel r) q, (p,
solurie o alege am Oricum . 1) r sau -1 (r si ) 1 q sau -1 (q
obtine se Analog ; 1 p sau -1 p 0 1) (p 1) - (p 0 1) - (p - 1) - (p p
scrie se care p p p 1 - : atunci sistemului a solutie este (-1,1,1) Dacă c)
2 2
3 2
· · · ·
· · ⇔ · + ⇔ ·
· + +

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
· ⇒ ∈ ⇒ · ⇒ ·

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
· ⇒
¹
;
¹
¹
'
¹
∈ ⇒ · ⇒ ·
¹
¹
¹
'
¹
·
·

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸

· ·
· ∈
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
∧ ∧

∧ ∧
∧ ∧


4 0
0 4
A ;
1 0
0 1
A } 4 1, { a 1 a 0 b Pentru
0 2
3 0
A ;
0 3
2 0
A 4 , 2 4 0 a Pentru

0 ab 2
1 b -
: sistemul rezultă unde de ,
1 0
0 1
b a ab 2 -
ab 2 b -
A devine I A Ecuatia b)
A; multimea in elemente de 25 asadar,
b), (a, perechi de 25 avem atunci 25 ) card(Z cum si Z b) (a, daca a)
2
2
2 2
2 2
2 2
2
2
5 5 5 5
b b
a
a
xZ xZ
2).
2 ln
2
1
4
) ( ) (
1
lim )) ( .......... )
2
( )
1
( (
n
1
lim
, 0
1
]; , [ , ) 1 ........ ... ..........
2 1
x (0
arctg(x) f(x) R, [0,1] : f c)
Lospital H' folosit a - s ,
2
) (ln lim ) (ln lim
) ln (
lim )
; 2 ln
2
1
4
| ) 1 ln(
2
1
4
1
1
| ) ( ) ( a)
1
0
1
1 i 2 1 0
1
1
0
1
0
2
2
1
0
1
0
'
1
0
· · · · + + +
→ · ∆
∈ · < · < < · < · < · · ∆
· →
· · ·


· · + − ·
+
− · ·∫ ∫ ∫
·
∞ → ∞ →
∞ →

∞ → ∞ → ∞ →
π
ξ
π
π π
dx x arctg
n
i
f
n n
n
f
n
f
n
f
n
x x x
n
i
x
n
x
n
x
x arctg x f
x
dt t f
b
x dx
x
x xarctgx dx x arctg x dx x arctg
n
i
x x
n
i i n i
x x
x
x
Soluţii
VARIANTA 41
SUBIECTUL 1
27
20
27
1
9
1
3
1
- 1 . 1 · − −
{ } (1,4) (3,-1); S
4 y si 1 x
1 y si 3 0 3 4 x : ecuatia obtinem in x ecuatiile Egalând . 2
2 2
1 1
2
·
· · ⇒
− · · ⇒ · + + x x
¹
;
¹
¹
'
¹
· ⇒ · ⇒ · ⇒ − · ⇒ − ·
3
1
S
3
1
x ))
3
1
( ctg(arcctg x )
3
1
arcctg
2
π
tg( x
3
1
arcctg
2
π
arctgx(x) 3.
{ } rationali; termeni de 25 are aa dezvoltare asadar , ...,100 0,4,8,.... k
M k N
4
k
Q 5 C T ) 5 ( C T b a C T 4.
4
4
k
k
n 1 k
k n 4 k
n 1 k
k k n k
n 1 k

⇒ · ⇒ ∈ ⇔ ∈ · ⇒ · ⇒ ·
+

+

+
B c
A c
B c
A c
x x
x x
y y
y y
daca coliniare sunt C B, A, Punctele 5.


·


3 3 8 c) - b)(p - a)(p - p(p S Heron lui relatia in aria iar , 8
2
c b a
p
lui triunghiu aria S si tru semiperime p unde ,
p
S
r 6.
· ⇒ · · ·
+ +
·
· · ·
r
SUBIECTUL 2
1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
A A B B A
0 0
1 0
A B ,
0 0
2 0
B A b)
1 rang(A) 0 detA a)
· − ⇒

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
· ⇒ ·
2; k , N k pt adevarata P(k)
deci adevarata, 1) P(k 1)A (k 1)A (k 2kA B)A A A(BA 2kA
kA BA A ABA kA )A kA B (A ) BA A(kA BA B A
1) P(k P(k) 1), P(k demonstam si adevarata P(k) propozitia Presupunem
2 k , N k , 1)A (k BA B A : 1) P(k
2 k , N k , kA BA B A : P(k)
adevarata , 2A A)A (AB AB) A(A BA B A avem 2 n Pt
2 n , N n dupa inductie prin Demonstram c)
*
1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k
1 k k k 1 k k k k k 1 k 1 k
* 1 k 1 k 1 k
* k k k
2 2 2
*
≥ ∈ ∀
+ ⇒ + · − − · − +
· + − + · − − + · −
+ → +
≥ ∈ ∀ + · − +
≥ ∈ ∀ · −
· − − + · − ·
≥ ∈
+ + + − − +
+ + + +
+ + +
2.
¹
¹
¹
'
¹
¹
'
¹
− ·
·

· +
· +
⇒ · · ⇒ −
4 b
12 a
16 b a -
8 b a
0 f(-1) si 0 f(1) f | 1 x a)
2
¹
'
¹
·
·
⇒ · + + ⇒ · ⇒ ·
-12 b
4 a
0 12 b 4)i - (a 0 f(i) f lui radacina i x b)
i

SUBIECTUL III
1.
* '
*
2 2 2 2
2 2
2
' '
2
'
R pe e crescatoar strict este f
R x , 0
) 1 (
2
) 1 (
2 1
1
1
) ( f ;
1
) ( ) ( f a)
deci
x x
x x
x
x
x
x
x arctg x ∈ ∀ >
+
·
+
− +
+
+
·
+
+ ·
∞ − ·
− ·
+
− ·

· − · − ·
∈ − · · · ·
+ · ∞
∞ → −∞ → −∞ → −∞ →
−∞ → −∞ → −∞ →
- la asimptota este 1
2
- y
1
1
lim
1
2
) (
lim
2
) ( lim ] ) ( [ lim
*;
2
) ( lim
) (
lim
) (
lim m
; n mx y , - la oblica Asimptota b)
2
2
n
0
0
n n n
n n n
x
x
x
x
x arctg
x x xarctg mx x f n
R x arctg
x
x xarctg
x
x f
π
π
π
π
;
4
lim
4
a 1 arctg(a) arctg(a) a a
: obtinem si recurenta de relatia in limita la Trecem ; lim l incat astfel [0,1] a
x rezulta marginit x cum si r descrecato strict x 1 ) (
x
x
; marginit
) 1 , 0 ( ) 1 , 0 ( ) ( x ) 1 , 0 ( ) arctg(x cum si ) 1 , 0 ( x Deci
; 1
4
) arctg(x atunci 1 x Daca
N n 0 ) arctg(x x x si atunci 0 ) arctg(x 0 x daca va observa Se )
n
n
n n n
n
1 n
1 n n n
n n
*
n n 1 n n n
π π
π
· ⇒ · ⇒ · ⇒ ·
· ∈ ∃
⇒ ⇒ < ·

⇒ ∈ ⇒ ∈ ⇒ ∈ ∈
< ≤ ≤
∈ ∀ > · > ⇒ >
∞ →
∞ →
+
+
+
n
n
n
n
n n
x
x
convergent x arctg
x
x x arctg
c
2.
30
1
3
1
2
1
5
1
|
3
x
|
4
x
2 |
5
x
dx x 2x x dx ) x (x I a)
1
0
3
1
0
4
1
0
5
2 3
1
0
1
0
4 2 2
2
· + − · + − · + − · − ·
∫ ∫

*
1 n n 1 n n 1 n n n
1 n
1
0
1
0
2
n
1 n 2 1 n 2
1
0
n
1
0
1
0
1 n 2 2 n 2
1
0
1 n 2 2 2
1
0
1 - n
1
0
n 2
1
0
n 2 '
1
0
n 2
n
N n pentru , I
2 4n
n
I I
2
n
1)I (2n I
2
n
2nI I
I
2
n
| ) x (x
2
1
2nI dx ) x (x
2
n
dx ) x (x 1) 2x (1
2
n
2nI -
dx ) x x)(x x (x n - dx ) x (x n dx ) x )(x x x (x n -
dx 2x) x(1 n | ) x x(x dx ) x (x x dx ) x (x I b)
∈ ∀
+
· ⇒ · + ⇒ + − · ⇒
⇒ + − − − · − + − − − − ·
· − − − − − · · − − −
· − − − · − · − ·
− − −

− −
− −
∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫