You are on page 1of 30

Oprema za vuu sa uklonjivom kuglastom glavom kuke

Lako za montau Maksimalni teret koji se moe vui je 1300 kg Maksimalno statiko vertikalno optereenje je 55 kg Elektrina oprema visokog kvaliteta i perfomansi (sa 13-opolnom ili 7-opolnom utinicom) Napravljeno od nerajuih materijala visokog kvaliteta Dugotrajno Testirano po tehnikim standardima i dodatnim GM specikacijama radi obezbeivanja najvieg kvaliteta Montaa se moe obaviti kod dilera, oko 90 minuta za opremu za vuu bez elektrike
Oprema za vuu sa uklonjivom kuglom kuke, Kat. br. 67 36 123 Elektrika vue sa 13-opolnom utinicom, Kat. br. 17 36 353 Elektrika vue sa 7-opolnom utinicom, Kat. br. 17 36 754 Poklopac kugle kuke, Kat. br. 67 36 294 Adapter 7-opolan na 13-opolan, Kat. br. 67 36 221 Adapter 13-opolan na 7-opolan, Kat. br. 67 36 220 Snabdeva napona za 9-opolni i 10-opolni, Kat. br. 17 36 842 Retrovizor prilikom vue, Kat. br. 17 04 008

Sistem za transport i prenoenje

cena montae

cena proizvoda

Sistem za transport i prenoenje


Oprema za vuu sa uklonjivom kuglastom glavom kuke

Osnovni nosa od aluminijuma


dasku za surfanje ili za biciklo.

Lako za postavljanje bez specijalnih alata Odgovara svim sistemima Opel nosaa, kao to je krovni prtljanik, nosa za skije, Jedan osnovni sistem ima prednost kada se koristi druga originalna oprema. Maksimalno optereenje krova: 75 kg Moe se zakljuati Vreme montae: 20 min.
Osnovni nosa, Kat. br. 17 32 541

Prvoklasni nosa za skije

Mekana gumena obloga za zatitu skija Za transport do 4 para skija ili jedan par skija i jedne daske za skijanje. Funkcija dvostrukog zakljuavanja sa pritisnim dugmadima Moe se podesiti po visini kako bi izbegli da vezovi dodiruju krov vozila Vreme montae: 6 min.
Prvoklasni nosa za skije, Kat. br. 17 32 702

Sistem za transport i prenoenje

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Nosa za skije na razvlaenje


za skijanje i jednog para skija

Laganim izvlaenjem za laku montau Bezbedan transport do 4 para standardnih/karving skija ili jedne daske Kukica za zakljuavanje sa velikim pritisnim dugmadima za laki pristup prilikom
noenja rukavica

Vreme montae: 6 min.


Nosa za skije na razvlaenje, Kat. br. 17 32 538

cena montae

cena proizvoda

Sistem za transport i prenoenje

Osnovni nosa od aluminijuma

Prvoklasni nosa za skije

Nosa za skije na razvlaenje

Krovni prtljanik ABS S (sivi)

Dimenzije: 1330 x 860 x 370 mm Kapacitet: 320 l Kapacitet tereta: 50 kg Lako za postavljanje i rukovanje Sive boje, moe se takoe prefarbati u boju vozila Sistem koji se lako i komotno postavlja na osnovni nosa Vreme montae: 10 min.
Krovni prtljanik ABS S, Kat. br. 67 32 292

Krovni prtljanik ABS M (crni)

Dimenzije: 1750 x 820 x 450 mm Kapacitet: 450 l Kapacitet tereta: 50 kg Lako za postavljanje i rukovanje Crne boje, moe se takoe prefarbati u boju vozila Sistem koji se lako i komotno postavlja na osnovni nosa Vreme montae: 10 min.
Krovni prtljanik ABS M, Kat. br. 67 32 293

Sistem za transport i prenoenje

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Krovni prtljanik ABS L (crni)

Krovni prtljanik ABS XL (crni)

Dimenzije: 2320 x 700 x 390 mm Kapacitet: 450 l Kapacitet tereta: 50 kg Lako za postavljanje i rukovanje Crne boje, moe se takoe prefarbati u boju vozila Sistem koji se lako i komotno postavlja na osnovni nosa Vreme montae: 10 min.
Krovni prtljanik ABS L, Kat. br. 67 32 294

Dimenzije: 1960 x 780 x 440 mm Kapacitet: 480 l Kapacitet tereta: 75 kg Lako za postavljanje i rukovanje Crne boje, moe se takoe prefarbati u boju vozila Sistem koji se lako i komotno postavlja na osnovni nosa Vreme montae: 10 min.
Krovni prtljanik ABS XL, Kat. br. 67 32 295

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Sistem za transport i prenoenje

Krovni prtljanik ABS S (sivi)

Krovni prtljanik ABS M (crni)

Krovni prtljanik ABS L (crni)

Krovni prtljanik ABS XL (crni)

Teretna konzola za FlexFix sistem


(kutija nije ukljuena)

Za Opel Corsu koja je opremljena sa fabriki postavljenim FlexFix-om sistemom Napravljeno od pocinkovanog elika Lako za postavljanje bez specijalnih alata Dimenzije: 800 x 450 mm Kapacitet tereta: 28 kg Vreme montae: 10 min.
Teretna konzola, Kat. br. 17 32 928

Kutija za transport za FlexFix sistem

Za Opel Corsu koja je opremljena sa fabriki postavljenim FlexFix-om sistemom Crne boje Mogunost farbanja u boji vozila Dimenzije: 900 x 450 x 400 mm Kapacitet tereta: 25 kg Zapremina: 160 l Napravljeno od jakog ABS materijala Lako za postavljanje bez specijalnih alata Vodootporno i lako za ienje Dve brave Vreme montae: 10 min.
Kutija za transport, Kat. br. 17 32 929

Sistem za transport i prenoenje

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Sistem za transport i prenoenje


Teretna konzola za FlexFix sistem Kutija za transport za FlexFix sistem

Opel BABY-SAFE bezbednosna kolevka za decu

Za bebe teine do 13 kg i oko 15 meseci starosti Integrisani petostepeni sigurnosni pojas za obezbeivanje bebe u bezbednosnoj
kolevci za decu Bez transpondera: okrenuta su suprotno pravcu kretanja vozila, na zadnjim bonim seditima ili zadnjem srednjem seditu Sa transponderom: moe se montirati na suvozaevo sedite. Automatsko iskljuivanje prednjeg i bonog vazdunog jastuka suvozaa preko transpondera Mogunost runog iskljuivanja Evropski standard o bezbednosti ECE-R 44/04 Vreme montae: 5 min.

Opel DUO ISOFIX deije sedite

Opel DUO ISOFIX sedite za dete se jedino moe prodavati u kombinaciji


sa Top Tether kompletom (Cat. No. 17 46 241)

Za decu od 9 do 18 kg (grupa 1: oko 9 meseci do 4 godine) vra veza sa asijom vozila sa ISOFIX ili sigurnosnim pojasevima privrenim
u tri take

Bezbednost

Bez transpondera: okrenuta u pravcu kretanja vozila, na zadnjim seditima Sa transponderom: moe se montirati na suvozaevo sedite. Automatsko
iskljuivanje prednjeg i bonog vazdunog jastuka suvozaa preko transpondera Mogunost runog iskljuivanja Evropski standard o bezbednosti ECE-R 44/04 Vreme montae: 5 min.

Opel BABY-SAFE bez transpondera, Kat. br. 17 46 532 Opel BABY-SAFE sa transponderima, Kat. br. 17 46 533 cena montae cena proizvoda

Opel DUO ISOFIX bez transpondera, Kat. br. 17 46 534 Opel DUO ISOFIX sa transponderima, Kat. br. 17 46 535 cena montae cena proizvoda

Opel KID deije sedite

Top tether komplet za Opel DUO ISOFIX


za dete

Za decu od 15 do 36 kg ili od 4 do 12 godina starosti (grupe 2 i 3) Naslon za glavu se moe podesiti shodno uzrastu deteta Naslon se moe podesiti prema nagibu sedita vozila Bez transpondera: okrenuta u pravcu kretanja vozila, na zadnjim seditima Sa transponderom: moe se montirati na suvozaevo sedite. Automatsko
iskljuivanje prednjeg i bonog vazdunog jastuka suvozaa preko transpondera

Ovaj Top tether komplet se prethodno treba montirati na Opel DUO ISOFIX sedite Za dodatnu bezbednost titi decu od prevrtanja prema napred u sluaju frontalnog sudara Vreme montae: 20 min.
Top tether komplet za Opel DUO ISOFIX, Kat. br. 17 46 241

Evropski standard o bezbednosti ECE-R 44/04 Vreme montae: 5 min.


Opel KID bez transpondera, Kat. br. 17 46 536 Opel KID sa transponderima, Kat. br. 17 46 537

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Bezbednost
Opel BABY-SAFE bezbednosna kolevka za decu Opel DUO ISOFIX deije sedite Opel KID deije sedite Top tether komplet za Opel DUO ISOFIX

Komplet za bezbednost
Sadri: Trougao upozorenja: ECE odredba E7 27R (obavezno za Evropu) Prsluk upozorenja: EN 471 (obavezno za IT, ES, AT, PT) Komplet za prvu pomo sa patent zatvaraem: DIN 13 164 B (EU standard) Komplet za bezbednost, Kat. br. 17 16 484 Komplet za bezbednost, Kat. br. 17 16 485

Bezbednost

cena montae

cena proizvoda

Bezbednost
Komplet za bezbednost

Drai za mobilni telefon


Drai sa punjaem: Samo za vozila sa fabrikom opcijom "Portal mobilnog telefona UHP MY07.75 (promena tokom modelske godine) Sve funkcije telefona preko Bluetooth-a Sadri osnovni nosa, antenu prikljuak, punja akumulatora mobilnog telefona Jednostavan za prikljuivanje ili za vaenje Sigurna pozicija za mobilni telefon Smanjuje zraenje telefona Na raspolaganju je softver za nadogradnju za starije UHP verzije kod dilera Vreme montae: 0.5 min. Drai sa punjaem koji su spojeni kablom: Samo za vozila sa fabrikom opcijom "Portal mobilnog telefona UHP MY07.75 (promena tokom modelske godine) Sve funkcije telefona preko draa Sadri osnovni nosa, antenu prikljuak, punja akumulatora mobilnog telefona Jednostavan za prikljuivanje ili za vaenje Sigurna pozicija za mobilni telefon Smanjuje zraenje telefona Na raspolaganju je softver za nadogradnju za starije UHP verzije kod dilera Vreme montae: 0.5 min.

Drai sa punjaem koji su spojeni kablom: MY 06 - modelska godina 06 Siemens S65, Kat. br. 17 88 143 Siemens CX65/M65, Kat. br. 17 88 547 Siemens S65, Kat. br. 17 88 548 Siemens C65, Kat. br. 17 88 549 Nokia 6610 (7210, 7250), Kat. br. 17 88 152 Nokia 6100, Kat. br. 17 88 150 Nokia 3100, Kat. br. 17 88 149 Nokia 7230/6230i, Kat. br. 17 88 147 Nokia 6220, Kat. br. 17 88 151 Nokia 6820, Kat. br. 17 88 148 Motorola V300/V400/V500/V525/V550/E550/V600/V620/ V635, Kat. br. 17 88 142 Sony Ericsson T610/T630, Kat. br. 17 88 146 Sony Ericsson K700, Kat. br. 17 88 145 MY 06 - modelska godina 2006 (promena tokom modelske godine) Siemens CX75, Kat. br. 17 88 677 Siemens M75, Kat. br. 17 88 678 Siemens S75, Kat. br.. 17 88 679 Siemens C75, Kat. br. 17 88 529 Nokia 6020/6021, Kat. br. 17 88 527 Nokia 6310/6310i, Kat. br. 90 97 937 MY 07 - modelska godina 2007 (promena tokom modelske godine) Sony Ericsson K750i, W800i, W810i, W700i, Kat. br. 67 88 538 Nokia 6233, Kat. br. 67 88 537 Nokia 6234, Kat. br. 67 88 545 Nokia 6151, Kat. br. 67 88 548

Drai sa punjaem: MY 07 - modelska godina 2007 (promena tokom modelske godine) Siemens BenQ S68, Kat. br. 67 88 546 Sony Ericsson K610i, Kat. br. 67 88 539 Sony Ericsson K510i, Kat. br. 67 88 549 Sony Ericsson K800i/K810i, Kat. br. 67 88 551

Komunikacija sa Infotainmentom i mobilnim telefonom

cena montae

cena proizvoda

Komunikacija sa Infotainmentom i mobilnim telefonom

Drai za mobilni telefon

Roletnice za zatitu od sunca

Roletnice za zatitu od sunca za svaki prozor u zadnjem delu vozila Prilagoeno prozoru Sa tipaljkama za lako privrivanje kako bi omoguili postavljanje bez upotrebe sile Pomae u spreavanju iznenadnog zaslepljivanja od nadolazeeg saobraaja i suneve svetlosti Dodatna sigurnost protiv lopova je obezbeena zatamljivanjem prozora Moe jo uvek biti aktivno kad se otvore prozori, omoguavajui zatitu od ulaska insekata u vozilo Pomae u smanjivanju toplote u vozilu, ne samo spreavanjem prodiranja suneve svetlosti, ve se mogu koristiti i kada su prozori otvoreni Pomae u zatiti dece i ostalih putnika na zadnjim seditima od tetnog UV zraenja Odlian nain da zatitite Vae ljubimce od suneve svetlosti tokom putovanja, ak i kad su prozori otvoreni, omoguavajui dobro provetravanje Vreme montae: 2 min.
Zasenenje i komplet roletnica za Corsu sa troje vrata Komplet za prozore pozadi, Kat. br. 17 32 822 Komplet za prozor vrata prtljanika, Kat. br. 17 32 821 Zasenenje i komplet roletnica za Corsu sa petoro vrata Komplet za prozore pozadi, Kat. br. 17 32 820 Komplet za prozor vrata prtljanika, Kat. br. 17 32 819

Komfor

cena montae

cena proizvoda

Komfor
Roletnice za zatitu od sunca

Zavesice za blato

Crne boje, zrnasti izgled Lako za postavljanje bez specijalnih alata Ekasna zatita od oteenja boje koja mogu biti uzrokovana blatom, solju sa puta i ljunkom. Takoe spreava zapljuskivanje vode Nije u vezi sa OPC Line bonim ukrasnim lajsnama ili lajsnom zadnjeg spojlera Vreme montae: 20 min.
Komplet za napred, Kat. br. 17 18 530 Komplet za nazad, Kat. br. 17 18,531

Zatita

cena montae

cena proizvoda

Zatita
Zavesice za blato

Patosnice od de Lux velura opiveno u boji (komplet od 4 komada)


plavo, crveno i u boji uglja

Sitno nazubljene patosnice (komplet od 4 komada)

Patosnice boje uglja sa opivenjem obojenim prema unutranjosti vozila, u srebrno, Sa Corsa znakom Dodatni komfor za noni prostor Lako za postavljanje sa standardnim Opel sistemima privrivanja za patosnice Vreme postavljanja: 5 min.
Srebrno opivenje, Kat. br.17 24 071 Plavo opivenje, Kat. br. 17 24 070 Crveno opivenje, Kat. br. 17 24 069 Opivenje boje uglja, Kat. br. 17 24 072

Patosnice boje uglja Otporne na habanje Snaan materijal Sa Opel znakom Lako za montau sa standardnim sistemom privrivanja za Opel patosnice Vreme montae: 5 min.
Sitno rebraste patosnice, Kat. br. 17 24 076

Zatita

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Gumene patosnice (komplet od 2 komada)

Patosnice boje uglja Otporne na habanje Napravljeno od prirodne gume Lako za montau sa standardnim sistemom privrivanja za Opel patosnice Vreme montae: 5 min.
Gumene patosnice, napred, Kat. br. 17 24 235 Gumene patosnice, nazad, Kat. br. 17 24 236

cena montae

cena proizvoda

Zatita
Patosnice od de Lux velura opiveno u boji (komplet od 4 komada) Sitno nazubljene patosnice (komplet od 4 komada) Gumene patosnice (komplet od 2 komada)

Opel laki aluminijumski tokovi 17, dizajn sa 5 zvezdastih bica

Opel laki aluminijumski tokovi 17, dizajn sa 5 duplih bica

Aluminijum sa visokosjajnom bojom istog srebra


i srednjim poklopcem sa prstenom od matiranog aluminijuma

Aluminijum sa visokosjajnom bojom istog srebra


i srednjim poklopcem sa prstenom od matiranog aluminijuma 7J x17 ET 44, 4-vijka, 215/45 R 17, Kat. br. 10 02 505 7J x17 ET 44, 5-vijaka, 215/45 R 17, Kat. br. 10 02 503 Srednji poklopci 4-vijka, Kat. br. 10 06 945 Srednji poklopci 5-vijaka, Kat. br. 10 06 946

Opel laki aluminijumski tokovi 17,5, dizajn sa 5 duplih Y bica

Aluminijum sa visokosjajnom bojom istog srebra


i srednjim poklopcem sa prstenom od matiranog aluminijuma 7J x17 ET 44, 5-vijaka, 215/45 R 17, Kat. br. 10 02 519 Srednji poklopci 5-vijaka, Kat. br. 60 06 083

Tokovi

7J x17 ET 44, 4-vijka, 215/45 R 17, Kat. br. 10 02 521 7J x17 ET 44, 5-vijaka, 215/45 R 17, Kat. br. 10 02 522 Srednji poklopci 4-vijka, Kat. br. 10 06 945 Srednji poklopci 5-vijaka, Kat. br. 10 06 946

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Opel laki aluminijumski tokovi 16, dizajn sa 11 bica

Srednji poklopci (komplet od 4 komada)


Sa prstenom od matiranog aluminijuma Sa Opel znakom Savrena oprema Moderan izgled
Srednji poklopci 4-vijka, Kat. br. 10 06 945 Srednji poklopci 5-vijka, Kat. br. 10 06 946

Aluminijum sa visokosjajnom bojom istog srebra


i srednjim poklopcem sa prstenom od matiranog aluminijuma

6J x16 ET 40, 4-vijka, 205/50 R 16, Kat. br. 10 02 517 6J x16 ET 40, 5-vijaka, 205/50 R 16, Kat. br. 10 02 518 Srednji poklopci 4-vijka, Kat. br. 10 06 945 Srednji poklopci 5-vijaka, Kat. br. 10 06 946

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Tokovi
Opel laki aluminijumski tokovi 17, dizajn sa 5 zvezdastih bica Opel laki aluminijumski tokovi 17, dizajn sa 5 duplih bica Opel laki aluminijumski tokovi 17, dizajn sa 5 duplih Y bica Opel laki aluminijumski tokovi 16, dizajn sa 11 bica Srednji poklopci (komplet od 4 komada)

OPC Line prednji spojler za troje i petoro vrata


Sportski izgled Postavljanje na standardni branik Savrena oprema Grundirano, mogunost farbanja u boji vozila Vreme montae: 60 min. Vreme farbanja: 7585 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a

OPC Line bone ukrasne lajsne sa troje i petoro vrata

Bone lajsne sa promenjivom duinom Savrena oprema Grundirano, mogunost farbanja u boji vozila Vreme montae: 45 min. svaka Vreme farbanja: 8595 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a (bez vremena potrebnog
za farbanje): 205 min. OPC Line levi spojler sa troje vrata, Kat. br. 17 05 072 OPC Line levi boni spojler blatobrana, Kat. br. 17 05 0721 OPC Line desni boni spojler sa troje vrata, Kat. br. 17 05 070 OPC Line desni boni spojler blatobrana, Kat. br. 17 05 069 OPC Line boni levi spojler sa 5 vrata, Kat. br. 17 05 068 OPC Line levi spojler blatobrana, Kat. br. 17 05 067 OPC Line desni boni spojler sa 5 vrata, Kat. br. 17 05 066 OPC Line desni boni spojler blatobrana, Kat. br. 17 05 065

Specijalni pribor

(bez vremena potrebnog za farbanje): 205 min. OPC Line prednji spojler za 3 + 5 vrata, Kat. br. 17 05 061

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Specijalni pribor
OPC Line lajsna prednjeg spojlera sa troje i petoro vrata OPC Line bone ukrasne lajsne sa troje i petoro vrata

OPC Line krovni ukrasni spojler za troje i petoro vrata

Grundirano, mogunost farbanja u boji vozila Potrebno je novo postolje za antenu Vreme montae: 3545 min. ukljuujui i novo postolje za antenu Vreme farbanja: 7595 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a (bez vremena potrebnog
za farbanje): 205 min. OPC Line krovni spojler sa 3-vrata, Kat. br. 17 05 064 OPC Line krovni spojler sa 5-vrata, Kat. br. 17 05 063 Novo postolje za antenu Radio, Cat. No. 67 84 744 Radio + GSM, Kat. br. 67 84 745 Radio + GSM + GPS, Kat. br. 67 84 746 cena montae cena proizvoda

OPC Line lajsna zadnjeg spojlera za troje i petoro vrata


Sportski izgled Postavljanje na standardni branik Savrena oprema Grundirano, mogunost farbanja u boji vozila Vreme montae: 60 min. Vreme farbanja: 7585 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a (bez vremena potrebnog
za farbanje): 205 min. OPC Line lajsna zadnjeg spojlera sa 3 + 5 vrata, Kat. br. 17 05 622

Specijalni pribor

cena montae

cena proizvoda

OPC Line lajsna zadnjeg spojlera sa 3 vrata i sportski titnik izduvne cevi sa 5 vrata
Za sportski i OPC Line titnik izduvne cevi Postavljanje na standardni branik Grundirano, mogunost farbanja u boji vozila Vreme montae: 60 min. Vreme farbanja: 7585 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a (bez vremena potrebnog
za farbanje): 205 min. OPC Line lajsna zadnjeg spojlera sa 3 + 5 vrata za Corsa Sport, Kat. br. 17 05 062

OPC Line amblem (komplet od 2 komada)

Sa OPC Line znakom Sportski izgled Vreme montae: 10 min. Kompletno vreme montae OPC Line pack-a (bez vremena potrebnog
za farbanje): 205 min. OPC Line amblem, Kat. br. 01 71 684

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Specijalni pribor
OPC Line krovni ukrasni spojler za troje i petoro vrata OPC Line lajsna zadnjeg spojlera za troje i petoro vrata OPC Line lajsna zadnjeg spojlera sa 3 vrata i sportski titnik izduvne cevi sa 5 vrata OPC Line amblem (komplet od 2 komada)

OPC Line upravlja

Mat srebrna boja Dinamian izgled u kabini Perforirana crna koa za dranje bez proklizavanja Vreme montae: 20 min.
OPC Line upravlja, Kat. br. 91 33 53

OPC Line ruica menjaa

Visokokvalitetna crna koa Sportski stil kabine Vreme montae: 3550 min. Za oba: 5-o i 6-o stepeni menja
OPC Line ruica menjaa 5 brzina, Kat. br. 07 38 484 OPC Line ruica menjaa 6 brzina, Kat. br. 07 38 485

Specijalni pribor

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

OPC Line pedale od nerajueg elika


Upadljiv izgled za unutranjost Kompletna oprema za runi menja Vreme montae: 3045 min.

OPC Line trapezoidna izduvna cev


Pravi sportski zvuk Remus-a Dostupno za sve motore osim OPC/GSI-a Vreme montae: 3045 min. Hromirana izduvna cev u OPC Line dizajnu
OPC Line trapezoidna izduvna cev Za benzin 1.0 l, Kat. br. 17 05 359 Za benzin 1.2 l, Kat. br. 17 05 359 Za benzin 1.4 l, Kat. br. 17 05 349 Za dizel 1.3 l, Kat. br. 17 05 348 Za dizel 1.7 l, Kat. br. 17 05 348 Adapter za benzin 1.0 l, Kat. br. 17 05 360 Adapter za dizel 1.3 l, Kat. br. 17 05 361

OPC Line pedale od nerajueg elika, Kat. br. 17 11 256

cena montae

cena proizvoda

cena montae

cena proizvoda

Specijalni pribor
OPC Line upravlja OPC Line ruica menjaa OPC Line pedale od nerajueg elika OPC Line trapezoidna izduvna cev