You are on page 1of 32

SOMMERSTED

· April 2 Februar · Marts

AKTIV

43. årgang13 0 Nr. 1

Foto: Udvidelse af børnehaven Troldemarken på Kirkevej

Kirkebladet – se midtersiderne

,QGKROG
Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2: 3: 4: 5-6: 11: 12: 13: 14: 15: 16: Indholdsfortegnelse Fra redaktionen Nyt fra gymnastikafdelingen Håndbold Nyt fra fodboldafdelingen Nyt fra Krudtuglen Troldemarken GA-NU spejderne Akutbilens venner Vennekredsen Sommersted Plejehjem

$QVYDUVKDYHQGH UHGDNW¡UHU Sommersted IF
Niels Christensen Kirkevej 2 Tlf.: 74 50 40 01 niels@5xchristensen.dk Stinne P. Carstensen Storegade 52 Tlf.: 51 24 14 52 stinnepc@gmail.com

deadline mm.

0LGWHUVLGHUQH
Side Side Side Side Side 18: 19: 20: 21: 22:

.LUNHEODGHW

Banehuset Ungeuniverset Lagoniskolen Jul i Sommersted Nustrup Sommersted fællesskole Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Side 27-28: Nyt fra SIF Side 29: Aktivitetskalender for Sommersted Side 30: Aktivitetskalender for Oksenvad

Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen Tlf.: 74 50 41 58 pkni@km.dk Udgivelse/distribution af Aktiv Sommersted dækkes af Sommersted IF med støtte fra diverse foreninger, institutioner i byen + andre frivillige. For Kirkebladets vedkommende af Sommersted/Oksenvad sogne.

Vi modtager meget gerne indlæg til bladet. Mail til én af vore redaktører. Skriv gerne i Wordformat og vedhæft evt. foto. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller evt. at forkorte indlægget. Næste blad udkommer 21. maj 2013. Sidste frist for aflevering af indlæg hertil er: fredag den 24. april 2013.
Fik du ikke bladet ???? - henvend dig til ansvarshavende redaktør.

Bladet postomdeles i postnr. 6560-distriktet
I 2013 udkommer bladet: 19. februar 21. maj 3. september og 5. november

2

 

0RMQ WH XQQHQ RJ PRMQ WH PHOPH
Begge mine forældre var født i en ærkedansk familie i Sønderjylland og oplevede 2.verdenskrig på nært hold, hvor ordet "mojn" opfattedes som tysk - et fy-ord. Vi børn blev derfor indprentet at vi skulle sige farvel i stedet for mojn. Det holdt dog ikke i længden, og i dag ser jeg det som en stor opgave at snakke synnejysk hvor mojn om noget er et af de stærkeste sønderjyske ord der findes. Jeg siger mojn til alle - både til morn, te mærre å te avden. Det er en rigtig god dag for mig, hvis jeg har mailet eller snakket med folk fra andre steder i landet, og kan få vedkommende til at sige/skrive mojn. Det lykkes faktisk rigtig tit, selv med min kære svoger der er den fødte køwenhavne. Og her på min mors gamle dage er det også lykkedes mig få gange at få hende til at sige mojn. Vi skal værne om vores modersmål - vore dialekter. Det er med til at giver kolorit på tilværelsen. Vore børn hører det sønderjyske derhjemme, men i børnehave og skole bliver de præget af det rigsdanske. Det er også ok. Sådan skal det være. De skal bare ikke glemme deres dialekt. Desværre har mange den indstilling, at man er lidt til en side - lidt mindre begavet, hvis man snakker sønderjysk eller en anden dialekt. Nogle bliver endda mobbet for det - en kedelig tendens, som vi skal kæmpe imod. Min opfordring til alle forældre, lærere, trænere og andre voksne er hermed: Værn om dit modersmål - snak dialekt - ellers går det tabt! Sønderjysk forening, som vi selvfølgelig er medlemmer af, værner om det sønderjyske ved fx. at lave arrangementer på dialekt. De udgiver et tidsskrift "æ blaj", med skønne sønderjyske historier. Her er en af dem. Orden i sagerne! Det gamle hyggelige ægtepar i Strandelhjørn lå i dobbeltsengen og sludrede. Ka do haus i gammel daw, sagde hun. Do plejed å tej mi hå'nd. Han tog hendes hånd. Å så plejed do å kyss mæ. Han kyssede hende. Å så be'j do i mi ø'e. Han smed dynen til side og stod ud af sengen. Hvo ska do hen? spurgte hun. U'e i æ ba'jværels å hint mi tænde!
Mojn å goej løjsløst Stinne Prinds Carstensen

3

1\W IUD J\PQDVWLNDIGHOLQJHQ
Tak til Thea Martensens Fond! I gymnastikafdelingen har vi mange dejlige gymnaster, der elsker at øve sig på at springe og lave saltoer. Men det betyder også at man nogle gange kan komme til at bruge en del tid på at stå i kø. Derfor havde vi et ønske om at udvide vores "maskinpark" til at omfatte endnu en trampolin eller et godt springbræt fordi børn går til gymnastik for at øve sig på gymnastik ikke for at stå i kø! Vi fandt frem til et fantastisk bræt, kaldet Booster Board. Det er kort sagt en mellemting mellem en trampolin og et gammeldags springbræt, som er særdeles velegnet til at lære børn det rigtige indspring i trampolin. Thea Martensens Fond har glædet os med et tilskud til indkøb af Booster Boardet, som derfor kunne tages i brug kort før jul. Vi takker mange gange for hjælpen!
Anne Lise Silberbauer

L 6RPPHUVWHG +DOOHQ 6¡QGDJ GHQ PDUWV NO KROG JLYH RSYLVQLQJ * VWHKROG 6NLEHOXQG *\PQDVWLN RJ LGU WVHIWHUVNROH

)RUnUVRSYLVQLQJ

4 

¥ ¢¢ ©¨§ ¦¥¤ £¢¡

6 W

; L NDOHQGHUHQ

RJ P¡G RS WLO HQ IHVWOLJ HIWHUPLGGDJ

 

 

+nQGEROG
Fælles hal . . . . . Fælles ansvar!
Hej! Dette er et lille opråb til alle jer, der er brugere af Sommersted hallen. Da hallen nu er en åben hal, eller skolehal om man vil, bliver vi alle hver især nødt til at tage lidt mere ansvar. Da det jo er sparetider, er der også sparet mange goder væk i hallen. Et cafeteria og "en Keld" der rydder op efter os, hører desværre fortiden til. Så for at få det bedste ud af det - og få det til at fungere så godt som muligt, bli'r vi alle nødt til at tage lidt mere ansvar selv. Der er skraldespande overalt i hallen, så kunne man da ikke lige prøve at få ryddet sit eget skrald væk inden man forlader stedet? Skal man i "rummet" efter overtrækstrøjer, kegler, bolde eller andet, kunne man så ikke lige rydde på plads efter sig inden man forlader stedet? Det er dejligt at ungerne gider med i hallen når forældrene skal dyrke sport, men kan man ikke lige prøve at rydde op efter ungerne inden man forlader stedet? Er man ryger, kan man så ikke respektere at der ikke skal ryges i hverken hal eller omklædningsrum?
       

Jeg håber at I der bruger hallen vil være med til at: skabe et bedre halklima, tage ansvar, og komme med ideer til hvordan vi kan skabe et endnu bedre halklima.
Benita Jensen

5

6

Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE OP TIL 70 PERSONER GOD MAD KROSTUE HVOR HYGGELIGE FOLK MØDES DINNER TRANSPORTABLE

v/Annalise Ringgade 16 Maugstrup, 6500 Vojens Telefon 74 50 62 99

Åben: Tirs-ons 11-17.30

Mariannas Salon Marianna Witt Jensen Storegade 73 6560 Sommersted

7

Køb * salg * bytte Import * Eksport

Special- og engros’ biler

Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193 Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Storegade 105 6560 Sommersted Tlf. 73 54 11 04 www.sommersted-hotel.dk

... når det gælder om at sætte sort på hvidt
S VA N E M Æ R K E D E T RY K S A G E R LY N T RY K · I N T E R N E T

HADERSLEV S T I F T S B O G T RY K K E R I
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522 www.stiftsbogtrykkeriet.dk

Allan Hansen
Tovskovvej 26 – Mølby 6560 Sommersted Tovskovvej 26 – Mølby v/Jens Hannesbo Pedersen 6560 Sommersted v/Jens Hannesbo Pedersen Al kundekontakt gennem Flemming Georgsen Tlf. 2033 7742 Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245 2311 2742

8

HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00 jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00

WEEDFALD
BOGFØRING & REGNSKAB
”Når kun det bedste er godt nok” Jette W. Guldager Sølvgade 13 6560 Sommersted Tlf.: 2334 8909 weedfald@bbsyd.dk WWW:weedfaldbogfoering.dk

Elmegården
Forsamlingshus Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97 www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17 eller efter nærmere aftale

Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT

Murermester så ring til

KØRESKOLEN Grønnevang 11
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

Peter Lund
6560 50 61 05 74 Sommersted Tlf. 25 72 74 90

Rådhuscentret 25 · 6500 Vojens info@holmberg-vojens.dk · www.mr-holmberg.dk

9

Alt i svejse- og skæreudstyr Professionel rådgivning
TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED

TornboSvejs
Lindholmvej 26 DK-6710 Esbjerg V TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440 Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr

www.tornbosvejs.dk

Tlf. 74 50 44 48

www.tornbosvejs.dk

SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen Storegade 105 · 6560 Sommersted

• Eget værksted • Alt i antennearbejde • Paraboler • Højttaleranlæg Annoncer • Forhandler alle kendte fabrikater

Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER
Vestergade 8 · 6500 Vojens · 7454 1211

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ
10

Grønnevang 27 6500 Sommersted

1\W IUD IRGEROGDIGHOLQJHQ
   
Fodboldafdelingen har besluttet, at vi vil give afdelingen et eftersyn og har inviteret trænere, forældre, spillere og andre, der har interesse i fodboldafdelingen, til et PITSTOP i samarbejde med DGI-konsulenter. men har du ideer til udvikling af Første møde er den 5. februar fodboldafdelingen, så ring til Randi, tlf. 7450 4949 eller send en SMS på 2665 7450 du kan sagtens nå at være med og vi er meget modtagelige for ideer. Vi glæder os til arbejdet, som vi løbende vil holde jer orienteret om.
På billedet ses serie 5-holdet i nye trøjer fra Frøs Herreds Sparekasse.

Seniorer Lørdag den 19. januar havde vi inviteret tidligere og nye fodboldherrer til en omgang indefodbold og opstartsmøde. 20 fodboldglade herrer mødte op og fik rørt bolden inde i varmen, mens græsbanerne endnu var hvide af sne. På mødet besluttede herrerne sig for at starte træningen i uge 8 så hold øje med nærmere information på www.sommersted-if.dk eller send en SMS til Rasmus, tlf. 2720 7450, så sørger han for at holde dig orienteret omkring opstarten, enten vis SMS eller Facebook. Ungdom Hver mandag er der fart over feltet, når børnene spille indefodbold og 4 hold deltager i turneringen. Op-og nedtagning af bander, har tidligere givet trænerne ekstra arbejde før og efter træning. I år er det Jørgen Christensen, der sørger for at banderne kommer op og forældre på skift, sørger for at de kommer ned. TUSIND TAK til både Jørgen og forældrene for en stor hjælp. Vi er i gang med planlægning af sommerens fodbold-tilbud til børn og unge, så hold øje med nærmere information på www.sommersted-if.dk
Randi Dall Nielsen

 

 

 

 

11

12

13

14

$.87%,/(16 9(11(5
Så skriver vi 2013 et nyt år, og nye opgaver venter forude. Det er også her man kan kigge lidt tilbage og se på hvad året der gik bragte. For Akutbilens Venner var 2012 året, hvor der langt om længe blev anskaffet ny Akutbil til byen Brandværnet arvede en sum penge efter Jes Peter Riis, og de besluttede at bruge beløbet til at købe ny Akutbil. Akutbilens Venner kunne så finansiere indretning og ny radio til bilen. Det var en fornøjelse at se så mange af byens borgere til indvielsen den 7. juni. Bilen mangler nu kun nyt GPS system, men der er ikke nogen termin på udstyret endnu. Når det kommer, vil alarmmelding og ulykkes de ellers meget hurtige nødbehandlere kommer til stationen og er klar til afgang. En nødbehandler skal hvert andet år recertificeres dvs. vedkommende skal have sin uddannelse opdateret. Det er en opgave Ib Koldbæk har taget sig af. Nu skal opgaven købes, hvilket beløber sig til omkring 3500 5000kr. pr. nødbehandler. Udgifterne skal afholdes af det lokale beredskab (læs Akutbilens Venner). Da der er omkring 10 til 15 nødbehandlere der skal recertificeres, løber det hurtigt op. Akutbilens Venner er også i løbet af 2012 blevet betænkt med midler. Vi takker mange gange Mølby Sommersted Festival Dorthea Martensens Fond

for deres støtte. Endvidere er der også enkeltpersoner der har givet os pengegaver, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Vi takker alle givere for deres støtte. Der er stadig også behov for midler til den ordinære drift af bilen, så der er udgifter nok. Vi håber at der fortsat er stor velvilje i byen og lokalområdet til at støtte Akutbilens Venner og dermed nødbehandlerberedskabet i Sommersted, så vi fortsat kan have den hurtige hjælp så tæt på.
Anders Kjær Bestyrelsesformand

    ¤¢ ¤! ¤  ¥¡¦¡ ¢¤¥ ¤£©¨ §¦§¦ ¤¥¥¤£¢¡

 

 

 

0 "54(3(21% '0)(''&% $#"

 

15

9HQQHNUHGVHQ 6RPPHUVWHG 3OHMHKMHP

Så gik der igen et år. Vi er nu kommet ind i år 2013 - med dejlig hvidt vintervejr. Det kan da ikke blive flottere. Vi kom ud af december måned med en masse aktiviteter på plejehjemmet. Først var der masseproduktion af juledekorationer - i alt 50 stk. - en til hver beboer på hjemmet. Dernæst havde vi så juleafslutning med æbleskiver og gløgg. Der blev sunget julesalmer og læst julehistorie. Kirkekoret gik Luciaoptog. Det var meget smukt, og efter deres optrædning sang de en del salmer for os. En stor tak til Ester Schmidt og pigerne. Så var der julefrokost for hjemmets beboere, hvor vi havde fået John og hans makker fra Vamdrup til at komme og underholde os. De spillede noget dejlig musik som vi alle nød. Den 23.december skulle vi så alle have været til julegudstjeneste i Sommersted kirke, men vejret tillod det ikke. Derfor blev gudstjenesten holdt på hjemmet. Det blev en god og stemningsfuld eftermiddag alligevel. Dejligt at det kan arrangeres på Plejehjemmet. Tak for godt fremmøde, trods det ikke alt for gode vejr. Lige før deadline, fik vi en glædelig besked fra Sommersted Festival. De har igen betænkt Vennekredsen med et beløb. Tusind Tak! Vi er nu klar med et nyt program som dække frem til sommerferien. Der et arrangement om måneden, og vi håber at der er mange som har lyst til at møde op. Hent en programfolder i aktivitetscentret på plejehjemmet - og læst hvad vi har at byde på. Det første arrangement var torsdag den 17.januar, hvor vi bl.a. sang vintersange fra højskolesangbogen. Deltagerne blev opfordret til at foreslå sange, og det var der mange der gjorde. En god eftermiddag. På glædelig gensyn til vore arrangementer.

Rigtig godt nytår!
På vennekredsens vegne Jens Peter Jensen

16

17

18

19

20

) OOHVVNROHQ 1XVWUXS 6RPPHUVWHG
v. Henrik Kristensen, Bestyrelsesmedlem Fællesskolen Nustrup Sommersted.

Fællesskolen Nustrup Sommersted overtager pr. 1.marts 2013 igen pasningen af kraftvarmeværket i Sommersted, hvilket vi ser frem til, idet det vil bidrage positivt til økonomien for Fællesskolen. Udover de traditionelle pedelydelser på Fællesskolen, leverer vi også pedelydelser til børnehaverne i Nustrup, Sommersted og Jegerup. I forbindelse med overtagelsen af pasningen af kraftvarmeværket, har vi af forskellige grunde valgt at lave en ændring af vore 3 pedellers primære arbejdsområde og opgaver. Ole Schmidt vil fremover varetage pedelopgaverne på Fællesskolen og børnehaven Kridthuset i Nustrup samt på Egely i Jegerup. Henning Kristensen vil varetage opgaverne på Fællesskolen i Sommersted, herunder SFO og kraftvarmeværket, samt for børnehaven Troldemarken i Sommersted. Hans Jørgen Jensen vil forsat have det primære ansvar for hallen i Sommersted. Herudover vil Hans Jørgen Jensen indgå i de øvrige opgaver som er på matriklen i Sommersted. Alle 3 pedeller kan kontaktes via Fællesskolens kontor på tlf. 74344100 eller i aktuelle tilfælde på følgende mobil nr.

 

Hans Jørgen Jensen Tlf. 2338 1857

Ole Schmidt 2139 5052

Henning Kristensen Tlf. 2157 9243

Vi håber, at alle berørte borger i såvel Sommersted, samt i Nustrup, vil hjælpe os med, at få overgangen med pedellerne til at gilde så godt som muligt.

21

22

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos

»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge. Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt i Sommersted IF, så sponsorerer »Bolander, Din tøjmand« et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF. Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte? Det er let. Spørg mig, jeg ordner det hele for dig.
6SVSKX @YVV]^ON^ !  "

23

24

”Brød der smager kommer fra din bager”

Sommersted Dyrehospital Gram Dyreklinik Sommersted-Jels DyrlægerRødding Dyrehospital ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03

Sommersted Dyrehospital A/S Storegade 6, 6560 Sommersted og Nils Hansen.
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen , Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl. 8-17 kl 8 17.

Konsultation efter aftale mand. – fredag 8 - 17 Tlf.: 74 25 25 25 www.sydvet.dk

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl Selskærvej 7, 6560 Sommersted Tlf. 74 50 48 09 www.selskaer.dk

25

Hans Christian Carstensen Afdelingsleder Storegade 52 V/ L 6560 Sommersted I N D A N E H L S E N Tlf. 74 50 47 60 E-mail: hc@danskkabeltv.dk Web: http://www.danskkabeltv.dk

MOBIL: 26824697

Din Gra ske Totalleverandør
- til tiden

Gardiner – Tæpper – Maling - Tapet Vestergade 21 6500 Vojens Tlf. 74-541201

www.vingrotten.dk

26

1\W IUD 6RPPHUVWHG ,)
2PGHOLQJ DI $NWLY 6RPPHUVWHG Vi har fået etableret et samarbejde med 6. klasse på Sommersted Skole. I sidste nummer af Aktiv Sommersted beklagede vi os over at det var dyrt at få bladet omdelt med Post Danmark. Det medførte en henvendelse fra 6. klasse på Sommersted Skole. De har påtaget sig opgaven med at bringe bladet ud til alle modtagere. Til gengæld betaler Sommersted IF dem et beløb for omdelingen som går i deres klassekasse. Beløbet skal bruges når klassen skal på deres skoletur til Bornholm. Det er rigtig dejligt med sådan et lokalt samarbejde, som er til gavn for både Sommersted IF og 6. klasse. Velkommen til 6. klasse og forældre og held og lykke med omdelingen. I bestyrelsen for Sommersted IF har vi besluttet at sætte focus på foreningen i 2013. Hvorfor gør vi som vi gør, kan vi lave noget nyt, hvilke typer aktiviteter kunne være interessante, kan vi hente inspiration fra andre foreninger, hvordan får vi flere til at tage et medansvar i foreningen og hvad vej vil vi. Vi har derfor i samarbejde med DGI sat et nyt initiativ i gang. DGI stiller med kursusledere Ligesom i et racerløb hvor man kører bilen i pit og får alle de vitale dele tjekket og derefter er klar til at køre videre, endnu hurtigere og bedre. bet af 2013. Vi anvender dog lidt mere tid på opgaven end man gør i et racerløb ! samarbejde med spillere, trænere og nogle forældre kigger på hvordan vi ønsker at drive afdelingen på fremadrettet. Vi håber at tiltaget vil bringe nye ideer og initiativer på banen, både i seniorfodbold såvel som i børnefodbold og at fodbolden i Sommersted IF vil være endnu mere klar til fremtiden. 

$%¦ %$ ! #©" ! ©  © ©¨ §¦ 

! ¦!4 3§#©#¦2¦ $%¦ %$ 0" §#© 01

0# ! §© ¦ $%¦ %$ #§¦ ©) ('&

 ¡¥£¤ £¢¡ 

27

Senere er det så planen at tage et overordnet kig på hele Sommersted IF og i et fælles forum få de nye ideer frem. Ligeledes er meningen at vi meget gerne vil have flere mennesker til at engagere sig og tage et medansvar i et udvalg eller bestyrelsen.

Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen

28

&%$5436 %10 )('&%$#"! §¡§¡§

§ ¥ ©¢¨ ¢¥© ¡¥¤¤¡¨§ ¡ ¡¤ ¢ ¡¡©¨ §¡¦¥¤£ ¢¡ 
løbet af året.

-

eningen i

Generalforsamling: Årets generalforsamling i Sommersted IF var mandag den 18. februar. Ved udgangen af 2012 havde Sommersted IF 585 medlemmer. Flest aktive medlemmer findes i fodbold og gymnastik. Økonomisk set kom Sommersted IF ud af 2012 med et underskud på Kr. 21.000,-. Et resultat som var dårligere end vi havde forventet. Underskuddet skyldes flere faktorer, men efter flere år med mindre overskud er det ikke et resultat der bekymrer os i bestyrelsen så meget. Foreningen har en fin økonomi til at klare disse udsving. Vigtigst for os er at sikre et billigt kontingent til vores medlemmer, samtidig med vi har hvad vi skal bruge af redskaber og materialer. De to ting skal vi forsøge at få til at balancere på tværs af afdelingerne i foreningen hvilket godt kan være en opgave. Vi glæder os til at se rigtig mange til vores årlige gymnastikopvisning den 17.marts. (Se mere på side 4). Opvisningen markerer ligesom afslutningen på vintersæsonen og et velkommen til foråret og de udendørs aktiviteter.
På bestyrelsens vegne Peter Henningsen

Når du køber tøj hos i Rådhuscentret i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge. Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt i Sommersted IF. Så spons et beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.

&%$5432 %10 )('&%$#"!

$.7,9,7(76.$/(1'(5 6200(567('
DATO 14/2 16/2 19/2 26/2 27/2 2/3 5/3 14/3 17/3 19/3 2/4 11/4 16/4 16/4 18/4 26/4 28/4 7/5 16/5 28/5 KL. FORENING AKTIVITET STED Aktivitetscentret 14:30 Vennekredsen 21:00 14:30 14:30 21:30 14:30 Banehuset Brugerrådet Brugerrådet Folkekirkens Nødhjælp Banehuset Brugerrådet

Birthe viser film Koncert
Lizzy Stuff + High Voltage

Banehuset
Aktivitetscentret Aktivitetscentret Christel Aagaard Tlf. 2115 0383

Foredrag Generalforsamling Sidste frist!
for tilmelding som indsamler

Koncert
D.O.D.XL

Banehuset
Aktivitetscentret Aktivitetscentret Sommersted Hallen Aktivitetscentret Aktivitetscentret Aktivitetscentret Oksenvad gl. skole Aktivitetscentret Aktivitetscentret Sommersted kirke Oksenvad Kirke Aktivitetscentret Kirkehuset på Kirkevej Aktivitetscentret

Lotto
Underholdning Gymnastikopvisning
med Skibelund Efterskole

14:30 Vennekredsen 14:00 14:30 SIF Brugerrådet

Modeshow

14:30 Brugerrådet 19:30 Vennekredsen 19:30 Sognene

Lotto
Generalforsamling Sogneaften
Hans E Fuglsang-Damgaard Fortæller om sin far - født og opvokset på Ørsted mark

14:30 Brugerrådet 14:30 Vennekredsen Sommersted 10:30 Sogn Oksenvad 10:30 sogn 14:30 Brugerrådet 19:30 9-17? Sognene Brugerrådet

Foredrag
Fællessang + kaffebord

Konfirmation Konfirmation

Lotto
Sogneaften
Nina Emilie Hansen fortæller om sin slægt, der var fra Sommersted

Udflugt

29

$.7,9,7(76.$/(1'(5 2.6(19$'
DATO
18/2 25/2 28/2 4/3 7/3 11/3 18/3 18/3 20/3 25/3 5/4 16/4 4/5 9/5 12/5

KL.
14:30 14:30 19:00 14:30

FORENING
Mandagsklubben og Lokalhistorisk Forening Oksenvad Mandagsklubben Landsbyforeningen, OLA og Oksenvad Idrætsforening Mandagsklubben

AKTIVITET
Jørn Buch fortæller om Hertug Hans Klubdag Vi kan evt. spille Generalforsamling Fælles aften Præstegården Vi besøger præstegården i Sommersted Bowling I Rødding Carl Christiansen Film fra Marsken Lotto Husk en pakke Lisa Kock fortæller Der vises fotos fra de andre fortælleaftener Spis og Skrid Fællesspisning. Afslutning Highland Park Se meget mere på Generalforsamling og foredrag Byttedag Plantebytte- og byt til nyt dag Hyggelig Havefest Se program på hjemmesiden Duk op og se hvor vi kører hen

STED
OSA OSA OSA OSA Rødding Centret OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA Ppladsen OSA

19:00 14:30 14:30 19:30 18:30 14:30 19:30

Landsbyforeningen/ Lillian Dam, tlf. 74504907 Mandagsklubben Mandagsklubben Lokalhistorisk Forening Oksenvad Landsbyforeningen Tilmeld: B. Boesen 50825098 Mandagsklubben Oksenvad Whiskylaug

19:00 14:00

Lokalhistorisk Forening Oksenvad Landsbyforeningen

14:00 En Hyggelig Havefest 10:00 Landsbyforeningen Arr.: Krab og Holm

OSA=Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5. Læs meget mere om de forskellige aktiviteter og mange andre spændende ting på på www.oksenvad.dk.

30

¨§¢¦¥¤¢££¢¡  © 

V/ TOM GILDHOFF REVSØGÅRDVEJ 13 6560 SOMMERSTED TLF. 4059 0499

Vojens Afdeling g Afdeling ng Østergade 1 gadeAfdeling Afdeling 5b 5b[ad:postnr] Jels6500 Vojens ad:postnr] 045b Jels Søndergade 70 45 12 ng Tlf.Rødding 5b[ad:postnr] 6630 [ad:by] Telefon 45121780 45121780 21780 21780

Sommersted
Kirsten & Linda 74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00 – OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren Storegade 25 6560 Sommersted Bestilling modtages på

tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk