You are on page 1of 1

Braw 285

Christian Braw
1 Mos. 32:26

Britt Carlsn

Voice

& c j
1. O Gsus G

Gud,

j .
C C H dm

gm

jag ald - rig

slp - per

j F dm em C .
C7 dig om sjlv du

in - te

& .
ger

F dm em am j . j din nds

vl-sig - nel - se

G11 Cmaj j j dm7 j . . . G7 Cmaj t mig och hr den bn jag ber.

2. Jag ropat har till dig och bett och klagat all min nd, men inget svar till mig du gett. Din kraft var ssom dd. 3. Fr egen nd och oro jag i ntter ropat har, men aldrig sg jag hjlpens dag, och tystnad var ditt svar.

4. Jag bad i vnda fr din hjord och kmpade i bn. Jag bad i tro p lftets ord men sg ej bnens ln. 5. Nu har jag inget annat kvar n din barmhrtighet och lftet du mig givit har och bsta av alla vet.

6. Ditt hjrta du ej neka kan, i Sonen vi dig sett, och lftet vi i Sonen fann r grund fr vad vi bett.