BIBLIOGRAFI Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriati A. Rashid.

2011. Siri Pendidikan Guru Budaya dan Pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Syed Ismail Bin Syed Mustapa & Ahmad Subki Bin Maskon. 2010. Budaya dan Pembelajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Melissa Ching & Adnan Baharom. 2011. Budaya dan Pembelajaran. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mohd Sohaimi Esa, et.al (2011). Hubungan Etnik: Kelangsungan Pembinaan Negara. Selangor Darul Ehsan : CIPTA Printing & Publishing ( M ) Sdn. Bhd. Baharuddin, S. A. (2008). Modul Hubungan Etnik. Kuala Lumpur: Pengajian Tinggi Malaysia. Katiman Rostam (2001). Dasar dan Strategi Petempatan dalam Pembangunan Negara. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kementerian