TRADUCTOARE

Din prezentarea structurii sistemelor automate în cap. 1., s-a vazut ca dispozitivul de automatizare cuprinde o serie de elemente specifice ca: traductoare, elemente de executie, regulatoare, elemente auxiliare (amplificatoare, circuite de masura, convertoare, etc.).

Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de masura sunt destinate pentru masurarea marimilor conduse [20, 21, 55] si a unor marimi semnificative pe baza carora se pune în evidenta echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, vom obtine informatiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regula pe bucla de reactie.
3.1. Generalitati, performante, clasificare

Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de a masura valorile parametrului reglat si de a converti acest parametru (marime) într-o marime fizica ce este compatibila cu marimea de intrare în elementul urmator al sistemului. Traductoarele se compun din elementul sensibil si elementul traductor , conform figurii 3.1.

Elementul sensibil efectueaza operatia de masurare propriu-zisa, iar elementul traductor asigura transformarea semnalului într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce e preteaza pentru transmiterea la distanta.
Performantele traductoarelor pot fi apreciate pe baza urmatoarelor caracteristici:

- Sensibilitatea reprezinta limita raportului dintre variatia infinit mica a marimii de iesire si cea de intrare, când ultima tinde spre zero, adica:

(3.1) Este necesar ca aceasta sensibilitate sa fie constanta pe tot domeniul de masura, adica elementul sa fie liniar, în caz contrar sensibilitatea putându-se defini în jurul oricarui punct de functionare. În mod normal, elementele de masurat prezinta un anumit prag de sensibilitate, adica o valoare limita ∆i sub care nu mai apare o marime masurabila la iesire. - Precizia se defineste ca valoarea relativa a erorii exprimata în procente:

(3.2) obisnuit elementele de masurat din sistemele automate având clase de precizie de 0,2 ÷ 1,5 %, fiind necesar sa fie cu cel putin un ordin de marime superioara preciziei reglajului în ansamblu. - Liniaritatea se refera la aspectul caracteristicii statice a elementelor si, aceasta caracteristica nu trebuie sa prezinte curburi si histerezis pe tot domeniul de variatie al marimilor de intrare si iesire. -Comportarea dinamica. Aceasta caracteristica se refera la capacitatea elementului de a reproduce cât mai exact si fara întârziere variatiile marimii masurate. Se apreciaza pe baza functiei de transfer a elementului, adica pe baza constantelor de timp ce intervin sau, uneori pe baza benzii de trecere -Reproductibilitate, reprezinta proprietatea elementelor de a-si mentine neschimbate caracteristicile statice si dinamice pe o perioada cât mai lunga de timp, în anumite conditii de mediu admisibile.

-Timpul de raspuns reprezinta intervalul de timp în care un semnal aplicat la intrare se va resimti la iesirea elementului. Acest timp poate fi oricât de mic, dar niciodata nul, putând fi asimilat cu inertia. -Gradul de finete se caracterizeaza prin cantitatea de energie absorbita de traductor din mediul de masura, recomandându-se sa fie cât mai mica pentru a nu influenta desfasurarea procesului. Alegerea traductorului se va face în functie de parametrul reglat, în functie de mediul de masura, în functie de tipul semnalului: continuu, electric sau neelectric, discontinuu, s.a. Privite sub aspectul tipului de semnale, traductoarele pot fi analogice sau pot fi numerice (cifrice). Clasificarea traductoarelor este o problema destul de dificila, deoarece varietatea acestora este multipla. Una din variantele de clasificare, în functie de marimea de intrare si cea de iesire, este prezentata schematic în figura 3.2. Un alt mod de clasificare, dupa [23] poate fi facut în raport de marimea de natura neelectrica pe cale electrica. În acest caz vom avea: a.
&nb 20520r1714u sp; Traductoare pentru marimi geometrice: rezistive, inductive, capacitive si numerice de deplasare; cu radiatii; de proximitate.

prezentarea schematica a acestora.b. etc. de acceleratie. d.3. b. (a. &nb 20520r1714u sp. c. îndoire. cu referiri la principiul lor de functionare. pârghie. debite. detalii suplimentare gasindu-se în [2. &nb 20520r1714u sp.2. acestea fiind prezentate în figura 3. compresie. e. 3. Traductoare pentru marimi geometrice Traductoarele mecanice de captare pot fi realizate în mai multe variante. variante constructive posibil de realizat. fara a insista prea mult asupra aspectului matematic al acestora. Traductoare pentru marimi tehnologice: presiune. tensometrice rezistive. de socuri si vibratii. giroscopice. Traductoare pentru marimi cinematice: de viteza. de forta. adica:palpator. În cadrul lucrarii vor fi prezentate doar traductoarele cele mai uzuale. Alte traductoare: integrate. nivel. de cuplu. magnetostrictive. cuplaj indirect. c. Traductoare pentru marimi mecanice: elastice (tractiune. . consola. temperatura. problema ce revine altor lucrari de specialitate. d). &nb 20520r1714u sp. cuplu). cu coarda vibranta.23].

variatia rezistentei e data de: (3.) unde: R – rezistenta electrica a potentiometrului.2. Traductoare rezistive Dupa cum se cunoaste. x – deplasarea cursorului. U si l fiind constante. Traductoare de deplasare Pentru masurarea deplasarilor se utilizeaza o serie de traductoare cum ar fi: traductoarele rezistive (potentiometrice). S – sectiunea conductorului. selsinele. s. Pentru deplasari unghiulare se utilizeaza un potentiometru de forma circulara. traductorul reproduce corect caracteristicile. (2. l – lungimea potentiometrului.5. Modificând lungimea conductorului. Deoarece masurarea rezistentei este greoaie. cu radiatii.1. inductive.3) unde: ρ – rezistivitatea electrica. de proximitate. l– lungimea conductorului.a.4. traductoare piezoelectrice.4. Rezistenta de iesire a potentiometrului se modifica proportional cu deplasarea cursorului. . practic se va modifica rezistenta electrica R. numerice. conform figura 3. Numai în cazul în care tensiunea de alimentare este stabilizata si valoarea curentului ce strabate potentiometrul este redusa. capacitive. figura 2. se alimenteaza potentiometrul cu o tensiune continua stabilizata U tensiunea de iesire a acestuia Ux depinzând numai de x. Pentru masurarea deplasarilor liniare se utilizeaza cu precadere potentiometrul liniar. obtinut prin bobinarea pe un suport izolant circular a unui fir rezistiv peste care aluneca un cursor. care se realizeaza prin bobinarea pe un suport izolant a unui fir rezistiv pe care se deplaseaza un cursor ce e sustinut de o pista decontact.3.

depind numai de unghiul α dupa relatia: si (3. N – numar de spire. . La modificarea distantei d sub actiunea unei deplasari. În cazul în care sectiunile circuitului magnetic se aleg într-un anumit mod. uzual se folosesc traductoare inductive cu întrefier variabil (cu armatura mobila).rezistenta electrica a bobinei. care se traduce într-o variatie de inductivitate proprie sau mutualaPentru cazul deplasarilor liniare mici (< 2 mm). practic se va modifica inductanta L a bobinei ce depinzde de d. iar d este distanta dintre armatura mobila 2 si miezul magnetic 1. RL. Deoarece. S – sectiunea circuitului magnetic. tija 3 fiind fixata în armatura mobila 2.6. Circuitul magnetic se realizeaza dintr-o oala de permaloy 1 si armatura mobila 2.Rezistenta la iesirea potentiometrului si tensiunea de iesire când acesta este alimentat la o tensiune continua stabilizata. Una din aceste variante este prezentata în figura 3. µ. Prin l1 si l2 s-au notat lungimile medii ale liniilor de câmp magnetic. caderea de tensiune pe rezistenta R este aproximativ egala cu marimea de iesire e si este data de relatia: (3.6) Traductoare inductive Functionarea traductoarelor induc-tive are la baza variatia geometriei circuitului (cuplajului) magnetic în functie de masurând. practic se masoara caderea de tensiune pe rezistenta R. ca si în cazul traductoarelor rezistive este dificil a se masura variatiile de inductanta.7) unde: U – tensiune de alimentare alternativa stabilizata. µrp – permeabilitatea magnetica absoluta si relativa a permaloyului. Bobina 4 se fixeaza în piesa 1.

a. Acestea se realizeaza constructiv prin bobinarea a doua înfasurari primare si doua secundare identice pe cele doua carcase izolante ce se monteaza pe un tub din material nemagnetic ( plastic.b. iar tensiunea secundara sa fie redresata si stabilizata. fata depozitiacentrala (la dreapta sau stânga). alama. astfel ca.Pentru cazul deplasarilor mai mari de 2 mm în mod obisnuit se utilizeaza traductoare inductive diferentiale cunoscute si sub denumirea de transformatoare diferentiale. Se recomanda ca pentru o buna reproductibilitate tensiunea de alimentare primara sa fie alternativa stabilizata. Practic reprezinta doua transformatoare identice montate pe aceeasi carcasa ce arata constructiv ca în figura 3. 4 . întreg ansamblul se ecraneaza.bobine primare. Pentru reducerea perturbatiilor de natura electromagnetica. Conform acestei legaturi.miez magnetic. în pozitia centrala a miezului magnetic tensiunea de iesire este nula. textolit. unde: 1 .8.a. .8. Functionarea traductorului prezentat se bazeaza pe principiul variatiei cuplajului magnetic între primarul si secundarul celor doua transformatoare identice la deplasarea miezului magnetic. s. iar cele secundare în opozitie. caracteristica statica arata ca în figura 3. iar pentru deplasari de ordinul centimetrilor se utilizeaza traductoare inductive diferentiale.) în interiorul caruia se poate deplasa liber un miez magnetic ce se executa obisnuit din fier moale. 2 bobine secundare.capace. valoarea marimii de iesire este aceeasi. cu miez magnetic mobil. Aceasta varianta are dezavantajul ca indiferent de pozitia miezului magnetic.distantier. În cazul unor deplasari de pâna la 4 mm se utilizeaza traductorul inductiv diferential cu întrefier variabil. 5 . Schema electrica a legaturilor arata ca în figura 3.7.. 6 . 3 . Înfasurarile primare ale celor doua transformatoare se leaga în serie aditional.tija. conform caracteristici statice.

fie constanta dielectrica a mediului dintre ele conform relatiei: (3.9.a. în practica este convenabil sa se realizeze circuitul de masura din figura 3. traductoarele inductive cu miez mobil sunt preferate deoarece prezinta o serie de avantaje ca: &nb 20520r1714u sp.10). prezinta o reproductibilitate si rezolutie ridicata. Armatura 2 este fixa si izolata electric fata de suport.a. &nb 20520r1714u sp. Traductoare capacitive Functioneaza pe principiul modificarii capacitatii unui condensator atunci când variaza fie distanta dintre armaturile lui.permitivitatea relativa a dielectricului dintre armaturi. &nb 20520r1714u sp. de ordinul unitatilor. Facem mentiunea ca în afara traductoarelor inductive prezentate. &nb 20520r1714u sp. inductosin liniar si circular [23]. din cauza circuitului magnetic redus acestea au un factor de calitate scazut. frecari reduse. se utilizeaza traductoare capacitive la care se modifica distanta dintre armaturi (figura 3. s. armatura 1 fiind suspendata elastic si se poate deplasa paralel cu ea însasi sub actiunea fortei F (deplasarii). Cu toate acestea. prezinta posibilitatea protectiei la medii corozive. fie dimensiunile armaturilor. caracteristica statica în acest caz fiind prezentata în figura 3. sunt insensibile la deplasarile radiale si au &nb 20520r1714u sp.9) unde: εr .b. &nb 20520r1714u sp. în practica se mai pot utiliza traductoare de tip: transformator. presiuni si temperaturi ridicate.9. Între capacitatea traductorului si deplasarea (x) a armaturii mobile exista o relatie de forma: (3. domeniul de masurare poate fi de ordinul centimetrilor. &nb 20520r1714u sp. &nb 20520r1714u sp..8) Pentru deplasari mici. Comparativ cu traductoarele inductive cu armatura mobila.De aceea. .

12. δ – distanta dintre armaturi. una fiind fixa . 2 – mobila) capacitatea depinde de deplasarea axiala a cilindrului interior. În functie de unghiul de rotire α a armaturii mobile se va modifica suprafata de suprapunere dintre cele doua armaturi. la care se modifica practic suprafata de suprapunere a armaturilor. iar .2 putându-se roti prin fixarea acesteia pe axul 3. respectiv exterior.1 .capacitatea este data de: (3.11. iar unde r1.11) Pentru traductorul cu armaturi cilindrice din figura 3. cealalta .15 (1 – fixa. x – deplasarea de masurat.Ss – suprafata de suprapunere a celor doua armaturi. Pentru traductorul cu armaturi dreptunghiulare (1–fixa. (3. rezulta: Pentru cazul unor deplasari liniare se utilizeaza: traductoare cu armaturi dreptunghiu-lare si cilindrice. valoarea capacitatii fiind data de: (3. r2 sunt razele cilindrului interior.12) Cu mentiunea ca exista si variante de traductoare capacitive la care se modifica dielectricul (acesta nu în sensul ca se modifica pozitia dielectricului fata de cele doua . fiind: . 2 – mobila) din figura 3.10) notatiile fiind cele anterioare.. Sensibilitatea traductoarelor e data de: Pentru masurarea unor unghiuri se utilizeaza traductorul capacitiv reprezentat schematic în figura 3.

electromagnetice sau nucleare. niobatul de litiu. sunt fiabile. metoda compensarii. Traductoarele capacitive prezinta o foarte buna sensibilitate fiind utilizate frecvent pentru masurari de deplasari rapide. precizam ca toate traductoarele capacitive functioneaza în curent alternativ la frecventa de cel putin 1 kHz. proprietatile pizoelectrice mai prezinta si alte cristale ca: turmalina.armaturi). Aceste radiatii pot fi: optice. 3. nu necesita surse de alimentare. prelucrat în mod special (figura 3. pentru înlaturarea acestui inconvenient armaturile se confectioneaza dintr-un material special numit invar. bazându-se pe proprietatea de propagare a radiatiilor în timp si interactiunea acestora cu mediile în care se propaga.2. De asemenea se utilizeaza si prin montarea în punte a doua traductoare identice. Traductoare cu radiatii Aceste tipuri de traductoare pot fi folosite la masurarea distantelor sau deplasarilor de regula liniare. plumb si zirconiu. în schimb necesita amplificatoare deoarece tensiunea generata este foarte mica. numai unul dintre acestia fiind actionat de marimea neelectrica masurata sau controlata. ducând la erori importante. s. rezistent la solicitari mecanice si termice care are un randament ridicat în functionare.a. Au avantajul unei inertii reduse. pe fetele caruia se depune un strat subtire de argint coloidal cu scopul de a culege sarcinile electrice formate când elementul piezoelectric se supune unor deformatii mecanice. Traductorul este alcatuit din unul din cristalele amintite. oxidul de zinc. Initial. Au dezavantajul unui pret relativ ridicat. acustice.2. fenomenul a fost observat la cristalele de cuart (SiO2) dar.14). fenomen descoperit de fratii curie la sfârsitul secolului trecut. titanul de bariu. Traductoare piezoelectrice Sunt traductoarele generatoare ce functioneaza pe principiul piezoelectric (magnetostrictiv). În ultima perioada se utilizeaza cu precadere titanatul de bariu care este un material ceramic cu aspectul portelanului. Acest fenomen consta în aparitia de sarcini electrice pe fetele unui cristal special în momentul în care asupra acestuia se exercita forte (presiuni) mecanice. . Datorita faptului ca în mare masura capacitatea traductorului depinde de dimensiunile geometrice ale armaturilor care pot varia cu temperatura mediului.

1. prin montarea unei rezistente electrice de valoare mare în paralel cu traductorul. sub actiunea câmpului electric alternativ creat. circuite de masurare.15. Traductoare de viteza . prin efect piezoelectric. putând avea si rolul de transformator acustic prin adaptarea impedantei acustice a traductorului la mediul de propagare. aparate de masura s. precum si a traductoarelor de tip selsin. Traductorul piezoelectric cu ultrasunete. se compune din carcasa metalica 1. Placa izolatoare 4 protejeaza traductorul de mediul de contact. cât si la receptia acestora. acestea din urma putând fi utilizate atât pentru masurarea si transmiterea la distanta a unor pozitii unghiulare. putând fi folosite atât la emisia radiatiilor acustice-ultrasonore. Pentru obtinerea unui raspuns rapid.3. dupa schema principiala din figura 3. acceleratiilor.a. pastila se va deforma. 3. 3. Prin alimentarea traductorului cu o tensiune alternativa între conductorul 5 si carcasa. cât si pentru functionarea în regim de urmarire a rotirii unui organ greu accesibil. adaptoare.Traductoarele cele mai des utilizate sunt traductoare acustice cu ultrasunete ce functioneaza pe principiul efectului piezoelectric sau magnetostrictiv. revenind în cap. 3. Traductoare pentru marimi cinematice În cadrul acestui paragraf vom încerca sa redam principiul de functionare al unor traductoare frecvent utilizate pentru masurarea vitezei liniare si de rotatie. în cadrul lucrarii pe care ne propunem a o dezvolta ne limitam doar la cele prezentate. 3. cele doua variante fiind reversibile. Cu precizarea ca în [23] este descris si un traductor modern cu unde acustice de suprafata (SAW – Surface Acustic Wave) ce permite determinarea pozitiei bidimensionale. la diverse convertoare.15. în interiorul careia se monteaza pastila piezoelectrica 2 (materiale cristaline – cuart sau materiale amorfe – titanatul de bariu.3. în spatiul 6 din interiorul carcasei se introduce un material cu impedanta acustica mare (deobicei pulbere de titan în liant solidificat) cu rolul de amortizor mecanic cu precizarea ca amortizarea se poate face si electric. titanatul de zirconiu) pe care sunt plasate doua armaturi metalice 3.

pe motivul ca derivarea analogica mareste nivelul perturbatiilor în cazul frecventelor ridicate.13) unde: N – numarul de spire. vitezele liniare fiind convertite în viteze unghiulare pe baza relatiei: v = ω·R unde: v – viteza liniara. Tensiunea ce se induce într-o înfasurare e data de: (3. este asemanator cu traductorul inductiv diferential cu miez mobil dar. Constructiv. ω . în [23] este indicat pentru masurarea vitezelor liniare traductorul de tip motor liniar prezentat schematic în figura 3. Tensiunea generata si culeasa de la periile acestuia este data de: E = ω·k·Ф (3. sunt traductoare de turatie (generatoare de curent continuu sau alternativ) care genereaza un semnal de tensiune proportional cu viteza unghiulara. miezul se înlocuieste cu un magnet permanent 1. se poate observa ca se poate utiliza ca traductor de viteza liniara. cu o sensibilitate de 5 mv/m/s si liniaritate de 1 %.16. Tahogeneratoarele de curent continuu sunt minigeneratoare de curent continuu cu excitatie constanta. Totusi. Ф – fluxul creat de magnetul care este de forma Ф=Ф0× f(x).14) În principiu. Traductoarele de viteza de tip motor liniar permit o deplasare maxima de 50 mm.16) (3. cronometrarea timpului de parcurgere a unei anumite distante. în mod obisnuit fiind realizate dintr-un magnet permanent. Aceasta metoda se utilizeaza destul de rar. astfel ca efectele se vor însuma.viteza unghiulara. Va rezulta ca: (3.iar bornele (înfasurarile) 2 se leaga înseriate.15) . În practica se urmareste de obicei masurarea vitezei de rotatie (cazul actionarilor electrice). Tahogeneratoarele.Pentru masurarea vitezelor liniare în general se aplica metoda directa prin determinarea distantei într-un anumit interval de timp sau. orice traductor de deplasare prin derivarea marimii de iesire. R – raza de rotatie.

Pentru cazul masurarii vitezelor. Totodata. adica în raport cu pozitia unghiulara. caracteristica statica este liniara pe un domeniu de turatii larg (0 ÷ 18. iar pentru o inertie mica se realizeaza constructiv cu rotor sub forma de pahar. k – constanta de etalonare (proportionalitate). axul rotorului fiind antrenat de dispozitivul a carui viteza ω se masoara. Pentru cazul în care puterea (cuplul) transmisa este redusa se poate utiliza si traductorul realizat pe principiul motorului bifazat. Prezinta o sensibilitate de circa 1 mV/rot/min. tensiunea generata de acestea este de ordinul 2 ÷ 10 V/ 1000 rot/min.unde: ω – pulsatia. prezinta dezavantajul prezentei zgomotelor produse de perii. acestea sunt de forma: Y(s)= K·s (3. Tensiunea generata de acestea este redresata si filtrata. Ф – fluxul magnetic creat de magnetii permanenti. filtrele fiind în general cuadripoli de tipul trece jos. În cazul tahogeneratoarelor de curent continuu. fiind realizate la frecvente de 50 Hz sau 500 Hz. în zona vitezelor de rotatie reduse comportarea lor devine necorespunzatoare. având o aplicabilitate restrânsa.17.500 rot/min) iar. Tensiunea generata în a doua înfasurare e va fi proportionala cu ω.17) .000 rot/min [15]. Tahogeneratoarele de curent alternativ. La acest traductor. folosind constructii speciale se pot masura turatii pâna la 30. fiind necesara o filtrare ulterioara. sunt minigeneratoare sincrone monofazate. rotorul acestora fiind în mod obisnuit un magnet permanent. una din înfasurarile statorice se alimenteaza în curent alternativ. Aceasta caracteristica este de obicei neliniara (figura 3. de obicei cu blocuri de cuadripoli de care va trebui sa tinem cont la exprimarea functiilor de transfer. reprezentat schematic în figura 3. datorita unui numar limitat de lamele la colector.) si.18. functiile de transfer ale tahogeneratoarelor se reduc la valoarea constantei de proportionalitate.

b. cu anumite rezerve.a.puntii tahometrice’’ este redata principial în figura 3.19. Principial. un traductor realizat cu senzorul de proximitate TCA 105N. îsi gaseste aplicatii în mod deosebit la sistemele de reglare a pozitiei prin realizarea unor reactii suplimentare [5].. de element pur derivativ. functionând pe principiul reluctantei variabile. iar în figura 3. . turatia este multiplicata cu un numar egal cu numarul fantelor sau dintilor (repere de marcare). cu curenti Foucault sau pe pincipii optice (cazul efectului stroboscopic sau cazul reflexiei unui fascicol luminos). se prezinta un traductor de turatie cu senzorul magnetic βSM 230. cu preci-zarea ca aceasta se poate utiliza. Aceasta proprietate.000 rot/min. O solutie intere-santa pentru masura-rea vitezelor de rotatie o prezinta puntea tahometrica.b. circuitele de masurare pentru traductoarelor cu impulsuri sunt frecventmetre. Schema de principiu a . Cu precizarea ca.20. pentru turatii cuprinse între 100 ÷ 30. un numar mare de traductoare de turatie se realizeaza prin impulsuri.. Precizam faptul ca traductoarele optoelectronice pot fi utilizate la turatii foarte mari.a..rezultând un element pur derivativ. Actual. atingând chiar 107 rot/min. dupa [23] în figura 3. la masurarea vitezei de rotatie a motoarelor de curent continuu. putându-se masura cu precizie buna chiar si turatiile mici.19.

22) unde: T’a=La/(Ra+Ra).19) cu precizarea ca Ra este rezistenta rotorica. iar eM este tensiunea electromotoare generata.18) Rezulta ca: (3. Ra – rezistenta rotorica. Comportarea puntii tahometrice în regim stationar [54] constant ne duce la concluzia ca ramân valabile relatiile: ua= eM+(R1+Ra)·ia.20) Luând în considerare relatiile (2.18). uR2=R2·ua/(R2+R3) (3. La – inductanta rotorica. Prin alegerea adecvata a rezistentei R1 si prin filtrarea semnalului de reactie cu o constanta de timp mult mai mare decât T’a.21) sau se poate scrie: (3.23) .tensiunea de reactie (rotorica) ur putând semnifica masurarea vitezei unghiulare ω. eM=Ke·ω uR2= ia·R1+uu. se poate considera ca: (3. Daca vom lua în considerare ca R1/Ra=R2/R3 se obtine: (3. comportarea în regim dinamic a puntii tahometrice va fi data de: (3.

22. se realizeaza constructiv dintr-o piesa a carei vibratie se masoara si o placa de baza 1 care reprezinta suportul a doua pastile piezoelectrice 2 pe care se plaseaza masa seismica ms. Pretensionarea sistemului este realizata cu ajutorul resortului 3. de forfecare. acestea urmând a fi prezentate foarte sumar în cele ce urmeaza [23].3. cu lama în consola). sensibilitatea . Accelerometre piezoelectrice de forfecare sunt realizate constructiv sub forma cilindrica curent alternativ în figura 3. de forfecare. Sunt prevazute cu o placa de baza 1. Traductoare de acceleratie În tehnica de masurare a acceleratiilor se pot utiliza accelerometre: piezoelectrice (de compresie. pe traductor se marcheaza directia pe care aceasta este minima. fiind necesara respectarea acesteia la montare.sensibilitatea de tensiune: (3. piezorezistive (cu amplificator mecanic. pastila piezo de forma cilindrica 2 care se fixeaza cu adezivul conductor 3. întreg ansamblu fiind introdus în carcasa 4 si prevazut cu mufa de conectare 5. Traductoarele piezoelectrice sunt robuste.24) • [mV/g] . cu timbre tensometrice. Accelerometre piezoelectrice Sensibilitatea acestor traductoare poate fi exprimata prin: .21.25) [mV/m·s2] sau (g – acceleratie gravitationala) Accelerometre piezoelectrice de compresie. Comparativ cu accelerometrele de compresie. masa seismica m s 4 si carcasa 5.2. cu fibre optice) si cu reactie. prezinta si o sensibilitate transversala ceea ce face ca sensibilitatea totala sa varieze în functie de unghiul de orientare între o valoare maxima si minima. dar. Pentru reducerea influentei sensibilitatii transversale. sau sub forma prismatica triunghiulara.3. au o frecventa de rezonanta ridicata. preiau undele longitudinale. figura 3. La aceste traductoare. vibratiile produc unde de forfecare în pastila piezoelectrica.sensibilitatea de sarcina: [pC/m·s2] (3.

acestor traductoare este redusa la variatii de temperatura si tensiuni mecanice din piesa de baza, prezentând o anumita fragilitate. Accelerometre piezorezistive Functioneaza pe principiul modificarii rezistentei sub actiunea unei deformatii a unor timbre tensometrice. Principial, un astfel de accelerometru se realizeaza (figura 3.23.) din masa seismica 1, suspendata de lama elastica 2 încastrata în suportul 3, deformatia acesteia fiind masurata cu timbrele tensometrice 4. Deoarece banda de frecvente începe de la zero, la masurare pot sa apara derive termice, modulului de elasticitate si amortizarii.iar modificarea temperaturii duce la variatia modulului de elastcitate si a amortizarii. Aceste accelerometre se utilizeaza ca traductoare de joasa frecventa precum si la masurarea acceleratiilor constante (în cazul vehiculelor), la frecvente în banda 0 ÷ 1000 Hz cu domeniul de masurare (1 – 500)·g. Fata de accelerometrele piezoelectrice, cele piezorezistive prezinta avantajul unei impedante echivalente redusa, sunt mai putin sensibile la influentele exterioare, banda de frecvente începe de la zero, dar sunt mai putin sensibile deoarece în circuitele de masurare s-ar putea sa apara deriva de zero de natura termica sau mecanica. Precizam ca exista si alte variante îmbunatatite, iar circuitele de masurare sunt cele utilizate la timbrele tensometrice. Traductoare cu fibre optice, figura 3.24, au în componenta placa de baza 1, masa seismica 2, lama elastica 3. Pe partea mobila (2,3) sunt plasate fibre optice multimod (receptor 4, emitator 5) ultimul preluând fluxul luminos de la sursa 6. De masa seismica este legata rigid bara 7. Fluxul de lumina receptionat va depinde de pozitia relativa dintre cele doua fibre optice, având o caracteristica de transfer Gaussian [46] si se constata posibilitatea obtinerii unei variante diferentiale a traductorului, obtinând sensibilitati foarte mari. Accelerometre cu reactie Un accelerometru cu reactie este reprezentat principial în figura 3.25., acesta fiind realizat dintr-un magnet permanent 1 care creeaza un câmp magnetic intens în care se plaseaza un cadru mobil bobinat 2 (cazul dispozitivelor magneto-electrice). De acest cadru se leaga solidar, printr-o tija, masa seismica 3. Datorita vibratiilor, a caror directie este perpendiculara pe axul cadrului mobil, se produce o deplasare a masei seismice care

roteste cadrul, rotire ce va fi sesizata de traductorul de unghi – α. Dupa o eventuala prelucrare, acest semnal este amplificat prin A si readus în cadru sub forma unui curent de reactie ce va da nastere la un cuplu activ care aduce cadrul mobil la pozitia initiala. Aceste accelerometre lucreaza în banda de frecvente reduse, uzual 0 ÷ 100 Hz, într-un domeniu de ordinul 10·g, dar, prezinta o rezolutie ce atinge 10-6·g. Se utilizeaza destul de putin, deoarece sunt foarte fragile si au un pret de cost ridicat.

3.4. Selsine
Denumirea acestora este o prescurtare a expresiei ,,self synchronous mashine’’ si servesc atât pentru transmiterea la distanta a unor pozitii unghiulare cât si pentru ,,telecomanda’’ rotatiei unui organ greu accesibil ce executa o viteza de rotatie [21,55, 56]. Din punct de vedere constructiv, selsinul este practic un generator sincron, adica dispune de trei înfasurari statorice decalate la 1200 si o înfasurare rotorica monofazata. Comparativ cu generatoarele sincrone, rotorul selsinelor este alimentat în general cu tensiune alternativa de frecventa industriala (50 Hz), iar, în cazul unor constructii speciale, la frecventa de 500 Hz. Datorita fluxului creat de înfasurarea rotorica (figura 3.26.) se vor induce tensiuni electromotoare în fiecare din înfasurarile statorice, amplitudinea acestora

depinzând de pozitia relativa ocupata de înfasurarea rotorica în raport cu pozitia înfasurarii statorice.

Considerând ca Er este amplitudinea tensiunii rotorice si α reprezinta unghiul între câmpul rotoric creat de aceasta cu axa înfasurarii 1, amplitudinea tensiunilor induse în cele trei înfasurari vor fi: E1=Er·cosα; E2= Er·cos(α+2π/3); E3= Er·cos(α-2π/3), (3.26) cu mentiunea ca aceste tensiuni vor fi alternative si de aceeasi frecventa cu a tensiunii rotorice. Pentru transmiterea la distanta a unei pozitii unghiulare α a rotorului cuplat la dispozitivul a carui pozitii se masoara se va utiliza schema de legaturi indicata în figura 3.27., utilizând doua selsine. În cazul în care între pozitia rotorului αg a selsinului generator si αm a selsinului motor va exista o diferenta, datorita curentilor de circulatie ce apar, rezulta un cuplu motor a carui valoare e data aproximativ de: (3.27) cuplu ce se anuleaza numai în cazul în care αg=αm. Rezulta ca αm va reproduce pozitia dispozitivului condus αg. Cu precizarea ca utilizând aceasta schema, se poate realiza si regimul de urmarire a rotatiei unui element la care accesul vizual nu este posibil. Selsinele au o comportare dinamica ideala la masurarea pozitiei unghiulare dar, trebuie tinut cont si de posibilitatea unor întârzieri ce apar datorita mecanismului de antrenare al rotorului, inertia acestuia fiind practic neglijabila.

3.5. Traductoare de socuri si vibratii
Vibratiile reprezinta miscari oscilatorii în jurul unui punct caracterizat prin amplitudine, viteza, acceleratie, frecventa iar, socurile reprezinta miscari în forma de impulsuri singulare cu durata scurta fiind descrise de anumite legi de variatie în timp sau mai simplu, prin valori cinematice maxime. Vibratiile sunt de joasa sau înalta frecventa, libere sau întretinute, amortizate sau neamortizate, deterministice sau aleatoare, de translatie, torsiune, încovoiere, etc. În principiu, vibratiile se masoara prin cei trei parametri ai acestora, adica: amplitudine, viteza sau acceleratie, prin cunoasterea carora se pot determina si ceilalti parametri (prin derivare sau integrare). În practica se prefera solutia de integrare (derivarea duce de obicei la intensificarea perturbatiilor de înalta

Daca ω >> ω 0. relatia (3. În practica. dupa figura 3. prin aplicarea transformatei Laplace relatiei (3. Traductorul seismic poate fi descris functional si în domeniul frecventa.28) si determinând functia de transfer care este de forma: (3. resortul 3 cu constanta elastica k. traductoarele seismice sunt traductoare mecanice de tip inertial compuse din: carcasa 1. Daca ω << ω 0. masa si constanta elastica neglijabile. atunci e >> i. prin masurarea acceleratiei care prezinta si avantajul ca nu este necesar un anumit sistem de referinta.29) unde: – pulsatia proprie de rezonanta mecanica. masurarea vibratiilor se face prin forta ce actioneaza asupra unei mase seismice din componenta unor traductoare seismice. resort rigid. masa si coeficient de amor-tizare neglijabile (accelerometre). coeficient de amortizare mare. traductorul se poate utiliza ca vibrometru.28) Cu precizarea ca membrul drept al acestei relatii reprezinta forta inertiala. placa de baza 2. în functie de relatiile existente între coeficientii m. c. dispozitivul de amortizare 5 cu factorul de amortizare c.29) devine: . k în [10] sunt tratate cazurile: masa • seismica mare. fiind realizat constructiv cu masa mare si suspensie moale. e – marimea de iesire. masa seismica m 4.28.frecventa). i – marimea de intrare. resoarte slabe (vibrometre). Principial. traductorul în ansamblu fiind un sistem mecanic de ordinul II. – factor de amortizare. Ecuatia de miscare a masei seismice în domeniul timp este: (3.

mecanice Traductoare pentru marimi Principalele marimi mecanice masurate în tehnica sunt cele specifice constructiilor mecanice din care deriva si alte marimi specifice: masa. presiunea s. Aceasta solutie are avantajul reducerii gabaritului. cum ar fi flambajul. Totodata cresterea amortizarii are ca efect largire benzii de frecventa. La masurarea marimilor mecanice pot fi utilizate traductoarele specifice. traductorul functionând ca accelerometru seismic. 3. adica îndoirea structurii la o compresie axiala. cu sageata mare. Functionarea traductorului seismic ca vibrometru impune utilizarea unui filtru trece-sus.81 m/s2. duritatea. constructie ce presupune o masa seismica redusa si o suspensie tare. În cele ce urmeaza. de îndoire. iar punerea în evidenta a deplasarii masei seismice se face cu traductoare adecvate de deplasare. ca unitate de masura pentru acceleratii se foloseste m/s2 sau acceleratie gravitationala g=9.(3. tensiunea mecanica. vom prezenta foarte succint traductoarele pentru marimi mecanice de tipul: elastice (de tractiune – compresie. de .6. prezentând dezavantajul unui defazaj suplimentar ce face dificila analiza nodurilor de vibrare si a socurilor. tensometrice rezistive. În mod obisnuit. trebuie tinut cont de faptul ca sensibilitatea scade cu patratul frecventei. Totodata este necesar sa se acorde o atentie deosebita pentru reducerea la minim a riscurilor unor deformari accidentale. modulul de elasticitate.a. precum si alegerea unor variante de masurare diferentiale. constructiv putând reduce amortizarea sau creste masa seismica prin aceasta scazând sensibilitatea. iar cresterea frecventei maxime de functionare devine posibila prin micsorarea masei sau cresterea amortizarii. de taiere. dar si traductoarele de deplasare care au în componenta un element elastic ce capteaza forta sau momentul si le transforma într-o deplasare. alungirea relativa. În cazul accelerometrelor e necesar sa utilizam un filtru trece-jos. traductorul ceea ce ne arata ca marimea de iesire este proportionala cu acceleratia.30) ceea ce ne arata ca marimea de iesire este proportionala cu acceleratia. dar. magnetostrictive. de cuplu). viteza sau presiune (forta).

forta cu masurarea deplasarii de cuplu. ceea ce în final duce la scaderea sensibilitatii.33) Precizam ca. a).b. lungimea axului trebuie redusa. sectiunii si rezistivitatii electrice ρ.29. abia prin anul 1920.32) . Aplicatiile industriale ale efectului tensometric îsi fac aparitia mult mai târziu. conversie sau adaptare. s. Traductoare tensometrice rezistive Aceste traductoare [10.bara patrata: (3. b). tensiunea mecanica maxima nu trebuie sa depaseasca 2/3 din tensiunea mecanica limita de forfecare iar în cazul în care pe lânga forfecare mai apare si fenomenul de îndoire a axului. care este decupat chimic sau mecanic dintr-un monocristal semiconductor cu lungimi pâna .) si difuzate (figura 3. G – modulul de rigiditate. cu notatiile din figura sunt date de relatiile: . tub sau bara patrata. pot fi realizate în doua variante: cu filament semiconductor (figura 3. Notând cu M – cuplul transmis axial. Traductoare elastice de cuplu functioneaza în general pe principiul masurarii deformatiei produse de cuplu asupra unor traductoare mecanice. prin modificarea lungimii. ceea ce duce la erori suplimentare. unghiul de torsiune θ si tensiunea maxima. a.] functioneaza pe efectul tensorezistiv descoperit de lordul Kelvin în 1856. reprezentate schematic în figura 3. Aceste traductoare pot avea forma de cilindru plin. fara a insista asupra circuitelor de masurare. efect ce consta în modificarea rezistentei electrice în functie de tensiunea mecanica.). În primul caz.tub: (3.cilindru plin: (3.a.30. c).31) . 20. acestea prezentându-se separat.30. filamentul semiconductor .

Fenomenul piezorezistiv este pus în evidenta prin termenul ∆ρ/ρ care este proportional cu variatia volumului V.35) µ fiind coeficientul lui Poisson cu valori cuprinse între 0.la un milimetru si grosimi de ordinul 10-2 mm.4. care pentru c si µ date are valoarea k ≈ 2 la traductoare metalice. adica: (3. . 30]. respectiv a rezistivitatii electrice ρ. tinând cont ca V=π·d2·l/4. Datorita deformarii suportului. prin trecerea concomitenta la diferente finite. este conectat la doua conductoare si montat pe suport . k ≈ ± 100 la traductoarele semiconductoare în functie de tipul semiconductorului "p" sau "n". care. cu mentiunea ca rezistivitatea. sectiunea acestuia variaza prin intermediul diametrului. rezistenta R a timbrelor tensometrice se va modifica atât din cauza lungimii l cât si a sectiunii s.2 ÷ 0.36) c fiind constanta lui Bridgman. +100 pentru semiconductoare "p" si -100 pentru semiconductoare "n". creste pâna la temperaturi de aproximativ 120 0C. dupa care aceasta se reduce. relatia (3. Prin aplicarea diferentialei totale a logaritmului rezistentei [23. sensibilitatea acestor traductoare este data de: (3.35) devine: (3. cu valori aproape unitare pentru metale.34) Luând în considerare un conductor rotund cu diametrul d. în cazul cristalelor de siliciu.37) k reprezinta sensibilitatea relativa. Acest lucru permite realizarea unei configuratii de 4 traductoare montate în punte cu aplicabilitate simpla în tehnica circuitelor integrate. la rândul sau depinde de variatia lungimii dupa relatia: (3. În cazul traductoarelor difuzate (obtinute prin difuzia unor impuritati într-o zona a unui substrat de silicon mono-cristalin) se poate observa ca apare si o dioda semiconductoare care trebuie polarizata invers în circuit.

Traductoare magnetostrictive Sub actiunea unui câmp magnetic. se realizeaza sub forma unei inductivitati cu circuit închis.aspectul liniilor de câmp).de inductivitate mutuala. implicit a permeabilitatii magnetice sau inductiei remanente. Traductorul din figura 3. fie inductia remanenta. În final apare o variatie relativa a inductivitatii data de: .33. în figura 3. apare o variatie relativa a permeabilitatii magnetice care se transforma într-o variatie relativa a reluctantei magnetice. ceea ce ne arata ca se produce o modificarea a curbei de magnetizare.Trebuie retinut faptul ca. Sensibilitatea transversala este cu atât mai mica cu cât Rt<<Rl. Pe baza acestei proprietati s-au realizat traductoare de forta la care variaza fie permeabilitatea magnetica. sub actiunea unor tensiuni mecanice. substantele magnetice îsi modifica geometria (dimensiunile) precum si unele marimi de natura mecanica. c . pe lânga sensibilitatea longitudinala manifestata în lungimea firului. la traductoarele cu folie. Alegând convenabil materialele.38) unde Rl este rezistenta firului pe portiunea longitudinala. apare si o sensibilitate transversala kt: (3. b . Referitor la influenta temperaturii. se produc concomitent trei fenomene: dilatarea piesei. Acest fenomen este reversibil. nedepasind 2% din cea transversala. mai precis. Proportional cu tensiunea mecanica (efortul σ). se prezinta doua traductoare magnetostrictive (a .de inductivitate proprie. Aceasta interac-tiune dintre momentele magnetice elementare si reteaua cristalina. iar Rt pe portiunea transversala. devine posibila compensarea acestor efecte (realizare dificila în practica) prin compensarea erorilor cu temperatura utilizând montaje diferentiale sau montaje compensate termic. reprezinta proprietate de magnetostric-tiune a substantelor magnetice. portiunile transversale sunt mari.31. modulul de elasticitate. Din acest motiv. Având la baza principiul variatiei permeabilitatii magnetice.a. dilatarea firului traductorului si modificarea rezistentei acestuia.

Traductoarele magnetostrictive ce functioneaza pe principiul variatiei inductiei remanente. În cazul traductoarelor cele mai utilizate. Daca una din înfasurari se alimenteaza cu Up (tensiune primara). îsi modifica inductia magnetului permanent la solicitari mecanice dupa relatia: (3. materialul nu mai este izotrop.c.) sau de tip transformator sunt realizate dintr-un material magnetic omogen. în cea de-a doua înfasurare nu va aparea tensiune electrica Ur datorita simetriei liniilor de câmp (figura 3. Traductoarele de inductivitate mutuala (figura 3. 0 .sensibilitatea caracteristicii scade cu cresterea temperaturii cu circa 0. realizate din aliaje de feronichel. sensibilitatea traductorului poate atinge valorile de 100 mV/V. În cazul ca traductorul este tensionat.1%/ C si prezinta histerezis. (3. materialul magnetic fiind izotrop. La sarcini de circa 50·106 N/m2.∆L/L = k·σ Ca dezavantaje ale acestor traductoare putem mentiona: .b.32. obtinând la borne tensiunea: . cu o sensibilitate de ordinul 2·10-9 m2/N. pe suprafata compacta a acestuia.sensibilitatea scade cu cresterea frecventei.). . în lipsa unei deformatii (tensiuni) mecanice. 3.39) . orificii în care se realizeaza doua bobinaje cu axele perpendiculare. prezentate principial în figura.31. domeniile de masurare sunt de ordinul 50·106 N/m2.. se produce modificarea structurii liniilor de câmp si o parte din acestea se închid si prin înfasurarea secundara.reproductibilitate redusa. fiind necesara reetalonarea periodica. producând o tensiune electrica Us.40) k fiind o constanta ce depinde de natura magnetului (10-9 T/N·m-2). practicându-se patru orificii în vârful unui patrat. depinzând de amplitudinea curentului de excitatie fiind necesar a stabili regimul optim de functionare pentru fiecare traductor în parte. rezultând ca traductorul se poate utiliza doar pentru masurarea unor forte dinamice.întrefierul reduce sensibilitatea traductorului putând chiar sa o anuleze.31.

functionând pe principiul transformari succesive a marimilor.tensiunea la iesirea circuitului de masurare avem: (3. Miezul magnetic plasat pe axa tijei mobile asupra careia actioneaza forta F. console) prezinta deformatii mari pentru sarcini mici si sunt prevazute cu opritoare (limitatoare) de deplasare mecanica pentru a nu deteriora la suprasarcini accidentale. aceasta trebuind sa fie mai mica decât frecventa de rezonanta mecanica. ultimele având o utilizare mai frecventa . se prezinta un traductor inductiv diferential de tip transformator: 1 .înfasurari. în scopul compensarii erorilor de temperatura. în figura 3. inele dinamometrice. se pozitioneaza în raport cu înfasurarile traductorului cu ajutorul celor doua arcuri cu sensul de înfasurare opus. 3 . .distantier. este sensibil la variatii de temperatura. prin transformarea fortei F într-o deplasare ∆l cu ajutorul unui traductor elastic.42) unde u/∆l reprezinta functia de transfer a traductorului electric cu circuitul sau de masurare. are o impedanta electrica mica. Traductorul prezentat are dezavantajul unei robustete mecanice ridicate. Traductoarele de elastice utilizate (arcuri spirale.(3. 5 . Dupa cum s-a aratat. Totodata se impune limitarea frecventei maxime a marimii de masurat. 2 .arcuri spirale. Traductoare de forta cu masurarea deplasarii Aceste tipuri de traductoare prezinta o complexitate ridicata.41) Prin integrarea acestei relatii.33. se vor obtine informatii asupra tensiunii mecanice σ. Principial. deplasarea care la rândul sau este masurata cu un traductor electric. capacitive sau inductive.tija. 4 . traductoarele electrice de deplasare pot fi rezistive.miez magnetic. Notând u .

În cazul traductorului de cuplu asociat cu traductorul inductiv diferential. pe arborele . deoarece zonele transparente aferente celor doua discuri sunt plasate decalat cu 1/4 din perioada geometrica. Trebuie precizat faptul ca daca apare si un cuplu de încovoiere. defazaj care este proportional cu cuplul transmis.4. în absenta cuplului daca arborele se roteste. Traductoarele optoelectronice de cuplu functioneaza pe principiul schemei prezentate în figura 3. bobinele . Este necesar sa precizam ca traductoarele bazate pe metode optice se pot utiliza numai în regim dinamic (arborele este în rotatie) si. datorita modificarii pozitiei relative a celor doua discuri. Când arborele este supus unui cuplu va avea loc o deplasare a armaturii mobile datorita deformarii acestuia.1 cu diametrele diferite D si d.35. frecventa de lucru atinge ordinul kilohertzilor. La aparitia unui cuplu. Datorita faptului ca fluxul luminos al sursei nu este constant (la becuri cu incandescenta fiind proportional cu puterea a cincea a tensiunii de alimentare) este necesara calibrarea în amplitudine a impulsurilor la fotodetector. va aparea un defazaj suplimentar între semnalele produse de cele doua fotodetectoare. se produce o modificare a pozitiei relative a planelor celor doua discuri si implicit a latimii impulsurilor. iar domeniul de masurare al acestor traductoare este de circa ±1 daN pentru deplasari de ±0. sunt plasate la o distanta l fata de suprafata de separare a sectiunilor.2 si circuitul magnetic . acesta nu influenteaza masuratorile. . modificându-se cele doua inductivitati ale bobinelor. caz în care sursa de lumina S si fotodetectorul FD sunt plasate în afara sistemului si.Tensiunea de iesire nominala poate fi de ordinul 1V la tensiuni de alimentare de câtiva volti.Cu modulatie de amplitudine. va rezulta. prezentat în figura 3. datorita rasucirii arborelui. o succesiune de impulsuri cu durata de 1/4 din perioada. În practica exista doua posibilitati de masurare: .. spre deosebire de .. marimea masurata fiind data ca o valoare medie a semnalului de la iesirea fotodetectorului FD. doua discuri perforate cu fante transparente si opace. În cazul rotirii arborelui si transmiterii cuplului prin acesta.5 mm. caz în care sursa S se plaseaza între cele doua fotodetectoare FD1 si FD2 asezate de o parte si de alta a discurilor. a carui pozitie este perfect simetrica în raport cu bobinele daca nu apare un cuplu.Cu modulatie de faza. pe arbore fiind plasate la o anumita distanta d.3.34. Solidar cu sectiunea de diametru mai mare a arborelui se fixeaza o armatura mobila .

Trebuie precizat faptul ca presiunea poate fi absoluta. Varianta actuala de legatura fara contact cea mai utilizata este cea prin care se face uz de transformatoare rotitoare. variatie cu valori de 5 ÷ 50 mΩ pentru inele . Rezistenta de contact a acestora este variabila si depinde de oscilatiile vitezei. respectiv pe cea mobila (arbore) sunt plasate înfasurarile . Pentru realizarea legaturilor electrice cu contact este necesara utilizarea unor inele si perii colectoare sau contacte în baie de mercur. Se considera ca viteza liniara maxima la nivel de contact este de circa 25 m/s.36.7. este necesara realizarea unor legaturi electrice între circuitele de masurare si traductoare.1 se plaseaza doua inele magnetice . la viteze mai mari fiind necesare dispozitive suplimentare pentru racire. atunci când se masoara în raport cu vidul absolut.metodele prezentate anterior nu necesita contact între arbore si partea de masurare. relativa sau efectiva. În cazul unor materiale de natura diferita ce intra în contact pot sa apara si tensiuni termoelectromotoare din cauza cresterii temperaturii locale si a frecarii. conditie dificil de realizat tehnologic. perii si de 0. Traductoare de presiune În functie de domeniul presiunilor de masurat. care în principiu pot fi cu contact sau fara contact. alta prin care se va culege informatia de masurare. se poate face uz de un singur transformator rotitor. pentru cele doua cai se folosesc semnale cu frecvente diferite. Datorita dependentei induc-tivitatii de cuplaj cu marimea întrefierului. În cazul traductoarelor de cuplu cu timbre tensometrice sau traductoare inductive. la rotirea arborelui. 4 ale transformatorului. Pe armatura fixa.25 mΩ pentru contacte în baie de mercur [23]. Daca traduc-toarele se monteaza pe arbore. În cazul în care. daca . Pe arborele magnetic .3. elementele sensibile ale acestor traductoare difera. metoda prezentata principial în figura 3. 3. una prin care se transmite semnalul de alimentare. aceste fenomene ducând în acelasi timp la reducerea timpului de viata si limitarii vitezei maxime de rotatie. asperitatea suprafetei de contact si a vibratiilor. acesta trebuie menti-nut constant. caz în care se elimina si defazajul generat de modificarea întrefierului.2 cu ajutorul carora se închide circuitul magnetic al armaturii fixe prin intermediul celor doua întrefieruri δ. este necesar sa existe doua cai de transmitere a informatiei.

presiunea normala .1.masurarea se face ca o diferenta fata de presiunea atmosferica si diferentiala.56 mm (echivalentul unei atmosfere tehnice) . difera de presiunea atmosferica normala . tensiunea de iesire din traductorul de presiune (marimea de executie va fi data de relatia cunoscuta: (3.7. în conditiile anterioare. Precizam ca. metodele de masurare [20.40.44) 3. milimetrii coloana de mercur ( 1 mm Hg = 1 torr – presiunea hidrostatica a unei coloane de mercur cu înaltimea de 1 mm . la acceleratia gravitationala g = 980. mm coloana apa (1 mm H2O reprezinta presiunea hidrostatica echivalenta unei coloane de apa cu înaltimea de 1 mm). luata ca referinta în tehnica – presiunea exercitata de o coloana de mercur cu înaltimea de 735. cu înaltimea de 760 mm.666 cm/s2).. în tehnica preferându-se barul ( 1 bar = 10 3 Pa) dar. atunci când masurarea se face în raport cu o presiune considerata ca referinta. Daca vom nota tensiunile ca în figura 3..666 cm/s2. în tehnica. la rândul sau este convertita într-o variatie de tensiune cu ajutorul unui montaj potentiometric. în convertirea unei presiuni într-o deplasare liniara care. Domeniul presiuilor din tehnica este deosebit de vast. care corespunde presiunii hidrostatice echivalente unei coloane de mercur cu înaltimea de 760 mm la 00 C si g = 980. 51] fiind specifice doar pentru anumite intervale ilustrate în figura 3. se folosesc si alte unitati derivate ca: atmosfera fizica (1 atm reprezinta presiunea hidrostatica echivalenta a unei coloane de mercur cu densitatea de 13. Elemente elastice Ca elemente sensibile. Unitatea de masura a presiunii este pascalul (1 Pa = 1 N/m2).595 g/cm3.39. pentru masurarea presiunilor se utilizeaza: . Principiul de functionare al traductoarelor de presiune (elementele sensibile ale acestora) consta în general.

se executa în general dintr-un aliaj de bronz si beriliu sau din oteluri inoxidabile. sub forma unui tub cu sectiune ovala.40. Burdufurile metalice ondulate (silfoane). fiind reprezentate în doua variante posibile de figura 3. ceea ce duce la convertirea unei presiuni într-o variatie de deplasare liniara. Sensibilitatea maxima a tuburilor Bourdon se obtine pentru cele cu sectiunea semisferica. Celalalt capat (liber) se va deforma sub actiunea presiunii. realizate dintr-un material elastic cunoscut tehnic sub denumirea de tombac sau din otel obisnuit.38.). cunoscute si sub denumirea de membrane gofrate. In cazul în care e necesara masurarea unei presiuni absolute sau diferentiale. eliptica sau semisfera (figura 3.b. . putând fi prevazute cu contacte electrice de minim si maxim (cazul presostatelor). pentru precizari suplimentare si calcule recomand [51].c. realizând fie o deplasare liniara. Camerele cu membrana .a. cu un capat rigid la care se aplica presiunea de masurat. camerele cu membrana si tuburile Bourdon. se utilizeaza folosirea unor baterii de burdufuri montate în opozitie [21].) este similaru a burdufului ondulat.burdufurile metalice ondulate (gofrate). Functionarea membranei (figura 3.39. adica sub actiunea unei presiuni se va produce deformarea acesteia. cunoscuta sub numele de “tombac” . au proprietatea de a-si modifica dimensiunile sub actiunea unei presiuni. fie una unghiulara (cazul manometrelor). Tuburile Bourdon se executa în general din alama arcuita.

deformabile sub actiunea unui element elastic sensibil . s. piezoelectrice. umiditate existenta derivei de zero.7. Durata de viata a acestor traductoare este influentata de ciclurile de functionare si suprasarcinile la care sunt supuse [21]. temperatura. Comportarea dinamica a acestor traductoare este în concordanta cu a elementelor de tip P1. Elementul sensibil este executat de obicei din otel inoxidabil care. sub actiunea unei presiuni este supus unei dilatari.41. adica la variatia rezistentei electrice a acestuia. una din variante fiind reprezentata principial în figura 3. Luând în considerare o diafragma circulara încastrata perfect. Traductoarele tensometrice rezistive se utilizeaza prin lipirea acestora direct pe membranele plane sau pe un subansamblu tija-lama. etc. 3. inductive. electrooptice.2.Traductoarele de presiune prezentate au o sensibilitate relativ redusa. Pentru cazul presiunilor foarte mari (sute sau mii de daN/cm2) se folosesc traductoare de presiune speciale. Cu ajutorul unui montaj potentiometric sau cu o punte de masura. constanta de timp fiind pâna la ordinul a 5 secunde. variatiile de presiune sunt preluate sub forma unor semnale de tensiune electrica. cu cuart.a. capacitive . Acest lucru va duce la variatia lungimii unui fir rezistiv bobinat. membrana si blocul de încastarare provenind din acelasi material prin prelucrare tehnologica . Pentru detalii suplimentare recomand si lucrarea [51]. fiind totusi traductoarele de presiune cele mai utilizate. precizia lor fiind influentata de vibratii si socuri. Traductoare electrice asociate Traductoarele electrice asociate pentru masurarea presiunilor [23] ce folosesc elemente sensibile elastice pot fi: tensometrice.

μ fiind coeficientul lui Poisson. Utilizarea traductoarelor inductive devine avantajoasa pentru cazul masurarii unor presiuni mari care.. se prezinta un schematic un traductor de presiune având asociat un traductor inductiv diferential.42. au la baza urmatoarele elemente componente: membrana – 1. dupa figura 3. una din armaturile conden-satorului este chiar membrana traductorului. pentru aceasta constructie se pot întâlni doua situatii:  &nb 20520r1714u sp. e recomandabil ca portiunea de mijloc sa fie plana.  &nb 20520r1714u sp. capacitatea condensatorului variaza dupa o relatie de forma: . &nb 20520r1714u sp. bobinele – 3 si memebrana – 4. de obicei. pentru masurarea fara contact a unei presiuni diferentiale. De asemenea. sub actiunea presiunilor diferentiale p1 si p2. traductorul fiind inductiv diferential cu armatura mobila.46) Daca se reprezinta grafic cele doua relatii. pe motivul ca deformatiile pe aceasta directie sunt mai importante. &nb 20520r1714u sp.43. In acest caz. traductorul inductiv diferential functionând pe baza modificarii curentilor Foucault (cazul traductoarelor de proximitate) [23]. 51] se arata ca expresiile tensiunii mecanice radiale σr si tangentiale σt sunt date de relatiile: (3. cu grosimea g si raza R. inelul izolator – 2.44. care se compune din: miezul magnetic – 1. la rândul lor produc deplasari liniare mari. La aceasta varianta constructiva.45) (3. corpul – 2. Cu aceasta constatare rezulta ca pot fi utilizate patru timbre tensometrice. se va constata ca distributiile celor doua tensiuni mecanice au semne contrare la marginea membranei în raport cu zona centrala. In figura 3. membrana (uneori si corpul traductorului) este magnetica. corpul conductor – 3 si în interior se creeaza vacuum. Se arata ca în functie de valoarea presiunii. Pozitionarea timbrelor tensometricese face. In [23. Principiul traductoarelor de presiune capacitive. dupa directia radiala. membrana este nemagnetica. membrana poate fi si gofrata dar. ca în figura 3.adecvata. metodele de masurare fiind aceleasi ca la masurarea deformatiilor.

7. Traductoare de presiune cu balanta de forte Traductorul de presiune cu balanta de forte. In acelasi timp. unde membrana reflecta lumina transmisa printr-o fibra optica de la sursa de lumina.(3..47) C0 fiind capacitatea nominala ε0. Traductoarele electrooptice au o utilizare mai restrânsa fata de cele anterioare. cu toate ca permit eliminarea contactului cu elementul sensibil elastic. principial fiind reprezentate în figura 3. 3.45. Presiunea masurata p va actina si deforma membrana elastica. ceea ce duce la scaderea fluxului luminos transmis de FD. prezinta avantajul [23] ca este un montaj cu reactie. gabaritul lor este redus (de ordinul milimetrilor). Prin deformarea membranei sub actiunea unei presiuni p are loc o dispersare a fluxului de lumina. Acest tip prezinta avantajul amplasarii partii electrice la distanta mare de traductor. ceea ce va duce la o deplasare a sistemului de pârghii 1-2-3-4-5 care va actiona asupra unui traductor inductiv liniarde tip transformator TI ce intra în componenta oscilatorului O.3. are dezavantajul ca factorul de reflexie se modifica în timp precum si faptul ca variatiile temperaturii modifica sensibil caracteristicile sale. Prin modificarea .46. schema sa principiala fiind prezentata în figura 3. pmax. fiind presiunea maxima de lucru.S/d. reducând perturbatiile dar. caree e preluata de o alta fibra optica si transmisa fotodetectorului FD.

Aceste tipuri de traductoare au ca dezavantaje constructia dificila si gabarite mari. se va modifica amplitudinea semnalului la iesirea oscilatorului ceea ce va duce la modificarea tensiunii de iesire din detectorul D .7. In cazul în care se lucreaza cu semnal unificat (4 – 20 mA). pentru masurarea presiunilor în practica se pot utiliza variantele:  folosirea în mod direct a efectului piezoelectric. fiind debitat prin sursa de alimentare SA. inclusiv a electromagnetului se va face uz de o sursa auxiliara de energie Saux. aceasta în functie de . Fortele ce actioneaza asupra întregului sistem mecanic sunt: forta activa datorata presiunii p.  dependenta frecventei proprii de rezonanta a cristalului în raport cu presiunea exercitata asupra acestuia.k2 – constante constructive. Valorile prezentate trebuie luate la limite maxime.4. Echilibrul se va stabili atunci când suma momentelor introduse de fortele indicate este nula. la echilibru este valabila relatia: (3. ceea ce va modifica forta de actionare a electromagnetului EM cu magnetul permanent MP prin intermediul caruia actioneaza asupra pârghiei 4. Acelesi curent de comanda se regaseste la miliamper-metrul mA. Tensiunea de comanda a acestuia va duce la modificarea curentului sau de iesire. S – suprafata membranei. Datorita faptului ca în regim de functionare doar fortele datorate presiunii si electromagnetului sunt variabile. 3. forta de tensionare a resortului RO si greutatea pârghiei 2 – G ce culiseaza prin punctul de sprijin RD. I – curentul prin bobina electromagnetului si k1.întrefierului lui TI. precum si faptul ca sunt sensibile la socuri si vibratii. l – lungimea unei spire.48) unde: p – presiunea masurata. forta de reactie produsa de electromagnet. tensiune ce va da un semnal de comanda convertorului tensiune – curent CTC. valorile reale fiinde de 1/10 pâna la 1/20 din valorile indicate. pentru alimentarea blocurilor componente. B – inductia magnetului permanent. Traductoare de presiune piezoelectrice O parte din caracteristicile traductoarelor piezoelectrice au fost prezentate iar. Traductoarele bazate pe efectul piezoelectric direct se confectioneaza din materiale pieezoelectrice sau piezoceramice în forma plata sau cilindrica. presiunea maxima ce poate fi aplicata în cazul pastilelor de cuart fiind de 9500 barri iar pentru cele piezoceramice de circa 8000 barri. N – numarul de spire .

care se metalizeaza pe interior si exterior ( 1 – tub piezoelectric. este avantajos sa se utilizeze traductoarele cu element piezoelectric de forma tubulara. Pentru cresterea sensibilitatii se pot utiliza mai multe rondele ca în figura 3. Pentru cresterea sarcinii si simplificarea modului de conectare.. Deoarece între pastilele piezoelectrice (cazul celor de forma în rondele) pot sa apara goluri de aer. In [23] sunt prezentate si alte traductoare de presiune ce functioneaza pe principiul prezentat ca cele de presiune absoluta cu oscilator cu cuart si cele ce se bazeaza pe utilizarea unor dispozitive cu unde acustice de suprafata (SAW). 3. 3 – resort pretensionare). Structura prezentata permite si realizarea racirii traductorului cu ajutorul unui jet de apa trimis în interior. De obicei.7.).a. histerezis si repetabilitate sub 250 ppm din domeniul de masurare cu deriva de zero si variatia sensibilitatii sub 100 ppm pentru 10C. permite masurarea unor presiuni de la 1 mbar la 100 bari.48. conditii realizabile printr-o polarizare fina. acestea se vor elimina prin pretensionarea ansamblului cu resoarte. Au dezavantajul ca nu pot fi utilizate decât în regim dinamic. cu rezerve în cel cvasistatic. iar pentru reducerea vibratiilor conectarea acestora se face în asa fel încât sa aiba loc o însumare a presiunii si efectul acestora sa se anuleze. sensibilitatea este cuprinsa între 0. prezinta o eroare de liniaritate. cu o abatere a planeitatii sub 1 μm. reprezentat schematic în figura 3.47. pentru un contact bun fiind nesara realizarea unui paralelism între suprafete sub 10 μm. (1 – diafragma. permit . iar sarcina electrica produsa sub actiunea unei forte F e data de: (3. Exxistenta unor neregularitati între cele doua suprafete conduce la tensiuni mecanice mari sau chiar distrugerea pastilelor. efect ce permite o îmbunatatire a liniaritatii precum si posibilitatea masrarii unor presiuni mai mici decât cea atmosferica. ceea ce e posibil doar daca în interfata exista doi electrozi separati galvanic între ei. cu frecvente de lucru de ordinul 10 100 MHz.48) unde k este modul piezoelectric. Traductoarele prezentate permit masurari de presiuni de 0 – 1 bar. 2 – pastila piezo.05 pC si 1 pC/bar prezentând o buna liniaritate. titanat de bariu s.5. Traductoare tactile Aceste tipuri de traductoare sunt utilizate cu precadere pentru determinarea formei suprafetei unui obiect sau existenta unui obiect într-un dispozitiv de prindere dar. acestea sunt pretensionate si se confecti-oneaza din materiale ceramice (PZT.interfata dintre electrod si pastila. 2 – rondele).

grad de lubrifiere). Traductoare pentru subpresiuni Pentru masurarea subpresiunilor se utilizeaza vacuumetrele Pirani. Prin deformarea cauciucului sub actiunea unei presiuni se va modifica rezistenta echivalenta a celulei. umiditate. Senzorii tactili sunt utilzati actual la roboti. în corpul – 1 se creeaza subpresiunea de masurat. Vacuumetrele Pirani introduc erori de masurare de ordinul 2 – 10% care cresc cu scaderea presiunii. .metode capacitive (impun folosires de dielectrici cu proprietati elastice si izolatoare bune).7.49. domniul lor de aplicare limitându-se la 10-1 Pa. s. realizate în forma matriciala. traductoarele cu ionizare prin radiatii (alfatron) si traductoarele de tip magnetron. Vacuumetrele Pirani sau cu fir cald functioneaza pe principiul dependentei conductivitatii termice a gazelor în raport cu presiunea. . Reulta ca valoarea temperaturii firului poate fi determinata chiar prin valoarea rezistentei electrice a acestuia (se pot utiliza si alte tipuri de traductoare). facând uz de: . La nivelul actual. . Realizarea acestor traductoare are la baza modelul uman dar. stabilind în acelasi timp si coordonatele excitatiei.50.a. 3. este direct proportionala cu presiunea gazului. traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece (Penning). pentru presiuni sub 103 Pa. Temperatura firului reyistiv depinde practic de conductibilitatea termica a gazului care. Astfel. Fiecare element al matricei se conecteaza la o matrice de decodare prin multiplexare (MUX) ce sesizeaza modificarea curentilor din matrice în raport cu zona solicitata. temperatura. Schema principiala a unui astfel de traductor este prezentata în figura 3. în acesta fiind plasat firul rezistiv – 3 care se încalzeste la aproximativ 2000C de la o sursa de alimentare prin electrozii – 2.metode ultrasonore (fac uz de proprietatile de propagare a undelor acustice de suprafata).6. un element al matricei fiind format din doi electrozi între care se intercaleaza cauciuc moale (polibutadien) care are în compozitie elemente conductoare. vibratii. structura suprafetei (duritate. trebuie precizat (cazul robotilor) ca la operatorul uman informatia tactila are ca baza de referinta: presiune.si controlul fortei (presiunii) cu care se realizeaza prinderea obiectului. CAN reprezentând un convertor analogic numeric. fiind relizate principial ca în figura 3.metode de inductie (au un nivel si interval redus de masurare). traductoarele tactile cele mai utilizate sunt cele rezistive. rugozitate.

reducând în acelasi timp si limita inferioara de masurare. Aceasta varianta duce la sensibilitati mai mari decât în cazul traductoarelor cu catod cald. Traductoarele de vacuum cu ionizare prin radiatii functioneaza pe principiul “bombardarii” moleculelor de gaz cu radiatii α (se mai numesc si alfatron).din circuitul grilei si curentul ionic I+ din circuitul electrodului colector. se determina valoarea presiunii cu relatia: (3. Pentru a creste probabilitatea de ionizare a moleculelor. ciocnind moleculele de gaz le transforma în ioni pozitivi si sunt captati de electrodul colector.51. La traductoarele de ionizare cu catod rece (Penning) electronii se genereaza sub actiunea unui câmp electric puternic. adica momentele celor doua forte sunt egale: . unele constructii speciale atingând 10-10 torri. Prin masurarea curentului produs de electroni I. sensibilitatea lor fiind mult mai redusa ca la cele anterioare. valoarea inferioara fiind impusa de prezenta razelor X. Acesta este realizat din incinta A în care se introduce presiunea de masurat. la masurare se mentine constant curentul I.. ceea ce necesita cresterea drumului parcurs de electroni. catodul K încalzit de un filament si înconjurat de grila G ce este alimentata la un potential pozitiv fata de catod si cilindrul colector C care este alimentat la un potential negativ în raport cu catodul.existând astfel posibilitatea etalonarii directe a aparatului de masura pentru curentul ionic I+ în valori de presiune. Câmpul electric creat de grila antreneaza electronii emisi de catod care. Domeniul de masura al acestor traductoare este de 10-2 – 10-8 torri. Principial. peste câmpul electric se suprapune un câmp magnetic care imprima o traiectorie elicoidala a acestora.In cazul unor presiuni din domeniul de vacuum tehnic si vacuum extrem se face uz de traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece si cu radiatii. De obicei.49) k fiind o constanta dependenta de geometria electrozilor. se prezinta un traductor de vacuum cu ionizare cu catod cald. va modifica valoarea curentului prin electromagnetul EM în scopul restabilirii echilibrului. în figura 3.

2. In ansamblu.8. k1’.55) ceea ce ne arata o proportionalitate directa între curent si debit. traductorul prezentat este un sistem cu reactie negativa prezentând toate avantajele acestor sisteme. Debitmetre cu sectiune variabila (rotametre) .54) cu k1.62) unde F1 e forta data de membrana: (3. erorile de masurare încadrându-se în limitele ± 0.53) iar F2 este forta produsa de electromagnet: (3. 3. k2 – constante.5%. In final se obtine orelatie de forma: (3.(3. Q – debit. I – curentul prin electromagnet.

. se mai pot utiliza si debitmetre cu strangulare la care forta dinamica roteste paletele unei turbine. 3. Luând în considerare o curgere stationara.3. In exploatare. cu o precizie de 1 – 2%. pe un domeniu de variatie al debitului relativ restrâns.h In aceste conditii. actioneaza o forta dinamica ascensionala Fas care este proportionala cu patratul vitezei. viteza de rotatie a acesteia fiin o masura a debitului.56) unde S e suprafata plutitorului de diametru d. Rotametrele pot fi utilizate atât pentru gaze cât si pentru lichide.Schema de principiu a unui rotametru este prezentata în figura 3.58) rezultând ca acesta este direct proportional cu cu înaltimea la care se gaseste plutitorul. Debitmetre electromagnetice Aceste debitmetre sunt utilizate prin masurarea vitezei de deplasare a fluidelor bune . Asupra plutitorului. iar k e coeficient de curgere. care în functie de h si un factor de proportionalitate k’ e dat de: D = d + k’. Plutitorul se va deplasa într-o zona de diametru D. notând cu ρ.57) (3. Deplasarea liniara a plutitorului este convertita într+un semnal electric prin inter-mediul unui traductor inductiv diferential de deplasare . la echilibru se poate scrie: (3.8.55.3. debitul masic Q se poate exprima cu relatia: (3. V. densitatea. respectiv volumul plutitorului si cu ρ0 densitatea lichidului. cu precizii de ordinul procentelor si. Rotametrele masoara debite de ordinul 10-4 – 200 m3/ora. Au dezavantajul unei comportari neliniare si introduc rezistente importante în curgerea fluidului.functionarea sa bazându-se pe echilibrul plutitorului – 1 actionat de forta gravitationala în raport cu debitul de fluid si sectiunea varabila a tubului conic– 2. pe lânga greutatea G si forta arhimedica Fa. în limitele Qmax/Qmin=10 . rezistente ce pot fi importante în unele aplicatii industriale. trebuie precizat faptul ca introduc rezistente în curgerea fluidului.

lichide. etc..D unde H e intensitatea câmpului magnetic creat de bobina. Nivelmetre bazate pe proprietatile electrice de material Luând în considerare faptul ca materialele al caror nivel se masoara potsa fie dielectrice sau conductoare. Vom aminti ca cele mai simple nivelmetre utilizate sunt cele cu sticle cilindrice sau prismatice ce se monteaza pe conducta în paralel cu rezervorul (recipientul) al carui nivel îl masuram . principiul lor de functonare bazându-se pe legea inductiei electromagnetice.cnducaoare de electricitate. Masuratorile nu sunt influentate de vâscoyitatea fluidului.). Precizia de masurare este de ± 1% la lichide cu o conductibilitate minima de 100 μS/cm si viteze între 0 – 1 m/s pâna la 10 m/s. Din cele prezentate rezulta ca pentru masurarea nivelului se pot utiliza metode care au la baza masurarea altor marimi. sau nivelmetrele cu plutitor magnetic. 3. parametri ai circuitelor electrice. 3. realizânduse pentru granule.56. caz în care se masoara lungimea (înaltimea) efectiva a coloanei de substanta si indirecte daca nivelul se determina cu ajutorul unor marimi intermediaare (presiune. Metodele de masurare ale nivelului pot fi directe.9. etc. Traductoare de nivel Masurarea nivelului în tehnica este o problema deosebit de importanta [62] pentru o serie de procese tehnologice precum si pentru evaluarea stocurilor existente. In varianta simplificata prezentata în figura 3. de obicei minime si maxîme. atenuarea unei radiatii. Metodele de masurare ale nivelului pot fi continue ând se urmareste în permanenta masurarea nivelului prin intermediul lungimii coloanei de substanta si discontinue când se urmareste masurarea nivelului între anumite limite.v. suspensii. pulberi.9. în continuare încercând sa prezentam doar metodele bazate pe proprietatile electrice de material. D este diametrul tubului si k e o constanta. densitatea sau conductibilitatea acestuia si nici de modul de curgere laminar sau turbulent. Intre cei doi electrozi se culege o tensiune electromotoare e = k. . masa.H.1. rezulta ca metodele de masurare a nivelului difera. pe un tub nemagnetic (izolator) prin care curge fluidul cu viteza v se executa o bobina în aer (exista variante constructive la care aceasta se executa pe un miez magnetic) si se prevad doi electrozi E1 si E2.

60) r(y) reprezentând rezistenta ehivalenta a lichidului. care este un dispozitiv ce permite transmiterea la distanta a . fenomen ce poate fi ameliorat utilizând un rezistor cu banda elastica. deficienta ce poate fi înlaturata prin utilizarea de metode de compensare adecvate.58. variatia de capacitate fiind de 10 – 100 pF. principiul functional al acestora fiind prezentat în figura 3. cu o conductibilitate σ > 10-2 S/m.57. produd de IAMC Otopeni. în care se gaseste lichidul – 2 se plaseaza un electrod metalic . o constituie modificarea permitivitatii dielectrice cu temperatura.1 se introduce într-o banda elastica buna conductoare – 2 ce se va deforma sub actiunea presiunii lichidului – 3. se pot folosi nivelmetre rezistive. Daca vom nota cu h înaltimea vasului si cu y înaltimea lichidului.Pentru materialele dielectrice se folosesc în mod uzual traductoare capacitive. Aceasta metoda poate fi aplicata în cazul lichidelor sau pulberilor dielectrice daca εr > 2 [62]. se plaseaza rezistorul R . între electrodul central si vas vom avea capacitatea totala data de[23]: (3.4. In vasul metalic – 1. cu precizii relativ bune. Rezistenta bobinata . Sursa principala de erori în cazul prezentat . Principalul dezavantaj al acestor dispozitive deriva din faptul ca temperatura si natura lichidului influenteaza conductibiliatea σ. prezentate în schema principiala din figura 3.59. în vasul – 1 ce contine lichidul – 2.3 care în unele cazuri este izolat cu teflon . Astfel. Metodele descrise pot masura nivele pâna la 1-2m. Industrial se utilizeaza teleindicatorul de nivel cu traductor rezistiv tip TNTR – 2. realizând un nivelmetru dupa schema de principiu din figura 3.59) unde C0 reprezinta capacitatea totala a ansamblului. Pentru cazul materialelor conductoare . fara lichid. 1 Lichidul conductor va sunta o portiune a rezistorului R astfel ca rezistenta totala din circuit va fi: (3.

. distanta de teleindicare este impusa de rezistenta maxima a liniei de transmisie ce nu trebuie sa depaseasca 500 ohmi. curentul alternativ foarte mic (16 mA) este influentat de perturbatiile externe.5 m. rezistenta dintre lantul traductor si elementul de referinta este infinita. iar la 100% sa corespunda 10 mA. 3. 2 – detaliu de fixare.2. în trepte normali-zate de 0.9. depozitate în rezervoare. 6 – greutate. Distanta dintre traductor si aparatul indicator nu poate depasi 10 m.nivelului lichidelor corosive si necorosive. Când nivelul de lichid este sub minim. scala fiind gradata în 4o de diviziuni de la 0% la 100%. Deoarece în circuitul de indicare se lucreaza cu curent continuu. In serie cu teleindicatorul se poate monta un aparat auxiliar (mA) daca e necesara o teleindicare mai mare de 10 m. pot fi utilizate numai pentru lichide si se construiesc în variantele cu plutitor si cu imersor. Pentru a nu influenta masuratorile. 4 – rezistente. 7 – tija pamântare. unde: 1– scripete. circuitul de masurare având un curent de 2 mA ce se regleaza cu un potentiometru de pe aparat. Scala aparatului este etalonata astfel ca la indicatia 0% sa corespunda 2 mA.60. conductorul de legatura traductor – aparat trebuie sa aiba o rezistenta electrica sub 30 ohmi. Ansamblul dispozitivului este prezentat în figura 3. deoarece în circuitul traductorului . Astfel. . 3 – cablu de sustinere. Domeniul de masurare al dispozitivului este de 1. bune conducatoare de electricitate. Nivelmetre bazate pe fota arhimedica Functionarea acestor traductoare fiind bazata pe forta arhimedica. indiferent de lungimea traductorului este de 40. 5 – lant de rezistente (traductor rezistiv). în circuitul traductorului intervine doar rezistenta ce realizeaza pasul de zero. influenta perturbatiilor fiind mai mica. neinflamabile. 8 – teleindicator. iar numarul de nivele intermediare total.5 – 10 m.

h înaltimea recipientului. Se poate observa ca tamburul antreneaza un sistem indicator. Nivelmetrele ce functioneaza strict pe baza fortei arhimedice sunt cele cu imersor. .9. ρl. Acest tip de traductor poate fi utilizat si la masurarea nivelului unor pulberi sau granule. se compune din plutitorul – 1. etc.66. respectiv a imersorului.3. Notând: G – greutatea imersorului. reprezentate schematic în figura 3. metoda fiind aplicabila daca se cunoaste densitatea lichidului. 3. la echilibru se poate scrie: (3. ρ – densitatea lichidului. y – nivelul de lichid. g – acceleratia gravitationala. tamburul – 2 si greutatea suspendata – 3 prin firul – 4. medii deosebit de corosive sau toxice. aceste erori putând fi compensate. Aceste metode se pot folosi la masurarea nivelului în în buncarele de alimentare din metalurgie. Nivelmetre cu radiatii Metodele de masurare a nivelului cu ajutorul radiatiilor sunt foarte avantajoase pe motivul ca nu exista un contact între material si dispozitivul de masurare.Nivelmetrele cu plutitor realizate dupa schema principiala din figura 3.62) unde: y – deformarea resortului fata de pozitia de echilibru. Din cele prezentate anterior rezulta ca se pot adapta foarte usor un traductor asociat de tipul balanta de forte.61) Prin explicitare se obtine succesiv: (3. în conditii speciale ca: recipiente sub presiune la temperaturi ridicate. medii inflamabile. care se afla în permanenta la suprafata lichidului. Fa – forta arhimedica si Fe – forta elastica a resortului.65. urmarindu-se tensiunea din firul de suspendare si prin dispozitive speciale. principalele erori fiind date de dependenta de temperatura a densitatii. imersorul fiind partial introdus în lichid si suspendat cu ajutorul unui resort de constanta elestica k. m – masa imersorului.. mentinând constanta aceasta tensiune.

63. traductoarele cu radiatii nucleare pot fi realizate si în variante de urmarire automata a nivelului. Functional. Nivelmetrele cu microunde functioneaza pe principiul reflexiei microundelor de catre materialele conductoare si atenuarii acestora de catre materialele dielectrice. nivelmetrele pot fi cu ultrasunete. se bayeaya pe principiul de atenuare a radiatiilor nucleare de catre pulberi sau lichide.3 ani si 137Ca. intervalul de timp masurat este mic. Nivelmetrele cu ultrasunete sunt asemanatoare cu traductoarele cu radiatii prezentate anterior. Nivelmetre cu radiatii nucleare. In practica. timpul de tranzit al impulsului fiind o masura a distantei pâna la suprafata de separare. Pe recipientul cu lichid se plaseaza traductorul emitator E si traductorul receptor R. utiliyând de obicei ca substante radioactive pe cele generatoare de radiatii γ ca: 60Co. figura 3. Ambele variante pot folosi metoda prin transmisie. primul fiind comandat de oscilatorul O si transmitând un fascicul de ultrasunete prin lichid (cu atenuare mica) sau prin aer ( cu atenuare mare). cu microunde si cu radiatii nucleare. Tinând cont ca viteza de propagare este foarte mare (viteza luminii). cu perioada de înjumatatire de 5. Prin reflexie. acesta este captat de antena de receptie AR si transmis receptorului R. deoarece determinarea nivelului se face cu ajutorul vitezei de propagare a ultrasunetelor ce depinde de temperatura. Ca si traductoarele cu ultrasunete. cu erori de masurare sub 1%.In functie de natura radiatiilor.. putând fi realizate în variantele cu unda continua (daca traductorul cu ultrasunete funtioneaza continuu) si în impuls. la frecvente de lucru între 20 – 40 mHz. una din schemele principiale putându-se realiza dupa figura 3. caz în care acelasi traductor Indeplineste atât rolul de emitator ât si de receptor. e necesar sa se prevada circuite de corectie a acesteia [23] în functie de temperatura cu ajutorul unor convertoare tensiune – frecventa. Semnalul receptionat de R este amplificat prin A si se aplica detectorului de prag DP. In cazul materialelor conductoare. ceea ce face ca erorile de masura sa nu poata fi reduse sub 1 – 2%.64. când în mod obligatoriu se folosesc doua traductoare. emitatorul de microunde E va transmite cu ajutorul antenei de emisie AE un fascicul de microunde spre lichidul conductor din recipient. Domeniul de masurare al acestor traductoare este între 10 – 30 m. sau metoda prin reflexie. cu perioada de înjumatatire de 33 ani. Cu ajutorul unui amplificator de putere AP si servomotorului SM se da comanda de .

care transmit semnalul electromagnetic în aer liber. Din multitudinea traductoarelor de nivel existente. Tructorul de nivel tip RADAR . densitate. cu domeniul de masura de pâna la 20 m coloana apa. în încheierea acestui pragraf indicam doar doua : traductorul submersibil si traductorul cu radar. dificultatile constructive fiind legate de realizarea partii mecanice. etc. alimentat din bucla este produs de firma MAGNETROL. rezolutia ±2.) Cracteristicile tehnice principale sunt: gama de masura 610 …6100 mm (cu sonda rigida) sau 1…15 m (cu sonda flexibila).deplasare simultana a celor doua traductoare în asa fel încât acestea sa ramâna în zona de separare aer – lichid. instalatiilor de tratare a apei reziduale. râuri.. puturi. fiind destinata hidroenergeticii. reprezinta o serie de traductoare alimentate din bucla de semnal unificat 4 – 20 mA. Se utilizeaza pentru masurarea nivelului lichidelor omogene sau neomogene cu o vâscozitate pâna la 1500 cp. presiunea de lucru maxim 345 bari. existând modele asemanatoare pâna la 200 m cu o precizie de masura de pâna la 0. traductorul ELIPSE utilizeaza pentru semnal un ghid de unda introdus în fluidul de masurat. precizia 0. emitatorul fiind sursa radioactiva. cu ghid de unda (GWR). .015%. Traductorul de nivel submersibil tip MPU executat de firma RITTMEYER pentru apa din rezervoare. reducându-se în acest fel fenomenul de absorbtie. respectiv distorsiunile determinate de natura fluidului si conditiile tehnologice (spuma. Cu precizarea ca metoda este avantajoasa în cazul unor recipiente cu acces numai din exterior.5 mm. Aceasta serie de traductoare este proiectata special pentru masurarea nivelului în lacuri. iar radiatiile nucleare se pot utiliza pentru orice fel de substante. respectiv 0.1%. etc.10. Nivelul este determinat pe baza presiunii masurate cu un senzor realizat dintr-un cristal de siliciu care asigura o liniaritate si stabilitate în timp foarte bune. vapori. fie pe principiul convertirii temperaturii într-o variatie a unui parametru al circuitelor electrice (de obicei rezistenta) sau. temperatura de operare maxim 2000C. 3.5% din lungimea sondei. trebuie retinut ca ultrasunetele se pot folosi numai în cazul lichidelor. varianta ECLIPSE. lacuri . bazine. Spre deosebire de traductoarele de nivel cu radar conventionale. în acest caz receptorul fiind un contor de radiatii . Traductoare de temperatura Traductoarele de temperatura sunt dispozitive care functioneaza fie pe principiul generarii unei tensiuni electromotoare. cele mai simple convertesc temperatura într-o deplasare sau dilatare (gaz sau metal). turbulenta.

iar domeniul temperaturilor este de 0 – 3000C cu o precizie de ±2%. lipirea. Contactul se realizeazîntre coloana de mercur ce se dilata într-un tub capilar si un electrod prevazut cu un surub de reglare la partea superioara. deoarece instalatiile si agregatele tehnologice la care se masoara aceasta degaja cantitati importante de caldura prin radiatie. constructiv se realizeaza din doua conductoare metalice sau aliaje diferite (termoelectrozi) sudate împreuna la unul din capete. Curentul maxim din circuit nu poate depasi 1 A . 500C) numita temperatura de referinta.. Materialele utilizate la realizarea termocuplelor pot fi conductoare sau semiconductoare. cele cu contact reglabil (Beckmann) având posibilitatea de modificare a temperaturii reglate cu o precizie mai mare. care se poate utiliza la prinderea. La denumirea unui termocuplu. Traductoare termoelectrice (termocuple) Termocuplele tehnice. Mentinerea temperaturii la valoarea constanta este greu realizabila. rasucirea sau sudarea capatului cald. uneori temperatura acestora atingând valori apreciabile de pâna la 100 – 2000C. pentru curenti mai mari fiind prevazute dispozitive de amplificare (relee). de preferinta la o valoare standardizata (0. tensiunea termoelectromotoare ce se va produce depinde.65.10. De asemenea. prin încalzirea locala a sudurii (jonctiunea de masurare – capat cald). se prezinta schematic un termocuplu a. si schema de legare a acestuia -b. prin efectul termoe-lectric direct (efectul Seebeck) se va genera o tensiune termoelectromotoare la capetele libere ale conductoarelor (jonctiunea de referinta – capat rece). 20. însasi conductibilitatea termica a termocuplelor duce la încalzirea capetelor reci. prezentându-se si un al treilea electrod M3. primul material indica electrodul pozitiv pentru o diferenta de tempera tura pozitiva. Valoarea acestei tensiuni poate fiexprimata prin aproximarea polinomiala de forma: e = a(T1 – T2) + b(T1 – T2)2 + c(T1 – T2)3 + … (3. ambele tipuri fiind cu mercur. .T2 fiind temperaturile celor doua capete. Prin mentinerea constanta a temperaturii jonctiunii de referinta (capat rece).Fara a intra în prea multe amanunte amintim ca cele mai simple traductoare de temperatura sunt temometrele cu sau fara contact (reglabil sau nereglabil). numai de temperatura sudurii (capatul cald). trebuind sa asigure o sensibilitate ridicata si stabilitate în timp la actiunea agentilor atmosferici. 3. In figura 3.63) T1 . la acelasi termocuplu.1.

1000. 1250. fabricate la IAEM Timisoara. KER 610.. iar dependenta tensiunii electromotoare cu temperatura este prezentata în Anexa 8.66. se face pe cale electrica prin introducerea unor cabluri de compensare sau a cutiilor (dozelor) de compensatie ce au o comportare dinamica în concordanta cu traductorul.. cu precizarea ca momentan în tara se executa doar cele cu codurile J. 1500 si 1750 mm.2. Deoarece. 4 – cutie de borne cu capac. cu urmatoarele elemente: 1 – unul sau doua termoelemente realizate din electrozi diferitiizolati cu tuburi sau margele ceramice. tensiunile electromotoare sunt standardizate. Tabelul 3. otel inoxidabil (ST 3).confectionata din: otel carbon (OLT 45). 5 – placa de borne. flansa sudata Fw. termocuplele de orice tip pot fi conectate cu milivoltmetre etalonate în conformitate cu aceste standarde. 750. 500. 3 – dispozitiv de montare: flansa mobila F. niplu filetat (G ¾’’ sau 1’’). iar lungimea de imersie LI trebuie sa fie cu cel putin 100 mm mai mica decât cea nominala. R si S. 2 – teaca de protectie cu sau fara dispozitiv de montare. în tara. sunt redate sintetic în tabelul 3.270… 870 SENSIBILITATEA μV/0C 70 valoare medie . Caracteristicile principale ale termocuplelor utilizate în practica. Seria standardizata a lungimii nominale LN este: 250. Principalele parti constructive ale termocuplelor sunt redate în figura 3. TERMOCUPLU Chromel / Constantan Cod E DOMENIU DE TEMPERATURA[0C] .2.Reducerea erorilor de masurare ce provin din faptul ca temperatura capetelor reci (cutia de borne sau sudura rece) este diferita de cea de referinta. K. KER 710). otel refrac-tar (P-4S). ceramica (PENTRU-1.

67. 63. Ag2Se 50%)] Siliciu “p” / Aluminiu Cupru / Paladiu J T K R S B .. 11.1500 0………1700 0…2760 52. fiind cuprinsa între 0.50…. Se 7%. Principalele deyavantaje ale acestor traductoare constau în existenta conexiunii termice realizata prin siliciu între jonctiunea calda si cea rece si rezistenta interioara mult mai mare decât la termocuplele metalice (de ordinul zecilor de kΩ).rodiu(10%) / Platina Platina.64) . S 1%) / Ag2S 50%.Fier / Constantan Cupru / Constantan Chromel / Alumel Platina.1500 .rodiu(13%) / Platina Platina. prezentând avantajul ca pot fi realizate în tehnica circuitelor integrate. Incazul în care variatiile de temperatura ale mediului ambiant sunt reduse.4 – 1mV/K pentru cazul folosirii unor baterii de traductoare.5 la 10000C 6 valore medie 100 13 aplicatii speciale valore medie - < 100 < 100 .50…. pot masura alte marimi ce au la baza masurarea temperaturii diferentiale.4 la 00C.68. Ag 32%.rodiu(30%) / Platinarodiu(6%) Wolfram-reniu(5%) / Wolfram-reniu(26%) Horning[(Bi 95%. care foloseste un termistor RT ce se conecteaza într-o punte alimentata de la sursa de tensiune E. 60 la 3500C 40 valoare medie 10 valoare medie 6.270…1250 .8 la 7000C 15 la –2000C.50…. se poate utiliza un circuit de corectie ca cel prezentat în figura 3. Cu 27%. se prezinta forma tehnologica a unui termocuplu cu siliciu de tip “p” / aluminiu. structura ce permite si interconectarea la folosirea unor baterii de traductoare.-150 < 100 > 1000 aplicatii speciale 44 - aplicatii speciale Termocuplele din materiale semiconductoare nu se folosesc în mod direct la masurarea temperaturii deoarece siliciul prezinta o rezistenta termica redusa dar. In figura 3.210… 800 . realizat din zone de silicIu “p” – 1 si benzi de aluminiu – 2 si SiO2 –3. Sb 3%)] Schwartz[(Te 33%. La temperatura de referinta impusa T0 puntea este în echilibru si tensiunea U în bratele opuse lui E este nula Daca temperatura mediului ambiant Ta se modifica fata de cea de referinta puntea nu mai e în echilibru si tensiunea va fi data de: (3. Sensibilitatea acestor traductoare depinde de proprietatile electrice ale semiconductoarelor si de temperatura.270…370 .Sn 5%) / (Bi 97%.9 la 00C.

. agitatia termica s. adica: ΔU = S.(T0 – Ta) (3.10.ΔT) (3. în cazul unui traductor platina-rodiu(10%) / platina la 15000C.70. La termorezistente.(1 + α. ne da o tensiune de compensare de ±140 μV. cu temperatura de referinta de 250C si variatii ale lui Ta de ±15%. cu un fir bobinat neinductiv pe suport si fixat de acesta prin impregnare sau presare mecanica.66) unde R0 e rezistenta electrica la 00C. contaminare chimica sau chiar topirea la temperaturi ridicate. odata cu modificarea temperaturii (datorita variatiei energiei interne proprii) materialele din care se confectioneaza sufera o serie de schimbari ce se refera la structura cristalina. . Cu toate ca sensibilitatea termocuplelor este mai redusa decât a termorezistentelor. schimbari ce duc la modificarea rezistentei electrice în raport cu temperatura. Aceasta dependenta poate fi exprimata cel mai simplu prin relatia: R = R0. Aspectul exterior al termorezistentelor tehnice este similar cu cel al termocuplelor si prezentat în figura 3. ele sunt caracterizate de o serie de avantaje din care amintim: genereaza tensiuni electromotoare fara componenta de offset si nu produc semnal de iesire daca nu exista o diferenta de temperatura. cu exceptia luminii si a unor radiatii nucleare ce pot produce transmutatii (fierul si nichelul sunt stabile la aceste fenomene. 3. s. variatia tensiunii termoelectromotoare poate fi compensata datorita modificarii temperaturii Ta. izoplac..a.. din aceasta categorie fac parte cele metalice (termorezistentele) si cele semiconductoare (termistoarele). Traductoare termorezistive Intr-o prima restrângere. nu interfereaza cu alte marimi de influenta. α e coeficientul de temperatura iar ΔT este variatia de temperatura. nu necesita polarizari initiale.Daca vom alege convenabil elementele puntii si traductorul. textolit. aparitia fenomenelor de evaporare.65) unde S este sensibilitatea traductorului care. limitarea pragului de sensibilitate datorita zgomotului termic propriu. Elementul sensibil al termorezistentei este realizat dintr-o înfasurare plata sau cilindrica peste un suport izolant din mica. ceramica. eroarea de compensare fiind mai mica de 1%. Principalele dezavantaje ale temocuplelor constau în: scaderea accentuata a sensibilitatii la temperaturi scazute.2.a. realizându-se în varianta cu unul sau cu doua elemente sensibile.

Toate aceste cerinte nu pot fi îndeplinite simultan. de tipul PT 50 si PT 100. dar domeniul de masura este redus prezentând si dezavantajul unei actiuni chimice pronuntate. cu diametru mult mai mare. La alegerea materialelor din care se executa termorezistoarele se va tine cont de urmatoarele criterii: rezistivitate mare pentru reducerea gabaritelor.2 mm. pret de cost redus. în realizarea termorezistentelor folosindu-ce materiale ca: platina (-180 ÷+6000C si mai rar –200 ÷ +10000C). fier. ci si de valoarea temperaturii.05 ÷0. cupru. caracteristica de transfer sa prezinte o buna liniaritate pentru a nu utiliza circuite suplimentare de liniarizare. Cu toate ca nichelul are o sensibilitate mai mare decât platina. sa preia rapid temperatura mediului de masura. In acelasi timp.67) R100 fiind rezistenta electrica în ohmi la 1000C. o buna stabilitate în timp si la actiunea agentilor chimici. nichelul (100÷+2500C). sa permita masurarea atât în curent continuu cât si alternativ. 100. 500 sau 1000Ω la 00C. care se folosesc si ca etaloane de temperatura în intervalul 0÷6000C. acesta are o aplicabilitate mai redusa deoarece se oxideaza la temperaturi ridicate si prezinta fenomenul de tranzitie la temperatura de 3500C ceea ce modifica accentuat rezistivitatea. struc-tura sa cristalina modificându-se în timp. 50. firele de legatura la blocul de borne fiind de nichel. cu rezistente nominale de 50 si 100 Ω. wolfram. Rezistenta nominala a dispozitivelor este de 25. în scopul neglijarii variatiei rezistentei acestora cutemperatura. Deoarece acest coeficient nu este dependent numai de natura materialului folosit. puritate ridicata pentru o buna reproductibilitate. cu lungimi de ordinul 5 ÷ 20 cm. fiind confectionate din fire cu diametre între 0. Cele mai utilizate sunt termorezistentele din platina. O foarte buna liniaritate si sensibilitate o prezinta cuprul. coeficient de variatie a rezistivitatii cu temperatura ridicat . sa nu fie influentate de fenomenul . termorezistentele trebuie sa asigure protectia la actiunea agentilor externi. ultimele variante fiind recomandate pentru temperaturi scazute. nichelul prezinta neliniaritati importante. se obisnuieste a se lua în calcule o valoare medie stabilita pentru intervalul 0…1000C pe baza relatiei: (3. Constructiv.Dependenta cu temperatura a rezistentei electrice se exprima prin coeficientul de temperatura α al conductorului din care se executa înfasurarea elementului sensibilsi definit ca marime a variatiei rezistentei de 1 Ω la o variatie de 10C a temperaturii. ceea ce permite si sensibilitati ridicate. Termorezisten-tele executate în tara se confectioneaza din platina.

3 sau uneori 4 borne de conectare. β= . d. dar datorita perfectionarii tehnologiei siliciului. respectiv cu doua în cazul a doua fire de iesire. fenomenele de conductie în acest caz fiind mult mai complexe.8. cu un element sensibil. dimensiunile minime fiind de 250 si 500 mm. respectiv doua în cazul a trei fire de iesire).4. între 1 ÷35 K (germaniu) si <20 K (carbon). In figura 3. 220.10-3 K-1.dilatarii. iar lungimea de imersie minima este LI = 150. Cel mai simplu circuit de masurare cu termorezistente este cel cu logometru magnetoelectric dar. Timpul de raspuns al acestor traductoare este de ordinul secundelor în apa si de ordinul zecilor de secunde în aer. 18.10-6 K-2.. Termistoarele sunt traductoare de temperatura realizate din material semiconductor. în ultima perioada (în special In tehnica circuitelor integrate) acesta se foloseste dopat cu impuritati de tip “n”.68) unde: T – temperatura în 0C..70. In faza initiala au fost utilizate pentru temperaturi scazute. Dependenta de temperatura a rezistentei pentru siliciu este [2]: (3. iar pentru reducerea influentei conductoarelor de legatura se construiesc în variante cu 2.) este maxim 2000 mm.. se arata marcarea bornelor la termorezistentele indigene (a. c. cu un element sensibil. α = 7. b. Lungimea nominala LN (cu referire la figura 3. R25 – valoarea rezistentei la 250C. 250 mm. se utilizeaza frecvent si puntile de rezistente (Weathsone).69.

la extremitati aplicându-se prin metalizare electrozi de legatura. .69) unde: T – temperatura absoluta. nichel. fiind indicate în masurarile de presiuni diferentiale dar. Se executa din oxizi cu proprietati semiconductoare ca oxizii de mangan. A – constanta dependenta de dimensiuni si forma constructiva (T→∞ => R = A. cobalt. rezistenta scade cu temperatura. Aceste traductoare prezinta o serie de avantaje ca sensibilitate foarte ridicata. plachete. perle. care sunt macinati si apoi presati prin sinterizare la o temperatura ridicata. Se realizeaza în forme miniaturizate de discuri. înlaturarea acestui neajuns facându-se prin înseriere unei rezistente fixe în circuitul de masurare. aluminiu.010C. 0 In tehnica se utilizeaza temistoare a caror sensibilitate este superioara cu cel putin un ordin de marime fata de termorezistente. datorita ionizarilor termice. zinc. cu valori între 2500 ÷ 5000 pentru temperaturî pâna la 2000C. adica: (3.71) ca temperatura de referinta fiind cosiderate 250C. cupru. în mecanismul de cnductie intervine dopajul ce reduce mobilitatea purtatorilor de sarcina. pentru temperaturi mai mari. B – constanta caracteristica a materialului din care e confectionate termisorul. fier. prezinta marele dezavantaj de intersanjabilitate (nu pot fi “împerecheate”).Termistoarele de siliciu au o buna stabilitate pentru temperaturi între –50 0 ÷+120 C. uzual fiind pâna la 2000C si se poate demonstra ca rezistenta lor variaza cu temperatura dupa relatia: (3. Pâna la 120 C. magneziu. Pentru cazul puterii disipate nule. putând atinge rezolutii pâna la 0. Este foarte dificil ca dintr-un lot destul de mare sa alegem doua termistoare cu rezistenta identica la temperatura de referinta. In mod frecvent. caracteristica termistorului este o exponentiala ce se poate obtine în practica doar prin extrapolare. dependenta rezistentei de temperatura se exprima în functie de valoarea acesteia la temperatura de referinta T0. rezistenta conventionala a termistorului). cilindri si permit masurarea cvasipunctuala a temperaturii cu o viteza de raspuns ridicate. Domeniul de masura poate acoperi plaja – 200÷+4000C.

096 0. plite.76 0. sub actiunea unei temperaturi. cu α1>α2 . Considerând ca valoarea coeficientilor de dilatare temica liniara a celor doua lamele este α1 si α2.120 0.70. Alte traductoare de temperatura Din multitudinea traductoarelor de temperatura. Bimetalul functioneaza pe principiul deformarii la modificari de temperatura sau la orice alte modificari de stari si de procese ce au la baza variatii de temperatura.06 Temperatura maxima [0C] 250 250÷300 350÷400 400÷450 250 600 Rezistivitatea [Ω mm2/m] 1.68 0.095 F.6 0. Traductoarele bimetalice sunt materiale metalice fabricate din table sau benzi din componente diferite.a.3.10.iar în figura 3. unite intim între ele si caracterizate de coeficienti de dilatare termica liniara diferiti.06 Foarte mica 0.26 In aplicatiile industriale traductoarele bimetalice sunt elemente esentiale în cazul protectiei la suprasarcini a masinilor. în figura 3. Schematic.115 0. crt. dilatometrice.195 0.b se prezinta caracteristicile de temperatura d = f(T) pentru bimetale cu lungimea de 100 mm si grosimea lamelei d = 1 mm pentru bimetalele confectionate din materialele indicate în tabelul 3.08 0.mica 0. Tabelul 3. manometrice si pirometrice. Nr.095 0. fiare de calcat. perne. conductelor electrice. iar în scopuri mai putin “industriale” sunt utilizate la aparatele si dispozitivele electrocasice (calorifere. se reprezinta un bimetal încastrat la unul din capete. se vor prezenta succint traductoarele bimetalice. lamela se va încovoia spre .3. transformatoarelor. uscatoare.3.etc.155 0. 1 2 3 4 5 6 Componentele bimetalului [%] active pasive MnNi-Fe 20Ni-6Mn74Fe 20Ni-6Mn74Fe 20Ni-6Mn74Fe Ni 20Ni-6Mn74Fe 36Ni-64Fe 36Ni-64Fe 42Ni-58Fe 46Ni-54Fe 36Ni-64Fe Fe Incovoiere specifica k 0÷2000C 300÷4000 C 0.3.) [1].16 0.70.

5%. Traductoare pirometrice. referindu-se la masurarea temperaturii pe baza unor metode fara contact. tija se sudeaza cu un capat la fundul tevii. Traductoarele manometrice functioneaza pe principiul variatiei presiunii lichidelor si gazelor la volum constant în functie de temperatura. Aceste parti componente formeaza un sistem ermetic protejat fata de corpul dispozitivului. cu erori de masurare ce nu depasesc ±1%.71. care printr-un sistem de transmitere adecvat va actionad pentru indicare. Variatiile de temperatura ale fluidului din rezervor vor produce variatii de presiune ale vaporilor de fluid si deformarea proportionala a resortului manometric. Bimetalele sunt traductoare robuste. fiind utilizate la scara redusa datorita constructiei dificile si pretului de cost ridicat. valoarea deplasarii d puând fi evaluata teoretic prin relatia: (3.72) unde ΔT – variatia de temperatura. fiind utilizate cu rezultate bune în plaja de temperaturi –50 ÷ +1000C. vapori sau gaze ce se introduce în mediul de masura. un astfel de traductor e prezentat în figura 3. . Constructiv. x – grosimea bimetalului si L – lun-gimea lamelei.Prin intermediul unui dop. semnalizare sau reglare.partea cu coeficient de dilatare mai mic. Notiunea de pirometrie deriva de la cuvântul grecesc “piro” (foc). care se compune din teava metalica – 1 (confectionata obisnuit din cupru cu coeficient de dilatare termica liniara mare si o tija – 2 confectionata din invar (coeficien de dilatare redus). înregistrare. cu o eroare de masurare ce nu depaseste ±1. una sau mai multe perechi de contacte – 3 ce se conecteaza în sistemul de reglare a temperaturii. figura 3.. în concordanta cu legile radiatiei termice. k – connstanta dependenta de diferenta între α1 si α2 si raportul modulelor de elestice al lamelelor. Traductoarele dilatometrice functioneaze principiul dependentei dintre variatiile de temperatura si dilatarea termica a unei tevi metalice.72. Principial. iar celalalt capat actioneaza direct sau prin intermediul unui sistem de pârghii . Domeniul temperaturilor de lucru este cuprins între –50 ÷ +4000C. tubul capilar – 2 si resortul manometric – 3. sunt realizate din rezervorul – 1 umplut cu un lichid cu punct de fierbere ridicat. Prin deformarea lamelei bimetalice se pot închide sau deschide contacte electrice fixe sau reglabile cu temperatura.

de exemplu corpul este executat din aluminiu. Principial. fiind necesara introducerea unui coeficient de corectie (emisivitatea) mai mic decât unitatea. k fiind o constanta iar e0 emisivitatea medie. Tip fotodetector Temperatura minima [0C] Fotodiode Si 600 Fototranzistoare PbS PbSe 100 50 Ge 200 InSb 0 HgCdTe -50 Pirometrele de radiatie totala au la baza functionarii legea Stefan-Boltzmann si implica utilizarea unui detector de banda larga. prezentând limitele inferiare ale intervalului de temperatura pentru o parte redusa de fotodetectoare utilizabile. precum si de lungimea de unda a radiatiei (cu exceptia corpurilor gri). pirometre bicromatice. utilizarea pirometrelor este limitata. se impune ca radiatia sa se propage spre un traductor sau fotodetector. pirometre cu disparitie de filament. pirometre monocromatice (cu banda îngusta). Corpul – 1 cu suprafata emisiva – 2 transmite radiatia termica spre detectorul – 3. Wien si Stefan-Boltzmann [23] s-au realizat pirometrele ce permit masurarea temperaturii prin intermediul energiei radiante în mai multe variante ca: pirometre cu radiatie totala. care este un emitator sau receptor total al energiei radiante.linda concava – 5. duce la aparitia unor erori de masurare deoarece corpul poate reflecta si sursa care îl încalzeste. masurarea temperaturii nu depinde de distanta dintre suprafata emisiva si pirometru (oglinda). adica e = e0. semnalul electric obtinut la iesirea fotodetectorului fiind proportional cu puterea a patra a temperaturii. cu exceptia ca suprafata vizata de pirometru sa fie activa. nu toate corpurile îndeplinesc aceasta conditie. de la corpul a carui temperatura se masoara exista o anumita distanta. Aceste legi au fost verificate pentru un corp negru absolut . .73. care poate fi un termocuplu. Pe baza legilor lui Planck. La aceste traductoare.4.4.T4. Deoarece. cu ajutorul unei diafragme – 4 si o og. acesta va trebui sa se înnegreasca. In raport de caracteristica de sensibilitate a fotodetectoarelor. coeficient ce depinde de natura si starea suprafetei corpului.k. pirometrul cu radiatie totala se realizeaza dupa schema prezentata în figura 3. tabelul 3.Este cunoscut faptul ca toate substantele emit energie radianta ce depinde de temperatura absoluta a corpurilor respective. Tabelul 3. Existenta unor reflexii suplimentare. Dar. fenomenele de radiatie termica fiind descrise de o serie de legi deduse din termodinamica. Pentru absorbtia totala a radiatiilor de catre detector. în lantul de masura.

. în asa fel încât emisivitatea sa se poata considera constanta. Pirometrele cu disparitie de filament functioneaza pe acelasi principiu cu cele monocromatice. cu o protectie ridicata la actiunea agentilor externi si actiunea perturbatiilor. Pe lânga traductoarele de temperatura amintite în acest paragraf se mai pot aminti traductoarele speciale (termometre) cu semiconductoare (cu una sau doua diode). condensatoare. cu o fiabilitate ridicata prin reducerea numarului de conexiuni si lipituri. având în componenta lor si o lampa etalon cu filament de wolfram. assupra carora nu se va insista. Reglând curentul de filament se va modifica temperatura acestuia si implicit culoarea. Cu toate ca pretul de cost al acestor traductoare este relativ ridicat. la productia de serie devin net superioare (performante si cost) traductoarelor obisnuite.11.3 si 1. dar pot fi extinse pâna la 30000C prin utilizarea unor atenuatoare optice.74. se suprapun lampa etalon. termometrele bazate pe masurarea zgomotului de fond s. In cazul în care disparitia filamentului e sesizata cu fotodetectoare. limita inferioara poate ajunge pâna la 5000C. Folosind metoda de depunere a unor pelicule subtiri. furnale etc. din alte materiale. Ca material de baza pentru executia acestor traductoare se foloseste siliciul din care se pot produce usor rezistente. Pirometrele bicromatice se realizeaza din doua pirometre monocromatice care lucreazîn doua regiuni apropiate ale radiatiei termice. Masurarea se face prin comparatie. 3. diode si tranzistoare. Astfel (figura 3.Pirometrele cu banda îngusta (monocromatice) fac uz de o serie de filtre optice si detectoare si prezinta o sensibilitate maxima pe axa filtrului optic doar pentru o anumita fractiune a spectrului de radiatie termica. cu erori de masurare ce se pot situa sub ± 0. valoarea curentului prin acesta constituie o masura a temperaturii urmarite Tm. ce sunt compatibile cu tehnologia . Pirometrele obisnuite au domeniile: 7000C (filament rosu închis) si tempera-tura maxima a filamentului 15000C.a. Traductoare integrate Dezvoltarea alerta a tehologiei microelectronicii a permis realizarea unor traductoare integrate miniaturale. Pirometrele sunt foarte mult utilizate în siderurgie (metalurgie) pentru masurarea temperaturii sarjei în cuptoare. în functie de temperatura filamentului Tf. adica pe imaginea suprafetei radiante ce emite o radiatie în spectrul vizibil. Aceste pirometre pot masura temperaturi în intervalul 700 ÷ 20000C si idicatia lor nu depinde de natura corpului si starea suprafetei pentru cazul emisivitatilor cuprinse între 0.5%.). prin avantajele pe care le oferasi tinând cont de intersanjabilitatea lor.

care desi nu prezinta un domeniu extins (– 50 ÷ +1500C).75. magnetorezistoare (In. La nivelul actual. traductoare cu unde acustice de suprafata SAW (ZnO). este circuitul integrat AD 590 (Analog Device). traductoare higroscopice (cu polimeri). pentru masurarea temperaturii se pot utiliza: . etc. Mentionez ca. si care reprezinta o sursa de curent cu doua terminale ce furnizeaza un curent (în μA) numeric egal cu temperatura absoluta (în K). Fara a intra în prea multe amanunte vom cita ca traductoare integrate pe cele cu senzori elastici (lama. pentru gama de temperaturi – 50 ÷ +1500C. . îsi gasesc aplicabilitate în tehnica. Reprezentativ. . pentru prima categorie.traductoare integrate la care tensiunea de iesire variaza direct proportional cu temperatura absoluta. se pot realiza structuri termice pentru masurarea unei diferente de temperatura ce e necesara pentru masurarea altor marimi. domeniul temperaturilor de lucru fiind de – 50 ÷ +1500C. a carui schema de principiu e data în figura 3. la tensiuni de alimentare între 4 ÷ 30 V. primele traductoare integrate realizate practic au fost cele de temperatura.. De asemenea.. Sb).traductoare integrate la care curentul de iesire are o variatie direct proportio-nala cu temperatura absoluta. membrana) folosite la accelerometre când lama elastica este completata cu o masa seismica. pot fi obtinute si alte dispozitive ca: termocuple (Bi – Sn).siliciului.

Daca tensiunea aplicata bornei neinversoare a amplificatorului este 273.Cu ajutorul tranzistoarelor T3 si T4 se realizeaza asa numita “oglinda de curent” care împarte curentul I(T) în doua parti egale Ic1 si Ic2 . Daca se alege valoarea rezistentei R = 358 Ω va rezulta ca: I(T) = T. multiplicata cu 10. R3. Astfel. în mV. în mV.73) unde: q = 1.38066 x 10-23 – constanta lui Boltzmann. se poate utiliza si în circuitele de compensare a temperaturii sudurii reci sau la masurarea altor marimi neelectrice pe baza masurarii temperaturii. cu I(T) în μA si T în K Acest circuit îsi gaseste aplicatii la executarea unor termometre digitale dar. în 0C. traductoarele din cea de-a doua categorie sunt echivalente cu o dioda zenner la care tensiunea de strapungere este proportionala cu . Tranzistorul T2 este format din opt tranzistoare identice T1. Aceasta tensiune se aplica amplificatorului diferential împreuna cu tensiunea furnizata de divizorul R2.5 V. alimentat de la sursa de referinta AD 580 ce asigura o tensiune de 2. se prezinta un termometru realizat cu senzorul de temperatura AD 590. Acest senzor injecteaza curentul I(T) în rezistorul R1 de 1 kΩ producând la bornele acestuia o cadere de tensiune.76. P. k = 1.15 mV si amplificarea este de 10. proportionala cu tempe-ratura absoluta. Din punct de vedere electric. T – temperatura absoluta. în figura 3. conectate în paralel si în [23] se demonstreaza ca: (3. la iesirea amplificatorului se obtine o tensiune.60218 x 10-19 C – sarcina electronului. numeric egala cu temperatura.

etc. vacuumul.5%. dând în acest fel posibilitatea ca informatia obtinuta la iesire sa poata fi utilizata direct de calculatoare. amplificatorul A. Din marimile ce pot fi masurate pe baza varitiilor de temperatura pot fi enumerate: valoarea efectiva a curentului electric. Se mai poate utiliza si un alt circuit integrat. determinari calorimetrice. termorezistoare din siliciu sau termocupluri. multe din traductoarele integrate sunt produse în serie. semnalele provenite de la acesta (este inclus si traductorul principal) sunt transmise unui sistem de achizitii de date format dintr-un multiplexor. a devenit posibila cresterea nivelului procesare în cadrul traductoarelor inteligente care într-o schema bloc pot fi prezentate ca în figura 3. precum si traductoare cu unde de încovoiere. s-au obtinut traductoare foarte performante pe care le vom numi traductoare inteligente. In acest sens. Traductoare inteligente Dezvoltarea într-un ritm galopant a ciberneticii si tehnicii de calcul a permis realizarea simultana în cazul aceluiasi CIP a traductoarelor integrate si elementelor de prelucrare. în industria automobilelor sau în masurarile din biologie si ecologie. debitul. Cercetarile actuale încearca eliminarea traductoarelor clasice cu cele integrate. prin tehnici moderne de proiecatre ca ASIC (Application Specific Integrated Circuit) se pot realiza traductoare integrate specializate unor procese bine definite. tranzistoare.12. Marimile de influenta actioneaza asupra traductoarelor secundare. Prin introducerea unui procesor în componenta traductorului si realizarea unei interfete de comunicare bidirectionala cu exteriorul. Aplicatiile traductoarelor integrate nu se rezuma numai la realizarea acestora în serie mare ci.75. sau pot fi realizate oscilatoare termice. cresterea performantelor si a fiabilitatii dar. In încheiere se poate aminti ca utilizând tehnica circuitelor integrate s-au realizat traductoare integrate ultrasonice în tehnica POSFET (în diferite variante). cu domeniul – 40 ÷ 1250C. detectia radiatiilor în infrarosu. In prezent.temperatura absoluta si tipic pentru acestea este traductorul integrat LM 135 (National Semiconductor) ce prezinta o sensibilitate de 10 mV/K. cu aplicatii în special în productia bunurilor de larg consum. Senzorii de temperatura utilizati pot fi: diode. procesul de realizare al acestora fiind în continua perfectionare viând atât diversificarea gamei. si gasirea unor noi metode si principii de masurare. Elementul de baza este constituit din traductorul principal ce preia informatiile de la masurand si care poate fi identificat printr-un codce este stocat în memoriaa PROM. cu o eroare maxima absoluta de ±40C si o eroare de neliniaritate de ±0. 3. tip STP 35 (Texas Instruments). circuitul de esantionare si memorare . nivele.

. corectia marimilor de influenta. iar în memoria RAM sunt stocate datele curente de operare sau acelea ce urmeaza a fi transmise. pe lânga codul de recunoastere al traductorului. tabele de corectii si liniarizare. Microprocesorul μP îndeplineste rolul de a gestiona achizitia datelor. etc.CEM si convertorul analogic numeric CAN.. influenta caracteristicii de transfer si diagnosticarea traductoarelor. In memoria PROM sunt stocate programul de operare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful