You are on page 1of 18

Edem-oedema

Nomenklatura • Anasarka-ana-na i sarcos-meso • Miksedem-edem kod hipofunkcije štitaste žlezde • Hidrotoraks-edemska tečnost u grudnoj duplji • Hidroperikard-edemska tečnost u osrčju • Hidroperitoneum-edemska tečnost u trbušnoj duplji-ascites • Hidroartros-edemska tečnost u zglobu • Hidrocele-edemska tečnost u skrotumu

Poremećaj venula.Povećana propustljivost .Mehanizam nastanka edema *Inflamatorni edemi *Neinflamatorni edemi .transudat medijatora-eksudat .direktno hemodinamičkih snaga dejstvo štetne nokse i .

Patogeneza edema • • • • • Povećan hidrostatski intravaskularni pritisak Pad koloidoosmotskog pritiska u plazmi Povećana propustljivost krvnih sudova Poremećaj u drenaži limfe Bubrežna retencija vode i soli .

Etiološka podela edema • • • • • • zastojni zapaljenski toksični marantični bubrežni plućni • moždani • vakatni .

Zastojni edem • • • • Zastoj u venskoj cirkulaciji Povećan hidrostatski pritisak Edemska tečnost je siromašna u proteinima Edemska tečnost sadrži eritrocite .

Zapaljenski edem • • • • Povećana propustljivost krvnih sudova Direktno štetne nokse Medijatori zapaljenja Edemska tečnost bogata u proteinima i sadrži krvne ćelije Le-eksudat .

Toksični edemi • • • • • Oštećenje krvnih sudova toksinima Edemska bolest prasadi Ujed zmije ubod. insekta Žarenje koprivom Kontaktni dermatitis .

Marantični edem.kahektični • • • • • Gladovanje Bolest Invazija parazita Hipoproteinemija Smanjenje koloidoosmotskog pritiska .

Bubrežni-nefritični edem • • • • • Hipoproteinemija Zadržavanje soli i vode Smanjenje koloidoosmotskog pritiska Slabija perfuzija bubrega Stimulacija osovine renin-angiotenzinaldosteron-retencija soli i vode .