Numele şi prenumele____________________________ Puncte din oficiu 10 pct Test de autoevaluare

Clasa a IX -a D NOTA__________

I.

Răspundeţi la următoarele întrebări a)Ce este mărunţire ? b)Care este scopul operaţiei de mărunţire? c)Care sunt metodele de mărunţire ?

35p 10p 15p 10p 10p

II.Incercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

A) Concasorul cu cilindrii este folosit pentru: a) Sfarâmarea materialelor semidure b) Sfarâmarea materialelor dure c) Sfarâmarea materialelor moi B) Colergangul cu cuva mobilă este folosit pentru: a)măcinarea fină a boabelor de cacao b) măcinarea fină a boabelor de cereal c)măcinarea fină a boabelor orez

III.

Complectaţii spaţiile libere din enunţurile de mai jos astfel încât afirmaţiile sa fie corecte :

15p Raportul dintre dimensiunea iniţială a produsului şi dimensiunea particulelor după mărunţire reprezintă____________________de __________________ Operaţia de mărunţire este rezultatul unei IV. forte ________________ asupra produselor. 5p

a) Identificaţi utilajul din desen:

b) Denumiţi reperele 2, 3, 4, 5, 6, poziţionate pe desen 15p c) Indicaţi metoda prin care se realizează mărunţirea in utilajul din desen 5p d) Prezentaţi domeniul de utilizare. 5p