2.3.2.

Amortizarea imobilizarilor corporale Imobilizarile corporale îsi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuintare ca urmare a folosirii lor,a actiunii agentilor naturali,a progresului tehnic. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza,pe baza unui plan de amortizare ,din luna urmatoare punerii acestora în functiune si pâna la recuperarea integrala a valorii de intrare. Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate,închiriate sau în locatie de gestiune se calculeza si se înregistreaza în continuare de catre proprietarul acestora. Amortizarea cheltuielilor de investitii effectuate la mijloacele fixe concesionate,închiriate,luate în locatie de gestiune se calculeza de catre cel care a efectuat investitia,pe perioada sau pe durata normala de utilizare,dupa caz. Nu se supun amortizari:terenurile,lacurile,baltile si iazurile,care nu sunt rezultatul unei investitii,tablourile si operele de arta,bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare,casele de odihna proprii,locuintele de protocol,navele aeronavale,altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor,orice alt mijloc fix care nu isi pierde valoarea în timp datorita folosirii. În cazul imobilizarilor corporale achizitionate,care au durata normala de utilizare expirata,valoarea de intrare (costul de achizitie) se va recupera pe o perioada stabilita de catre o comisie tehnica. Duratele normale de utilizare corespund în principiu ,cu duratele economice de utilizare,în cadrul carora veniturile obtinute din utilizarea imobilizarilor corporale sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru functionare ,întretinere si reparare.De aceea,durata normala de utilizare depinde si de mediul în care imobilizarile corporale sunt exploatate si care poate fi normal,usor coroziv,puternic coroziv. Regimuri de amortizare

În czul constuctiilor se aplica în mod obligatoriu regimul de amortizare liniara. Amortizarea degresiva presupune o amortizare mai accentuata a imobilizarilor corporale în primii ani de la punerea în functiune . pentru o durata de viata de 5-10 .traditional.1.fiind cel mai simplu de utilizat.2 ani . Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale 19 -Cota anuala de amortizare liniara se calculeaza prin divizarea numarului 100 la durata normala de utilizare.insa nu tine seama de influenta uzurii morale. Amortizarea liniara reprezinta regimul classic. De asemenea se amortizeza liniar .care duce la intocmirea activelor într-un interval de timp scurt.5 pentru o durata de viata de 2-5 ani .Entitatile economice isi amortizeaza imobilizatile corporale utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare:Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe.pe o perioada de 10 ani .2.Utilizarea acestiu regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unil din coeficienti urmatori: :.stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizarilor corporale.cheltuielile de investitii pentru amenajarea terenurilor.5 pentru o durata de viata mai mare de 10 ani.

Utilizarea rehimurilor de amortizare se aproba de catre Consiliul de Administratie al entitatii economice. .Pentru fiecare imobilizare corporala intrta in patrimoniu entitatile economice vor intocmii un plan de amortizare. 20 Metoda analitica presupune calculul amortismentului pe fiecare categorie de imobilizari corporale in parte.prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare ramasi. Aceasta delimitare se face la sfarsitul anului anterior prin inventariere. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate dupa sistemul liniar .prin amânarea la plata a impozitului pe profit. Amortizarea degresiva si accelerata au avantajul ca atenueaza influenta uzurii morale.Aceste soua regimuri produc si un avantaj fiscal .luându-se în calcul valoarea contabila.în cheltuielile de exploatare a unei amortizari în cota de 50% din valoarea de intrare .corespunzator cresterii cheltuielilor privind amortizarea an primii ani de utilizare a imobilizarilor corporale. Acest calcul se realizeaza cu ajutorul normelor analitice de amortizare.Metoda analitica solicita luarea in considerare a tuturor situatilor concrete in care se afla alte imobilizari corporale ale unitatii. de aceea se cere un volum de calcule consistent si nu se poate realiza decat în conditiile prelucrarii automate a datelor.durata de utilizare si regimul de amortizare ales.Amortizarea accelerata consta în prium an de functionare .în care se vor determina cu anticipatie amortizarea anuala(anuitatea)si valoarea contabila neta sau ramasa la sfârsitul fiecarui an de functionare. Folosirea metodelor analitice presupune determinarea altor imobilizari corporale neamortizate inca adica aflate in cadrul duratelor normale de functionare si a altor imobilizari corporale complet amortizate dar tinute in functiune.datorita faptului ca prin aceste metode se recupereaza într-un interval de timp mai scurt scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale.

Luand in considerare cel mai simplu regim de amortizare .Metoda globala . prin aceasta metoda amortismentul total. simplifica mult operatiile de planificare si sporeste operativitatea muncii folosindu-se mai ales in absenta prelucrarii automate a datelor. totala de amortizare Nu= Norma unica de amortizare . pe unitate . regimul proportional. se determina printr-un singur calcul cu relatia : A=Vt x Nu/100 unde : Vt= Valoarea medie anuala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful