You are on page 1of 2

Fișă de lucru – numere raționale

Partea I. La următoarele probleme scrieți numai rezultatele : 1. Rezultatul calcului 2. Rezultatul calculului 3. Rezultatul calculului 4. Două numere raționale aflate între 5. Numărul natural n pentru care 6. Suma tuturor valorilor lui 7. Dacă este egal cu …………………… ( ) este egal cu ……………….. este egal cu ……………. sunt ………………… este fracție echiunitară este ………………….. pentru care fracția , atunci este subunitară , este egală cu………… * +

este o fracție supraunitară și

8. Fracția ireductibilă echivalentă cu

este egală cu ………….. .

9. Valoarea naturală a numărului n pentru care fracția este echivalentă cu fracția 10. Dintre numerele 11. Dacă mulțimea , , mai mare este numărul ……………………… -, atunci și

12. Ordinea descrescătoare a numerelor a = 1,234; b = 1,(234); c = 1,2(34); d = 1,23(4) este ………. 13. Scrierea sub formă de fracție zecimală a sumei numerelor este …………….

14. Scrierea sub formă de fracție ordinară sumei numerelor 1,(5); 3,3; 2,5(4) și 1,23 este ………….. 15. Soluția ecuației este egală cu …………………..

16. Soluția ecuațieie 0,8x – 5 = 14 este egală cu ……………… 17. Valoarea absolută a numărului – 35,438 este egală cu ……………….. 18. Un număr este egal cu din alt număr, iar suma lor este 130. Produsul celor două numere este….. Partea a II a. La următoarele probleme scrieți rezolvările complete : 19. Aduceți la acelașii numitor fracțiile : 20. Ordonați crescător fracțiile : 21. Calculați 22. Calculați : a) ( ( ) b) * c) , ( ) *( ) ( + ( ) ) ( ). + . ). pentru : și .

23. Arătați că fracția

este ireductibilă, oricare ar fi

. Aflați numerele naturale x și y astfel încât fracțiile 37. b) . . Simplificați fracțiile : a) . Aflați elementele mulțimii : 36.și B = * | + și ( . Se consideră numerele raționale pozitive . a) Să se arate că d) Să se calculeze 31. Se consideră mulțimile a) Verificați dacă b) Determinați . | *.24. a) Să se arate că a) Să se calculeze 27. . c) Scrieți numărul 1 ca sumă a 6 elemente distincte a mulțimii A. +. unde . ( ) ( ). 32. Demonstrați că următoarele numere sunt întregi : a) 34. | . . b) ̅̅̅̅̅ . astfel încât ( . -. ) = . Aflați 25. ( ) *. 29. ( ) 35. b) Determinați elementele mulțimilor 33. Se consideră mulțimile * | | | a) Determinați elementele mulțimilor B și C. . . Fie mulțimile . b) Determinați 28. | - a) Determinați elementele mulțimilor A și B. sunt echivalente. ̅̅̅ ̅ -. ) 26. Determinați * astfel încât : . a) Calculați b) Calculați ( 30. Aflați * astfel încât : . Fie mulțimea b) Calculați . ̅̅̅̅ |̅̅̅̅̅̅ . . | -. | ) și ( ) și . .