Amortizare fiscala Elemente comparative In general, prin amortizare se intelege alocarea sistematica, pe cheltuieli de exploatare, a valorii unui activ

imobilizat pe durata de utilizare economica a acestuia. Cheltuiala cu amortizarea reprezinta o cheltuiala nemonetara si are ca efect diminuarea rezultatului perioadei. In practica se utilizeaza atat amortizarea din punct de vederecontabil, cat si cea din punct de vedere fiscal. Amortizarea fiscala are ca efect diminuarea rezultatului fiscal. Reglementari contabile si fiscale aplicabile : • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; • Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; • Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Principalele prevederi cuprinse in reglementarile contabile si fiscale, cu privire la amortizarea imobilizarilor corporale Prevederi contabile Prevederi fiscale conform O.M.F.P. nr. 1.752/2005 conform Legii nr. 571/2003 Definirea activelor amortizabile „ Imobilizarile corporale reprezinta active „ Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare care: corporala care indeplineste cumulativ a) sunt detinute de o entitate pentru a fi urmatoareleconditii: utilizate in productia de bunuri sau prestarea a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi pentru a fi folosite in scopuri administrative; inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; si b) are o valoare de intrare mai mare decat b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade limita stabilita prin hotarare a Guvernului ; mai mari de un an.” (pct. 87). c) are o durata normala de utilizare mai mare „Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si de un an.”(art. 24, alin. 2). constructii; instalatii tehnice si masini; alte Potrivit H.G. nr. 105/2007, valoarea minima de instalatii; utilaje si mobilier; avansuri si intrare a mijloacelor fixe este de 1.800 lei. imobilizari corporale in curs de executie” Art. 24 din Codul Fiscal (pct. 88). La alin. 4) sunt mentionate o serie de active care Dintre acestea, nu fac obiectul amortizarii: nu reprezinta active amortizabile, astfel: terenurile, avansurile si imobilizarile terenurile, lacurile, baltile si iazurile care nu sunt corporale in curs de executie. rezultatul unei investitii, bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare, mijloacele Totodata, „investitiile efectuate pentru fixe care nu isi pierd valoarea in timp datorita amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, folosirii, case de odihna proprii, locuintele de terenurilor si pentru alte lucrari similare se protocol, altele decat activele utilizate in scopul recupereaza pe seama amortizarii”, conform realizarii veniturilor. pct. 99 din Reglementari. La alin. 3 al aceluiasi articol sunt prezentate o serie de elemente care sunt considerate mijloace fixe amortizabile, cum ar fi: amenajarile de terenuri, o serie de investitii efectuate in legatura cu mijloacele fixe si altele. Stabilirea amortizarii contabile si a amortizarii fiscale Amortizarea contabila „se stabileste prin Amortizarea fiscala se stabileste prin aplicarea aplicarea cotelor de amortizare asupra cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a

24. alin. societatea utilizeaza metoda de amortizare liniara. 24. cat si in scopuri fiscale. Data punerii in functiune: 01. In data de 29. imobilizarile corporale se pot utiliza aceleasi regimuri de amortizare (liniara. „Amortizarea imobilizarilor corporale se Potrivit art. aprobat prin reprezentand: Hotararea Guvernului nr. 97 din Reglementari) Perioada pentru care se calculeaza amortizarea Durata de utilizare economica Durata normala de utilizare Conform Reglementarilor contabile (pct. amortiza „utilizand unul din urmatoarele degresiva sau accelerata). 5. 24 din Codul fiscal.. in functiune.. calculeaza . entitatile pot contabile. a) amortizarea liniara. sau b) numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv”. · costul de achizitie. stabilita de societate. a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. · cost de productie. ca regula generala. a achizitionat un utilaj (strung) in vederea utilizarii acestuia in activitatea de productie. b) amortizarea degresiva. Cotele de amortizare se stabilesc in functie Cotele de amortizare se stabilesc in functie de de regimul de amortizare utilizat si durata regimul de amortizare utilizat si durata normala de utilizare economica a activului..” (pct. 11). Cod fiscal) titlu gratuit. EXEMPLU O intreprindere are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru constructii. Atat in scopuri contabile. de utilizare a mijloacelor fixe. conform facturii de achizitie. aceasta functionare a mijloacelor fixe. c) amortizarea accelerata”. pentru mijloacele fixe reprezentand aport la capitalul social.03. alin. cu respectarea regimuri de amortizare: prevederilor art.000 lei. 99 din Reglementarile Pentru calculul amortizarii fiscale. Durata de utilizare economica. · costul de productie sau · valoarea de aport – pentru bunurile · valoarea de piata. este de 5 ani de la data punerii in functiune. conformduratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora. Din punct de vedere contabil: . (conform pct.valorii de intrare a imobilizarilor corporale”.2007.2007. de la data punerii in amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu functiune a acestora si pana la recuperarea luna urmatoare celei in care mijlocul fix este pus integrala a valorii lor de intrare. dobandite cu titlu gratuit. 65). 53 din Reglementari) Regimuri de amortizare Conform pct. 2. · valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu (conform art.139/2004. Aceasta se stabileste conform Catalogului „prin durata de utilizare economica se privind clasificarea si duratele normale de intelege durata de viata utila. Baza de calcul al amortizarii Valoarea de intrare a imobilizarilor corporale Valoarea de intrare a mijloacelor fixe este este reprezentata de: reprezentata de: · cost de achizitie. Valoarea utilajului. mijloacelor fixe amortizabile.04. a fost de 210.

animalelor si plantatiilor” imobilizarilor” Din punct de vedere fiscal: Utilajul achizitionat (strungul) reprezinta mijloc fix.1 „Echipamente tehnologice (masini. aprobat prin Hotararea Guvernului nr.500 lei (210. din punct de vedere fiscal.000 lei/ 8 ani/ 12 luni Amortizarea fiscala anuala: 26. Inregistrarea in contabilitate a utilajului (strungului): % = 404 2131 „Furnizori de imobilizari” „Echipamente tehnologice (masini.744 lei) reprezinta cheltuiala nedeductibila..900 Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea utilajului. animale si plantatii” • subgrupa 2..5. Acestui cod de identificare (2. potrivit Catalogului. Amortizarea fiscala lunara este in suma de 2.ro/a/2725/amortizare-contabila_amortizare-fiscala....A.1. in categoria instalatiilor tehnice (echipamente tehnologice). societatea utilizeaza o durata normala de functionare de 8 ani.000 lei) > amortizarea fiscala (26. utilaje si instalatii de lucru)” • clasa 2. http://contabilul.”) ii corespunde o durata normala de functionare cuprinsa in intervalul 8–12 ani.000 lei/ 5 ani/12 luni).900 210. elementul “strung” se regaseste in cadrul: • grupei 2 „Instalatii tehnice. incepand cu data punerii in functiune: 6811 = 2813 3. in valoare de 3.256 lei). Astfel..2 „Strunguri .html .1. diferenta dintre cele doua valori (15. care se stabileste conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.256 lei. utilaje si instalatii de lucru)” 4426 „T.500 „Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalatiilor. “. Deoarece amortizarea contabila (42.188 lei.manager. pe durata de utilizare economica a acestuia.5 „Masini. care reprezinta amortizare contabila.000 39.Utilajul achizitionat reprezinta imobilizare corporala si se inregistreaza in cadrul grupei 21 a Planului de conturi.500 lei x 12 luni).2 „Strunguri .000 lei (3. deductibila” 249. 2. utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului” • subclasa 2. mijloace de transport. In vederea determinarii amortizarii fiscale. societatea inregistreaza in situatiile financiare o amortizare anuala de 42. In consecinta. calculata astfel: 210.5. mijloacelor privind amortizarea de transport.1.139/2004.V.. iar amortizarea fiscala lunara a acestuia se determina in functie de durata normala de utilizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful