Finantele intreprinderii: Capitolul 1 • • • • • • • • • Obiectul de studiu privind finantele intreprinderii sau analiza financiarcontabila Definiti sau prezentati rolul

ciclului financiar al activitatii globale la nivelul firmei Rolul functiei financiar-contabile la nivelul firmei Prezentati structura ciclului financiar al activitatii globale si aratati particularitatile unui anumit tip (subtip) privind ciclul financiar al firmei Prezentati utilizatorii interni de informatie financiar-contabila si aratati interesul/scopul urmarit de fiecare din aceasta categorie Prezentati utilizatorii externi de informatie financiar-contabila si aratati interesul urmarit de fiecare dintre acestia Prezentati rolul situatiei financiare anuale la nivelul firmei si componenta acestora, definind una dintre partile componente Prezentati particularitatile sau aspectele de noutate sintetizate in OMFP 3055/2009 Prezentati obiectivele gestiunii financiar-contabile a intreprinderii si aratati rolul fiecarui obiectiv in parte ca si concept financiar la nivel de firma(securitate; autonomie; garantie; flexibilitate) Prezentati rolul contabilitatii ca sursa informationala pt finantele intreprinderii.

Capitolul 2 • • • • Ce se subintelege prin conceptul de pozitie financiara a intreprinderii conform OMFP 3055/2009 Prezentati schema sau structura bilantului financiar al firmei Rolul bilantului financiar la nivelul intreprinderii (scop, utilitate) Indicatori specifici calculati prin prisma bilantului financiar(FRF, FRFpr, FRFstr, NFR, TN, SN)

FRFpr. exploatare si finantare la nivelul firmei Aratati rolul cash-flowlui(fluxurilor de numerar) conform normei internationale IAS 7 Dati exemple de incasari si de plati de numerar privind fluxurile de numerar generate de activitatea de investitii .• • • • • • • • • • • • Aratati ce inseamna valoare pozitiva/ negativa a indicatorilor (FRF. NFR. FRFstr. de finantare (2-3 exemple) Capitolul 1 • Obiectul de studiu privind finantele intreprinderii sau analiza financiar-contabila elaborarea planurilor de afaceri consulatnta financiara la nivelul entitatilor economice Interpreteaza indicatorii economico-financiari Interpreteaza contabilitatea de gestiune Marketing Management financiar • Definiti sau prezentati rolul ciclului financiar al activitatii globale la nivelul firmei . SN) Aratati ce se intelege prin notiunea/ conceptul de echilibru financiar si cum se realizeaza Specificati ce inseamna partea superioara/partea de sus a bilantului financiar si ce anume reflecta Specificati ce inseamna partea inferioara/partea de jos a bilantului financiar si ce anume reflecta sub aspectul echilibrului financiar Ce se intelege prin conceptul de lichiditate si solvabilitate la nivelul firmei Prezentati conceptul de bonitate financiara si rolul la nivelul firmei Cum apreciati riscul de insolvabilitate(prefaliment) Aratati rolul capitalurilor proprii precum si detalierea acestora la nivelul firmei Prezentati rolul capitalurilor permanente la nivelul firmei Ce cuprinde/ aratati rolul activitatii de investitii. de exploatare . TN.

incasarea clienţilor. modului de gestionare a resurselor.economice. productie. Ciclul de investitii reprezinta capacitatea ag. analiza şi difuzarea informaţiilor necesare gestiunii intreprinderii şi acordarea asistenţei de specialitate celorlalte funcţii ale intreprinderii.respectiv: ciclul de investiţii.• • • Contabilizeaza resursele financiare Managementul financiar Rolul functiei financiar-contabile la nivelul firmei Funcţia financiar-contabilă este reprezentată de totalitatea raporturilor ce privesc constituirea şi utilizarea capitalurilor intreprinderii. Odata realizate bunurile materiale reprezinta baza tehnica a ciclului de exploatare Ciclul de exploatare cuprinde intreg procesul de aprovizionare. Rolul operaţional al funcţiei financiar-contabile se concretizează in adoptarea unor decizii de constituire a capitalurilor.ea prezintă importanţă pe parcursul intregului ciclu de viaţă al intreprinderi. comercializare si incasare a valorii produselor rezultate Ciclul de finantare se formeaza atunci cind se primeste/se restituie un imprumut ca urmare a unor relatii intre intreprindere si alte institutii financiare • Prezentati utilizatorii interni de informatie financiar-contabila si aratati interesul/scopul urmarit de fiecare din aceasta categorie .necesarul de resurse. • Prezentati structura ciclului financiar al activitatii globale si aratati particularitatile unui anumit tip (subtip) privind ciclul financiar al firmei: Literatura de specialitate menţionează existenţa a trei cicluri financiare. Rolul funcţional constă in inregistrarea. ciclul de exploatare şi ciclul operaţunilor financiare. deoarece datorită exercitării sale se poate asigura informarea corectă cu privire la: potenţialul de producţie şi de comercializare al intreprinderii. vanzare de acţiuni.ec de a produce si de a transforma banii in bunuri materiale. politice care se exercită asupra intreprinderii şi care nu pot fi neglijate. Rolul politic al funcţiei financiar-contabile se referă la faptul că activitatea financiară a intreprinderii se desfăşoară ţinand seama de constrangerile sociale. tratarea. de utilizare a lor. plata furnizorilor etc. fapt care implică negocierea creditelor bancare in vederea contractării unor imprumuturi.

sunt interesati de capacitatea de rambursare a societatii Furnizorii si alti creditori = sunt interesati de evaluarea solvabilitatii in vederea continuarii si dezvoltarii relatiilor comerciale Clientii = sunt interesati in evaluarea continuitatii activitatii firmei pt colaborari pe termen lung Statul = este conteresat in activitatea ag.El redă.ec. utilizind resursele existente (cheltuielile perioadei respective) . indicand rezultatul pe care l-a obţinut intreprinderea in cursul exerciţiului financiar.care oferă informaţiile necesare analizei financiare prin situaţii financiare anuale care cuprinde următoarele documente egale ca importnţă: 1.ec. Bilanţul = reprez. ansamblul resurselor de care dispune intreprinderea la o anumită dată. definind una dintre partile component • • • • Imaginea unei intreprinderi este asigurată de contabilitatea generală. . extraordinara) . Acesta exprima performanta ag. = arata elementele de activ si pasiv patrimonial.financiara.ec.ec. 2. situatia financiara de sinteza care fotografiaza la sfirsitul exercitiului financiar situatia patrimoniala si financiara a unui ag.• • Managerii = care au ca scop asigurarea rentabilitatii capitalului investit Salariatii/angajatii = sunt interesati de stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii sub aspectul durabilitatii in timp a societatii • • • Prezentati utilizatorii externi de informatie financiar-contabila si aratati interesul urmarit de fiecare dintre acestia Investitorii = actionarii doresc sa-si minimizeze riscurile si sa-si rentabilizeze capitalurile Institutiile financiare = bancile/institutiile de creditare doresc sa-si recupereze si sa-si rentabilizeze fondurile pe care le-au incredintat ag. ca şi utilizările acestora la aceeaşi dată. resectiv capacitatea societatii de a genera profit . in termini de rentabilitate . Contul de profit şi pierdere = arata elementele de venit si cheltuieli structurate pe 3 tipuri de activitati(exploatare. intrucit asteapta ca el sasi plateasca la timp diversele impozite si taxe catre bugetul de stat si local Prezentati rolul situatiei financiare anuale la nivelul firmei si componenta acestora. indicind rezultatul financiar global pe care firma la obtinut pe un orizont de timp stabilit. sub formă de tabel sau in listă.

3. Situaţia fluxurilor de trezorerie (numerar)= ofera informatii despre capacitatea ag. final (profit si pierdere) 4. In urma analizei bilantului contabil se depisteaza punctele critice din cadrul firmei . de a genera numerar si echivalente de numerar din activitatea de exploatare si investitionala si moduri de utilizare a soldurilor finale.ec. de trezorerie 5. Situaţia modificării capitalurilor proprii prezinta soldurile initiale de cap. financiare si politicilor contabile adoptate respective.financiara anuala • Prezentati particularitatile sau aspectele de noutate sintetizate in OMFP 3055/2009 • Prezentati obiectivele gestiunii financiar-contabile a intreprinderii si aratati rolul fiecarui obiectiv in parte ca si concept financiar la nivel de firma Asigurarea securitatii financiare a firmei furnizarea de informaţii despre poziţia financiară.ec de a se adapta circumstantelor dificile si de a elabora cai de iremediere financiara sau strategii de dezvoltare.informatii ce completeaza sit. performanţele şi modificările poziţiei financiare Realizarea echilibrului financiar ( depistat de analistul financiar pe baza bilantului conatbil si prelucrarii acestuia obtinindu-se bilantul functional si financiar) prin indicatorul fond de rulment. Prezentati rolul contabilitatii ca sursa informationala pt finantele intreprinderii. Contabilitatea prezinta situatia reala a intreprinderii.propriu si soldurile finale la sfirsitul exercitiului financiar analizind capacitatea de mentinere a capitalului si a rez. disfunctionalitatile activitatii unei intreprinderi • • • • • • · evaluarea multicriterialã a stãrii de sãnãtate a întreprinderii cu depistarea . coeficientul sau gradul de indatorare si nivelul incasarilor Garantarea profitabilitatii ca expresie a eficientei folosirii capitalurilor regasita in ratele de rentabilitate economica si financiara a intreprinderii Asigurarea flexibilitatii intreprinderii arata capacitatea ag. Politici contabile şi note explicative = prezinta informatii despre bazele de intocmire a sit.

imobilizãri corporale.stocuri si creante mai mari de cheltuieli un an.datorii pe termen mediu si lung. . · Utilizarea rationalã a resurselor si capacitãtilor potentiale ale întreprinderii. · Asigurarea unor standarde sociale acceptabile pentru forta de muncã. . .capitaluri proprii.SA=TA-Dt= ΣCp • Prezentati schema sau structura bilantului financiar al firmei ACTIV PASIV Active cu lichiditate scãzutã Pasive neexigibile sau cu (peste un an) exigibilitate scãzutã . . mai mari de un an . .provizioane pentru riscuri si . · Asigurarea solvabilitãtii întreprinderii si mentinerea sa în circuite financiare. · Aprecierea solvabilitãtii · Mãsurarea performantelor întreprinderii Capitolul 2 • Ce se subintelege prin conceptul de pozitie financiara a intreprinderii conform OMFP 3055/2009 Pozitia financiara a intreprinderii reprezinta valoarea ce rezulta din diferenta dintre totalul activ si datorii.cauzelor care au generat starea de crizã.imobilizãri financiare.imobilizãri necorporale.

stocuri.Datorii de exploatare .dividende de platã. SN) Fond de rulment (FRF). sub formă de tabel sau in listă.creante. . considerat a fi “cel mai important indicator al echilibrului financiar al intreprinderii”şi poate fi determinat utilizand formulele: FRF=Capitaluri permanente(CP) – Activul imobilizat net(AIN). . din sursetemporare (datorii de exploatare: furnizori.Creante imobilizate mai mici de un an. utilitate) Bilanţul = documentul care fotografiaza la sfirsitul exercitiului financiar situatia patrimoniala si financiara a unui ag. TN.Disponibilitãti.provizioane pentru riscuri si cheltuieli mai mici de un an.proprii) • • • Nevoia de fond de rulment (NFR) reflectă nevoia generată de finanţare a ciclului de exploatare şi acoperită. . . FRFstr. etc. in parte.) NFR = ( Stocuri + Creanţe) . • Rolul bilantului financiar la nivelul intreprinderii (scop. . ansamblul resurselor de care dispune intreprinderea la o anumită dată. indicind rezultatul financiar global pe care firma la obtinut pe un orizont de timp stabilit • Indicatori specifici calculati prin prisma bilantului financiar(FRF. NFR.datorii financiare mai mici de un an.active imobilizate) • SN(situantia neta) SN=TA-Dt=ΣCA(total activ-datorii totale=suma cap.AI(datorii cu scadenta>1 an. unde Cp = Capitaluri proprii – Imobilizări nete • FRF pr(Fond de Rulment Financiar propriu) FRFpr= Cpr-AI(cap.ec. indicand rezultatul pe care l-a obţinut intreprinderea in cursul exerciţiului financiar.datorii de exploatare si în afara exploatãrii. creditori.proprii-active imobilizate) • FRFstr(Fond de Rulment Financiar strain/extern) FRstr = D.titluri de plasament. FRFpr.Active cu lichiditate ridicatã (sub un an) . = arata elementele de activ si pasiv patrimonial.El redă. Pasive cu exigibilitate ridicatã . . ca şi utilizările acestora la aceeaşi dată. .

reprezinta un aspect favorabil pt realizarea echilibrului financiar pe t. incapactatea de plata. financiar • SN<0.proprii respective valorificarea acestora a.scurt. FRFstr. unitatea analizată fiind in stare să-şi achite datoriile ciclice prin realizarea activelor circulante • FRF < 0.scurt asa incit necesarul ciclic este exploatat si prelucrat pt • .v. Active circulante= Datorii pe termen scurt. Active circulante > Datorii pe termen scurt. Arata ca activul circulant >datoriei ciclice/sau resursei temporare pe t.• TN(trezorerie neta) partea din fondul de rulment care depăşeşte necesarul in fond de rulment. TN= FRF-NFR Trezoreria se determină ca diferenţă intre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. NFR. FRFpr. viabila si sanatoasa d.p. • Aratati ce inseamna valoare pozitiva/ negativa a indicatorilor (FRF. SN) • FR F= 0. Aceasta reprezint_ o situacie riscantă generată de faptul că. de o valoare substanţială. ceea ce semnifică faptul că societatea nu-şi va putea plăti datoriile exigibile • SN>0. interne sau externe.d. Un fond de rulment negativ semnifică faptul că activele circulante sunt inferioare ca mărime datoriilor pe termen scurt.ec. arata un risc de insolvabilitate/prefaliment si eventual dependenta de creditori . arata maximizarea valorii intreprinderii prin potetarea cap. arata o nevoie ciclica/temporara.i. pe de o parte datoriile au termene de plată foarte exact stabilite. TN. ceea ce inseamnă ca transformarea activelor in bani nu acoperă datoriile societăţii. iar pe de altă parte transformarea activelor circulante in lichidităţi poate fi intarziată din numeroase cauze. Existenţa unui fond de rulment pozitiv garantează existenţa resurselor financiare pentru plata datoriilor scadente chiar in condiţiile unor disfuncţionalităţi apărute in activitatea intreprinderii. Active circulante < Datorii pe termen scurt. analizat pe un orizont de timp este controlabila. evidenţiază faptul că echilibrul este asigurat. consultantul financiar poate concluziona prin acest indicator cu valoare pozitiva ca gestiunea economica a ag. Aceasta stare reflectă un dezechilibru financiar ce trebui analizat in funcţie de specificul activităţii fiecărei firme. FR F> 0. construită din activele circulante lichide care staţionează intre două rotaţii”. stare de faliment • NFR>0. Un fond de rulment pozitiv.

cu o durata de eploatare <1 an pt active. Asa incit nu exista exploatare si prelucrare a activului temporar care sa asigure exigibilitatea pasivului temporar/ciclic/pe t. in angrenajul sau. cu o durata de eploatare >1 si posturi/elemente de pasiv cu exigibilitate redusa in partea superioara. un FRF>NFR.• • • asigurarea la t. care este moneda . arata o instabilitate financiara pe t. si cuprinde elemente de activ cu lichiditate ft crescuta . arata un FRF<NFR. Lichiditate reprezinta capacitatea unei firme de a-si onora in orice moment datoriile. • Ce se intelege prin conceptul de lichiditate si solvabilitate la nivelul firmei Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si achita toate obligatiile banesti fata de terti. si cuprinde elemente de activ cu lichiditate scazuta. care conform unor reprelucrari si regrupari va constitui bilantul financiar si bilantul functional cu indicatori specifici calculati si interpretati care vor arata daca entitatea patrimoniala isi asigura sau nu echilibrul financiar atit pe t. lubrifiantul necesar. scurt. scadent a datoriei ciclice sau a pasivului exigibil cu exigibilitate crescuta NFR<0. si pasive cu exigibilitate ridicata <1 an in partea inferioara. arata un cash-flow pozitiv.lung cit si pe termen scurt si mediu • Specificati ce inseamna partea superioara/partea de sus a bilantului financiar si ce anume reflecta Bilantul financiar se construieste in baza bilantului contabil. Ea rezulta din echilibrul intre fluxul incasarilor si cel al cheltuielilor. facand sa circule optim. o stabilitate financiara TN<0. o instabilitate financiara si o incapacitate de plata • Aratati ce se intelege prin notiunea/ conceptul de echilibru financiar si cum se realizeaza Echilibrul financiar se analizeaza prin prisma bilantului contabil. • Specificati ce inseamna partea inferioara/partea de jos a bilantului financiar si ce anume reflecta sub aspectul echilibrului financiar Bilantul financiar se construieste in baza bilantului contabil. adica un NFR ciclic< datoria ciclica.scurt TN>0.

obtinem : profit daca V>Ch si pierderi daca V<Ch Rezultat reportat = parte din rezultatul financiar aminat la repartizare de catre alta • Prezentati rolul capitalurilor permanente la nivelul firmei .VN Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni= valoarea obligatiunilor.cheltuieli. • Cum apreciati riscul de insolvabilitate(prefaliment) Insolvabilitatea reprezinta incapacitatea firmei de asi plati datoriile . Social Cap. solvabilitatea şi riscul acesteia. Subscris nevarsat : capitalul pus la dispozitia intreprinderii de catre angajati Prime de capital sunt generate de operatiunile de crestere a capitalului prin emisiune de noi actiuni.ec. din care fac parte : Cap. Social : reprez. dar care nu a intrat inca la dispozitia intreprinderii Cap. solvabilitate. Social in exercitiile financiare incheiate cu pierderi Rezerve legale = cota de 5 % din profitul societatii . solvență constituie aptitudinea intreprinderii de a face faţă scadenţelor pe termen lung şi mediu Solvabilitate depinde de mărimea datoriilor cu asemenea scadenţe şi de cheltuielile financiare (costul indatorării).VN Prime de aport valoarea contabila a actiunilor. aportul in natura sau in numerar subscris de actionari atit la infisintarea firmei cit si ulterior hotaririi AGA de a majora cap. reprezinta capacitate de plată și de credit.aport sau conversie Prime de emisiune pretul noilor actiuni > VN actual Prime de fuziune valoarea matematica a actiunilor. fuziune.VN a actiunilor Rezervele de reevaluare = plus la valoarea rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale la preturi curente Rezervele = beneficii capitalizate de intreprindere in scopul protejarii cap. avem o situatie neta <0 • Aratati rolul capitalurilor proprii precum si detalierea acestora la nivelul firmei Capitalurile proprii reprezinta forma de finantare a mijl. lichiditatea. Subscris varsat: capital promis. pina ating 20% din cap.• Prezentati conceptul de bonitate financiara si rolul la nivelul firmei Bonitatea financiară a firmei este corelată cu rentabilitatea. Social Rezultatul exercitiului = venituri.

de finantare (2-3 exemple) . Odata realizate bunurile materiale reprezinta baza tehnica a ciclului de exploatare Ciclul de exploatare cuprinde intreg procesul de aprovizionare. sensul şi scadenţele acestora) permit compararea fluxurile de trezorerie viitoare ale mai multor intreprinderi • Dati exemple de incasari si de plati de numerar privind fluxurile de numerar generate de activitatea de investitii . de exploatare . comercializare si incasare a valorii produselor rezultate Ciclul de finantare se formeaza atunci cind se primeste sau se restituie un imprumut ca urmare a unor relatii intre intreprindere si alte institutii financiare • Aratati rolul cash-flowlui(fluxurilor de numerar) conform normei internationale IAS 7 • • • • evaluarea modificărilor activului net al intreprinderii evaluarea modificărilor structurii sale financiare(inclusiv lichiditatea şi solvabilitatea) evaluarea capacităţii sale de a modifica fluxurile (mărimea.• Ce cuprinde/ aratati rolul activitatii de investitii.ec de a produce si de a transforma banii in bunuri materiale. exploatare si finantare la nivelul firmei Ciclul de investitii reprezinta capacitatea ag. productie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful