Soalan 1 berdasarkan peta di bawah 1 Pernyataan yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta di sebelah ?

I II III IV A B C D Merupakan legeh sungai Terdapat kawasan peranginan Terletak Gunung Tahan Kawasan perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kepentingan Pentas Sunda ? A B C D Kegiatan perlombongan bijih timah dijalankan di kawasan ini Kawasan ini adalah curam dan mempunyai kedalaman kira – kira 500M Bentuk muka bumi ini terbentuk kira – kira 300 juta tahun dahulu Kawasan ini menggalakkan pertumbuhan plankton yang penting dalam sektor pertanian

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah

3

Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A B C D Switzerland Pulau Jawa Menam Chao Phraya Dataran Kedah - Perlis

3

Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak ? A B C D Tebing tinggi Tanjung Teluk Tombolo

Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

5

Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A B C D aliran sungai proses hakisan kuasa mampatan letusan gunung berapi

Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah • • 6 Tanah Tinggi Cameron Pergunungan Alps Switzerland

Kedua – dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A B C D pembalakan pelancongan pindah ternak tanaman hawa sederhana

7

Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ? I II III IV A B C D Bentuk Muka Bumi Jeram Teluk Tanjung Gerbang laut I dan II II dan III III dan IV I dan IV Proses Hakisan sungai Hakisan ombak Pemendapan ombak Hakisan angin

8

Manakah yang benar tentang ciri – ciri sungai di Malaysia ? A B C D Panjang dan deras sesuai untuk penjanaan kuasa elektrik hidro Isipadu air sentiasa banyak dan tetap sepanjang tahun Menghubungkan kawasan pedalaman Malaysia Sumber protien utama penduduk

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

• • • 9

Kawasan tanah pamah Tanih aluvium Rancangan pengairan

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10 Bentuk muka bumi yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah A B C D anak tanjung beting pasir tombolo lagun

11 Antara berikut manakah merupakan bentuk muka bumi hasil tindakan hakisan ombak ? I II III IV A B 12 Gloup Beting pasir Anak tanjung Batu tunggal I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

Antara berikut yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai ? A C

B

D

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

13 Merujuk kepada rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A B C D teluk gerbang laut tebing tinggi batu tunggul

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah 14 Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah pola A B C D selari reranting gegelang jejala “ Bot penumpang merupakan alat pengangkutan di sungai X ” 15 Sungai X ialah A B C D Sungai Muda Sungai Rajang Sungai Klang Sungai Johor Soalan 16 berdasarkan gambarajah di bawah 16 Tempat X yang dimaksudkan merujuk kepada A B C D Kundasang Bukit Fraser Tanah Tinggi Cameron Tanah Tinggi Genting .

17 Antara berikut manakah yang menunjukkan pola saliran setumpu ? A C B D • • • Tapak arkeologi purba Terdapat stalaktif dan stalakmit Kawasan eko pelancongan 18 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan A B C D Taman Negara Niah Taman Negara Kinabalu Taman Negara Pahang Taman Negara Endau – Rompin 19 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan perikanan di Kampuchea ? I II III IV A B Sumber pendapatan Sumber protein utama Pekerjaan sambilan Teknologi penangkapan ikan maju I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV .

III dan II Pembinaan jalan raya Pertanian pindah 23 Kesan – kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah I II III IV A B hujan asid pencemaran air pencemaran udara perubahan landskap I. III dan IV D II. II dan IV C I. II dan I D IV. III.20 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang banjaran yang berlorek ? I II III IV A B C D Banjaran terpanjang di Malaysia Menjadi legeh sungai Gunung Bintang kemuncak tertinggi Terdapat Taman Negara I dan II II dan III III dan IV I dan IV 21 Antara pernyataan berikut manakah benar tentang banjaran gunung di Semenanjung Malaysia ? I II III IV A B 22 Bebas daripada aktiviti gunung berapi Menganjur kearah Timur Purata ketinggian melebihi 3000 M Terdiri daripada gunung lipat tua I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah I II III IV A B delta tasik ladam air terjun susuh bukit berpanca I. IV dan I • • C III. II dan III I. II. IV. III dan IV II. III dan IV . I.

manakah yang benar tentang kawasan Tanah Tinggi di Semenanjung Malaysia ? A B C D Terdiri daripada batu granit Terdiri daripada sistem gunung lipat muda Terbentuk daripada proses gelinciran Kejadian gempa bumi .24 Sumbangan Pergunungan Alps di Switzerland kepada pembangunan negara ialah A B C D pelancongan perlombongan perindustrian tanaman hawa sederhana Soalan 25 berdasarkan peta di bawah • • Kawasan tanah tingginya mengalami suhu yang rendah Pusat pelancongan 25 Pernyataan di atas merujuk kepada banjaran yang bertanda A B C D 26 I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut kombinasi yang manakah benar ? A B C D Kawasan Delta Labuk Delta Segama Dataran Kerian Dataran Klias Negeri Sarawak Johor Selangor Sabah 27 Antara berikut.

Rajang Sg. X mungkin merupakan A B C D lagun pulau tebing tinggi teluk dan tanjung . Chao Pharaya Terbentuk akibat hakisan lembut & keras Tapak pembinaan rumah api X Kawasan pelancongan 30 Berdasarkan rajah di atas.Soalan 28 berdasarkan peta di bawah 28 Pernyataan manakah yang berkaitan dengan banjaran berlorek dalam peta di atas ? I II III IV A B C D Sumber pengairan Merupakan legeh sungai Terletak Gunung Tahan Kawasan perlombongan bijih timah I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah 29 Kawasan berlorek merujuk kepada I II III IV A B C D menjana kuasa hidroelektrik menghanyutkan kayu balak membentuk delta pengangkutan pedalaman I dan II II dan III III dan IV I dan IV Sg.

31 Rajah di atas menunjukkan profil panjang sungai dari hulu ke hilir. bentuk muka bumi di peringkat A ialah I II III IV A B tasik ladam susuh bukit berpanca lubuk jeram I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 32 berdasarkan peta di bawah • • • Sistem gunung lipat tua Pusat peranginan tanah tinggi Stesen janakuasa hidroelektrik 32 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I II III IV . Berdasarkan rajah di atas.

III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III I. kawasan manakah yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut ? I II III IV A B Delta Kerian Delta Baram Dataran Kemubu Dataran Kedah Perlis I.Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah 33 Antara berikut yang manakah berkaitan bahagian berlorek ? Sungai Rajang Sungai Kinabatangan I II III IV A B C D Menjana kuasa hidroelektrik Mengangkut barangan pukal Membekalkan sumber protein Mengairi kawasan tanaman padi I dan II II dan III III dan IV I dan IV 34 Antara pasangan manakah yang benar ? I II III IV A B C D Banjaran Bintang Pantai Timur Kapuas Hulu Crocker I dan II II dan III III dan IV I dan IV Gunung Bintang Tahan Mulu Kinabalu 35 Berdasarkan gambar di atas. III dan IV .

III dan IV Soalan 37 berdasarkan gambar rajah di bawah 37 Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar rajah di atas dijalankan ? I II III IV A B Mengawal hakisan tanih Kawasan pertanian terhad Kekurangan tenaga buruh Mengurangkan kos pengeluaran I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .36 Apakah kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam gambar di atas ? I II III IV A B Peneresan bukit Penyimenan permukaan tanah Menggalakkan penggunaan jentera Pembinaan tembok konkrit I. III dan IV D II. II dan III I. II dan IV C I.

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah Berpunca dari Dataran Tinggi Yunnan X Kawasan yang stabil Tiada gunung berapi 38 Berdasarkan rajah di atas X dapat dikaitkan dengan banjaran A B C D Barisan Himalaya Tama Abu Titiwangsa Soalan 39 berdasarkan gambar rajah di bawah 39 Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak dalam gambar rajah di atas ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV .

Berdasarkan peta di atas.Soalan 40 berdasarkan pernyataan di bawah Anda bepeluang mengelilingi sebuah pulau bersama keluarga pada cuti persekolahan 40 Bentuk muka bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah I II III IV A B teluk jeram jurang tanjung I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 41 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah 41 Anda bercadang untuk melancong ke kawasan tanah tinggi mempunyai kemudahan seperti dalam gambar rajah di atas. kawasan manakah yang patu menjadi pilihan anda ? A B C D I II III IV .

II dan III I.42 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang tanah tinggi di Malaysia ? I II III IV A B Terbentuk daripada batu granit Terhasil daripada proses lipatan Purata ketinggian kurang daripada 1000 meter Gunung Korbu merupakan kemuncak tertinggi Titiwangsa I. III dan IV 43 Bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai ialah I II III IV A B air terjun jeram susuh bukit berpanca tasik ladam I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 44 berdasarkan gambar di bawah 44 Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat di A B C D Sungai Perak Sungai Mekong Sungai Chao Phraya Sungai Kinabatangan . III dan IV D II. II dan IV C I.

45 Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda A B C D I II III IV Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah 46 Bentuk muka bumi manakah yang menerangkan X dan Y ? X A B C D Gua Gerbang laut Batu tunggul Gua Gerbang laut Batu tunggul Batu sisa Batu unggul Y .

Soalan 47 berdasarkan rajah di bawah 47 Berdasarkan rajah di atas X ialah A B C D segenting tasik ladam tebing cembung liku terpenggal Soalan 48 dan 49 berdasarkan peta di bawah 48 Apakah ciri banjaran X yang membezakannya dengan banjaran Y ? Y Gunung lipat tua Terbentuk dari batu granit Berpunca dari Banjaran Himalaya Tulang belakang Sabah X A Gunung lipat muda B Terbentuk dari batu kapur C Berpunca dari Dataran Tinggi Yunnan D Tulang belakang Semenanjung Malaysia 49 Apakah ciri – ciri kawasan berlorek ? I II III IV A B Kaya dengan plankton Mempunyai timbunan fosil yang banyak Kedalamannya kurang 180 meter di bawah aras laut Jurang terdalam di dunia iaitu Jurang Mariana terletak di sini I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .

50 Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ? A B C D Bentuk Muka Bumi Tasik ladam Tanjung Teluk Gua batu kapur Proses hakisan sungai pemendapan ombak hakisan ombak hakisan angin 51 Antara berikut pasangan manakah yang benar ? I II III IV A B C D Petempatan Cameron Highland Kuala Besut Bandar Tenggara Bukit Kayu Hitam I dan II II dan III III dan IV I dan IV Faktor yang mempengaruhinya Pembalakan Pertanian Governan Ketersampaian Soalan 52 berdasarkan peta di bawah • • Min suhu tahunan 180 – 210 C Tanaman hawa sederhana 52 Berdasarkan peta di atas. kawasan yang dinyatakan ialah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV .

III dan IV D II.53 Cerun bukit dibina teres untuk mengatasi masalah I II III IV A B banjir kilat tanah runtuh hakisan tanah pemiskinan tanih I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah 54 Pola saliran dalam rajah di sebelah ialah A B C D jejala reranting selari sepunca Soalan 55 berdasarkan peta di bawah 55 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kawasan X seperti dalam peta di atas ? I II III IV A B Kerja sambilan Sumber protein penting Kos penangkapan rendah Teknologi penangkapan maju I. III dan IV . II dan III I. II dan IV C I.

pernyataan yang manakah benar tentang ciri – ciri utama tanah tinggi di Malaysia ? I II III IV A B Banjaran utama merendah ke arah selatan Tanah tinggi menganjur hingga ke tepi pantai Terdapat gunung lipat muda pada bahagian banjaran Tanah tinggi terdiri terutama daripada batu kapur I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 57 berdasarkan peta di bawah 57 Aktiviti di atas dapat dikaitkan dengan peranan sungai yang bertanda A B C D I II III IV 58 Bentuk muka bumi yang terhasil oleh proses hakisan ombak ialah I II III IV A B tombolo anak tanjung batu tunggul gerbang laut I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .56 Antara berikut.

sayur dan buah – buahan Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan A B C D Tanah Tinggi Cameron Tanah Tinggi Kundasang Tanah Tinggi Genting Tanah Tinggi Kelabit Tanah Tinggi Cameron Dataran Tinggi Usun Apaau Tanah Tinggi Genting Banjaran Tama Abu Soalan 60 berdasarkan peta di bawah 60 Bahagian tengah Semenanjung Malaysia tidak sesuai untuk kegiatan pertanian kerana I II III IV A B terdapat kawasan pembalakan aliran sungai deras bercerun curam berhutan tabal I. II dan III I. II dan IV C I. III dan IV D II.• 59 • Kawasan tanah tinggi sederhana sejuk Aktiviti tanaman teh. III dan IV . bunga .

Soalan 61 berdasarkan rajah di bawah 61 Apakah kegiatan ekonomi yang sesuai diketiga – tiga bahagian tanah tersebut ? I II III IV A B Perikanan Petempatan Pelancongan Tanaman kelapa sawit I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 62 berdasarkan peta Malaysia di bawah sempit dan terputus – putus mengalami banjir 62 Pernyatan di atas merujuk kepada kawasan berlorek A B C D I II III IV .

III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III I. III dan IV 65 Antara berikut kombinasi manakah benar ? I II III IV A B C D Gunung Lipat Muda Berpunca dari Pusaran Pamir Puncak sangat tinggi Berkeadaan stabil Banjaran Annam I dan II II dan III III dan IV I dan IV Gunung Lipat Tua Berpunca dari Dataran Tinggi Yunan Gunung – ganang lebih rata Berkeadaan tidak stabil Banjaran Arakan Yoma . pernyatan yang manakah dapat dikaitkan dengan ciri sungai di peringkat hilir ? I II III IV A B Lembah sempit Aliran air perlahan Lurah sungai landai Pemendapan giat berlaku I.Soalan 63 berdasarkan rajjah di bawah 63 Hakisan ombak yang berterusan terhadap ciri fizikal X akan menyebabkan terbentuknya A B C D gua anak tanjung batu tunggul tunggul sisa 64 Antara berikut.

66 Tasik yang terhasil kesan daripada pembinaan empangan hidroelektrik ialah A B C D Tasik Bera Tasik Chini Tasik Kenyir Tasik Titiwangsa 67 Salah satu ciri aliran sungai di peringkat X dalam rajah di atas ialah A B C D lurah sempit aliran perlahan hakisan melebar pesat pembentukan tasik ladam Soalan 68 berdasarkan peta di bawah 68 Sumber yang boleh didapati dari kawasan X dalam peta di atas ialah A B C D ikan hutan tanih mineral .

yang manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas ? A B C D Gunung Tahan Gunung Korbu Gunung Bintang Gunung Kinabalu 71 Pembentukan X dalam rajah di atas disebabkan oleh tindakan A B C D lipatan hakisan gelinciran pemendapan .69 Bentuk muka bumi seperti dalam rajah di atas terbentuk di A B C D teluk tanjung muara sungai kuala sungai Di Banjaran Crocker Gunung tertinggi di Asia Tenggara 70 Antara gunung berikut.

72 Antara berikut rajah manakah menunjukkan jenis pembentukan gunung yang terdapat di Malaysia ? A C B D Soalan 73 berdasarkan rajah di bawah 73 Runtuhan gerbang laut akan menyebabkan terbentuknya P dan Q. iaitu P A B C D Lagun Batu Tunggul Anak Tanjung Batu Tunggul Permatang Tombolo Tanjung Tunggul Sisa Q .

Soalan 74 berdasarkan rajah di bawah 74 Bentuk muka bumi di atas terbentuk di muara sungai dan dikenali sebagai A B C D beting pasir delta tasik ladam tetambak 75 Perikanan air tawar di Tasik Tonle Sap. Kampuchea dijalankan secara A B C D bermusim dagangan kecil – kecilan sambil – sambilan Soalan 76 berdasarkan rajah di bawah • • Baja Kimia Racun Serangga Bahan Toksid dalam tanah Keasidan tanah X 76 Kesan X yang mungkin berlaku ialah A B C D gelongsoran tanah berlaku ketebalan tanah berkurang kesuburan tanah merosot makhluk perosak bertambah .

III dan IV D II. apakah persamaan antara kawasan X dan Y ? I II III IV A B 78 Perlombongan sumber mineral Kawasan peranginan tanah tinggi Kawasan pertanian hawa sederhana Terbentuk daripada sistem gunung lipat tua I. II dan IV C I.Soalan 77 berdasarkan peta di bawah 77 Antara berikut. II dan III I. III dan IV Pilih padanan yang benar A B C D Bentuk Muka Bumi Tasik ladam Beting pasir Lubang periuk Tetanjung Kawasan Hulu sungai Hulu sungai Pinggir laut Pinggir laut Soalan 79 berdasarkan maklumat di bawah Penjanaan kuasa hidro elektrik 79 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai A B C D Muda Padas Bernam Kinabatangan .

yang manakah bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai ? I II III IV A B Delta Lurah ’V’ Air terjun Tetambak I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 81 berdasarkan maklumat di bawah • • Pulau Tioman Pulau Langkawi 81 Kawasan di atas dapat dikaitkan dengan A B C D taman laut gua batu kapur kawasan air terjun kawasan perlindungan burung Soalan 82 berdasarkan maklumat di bawah • • Kegiatan pasar terapung Dikenali sebagai ‘Venice Timur’ 82 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai di negara A B C D India Vietnam Kemboja Thailand .80 Antara berikut.

kombinasi manakah benar ? A B C D Gunung Lipat Muda Rendah Stabil Banjaran Himalaya Luar Lingkaran Api Pasifik Gunung Lipat Tua Tinggi Tidak stabil Dataran Tinggi Yunan Dalam Lingkaran Api Pasifik .Soalan 83 berdasarkan rajah di bawah 83 Pembentukan banjaran pergunungan di Malaysia terbentuk daripada kesan pembentukan kerak bumi seperti yang ditunjukkan di atas. Pasangan arah tekanan manakah yang menghasilkan bentuk muka bumi di atas ? I II III IV A B C D 84 I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut.

dimanakah terletaknya kawasan P ? A B C D Banjaran Tahan Banjaran Tama Abu Banjaran Titiwangsa Banjaran Trus Madi . delta terbentuk di sungai yang bertanda A B C D I II III IV Kubis Kawasan P Bunga Ros 86 Berdasarkan rajah di atas.Soalan 85 berdasarkan peta di bawah 85 Berdasarkan peta di atas.

Soalan 87 berdasarkan rajah di bawah 87 Pola sungai di atas terbentuk di kawasan A B C D berpasir berlumpur batu kapur batuan keras dan lembut 88 Berdasarkan rajah di atas. bentuk muka bumi X ialah ? A B C D Tebing tinggi Gerbang laut Tunggul sisa Batu tunggul 89 Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah I II III IV A B delta tasik ladam lubang periuk jeram I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .

90 Antara berikut manakah bentuk muka bumi yang terbentuk oleh proses pemendapan sungai ? I II III IV A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 91 berdasarkan peta di bawah • • Tanah pamah Tanih aluvium 91 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I II III IV .

• • • Bercerun curam Menghadap laut Terdapat rumah api 92 Maklumat di atas merujuk kepada A B C D tebing tinggi gerbang laut pentas benua tunggul sisa Soalan 93 berdasarkan pernyataan di bawah • • Tanaman tutup bumi Bukit diteres 93 Pernyataan di atas adalah langkah untuk A B C D mengurangkan kerosakan tanaman mengawal hakisan tanah menyuburkan semula tanih meningkatkan hasil tanaman Soalan 94 berdasarkan peta di bawah • • Kawasan pelancongan Tasik buatan manusia 94 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV .

Soalan 95 berdasarkan pernyataan di bawah • • Cerun bukit diteres Tanih larva bes yang subur 95 Pernyataan di atas menerangkan kawasan I II III IV A B 96 Pulau Jawa Pulau Luzon Dataran Tinggi Korat Tanah Tinggi Cameron I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. kombinasi manakah benar ? A B C D Banjaran Bintang Crocker Titiwangsa Brassey Gunung Tahan Murud Korbu Kinabalu Soalan 97 berdasarkan rajah di bawah 97 Teknik penanaman seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas dijalankan di I II III IV A B Battambang – Kampuchea Pulau Jawa – Indonesia Kundasang – Malaysia Delta Ganges – India I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .

........Soalan 98 berdasarkan rajah di bawah 98 Bentuk muka bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas lazimnya terbentuk di kawasan yang bertanda.. A B C D P Q R S Soalan 99 berdasarkan pernyataan di bawah • • Tanih laterit Tanaman getah dan kelapa sawit 99 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan A B C D Dataran Pantai Terengganu Dataran Johor Dataran Kedah – Perlis Datara Pantai Barat Sarawak .

II dan IV C I. III dan IV D II. III dan IV Soalan 101 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah 101 Berdasarkan peta di atas. kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan rajah tersebut ? A B C D I II III IV . II dan II I.100 Faktor yang menggalakkan pembinaan stesen penjanaan kuasa hidroelektrik di Malaysia ialah I II III IV A B aliran sungai kekal kawasan tadahan hujan luas hujan tahunan melebihi 2000 mm terdapatnya tasik di aliran sungai I.

Soalan 102 dan 103 berdasarkan gambar rajah di bawah 102 Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan kejadian seperti rajah tersebut ? I II III IV A B C D Pembinaan bangunan Pembukaan ladang Pembalakan Perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV 103 Mengapakah kawasan ini menerima hujan yang sedikit ? A B C D Hakisan giat Kawasan bukit Sejatpeluh kurang Pancaran matahari kurang Soalan 104 berdasarkan rajah di bawah Iklim Rekreasi Perkembangan Industri Pelancongan Faktor Fizikal Kebudayaan Infrastruktur 104 Faktor fizikal yang mungkin mempengaruhi industri pelancongan di Malaysia mungkin sekali I II III IV A B pantai yang cantik gua – gua yang unik gunung – ganang bersalji kolam air panas yang banyak I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .

Soalan 105 berdasarkan peta di bawah 105 Antara yang berikut. manakah pernyataan yang menggambarkan kepentingan kawasan berlorek ? I II III IV A B Penjanaan kuasa hidroelektrik Kawasan peranginan Kawasan pertanian utama Kawasan tadahan hujan I. III dan IV Soalan 106 berdasarkan rajah di bawah 106 Antara berikut yang manakah berkaitan kawasan berlorek ? Sungai Rajang Sungai Kinabatangan I II III IV A B C D Menjana kuasa hidroelektrik Mengangkut barangan pukal Membekalkan sumber protein Mengairi kawasan tanaman padi I dan II II dan III III dan IV I dan IV . III dan IV D II. II dan III I. II dan IV C I.

III dan IV . III dan IV D II. II dan III I. III dan IV D II. II dan III I. III dan IV Soalan 108 berdasarkan rajah di bawah 108 Bentuk muka bumi di atas berpotensi untuk dimajukan sebagai I II III IV A B pusat rekreasi janakuasa hidroelektrik pusat perikanan kegunaan domestik I. II dan IV C I.Soalan 107 berdasarkan peta di bawah 107 Kesan fenomena alam di kawasan berlorek dalam peta di atas ialah ? I II III IV A B tsunami kemusnahan harta benda perubahan struktur bumi perubahan iklim I. II dan IV C I.

III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III I.109 Antara berikut. tasik manakah yang terbentuk secara semulajadi ? I II III IV A B Tasik Bera Tasik Chini Tasik Kenyir Tasik Temenggor I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 110 Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan hakisan ombak ? I II III IV A B Delta Tetambak Tanjung Teluk I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 111 Antara berikut yang manakah terbentuk akibat pemendapan ombak ? I II III IV A B Anak tanjung Batu tunggul Beting Tombolo I. III dan IV 112 Apakah ciri – ciri kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia ? I II III IV A B Menganjur ke utara Berpunca dari gunung lipat muda Purata ketinggian melebihi 600 meter Banjaran terletak di tengah Semenanjung Malaysia I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV .

III dan IV D II. II dan IV C I. III dan IV . II dan III I.Soalan 113 berdasarkan peta di bawah 113 Apakah persamaan di antara sungai bertanda X dan Y dalam peta di atas ? I II III IV A B Mengangkut mineral Mengairi sawah padi Menghanyutkan kayu balak Menghubungkan kawasan pedalaman I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 114 berdasarkan peta Malaysia di bawah 114 Pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan bertanda P dan Q ? I II III IV A B Bergunung ganang Kepadatan penduduk rendah Sumber alam terhad Darjah ketersampaian sukar I.

II dan III I.Soalan 115 berdasarkan rajah di bawah • • • Tanah Tinggi Genting Tanah Tinggi Cameron Bukit Fraser Faktor X 115 Apakah faktor X ? A B C D Suhu sederhana Petempatan awal Tempat bersejarah Pusat membeli belah Pelancong Singapura 116 Pernyataan yang manakah benar tentang rangkaian banjaran gunung di Malaysia ? I II III IV A B Bermula pusaran Pamir Gunung lipat tua Penggondolan giat Tidak stabil I. III dan IV D II. III dan IV . II dan IV C I.

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI TEMA 1 – BENTUK MUKA BUMI (TGKTN 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B D C B A B A C D D C B B D D A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C D A D D A A C D B B C B A D A D A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B B A C D D D D A C C D B A A D D C A D 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D A C D A C A A C D B C D B B C D D B B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A D B C C C C D A C A A B A A C B A B A 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 C C B A B A A B A C C D D B A A .