TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN

BÀI 34 : KÍNH THIÊN VĂN ( TIẾT 66 )

TRƯỜNG :THPT VIỆT ĐỨC
GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ THU HƯƠNG

cụ TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN .Để quan sát các vật nhỏxa gần ở như Nếu quan sát các vật ở người ta dùng có thểlúp và dụng kính dùng kính các thiên thể hiểngì ? vi .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN Tiết 66 : KÍNH THIÊN VĂN .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN GALILEO VÀ KÍNH THIÊN VĂN CỔ .

Kính thiên văn gồm hai bộ phận chính : • Vật kính : thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn ( có thể đến hành chục mét ) • Thị kính : kính lúp có tiêu cự nhỏ ( vài xentimet ) .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN I . CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH THÊN VĂN 1 . Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể 2 .

Có hai loại kính thiên văn • Kính thiên văn phản xạ • Kính thiên văn khúc xa. .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN 3 .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN KÍNH THIÊN VĂN PHẢN XẠ .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN KÍNH THIÊN VĂN KHÚC XẠ .

SỰ TẠO ẢNH QUA KÍNH THIÊN VĂN ∞) B( f1 f2 O1 F F’ O2 L1 B2( ∞ ) L2 .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN II .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN III . SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH THIÊN VĂN Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực G∞ = α tan α ≈ α 0 tan α 0 A' B ' tan α = 1 1 f2 tan α 0 = A '1 B '1 f1 α tanα G∞ = ≈ α 0 tanα 0 Vì : A '1 B'1 tan α = f2 A '1 B'1 tan α 0 = f1 .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN Số bội giác của kính thiên văn f1 G∞ = f2 .

Số bội giác của kính là 17 . thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ Một người mắt không có tật .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN Bài tập ví dụ : Vật kính của một kính thiên văn là một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn .Tính các tiêu cự của vật kính và thị kính .Khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 60Cm . dùng kính thiên văn này để quan sát mặt trăng ở trạng thái không điều tiết .

d '1 ' 1 ' 1 ' ' .d '2 AB ⎯⎯⎯ A B ⎯⎯⎯ A B → → L1 d1 .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN B( ∞ ) f1 f2 F F’ O1 O2 L1 Sơ đồ tạo ảnh B2( ∞ ) L2 L2 d 2 .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN Với A’B’ : Với A’B’ : d → ∞ ⇒ d2 = f2 ' 2 d 1 → ∞ ⇒ d = f1 ' 1 ' d 2 = l − d1 ⇒ l = f1 + f 2 Ta suy ra : Vậy theo đề bài f1 + f 2 = 90cm .

f 2 = 5cm .TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN Số bội giác ngắm chừng ở vô cực f1 G ∞ = = 17 f2 Ta tìm được f1 = 85cm.

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN KÍNH THIÊN VĂN TỔNG HỢP .

TIẾT 66 : KÍNH THIÊN VĂN KÍNH THIÊN VĂN NIUTƠN .

NỘI DUNG66 : KÍNH THIÊN VĂN BÀI HỌC TIẾT 1 . Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể 2 . Số bội giác trong trường hợp ngằm chừng ở vô cực f1 G ∞ = = 17 f2 . Kính thiên văn gồm hai bộ phận chính : • Vật kính : thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn ( có thể đến hành chục mét ) • Thị kính : kính lúp có tiêu cự nhỏ(vài xentimet ) ⇒ Phải điều chỉnh để ảnh sau cùng hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful