0

Generalităţi vehicul
01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE INTRODUCERE MECANICĂ MIJLOACE DE RIDICARE INGREDIENTE - PRODUSE GOLIRE / UMPLERE

01D

02A

04B

05A

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze 01A-1 01A-2 01A-3

01D

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi Implantare calculatoare 01D-1 01D-3

02A

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Elevator cu două coloane: Securitate

02A-1 02A-2

04B

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi Condiţionare 04B-1 04B-2

05A

GOLIRE / UMPLERE Motor Cutie de viteze 05A-1 05A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01A

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01A-1

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Dimensiuni

01A

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01A
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip de caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01A-3

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv destinate profesioniştilor automobilului. Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în acest manual au fost elaborate de profesionişti în reparaţia automobilelor. I - RECOMANDĂRI GENERALE Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automobile. Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei intervenţii. Pentru a garanta o bună reparaţie: - protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc...), - debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuitele, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de geam etc...), - în timpul sudării pe vehicul, se cuvine să demontaţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi afectate de căldură, - utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese originale, - respectaţi cuplurile de strângere, - înlocuiţi ştifturile elastice, piuliţele sau şuruburile autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, - fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supratensiunile şi erorile de manipulare, - nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o diagnosticare precisă înainte, - faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verificare iluminări şi semnalizări etc...), - curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bună aderenţă, - protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată, electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorină pe partea de fricţiune a ambreiajului. Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este obligatoriu să remontaţi piesele sau organele aşa cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj reţea de conducte şi aceasta în principal în mediul liniei de eşapament).

01D

- nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne, ambreiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul unui agent de curăţare (precum agentul de curăţare pentru frână), - utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de îmbinare, - gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt poluante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu discernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele de gaze de eşapament, - asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în timpul remontării conectărilor electrice (exemplu: demaror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile. II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE FACILITATE Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu aceleaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de lucru şi o bună calitate a reparaţiei. Materialele omologate de serviciile noastre sunt produse care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care trebuie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare corectă. III - FIABILITATE - ACTUALIZARE În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manualele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice intervenţie sau memento diagnosticare. Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi dacă există note tehnice de actualizare în momentul căutărilor de informaţii. IV - SECURITATE Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de viteze automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel common rail etc...) necesită o atenţie particulară în termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă. Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cuplurilor de strângere aferente.

01D-1

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi

01D

ATENŢIE Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa piesele. Protejaţi-vă sănătatea: - utilizaţi dispozitive adaptate şi în bună stare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele « universale » precum un cleşte cu prindere multiplă etc...), - adoptaţi puncte de reazem şi o poziţie corecte pentru a face un efort sau pentru a ridica greutăţi, - asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie periculoasă, - utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari, încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), - în general, respectaţi instrucţiunile de securitate legate de operaţia efectuată, - nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule, - utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură, gaze de eşapament etc...), - nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, - nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite, - utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor sub vehicul ridicat cu cric, - nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire etc...), - nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, - fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (motoventilator etc...). V - PROTEJAŢI NATURA - nu aruncaţi fluidele frigorigene în atmosferă, - nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute de vehicule (ulei, lichid de frână etc...), - nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...). VI - CONCLUZIE Metodele conţinute în acest document merită atenţia dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce riscurile de rănire şi a evita metodele incorecte susceptibile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vă va ajuta astfel să prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehiculelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabilitate. Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a vehiculelor noastre.

01D-2

INTRODUCERE MECANICĂ Implantare calculatoare
L90

01D
2 3

1

4

6

5
109245

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Radio auto Cutie siguranţe habitaclu Unitate centrală habitaclu Cutie siguranţe relee compartiment Calculator injecţie benzină Calculator airbag-uri

01D-3

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

02A

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

02A

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), Există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

02A-2

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de siguranţă, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

02A

02A-3

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi

04B
Capacitate (l) 3,1

Capacitate medie de ulei (ajustaţi după jojă) (l) Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu înlocuire a filtrului de ulei K7J 710 3,2 K7M 710 Organe Circuit de frânare Rezervor de carburant K7J 710 Circuit de răcire K7M 710 Aproximativ 5,45 Capacitate (l) 0,5 Aproximativ 50 3,3

Cutie de viteze JH3 JH1

Calitate SAE J 1703 şi DOT 4 Benzină fără plumb GLACEOL RX (tip D) Nu adăugaţi decât lichid de răcire

Notă: Lichidele de frână trebuie să fie omologate de biroul de studii.

04B-1

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare

04B
REFERINŢĂ

DENUMIRE

CONDIŢIONARE ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZLOCTITE 518
Pentru etanşarea carterului cutiei de viteze

Seringă de 24 ml

77 01 421 162

ZDetector de scurgere pentru AC etc.

Spray ADEZIVI

77 11 143 071

ZLOCTITE-FRENETANCH
Evită desfacerea şuruburilor şi permite deblocarea

Flacon de 24 cc

77 01 394 070

ZLOCTITE-FRENBLOC
Asigură blocarea şuruburilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

ZLOCTITE SCELBLOC
Pentru lipirea rulmenţilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 072

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

ZNETELEC (CONECTICĂ)
Degripant, lubrifiant

Spray

77 11 171 287

ZAgent curăţare injectoare ZDegripant super concentrat ZDECAPJOINT (FRAMET)
Pentru curăţarea planurilor chiulasei din aluminiu

Bidon de 355 ml Spray de 500 ml Spray

77 01 423 189 77 01 408 466 77 01 405 952

ZAGENT CURĂŢARE BACTERICID AER Spray
CONDIŢIONAT Pentru curăţarea unităţii vaporizator

77 01 410 170

ZAgent curăţare frâne

Spray de 400 ml UNSORI

77 11 171 911

ZMOLYKOTE « BR2 »
Pentru: - fusurile pivot, - palierele braţelor inferioare, - canelurile barelor de torsiune, - canelurile transmisiei.

Cutie de 1 kg

77 01 421 145

04B-2

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare
DENUMIRE CONDIŢIONARE Tub de 100 g

04B
REFERINŢĂ 77 01 028 179

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU »
Pentru: - bucşile trenului spate tubular, - bucşile barei antiruliu, - bieletele de comandă a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE
(unsoare temperatură ridicată) pentru colectorii de eşapament etc.

Tub de 80 ml

77 01 422 307

ZUNSOARE FLUOREE
Pentru capuşoanele cablurilor de înaltă tensiune (bujii, bobine).

Tub

82 00 168 855

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

Pliculeţ de 180 g

77 01 366 100

ZUNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Senzor roată ABS.

Spray

77 01 422 308

ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZMASTIC
Pentru etanşarea racordurilor de pe ţevile de eşapament.

Cutie de 1,5 kg

77 01 421 161

ZRHODORSEAL 5661
Pastă de etanşare

Tub de 100 g Cartuş

77 01 404 452 77 11 219 706

Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS »
Lac pentru repararea lunetelor cu dezgheţare.

Flacon

77 01 421 135

FRÂNĂ

ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână « vâscozitate slabă » (Toate tipurile de vehicule).

Flacon de 0,5 l DOT4 Flacon de 5 l DOT4 Flacon de 0,5 l DOT4

77 11 172 381 77 01 595 503 77 11 218 589

04B-3

GOLIRE / UMPLERE Motor
K7J sau K7M

05A

Material indispensabil Cheie pentru golire de 8 mm

1

108421

(1)

Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

2

108422

(2)

Buşon de umplere

05A-1

GOLIRE / UMPLERE Cutie de viteze
JH1 sau JH3

05A

2 1
108421

(1) (2)

Buşon de golire Buşon de umplere

05A-2

0

Generalităţi vehicul
01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE COLIZIUNE VOPSEA MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE

03B

04E

05B

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze Elevator cu două coloane: Securitate Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Remorcare Identificare 01C-1 01C-2 01C-3 01C-5 01C-6 01C-7

05B

MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere Scule şi dispozitive specializate Material caroserie de structură: Caracteristici 05B-1 05B-3 05B-5

03B

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese Şoc faţă: Denumire piese Şoc spate: Denumire piese Coliziune: Diagnosticare Organe de securitate: Descriere 03B-1 03B-5 03B-8 03B-12 03B-14

04E

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare

04E-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni

01C

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01C-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01C
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01C-2

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

01C

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

01C-3

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de securitate, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

01C

01C-4

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

01C

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

01C-5

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Remorcare
L90 II - SPATE ATENŢIE - Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din fiecare ţară. - Nu folosiţi niciodată arborii de transmisie ca punct de agăţare. - Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru remorcarea pe drum. - Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica direct sau indirect vehiculul. - Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a efectua o remorcare. Vehicul echipat cu o cutie de viteze automată: - Remorcaţi vehiculul de preferinţă cu un platou sau ridicând roţile faţă. Dacă acest lucru este posibil, remorcarea poate fi efectuată excepţional la 20 km şi pe o distanţă limitată la 30 km maxim (levier în poziţia N). I - FAŢĂ

01C

108585

108586

01C-6

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01C

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01C-7

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90

03B

109566

03B-1

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 I - ŞOC LATERAL GRAD UNU

03B

7

5 3

4

2

6

1
110021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Parte inferioară cadru lateral Stâlp faţă Stâlp mijloc Parte superioară cadru lateral Cadru lateral parte faţă Întăritură superioară dublură aripă faţă Suport faţă dublă etanşeitate

03B-2

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 II - ŞOC LATERAL GRAD DOI

03B

11

9

10

12

13 8

110018

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

Dublură aripă faţă parţială parte spate (dublură stâlp faţă) Dublură montant cadru Dublură stâlp mijloc Dublură centură Întăritură stâlp mijloc Întăritură parte inferioară cadru lateral

03B-3

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 III - ŞOC LATERAL GRAD TREI

03B
17

14 16

28 29

15

18

19 23 27 22

21 26 24 25
110015

20

(26) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Închidere parte inferioară cadru lateral Planşeu central parte laterală Traversă faţă scaun faţă Carcasă de fixare scaun faţă Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă planşeu central (27) (28) (29)

Traversă inferioară tablier Întăritură laterală tablier Perete de încălzire Traversă inferioară cadru

03B-4

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90

03B

109565

I - ŞOC FAŢĂ GRAD UNU (1) Faţadă frontală Suport central faţadă frontală Traversă inferioară extrema faţă

1

(2) (3)

2

3
110019

03B-5

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90 II - ŞOC FAŢĂ GRAD DOI

03B

10 15 11 9 5 12 14 15 8 4

7 13 11 6 14
110020

10

(14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Lonjeron faţă parţial parte faţă Închidere lonjeron faţă Fixare faţă cadru faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Inel de remorcare Întăritură superioară dublură aripă faţă Dublură aripă faţă parţială parte faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Suport baterie (15)

Traversă laterală faţă extrema faţă Pasaj de roată

03B-6

ŞOC FAŢĂ GRAD TREI 03B 17 16 110013 (16) (17) Semibloc faţă stânga Semibloc faţă dreapta 03B-7 .COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese L90 III .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B 109564 03B-8 .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 I .ŞOC SPATE GRAD UNU 03B 1 2 2 4 5 3 110016 (1) (2) (3) (4) (5) Tăblie spate Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Panou aripă spate Suport dublă etanşeitate 03B-9 .

ŞOC SPATE GRAD DOI 03B 7 6 7 8 9 110017 III .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 II .ŞOC SPATE GRAD TREI (6) (7) (8) (9) Inel de remorcare Lonjeron spate parţial parte spate Planşeu spate parte spate parţial Pasaj de roată exterior spate 10 11 14 12 13 110014 03B-10 .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B (10) (11) (12) (13) (14) Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Planşeu spate parte spate complet Traversă centrală sub planşeu spate Tabletă spate 03B-11 .

C2 = G2 .C1 Şoc spate: .G2 = B2 .Comparaţi diagonalele • 1: B1 .B2 03B-12 .B1 = G1 .G1 • 2: G1 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 03B J1 B1 G1 C1 J2 B2 G2 C2 J B G C 109653 I .Comparaţi diagonalele • 1: G2 .ORDINE CRONOLOGICĂ CONTROL Şoc faţă: .

B2 Punct C1 .C2 03B C1 B1 Punct J1 .PUNCT DE VERIFICARE CU CALIBRU TIJĂ Punct B1 .J2 = B2 .J2 108583 108576 Punct G1 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 • 2: B1 .J1 II .G2 G1 J1 108582 108578 03B-13 .

AIRBAG-URI FAŢĂ Airbag şofer Calculator airbag 03B 107830 107811 II .COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 I .CENTURI DE SECURITATE FAŢĂ Fixare superioară reglabilă Airbag pasager 107809 108515 03B-14 .

CENTURI SPATE CU RULOR 03B 108519 108531 Fixare încorporată pe scaun faţă 108293 03B-15 .COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 Rulor centură III .

înlocuire sau reparaţie parte inferioară cadru lateral: • protecţie legătură închidere parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 1. 3 şi 4.PUNCTE SITUATE ÎN INTERIORUL VEHICULULUI 04E 3 4 2 1 5 6 7 8 109652 Notă: Tratarea corpurilor cu cavităţi prin interiorul vehiculului trebuie să fie efectuată după vopsire şi înainte de remontarea garnisajelor. 2. 13 şi 14.înlocuire lonjeron central de sub planşeu: • Injecţie cu parafină prin punctele 19 şi 20. • protecţie legătură planşeu de pe traversă de fixare scaun faţă: Injecţie cu parafină prin punctul 8. 7. Şoc lateral: . • protecţie legătură parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 12. . 6. 04E-1 .înlocuire planşeu central: • protecţie legătură planşeu de pe întăritură lonjeron: Injecţie cu parafină prin punctele 5.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 I . .

(A) (B) (C) Reglaj debit produs Cap racord rapid Furtun flexibil interschimbabil injecţie 272-1 Pistolet de injecţie A B C 04E-2 . 10 şi 11.înlocuire lonjeron spate complet: • Injecţie cu parafină prin punctele 15. închidere lonjeron faţă şi carcasă de fixare cadru faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 9. Şoc faţă: .înlocuire traversă laterală faţă sau semibloc faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 20.Materiale şi produse necesare Notă: Punctele de injecţie situate sub vehicul sunt echipate cu obturatoare. În cazul în care obturatoarele sunt deteriorate sau deformate.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 II . În momentul unei operaţii.PUNCTE SITUATE SUB VEHICUL 04E 9 10 11 12 13 14 22 21 20 19 18 17 16 15 109651 1 . . Şoc spate: . reastupaţi toate punctele utilizate pentru injecţie. 21 şi 22. 16 şi 17.înlocuire sau reparaţie lonjeron faţă. înlocuiţi-le cu altele noi.

(1) (2) Introduceţi sonda până la capătul corpului cu cavităţi Injectaţi atunci când scoateţi sonda Bidon produs 272 Referinţă: 77 11 172 672 2 .Mod de operare 1 2 109692 04E-3 .VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 04E Notă: Alegeţi furtunul flexibil adaptat operaţiei.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109527 05B-1 .MATERIALE.

MATERIALE. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109530 05B-2 .

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 I .MATERIALE.GABARIT PARTE FAŢĂ 05B 16069 109425 05B-3 .

PROTECTOR PLANŞĂ DE BORD 05B 18263 05B-4 .MATERIALE. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 II .

MATERIALE. acord: 100900 05B 102330 05B-5 . SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Material caroserie de structură: Caracteristici L90 CUTIE DE REPARAŢIE FILETURI Referinţă: HC TYPE 41 86 000 000 Specific RENAULT Furnizor: BOLLHOFF .OTALU-SA Nr.

4 cilindri .KXX. şi K7J sau K7M Motor pe Benzină .K7 .

4 cilindri .chiulasă: Demontare Dezmembrare chiulasă Parte superioară motor: Curăţare Parte superioară motor: Control Reasamblare chiulasă Carter cilindri: Dezmembrare Atelaj mobil: Demontare Parte inferioară motor: Curăţare Parte inferioară motor: Control Atelaj mobil: Remontare Carter cilindri: Reasamblare 10A-1 10A-2 10A-4 10A-19 10A-28 10A-35 10A-36 10A-37 10A-38 10A-39 10A-48 10A-50 10A-54 10A-60 10A-65 10A-66 10A-72 10A-80 10A-83 10A-85 10A-86 10A-93 10A-103 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .Motor pe Benzină .K7 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi Identificare motor Cuplu de strângere Parte superioară motor: Caracteristici Parte inferioară motor: Caracteristici Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Particularităţi Schimb standard Scule şi dispozitive specializate Material Motor: Dezmembrare Distribuţie .K7CuprinsPagina Motor pe Benzină .chiulasă: Remontare Motor: Reasamblare Curea de distribuţie: Demontare Curele de distribuţie: Remontare 10A-110 10A-122 10A-127 10A-132 .4 cilindri .

kg) .TOLERANŢE Cuplurile de strângere exprimate fără toleranţe trebuie respectate: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .m) (reamintire: 10 N. .Toate cotele sunt exprimate în milimetri (mm) (exceptând indicaţia contrară).m (± 10%).02 m.în N. 10A K7J.Presiunile sunt în bar (reamintire: 1 bar = 100 000 Pa).în Grade (± 6°). II .m = 1.Cuplurile de strângere sunt exprimate în Newtonmetri (N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi I -UNITĂŢI DE MĂSURĂ . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-1 .

5 70 9. Ea se face fie printr-o placă nituită sau printr-o gravare pe carterul cilindrilor.(1): tipul de motor 5 19858 .5 Cursă (mm) 70 Raport volumetric 9.TABLOU CARACTERISTICI MOTOARE 108569 Vehicul Tip Service XB0B XB17 Tip motor K7J Indice motor 700 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.(4): uzina de montare a motorului .(3): indicele motor .IDENTIFICARE MOTOR Identificarea motorului este situată pe carterul cilindrilor între colectorul de eşapament şi volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 2 4 Marcajul conţine: .5 9. 745 1598 79.5 80.703 1598 79.7 / 1 MEGANE XA1C XA0C XA0S K7M 704 720 790 1598 79.5 80.7 / 1 10A-2 . Detalii marcaj 10A 3 K7J.5 80.5 / 1 CLIO II LB03 XB0D K7M XB00 XC0B K7J 746 700.5 / 1 744.7 / 1 KANGOO XC0M XC00 XA0F XA0S K7M 746 702. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.5 9.(2): litera de omologare a motorului .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor I .(5): numărul de fabricaţie al motorului II .701 1390 79.5 9.

7 / 1 K7J.5 / 1 9. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.5 Tip motor K7J Indice motor 710 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor 10A Raport volumetric 9.5 80.5 Cursă (mm) 70 10A-3 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Vehicul Tip Service LS0A DACIA LS0B K7M 710 1598 79.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor 4 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 3 9 5 8 6 10 7 11 16 15 14 12 13 107766 10A-4 .

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Şurub fulie arbore cu came Şuruburi rampă culbutori Piuliţă de reglaj al jocului supapei Şuruburi capac chiulasă Şuruburi flanşă arbore cu came Şuruburi carter superior de distribuţie 45 23 9 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 10 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 7 Şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) Şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şurub M8 22 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Reper 12 Reper 13 Reper 14 Reper 15 Reper 16 Şuruburi chiulasă Şuruburi rampă de injecţie Şuruburi repartitor de admisie Piuliţă tijă repartitor de admisie Şuruburi cutie de ieşire apă chiulasă Şuruburi cutie termostatică Senzor temperatură apă Piuliţă colector eşapament Piuliţă ecran termic Sondă de oxigen Bujii aprindere Bobină de aprindere Senzor temperatură aer de pe repartitor de admisie consultaţi metodă de strângere 10 22 20 10 10 33 25 / consultaţi strângere 22 45 de la 20 la 30 şurub M4 08 de la 20 la 30 ordine de 10A-5 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 3 5 2 107767 10A-6 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub fulie de accesorii arbore cotit Şuruburi pompă de ulei Şuruburi paliere arbore cotit Piuliţe capace bielă 30 ± 3 + 80° ± 5° de la 22 la 27 25 + 47° ± 5° Prestrângere 1 Strângere 43 Reper 5 Şuruburi volant motor Şuruburi mecanism de ambreiaj de la 50 la 55 8 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-7 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil Cupluri de strângere în N.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 2 3 7 6 5 8 9 10 11 107768 10A-8 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Şuruburi pompă de apă şurub M6 12 şurub M8 22 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Şuruburi carter de închidere arbore cotit Şuruburi carter inferior de distribuţie Piuliţă galet întinzător de distribuţie Şurub tub de ghidare jojă de ulei Sondă nivel de ulei Senzor de presiune ulei Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Şurub tub de apă intrare pompă de apă Şuruburi carter inferior de ulei Buşon de golire ulei Senzor detonaţie 12 şurub M6 8 50 11 25 de la 30 la 35 20 22 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 20 20 10A-9 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 6 5 4 7 3 8 108116 10A-10 .

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător automat Şuruburi compresor de aer condiţionat 20 20 45 40 29 57 20 10A K7J.745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-11 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.745 / Alternator / Direcţie asistată 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 5 6 4 7 3 8 108117 10A-12 .

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic 20 20 45 40 29 20 - 10A K7J.745 / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-13 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

703.720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 2 4 1 7 6 5 9 8 108118 10A-14 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Şurub suport accesorii Şurub M8 suport pompă direcţie asistată Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub M10 suport pompă direcţie asistată Şurub galet întinzător mecanic Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat 40 20 40 29 20 20 40 20 10A K7J.710 / K7M 704.720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.703. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700. 710. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 2 1 4 5 3 108119 10A-15 .701.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.

710. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 6 3 2 3 4 5 7 1 108120 Faţadă accesorii: K7J 700.701.710 / K7M 704. 710.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Şurub M10 suport accesorii Şurub M8 suport accesorii Şuruburi pompă direcţie asistată 44 21 21 10A-16 .701. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700.710 / K7M 704. 710. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Şuruburi suport accesorii Şuruburi pompă de direcţie asistată sau galet înfăşurător Şuruburi alternator Şurub galet întinzător mecanic Piuliţă de reglaj al galetului întinzător mecanic 44 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 700. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.701.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J.710 / K7M 704. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport compresor de aer condiţionat Şuruburi compresor de aer condiţionat 21 44 44 21 10A-17 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Şuruburi alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat Şurub galet înfăşurător Şurub galet întinzător automat 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat 2 1 3 4 108121 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N.

703. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şuruburi suport pompă de direcţie asistată Şurub M10 pompă de direcţie asistată 21 21 44 44 10A-18 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 2 4 108122 Faţadă accesorii: K7M 702.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702. 703. 720 / Alternator / Direcţie asistată 10A 1 K7J. 720 / Alternator / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N.

şi 700 sau 701 ≠ K7M. (8). (4).strângeţi la unghi şuruburile ( 7) . şi 710 ≠ K7M. (4) . ATENŢIE Ungeţi filetele şi sub capurile şuruburilor noi. extrageţi cu ajutorul unei seringi uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă.m.strângeţi la cuplu şuruburile (7). . K7J. (8). .m. (9) şi (10) 20 N.strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2) 20 N.Metodă de strângere chiulasă 10A K7J. .m. . şi 710 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă metalică: .strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2)20 N. .m. Stabilizare 3 min. ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după o demontare. (9) şi (10)20 N. ( 9 ) şi (10) 110° ± 6°.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10°). . . . . 10A-19 . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici CHIULASĂ 1 . . 10 K7J. (5) şi (6) 20 N. 9 5 1 4 8 6 2 3 7 107772 ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.m.m).strângeţi la unghi şuruburile (3) . (5) şi (6) 110° ± 6°. ATENŢIE Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.controlaţi ca toate şuruburile să fie bine strânse la cuplu (20 N. (5) şi (6)20 N.strângeţi la unghi şuruburile (3) . . ( 9 ) şi (10) 100° ± 6°. ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. . (4). (8). .strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (20N.m).strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2) 110° ± 6°. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă nemetalică: . (8). (8). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. (5) şi (6). (4) .desfaceţi şuruburile (1) şi (2). (9) şi (10). (4).strângeţi la cuplu şuruburile (7).desfaceţi şuruburile (3).m.desfaceţi şuruburile (7). (5) şi (6) 100° ± 6°.strângeţi la unghi şuruburile ( 7) .strângeţi la cuplu şuruburile (3).strângeţi la cuplu şuruburile (3).strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2)100° ± 6°.

chiulasă: 0. şi 700 sau 701 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Grosimea garniturii de chiulasă nemetalică se măsoară în (1): 1.Bujii Soclu plat cu garnitură. 10032 10A-20 . Deformare maximă a suprafeţei de îmbinare: 1 . * Diametrul tijei supapei de evacuare (D1) se măsoară la (L1) = 67.m. K7J. 6 .Măsurări supape a D1 X D2 L1 L 102778 * Diametrul tijei supapei de admisie (D1) se măsoară la (L1) = 61.Chiulasă a .05 mm Ecartament = 0.Garnitură chiulasă 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Aprindere K7J. şi 710 Grosimea garniturii de chiulasă metalică se măsoară în (1): 0.35 mm.05 mm.37 ± 0.35 ± 0.06 mm Ordinea de aprindere este 1-3-4-2.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 2 .05 mm.1 se găseşte lângă volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Înălţimea chiulasei (X) măsoară 113 ± 0. Cilindrul Nr.03 mm Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente garaj). 14521 4 .Supape 3 . .85 mm. 5 .carter cilindri: 0. ATENŢIE Nici o rectificare nu este autorizată. şi 710 ≠ K7M. Strângere de la 25 la 30 N.95 ± 0.05 mm.

336 mm. Evacuare: 9.625 ± 0.Înălţimi maxime de ridicare a supapelor 2 K7J.125 Admisie: 10.96 ± 0.821 mm.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Evacuare: 9. 7 .751 mm.011 10A K7J. şi 710 Admisie: 9. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 37.225 107. pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ».978 ± 0. Plasaţi supapele cilindrului aferent în poziţia sfârşit evacuare început admisie 1 3 4 Reglaţi jocul la culbutorii cilindrului aferent 4 2 1 3 b .310 mm. şi 700 sau 701 Admisie: 9. Evacuare: 8.270 mm.125 33. K7J.Metoda "basculare" 10030 ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.75 ± 0.625 ± 0.215 mm.291 mm. 107.2 90 K7M. a .775 ± 0. şi 720 Admisie: 8. Admisie Diametru tijă supapă* (D 1) (mm) Diametru cap (D2) (mm) Lungime totală (L) (mm) 6.Control al jocului la supape Există două metode pentru a efectua reglajul jocului la supape.608 mm. Unghi de bătaie 120 (a) (°) 1 Evacuare: 8. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.008 Evacuare 6. 10A-21 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M. remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (1) ca cele vechi.

Repetaţi operaţia pentru ceilalţi cilindri urmând odinea dată.Evacuare: de la 0.10 la 0.3 (C) Verificaţi jocul supapei de evacuare a cilindrului Nr. 8 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A B Admisie 78373 (A) Poziţionaţi supapa de evacuare a cilindrului Nr.Joc reglaj la rece (mm) .Metoda supapei de evacuare deschise la maxim: 10A C Evacuare K7J.25 mm (cu schimbare supape) Strângeţi la cuplu piuliţa de reglaj al jocului la supape (9 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.20 la 0. c .1 deschisă la maxim.15 mm .4.Admisie: de la 0. (B) Verificaţi jocul supapei de admisie a cilindrului Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .m).Evacuare: de la 0.30 mm (fără schimbare supape) .Scaune supape X H D2 D1 106964 10A-22 .25 la 0.

Ghiduri supape a . 1335).34 ± 0.22 0 * 10 .6 38.20 mm.Măsurări ghiduri Admisie şi evacuare: α = 17°.141 6.Evacuare (X) = 12. Admisie Lungime ghid (mm) Diametru ghid (mm) Diametru ghid (mm) exterior interior 42 ± 0.61 38.068 +0. Montaţi obligatoriu simeringurile tijei supapei cu ajutorul dispozitivului: 10A-23 . 98503 Demontarea se efectuează cu ajutorul sculei (Mot.34 ± 0.5 X 91881 c .5 34.050 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Evacuare α 119° 1.158 89° 1.7 ± 0. Diametru interior locaş în chiulasă (mm) 0 12 -0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .Admisie (X) = 12. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.012 * Cota va fi măsurată cu ghidul montat în chiulasă.Înclinări ghiduri Admisie Unghi de bătaie α (°) Mărime suprafaţă de contact X (mm) Înălţime scaun H (mm) Diametru exterior scaun D1 (mm) Diametru interior locaş D2 (mm) 9 .15 +0.61 34.Simeringuri tije supape Înlocuiţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor la fiecare demontare a supapelor.15 12 Evacuare 49 ± 0. 7 +0.7 ± 0.Poziţii ghiduri .20 mm.

4 mm Diametru fir: 3. şi 700 sau 701 Lungime liberă: 45.Arcuri supape 10A K7J.8 mm Diametru interior: 21.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 11 . ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijelor supapelor înainte de a le monta.4 mm Lungime spire alipite: 25.1 mm Perpendicularitate: 1.3 mm Lungime sub sarcină de: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 . K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Lungime liberă: 46.cutiei de scule (Mot.225 ± 10 N: 36.64 ± 0.9 mm .536 ± 20 N: 27. 1511).63 ± 0.5 ± 0.558 ± 28 N: 27.5 mm Lungime spire alipite: 23.9 mm Lungime sub sarcină de: .26 mm Diametru fir: 3.2 mm 18077 Diametru exterior: 29. 104720 K7J.275 ± 30 N: 37 mm .8 mm 10A-24 .4 mm . şi 710 ≠ K7M. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.sau cu ajutorul unui material adecvat.

03 mm 10A-25 .3 +0.Înălţimi came H (mm) Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 1 2 3 4 5 37.5 ± 0.Camă de admisie: 34.025 0 41.012 41.257 ± 0.255 ± 0.957 ± 0.02 -0.05 -0.089 41.025 0 41. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Arbori cu came 4 a .012 41.270 N: 37 mm .957 ± 0. şi 720 Lungime liberă: 46.025 0 102771 Parte distribuţie K7J.025 0 +0.5 ± 0.089 41.05 -0.6 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.957 ± 0.012 40.025 0 +0.08 mm b .05 -0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.03 la 0.557 ± 0.03 la 0.03 la 0.6 Parte distribuţie 38 41 +0.Diametre paliere (mm) 5 K7J.32 -0.15 mm Joc diametral: de la 0.1 mm Diametru exterior: 29.02 -0.089 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 38 41 +0.05 -0. şi 700 sau 701 .025 0 42 +0.5 ± 2 mm Lungime sub sarcină de: .650 N: 27.01 la 0.02 -0. şi 710 Număr paliere: 5 Joc axial: de la 0.025 0 +0.9 mm 1 2 3 12 .025 0 H 41.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Diametru interior: 21.095 mm Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 38. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Număr paliere: 5 K7M.62 -0.012 41.012 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 42.05 -0.3 41. şi 710 ≠ K7M.089 41.025 0 +0.6 +0.1 mm 10A K7J.025 0 Joc axial: de la 0.089 42 +0.15 mm Joc diametral: de la 0. şi 700 sau 701 ≠ K7M.

Camă de evacuare: 35.7 mm joc nul. şi 720 Avans închidere evacuare** -3° 38° - Evacuare 45° -4° Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.835 ± 0.7 mm joc nul.Camă de evacuare: 34.Camă de admisie: 35.Camă de admisie: 34.Camă de evacuare: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 -1° 31° - 10A Evacuare 44° -9° K7J.03 mm .614 ± 0.7 mm joc nul.226 ± 0.Diagrame de distribuţie (în grade °) (neverificabil) K7J Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.Camă de admisie: 35. şi 720 Întârziere deschidere admisie* .03 mm Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare c .03 mm . şi 710 .03 mm .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici .206 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. K7M.280 ± 0.822 ± 0. Admisie K7M.03 mm .Camă de evacuare: 35.729 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.03 mm K7M.03 mm Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** K7M. 10A-26 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.

** Avansul Închiderii Evacuării fiind negativ. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Notă: * Întârzierea Deschiderii Admisiei fiind negativă. închiderea supapelor se află înainte de Punctul Mort Superior. 11953 1 .Reper mobil Punct Mort Superior volant motor 3 .Întârziere Închidere Admisie 7 .Reper mobil Punct Mort Inferior volant motor 4 .Sens de rotire arbore cotit 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Avans Închidere Evacuare Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** -8° 27° Evacuare 29° -2° 6 .Avans Deschidere Evacuare 8 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 5 . deschiderea supapelor se află după Punctul Mort Superior.Întârziere Deschidere Admisie 10A-27 .Reper fix Punct Mort Superior carter cilindri 2 .

(4) Tip motor. 2 (2) Clasă piston (A-B-C).Clase de diametru pistoane Evoluţie diametru pistoane Această evoluţie a diametrului pistoanelor este aplicată la pistoanele «al 2-lea model». (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor.470 exclusiv de la 79.8 ± 0. (6) Axă de simetrie piston. 7 10031-1 (5) Axă a găurii axului pistonului. (7) Deplasare între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului de 0.8 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici I . 1 . (2) Clasă piston (A-B-C). de 0. cu săgeata spre volantul motor. (1) Sens de montare piston.460 la 79. 2 .485 exclusiv Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.480 exclusiv A B 10A-28 . (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K 7 J şi K7M 710.PISTOANE Axul pistonului este montat strâns în bielă şi liber în piston.15 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 8 1 5 6 3 8 1 2 4 3 7 10031 (1) Sens de montare piston spre volantul motor.475 exclusiv de la 79. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.475 inclusiv la 79.470 inclusiv la 79. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K7J şi K7M 710. (7) Deplasare. (5) Axă a găurii axului pistonului. între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului.Marcaje pistoane 1ul model al 2-lea model 10A 6 K7J.15 mm. (6) Axă de simetrie piston. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor.465 la 79. Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79.

990 la 18. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79.045 mm Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.495 inclusiv de la 0.15 mm Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota (X2) = 41.Piston fără bosajul (8) X1 X2 10027 107795 K7J.15 mm 10A-29 . şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 47 ± 0.45 ± 0.490 inclusiv de la 0.Lungime: de la 61.025 la 0.994 mm .70 la 11 mm .15 mm II .7 la 62 mm K7M. şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 40. şi 700 sau 701 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 48 ± 0.Măsurare diametru piston b .15 mm .5 ± 0.030 la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .Diametru interior: de la 10. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 10A K7J.050 mm C Joc de montare pistoncilindri 3 .485 inclusiv la 79.Diametru exterior: de la 18.Piston cu bosajul (8) K7M.480 inclusiv la 79.AX PISTON Măsurare ax piston K7J.

Grosimi (mm) (1) Segment de compresie: de la 1.cu uzura calelor laterale: de la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Diferenţa maximă de greutate a ansamblului « bielă asamblată-piston-ax » pentru un acelaşi motor trebuie să fie de 6 g.852 mm Joc diametral arbore cotit: de la 0.953 la 18.K7J: de la 0.022 la 0.4 IV . V .499 mm.K7M: de la 0.Joc la tăietura segmentului (mm) Segment de compresie: de la 0.035 mm Diametru cap de bielă: de la 47.38 la 1.310 la 0.045 la 0. pentru a evita orice început de fisură a bielei.612 la 47.966 mm Calele laterale se găsesc pe palierul Nr.6 Segment raclor: de la 0.478 la 1.4 la 0.Măsurări arbore cotit Număr de fusuri: 5 Joc lateral arbore cotit: 103280 ATENŢIE .35 Segment etanşeitate: de la 0.2 la 0. 1 2 3 10026-1 Segmentele sunt livrate ajustate.5 2 .045 mm Antrax între cap şi picior bielă: 128 ± 0.49 (2) Segment etanşeitate: de la 1.ARBORE COTIT .252 mm .3. 1 .604 mm.BIELE 1 .Utilizaţi un creion care nu se şterge.Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor. .054 mm Măsurări biele Joc lateral cap de bielă: .SEGMENTE 10A K7J. Joc diametral cap de bielă: de la 0.028 la 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.49 (3) Segment raclor: 2.627 mm Diametru picior bielă: de la 18.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici III .478 la 1.fără uzura calelor laterale: de la 0. .205 la 0.045 la 0. 10A-30 .

997 exclusiv de la 47.968 43.976 43.971 43.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 2 .978 43.970 43.5 parte distribuţie.961 43.4 parte distribuţie.979 43.973 43.966 43. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 .003 exclusiv de la 48.972 43.974 43.967 43.962 43. 5 107878 L O P R S T U V W Y Z (2): clasă fus Nr.010 inclusiv Clase diametre manetoane Clasă manetoane A 103689 Diametru manetoane (mm) 43.1 parte volant motor. (5): clasă diametru maneton Nr. (4): clasă diametru maneton Nr.1 parte volant motor (3): clasă diametru fus Nr.Tabele clase diametre fusuri şi manetoane Clase diametre fusuri A Clasă fusuri A sau D B sau E C sau F Diametru fusuri (mm) de la 47.969 43.990 inclusiv la 47. 10A-31 .964 43.975 43.963 43.997 inclusiv la 48.980 B C Detalii marcaj (A) 2 3 D E 1 F G H J K 4 (1): clasă diametru fusuri.Marcaje arbore cotit 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.003 inclusiv la 48.977 43.965 43.960 43.

500 inclusiv la 79.520 exclusiv de la 79.510 inclusiv la 79.4.Reperul (1) corespunde cilindrului numărul Nr.530 inclusiv 10021 T X5 107774 Diametrele (X4) ale palierelor fusurilor carterului cilindrilor sunt reperate printr-o gaură situată în (T) deasupra filtrului de ulei.942 inclusiv la 51.949 inclusiv 10A-32 .Identificare diametru carcase X3 10A K7J.510 exclusiv de la 79.942 exclusiv de la 51. .Reperul (4) corespunde cilindrului numărul Nr.936 inclusiv la 51. Poziţia (X3) a găurilor (T) în raport cu suprafaţa de îmbinare a carterului cilindrilor permite să identificaţi diametrul carcasei.520 inclusiv la 79.Identificare diametru fusuri de pe carter cilindri T X4 1 4 107774 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu împerecherile diametrelor între pistoane şi carcasele carterului cilindrilor.1. . Tabel diametre fusuri carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X5) = 17 (X5) = 27 Reper clasă 1 2 Diametru fusuri de pe carter cilindri (mm) de la 51.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VI . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .CARTER CILINDRI 1 . Tabel diametre carcase carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X3) = 17 (X3) = 27 (X3) = 37 Reper clasă A B C Diametru carcasă carter cilindri (mm) de la 79. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

pe carterul cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. 1493-01). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Mot.CUZINEŢI 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VII . sens de montare cuzineţi 1 .Cuzineţi arbore cotit 15197 14508 Poziţionare cuzineţi arbore cotit: . 10A-33 .

949 la 1.955 C sau F C3 = negru de la 1.Cuzineţi biele 10A K7J. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitvului (Mot.Împerechere cuzineţi fusuri 15198 Clasă diametre fusuri carter cilindri A sau D 1 C1 = galben Clasă diametre fusuri arbore cotit B sau E C2 = albastru de la 1.952 C1 = galben de la 1. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj.943 la 1.953 la 1.955 2 C4 = roşu de la 1.949 la 1. 2 .5.pe capacele palierelor arborelui cotit.946 la 1.3 . puneţi cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor numerele 2 şi 4. 3 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1492).949 C2 = albastru de la 1.946 la 1. şi cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor numerele 1 .952 Clasă şi grosime (mm) cuzineţi de la 1.959 10A-34 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1 Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Referinţă 77 01 405 952 77 01 404 452 UNSOARE CU FLUOR LOCTITE 518 Cordon Cordon Capuşoane cabluri bujii Pompă de apă Carter de închidere arbore cotit 82 00 168 855 77 01 421 162 LOCTITE FRENETANCHE 1 sau 2 picături Şuruburi pompă de apă 77 01 394 070 10A-35 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ingrediente INGREDIENTE 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Tip DECAPJOINT RHODORSEAL 5661 Cantitate Aplicare strat Cordon Organ aferent Suprafeţe de îmbinare Capac palier arbore cotit Nr.

. . .Termostatul.Şuruburile chiulasei.Simeringurile tijei supapelor.Curelele.Ghidurile supapelor .Ansamblul « piston-ax piston » (atunci când au fost separate). .Filtrul de ulei.Toate simeringurile.Şuruburile volantului motor. .Şurubul fuliei arborelui cu came. .Şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Piese de înlocuit sistematic PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC ÎN MOMENTUL REPARĂRII MOTORULUI . . 10A K7J.Duriturile circuitului de răcire dacă sunt deteriorate. . .Şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.Piuliţele capacelor bielelor . . .Galeţii întinzători şi înfăşurători de distribuţie şi de accesorii. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-36 .

SPĂLARE MOTOR Protejaţi diferitele accesorii pentru a evita orice stropire cu apă sau cu produse de spălare. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele. existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi deci ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE În momentul curăţării pieselor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Particularităţi I . II .MONTARE FILETE ADĂUGATE Găurile filetate ale ansamblului pieselor care compun motorul pot fi reparate cu ajutorul materialului cutie de reparaţie a unui filet adăugat.SPĂLARE PIESE MOTOR 10A K7J. 10A-37 . Nu introduceţi apă în colectorii de admisie şi de eşapament. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. III .

.filtrul de ulei.montaţi capacul din carton care acoperă tot. .capacul chiulasei. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-38 . . galet întinzător. .sonda de nivel de ulei. .fulia de accesorii a arborelui cotit. Goliţi uleiul şi apa din motorul uzat. .volantul motor sau discul de antrenare.faţada completă de distribuţie (pinion arbore cotit.carterele de distribuţie.repartitorul de admisie.contactorul de presiune ulei. 10A K7J.senzorul detonaţie.inelele de ridicare. . Fixaţi motorul uzat pe soclu şi în aceleaşi condiţii ca motorul schimb standard: . . . .montaţi buşoanele din plastic şi capacele.Pregătire motor uzat pentru returnare Curăţaţi motorul.Piese de lăsat pe motorul uzat Piese de lăsat pe motorul uzat sau de adăugat în cutia de carton pentru retur: . .discul şi mecanismul de ambreiaj. .colectorul de eşapament.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Schimb standard MOTOR SCHIMB STANDARD 1 . .cutia de ieşire a apei. 3 .conducta de intrare apă. . pompă de direcţie asistată). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.suportul multifuncţional accesorii.toate conductele circuitului de răcire apă. .accesoriile (alternator. curea.joja de ulei.Piese de demontat de la motorul uzat Piese pe care nu trebuie să uitaţi să le demontaţi de la motorul uzat: . . . 2 .senzorul de temperatură apă. . compresor de aer condiţionat. pinion arbore cu came).

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 104) 00 01 309 900 Picioare centrare garnitură chiulasă de 10250 69716 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cutie cheie de bujii Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie cu chingă universală pentru filtru de ulei (Elé. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă (Emb. 445) 00 00 044 500 68621 10052 10A-39 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1518) Număr Magazin Piese de Schimb 00 00 151 800 Denumire Referinţă Metodă de ai de Număr Magazin Piese Schimb de de Colecţie centrori discurilor ambreiaj (Mot. 1382) 00 00 138 200 (Mot.

99813-1 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Axul A13-01. 574-24) 00 00 057 424 97542 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston 99614 (Mot. Ansamblu în cutie. 574-23) 00 00 057 423 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 22) 574- Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistonului. 582-01) 00 00 058 201 10A-40 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 057 422 Denumire (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului (Mot.

792-03) 00 00 079 203 10A-41 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 591-04) 00 00 059 104 77889 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Tub flexibil magnetizat cu index pentru cheia unghiulară de strângere a chiulasei Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Placă suport motor pentru stâlp DESVIL (cu broşe de la A la W) 82919 (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 76666 78181 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb 00 00 058 800 Denumire de de Bride de menţinere cămăşi cilindri Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie unghiulară pentru strângerea chiulasei (antrenare 1/2») (Mot. 591-02) 00 00 059 102 (Mot. 588) (Mot.

1127-01) 00 00 112 701 84757 10A-42 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 923) 00 00 092 300 Dispozitiv de ridicare carter cilindri 80359 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. 799-01) 00 00 079 901 97628 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte distribuţie) (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1329) 00 00 132 900 92645-1 98503 10A-43 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1129-01) 00 00 112 901 97160 (Mot. 1135-01) 00 00 113 501 Întinzător de curea de distribuţie 96898 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte volant motor) Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Capac filtru de ulei (diametru 76 mm).

1335) 00 00 133 500 Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă (Mot. 1489) 00 00 148 900 99517 15867 10A-44 . Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Calibru tijă de calaj punct mort superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1385) 00 00 138 500 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie 84900 14924 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 137 800 Denumire Referinţă Metodă Set de 2 broşe (X şi Y) adaptabile pe placa suport motor (Mot. 1378) (Mot. 79203). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot.

1492) 00 00 149 200 Dispozitiv de montare cuzineţi bielă (Mot. de 24 mm. 1495) Dulie de 22 mm pentru demontareremontare sondă de oxigen. Antrenare pătrat 1/2» & 6 laturi ext. 16360 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit 15031 (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 149 500 (Mot. 1493-01) 00 00 149 301 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1501) 00 00 150 100 14923 10A-45 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J.

1505) 00 00 150 500 (Mot. 1573) Suport chiulasă 13284 15737 Referinţă Metodă Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă (Mot. 1677) Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor 00 00 167 700 (Mot. 1511) 00 00 151 100 10A-46 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 16171 17670 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 157 300 Denumire (Mot.

1715) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru 10A-47 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106507 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 77 11 381 715 Denumire (Mot.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .bucşă crestată stea interioară 8/12/14 standard 1/2" (pătrat de 12. .bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru. 10A-48 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material MATERIALELE INDISPENSABILE SUNT: 10A K7J.suport organe. .7 mm) pentru demontare senzor de presiune ulei.dulie de 22 mm lungă standard 1/2" (pătrat de 12. 83391 . . . . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.dispozitiv de strângere unghiulară.cutie de montare simeringuri tijă supape.bucşă crestată stea exterioară 30/40 standard 1/2" (pătrat de 12.echipament de probare chiulasă. 18077 12624 .cutie de reparare a unui filet adăugat.remontare pene tijă supapă.cleşte pensetă pentru demontare . .cheie dinamometrică "cuplu slab". .7).7 mm).

.riglă chiulasă. 10A-49 .cleşte pentru segmente.comparator.suport comparator.placă cu încălzire de 1500 waţi. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.jojă de înălţime. . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . . . .micrometru.cutie freze pentru rectificarea scaunelor supapelor.picior cu culisă. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material 10A K7J. .

puneţi obligatoriu patinele (1). a Demontaţi: .galetul întinzător. 1 . a Notă: Există două metode pentru a fixa motorul pe suportul său: .prin faţa accesorii.cureaua de accesorii. Atunci când motorul este pe stâlp.FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII a . 1677 PREGĂTIRE MOTOR PENTRU MONTAREA ACESTUIA PE SUPORT 1 1 107501 100606 a IMPORTANT Pentru a lucra în condiţii maxime de securitate la motor.prin faţa de cuplare. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1378 Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) a Demontaţi fasciculul de cabluri electrice motor. 10A-50 . 792-03 Mot. a Goliţi uleiul motor. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. utilizaţi obligatoriu suportul nou sau modificaţi suportul vechi la fabricant. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.Motoare echipate cu curea striată Mot. . 582-01 Mot.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 X Y 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. .(X4) = 169 mm. a Demontaţi de lângă eşapament: .(X1) = 231 mm. . 108573 a Demontaţi: . (X ) şi (Y ) ale dispozitivului (Mot. Placă suport motor A 108568 Y X X1 X2 X4 X3 A 10099 a Puneţi broşele (A). 10A-51 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.suportul de accesorii.5 mm. .(X2) = 121.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare b . prelucraţi noi găuri în funcţie de cotele date: .accesoriile. .5 mm.Motoare echipate cu curea elastică 10A K7J. 792-03). .colectorul de eşapament. 32 şi 33 ale plăcii suport motor (Mot.ecranul termic al colectorului de eşapament.(X3) = 166. a Dacă găurile 32 şi 33 sunt inexistente.tubul de intrare apă. 1378) care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile 20. .

.discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Suprafaţă carter cilindri suprafaţă mică 107321 a Puneţi broşele care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile plăcii suport motor (Mot.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 2 .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a ATENŢIE Demontaţi obligatoriu volantul motor pentru a monta broşele pe carterul cilindrilor.1723) pe diferitele motoare. Notă: O NT va fi la dispoziţie ulterior pentru aplicarea dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A K7J.volantul motor. 1677).mecanismul de ambreiaj. 582-01) sau (Mot. 10A-52 .1723). 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. . a Demontaţi: . 582-01) sau (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ungere permanentă a axei de rotaţie.blocare grad cu grad a capului. . pentru a elibera capul atunci când motorul nu mai este pe suport.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 1 20152 a Evoluţie a capului suportului motor DESVIL care serveşte la repararea motorului: înlocuirea capului TS 126 (1) cu capul TS 127 (2). ATENŢIE Defiletaţi obligatoriu şurubul de bridare (3) până la capăt. 10A-53 . a Particularităţi ale acestui nou cap: .

1573 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior Suport chiulasă 2 . .DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 109636 1 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare). 1677) (pentru motoarele fixate prin faţa accesorii). 582-01) sau (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489 Mot.Motoare echipate cu curea elastică I .chiulasă: Demontare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: .cureaua de accesorii. 582-01 Mot. 10A-54 .galetul întinzător. 1677 Mot. 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.Motoare echipate cu curea striată a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase. II .

1677).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 582-01) sau (Mot. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Demontare 10A K7J.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 . 10A-55 . 107498 a Demontaţi: .carterul de distribuţie superior.fulia de accesorii a arborelui cotit. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie).carterul de distribuţie inferior. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. .dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior.

1489). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi fulia arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală. 1489). 10A-56 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Demontare 10A K7J. 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.

.chiulasă: Demontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-57 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: .Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. Notă: .reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .reperele (5) şi (6) ale pinionului arbore cotit.

DEMONTARE CHIULASĂ 10A K7J. 107770 a Demontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor. 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare).suportul alternatorului.joja de ulei.alternatorul (dacă este echipat). 10A-58 . 107769 a Demontaţi: . 107496 a Demontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit şi antretoaza. a Demontaţi cureaua de distribuţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .chiulasă: Demontare III . . 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii).tubul de ghidare al jojei de ulei. a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător.

şuruburile de fixare a capacului chiulasei. a Demontaţi garnitura chiulasei din carterul cilindrilor. 107772 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107776 a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul suport (Mot. a Demontaţi: .şuruburile de fixare a chiulasei.chiulasa.capacul chiulasei. 10A-59 . 107771 a Scoateţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei (1).chiulasă: Demontare 10A K7J. 1573). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

de 24 mm Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă Material indispensabil presă comprimare arc 107778 Mot. .senzorul de temperatură apă (3) .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 4 3 2 1 107777 a Demontaţi: . 107779 a Demontaţi: .rampa de injecţie.clema de fixare a cablajului (2).şuruburile superioare ale repartitorului de admisie. 10A-60 .repartitorul de admisie.cutia clapetă fluture.inelul de ridicare (parte volant motor) (1) . 799-01 Mot. 1511 Mot.piuliţele inferioare ale repartitorului de admisie (4). 1335 cutie de montare simeringuri tijă supape DEZMEMBRARE CHIULASĂ a Demontaţi: . 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. .

sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. . 107781 a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): .piuliţele ecranului termic. 10A-61 .şurubul fuliei arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).piuliţele colectorului de eşapament. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 107782 a Demontaţi: . .cutia de ieşire a apei din chiulasă.fulia arborelui cu came. . 799-01).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): . 107783 a Demontaţi: . . .ecranul termic.inelul de ridicare (parte distribuţie).colectorul de eşapament. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

. 107784 a Demontaţi: . Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor.şuruburile de reglaj al jocului supapei. IMPORTANT Şurubul (6) obturează un orificiu destupat.rampa de culbutori. a Demontaţi buşonul de etanşeitate. 107789 a Demontaţi şuruburile (5) ale flanşei arborelui cu came. . 107786 a Demontaţi: . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J.arborele cu came prin partea distribuţiei. a Găuriţi în mijloc buşonul de etanşeitate a arborelui cu came cu ajutorul unei şurubelniţe.şuruburile rampei de culbutori.simeringul de lângă distribuţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Reperaţi poziţia fiecărui culbutor.piuliţele de reglaj al jocului supapei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 5 107788 a Desfaceţi: . 10A-62 .

. a Notă: Înainte de a demonta simeringurile tijelor supapelor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 H 107790 15738 a Utilizaţi materialul presă comprimare arc. 107791 a Demontaţi: .cupelele superioare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. 10A-63 .arcurile. . 1511) sau al cutiei de montare a simeringurilor tijei supapelor. luaţi obligatoriu poziţia (H) a vechilor simeringuri de pe partea admisiei apoi de pe partea evacuării (întrucât cota de îmbinare a simeringurilor poate să fie diferită între admisie şi evacuare). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Montaţi o supapă apoi luaţi cota (H) de la unsimering vechi în raport cu rondela inferioară a arcului de supapă cu ajutorul dispozitivului (Mot.penele cu ajutorul unui cleşte pensetă.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Retrageţi ansamblul «tub de ghidare-manşon» fiind atenţi să nu desfaceţi moleta. În plus. cu ajutorul 8 15738-2 a Plasaţi tubul de ghidare (8) deasupra tijei de împingere până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A 9 K7J. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al supapei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10 7 15738-1 15738-3 a Plasaţi tija de împingere (7 ) a dispozitivului (Mot. .supapele. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. .simeringurile tijei supapelor dispozitivului (Mot.cupelele inferioare. 10A-64 . 1335). până la contactul manşonului cu tija de împingere. a Blocaţi manşonul cu ajutorul moletei (10). a Demontaţi: . 1511) pe simeringul tijei supapei. a Introduceţi manşonul (9) în tubul de ghidare.

.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Curăţare CURĂŢARE CHIULASĂ ATENŢIE 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-65 . . corpurile străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.Purtaţi ochelari. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 În momentul curăţării pieselor. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. 10010 a IMPORTANT . Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita ca.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.

riglă chiulasă. .05mm ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. .comparator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 1 .suport comparator.05 mm. . 10A-66 .Control înălţime chiulasă 10A K7J. Deformare maximă: 0. 588 Bride de menţinere a cămăşilor cilindrilor Material indispensabil comparator suport comparator micrometru picior cu culisă riglă chiulasă jojă de înălţime recipient de probare chiulasă CONTROALE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR a Dispozitive de măsurare indispensabile: .Verificare suprafaţă de îmbinare chiulasă 10011 a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea unei suprafeţe de îmbinare.micrometru. 2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.jojă de înălţime. . .picior cu culisă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. X X 10032 a Măsuraţi înălţimea chiulasei (X) care trebuie să fie de 113 ± 0.

ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu senzorul de temperatură apă cu un şurub în (1).Camă de admisie: 34. a Pentru utilizarea recipientului cu încălzire.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 3 .Controale înălţime came H 102771 a Măsuraţi înălţimile camelor motorului aferent: K7J. consultaţi NT 2781E. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107793 a Probaţi chiulasa pentru a detecta o fisură eventuală cu ajutorul recipientului de probare a chiulasei (consultaţi Catalog Echipamente garaj).03 mm 10A-67 .Verificare etanşeitate chiulasă 10A K7J. 4 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 700 sau 701 a .255 ± 0.

palier Nr.palier Nr. 0 +0.05 mm.089 -0.02 -0.5: 41.957 ± 0.Camă de evacuare: 35. -0.palier Nr.025 mm.012 mm.3: 41.2: 40.Camă de evacuare: 35.03 mm . .025 mm.614 ± 0.280 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a palier Nr.1: 38 .03 mm . -0.012 mm. .05 mm.5: 42.palier Nr. 0 .palier Nr.03 mm .Camă de evacuare: 34.05 mm.089 -0.palier Nr.4: 41.1: 38.palier Nr.palier Nr.4: 41.025 mm.Camă de admisie: 35.03 mm . şi 710 ≠ K7M.02 .957 ± 0.6 . .03 mm K7J.Camă de evacuare: 35. şi 700 sau 701 ≠ K7M.05 mm.62 . K7J.palier Nr. şi 710 a .206 ± 0. . 0 10A-68 .2: 41.03 mm K7J.3 102772 +0. 0 +0.226 ± 0.5: 42 a Măsuraţi diametrul exterior al fiecărui palier al arborelui cu came de la motorul aferent: +0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control .557 ± 0.4: 41.025 mm. 10A K7J.089 -0.012 mm.02 .Control diametre paliere arbore cu came 102768 a Măsuraţi diametrul interior al fiecărui palier de pe chiulasa motorului aferent: .025 0 mm. şi 720 a .2: 41 +0. -0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M.Camă de admisie: 35.3: 41.32 .729 ± 0.05 mm.012 mm.Camă de admisie: 34. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.089 -0.1: 37.palier Nr.03 mm 5 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .957 ± 0.palier Nr.palier Nr.3: 41.835 ± 0.822 ± 0.012 mm.089 K7M.257 ± 0. -0. -0.palier Nr. şi 710 a palier Nr.

15 mm.înălţime de 15 mm.Control joc axial arbori cu came a Remontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 5 10019 a Examinaţi starea suprafeţei patinelor şi a şuruburilor culbutorilor. 10014 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. a Jocul axial trebuie să fie de la 0. . .2 şi a antretoazelor (4) ale căror dimensiuni sunt următoarele: .01 la 0.diametru exterior de 18 mm.Control rampă culbutori 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 6 .arborele cu came. 10A-69 . a Verificaţi ca găurile de ungere (5) came-patine să nu fie obturate.1 şi Nr.diametru interior de 9 mm. 588)(2) de fixat cu şuruburile rampei de culbutori (3) pe palierele Nr. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 7 . .flanşa arborelui cu came.

Jumătatea valorii măsurate corespunde jocului dintre supapă şi ghid. .Admisie: 107.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 8 . 9 .Control supape 10A K7J. . a Depăşiţi capul supapei cu o înălţime (H) cu 25 mm.014 la 0.Admisie: de la 0. Măsuraţi lungimea supapei (L): .Evacuare: de la 0. 102782 a Sau măsuraţi diametrul exterior al tijei supapei şi diametrul interior al ghidului supapei.008 mm.025 mm.125 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Evacuare: 107. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 T a D2 D1 L 102778 H 102777 a Măsuraţi diametrul tijei supapei (D1): . (D1) se măsoară la 61.978 ± 0. .125 mm. Măsuraţi unghiul de bătaie: .Admisie: 6.35 mm.85 mm.Admisie: 120°.625 ± 0.625 ± 0.029 la 0.Admisie: 37.225 mm.011 mm.Evacuare: 6. a Jocul dintre supapă şi ghid trebuie să fie de: . Măsuraţi diametrul capului supapei (D2): .Verificare joc dintre supapă şi ghid a Verificarea jocului dintre supapă şi ghid poate fi făcută în două moduri diferite.775 ± 0.Evacuare: 33.960 ± 0. 10A-70 .271 mm. . (D1) se măsoară la 67.75 ± 0. .Evacuare: 90°. apoi cu ajutorul unui comparator măsuraţi în sensul săgeţilor şi respectând un unghi de 90° în raport cu axa arborelui cu came.2 mm.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Lungime liberă: 46. şi 710 ≠ K7M.6 ± 2 daN: 27.4 mm Diametru fir: 3.5 ± 0.9 mm .27 daN: 37 mm .2 mm Diametru exterior: 29.1 mm K7M.Verificare arcuri supape 10A K7J.9 mm 10A-71 .5 mm Lungime spire alipite: 23.5 ± 0.27.63 ± 0.8 daN: 27.5 ± 3 daN: 37 mm .1 mm Perpendicularitate: 1.8 mm Diametru interior: 21.5 ± 2 mm 102776 Lungime sub sarcină de: .4 mm Lungime spire alipite: 25.6 mm a Verificaţi tararea arcurilor motorului aferent: K7J.5 ± 1 daN: 36.8 ± 2.9 mm Lungime sub sarcină de: .64 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.26 mm Diametru fir: 3.22. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 10 .1 mm Diametru exterior: 29.55. şi 700 sau 701 a Lungime liberă: 45.65 daN: 27.5 ± 0.53.8 mm Diametru interior: 21. şi 720 a Lungime liberă: 46.3 mm Lungime sub sarcină de: .4 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.

reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr.7 ± 0. 799-01 a 1 2 Mot. de 24 mm Material indispensabil cutie de montare simeringuri tijă supape presă comprimare arc 91880 Cupluri de strângerem senzor temperatură apă şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şuruburi şi piuliţe repartitor de admisie şuruburi injecţie rampă de Mot.m 45 N. 1488 Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Dispozitiv de remontare capace arbore cu came (diametru 43 mm) Dispozitiv de montare simering arbore cu came lângă distribuţie (simering 30 x 42 x 7) pentru Motor "E".m sondă de oxigen piuliţe ecran termic şuruburi cutie de ieşire apă şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) 45 N.Unghi (a) = 90° 23 N.m 10A-72 .7 ± 0.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1.m 10 N. 204 parte 46°. 1127-01 I . reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr. 1511 Mot.Unghi (a) = 120° Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.141 mm . 211 parte 60° până la obţinerea mărimii (X).m .m Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.m 22 N.m 22 N. a EVACUARE 25 N.m K7J. Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1. 208 parte 31°.158 mm . 22 N.m 10 N. 1495 X Cupluri de strângerem şuruburi flanşă arbore cu came şuruburi rampă culbutori şurub fulie arbore cu came piuliţe eşapament colector 10 N. 211 parte 75° până la obţinerea mărimii (X). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.RECTIFICARE SCAUNE SUPAPE Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A 33 N.m a ADMISIE .m / M10 44 N.m M8 22 N.

10A-73 . II . remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (3) ca cele vechi. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ».ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.REASAMBLARE CHIULASĂ 3 10030 a ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 88988 a ATENŢIE Respectaţi poziţia suprafeţei de contact a supapei pe scaunul său.

a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul protector şi scoateţi tubul protector. a Ungeţi interiorul ghidului supapei. 10A K7J. a Plasaţi simeringul tijei supapei (fără a fi uns) pe tubul protector. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 a Montaţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 10A-74 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă a Remontaţi cupelele inferioare. 1511) sau a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supapelor. 15739 a Plasaţi supapa în chiulasă. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor. 1511) pe tija supapei (diametrul tubului protector trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei). 15739-2 a Menţineţi supapa sprijinită pe scaunul ei. 15739-1 a Plasaţi tubul protector al dispozitivului (Mot.

până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. 15739-5 a Puneţi tija de împingere pe simeringul tijei supapei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15739-3 a Scoateţi tubul protector. a Repetaţi operaţiunile precedente la toate supapele. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 15739-4 a Plasaţi ansamblul « tub de ghidare-manşon » pe tija de împingere. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. În plus. a Apăsaţi simeringul tijei supapei bătând cu palma mâinii pe partea superioară a manşonului. 10A-75 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107787 a Remontaţi arborele cu came prin partea distribuţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. ATENŢIE Şurubul (5) obturează un orificiu destupat.m). 107789 a Remontaţi şuruburile (4) ale flanşei arborelui cu came. 10A-76 . 107791 a Plasaţi penele cu ajutorul unui cleşte pensetă.cupelele superioare. a Puneţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şurubul (5) şi remontaţi-l. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Comprimaţi arcurile cu ajutorul materialului presă comprimare arc. 1488).arcurile. 5 107790 4 a Plasaţi: . . Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor. a Remontaţi un buşon de etanşeitate nou (parte volant motor) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile flanşei arborelui cu came (10 N.

1127-01). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 8 7 10 10012 92063 a Remontaţi un simering nou (parte distribuţie) cu ajutorul dispozitivului (Mot.m).7 mm) în (10). a Rotiţi arborele cu came astfel încât canalul (6) să fie pe verticală în sus. Poziţionaţi şuruburile (9) (de dimensiuni M8x100 28.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de culbutori (23 N. 107785 a Verificaţi ca nici un şurub de reglaj culbutor să nu fie în contact cu supapele. 10A-77 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi: . .rampa cu culbutori poziţionând poansonul (7) pe rampa de lângă distribuţie.flanşele culbutorilor poziţionând «lungimile» mici (8) spre exterior. a ATENŢIE 6 Există versiuni de motoare ale căror şuruburi de fixare a rampei de culbutori nu sunt toate identice.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare 11 107783 107781 a Ungeţi filetele şi sub capul şurubului nou al fuliei arborelui cu came. a Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J..m).. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. radiator. a Remontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile fuliei arborelui cu came (45 N.) Aplicaţi pe cutia de ieşire a apei un cordon de LOCTITE 518 cu o mărime de la 0. 10A-78 .m). 1495). a Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic (22 N.fluid » poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. 7 3 2 6 5 1 4 107782 92066 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. a Remontaţi fulia arborelui cu came. 799-01). a Rotiţi arborele cu came astfel încât reperul de calaj (11) să fie pe verticală spre în sus.. Amestecul « produs . Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare a Remontaţi ecranul termic. Un surplus de produs de etanşeitate la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.m).6 la 1 mm. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N. a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

clema de fixare cablaj.m). a Remontaţi rampa de injecţie echipată. a Remontaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile şi piuliţele repartitorului de admisie (22 N. 107778 a Remontaţi cutia clapetă fluture echipată cu o garnitură nouă. 13 12 107777 a Remontaţi senzorul de temperatură apă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . 107779 a Remontaţi şuruburile superioare ale repartitorului de admisie.m / M10 44 N. a Remontaţi inelul de ridicare (parte volant motor) (12). 10A-79 . a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de injecţie (10 N.m).m). a Ungeţi uşor inelele "O" ale injectoarelor.piuliţele inferioare începând cu piuliţa (13).repartitorul de admisie echipat cu garnituri noi.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.m). a Strângeţi la cuplu senzorul de temperatură apă (33 N. a Remontaţi inelul de ridicare (parte distribuţie). .m). a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de ieşire a apei (10 N. a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte distribuţie) (22 N.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte volant motor) (M8 22 N. a Cuplaţi bieleta de comandă accelerator. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 a Remontaţi cutia de ieşire a apei.

dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 582-01) sau (Mot.mecanismul de ambreiaj. II . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677). a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. . 107775 .senzorul de presiune ulei.DEMONTARE ACCESORII PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) III . .DEMONTARE VOLANT MOTOR (PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA ACCESORII) 107773 a Demontaţi: . 10A-80 .DEMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI I .filtrul de ulei.volantul motor.tubul de intrare apă. 1677).discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). . . 582-01) sau (Mot. 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi senzorul detonaţie. 582-01 Mot.accesoriile. .suportul de accesorii.

10A-81 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. a Demontaţi pompa de apă. a Demontaţi carterul de închidere arbore cotit. 103289 103278 a Demontaţi galetul întinzător de distribuţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107792 103288 a Demontaţi carterul inferior de ulei.

10A-82 .pinionul de antrenare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103287 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . .lanţul pompei de ulei.pompa de ulei.

ansamblurile « bielă-piston ». .capacele bielelor.piuliţele capacelor bielelor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. II . a Demontaţi: .arborele cotit. a ATENŢIE Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Demontaţi: . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: DEMONTARE 10A K7J.şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit. . 574-22 Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor I -DEMONTARE ATELAJ MOBIL 20160 a Reperaţi sensul de montare a capacelor palierelor arborelui cotit. 103280 .EXTRAGERE AXE PISTOANE a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente.capacele palierelor arborelui cotit. pentru a evita orice început de fisură a bielei. 10A-83 . Utilizaţi un creion care nu se şterge. Notă: Reperaţi obligatoriu poziţia cuzineţilor arborelui cotit deoarece clasa poate fi diferită pe fiecare palier.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 574-22) a Plasaţi pistonul pe soclul (1). 10A-84 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Demontare 10A K7J. a Aliniaţi axul pistonului cu gaura de degajare a soclului (1). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 10052 2 1 10051 a Utilizaţi cutia dispozitivului (Mot. a Extrageţi axul pistonului la presă cu ajutorul mandrinei de extragere (2).

. .Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă în cele din urmă să provoace o distrugere rapidă a motorului. .Curăţaţi carterul cilindrilor cu grijă pentru a evita ca aceste corpuri străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . .arborele cotit.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.capacele palierelor arborelui cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE . .carterul de închidere arbore cotit. .Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului.carterul cilindrilor.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.carterul inferior de ulei. 10A-85 .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. . IMPORTANT . 10A K7J. .În momentul curăţării pieselor. . . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.Purtaţi ochelari.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Curăţare CURĂŢARE PARTE INFERIOARĂ MOTOR a Curăţaţi: . este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor provocând o degradare a motorului. .

.Verificare suprafaţă de îmbinare carter cilindri a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea suprafeţei de îmbinare care nu trebuie să fie mai mare de 0. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.comparator. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Material indispensabil comparator suport comparator riglă chiulasă jojă de înălţime micrometru picior cu culisă 102786 1 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ATENŢIE Nici o rectificare a carterului cilindrilor nu este autorizată.m + 47° ± 5° 10A-86 .riglă chiulasă.m + 47° ± 5°) Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit I .jojă de înălţime. .Măsurarea diametrului palierelor arborelui cotit de pe carterul cilindrilor a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând capacul Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J.1 lângă volantul motor.picior cu culisă. . 25 N.CONTROL CARTER CILINDRI a Dispozitive de măsurare indispensabile: . . a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.03 mm.suport comparator.micrometru. 2 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control cotit (X1).949. .diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. a Dacă (X) = 27 mm : . .942 exclusiv.936 la 51. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Măsuraţi diametrul interior al palierelor arborelui 102806 X3 a Diametrul manetoanelor (X3) trebuie să fie de 43. a Gaura (1) defineşte aceeaşi clasă pentru cele cinci fusuri ale carterului cilindrilor.010 inclusiv.990 inclusiv la 47.Clasa A sau D: de la 47.997 inclusiv la 48.Clasa C sau F : de la 48.97 ± 0.942 inclusiv la 51. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Demontaţi capacele palierelor arborelui cotit.Măsurare diametru manetoane 21697 a Măsuraţi cota (X) pentru a identifica clasa de fusuri a carterului cilindrilor. a Diametrul fusurilor (mm) (X2) trebuie să fie de: .01 mm. a Dacă (X) = 17 mm : . 10A-87 .CONTROL ARBORE COTIT 1 .diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51.Clasa B sau E : de la 47. 2 .003 inclusiv la 48.Măsurare diametru fusuri X1 X2 10021 102805 1 X a Consultaţi 10A. II . Ansamblu motor şi parte inferioară motor. Parte inferioară motor: Caracteristici pentru identificarea claselor de fusuri. 10A K7J.997 exclusiv.003 exclusiv.

Montare cuzineţi pe carter cilindri 16359-1 103283 a Montaţi dispozitivul (Mot.cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. puneţi: .2-4. canelat în dispozitivul a Apăsaţi pe (2) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (3). puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b .cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor Nr. 10A-88 .1-3-5. a Pe capacele palierelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 3 . 1493-01).1493-01) pe carterul cilindrilor.Control joc diametral arbore cotit a .Sens de montare cuzineţi arbore cotit 10A K7J. . a Pe carterul cilindrilor. 2 3 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.3 (canalele de lângă arborele cotit). 1493-01). a Apăsaţi pe (4) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (5).calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr.Montare cuzineţi pe capace palier 10A K7J. 1493-01) pe capacul palierului. a Notă: Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul operaţiei. a Remontaţi: . 4 5 a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arborelui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor. .arborele cotit. 10A-89 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control c . 16357 a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot.

m + 47° ± 5°.1 lângă volantul motor. 4 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . a Verificaţi valoarea jocului care trebuie să fie de la 0. a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele cotit şi de pe cuzineţi.054 mm.028 la 0. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu ajutorul hârtiei de ambalaj (3).arborele cotit.capacele palierelor arborelui cotit. a Plasaţi firul în axa fusurilor arborelui cotit (evitând găurile de ungere a palierelor). 10A-90 . a Strângeţi în ordine.Control joc lateral arbore cotit a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit). a Demontaţi: . a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 4 1 3 5 7 3 2 6 10 9 2 102807 20160 a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului (2).

852 mm.cu uzura calelor laterale: de la 0.capacele palierelor arborelui cotit. Palierul Nr.fără uzura calelor laterale: de la 0. 10A-91 .3 (canalele de lângă arborele cotit).arborele cotit. . a Demontaţi: . 8 4 1 5 7 3 2 6 10 9 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. .045 la 0.045 la 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Verificaţi jocul lateral al arborelui cotit care trebuie să fie de: .m + 47° ± 5°.1 se găseşte lângă volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 20162 a Remontaţi: . a Strângeţi în ordine. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. a Ungeţi fusurile cu ulei motor.calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr.252 mm. 20160 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit.arborele cotit.

a Jocul pentru segmentul de compresie trebuie să fie de la 0.(A): Poziţie incorectă a setului de cale.Jocul la tăietura segmentului de compresie trebuie să fie de la 0. a Jocul pentru segmentul raclor trebuie să fie de 0.60 mm.02 mm.35 mm a .05 la 0. a Dacă valoarea jocului este în afara toleranţei.Verificare joc între canalele pistonului şi segmente 10A K7J.06 mm. a .40 mm.(B): Poziţie corectă a setului de cale.38 la 1. a Jocul pentru segmentul de etanşeitate trebuie să fie de la 0.Verificare joc la tăietura segmentelor A 5 4 1 3 102793 B 102795 a Puneţi segmentul (3) în cilindru. 10A-92 .052 mm. a Măsuraţi jocul la tăietura segmentului cu ajutorul unui set de cale (5). a .40 la 0. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . .20 la 0.Jocul la tăietura segmentului raclor trebuie să fie de la 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.CONTROL PISTOANE ŞI SEGMENTE 1 .Jocul la tăietura segmentului de etanşeitate trebuie să fie de la 0. a Împingeţi segmentul (3) până în mijlocul cilindrului cu ajutorul pistonului (4).04 la 0. înlocuiţi ansamblul « piston-ax » sau segmentele. a Măsuraţi jocul dintre canalele pistonului şi segmente cu ajutorul unui set de cale (1).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control III .

m + 47° ± 5° 10 N.m (prestrângere) + 43 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Pe capacele palierelor. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Dispozitiv de montare cuzineţi bielă Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston.m (strângere) I -REMONTARE CUZINEŢI ARBORE COTIT 1 .Determinare cuzineţi arbore cotit a Consultaţi 10A. 10A-93 . 574-22 Mot. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr. înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului Material indispensabil 103283 2 .1-3-5.cuzineţii necanelaţi pe capacele palierelor Nr. Axul A13-01.2-4. puneţi: . Parte inferioară motor: Caracteristici pentru determinarea cuzineţilor fusurilor. Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit piuliţe capace biele 25 N. 574-23 Mot. 1492 Mot. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele.Sens de montare cuzineţi arbore cotit Mot. 574-24 placă cu încălzire de 1500 waţi cleşte pentru segmente bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru a Pe carterul cilindrilor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

1493-01) pe carterul cilindrilor. a Montaţi dispozitivul (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 . a Apăsaţi pe (3) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (4). 1493-01). II . canelat în dispozitivul a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. 1493-01) pe capacul palierului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 3 . 1493-01). 16357 a Apăsaţi pe (1) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (2).REMONTARE ARBORE COTIT a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit. 1 2 3 4 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot. 10A-94 .Montare cuzineţi pe carter cilindri 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Montare cuzineţi pe capacele palierelor 16359-1 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot.

m + 47° ± 5°).. radiator.1 lângă volantul motor. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.. a Plasaţi calele laterale ale arborelui cotit pe palierul Nr.1. Notă: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 103281 21698 a Remontaţi arborele cotit.3 (canalele lângă arborele cotit).Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. .Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale capacului palierului N°1 trebuie să fie curate. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără punct dur.. a Aplicaţi două cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 1 mm pe palierul Nr. 9 5 3 7 6 2 4 8 1 10 103282 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.). uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). a Strângeţi în ordine. 10A-95 .

3 5 1 2 15743 a Montarea cuzineţilor se face obligatoriu cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1492). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 15744 15198 a Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Montaţi biela pe soclu.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare III . a Rezemaţi partea inferioară (4) a piciorului bielei de pionul de centrare. a Glisaţi suportul cuzinet în canalul (3) al soclului.MONTARE CUZINEŢI BIELE 10A K7J. 15744-1 a Montaţi cuzinetul (5) pe suportul cuzinet. 10A-96 . a Alegeţi suportul cuzinet (1) corespunzător motorului (marcaj al tipului de motor (2) pe suport).

IV . 574-22) şi dispozitivele (Mot. a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul capacului bielei. a Scoateţi suportul corpului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte biele. 15746 a Puneţi capacul bielei rezemat pe pionii (6) ai soclului. 574-24). a Utilizaţi cutia de scule (Mot. 10A-97 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15745 15747 a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul corpului bielei. 574-23) şi (Mot. a Scoateţi suportul capacului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte capace ale bielelor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ASAMBLARE BIELĂ-PISTON 7 6 10052 a Axele pistoanelor sunt montate strâns în biele şi rotativ în pistoane.

starea bielelor (răsucire şi perpendicularitate sau paralelism). Notă: Pentru motoarele K7J şi K7M 710. Pentru axele cu întăritură. 574-24). 10A-98 . a Aveţi grijă ca întreaga suprafaţă a piciorului bielei să fie în contact cu placa. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13 a cutiei (Mot. Reperaţi exclusiv cu săgeata gravată pe capul pistonului. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Încălziţi piciorul bielei până la fuziunea martorului luminos de sudură auto-decapantă. . 574-22).Sens de montare a pistoanelor în raport cu bielele a ATENŢIE Biela este simetrică. 103310 a Pe fiecare picior al bielei. a Utilizaţi o placă cu încălzire de 1500 waţi. montaţi toate bielele în acelaşi sens. 2 .curăţenia suprafeţelor de reazem dintre capacul şi corpul bielei. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13-01 din cutia (Mot. 3 . 10A 4 K7J. a Pentru axele fără guler.Pregătire biele a Controlaţi vizual: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 103309 a Montaţi axul pistonului (2) pe axul de montare (3). plasaţi (ca martor luminos de temperatură) o bucată de sudură auto-decapantă cu cositor în (1) al cărei punct de fuziune este de aproximativ 250° C. a Puneţi picioarele bielelor pe placa cu încălzire. a Înfiletaţi centrorul (4 ) ansamblului. două sensuri de montare sunt posibile. nu există bosaj pe pistoane.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 1 . 1 până la strângerea a Defiletaţi cu un sfert de tură axul de montare (3).Pregătire axe piston a Verificaţi ca axele pistoanelor să culiseze liber în pistoane. Totuşi.

săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 6 6 7 10055 7 10054 a Poziţionaţi: . . . . .bosajul (6) în jos la stânga axei verticale.1-ul sens de montare Cilindri 1-2 Cilindri 3-4 10A 5 K7J.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.bosajul (6) în sus la stânga axei verticale.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. a Poziţionaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare a . 10A-99 .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare b .săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale. . . a Poziţionaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 6 5 5 108413 108412 7 10056 7 10056 a Poziţionaţi: . .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.al 2-lea sens de montare 10A K7J.bosajul (6) în jos la dreapta axei verticale.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.bosajul (6) în sus la dreapta axei verticale. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale. 10A-100 .

a Operaţiile următoare trebuie efectuate rapid pentru a evita o pierdere de căldură.apăsaţi rapid axul pistonului până când centrorul ajunge la capăt pe fundul soclului suport. trebuie să fie libere în canalele lor.plasaţi biela (corect poziţionată) în piston.Pentru pistoanele «marcaje vechi» 10A K7J.Pentru pistoanele «marcaje noi» 9 11 8 12 10 14524 10053 a Plasaţi pe soclu inelul B10 în (11) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect).REMONTARE SEGMENTE a Segmentele.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 4 . a Când bucata de sudură atinge punctul de fuziune (transformare în picătură): . a Apăsaţi axul pistonului în montaj pentru a verifica dacă el culisează liber şi. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ştergeţi picătura de sudură. inelul B18 în (8) cu V-ul V18 în (9) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). recentraţi pistonul. 10A-101 . V . a Ungeţi centrorul şi axul pistonului cu ulei motor.introduceţi centrorul în piston. totul fixat cu acul (10). a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B18. eventual. . pe soclu. respectaţi instrucţiunile următoare: a . .Pentru a asambla pistonul şi biela. totul fixat cu acul (12). ajustate la origine. cu marcajul TOP în sus. a Respectaţi sensul de montare a segmentelor. a Plasaţi. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B10. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b . a Verificaţi ca axul pistonului să rămână la distanţă de diametrul pistonului pentru toate poziţiile bielei în piston.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. . VI . .REMONTARE PISTOANE-BIELE a Ungeţi înainte de montare: . .orientarea reperului pistonului spre volantul motor.m (strângere)).segmentele. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Respectaţi orientarea jocului la tăietura fiecărui segment. .m (prestrângere) + 43 N.prelungirile pistoanelor.1 parte volant motor). 103279 a Remontaţi capacele bielelor. a Remontaţi ansamblurile « bielă-piston » cu ajutorul bucşei de montaj a pistonului cu segmentele în cămaşa cilindrului respectând înainte: .carcasele carterului cilindrilor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14514 98965 a Remontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente. 10A-102 . a Strângeţi la cuplu piuliţele capacelor bielelor (10 N.manetoanele arborelui cotit. a Potriviţi bielele pe manetoanele arborelui cotit.împerecherea piston-carcasă a carterului cilindrilor (Nr.

REMONTARE POMPĂ DE ULEI 10A K7J..m de la 30 la 35 N.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale carterului de închidere arbore cotit trebuie să fie curate.m 12 N. . a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de ulei (de la 22 la 27 N.pinionul de antrenare. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m).). 1518 103287 10A-103 .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.m de la 50 la 55 N.m . . 1677 Emb..lanţul pompei de ulei. 1385 Mot. 582-01 Mot. radiator.m 8 N.m Notă: 22 N.m 20 N. 1129-01 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie (35 x 47 x 7) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj a Remontaţi: Cupluri de strângerem şuruburi pompă de ulei şuruburi carter de închidere arbore cotit şuruburi M6 pompă de apă şuruburi M8 pompă de apă şuruburi carter inferior de ulei şuruburi carter inferior de ulei senzor detonaţie senzor de presiune ulei şurub tub de intrare apă şuruburi volant motor şuruburi mecanism de ambreiaj de la 22 la 27 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare I . uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m de la 18 la 22 N.m 22 N.m 14 N.. Mot. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. .m 12 N.pompa de ulei. .

Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şurubul carterului de închidere arbore cotit (12 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A 3 2 1 4 5 6 10061 103278 a Aplicaţi în (A) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe carterul de închidere arbore cotit. 10A-104 . radiator. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M... uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. a Remontaţi carterul de închidere arbore cotit.). Notă: .. .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.m).

.). a Strângeţi în ordine şi la cuplu: .m). radiator.REMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI 1 4 5 6 7 1 ... uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. II .şuruburile M6 ale pompei de apă (12 N.şuruburile M8 ale pompei de apă (22 N. 103288 a Remontaţi pompa de apă. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. 10A-105 .Carter inferior de ulei din tablă de oţel 8 3 2 a Notă: .m).Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. 103289 a Remontaţi un galet întinzător de distribuţie. B 10063 a Aplicaţi în (B) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe pompa de apă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. Notă: Aplicaţi una până la două picături de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile (1 ) şi (4 ) ale pompei de apă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .

Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. a Verificaţi la remontarea carterului inferior de ulei ca el să fie corect aliniat cu carterul cilindrilor pentru a evita ca în momentul cuplării cutiei de viteze să deformaţi carterul de ambreiaj. 2 20167 10A-106 .).două puncte (3) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia carterului de închidere arbore cotit şi a carterului cilindrilor.Carter inferior de ulei din aluminiu a Notă: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 1 2 99179 20166 a Aplicaţi un cordon de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 3 mm pe carterul inferior de ulei din tablă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi carterul inferior de ulei din aluminiu echipat cu o garnitură nouă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J..Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.patru cordoane (2) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). a Aplicaţi: ..Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. . a Înlocuiţi cele două garnituri din cauciuc de la fiecare capăt al carterului inferior de ulei în (1).. 2 . . radiator.

a Remontaţi filtru de ulei nou. 107792 a Strângeţi în ordine şi la cuplu: .Volantul motor nu poate fi fixat cu broşele pe loc.m). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 3 .Este recomandat să demontaţi motorul din suport pentru montarea simeringului lângă volantul motor. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune ulei (de la 30 la 35 N. 10A-107 .REMONTARE SIMERINGURI ARBORE COTIT a ATENŢIE Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare: . III . Strângeţi la cuplu senzorul detonaţie (20 N.m).m). a Remontaţi tubul de intrare apă echipat cu o garnitură nouă.m).şuruburile carterului inferior de ulei (14 N. . a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare apă (22 N.Strângere carter inferior de ulei 10A K7J. 107775 a Remontaţi senzorul detonaţie.şuruburile carterului inferior de ulei (8 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 12 16 8 4 1 5 9 13 17 20 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107773 a Remontaţi senzorul de presiune ulei.m).

10A-108 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14522 103284 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 103285 a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 14523 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă distribuţie cu ajutorul dispozitivului (Mot. 582-01) sau (Mot.m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Strângeţi la cuplu şuruburile volant motor (de la 50 la 55 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. 1518). 1385). a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677). a Remontaţi volantul motor echipat cu şuruburi noi. 1129-01).

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor.m). 10A-109 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103286 a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (de la 18 la 22 N.

m 12 N. a Remontaţi chiulasa.m + 80° ± 5° 20 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Montaţi.m a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare (1) pe carterul cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Degresaţi feţele combustiei chiulasei şi carterului cilindrilor. 1715 2 1 Mot.REMONTARE CHIULASĂ a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.m 50 N. pe carterul cilindrilor.m 8 N. Parte superioară motor: Caracteristici). 1505 Cupluri de strângerem şuruburi capac chiulasă din aluminiu şuruburi capac chiulasă din plastic şuruburi suport alternator şurub tub de ghidare jojă de ulei piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie 10 N. 1501 Mot.m K7J. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. a Remontaţi capacul chiulasei echipat cu o garnitură nouă. 1135-01 Mot. dispozitivul (Mot.m 22 N. 104) în (2). a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei (consultaţi10A.m 14689 11 N. 799-01 Tije de centrare garnitură şi chiulasă Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior I . 104 Mot. Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 44 N.chiulasă: Remontare 10A 30 N. 1489 Mot. a Montaţi garnitura chiulasei pe carterul cilindrilor. 10A-110 .m 22 N.

10A-111 . a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic la 5 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .m).chiulasă: Remontare 1 .m. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic (11 N.m). Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu (10 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m.Metodă de strângere capac chiulasă din plastic 7 3 3 4 8 5 1 8 4 5 1 2 2 6 107771 6 107771 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu la 2 N. a Rebranşaţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei.Metodă de strângere capac chiulasă din aluminiu 10A 7 K7J.

2 1 3 4 107770 a Remontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor. 10A-112 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106640 a Demontaţi obligatoriu un cordon de U n s o a r e fluorată cu un diametru de 2 mm pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Verificaţi împerecherile cablurilor bujiilor cu bobina de aprindere. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Remontare 10A K7J.

chiulasă: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie. II . a Remontaţi alternatorul fără să strângeţi fixările. .m).alezajele şi feţele de reazem ale pinioanelor arborilor cu came.pinioanele arborilor cu came.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit. Aceasta pentru a evita o alunecare între: . • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107769 104703 a Remontaţi suportul alternatorului (dacă este echipat). . . suportului a ATENŢIE Degresaţi obligatoriu: . a Strângeţi la cuplu şuruburile tubului de ghidare al jojei de ulei (12 N. .capătul arborelui cotit (parte distribuţie). Strângeţi la cuplu şuruburile alternatorului (22 N.arborele cotit.distribuţie. Această alunecare antrenează distrugerea motorului.m). 10A-113 . .capetele arborilor cu came (parte distribuţie). a Remontaţi tubul de ghidare al jojei de ulei echipat cu o garnitură nouă. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Remontaţi pinionul arborelui cotit.REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .În momentul înlocuirii curelei.

a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489). 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 10A-114 . 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior.chiulasă: Remontare 1 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J.chiulasă: Remontare 2 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 10A-115 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 10A-116 . Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei.799-01).chiulasă: Remontare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea. a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 10A-117 . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: .reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). 1501). 1489).chiulasă: Remontare 10A 14 K7J. 799-01)).reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot.m.

şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N.chiulasă: Remontare . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m). 1505) în (17).m).746: 162 Hz ± 5. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.m.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N.744.710 / K7M 704.703. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar.710. .m. 1501).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .720. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. .şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. până la obţinerea valorii: . 10A-118 . 1135-01) în (16).701. 1715) sau (Mot. 1501) pe fulia arborelui cu came. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie.720.746: 162 Hz ± 5. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N.790: 144 Hz ± 5.701.745. a Strângeţi la cupluri: .790: 144 Hz ± 5. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic.K7M 702.K7J 700.710.703.m). a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 . a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.m). . 1489). 1489).745. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 10A K7J. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N.K7J 700. în caz contrar reajustaţi.710 / K7M 704.744. 1715) sau (Mot.K7M 702.

1489). a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N.S. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). Remontaţi: .un şurub nou de fixare.chiulasă: Remontare 10A K7J. .V.F. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N.un galet întinzător nou. a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet.În momentul înlocuirii curelei. 1489).o curea de accesorii nouă.ZD3). a ATENŢIE .L.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.fulia de accesorii a arborelui cotit.Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . P. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. 107501 10A-119 . Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. .Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 III .G.REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.K. .

Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1).Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . 10A-120 . 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.chiulasă: Remontare 2 .Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. . punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).

109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit.chiulasă: Remontare 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . . a Demontaţi cârligul. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: . 10A-121 .El trebuie aruncat după utilizare.

FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1378 Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. (X) şi (Y) ale dispozitivului (Mot.m 18 până la 22 N. 1378). Mot.m 45 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. 1518 Cupluri de strângerem şurub tub de intrare pompă de apă piuliţe eşapament colector 22 N.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic colector eşapament şuruburi de fixare a volantului motor şurub mecanism de ambreiaj 10A-122 .broşele (A).m). 1129-01 A Mot. 1677 . 792-03).m 25 N. Emb. 1495 X Y Mot. de 24 mm Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj I . a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare a pompei de apă (22 N.m 50 până la 55 N. a Remontaţi tubul de intrare a pompei de apă echipat cu o garnitură nouă. 792-03 Mot.motorul din suportul motor (Mot.m 22 N. 582-01 108568 a Demontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA ACCESSORII) 4 1 5 a .m). Remontaţi: . .Motoare echipate cu curea striată 6 2 3 7 108573 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. F.În momentul înlocuirii curelei. Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. 1495). a Remontaţi . . a Remontaţi sonda de oxigen. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.un galet întinzător nou. Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic al colectorului de eşapament (22 N. Cupluri de strângere pentru a cunoaşte valorile cuplurilor de strângere.o curea de accesorii nouă. S. P. K.suportul de accesorii. V.Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. 10A-123 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 107501 a ATENŢIE . G. Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N. a Remontaţi ecranul termic al colectorului de eşapament. .m). Ansamblu motor şi parte inferioară motor.accesoriile. ZD3). L. Notă: Consultaţi 10A.

10A K7J. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei cu mâna în sens orar cu aproximativ 90°. 10A-124 . 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1).Motoare echipate cu curea elastică a Notă: Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare b .

broşele carterului cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1723).Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 1677). Notă: . . 582-01) sau (Mot.m).motorul din dispozitivul placă suport (Mot. 10A-125 . 1129-01). a Remontaţi volantul motor. a Demontaţi cârligul. a Înfiletaţi şuruburile de fixare. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (50 până la 55 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. 103284 II . 14522 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. .El trebuie aruncat după utilizare.

a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (18 până la 22 N. a Centraţi discul de ambreiaj pe volantul motor cu ajutorul centrorului dispozitivului (Emb.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. 1518). 10A-126 .mecanismul de ambreiaj. .discul de ambreiaj. a Strângeţi progresiv şuruburile de fixare a mecanismului de ambreiaj. a Demontaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 582-01) sau (Mot. 1677). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 95414 a Remontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

cureaua de accesorii.DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: . 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii). 1489 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior 2 . 582-01 Mot. 10A-127 . II . 582-01) sau (Mot.Motoare echipate cu curea striată 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J.Motoare echipate cu curea elastică I . 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 1677 Mot.galetul întinzător. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală în sus rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot.carterul de distribuţie superior. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 . 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 1677).carterul de distribuţie inferior.fulia de accesorii a arborelui cotit. 10A-128 .Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: . . . 582-01) sau (Mot. 107498 a Demontaţi: .

10A-129 . 1489). a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi ale fuliei arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

10A-130 .galetul întinzător.reperele (5) şi (6) ale pinionului arborelui cotit. 107496 a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: . a Demontaţi: .reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-131 .cureaua de distribuţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare . 10A K7J.

799-01 Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător distribuţie curea de I . 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior 50 N.m Notă: Degresaţi obligatoriu: . • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.capătul arborelui cotit (parte distribuţie).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m a 44 N. 1715 Mot.În momentul înlocuirii curelei.m 22 N. 1 104703 . Mot. a Remontaţi pinionul arborelui cotit.alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie în (1). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit. ATENŢIE Nu porniţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. . 1489 Mot. . 10A-132 .REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii).m 30 N.m 8 N. 1135-01 Mot.m + 80° ± 5° 20 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1501 Mot.

a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. 10A-133 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 1489). a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 1 . 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J.

Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J. 10A-134 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.799-01).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. 10A-135 . Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot. . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came.m.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489). 10A-136 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A 14 K7J. 1501). 799-01)). a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea.

720.K7M 702. în caz contrar reajustaţi.m.K7M 702.1715) sau (Mot. 745. 1505) în (17). 10A-137 . 710 / K7M 704.m).şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N. 1135-01) în (16). a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. . 790: 144 Hz ± 5. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. . . a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. 746: 162 Hz ± 5. 744.m. 703. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.m). 710. 790: 144 Hz ± 5. a Strângeţi la cupluri: . 710 / K7M 704. 744. 703.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N. până la obţinerea valorii: .K7J 700. 1501) pe fulia arborelui cu came. 1501). a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 701.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare .şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.K7J 700. 720. 10A K7J. 1489). 746: 162 Hz ± 5. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. 745. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1715) sau (Mot. 701. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie.m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 . a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N.m). 710. a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.

Remontaţi: . Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. P. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. . 1489). V. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.un şurub nou de fixare. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. F.REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . K.un galet întinzător nou.o curea de accesorii nouă. a ATENŢIE . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 II .m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). L.m). 1489).Înlocuiţi orice curea demontată.În momentul înlocuirii curelei.fulia de accesorii a arborelui cotit. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . G. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot.Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . 107501 10A-138 . a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N. S. ZD3).

Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen.Motoare echipate cu curea elastică a Notă: .Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . 10A-139 . punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3). 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). 10A K7J.

Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. Notă: . . 10A-140 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J.El trebuie aruncat după utilizare. a Demontaţi cârligul. 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit.

1 Motor şi periferice 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR AMESTEC DE CARBURANT ALIMENTARE CU CARBURANT ANTIPOLUARE PORNIRE .ÎNCĂRCARE APRINDERE INJECŢIE BENZINĂ RĂCIRE EŞAPAMENT REZERVOR 11A 12A 13A 14A 16A 17A 17B 19A 19B 19C .

19D SUSPENSIE MOTOR .

ÎNCĂRCARE .Capitolul 1 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor Filtru de ulei Consum ulei Presiune ulei Ansamblu motor .L90 .cutie de viteze Carter inferior Pompă de ulei Suport multifuncţional 10A-1 10A-2 10A-4 10A-5 10A-6 10A-32 10A-42 10A-44 13A ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină Rampă de injecţie Injectoare Regulator de presiune carburant: Control Pompă de benzină electrică: Control 13A-1 13A-2 13A-6 13A-7 14A ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare Reaspirare vapori de benzină: Control Absorbant vapori de benzină Absorbant vapori de benzină: Control 11A PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii Curea distribuţie Garnitură chiulasă 11A-1 11A-19 11A-29 14A-1 14A-2 14A-3 14A-4 12A AMESTEC DE CARBURANT 16A Caracteristici Admisie aer Filtru de aer: Înlocuire Cutie filtru de aer Repartitor admisie Colector eşapament Cutie clapetă fluture Cutie clapetă fluture: Branşare 12A-1 12A-7 12A-9 12A-11 12A-13 12A-19 12A-23 12A-27 Alternator: Generalităţi Alternator Demaror: Identificare Demaror 16A-1 16A-2 16A-14 16A-15 PORNIRE .Capitolul 1 CuprinsPagina L90 .

umplere circuit de răcire Purjare circuit de răcire Radiator de răcire Pompă de apă Termostat Grup motoventilator de răcire motor EŞAPAMENT Generalităţi 19B-1 19B-3 19B-5 19B-11 19B-12 17B-26 17B-28 17B-29 17B-30 17B-31 19C 17B-32 Ansamblu linii Catalizator Cameră detentă Amortizor zgomot REZERVOR Golire rezervor de carburant 19C-1 19C-3 19C-7 19C-10 17B-33 17B-34 17B-35 Rezervor de carburant Pompă .jojă .Cuprins 17A APRINDERE Bobine Bujii 17A-1 17A-5 19A RĂCIRE Generalităţi Caracteristici Control Schemă 19A-1 19A-2 19A-3 19A-5 19A-7 19A-9 19A-10 19A-15 19A-19 19A-20 17B INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente Sonde de oxigen Senzor turaţie şi poziţie Calculator injecţie benzină Calculator: Branşare Particularităţi Martor luminos injecţie Funcţie antidemaraj Strategie injecţie .filtru Detector de nivel de carburant: Caracteristici 19D SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară 19D-1 .aer condiţionat Potenţiometru cutie clapetă fluture Corectare turaţie ralanti Reglare îmbogăţire Gestionare centralizată temperatură apă Particularităţi sistem (în rulaj) Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) Diagnosticare detectare rateuri de combustie Diagnosticare catalizator Diagnosticare sondă de oxigen 17B-1 17B-7 17B-11 17B-13 17B-19 17B-21 17B-23 17B-24 19B 17B-25 Golire .

7/1 Manuale de Reparaţie de consultat: consultaţi NT 6010A.5/1 Tip vehicul LS0A LS0C LS0E LS0G LS0B LS0D LS0F LS0H de Tip motor K7J de Indici motor 710 Cilindree (cm3) 1390 Alezaj (mm) 79. şi K7J sau K7M 10A Raport volumetric 9.5 80.5 9.5 Cursă (mm) 70 K7M 710 1598 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor L90. 10A-1 .

a Strângeţi filtrul de ulei manual. 10A-2 . şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1329).

1329). 10A-3 . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. a Strângeţi filtrul de ulei manual. şi K7M.

Readucere la nivel a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. 2 . a Efectuaţi un marcaj de vopsea totodată pe buşonul de umplere şi pe buşonul de golire ale carterului inferior pentru a verifica mai târziu că ele nu au fost demontate. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. şi K7J sau K7M PROCEDURĂ DE MĂSURARE CONSUM ULEI 10A 1 .Măsurare consum ulei a Consumul de ulei = Cantitatea de ulei pentru completare (în litri) / numărul de kilometri (în mii). a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".Rulaj client a Solicitaţi clientului să efectueze aproximativ 2000 km. a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. 3 . fără să atingă reperul "MINIM" al nivelului de ulei. 4 .Aducere la nivel maxim a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. după o declanşare a grupului motoventilator. a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM". a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior. 10A-4 . a Notaţi cantitatea de ulei adăugată şi kilometrajul parcurs de la ultima aducere la nivel. a Opriţi motorul. după o declanşare a grupului motoventilator. a Opriţi motorul.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Consum ulei L90.

Ralanti: 1 bar .3000 rot/min: 3 bari Strângeţi la cuplu contactorul de ulei (3.5 daN. şi K7J sau K7M I . 10A-5 . II . F A B C D E G H 87363 Utilizaţi dispozitivul (Mot. 836-05) şi o dulie lungă de 22 mm. III .m). K7M: .UTILIZARE Motor K7J Motor K7M C+E+F Branşaţi manometrul în locul contactorului de presiune ulei. 836-05 Ansamblu măsurare presiune ulei în cutie Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între reperele "MINIM" şi MAXIM".ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei L90. Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80°C).CONTROL MOTOR Motor K7J.CONTROL 10A Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.5 daN. 1202-01 Mot. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare. 1448 Mot.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ».m 6. Punte de prindere sub caroserie).2 daN.m 10.5 daN.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.5 daN. Mot.m 10A-6 .m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.m 10. 1202-02 Mot. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. 1390 Tav.5 daN. Mijloc de ridicare. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. (consultaţi 02A.5 daN.2 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .m 6.1 daN.m 10. Pentru procedura de amplasare a chingii.5 daN.m 3. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.m 2. pentru a evita un dezechilibru. şi K7J. 1159-03 Mot.m 10. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.5 daN.cutie de viteze L90.7 daN.

şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .capacul siguranţelor şi al releelor (1). . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .bateria.port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2). 2 107845 10A-7 . şi K7J.brida de fixare a bateriei (3).cutie de viteze L90. a Demontaţi: .

şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6). . . 1448). . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 10A . .locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.protectorul calculatorului de injecţie în (4).uleiul motor dacă este necesar. şi 710 a Goliţi: .calculatorul de injecţie în (5). şi K7J. .suporturile siguranţelor şi releelor.circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 108562 a Demontaţi: . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). .uleiul cutie de viteze dacă este necesar.protectorul de sub motor. DIRECŢIE MANUALĂ. . 10A-8 .roţile faţă.cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.manşonul de aspirare aer de pe caroserie.

10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. . . .cutie de viteze L90.de pe suportul multifuncţional. 10A-9 . a Debranşaţi: .de pe spatele carterului cilindrilor. şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.de pe partea superioară a cadrului (11). şi K7J. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9).Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8).

şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator. şi K7J.cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. DIRECŢIE ASISTATĂ. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. 10A-10 .

conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.de pe partea superioară a cadrului (16). .de pe spatele carterului cilindrilor. a Debranşaţi: .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. 10A-11 . 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.de pe suportul multifuncţional. . . 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . .cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. şi K7J.

conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie.rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: . ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. şi K7J. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. 107356 a Dislocaţi: .conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. .cutie de viteze L90. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. 10A-12 . . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A-13 . 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. şi K7J. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze.cutie de viteze L90.

. a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29).rotulele de direcţie (26). 10A-14 . . şi K7J.cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30).cutie de viteze L90.buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor. 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. 31 99070 a Demontaţi: .cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . .şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului. şi 710 10A 29 25 27 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 .

33 108649 108648 a Demontaţi: .suspensia pendulară a motorului (33). a Demontaţi bieleta de preluare cuplu.cutie de viteze L90. 1453) cu chinga de menţinere.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A-15 . a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. şi K7J. Eşapament. 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. . luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. Catalizator).şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. a Demontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.

montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34).montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38).cutie de viteze L90. 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze.montaţi dispozitivul (Mot. luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . şi 710 10A 36 35 34 37 109229 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: . . 10A-16 .1159-03) în spatele motorului (35). a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1453) cu chinga de menţinere. a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă. şi K7J.coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului.

39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1390). 1390) sub cadru. şi 710 . 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie.coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. 10A-17 . a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot.cutie de viteze L90. şi K7J. 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». 1390).

cutie de viteze L90.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.5 daN.1 daN. Catalizator).şuruburile roţii (10.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.5daN. . şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. .m). . a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.2 daN. a Efectuaţi: .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6. şi K7J.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. .7 daN. .remontare).m). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.5 daN. a Strângeţi la cupluri: . Baterie: Demontare .5 daN.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.piuliţele de rotule de direcţie (3. DIRECŢIE MANUALĂ.2 daN.umplere circuit de răcire). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .m). şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC. . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.m).m). 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.m) . Golire .5 daN.m). a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.5 daN. .umplerea cu ulei motor dacă este necesar.buloanele piciorului amortizorului (10. .m).şuruburile de fixare a cadrului (10. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .m). Eşapament.m). 10A-18 . DIRECŢIE ASISTATĂ.5 daN.buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10.umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Răcire.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10.umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.m).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .5 daN.m 10. 1390 Tav.m 6.7 daN. Punte de prindere sub caroserie).m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.m 6. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ».remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.m 10. 1448 Mot.5 daN. 1159-03 Mot.5 daN.2 daN. pentru a evita un dezechilibru.cutie de viteze L90.m 2. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare .5 daN.5 daN. 1202-02 Mot. Mot. Pentru procedura de amplasare a chingii. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. Mijloc de ridicare. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.2 daN.5 daN. (consultaţi 02A.m 3. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.5 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 1202-01 Mot.1 daN.m 10.m 10A-19 . a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 10. şi K7M.

2 107845 10A-20 .cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . .port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2). şi K7M.brida de fixare a bateriei (3).capacul siguranţelor şi al releelor (1). şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi: .bateria. .

protectorul calculatorului de injecţie în (4). 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. şi K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.cutie de viteze L90. . 10A-21 . DIRECŢIE MANUALĂ. 108562 a Demontaţi: . .manşonul de aspirare aer de pe caroserie.calculatorul de injecţie în (5). .roţile faţă. . şi 710 a Goliţi: .circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.suporturile siguranţelor şi releelor.uleiul cutie de viteze dacă este necesar. 1448). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6).locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.uleiul motor dacă este necesar. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). . 10A .protectorul de sub motor. .

10A-22 . . 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.de pe suportul multifuncţional. . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9).Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. .conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie.conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). a Debranşaţi: . 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .de pe partea superioară a cadrului (11). .cutie de viteze L90.de pe spatele carterului cilindrilor. şi K7M. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 .

cutie de viteze L90. 10A-23 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. DIRECŢIE ASISTATĂ. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. şi K7M. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.

109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. şi K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . 10A-24 .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.de pe partea superioară a cadrului (16).conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. .de pe spatele carterului cilindrilor.cutie de viteze L90. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: .de pe suportul multifuncţional. . . a Debranşaţi: .

.opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. . şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. 107356 a Dislocaţi: . 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: .rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. 10A-25 . şi K7M.cutie de viteze L90.conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. . .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). şi K7M. 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. 10A-26 .cutie de viteze L90. a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze.

cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. . 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29).cutie de viteze L90. 31 99070 a Demontaţi: . .rotulele de direcţie (26). .cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30).şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului. şi K7M.etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. 10A-27 . . . şi 710 10A 29 27 25 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 .buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor.

33 108649 108648 a Demontaţi: .suspensia pendulară a motorului (33).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7M. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. 1453) cu chinga de menţinere. 10A-28 . Catalizator). a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. . a Demontaţi bieleta de preluare cuplu. a Demontaţi catalizatorul Eşapament.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. (consultaţi 19B.cutie de viteze L90.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.cutie de viteze L90. a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă.1159-03) în spatele motorului (35).coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului.montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38). luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: .montaţi dispozitivul (Mot. . .montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34). şi 710 10A 36 35 34 109229 37 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: . 10A-29 . a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37). 1453) cu chinga de menţinere. şi K7M.

a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. 1390) sub cadru. 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A-30 .coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. 39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). şi 710 . 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. 1390). şi K7M.cutie de viteze L90. 1390). a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie.

DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10. 10A-31 . . .m). Golire .m). .5daN.m). a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.1 daN.piuliţele de rotule de direcţie (3.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.5 daN.m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. şi K7M.2 daN. .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6. a Strângeţi la cupluri: . şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.m). .şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.umplere circuit de răcire). . DIRECŢIE MANUALĂ.remontare). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi: .umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar. Catalizator).m).5 daN.umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.5 daN. Baterie: Demontare .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .2 daN.şuruburile de fixare a cadrului (10. Eşapament. Răcire. .cutie de viteze L90.5 daN.m).7 daN.şuruburile roţii (10.m) . pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână.umplerea cu ulei motor dacă este necesar.m). a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.5 daN.buloanele piciorului amortizorului (10.m).şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.m).buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10. . şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC. a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. 10A DIRECŢIE ASISTATĂ. . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. .5 daN.

cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1.rotulele inferioare. 108648 6.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 10. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor . Eşapament. .1 daN. a Demontaţi: .roţile faţă.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 10A-32 .protectorul de sub motor.5 daN. .5 daN. .m .m 10.bieleta de preluare cuplu.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. DIRECŢIE ASISTATĂ 10.m a Demontaţi: 10. Catalizator).4 daN.2 daN.5 daN. şi K7J.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.catalizatorul (consultaţi 19B.m 4.m 2.m .4 daN.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.5 daN. a Goliţi uleiul motor. 1 107924 a Demontaţi şurubul (1) de fixare a conductei de direcţie asistată pe partea superioară a cadrului. .

şi 710 10A 2 107934 108645 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului. şi K7J. apoi înlocuiţi-le treptat cu tijele filetate ale dispozitivului (Tav. desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. 1747). 1747). 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 10A-33 .

cutie de viteze.carterul inferior. . şi 710 10A 4 4 107936 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a cadrului.şuruburile de fixare a carterului inferior. 10A-34 . .şuruburile (4) de cuplare motor . . REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: .simeringul carterului inferior. şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.

şi K7J.. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. 10A-35 . 5 20166 5 20167 a Aplicaţi: .)..două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor. Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate.patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm.. şi 710 10A Notă: 6 Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. . uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). radiator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.

4 daN. .1 daN.şuruburile de fixare a cadrului (10. Eşapament.m).m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2. 10A-36 .m).şuruburile de cuplare motor .m).5 daN.m).2 daN.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.cutie de viteze (0.5 daN. .şuruburile de fixare a carterului inferior (1. .5 daN.şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .cutie de viteze (4. .şuruburile roţii (10. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.4 daN.şuruburile de cuplare motor . şi 710 a Strângeţi la cupluri: 10A .8 daN. 107936 12 16 20 8 4 1 5 9 13 17 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107792 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: .5 daN. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.şuruburile de fixare a carterului inferior (0. .şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.8 daN.m).m).m). . şi K7J.m). Catalizator).

. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor .m 2.rotulele inferioare.m .m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. . 10.4 daN.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. şi K7M.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.5 daN.m 10. Catalizator).şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.protectorul de sub motor.cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1. .roţile faţă.catalizatorul (consultaţi 19B.m a Demontaţi: 10.m 4.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.5 daN.2 daN. 2 107934 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.4 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.m . 108648 6.bieleta de preluare cuplu.5 daN. Eşapament.1 daN. 10A-37 . . a Demontaţi: .5 daN. 10. a Goliţi uleiul motor.

1747). 10A-38 . 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. 108645 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 1747). desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. şi K7M. apoi înlocuiţi-le treptat cu una dintre tijele filetate ale dispozitivului (Tav. şi 710 10A 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

4

4

107936

a Demontaţi: - şuruburile (4) de cuplare motor - cutie de viteze, - şuruburile de fixare a carterului inferior, - carterul inferior.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: - simeringul carterului inferior, - şuruburile de fixare a cadrului.

10A-39

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

Notă:

6

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor, radiator,...).

5
20166

5
20167

a Aplicaţi: - patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm, - două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

10A-40

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710 a Strângeţi la cupluri:

10A

- şuruburile de fixare a cadrului (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2,1 daN.m), - şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6,2 daN.m), - şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10,5 daN.m), - şuruburile roţii (10,5 daN.m).
a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catalizator).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.
107936

12 16 20

8

4 1 5 9 13 17

19 18 15 11 7 3 2 6 10 14

107792

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: - şuruburile de fixare a carterului inferior (0,8 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (0,8 daN.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: - şuruburile de fixare a carterului inferior (1,4 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (4,4 daN.m).

10A-41

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7J, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-42

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7M, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-43

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-44

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2
109227

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - cele trei şuruburi (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-45

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator).

1

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-46

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - şuruburile M8 de fixare a multifuncţional (2,1 daN.m) (2). suportului

10A

a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A-47

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-48

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109227

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - şuruburile (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-49

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2

1 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Demontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator).

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - cele cinci şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-50

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - cele două şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional (2,1 daN.m) (2). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A

10A-51

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m 10,5 daN.m

2
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-1

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

5

3

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-2

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-3

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 ± 10 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-4

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-5

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

1 2
14494-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-6

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-7

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-8

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-9

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-10

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-11

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-12

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-13

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-14

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

(3)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

1

2
14494-3

(4) (5) (6) (7) (8)

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-15

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-16

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m

2
10,5 daN.m
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-17

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

3 5

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-18

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.protectorul de sub motor.m 6.m + 80° ± 5 4. 1505 Mot.8 daN. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1).m 1 0. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. . 11A-19 .4 daN. . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1135-01 Mot. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN. 1453) cu chinga de menţinere. Parte superioară şi faţă motor.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare.fulia de accesorii a arborelui cotit. 1489 Mot. a Demontaţi: . Mot.m 3 daN.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.2 daN.2 daN. Curea accesorii). şi K7J. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2. 1501 Mot.m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

carterul de distribuţie inferior (3). şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. .carterul de distribuţie superior (4). 11A-20 . şi K7J. 4 107499 a Demontaţi: .

a Demontaţi: . REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.cureaua de distribuţie. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe Calibrul Tijă de Punct Mort Superior (Mot. . 11A-21 . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit.galetul întinzător. înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. . 1489). până la calajul arborelui cotit. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). a Remontaţi galetul întinzător.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. şi K7J.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 1489).

a Aplicaţi o pretensionare. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. şi K7J. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9).m.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 1501). a Demontaţi dispozitivul (Mot. . . . cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. 1489). PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. pe secţiunea curelei de distribuţie (11). a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.fulie pompă de apă. 11A-22 .galet întinzător. Ordine de rulare: .fulie arbore cu came.fulie arbore cotit. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).

a Întindeţi cureaua de distribuţie. pe secţiunea curelei de distribuţie.m) (14). ca tensiunea curelei de distribuţie să fie de 165 Hz ± 10. .şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0.m a Demontaţi dispozitivul (Mot. . 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. 10A. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Strângeţi la cupluri: .m + 80° ± 5).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior.4 daN. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m).2 daN. Parte superioară şi faţă motor. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. (consultaţi NT 3786A. .şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. 1715) la valoarea de 165 Hz ± 10. 1489).şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4.m).m) (13). 1135-01) (12).1501). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN. şi K7J. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început. a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot. Aparat de control tensiune curele: Utilizare). Curea accesorii). 11A-23 . cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN.1505) sau (Mot. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot.2 daN.8 daN. 1505) sau (Mot. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.m). a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1715). 1489).

1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN.2 daN. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. a Demontaţi: .m + 80° ± 5 4. Curea accesorii). . 1489 Mot.8 daN.m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1453) cu chinga de menţinere.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.m 3 daN. 1501 Mot. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.4 daN. şi K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. 1135-01 Mot.fulia de accesorii a arborelui cotit. Parte superioară şi faţă motor. Mot.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1).m 1 0. 11A-24 . .protectorul de sub motor.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 1505 Mot.m 6.2 daN.

. 4 107499 a Demontaţi: . şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. şi K7M.carterul de distribuţie superior (4). 11A-25 .carterul de distribuţie inferior (3).

REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. 11A-26 . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. . şi K7M.cureaua de distribuţie.galetul întinzător.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. a Demontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Remontaţi galetul întinzător. până la calajul arborelui cotit. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. 1489).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. . 1489).

şi K7M. a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). Ordine de rulare: .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.fulie pompă de apă. 11A-27 . 1501). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.fulie arbore cotit.m. ). 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.galet întinzător. . PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. a Aplicaţi o pretensionare.fulie arbore cu came. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10). . pe secţiunea curelei de distribuţie (11). . a Demontaţi dispozitivul (Mot.

m a Demontaţi dispozitivul (Mot. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. Aparat de control tensiune curele: Utilizare).2 daN. a Întindeţi cureaua de distribuţie.m).şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0. . 1489). a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot. Parte superioară şi faţă motor. . 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie 165 Hz ± 20. (consultaţi NT 3786A. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.m).2 daN. şi K7M. Curea accesorii).1505) sau (Mot. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.m) (13). 11A-28 . 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN.m). Ansamblu motor şi parte inferioară motor. pe secţiunea curelei de distribuţie. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei.m) (14). reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început.1501). pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior.m + 80° ± 5). 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. 1715) la valoarea de 165 Hz ± 20.4 daN. 1489). 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 10A.şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN. 1489). a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. 1135-01) (12).8 daN.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 1715) sau (Mot. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. . a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.

1 daN.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. 11A-29 . şi K7J. a Demontaţi: . 1202-02 Mot. 1672).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. 1672 Mot. Curea accesorii).cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ. Curea distribuţie). 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi AER CONDIŢIONAT Mot. 1448). Parte superioară şi faţă motor. .m 108649 2. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.

a Demontaţi cutia filtrului aer. a Demontaţi firele bujiilor de aprindere. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer. şi K7J.manşonul de aspirare aer de pe caroserie. 11A-30 . 3 107361 a Debranşaţi: .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer. .

11A-31 . IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie. şi K7J. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.

. 10 13 107356 a Debranşaţi: . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 710 11A . a Dislocaţi: 7 8 .conectorul (11) al sondei de temperatură apă. 1448). 11A-32 . . .conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.conectorii injectoarelor. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. .conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie.conectorul (7) al motorului de comandă ralanti.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. şi K7J. . .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. .conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture.

. 109493 a Demontaţi: . . . şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: . 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei.capacul chiulasei.fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare.garnitura chiulasei. 11A-33 . Amestec de carburant.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. .cablul de masă de pe inelul de ridicare. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). şi K7J. Colector eşapament).şuruburile de fixare a chiulasei. 10015 a Demontaţi: 19 18 .ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.

a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.m.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.m). 11A-34 . a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT . a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă.05 mm.CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. . 2 3 7 II . . şi 710 I .strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10). ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN. extrageţi cu ajutorul unei seringi. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.Purtaţi ochelari. şi K7J.Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. . pentru metoda de ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. . Deformarea maximă este de 0. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. . . a Strângere chiulasă: . 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. a Consultaţi N T 6 0 1 0 A dezmembrare a chiulasei.

Curea accesorii) .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0. şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă.1 daN.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. DIRECŢIE ASISTATĂ. a Remontaţi: .colectorul de eşapament (consultaţi 11A.m). . şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2.2 daN. a Strângere capac chiulasă: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). Baterie: Demontare . . Parte superioară şi faţă motor.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Baterie. Curea distribuţie). a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.m). Golire . 11A-35 . Răcire. Parte superioară şi faţă motor. şi K7J.strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Parte superioară şi faţă motor. Colector eşapament).Remontare).Umplere circuit de răcire).

Parte superioară şi faţă motor. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. Curea accesorii). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1202-02 Mot. 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 1672). 11A-36 . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. . Curea distribuţie). 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ. a Demontaţi: . şi K7M. 1672 Mot. 1448). şi AER CONDIŢIONAT Mot. Parte superioară şi faţă motor.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.1 daN.m 108649 2. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional.

11A-37 . şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer. 3 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului aer. şi K7M. . a Demontaţi firele bujiilor de aprindere. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere.manşonul de aspirare aer de pe caroserie.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.

IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). 11A-38 . a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi K7M.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.

conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. .conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.conectorul (11) al sondei de temperatură apă.conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie.conectorul (7) al motorului de comandă ralanti. 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot.conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. 11A-39 . şi 710 11A . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. .conectorii injectoarelor. .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. 1448). a Dislocaţi: 7 8 . .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. . . 10 13 107356 a Debranşaţi: . şi K7M.

.ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A. Amestec de carburant. . şi K7M. . .capacul chiulasei.şuruburile de fixare a capacului chiulasei.cele zece şuruburi de fixare a chiulasei. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: . 11A-40 . 109493 a Demontaţi: . 10015 a Demontaţi: 19 18 .cablul de masă de pe inelul de ridicare.fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.garnitura chiulasei. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei. Colector eşapament).

Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. . Deformarea maximă este de 0. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă. a Strângere chiulasă: . . şi 710 I . a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.05 mm. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10). uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei.m). şi K7M. 2 3 7 II . ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. a Consultaţi NT 6010A pentru metoda de dezmembrare a chiulasei.Purtaţi ochelari. . Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. 11A-41 . Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. . .m.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. extrageţi cu ajutorul unei seringi. .prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN.

Golire . şi K7M. Răcire. Baterie.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Strângere capac chiulasă: . Curea accesorii) . Baterie: Demontare . Parte superioară şi faţă motor. Parte superioară şi faţă motor.m). Parte superioară şi faţă motor.m).cureaua de accesorii (consultaţi 11A. . . 11A-42 .Remontare). a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0. şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă. a Remontaţi: . Colector eşapament). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.Umplere circuit de răcire). şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN.2 daN. DIRECŢIE ASISTATĂ. Curea distribuţie).colectorul de eşapament (consultaţi 11A.

2: punere la masă 12A-1 .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.C: alimentare + 12 V .5 maxim 0.1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .40 0.97 < λ < 1.B: comandă bobine cilindri 2 şi 3 . şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7J 710 Euro 3 752 +/.A: comandă bobine cilindri 1 şi 4 .03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.1: alimentare .5 maxim 14.

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.B: alimentare + 5 V .semnal Motor cald: .C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.D: .3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .Amestec bogat > 850 mV . Rezistenţă de încălzire: 3.Amestec sărac < 100 mV 12A-2 . 3.C: + semnal .B: semnal .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .A: masă .Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .B: masă rezistenţă de încălzire .A: alimentare rezistenţă de încălzire . 4.C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.A: masă . şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .

B: masă rezistenţă de încălzire .m Conector cu 3 pini: .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J. Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.1: alimentare .B: alimentare + 5 V .D: .A: masă .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-3 .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .semnal Motor cald: .95 ± 0.Amestec bogat > 850 mV .C: + semnal .B1: semnal . şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .A: alimentare .A: alimentare rezistenţă de încălzire .05 mm Strângere: 25 până la 30 N.

5 maxim 0.AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3 .A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4 .1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .2: punere la masă 12A-4 .03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.C: alimentare + 12 V . şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0B LS0D Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7M 710 Euro 3 752 +/.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .5 maxim 14.Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .40 0.1: alimentare .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.97 < λ < 1.

2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .Amestec bogat > 850 mV .B: alimentare + 5 V . 4.A: masă .Amestec sărac < 100 mV 12A-5 .C: + semnal . şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.D: .Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.B: masă rezistenţă de încălzire .3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini . Rezistenţă de încălzire: 3.A: alimentare rezistenţă de încălzire .A: masă .B: semnal .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.semnal Motor cald: . 3.

D: .Amestec bogat > 850 mV .C: + semnal .1: alimentare .A: masă .A: alimentare rezistenţă de încălzire .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .95 ± 0. Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0. şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .B: masă rezistenţă de încălzire .m Conector cu 3 pini: .semnal Motor cald: .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.05 mm Strângere: 25 până la 30 N.Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .A: alimentare .B: alimentare + 5 V .B1: semnal .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-6 .

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7J. şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-7 .

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7M. şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-8 .

a Demontaţi: .AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7J. .capacul cutiei filtrului de aer. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer. a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.filtrul de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A-9 .

capacul cutiei filtrului de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7M. a Demontaţi: . a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului. 12A-10 . şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer.filtrul de aer.

conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.manşonul de aspirare aer. şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7J. a Demontaţi cutia filtrului de aer. . 12A-11 . 2 107361 a Debranşaţi: .

şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 2 107361 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).manşonul de aspirare aer.AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7M. 12A-12 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Demontaţi cutia filtrului de aer.

.senzorul de presiune (5). .senzorul de temperatură (4). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.5 daN. 1 108423 .m 2.5 daN. .conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie.manşonul de aspirare aer. şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. 12A-13 . a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer.conducta (6) de pe repartitorul de admisie. 2 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3). .m 3 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. 8 a Debranşaţi conectorii injectoarelor.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7).conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. . . ATENŢIE Înaintea intervenţiei. este obligatoriu: . 107357 a Debranşaţi: . protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 12A-14 . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. . şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii.

dezlipiţi repartitorul chiulasei.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. a Strângeţi la cuplu: 12 .5 daN.Remontare). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2.m). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie.piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 12A-15 . a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: . 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie: Demontare . Baterie. .demontaţi piuliţele la extremităţi. .5 daN.m). a Demontaţi repartitorul de admisie. 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9).

4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3). .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). .senzorul de presiune (5).conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie. . şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. . a Debranşaţi: . 1 108423 .5 daN.5 daN.m 2. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 2 107361 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie.manşonul de aspirare aer.senzorul de temperatură (4).conducta (6) de pe repartitorul de admisie. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 12A-16 .m 5 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. a Demontaţi cutia filtrului de aer.

este obligatoriu: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 8 107357 a Debranşaţi: . . DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. .AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7).conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. ATENŢIE Înaintea intervenţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Debranşaţi conectorii injectoarelor. 12A-17 . a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.

a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie.Remontare).5 daN. 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9). . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13). şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: .şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2.piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2.m). a Demontaţi repartitorul de admisie. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie.m).5 daN.demontaţi piuliţele la extremităţi. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. 12A-18 . Baterie: Demontare . a Strângeţi la cuplu: 12 .AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.dezlipiţi repartitorul chiulasei. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J.5 daN. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: . 12A-19 .m 0.1 daN. şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2. . . 1 REMONTARE 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.7 daN.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 2.colectorul de eşapament. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.

12A 2 1 3 6 4 5 7 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2. 12A-20 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2. şi 710 a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.m).m).7 daN.m) (dacă sunt prezoane demontate).5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J.prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0. .1 daN. a Strângeţi la cupluri: . a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament.

şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament.7 daN. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: . 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.m 2. . 12A-21 .1 daN.colectorul de eşapament. 1 .m 0.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.5 daN.

108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2. şi 710 12A 2 1 3 REMONTARE 6 4 5 7 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2. .m). a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Strângeţi la cupluri: .prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0.m).5 daN. 12A-22 .m) (dacă sunt prezoane demontate). a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament.1 daN.7 daN.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.

.manşonul de aspirare aer. 107356 a Declipsaţi rotula (3). a Demontaţi cutia filtrului de aer.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5).conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4). . REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 4 5 2 107361 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. 107357 a Debranşaţi: . 12A-23 . şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.

şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 12A-24 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J.

107357 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). a Demontaţi cutia filtrului de aer. 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . . 107356 a Declipsaţi rotula (3).conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). 12A-25 . .manşonul de aspirare aer. REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4).AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M.

AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 12A-26 .

AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7J. şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. Organe 222 şi 649. consultaţi NT Scheme electrice. 12A-27 .

consultaţi NT Scheme electrice. Organe 222 şi 649. şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. 12A-28 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7M.

.un ansamblu de alimentare "pompă .ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină K7J. .o conductă (4) unică care vine de la rezervor. Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarcina motorului. şi 710 Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină 13A 5 2 4 1 3 6 19310 Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur. . pompa (2) şi regulatorul de presiune (3) (totul situat în rezervor). şi 710 ≠ K7M.o rampă (5) fără conductă de retur şi fără regulator de presiune de alimentare. Circuitul este compus din: .jojă .un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină (6).filtru" cu benzină echipat cu filtrul de benzină (1). 13A-1 .

DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: . protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic.Injectoare K7J.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . 13A-2 . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 107361 a Debranşaţi: . . a Demontaţi cutia filtrului de aer. . DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3).manşonul de aspirare aer. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.7 daN.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conectorii injectoarelor. 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei.

.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.injectoarele. este obligatoriu: . 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie.agrafele (5). a Demontaţi: . .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.rampa de injecţie.7 daN. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat.m).şuruburile de fixare a rampei. Baterie: Demontare .Injectoare K7J. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului). 13A-3 .remontare). . şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . 5 101473 a Demontaţi: . a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării.

107361 a Debranşaţi: .m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3). a Demontaţi cutia filtrului de aer. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: . .conectorii injectoarelor.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .7 daN. şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0.Injectoare K7M. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).manşonul de aspirare aer. 13A-4 .

. Baterie: Demontare . . a Demontaţi: . 5 101473 a Demontaţi: . 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării.injectoarele. a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării.Injectoare K7M.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.şuruburile de fixare a rampei. este obligatoriu: . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0. Baterie. 13A-5 .remontare).agrafele (5).rampa de injecţie.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .m). şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii. . REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat. înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului).să protejaţi zonele sensibile la scugerea de carburant. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.7 daN.

racordul în « T » (Mot.conducta de alimentare cu benzină pe racordul în « T » (3).presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3. .conducta (2) echipată cu manometru conţinut în modulul de control (Mot. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.ALIMENTARE CU CARBURANT Regulator de presiune carburant: Control K7J sau K7M.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 1311-08 Mot.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 1311-08) (3) pe conducta de la ieşirea rezervorului. a Branşaţi: 3 2 109173 . 1 . 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină.5 bari). 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii.câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o presiune corectă. a Măsuraţi presiunea: . este obligatoriu: . . . a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 13A-6 . 1311-01) pe racordul în « T » (3).

să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 13A-7 .ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 1311-01) pe racordul în "T" (3).racordul în "T" (Mot. 1311-08 Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . este obligatoriu: . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conducta de alimentare cu benzină pe racordul în "T" (3).conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. . 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii. a Branşaţi: 3 2 109173 . 1311-08)(3) pe conducta de la ieşirea rezervorului. 1 . 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină.

a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei. 5 109171 a Debranşaţi conectorul (5) al fasciculului de cabluri electrice motor-habitaclu. Notă: Debitul minim al pompei este de 60 l/h. 13A-8 .ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt. şi 710 13A 8 5 1 109172 2 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie. 109174 a Introduceţi conducta (2) într-o eprubetă gradată de 2 l.

Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbonul activ conţinut în absorbant. Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi şi arşi de motor.ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare K7J sau K7M.PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire Recirculare vapori de benzină care provin din rezervor Recirculare vapori de benzină spre motor Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de vapori de benzină. Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magnetic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de revenire care asigură închiderea electrovanei. absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de admisie. se pun în legătură. Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de trecere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic de deschidere) emis de calculatorul de injecţie. şi 710 I -S CHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT 14A 4 7 5 3 6 2 6 1 2 5 7 3 108415 97393 II . prin electrovană. Pentru aceasta. 14A-1 . Această electrovană este integrată în absorbantul de vapori de benzină.

Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare).motorul nu este la turaţie de ralanti.CONDIŢII DE PURJARE ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Electrovana purjării absorbantului de vapori de benzină este comandată prin pinul 4 al conectorului calculatorului atunci când: . 14A-2 .ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Control K7J sau K7M.temperatura aerului este mai mare de 10°C.temperatura apei este mai mare de 60°C. 4 5 3 Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică de 3 %. . Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschidere a electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină cu testerele de diagnosticare consultând parametrul PR023: « RCO electrovană purjare canistră ». purjarea absorbantului de vapori de benzină nu este autorizată.un prag de sarcină dat este atins. Antipoluare.CONTROL FUNCŢIONARE PURJARE ABSORBANT VAPORI DE BENZINĂ a Notă: O disfuncţionare a sistemului poate crea un ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului. şi 710 14A Material indispensabil tester de diagnosticare I . 2 1 97393 (1) (2) (3) (4) (5) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A. În momentul unei diagnosticări « diagnosticare la bord ».poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în « picior ridicat ». . II . . . a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.

14A-3 . şi 710 14A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a absorbantului de vapori de benzină 21 N.m).conductele (1) ale absorbantului de vapori de benzină (fără să demontaţi bara de protecţie). a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a absorbantului de vapori de benzină (21 N. în partea faţă dreapta a vehiculului. . a Demontaţi: 3 108428 . REMONTARE 2 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină K7J sau K7M. a Degrafaţi conducta de aerisire (2).conectorul electrovanei.m a Absorbantul de vapori de benzină este situat în spatele barei de protecţie.piuliţele de fixare (3) a absorbantului de vapori de benzină. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. 108415 a Debranşaţi: . a Demontaţi ecranul din plastic de sub absorbantul de vapori de benzină.absorbantul de vapori de benzină. .

valoarea parametrului: PR023 « RCO electrovană purjare canistră» de pe testerul de diagnosticare creşte).Dacă da: cu contactul întrerupt. Presiunea variază? • Da: electrovana este defectă. Există o depresiune? .1311-01) pe ieşirea aerisirii (1 ) a absorbantului. pe absorbantul de vapori de benzină. cu motorul la ralanti. CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Astupaţi. valoarea de comandă citită de testerul de diagnosticare în parametru: PR023 « RCO electrovană purjare canistră » rămâne minimă (mai mică sau egală cu 3 %.ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină: Control K7J sau K7M. aplicaţi cu ajutorul unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe 14A-4 . Reaspirare vapori de benzină). . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. verificaţi circuitul. Depresiunea nu trebuie să varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s. CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Controlaţi această legătură branşând o pompă de vid pe conducta care merge la absorbant. să nu existe nici o depresiune pe ieşirea aerisirii absorbantului. 1 108415 a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot. înlocuiţi absorbantul de vapori de benzină (electrovana este integrată în absorbantul de vapori de benzină). a Verificaţi. Antipoluare. În acelaşi mod. circuitul care vine de la rezervorul de carburant.Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A. • Nu: este vorba de o problemă electrică. 1311-01 Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină Material indispensabil tester de diagnosticare 14A electrovană la ieşire. depresiunea trebuie să crească (în acelaşi timp.

FUNCŢIONARE Aceste vehicule sunt echipate cu un alternator cu ventilare internă cu regulator încorporat.5 V după 15 minute de încălzire motor pornit cu consumatori.Conditioned Air .IDENTIFICARE Intensitate 70 A BOSCH 100 A A 71 96 99 100 16A-1 . şi cu un martor luminos pe tabloul de bord a cărui funcţionare este următoarea: .la punerea contactului.CONTROL Debite minime garantate alternator sub 13. martorul luminos se stinge. .la pornirea motorului. martorul luminos se aprinde. şi 710 I .PORNIRE . Turaţie motor MELCO 70 A rot/min 1000 2000 3000 4000 A 55 72 77 79.Directie asistata CA . Motor K7J 710 DM K7M 710 DM K7J 710 DA K7M 710 DA K7J 710 DM/CA K7M 710 DM/CA K7J 710 DA/CA K7M 710 DA/CA III .dacă martorul luminos se aprinde în cursul fucţionării motorului.5 VALEO 75 A A 53 73 75 79 MELCO 110 A A 80 108 116 120 BOSCH : 0124415014 100 A MELCO : A002TC0391 110 A VALEO : SG7 S013 75A Alternator MELCO : A001TA3792 16A DM . II . el indică un defect de « încărcare ». DA .ÎNCĂRCARE Alternator: Generalităţi K7J sau K7M.Directie manuala.

bulonul de fixare a alternatorului (4. şi 710. .cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. DEMONTARE 1 .m).protectorul de sub motor.1 daN.alternatorul.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.PORNIRE . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m 4. . a Demontaţi (pe dedesubt): . . Parte superioară şi faţă motor.şurubul de fixare (1).bulonul de fixare (2).şurubul de fixare a alternatorului (2. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului. 2 109237 a Demontaţi: .4 daN. Curea accesorii).ÎNCĂRCARE Alternator K7J. . şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2.m). 16A-2 .1 daN. Parte superioară şi faţă motor.4 daN. a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

1 daN. a Demontaţi (pe dedesubt): .m). .bulonul de fixare a alternatorului (4. .cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. 16A-3 .4 daN.protectorul de sub motor.PORNIRE . a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. 2 109237 a Demontaţi: . şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2. şi 710. Curea accesorii). Curea accesorii).1 daN. Parte superioară şi faţă motor.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.4 daN.şurubul de fixare a alternatorului (2. Parte superioară şi faţă motor.m 4.m). a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. DEMONTARE 1 .alternatorul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.bulonul de fixare (2).şurubul de fixare (1). . .

16A-4 . .m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor.m 2. 1 109225 2 109235 a Demontaţi: .1 daN. şi 710.PORNIRE . Curea accesorii). .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.ÎNCĂRCARE Alternator K7J.1 daN.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).

. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Remontaţi alternatorul.1 daN. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului.alternatorul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorul (5).şuruburile de fixare (3) a alternatorului.ÎNCĂRCARE Alternator K7J.m). ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. şi 710.PORNIRE . Curea accesorii). a Demontaţi: .1 daN. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor. 16A-5 . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.

1 daN.m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie.m 2. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. şi 710.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). 16A-6 . . . Curea accesorii). 1 109225 2 109235 a Demontaţi: .şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.1 daN.PORNIRE . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.

Curea accesorii).ÎNCĂRCARE Alternator K7M.m). a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Demontaţi: .PORNIRE . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.alternatorul. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. 16A-7 .şuruburile de fixare (3) a alternatorului.1 daN. a Remontaţi alternatorul. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. .1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorul (5).m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. Parte superioară şi faţă motor. şi 710. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

. Bară paraşoc faţă).ÎNCĂRCARE Alternator K7J. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.PORNIRE . Protecţii exterioare.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. şi 710. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie. . Curea accesorii).pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). a Demontaţi: .1 daN. . a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte. 16A-8 .m 2.1 daN.1 daN. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. Parte superioară şi faţă motor.m DEMONTARE a Demontaţi: .m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2.

compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. . a Demontaţi: . a Demontaţi: . şi 710. şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului. a Debranşaţi conectorul (4).PORNIRE . . a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.alternatorul. 16A-9 .şuruburile de fixare (6) a alternatorului.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat.ÎNCĂRCARE Alternator K7J.

şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. 16A-10 .PORNIRE . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. Parte superioară şi faţă motor.m). Curea accesorii). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Remontaţi alternatorul.1 daN.m).şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. . a Strângeţi la cupluri: . şi 710.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. .1 daN.m).bara paraşoc faţă (consultaţi 55A.1 daN. Protecţii exterioare. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. Bară paraşoc faţă).ÎNCĂRCARE Alternator K7J. a Remontaţi: .

. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.1 daN. Protecţii exterioare. .pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).1 daN. a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. 16A-11 .1 daN. .PORNIRE . şi 710.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.m 2. Parte superioară şi faţă motor. a Demontaţi: .m DEMONTARE a Demontaţi: . Bară paraşoc faţă).cureaua de accesorii (consultaţi 11A.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată. Curea accesorii).m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.

şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului.alternatorul.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare (6) a alternatorului.compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). 16A-12 . a Demontaţi: .ÎNCĂRCARE Alternator K7M.PORNIRE . şi 710. . . a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru. a Debranşaţi conectorul (4).

cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Protecţii exterioare. a Strângeţi la cupluri: .1 daN. 16A-13 . şi DIRECŢIE ASISTATĂ.m). şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. Curea accesorii).m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.1 daN.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.PORNIRE . şi 710.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.m). a Remontaţi: .1 daN.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. Parte superioară şi faţă motor. a Remontaţi alternatorul. Bară paraşoc faţă).

dacă martorul se reaprinde în timpul funcţionării motorului. CĂUTAREA INCIDENTELOR A. TURAŢIE MOTOR (rot/min) ALTERNATOR 75 A (A) ALTERNATOR 80A (A) 1000 2000 3000 4000 46 68 71 72 54 75 80 82 FUNCŢIONARE . . având regulator de tensiune încorporat şi martor de funcţionare la tabloul de bord. atunci indică o defecţiune de încărcare. care trebuie să funcţioneze astfel: .DIAGNOSTICARE Aceste vehicule sunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă.când se pune contactul. 16 .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 IDENTIFICARE MOTOR ALTERNATOR INTENSITATE VALEO A11 VI 87 E7J .1 . Martorul nu se aprinde la punerea contactului Se verifică: .conexiunile electrice să fie bine realizate. .Din manualul de solenza ALTERNATOR .262 VALEO A13 VI 212 75A 80A CONTROL După 15 minute de funcţionare sub o tensiune de 13.când se porneşte motorul.să nu fie ars becul martorului de bord (când circuitul este pus la masă becul trebuie să se aprindă). martorul se aprinde. . martorul se stinge.5 V.

2 . Se porneşte motorul şi se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată. cu motorul pornit.DEMAROR Alternator MOTOR E7J-262 B.ruperea curelei de antrenare alternator.praful de cărbune sau uzura colectorului. Clientul reclamă un defect de încărcare și becul martor de la bord funcţionează corect Dacă tensiunea reglată. CONTROLUL TENSIUNII Se conectează un voltmetru la bornele bateriei şi se citeşte valoarea tensiunii acesteia. motorul fiind pornit El indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: . ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul.8 . . stator.defectarea alternatorului (rotor. Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13.o fază întreruptă. .Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .3 -14. Becul se aprinde. Defectul poate proveni de la: . tensiunea trebuie să rămână între 13.8 V. întreruperea conductorului de încărcare (+ permanent).o diodă arsă.14. .8 V. Se branşează maximum de consumatori.5 V se verifică alternatorul. se va debranşa în mod obligatoriu bateria şi regulatorul de tensiune (alternatorul). .defectarea regulatorului de tensiune. este mai mică de 13. diode sau perii). C. 16 . .o supratensiune.

3 . etc.tensiune reglată < 13.trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) Intensitate nominală Intensitate minimă furnizată de alternator cu maxim de consumatori MOTOR 75 51 E7J 80 60 Dacă.Din manualul de solenza ALTERNATOR .măsurarea tensiunii bateriei cu contactul luat.măsurarea fără consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat. Se montează cleştele ampermetric direct la ieşirea alternatorului.tensiunea reglată > 14. Fără consumatori: .tensiune reglată în gol < 13. . .3 V .tresa de masă a motorului. Valorile obţinute în urma măsurătorilor conduc la următoarele interpretări: . Montarea lui se face fără debranşarea bateriei.conexiunile bateriei. . .1000A). . permiţând astfel conservarea datelor memorate şi valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie.8 rezultă regulator defect. Dacă curentul măsurat este corect şi tensiunea reglată este prea mică. Măsurătorile se efectuează în trei etape: .măsurarea cu maximum de consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat.tensiune reglată > 14.bateria este descărcată. măsurând tensiunea şi curentul debitat cu şi fără consumatori electrici. curentul măsurat este prea mic.tensiunea bateriei ( în gol) < 12.3 V rezultă baterie descărcată.conformitatea alternatorului. . .vehiculul are prea mulţi consumatori electrici.tensiunea curelei de antrenare.). cauza poate fi: . 16 . Cu consumatori: . . . având orientată săgeata spre aceasta.uzura alternatorului (perii colectoare. NOTĂ: Cleştele ampermetric este de tip inductiv (0 .8 V sau curent de încărcare < 2 A rezultă defect de încărcare. se vor verifica: .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP şi accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE 16 Testerul CLIP permite controlul alternatorului.8 V rezultă regulator defect.

Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului.4 .V. DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. .ţeava jojei de ulei. Se coboară automobilul. . Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu.şurubul de fixare superioară al alternatorului. .2 5 Automobile fără instalaţie de aer condiţionat. .brida de întindere alternator.cureaua alternatorului. Se demontează: .D.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .-URI SPECIALE NECESARE MOTOR E7J-262 MOT 1505 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Aparat măsurare tensiune curea REMONTARE Şurub fixare superioară Şurub fixare inferioară 2.filtru de aer. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensionune curele accesorii”). Se scoate alternatorul prin partea superioară. Se debranşează bateria. Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. Se debranşează conducta de alimentare cu carburant. MOT 1505 16 . Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului. Se suspendă automobilul.DEMAROR Alternator S.

Se demontează: . Se suspendă automobilul.carenajul de protecţie. NOTĂ: Pentru înlocuirea curelei alternatorului se va demonta mai întâi cureaua de antrenare accesorii (compresor şi/sau pompă direcţie asistată).tirantul lateral (1). Se debranşează bateria. NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta. 2 1 Se rabate portfuzeta şi se scoate transmisia planetară dreapta de pe pinionul planetar al cutiei de viteze. Se scoate alternatorul.5 . Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului.cele două şuruburi (2) de fixare a amortizorului pe portfuzetă. Se demontează cureaua alternatorului. Se demontează roata faţă dreapta. . Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu. REMONTARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. lateral pe lângă transmisia planetară dreapta. se va înlocui. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului. 16 . .Din manualul de solenza ALTERNATOR .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 Automobile echipate cu instalaţie de aer condiţionat DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se demontează şurubul de fixare superioară a alternatorului. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensiune curele accesorii”).

ÎNCĂRCARE Demaror: Identificare K7J sau K7M. şi 710 16A Motor K7J K7M Demaror MITSUBISHI M000T45171ZT 16A-14 .PORNIRE .

107847 a Demontaţi: . 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze. .PORNIRE . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul). 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4. 16A-15 .4 daN.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.capacul calculatorului declipsându-l în (1).ÎNCĂRCARE Demaror K7J.şuruburile de fixare a vasului de expansiune. a Puneţi vasul de expansiune într-o parte. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2).

remontare.ÎNCĂRCARE Demaror K7J. REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie de pe carterul cilindrilor.4 daN.cablurile electrice ale demarorului.m). ATENŢIE 109220 a Demontaţi: . . Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.demarorul. şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . .şuruburile de fixare (4) a demarorului. Baterie: Demontare .PORNIRE . 16A-16 . Baterie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază.capacul calculatorului declipsându-l în (1). . .4 daN. a Puneţi vasul de expansiune într-o parte. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2). 16A-17 .şuruburile de fixare a vasului de expansiune. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4.vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul). 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze. 107847 a Demontaţi: .ÎNCĂRCARE Demaror K7M.PORNIRE .

şuruburile de fixare (4) a demarorului.PORNIRE . Baterie: Demontare . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 16A-18 . ATENŢIE 109220 a Demontaţi: . . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m).clema de fixare (3) a repartitorului de admisie pe carterul cilindrilor. .demarorul.4 daN. Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.cablurile electrice ale demarorului.remontare. şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4. Baterie.ÎNCĂRCARE Demaror K7M.

Pentru efectuarea măsurătorilor este necesară antrenarea motorului cu demarorul. dar împiedicând pornirea motorului.curentul absorbit este foarte slab.cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului.DEMAROR Demaror MOTOR E7J-262 IDENTIFICARE MOTOR E7J . .curentul absorbit este foarte ridicat.M00 2T 13581 DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP .Demaror blocat . . 16 .Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .Defect de baterie .262 DEMAROR D 907 . Pentru aceasta se debranşează senzorul de turaţie (situat pe carterul ambreiaj) NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ştergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate de calculator.TECHNIC măsurând tensiunea la baterie şi intensitatea absorbită în faza de demaraj. ANOMALII DE FUNCŢIONARE CE POT FI EVIDENŢIATE .Defect de solenoid .6 .

.APRINDERE Bobine K7J.blocul de bobine de aprindere. 17A-1 .şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: . .cablurile bujiilor de aprindere. şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1. a Demontaţi: .5 daN.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere.

5 daN. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 00 168 855) cu un 82 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.APRINDERE Bobine K7J. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat.m). 17A-2 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor.

.APRINDERE Bobine K7M.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere.şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: .5 daN.cablurile bujiilor de aprindere. şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1. 17A-3 . . a Demontaţi: .blocul de bobine de aprindere.

APRINDERE Bobine K7M.5 daN. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 82 168 855) cu un 00 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17A-4 . şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat.m).

cablurile bujiilor de aprindere. şi 710 17A .95 ± 0.5 până la 3 daN. Motoare K7M SAGEM CHAMPION K7J SAGEM RFN58LZ Soclu plat cu garnitură RFN58LZ RC87YCL Marcă CHAMPION Tip RC87YCL 107358 Ecartament: 0. 1382).05 mm Strângere: bujii (2. 17A-5 .APRINDERE Bujii K7J sau K7M. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE FLUORATĂ (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.m) Demontaţi: . 106640 În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiei.bujiile de aprindere cu ajutorul dispozitivului (Elé.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 17B 4 3 2 5 1 6 10 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 6 12 11 (6) Calculator injecţie 17B-1 .

şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-2 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-3 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 17B 3 2 1 5 6 10 4 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 12 6 11 (6) Calculator injecţie 17B-4 .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-5 .

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-6 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

m 108426 107925 a Demontaţi: . . 1495).conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).5 daN.m 2. 17B-7 . de 24 mm 17B DEMONTARE I . 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4.ecranul termic al colectorului de eşapament.5 daN.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.

a Demontaţi sonda de oxigen.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J.sondele de oxigen (4.5 daN.m). şi 710 II . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. . 1495). a Strângeţi la cupluri: . fixare a ecranului termic 17B-8 . a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).5 daN.piuliţele de (2. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator.

SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4. a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.5 daN.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 1495). 17B-9 .ecranul termic al colectorului de eşapament. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M.5 daN. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.m 2. .m 108426 107925 a Demontaţi: . de 24 mm 17B DEMONTARE I .

piuliţele de (2. .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.5 daN. a Strângeţi la cupluri: .INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M.m).5 daN. a Demontaţi sonda de oxigen. fixare a ecranului termic 17B-10 . 1495). şi 710 II . a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator.sondele de oxigen (4. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.

INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7J. timp de cel puţin 3 s. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. timp de cel puţin 2 s. al treilea.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Reparaţi dacă este necesar. ET060: « Semnal volant motor pornit ».efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. a Citiţi codurile defectelor. a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. . a Ştergeţi codurile defectelor. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. al treilea. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. 17B-11 .

timp de cel puţin 2 s. 17B-12 . a Reparaţi dacă este necesar. . al treilea. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. timp de cel puţin 3 s.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. al treilea.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7M. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . ET060: « Semnal volant motor pornit ». a Ştergeţi codurile defectelor. a Citiţi codurile defectelor. a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.

m 0.8 daN.capacul calculatorului declipsând în (2).protectorul calculatorului. . a Demontaţi: .bateria.şurubul de fixare (1) a bateriei.8 daN.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: . 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare a protectorului calculatorului. 17B-13 . . şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de calculatorului fixare a 0. .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.2 daN.m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.

. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.8 daN.Întrerupeţi contactul. 17B-14 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.şuruburile de fixare calculatorului (0. Baterie. • aşteptaţi 30 s.m). • opriţi motorul.Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. a Strângeţi la cupluri: . efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.remontare). a Demontaţi calculatorul.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ». şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .şurubul bridei de fixare a bateriei (1. a protectorului . Baterie: Demontare .piuliţele de fixare a calculatorului (0. a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4). ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă.m).8 daN. .m). 4 a După înlocuirea calculatorului: .2 daN.

al treilea. calculatorul de injecţie nu este codat. pornirea este imposibilă. timp de cel puţin 2 s. ET060 « Semnal volant motor pornit ».dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. ATENŢIE . . 2 . . a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. şi 710 1 . . aceasta indică faptul că. timp de cel puţin 3 s.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. a Ştergeţi codurile defectelor. care trebuie apoi restituite. al treilea. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: . a Citiţi codurile defectelor. 17B .dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Reparaţi dacă este necesar.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. După înlocuirea sa. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. 17B-15 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min.Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate.Sistemul nu posedă cod de depanare.

şuruburile de fixare a protectorului calculatorului. 17B-16 . 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.protectorul calculatorului.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: . . .m 0. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare calculatorului a 0.m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.bateria.8 daN.2 daN.şurubul de fixare (1) a bateriei. a Demontaţi: .8 daN.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. .capacul calculatorului declipsând în (2).

şurubul bridei de fixare a bateriei (1.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ».m). efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A. Baterie.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă. • opriţi motorul. a protectorului . .şuruburile de fixare calculatorului (0. • aşteptaţi 30 s.m).piuliţele de fixare a calculatorului (0. . • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare . . a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).8 daN.m). a Strângeţi la cupluri: .remontare). 4 a După înlocuirea calculatorului: .Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.8 daN.2 daN. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat.Întrerupeţi contactul. a Demontaţi calculatorul. 17B-17 . 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.

introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. timp de cel puţin 3 s. Aceste calculatoare sunt codate definitiv. . a Ştergeţi codurile defectelor. care trebuie apoi restituite. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. pornirea este imposibilă.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . .Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. calculatorul de injecţie nu este codat.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. . a Citiţi codurile defectelor.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă.Sistemul nu posedă cod de depanare. După înlocuirea sa. 17B-18 . a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. ET060 « Semnal volant motor pornit ». a Reparaţi dacă este necesar. al treilea. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: .Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. 17B . timp de cel puţin 2 s. şi 710 1 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. 2 .dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. al treilea. aceasta indică faptul că. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. ATENŢIE . a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.

şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. 17B-19 . organ 120).INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7J.

organ 120). şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. 17B-20 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7M.

şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea.bilanţ electric. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. şi K7J. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. . În acest caz. Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Utilizare tester de diagnosticare. Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. 17B 17B-21 . Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).aer condiţionat.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi L90.

17B 17B-22 .INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi K7M. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came.bilanţ electric. Utilizare tester de diagnosticare. şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea. Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului.aer condiţionat. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare). . În acest caz. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior.

şi 710 PRINCIPIU DE APRINDERE MARTOR LUMINOS DEFECT DE INJECŢIE PE TABLOUL DE BORD 1 .potenţiometrul clapetă fluture sau cutie clapetă fluture.senzorul de presiune de admisie. martorul luminos antidemaraj roşu clipeşte. el se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. . martorul luminos antidemaraj roşu. anterior clipitor. Dacă o defecţiune a sistemului antidemaraj este detectată cu motorul pornit. 3 . calculatorul nu identifică codul şi împiedică orice pornire.INJECŢIE BENZINĂ Martor luminos injecţie K7J sau K7M. 17B 17B-23 .Vehicul fără sistem antidemaraj Martorul luminos se aprinde timp de 3 s aproximativ apoi se stinge. 2 . acelaşi martor luminos clipeşte la o frecvenţă mai rapidă. 4 . martorul luminos de injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge.regulatorul de ralanti. La deblocarea uşilor. La punerea contactului. La punerea contactului. .Defecţiune componentă sistem de injecţie Martorul luminos este aprins în caz de defect detectat pe: .Vehicul cu sistem antidemaraj activ La punerea contactului. martorul luminos injecţie clipeşte pe intervalul de utilizare între ralanti şi 1500 rot/min.Vehicul cu sistem antidemaraj dezactivat La punerea contactului. Înainte de punerea contactului. Martorul luminos injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. se stinge.

Branşaţi testerul de diagnosticare la priza de diagnosticare. ATENŢIE . aceasta indică faptul că. este posibil să controlaţi starea calculatorului de injecţie. apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă.ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE a Calculatoarele sunt livrate necodate. introduceţi codul vehiculului în calculator. După înlocuirea sa. I . pornirea este imposibilă. .Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. şi 710 ≠ L90.VERIFICARE STARE CALCULATOR (CODAT SAU NECODAT) a Cu ajutorul testerului de diagnosticare. . calculatorul de injecţie nu este codat.INJECŢIE BENZINĂ Funcţie antidemaraj L90. . Aceste calculatoare sunt codate definitiv. a Pentru aceasta. şi K7M. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a doua generaţie.Selectaţi şi validaţi tipul vehiculului.Selectaţi şi validaţi « injecţie benzină ». Calculatoarele de injecţie trebuie obligatoriu să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona. II . .Sistemul nu posedă cod de depanare. puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. 17B-24 . şi K7J. • dacă starea ET002 « antidemaraj » este activă. care trebuie apoi să fie restituite.Alegeţi opţiunea « stare »: • dacă starea ET099 « cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. . .

Dacă.Dacă sarcină motorului este prea ridicată (apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. .STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR În anumite faze de funcţionare. şi 710 ≠ L90. Strategii calculator de injecţie: . .un calculator de injecţie. calculatorul de injecţie interzice funcţionarea compresorului.INJECŢIE BENZINĂ Strategie injecţie .Dacă turaţia motorului este prea mică: pornirea compresorului este neautorizată. adică. şi K7J. urcare a unei pante foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea compresorului este neautorizată.un compresor. situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului.un tablou de comandă. şi K7M. . care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece.aer condiţionat L90. 17B 17B-25 .FUNCŢIONARE SISTEM Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: . Acţionarea de către utilizator a butonului « AC ». Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. El este neregulat. II . şi 710 I .Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în compresor: calculatorul trece în mod de securitate de interdicţie şi pornirea compresorului este neautorizată. .

conectorul potenţiometrului (4). 107356 a Declipsaţi rotula (3).INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. a Demontaţi: . 107357 a Debranşaţi: .şuruburile de fixare a potenţiometrului (4).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). a Demontaţi cutia filtrului de aer. .conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5).cutia clapetă fluture basculând-o.manşonul de aspirare aer. şi 710 17B 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. .potenţiometrul. . . 17B-26 . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: .

17B-27 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. şi 710 17B REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.

Pentru aceasta. Cu cât presiunea este mai ridicată. Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată.8 V. II . tensiunea bateriei. permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi. în consecinţă.CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe mai multă energie.CALCULATOR INJECŢIE (DACĂ VEHICULUL ESTE ECHIPAT CU DIRECŢIE ASISTATĂ) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (care poate fi vizualizată pe testerul de diagnosticare). Cu cât tensiunea este mai mică. Corectarea debutează de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare. 17B 17B-28 . Turaţia de ralanti este susceptibilă să fie adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni. şi K7M. Corectarea turaţiei motorului este deci variabilă. şi 710 I . cu atât corectarea este mai importantă. şi 710 ≠ L90. şi K7J.LEGĂTURĂ PRESOSTAT DE DIRECŢIE ASISTATĂ . turaţia de ralanti este mărită. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12.INJECŢIE BENZINĂ Corectare turaţie de ralanti L90.

V . . atunci se trece direct în buclă deschisă. şi 710 ≠ L90. Dacă detectaţi o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana a fost deja memorată. la viteză stabilizată. fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă.în caz de pană a sondei de oxigen: 128. II . tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: .ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt încălzite de calculator: . şi K7M. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic.la acceleraţie puternică: variabilă şi mai mare de 128. 17B Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: . Atunci când nu aţi intrat încă în reglare de îmbogăţire.INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare de 22 °C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului.valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire. sunt: .valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire. La decelerare. . IV .20 mV ± 50 pentru un amestec sărac. . În acest caz. Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare a motorului la cald şi nu este activată la ralanti.840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.INJECŢIE BENZINĂ Reglare îmbogăţire L90.o dată cu pornirea pentru sonda amonte. pana va fi memorată. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti. tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV.TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. III . .la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128.după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior al motorului şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii. şi K7J.cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128. valoarea citită este 128. .CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: VALOARE CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). Atunci când motorul este buclat. tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. 17B-29 . Ea este exprimată în mV. şi 710 I .TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AVAL: valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea de 128. calculatorul trece în mod degradare treptată (valoare = 128) numai dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. VI . Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Atunci când motorul este buclat. Fază debuclare Atunci când sunteţi în reglare de îmbogăţire. . Ea este exprimată în mV. Numai în acest caz.

pilotare a grupului motoventilator.să indice temperatura apei pe tabloul de bord.injecţie. Martorul luminos este comandat de calculatorul de injecţie dacă temperatura apei depăşeşte 120°C. Sonda de temperatură apă (1) are 3 pini: .INJECŢIE BENZINĂ Gestionare centralizată temperatură apă K7J sau K7M.martorul luminos temperatură apă.un pin pentru indicarea temperaturii apei pe tabloul de bord. 17B-30 .doi pini pentru informaţie temperatură apă calculator de injecţie. . şi 710 17B Grupul motoventilator este comandat cu viteză mare dacă temperatura apei depăşeşte 102°C sau dacă viteza mică este defectă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 100°C. Grupul motoventilator este comandat cu viteză mică dacă temperatura apei depăşeşte 100°C sau în caz de pană a sondei de temperatură apă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 96°C. în funcţie de temperatura apei. . Grupul motoventilator poate fi comandat cu viteză mică pentru dispozitivul anti supraîncălzire şi cu viteză mare pentru aerul condiţionat. atunci viteza mare funcţionează în condiţiile vitezei mici. . . Dacă viteza mică este defectă. gestionează: .martor luminos temperatură pe tabloul de bord.să informeze calculatorul despre temperatura apei motorului.sistemul de injecţie. Calculatorul de injecţie. FUNCŢIONARE Sonda de temperatură apă (1) permite: . . .releul grupului motoventilator. 1 107356 Sistemul este echipat cu o sondă de temperatură apă unică care serveşte drept: .

B.D. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord (martorul luminos O.B.condiţie de viteză (interval de valori). cu condiţia ca. . .D este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme.B.B. . şi K7J.să se memoreze defectele O.D). Gestionarul O.B. CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie particulară este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a martorului luminos O. . 17B-31 . . .D sunt: . şi indică şoferului că trebuie să-şi repare vehiculul. turaţie.B.D: Funcţionare sistem de diagnosticare O. Validarea reparaţiei este deci obligatorie. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu.diagnosticarea rateurilor de combustie.diagnosticările electrice. şi K7M. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată în rulaj. . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întâlnite: .INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi sistem (în rulaj) L90. atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi. Notă: 17B Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a martorului luminos O.să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos O.B. necesităţile sunt: .D după restituirea vehiculului către client.B. şi 710 ≠ L90.condiţii de temperatură aer şi apă. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată.temporizare pornire.condiţii motor (presiune colector. intervale de valori şi stabilitate).D.diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările luate în consideraţie de O.D. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test.diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj.

INIŢIALIZARE COMPLETĂ O. .6 °C şi 119 °C.. .D: I -CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit. şi 710 ≠ L90.) IV . Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min timp de cel puţin 2 s.D. temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este cuprinsă între .Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care a putut să perturbeze programările: vană de reglare ralanti.B. şi K7J. şi K7M.D.. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare O.LOGICĂ DE REALIZARE TESTE .D 1 . ..B. 17B-32 . .B. II .Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar). ţintă volant motor.INJECŢIE BENZINĂ Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) L90. purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare. al treilea. 17B 2 . Diagnosticările catalizatorului şi sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B. atunci diagnosticările O.Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT. motor pornit) Această programare se realizează prin: .D nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului. rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire".Ştergere defecte memorate.B. III .Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare. Starea ET202: Diagnosticare OBD rateuri de combustie luată în consideraţie. sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ). sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între .o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea.B. trebuie să fie ACTIV.Ştergeţi toate penele.PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICARE O. al treilea. nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie.Soluţionaţi penele electrice.D PRIN MODURI DE COMANDĂ . chiar dacă nu există nici o aprindere a martorului luminos O.o a doua deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea.6 °C şi 119 °C.

D. . şi 710 ≠ L90. Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului.D. Verificaţi stările: . Condiţiile preliminare la punerea contactului şi actuale trebuie de asemenea să fie reunite..B.CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe. permite ATENŢIE 17B La sfârşitul fiecărui test.ET202 « Diagnosticare O. .B.o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară.. Nici o pană detectată şi martor luminos O. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări O.ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ».ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ». Ele provoacă o aprindere a martorului luminos O. pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min. Injecţie benzină. şi K7J.D: Diagnosticarea poate detecta de exemplu: .o înfundare a bujiei. Dacă după test. .o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ».).B.B.rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. . . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Ele provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a martorului luminos O. controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate.B. şi K7M.B. testerul de diagnosticare a identificat rateuri de combustie (consultaţi MR 390. I .ET202 « Diagnosticare O.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare detectare rateuri de combustie L90. Tabel recapitulativ defecte). 17B. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: .CONFIRMARE REPARAŢIE Verificaţi stările: . II . Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75 °C.rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare O.o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ».D stins.B.B. .D dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. . Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj... 17B-33 . pompă de benzină.D. Observarea unei căderi de cuplu recunoaşterea combustiilor proaste.). este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.

recunoaştere cilindru efectuată. catalizatorul este bun. martorul luminos O.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. şi K7J. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s.ET107 « Diagnosticare catalizator efectuată»: « ACTIV ».să se fi efectuat programările. . .nici un rateu de combustie detectat. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv.CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în următorul tabel. şi K7M. dacă.B. Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte. testerul de diagnosticare a identificat o pană funcţională a catalizatorului. ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. .nici o pană electrică. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.ET103 « Diagnosticare catalizator luată în consideraţie »: « ACTIV ». şi 710 ≠ L90. . . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 400 până la 750 380 până la 650 Durată de stabilizare (s) 11 11 Timp înainte de autorizare (min) 17 17 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II .D: Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O.buclă principală şi buclă dublă activă.nici o pană funcţională catalizator detectată. III . .INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare catalizator L90. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale.DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al cincilea raport la 70 km/h. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. . Dacă după test. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. . Dacă.să nu se fi făcut diagnosticare catalizator de la punerea contactului.CONFIRMARE REPARAŢIE . el respinge oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen oscilează. timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi. el absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare mediu.D se aprinde.B. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: .B. Dacă este uzat. capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante. 17B-34 .temperatură apă mai mare de 75°C. 17B I . consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom.

17B Atunci când condiţiile de test sunt obţinute. .să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.temperatură apă mai mare de 75°C.o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei.B. şi K7M.nici o pană electrică detectată.să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului.B. (consultaţi MR 390 Diagnosticare. Tabel recapitulativ defecte). este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.D stins. .INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare sondă de oxigen L90. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. îndepărtând efectele parazite. deci o creştere a perioadei sale de basculare. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 380 până la 850 380 până la 850 Durată de stabilizare (s) 8 8 Timp înainte de autorizare (min) 14 14 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II . 17B.CONDIŢIE TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare. sonde luată în . şi K7J. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. III .D: Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O. media perioadelor identificate ale sondei este efectuată. şi comparată cu o perioadă a pragului O.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi.B. testerul de diagnosticare a identificat un defect al sondei de oxigen.DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport. determinate în tabelul de mai jos şi dacă. . la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40 Pentru acest test. Injecţie benzină. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: .ET106: «Diagnosticare sonde efectuată »: « ACTIV ». Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde luată în consideraţie ».CONFIRMARE REPARAŢIE ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test.B. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: . . 17B-35 . . Dacă după test.nici o pană detectată şi martor luminos O. şi 710 ≠ L90.o degradare mecanică a componentei electrice (spargere.ET102: «Diagnosticare consideraţie »: « ACTIV ».D. I . . tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică. calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină.

. În timpul unei intervenţii care necesită o golire totală a circuitului.circuit ermetic sub presiune (supapă vas de expansiune).lichid de răcire gata de utilizare. suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a elimina maximul de apă. Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat: GLACEOL RX (tip D).protecţie până la . clătiţi obligatoriu circuitul cu apă curată. umpleţi şi purjaţi circuitul apoi « măsuraţi protecţia efectivă » a circuitului astfel: .Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură. În acelaşi fel. 19A-1 . .protecţie până la . aveţi grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului. ATENŢIE .Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea corespunzătoare a motorului (schimb termic). în timpul intervenţiei sub capotă. . PRECAUŢIE DE ORDIN GENERAL 19A IMPORTANT Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune.circuit care utilizează un lichid tip « D ». .antigel (necesitate de diluare. aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri grave).40 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute.25 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate.RĂCIRE Generalităţi Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de răcire care posedă următoarele caracteristici principale: . Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expansiune atunci când motorul este cald.sisteme de încălzire habitaclu prin radiator tip « aerotermă » sub planşa de bord. . Nu utilizaţi decât lichid de răcire precum: . consultaţi instrucţiunile indicate pe bidon).

4 bari.40°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute. 19A-2 . .CANTITATE ŞI CALITATE LICHID DE RĂCIRE 19A Calitate GLACEOL RX (TIP D).45 K7M 710 Particularităţi: .Protecţie până la . Motor K7J 710 K7M 710 Debut deschidere (°C) 89 89 Sfârşit deschidere (°C) 99 ± 2 99 ± 2 Toate motoarele: tarare supapă vas de expansiune cu pictogramă mână galbenă: 1.Protecţie până la .RĂCIRE Caracteristici K7J sau K7M. Nu utilizaţi decât lichid de răcire.TERMOSTAT Motor K7J 710 Cantitate (l) Aproximativ 5. II .25°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. şi 710 I .

CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT Ms. 554-01). 554-07 Ms.Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu 0. 554-01 Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune Aparat de control circuit de răcire şi supapă vas de expansiune Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune 19A I . 554-01).Presiunea nu trebuie să scadă. a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivului (Ms. apoi opriţi motorul. 554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms. în caz contrar căutaţi scurgerea. Notă: . 19A-3 . 554-06 97871 a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul dispozitivului (Ms.1 bari decât valoarea de tarare a supapei. .RĂCIRE Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 554-07). a Încălziţi motorul până la o declanşare a motoventilatorului. a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire (Ms.

CONTROL SUPAPĂ a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu supapa vasului de expansiune. valoare de tarare supapă. a Cu ajutorul dispozitivului (Ms. 19A 19A-4 . 554-07). 554-06). 554-07). 554-06) pe aparatul de control (Ms. Notă: . a Înfiletaţi supapa vasului de expansiune pe buşonul dispozitivului (Ms. dacă lichidul de răcire se scurge prin supapă.RĂCIRE Control II . controlaţi valoarea de tarare a supapei. a Adaptaţi buşonul dispozitivului (Ms. în caz contrar înlocuiţi supapa.4 bari ± 0.1. .Presiunea nu trebuie să scadă.Presiunea de obţinut este de 1.

şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1.4 bari.RĂCIRE Schemă K7J. 19A-5 .

şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1.RĂCIRE Schemă K7M.4 bari. 19A-6 .

Înaintea intervenţiei. a Demontaţi protectorul de sub motor. . a Deschideţi şurubul de purjare. protejaţi accesoriile electrice utilizând saci de plastic.Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc termic major). pentru a nu exista nici un motoventilator în funcţiune de la începutul operaţiei. a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă. a Umpleţi circuitul cu apă de la robinet pentru o clătire. .RĂCIRE Golire . 108561 a Deschideţi obligatoriu şurubul de purjare (1). 1 GOLIRE . 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A UMPLERE a ATENŢIE Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer condiţionat dezactivat. şi 710 ≠ K7M.circuitul de răcire la nivelul Duritului inferior al radiatorului de răcire cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.umplere circuit de răcire K7J. a Reînchideţi şurubul de purjare. a Repuneţi Duritul inferior fără colier.CLĂTIRE a Puneţi vehiculul pe un elevator.Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ sau rece. a Dislocaţi Duritul inferior.vasul de expansiune şi şurubul de purjare pentru a goli circuitul. 1448).Circularea se face în continuu în radiatorul de încălzire (radiatorul de încălzire contribuie la răcirea motorului).Nu strângeţi şuruburile de purjare. .Efectuaţi golirea cu motorul călduţ. ATENŢIE . 1202-01 Mot. a Deschideţi: . a Repuneţi Duritul inferior şi colierul său. . 19A-7 . 1202-01) sau (Mot. Notă: .

. . până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea lichidului de răcire. . a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min. a Remontaţi supapa vasului de expansiune. 19A 19A-8 . IMPORTANT . a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se scurge în jet continuu. şi 710 a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune. . a Porniţi motorul. şi 710 ≠ K7M. dacă este cazul.Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald.Controlaţi scurgerile eventuale.Terminaţi nivelul. măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire.RĂCIRE Golire . a Purjaţi circuitul de răcire.umplere circuit de răcire K7J. .Cu ajutorul unui material omologat. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. cu motorul pornit sau cu motorul cald.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului.Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit. .

. a Porniţi motorul. . a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit.RĂCIRE Purjare circuit de răcire PURJARE AUTOMATĂ a IMPORTANT . . până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). . 19A 19A-9 .Terminaţi nivelul. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. .Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare. dacă este cazul.Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald.Cu ajutorul unui material omologat. . măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire.Controlaţi scurgerile eventuale. cu motorul pornit sau cu motorul cald.

şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1202-01) sau (Mot. Golire umplere circuit de răcire).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 108629 a Demontaţi şuruburile (3). 2 108630 a Demontaţi şuruburile (2). 19A-10 . Răcire. a Demontaţi parţial apărătorile de noroi ale roţii faţă. 1448) (consultaţi 19A. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1202-01 Mot. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi protectorul de sub motor. 1 3 108633 a Demontaţi şuruburile (1). şi 710.

a Degrafaţi din grupul motoventilator: .fasciculul de cabluri electrice. DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 1202-01) sau (Mot.conducta de aer condiţionat (6).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). . 1448). .Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer.conectorii (5) pe grupul motoventilator. şi AER CONDIŢIONAT 19A 6 7 4 5 108627 a Demontaţi şuruburile (4). şi 710. 109396 a Debranşaţi: . 19A-11 . DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi suportul (7) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. a Demontaţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori).

radiatorul. Golire . REMONTARE 9 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.grupul motoventilator.deflectorul de aer. şi 710. .clemele de fixare superioare a radiatorului. a Ataşaţi condensatorul de traversa superioară. .umplere circuit de răcire). ATENŢIE 108106 Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau ale condensatorului în momentul remontării. şi AER CONDIŢIONAT 19A 10 8 108104 a Demontaţi: .pionii (8) de fixare a deflectorului de aer.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 108430 a Demontaţi piuliţele (10) de fixare a radiatorului. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. 9 108107 a Demontaţi şuruburile de fixare (9) a condensatorului pe radiator. 19A-12 . . Răcire. a Demontaţi: .

Răcire. 1202-01 Mot. 109398 2 a Debranşaţi: . 1448) (consultaţi 19A. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. 108430 a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a radiatorului prin calandru (fără să demontaţi bara de protecţie). 1202-01) sau (Mot. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. 1448). şi 710. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi radiatorul. . DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). 1 3 109396 a Demontaţi suportul (1) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. Golire umplere circuit de răcire).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M.Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. 19A-13 . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1202-01) sau (Mot. a Demontaţi protectorul de sub motor.conectorul (2) al grupului motoventilator.

umplere circuit de răcire).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. ATENŢIE Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire în momentul remontării. 19A-14 . şi 710. Răcire. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. Golire .

aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. a Demontaţi: .RĂCIRE Pompă de apă K7J.2 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2.şuruburile de fixare a pompei de apă.pompa de apă. Golire .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 109240 a Demontaţi: . . DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 1 daN.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.m . 19A-15 .Purtaţi ochelari.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. . . Curea distribuţie). REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. 19A CURĂŢARE a IMPORTANT .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. Răcire. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) (consultaţi 19A.galetul întinzător de distribuţie. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic . 1202-01 Mot. Parte superioară şi faţă motor. cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus. .Umplere circuit de răcire).

şurubul pompei de apă M8 (2. şi 710 19A 1 4 3 5 6 7 8 2 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .2 daN. a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.m). Curea distribuţie).m) (1). Parte superioară şi faţă motor.şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. 19A-16 . . Răcire. Golire .Umplere circuit de răcire). a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.RĂCIRE Pompă de apă K7J.

Curea distribuţie). a Demontaţi: . 1202-01 Mot.m 1 daN. Golire . .Umplere circuit de răcire). Răcire. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A IMPORTANT . cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus. REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.pompa de apă. 1448) (consultaţi 19A. 19A-17 . Parte superioară şi faţă motor. . CURĂŢARE a Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2.galetul întinzător de distribuţie. .RĂCIRE Pompă de apă K7M.Purtaţi ochelari.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.şuruburile de fixare a pompei de apă.2 daN. . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 109240 a Demontaţi: . .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.

a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. 19A-18 .şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. şi 710 19A 1 4 6 7 3 5 2 8 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .şurubul pompei de apă M8 (2.RĂCIRE Pompă de apă K7M. Curea distribuţie).Umplere circuit de răcire).m)(1).2 daN. . Golire . a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.m). Parte superioară şi faţă motor. Răcire.

RĂCIRE Termostat K7J sau K7M. REMONTARE 1 a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei suport a termostatului. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 19A-19 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului (1 daN.m DEMONTARE a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului.termostatul. 1448) (consultaţi 19A.m).cutia suport a termostatului. . 109212 a Demontaţi: . a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. 1202-01 Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. .umplere circuit de răcire). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Golire . 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cutiei suport termostat 1 daN. Răcire. 2 108565 a Demontaţi Duriturile (1 ) din cutia suport a termostatului (2).

Baterie: Demontare . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . a Demontaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului motoventilator (0.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. .4 daN.grupul motoventilator. . a Declipsaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul motoventilator. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului motoventilator 0.şuruburile de fixare a grupului motoventilator. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Demontaţi manşonul de aspirare aer.4 daN.agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). Baterie. 1 109398 a Debranşaţi conectorul (1) al grupului motoventilator. 19A-20 .RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. şi 710.

. a Opriţi motorul. Implantare elemente). a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: . a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator. Injecţie benzină.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. .ştergeţi codurile defectelor. 19A 19A-21 .reparaţi dacă este necesar. a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.citiţi codurile defectelor. şi 710.

. şi AER CONDIŢIONAT 19A 2 Material indispensabil tester de diagnosticare DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. a Demontaţi grupul motoventilator.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . şi 710. 19A-22 .fasciculul de cabluri electrice.agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). a Degrafaţi din grupul motoventilator: . DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi manşonul de aspirare aer. .rezistenţa grupului motoventilator. Notă: Identificaţi conectorii pentru a nu-i inversa la remontare. a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată din grupul motoventilator. 109396 1 a Debranşaţi conectorii (1) ai grupului motoventilator. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul).conducta de aer condiţionat (2).

. .ştergeţi codurile defectelor. a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: .reparaţi dacă este necesar. a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.remontare). Baterie: Demontare . şi AER CONDIŢIONAT 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Injecţie benzină. Baterie. şi 710. Implantare elemente). a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M.citiţi codurile defectelor. 19A-23 . a Opriţi motorul.

.să utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot. În momentul unei înlocuirii a unuia dintre elemente. Distanţa între cele două repere este de (X2) = 80 mm. .să poziţionaţi bine manşonul service. 1199-01).Materializare zonă de tăiere 100649 Două repere pe tubul de eşapament definesc zona de tăiere (consultaţi 19A. . Este indispensabil: . Ansamblu linii). nu staţionaţi în apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua foc.să materializaţi bine zona de tăiere.În momentul demontării-remontării. catalizatorul nu trebuie să sufere şocuri mecanice pentru a evita riscul de deteriorare.Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. . trebuie să fie perfectă. . Zona de tăiere 1 1 108351 19B-1 .Etanşeitatea. Eşapament.Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate. 2 . Înainte de a tăia tubul. trasaţi mijlocul între cele două repere. Zona de tăiere 2 19B ATENŢIE .Decupare linie de eşapament Liniile de eşapament sunt de tip monobloc. şi 710 Catalizatorul atinge temperaturi ridicate. între suprafaţa de îmbinare a colectorului de eşapament până la catalizator inclusiv.EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M. 2 108927 PARTICULARITĂŢI ALE LINIEI DE EŞAPAMENT X2 1 . tăiaţi linia de eşapament.

4 . cu piuliţa în jos.Poziţionare manşon service 100649 Pentru a evita orice scurgere din eşapament.să orientaţi elementul nou astfel încât reperele zonei de tăiere să fie aliniate (X1). Ingrediente-produse. 1199-01 19B X1 102118 Montaţi dispozitivul pe tub.poziţionaţi manşonul la capăt pe pinteni (3) pe partea uzată a liniei.m). pentru a evita orice risc de contact sub caroserie. . Strângeţi şuruburile dispozitivului pentru a pune dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub. Strângeţi la cuplu piuliţa de strângere a manşonului (2. .ajustaţi diametrul manşonului strângând uşor.montaţi elementul nou. Condiţionare) în interiorul manşonului: . la capăt pe pintenii (3). şi 710 3 . restrângeţi şuruburile dispozitivului (nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub pentru a decupa fără a deforma). ATENŢIE Aveţi grijă: . Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin rezemarea pe tub.să orientaţi ansamblul «şurub .EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M.ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în ambele părţi ale manşonului.5 daN. Pe măsură ce tăiaţi. .piuliţă de strângere manşon » vertical. 3 .Punere în funcţiune dispozitiv Mot. 95478 19B-2 .Nu reutilizaţi un manşon uzat. poziţionaţi corect manşonul pe cei doi pinteni (3) şi aplicaţi MASTIC pentru eşapament (consultaţi 04B. .

EŞAPAMENT Ansamblu linii K7J. şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-3 .

EŞAPAMENT Ansamblu linii K7M. şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-4 .

a Demontaţi protectorul de sub motor. a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1199-01 Mot. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.m 2. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.5 daN.EŞAPAMENT Catalizator K7J. 19B-5 . Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.1 daN.

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). 19B-6 .fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.catalizatorul. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7J. .

a Remontaţi sonda de oxigen.5 daN.1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 19B-7 . de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. Eşapament.catalizatorul. a Montaţi: .m). 1495).m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. .EŞAPAMENT Catalizator K7J. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. 19A.manşonul (consultaţi Generalităţi). a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4.

m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1199-01 Mot.5 daN.1 daN. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. 19B-8 . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 2. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.EŞAPAMENT Catalizator K7M. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4.

a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.catalizatorul.fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. 19B-9 . şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7M. .

.manşonul (consultaţi Generalităţi).1 daN. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. 1495).m). a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 19A. Eşapament.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. a Remontaţi sonda de oxigen. a Montaţi: . de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. 19B-10 .catalizatorul.EŞAPAMENT Catalizator K7M.5 daN.

camera detentă. a Demontaţi camera detentă. a Strângeţi manşoanele susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. . REMONTARE a Montaţi: 108351 . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.EŞAPAMENT Cameră detentă K7J sau K7M. 14747 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.manşoanele (consultaţi 19B. Generalităţi). 19B-11 . Eşapament. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1). 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (2). 2 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. REMONTARE a Montaţi: . 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe elevator.EŞAPAMENT Amortizor zgomot K7J sau K7M. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.amortizorul zgomot. . 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1).manşonul (consultaţi Generalităţi). a Demontaţi amortizorul zgomot. 19B. 19B-12 . Eşapament.

să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 1311-08)(3) pe conducta de ieşire a rezervorului. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.racordul în "T" (Mot. 1311-08 Mot. a Puneţi extremitatea conductei (2) într-un recipient.conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. 19C-1 . este obligatoriu: . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 19C 3 IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. 2 109173 1 . 1311-01) pe racordul în "T" (3). IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt. a Branşaţi: .REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. . .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.

REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. a Lăsaţi benzina să se scurgă până când vine prin intermitenţă. şi 710 19C 4 109171 a Debranşaţi conectorul (4) al fasciculului de cabluri electrice motorul-habitaclu. 8 5 1 109172 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie pentru a porni pompa de benzină. a Debranşaţi + baterie al bornei (5). 19C-2 .

m 2. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. şi 710 19C Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rezervorului piuliţe de fixare catalizatorului a 2.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Goliţi rezervorul (consultaţi 19C. 19C-3 . Rezervor. 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M.1 daN.1 daN. Golire rezervor de carburant). a Demontaţi perna banchetei spate.

REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. 1 3 109183 a Demontaţi: .ecranul termic. a Debranşaţi conectorul pompei de carburant. şi 710 19C 2 109177 109185 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru" de pe planşeu. a Demontaţi protectorul de sub motor. .pionii de fixare a ecranului termic. 19C-4 . a Demontaţi cablul (2) de masă al caroseriei. 108652 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a gurii de umplere.

a Desprindeţi ansamblul linie de eşapament de caroserie. .REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea stângă. . 107926 109181 a Demontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe colectorul de eşapament. 108424 IMPORTANT În timpul acestei operaţii. .de pe rezervor. a Degrafaţi cablurile de frână de parcare: .şuruburile de fixare a rezervorului. a Demontaţi: . este obligatoriu: .rezervorul. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 19C-5 . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.de pe caroserie. a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament de braţul inferior faţă stânga. .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. şi 710 19C 108650 a Debranşaţi conductele de carburant la ieşirea din rezervor.

1 daN.m).remontare). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rezervorului (2. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. de fixare a a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie. a Remontaţi ansamblul linie de eşapament.1 daN.m). Baterie: Demontare . 19C-6 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. şi 710 19C REMONTARE a Remontaţi rezervorul. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

. este obligatoriu: . DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.filtru K7J sau K7M. . 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate a Demontaţi perna banchetei spate. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.REZERVOR Pompă .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 1397 Cheie universală de demontare piuliţă pentru jojă de carburant 19C IMPORTANT În timpul acestei operaţii.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 19C-7 .jojă .

conectorul pompei de carburant.REZERVOR Pompă . a Debranşaţi: . 19C-8 . ATENŢIE Dacă mai multe ore trebuie să treacă între demontarea şi remontarea ansamblului "pompăjojă-filtru". a Demontaţi inelul de strângere al ansamblului "pompă-jojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" având grijă la flotor.jojă .filtru K7J sau K7M. reînfiletaţi inelul de strângere pe rezervor pentru a evita orice deformare. şi 710 19C 109177 109176 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru". .conducta de pe ansamblul "pompă-jojă-filtru". 1397). a Lăsaţi să se scurgă carburantul care se găseşte în ansamblul "pompă-jojă-filtru".

şi 710 19C REMONTARE 1 109179 109180 a Înlocuiţi obligatoriu inelul "O" de etanşeitate (1). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a inelului în momentul remontării ansamblului "pompă-jojă-filtru". ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Strângeţi inelul de strângere al ansamblului "pompăjojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1397).REZERVOR Pompă .jojă .remontare).filtru K7J sau K7M. ATENŢIE Indexul ansamblului "pompă-jojă-filtru" şi cel al inelului de strângere trebuie să fie situate între cele două marcaje de o parte şi de alta a indexului rezervorului. Baterie. a Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru". 19C-9 . Baterie: Demontare . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

organ 199). Rezervor. I . . Pompă-jojă-filtru).ANSAMBLU " POMPĂ .plasaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" pe un plan de lucru. Pompă-jojă-filtru). II .REZERVOR Detector de nivel de carburant: Caracteristică K7J sau K7M.CONTROL JOJĂ Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C.JOJĂ .FILTRU " BRANŞARE 19C A1 B1 C1 C2 108538 Pentru branşarea ansamblului "pompă-jojă-filtru" (consultaţi NT Scheme electrice. Înălţime H (mm) 148 109 82 54 24 Măsurare înălţime H: Valoare între bornele A1 şi B1 (Ω) 33 +8/-2 110 ± 9 166 ± 9 232 ± 10 313 +5/-10 . 19C-10 . filtrul de benzină şi joja constituie un ansamblu inseparabil. Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C. Rezervor. şi 710 Pompa de benzină.măsuraţi înălţimea H între axul flotorului şi planul de lucru.

m 10.5 19D-1 .2 6.2 10.SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7J. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.5 6.

5 19D-2 . şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.2 6.5 6.2 10.SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7M.m 10.

Motor şi periferice INJECŢIE BENZINĂ .

Vdiag: 15 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Asistenţă Control conformitate Interpretare stări Interpretare parametri Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 17B-1 17B-4 17B-7 17B-25 17B-27 17B-28 17B-30 17B-32 17B-66 17B-67 17B-75 17B-82 17B-88 17B-90 17B-91 . Program: E1 .Nr.Motor şi periferice Cuprins Pagina 17B INJECŢIE BENZINĂ EMS 31-32 Nr.

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

117B
EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

1. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: Injecţie Benzină Nume calculator: EMS 31-32 Nr. program: E1 Nr. VDIAG: 15

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică), Dialogys. Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. 1681 Elé. 1497 Bornier Bornier

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţilor electrice, branşaţi bornierul Elé. 1497 sau bornierul universal Elé. 1681. IMPORTANT – Toate controalele cu bornierul Elé. 1497 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată. – Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control la 12 V. 3. REAMINTIRI Demers Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul. Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

17B-1

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Defecte Defectele sunt declarate prezente sau memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului, – conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc.), – rezistenţa elementului detectat defect, – starea firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului, – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin efecte client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare.

17B-2

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi CLIP

Dialog cu calculatorul?

nu Consultaţi ALP nr. 1

da Citire defecte

nu Existenţă defecte Control conformitate

da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată

Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată

da

Contactaţi techline.

17B-3

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare)

Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Control vizual Căutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Căutaţi urme de oxidare. Control tactil În timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor, de la "memorat" spre "prezent". Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor şi langhetelor în momentul branşării. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune. Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir. Dacă un defect este detectat, realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.

17B-4

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

ATENŢIE!

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND TECHLINE SAU SERVICE RETUR GARANŢIE O VA SOLICITA. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline, – pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie, – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Buşoanele sunt de unică folosinţă. După utilizare, buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate, ele sunt murdare, o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori în mod ermetic, pentru stocarea pieselor care vor fi depuse în acestea. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Pungile sunt de unică folosinţă, odată utilizate, ele trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţă lavete fine 77 11 211 707). Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. De fapt, acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţie (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii o pensulă curată şi în bună stare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Curăţaţi cu ajutorul pensulei şi al produsului de curăţare racordurile de deschis. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive, banc de montaj precum şi piesele, racordurile şi zona sistemului de injecţie). Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi în timpul intervenţiei, dacă este necesar. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie, şi pentru a evita orice fel de poluare, acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex.

17B-5

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
Lista pieselor sub supraveghere: Calculator

Pagina 1 / 2

Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0

Resentiment client
579 Nu porneşte - pană 570 Oprire bruscă - pornire dificilă la rece Ralanti - turaţie instabilă 571 Oprire bruscă - pornire dificilă la cald Întreruperi - mers bruscat

586

Aprindere martor luminos injecţie/ preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră:

572

574

573 569

520

Zgomot anormal, vibraţii

576

Fum - miros eşapament

Altele

Condiţii de apariţie a resentimentului client
001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă

Altele

Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată

Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare:

Manual de Reparaţie

Notă Tehnică

Diagnosticare asistată

Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare
pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare
Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare

Context defect în momentul apariţiei sale
Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră:

FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

De îndată ce circuitul este deschis, astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Ele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. Închideţi punga din plastic ermetic, chiar dacă trebuie să o redeschideţi la puţin timp după aceea. Aerul ambiant este un vector de poluare. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului, utilizarea pensulei, a diluantului, a dispozitivului de suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi, a cârpei clasice este strict interzisă. În fapt, aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. În caz de schimbare a unui element cu unul nou, nu despachetaţi componentul decât în momentul poziţionării sale pe vehicul.

17B-8

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi injecţie multipunct
● ● ●

Calculator cu 90 pini "EMS 31-32" care pilotează injecţia şi aprinderea. Utilizare tester de diagnosticare CLIP. Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Turaţie de ralanti corectată în funcţie de: – aer condiţionat, – bilanţ electric. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată prin raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Configurare automată pentru o funcţionare în Aer Condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).

● ●

17B-9

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Funcţie antidemaraj Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a 2 a generaţie. Calculatoarele de injecţie trebuie OBLIGATORIU să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona.

ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocuirea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator, apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. Pentru aceasta, puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. ATENŢIE – Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. – Sistemul nu posedă cod de depanare. – Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la Magazinul de Piese de Schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

VERIFICARE STARE CALCULATOR (codat sau necodat) Cu ajutorul testerului de diagnosticare, controlaţi starea calculatorului de injecţie: ● branşaţi testerul de diagnosticare pe priza de diagnosticare, ● selectaţi şi validaţi tipul vehiculului, ● selectaţi şi validaţi "Injecţie benzină", ● alegeţi opţiunea "Stare". – dacă starea ET099 "Cod antidemaraj înregistrat" este inactivă, aceasta indică faptul că, calculatorul de injecţie nu este codat, – dacă starea ET002 "Antidemaraj" este activă, pornirea este imposibilă.

17B-10

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Gestionare climatizare buclă rece Climatizarea manuală este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: – un tablou de comandă, – un calculator de injecţie, – un compresor. Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică, cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. Principiul de funcţionare este următorul: – Acţionarea de către utilizator a butonului "AC" situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare "0" (solicitare de aer rece dezactivată) sau "1" (solicitare de aer rece activată). – Această stare este transmisă prin legătură filară calculatorului de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. – Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: – Turaţie motor: dacă este prea mică, el nu va autoriza pornirea compresorului. – Sarcină motor: dacă este prea ridicată (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie, sau urcare a unei pante foarte înclinate, vehicul foarte încărcat), calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. – Presiune freon în compresor: dacă există deja presiune freon în compresor, calculatorul trece în mod securizat de interdicţie şi nu autorizează pornirea compresorului. – Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului, el transmite o stare "1" la treapta de putere care va alimenta actuatorul compresorului.

Tablou de comandă cu selector "ON/OFF" Senzor de presiune freon Legătură filară: stare "0" sau "1"

Calculator injecţie

Presiune freon

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Treaptă de putere

Actuator compresor

17B-11

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare turaţie ralanti LEGĂTURĂ PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ - CALCULATOR INJECŢIE (Dacă vehiculul este echipat cu direcţie asistată) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (vizibilă pe testerul de diagnosticare). Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe energia. Turaţia de ralanti este susceptibilă de a fi adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni.

CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceasta, turaţia de ralanti este mărită, permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi, în consecinţă, tensiunea bateriei. Cu cât tensiunea este mai mică, cu atât corectarea este mai importantă. Corectarea turaţiei este variabilă. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12,8 V. Corectarea începe de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare.

17B-12

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă turaţie ralanti PRINCIPIU În condiţiile normale de funcţionare la cald, valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti variază între o valoare ridicată şi o valoare scăzută pentru a obţine turaţia de ralanti nominală. În urma unei dispersii de funcţionare (rodaj, înfundare motor,...), valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti se poate găsi aproape de valoarea ridicată sau scăzută. Corectarea adaptivă asupra Raportul Ciclic de Deschidere ralanti permite să se compenseze variaţiile lente ale necesarului de aer al motorului, pentru a recentra Raportul Ciclic de Deschidere pe o valoare nominală medie. ° Această corectare nu este efectivă decât dacă temperatura apei este mai mare de 80°C, 20 s după pornirea motorului şi dacă suntem în faza de reglare ralanti nominal.

VALORI RCO RALANTI ŞI CORECTAREA SA ADAPTIVĂ Parametru PR006: Turaţie motor PR022: RCO ralanti PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 752 rot/min. 7% < x <19% 64 < x < 192 Motor K7M 752 rot/min. 8% < x < 20% 64 < x < 192

La fiecare oprire a motorului, calculatorul efectuează un recalaj al motorului pas cu pas poziţionându-l la limita inferioară. Această funcţie numită "recalaj" este menţinută timp de 8 s.

INTERPRETAREA ACESTOR PARAMETRI În cazul unui exces de aer (priză de aer, tampon clapetă fluture dereglat,...), turaţia de ralanti creşte, valoarea RCO ralanti scade pentru a reveni la turaţia de ralanti nominal; valoarea corectării adaptive a RCO ralanti scade pentru a recentra funcţionarea reglării ralanti-ului. În cazul unei lipse de aer (înfundare, etc.), raţionamentul este inversat, RCO ralanti creşte şi corectarea adaptivă creşte de asemenea, pentru a recentra funcţionarea ralanti-ului la o valoare nominală medie.

IMPORTANT După ştergerea memoriei calculatorului, porniţi obligatoriu motorul apoi opriţi-l pentru a permite recalajul motorului pas cu pas. Reporniţi-l şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti până când atinge turaţia de ralanti nominal, pentru ca, corectarea adaptivă să se poată recala.

17B-13

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Reglare îmbogăţire Anumite motoare care funcţionează cu calculatorul "EMS 31-32", sunt echipate cu două sonde de oxigen numite sondă amonte şi sondă aval.

ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt reîncălzite de calculator: – de la pornire pentru sonda amonte, – după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.

TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: – 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, – 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).

TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare motor la cald şi nu este activată la ralanti. Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti.

17B-14

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: Valoare corectare îmbogăţire" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: – valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire, – valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare ° de 22°C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. Atunci când reglarea îmbogăţirii nu a început, valoarea citită este 128.

Fază debuclare În momentul reglării îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă, sunt: – cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128, – la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128, – la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128, – în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată. Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea 128.

17B-15

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă îmbogăţire PRINCIPIU În faza de buclare (consultaţi 17 "Reglare îmbogăţire"), reglarea îmbogăţirii corectează timpul de injecţie pentru a obţine o dozare cât mai aproape posibil de îmbogăţirea 1. Valoare de corectare este apropiată de 128, având drept limite 0 şi 255. Totuşi, dispersii pot să intervină pe componentele sistemului de injecţie şi să determine decalarea corectării spre 0 sau 255, pentru a obţine îmbogăţirea 1. Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la 128 şi a-i păstra o autoritate constantă de corectare spre îmbogăţire sau sărăcire. Corectarea adaptivă a reglării îmbogăţirii se descompune în două părţi: – corectarea adaptivă preponderentă pe sarcini medii şi ridicate motor "indice de adaptare îmbogăţire funcţionare", – corectare adaptivă preponderentă pe ralanti şi sarcinile reduse motor "indice de adaptare îmbogăţire ralanti". Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limite: Parametru PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 64 < x < 192 64 < x < 192 Motor K7M 64 < x < 192 64 < x < 192

Corectările adaptive nu funcţionează decât cu motorul cald în fază buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare pe mai multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive să înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile de îmbogăţire a funcţionării motorului. În urma reiniţializării calculatorului (întoarcere la 128 a indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu la un test rutier specific.

17B-16

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

TEST RUTIER Condiţii: ° – motor cald (temperatură apă > 80°C), – nu depăşiţi o turaţie motor de 4000 rot/min. Pentru acest test, porniţi de la o turaţie motor destul de scăzută, în raportul de viteză a 3-a sau a 4-a cu o acceleraţie foarte progresivă pentru a stabiliza presiunea dorită timp de 10 s în fiecare zonă (consultaţi tabelul). Zone de presiune de baleiat în timpul testului în funcţie de tipul de motor (parametru "PR001: presiune colector") Motor K7M Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

Motor K7J Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

În urma acestui test, corectările sunt operaţionale. "Indicele de adaptare îmbogăţire ralanti" variază mai vizibil pe ralanti-uri şi sarcini reduse şi "indicele de adaptare îmbogăţire funcţionare" pe sarcinile medii şi ridicate, dar amândouă funcţionează pe ansamblul intervalelor de presiune colector. Continuaţi testul, cu un rulaj în conducere normală, suplă şi variată pe o distanţă de la 5 la 10 kilometri. Notaţi după test valorile indicilor de adaptare de funcţionare. Iniţial la 128, ele trebuie să se fi schimbat. În caz contrar, reîncepeţi testul având grijă să respectaţi condiţiile de test.

17B-17

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi sistem OBD Acest vehicul este echipat cu sistemul de diagnosticare OBD (" Diagnosticare la Bord ") care se caracterizează prin: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată, un indicator luminos se aprinde pe tabloul de bord (indicator luminos OBD). Acest indicator luminos indică şoferului că trebuie să îşi ducă vehiculul la reparat. Diagnosticările înregistrate de OBD sunt: ● diagnosticările electrice, ● diagnosticarea rateurilor de combustie, ● diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte, ● diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întrunite: – condiţii de temperatură aer şi apă, – condiţie de viteză (interval de valori), – condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de valori şi stabilitate), – temporizare pornire. Gestionarul OBD este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme, necesităţile sunt: – să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos OBD, – să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie specială este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a indicatorului luminos OBD după restituirea vehiculului către client. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi: validarea reparaţiei este deci obligatorie. Notă: Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

17B-18

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CONDIŢII DE APRINDERE INDICATOR LUMINOS OBD În cursul unui rulaj, este posibil ca anumite funcţii să nu fie diagnosticate (de exemplu, într-un ambuteiaj).
● Aprindere indicator luminos Dacă există detectare a aceleiaşi pene OBD în cursul a trei rulaje consecutive sau pană electrică. ● Clipire indicator luminos Dacă există detectare a rateurilor de combustie care antrenează distrugerea catalizatorului. ● Stingere indicator luminos Dacă pana OBD nu reapare timp de trei rulaje consecutive, indicatorul luminos se stinge (dar pana rămâne memorată în calculatorul de injecţie). Pentru a repune la zero pana memorată în calculator, calculatorul nu trebuie să detecteze nici o pană timp de 40 teste consecutive (sau să efectueze o ştergere a penelor cu testerele de diagnosticare).

17B-19

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Condiţii diagnosticări OBD CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este ° ° ° cuprinsă între - 6°C şi 119°C, sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între - 6°C şi ° 119°C, sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ), atunci diagnosticările OBD nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare OBD, nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu există nici o aprindere a indicatorului luminos OBD. Diagnosticările catalizatorului şi ale sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.

LOGICĂ DE REALIZARE TESTE – Soluţionaţi penele electrice. – Ştergeţi toate penele. – Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).

INIŢIALIZARE COMPLETĂ OBD PRIN MODURI DE COMANDĂ – Ştergere defecte memorate. – Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care ar fi putut perturba programările: vană de reglare ralanti, ţintă sau senzor volant motor,...).

PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICAREA OBD Programare Cuplu - Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit) Realizaţi această programare prin: – o decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp de cel puţin 2 s, – o a doua decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 2400 şi 2000 rot/min. timp de cel puţin 3 s.

Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". Starea "ET202: diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată", trebuie să fie ACTIV.

17B-20

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări de detectare rateuri de combustie Diagnosticarea poate detecta de exemplu: – o înfundare sau o înecare a bujiei, – o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor, – o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune, pompă de benzină,...), – o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară...). Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului. Observarea unei căderi de cuplu permite recunoaşterea combustiilor proaste. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări OBD. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: – rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului şi care provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a indicatorului luminos OBD, – rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare OBD, şi care provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive.

CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe, controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate. Condiţiile preliminare punerii contactului şi cele actuale trebuie de asemenea să fie întrunite. Verificaţi stările: – ET014 Recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT şi – ET202 Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată = ACTIV

° Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75°C, pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat rateuri de combustie, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom.

CONFIRMARE REPARAŢIE – ET14: Recunoaştere cilindru 1 – ET202: Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins EFECTUAT ACTIV

17B-21

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări catalizator Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.

CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în tabelul următor, dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică, – recunoaştere cilindru efectuată, – nici un rateu de combustie detectat, – să nu existe nici o diagnosticare catalizator de la punerea contactului, – să se fi efectuat programările, – buclă principală şi buclă dublă activă, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 400/750 380/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 17 17

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 11 11

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al 5-lea raport la 70 km/h. Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă, catalizatorul este bun, absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare medie. Dacă este uzat, respinge oxigenul şi sonda de oxigen începe să bată. Tensiunea sondei de oxigen oscilează. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv, indicatorul luminos OBD se aprinde. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET103: Diagnosticare catalizator înregistrată – ET107: Diagnosticare catalizator efectuată – Nici o pană funcţională catalizator detectată. ACTIV ACTIV

17B-22

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări sondă de oxigen Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: – o degradare mecanică a componentei electrice (spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică, – o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o creştere a perioadei sale de basculare. Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media perioadelor identificate ale sondei este efectuată, îndepărtând efectele parazite, şi comparată cu o perioadă medie a pragului OBD.

CONDIŢII TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică detectată, – să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor, – să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului, – nici un rateu de combustie detectat, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 380/850 320/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 14 14

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 8 8

17B-23

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport, la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. Calculatorul dă instrucţiunea "diagnosticare sonde înregistrată". ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat un defect al sondei de oxigen, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET102: Diagnosticare sonde înregistrată – ET106: Diagnosticare sonde efectuată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins ACTIV ACTIV

17B-24

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Conector Negru cu 90 pini Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Denumire Comandă bobină de aprindere cilindru 2-3 Neutilizat Masă Comandă electrovană purjare canistră Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu GMV Martor luminos temperatură apă Comandă întrerupere aer condiţionat Semnal debit de carburant Comandă 1 reglare ralanti Semnal senzor temperatură apă Neutilizat Masă senzor presiune colector Semnal senzor presiune colector Neutilizat Semnal senzor presiune freon Tresă de ecranare senzor detonaţie Semnal + senzor detonaţie Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal senzor Punct Mort Superior Neutilizat Priză de diagnosticare L Neutilizat Masă + După contact + Baterie Neutilizat Comandă bobină de aprindere cilindru 1-4 Masă Comandă martor luminos defect depoluare Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu grup motoventilator Comandă - bobină releu fază de alimentare menţinută Neutilizat Comandă 2 reglare ralanti Comandă 3 reglare ralanti Semnal + potenţiometru poziţie clapetă fluture Semnal sondă de oxigen aval Semnal sondă de oxigen amonte Comandă - ciclu aer condiţionat Neutilizat Neutilizat Semnal + sondă de temperatură aer Neutilizat

17B-25

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Pin 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Denumire Neutilizat Neutilizat Semnal viteză vehicul Semnal viteză motor Neutilizat Priză de diagnosticare K Neutilizat Semnal antidemaraj Comandă - injector 1 Comandă - injector 3 Neutilizat Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen aval + injectoare Neutilizat Comandă - bobină releu pompă de benzină Neutilizat Semnal turometru Neutilizat Comandă 4 reglare ralanti - temperatură apă + potenţiometru clapetă fluture - potenţiometru clapetă fluture Masă sondă de oxigen aval - temperatură aer + senzor presiune colector - senzor detonaţie Masă sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă + rezistenţă viteză mică grup motoventilator + senzor presiune freon Neutilizat Semnal + presostat direcţie asistată Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - injector 4 Comandă - injector 2

17B-26

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Înlocuire organe

17B

1. OPERAŢII DE ÎNLOCUIRE, PROGRAMARE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Sistemul poate fi programat, reprogramat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. (Urmaţi instrucţiunile furnizate de testerul de diagnosticare). ATENŢIE – Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau brichetă) testerul de diagnosticare. – Branşaţi un încărcător de baterie (pe durata întregii (re)programări a calculatorului grupurile motoventilator motor sunt anclanşate automat). – Respectaţi valorile prestabilite de temperatură motor furnizate în testerul de diagnosticare înainte de orice (re)programare. După orice programare, reprogramare sau înlocuire a calculatorului: – Întrerupeţi contactul. – Porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calculatorul) şi aşteptaţi 30 s. – Repuneţi contactul şi folosiţi testerul de diagnosticare pentru a efectua următoarele etape: – Folosiţi comanda VP001 "Scriere VIN". – În urma (re)programării injecţiei, defecte memorate pot apărea în alte calculatoare. Ştergeţi memoria acestor calculatoare. – Lansaţi comanda RZ008 "reiniţializare programări". – Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu testerul de diagnosticare.

17B-27

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

1. CONFIGURARE

Configurare calculator prin detectare automată Calculatorul este capabil să se configureze automat în funcţie de senzorii sau opţiunile vehicul prezente. CF LC013 Legătură ABS → vehicul → → CF LC016 CU FĂRĂ

Antidemaraj → → TIP N3 TIP N2

CF

LC017

Pilotare GMV motor pornit → → CU FĂRĂ

CF

LC018

Martor luminos OBD → → FĂRĂ CU

CF

LC019

Sondă de oxigen amonte → → 1 FIR 3 FIRE

CF

LC020

Sondă de oxigen aval → → CU FĂRĂ

CF

LC021

Decalor arbore cu came → → CU FĂRĂ

CF

LC022

Martor luminos schimbare raport → → CU FĂRĂ

17B-28

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

CF

LC036

Pompă de benzină cu debit redus → → CU FĂRĂ

CF

LC042

Buclă rece AC în injecţie → → CU FĂRĂ

CF

LC048

Citire configuraţie climatizare → → CU FĂRĂ

CF

LC054

Tip cutie de viteze → → T.A. CVM

CF

LC056

Parbriz electric → → CU FĂRĂ

CF

LC090

Tip de legătură viteză vehicul → → Multiplex Filară

CF

LC096

Compresor cu cilindree fixă → → CU FĂRĂ

CF

LC098

Bobină de aprindere de tip creion → → CU FĂRĂ

CF

LC113

Contact frână cu deschidere → → CU FĂRĂ

17B-29

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF002 DF003 DF004 DF006 DF009 DF014 DF017 DF018 DF022 DF032 DF038 DF044 DF045 DF052 DF053 DF054 DF055 DF057 DF058 DF060 DF061 DF062

Titlu tester de diagnosticare Circuit potenţiometru clapetă fluture Circuit senzor temperatură aer Circuit senzor temperatură apă Circuit senzor detonaţie Circuit de comandă releu actuatori Circuit electrovană purjare canistră Informaţie semnal volant Circuit încălzire sondă de oxigen amonte Calculator Circuit martor luminos supraîncălzire temperatură apă Circuit încălzire sondă de oxigen aval Circuit antidemaraj Circuit senzor presiune colector Circuit injector cilindru 1 Circuit injector cilindru 2 Circuit injector cilindru 3 Circuit injector cilindru 4 Circuit sondă de oxigen amonte Circuit sondă de oxigen aval Circuit reglare ralanti Circuit bobină 1-4 Circuit bobină 2-3

17B-30

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF064 DF102 DF106 DF109 DF110 DF118 DF120 DF253 DF261 DF271 DF345 Informaţie viteză vehicul

Titlu tester de diagnosticare

Pană funcţională sondă de oxigen Pană funcţională catalizator Rateu de combustie poluant Rateu de combustie destructor Circuit senzor de presiune fluid refrigerent Circuit martor luminos OBD Masă motor Circuit releu pompă de benzină Tensiune de ieşire releu actuatori Alimentare + 5 V potenţiometre şi senzori

17B-31

Reparaţi sau înlocuiţi potenţiometrul dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF002 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.Interpretare defecte CIRCUIT POTENŢIOMETRU CLAPETĂ FLUTURE 1. 17B-32 . – Faceţi să varieze uşor potenţiometrul clapetă fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. Controlaţi ca evoluţia rezistenţei potenţiometrului să fie progresivă acţionând clapeta fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. Dacă problema persistă. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture (rezistenţa este nulă sau infinită în caz de pană evidentă). INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Lăsaţi vehiculul cu contactul pus timp de 10 s în poziţia picior ridicat. Program: E1 Nr. controlaţi în partea context. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 75 Pin A potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 43 Pin C potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Măsuraţi branşarea şi starea conectorului potenţiometrului clapetă fluture. (Defectul trebuie să devină prezent. Controlaţi ca clapeta fluture să antreneze corect potenţiometrul. Ştergeţi defectele memorate. dacă starea ET311 "Circuit potenţiometru clapetă fluture OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. – Rămâneţi cu piciorul apăsat la maxim timp de 10 s. aplicaţi interpretarea defectului DF345. Controlaţi conformitatea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul potenţiometrului clapetă fluture. În acest caz. Trataţi celelalte defecte eventuale. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată).

DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF003 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură aer. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator). (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). În acest caz. Ştergeţi defectele memorate. 17B-33 . Program: E1 Nr. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată).EMS 31-32 Nr. (Defectul trebuie să devină prezent. dacă starea ET303 "Circuit senzor temperatură aer OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură aer. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. Înlocuiţi senzorul de temperatură aer dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură aer să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER 1. controlaţi în partea context.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură apă. controlaţi în partea context. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură apă. Controlaţi conformitatea. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi senzorul de temperatură apă dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Dacă problema persistă. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură apă să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). dacă starea ET302 "Circuit senzor temperatură apă OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 1. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF004 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. Trataţi celelalte defecte eventuale. (Defectul trebuie să devină prezent. 17B-34 . În acest caz. Ştergeţi defectele memorate. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 73 Pin B2 senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 13 Pin B1 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator).

În acest caz. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului detonaţie. Controlaţi strângerea senzorului detonaţie pe blocul motor. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR DETONAŢIE 1. Ştergeţi defectele memorate. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 20 Pin 1 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 79 Pin 2 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 19 Ecranare senzor detonaţie Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă starea ET316 "Circuit senzor detonaţie OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor detonaţie. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-35 . controlaţi în partea context.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF006 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: unui test rutier cu motorul cald şi în sarcină. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Program: E1 Nr.

INSTRUCŢIUNI Particularităţi – CO/CC.1 pe pene prezente. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi bobina releului actuatori. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea.0/CC. Trataţi-l înainte de oricare altul. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU ACTUATORI 17B DF009 PREZENT 1.0 : CC. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului actuatori. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Trataţi celelalte defecte eventuale. – 1. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Program: E1 Nr. Notă: Acest defect este prioritar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Ştergeţi defectele memorate. 17B-36 .1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. Înlocuiţi releul actuatori dacă este necesar. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 39 Pin A2 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori.DEF pentru orice pană memorată.DEF : CO : CC.

0/CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.EMS 31-32 Nr. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: activării comenzii AC016 "Electrovană purjare canistră". trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. 17B-37 . – 1. Reparaţi dacă este necesar.0 : CC. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).Interpretare defecte CIRCUIT ELECTROVANĂ PURJARE CANISTRĂ 1. Înlocuiţi vana de purjare a absorbantului de vapori de benzină dacă este necesar. dacă starea ET321 "Comandă purjare canistră" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Înlocuiţi vana dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. prezenţa a + 12 V în pinul 1 al vanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. Controlaţi. Ştergeţi defectele memorate. Program: E1 Nr. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 4 Pin 2 electrovană vană de purjare a absorbantului de vapori de benzină Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF014 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. cu contactul pus. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul electrovană purjare canistră.DEF pentru toate penele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale. controlaţi în partea context. În acest caz. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi conformitatea.1 pe pene prezente.DEF : CO : CC.

trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. să fie ACTIV. În acest caz. Măsuraţi curăţenia şi fixarea senzorului ţintă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul semnal volant. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: acţiunii asupra demarorului timp de 10 s sau a pornirii motorului. Reparaţi dacă este necesar. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Program: E1 Nr.Interpretare defecte INFORMAŢIE SEMNAL VOLANT 1.EMS 31-32 Nr. 200 Ω la 270 Ω ± 6 Ω la 23°C Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Dacă problema persistă. 17B-38 . Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului ţintă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi apoi un control conformitate. reiniţializaţi programările. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca starea ET202 "Diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată". continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 54 Pin A senzor ţintă Calculator injecţie pin 24 Pin B senzor ţintă Reparaţi dacă este necesar.DEF : defect ţintă volant motor 2. Controlaţi rezistenţa senzorului ţintă. Controlaţi starea ţintei volantului motor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . În caz contrar. controlaţi în partea context. dacă starea ET301 "Defect ţintă volant motor OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.DEF : absenţă semnal dinte 17B DF017 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF045 "Circuit senzor presiune colector" dacă el este prezent sau memorat.

1 pe pene prezente. Controlaţi conformitatea. În acest caz.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 17B DF018 PREZENT SAU MEMORAT 1. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniei: Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. – 1. Trataţi celelalte defecte eventuale.EMS 31-32 Nr. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen (consultaţi Asistenţă pentru valorile de rezistenţă). controlaţi în partea context. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Ştergeţi defectele memorate. Înlocuiţi sonda dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF/2. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. dacă starea ET313 "Circuit încălzire sondă de oxigen amonte" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. 17B-39 .1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit senzor comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. Reparaţi legătura între pinul A al sondei de oxigen şi releul actuatori. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul încălzire sondă de oxigen amonte.DEF : 2. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF pentru toate penele memorate. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă problema persistă. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC261 "Încălzire sondă de oxigen amonte".0 : CC. Program: E1 Nr.0/CC. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea.DEF : CO : CC. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.

Executaţi următoarea procedură: – Ştergeţi memoria calculatorului. Nu înlocuiţi imediat calculatorul. Program: E1 Nr. Calculator neconform sau defect. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul persistă. Controlaţi conformitatea. calculatorul să fie conform definiţiei tehnice a vehiculului. contactaţi techline. Ştergeţi defectele memorate. intraţi în dialog cu calculatorul.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Puneţi contactul. 17B-40 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare defecte CALCULATOR 17B DF022 PREZENT INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi pierderea dialogului cu calculatorul. Controlaţi ca.

Trataţi celelalte defecte eventuale. – 1.1 pe pene prezente. Tablou de bord. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF : CO : CC. consultaţi 83A. 17B-41 . Controlaţi conformitatea.0 : CC.0/CC. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi branşarea şi starea conectorului liniei martor luminos de supraîncălzire.DEF pentru orice pană memorată. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 9 Tablou de Bord Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi starea martorului luminos (dacă acesta din urmă nu se aprinde). Program: E1 Nr. Ştergeţi defectele memorate.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC212 "Martor luminos alertă temperatură apă". Efecte client.EMS 31-32 Nr. Reparaţi legătura între martorul luminos şi siguranţă. Înlocuiţi-l dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.Interpretare defecte 17B DF032 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT MARTOR LUMINOS SUPRAÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ APĂ 1. Controlaţi prezenţa a 12 V în martorul luminos.

– 1. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul Încălzire cu oxigen aval. Dacă problema persistă.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC262 "Încălzire sondă de oxigen aval". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 65 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi sonda dacă este necesar.DEF : CO : CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF pentru toate penele memorate.0 : CC. Reparaţi legătura între sonda de oxigen şi releul actuatori dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen.DEF : 2.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B DF038 PREZENT SAU MEMORAT 1. Controlaţi conformitatea.0/CC. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.DEF/2.EMS 31-32 Nr.1 pe pene prezente. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). dacă starea ET315 "Circuit încălzire sondă de oxigen aval" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Program: E1 Nr. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. 17B-42 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale. În acest caz. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale. consultaţi 82A. Program: E1 Nr. 17B-43 . Controlaţi branşarea şi starea conectorilor liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Tabel recapitulativ defecte. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF044 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului.Interpretare defecte CIRCUIT ANTIDEMARAJ 1. Antidemaraj. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie.EMS 31-32 Nr. Dacă problema persistă. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi conformitatea.

inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor presiune colector. Dacă defectul nu este prezent decât cu motorul pornit.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE COLECTOR 1. controlaţi. informaţia nu este conformă. Aplicaţi interpretarea PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 16 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 15 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi starea conectorului senzorului de presiune. Ştergeţi defectele memorate. Măsuraţi rezistenţa senzorului de presiune (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. dacă starea ET304 "Circuit senzor presiune colector OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi ca senzorul de presiune să fie branşat pneumatic.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 2. 17B-44 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. controlaţi în partea context. utilizaţi metoda defectului DF345.DEF : evoluţie presiune colector 17B DF045 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului şi creşterii rotaţiei la peste 608 rot/min timp de minim 10 s. Apăsaţi uşor pe pedala de acceleraţie (de la picior ridicat până la admisie maximă) şi controlaţi ca poziţia clapetei fluture să crească regulat. În acest caz. Trataţi celelalte defecte eventuale.EMS 31-32 Nr. Controlaţi conformitatea. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Dacă nu este cazul. Înlocuiţi senzorul de presiune dacă este necesar. cu contactul pus. coerenţa parametrului PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă".

0 : CC. – 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . controlaţi în partea context. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 1. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF052 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. În acest caz. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 1. Ştergeţi defectele memorate. linia până la releul actuatori. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-45 . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 1. dacă starea ET305 "Circuit injector cilindru 1 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Măsuraţi rezistenţa injectorului 1 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Dacă problema persistă. Particularităţi: – CO/CC.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 1. dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 59 Pin 2 injector 1 Reparaţi dacă este necesar. La punerea contactului.1 pe pene prezente. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului).0/CC.DEF pentru orice pană memorată. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Program: E1 Nr.DEF : CO : CC. Reparaţi. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. La punerea contactului. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 2.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 1. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. dacă starea ET306 "Circuit injector cilindru 2 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. verificaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 2. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 2. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 90 Pin 2 injector 2 Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi conformitatea.DEF : CO : CC.1 pe pene prezente. În acest caz. Măsuraţi rezistenţa injectorului 2 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. 17B-46 . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.0 : CC. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. – 1. dacă este necesar. Reparaţi.EMS 31-32 Nr. Particularităţi: – CO/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale. controlaţi în partea context. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului).DEF pentru orice pană memorată. linia până la releul actuatori. Dacă problema persistă.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF053 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Ştergeţi defectele memorate.0/CC.

DEF pentru orice pană memorată. Trataţi celelalte defecte eventuale. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 60 Pin 2 injector 3 Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. dacă starea ET307 "Circuit injector cilindru 3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Dacă problema persistă. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 3. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent.DEF : CO : CC. linia până la releul actuatori. Măsuraţi rezistenţa injectorului 3 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 3.0/CC. Reparaţi.1 pe pene prezente. controlaţi în partea context. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Ştergeţi defectele memorate. 17B-47 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 3. – 1. Program: E1 Nr. La punerea contactului. Particularităţi: – CO/CC.EMS 31-32 Nr. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF054 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. În acest caz. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.0 : CC. dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 1. Controlaţi conformitatea.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. dacă starea ET308 "Circuit injector cilindru 4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Particularităţi: – CO/CC.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 1.1 pe pene prezente. În acest caz. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.0/CC.DEF : CO : CC. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 4. – 1. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 89 Pin 2 injector 4 Reparaţi dacă este necesar. 17B-48 . pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Reparaţi. controlaţi în partea context. dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Ştergeţi defectele memorate. linia până la releul actuatori. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .0 : CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF pentru orice pană memorată. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. Măsuraţi rezistenţa injectorului 4.EMS 31-32 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. La punerea contactului. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 4.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF055 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Controlaţi conformitatea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 4.

Trataţi celelalte defecte eventuale. DACĂ problema persistă. Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. În acest caz. apoi aşteptaţi 5 min. Porniţi motorul. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . asiguraţi-vă ca starea ET030 "Încălzire sondă de oxigen amonte" să fie Activă şi aşteptaţi ca starea ET037 "Reglare îmbogăţire" să fie "ACTIVĂ". Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor (în funcţie de tipul de sondă): Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen (sondă trei fire) Reparaţi dacă este necesar. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen amonte.EMS 31-32 Nr. Controlaţi să nu existe priză de aer între colectorul de eşapament şi catalizator.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 1. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi să nu existe prezenţă apă în conector (cauză probabilă de mers bruscat la accelerare). Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. controlaţi în partea context.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF057 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. faceţi o curăţire a zgurii. înlocuiţi sonda de oxigen. 17B-49 . INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.

Ştergeţi defectele memorate. Dacă vehiculul rulează mult în oraş. în conducere suplă.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF058 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AVAL 1. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 44 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 76 Pin D sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. după o funcţionare a grupului motoventilator şi starea ET027 "Buclă dublă de îmbogăţire" activă. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – în test rutier. faceţi o curăţire a zgurii. În acest caz. după o funcţionare a ventilatorului şi urmat imediat de o fază de decelerare (în pantă de exemplu) cu starea ET003 "Poziţie clapetă fluture: picior ridicat" ACTIV. Program: E1 Nr. – în test rutier.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. 17B-50 . Controlaţi să nu existe priză de aer între cele două sonde de oxigen. înlocuiţi sonda de oxigen. Controlaţi conformitatea. Trataţi celelalte defecte eventuale. raport cutie de viteze cuplat şi ambreiat. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. în conducere suplă. controlaţi în partea context. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen aval. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.

Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul reglare ralanti.0 : CC. apoi. un control conformitate. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi. dacă starea ET320 "Circuit reglare ralanti" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF060 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. În acest caz. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Dacă problema persistă.DEF : CO : CC. Program: E1 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT REGLARE RALANTI 1. vehiculul este susceptibil de a nu porni. Controlaţi izolarea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.0/CC. Înlocuiţi vana dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE După o intervenţie asupra vanei de reglare ralanti. – 1. controlaţi în partea context. corectare adaptivă îmbogăţire). Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.1 pe pene prezente. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor pas cu pas de reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. 17B-51 . în acest caz trebuie să reiniţializaţi programările (consultaţi funcţionare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.EMS 31-32 Nr.DEF pentru orice pană memorată.

1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF061 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0. dacă starea ET309 "Circuit bobină de aprindere 1-4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. Măsuraţi rezistenţa bobinei cilindri 1 şi 4. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .1 pe pene prezente.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.7 kΩ ± 15%. Controlaţi conformitatea. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie împotriva perturbaţiilor. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s. Dacă este necesar aplicaţi interpretarea defectului DF261. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 1-4. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 1-4 1. Particularităţi: – CO/CC. controlaţi în partea context. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei. – 1.0 : CC. Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.EMS 31-32 Nr.DEF : CO : CC. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. În acest caz. Ştergeţi defectele memorate.0/CC. Program: E1 Nr. 17B-52 . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 32 Pin A bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar.

Particularităţi: – CO/CC. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 2-3. În acest caz. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar.1 pe pene prezente.7 kΩ ± 15%. controlaţi în partea context.0/CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0. Controlaţi rezistenţa bobinei cilindri 2 şi 3. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului.EMS 31-32 Nr.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF062 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate. 17B-53 . Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie contra perturbaţiilor. Dacă este necesar aplicaţi demersul de diagnosticare a "DF261". trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei. dacă starea ET310 "Circuit bobină de aprindere 2-3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.DEF : CO : CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 1 Pin B bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Dacă problema persistă.DEF pentru orice pană memorată. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 2-3 1. – 1.0 : CC. Ştergeţi defectele memorate.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10.

Program: E1 Nr. Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a releului injecţie (1047). Continuaţi testul rutier în pantă cu viteză constantă. Dacă absenţă a + 12 V: controlaţi starea siguranţei de protecţie a senzorului viteză vehicul. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Releu injecţie (1047) Pin A5 pin A al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. calculatorul injecţie nu primeşte informaţia viteză vehicul. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul informaţie viteză vehicul. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Masă pin B2 al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. controlaţi în partea context. înlocuiţi senzorul tahimetric. debranşaţi conectorul senzorului tahimetric. 17B-54 . Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. controlaţi prezenţa a + 12 V APC în pinul A al senzorului. Înlocuiţi-l dacă este necesar. Dacă absenţă a masei: controlaţi izolarea. căutaţi eventuale agresiuni asupra fasciculului de cabluri. dacă starea ET322 "Circuit senzor viteză vehicul OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. Trataţi celelalte defecte eventuale. În acest caz. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Senzor tahimetric pin B1 pin 53 al conectorului cu 90 pini calculator injecţie Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte INFORMAŢIE VITEZĂ VEHICUL 17B DF064 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Unui test privind viteza vehiculului. controlaţi izolarea. Continuaţi testul rulând în pantă în poziţia picior ridicat. Înlocuiţi-l dacă este necesar. şi prezenţa masei în pinul B2 al senzorului. Dacă problema persistă. Controlaţi conformitatea. Dacă problema nu este rezolvată. Controlaţi starea corespunzătoare a senzorului tahimetric.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. Dacă problema persistă. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ SONDĂ DE OXIGEN Indică o incoerenţă a informaţiei primite de sonda de oxigen amonte. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. înlocuiţi sonda de oxigen. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. 17B DF102 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. faceţi o curăţire a zgurii. Program: E1 Nr. 17B-55 .EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Controlaţi să nu fi existat un consum excesiv de ulei sau de lichid de răcire. cauza distrugerii a fost găsită. Dacă.EMS 31-32 Nr. Acest tip de produs poate astupa catalizatorul şi să-l facă ineficient. noul catalizator riscă să fie distrus foarte rapid. Întrebaţi clientul dacă a utilizat un aditiv sau alte produse de acest gen. Controlaţi vizual starea catalizatorului. O deformare poate explica disfuncţionarea sa. Verificaţi vizual să nu fi existat un şoc termic. Trataţi celelalte defecte eventuale. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Controlaţi dacă au existat rateuri de combustie. pe termen mai lung sau mai scurt. Program: E1 Nr. (O stropire cu apă rece pe un catalizator cald poate provoca distrugerea sa).Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ CATALIZATOR 17B DF106 PREZENT SAU MEMORAT Indică o incoerenţă a informaţiilor înainte şi după catalizator. catalizatorul este înlocuit fără să fi fost găsită cauza distrugerii sale. primite de cele două sonde de oxigen. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. catalizatorul poate fi înlocuit. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă. Acestea din urmă pot distruge catalizatorul. Reparaţi dacă este necesar. 17B-56 .

toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). – Problemă pe bobina parte comandă. În cazul în care problema persistă. Dacă defectul reapare.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. – Problemă de tip de benzină. – Problemă pe bujie. INSTRUCŢIUNI Starea ET014: Recunoaştere cilindru nr. încercaţi permutând cu un alt cilindru. Patru cilindri declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe toţi cilindri: – Problemă de filtru de benzină. Un singur cilindru este declarat defect ET093 sau ET094 sau ET095 sau ET096 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe un cilindru: – Problemă pe injector. – Problemă de pompă de benzină. ET093: Rateu de combustie pe cilindrul 1 ET094: Rateu de combustie pe cilindrul 2 ET095: Rateu de combustie pe cilindrul 3 ET096: Rateu de combustie pe cilindrul 4 Dau informaţii despre natura şi localizarea penei. Înainte de înlocuire. Program: E1 Nr. – Problemă de tip de bujii. pentru a diferenţia fiecare cilindru. – Să fie la ralanti. 1 trebuie să fie "ACTIV". DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. continuaţi diagnosticarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Să fie făcute programările. Cilindri 1 şi 4 sau cilindri 2 şi 3 declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe acest cuplu de cilindri: – Problemă pe bobina dublă parte înaltă tensiune. Nu este necesar să ştergeţi programările. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. – Problemă pe cablul de înaltă tensiune sau pe bobina tip creion (dacă este echipat).Interpretare defecte RATEU DE COMBUSTIE POLUANT RATEU DE COMBUSTIE DESTRUCTOR 17B DF109 DF110 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. consultaţi interpretarea defectelor DF109 şi DF110 "CONTINUARE". – Să fie motorul cald (minim 75°C). 17B-57 .

– starea injectoarelor. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. controlaţi: – filtrul de benzină. Program: E1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate.EMS 31-32 Nr. Controlaţi compresiile motorului. Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). – curăţenia rezervorului. – Să fie motorul cald (minim 75°C). – debitul şi presiunea benzinei.Interpretare defecte 17B DF109 DF110 CONTINUARE Controlaţi sistemul de aprindere (consultaţi Asistenţă). Controlaţi ţinta motor. Dacă problema persistă. Nu este necesar să ştergeţi programările. Reparaţi dacă este necesar. – Să fie făcute programările. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi circuitul de carburant. 17B-58 . – Să fie la ralanti. – starea pompei de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului fluid refrigerent. Ştergeţi defectele memorate. Dacă problema persistă. 17B-59 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor : Calculator injecţie pin 82 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 18 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. înlocuiţi senzorul presiune fluid refrigerent. În caz de derivă a parametrului PR027. valoarea parametrului PR044 ar putea fi eronată. Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. calculatorul recalculează parametrul PR044 "Putere absorbită de compresor" pornind de la valorile de presiune a fluidului refrigerent.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE FLUID REFRIGERENT 17B DF118 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pe vehiculele echipate cu senzorul de presiune a fluidului refrigerent (buclă rece în injecţie).

1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF120 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activare comandă AC213 Martor luminos OBD. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .0 : CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Controlaţi izolarea. Controlaţi conformitatea. Reparaţi dacă este necesar. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord.Interpretare defecte CIRCUIT MARTOR LUMINOS OBD 1. Controlaţi siguranţele tabloului de bord. Trataţi celelalte defecte eventuale. Asiguraţi-vă de prezenţa unui + 12 V în martorul luminos OBD. Program: E1 Nr.DEF pentru orice pană memorată.0/CC. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura: Calculator injecţie pin 34 Tablou de bord Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate.DEF : CO : CC.1 pe pene prezente. 17B-60 .EMS 31-32 Nr. – 1. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.

EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. 17B-61 . Controlaţi conformitatea. Ştergeţi defectele memorate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi starea maselor motor. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Trataţi celelalte defecte eventuale. Program: E1 Nr.DEF : circuit sondă de oxigen tip "un fir" 17B DF253 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat sau prezent: Exclusiv pe vehiculele echipate cu sondă amonte cu "un fir" (LC019 "Sondă de oxigen amonte").Interpretare defecte MASĂ MOTOR 1. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 44 Masă motor Reparaţi dacă este necesar.

controlaţi în partea context. Trataţi-l înaintea oricărui alt defect prezent sau memorat. Ştergeţi defectele memorate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Releu pompă de benzină pin 5 Pin C bobină tip cvadruplă Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 1 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 2 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Activării comenzii AC010 "Releu pompă de benzină". dacă starea ET319 "Circuit de comandă pompă de benzină OBD" corespunzătoare unei solicitări de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. contactorul inerţial să nu fie anclanşat. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul releu pompă de benzină. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi ca. În acest caz.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF261 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr.DEF : pană alimentare + după releu 2. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 3 al releului pompei de benzină. 17B-62 . INSTRUCŢIUNI 1. Controlaţi cu contactul pus şi activând comanda AC010 "Releu pompă de benzină". Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. Controlaţi conformitatea. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 1. Dacă problema persistă. Notă: Acest defect este prioritar. prezenţa a + 12 V în pinul 5 al releului pompei de benzină. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de putere al releului pompei de benzină. Înlocuiţi releul dacă este necesar.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.Interpretare defecte 17B DF261 CONTINUARE 2. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi releul pompei de benzină dacă este necesar.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de comandă a releului pompei de benzină.EMS 31-32 Nr. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului pompei de benzină. Controlaţi bobina releului pompei de benzină. Dacă problema persistă. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. 17B-63 . Controlaţi conformitatea. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 68 Pin B2 releu pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

Înlocuiţi elementul defect. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 3 al releului actuatori.. Înlocuiţi releul dacă este necesar.) utilizaţi cei 12 V pentru a-l determina pe cel care este defect. Reparaţi dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF271 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Deconectaţi unul câte unul elementele (injector.. 17B-64 . Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 66 5 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 5 al releului actuatori.EMS 31-32 Nr.. Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. electrovană de purjare a absorbantului de vapori de benzină.Interpretare defecte TENSIUNE IEŞIRE RELEU ACTUATORI 1. Program: E1 Nr. Reparaţi linia până la siguranţă. Deconectaţi clipsul în pinul 5 al portreleului. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi conformitatea.

continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor presiune colector Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat) Reparaţi dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. unul câte unul. Dacă problema persistă. – dacă este la limita de valoare la aproximativ 10. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar.Interpretare defecte ALIMENTARE + 5 VOLŢI POTENŢIOMETRE ŞI SENZORI 17B DF345 PREZENT 1. este vorba despre un scurtcircuit la masă. senzorii. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. senzorului de presiune colector şi a senzorului de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat).7 V. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . dacă este necesar. Debranşaţi. Ştergeţi defectele memorate. Trataţi defectul aferent senzorului. pentru a controla dacă pana trece de la PREZENT la MEMORAT: potenţiometru clapetă fluture. Program: E1 Nr. Controlaţi conformitatea.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor potenţiometrului clapetă fluture. senzor de presiune colector şi senzor de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Trataţi celelalte defecte eventuale. 17B-65 .DEF : circuit deschis sau scurtcircuit INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul prezent: Defectul este declarat prezent în urma: Controlaţi parametrul PR004 "Tensiune de alimentare calculator": (tensiune baterie măsurată aproximativ 12 V): – dacă este la limita de valoare la aproximativ 16 V. Controlaţi izolarea. este vorba despre un scurtcircuit la + 12 V al unuia din pinii de alimentare 5 V.

izolarea şi continuitatea fasciculelor de cabluri de înaltă tensiune (bobine cvadruple).16 Ω = 50 kΩ = 3 până la 15 Ω = 3 până la 15 Ω Rezistenţă potenţiometru clapetă fluture Rezistenţă motor pas cu pas de reglare ralanti Rezistenţă bobină de aprindere DENSO SAGEM Rezistenţă injector la 25°C Primară Secundară Primară Secundară la .5 Ω ± 5% = 20. Program: E1 Nr.40 . – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi starea conectorilor bobinelor de aprindere.1 Ω = 14. – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi starea şi strângerea corectă a bujiilor de aprindere şi indicii sau referinţele să corespundă motorului. 17B-66 . – Controlaţi alimentările bobinelor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Controlaţi linia între bobine şi releul actuatori.EMS 31-32 Nr.40°C la 20°C la 120°C Rezistenţă senzor de presiune colector Rezistenţă încălzire sondă de oxigen amonte Rezistenţă încălzire sondă de oxigen aval Rezistenţă senzor magnetic Punct Mort Superior Rezistenţă electrovană absorbant de vapori de benzină la 23°C la 23°C = 200 până la 270 Ω = 26 Ω ± 7% Temperatură în °C .Asistenţă Pistă Cursor 17B = 1200 Ω ± 20% = < 1050 Ω = 53 Ω ± 10% = 0. – Înlocuiţi-le dacă este necesar.5 Ω ± 5% = 11000 Ω ± 15% = 11. Reparaţi dacă este necesar.10 25 50 80 110 120 Senzor temperatură aer 50000 ± 14% 10000 ± 10% 2000 ± 6% 810 ± 6% 309 ± 6% 135 ± 6% 105 ± 7% Rezistenţă în Ω Senzor temperatură apă Rezistenţă în Ω 76000 ± 9% 12000 ± 9% 2000 ± 5% 811 ± 5% 282 ± 3% 115 ± 2% 88 ± 2% Control sistem de aprindere: – Controlaţi starea. – Controlaţi starea şi valorile rezistenţei bobinelor de aprindere. – Prezenţa a + 12 V (contact pus).5 Ω ± 5% = 6800 Ω ± 15% = 0. – Înlocuiţi-le dacă este necesar.

Condiţie de execuţie: Motor oprit. Program: E1 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. contact pus. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 1 Tensiune baterie PR004: LC017: LC019: LC020: LC022: LC036: Configuraţie calculator LC042: LC048: 2 Nimic de semnalat. consultaţi interpretarea parametrului PR004. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Pilotare grupuri motoventilatoare motor pornit Sondă de oxigen amonte Sondă de oxigen aval Martor luminos schimbare raport Pompă de benzină cu debit redus Buclă rece AC în injecţie Citire configuraţie Climatizare Vizualizare şi Remarci ACTIV 11. crt.2 V Cu (Dacă există opţiune) un fir (sau trei fire în funcţie de model) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cutie de Viteze Mecanică (Cutie de Viteze Automată dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Diagnosticare În caz de problemă.8 V < X < 13.EMS 31-32 Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. LC054: Tip cutie de viteze LC056: LC096: LC098: Parbriz electric Compresor cu cilindree fixă Bobină de aprindere tip creion 17B-67 . Nr.

EMS 31-32 Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Program: E1 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Condiţie de execuţie: Motor oprit. Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. 3 Antidemaraj ET002: Antidemaraj INACTIV Pedală de acceleraţie neapăsată ET003: PR017: PR008: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture măsurată Valoare programare poziţie picior ridicat DA 0 < X < 47 0 < X < 47 În caz de problemă. 5 Senzor temperatură apă PR002: Temperatură apă X = temperatură motor ± 5°C 6 Senzor temperatură aer PR003: Temperatură aer X = temperatură sub capotă ± 5°C 17B-68 . Pedală de acceleraţie uşor apăsată 4 Potenţiometru de poziţie clapetă fluture ET003: ET005: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă NU NU Pedală de acceleraţie complet apăsată ET003: ET005: PR017: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă Poziţie clapetă fluture măsurată NU DA 70 < X < 255 În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului DF044. consultaţi interpretarea parametrului PR003. contact pus. În caz de problemă. crt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . consultaţi interpretarea parametrului PR017. consultaţi interpretarea parametrului PR002.

consultaţi interpretarea comenzii AC010. În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). contact pus. Condiţie de execuţie: Motor oprit. 11 Electrovană purjare AC016: Electrovană purjare Canistră 12 Climatizare AC003: Compresor de climatizare AC212: 13 Martor luminos AC213: Martor luminos alertă temperatură apă Martor luminos OBD 17B-69 . În caz de problemă. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. consultaţi interpretarea parametrului PR001. consultaţi interpretarea (interpretările) AC212. consultaţi interpretarea stării ET070. consultaţi interpretarea stării ET032. Program: E1 Nr. În caz de problemă. crt. În caz de problemă. Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR016: Presiune atmosferică Presiune colector Vizualizare şi Remarci X = Presiune atmosferică X = Presiune atmosferică Să auziţi pompa de benzină pornind Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mică Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mare Puneţi mâna deasupra pentru a simţi că funcţionează Electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină trebuie să funcţioneze Compresorul trebuie să funcţioneze Martorul luminos trebuie să se aprindă Martorul luminos trebuie să se aprindă Diagnosticare În caz de problemă. 10 Vană de reglare ralanti AC014: Vană reglare ralanti În caz de problemă. 7 Senzor de presiune PR001: 8 Pompă de benzină AC010: Releu pompă de benzină AC271: 9 Grup motoventilator AC272: Releu Grup motoventilator viteză mică Releu Grup motoventilator viteză mare (dacă este echipat) În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. DF120 (ET092). consultaţi interpretarea stării ET039.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR004. Program: E1 Nr. 2 Comandă pompă de benzină ET020: Comandă releu pompă de benzină ACTIVĂ În caz de problemă. inspiraţi-vă din defectul DF017. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.8 V În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .5 V Diagnosticare 1 Tensiune baterie PR004: Atunci PR006: Turaţie motor 750 < X < 910 rot/min Tensiune de alimentare calculator X < 12. ACTIVĂ În caz de problemă. În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR017. 7 Potenţiometru clapetă fluture ET003: Poziţie clapetă fluture picior ridicat DA 17B-70 . consultaţi interpretarea comenzii AC010. 3 Comandă actuator ET025: Comandă releu actuatori Semnal volant motor pornit Recunoaştere cilindru 1 Încălzire sondă de oxigen amonte Încălzire sondă de oxigen aval (dacă este prezentă) ACTIVĂ 4 Semnal volant Recunoaştere cilindru nr. 1 ET060: ACTIV 5 ET014: ET030: EFECTUAT ACTIVĂ 6 Încălzire sondă de oxigen ET031: Consultaţi condiţii de funcţionare. crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: PR004: Dacă + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Vizualizare şi Remarci ACTIV 13 < X < 14. inspiraţi-vă din defectul DF009. Nimic de semnalat.EMS 31-32 Nr.

În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. 10 Circuit antidetonaţie PR013: Semnal detonaţie medie 20 < X < 100 ET037: 11 Reglare îmbogăţire PR009: PR035: Reglare îmbogăţire Tensiune sondă de oxigen amonte Valoare corectare îmbogăţire ACTIVĂ 20 < X < 840 mV 0 < X < 255 Valoare medie 128 17B-71 .Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Program: E1 Nr. consultaţi interpretarea stării ET039. consultaţi interpretarea parametrului PR013. consultaţi interpretarea parametrului PR001. consultaţi interpretarea stării ET037. În caz de problemă. PR022: PR001: 9 Circuit presiune PR016: În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET039: PR006: Reglare ralanti Turaţie motor Valoare prestabilită turaţie ralanti RCO ralanti Presiune colector Presiune atmosferică Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ 725 < X < 775 rot/min = PR006 ± 25 rot/min Valori precise pentru "Corectare adaptivă turaţie ralanti" 250 < X < 500 mbari X = Presiune atmosferică Diagnosticare 8 Reglare ralanti PR041: În caz de problemă.

Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului Diagnosticare Climatizare (Aer condiţionat selectat) (dacă vehiculul este echipat) ET009: Solicitare climatizare ET070: Compresor de climatizare Grup Motoventilator viteză mică* ET035: În funcţie de condiţii şi necesităţi Calculator injecţie. ACTIV 850 < X < 960 rot/min 300 < X < 5000 W (X < 300 W Dacă injecţia nu autorizează ciclul compresorului) 2 < X < 6 bari Dacă tip Informaţie putere absorbită completă sau buclă rece în injecţie Dacă tip buclă rece în injecţie PR044: Putere absorbită de compresorul AC PR027: Presiune fluid refrigerent În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. interpretările ET009. 17B-72 . consultaţi interpretările ET009. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". Nr. comanda de pornire poate fi efectuată prin releu dublu. temperatură apă. Program: E1 Nr. legat la alimentarea compresorului Dacă ET038: Atunci PR006: Turaţie motor Ralanti accelerat ACTIV Grupul motoventilator trebuie să pornească la viteză mică În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. crt. presiune fluid refrigerent 12 * Pe anumite vehicule. consum electric. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Nr. crt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. Funcţie Presostat direcţie asistată (dacă vehiculul este echipat) Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Bracaţi roţile ET034: ET035: Presostat direcţie asistată Grup Motoventilator viteză mică Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Program: E1 Nr. 13 ACTIVĂ INACTIV Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 99°C PR002: Temperatură apă 14 Grup Motoventilator ET036: Grup Motoventilator viteză mare (numai dacă vehiculul este echipat cu Aer condiţionat) ACTIVĂ În caz de problemă. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. consultaţi interpretarea stării ET034. PR002: Temperatură apă Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 102°C 17B-73 . consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036).

În decelerare după un picior apăsat la maxim 17B-74 .5% şi variabilă Diagnosticare 1 Nimic de semnalat.EMS 31-32 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea parametrului PR018. crt. Vehicul în sarcină 3 Senzor detonaţie PR013: PR015: PR010: Semnal detonaţie medie Corecţie antidetonaţie Tensiune sondă de oxigen aval X X este variabil şi nenul 0 < X < 7° Arbore cotit Nu ţineţi cont de tensiunea la ralanti. În caz de problemă. X creşte cu un interval scurt de răspuns. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Condiţie de execuţie: în test rutier. 2 Viteză vehicul PR018: Viteză vehicul X = Viteză citită pe contor în km/h În caz de problemă. interpretarea parametrului PR013. Funcţie Purjare absorbant de vapori de benzină Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET032: PR023: Purjare Canistră RCO electrovană purjare Canistră Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ X > 1. Nr. X scade cu un interval scurt de răspuns. Program: E1 Nr. Sonda indică bogat. 4 Sondă de oxigen aval În funcţiune sarcină maximă Nimic de semnalat. Sonda indică sărac.

97 < λ < 1.03 CO < 0.97 < λ < 1. Condiţie de execuţie: în test rutier. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune După programare PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare Motoare: K7M / K7J PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motoare: K7J / K7M Vizualizare şi Remarci Diagnosticare 5 Indice de adaptare îmbogăţire 100 < X < 255 În caz de problemă. 17B-75 . Nr.03 2500 rot/min. Program: E1 Nr. după rulaj 6 Emisie poluantă La ralanti. aşteptaţi stabilizarea Nimic de semnalat.8% HC < 100 ppm 0.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. crt.5% HC < 100 ppm 0. consultaţi interpretarea parametrilor PR030 şi PR031.5% O 2 < 0. 0 < X < 208 CO < 0. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .3% CO2 > 13.

Controlaţi pinul 46 (climatizare de tip Legătură logică) al calculatorului de injecţie. Calculatorul de injecţie nu detectează solicitarea de aer condiţionat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare stări SOLICITARE CLIMATIZARE 17B ET009 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. consultaţi diagnosticarea climatizării. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. 17B-76 .

înlocuiţi presostatul de direcţie asistată. Ţineţi cont de această interpretare numai dacă există incoerenţă în controlul conformitate. Controlaţi branşarea şi starea conectorului presostatului de direcţie asistată.Interpretare stări PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 17B ET034 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator injecţie pin 85 Pin 1 presostat direcţie asistată Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Dacă problema persistă. 17B-77 . Controlaţi prezenţa masei pe presostatul de direcţie asistată. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar.

EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. – Starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mică. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 8 Releu grup motoventilator viteză mică Reparaţi dacă este necesar. 17B-78 . Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mică. Program: E1 Nr. – Igiena masei grupului motoventilator viteză mică. cu contactul pus. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mică dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MICĂ 17B ET035 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru această diagnosticare. Controlaţi: – Starea grupului motoventilator viteză mică. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mică. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului. – Linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mică şi releul grupului motoventilator viteză mică. – Alimentarea grupului motoventilator viteză mică. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. Controlaţi. cu contactul pus. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mare dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr. 17B-79 .Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MARE 17B ET036 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru a executa această diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. – alimentarea grupului motoventilator viteză mare. – starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mare. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 38 Releu grup motoventilator viteză mare Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi: – starea grupului motoventilator viteză mare. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mare. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mare. Reparaţi dacă este necesar. – igiena masei grupului motoventilator viteză mare. – linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mare şi releul grupului motoventilator viteză mare.

Program: E1 Nr. Dacă ralanti-ul este instabil. sonda trebuie să fie înfundată (încercaţi un rulaj în sarcină).EMS 31-32 Nr. controlaţi jocul supapelor şi distribuţia. 17B-80 . Controlaţi etanşeitatea liniei de eşapament. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare stări REGLARE ÎMBOGĂŢIRE 17B ET037 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă vehiculul nu rulează decât în oraş. Controlaţi etanşeitatea colectorului de admisie. Controlaţi prezenţa a 12 V în sonda de oxigen amonte. Verificaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen amonte. Controlaţi aprinderea. înlocuiţi sonda de oxigen. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen amonte Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen amonte Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină (o scurgere perturbează considerabil îmbogăţirea). Dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi presiunea benzinei. Reparaţi dacă este necesar.

– Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei.. – Controlaţi prezenţa ajutajelor în circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei. – Controlaţi etanşeitatea amplificatorului de frânare. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. – Controlaţi aprinderea. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti. – Controlaţi igiena conductelor legate la colector. înlocuiţi motorul de reglare ralanti. RALANTI-UL ESTE PREA RIDICAT DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. – Controlaţi electrovanele comandă pneumatică. – Controlaţi injectoarele.) deoarece este probabil înfundat.EMS 31-32 Nr. – Controlaţi garniturile colector. 17B-81 . Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. – Curăţaţi circuitul de alimentare cu aer (cutie clapetă fluture.. – Controlaţi nivelul de ulei motor. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. – Controlaţi garniturile cutiei clapetă fluture.Interpretare stări REGLARE RALANTI 17B ET039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Program: E1 Nr. înlocuiţi motorul de reglare ralanti. – Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de presiune. Atenţie la valoarea prestabilită a turaţiei de ralanti service: PR041. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. RALANTI-UL ESTE PREA SCĂZUT – Controlaţi funcţionarea reglării îmbogăţirii. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi vana de reglare ralanti dacă este necesar. – Controlaţi nivelul de ulei.

Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei în pinul 10 al calculatorului de injecţie.EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare stări COMPRESOR DE CLIMATIZARE 17B ET070 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. 17B-82 . consultaţi diagnosticarea climatizării.

DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. înlocuiţi senzorul. Dacă problema persistă. Presiune atmosferică incoerentă (PR016). Controlaţi izolarea. 17B-83 . Presiune colector < presiune minimă la ralanti. Dacă problema persistă. – jocul supapelor. înlocuiţi senzorul. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. – dacă eşapamentul nu este astupat. – purjarea absorbantului de vapori de benzină – compresia cilindrilor. Presiune colector incoerentă contact pus. Presiune colector > presiune maximă la ralanti Controlaţi: – etanşeitatea între colector şi senzor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare parametri PRESIUNE COLECTOR 17B PR001 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 15 Pin A Senzor de presiune Calculator injecţie pin 16 Pin B Senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C Senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. – dacă nu există priză de aer.

Dacă valoarea citită este incorectă. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi izolarea. Program: E1 Nr. 17B-84 . controlaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric).Interpretare parametri TEMPERATURĂ APĂ 17B PR002 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 13 Pin B2 Senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 73 Pin B1 Senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar.

EMS 31-32 Nr.Interpretare parametri TEMPERATURĂ AER 17B PR003 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Program: E1 Nr. verificaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură". Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi izolarea. 17B-85 . Dacă valoarea citită este incoerentă.

Interpretare parametri TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR 17B PR004 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Fără consumator. tensiunea de încărcare este prea slabă: regulatorul alternatorului este defect. tensiunea de încărcare este prea mică: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. bateria este descărcată: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. 17B-86 . La ralanti Dacă tensiunea < Minimă. Dacă bateria şi circuitul de încărcare sunt corecte Trataţi problema aplicând metoda defectului DF345 "Alimentări 5 V potenţiometre şi senzori". Contact pus Dacă tensiune < Minimă. Program: E1 Nr. Dacă tensiune > Maximă. bateria este poate prea încărcată: controlaţi ca tensiunea de încărcare să fie corectă cu şi fără consumator. Dacă tensiunea > Maximă. Remediaţi această problemă şi controlaţi nivelul electrolitului în baterie.

). Programare la limită PR008 sau nedetectare a Piciorului Ridicat ET003 sau nedetectare a Admisiei Maxime ET005 Controlaţi ca limitatorul mecanic al potenţiometrului să nu fi fost modificat. Controlaţi comanda acceleratorului (frecare.EMS 31-32 Nr. Poziţia clapetei fluture este fixă PR017 Controlaţi ca senzorul să fie legat mecanic la clapeta fluture. obstacol. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. 17B-87 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 43 Pin C Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 75 Pin A Potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi izolarea. Înlocuiţi potenţiometrul clapetă fluture dacă este necesar.... Controlaţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture.Interpretare parametri POZIŢIE CLAPETĂ FLUTURE 17B PR017 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr.

nu este suficientă benzină sau prea mult aer. Faceţi programările. – conductei de alimentare aer. Program: E1 Nr. – pompei de benzină. – rezervorului. 17B-88 . – bujiilor. Asiguraţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MINIM. – jocul supapelor. – aprinderea.Interpretare parametri INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE FUNCŢIONARE 17B PR030 PR031 INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE LA RALANTI INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. – circuitului de carburant. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Asiguraţi igiena.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi memoria calculatorului de injecţie. curăţenia şi buna funcţionare a: – filtrului de benzină. Controlaţi: – compresiile. priviţi aceşti parametri. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MAXIM. – filtrului de aer. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . (Consultaţi "Corectare adaptivă îmbogăţire" pentru valorile de limite exacte). în reglare ralanti. La cald. este prea multă benzină sau nu este suficient aer.

Program: E1 Nr. Dacă problema persistă.EMS 31-32 Nr. Dacă nu sunt 12 V. prezenţa a 12 V în pinul 3 al conectorului senzorului de şoc. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. sub acţiune demaror. verificaţi dacă. Înainte de a efectua acest control. Dacă nu este continuitate. Controlaţi continuitatea între pinii 1 şi 3 ai senzorului de şoc. corespondenţa pinilor pe schema electrică corespunde organelor montate pe vehicul. 17B-89 . Controlaţi. înlocuiţi pompa de benzină.Tratare moduri de comandă RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 17B AC010 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi ca senzorul de şoc să fie bine anclanşat. reparaţi linia pinului 3 al senzorului de şoc la pinul 5 al releului pompei de benzină. înlocuiţi senzorul de şoc. Controlaţi igiena şi prezenţa masei în pinul C2 al pompei de benzină. Anclanşaţi senzorul de şoc dacă este necesar. Controlaţi izolarea şi continuitatea cablajului: Senzor de şoc Pin C1 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar.

Dacă un scurtcircuit la 12 V a intervenit pe linia martorului luminos. tabloul de bord ar putea fi foarte deteriorat. Program: E1 Nr.Tratare moduri de comandă MARTOR LUMINOS ALERTĂ TEMPERATURĂ APĂ 17B AC212 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. 17B-90 . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord. Dacă problema persistă. cu comanda activată. Controlaţi prezenţa masei pe linia martorului luminos. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

EMS 31-32 Nr.) ALP 4 PROBLEME DE ÎNCĂLZIRE ADIŢIONALĂ: MODELE "TEMPERATURĂ FOARTE SCĂZUTĂ" ALP 5 17B-91 . Program: E1 Nr.Efecte client 17B INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi efectele client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.. ÎNTRERUPERI. LIPSĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL ALP 1 PROBLEME DE PORNIRE ALP 2 PROBLEME DE RALANTI ALP 3 PROBLEME DE RULARE (MERS BRUSCAT LA ACCELERARE. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare ..

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 1 Lipsă comunicaţie cu calculatorul INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 16 şi a masei în pinii 4 şi 5 ai prizei de diagnosticare.EMS 31-32 Nr. Controlaţi siguranţele injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 28 Masă Calculator injecţie pin 33 Masă Calculator injecţie pin 3 Masă Calculator injecţie pin 56 Pin 7 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 26 Pin 15 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 29 Siguranţă Calculator injecţie pin 30 Siguranţă Reparaţi dacă este necesar. Asiguraţi-vă ca testerul de diagnosticare să nu fie cauza defectului încercând să comunicaţi cu un alt vehicul. motor şi habitaclu. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. 17B-92 . Controlaţi legătura între testerul de diagnosticare şi priza de diagnosticare (stare cablu).

purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi starea volantului motor. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi dacă demarorul funcţionează bine. Controlaţi starea filtrului de benzină. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi compresiile motorului. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 2 Probleme de pornire INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de şoc. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. 17B-93 . Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi alimentarea electrică a pompei de benzină.EMS 31-32 Nr. Controlaţi vana de reglare ralanti. Program: E1 Nr. Dacă nu mai există perturbare.

Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi starea filtrului de benzină. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi ca electrovana decalorului de arbore cu came să nu fie blocată în poziţie deschisă. Controlaţi starea rezervorului. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. cu ajutorul jojei de ulei. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. Dacă nu mai există perturbare. (Dacă vehiculul este echipat cu aceasta) Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Controlaţi. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi starea colectorului de admisie.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 3 Probleme de ralanti INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi vana de reglare ralanti. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.EMS 31-32 Nr. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi starea volantului motor. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. ca nivelul să nu fie prea ridicat. 17B-94 . DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). Controlaţi compresiile motorului.

Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi ca răcirea să fie eficace.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca etrierele. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi starea volantului motor. tamburii şi rulmenţii să nu fie gripaţi. Controlaţi compresiile motorului. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 4 Probleme de rulare (Mers bruscat la accelerare. întreruperi. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată.. Controlaţi starea colectorului de admisie. 17B-95 . Controlaţi. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi ca filtrul de aer să nu fie deformat. Controlaţi ca pneurile să nu fie subumflate. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi colectorul de eşapament să nu curgă.. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Dacă nu mai există perturbare. cu ajutorul jojei de ulei. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot).EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . ca nivelul să nu fie prea ridicat. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: E1 Nr. Controlaţi starea filtrului de benzină.

Controlaţi branşarea şi starea conectorilor termoplonjoanelor. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor releelor "încălzire adiţională". Controlaţi cu motorul pornit şi numai în următoarele condiţii. Controlaţi branşarea şi starea conectorului cutiei "încălzire adiţională". Înlocuiţi termoplonjonul (termoplonjoanele) dacă alimentările sunt corecte. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . cu contactul pus. Controlaţi funcţionarea bobinei fiecărui releu "încălzire adiţională". alimentările cutiei "încălzire adiţională".Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 5 Problemă de încălzire adiţională "modele temperatură foarte scăzută" INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi prezenţa masei în termoplonjoane. Controlaţi. Controlaţi prezenţa a 12 V în pinii 3 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Reparaţi linia până la cutia de siguranţe dacă este necesar. Înlocuiţi cutia "încălzire adiţională" dacă este necesar. Cutia "încălzire adiţională" pilotează termoplonjoanele şi decalorul de arbore cu came (dacă vehiculul este echipat). Controlaţi. 17B-96 . cu contactul pus. Controlaţi izolarea. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. prezenţa a + 12 V în termoplonjoane: ° – PR002: < 10°C ° – PR003: < 0°C Reparaţi linia (liniile) până la releul (releele) "încălzire adiţională" dacă este necesar. Reparaţi linia până la releul actuatori dacă este necesar. Înlocuiţi releul (releele) dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Cutie "încălzire adiţională" pin 1 Pin 64 Calculator Cutie "încălzire adiţională" pin 7 Pin 2 Releu 1 "încălzire adiţională" Cutie "încălzire adiţională" pin 8 Pin 2 Releu 2 "încălzire adiţională" Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Pin 3: masă Pin 9: + 12 V releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. prezenţa a 12 V în pinii 1 ai fiecărui releu "încălzire adiţională".

2 Transmisie 20A AMBREIAJ CUTIE DE VITEZE MECANICĂ TRANSMISII 21A 29A .

Capitolul 2 CuprinsPagina L90 .Disc Rulment de presiune ambreiaj Volant motor 20A-1 20A-2 20A-3 20A-5 29A TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze 29A-9 29A-12 21A CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare Raporturi Lubrifianţi Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Simering arbore primar: Înlocuire Simering ieşire diferenţial Cutie de viteze mecanică: Demontare .Remontare 21A-1 21A-2 21A-3 21A-4 21A-5 21A-6 21A-9 21A-11 29A TRANSMISII Identificare Ingrediente Transmisie faţă stânga Transmisie faţă dreapta Burduf de transmisie faţă parte roată 29A-1 29A-2 29A-3 29A-5 29A-7 .L90 .Capitolul 2 Cuprins 20A AMBREIAJ Identificare Mecanism .

6 mm Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: Gri 20A-1 .AMBREIAJ Identificare L90.Motor K7M = 200 mm .Motor K7J = 180 mm Grosime disc: 7. şi K7J sau K7M Mecanism 20A 107918 Disc 105680 Diametru exterior disc: .

mecanismul. 582-01 Emb. cu ajutorul dispozitivului a Scoateţi cele şase şuruburi (3) de fixare a mecanismului. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Înfiletaţi progresiv în stea. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a mecanismului (1.2 daN.Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor. a Înlocuiţi piesele defecte.2 daN. 1518 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj 20A REMONTARE 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a mecanismului 1. Cutie de viteze mecanică. a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb.m). Cutie de viteze mecanică). 582-01).AMBREIAJ Mecanism .discul de fricţiune. 1518) (2). a Montaţi discul de ambreiaj. a Demontaţi: . 107913 a Demontaţi dispozitivul (Mot.Curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj. 3 . a Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A. Cutie de viteze mecanică. 20A-2 . Cutie de viteze mecanică). a Blocaţi motorul (Mot. 95414 a 1 ATENŢIE . . .Remontaţi ansamblul fără lubrifiant. 582-01) (1).Disc L90.m DEMONTARE a Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A.

20A-3 . 107916 a Puneţi rulmentul de presiune pe tubul de ghidare plasând cârligele (3) în furcă.rulmentul de presiune ambreiaj (1) basculând furca în (A). a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. 107914 a Demontaţi furca (2) trăgând spre interiorul carterului de ambreiaj. înlocuiţi tubul de ghidare dacă este necesar (consultaţi 21A. A 3 1 107917 a Demontaţi: .cutia de viteze (consultaţi 21A. Cutie de viteze mecanică. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Simering arbore de ambreiaj).AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90. a Asiguraţi-vă de culisarea corespunzătoare. Notă: 2 în momentul unei intervenţii care nu necesită demontarea cutiei de viteze sau după montarea acesteia. . şi K7J sau K7M 20A DEMONTARE REMONTARE a Controlaţi să nu existe prelingere la ieşirea arborelui primar. nu ridicaţi furca deoarece riscă să iasă din cârligele (3) ale rulmentului de presiune. Cutie de viteze mecanică). Cutie de viteze mecanică. a Plasaţi furca.

Motor K7J (X) = 28 până la 33 mm 20A-4 . verificaţi cursa de deplasare a furcii.Motor K7M (X) = 30 până la 35 mm . Ea trebuie să fie de: . şi K7J sau K7M 20A X 91830 a După remontarea cutiei de viteze.AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90.

a Blocaţi motorul (Mot. aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. . Ambreiaj.Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit.m).mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A. a Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi.m 5 DEMONTARE a Demontaţi: . şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. .5 daN.cutia de viteze (consultaţi 21A. a Demontaţi: . Cutie de viteze mecanică.mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A.şuruburile de fixare a volantului motor.cutia de viteze (consultaţi 21A. a Remontaţi: .Disc). 582-01 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) 20A 1 A 6 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a volantului motor 6. .dispozitivul (Mot. Cutie de viteze mecanică.5 daN. Ambreiaj. a Pe şuruburile noi ale volantului motor. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (6.Disc). 20A-5 . a Apropiaţi şuruburile noi de volantul motor.AMBREIAJ Volant motor L90. 582-01) (A). Cutie de viteze mecanică). Cutie de viteze mecanică). cu ajutorul dispozitivului REMONTARE a ATENŢIE . Mecanism . 582-01) (A).volantul motor. . 4 2 7 107913 a Montaţi volantul motor. . Mecanism .Curăţaţi de pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor. a Verificaţi starea volantului motor.

21A-1 .(B) Indice cutie de viteze. .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare L90. indică: . situat pe carterul cutiei de viteze. . şi JH1 sau JH3 Motoarele K7M / K7J sunt echipate cu cutie de viteze mecanică de tip JH.(D) Uzină de fabricaţie. .(A) Tip cutie de viteze.(C) Număr de fabricaţie. 21A 1 107920 A B D C 19860 Un marcaj (1).

şi JH1 sau JH3 21A JH3 052 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 Tip Indice Cuplu cilindru Prima A doua A treia A patra A cincea Marşarier Tahimetru JH1 053 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 21A-2 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Raporturi L90.

VÂSCOZITATE (Consultaţi NT 6012A. Umpleţi până la nivelul orificiului. Calitate).PARTICULARITATE 3 II . 108355 ATENŢIE 92081 Este interzis să demontaţi valva reniflardului (3) pentru a efectua umplerea cu ulei.1 (1) (2) Buşon de golire 21A Buşon de umplere I .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Lubrifianţi L90. Lăsaţi vehiculul. câteva minute înainte de a controla nivelul de ulei. 2 1 18749 21A-3 .1 3. cu motorul oprit.CONTROL NIVEL ÎN CAZ DE SCURGERE Înainte de orice control de nivel. Lubrifianţi.CALITATE. III . şi JH1 sau JH3 Capacitate (în litri) JH3 JH1 3. vehiculul trebuie să fie pe o suprafaţă orizontală.

şi JH1 sau JH3 21A Tip MOLYKOTE BR2 LOCTITE 518 RHODORSEAL 5661 Condiţionare Cutie de 1 kg Seringă de 24 ml Tub de 100 g Referinţă 77 01 421 145 77 01 421 162 77 01 404 452 Organ Caneluri Suprafeţe de asamblare cartere JH / JR Buşoane filetate şi contactoare 21A-4 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Ingrediente L90.

inelele "O".simeringurile.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Piese de înlocuit sistematic L90. şi JH1 sau JH3 Piese de înlocuit sistematic după ce au fost demontate: . . 21A 21A-5 .

.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. DEMONTARE a Demontaţi: . a Reperaţi cota de îmbinare a tubului de ghidare cu ajutorul cursorului (3) al dispozitivului (Bvi. Rulment de presiune ambreiaj). 3 99057 (1) (2) (3) (4) (5) Cleşte de strângere Teacă Jojă 98935 Cheie Inel crestat Demontarea tubului de ghidare al rulmentului de presiune se efectuează cu dispozitivul (Bvi. 21A-6 . 1445).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. Ambreiaj. 98934 2 1 3 5 4 a Poziţionaţi cutia de viteze pe suport. 1445 Scule şi dispozitive de extragere şi de montare tub de ghidare cutie de viteze "JB" 21A Simeringul şi rulmentul arborelui primar sunt solidari cu tubul de ghidare al rulmentului de presiune. Lubrifierea este asigurată printr-un orificiu care comunică cu alezajul carterului. Cutie de viteze mecanică). 1445) pentru a putea garanta poziţionarea corespunzătoare în momentul remontării. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi.cutia de viteze (consultaţi 21A. a Ajustaţi dacă este nevoie reazemul reglabil. Cutie de viteze mecanică.

a Extrageţi uşor tubul de ghidare. a Imobilizaţi cleştele de strângere (1) cu ajutorul cheii (4). a Degresaţi tubul de ghidare. şi JH1 sau JH3 21A 6 98936 98938 a Dezlipiţi uşor tub de ghidare de presă. a Plasaţi teaca şi inelul crestat. a Aliniaţi gaura de gresare a rulmentului tubului de ghidare în faţa găurii de gresare a carterului de ambreiaj. 21A-7 . REMONTARE 4 1 98937 a Plasaţi cleştele de strângere (1) pe tub. a Acţionaţi asupra piuliţei superioare (6).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. a Strângeţi cu putere piuliţa. 98939 a Trasaţi un reper pe carterul de ambreiaj în linie cu gaura de gresare. a Poziţionaţi piesa nouă pe carterul de ambreiaj.

Ambreiaj.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. şi JH1 sau JH3 21A 98935-1 a Montaţi piesa până la contactul uşor cu carterul jojei. a Remontaţi: .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. Cutie de viteze mecanică). 21A-8 . Rulment de presiune ambreiaj). Cutie de viteze mecanică. .cutia de viteze (consultaţi 21A.

Transmisii. . REMONTARE B A 86095 a Remontarea simeringului se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Bvi.m 11 daN.m 10. a Demontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi.m 28 daN. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Scoateţi simeringul cu ajutorul unui cleşte având grijă să nu distrugeţi canelurile planetarei. a Bateţi simeringul pe bază cu ajutorul unui extractor de ştifturi şi al unui ciocănel pentru a-l roti în locaşul său. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 945 Mandrină de montare simering planetară 21A ÎNLOCUIRE SIMERING Cupluri de strângerem piuliţă de rotulă de direcţie buloane picior amortizor piuliţă transmisie şuruburi de fixare a roţilor 3.5 daN. Lubrifianţi).m 86031 Notă: Simeringul poate fi înlocuit pe vehicul cu cutia de viteze montată.un dispozitiv simeringului (B).un protector de simering (A). Cutie de viteze mecanică. 945) compus din: . Transmisie faţă dreapta). a Demontaţi protectorul de sub motor.7 daN. care asigură montarea 21A-9 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90.

. a Remontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. a Poziţionaţi simeringul (C) uns împreună cu dispozitivul (B).7 daN.m). 21A-10 .m). Transmisie faţă dreapta).piuliţa de transmisie (28 daN. şi JH1 sau JH3 21A A B C 86122 a Puneţi protectorul (A) uns pe planetară.m).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. Lubrifianţi). Cutie de viteze mecanică. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.şuruburile de fixare a roţilor (11 daN. a Strângeţi la cupluri: . .m).cele două buloane ale piciorului amortizorului (10. .piuliţa de rotulă de direcţie (3.5 daN. Transmisii.

pentru a evita un dezechilibru. Elevator cu două coloane: Securitate). Lubrifianţi). Mot.m 3. Cutie de viteze mecanică.m 11 daN.m 6.m 10. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.Remontare L90.m 2. a Demontaţi: .m 3.m 4.4 daN.m 2.5 daN. 1747 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a roţilor buloane picior amortizor şuruburi burduf transmisie de 11 daN.remontare grup motopropulsor Suport ancorare motor cu reglaje multiple.m 3.m Cupluri de strângerem piuliţă suport pendular pe tampon buşon de golire cutie de viteze Mot. şi K7J sau K7M. a Demontaţi protectorul de sub motor. .5 daN. 1390 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Pentru procedura de montare a chingii. 1453 Tav.5 daN.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .5 daN. 476 Mot. (consultaţi 02A.5 daN.m 10 daN.apărătoarea de noroi laterală faţă stânga. piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi suport etrier şuruburi turn cutie de viteze şi demaror şuruburi de fixare a cadrului în faţă şuruburi de fixare a cadrului în spate şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cutie şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi suport pendular pe cutie 21A-11 .m 6 daN.5 daN. 1199-01 Extractor rotulă Dispozitiv de tăiere ţeavă de eşapament Suport pentru demontare .m a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.roţile faţă.7 daN. Mijloc de ridicare. cu chingi de menţinere Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil cilindru de organe 21A 5 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.

şi JH1 sau JH3 a Demontaţi: .bateria. . 21A-12 . a Demontaţi: . . . a Distanţaţi fasciculul motor în jurul cutiei de viteze. şi K7J sau K7M.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .cablul de ambreiaj. a Degrafaţi: .Remontare L90. . a Demontaţi fixările fasciculului de cabluri electrice.brida (1) a bateriei. 109184 4 107932 a Debranşaţi senzorul Punct Mort Superior (4). .manşonul de aspirare aer.calculatorul injecţiei. 109171 a Debranşaţi conectorul fasciculului motor .fixările vasului de expansiune.locaşul de sub baterie. a Demontaţi: .portreleele stânga şi dreapta cu ajutorul unei şurubelniţe urmând sensul săgeţilor.protecţia calculatorului.habitaclu.capacul cutiei siguranţe (2) ridicând clipsurile (3). 21A 2 1 3 107846 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .

a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. a Demontaţi cele două şuruburi (8) ale suportului etrierului. a Demontaţi cele două piuliţe (6) ale piciorului amortizorului. a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze în înălţime.PARTE STÂNGA VEHICUL 21A 6 7 5 8 107935 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Demontaţi rotula bieletei de direcţie (7) cu ajutorul dispozitivului (Tav. ATENŢIE Nu desfaceţi niciodată piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. a Demontaţi piuliţa (5) a tijei de comandă a cutiei de viteze.Remontare L90.vasul de expansiune trăgând în sus. şi JH1 sau JH3 . şi K7J sau K7M. a Distanţaţi vasul de expansiune de suportul său. 21A-13 . 476). a Debranşaţi (dacă vehiculul este echipat) cablajele senzorilor sistemului antiblocare roţi. I .

21A-14 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna. basculând portfuzeta. a Demontaţi: . a Demontaţi fixarea (1 0) a conductei de direcţie asistată de pe cadru (dacă vehiculul este echipat). a Decuplaţi transmisia cutiei de viteze. şi JH1 sau JH3 21A 11 12 9 13 10 107933 107934 a Demontaţi cele trei şuruburi (11) ale burdufului de transmisie.piuliţa (12) a tirantului cadrului. Dacă este cazul. .şuruburile de fixare (13) a treselor de masă de pe cutia de viteze. controlaţi la remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze. a Debranşaţi conectorul marşarier (9).Remontare L90. şi K7J sau K7M.

476). III . a Debranşaţi conectorul (17) al sondei de oxigen. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . şi K7J sau K7M.rotula bieletei de direcţie (15) cu ajutorul dispozitivului (Tav.MEDIU MOTOR a Ataşaţi ansamblul radiatoarelor de răcire cu ajutorul corzilor pe traversa superioară. a Basculaţi portfuzeta şi decuplaţi transmisia cutiei de viteze. a Demontaţi fixarea tirantului cadrului de pe caroserie. şi JH1 sau JH3 II . a Demontaţi: . 21A-15 .cele două piuliţe (1 6) de fixare a piciorului amortizorului.PARTE DREAPTA VEHICUL 21A 16 17 14 15 18 107925 108350 a Demontaţi cele două şuruburi (14) ale suportului etrierului.Remontare L90. a Demontaţi suportul conectorului prin şurubul (18).

a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. şi JH1 sau JH3 21A 14747 19 107926 a Demontaţi: .fixările (19) ale catalizatorului de pe colectorul de eşapament. a Demontaţi fixările casetei de direcţie. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. . 20 107919 a Debranşaţi conectorul (20) al senzorului tahimetric. Este interzis să găuriţi sau să a decupaţi catalizatorii. 21A-16 .Remontare L90.fixările barei paraşoc de pe cadru. şi K7J sau K7M. . a Distanţaţi cablajul de pe locaşul bateriei şi de pe motoventilator.catalizatorul. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. 108351 a Întrerupeţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. 1199-01) între cele două puncte de întrerupere situate între catalizator şi toba intermediară.

cadrul trebuie să rămână pe cărucior. Patinele dispozitivului trebuie să fie plasate sub zonele (A). a Coborâţi vehiculul pe dispozitivul (Mot. a Demontaţi fixările cadrului. a Montaţi dispozitivul (Mot. şi K7J sau K7M. 21A-17 .Remontare L90.şuruburile de fixare a demarorului.demarorul. 1390). 1390).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . 107928 a Montaţi vehiculul. 21A 21 A 22 108574 107921 a Demontaţi bieleta de preluare cuplu (21) cu întăritura sa (22). a Ataşaţi cadrul la dispozitivul (Mot. 1390) sub cadru. 23 107924 a Defiletaţi cele patru fixări (23) ale cadrului. a Debranşaţi alimentarea demarorului. . a Demontaţi: . şi JH1 sau JH3 a Ataşaţi caseta de direcţie pe caroserie.

1453) cu chingile sale de menţinere.suportul cutiei de viteze (26).Remontare L90. .cutie de viteze. 25 .şuruburile inferioare (27) turn cutie de viteze. .fixările superioare turn cutie de viteze.şuruburile de fixare a suportului cutiei de viteze (25). REMONTARE a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2.piuliţa (28) a prezonului cutiei de viteze. . a Plasaţi furca pe proeminenţele rulmentului de presiune ambreiaj. 21A-18 . a Cuplaţi cutia de viteze la motor.piuliţa suportului cutiei de viteze (24). şi JH1 sau JH3 21A 28 107930 a Montaţi dispozitivul (Mot. . 27 107936 26 a Demontaţi: . . a Poziţionaţi cilindrul de organe sub cutia de viteze.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .prezoanele de fixare a cutiei de viteze. a Demontaţi: .cutia de viteze. 24 107929 a Asiguraţi-vă de prezenţa şi poziţionarea bucşilor de centrare motor . şi K7J sau K7M.

şuruburile de fixare a cadrului în faţă (6 daN. a Aplicaţi un strat de F R E N B L O C pe filetele şuruburilor suportului etrierului.şuruburile suportului etrierului (10 daN. şi K7J sau K7M.7 daN. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.cele două buloane ale piciorului amortizorului (10. .5 daN.m).4 daN.m). a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.m).m).m).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .remontare).m).m). ATENŢIE Nu prindeţi conducta de frână spate în momentul remontării cadrului.piuliţa suport pendular pe tampon (5 daN. . .şuruburile turn cutie de viteze şi demaror (4.m). Lubrifianţi). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.5 daN. .m). a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a roţilor (11 daN. şi JH1 sau JH3 21A .şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cutie (3.buşonul de golire cutie de viteze (2. .5 daN. . Cutie de viteze mecanică. .piuliţa de rotulă de direcţie (3.5 daN.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (6.m).şuruburile suportului pendular pe cutie (3.Remontare L90.5 daN. .m). . .5 daN. Baterie: Demontare .cele trei şuruburi ale burdufului de transmisie (2.şuruburile de fixare a cadrului în spate (11 daN. 1747) (29) pe fixările faţă pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.m). 29 107927 a Utilizaţi dispozitivul (Tav. a Puneţi un manşon pe tăietura ţevii de eşapament referinţă 77 03 083 443.m). . 21A-19 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

dans ce présent document. Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque". sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document. Edition Française "Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur.Manuel de réparation Boîte de vitesses mécanique Type JH1 Gamme Twingo Clio Clio Laguna II Laguna II JH3 JR5 77 11 299 960 MARS 2001 Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault. © RENAULT 2001 .

lubrifiants Pièces à remplacer systématiquement Outillages spécialisés Réfection boîte de vitesses 21-1 21-3 21-4 21-5 21-5 21-5 21-6 21-7 .m Couples de serrage en daN.m Rapports Ingrédients Capacité .Sommaire Pages 21 BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.

BOITE DE VITESSES MECANIQUE 121 Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JH

21

A B C D

2,5 2,5 7 19

21-1

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JR

21

A B C D E

2,5 13 2,5 7 19

21-2

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Couples de serrage en daN.m

21

Désignation Vis de tour de boîte Vis d'arbre secondaire Ecrou d'arbre primaire Vis de couvercle arrière Contacteur de marche arrière Vis de récepteur d'embrayage Vis d'axe de commande Vis de loqueteau Vis de capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée

Couple en daN.m 2,5 7 19 2,5 2,5 2,1 2 0,5 1

21-3

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Rapports
BOITE DE VITESSES JH Indice JH1-002 JH1-003 JH1-007 JH3-005 Véhicule Twingo Twingo Twingo Laguna 2 1 ère 11/37 11/37 11/37 11/37 2 ème 22/41 22/41 22/41 22/41 3ème 28/37 28/37 28/37 28/37 4 ème 30/29 30/29 34/35 34/35 5 ème 41/31 39/32 39/32 39/32 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/56 15/58 15/61 14/59

21
Tachy 21/20 21/20 21/19 Sans

BOITE DE VITESSES JR Indice JR5-003 JR5-008 JR5-009 JR5-012 Véhicule Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 1 ère 11/37 11/41 11/37 11/41 2 ème 22/41 21/43 22/41 21/43 3ème 28/37 28/39 28/37 28/37 4 ème 34/35 31/34 34/35 35/34 5 ème 39/32 37/33 39/32 41/31 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/61 15/58 15/61 16/55 Tachy Sans Sans Sans Sans

21-4

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Ingrédients

21
Organe

Type Molykote "BR2" Loctite 518

Conditionnement Boîte de 1 kg Seringue de 24 ml

N° M.P.R 77 00 421 145 77 01 421 162

Cannelures planétaires Faces assemblage des carters Filetage des contacteurs Pignon fixe et moyeu de 5 ème Ecrou d'arbre primaire Vis d'arbre secondaire

Loctite FRENBLOC

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

Capacité - Lubrifiants
Capacité en litre JH 2,8 JR 2,5 Qualité TRJ 75W80W TRJ 75W80W

Pièces à remplacer systématiquement
Lorsqu'elles ont été remplacées : – les joints à lèvres, – les joints toriques, – les anneaux d'arrêt, – les goupilles élastiques, – les écrous d'arbre secondaire et différentiel, – les bagues sous pignons, – les circlips des roulements d'arbres primaire et secondaire.

21-5

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Outillages spécialisés

21

B. Vi. 22-01 B. Vi. 31-01 B. Vi. 945 B. Vi. 946 B. Vi. 949 B. Vi. 1000 B. Vi. 1057 B. Vi. 1058 B. Vi. 1059 B. Vi. 1161 B. Vi. 1165 B. Vi. 1170 B. Vi. 1527 B. Vi. 1570 B. Vi. 1576 B. Vi. 1581 B. Vi. 1601

Corps d'extracteur des roulements Jeu de broches pour goupilles élastiques Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JH) Mandrin de mise en place du jonc d'arrêt sur planétaire Outil de pose et dépose des goupilles élastiques de fourchette Extracteur du pignon fixe de 5 ème sur arbre secondaire Outil de blocage en rotation du différentiel Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JR) Bagues de mise en place des roulements de différentiel Plaque support de comparateur et rondelles de calage Outil d'extraction du roulement d'arbre secondaire sur carter d'embrayage Extracteur du moyeu de 5 ème sur arbre primaire Contre-plaque de réglage du jeu des arbres primaire et secondaire Outil de mise en place billage Mandrin de mise en place des roulements dans le carter de mécanisme (JH) Support de boîte de vitesses sur pied Desvil Mandrin de mise en place du roulement guide d'arbre primaire

21-6

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Le démontage et la manutention des pièces doivent s'effectuer sur un établi avec revêtement antichocs (caoutchouc ou plastique épais).

21

– la carter arrière. Celui-ci doit être déposé dans l'axe horizontal de la boîte, car il comporte une canule de lubrification située dans l'alésage de l'arbre primaire.

DEMONTAGE Monter la plaque suppor t B. Vi. 1581 sur un pied Desvil. Poser la boîte de vitesses sur le support B. Vi. 1581.

19825-1

Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5 ème en glissant la fourchette de 5 ème sur son axe. Déposer la vis d'arbre secondaire et l'écrou d'arbre primaire.
19825

Déposer : – le cylindre récepteur d'embrayage, – les vis situées à l'intérieur du carter,

19824

19826

21-7

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
A l'aide du B. Vi. 31-01, chasser la goupille de la fourchette de 5 ème . Déposer la fourchette et le baladeur de 5 ème.

21

Extraire le pignon fixe de 5ème à l'aide du B. Vi. 22-01 et du B. Vi. 1000.

19823

Déposer les vis extérieures du carter de mécanisme. Extraire le moyeu de 5ème à l'aide du B. Vi. 1170. Placer le baladeur de l'outil B. Vi. 1170 comme pour passer la 5ème et le tourner de façon à positionner les cannelures du baladeur et du moyeu en vis à vis et retirer l'ensemble. (Retirer le capteur de régime (B) pour boîte de vitesses robotisée JH1).

21-8

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Il est recommandé de placer deux aimants ou d'obturer les orifices (C) afin de récupérer les billes et ressor ts de verrouillage des axes 1/2 et 3/4.

21

Tourner vers la gauche l'ensemble axe de marche arrière et déposer l'axe de la fourchette "marche arrière/5ème".

Retirer l'axe (A) de marche arrière. Déposer le contacteur de marche arrière (B). Effectuer un effort sur l'axe de commande vers l'extérieur. Décoller et retirer le car ter de mécanisme. Lever légèrement l'arbre primaire et déposer l'ensemble axe de marche arrière.

21-9

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Dégoupiller la fourchette 3/4 à l'aide du B. Vi. 949 et déposer l'ensemble axe et fourchette 3/4. Simultanément, déposer l'ensemble arbre primaire et secondaire avec l'axe et la fourchette de 1/2.

21

21-10

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Ne pas oublier de récupérer les bonhommes d'interdiction (A) et (B).

21

21-11

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JH

21

21-12

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Mettre l'arbre secondaire dans un étau muni de mordache, puis déposer l'ensemble de pignons. Lors de la dépose et repose des anneaux d'arrêt, utiliser d'une part une pince de circlips et d'autre part une pince plate à l'opposé.

21

Contrôle des pièces Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

Remontage de la pignonnerie. Procéder en sens inverse du démontage. Les anneaux d'arrêt sont à remplacer systématiquement.

21-13

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR CARTER DE MECANISME Ecarter les circlips avec une pince à circlips et chasser le roulement vers l'intérieur du carter à l'aide du B. Vi. 1576.

Monter les roulements à l'aide du B. Vi. 1576. Enfoncer l'outil avec le roulement à l'aide d'une massette.

19821 19821

REPOSE Placer les circlips neufs dans leurs logements respectifs. NOTA : les circlips ont des formes différentes : – circlips arbre primaire (A), – circlips arbre secondaire (B).

19822

21-14

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remplacement des roulements sur carter d'embrayage Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Déposer le guide roulement arbre primaire à l'aide d'un tube de ∅ 38.

19819

Reposer le guide roulement à l'aide du B. Vi. 1601.

REPOSE Mettre en place le déflecteur puis le roulement à la presse, en affleurement de la face interne du carter. Sertir le roulement avec un bédane.

19818

19820

21-15

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JR

21

21-16

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Les bagues sous pignons de 2 ème , 3ème, 4ème sont montées serrées. Celles-ci seront systématiquement remplacées lors du remontage. A la presse, déposer l'ensemble "bague, moyeu, pignon de 3 ème" en prenant appui sous les dents de crabots du pignon de 3 ème . Contrôle des pièces

21

Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

A la presse, déposer l'ensemble "bagues, pignons de 1 ère et de 2 ème, moyeu, baladeur" en prenant appui sous le pignon de 1 ère .

21-17

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remontage de la pignonnerie Pour le remontage, il est nécessaire d'utiliser une plaque chauffante ayant une position de 150°C. Placer les nouvelles bagues sur la plaque chauffante froide. Les mettre à chauffer pendant 15 minutes, thermostat sur la position 150°C.

NOT : la synchronisation du rapport 1/2 est de type A doubles cônes, faire coïncider les encoches des anneaux synchro aux moyeux et pignons.

Procéder en sens inverse du démontage. Repose des bagues : A l'aide d'une pince, retirer une bague de la plaque chauffante et la monter sur l'arbre à l'aide d'un tube de diamètre intérieur 33 mm jusqu’en appui sur le moyeu.

21-18

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR ARBRE PRIMAIRE Extraire les roulements à la presse à l'aide du décolleur.

Extraire le cône de roulement de l'arbre secondaire à l'aide d'un décolleur.

Reposer le cône à la presse. Reposer les roulements à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 25.

Chasser les cuvettes des roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube de diamètre 55 mm.

19816

21-19

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Reposer le roulement à l'aide du B. Vi. 1167.

21

Reposer les cuvettes de roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube diamètre 60 mm.

19814 19815

REMPLACEMENT DU ROULEMENT SUR CARTER D'EMBRAYAGE JR Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Chasser la cuvette du roulement arbre primaire côté carter d'embrayage à l'aide d'un extracteur ∅ 38.

19813

Reposer celui-ci à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 46.

21-20

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS D'ARBRE SECONDAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre primaire. Mettre en place l'arbre secondaire dans le carter d'embrayage avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 ou équivalent de 1,60 mm (grand ∅ extérieur). Monter les carter de mécanisme. Placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte. Monter la plaque suppor t de comparateur B. Vi. 1161 ou équivalent sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre secondaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre la cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre secondaire vers le haut en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Valeur prescrite + valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur = valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Mettre en place : q l'entretoise spécifique du B. Vi. 1527 (A), q la vis (C), q la comparateur avec son pied magnétique. Exemple : (Valeurs en mm). 0,26 + 0,49 + 1,60 = 2,35

Valeur prescrite

Moyenne valeurs lues

Valeur rondelle préréglage

Valeur rondelle de calage de précontrainte

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 2,15 mm à 2,43 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-21

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS D'ARBRE PRIMAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre secondaire. Mettre en place l'arbre primaire avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 de 0,62 mm (petit ∅ extérieur). Monter : q le carter de mécanisme, placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte, q la plaque support de comparateur B. Vi. 1161 sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre primaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre le cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre primaire vers le haut, en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage Valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur - 0,02 (valeur à soustraire pour garantir un jeu mini) = valeur de la rondelle de calage. Exemple : (Valeurs en mm) 0,62 + 0,50 0,02 = 1,10

Mettre en place : q l'entretoise B. Vi. 1527 (A), q la rondelle d'appui (B), q la bague du pignon (C), q l'écrou vissé à fond (D), q le comparateur avec son pied magnétique.

Valeur de préréglage

Moyenne valeurs lues

Valeur du jeu mini préconisé

Valeur de la rondelle de calage

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 0,86 mm à 1,30 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-22

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES ROULEMENTS Côté couronne

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

Passer une barrette à l'intérieur du boîtier et la poser à plat sur le roulement. Appuyer à la presse, à l'aide d'un tube et extraire le roulement.

A la presse, mettre une planchette sous la couronne pour prendre appui. Pousser sur le carter d'embrayage pour libérer le circlips (A) et l'extraire.

REPOSE La cage (C) du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne. Enfoncer le roulement à la presse, en utilisant le B. Vi. 1059 en prenant appui sur la bague extérieure du roulement.

19812

Le différentiel sort en poussant à la presse sur le planétaire.

21-23

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Replacer le différentiel dans le carter. Mettre une cale en bois sous la couronne.

21

Côté planétaire Retirer le circlips (A) de maintien de roulement. Sortir le roulement à la presse à l'aide d'un tube de diamètre 50 mm vers l'intérieur du carter.

Placer le circlips (B) sur l'ogive (1) du B. Vi. 946 puis l'ogive sur le planétaire. Mettre l'outil (2) du B. Vi. 946 sur l'ogive et pousser avec la presse jusqu'à la remise en place du circlips dans sa gorge. Retirer le B. Vi. 946.

Reposer le roulement à l'aide d'un tube de diamètre 65 mm. La cage du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne.

Reposer le circlips de maintien du roulement.

Faire tourner l'ensemble et vérifier la rotation du pignon de tachymètre si équipé.

21-24

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer l'écrou de fixation du boîtier.

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

19811

Récupérer la cale de réglage de la précontrainte des roulements (A). Immobiliser l'ensemble boîtier différentiel - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 fixé sur le carter.

Sortir l'ensemble en poussant sur le planétaire.

21-25

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES CAGES DEPOSE

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DEPOSE Décoller et extraire les roulements à l'aide d'un décolleur.

Chasser les cages des roulements à l'aide d'un tube engagé par l'intérieur du carter. REPOSE A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter les cages des roulements jusqu'en appui sur l'épaulement du carter. Grand ∅

REPOSE Placer une planchette sous la couronne pour prendre appui. A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter le roulement jusqu'en butée sur le boîtier. Petit ∅

21-26

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Reposer le différentiel dans le car ter, roulement légèrement huilé. Monter le roulement côté planétaire, la rondelle de réglage de précontrainte et l'écrou. Comme au démontage, immobiliser l'ensemble boîtier - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 . Effectuer un presserrage au couple de 1 à 2 daN.m.

Le différentiel doit tourner sous une charge comprise entre : – 0,5 et 2 daN.m pour roulements réutilisés, – 1,6 et 3,2 daN.m pour roulements neufs.

Si le réglage n'est pas correct : Déterminer l'épaisseur de la rondelle de calage en sachant que : La précontrainte augmente d'environ 0,7 à 0,8 daN.m pour une diminution d'épaisseur de la rondelle de calage de 0,05 mm et inversement.

19811

Déposer le B. Vi. 1057 et faire tourner le différentiel pour mettre en place les roulements. Reposer B. Vi. 1057 et serrer l'écrou au couple de 13 daN.m. Déposer le B. Vi. 1057, faire tourner le différentiel et contrôler la précontrainte.

21-27

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
AXE DE COMMANDE L'axe de commande est muni d'un clapet d'interdiction fixé sur le carter (A). L'étanchéité est assurée par un joint torique (B). Après avoir dégoupillé le doigt de sélection (C), déposer les vis de fixation et retirer l'ensemble de commande. Commande JH3 et JR5 Commande JH1

21

21-28

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REPOSE DES ARBRES Poser simultanément l'arbre primaire et l'arbre secondaire muni de la fourchette 1/2.

21

Soulever légèrement le moyeu de 3/4 et placer la fourchette et l'axe de 3/4. Goupiller la fourchette à l'aide du B. Vi. 949.

19809

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 1/2 (A).

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 5ème (B).

21-29

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Mettre en place l'axe de 5ème (A) et l'axe de marche arrière (B) en soulevant légèrement l'arbre primaire.

21

Mettre en place les ressorts et billes de verrouillage 1/2 et 3/4 dans le carter de mécanisme et les comprimer à l'aide du B. Vi. 1570 .

19817

S'assurer du positionnement : – des douilles de centrage, – de l'aimant, – des rondelles de calages de précontrainte des roulements sur JR5.

19810

21-30

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer un cordon de Loctite 518 sur le plan de joint. Engager le 3 ème rapport. Présenter le carter tout en guidant l'axe de commande dans le 3 ème rapport, mettre en place le ressort et la bille de verrouillage, à l'apparition de l'axe de 5 ème. Compr imer la bille de verrouillage et achever la mise en place du carter. Sur l'arbre secondaire :

21

Mettre trois gouttes de Loctite Frenbloc sur les cannelures du pignon fixe, effectuer le montage à l'aide du B. Vi. 1175.

19807

19808

Récupérer le B. Vi. 1570. Serrer les vis de couture au couple de (2,5 daN.m) après avoir fait tourner l'arbre primaire pour assurer un bon accostage des roulements. Mettre en place l'axe de marche arrière (A).

Sur l'arbre primaire, reposer : – la rondelle d'appui (grande face côté pignon), – la bague sous pignon, – le pignon fou de 5ème équipé de son anneau synchro, – le moyeu de 5ème équipé de son ressort.

19806

21-31

Mettre en place le capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée JH1.m. Serrer la vis et l'écrou des pignons au couple : Ecrou d'arbre primaire 2.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer et goupiller la fourchette de 5 ème.5 daN.m). Mettre un joint torique neuf. Mettre en place le contacteur de marche arrière. 19825 19823 Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5ème en glissant la fourchette de 5ème sur son axe.m. Vis d'arbre secondaire 16 daN.5daN. Remettre la boîte de vitesses au point mort. 21 Placer le couvercle arrière et serrer les vis au couple (2. 19824 21-32 .

1 daN. 1601 pour boîte de vitesses JR.m. Vi. 19826 21-33 . 21 19805 Remonter le cylindre récepteur d'embrayage et serrer les vis au couple 2.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Mettre en place le joint d'arbre d'embrayage à l'aide du B.

945 sur le planétaire et positionner le joint huilé avec le B. Vi.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer le joint de sor tie différentiel à l'aide du B. 1058. BOITE DE VITESSES JR 21 A Mettre le protecteur (A) du B. 21-34 . Vi. 1058 pour boîte de vitesses JR. Vi. BOITE DE VITESSES JH Monter le protecteur (A) huilé sur le planétaire et positionner le joint (C) huilé avec l'outil (B). 945 pour boîte de vitesses JH et B. Vi.

şi JH1 sau JH3 TRANSMISII PENTRU CUTII DE VITEZE MECANICE JH 29A 108554 Articulaţie transmisie Tip vehicul Motor Cutie viteze de Transmisie stânga Parte roată LS0A LS0B K7J 710 K7M 710 JH1 053 JH3 052 GE86 GE86 Parte cutie de viteze GI69 GI69 Transmisie dreapta Parte roată GE86 GE86 Parte cutie de viteze RC 462 RC 462 29A-1 .TRANSMISII Identificare K7J sau K7M.

şi JH1 sau JH3 29A Cantitate Aplicare strat Aplicare strat 124 ± 10 g 294 ± 10 cm3 Organ aferent Caneluri articulaţie parte cutie Şuruburi etrier frână Articulaţie RC 462 Articulaţie GE 86 Tip de produs Unsoare MOLYKOTE BR2 Adeziv FRENBLOC Unsoare MOBIL CVJ 825 BLACK STAR (livrată cu kitul de reparaţie) 29A-2 . şi K7J sau K7M.TRANSMISII Ingrediente L90.

a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta. 604-01 Tav. DEMONTARE I . . Cutie de viteze mecanică.roata faţă stânga. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou. a Demontaţi cele două şuruburi (4 ) de fixare a piciorului amortizorului.m 11 daN.m 4 10.piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou.m 2 28 daN.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 29A-3 . Golire ulei). 107922 a Demontaţi transmisia parte roată. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil.m 3.piuliţa de rotulă de direcţie (3).m 10. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă a Demontaţi: .5 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.PARTE ROATĂ a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . 604-01).7 daN. a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.m 3 107935 a Demontaţi: . Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a burdufului de transmisie şuruburi picior amortizor şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 2.5 daN. 476).etrierul.5 daN. .cele două şuruburi de fixare a etrierului (2). 29A .

m).5 daN.cele trei şuruburi (1) de fixare a burdufului de transmisie. 29A-4 .m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc. Cutie de viteze mecanică.TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90. Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna.m).piuliţa de rotulă de direcţie (3.PARTE CUTIE DE VITEZE 29A . . a Strângeţi la cupluri: .7 daN. .piuliţa de butuc (28 daN.5 daN. REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii. a Introduceţi fuzeta în butuc. a Efectuaţi umplerea şi nivelul de ulei al cutiei de viteze (consultaţi 21A.transmisia parte cutie de viteze. şi JH1 sau JH3 II . . Dacă este cazul. .şuruburile de fixare a roţii (11 daN.5 daN. 1 107933 a Demontaţi: .cele două şuruburi ale piciorului amortizorului (10. controlaţi înainte de remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze.m). Golire ulei). .m).cele trei şuruburi de fixare a burdufului de transmisie (2.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10.

604-01 Tav.piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou. . Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc.roata faţă dreapta. a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). 604-01).TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90.etrierul.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav.7 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 29A 3 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a piciorului amortizorului şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 10. . REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii. 476). 29A-5 .cele două şuruburi ale suportului etrierului (2). 107923 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta.m 3. a Demontaţi transmisia.5 daN. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.m 11 daN.m 10.m 28 daN.5 daN. a Introduceţi fuzeta în butuc. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (3).m 1 108350 a Demontaţi: . .piuliţa de rotulă de direcţie (1). .

m). 29A 29A-6 .m). .piuliţa de butuc (28 daN. .5 daN.m).cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (10.5 daN.piuliţa de rotulă de direcţie (3.m). şi JH1 sau JH3 a Strângeţi la cupluri: . .şuruburile de fixare a roţii (11 daN. .7 daN.TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10.m).

şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. a Tăiaţi cu bomfaierul colierul mare având grijă să nu distrugeţi canalul carcasei fuzetei. 93034 DEMONTARE a Demontaţi transmisiile faţă de pe partea aferentă (consultaţi 29A. Articulaţie GE 86 1 2 4 3 5 93033 a Declipsaţi colierul mic cu dispozitivul (Tav. 29A-7 . 1168 Cleşte de colier tip "Clic" pentru transmisie cu burduf termoplastic. 1168). Transmisie. 108168 (1) (2) (3) (4) (5) Carcasă fuzetă Arc Burduf termoplastic Inel de strângere Arbore lalea Articulaţiile monocinetice stânga şi dreapta sunt identice pe partea roată. Transmisie faţă dreapta sau Transmisie faţă stânga). Transmisie. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). IMPORTANT Din motive de securitate.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. 29A a Demontaţi burduful parte cutie de viteze a arborelui de transmisie (consultaţi 29A. nu desolidarizaţi carcasa fuzetei de arborele de transmisie.

a Puneţi în funcţiune articulaţia manual pentru a controla montarea taloanelor. şi JH1 sau JH3 29A REMONTARE a Puneţi burduful pe arborele de transmisie prin partea cutie de viteze. Golire ulei). ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. a Înclichetaţi burduful în canalul carcasei fuzetei apoi în cel al arborelui de transmisie. Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. Cutie de viteze mecanică. a Îndepărtaţi maximul de unsoare. Transmisie. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. 93036 a Tăiaţi burduful. a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în carcasa fuzetei.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. a Remontaţi burduful parte cutie de viteze (consultaţi 29A. Transmisie. a Montaţi colierele şi strângeţi-le cu dispozitivul (Tav. 29A-8 . 1168). Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). Transmisie faţă dreapta). a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea.

Laleaua nefiind echipată cu langhetă opritoare. . Transmisie faţă dreapta). a Îndepărtaţi maximul de unsoare. Transmisie. şi JH1 sau JH3 Articulaţie RC462 29A DEMONTARE a Demontaţi transmisia faţă dreapta (consultaţi 29A. a Tăiaţi cele două coliere (1 ) având grijă să nu distrugeţi canalul tecii lalea. 108557 2 4 6 1 2 89145 a Demontaţi laleaua (2). ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive.Nu scoateţi galeţii din fusurile respective deoarece galeţii şi acele sunt pereche şi nu trebuie să fie niciodată inversaţi. demontarea sa se face fără a forţa.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. 5 3 7 2943 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Colier de strângere Teacă lalea Burduf Inel de oprire Arc Tripodă Canal 29A-9 . Notă: .

TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. 6 90388 a Extrageţi tripoda (6). 7 90389 a Reintroduceţi tripoda (6) în poziţia reperată la demontare. apăsând pe un extractor prin desprindere. 29A-10 . a Introduceţi teaca lalea pe tripodă. la presă. şi JH1 sau JH3 29A a Poziţionaţi diametrul mic al burdufului pe canalul (7) al arborelui de transmisie. a Repoziţionaţi inelul elastic de siguranţă (4) de menţinere sau efectuaţi trei puncte de sertizare la 120° refulând metalul din canelurile de pe arborele de transmisie. REMONTARE a Lubrifiaţi uşor arborele de transmisie pentru a facilita montarea burdufului (3). a Ungeţi teaca lalea. 90391 Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage. 4 6 3 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (4).

29A A 90392 a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. şi JH1 sau JH3 a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în teaca lalea. a Lungiţi sau scurtaţi articulaţia până la obţinerea cotei (A) = 190 mm (Cotă luată între extremitatea burdufului şi faţa celui mai mic diametru al tecii lalea). Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». Transmisie faţă dreapta). pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. Transmisie. 29A-11 . a Scoateţi calibrul tijă păstrând poziţia. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. a Poziţionaţi corect burduful în canalele sale.

cu ajutorul unei prese. Transmisie faţă stânga). şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. Cutie de viteze mecanică. Golire ulei). 29A-12 . ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. Transmisie. apăsând pe un extractor. 108558 DEMONTARE a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 29A 1 Articulaţie GI 69 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (1). a Demontaţi transmisia faţă stânga (consultaţi 29A. 1331 Dispozitiv de montare rulment de transmisie stânga.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. 90388 a Extrageţi tripoda. Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage.

1331). deci riscuri de scurgeri. L1 85884 a Poziţionaţi rulmentul pentru a obţine o cotă (L1) = 118 ± 2 m m cuprinsă între ghidul palier şi extremitatea arborelui. şi JH1 sau JH3 29A 85933 86197 a Demontaţi ansamblul burduf şi rulment în acelaşi fel ca pentru tripodă. nu efectuaţi îmbinarea cu ciocanul ci cu presa pentru a avea o presiune progresivă. Pentru a face acest lucru utilizaţi dispozitivul (Tav.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. 29A-13 . REMONTARE a Pentru a evita deformările rulmentului care include un simering.

Golire ulei). şi JH1 sau JH3 29A G 86198 a Menţinerea transmisiei pe presă este asigurată prin canalul (G) cu un extractor pentru a evita deteriorările articulaţiei parte roată. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. 29A-14 . Cutie de viteze mecanică. Transmisie faţă stânga). a Repuneţi inelul elastic de siguranţă. Transmisie. a Reintroduceţi tripoda pe arborele canelat. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A.

3 Şasiu 30A GENERALITĂŢI ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ ELEMENTE PORTANTE SPATE ROŢI ŞI PNEURI ANSAMBLU DIRECŢIE DIRECŢIE ASISTATĂ COMENZI ELEMENTE MECANICE ANTIBLOCARE ROŢI 31A 33A 35A 36A 36B 37A 38C .

Capitolul 3 CuprinsPagina L90 .Capitolul 3 Cuprins 30A GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Racord şi conducte circuit de frânare Lichid de frână Purjare circuit de frânare Frână: Caracteristici Bare antiruliu: Caracteristici Cuplu de strângere tren faţă Cuplu de strângere tren spate Cuplu de strângere sistem de frânare Cuplu de strângere direcţie Gărzi la sol Valori şi reglaje trenuri rulante faţă Valori şi reglaje trenuri rulante spate Comportament vehicul: Diagnosticare 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A-8 31A-10 31A-12 31A-15 31A-19 31A-22 31A-24 30A-1 30A-2 30A-3 30A-4 30A-6 30A-7 30A-8 30A-10 30A-11 33A Portbutuc Rulment portbutuc Arc şi amortizor Braţ inferior Bară antiruliu Cadru tren ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână Garnitură de frână spate 33A-1 33A-2 33A-8 33A-9 33A-10 33A-11 33A-13 33A-14 33A-17 30A-12 Cilindru de frână 30A-13 Tambur de frână 30A-14 30A-16 30A-18 Rulment Arc Amortizor Ansamblu tren spate Strângere în poziţie tren 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ 35A Plăcuţe de frână Furtun flexibil de frână Etrier de frână Suport etrier de frână 31A-1 31A-2 31A-4 31A-6 Presiune de umflare: Identificare Jantă: Identificare 35A-1 35A-2 ROŢI ŞI PNEURI .L90 .

Cuprins 35A ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri Echilibrare 35A-3 35A-4 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare Eclatare comandă de ambreiaj Comandă de ambreiaj: Reglaj Pedală de ambreiaj 37A-18 37A-19 37A-20 37A-21 37A-23 37A-24 37A-25 37A-27 36A ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie Bieletă cu rotulă axială Coloană de direcţie Garnitură tablier 36A-1 36A-3 36A-5 36A-8 Cablu de ambreiaj Comandă externă viteze: Descriere Comandă externă viteze Ansamblu unitate de comandă viteze 36B DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată Coloană de direcţie Pompă de direcţie asistată Fulie pompă de direcţie asistată Presiune pompă de direcţie asistată: Control 36B-1 36B-3 Prezentare 36B-6 ABS fără ESP: Descriere 36B-10 36B-11 Grup hidraulic fără ESP: Prezentare Grup hidraulic fără ESP 38C-2 38C-4 38C-5 38C-1 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal Compensator de frânare Amplificator de frânare Supapă de reţinere amplificator de frânare Pedală de frână Pedală de acceleraţie Ansamblu pedalier de frână ambreiaj Contactor stop Cabluri de frână de parcare 37A-1 37A-2 37A-5 37A-7 37A-8 37A-10 37A-11 37A-13 37A-15 .

105586 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. 30A-1 . nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul. nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul.GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Frânare în « X » cu compensator dependent de sarcină Frânare în « X » cu ABS 30A 108548 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale.

nu utilizaţi decât piese care figurează în catalogul de piese de schimb ale acestui vehicul.formă capăt de racordare conducte din oţel sau cupru (A). . 30A-2 . . etriere şi grup hidraulic este efectuată prin intermediul racordurilor filetate cu pas metric.În consecinţă.formă racorduri (C): 6 laturi exterioare de 11 mm.Branşarea conductelor între cilindru principal.formă locaşuri filetate pe organe (B). 78491 Identificare piese: . .GENERALITĂŢI Racord şi conducte circuit de frânare L90 30A ATENŢIE .

Ceea ce determină să se recomande o schimbare a lichidului: consultaţi carnet de întreţinere al vehiculului.40°C). Nivelul lichidului de frână nu trebuie totuşi să coboare sub reperul minim. limitaţi-vă obligatoriu la lichidele de frână controlate şi omologate de laboratoarele noastre şi conforme cu norma SAE J 1703-DOT4.Lichid de frână omologat Amestecul în circuitul de frânare a două lichide de frână necompatibile poate antrena riscuri importante de scurgeri datorate în principal deteriorării cupelelor. 2 . Nu compensaţi această scădere. şi în special. nivelul este restabilit în momentul următoarei schimbări a plăcuţelor. RENAULT recomandă un lichid de frână cu vâscozitate slabă la rece (maxim 750 mm2 / s la . etriere culisante care evită să aibă o rezervă de lichid în zona cel mai puţin răcită a roţii). chiar în cazul unei utilizări intensive a frânelor (zonă montană).GENERALITĂŢI Lichid de frână PERIODICITATE DE ÎNLOCUIRE LICHID DE FRÂNĂ Tehnologia frânelor noastre. 1 .Completare nivel Uzura plăcuţelor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frână în rezervorul său. cantitate scăzută de lichid în cilindru. Pentru o utilizare optimă a frânării. Pentru a evita astfel de riscuri. a frânelor noastre cu discuri (pistoane cu cavităţi care transmit slab căldura. ne permite să respingem la maxim riscul de «vapor-lock». 30A 30A-3 . Lichidele de frână actuale suportă totuşi o degradare uşoară în cursul primelor luni de utilizare ca urmare a unei uşoare prize de umiditate.

Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier. Cupluri de strângerem şuruburi de purjare 6 N. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. 30A-4 . . urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării.circuitul spate dreapta. a Purjaţi circuitul deschizând şuruburile de purjare în ordinea următoare: . . a Această procedură este aplicabilă în urma unei demontări sau înlocuiri a unuia dintre următoarele elemente: . .Circuitul de reglare a frânării trebuie să fie lipsit de orice defect hidraulic şi electric. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor după ce aţi debranşat aparatul de purjare.grupul hidraulic (nou şi preumplut).cilindrul principal.circuitul spate stânga.m). dacă nu este corectă.cilindrul receptor. controlaţi cursa pedalei. . reîncepeţi această procedură de purjare. Precauţii de respectat în timpul operaţiei de purjare a aerului din circuitul de frânare: . a Cu motorul întrerupt.PURJARE CIRCUIT DE FRÂNARE ÎN AFARA SISTEMELOR DE REGLARE a ATENŢIE Precauţie specială de respectat în timpul operaţiei de purjare a circuitului de frânare: contactul vehiculului trebuie să fie întrerupt pentru a nu activa electrovanele grupului hidraulic (dacă vehiculul este echipat).un furtun flexibil. . în cursul unui test rutier. .o conductă rigidă.un etrier.amplificatorul. a Racordaţi aparatul de purjare a aerului la rezervorul lichidului de frână al vehiculului (consultaţi manualul de utilizare a aparatului).circuitul faţă dreapta. Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa capuşoanelor de etanşeitate.Controlaţi nivelurile lichidului de frână din circuitul de frânare şi aparatul de purjare. a Provocaţi o reglare a frânării.compensatorul.rezervorul. I . . . . a Strângeţi la cuplu şuruburile de purjare (6 N.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare 30A Material indispensabil aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) tester de diagnosticare a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .lichidul de frână. .circuitul faţă stânga.m . .

urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării.dispozitivul aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) la circuitul de frânare al vehiculului. 30A 30A-5 . apăsaţi şi eliberaţi alternativ pedala de frână (acţiune de pompare). a Activaţi comanda SC006 «purjare grup hidraulic şi circuite de frânare». În consecinţă. Notă: De-a lungul întregii proceduri de purjare. a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare.PURJARE CIRCUIT DE REGLARE FRÂNARE a Această procedură este aplicabilă în urma unui test rutier cu reglare a frânării în cursul căruia cursa pedalei devine incorectă. a Efectuaţi o purjare a circuitului de reglare cu ajutorul testerului de diagnosticare. a Racordaţi (consultaţi manualul de utilizare a aparatului): . a Debranşaţi aparatul de purjare. a Provocaţi o reglare a frânării. . a Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa buşoanelor de etanşeitate. în cursul unui test rutier. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Urmaţi instrucţiunile din testerul de diagnosticare.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare II . a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. o cantitate de lichid de frână mai mare decât capacitatea circuitului poate fi utilizată. Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.testerul de diagnosticare.

3 204.6 32 180. 20.3 48 238 12 10.6 0.GENERALITĂŢI Frână: Caracteristici 30A Motor Frâne faţă (mm) Diametru pistoane Diametru discuri Grosime discuri Grosime minimă discuri (1) Bătaie maximă discuri Grosime garnituri (suport inclus) Grosime minimă garnituri (suport inclus) Frâne spate (mm) Diametru cilindri receptor Diametru tamburi Diametru maxim tamburi pentru înlocuire Grosime garnituri (suport inclus) Grosime garnituri primară Grosime garnituri secundară Cilindru principal (mm) Diametru Cursă (1) Discurile de frână nu sunt rectificabile. Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea.25 181.4 19 203.45 202.07 18 6 52 259 12 10.6 3.25 179.07 18 6 30A-6 .6 0.45 4.

GENERALITĂŢI Bare antiruliu: Caracteristici L90 Diametru bară antiruliu faţă: 24. 30A 30A-7 .5 mm.

m) 44 105 62 37 105 8 105 21 105 105 105 30A-8 .amortizor» pe caroserie Bulon braţ inferior Şurub de fixare inferioară a tirantului cadru Piuliţă de rotulă de direcţie Şuruburi de fixare a palierului barei antiruliu şi a cadrului Piuliţă de fixare a palierului barei antiruliu Şuruburi suport etrier Şurub de fixare superioară a tirantului cadru pe lonjeron Bulon de fixare a amortizorului la portbutuc Şuruburi cadru faţă Şuruburi de fixare a casetei de direcţie pe cadru Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 1 8 9 7 4 6 3 2 5 109718 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Denumire Piuliţă de fixare a ansamblului «arc .

m) 62 14 62 280 105 50 34 14 30A-9 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 11 17 15 14 18 13 12 109719 16 4 Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Denumire Piuliţă amortizor pentru cupelă arc Piuliţă de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu Bulon rotulă braţ inferior Piuliţă transmisie Şuruburi de fixare a roţii Contrapiuliţă de reglaj paralelism Fixare rotulă axială pe casetă de direcţie Şurub de fixare a discului Cuplu de strângere (N.

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren spate 30A 2 2 4 6 7 1 5 3 109717 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Piuliţă tambur Şuruburi de fixare a palierului Şurub de fixare inferioară a amortizorului Piuliţă de fixare a articulaţiei elastice Conductă rigidă de frână pe cilindru de frână Racord de conductă rigidă pe furtun flexibil Şuruburi de fixare a tamburului de frână pe tren spate Cuplu de strângere (N.m) 175 62 105 125 14 14 80 30A-10 .

COMANDĂ FRÂNĂ Denumire Cuplu de strângere (N.FRÂNARE FAŢĂ ŞI SPATE Denumire Cuplu de strângere (N.m) Şurub de purjare etrier faţă Şurub de purjare cilindru spate Furtun flexibil de frână intrare etrier faţă Conducte de frână intrare cilindru spate Furtun flexibil de frână pe conductă de frână Şuruburi de coloane frână faţă Şuruburi suport etrier Conductă de frână pe compensator Conductă de frână pe cilindru principal Conductă de frână pe furtun flexibil Şurub de fixare a discului şuruburi de fixare a cilindrului pe disc 6 6 17 Şurub de fixare a suportului grupului hidraulic pe caroserie Şuruburi de compensatorului fixare a 30A Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere sistem de frânare I .m) 21 12 Denumire 14 14 34 105 14 14 14 14 14 II .m) Piuliţă de fixare a amplificatorului de frânare Piuliţe de fixare a cilindrului principal Conductă ieşire cilindru principal Şurub de fixare grup hidraulic pe suportul său Racorduri conducte grup hidraulic Piuliţe de fixare a comenzii frânei de staţionare 21 21 14 8 14 21 30A-11 .

m) Presostat pe conductă de înaltă presiune Racord conductă de înaltă presiune şi joasă presiune pe casetă de direcţie Racord conductă de înaltă presiune de pe pompă de direcţie Şuruburi de fixare a pompei DA pe suport 12 21 21 21 30A-12 .m) Piuliţe de fixare a coloanei de direcţie Rotulă axială Şuruburi furcă rabatabilă Contrapiuliţă de reglaj paralelism 21 50 DIRECŢIE ASISTATĂ 21 Şuruburi pentru casetă de direcţie Piuliţă de rotulă de direcţie 30A Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere direcţie Denumire Denumire Cuplu de strângere (N.m) 105 37 34 Denumire Cuplu de strângere (N.

între sol şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior. Cota (R2) se măsoară între sol şi axa roţii spate.GENERALITĂŢI Gărzi la sol PUNCTE DE MĂSURARE 30A W2 R1 R2 109317 Cota (R1) se măsoară între sol şi axa roţii faţă. 108937 Cota (W2) se măsoară în spate. între sol şi axul de fixare a articulaţiei elastice pe palier. W1 108936 Cota (W 1) se măsoară în faţă. 30A-13 .

nimeni la bord) cu plinul la jumătate.= deschidere. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. 2 . Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A.Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante.Deschidere II . Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile. + = închidere (sau cleşte). 93011 93012 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor.5 (Jantă 14") W1 = 192. . 30A-14 . Presiune de umflare).5 (Jantă 15") III . I . Roţi şi pneuri.UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. Valoare 2° 42’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.UNGHI DE FUGĂ Nereglabil.38 ± 10.5 ± 10.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante.CONVENŢIE DE SEMNE 1 . vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria.

5 ± 10.0° 10’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.UNGHI PIVOT Nereglabil. 93013 Valoare .5 ± 10.0° 10’ ± 10’ jante 14": 1.034 mm jante 15": 1.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă V .5 ± 10.38 ± 10.108 mm ± 1.BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE 93011 Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188. 93014 Valoare 10° 17’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188. Consultaţi 31A.5 (Jantă 14") W1 = 192. Elemente portante faţă.5 (Jantă 14") W1 = 192.5 (Jantă 14") W1 = 192.PARALELISM 30A Reglaj prin rotire manşoane bieletă de direcţie.38 ± 10.034 mm ± 1.108 mm VI . braţ inferior.5 (Jantă 15") Valoare (Pentru două roţi) Deschidere .5 (Jantă 15") 30A-15 .5 (Jantă 15") IV .38 ± 10.

încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria. Roţi şi pneuri.Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante. 30A-16 . 93011 93013-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.0° 51’ ± 15’ Poziţie tren spate W2 = 291.5 (jantă 15") III .Deschidere II . nimeni la bord) cu plinul la jumătate. + = închidere (sau cleşte).PARALELISM Nereglabil.UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante.= deschidere. I .5 (jantă 14") W2 = 293. controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A. .CONVENŢIE DE SEMNE 1 .6 ± 10. Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. Presiune de umflare). Valoare . 2 . Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile. Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor.96 ± 10.

Strângere în poziţie tren.5 (jantă 15") IV . 30A-17 .BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE Consultaţi 33A.96 ± 10.6 ± 10. Elemente portante spate.5 (jantă 14") W2 = 293.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate 30A 93011-1 Valoare Poziţie tren spate (Pentru două roţi) Închidere + 0° 44’ ± 15’ W2 = 291.

I .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Shimmy*: vibraţie volan între 100 şi 120 Km/h.FRÂNARE 30A Aer în circuitul de frânare Scurgere internă la circuitul de frânare Scurgere externă la circuitul de frânare Cauză/ simptom Uzură Uzură plăcuţe neregulată de frână plăcuţe de frână Defecţiune Gripare Coroziune Uzură Uzură Bătaie disc de neregulată amplificator frontală disc de piston disc d e de frânare etrier de frână disc de frână frână frână frână Zgomot la frânare Zgomot permanent Trepidaţii la frânare Vibraţii la pedală Pedală dură Pedală moale Pedală lungă Pedală la planşeu Frânare permanentă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30A-18 .

DIRECŢIE 30A Defect Gripare receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Cauză/ simptom în în Joc Nivel de A e r circuitul direcţie ulei de direcţie direcţie asistată insuficient asistată x x x x x Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x x x x x x x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) Zgomot Vibraţii Trepidaţii Revenire necorespunzătoare la centru a volanului x Defect x asistenţă la viteză redusă direcţie asistată variabilă hidraulică x x 30A-19 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 II .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) x 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Exces de asistenţă la viteză ridicată direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică Defect asistenţă direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică x x 30A-20 .

presiune pneuri zătoare pneuri Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect (consultaţi bandă de mărime pneuri paralelism suspensie sau tabelul faţă rulare pneu degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x x x x x Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Vibraţii x x x x Shimmy* Ţinută drum proastă de x x x x 30A-21 .ROŢI ŞI PNEURI Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) x Tragere la viteză stabilizată Tragere la frânare x x x III .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.tren şi suspensie faţă Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Uzură Stare arc amortizor de de suspensie suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x x x Dezechili.presiune pneuri zătoare pneuri 30A Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect bandă de mărime pneuri paralelism suspensie (consultaţi sau faţă rulare pneu tabelul degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x Uzură prematură pneu Uzură neregulată pneu x x x x x x x IV .Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţii x x x x x x x 30A-22 .TRENURI ŞI SUSPENSIE Cadru .

Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţie x 30A-23 .de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x x x x x x Dezechi.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Stare arc Uzură amortizor de suspensie de suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x 30A Dezechili.Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x x x x Tren şi suspensie spate Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.

Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x Geometrie tren faţă Incidente Unghi de fugă necorespunzător Cauze posibile -Braţ deformat -Lonjeron deformat Unghi de carosaj plus unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Unghi pivot necorespunzător Unghi de carosaj corespunzător dar: Unghi pivot necorespunzător Unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Variaţie paralelism necorespunzătoare Paralelism necorespunzător mai mare de 6 mm Consultaţi unghi de fugă necorespunzător Portfuzetă dreapta sau stânga deformată Portfuzetă deformată Portfuzetă deformată -Braţ deformat -Lonjeron deformat 30A-24 .de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x 30A Dezechi.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.

dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat).m). 108349 a Demontaţi şurubul (1) inferior al coloanei. a Verificaţi starea elementelor de frânare. a Demontaţi plăcuţele. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Rotiţi etrierul în sus. a Înlocuiţi piesele defecte.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. .m). 1 Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele din partea opusă . 31A-1 . a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. a Deblocaţi volanul. a Strângeţi la cupluri: . În momentul înlocuirii plăcuţelor de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Plăcuţe de frână 31A a Montaţi plăcuţele noi începând din interior. .m . REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său.şurubul de coloană (34 N. plăcuţele şi discurile de frână.şuruburile de fixare a roţii (105 N. Cupluri de strângerem ATENŢIE şuruburi de coloană şuruburi de fixare a roţii 34 N. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi roţile faţă.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână.m 105 N.

Notă: Furtunurile flexibile livrate ca piese de schimb sunt înconjurate de un arc pentru a evita să le răsuciţi în momentul remontării.m IMPORTANT Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiilor descrise în metoda de mai jos.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem furtun flexibil de frână pe etrier furtun flexibil de frână pe racord şuruburi de purjare 17 N.furtunul flexibil al etrierului (2). Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.m 2 14 N. îndreptaţi roţile deoarece bracarea favorizează montarea răsucită.furtunul flexibil de frână pe racord (14 N.m). ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. REMONTARE a Remontaţi furtunul flexibil de frână lângă etrier. a Strângeţi la cupluri: . .m 6 N. a Poziţionaţi extremitatea mamă a furtunului flexibil de frână pe braţul de menţinere. ceea ce eliberează tubul flexibil al canelurilor. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.furtunul flexibil de frână pe etrier (17 N. fără constrângere de răsucire. 108919 ATENŢIE DEMONTARE a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. ATENŢIE Controlaţi starea furtunului flexibil de frână.racordul conductei (1). 31A-2 . . Înlocuiţi dacă este necesar.m). 108922 a Defiletaţi: . pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare.

31A 31A-3 . a Strângeţi la cuplu şurubul de purjare (6 N. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi30A. a Montaţi: .arcul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână a Verificaţi dacă capătul de racordare se anclanşează liber în canelurile braţului. .conducta rigidă pe furtunul flexibil de frână având grijă ca furtunul flexibil să nu se răsucească înfiletând conducta rigidă. Purjare circuit de frânare).m). Generalităţi.

pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. 31A-4 . ATENŢIE .m În momentul înlocuirii unui disc.furtunul flexibil de frână (17 N. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.şuruburile de coloană (34 N.m).m 17 N.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. a Remontaţi: . REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său. .şuruburile (1) de coloane.m 105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem şuruburi de coloană furtun flexibil de frână şuruburi de purjare şuruburi de fixare a roţii 34 N. a Remontaţi roţile. . a Deblocaţi volanul. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.şurubul de coloană. a Strângeţi la cupluri: . a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. 108349 a Demontaţi: . .Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.m 6 N. a Montaţi plăcuţele începând din interior. a Deblocaţi furtunul flexibil de frână de pe etrierul de frână.etrierul. .etrierul de frână. a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte).plăcuţele de frână. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. . a Demontaţi roţile faţă. Notă: Etrierele livrate ca piese de schimb sunt preumplute.m).

şuruburile de fixare a roţii (105 N. Generalităţi.m). 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. Purjare circuit de frânare).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână a Strângeţi la cupluri: . . IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.şurubul de purjare (6 N. a Efectuaţi o purjare parţială a circuitului de frânare. 30A. dacă rezervorul de compensare nu este golit complet în cursul operaţiei. plăcuţele şi discurile de frână.m). 31A-5 . În caz contrar efectuaţi o purjare completă (consultaţi.

m). 31A-6 . . a Remontaţi: .şuruburile (2) ale suportului etrierului. a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului etrierului (105 N.m În momentul înlocuirii unui disc.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi suport etrier şuruburi de coloane şuruburi de fixare a roţii 105 N. . a Suspendaţi etrierul de frână de arcul de suspensie.şuruburile de fixare a suportului etrierului. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. a Deblocaţi volanul. 108349 a Demontaţi şuruburile (1) de coloane. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul locaşului său. a Demontaţi roţile faţă.m 105 N. a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte). înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.suportul etrierului. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor.m 34 N. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.suportul etrierului. . 2 1 108350 a Demontaţi: . a Montaţi plăcuţele începând din interior.plăcuţele.

şuruburile de coloane.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână a Remontaţi: . 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.Fixaţi furtunul flexibil de frână şi cablajul senzorului de viteză roată. ATENŢIE .m).Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. plăcuţele şi discurile de frână. .m). IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. 31A-7 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Strângeţi la cuplu şuruburile de coloane (34 N.etrierul. . . dacă au fost degrafate. a Remontaţi roţile.

2 108921 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . . .suport etrier".Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. . dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat).şuruburile de fixare a discului (14 N.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. a Curăţaţi suporturile etrierului şi etrierele.m 105 N. a Remontaţi roţile.m 105 N. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 14 N.m).m Discurile de frână nu sunt rectificabile. a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului. a Suspendaţi ansamblul "etrier . ATENŢIE .şuruburile (2) de fixare a discului. 108350 1 a Strângeţi la cupluri: .discul. a Demontaţi .şuruburile suportului etrierului (105 N. Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea lor. a Deblocaţi volanul.m). În momentul înlocuirii unui disc de frână. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă. a Demontaţi roţile faţă.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 31A-8 .suportul etrierului.

31A-9 . 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. plăcuţele şi discurile de frână.m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.

piuliţa (5) a butucului cu ajutorul dispozitivului (Rou. a Deblocaţi volanul.m 62 N. 1420-01 2 Cupluri de strângerem buloane picior amortizor bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie şurub de fixare discului de frână piuliţă butuc şuruburi de fixare a suportului etrierului de frână şuruburi de fixare a roţii a 105 N. 604-01). a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat).piuliţa (2) de rotulă de direcţie.m 5 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . 604-01 Tav. . 31A-10 . 1050-04 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. Tav.suport etrier de frână faţă » de arcul de suspensie. 6 108921 a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului de frână faţă. Tav. 476 Tav.m 3 108350 105 N.m 280 N. 1454. .m 37 N. 1420.m 105 N. a Demontaţi roata faţă în partea respectivă.şuruburile (6) de fixare a discului. a Demontaţi: . fără cilindru). 1050-02.discul. Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav. a Suspendaţi ansamblul « etrier . a Declipsaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).bulonul (3) rotulei inferioare. . 31A 4 1 Tav.m 14 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou. 1050-04 şi Tar.

476). .buloanele piciorului amortizor (105 N. 31A-11 .piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.şuruburile de fixare a suportului etrierului de frână (105 N.piuliţa butucului (280 N.m). a Extrageţi rotulele cu ajutorul dispozitivului (Tav.m). plăcuţele şi discurile de frână. Generalităţi. .m). .şuruburile de fixare a roţii (105 N.bulonul rotulei inferioare (62 N. Notă: Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor a Strângeţi la cupluri: . 1050-04) şi (Tav. .m). 1420-01) dacă este necesar. a Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A .buloanele (4) de fixare inferioară a amortizorului. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.m).m).m). rotindu-l spre interiorul vehiculului sau cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a discului de frână (14 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc . . IMPORTANT Aveţi grijă să nu vă răniţi cu piciorul amortizorului când se retrage din portfuzetă. . Valori şi reglaje tren rulant faţă). a Demontaţi portfuzeta semitrenului faţă.

dispozitiv (Tav.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.dispozitiv (Tav. Tav. Această metodă necesită utilizarea următoarelor dispozitive: . aveţi grijă să nu marcaţi ţinta senzorului de viteză roată în momentul remontării (dacă vehiculul este echipat). 604-01). Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 31A Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. . 101230 1 ATENŢIE Rulmentul este pilotat.dispozitiv (Tav. 1050-04 şi Tar. a Demontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului.extractor. 1420-01 Rou. la presă. Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.m 105 N. .m 14 N.5 mm cu ajutorul unui extractor (1). . 31A-12 .m 37 N. apăsând pe butuc cu un tub cu diametrul exterior de 36. Tav. 1420. fără cilindru). 476). 1454. Elemente portante faţă. a Plasaţi fălcile extractorului în canalul inelului interior al butucului pentru a-l extrage.m 105 N. 1050-04).m 20786 a Demontaţi butucul. . 604-01 Tav. a Extrageţi din butuc inelul inferior cu ajutorul unui extractor cu fălci (1). 1050-02. Portbutuc). 476 1 Cupluri de strângerem bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă transmisie buloane picior amortizor şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 62 N.dispozitiv (Rou.m 280 N. DEMONTARE a Demontaţi portbutucul (consultaţi 31A.m 105 N. 1420-01).

. ATENŢIE Nu apăsaţi pe portsenzor (dacă vehiculul este echipat).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc REMONTARE a ATENŢIE 31A Nu deplasaţi vehiculul neechipat cu transmisiile sale strânse la cuplu pe butuc. 31A-13 . Înlocuiţi portbutucul dacă portbutucul este defect. 20787 a Demontaţi rulmentul apăsând pe inelul interior cu un tub cu diametrul exterior de 65 mm.suprafeţele interioare şi exterioare ale rulmentului nou. ATENŢIE . .suprafeţele portfuzetei în contact cu rulmentul nou.suprafeţele butucului în contact cu rulmentul nou. nerespectarea acestei reguli riscă să antreneze distrugerea rulmenţilor roţilor şi deteriorarea ţintei ABS. Curăţaţi: . în contact cu portfuzeta şi butucul. a Poziţionaţi portsenzorul la (x) egal cu 35° ± 5 de axa verticală a portbutucului. x 101934 a Remontaţi portsenzorul (dacă vehiculul este echipat).Verificaţi obligatoriu starea suprafeţei butucului şi alezajului portbutucului înainte de remontarea rulmentului. această poziţie corespunde centrului locaşului (dacă vehiculul este echipat).

m).piuliţa transmisiei (280 N. a Remontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului.şurubul suportului etrierului (105 N. . .m).m). Portbutuc). .bulonul rotulei inferioare (62 N. 20789 a Apăsaţi pe inelul interior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 50 mm. 20788 a Apăsaţi pe inelul exterior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 70 mm.şurubul de fixare a discului (14 N.m).buloanele piciorului amortizorului (105 N.m).piuliţa de rotulă de direcţie (37 N. 31A-14 .m).şurubul de fixare a roţii (105 N. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc 31A a Remontaţi ansamblul "portbutuc . a Strângeţi la cupluri: . Elemente portante faţă.butuc" pe vehicul (consultaţi 31A. . ATENŢIE Nu apăsaţi pe inelul interior al rulmentului pentru a nu deteriora rulmentul (efort de îmbinare foarte important).m). .rulment .

ansamblul «arc . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 108350 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a suportului etrierului. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 1 Material indispensabil presă comprimare arc Cupluri de strângerem piuliţă amortizor pentru cupelă arc piuliţă amortizor caroserie pe 62 N. . suspendaţi-l.piuliţa capelei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. a Demontaţi buloanele (1) ale piciorului amortizorului.m 2 buloane picior amortizor şuruburi de fixare a roţii DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 44 N.capela (3).amortizor». a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat). a Suspendaţi portfuzeta. 31A-15 . a Declipsaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). 3 108978 a Demontaţi: . a Deblocaţi volanul. culorile arcurilor şi amortizoarelor sunt identice cu piesele de schimb.m 105 N. a Scoateţi piciorul amortizorului din portfuzetă apăsând pe portfuzetă.m 105 N. a Demontaţi roţile faţă. ATENŢIE Asiguraţi-vă că.

Aplicaţi unsoare între extremităţile arcului şi limitele sale. 31A 95435 a 108980 Notă: În caz de înlocuire a arcului. a Dezlipiţi arcul de cupele comprimând arcul. a Demontaţi piuliţa tijei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor a Montaţi cupelele corespunzătoare pe presa de comprimare arc şi poziţionaţi ansamblul pe arc. REMONTARE a Plasaţi presa de comprimare arc într-o menghină. a Separaţi diferitele elemente care constituie ansamblul "arc-amortizor". pentru a facilita remontarea. 31A-16 . respectaţi poziţia şi orientarea arcului şi a cupelelor dispozitivului.

31A-17 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108979 a Poziţionaţi arcul în canalul cupelei.

şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Scoateţi presa de comprimare a arcului.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. 31A-18 . ATENŢIE .m). a Respectaţi ordinea şi sensul de montare a pieselor constitutive.m). 108981 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108978 a Înlocuiţi obligatoriu piuliţa tijei amortizorului. a Decomprimaţi arcul.buloanele piciorului amortizorului (105 N. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.remontare). . dacă a fost degrafat (dacă vehiculul este echipat).piuliţa amortizorului pe caroserie (44 N. a Strângeţi la cuplu piuliţa amortizorului pentru cupelă arc (62 N. .m). Baterie. a Strângeţi la cupluri: .m). .Fixaţi cablajul senzorului de viteză roată. Demontare . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

a Demontaţi: .apărătoarea de noroi laterală.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.bulonul rotulei inferioare (1). . a Demontaţi: .m 2 108349 21 N.m 3 35 N. 31A-19 . .piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (4). a Demontaţi: . 1413 Extractor rotulă Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu. (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A Cupluri de strângerem buloane de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru piuliţă de fixare inferioară a tirantului cadrului şurub superior tirant cadru piuliţe de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu piuliţă de inferioară rotulă 105 N.m 105 N.roata faţă.buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior (5).m 1 62 N. 476). 476 Sus. 4 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Deblocaţi volanul.m 62 N. a Desfaceţi şurubul superior al tirantului cadrului (3).piuliţa inferioară de bieletă bară antiruliu (2).m şuruburi de fixare a roţii faţă ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. 107934 a Extrageţi rotula cu ajutorul dispozitivului (Tav. .

X1 W1 6 109835 a ATENŢIE În timpul remontării. a Puneţi partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior pe cilindrul de organe fără să modificaţi reglajul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior . 31A-20 . a Scoateţi cilindrul de organe. a Remontaţi rotula inferioară în portfuzetă. pentru strângerea articulaţiilor elastice fără constrângere. poziţionaţi braţul inferior pentru a obţine o cotă de antrax (X1) = 24 mm între partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W 1). 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m) în această poziţie. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile braţului. a Puneţi în contact cilindrul de organe pe partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W1). a Coborâţi cilindrul de organe cu (X1) = 24 mm.braţul inferior. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru (105 N.

31A-21 .şurubul superior al tirantului cadrului (21 N. 1413) şi adaptorul (Sus.m). .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior a Remontaţi şi strângeţi la cupluri: .m). .m).1734).m). .piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (62 N. Generalităţi.piuliţele de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu ( 35 N. .roţile faţă şi şuruburile de fixare a roţii faţă (105 N.piuliţa rotulei inferioare (62 N.m). 31A ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A . Valori şi reglaje tren rulant faţă). Notă: Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus.

1734). a Verificaţi starea palierelor centrale şi a bieletelor. a Decalaţi uşor ecranul termic (2) pentru a putea defileta piuliţa palierului dreapta a barei antiruliu.şuruburile (4) ale palierelor centrale ale barei antiruliu (şuruburi de fixare spate a cadrului). 1413 Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu. înlocuiţi-le dacă este necesar.piuliţele (3) ale palierelor centrale ale barei antiruliu. 108351 a Demontaţi piuliţele speciale (1) de fixare a ecranului termic. ATENŢIE Poziţionaţi mai întâi palierele centrale cu şuruburile lor.m a Demontaţi: 105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu Scule şi dispozitive specializate indispensabile Sus.bara antiruliu. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 109145 şuruburi paliere centrale bară antiruliu DEMONTARE 2 . .m . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. . 31A-22 .piuliţele inferioare (5) ale bieletei barei antiruliu. (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A 3 4 Cupluri de strângerem piuliţe bieletă antiruliu bară 14 N. 1413) şi dispozitivul (Sus. Ridicaţi braţele inferioare cu ajutorul unui cilindru de organe. 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului. Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus.

piuliţele bieletei barei antiruliu (14 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu a Strângeţi la cupluri: .m). .şuruburile palierelor centrale ale barei antiruliu (105 N. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a barei antiruliu.m). 31A 31A-23 .

m a Montaţi dispozitivul de blocare a volanului. 1199-01 Tav. 108351 a Declipsaţi şi debranşaţi sonda de oxigen (3). a Îndreptaţi roţile.În timpul acestei operaţii. 1199-01). în habitaclu.roţile.m 62 N. Mijloace de ridicare. pentru a evita o dezechilibrare. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii.m 65 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.m 21 N.cele două apărători de noroi laterale. IMPORTANT . Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cadrului şuruburi superioare tirant cadru piuliţe de rotule de direcţie buloane rotule inferioare şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi bieletă de preluare cuplu pe CV şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţii 105 N. a Tăiaţi tubul de eşapament (4) la 130 c m de colectorul de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi cu chingi radiatorul pe traversa superioară faţă. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate.m 35 N. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre din ceramică.m 37 N. şurubul şi piuliţa furcii rabatabile.m 21 N. a Demontaţi.Pentru procedura de montare achingii de securitate. 3 4 ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. . 476 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament Extractor rotulă Material indispensabil chingă de securitate dispozitiv de blocare volant cilindru de organe 31A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 31A-24 . Punte de prindere sub caroserie: securitate.m 105 N. consultaţi 02A. a Demontaţi .

a Defiletaţi: . a Extrageţi cele patru rotule cu ajutorul dispozitivului (Tav.piuliţele de rotulă de direcţie (8).toba de eşapament a colectorului de la locul tăierii. 476). . a Puneţi un cilindru de organe pe protectorul motor fixat cu ajutorul unei chingi de securitate. a Demontaţi: . pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.şuruburile superioare ale tirantului cadrului (7). .şuruburile de fixare a cadrului pe caroserie (2) şi (1). a Demontaţi şuruburile (9) şi (10) de fixare a bieletei de preluare cuplu pe motor.şurubul de fixare a conductei de joasă presiune pe cadru. .piuliţele tobei de eşapament de la nivelul colectorului de eşapament (5).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren 31A DIRECŢIE ASISTATĂ a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune. . 31A-25 .racordul conductei de joasă presiune de pe valva de rotaţie. . 107921 10 . 5 107926 1 7 2 107924 8 9 6 108353 a Demontaţi: .blocul amortizor al tobei de eşapament la nivelul catalizatorului.buloanele rotulelor inferioare (6).racordul conductei de înaltă presiune de pe valva de rotaţie. .

piuliţele de rotulă de direcţie (37 N. 109146 . a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Scoateţi echipamentele cadrului.Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului. . 109241 a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. REMONTARE DIRECŢIE ASISTATĂ a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2).cadrul.şuruburile de fixare a roţii (105 N. 11 a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit mai întâi. 1747) în amplasamentul şuruburilor de fixare faţă a cadrului. . ATENŢIE . a Puneţi manşonul referinţă 77 03 083 443 cu "mastic pentru etanşare racord pe ţevi de eşapament" pe tăietura tubului de eşapament. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). Generalităţi. a Strângeţi în ordine şi la cupluri: 31A .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren . a Puneţi două tije filetate M12 (11) ale dispozitivului (Tav. a Strângeţi la cupluri: . Valori şi reglaje tren rulant faţă). .m). . ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a cadrului.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe CV (35 N.m). . 31A-26 . şurubul şi piuliţa furcii rabatabile.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (65 N.m).Verificaţi poziţionarea radiatorului pe traversa inferioară. .m).m).şuruburile superioare ale tirantului cadrului (21 N.buloanele rotulelor inferioare (62 N.m). .m). pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.şuruburile de fixare a cadrului (105 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 30A.şuruburile furcii rabatabile (21 N.Îndreptaţi roţile.

racordul conductei rigide de frână la nivelul cilindrului de frână (14 N.ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână 33A 4 Material indispensabil presor-pedală II .m). a Demontaţi conducta rigidă de frână. .conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (2).conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (1).m). Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.m Conductele prezintă o parte rigidă şi o parte flexibilă.racordul conductei rigide de frână la nivelul trenului spate (14 N.conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (4). a Defiletaţi: . .conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (3).CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE DREAPTA Cupluri de strângerem racord conductă rigidă de frână la nivelul trenului spate racord conductă rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână 14 N. a Demontaţi conducta rigidă de frână. Înlocuiţi obligatoriu agrafele de fixare a conductelor rigide de frână. 2 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE STÂNGA a Defiletaţi: . a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A. a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate.m 3 14 N. Generalităţi. I . ATENŢIE 108927 Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. Purjare circuit de frânare). a Strângeţi la cupluri: . a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. 108928 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 33A-1 . .

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite.

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

F B

1

5 A 3 4

2 D C 2
98992

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire superior Arc de revenire inferior (picior) Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat
98993

a Demontaţi arcul inferior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. a Poziţionaţi un cleşte pe pistoanele cilindrului receptor.

(5)

33A-2

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta.

F

1 5 3

Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga

B

REGLAJ

X1

A D C
98994

a Demontaţi: - arcul superior de menţinere (1) desprinzându-l întâi de garnitura spate cu un cleşte pentru segment de frână,
- arcul sistemului de compensare joc incrementat (5),

- menţinerile laterale (3) menţinând tija de legătură în contact cu discul de frână, - levierul de compensare joc incrementat (F), a Scoateţi alternativ fiecare picior de segment (D) din punctul fix (C). a Degrafaţi cablul de frână de parcare din garnitură. a Demontaţi garniturile (B) şi (A). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.

98992

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru (X1) de 179,4 mm ± 0,25. a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem (F).

33A-3

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

98992-2

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-4

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

DEMONTARE
Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

2

2

F 1 5

3

B

A 4
86561

a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi:

D C 1
108343

- tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul inferior (1), apoi arcul superior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite. a Puneţi un cleşte pe pistoanele cilindrilor receptori.

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire inferior (picior) Arc de revenire superior Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat

(5)

33A-5

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

R E T A H

G F B

86559

A

a Demontaţi de la segmentul primar: - arcul (G), - levierul de reglaj (H). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.
86560

a Demontaţi: - arcurile (R) de menţinere laterală a segmentelor menţinând tija de legătură (T) în contact cu discul de frână (E), - segmentul primar (A), - bieleta (F), - segmentul secundar (B). a Decuplaţi cablul de frână de mână al levierului de frână de mână.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta. Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga a Remontaţi pe segmentul primar: - levierul de reglaj, - arcul. a Fixaţi din nou cablul de frână de mână pe segmentul secundar. a Montaţi: - segmentul secundar şi fixaţi-l,

33A-6

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - bieleta de reazem orientând decuplarea împingătorului filetat pe partea levierului de reglaj, - segmentul primar şi fixaţi-l. a Demontaţi cleştii de pe pistoanele cilindrilor receptori, apoi remontaţi: - arcul superior, - arcul inferior.

33A

REGLAJ

86557

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru de 202,45 mm ± 0,25 a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte. a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-7

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frână
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cilindrului pe tambur de frână racord de conductă rigidă de pe cilindrul receptor şuruburi de purjare piuliţă tambur şuruburi de fixare a roţii 14 N.m

33A

- şuruburile de fixare a cilindrului pe tamburul de frână (14 N.m), - racordul de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (14 N.m), - şurubul de purjare (6 N.m), 14 N.m - piuliţa tamburului (175 N.m), - şi şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). 6 N.m 175 N.m 105 N.m a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de frânare). a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Verificaţi presiunea de întrerupere (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Compensator de frânare).

DEMONTARE
a Demontaţi: - tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul de revenire superior cu ajutorul unui cleşte de segmente de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Garnitură de frână spate). a Distanţaţi segmentele.

1

2

108341

a Defiletaţi: - racordul (1) de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (prevedeţi scurgerea lichidului de frână), - şuruburile (2) de fixare a cilindrului pe tamburul de frână. a Demontaţi cilindrul de frână.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi tamburii de frână cu agent de curăţare pentru frâne. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

33A-8

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare, fără cilindru). Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.1420, Tav.1050-02, Tav.1050-04 şi Tar.1454.

33A

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Montaţi: - tamburul, - piuliţa. a Strângeţi la cuplu piuliţa butucului (17,5 daN.m). a Montaţi buşonul butucului. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. IMPORTANT Cei doi tamburi de frână trebuie să fie de acelaşi diametru, rectificarea unui tambur o antrenează obligatoriu pe cea a celuilalt. Diametrul maxim este gravat în tambur. a Remontaţi roata şi strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (10,5 daN.m).

Tav. 1420-01

Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Desfaceţi levierul de frână de parcare.

3 2 1

109374

a Demontaţi: - roata aferentă, - buşonul butucului (1) cu ajutorul unei dălţi şi a unui ciocan, - piuliţa butucului (2), - tamburul (3) cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 1050-04) şi (Tav. 1420-01), dacă este necesar.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi discurile cu ajutorul unui agent de curăţare pentru frâne.

33A-9

ELEMENTE PORTANTE SPATE Rulment
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m - piuliţa butucului (17,5 daN.m),

33A

- şurubul de fixare a roţii (10,5 daN.m).

CONTROL
a Verificaţi cu ajutorul unui comparator fixat pe tambur ca jocul axial să fie cuprins între 0 şi 0,03 mm maxim.

DEMONTARE
a Demontaţi tamburul (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

2 1

109373

a Extrageţi din butuc: - clipsul de menţinere a rulmentului (1), - rulmentul (2) cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 49 mm şi al unei prese. Notă: Verificaţi ca tubul să apese bine pe inelul exterior al rulmentului.

REMONTARE
a Urcaţi rulmentul până la rezemarea sa pe guler cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 50 mm şi al unei prese. a Montaţi: - un clips nou, - tamburul pe fuzeta unsă în prealabil (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

33A-10

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc

33A

Material indispensabil cilindru de organe

Cupluri de strângerem şurub de fixare inferioară a amortizorului şuruburi roţi 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi roţile spate. a Demontaţi arcul (3) cu reazemul său inferior. ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.
108924

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

2

1
108341

REMONTARE
a Remontaţi: - reazemul inferior pe trenul spate (poziţionaţi bine ghidul), - arcul cu reazemul său superior în locaşul lor reperat, începând cu partea superioară. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact, cu o cală, sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate pentru a putea prestrânge şurubul de fixare inferioară a amortizorului. ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe. a Remontaţi roata spate. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul.

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (2) în contact, cu o cală, sub cupela arcului, fără a-l constrânge pe acesta.. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul (1 ) de fixare inferioară a amortizorului. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.

33A-11

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare inferioară a amortizorului (105 N.m) şi şuruburile roţilor (105 N.m).

33A

33A-12

ELEMENTE PORTANTE SPATE Amortizor

33A

Cupluri de strângerem piuliţe superioare de fixa re a amortizoarelor şuruburi inferioare de fixare a amortizoarelor şuruburi de fixare a roţilor 14 N.m 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.
108341

ATENŢIE - Nu apăsaţi niciodată pe trenul spate cu un sistem de ridicare. - În momentul înlocuirii unui amortizor, înlocuiţi obligatoriu amortizorul din partea opusă.

a Ridicaţi vehiculul şi demontaţi şurubul inferior al amortizorului (3). a Demontaţi amortizorul. ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Prestrângeţi fixarea inferioară a amortizorului.

1 2

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Poziţionaţi capul amortizorului în locaşul său. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul. a Aliniaţi capul amortizorului cu gaura din portbagaj.
108340

a Puneţi vehiculul pe roţile sale, demontaţi din portbagaj: - garnitura pasajului de roată, - piuliţa (1) şi cuzinetul elastic (2).

a Remontaţi piuliţa amortizorului.

de

fixare

superioară

a

a Prestrângeţi piuliţa de fixare superioară a amortizorului. a Repetaţi operaţia pe partea opusă. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele superioare de fixare a amortizoarelor (14 N.m) ţinând capul şurubului, - şuruburile inferioare de fixare a amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). a Remontaţi garnitura pasajului de roată.

33A-13

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A

Material indispensabil chingă de securitate suport susţinere pedală cilindru de organe

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a palierelor şuruburi de fixare a tamburilor de frână racorduri de conducte rigide de pe cilindri de frână racorduri de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile piuliţe tambur fixări inferioare amortizoarelor ale 62 N.m

8

80 N.m

9
14 N.m

10

14 N.m

98992

a Scoateţi cablurile de frână de staţionare (8) împingând levierul (9) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. a Declipsaţi cablurile de frână de staţionare (10). a Defiletaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Declipsaţi cablurile de viteză roată ale trenului spate (dacă vehiculul este echipat).

175 N.m 105 N.m 105 N.m

şuruburi de fixare a roţii

DEMONTARE
a Deblocaţi frâna de staţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Demontaţi: - roţile spate, - tamburii de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână). a Montaţi dispozitivul presor pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.

33A-14

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A
11 12

2 5 1

108926

108924

a Defiletaţi racordurile de conducte rigide de pe furtunurile flexibile de frână (1). a Detaşaţi tija compensatorului (2) de trenul spate (dacă vehiculul este echipat).

a Demontaţi arcul (5) cu reazemul său inferior. a Desfaceţi racordurile de conducte rigide de frână (12) de pe cilindrii, de frână a Demontaţi tamburii de frână (11). a Procedaţi la fel pentru cealaltă parte.

ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.

3

4
108341

6

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (3) în contact cu o cală, sub cupela arcului dreapta, fără a-l constrânge pe acesta. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul de fixare inferioară amortizorului (4) cu ajutorul unei dulii lungi. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.
108931

a

3

a Plasaţi dispozitivul cilindru de organe (3) în centrul trenului spate. a Arimaţi trenul spate pe cilindrul de organe cu ajutorul unei chingi de securitate (6).

33A-15

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M a Strângeţi la cupluri:

33A

- şuruburile de fixare a palierelor (62 N.m), - şuruburile de fixare a tamburilor de frână (80 N.m),

7

- racordurile de conducte rigide de pe cilindrii de frână (14 N.m), - racordurile de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile (14 N.m).

7

a Remontaţi cablurile de frână de staţionare. a Verificaţi ca opritoarele cablurilor de frână de staţionare să fie corect introduse în locaşul lor. a Remontaţi: - tamburii,
108923

a Desfaceţi şuruburile palierelor (7). a Coborâţi trenul spate cu cilindrul de organe.

- reazemele pe arcuri, - arcurile în locaşul lor. a Remontaţi cablurile şi senzorii de viteză roată.

REMONTARE

a Rebranşaţi cablajele unităţii de comandă a frânei de staţionare pe palonier. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact cu o cală sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate. a Remontaţi fixările inferioare ale amortizorului.

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

108932

a Strângeţi cu chingi trenul spate pe dispozitivul cilindru de organe. a Poziţionaţi trenul sub vehicul. a Poziţionaţi centrorii palierelor în faţa găurilor de centrare. a Remontaţi şuruburile de fixare începând cu palierul stânga. a Poziţionaţi conductele de frână în locaşul lor. a Scoateţi chinga de securitate şi cilindrul de organe. a Remontaţi tamburii de frână.

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Remontaţi roţile spate. a Coborâţi elevatorul. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele tamburului (175 N.m), - fixările inferioare ale amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-16

ELEMENTE PORTANTE SPATE Strângere în poziţie tren

33A

Material indispensabil chingă de securitate cilindru de organe

Cupluri de strângerem buloane de fixare a articulaţiilor 125 N.m

DEMONTARE
a Deblocaţi piuliţa articulaţiei elastice. a Demontaţi ansamblul trenului spate (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Ansamblu tren spate. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate.
3312

a Poziţionaţi trenul spate cu ajutorul dispozitivului cilindru de organe, pentru a obţine o cotă între centrul butucului spate şi lonjeronul spate corespunzătoare unei lungimi de 8,2 mm ± 3. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare a articulaţiilor (125 N.m).

2

1

108932

a Demontaţi: - buloanele de fixare (1), - palierele (2).

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Operaţia este realizată cu fixarea inferioară a amortizoarelor demontată.

33A-17

ROŢI ŞI PNEURI Presiune de umflare: Identificare
I - UMFLARE Presiune de umflare la rece (bari). ATENŢIE

35A

În caz de control al presiunii la cald, ţineţi cont de creşterea presiunii de la 0,2 la 0,3 bari şi nu dezumflaţi niciodată.

Presiune de umflare în utilizare normală (în bari) Jantă 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15* *Jantă din aluminiu II - CONTROL ŞI ADUCERE LA NIVELUL DE CONFORMITATE Cuplu de strângere a şuruburilor de fixare a roţilor (10,5 daN.m). Bătaie jantă maximă controlată pe diametrul exterior al jantei: - jantă din tablă: 0,8 mm, - jantă din aluminiu: 0,3 mm. Bătaie radială maximă controlată pe faţa jantei: 0,7 mm. Deplasare roată: - jantă din tablă: 44 mm, - jantă din aluminiu: 47 mm. Pentru montarea lanţurilor, consultaţi Manual de utilizare a vehiculului. Pneu Faţă 165/80 R14 185/65 R15 185/65 R15 2 1,9 1,9 Spate 2 2,1 2,1

35A-1

ROŢI ŞI PNEURI Jantă: Identificare
Marcajul de identificare a jantelor se prezintă sub două forme : - marcaj gravat pentru jantele din tablă, - marcaj turnătorie pentru jantele din aluminiu. El permite să cunoaşteţi principalele criterii dimensionale ale jantei. Acest marcaj poate fi: - complet, de exemplu 5 1/2 J 144 CH 36; - simplificat, de exemplu 5 1/2 J14.

35A

Tip de roată 1 2 3 4 5 6 Lăţime (în ţoli) Profil margine jantă Diametru nominal (în ţoli) Număr de găuri Profil de acroşare pneu Deplasare (în mm)

5,5 J14 5,5 J 14 4 CH 36

1

2

5

6

4

100988

Şuruburile de roată sunt înscrise pe un diametru de 100 mm (patru şuruburi de fixare). şuruburile care fixează roţile din aluminiu nu pot fi utilizate pentru a fixa roţile din tablă. Bătaia maximă este măsurată pe marginea jantei.

35A-2

ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri
Exemplu de marcaj de identificare a unui pneu: 205/55 R 16 91 V.
l

35A

h

d

101008

205 55 R 16 91 V

Lăţime pneu în mm (l) Raport h/l Structură radială Diametru interior exprimat în ţoli (d) Indice de sarcină Indice de viteză

Corespondenţă a indicelor de viteză: Viteză maximă R S T U H V ZR km/h 170 180 190 200 210 240 mai mare de 240

35A-3

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
I - CONDIŢII PREALABILE ECHILIBRĂRII ROŢILOR Echilibrarea roţilor este o operaţie de măsurare. Mai multe condiţii trebuie să fie reunite pentru a obţine un rezultat fiabil într-o singură operaţie. Echilibrorul trebuie să fie instalat conform instrucţiunilor fabricantului său. Nu ungeţi niciodată axul filetat. Verificaţi starea elementelor de reazem, de centrare şi de fixare. Înlocuiţi piesele defecte (consultaţi recomandările fabricantului maşinii). Roata şi echilibrorul trebuie să fie curate. 1 - Roată Curăţaţi suprafeţele de reazem şi de centrare. Eliminaţi pietrişul înţepenit în profilurile pneului. Curăţaţi roţile.

35A

Pentru a reproduce o montare de roată identică cu cea a vehiculului, montaţi obligatoriu pe echilibrorul de roată un centror cilindric cu diametrul de 60 mm.

2

105870

2 - Echilibror Aveţi grijă să păstraţi curate suprafaţa de reazem a echilibrorului şi toate accesoriile de centrare (inel, platoul de împingere etc...).

3 1

II - DEMONTARE ŞI ECHILIBRARE ROŢI

4
1 - Resentiment şofer O echilibrare necorespunzătoare provoacă vibraţii în volan şi/sau în planşeul vehiculului. Aceste vibraţii apar între 90 şi 150 km/h.

ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un test rutier de 2 km minim înaintea operaţiei de echilibrare a roţilor, pentru a elimina o zonă plată formată pe banda de rulare ca urmare a imobilizării vehiculului. După rulaj: - ridicaţi imediat vehiculul, - lăsaţi cele patru roţi libere, - eliberaţi frâna de parcare. Demontaţi roţile poziţionând valvele în sus. Curăţaţi obligatoriu suprafeţele de reazem ale roţilor, ale discurilor, şi ale butucilor. Montarea de roată de realizat pe echilibror este următoarea: - (1) platou echilibror, - (2) inel cu diametrul de 60 mm, - (3) roată, - (4) dispozitiv de strângere a roţii.

105871

35A-4

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
La pornirea echilibrorului şi în momentul introducerii parametrilor specifici roţii, alegeţi modul de echilibrare « fin ».

35A
5

- fixate cu cârlige (plate) sau auto-adezive pentru jantele din aluminiu.

6
88659 100681

Poziţionaţi pe echilibror roata cu valva în sus apoi efectuaţi strângerea. Verificaţi ca roata să nu prezinte deformări cauzate de şocuri accidentale. Dacă este cazul, procedaţi la înlocuirea elementelor care prezintă o deformare. Suprimaţi pietrişul înţepenit eventual în profilurile pneului. Porniţi echilibrorul şi verificaţi echilibrarea roţii care trebuie să fie mai mică de 5 g în poziţie dinamică şi 10 g în poziţie statică. Dacă nu e cazul, suprimaţi vechile mase de echilibrare şi refaceţi procedura de echilibrare a roţii pentru a afişa o valoare mai mică de 5 g pe fiecare plan al roţii şi o valoare mai mică de 10 g în poziţie statică. Reproduceţi această operaţie pe celelalte roţi ale vehiculului.

(5) (6)

Jantă din tablă Jantă din aluminiu

2 - Mase de echilibrare În anumite ţări, utilizarea maselor din plumb este interzisă, este recomandată în loc utilizarea maselor ZAMAC. Utilizaţi exclusiv masele furnizate la schimb: - fixate cu cârlige pe jantele din tablă (cârlige încorporate în masă),

35A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36A

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şuruburi suport de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 105 N.m

105 N.m 37 N.m

6

107926

21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale,

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier).

- piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

3

1 2

107921

a Defiletaţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36A-1

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ

36A

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (105 N.m),
108934

5 4

- şuruburile pentru caseta de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). ATENŢIE

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă a cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (TAV. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7

Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă).

107934

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36A-2

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Dir. 1306-01 Extractor rotulă Dispozitiv de blocare bară cremalieră de direcţie (TRW) Dispozitiv de demontare remontare rotulă axială a Demontaţi: - cutia rotulă, - contrapiuliţa,

36A

- colierele de menţinere a burdufului, - burduful. ATENŢIE Aveţi grijă să nu deformaţi burdufurile: risc de deteriorare ireversibilă.

Dir. 1305-01

Cupluri de strângerem rotulă axială contrapiuliţă de reglaj al paralelismului piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi de fixare a roţii 34 N.m 50 N.m 37 N.m 105 N.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

1 2
102206

Notă: În momentul acestei operaţii, caseta de direcţie trebuie să fie montată pe vehicul. a Deblocaţi volanul. a Demontaţi roata faţă. a Reperaţi poziţia contrapiuliţei cu ajutorul unui marcator. a Desfaceţi contrapiuliţa de reglaj al paralelismului. a Extrageţi rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Reperaţi numărul de ture de filet prins pentru a preregla paralelismul în momentul remontării.

a Montaţi dispozitivul (Dir. 1306-01) (1 ) pe bara cremalieră de direcţie de lângă pinion. a Deblocaţi rotula axială cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01)(2).

REMONTARE

3

108414

a Puneţi LOCTITE FRENBLOC pe filetul rotulei axiale. a Remontaţi rotula axială (3). a Strângeţi la cuplu rotula axială (34 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01).

36A-3

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
a Aplicaţi un strat de unsoare cu litiu: - pe burduf, - pe cremalieră, - pe rotula axială. a Remontaţi: - burduful, - colierul nou de menţinere a burdufului, - contrapiuliţa, - cutia rotulă. a Înşurubaţi din nou cutia rotulă de direcţie cu un număr de ture reperat în momentul demontării. a Puneţi la loc rotula de direcţie. a Strângeţi la cupluri: - contrapiuliţa de reglaj al paralelismului (50 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). a Reglaţi trenul rulant faţă (consultaţi 0 7 B , Generalităţi vehicul, Valori şi reglaje tren rulant).

36A

36A-4

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A
2

Material indispensabil tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.m 21 N.m

4

şuruburi furcă rabatabilă

4
IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia, blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). Atunci când această funcţie este activată, toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).

3
108914

Această operaţie nu necesită elevator.

DEMONTARE
a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord, cochilia şi volanul (consultaţi 57A, Accesorii interioare, Planşă de bord).

3

107849

a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

1

a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi: - şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie, - coloana de direcţie.

108913

a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).

36A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A

7 5 6

108915

a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE

8

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). - Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. - Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.

Notă: - Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare. - Pe o coloană de direcţie nouă, piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată.

106522

a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7).

36A-6

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie
a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). a Strângeţi la cupluri: - piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. - Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). - Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. - Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare.

36A

36A-7

ANSAMBLU DIRECŢIE Garnitură tablier
DEMONTARE
a Demontaţi cadrul trenului faţă (consultaţi 31A, Elemente portante faţă, Cadru tren).

36A

101352

a Declipsaţi garnitura tablierului cu ajutorul unei şurubelniţe.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

36A-8

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36B

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şurub suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă racord de înaltă presiune de pe casetă racord de joasă presiune de pe casetă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 35 N.m

6
105 N.m 37 N.m
107926

21 N.m 21 N.m 21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale, - piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - racordul de înaltă presiune de pe caseta de direcţie, - racordul de joasă presiune de pe caseta de direcţie, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier). a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.

3

1 2

107921

a Desfaceţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36B-1

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ

36B

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale.

5 4

a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (35 N.m),
108934

- şuruburile casetei de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - racordul de înaltă presiune de pe casetă (21 N.m), - racordul de joasă presiune de pe casetă (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m).

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă ale cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (Tav. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7
ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă). a Demontaţi cleştele-Durit. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.
107934

a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36B-2

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie. cochilia şi volanul (consultaţi 57A. 36B-3 . blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C. 3 108914 DEMONTARE a Îndreptaţi roţile vehiculului.m 4 şuruburi furcă rabatabilă 4 IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia. a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate.m 21 N.coloana de direcţie. Această operaţie nu necesită elevator. Planşă de bord). a Demontaţi: 108913 . a Demontaţi planşa de bord.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 2 Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N. . Procedură de blocare calculator airbag). Accesorii interioare. 3 1 107849 a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1). Atunci când această funcţie este activată. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). Airbag şi pretensionatoare.

DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 7 5 6 108915 a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată. ATENŢIE 8 . .Pe o coloană de direcţie nouă. .Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare. a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7). 36B-4 . a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj. 106522 a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). Notă: . .Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare.Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj).Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

m).Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare. .Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. .şurubul furcii rabatabile (21 N. .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C. Procedură de blocare calculator airbag).DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile.m).piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). a Strângeţi la cupluri: . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. . Airbag şi pretensionatoare. 36B 36B-5 .

a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de admisie şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord de înaltă presiune de pe DA 21 N.m a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita orice impurităţi ATENŢIE 21 N. a Demontaţi: . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.protectorul de sub motor. 108930 36B-6 . .cele trei şuruburi (1 ) de fixare pe suportul alternator-pompă de direcţie asistată-compresor.m Protejaţi alternatorul de scurgerea de ulei de direcţie asistată. a Demontaţi: . Parte superioară şi faţă motor. . 1 108929 2 3 1 108929 a Demontaţi colierul (2) al Duritului de admisie hidraulică de pe pompă. Curea de accesorii).pompa de direcţie asistată.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. . a Debranşaţi Duritul de admisie (3). a Demontaţi conducta de înaltă presiune la nivelul pompei.roata faţă dreapta. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei.

DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). ATENŢIE Strângeţi la cuplu în primul rând cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). 36B-7 . a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază.şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.racordul de înaltă presiune de pe DA (21 N. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. . apoi şurubul de pe cealaltă parte. a Remontaţi protectorul sub motor. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m). a Strângeţi la cupluri: .

şuruburile (1) de fixare pe suportul alternatorpompă de direcţie asistată-compresor.pompa de direcţie asistată. 36B-8 . Parte superioară şi faţă motor. Protecţii exterioare. a Debranşaţi Duritul de intrare.protectorul de sub motor. a Îndepărtaţi conducta de înaltă presiune a pompei. . 1 109225 1 109235 a Demontaţi: . a Demontaţi: . a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de intrare şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată.m 21 N. Bară paraşoc faţă).bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. a Demontaţi colierul Duritului de intrare hidraulică de pe pompă. . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. .DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord PÎ pe DA 21 N. Curea de accesorii). a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita toate impurităţile. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

a Umpleţi circuitul cu ulei direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2).m). a Completaţi nivelul de ulei în rezervor.şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. ATENŢIE Strângeţi la cuplu mai întâi cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. . a Remontaţi protectorul sub motor.m). 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: . 36B-9 .racordul PÎ de pe DA (21 N. apoi şurubul de pe cealaltă parte.

4 mm ± 0. a Utilizaţi presa împreună cu un extractor cu falcă. de îmbinare a fuliei. 36B-10 .DIRECŢIE ASISTATĂ Fulie pompă de direcţie asistată L90. REMONTARE x 1 18159 a Respectaţi cota X = 25. Direcţie asistată. Pompă de direcţie asistată).4. 1083-01 Dispozitiv de remontare fulie pompă de direcţie asistată 36B DEMONTARE a Demontaţi pompa de direcţie asistată (consultaţi 36B. 90317 a Îmbinaţi fulia cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1083-01) (1) până la obţinerea cotei de îmbinare (ungeţi abundent filetul şi reazemul de pe fulie). şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir.

1204) în locul presostatului (1). a Puneţi un cleşte-Durit pe conducta de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea.1085 36B Fre.m a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 244-03) pe dispozitivul (Dir. AER CONDIŢIONAT a ATENŢIE Protejaţi alternatorul de scurgerea uleiului de direcţie asistată. 108912 a Montaţi dispozitivul (Dir. pompa de DA se situează sub alternator dar metoda rămâne identică. ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Notă: Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat. a Demontaţi protectorul de sub motor. 36B-11 . Manometru de control al circuitului de frânare: de la 0 la 160 bari.2 daN. a Racordaţi dispozitivul (Fre. 1204 Racord măsurare presiune pe conductă de înaltă presiune direcţie asistată.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. a Debranşaţi conectorul presostatului. 1204). 244-03 1 Cupluri de strângerem presostat 1. Schimb pentru Fre. a Demontaţi presostatul.

a Demontaţi dispozitivul (Fre. 1204). a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Opriţi motorul. valoarea nu trebuie să depăşească 5 până la 7 bari. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Puneţi un cleşte-Durit pe conductă de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea. a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul drept şi fără acţiune. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul la limitator. a Strângeţi la cuplu presostatul (1.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control a Demontaţi cleştele-Durit. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelele "O" ale racordurilor de direcţie asistată care au fost demontate.2 daN. 36B-12 . a Remontaţi protectorul sub motor. 244-03) apoi adaptorul său (Dir. a Coborâţi vehiculul.m). a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. valoarea maximă trebuie să fie de 79 până la 86 bari. a Demontaţi cleştele-Durit. a Repuneţi presostatul. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Ridicaţi vehiculul. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Rebranşaţi conectorul său.

Cupluri de strângerem racorduri de conducte de pe cilindrul principal piuliţe de fixare pe amplificatorul de frânare a ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. .cilindrul principal de frână.piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (4).piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (21 N. a Umpleţi rezervorul de lichid de frână. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. 2 5 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu garnitura (7) a cilindrului principal.m).racordurile de conducte de frână (3) ale cilindrului principal şi reperaţi poziţia lor. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. a Goliţi rezervorul de lichid de frână cu ajutorul unei seringi. a Demontaţi: .m). a Strângeţi la cupluri: 3 . 108344 a Debranşaţi conectorul (1) al detectorului de nivel lichid de frână.m . 37A-1 . Purjare circuit de frânare ).racordurile de conducte de pe cilindrul principal (14 N.m 21 N. 14 N. Generalităţi. 3 4 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE 6 7 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi buşonul (2) al rezervorului de lichid de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal 37A . a Montaţi cilindrul principal în linie cu amplificatorul de frânare pentru ca tija de împingere să intre în locaşul cilindrului principal.rezervorul de lichid de frână (5). 4 108920 a Înclichetaţi corect rezervorul de lichid de frână pe cilindrul principal (6). .

m). a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a compensatorului de frânare. 1 2 108925 a Debranşaţi cele patru conducte de frână (1). Notă: Vehiculele echipate cu ABS nu au compensator. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Reglajul acţionează simultan asupra celor două corpuri.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare Scule şi dispozitive specializate indispensabile Fre. Schimb pentru Fre. Generalităţi.m 12 N. a Strângeţi la cupluri: . 1085-01 Manometru de control presiune circuit de frânare de la 0 la 2 5 0b a r i . CONTROL I .PRINCIPIU DE CONTROL a Citirea presiunii se efectuează în X prin comparaţie între presiunea pe roţile spate şi o presiune dată pe roţile faţă. Blocaţi pedala pentru a limita scurgerea. 3 1 În caz de presiune incorectă pe unul singur dintre cele două corpuri. a Reglajul permite să ajustaţi presiunea spate în funcţie de presiunea faţă.m a Efectuaţi un control al compensatorului de frânare. Faţă dreapta/spate stânga şi faţă stânga/spate dreapta. înlocuiţi compensatorul.m). Purjare circuit de frânare).racordurile de conductă de pe compensator (14 N. . a Scoateţi tija (2) a compensatorului trenului spate.şuruburile de fixare a compensatorului (12 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.1085 37A a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. Controlaţi obligatoriu cele două circuite. 37A-2 . Cupluri de strângerem racorduri de conductă de pe compensator şuruburi de fixare a compensatorului 14 N.

Pentru nivelul de echipare E2. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 33. Generalităţi.VALORI DE CONTROL 1 . a Procedaţi la fel pe celălalt circuit (schema 2). corectaţi-o dacă este necesar. a În caz de diferenţă importantă (valoare în afara toleranţelor). 1085-01) (schema 1): . procedaţi la înlocuirea compensatorului. a Citiţi atunci presiunea corespunzătoare de pe roţile spate (consultaţi valoare de control). a Porniţi motorul. nici o intervenţie nefiind autorizată. cu vehiculul la sol.Fără balanţă: a Pentru nivelul de echipare E0. Pentru nivelul de echipare E1. . a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. Purjare circuit de frânare).unul în faţă dreapta. ATENŢIE Rezervorul de carburant trebuie să fie plin pentru această metodă. 37A-3 . presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 32 şi 43.unul în spate stânga. indiferent care ar fi încărcarea pe trenul spate.CONTROL a Branşaţi două manometre (Fre.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare II . o persoană la bord. a Apăsaţi progresiv pe pedala de frână până la obţinerea pe roţile faţă a presiunii de 100 bari.8 şi 46 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. 37A de dispozitivul a Purjaţi circuitul de frânare prin şurubul de purjare al manometrului.8 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. 85925 a Controlul şi reglajul compensatorului de frânare trebuie să fie efectuate. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 27 şi 38 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. III . Notă: Diferenţa de presiune între cele două roţi spate trebuie să fie mai mică de 4 bari.

Cu balanţă: a Efectuaţi controlul presiunilor pentru următoarele două încărcări: . 37A REGLAJ 4 108342 a Rotiţi piuliţa (4) până la obţinerea valorii corecte.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare 2 .Pentru o încărcare pe trenul spate de 550 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.7 şi 39. trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 45.6 bari. trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 27.3 bari. .Pentru o încărcare pe trenul spate de 425 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.4 şi 57. 37A-4 .

3 3 4 108933 a Demontaţi supapă de reţinere (1) a amplificatorului de frânare. DEMONTARE a Demontaţi cilindrul principal (consultaţi 3 7 A .piuliţele (3) de fixare a amplificatorului de frânare. Comenzi elemente mecanice. 108348 a Demontaţi. axul dublă securitate (2) dintre tija de împingere a amplificatorului de frânare şi pedala de frână. a Demontaţi: . 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (4) ale buretelui izolant. Cilindru principal).amplificatorul de frânare. 37A-5 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a amplificatorului de frânare piuliţe cilindru principal racorduri de conducte rigide de pe cilindrul principal 21 N.m ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. lângă habitaclu (piuliţe care fixează suportul pedalier împreună cu amplificatorul). de lângă habitaclu. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. .m 14 N. a Decalaţi uşor buretele izolant.m 21 N.

Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 mm ± 0.piuliţele cilindrului principal (21 N. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată.m). 37A-6 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare REMONTARE 37A X1 91101 a Înainte de remontare.m). .racordurile de conducte rigide de pe cilindrul principal (14 N. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii.(X1) = 145.piuliţele de fixare a amplificatorului de frânare (21 N.m). Purjare circuit de frânare). Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. verificaţi cota: . a Strângeţi la cupluri: . Generalităţi.5. .

COMENZI ELEMENTE MECANICE Supapă de reţinere amplificator de frânare DEMONTARE 37A 3 1 2 108933 a Debranşaţi tubul de depresiune de lângă amplificatorul de frânare (1). REMONTARE a Verificaţi starea rondelei de etanşeitate şi a supapei de reţinere. 37A-7 . a Declipsaţi tubul de depresiune de lângă colectorul de admisie (2). a Trageţi rotind supapa de reţinere (3) pentru a o extrage din rondela de etanşeitate din cauciuc. a Înlocuiţi piesele defecte. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şi K7J sau K7M 37A 3 4 108790 DEMONTARE 1 2 108348 a Declipsaţi contactorul stop (1) al pedalei de frână rotindu-l cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. a Demontaţi axul dublă securitate (2) de legătură pedală de frână/cilindru principal 37A-8 .

a Verificaţi funcţionarea ansamblului. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. 37A-9 . Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală repunere la loc a axului pedalierului. a Decalaţi axul (4) al pedalierului spre stânga până când pedala de frână poate ieşi. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. 108103 a Demontaţi piuliţa (3) a axului pedalierului. a Apăsaţi pe pedala de frână. a Branşaţi conectorul. şi K7J sau K7M REMONTARE SENZOR 37A 6 5 4 3 x 108436 a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. ATENŢIE . corespunzătoare a REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. . a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi pedala de frână. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) al contactorului de poziţie pedală de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului.

37A-10 .inelul elastic siguranţă (3) cu ajutorul unei şurubelniţe. .m DEMONTARE 3 2 108918 a Demontaţi: . şi K7J sau K7M 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalei a 21 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cablul de acceleraţie de lângă pedală îndreptândul spre partea superioară şi culisând capul cablului spre consola centrală. 1 a 109450 .pedala. a Defiletaţi piuliţa specială (2) a buretelui izolant la nivelul piuliţei de fixare stânga a pedalei de acceleraţie a Demontaţi: . Notă: Memoraţi sensul suportului în raport cu pedala şi poziţia rondelelor.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de acceleraţie L90.m).axul pedalei.piuliţele (1) de fixare a pedalei de acceleraţie. a Strângeţi la cupluri piuliţele de fixare a suportului pedalei (21 N. .

37A-11 . 5 108917 a Declipsaţi contactorul stop (5) dacă este necesar. a Tăiaţi buretele izolant pentru a-l extrage dacă este necesar.şurubul furcii rabatabile (4). a Demontaţi: . 108348 a Debranşaţi conectorul (1) al contactorului stop al pedalei de frână.m şuruburi furcă rabatabilă 3 3 DEMONTARE 1 7 2 4 3 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (7) ale buretelui izolant.ambreiaj 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalier a 21 N. . .ansamblul pedalier. . a Demontaţi: .cablul de ambreiaj din locaşul său din pedală. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. a Decalaţi uşor buretele izolant.axul (2) dublă securitate de legătură pedală de frână / cilindru principal.şuruburile (3) de fixare a suportului pedalierului.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână .m 21 N.

m). Comandă elemente mecanice. Cablul trebuie să aibă minim 2 cm de "joc".şurubul furcii rabatabile (21 N. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. a Cu pedala în repaus.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână . X1 X2 37A 6 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. cablul de ambreiaj să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. . .buretele izolant prin fantă. în poziţie ambreiată.ambreiaj REMONTARE a Repuneţi buretele izolant. 37A-12 . a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare.contactorul stop (consultaţi 37A. a Repuneţi .piuliţele de fixare a suportului pedalierului (21 N. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. a Strângeţi la cupluri: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Verificaţi ca. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. a Pedală de ambreiaj în repaus. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. .Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate de legătură pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. cu ajutorul piuliţei (6).Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. contactor stop). a Măsurarea gărzii se poate efectua cu ajutorul unei riglete în două locuri: .m).

Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Demontaţi senzorul de poziţie al pedalei de frână. . REMONTARE a Notă: Contactorul pedalei de frână posedă un reglaj automat care se adaptează la poziţia pedalei. a Branşaţi conectorul. 37A-13 . a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. ATENŢIE .LA O DEMONTARE-REMONTARE SENZOR x 4 108348 108436 a Debranşaţi conectorul (1) al senzorului de poziţie al pedalei de frână. a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim.Orice ieşire completă a pistonului (4 ) din contactorul de poziţie al pedalei de frână (3) antrenează înlocuirea contactorului. a Apăsaţi pe pedala de frână. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop DEMONTARE 1 2 37A 3 I . a Rotiţi senzorul (2) de poziţie al pedalei de frână cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.

cota (x ) este diferită.LA MONTARE SENZOR NOU 37A 6 5 x 108436 a Asiguraţi-vă că. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. utilizaţi metoda contactorului demontat. . a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. Dacă. a Apăsaţi pe pedala de frână. cota (x) este la minimul de 13 mm.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) din contactorului de poziţie al pedalei de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. 37A-14 . ATENŢIE . a Branşaţi conectorul.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop II .

1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.buşonul tamburului. Accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). a Efectuaţi cinci acţionări pe levierul de frână de parcare pentru a aduce cablurile în condiţie normală de utilizare. .cablul de frână (1) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. Mecanisme şi accesorii. ATENŢIE Nu trebuie în nici un caz să reîntindeţi cablurile de frână pentru a remedia acest defect.teaca din discul butucului de roată. . problema reapărând rapid. .piuliţa tamburului. a Demontaţi cablul de frână de parcare. 3 108347 a Declipsaţi: . .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .cablu (3) din locaşul său.consola centrală (consultaţi 57A.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe tambur şuruburi de fixare a roţilor 175 N. . REGLAJ a Reglajul prost al frânei de parcare: .roata aferentă. 37A-15 . .blochează funcţionarea corespunzătoare a sistemului de compensare automată a segmenţilor de frână. a Scoateţi cablul colierelor de menţinere. 98992 a Demontaţi: . .m 105 N.teaca din opritorul său de pe caroserie (2) cu ajutorul unui cleşte.provoacă o cursă lungă a pedalei de frână.tamburul de frână.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Frâna de parcare nu este o compensare a jocului. 6 98992 a Asiguraţi-vă: .cele două roţi spate.levierului de frână de parcare. a Desfaceţi la maxim piuliţa de reglaj (4). a Demontaţi: . . 37A 5 108343 4 109448 a Verificaţi funcţionarea sistemului de compensare automată joc acţionând în rotaţie asupra sectorului dinţat (5) (asiguraţi-vă că se roteşte bine în ambele sensuri) apoi destindeţi-l cu 5 până la 6 dinţi.de rezemarea corectă a levierelor.segmenţilor. a Întindeţi progresiv cablurile la nivelul piuliţei de reglaj central (4) astfel încât levierele (6) să se dezlipească între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de comandă a frânei de parcare şi să rămână dezlipite în a doua poziţie.cablurilor. 37A-16 .de culisarea corespunzătoare a cablurilor. a Coborâţi levierul de frână de parcare. . .cei doi tamburi. Notă: Orice alt reglaj în afara acestor intervenţii este interzis. . reglaţi frâna de parcare numai în momentul înlocuirii: .

a Verificaţi cursa levierului (şapte poziţii).m). . a Verificaţi dacă roţile se rotesc liber. reglaţi garniturile printr-o serie de apăsări ferme şi progresive pe pedala de frână ascultând cum funcţionează compensarea automată. a Cu vehiculul pe roţi. a Strângeţi la cupluri: . a Desfaceţi frâna de parcare.şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). 37A 37A-17 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Montaţi tamburii.piuliţele tamburului (175 N.

m a Reglaţi frâna de parcare dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A. 1 108347 a Declipsaţi cele două cabluri (1). 2 3 109447 a Demontaţi piuliţele (2).m). Comandă elemente mecanice. Mecanisme şi accesorii. DEMONTARE a Demontaţi consola centrală (consultaţi 5 7 A .COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare 37A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a levierului de frână de parcare 21 N. 37A-18 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). cablu de frână de staţionare). a Demontaţi levierul de frână de parcare. a Ridicaţi uşor levierul pentru a putea debranşa conectorul contactorului frânei de parcare (3). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a levierului de frână de parcare (21 N.

şi JH1 sau JH3 Eclatare 37A 109143 Această comandă nu are compensare automată. cu ajutorul piuliţei (1). Pedală de ambreiaj în repaus. Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . 37A-19 . şi K7J sau K7M.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. .Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5.COMENZI ELEMENTE MECANICE Eclatare comandă de ambreiaj L90. X2 X1 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze.

Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X) = 60 mm ± 5.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă de ambreiaj: Reglaj L90. 37A-20 . .Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. şi K7J sau K7M. cu ajutorul piuliţei (1). a Pedală de ambreiaj în repaus. şi JH1 sau JH3 37A X2 X 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: .

şi K7M.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. a Demontaţi pedala de ambreiaj (3). a Trageţi axul (1) pentru a elibera pedala de ambreiaj. şi JH3 37A 2 1 3 108790 DEMONTARE a Îndepărtaţi cablul din locaşul său. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. şi K7J. 37A-21 . 1 2 108103 a Demontaţi piuliţa (2) a axului (1) al pedalierului. şi JH1 ≠ L90.

a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: .COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. Verificaţi ca. a Poziţionaţi pedala de debreiere împreună cu arcul său. şi JH3 37A REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. a Instalaţi axul pedalei. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare ansamblului sistemului de ambreiaj.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Poziţionaţi cablul în canalul său. cu ajutorul piuliţei (4). . şi K7M. a Pedală de ambreiaj în repaus. în poziţie ambreiată. a Cu pedala în repaus. şi JH1 ≠ L90. X2 X1 4 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. şi K7J. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală punere la loc a acestuia. 37A-22 .Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. Cablul trebuie să aibă minim 2cm de « parte moale ». pe pedală (consultaţi metoda de demontare). a Remontaţi şi strângeţi piuliţa axului pedalierului.

. a Pedală de ambreiaj în repaus. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. Notă: Verificaţi ca. 37A-23 . a Poziţionaţi cablul pe furca de ambreiaj.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cablu de ambreiaj L90.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . şi JH1 sau JH3 37A a Scoateţi cablul complet prin compartimentul motor. a Împingeţi opritorul teacă în compartimentul motor. introduceţi cablul în habitaclu. cu ajutorul piuliţei (2). a Apăsaţi pe pedala de ambreiaj pentru a clipsa opritorul teacă pe tablier. X2 108550 X1 DEMONTARE a Desprindeţi din compartimentul motor. a Apăsaţi pe pedală pentru a readuce cablul în habitaclu. 2 109400 1 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Poziţionaţi cablul în canalul (1) al pedalei. 108551 a Extrageţi cablul din locaşul (1) al pedalei. REMONTARE a Prin compartimentul motor. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. cablul furcii de debreiere. şi K7J sau K7M.

102896 Pentru a trece în marşarier. 37A-24 . ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. şi K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 37A 108552 Vehiculele L90 sunt echipate cu o tijă de comandă a cutiei de viteze.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze: Descriere L90. reveniţi în punctul mort şi treceţi în marşarier ca într-o altă viteză.

ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. 108351 1 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze. a Demontaţi piuliţa (1) a tijei de comandă a cutiei de viteze. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108556 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Debranşaţi conectorii sondei de oxigen aval a catalizatorului. şi K7J sau K7M. 37A-25 . 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.fixările catalizatorului (2 ) de pe colectorul de eşapament. şi JH1 sau JH3 37A 2 107926 a Demontaţi: . .COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90. REMONTARE a Aplicaţi un strat de unsoare pe axele de fixare a tijei de comandă. . şi K7J sau K7M. 4 3 108352 a Demontaţi: . 37A-26 .piuliţa (4) a tijei de comandă a cutiei de viteze.catalizatorul degrafând blocurile amortizor.ecranul termic (3). .tija de comandă a cutiei de viteze.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. 37A-27 . şi K7J sau K7M. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. 108351 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. Consolă centrală). 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108555 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Această operaţie se efectuează după ce aţi demontat consola centrală (consultaţi 5 7 A . şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Accesorii interioare. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului.

37A-28 . a Apăsaţi pe proeminenţele (A) ale unităţii de comandă pentru a declipsa unitatea de comandă a caroseriei. şi K7J sau K7M. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . şi JH1 sau JH3 37A A 3 A 1 A 107926 3 108354 a Demontaţi: .mânerul levierului de viteze rotindu-l şi trăgându-l simultan.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90.catalizatorul degrafând blocurile amortizor. a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a unităţii de comandă. .burduful levierului de comandă. a Demontaţi: . a Rotiţi burduful levierului de comandă. 2 108352 a Demontaţi piuliţa (2) a tijei de comandă a cutiei de viteze. a Demontaţi unitatea de comandă prin partea inferioară a vehiculului.fixările catalizatorului (1 ) de pe colectorul de eşapament. a Tăiaţi rilsan-ul care strânge burduful la nivelul mânerului levierului.

. validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier.0 Sistemul BOSH 8. 38C IMPORTANT După orice intervenţie asupra sistemului. • un senzor de presiune.patru senzori de viteză roată. 38C-1 . • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane).0 este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi asociat cu un repartitor electric de frânare. • un calculator.un ansamblu amplificator de frânare. DESCRIERE SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . .un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Prezentare Vehiculul este echipat cu sistemul antiblocare roţi BOSH 8.

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere Vehiculul este echipat cu sistemul BOSH 8. IMPORTANT 38C După orice intervenţie asupra sistemului. • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane). .un ansamblu amplificator de frânare (30). A B C D E F I M L K J G H 109928 38C-2 .un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică (27).0 care este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi.patru senzori de roată (29). • un calculator (28). . validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier 30 29 28 27 109927 Sistemul antiblocare roţi este constituit din: .

(16) (17) (18) (19) 1 3 5 15 (20) (21) (22) (23) 2 4 16 26 (24) (25) 109805 (26) 38C-3 . calculator) Priză de diagnosticare Martor luminos defect frână Martor luminos defect ABS Presiune de frânare reglată pe roata sau roţile aferente (grup Pin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere 38C Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (Permanent) Alimentare electrovane (Permanent) Mase electrovane şi calculator Alimentare senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta linie K (diagnosticare) Martor luminos defect frână Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 V după contact (protejat siguranţă) Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos defect ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) Presiune de frânare din cilindrul principal Informaţie senzori de roată Priză de diagnosticare Alimentare (+ permanent) Alimentare (+ după contact) Informaţie senzor lumini stop Legătură filară Legătură hidraulică Grup electropompă hidraulic.

El este situat în compartimentul motor. Grupul hidraulic este compus din opt electrovane. pe lonjeron.0 Grupul electropompă al sistemului antiblocare roţi este echipat cu un calculator cu 26 pini. 38C Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP: Prezentare PREZENTARE ABS BOSH 8. în aproprierea suspensiei faţă dreapta şi a tablierului. 6 5 4 3 1 2 102311 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Circuit primar cilindru principal Circuit secundar principal cilindru Ieşire spre roata faţă stânga Ieşire spre roata spate dreapta Ieşire spre roata spate stânga Ieşire spre roata faţă dreapta 38C-4 .

a Montaţi un presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea de lichid de frână.cablul conectorului grupului hidraulic (2). cu firul în jos. 109802 a Defiletaţi: .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP 38C 4 Material indispensabil presor-pedală Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului hidraulic pe suportul său şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic racorduri de conducte rigide de pe grupul hidraulic 8 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 ATENŢIE Poziţionaţi fişa masei.conducta rigidă de frână (3).m 4 22 N.racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (4).şuruburile de fixare a grupului hidraulic (5). .m 5 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic. 1 3 109803 a Debranşaţi conectorul grupului hidraulic ridicând clema de fixare (1). 38C-5 . . pentru a optimiza etanşeitatea conectorului calculatorului grupului hidraulic. a Declipsaţi: .m 14 N.

Generalităţi.m). .racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (14 N.şuruburile de fixare a suportului grupului hidraulic (22 N. configurare). .şuruburile de fixare a grupului hidraulic pe suportul său (8 N.m). Purjare circuit de frânare). Echipament electric. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 38C Notă: În urma înlocuirii calculatorului grupului hidraulic: Efectuaţi programările necesare (consultaţi 38C.m). Sistem antiblocare roţi. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 3 0 A . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP a Strângeţi la cupluri: . Baterie). 38C-6 .

Şasiu SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI .

Şasiu Cuprins Pagina 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS Bosch 8.0 Vdiag: 18 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini Înlocuire organe Configurare şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabele recapitulative stări şi parametri Interpretare stări Tratare stare şi parametri calculator Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 38C-1 38C-7 38C-9 38C-10 38C-11 38C-12 38C-13 38C-14 38C-28 38C-29 38C-30 38C-31 38C-32 38C-33 38C-34 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

Dialogys. program: NR. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: ABS Nume calculator: ABS BOSCH 8. VDIAG: 18 2. hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică).ABS BOSCH 8.0 Nr.0 Nr. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru ABS8.Prefaţă 38C 1. Vdiag: 18 138C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-1 . ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare). Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM). hârtie.

0 L90 38C-2 .0 Nr. – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului. – conectorii acestor linii (oxidare. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare. Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Trataţi defectul. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile. trataţi problema prin efecte client. notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor.Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă. – starea firelor (izolare topită sau tăiată. – rezistenţa elementului detectat defect. Pentru un defect prezent. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Pentru un defect memorat.ABS BOSCH 8. REAMINTIRI Defecte Există defecte declarate prezente şi defecte declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). în condiţiile controlului lor. consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă. Dacă defectul nu este confirmat. pini îndoiţi etc. aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului. Efecte client . Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente.). frecări).Prefaţă 38C 3. pana este prezentă. ABS8.

0 L90 38C-3 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. 1 da Citire defecte nu Existenţă defecte Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată ABS8.0 Nr.Prefaţă 38C 4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr.

apoi secţiune cu secţiune. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor.0 L90 38C-4 . conectorii să fie corect blocaţi. ABS8. ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Control tactil În timpul manipulării cablajelor. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Dacă un defect este detectat. originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor. utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Căutaţi urme de oxidare. Răsuciţi fasciculul de cabluri. realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului. de la "memorat" spre "prezent". încercaţi să localizaţi originea incidentului. Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole.0 Nr. sub capotă motor şi în habitaclu. Căutaţi un scurtcircuit la masă. Dacă intervine o schimbare de stare. la + 12 V sau cu un alt fir.Prefaţă 38C 4. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete. pentru un moment. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Control vizual Căutaţi agresiuni. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. Asiguraţi-vă ca.ABS BOSCH 8. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime.

– pentru solicitările de aprobare. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube materiale sau umane: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ. FIŞA DE DIAGNOSTICARE. Presiunea de frânare este identică pe ambele osii ale vehiculului (risc de derapaj cap-coadă la o frânare puternică). la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie. care trebuie documentată în cursul diagnosticării.0 Nr. permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate.Prefaţă 38C 5.ABS BOSCH 8. – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb.0 L90 38C-5 . 6. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. ABS8. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline. – este interzis să efectuaţi un test rutier cu testerul de diagnosticare în dialog cu calculatorul deoarece funcţiile ABS (sistem antiblocare roţi) şi REF (repartitor electronic de frânare) sunt dezactivate.

pagină de imprimat şi de fotocopiat . Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) Lista pieselor sub supraveghere: Calculator ● Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 ● Resentiment client 1786 1788 Fără declanşare ABS Fără declanşare ESP 1787 1789 Declanşare accidentală ABS Declanşare accidentală ESP 1790 Aprindere indicatori luminoşi Altele Precizările dumneavoastră: ● Condiţii de apariţie a resentimentului client 004 009 Prin intermitenţă Pană subită 005 În rulare 011 La punerea contactului Altele Precizările dumneavoastră: ● Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) ● Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG ● Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate ● Informaţii specifice sistemului Descriere: Informaţii complementare ● Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat . defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare ● Context defect în momentul apariţiei sale Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .

Funcţionare sistem 38C Pe acest vehicul. ABS ABS clipitor la 2 Hz ABS clipitor la 8 Hz Semnificaţie Funcţia de reglare electronică a frânării şi ABS nu funcţionează. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ● sistemul antiblocare roţi.0 L90 38C-8 .0 Nr. prin reglarea alunecării roţilor spate. ABS8.ABS BOSCH 8. Index tahimetric sau configuraţie vehicul neprogramată. prin reglarea alunecării celor patru roţi. Strategii de aprindere martori luminoşi de diagnosticare Martor luminos tablou de bord Defecte frâne Defecte frâne clipitoare la 2 Hz. sistemul ABS are drept funcţii principale: ● repartiţia electronică a frânării între faţă şi spate. Calculator ABS în mod diagnosticare.

ABS BOSCH 8.Alocare pini calculator 38C CALCULATOR ABS Pin calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (+ Permanent) Alimentare electrovane (+ Permanent) Masă electrovane şi calculator Semnal senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta Linie K Martor luminos REF Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 Volţi După contact Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Pin senzor actuator Siguranţă putere ABS Siguranţă putere ABS Pin 1 senzor roată faţă stânga Pin 2 senzor roată spate stânga Pin 2 senzor roată spate dreapta Pin 2 senzor roată faţă dreapta Pin 1 senzor roată faţă dreapta Pin 7 priză de diagnosticare Pin 2 senzor roată faţă stânga Pin 1 senzor roată spate stânga Cutie siguranţe şi relee habitaclu Pin 1 senzor roată spate dreapta Pin A3 contactor stop ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.0 L90 38C-9 .

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Înlocuire organe 38C Înlocuire calculator În momentul înlocuirii calculatorului. înlocuiţi calculatorul. efectuaţi un test rutier urmat de o citire a defectelor pentru a confirma funcţionarea corespunzătoare a sistemului.0 Nr. debranşaţi bateria. aplicaţi următoarea procedură: – – – – – – – întrerupeţi contactul.ABS BOSCH 8. introduceţi numărul VIN prin comanda VP001.0 L90 38C-10 . configuraţi parametrii vehiculului prin comanda VP004. configuraţi indexul tahimetric prin comanda VP007. ABS8.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . VP007: Index tahimetric.0 L90 38C-11 . citirea corectă a codului înregistrat. selectaţi parametrajul VP001 "scriere V. Procedură de parametraj: – – – – – – – – – branşaţi testerul de diagnosticare. Utilizaţi această comandă la fiecare înlocuire a calculatorului. Această comandă permite să identificaţi vehiculul pe care este montat calculatorul.ABS BOSCH 8. ieşiţi din modul diagnosticare. Numărul VIN (VF.0.0 Nr. Această comandă permite să înregistraţi manual VIN-ul vehiculului în calculator.) este înscris pe plăcuţa constructorului pe stâlpul uşă faţă dreapta şi bătut pe caroserie sub capota motor. aşteptaţi finalul "fazei de alimentare menţinută". întrerupeţi contactul. introduceţi numărul V.N". Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze. Selectaţi comanda VP006 de pe testerul de diagnosticare. VP006: Scriere dată ultima intervenţie service.Configurări şi programări 38C PARAMETRAJE VP001: Scriere VIN. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS. VP004: Parametri vehicul. Introduceţi data intervenţiei cu ajutorul tastaturii testerului..N al vehiculului.. consultaţi diagnosticarea ABS BOSCH 8. controlaţi pe ecranul de identificare. La fiecare intervenţie în atelier asupra sistemului ABS. ABS8.I. înregistraţi data intervenţiei. Această comandă permite să programaţi în memoria calculatorului indexul care permite să calculaţi viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor care echipează vehiculul. Comanda VP007 serveşte exclusiv la obţinerea opririi clipirii martorului luminos ABS în urma înlocuirii calculatorului. ştergeţi memoria calculatorului.I.

0 L90 38C-12 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.Tabel recapitulativ defecte DTC asociat 50CC 501F 503F 50C3 50C3 500F 502F 50C3 5046 500F 501F 502F 503F 50C6 Alimentare calculator Circuit senzor viteză roată faţă stânga Circuit senzor viteză roată spate stânga Calculator Programare index tahimetric Circuit senzor viteză roată faţă dreapta Circuit senzor viteză roată spate dreapta Programare parametri vehicul Coerenţă viteze roţi Ţintă roată faţă dreapta Ţintă roată faţă stânga Ţintă roată spate dreapta Ţintă roată spate stânga Circuit contactor stop Titlu tester de diagnosticare 38C Defect tester DF001 DF006 DF007 DF017 DF020 DF026 DF027 DF055 DF063 DF090 DF091 DF092 DF093 DF188 ABS8.ABS BOSCH 8.

0 L90 38C-13 .0 Nr.DEF: peste pragul maxim 3. contactaţi techline.DEF: tensiune anormală INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu o viteză a vehiculului > 10 km/h. Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe ABS "F01" şi "F02" în cutia siguranţe şi relee motor. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul.Interpretare defecte 38C DF001 PREZENT SAU MEMORAT ALIMENTARE CALCULATOR 1.DEF: sub pragul minim 2. Dacă defectul persistă. Asiguraţi continuitatea între siguranţele şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă +AVC în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă +APC în pinul 18). Controlaţi starea şi poziţionarea siguranţei ABS "F15" în cutia siguranţe habitaclu. ABS8. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 1 Pin 5 conector calculator Conector senzor pin 2 Pin 16 conector calculator Dacă. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea.0 L90 38C-14 .0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Reparaţi dacă este necesar. contactaţi techline. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. înlocuiţi senzorul de viteză roată. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului.Interpretare defecte 38C DF006 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA CO.ABS BOSCH 8. controalele sunt corecte. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă defectul persistă.0 Nr.

ABS8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă legăturile sunt defectuoase. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 6 Pin T6 conector intermediar R2 Conector calculator pin 17 Pin T5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Asiguraţi continuitatea.ABS BOSCH 8. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S6 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului.Interpretare defecte 38C DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE STÂNGA CO.0 Nr. Dacă.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Asiguraţi continuitatea. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 6 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 17 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste 2 legături. înlocuiţi senzorul de viteză roată. controalele sunt corecte. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-15 .

0 Nr. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea între siguranţe şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă + Permanent în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă + După Contact în pin). Dacă defectul persistă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .DEF: alimentare sau anomalie electronică internă Particularităţi: Nimic de semnalat. Reparaţi dacă este necesar. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul. ABS8.0 L90 38C-16 . Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Interpretare defecte 38C DF017 PREZENT SAU MEMORAT CALCULATOR 1. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe de putere ABS în cutia de interconectare motor. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei.ABS BOSCH 8. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS. Ştergeţi memoria calculatorului.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare ..Interpretare defecte 38C PROGRAMARE INDEX TAHIMETRIC DF020 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat.ABS BOSCH 8.0 Nr. contactaţi techline. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS. acesta informează calculatoarele (tablou de bord.. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Calculatorul ABS BOSCH 8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. control motor.0 L90 38C-17 . ABS8. Dacă defectul persistă.)..0 cu "funcţia tahimetrie" are nevoie de o valoare de index pentru a calcula viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze.

izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 9 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 10 conector calculator Dacă. înlocuiţi senzorul de viteză roată. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă.Interpretare defecte 38C DF026 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA CO.0 Nr. controalele sunt corecte. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline. ABS8.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-18 .

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Asiguraţi continuitatea. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 8 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 19 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste două legături. contactaţi techline. Dacă. ABS8.0 L90 38C-19 . izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S8 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). înlocuiţi senzorul de viteză roată. controalele sunt corecte. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 8 Pin T8 conector intermediar R2 Conector calculator pin 19 Pin T7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Dacă legăturile sunt defectuoase.Interpretare defecte 38C DF027 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE DREAPTA CO.0 Nr. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Selectaţi obligatoriu varianta corespunzătoare definiţiei vehiculului. Utilizaţi comanda VP004 "Parametri vehicule" a testerului de diagnosticare pentru a defini varianta potrivită tipului de vehicul.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE PARAMETRI VEHICUL DF055 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.ABS BOSCH 8. Verificaţi înregistrarea parametrilor vehiculului prin comanda LC003 "Parametri vehicule". DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-20 .

Reparaţi dacă este necesar. purjare. DF027 chiar memorate. purjare.ABS BOSCH 8. Dacă defectul persistă.0 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conecticii la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă). Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. contactaţi techline. contactaţi techline 1. CC.DEF : interferenţe Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor DF006.. etanşeitate. gripare. izolarea şi absenţa rezistenţelor parazite pe cablajul celor 4 senzori.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. gripare. DF007. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu depăşirea vitezei de 60 km/h. Reparaţi dacă este necesar. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. Ştergeţi memoria calculatorului.Interpretare defecte 38C DF063 PREZENT SAU MEMORAT COERENŢĂ VITEZE ROŢI CC. Dacă toate controalele sunt corecte..1 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă).).0 L90 DUPĂ REPARAŢIE 38C-21 .). Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. DF026. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. etanşeitate. ştergeţi memoria calculatorului. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor..1 : scurtcircuit la + 12 V 1. Controlaţi vizual branşarea şi starea conecticii senzorilor şi a calculatorului. ABS8. Dacă defectul persistă. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. asiguraţi continuitatea. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.. Dacă problema persistă.

Reparaţi dacă este necesar. Dacă toate controalele sunt corecte. Dacă defectul persistă. contactaţi techline. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).Interpretare defecte ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA 38C DF090 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).0 L90 38C-22 . ştergeţi memoria calculatorului. ABS8.0 Nr. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Dacă incidentul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi ţinta roţii faţă dreapta. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.

Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.Interpretare defecte 38C DF091 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline. Dacă toate controalele sunt corecte. Reparaţi dacă este necesar. ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-23 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă incidentul persistă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.ABS BOSCH 8. înlocuiţi ţinta roţii faţă stânga. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. ABS8. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Dacă defectul persistă.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare.0 L90 38C-24 . demontaţi tamburul. Dacă incidentul persistă. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. ABS8.ABS BOSCH 8. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.0 Nr. Dacă defectul persistă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. poluare metalică. Dacă toate controalele sunt corecte. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). ştergeţi memoria calculatorului.. Înlocuiţi ţinta roţii spate dreapta dacă este necesar.Interpretare defecte 38C DF092 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE DREAPTA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).). Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. contactaţi techline.

curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.Interpretare defecte 38C DF093 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). contactaţi techline. ABS8.0 Nr. poluare metalică. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).). ştergeţi memoria calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Dacă toate controalele sunt corecte.. Dacă defectul persistă. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Înlocuiţi ţinta roţii spate stânga dacă este necesar.ABS BOSCH 8. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.0 L90 38C-25 . Dacă incidentul persistă. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. demontaţi tamburul.

0 L90 38C-26 .ABS BOSCH 8. Pedală de frână apăsată (contactor eliberat): Continuitate între pinii A3 şi B1.Interpretare defecte 38C DF188 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR STOP Particularităţi: Nimic de semnalat. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . contactaţi techline.0 Nr. Test rutier cu o viteză > 60 km/h şi efectuare frânare cu o reglare ABS. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. INSTRUCŢIUNI Defectul reapare prezent sau memorat ca urmare a: Ştergere memorie defect. Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop. ABS8. Dacă incidentul persistă. Asiguraţi funcţionarea contactorului stop: Pedală de frână eliberată (contactor apăsat): Izolare între pinii A3 şi B1. Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii între: Conector contactor stop Pin A3 Pin 20 conector calculator Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă. controlaţi starea şi branşarea corectă a conectorului calculatorului ABS. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi branşarea şi starea corectă a conectorului contactorului stop.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Control conformitate 38C INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. crt. Nr.0 Nr.0 L90 38C-27 .ABS BOSCH 8.0 Asiguraţi-vă că parametrul vehicul este coerent cu vehiculul diagnosticat. Stare "Eliberată" confirmată pedală de frână neapăsată Stare " Apăsată" pedală de frână apăsată Asiguraţi-vă că tensiunea bateriei este corectă (faceţi un control al circuitului de încărcare dacă este necesar) Asiguraţi-vă că viteza vehicul este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă ALP1 2 Citire configuraţie Recunoaştere pedală de frână neapăsată Recunoaştere pedală de frână apăsată Alimentare calculator L0003: Parametri vehicul VP004 3 ET017: Pedală de frână 4 ET017: Pedală de frână ET017 5 PR005: Tensiune de alimentare calculator FĂRĂ 6 Viteză vehicul PR038: PR001: PR002: Viteză vehicul Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ 7 Viteză roţi PR003: PR004: ABS8. 1 Funcţie Dialog tester de diagnosticare Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ABS BOSCH 8.

ABS BOSCH 8.0 Nr.Tabel recapitulativ stări şi parametri 38C TABEL RECAPITULATIV STĂRI ABS Stare tester ET017 ET018 ET019 Pedală de frână Funcţie ABS Funcţie regulator electronic de frânare Titlu tester de diagnosticare TABEL RECAPITULATIV PARAMETRI ABS Parametru tester PR001 PR002 PR003 PR004 PR005 PR038 Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga Tensiune de alimentare calculator Viteză vehicul Titlu tester de diagnosticare ABS8.0 L90 38C-28 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

ABS8.Interpretare stări 38C PEDALĂ DE FRÂNĂ ET017 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi controalele numai dacă stările "apăsate" şi "eliberate" sunt incoerente cu poziţia pedalei. – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.0 Nr. – Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop. Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.0 L90 38C-29 . – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. – Controlaţi şi asiguraţi izolarea la 12 V a legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. Dacă luminile de stop funcţionează: – Controlaţi şi asiguraţi continuitatea legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. STARE "Apăsat" pedală de frână eliberată. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . STARE "Eliberat" Pedală de frână apăsată.ABS BOSCH 8.

ABS8.0 L90 38C-30 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . PR038: Viteză vehicul Acest parametru indică viteza vehiculului în km/h.0 Nr.ABS BOSCH 8.Tratare stări şi parametri calculator 38C PARAMETRI PR001: Viteză roată faţă dreapta PR002: Viteză roată faţă stânga PR003: Viteză roată spate dreapta PR004: Viteză roată spate stânga Aceşti parametri indică viteza în km/h a fiecărei roţi a vehiculului. PR005: Tensiune de alimentare calculator Acest parametru indică tensiunea de alimentare în Volţi a calculatorului.

trebuie să constataţi 5 cicluri deblocare/blocare pe roată.ABS BOSCH 8. . Trebuie să constataţi funcţionarea motorului timp de 5 s.. Exercitaţi manual un efort de rotaţie asupra roţii aferente. ABS8.0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Pilotare electrovane roţi pentru control hidraulic Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi controla dacă roţile se rotesc liber. Selectaţi şi validaţi comanda roţii aferente ("Electrovane roată faţă stânga". Selectaţi comanda SC006 "Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare" şi urmaţi instrucţiunile descrise de testerul de diagnosticare.Tratare moduri comenzi 38C ŞTERGERI RZ001: Memorie defect Această comandă permite ştergerea defectelor memorate de calculator.0 L90 38C-31 . AC016: Test motor pompă Această comandă permite să testaţi circuitul de comandă a motorului pompă.. ACTIVARE AC003: AC004: AC005: AC006: Electrovane roată faţă stânga Electrovane roată faţă dreapta Electrovane roată spate stânga Electrovane roată spate dreapta Aceste comenzi permit să testaţi electrovanele fiecărei roţi. Menţineţi pedala de frână apăsată pentru a împiedica roata de testat să se rotească dacă aceasta este antrenată manual (nu frânaţi prea tare pentru a fi la limita deblocării). COMENZI SPECIFICE SC006: Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare Nu utilizaţi această comandă decât dacă constataţi o prelungire anormală a pedalei de frână în timpul unui test rutier cu reglare ABS.). Selectaţi comanda AC016 "Test motor pompă". (Sistemul trebuie să fi fost purjat în prealabil prin metoda clasică).

0 Nr. CB. DEFECTE CONSTATATE LA FRÂNARE CU REGLARE FRÂNĂ-ABS BLOCARE UNA SAU MAI MULTE ROŢI TRAGERE RULARE ÎN ZIG-ZAG FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ LA VITEZĂ REDUSĂ ŞI EFORT REDUS LA PEDALĂ FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ PE DRUM ACCIDENTAT FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ CU UTILIZARE DE ECHIPAMENTE SPECIALE (RADIOTELEFON. REŢEA DE CONDUCTE SAU GRUP HIDRAULIC ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 ALP6 ALP7 ALP8 ALP9 ALP10 ALP11 ALTE CAZURI ABSENŢĂ DIALOG CU CALCULATORUL ABS ALP1 ABS8.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .) PRELUNGIRE PEDALĂ DE FRÂNĂ ÎN URMA UNEI FAZE DE REGLARE (CU O PEDALĂ ÎNCLINATĂ MULT ÎNAPOI LA INTRAREA ÎN FAZA DE REGLARE) PEDALĂ LUNGĂ VIBRAŢIE PEDALĂ DE FRÂNĂ ZGOMOT LA POMPĂ.Efecte client 38C INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi aceste efecte client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-32 .

Dacă testerul nu este cauza şi dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul. – +AVC în pinii 2 şi 3 ai conectorului cu 26 pini. Asiguraţi-vă că testerul de diagnosticare nu este cauza defectului încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul. calculatorul este corect alimentat: – Masă în pinii 1 şi 4 ai conectorului cu 26 pini. Treceţi la deconectări succesive pentru a localiza acest calculator. – + APC în pin 1. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi din cutia siguranţă motor.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul ABS INSTRUCŢIUNI Fără. – +APC în pinul 18 al conectorului cu 26 pini.0 L90 38C-33 . Verificaţi masele ABS (calitate. Verificaţi branşarea conectorului calculatorului şi starea conecticii sale. Verificaţi tensiunea bateriei şi efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune conformă (9.5 V < U baterie < 17. – Masă în pinii 5 şi 4. Dacă controlul nu se stabileşte nici după aceste controale diferite.5 V). strângerea şurubului masă deasupra grupului ABS). Verificaţi dacă priza de diagnosticare este corect alimentată: – +AVC în pin 16. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Verificaţi dacă. contactaţi techline. este posibil ca un calculator defect să perturbeze linia de diagnosticare K. ABS8. oxidare. Verificaţi prezenţa şi starea siguranţelor ABS de pe platina siguranţe habitaclu.0 Nr.

). Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. AC005 "Electrovane roată spate stânga" şi AC006 "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână şi verificaţi prezenţa a 5 cicluri deblocare/blocare pe roata aferentă (consultaţi Tratare moduri comandă). Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare).Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP2 Blocare una sau mai multe roţi INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 Nr. Dacă există efectiv o blocare roată (roţi). Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe o roată fără inversarea reţelei de conducte. pot fi legate de o reacţie normală a sistemului şi nu trebuie să fie considerate în mod sistematic drept defecte (frânare cu reglare ABS pe drum foarte accidentat (scrâşniri importante))... purjare. Dacă incidentul persistă după aceste controale.ABS BOSCH 8. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. Utilizaţi parametrii PR001. etanşeitate. contactaţi techline.. rotiţi celelalte roţi pentru a confirma o inversare electrică a senzorilor şi reparaţi cablajul. poluare metalică. Dacă valoarea măsurată este nulă.).0 L90 38C-34 . curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. PR002. gripare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. verificaţi dacă ele sunt efectuate pe o altă roată pentru a confirma o inversare a reţelei de conducte. PR003 şi PR004 rotind uşor roţile asociate şi asiguraţi-vă de coerenţa rezultatelor obţinute. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe roata testată (roată menţinută blocată). ABS8. înlocuiţi grupul hidraulic. AC004 "Electrovane roată faţă dreapta". Reamintire: Blocarea roţilor unui vehicul echipat cu ABS sau scrâşnirea pneurilor. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. Utilizaţi comenzile AC003 "Electrovane roată faţă stânga". – O posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. resimţită de un client ca o blocare. ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – O posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză.

Defectul persistă în aceste condiţii? da Dacă. – o posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. Dacă.0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Deconectaţi un senzor de viteză roată. prezenţa scurgerilor pe circuit. Dacă incidentul persistă. eventual. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. Verificaţi starea ţintelor ABS şi conformitatea lor. verificaţi presiunea pneurilor. ABS8. contactaţi techline. Pentru aceste două teste.0 L90 38C-35 . nu Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – o posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. cursa este normală. cursa pedalei de frână este relativ lungă. efectuaţi o purjare a circuitului de frânare. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP3 Tragere INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi şi aplicaţi metodele definite în ALP2. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. trenul faţă sau.

ABS BOSCH 8. ABS8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr.0 L90 38C-36 . Controlaţi starea şi conformitatea garniturilor de frâne. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Deconectaţi un senzor de viteză roată. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. trenul faţă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP4 Rulare în zig-zag INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. da Defect de comportament rutier nelegat de sistemul ABS. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată.. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Defectul persistă în aceste condiţii? nu Comportament normal legat de funcţionarea sistemului în fază de reglare în principal pe aderenţă disimetrică sau acoperire proastă. verificaţi presiunea pneurilor...

. Acest resentiment poate fi legat de simpla activare a funcţiei "compensator de frânare" la limitarea presiunii pe trenul spate. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-37 . Este posibil să simţiţi vibraţii la pedala de frână care ar putea fi legate de reacţiile sistemului în situaţii particulare: – parcurgere pante cu mecanisme de reducere viteză activate pentru evitarea supraîncălzirii frânelor.0 Nr. carosabil umed. Atenţie reglarea ABS este "sensibilă" la aderenţă slabă (gheaţă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP5 Funcţionare ABS neaşteptată la viteză redusă şi efort redus la pedală INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.).. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă problema este diferită. ABS8.ABS BOSCH 8.. – viraj strâns cu ridicare roată spate interioară. controlaţi conectorii senzorilor de viteză (micro-întreruperi) precum şi întrefierurile.

Pe drum accidentat. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.0 Nr. Rezultă de aici o impresie de variaţie a eficacităţii de considerat drept normală.0 L90 38C-38 .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP6 Funcţionare ABS neaşteptată pe drum accidentat INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. este normal să resimţiţi bruscări şi vibraţii la pedală precum şi scrâşniri mai importante decât pe drum bine asfaltat. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8.

Verificaţi dacă acest echipament a fost corect instalat fără modificarea cablajului original. .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP7 Funcţionare ABS neaşteptată cu utilizare de echipamente speciale (radiotelefon.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. ABS8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi dacă echipamentul care pune probleme la utilizare este omologat. în special a cablajului ABS-ului (conexiuni la masă şi + După Contact al ABS-ului neautorizate). DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. CB.0 L90 38C-39 .ABS BOSCH 8.. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare ..

Dacă defectul persistă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP8 Prelungire a cursei pedalei de frână în urma unei faze de reglare (cu o pedală înclinată mult înapoi la intrarea în faza de reglare) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. Dacă efectul client este îndeosebi de pronunţat. şi dacă purjările nu aduc nici o îmbunătăţire. efectuaţi un test rutier cu reglare ABS.0 Nr. ABS8. Trecere aer din canalele de reglare ale grupului hidraulic spre circuitele de frânare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi o purjare a circuitelor urmărind procedura recomandată în MR (utilizare moduri comenzi ale testerului de diagnosticare).0 L90 38C-40 . contactaţi techline. După intervenţie. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. realizaţi operaţia precedentă încă o dată sau de două ori.

apoi spate stânga. Controlaţi jocul rulmenţilor faţă şi spate.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP9 Pedală lungă INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. Prezenţă aer în circuitele de frânare.0 L90 38C-41 . faţă stânga apoi faţă dreapta. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reînnoiţi operaţia dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi o purjare convenţională a circuitelor începând cu frâna spate dreapta. ABS8.ABS BOSCH 8.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Reacţie normală la pedala de frână la o fază de reglare ABS sau de limitare a presiunii de pe trenul spate (funcţie "compensator de frânare"). Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr.ABS BOSCH 8. ABS8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP10 Vibraţie pedală de frână INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-42 .

0 L90 38C-43 . Pentru a determina de unde vine zgomotul. nici între conducte şi caroserie.0 Nr.ABS BOSCH 8. "Electrovane roată spate stânga" şi "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână. – Vibraţie grup: controlaţi prezenţa şi starea blocurilor amortizoare de izolare a suportului grupului. "Electrovane roată faţă dreapta". Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP11 Zgomot la pompă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. reţea de conducte sau grup hidraulic INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. utilizaţi comenzile de pilotare a electrovanelor "Electrovane roată faţă stânga". – Vibraţie reţea de conducte: verificaţi ca toate conductele să fie bine clipsate în agrafele lor de fixare şi să nu existe nici un contact nici între conducte.

4 Caroserie 40A GENERALITĂŢI STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE DESCHIDERI LATERALE MOBILE DESCHIDERI FRONTALE MOBILE 41A 41B 41C 41D 42A 43A 44A 47A 48A .

Capitolul 4 Cuprins 40A GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese Structură faţă: Denumire piese Structură laterală: Denumire piese Structură centrală: Denumire piese Structură spate: Denumire piese Cotă parte inferioară caroserie: Identificare Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere Suport motor: Descriere 40A-1 40A-2 40A-4 40A-6 40A-8 40A-10 40A-13 40A-15 41A-16 41A-18 41B STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere Traversă spate sub scaun faţă: Descriere 41B-1 41B-5 41C STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere 41C-1 41C-7 41C-10 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport locaş baterie: Descriere Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport faţă cadru faţă: Descriere Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere Semibloc faţă: Descriere Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere 41A-1 41A-5 41A-6 41A-9 41A-11 41A-12 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere Planşeu spate parte spate: Descriere Ansamblu lonjeron spate: Descriere Lonjeron spate parte spate: Descriere 41D-1 41D-4 41D-7 41D-9 .L90 .Capitolul 4 CuprinsPagina L90 .

Cuprins 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere 44A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere 44A-1 44A-5 44A-8 44A-10 44A-12 44A-13 44A-18 41D-11 41D-13 Suport lămpi spate: Descriere Pasaj de roată spate exterior: Descriere Tabletă spate: Descriere 42A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere Faţadă frontală: Descriere Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere Pasaj de roată faţă: Descriere Traversă inferioară cadru: Descriere Întăritură laterală tablier: Descriere Traversă superioară tablier: Descriere 42A-1 42A-3 42A-5 42A-8 42A-10 42A-13 42A-14 47A Traversă fund portbagaj: Descriere Semibloc spate: Descriere Tăblie spate: Descriere DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă Uşă laterală faţă: Înlocuire Uşă laterală faţă: Reglaj Uşă laterală spate Uşă laterală spate: Înlocuire Uşă laterală spate: Reglaj 47A-1 47A-4 47A-10 47A-11 47A-14 47A-19 47A-20 43A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere Dublură stâlp faţă: Descriere Stâlp mijloc: Descriere Întăritură stâlp mijloc: Descriere Dublură stâlp mijloc: Descriere Parte superioară cadru lateral: Descriere 43A-1 43A-4 43A-6 43A-9 43A-11 43A-12 48A Uşiţă trapă carburant: Descriere DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire Capotă faţă: Reglaj Uşă portbagaj: Înlocuire Uşă portbagaj: Reglaj 48A-1 48A-2 48A-3 48A-5 .

Uşă portbagaj Consultaţi 47A. Capotă faţă Consultaţi 42A. Uşiţă trapă carburant Natură DCM 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM 40A-1 .GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese L90 40A 6 5 3 4 2 1 110024 Reper 1 2 3 4 5 6 Denumire Capotă faţă Aripă faţă Uşă laterală faţă Uşă laterală spate Capac portbagaj Uşiţă trapă carburant Trimitere Consultaţi 48A. Aripă faţă Consultaţi 47A. Uşă laterală faţă Consultaţi 47A. Uşă laterală spate Consultaţi 48A.

Faţadă frontală Consultaţi 42A.2 0. Traversă inferioară extrema faţă Consultaţi 42A.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 40A 14 15 5 8 9 10 7 11 12 22 16 13 17 18 19 6 4 2 3 6 1 21 20 110022 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Traversă inferioară extrema faţă Suport central faţadă frontală Faţadă frontală Traversă laterală Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Pasaj de roată faţă Inel de remorcare faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. Inel de remorcare faţă Consultaţi 41A. Dublură (dublură stâlp faţă aripă faţă Grosime (mm) 1. 40A. Suport faţă cadru faţă 40A-2 . 41A. Pasaj de roată faţă Consultaţi 41A.5 1.90 1.95 0. Suport motor Consultaţi 41A.2/2 2.5 1. Generalităţi Consultaţi 43A. Suport motor Consultaţi 42A.45 1. Faţadă frontală Consultaţi MR Generalităţi 400.2 1.2 2.2 Consultaţi 41A.

95 Consultaţi 41A.95 1. Suport faţă cadru faţă 40A Grosime (mm) 3 1. Semibloc faţă Consultaţi 41A.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Suport faţă cadru faţă Închidere lonjeron faţă parte faţă Lonjeron faţă parte faţă Traversă laterală faţă planşeu central Carcasă de fixare spate cadru faţă Trimitere Consultaţi 41A. Suport locaş baterie Consultaţi 41A. 41B.95 1. Semibloc faţă Consultaţi 43A. Închidere lonjeron faţă parte faţă Consultaţi 41A. Carcasă de fixare spate cadru faţă Consultaţi 41A.2/2 0. Traversă laterală faţă planşeu central Consultaţi 41A.2 1.90 0. Generalităţi Consultaţi42A. 40A. Lonjeron faţă parte faţă Consultaţi MR Generalităţi 401.95/1. Întăritură superioară dublură aripă faţă Consultaţi 41A. Semibloc faţă 40A-3 .45 1. Dublură (dublură stâlp faţă) aripă faţă 16 17 18 19 20 21 22 Semibloc faţă Suport locaş baterie Pasaj de roată faţă Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Traversă laterală Întăritură superioară dublură aripă faţă Semibloc faţă 0.2 - Consultaţi MR Generalităţi 400.25 0.

15 1.65 0. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A. Traversă spate pavilion Consultaţi 44A.20 0. Stâlp faţă Consultaţi 43A. 43A. Traversă centrală pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. 45A. Semibloc spate Consultaţi 43A. Dublură stâlp mijloc Consultaţi MR Generalităţi 401.65 0. Traversă faţă pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.15 1. 45A.15 1.20 0.65 1. Pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.65 1.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 40A 4 3 1 6 2 7 12 9 5 13 14 8 10 11 15 110023 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Dublură centură spate Dublură stâlp mijloc Dublură montant cadru Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport faţă dublă etanşeitate Inel cadru lateral Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. 45A. Inel cadru lateral Grosime (mm) 0. 45A.95 40A-4 . Dublură montant cadru Consultaţi 41C.

GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Stâlp faţă Parte superioară cadru lateral Întăritură stâlp mijloc Stâlp mijloc Parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 43A.95 1.95 Consultaţi 43A. Parte superioară cadru lateral Consultaţi 43A. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A. Stâlp mijloc Consultaţi 41C. Dublură stâlp mijloc 16 Dublură inferioară stâlp mijloc 0.50 0.20 0. Stâlp faţă 40A Grosime (mm) 0. Întăritură stâlp mijloc Consultaţi 43A.95 40A-5 .95/1.95 0.

2/0. 41B.6 0.5 2 0. 42A.45 1.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 40A 11 7 8 10 9 6 5 13 4 3 15 2 10 12 1 14 110025 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire Traversă inferioară cadru Traversă inferioară tablier Traversă superioară tablier Lonjeron central Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor planşeu central Planşeu central parte laterală Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Traversă faţă scaun faţă Trimitere Consultaţi 42A.95 1.2/0.95 40A-6 . Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B. Traversă inferioară cadru Consultaţi MR Generalităţi 401.65 1. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B. 41B. Lonjeron central Consultaţi 41B. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.95 2. Traversă faţă scaun faţă Grosime (mm) 0.65 1. Traversă superioară tablier Consultaţi MR Generalităţi 401.95/1. Traversă faţă sub scaun faţă Consultaţi MR Generalităţi 401. Traversă inferioară tablier Consultaţi 42A.

Întăritură laterală tablier Consultaţi 41C.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 Reper 10 11 12 13 14 15 Denumire Întăritură ancorare scaun spate Planşeu spate parte faţă Întăritură planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Întăritură laterală tablier Închidere parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 41D.2 1.2 Consultaţi41D. Planşeu spate parte faţă 40A Grosime (mm) 0. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D.8 1.95 0. Închidere parte inferioară cadru lateral 40A-7 .65 1. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D. Traversă faţă planşeu spate Consultaţi 42A.2 1.

65 0. planşeu spate Traversă centrală Grosime (mm) 0. Lonjeron spate Consultaţi 41D.65 Consultaţi 41D. Suport lămpi spate Consultaţi41D. Planşeu spate parte spate Consultaţi 41D.5 1.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 40A 10 14 15 4 12 13 11 6 9 7 10 4 8 2 5 3 1 110026 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire Panou aripă spate Suport spate dublă etanşeitate Pasaj de roată spate exterior (parţial) Lonjeron spate Traversă centrală planşeu spate Ansamblu lonjeron spate Suport de fixare eşapament Planşeu spate parte spate Întăritură de fixare roată de rezervă Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Trimitere Consultaţi 44A.65 0. Planşeu spate parte spate Consultaţi41D. Ansamblu lonjeron spate Consultaţi MR Generalităţi 400.7 1.15 0.45 1.5 0.95/1. Pasaj de roată spate exterior Consultaţi 41D. Planşeu spate parte spate 40A-8 . Panou aripă spate Consultaţi 44A. 40A Consultaţi41D.2 0.65 1. Panou aripă spate Consultaţi44A.2 1.

41D.95/1.15 0. Tăblie spate Consultaţi 44A.95/1.15 - 40A-9 . Inel de remorcare spate Consultaţi 44A. Tabletă spate Consultaţi 44A.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 Reper 12 13 14 15 Denumire Inel de remorcare spate Tabletă spate Tăblie spate Semibloc spate Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401.80/0.95 0. Semibloc spate 40A Grosime (mm) 0.

GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A K2 K1 P2 L J E B2 B1 B G A F P1 C K K3 Lo B1o Ao Co Ko K1 F J E K L B2 B1 B G A Q2 Q1 C 109653 40A-10 .

2 12.5 409 485.75 314.2x16.6-M12 Cap de şurub Cap de şurub 30x30 16.25 Cotă Y (mm) 305 305 305 305 622 600 600 540 476 492 476 492 562.75 604 403 504 Apăsare Z 16.5 3050 -703 -703 441.5 620 737-7 408 -10.5 80 80 80 80 532.5 118.2 M6 12x12 M6 0° 0° 90° 90° 180° 0° 90° 40A-11 .2 M10 M12 M12 M12 M12 18.5 683 48 x: 0°35’ y: 3°40’ G J K Ko K1 K2 K3 Pilot spate lonjeron faţă Pilot spate lonjeron spate Traversă inferioară extrema faţă stânga Traversă inferioară extrema faţă dreapta Traversă superioară faţă Fixare bară de protecţie Fixare far 565.5 258 314.5 F Fixare superioară amortizor faţă -3 583.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A Diametru (mm) 24.5 Cotă Z (mm) 78 78 26 26 72.5 566.2 Pantă 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° x: 8° y: 0° Reper A Ao A A0 B B1 B1o B2 C Co C Co E Denumire Fixare spate cadru faţă stânga SM Fixare spate cadru faţă dreapta SM Fixare spate cadru faţă stânga AM Fixare spate cadru faţă dreapta AM Pilot faţă lonjeron spate Pilot de fixare tren spate stânga SM Pilot de fixare tren spate dreapta SM Fixare tren spate SM Fixare faţă stânga cadru faţă SM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare faţă stânga cadru faţă AM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare superioară amortizor spate Cotă X (mm) 301 301 301 301 1883 2200 2200 2223.2x32x2 12.8 -502 -525 -502 -525 2672.7x29.7-M12 24.5 118.5 118.2x24.2 16.8 -368 568.5 565.

5 20x50 Pantă 90° x: 90° y: 12° P1 P2 Q1 Fixare motor 1 Fixare motor 2 Fixare cutie de viteze 1 -310 -150 -283 492.5 429.5 514.5 491.3 320491.5 368 M10 M10 M10 180° 180° x: 0° y: 90° z: 4° Q2 Fixare cutie de viteze 2 -254 427.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 Reper L Lo Denumire Traversă tăblie spate stânga Traversă tăblie spate dreapta Cotă X (mm) 3289 3289 Cotă Y (mm) 575 575 Cotă Z (mm) 392 392 40A Diametru (mm) 20.5 M10 x: 0° y: 90° z: 4° A şi B = sistem de referinţă pentru aducere la asietă 40A-12 .5 491.

REFERINŢĂ SECUNDARĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ A 108577 Calibrul acoperă şurubul de fixare spate a cadrului faţă (A). Această situaţie este utilizată pentru un şoc faţă cu demontare mecanică. A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A). (ex: pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate). să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc. pentru a confirma aducerea la asietă.Mecanică faţă montată 40A Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. II . El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale spate. 40A-13 .GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 I .REFERINŢĂ PRINCIPALĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ Notă: 1 . Această situaţie este utilizată pentru un şoc spate sau un şoc faţă uşor fără demontare faţă. El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc spate. C 108576 2 .Mecanică faţă demontată Calibrul acoperă şurubul de fixare faţă a cadrului faţă (C).

REFERINŢĂ PRINCIPALĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ 40A IV . 40A-14 . Notă: Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. pentru a confirma aducerea la asietă. El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale faţă. (ex: pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet. El este utilizat pentru un şoc faţă sau un şoc spate uşor.REFERINŢĂ SECUNDARĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ B J 108583 109078 Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi centrat în gaura pilot pătrată (B).GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 III . Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi poziţionat în gaura alungită (J). El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc faţă. să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc.

FIXARE SPATE CADRU FAŢĂ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Traversă inferioară extrema faţă Suport carcasă faţă de fixare cadru faţă Închidere lonjeron Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Semibloc faţă Lonjeron faţă parte faţă Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Tăblie spate Lonjeron spate A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A).GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 I .PIESE CARE NECESITĂ PUNEREA PE PLACA DE CONTROL 40A 6 8 10 5 4 3 7 11 9 2 1 110069 II . El este utilizat pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet. 40A-15 .

el se centrează în găurile tarodate (B1) şi (B2) de fixare a palierului trenului spate.FIXARE FAŢĂ TREN SPATE 40A C 109328 B1 B2 110328 Calibrul se reazemă sub suportul de fixare a cadrului faţă. El este de utilizat la înlocuirea: .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 IV . 40A-16 . El este utilizat pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate.FIXARE FAŢĂ CADRU FAŢĂ ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă.unui lonjeron faţă parţial sau complet. ATENŢIE IMPORTANT Aceste puncte contribuie la asigurarea alinierii trenului spate în raport cu caroseria. III . are o influenţă directă asupra tuturor unghiurilor trenului faţă. Calibrul este rezemat sub carcasa de fixare a trenului spate. . Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. deci asupra variaţiilor unghiului de fugă şi paralelismului. el se centrează în gaura tarodată (C). asigură alinierea cadrului trenului faţă în raport cu caroseria.unui semibloc faţă. ele au o influenţă directă asupra unghiurilor traiectoriei vehiculului. el are o influenţă directă asupra dezbaterii în spaţiul triunghiului inferior.

el se centrează în gaura (F) a cupelei amortizorului. . el se centrează în găurile (P1) şi (P2) de fixare a suportului.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 V .lonjeron faţă complet. Calibrul se plasează pe deasupra reazemului motorului. 40A-17 .unui pasaj de roată faţă. ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă.unui pasaj de roată faţă parte faţă. de carosaj şi de fugă.unui semibloc faţă.FIXARE MOTOR 40A F P1 P2 109642 109644 Calibrul este rezemat sub cupela amortizorului.pasajului de roată. .De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări.unui semibloc faţă. .FIXARE SUPERIOARĂ AMORTIZOR FAŢĂ VI . . El este de utilizat la înlocuirea: . el are o influenţă directă asupra unghiurilor pivot. El este de utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . .

. pentru înlocuirea lonjeronului spate.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 VII .unui lonjeron faţă. Parte dreapta VIII .FIXARE CUTIE DE VITEZE 40A Calibrul se reazemă (J) sub lonjeronul spate. IX .TRAVERSĂ TĂBLIE SPATE Parte stânga Q1 109328 Calibrul se reazemă pe lonjeron. .unui semibloc faţă.EXTREMITATE LONJERON SPATE 109081 L L J 109078 109080 Calibrul se reazemă vertical de tăblia spate. Q2 El este utilizat cu mecanica demontată. el se centrează în găurile tarodate (Q1) şi (Q2) de fixare a cutiei de viteze. El este utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . în aceleaşi condiţii.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări. el se centrează în gaura de fixare (L). El este de utilizat cu mecanica montată pentru repunerea în linie a lonjeronului spate. 40A-18 .

GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 Ele sunt utilizate în momentul înlocuirii: .unui planşeu spate parte spate. .tăbliei spate. 40A 40A-19 .

înlocuire parţială. Pentru a efectua înlocuirea parţială sau completă.înlocuire completă. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă. 1 .2 1. .45 2. 5 108605 41A-1 .5 4 (2) (3) fixare 1 (4) (5) Suport locaş baterie Întăritură de fixare cutie de viteze 2 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108610 3 1 ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului. comandaţi suplimentar suportul locaş baterie.25 2 1.PARTE STÂNGA Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă de 41A Grosime (mm) 1. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 109559 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .

comandaţi suplimentar: .PARTE DREAPTA 7 6 108609 3 .înlocuire parţială. . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 Înlocuire completă ATENŢIE 41A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.suportul motor. Pentru înlocuirea completă. II . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.pasajul de roată faţă parte faţă.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 1 109558 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . 108603 41A-2 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.înlocuire completă.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 .2 2. fixare Înlocuire completă (6) (7) (8) (9) Dulie inel de remorcare 108607 41A-3 . înlocuire completă 9 8 1 2 3 108606 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Suport inel remorcare de de Grosime (mm) 1. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.5 ATENŢIE 108608 Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.2 2.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 1 .PIESĂ PE POZIŢIE 41A Lonjeron faţă parte faţă dreapta.5 1.25 2 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41A 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 3 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-4 .

95 1. 41A-5 .45 0. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.95 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport locaş baterie: Descriere L90 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB PIESĂ PE POZIŢIE 41A 2 1 3 108612 108611 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Suport locaş baterie Suport calculator Plăcuţă suport piuliţă Grosime (mm) 1. 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

Înlocuirea completă.95 41A-6 . . se efectuează în cazul înlocuirii unui lonjeron faţă parte faţă complet.înlocuire a inelului de remorcare faţă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 109550 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .25 2 0.2 1. Pentru a efectua înlocuirea completă.înlocuire a carcasei de fixare faţă cadru faţă. . . (2) (3) (4) 4 1 108591 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Element de închidere carcasă de fixare carcasă faţă Element de închidere faţă lonjeron faţă Suport furtun flexibil de frână faţă Suport canistră Grosime (mm) 1. Înlocuirea parţială. comandaţi suplimentar traversa laterală faţă. se efectuează în caz de: .înlocuire completă.redresare a unui lonjeron faţă parte faţă.înlocuire parţială.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A I .

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41A III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 II .POZIŢIE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 108590 108603 Înlocuire completă Parte dreapta 108589 108604 41A-7 .

41A-8 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

Punerea în referinţă se face cu ajutorul cadrului nou.2 II .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 I . pentru aceasta partea opusă nu trebuie să fie deteriorată. Utilizarea bancului de control este indispensabilă dacă ambele părţi sunt afectate de şoc.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 108592 (1) (2) 108603 41A-9 . Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Suport faţă cadru faţă Carcasă faţă de fixare cadru faţă Grosime (mm) 3 1. 1 Notă: Operaţia de înlocuire poate fi efectuată fără să utilizaţi bancul de reparaţie.POZIŢIONARE PIESE Parte stânga 41A 2 1 109560 Pentru a realiza această operaţie. comandaţi suplimentar carcasa de fixare faţă cadru faţă.

şi sudaţi ansamblul. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. . . III . 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.Montaţi carcasa (2).METODĂ DE POZIŢIONARE PIESE 1 2 108592 41A-10 . .Sudaţi suportul cadrului pe închiderea lonjeronului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 Parte dreapta 41A Montaţi: cadrul nou şi fixaţi-l în cele trei puncte.Fixaţi suportul cadrului (1) pe cadru.

95 1.95 M12 108593 41A-11 . I .PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Detaliu tăietura A 108601 3 2 1 108602 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Carcasă spate cadru faţă Întăritură de fixare spate cadru faţă Piuliţe sudate Grosime (mm) 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE 41A A 109543 Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.

înlocuire completă. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109546 2 3 7 6 4 1 8 9 5 108600 41A-12 . 1 .înlocuire parţială. . 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .PARTE STÂNGA Semibloc faţă stânga.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 I .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Suport locaş baterie Închidere lonjeron Traversă laterală extrema faţă Lonjeron faţă parte spate Întăritură lonjeron faţă parte spate Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă Grosime (mm) 1.25 1. 10 108595 108597 41A-13 .2 3 .5 .5 1. pe piesa nouă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.95 1.25 1.PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A (6) (7) (8) (9) 2 1.95 .2.5 0.45 1.1.2 Înlocuire completă 108594 2 . tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.

Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109545 13 17 15 14 12 16 18 11 19 108599 41A-14 .înlocuire completă.PARTE DREAPTA Semibloc faţă dreapta.înlocuire parţială.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 II . 1 . . 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .

pe piesa nouă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială. Notă: Înlocuirea completă a semiblocului faţă este identică pe partea stângă.2.25 1.25 1.2 3 .PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A 108596 2 .5 1.5 .2 2 2.2 1.5 1. tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă. 10 108598 41A-15 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Închidere lonjeron Traversă laterală faţă Lonjeron faţă parte spate Suport motor Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală extrema faţă Grosime (mm) 1.95 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109087 1 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dulie de remorcare Suport inel remorcare de Grosime (mm) 2.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 PIESĂ PE POZIŢIE 41A 109547 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108588 2 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.5 108604 41A-16 .

41A-17 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 108613 3 108614 41A-18 . comandaţi suplimentar pasajul de roată faţă parte faţă.2 4 (4) (5) II .PIESĂ PE POZIŢIE 109553 Pentru a efectua această operaţie.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire 41A Grosime (mm) 2. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.5 5 (1) Placă întăritură suspensie grup motopropulsor Suport suspensie grup motopropulsor Piuliţe sudate Traversă laterală extrema faţă Pasaj de roată faţă parte faţă 1 (2) (3) 2.2 1. I .5 M10 1.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-19 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte dreapta 41A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

întăritura rigidizorului planşeului central (5).5 2 Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Rigidizor central planşeu 1 109549 Întăritură rigidizor planşeu central (partea stângă exclusiv) Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .traversa faţă sub scaun faţă (2). Pentru înlocuirea parţială faţă.parţială spate. Pentru înlocuirea completă.traversa faţă sub scaun faţă (2). .carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3).traversa faţă sub scaun faţă (2).65 3 Reper (1) Denumire Planşeu central parte laterală Traversă scaun faţă faţă sub 2 5 4 (2) (3) (4) (5) 1. .rigidizorul planşeului central (4). comandaţi suplimentar: . .completă. .rigidizorul planşeului central (4). .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente 41B Grosime (mm) 0. comandaţi suplimentar: . (partea stângă exclusiv). Pentru înlocuirea parţială spate.întăritura rigidizorului planşeului central (5). .parţială faţă.95 1. . comandaţi suplimentar: .carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3). . 41B-1 .2 2. (partea stângă exclusiv).

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 41B 108713 Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 109082 108711 41B-2 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 I .

prin suprapunere.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială faţă Legături: 41B . cu un interval de 40 mm. 109085 Îmbinare: .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 40 109086 Îmbinare: .prin puncte de buşonare MAG. 41B-3 . cu un interval de 40 mm. 40 Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. III . Legături: .prin suprapunere. ele pot fi înlocuite cu puncte buşon.prin puncte de buşonare MAG. Înlocuire parţială spate 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 II . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table. Notă: Dacă punctele de sudură nu sunt realizabile cu maşina de sudat în puncte.

95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor (partea stângă exclusiv) Grosime (mm) 2.65 1.5 2 (1) (2) 41B-4 .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 41B B A 108711 109428 Detaliu îmbinare B Detaliu îmbinare A 3 4 1 2 108709 108710 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu central parte laterală Lonjeron central Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 IV .

comandaţi: . În funcţie de gradul şi de poziţia şocului. 41B-5 .cele două piese.PIESĂ PE POZIŢIE 41B 2 1 109548 Pentru a realiza operaţia de înlocuire.carcasa (2) separat. .traversa (1) separat.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 I .2 355 505 108714 109643 Notă: Este necesar să respectaţi cota indicată mai sus. .2 1. nu este necesar să comandaţi sistematic aceste două piese. Montare traversă sub scaun faţă Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă spate sub scaun faţă Carcasă exterioară de fixare scaun faţă Grosime (mm) 1.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41B 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 II . 41B-6 .

.parţială sub uşă. Denumire şi grosime element 1 Reper Denumire Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.parţială parte spate. 41C Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.completă. .PIESĂ PE POZIŢIE 108703 41C-1 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 . .parţială parte faţă.95 (1) 109561 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: Înlocuire parţială parte faţă I .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială sub uşă 41C 109429 41C-2 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială parte spate 41C 108702 41C-3 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108701 41C-4 .

Detaliu tăietura A 108708 108707 41C-5 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C C A B D 109574 Detaliu tăietura B Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .

realizaţi tăietura la cota indicată mai sus.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura C 41C 108688 Detaliu tăietura D 120 mm 108686 Notă: Pentru a nu deteriora întăritura stâlpului mijloc. 41C-6 .

.completă.20 Înlocuire parţială parte spate (1) 108691 41C-7 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I . .parţială parte spate.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 109555 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială parte faţă. 108692 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Denumire şi grosime element Reper Denumire Închidere parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 1.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 109824 41C-8 .

Detaliu tăietura A 108690 41C-9 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A A 109576 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .

parţială parte spate.parţială parte faţă. .9 (1) (2) 108693 41C-10 . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 2 2 109430 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .30 1.completă. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport reazem cric Grosime (mm) 1. Înlocuire parţială parte spate 108694 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108695 41C-11 .

Detaliu tăietura A 108690 41C-12 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A 109570 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

8 (1) (2) 41D-1 .65 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 41D 4 5 2 3 5 3 2 1 4 6 109665 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă. comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.95 1.2 (3) (4) (5) (6) I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură laterală planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0. . Pentru această operaţie. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă. Reper Denumire Suport de fixare spătar scaun spate Întăritură interioară de fixare scaun copil Întăritură exterioară de fixare scaun copil Traversă faţă planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0.parţială.95 2 1.

cu un pas de 30 mm. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 II .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-2 . Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. III .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41D 109120 109670 ATENŢIE . legătura se efectuează prin buşonare MAG.

COTĂ DE POZIŢIONARE Cote de poziţionare suporturi scaun spate 41D 412 175 410 175 225 130 75 110164 Cote de poziţionare fixări isofix (în opţiune) 353 157 109829 41D-3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 IV .

2 1 (1) (2) 109664 II . .completă. comandaţi suplimentar întăritura de fixare a roţii de rezervă (2).COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură de fixare roată de rezervă Grosime (mm) 07 1.parţială. I . 2 Pentru înlocuirea completă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 109340 41D-4 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 Înlocuire parţială 41D 109338 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. cu un pas de 30 mm. III .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-5 . legătura se efectuează prin buşonare MAG.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D 109120 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41D-6 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

PIESĂ PE POZIŢIE 3 2 1 6 5 7 4 8 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.2 2 3.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB II .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere Reper (4) Denumire 41D Grosime (mm) 2.5 Echer spate de fixare întăritură fixare tren spate Întăritură de fixare rezervor de carburant Reazem arc suspensie spate de (5) (6) (7) 109661 1. 109342 109355 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron spate Întăritură antretoază Dulie antretoază Grosime (mm) 1. I .9 Carcasă de fixare tren spate Traversă laterală spate (8) Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.5 1.45 2 M10 41D-7 .

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 109342 41D-8 . IV .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Detaliu îmbinare A 41D 109347 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

5 Închidere laterală planşeu spate Suport lateral de fixare rezervor de carburant 109663 PIESĂ PE POZIŢIE Utilizarea acestei piese nu se efectuează decât în cazul unei înlocuiri parţiale.65 1. 109351 41D-9 . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă. Pentru înlocuirea completă (consultaţi Ansamblu lonjeron spate.45 3 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Lonjeron spate Inel de remorcare spate 41D Grosime (mm) 1. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 109350 1 4 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Detaliu îmbinare A 109348 41D-10 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109122 109350 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 3 4 5 109344 109122 ATENŢIE . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 Reper Denumire 41D Grosime (mm) 1.5 (3) Întăritură de fixare spate rezervor de carburant Suport agrafă conductă de frână Întăritură de fixare rezervor de carburant (4) (5) 1.95 (1) (2) 41D-11 .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.95 1.Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. .2 1.2 109660 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru înlocuirea acestei piese. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Traversă centrală planşeu spate Element de fixare compensator de frânare Grosime (mm) 1. comandaţi suplimentar două nituri prezoane referinţă: 77 03 047 685.

în locul punctelor SER originale.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109345 Detaliu îmbinare A 109347 Realizaţi punctele de buşonare MAG. 41D-12 .

legătura se efectuează prin buşonare MAG. comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.95 Închidere planşeu spate Întăritură de fixare faţă rezervor de carburant Suport acroşare scaun spate II . Pentru această operaţie.completă.PIESĂ PE POZIŢIE 109662 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . cu un pas de 20 mm de interval 3 110166 41D-13 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire 41D Grosime (mm) 1.2 1. I . .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Înlocuire parţială 1 2 110165 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.5 0. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.parţială.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 III .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41D 109122 ATENŢIE . 41D-14 .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

. Pentru a avea acces la fixările aripii faţă.ornamentul montantului parbrizului.REMONTARE Operaţiile de demontare-remontare nu prezintă dificultăţi particulare. 42A .apărătoarea de noroi. .bara paraşoc faţă parţial.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 I . şi lista pieselor de demontat.DEMONTARE .lampa de semnalizare de pe aripa faţă. .m). consultaţi capitolul intitulat cu numele piesei aferente. demontaţi în prealabil: . nu veţi găsi în metodă decât posibilităţile de reglaj. . Pentru informaţii despre demontarea pieselor. Cuplu de strângere: Şuruburi de fixare a aripii faţă (8 N.farul. A D C1 C B 109567 42A-1 .calandrul.

2 .Reglaj aripă .uşă: Asiguraţi jocurile şi denivelarea zonelor (2) şi (3) (şurub (C). dacă este necesar modificaţi reglajul capotei.far Montaţi farul. Dacă este necesar modificaţi reglajul farului. Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonei (6) şi (7) (şurub (B)).Reglaj aripă . Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. consultaţi Caracteristici vehicule caroserie.Reglaj aripă . (01C. şi piuliţă (D)). lufturi).STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 II . Respectaţi următoarea ordine de reglaj: 1 .REGLAJ DE BAZĂ 42A Particularitate reglaj aripă faţă 4 3 5 7 6 2 109827 Pentru valoarea jocurilor.capotă Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonelor (4) şi (5) (şurub (A)). Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. 42A-2 . Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. 3 .

22 1. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Traversă superioară faţadă frontală Întăritură broască de fixare Grosime (mm) 0.2 Suport central traversă superioară faţadă frontală Suport stânga traversă superioară faţadă frontală I . COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 3 4 5 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.2 Suport dreapta traversă superioară faţadă frontală 42A-3 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 Reper (4) (5) Denumire 42A Grosime (mm) 1.95 1.5 1.PIESĂ PE POZIŢIE 109654 Notă: Utilizarea dispozitivului de control (car 1736) este recomandată. 109445 109446 Toate punctele sunt realizabile precum originalul.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 II . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 108603 Parte dreapta 108604 42A-4 .

înlocuire completă.95 (1) Întăritură dublură aripă faţă 109444 42A-5 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 1 110380 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Grosime (mm) 0. Înlocuire completă 109443 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. . I .înlocuire parţială.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 108603 Parte dreapta 109444 Detaliu îmbinare A 108604 109442 42A-6 . IV .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

42A-7 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 42A ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a întăriturii dublurii aripă faţă şi a dublurii stâlpului faţă. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe întăritura dublurii aripă faţă de cea a dublurii stâlpului faţă.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 42A 109830 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 109433 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Cupelă amortizor Supraînălţare cupelă amortizor Grosime (mm) 2.2 108603 42A-8 .înlocuire completă.5 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 II . I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109431 1 III .

Detaliu îmbinare A 109431 109432 42A-9 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 Parte dreapta IV . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

95 Înlocuire completă Întăritură centrală traversă inferioară cadru 109439 42A-10 .5 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109440 Denumiri şi grosimi elemente Reper 1 2 3 4 Denumire Traversă inferioară cadru Consolă de ştergător geam Întăritură de ştergător geam fixare fixare Grosime (mm) 0.95 1.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 109656 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 II .completă.45 0. .parţială. I .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga Parte interioară vehicul 42A 109122 ATENŢIE 108603 Parte dreapta Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 108604 42A-11 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 IV .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 109440 Detaliu îmbinare A 109438 42A-12 .

PIESĂ PE POZIŢIE 109435 42A-13 . 109659 Notă: Comandaţi un nit prezon referinţă: 77 03 074 685. cu un pas de 30 mm.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element 109435 Reper Denumire întăritură tablier Grosime (mm) 1.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB 1 Montare nit prezon. 220 I . pentru partea dreaptă exclusiv. III .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură laterală tablier: Descriere L90 42A Legătura se efectuează prin buşonare MAG.2 (1) II .

5 2.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 42A Grosime (mm) 2.completă.95 42A-14 .65 0. I .patru nituri prezon referinţă: 77 03 047 685.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 4 1 3 109437 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă superioară tablier Consolă de menţinere planşă de bord Grosime (mm) 0. Pentru a efectua înlocuirea acestei piese. comandaţi suplimentar: .5 Întăritură stânga articulaţie capotă Întăritură dreapta articulaţie capotă 109657 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod .

PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB Montare nituri prezoane.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 II . III .PIESĂ PE POZIŢIE 42A 109436 Legăturile sunt aproape toate realizabile precum originalul. 42A-15 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 42A 360 160 440 160 360 109436 42A-16 .

25 2 43A-1 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 43A I . 108699 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Stâlp faţă Întăritură stâlp faţă Întăritură balama uşă faţă Grosime (mm) 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 1 2 109562 Notă: Nu este recomandat să realizaţi o tăiere a stâlpului în zona întăriturii sale.2 1. Pentru înlocuirea acestei piese. demontaţi întăritura superioară a dublurii aripă faţă.

PIESĂ PE POZIŢIE 43A 109571 ATENŢIE Poziţiile tăieturilor date în metodă nu pot fi decalate. ele sunt determinate în funcţie de dubluri şi de întărituri. 43A-2 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 II .

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 43A B A 109825 Detaliu tăietura A Detaliu tăietura B 108708 108697 43A-3 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 III .

completă.9 0. legătura se efectuează prin buşonare.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 1 108944 4 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 109831 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . 108946 43A-4 .parţială parte faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Dublură stâlp faţă Plăcuţă suport piuliţă Suport post conducere 43A Grosime (mm) 0.95 de Întăritură dublură stâlp II .95 1. I . cu un pas de 20 mm. .9 1.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 43A-5 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Înlocuire completă 43A 108945 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

parţială. .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 43A 1 109541 (1) Stâlp mijloc Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosime element Reper Denumire Stâlp mijloc Grosime (mm) 0.65 mm).completă: înlocuirea completă nu poate fi efectuată decât după demontarea pavilionului (grosime: 0.95 108706 (1) 43A-6 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 II . I .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire completă Poziţionare tăieturi 43A C A C B 108705 109575 Detaliu tăietura A 108698 43A-7 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 Detaliu tăietura B 43A 108708 Detaliu tăietura C 108697 43A-8 .

2 43A-9 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 3 2 4 109540 (1) (2) Întăritură stâlp mijloc Închidere inferioară stâlp mijloc Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Întăritură stâlp mijloc Întăritură balama uşă 108939 Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 43A I . Notă: Operaţia nu prezintă nici o dificultate particulară.5 1.

PIESĂ PE POZIŢIE 43A 108941 43A-10 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 II .

I .15 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp mijloc: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dublură stâlp mijloc 43A Grosime (mm) 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 108940 108938 43A-11 .2 Întăritură ancorare centură II .PIESĂ PE POZIŢIE 109556 Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.

PIESĂ PE POZIŢIE 43A 2 3 1 109542 109826 (1) (2) (3) Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion III . I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion Grosime (mm) 0.2 43A-12 . Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 II .95 109572 B A (1) (2) (3) 0. decât după demontarea pavilionului.65 1.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi Această piesă nu poate fi înlocuită.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura A 43A 108697 Detaliu tăietura B 108698 43A-13 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 1 1 109563 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială. comandaţi suplimentar: . comandaţi suplimentar: .65 0.65 Întăritură ureche zăvor uşă spate 44A-1 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 44A I . Pentru a efectua înlocuirea parţială.65 0.pavilionul. Înlocuirea completă aripă spate se face după degrafarea pavilionului. .un suport cheder de etanşeitate.completă.un suport cheder de etanşeitate. . (2) (3) Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Panou aripă spate Suport cheder etanşeitate de 109128 Grosime (mm) 0.

PIESĂ PE POZIŢIE Panou aripă spate.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109129 109120 Panou aripă spate. înlocuire parţială Parte stânga 44A III . înlocuire completă Parte dreapta 109130 109121 44A-2 .

65 44A-3 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.65 0. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială 44A A 109573 Detaliu secţiunea A 1 2 109132 109131 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 V . IV .

Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.65 0. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.95 44A-4 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 Detaliu secţiunea B 44A 2 1 109124 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.

95 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 44A Grosime (mm) 0. I .5 44A-5 .65 Element suport lămpi spate Echer de fixare laterală bară paraşoc spate II . .parţială. 4 109125 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Jgheab lateral spate Întăritură echilibror Grosime (mm) 0. degrafaţi jgheabul din suportul lămpilor.completă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pregătire piesă de schimb 109669 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .65 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 109126 3 Pentru a evita demontarea geamului lunetei spate.

PIESĂ PE POZIŢIE Suport lămpi spate. înlocuire completă 109120 109323 Detaliu superior suport lămpi spate. Parte stânga 109119 Suport lămpi spate.prin puncte de buşonare MAG.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. Legături: . înlocuire parţială ATENŢIE 44A IV .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 44A-6 . cu un interval de 20 mm.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 44A-7 .

65 Parte stânga 109127 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE (1) 109120 44A-8 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 II . înlocuire parţială 1 109551 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: . Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. III .parţială. I .PIESĂ PE POZIŢIE 44A Pasaj de roată spate exterior.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-9 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

65 1.8 0.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 3 4 109133 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Traversă inferioară geam lunetă spate Tabletă spate Rigidizor tabletă spate Întăritură ancorare rulor centură Grosime (mm) 0.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 109134 2 III .PIESĂ PE POZIŢIE Tabletă spate 44A 109557 I .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 II .95 2 109120 44A-10 .

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-11 .

strângeţi la cuplu şuruburile traversei fundului de portbagaj (21 N. 44A-12 .m) (1).STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Traversă fund portbagaj: Descriere L90 44A 109666 Piesă pe poziţie 1 109123 Pentru a realiza această operaţie.

15 0.95 1. comandaţi suplimentar: .65 1.2 0. 44A 11 4 7 5 3 9 10 8 6 2 1 109334 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Suport cheder etanşeitate Panou aripă spate Întăritură ureche zăvor uşă Suport lampă Întăritură dublură Pasaj de roată interior Întăritură cupelă amortizor de Grosime (mm) 0.2 Dublură custodă Tabletă laterală spate 44A-13 .65 1.65 0.5 Reper (8) (9) (10) (11) Denumire Cupelă de fixare amortizor Întăritură amortizor de fixare Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.8 2.dublura centurii.5 2 0.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE 44A II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109130 109122 Parte dreapta 109518 109121 44A-14 .

95 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.65 0. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Parte stânga Detaliu îmbinare A 44A 10 2 109131 Aplicaţi un cordon de mastic pentru a asigura etanşeitatea şi protecţia anticoroziune a marginii tablei. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. Îmbinare B III . 109120 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Îmbinare A 2 13 A B 109124 109130 44A-15 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

65 0.80 C 12 D 109320 109333 Detaliu îmbinare C (Vedere exterioară) Detaliu îmbinare D 14 10 16 12 2 10 15 109689 109321 44A-16 .95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) (12) Îmbinare C (Vedere interioară) Îmbinare D Denumire Panou aripă spate Dublură custodă Dublură centură 44A Grosime (mm) 0.65 0.95 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Denumire şi grosime elemente Reper (2) (13) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.

Pentru a efectua legătura între cele două pasaje de roată.95 Îmbinare E 109331 Detaliu îmbinare F E 109335 Detaliu îmbinare E 109332 109321 Aplicaţi patru cordoane de sudură MAG de 20 mm. 44A-17 .9 44A F 0.65 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Detaliu îmbinare F Reper (14) (2) (3) (4) Denumire Planşeu spate Traversă laterală spate Dublură custodă Echer de legătură Grosime (mm) 0.65 0.

.15 109120 (1) (2) (3) (4) 0.PIESĂ PE POZIŢIE Tăblie spate 44A 109668 Această piesă nu poate fi înlocuită decât într-un singur mod.95 1.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 3 Parte stânga 2 4 109650 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Tăblie spate Echer de fixare bară paraşoc spate Întăritură ureche zăvor uşă Dublură tăblie spate Grosime (mm) 0.înlocuire completă.8 44A-18 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 II . I -COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109118 1 III .15 1.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 44A-19 .

m 2.prin piuliţele de pe uşă (de exemplu înlocuire parte inferioară cadru lateral). DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . . Garnisaj deschideri laterale mobile.prin şuruburile de pe stâlp faţă (de exemplu: înlocuire caroserie).8 daN.m 109646 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. 47A-1 . Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă. garnitură uşă faţă).

a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). I .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri.DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). 47A-2 .

şuruburile de balamale de pe stâlp (2.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 II . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.piuliţele de balamale de pe uşă (2. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu: .8 daN. .remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109523 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2).8 daN.m). 47A-3 . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .

Garnisaj deschideri laterale mobile. Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.15 107954 a Demontaţi: . 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.m 1 107947 a Demontaţi şurubul (1).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m 2. Garnitură uşă faţă).8 daN.garnitura uşii faţă (consultaţi 72A.bagheta uşii faţă.65 1. Panou uşă spate Întăritură broască Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.8 daN. 47A-4 . .

a Coborâţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile. 47A-5 . 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). Garnitură uşă faţă).

Geamuri uşă laterală faţă). Mecanism macara geam uşă faţă). Geamuri. Mecanism deschideri laterale mobile.retrovizorul. a Debranşaţi conectorul (3). . a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi 51A.geamul faţă (consultaţi 54A. .şuruburile (4). 4 3 107953 107944 a Extrageţi culisoul geamului uşii faţă.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 2 107946 107952 a Demontaţi ştergătorul interior (2). 47A-6 . a Demontaţi: .

107943 a Demontaţi ghidul geamului fixat cu şurubul (5).butucul broaştei uşii faţă (consultaţi 51A. . Butuc broască uşă laterală faţă).comanda de deschidere (8) dotată cu tija sa de comandă (6). 6 8 107950 a Demontaţi: .broasca uşii faţă (consultaţi 51A. Broască uşă laterală faţă).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 6 7 108309 5 a Demontaţi piuliţele (7). Mecanism deschideri laterale mobile. Mecanism deschideri laterale mobile. 47A-7 . 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (6) a agrafei de fixare pe broască. .

tirantul uşii.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A I . 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (11).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 10 12 108514 a Demontaţi: . a Demontaţi uşa prin şuruburile (12). 109523 . 47A-8 . II .şuruburile (10).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 9 11 108523 a Demontaţi şurubul (9).

8 daN. .m).şuruburile de balamale de pe stâlp (2. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . a Strângeţi la cuplu: .m).piuliţele de balamale de pe uşă (2. 47A-9 . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 daN.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.

m).m Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.m 2. a Strângeţi la cuplu: . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m). Reglaj pe uşă 3 1 109579 109525 Reglaj pe stâlp faţă ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN.8 daN. 2 109524 47A-10 . .piuliţele de balamale de pe uşă (2.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Reglaj L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.8 daN.8 daN.

8 daN.8 daN. Garnisaj deschideri laterale mobile. 47A-11 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.prin şuruburile de pe stâlp mijloc (de exemplu: înlocuire caroserie).prin piuliţele de pe uşi (de exemplu: înlocuire părţi inferioare cadru lateral). Garnitură uşă spate). DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A.m 109645 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .m 2. .

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A 109426 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. I . 47A-12 . a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109520 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1).

remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 II .8 daN.piuliţele de balamale de pe uşă (2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2). 47A-13 .8 daN.şuruburile de balamale de pe stâlp (2. . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu: .

8 daN.m 1 107956 a Demontaţi şurubul (1). garnitură uşă spate).8 daN. Garnisaj deschideri laterale mobile. Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0. .garnitura uşii spate (consultaţi 72A.65 1.m 2.15 107972 a Demontaţi: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.bagheta uşii spate. 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb. Panou uşă spate Întăritură broască 47A-14 .

Geam uşă laterală spate). 2 107961 a Demontaţi: 107968 a Coborâţi geamul.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 109426 a Demontaţi fasciculul de cabluri din uşa spate (în funcţie de nivelul de echipare). . 47A-15 . a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.ştergătorul interior (2).geamul spate (consultaţi 54A. . Geamuri.

şuruburile (3).ghidul geamului. Mecanism macara geam uşă spate). 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (4) a agrafei de fixare pe broască. a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi51A. .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 3 107970 107963 a Demontaţi: . Mecanism deschideri laterale mobile. 47A-16 . 4 107971 a Demontaţi culisoul geamului uşii spate.

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 7 5 108309 a Demontaţi: . 109578 a Demontaţi uşa prin piuliţele (8). . . . .mânerul exterior al uşii spate.tirantul uşii. Mecanism deschideri laterale mobile. I .piuliţele (5).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 108514 6 8 108523 a Demontaţi tirantul uşii spate prin şurubul (6). a Demontaţi: .şuruburile (7). Broască uşă laterală spate). 47A-17 .broasca uşii spate (consultaţi 51A.comanda de deschidere.

remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 II . a Strângeţi la cuplu: .m). .8 daN.m). 47A-18 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 9 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (9). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.piuliţele de balamale de pe uşă (2. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .

8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m 2.8 daN.8 daN.piuliţele de balamale de pe uşă (2. 109522 47A-19 . 109525 a Strângeţi la cuplu: .m).m 47A Reglaj pe uşă 109579 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. Reglaj pe stâlp mijloc .m).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Reglaj L90 Reglaj ureche zăvor Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.

şuruburile (2) servind numai la demontarea gurii de umplere cu carburant. 47A-20 . 47A 2 1 109568 Demontaţi cele două şuruburi (1). Notă: Nu există reglaje posibile în timpul remontării uşiţei trapei de carburant.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşiţă trapă carburant: Descriere L90 Înlocuirea acestei piese este o operaţie de bază pentru o coliziune laterală spate.

m).8 daN.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire L90 48A REMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. 48A-1 .m 2.piuliţe de balamale de pe uşă (2. .8 daN. a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi48A.8 daN. este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m a Apropiaţi şuruburile (A) fără să le strângeţi. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . A 109514 a Demontaţi şuruburile (A). 109649 DEMONTARE a Debranşaţi racordul conductei spălătorului de geam. ÎNLOCUIRE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi. Deschideri frontale mobile. a Cupluri de strângere: .şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN. Capotă faţă reglaje). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Repuneţi la loc balamalele (consultaţi urmele vechi de vopsea).

109649 A 109513 48A-2 . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN.m 2.m 48A B 109514 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . a Cupluri de strângere: Reglaj pe capotă .8 daN.8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Reglaj L90 Reglaj pe caroserie Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe capotă şuruburi de balamale de pe caroserie 2.m).şuruburi de balamale de pe capotă (2.8 daN. .

broasca.m 1 109412 a Demontaţi butucul broaştei capotei portbagaj (1).8 daN.8 daN. 109647 a Înlocuire capotă portbagaj.m 2. 2 108506 a Demontaţi: . .şuruburile broaştei (2). 48A-3 . 109413 a Demontaţi furca de butuc broască a capotei portbagaj.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2.

m). REMONTARE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi.8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 48A-4 . Deschideri frontale mobile.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi 4 8 A . a Cupluri de strângere: . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . Capotă portbagaj spate reglaje).DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A 3 109515 a Demontaţi şuruburile (3).piuliţe de balamale de pe uşă (2.8 daN. .

8 daN. 104572 Reglaj pe capotă portbagaj A 109516 48A-5 .m).8 daN.m B 109517 a Cupluri de strângere: .şuruburi de balamale de pe caroserie (0.m 0. .8 daN.m).DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Reglaj L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe portbagaj şuruburi de balamale de pe caroserie 0.şuruburi de balamale de pe portbagaj (0.8 daN.

5 Mecanisme şi accesorii 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE GEAMURI PROTECŢII EXTERIOARE ACCESORII EXTERIOARE ACCESORII INTERIOARE ACCESORII DE SECURITATE 52A 54A 55A 56A 57A 59A .

Capitolul 5 CuprinsPagina L90 .Capitolul 5 Cuprins 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă Broască uşă laterală faţă Butuc broască uşă laterală faţă Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă Mâner exterior uşă Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Macara geam uşă faţă Manivelă macara geam uşă laterală faţă Suport culisă uşă laterală faţă Tirant uşă laterală spate Ureche zăvor uşă laterală spate Broască uşă laterală spate Comandă deschidere din interior uşă laterală spate Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate Manivelă macara geam uşă laterală spate Suport culisă uşă laterală spate 51A-1 51A-2 51A-3 51A-4 51A-5 51A-6 51A-8 51A-10 51A-11 51A-12 51A-13 51A-14 51A-16 51A-17 51A-19 51A-20 52A MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă Broască capotă faţă Cablu de deschidere capotă faţă Tampon capotă faţă Mecanism uşă portbagaj Broască uşă portbagaj Ureche zăvor uşă portbagaj Butuc broască uşă portbagaj 52A-1 52A-2 52A-3 52A-5 52A-6 52A-7 52A-8 52A-9 54A GEAMURI Parbriz Geam culisant uşă laterală faţă Geam culisant uşă laterală spate Geam lunetă spate 54A-1 54A-5 54A-7 54A-9 55A PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă Bară paraşoc spate Baghetă uşă faţă Baghetă uşă spate 55A-1 55A-5 55A-7 55A-8 .L90 .

Cuprins 55A PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă Ecran pasaj de roată spate 55A-9 55A-10 56A ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie Retrovizor exterior Oglindă retrovizor exterior 56A-1 56A-2 56A-3 57A ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Consolă centrală Retrovizor interior Aerator planşă de bord Parasolar Mâner de menţinere 57A-1 57A-11 57A-13 57A-14 57A-16 57A-17 59A ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă Centură de securitate spate Centură de securitate centrală spate Peduncul centură faţă Peduncul centură spate 59A-1 59A-2 59A-4 59A-5 59A-6 .

Garnisaj deschideri laterale mobile. a Extrageţi tirantul prin interiorul chesonului uşii.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). 51A-1 . Garnitură uşă faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1).

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 5 108311 a Demontaţi motorul de centralizare (5) (în funcţie de nivelul de echipare). Garnisaj deschideri laterale mobile. . Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi broasca şi tijele comenzii de deschidere (4). 51A-2 .Tija comenzii de deschidere din exterior (2). 51A 4 3 1 2 a Demontaţi şuruburile (3).Tija butucului broaştei din agrafa (1). a Debranşaţi conectica. 108308 107943 a Extrageţi: .

2 108310 a Extrageţi furca (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 1 108308 a Extrageţi tija butucului broaştei din agrafa (1). Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Butuc broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Demontaţi butucul broaştei. 51A-3 .

51A-4 .comanda de deschidere din interior. .şurubul (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 107938 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă). 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mâner exterior uşă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A DEMONTARE COMANDĂ DESCHIDERE UŞĂ SPATE. 3 108716 a Extrageţi comanda de deschidere (3). 51A-5 . este identică cu cea a comenzii de deschidere faţă. din agrafa (1). Garnitură uşă laterală spate) Notă: Urmarea demontării. 2 108309 a Extrageţi tija comenzii de deschidere. a Demontaţi piuliţele (2). Garnisaj deschideri laterale mobile.

51A-6 . a Replasaţi geamul în poziţie. 1 a Extrageţi mecanismul macara geam.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. menţineţi geamul în poziţia ridicată. a Ridicaţi geamul la maxim. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă) a Coborâţi geamul. 51A 2 107948 a Demontaţi piuliţele (2). 109137 a Rebranşaţi conectorul. a Cu ajutorul unei benzi adezive. a Debranşaţi conectorul. 107945 REMONTARE a Demontaţi şuruburile (1). 3 107948 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Remontaţi piuliţele (3).

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă 51A 4 107945 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). 51A-7 . a Remontaţi geamul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

51A 2 108671 a Demontaţi piuliţele (2). 109137 a Cu ajutorul unei benzi adezive. Garnitură uşă laterală faţă). 3 108671 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Replasaţi geamul în poziţie. a Coborâţi geamul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Remontaţi piuliţele (3). 1 REMONTARE 108672 a Demontaţi şuruburile (1) a Ridicaţi geamul la maxim. Garnisaj deschideri laterale mobile. menţineţi geamul în poziţie. a Extrageţi mecanismul macara geam. 51A-8 .

51A-9 . a Remontaţi geamul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă 51A 4 108672 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5).

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 108673 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-10 .

a Extrageţi parţial culisoul geamului din suportul culisei. Garnisaj deschideri laterale mobile. garnitură uşă laterală faţă).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 1 107949 a Demontaţi şurubul (1). 51A-11 . 109140 a Demontaţi suportul culisei.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură uşă laterală spate). a Extrageţi tirantul uşii prin interiorul chesonului uşii.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). 51A-12 . 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1).

a Efectuaţi o încercare de funcţionare a închiderii uşii. a Strângeţi la cuplu urechea zăvor (21 N.m) 108623 a Demontaţi urechea zăvor a uşii (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Ureche zăvor uşă laterală spate REMONTARE Cupluri de strângerem ureche zăvor 21 N. 51A-13 .m 51A DEMONTARE 1 108623 a Remontaţi şi reglaţi urechea zăvor.

7 2 3 108311 a Demontaţi: 108307 a Extrageţi tija comenzii de deschidere (2) din agrafa (3). a Extrageţi culisoul din suportul său. . . Garnitură uşă laterală spate).şurubul (7). 51A 4 6 1 5 107962 a Demontaţi: . a Extrageţi ansamblul. cpt i) 51A-14 . a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi suportul.motorul de blocare (dacă vehiculul este eha.şuruburile (5). .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 107963 . Garnisaj deschideri laterale mobile.suportul (6).tijele (4).

51A 51A-15 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Demontaţi: . . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.comanda de deschidere. 51A-16 .şurubul (1).

51A 2 107967 1 a Demontaţi piuliţele (2). Garnisaj deschideri laterale mobile. a Remontaţi piuliţele (3). REMONTARE 107964 a Demontaţi şuruburile (1). Garnitură uşă laterală spate). 3 107967 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Ridicaţi geamul la maxim. a Replasaţi geamul în poziţie. a Extrageţi mecanismul macara geam.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A-17 . menţineţi geamul în poziţia ridicat. 109142 a Cu ajutorul unei benzi adezive. a Coborâţi geamul.

5 107966 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). 51A-18 . a Remontaţi geamul. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate 51A 4 107964 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-19 .

Garnisaj deschideri laterale mobile. a Extrageţi parţial culisoul geamului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. din suportul culisei. Garnitură uşă laterală spate).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală spate REMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A-20 . 51A 1 107963 a Demontaţi şuruburile (1). 109141 a Demontaţi suportul culisei.

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 108723 a Extrageţi comanda (1) de deschidere a capotei. 52A-1 . REMONTARE a Remontaţi comanda în poziţie.

Bară paraşoc faţă).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască capotă faţă DEMONTARE a Demontaţi bara paraşoc faţă. Protecţie exterioară. 52A 1 108509 a Demontaţi piuliţele (1). REMONTARE a Efectuaţi o încercare de funcţionare a Procedaţi în ordinea inversă demontării. (consultaţi 55A. 2 108510 a Extrageţi broasca capotei a Demontaţi cablul de comandă de deschidere (2). 52A-2 .

a Demontaţi şurubul (5). a Extrageţi comanda de deschidere (4). a Extrageţi cablul din agrafele (1). Bară paraşoc faţă). a Extrageţi cablul broaştei. a Demontaţi agrafa (3). 2 4 5 108723 108509 a Demontaţi piuliţele (2). 52A-3 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 3 108510 108718 a Extrageţi broasca capotei. Protecţie exterioară. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi 5 5 A .

a Demontaţi cablul de deschidere a capotei. 52A-4 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă 52A 6 108637 a Extrageţi cablul din obturatorul (6).

1 1 108480 a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate. apăsaţi pe clipsurile (1).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Tampon capotă faţă DEMONTARE REMONTARE 52A 108507 108507 a Clipsaţi din nou tamponul capotei. 52A-5 .

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Mecanism uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108486 a Extrageţi arcul de revenire din suportul (1). a Demontaţi arcul. 52A-6 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Extrageţi tija comenzii broaştei. 52A-7 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108506 a Demontaţi şuruburile (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

2 3 108499 a Demontaţi şurubul (2).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Ureche zăvor uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108498 a Extrageţi capacul (1). a Extrageţi urechea zăvor (3). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 52A-8 .

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Butuc broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 109413 a Extrageţi agrafa (1). 52A-9 . 2 109412 a Extrageţi tija (2) a butucului broaştei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi butucul broaştei.

Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. 1735 Protector planşă de bord 54A DEMONTARE a Notă: La o « demontare . 2 107832 a Demontaţi parţial chederul (2).GEAMURI Parbriz Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. înlocuiţi sistematic chederele de etanşeitate şi calele de poziţionare. 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. 1 108659 a Demontaţi retrovizorul interior (1). 54A-1 .remontare » sau la o înlocuire.

5 107993 a Demontaţi capacele (5).GEAMURI Parbriz 54A 4 3 108663 108661 a Declipsaţi garnitura (3). 54A-2 . 108662 a Extrageţi garnitura. a Extrageţi parţial chederul (4).

a Demontaţi din nou parbrizul. 7 108667 a Lipiţi benzi adezive de mascare pentru a repera poziţionarea corespunzătoare a parbrizului. 1735) a Efectuaţi decuparea cordonului de adeziv. a Poziţionaţi protectorul planşei de bord (Car. între parbriz şi pavilion. 6 107994 a Demontaţi piuliţele (6). a Demontaţi braţele de ştergător de geam. a Demontaţi parbrizul. a Tăiaţi benzile adezive de mascare. a Reglaţi jocurile şi denivelările. REMONTARE a Montaţi chederele noi de ancadrament pe parbriz.GEAMURI Parbriz 54A a Protejaţi zona din vecinătatea parbrizului şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. consultaţi NT 560A. a Demontaţi chederul (7). Metodă generală de lipire geamuri. a Pentru pregătire şi lipire. 108666 a Efectuaţi o pre-montare. 8 108665 a Extrageţi chederul (8). 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv. 54A-3 .

pentru a menţine parbrizul în poziţie.GEAMURI Parbriz 54A 9 108666 a Respectaţi jocurile şi denivelările: .« parbriz . în momentul uscării.« parbriz . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.pavilion » . 54A-4 .montant cadru » a Lipiţi benzi adezive de mascare (9).

GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Coborâţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile. 107946 a Demontaţi ştergătorul interior. a Demontaţi ştergătorul exterior. REMONTARE 107950 a Remontaţi geamul. 54A 1 107945 a Demontaţi şuruburile (1). Garnitură uşă laterală faţă). 107951 a Extrageţi geamul. 54A-5 .

GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă 54A 2 107945 a Remontaţi şuruburile (2) fără să le strângeţi. 3 109136 a Strângeţi din nou şuruburile (2) prin orificiile de control (3). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 54A-6 .

2 4 107964 a Demontaţi şuruburile (4). Garnitură uşă laterală spate).suportul. a Demontaţi ştergătorul exterior (3). . 54A-7 .GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 107963 a Extrageţi culisoul din suportul său.şuruburile (2). Garnisaj deschideri laterale mobile. 54A 1 3 107968 a Coborâţi geamul. 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). a Demontaţi: .

a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înfiletaţi din nou şuruburile (5) prin orificiile de control (6). 54A-8 .GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate 54A 6 107969 107966 a Extrageţi geamul. REMONTARE a Remontaţi geamul. 5 107964 a Remontaţi şuruburile (5) fără să le strângeţi.

calele de grosime (3) REMONTARE 1 a Pentru pregătire şi lipire.remontare » sau la o înlocuire. Tablete şi zonă spate.GEAMURI Geam lunetă spate DEMONTARE a Notă: La o « demontare . 54A-9 . 54A 3 2 108657 a Demontaţi: . 108006 a Demontaţi: . 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv.agrafele de poziţionare (2) . a Lipiţi luneta spate.lumina stop. a Procedaţi la decuparea cordonului de adeziv. Metodă generală de lipire geamuri). 108658 a Protejaţi zona din vecinătatea lunetei spate şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. a Această intervenţie necesită doi operatori. Garnitură zonă spate). calele de grosime şi agrafele de poziţionare trebuie să fie înlocuite sistematic. Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. .şuruburile (1). (consultaţi NT 560A. a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A.

« lunetă spate .« lunetă spate .pavilion » .GEAMURI Geam lunetă spate 54A 108658 a Respectaţi jocurile şi denivelările: .aripi spate » 54A-10 .

55A-1 . 108630 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi parţial apărătorile de noroi a roţii faţă. 4 2 a Demontaţi şuruburile (4). 108627 a Extrageţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori). a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi şuruburile (1).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEMONTARE 55A 3 1 108629 108633 a Demontaţi şuruburile (3).

55A-2 . 108618 a Demontaţi agrafele (7).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEZMEMBRARE 55A 5 6 108619 108621 a Declipsaţi ornamentele barei paraşoc. 7 108620 a Declipsaţi grilele barei paraşoc. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi proiectorul de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). a Extrageţi suportul proiectorului de ceaţă. a Debranşaţi conectorul (6). a Demontaţi şuruburile (5).

cu ajutorul agrafelor (8). a Fixaţi suportul proiectorului de ceaţă.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă PARTICULARITATE DE REMONTARE BARE PARAŞOC ECHIPATE CU PROIECTOARE DE CEAŢĂ 55A 109591 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei pile semirotunde. 55A-3 . Notă: Aveţi grijă să nu deterioraţi clipsurile de fixare a suportului proiectorului de ceaţă. 109589 8 108618 109590 a Tăiaţi contururile amplasamentelor proiectorului de ceaţă.

a Reglaţi proiectoarele de ceaţă. 55A-4 .PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă 55A 9 108619 a Fixaţi proiectoarele de ceaţă cu ajutorul agrafelor (9).

PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate DEMONTARE 55A 3 1 108491 108494 a Demontaţi şuruburile (3). 55A-5 . 108493 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi parţial apărătoarea de noroi. a Demontaţi şuruburile (1). a Debranşaţi conectorul. 2 108492 a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare spate.

a Această intervenţie necesită doi operatori.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate 55A 4 108500 a Demontaţi şuruburile (4). 55A-6 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108490 a Extrageţi bara paraşoc spate.

55A-7 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă faţă DEMONTARE 55A 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). 107954 a Demontaţi bagheta.

PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă spate DEMONTARE 55A 1 107956 a Demontaţi şurubul (1). făcând-o să gliseze spre faţa vehiculului. 107972 a Extrageţi bagheta. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 55A-8 .

PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă DEMONTARE 55A 1 108633 a Demontaţi şuruburile (1). 2 3 108632 a Demontaţi agrafele (2) şi (3). 55A-9 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi apărătoarea de noroi.

PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată spate DEMONTARE 55A 1 108494 a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi apărătoarea de noroi. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108495 a Extrageţi agrafele (2). 55A-10 .

4 5 107997 a Extrageţi agrafa (4).ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie DEMONTARE 56A 1 7 6 107998 107996 a Extrageţi agrafa (6). 2 108636 a Extrageţi Duritul (2) din racordul (3). 3 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi semigrila tăbliei (7). 56A-1 . a Demontaţi chederul (1). a Demontaţi semigrila tăbliei (5).

ACCESORII EXTERIOARE Retrovizor exterior DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnitură uşă laterală faţă). a Demontaţi şuruburile (2). 56A 2 1 107944 a Debranşaţi conectica (1) (în funcţie de nivelul de echipare). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi retrovizorul. Garnisaj deschideri laterale mobile. 56A-2 .

a Aplicaţi o forţă dată de o pârghie cu ajutorul dispozitivului (Car. a Clipsaţi oglinda. 56A-3 . REMONTARE a Aduceţi oglinda în poziţia de montare. a Debranşaţi fişele de alimentare (în funcţie de nivelul de echipare). 1363 Dispozitiv de demontare oglindă retrovizor 56A DEMONTARE 107955 a Protejaţi marginea retrovizorului (bandă adezivă de mascare).ACCESORII EXTERIOARE Oglindă retrovizor exterior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1363) pentru a declipsa oglinda.

5 N. procedură de blocare calculator airbag). 1373 Dispozitiv de demontare radio auto Philips Material indispensabil tester de diagnosticare 57A 1 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare airbaguri pasager şurub airbag şofer şurub volan 8 N.m 44 N.m 6. a Demontaţi garniturile montantului parbrizului. blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.m DEMONTARE a IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Atunci când această funcţie este activată. a IMPORTANT Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice (airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor. 107833 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşilor (1). 57A-1 . Airbag-uri şi pretensionatoare.

şuruburile (4) de pe fiecare parte a planşei de bord. 107838 a Demontaţi şuruburile (6).comanda de reglaj pe poziţie (5). 57A-2 .ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 5 2 4 107834 107836 a Demontaţi şuruburile (2) de pe fiecare parte a planşei de bord. 3 6 107835 a Declipsaţi capacele (3) de pe fiecare parte a planşei de bord. . a Demontaţi: .

. după ce aţi pus roţile drepte.şuruburile (10).volanul.semicochilia inferioară.şurubul (9).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 7 9 109242 107812 a Demontaţi şuruburile (7) de fixare a modulului airbag-ului (cu ajutorul unei fişe în stea 30). a Demontaţi: . 8 10 107811 a Debranşaţi conectorul modulului airbag-ului (8). 57A-3 . . 107817 a Demontaţi: .

imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o bandă adezivă. a Debranşaţi conectorii.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 11 107814 107815 a Demontaţi semicochilia superioară. reperaţi obligatoriu poziţia contactorului rotativ: .asigurându-vă ca roţile să fie drepte la demontare. 57A-4 . a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ. . a ATENŢIE Înainte de a demonta ansamblul. a Defiletaţi şurubul (11).

1373) 57A-5 . a Debranşaţi conectorii. 107822 a Demontaţi radioul auto cu ajutorul dispozitivului (Ms.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 13 12 107819 a Demontaţi şuruburile (13) ale tabloului de bord. 107818 a Demontaţi viziera tabloului de bord. 107816 a Demontaţi şuruburile (12).

a Debranşaţi conectorii. 57A-6 . 107865 a Extrageţi garnitura centrală.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107797 107798 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.

a Demontaţi şuruburile (16).şuruburile (14). 15 107801 a Demontaţi şurubul (15). . 57A-7 .parţial comenzile de încălzire.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 14 16 107799 107800 a Demontaţi: .

57A-8 . 107806 107803 a Demontaţi planşa de bord (această intervenţie necesită doi operatori). a Demontaţi şuruburile (19).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 17 18 107831 107804 a Debranşaţi conectorul (18). 107809 a Debranşaţi conectorii. 19 107805 a Demontaţi priza de diagnosticare (17).

respectiv o declanşare accidentală a airbag-urilor. 109138 a Demontaţi niturile (20).m).PARTICULARITĂŢI AIRBAG-URI a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a conectorilor. Orice încălcare a acestor recomandări poate provoca o defecţiune a sistemelor. IMPORTANT 109139 a Demontaţi uşiţa cutiei de acte Deblocaţi calculatorul cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.m) (21).5 N. Procedură de blocare calculator airbag). I . 21 109242 a Strângeţi la cuplu şuruburile airbag-ului şofer (6.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107806 20 a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a airbag-urilor pasager (8 N. Airbag-uri şi pretensionatoare. 57A-9 . Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

III .5 ture pe fiecare parte). a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (44 N.PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte. a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie poziţionată în centru (2. 57A-10 . 108382 a Poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord II . Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la montaj ale canelurilor. Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare. a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi branşaţi diferiţii conectori.m). remontaţi cele două semicochilii (obligatoriu cu şuruburile originale).PARTICULARITĂŢI VOLAN 57A 22 107859 a ATENŢIE Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). a Blocaţi şurubul (22). şi cu planşa de bord.

107825 a Declipsaţi capacul pentru şurub (2). a Debranşaţi conectorul. a Extrageţi partea spate a consolei centrale. a Extrageţi comanda de reglaj (1) al retrovizoarelor exterioare. 57A-11 . 5 2 4 107827 a Demontaţi piuliţa (4). a Extrageţi burduful (5) din consolă.ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală DEMONTARE 57A 1 3 107826 107824 a Demontaţi şurubul (3).

a Debranşaţi conectorul brichetei (în funcţie de versiunea de echipare). .consola. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile (6).ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală 57A 6 107829 a Demontaţi: . 57A-12 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Retrovizor interior DEMONTARE 57A 1 108659 a Demontaţi retrovizorul (1). 57A-13 .

57A-14 . conturul (1) al aeratorului. a Demontaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 2 108721 a Declipsaţi grilele (2).ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord DEMONTARE 57A 1 3 108722 108720 a Declipsaţi cercuirea interioară (3).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord 57A 4 108719 4 108717 a Declipsaţi clipsurile (4). 57A-15 . a Extrageţi aeratorul.

57A-16 . 108729 a Demontaţi parasolarul.ACCESORII INTERIOARE Parasolar DEMONTARE 57A 1 108728 a Demontaţi şurubul (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108730 a Demontaţi suportul parasolarului (2).

2 108738 a Demontaţi şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 57A-17 .ACCESORII INTERIOARE Mâner de menţinere DEMONTARE 57A 1 108739 a Declipsaţi capacele (1). a Extrageţi mânerul de menţinere.

a Extrageţi rulorul. Garnitură stâlp mijloc). Garnisaj interior caroserie.m 21 N. a Demontaţi mecanismul de reglare pe înălţime (dacă vehiculul este echipat).m) 59A-1 . a Strângeţi la cupluri: .m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime (21 N. 1 108519 a Demontaţi şurubul (1).ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă 59A Cupluri de strângerem şurub de rulorului fixare a 21 N.m şuruburi de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime DEMONTARE a Demontaţi garnitura stâlpului mijloc (consultaţi 71A.şurubul de fixare a rulorului (21 N.

ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurii 21 N. 59A-2 . a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.m 21 N.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 108524 a Demontaţi bancheta spate. 3 108521 a Extrageţi agrafele (3) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

m) 108522 a Demontaţi garnitura zonei spate. a Strângeţi la cupluri: .ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A 4 5 108520 a Declipsaţi ghidurile centurii (4). 59A-3 .şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Extrageţi rulorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a centurii (21 N. 108531 a Demontaţi şurubul (5).m) .

a Strângeţi la cupluri: .rulorul central.şuruburile de fixare a centurilor (21 N. .şurubul de fixare a rulorului (21 N.şurubul (1).m DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate centrală spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurilor 21 N. Tablete şi zonă spate.m 21 N.m) . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m) 59A-4 . 1 108531 a Demontaţi: . Garnitură zonă spate).

m DEMONTARE 1 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3).ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură faţă 59A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. 59A-5 .m). a Extrageţi carterul (2). a Extrageţi pedunculul. REMONTARE a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.

şurubul (1).ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură spate 59A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pedunculului 21 N. . Notă: Nu este necesar să demontaţi spătarul banchetei.m 1 DEMONTARE 108528 a Demontaţi: .m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. pentru a demonta pedunculii. 108524 a Demontaţi perna banchetei spate 59A-6 .pedunculii. REMONTARE 108525 a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pedunculului (21 N.

6 Climatizare 61A ÎNCĂLZIRE AER CONDIŢIONAT CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT 62A 62C .

Capitolul 6 Cuprins 61A ÎNCĂLZIRE Generalităţi Denumire piese Conductă de distribuţie aer faţă Tablou de comandă: Funcţionare Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Cablu de comandă reciclare aer Cablu de comandă distribuţie aer Cablu de comandă amestec de aer Cutie repartitor aer Radiator de încălzire Grup motoventilator habitaclu Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu 61A-1 61A-2 61A-4 61A-5 61A-7 61A-9 61A-10 61A-12 61A-15 61A-17 61A-19 61A-22 61A-23 62A AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri Condensor Butelie deshidratantă Compresor Vaporizator Conductă compresor condensor Conductă butelie deshidratantă .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .L90 .supapă de destindere termostatică Conductă "compresor conductă intermediară" Conductă supapă de destindere termostatică conductă intermediară Senzor de presiune Supapă de destindere termostatică 62A-9 62A-12 62A-14 62A-16 62A-18 62A-20 62A-22 62A-24 62A-26 62A-28 62A-29 62C CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare 62C-1 62C-2 62C-4 62C-5 62A AER CONDIŢIONAT Generalităţi Întreţinere Ingrediente Denumire piese Instrucţiuni de securitate 62A-1 62A-2 62A-5 62A-6 62A-8 Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Denumire piese .

ÎNCĂLZIRE Generalităţi L90 61A 4 3 2 1 108641 (1) Aeratoare laterale (2) Ieşire încălzire picioare faţă (3) Aeratoare centrale (4) Dezaburire parbriz 61A-1 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 Conducte distribuţie aer (1) Conductă de aer laterală dreapta (2) Conductă de aer laterală stânga 61A 1 (3) Conductă de aer la picioare faţă dreapta (4) Conductă de aer la picioare faţă stânga Cutie de încălzire 2 3 4 108655 8 5 11 7 10 9 12 109538 6 (5) Cutie repartitor (6) Radiator de încălzire (7) Tubulaturi radiator de încălzire (8) Cutie rezistenţe motoventilator habitaclu (9) Conductă de distribuţie aer picioare faţă stânga (10) Cablu de comandă reciclare aer (11) Cablu de comandă distribuţie aer (12) Cablu de comandă amestec de aer 61A-2 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 61A 13 14 109539 (13) Motoventilator habitaclu (14) Conductă de distribuţie aer picioare faţă dreapta 15 16 108097 (15) Vaporizator (16) Supapă de destindere termostatică 61A-3 .

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 61A-4 . Accesorii interioare. Conductă de distribuţie aer faţă stânga 4 3 108101 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a conductei de distribuţie aer faţă stânga. Planşă de bord). a Demontaţi planşa de bord (consultaţi57A. 2 1 108099 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a conductei de distribuţie aer faţă dreapta. Baterie: Demontare . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂLZIRE Conductă de distribuţie aer faţă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. ATENŢIE Conductă de distribuţie aer faţă dreapta Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă dreapta în (2). a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă stânga în (4). Baterie.

Poziţia (9): • fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului.Reglaj temperatură aer .Manevraţi comanda (4) pentru a pune cursorul în faţa poziţiilor reperate: Poziţia (5): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele.Repartizare aer în habitaclu 61A 4 4 3 2 5 6 1 108642 9 8 7 108642 (1) Comandă de reciclare aer (2) Reglaj temperatură aer (3) Reglaj viteză de ventilare (4) Reglaj repartizare aer în habitaclu II .PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 1 . 61A-5 . Poziţia (8): • fluxul de aer este împărţit între frizele de dezaburire a parbrizului şi spre aeratoarele de la picioare.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare I . Poziţia (6): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioare.DESCRIERE 2 . 2 108642 Rotiţi comanda (2) în funcţie de temperatura dorită. Poziţia (7): • fluxul de aer este dirijat spre picioare.

Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat.să atingeţi mai rapid temperatura dorită în habitaclu. Astfel. .ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare 3 .Pornire reciclare aer (cu izolare habitaclu) 3 1 108642 10 108642 Utilizare normală: . Există un debit de aer scăzut atunci când vehiculul rulează.În această poziţie. Notă: . 61A-6 . Reciclarea permite: .). Poziţia 0: .Rotiţi comanda (3) pe una din cele patru poziţii pentru a porni ventilarea şi pentru a regla puterea ei. Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă. ventilarea aerului în habitaclu este nulă..Reveniţi rapid în funcţionare normală (aer exterior) deplasând din nou comanda (1). Puneţi comanda (1) spre simbolul (10) reciclare aer.să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate..Poziţionaţi pe 1 pentru o ventilare minimă şi pe 4 pentru a obţine o ventilare maximă. aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer din exterior. .Reglaj ventilare 61A 4 . .

61A-7 .parţial tabloul de comandă. a Debranşaţi conecticile. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.şuruburile de fixare (1). . 1 107799 a Demontaţi: 107797 .

3 4 108114 .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 2 6 3 108115 a Demontaţi: . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.Verificaţi dacă.pentru cablul (6) opritorul teacă distanţând clema (2). 2 .remontare). ATENŢIE .pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă distanţând clemele (2).Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3).Pentru cablul de comandă (4). . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înclinaţi tabloul de comandă. 61A-8 . comenzile se pot deplasa pe toată cursa lor. Baterie. . . Baterie: Demontare .cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3). 5 Notă: . a Demontaţi tabloul de comandă.

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Branşare L90 61A B1 A4 B6 A7 109613 Pin tablou de comandă A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (numai pe K9) Masă Lampă de poziţie + ACC Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Unitate Centrală Habitaclu Unitate Centrală Habitaclu Pin 3 conector cutie rezistenţe Pin 2 conector cutie rezistenţe Pin 4 conector cutie rezistenţe Pin 1 conector cutie rezistenţe - 61A-9 .

a Extrageţi cablul de comandă reciclare (3) din tabloul de comandă.parţial tabloul de comandă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 2 3 107798 a Extrageţi garnitura centrală a Puneţi comanda de reciclare pe tabloul de comandă în poziţia reciclare. .şuruburile de fixare (1).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 61A-10 . 108115 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (2). 1 107799 a Demontaţi: 107797 . a Debranşaţi conecticile.

. a Remontaţi cablul de reciclare pe cutia repartitorului. a Poziţionaţi comanda de reciclare spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Plasaţi un calibru tijă pe comanda de reciclare.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.opritorul teacă pe tabloul de comandă. Baterie. 61A-11 . Baterie: Demontare . a Demontaţi cablul de comandă reciclare.remontare). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului.cablul de reciclare pe tabloul de comandă. .Verificaţi dacă. REMONTARE a Remontaţi: . ATENŢIE . comanda de reciclare se poate deplasa pe toată cursa ei. a Extrageţi extremitatea cablului de comandă reciclare (5).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A 5 4 108092 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4).

108643 107797 a Puneţi comanda de distribuţie pe tabloul de comandă în poziţia toate aeratoarele (1). a Demontaţi garnitura centrală a Debranşaţi conecticile. 61A-12 . 2 107799 107798 a Demontaţi: .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 1 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. .şuruburile de fixare (2).parţial tabloul de comandă. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.

opritorul teacă pe tabloul de comandă. 61A-13 . a Demontaţi cablul de comandă distribuţie aer. a Extrageţi extremitatea cablului de comandă distribuţie aer (6). . 6 108093 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (5).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 3 4 5 108114 108094 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (3). a Extrageţi cablul de comandă distribuţie aer (4) din tabloul de comandă.cablul de distribuţie pe tabloul de comandă. REMONTARE a Remontaţi: .

Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 a Remontaţi cablul de distribuţie pe cutia repartitorului. 61A 61A-14 . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului trăgând uşor de opritorul teacă pentru a compensa jocul. Baterie: Demontare . . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Poziţionaţi comanda de distribuţie spre spatele vehiculului pe cutia repartitorului. Baterie.remontare).Verificaţi dacă. comanda de distribuţie se poate deplasa pe toată cursa ei. ATENŢIE .

107798 a Demontaţi garnitura centrală a puneţi comanda amestec de aer pe tabloul de comandă în poziţia încălzire totală. 61A-15 .şuruburile de fixare (1). 1 107799 a Demontaţi: 107797 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. .cablul de comandă amestec de aer (3) al tabloului de comandă. a Debranşaţi conecticile.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.opritorul teacă distanţând clema (2). .parţial tabloul de comandă. a Demontaţi: 3 2 108114 .

opritorul teacă pe tabloul de comandă. Baterie: Demontare .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A 5 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). a Extrageţi extremitatea cablului de comandă amestec de aer (5).cablul de amestec pe tabloul de comandă.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 4 109538 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Poziţionaţi comanda de amestec spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului.remontare). ATENŢIE . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului. . REMONTARE a Remontaţi: .Verificaţi dacă. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi cablul de amestec pe cutia repartitorului. Baterie. 61A-16 . a Demontaţi cablul de comandă amestec de aer. cablul de comandă amestec se poate deplasa pe toată cursa lui.

conducta de distribuţie aer dreapta. în momentul remontării. pentru a permite. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie.conducta de distribuţie aer stânga. 3 108102 a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. 83A.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord şuruburi de fixare a traversei planşă de bord 21 N.şurubul de fixare (1). Instrumentaţie tablou de bord. Planşă de bord). . 2 108101 a Demontaţi: .m 21 N. a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Demontaţi şuruburile de fixare (3).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1 108099 a Demontaţi: . 61A-17 . . o geometrie bună.şurubul de fixare (2).

remontare).traversa planşei de bord. 4 108100 a Demontaţi: .m).şuruburile de fixare (5) a cutiei repartitorului de aer. Baterie. a Strângeţi la cupluri: .cutia repartitorului de aer. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.şuruburile de fixare (4) a traversei planşei de bord de fiecare parte a vehiculului. 61A-18 . .şuruburile de fixare a traversei planşei de bord (21 N. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. . Baterie: Demontare .m). 5 108098 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A .şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.

61A-19 . 1 107818 107817 a Demontaţi: . . a Demontaţi ancadramentul tabloului de bord. 107816 a Demontaţi şuruburile de fixare (2). 554-07 Aparat de control al circuitului de răcire şi al supapei vasului de expansiune 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord 21 N.şuruburile de fixare (1).semicochilia superioară.ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms.m 2 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Demontaţi: . a Demontaţi şuruburile de fixare (4). 61A-20 . pentru a permite în momentul remontării o geometrie bună. 108113 4 108102 a Îndoiţi parţial covorul de sol pentru a avea acces la şurubul de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord. .ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 3 5 107819 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a tabloului de bord. a Demontaţi tabloul de bord. a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel.piuliţele de fixare (5) a plăcii întăriturii traversei planşei de bord.placa întăriturii traversei planşei de bord. a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Debranşaţi conecticile.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie: Demontare .şurubul de fixare (6) a conductelor radiatorului de încălzire. a Efectuaţi: .şurubul de fixare (7). a Înlocuiţi garniturile radiatorului. .nivelul de lichid de răcire. 554-07). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare). Răcire. a Demontaţi: .radiatorul de încălzire. Baterie. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. . . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N. 61A-21 . .purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Purjare circuit de răcire).un control de etanşeitate cu ajutorul dispozitivului (Ms.m).ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 7 6 109538 a Puneţi o protecţie pe covor.

efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). apoi rotiţi cu un sfert de tură GMV. Baterie: Demontare . Baterie. a Apăsaţi pe langhetă. a Demontaţi GMV. Notă: O bătaie seacă trebuie să se producă în momentul remontării GMV ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 61A-22 . Instrumentaţie tablou de bord.ÎNCĂLZIRE Grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie. Planşă de bord). 83A. 1 108094 a Debranşaţi GMV (1).

a Demontaţi: . 61A-23 .unitatea de comandă a grupului motoventilator habitaclu.ÎNCĂLZIRE Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE 2 1 108102 a Debranşaţi conectorul (2).şurubul de fixare (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .

. .Realizaţi un test de scurgere. . .Respectaţi cu rigurozitate instrucţiunile relative la completările de ulei (consultaţi 62A. cu motorul pornit cu climatizarea şi pulsorul pornit la maxim. Ingrediente) în momentul intervenţiilor asupra elementelor circuitului de aer condiţionat.Scoateţi buşoanele pieselor de schimb în ultimul moment.AER CONDIŢIONAT Generalităţi L90 62A 2 1 108649 Goliţi şi umpleţi circuitul de aer condiţionat prin valva de înaltă presiune (2) şi valva de joasă presiune (1). Aer condiţionat. respectaţi cu rigurozitate cuplul de strângere de 8 N.Puneţi obligatoriu buşoanele în conductele de AC debranşate pentru a evita pătrunderea umidităţii în circuit.În momentul înlocuirii valvelor. Notă: . 62A-1 . în cele cinci minute care urmează încărcarea.m.

să curăţaţi şi să suflaţi condensorul şi radiatorul de răcire al motorului. a Pulverizaţi tot spray-ul cu agent de curăţare. Pentru verificarea periodică a încărcării fluidului refrigerent consultaţi carnetul de întreţinere. este recomandat: .AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare În fiecare an. dotat cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului. ATENŢIE Este strict interzis să pulverizaţi agentul de curăţare în intrarea de aer. pentru a evita să deterioraţi GMV.AGENT DE CURĂŢARE BACTERIAN AC a Notă: Trataţi sistemul de AC cu un agent de curăţare special după fiecare perioadă de iarnă sau de nefuncţionare prelungită pentru a elimina eventualele emanaţii. a Lăsaţi să acţioneze 15 min. a Porniţi ventilatorul foarte încet timp de 5 min. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul unei lucrări la bucla rece (consultaţi carnet de întreţinere) I .să vă asiguraţi că evacuarea apei de condensare a dispozitivului de suflare aer rece nu este obturată. . 62A-2 .

porniţi sistemul câteva minute înainte de recuperarea lichidului refrigerent pentru a-i ameliora scoaterea. în caz contrar AC va fi defectuos. Pentru recuperarea sau controlul încărcării refrigerentului trei cazuri sunt de luat în considerare: .tirajul până la vid este de 20 min. III . încărcarea este confirmată bună. . .AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 II . .proiectările de gaz în momentul deschiderii circuitului. Două cazuri sunt de luat în considerare: .efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare).tirajul până la vid este de 45 min pentru a elimina orice urmă de umiditate. Caz B: . . . a Efectuaţi un test de etanşeitate la sfârşitul tirajului până la vid (anumite staţii îl fac automat). .efectuaţi un prim schimb (citiţi această primă valoare). 62A-3 . Caz A: .porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire.reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari. dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .După caz.reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.100 g faţă de încărcarea specificată. . încărcarea este confirmată bună dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . .opriţi motorul.reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.motorul şi AC funcţionează (caz A).aşteptaţi 2 min.100 g faţă de încărcarea specificată.efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare).motorul şi AC nu funcţionează (caz C).o nerespectare a mediului eliberând gaz în atmosferă în momentul deschiderii circuitului sau în momentul tirajului până la vid.Circuitul de aer condiţionat este echipat cu o singură valvă de umplere.tirajul până la vid se efectuează de asemenea după o descărcare (caz A). .tirajul până la vid se efectuează după o pauză de mai multe ore sau zile (caz B). dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . .aşteptaţi 15 min. . . încărcarea este confirmată bună.aşteptaţi 15 min. . 62A .TIRAJ PÂNĂ LA VID a Efectuaţi obligatoriu un tiraj până la vid corespunzător înainte de încărcare. . anumite staţii nu necesită decât utilizarea conductei de înaltă presiune (consultaţi instrucţiunile staţiei de încărcare).adunaţi valorile diferitelor schimburi. . .100 g faţă de încărcarea specificată.adunaţi valorile diferitelor schimburi. IMPORTANT Respectaţi obligatoriu aceste proceduri pentru a evita: .adunaţi valorile diferitelor schimburi.motorul funcţionează dar nu şi AC (caz B). Caz A: .verificaţi ca presiunea relativă să fie mai mică sau egală cu 0 bari.porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. .porniţi AC până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. Caz B: .opriţi motorul.RECUPERARE FLUID REFRIGERENT a Notă: . . Caz C: . .efectuaţi un al doilea schimb (citiţi această valoare). .

AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 IV . a Efectuaţi umplerea. a Controlaţi sistemului. 62A-4 .UMPLERE a Faceţi completarea cu ulei în funcţie de tipul şi de cantitatea de ulei recomandată. a Goliţi conductele staţiei de încărcare. funcţionarea corespunzătoare a 62A a Căutaţi scurgeri. cât şi de intervenţia realizată.

Motorizare K7M K7J Capacitate răcitor (în g) Tip de compresor Tip de ulei 62A Cantitate de ulei (în ml) 135 840 ± 35 Sanden SD7V16 sau SD7V12 Sanden SP10 Tabel cantităţi de ulei de adăugat în momentul schimbării unui organ.remontare a unui compresor Înlocuire a unui compresor Cantitate de ulei (în ml sau cm3) Măsuraţi cantitatea recuperată şi puneţi aceeaşi cantitate de ulei nou 100 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 15 Cantitate recuperată + 10 Cantitate recuperată Nici o adăugare 62A-5 .AER CONDIŢIONAT Ingrediente L90 Tabel capacităţi răcitor vehicule în funcţie de motorizările lor şi de diverse specificităţi. Intervenţie asupra circuitului de aer condiţionat Golire circuit Eclatare a unei conducte sau altă scurgere rapidă Înlocuire a unui condensor Înlocuire a unui vaporizator Înlocuire butelie deshidratantă Înlocuire a unei conducte Demontare .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 62A 17 6 14 11 7 19 20 15 5 21 18 13 12 1 8 10 9 4 16 2 3 91096 (4) (1) (2) (3) Compresor Condensor Butelie deshidratantă (6) (5) Senzor de presiune Supapă de termostatică Vaporizator destindere 62A-6 .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Motoventilator habitaclu Motoventilator de răcire Radiator motor Lichid de înaltă presiune Vapori de joasă presiune Vapori de înaltă presiune Senzor de presiune Habitaclu Compartiment motor Aer exterior Spre cutie de amestec aer Tablier tăblie Aer exterior sau reciclat Valvă de înaltă presiune Valvă de joasă presiune 62A 62A-7 .

. . clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min.Fluidele refrigerente sunt incolore şi inodore.Nu stocaţi fluidul refrigerent într-un puţ. verificaţi să nu existe bazine. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. un bazin.În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii.pe elementele sistemului de aer condiţionat în poziţie.Este strict interzis să reparaţi elemente defecte ale sistemului de aer condiţionat. • ochelari de protecţie (dacă este posibil cu membrane laterale). Asiguraţi-vă ca. Greutatea specifică a fluidelor refrigerente este superioară celei a aerului şi ele coboară spre sol. purtaţi obligatoriu: • mănuşi. provocat de un punct cald de exemplu.În caz de contact cu alte părţi ale corpului neprotejate (în pofida observaţiei instrucţiunilor de securitate). Rezultă un pericol de asfixiere. guri de aer etc. . .pe vehiculul care prezintă riscul de încălzire a elementului de aer condiţionat.Înlocuiţi obligatoriu orice elemente defect. Informaţi medicul că arsurile sunt cauzate de fluidul refrigerent R134A. în momentul intervenţiilor asupra sistemului. IMPORTANT Este interzis să efectuaţi lucrări de sudură sau de lipire: . conductele de fluid refrigerent să fie bine fixate pentru a preveni orice contact cu piesele metalice ale compartimentului motor. fluidul refrigerent se descompune şi produce un gaz foarte iritant. . IMPORTANT . La peste 100°C. IMPORTANT .. Respectaţi obligatoriu parcursul conductelor. 62A-8 . consultaţi imediat un medic.În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii. Este posibil să efectuaţi treceri în etuvă după vopsire sau lucrări în apropierea sistemului dacă temperatura nu depăşeşte 80°C.Orice intervenţie cu fluidul refrigerent trebuie făcută într-un loc perfect aerisit. . şi porniţi sistemele de extragere gaze. . ţineţi la dispoziţie un recipient pentru clătit ochii.. În consecinţă.AER CONDIŢIONAT Instrucţiuni de securitate L90 62A IMPORTANT În momentul manipulării refrigerentului. IMPORTANT Este strict interzis să fumaţi în apropierea unui circuit de fluid refrigerent.. la mai puţin de 5 m distanţă..Dacă este posibil. . . o piesă ermetic închisă etc.

Notă: Începeţi căutarea scurgerilor cu detectorul electronic. Acest aparat măsoară o variaţie a cantităţii de fluid refrigerent din aer: el emite un semnal sonor în funcţie de această variaţie. I .detectorii electronici. Acest material este foarte sensibil: în momentul detectării. .calibraţi aparatul într-un punct al compartimentului motor. .DETECTORI ELECTRONICI a ATENŢIE Consultaţi manualul de utilizare a aparatului înainte de orice intervenţie.imobilizaţi aparatul. nu urmaţi decât traseul circuitului cel mai apropiat pentru a limita variaţiile datorate altor gaze.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 Diagnosticare: Organ Zonă de detectare Piesă de înlocuit după primul control Conductă Conductă Conductă Conductă 62A Piesă de înlocuit după încărcare şi al doilea control Condensor Flanşă de legătură şi/sau vaporizator Compresor Butelie deshidratantă Condensor Vaporizator Compresor Butelie deshidratantă La intrare sau ieşire Flanşă de legătură La intrare sau ieşire La intrare sau ieşire Există mai multe tipuri de aparate de căutare scurgeri: .detectorii cu trasor. Acest material nu detectează decât scurgerile relativ importante. ATENŢIE Verificaţi ca sonda din capătul tijei să fie foarte curată şi în stare corespunzătoare. Pentru aceasta: . înainte de a utiliza detectorul cu trasor. Această referinţă serveşte apoi ca etalon pentru detectarea procentului de poluare. a Iniţializaţi obligatoriu aparatul înainte de control. 62A-9 .

eliberaţi un mic jet de refrigerent pe cele două valve. ATENŢIE Este interzis să introduceţi colorant în bucla rece dacă apar urme fluorescente. 62A 2 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu procedura descrisă.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 II . starea buclei reci.DETECTORI CU TRASORI a Detectarea scurgerilor cu trasor constă în a se încorpora un colorant în fluidul refrigerent şi în a se localiza punctele de pierderi de încărcătură cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. Colorantul rămâne în sistemul de AC.plasaţi o lavetă. . fără o nouă introducere.. Instrucţiuni de securitate. a Notaţi data de introducere a colorantului. a Lipiţi o etichetă. Fără indicaţie care semnalează utilizarea anterioară a colorantului (etichetă etc. 1 Notă: Utilizaţi acest procedeu de detectare a scurgerilor ca ultimă resursă pentru cazurile de « scurgeri care nu pot fi găsite ». a Introduceţi o doză de colorant de detectare în caz de absenţă de urme fluorescente şi de etichetă semnalizatoare. 105944 a Procedura de detectare a scurgerilor de fluid refrigerent se bazează pe utilizarea de colorant disponibil în capsulă de unică folosinţă (1): urmele de fluid sunt revelate cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete (2).): . 62A-10 . IMPORTANT Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul lucrării la bucla rece (Capitol Aer condiţionat. Este posibil. . să verificaţi cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete.iluminaţi interiorul valvelor.. pagina 62A-8). .controlaţi prezenţa urmelor fluorescente.

105944 a Instalaţi sistemul de introducere a colorantului pe valva presiune joasă respectând sensul de difuzare a produsului cu ajutorul racordului (3). indicaţi obligatoriu pe o etichetă (furnizată cu capsula de colorant) utilizarea colorantului şi data operaţiei. Eticheta trebuie să fie plasată vizibil aproape de valva de umplere a buclei reci (capelă amortizor). Notă: Utilizaţi o oglindă orientabilă pentru accesurile dificile. a Introduceţi colorantul în circuit.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 1 . 3 ATENŢIE După utilizarea de colorant în fluidul refrigerent. a Porniţi aerul condiţionat timp de 15 min aproximativ. pentru vehiculele care conţin o singură valvă. 62A-11 . .Procedură de detectare scurgeri a Efectuaţi o primă verificare (motor oprit) baleind circuitul cu lampa cu ultraviolete. verificaţi starea vaporizatorului). Dacă nici o scurgere nu apare: .Introducere de colorant în circuit 62A 2 .porniţi aerul condiţionat până la detectarea scurgerii (în lipsă.curăţaţi în exterior şi cu grijă circuitul de fluid refrigerent.

şurubul de fixare (4) a racordului de conductă. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.fixările (1). .şurubul de fixare (5) a condensorului. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie.m 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: . Bară paraşoc faţă). 108105 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a buteliei deshidratante. . 2 4 5 1 108106 108104 a Demontaţi: . Protecţii exterioare. a Decuplaţi conducta.deflectorul de aer (2).AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. 62A-12 .

Baterie. corespunzătoare a a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Decuplaţi conductele. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 6 Notă: 7 108107 . .condensorul. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Verificaţi menţinerea condensorului. Baterie: Demontare .m).şurubul de fixare (7) a condensorului.AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi şurubul de fixare (6) a racordului de conductă. Notă: În momentul înlocuirii condensorului. 62A-13 . a Demontaţi: .Efectuaţi un control al scurgerilor.remontare).

deflectorul de aer (2).fixările (1). a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şuruburile de fixare (4) a buteliei deshidratante. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N. 108105 a Demontaţi: . a Decuplaţi conductele.m).butelia deshidratantă.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . În momentul înlocuirii buteliei deshidratante. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. Protecţii exterioare. 2 4 1 108104 a Demontaţi: .AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. Bară paraşoc faţă). 108106 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a racordurilor de conductă. adăugaţi 15 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată. 62A-14 . . a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie.

AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.remontare). Baterie: Demontare . Baterie. 62A Notă: . .Efectuaţi un control al scurgerilor. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 62A-15 .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

. 108107 Notă: În momentul înlocuirii compresorului.şurubul de fixare (2). a Plasaţi buşoane în conducte. 62A-16 . a Decuplaţi conductele. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. nu adăugaţi ulei.m 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 108108 REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a compresorului (25 N.m).m). a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.m 25 N. .compresorul.AER CONDIŢIONAT Compresor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă şuruburi de fixare a compresorului 8 N. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. Parte superioară şi faţă motor. a Debranşaţi compresorul. a Demontaţi: .şuruburile de fixare (3) a compresorului. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Curea de accesorii). a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. .

ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 62A Notă: . Baterie. .Efectuaţi un control al scurgerilor.remontare). 62A-17 . Baterie: Demontare .AER CONDIŢIONAT Compresor L90 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.supapa de destindere termostatică (6).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .agrafele (3 ) de pe fiecare parte a cutiei repartitorului de aer.m 8 N. a Demontaţi cutia repartitorului de aer (consultaţi 61A. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. . Încălzire.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem supapă de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. a Demontaţi: 6 108097 .comanda voletului de amestec (1). Cutie repartitor de aer).şuruburile de fixare (2) a cutiei repartitorului de aer. a Demontaţi peretele despărţitor amovibil (5). 5 4 108096 a Dezlipiţi parţial buretele (4).vaporizatorul (7). 7 1 2 3 108095 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . 62A-18 .

a Strângeţi la cupluri: . 62A Notă: . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.supapa de destindere termostatică (8 N. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Baterie: Demontare .Efectuaţi un control al scurgerilor. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Baterie. Notă: În momentul înlocuirii vaporizatorului.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. . 62A-19 . adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.remontare).m).m).Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. .

adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. . 62A-20 . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. Notă: În momentul înlocuirii conductei.m 9 N.şurubul de fixare (2) a racordului de conductă de pe condensor.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. a Strângeţi la cupluri: .conducta compresor .senzorul de presiune (9 N. a Decuplaţi conductele.m).AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .condensor (4). a Plasaţi buşoane în orificiile condensorului şi ale compresorului. . . 2 1 3 4 108549 a Demontaţi: 108107 .senzorul de presiune.şurubul de fixare (3) a racordului de conductă de pe compresor. a Debranşaţi senzorul de presiune (1). a Demontaţi: . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.m DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m). .condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă senzor de presiune 8 N.clema de menţinere a conductei de pe compresor. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.Efectuaţi un control al scurgerilor.condensor L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 62A 62A-21 . . Notă: .

Bară paraşoc faţă). a Demontaţi manşonul de aspirare aer a Degrafaţi: . 3 1 108109 a Demontaţi: . 62A-22 . a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.colierele de menţinere a conductelor de pe caroserie.AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă . a Decuplaţi conducta. .cablul de comandă far.rezervorul DA. a Decuplaţi conducta. 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a racordului de conductă. 108106 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a racordului de conductă.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.supapă de destindere termostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. Protecţii exterioare. .şuruburile de fixare (1) a colierelor de menţinere a conductelor de pe caroserie. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie. a Plasaţi un buşon în orificiul buteliei deshidratante. a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică.

62A-23 .AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă . Notă: În momentul înlocuirii conductei. 4 108549 a Demontaţi conducta butelie deshidratantă .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.supapă de destindere termostatică L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.Efectuaţi un control al scurgerilor. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Notă: .supapă de destindere termostatică (4).m). .

a Plasaţi un buşon în orificiul compresorului. .m a Demontaţi: . 4 108549 a Demontaţi conducta compresor . a Decuplaţi conducta. a Decuplaţi conducta. a Montaţi dispozitivul (Mot.AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent Material indispensabil staţie de încărcare 62A 3 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N.conductă intermediară" L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1 108107 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie. 62A-24 .şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a conductelor de pe caroserie. 1410) în (3).conductă intermediară (4). 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.

m). Notă: . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.Efectuaţi un control al scurgerilor. Notă: În momentul înlocuirii conductei.conductă intermediară" L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. . a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 62A-25 . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.

1410) în (3). a Montaţi dispozitivul (Mot. a Decuplaţi conducta. 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. 108549 a Demontaţi conducta supapă de destindere termostatică .conductă intermediară L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 62A-26 .AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică .conductă intermediară (4). a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie. 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a con ductelor de pe caroserie. 1 4 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă. a Decuplaţi conducta. .m a Demontaţi: .

AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică . Notă: . . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. Notă: În momentul înlocuirii conductei.Efectuaţi un control al scurgerilor.m). 62A-27 . a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.conductă intermediară L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.

m). a Demontaţi senzorul de presiune (1). . Notă: O valvă automată de închidere izolează circuitul exterior la demontare. 62A-28 . . nu goliţi circuitul de fluid refrigerent.m DEMONTARE 1 82822 108107 a Debranşaţi senzorul de presiune (1). a Calculatorul de injecţie motor comandă ventilatorul de răcire motor în funcţie de presiunea înaltă a circuitului de refrigerent şi de viteza vehiculului.AER CONDIŢIONAT Senzor de presiune L90 62A Cupluri de strângerem senzor de presiune 9 N. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune (9 N.întrerupere joasă presiune: 2 bari. El informează calculatorul de injecţie motor despre presiunea circuitului de refrigerent. a Senzorul de presiune instalat la ieşirea condensorului asigură protecţia circuitului de refrigerent: . Notă: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.Efectuaţi un control al scurgerilor.întrerupere înaltă presiune: 27 bari.

şuruburile de fixare (2) a supapei de destindere termostatică.AER CONDIŢIONAT Supapă de destindere temostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a supapei de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 6 N. a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor. . a Demontaţi: . a Restrângeţi progresiv şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică pentru a poziţiona în mod uniform supapa de destindere termostatică pe conducte. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m 2 8 N.Efectuaţi un control al scurgerilor.m). REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică (6 N. a Îndepărtaţi insonorizantul de tablierul compartiment motor.supapa de destindere termostatică.m 108111 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: .m). a Decuplaţi conductele.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. Notă: În momentul înlocuirii supapei de destindere termostatică. 62A-29 . . a Strângeţi la cupluri: 108112 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă. . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.

Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: Turaţie motor: dacă este prea mică. creştere înclinare sau vehicul încărcat). Sarcină motor: dacă este prea mare (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. . Ea funcţionează în mod necomandat automat. 62C-1 .Acţionarea de către utilizator a butonului AC (1) de pe tabloul de comandă creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). .un compresor. calculatorul trece în mod securitate de interzicere şi nu autorizează pornirea compresorului.un calculator de injecţie. 1 108643 Climatizarea necomandată automat este compusă din următoarele elemente: .un tablou de comandă. Presiune gaz în compresor: dacă există presiune în compresor. Principiul de funcţionare este următorul: .Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului. calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. . care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. . adică. nu autorizează pornirea compresorului.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare L90 62C Dacă.

parţial tabloul de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 . 107798 a Demontaţi garnitura centrală. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 62C-2 .şuruburile de fixare (1). a Debranşaţi conecticile. . a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.

a Demontaţi tabloul de comandă. poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă. .pentru cablul (6) opritorul teacă îndepărtând clema (2).cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3). a Înclinaţi tabloul de comandă.remontare). .CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 62C-3 .Pentru cablul de comandă (4). Baterie.pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă îndepărtând clemele (2). 3 4 108114 2 3 6 108115 a Demontaţi: . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. ATENŢIE . . comenzile pot să se deplaseze pe toată cursa lor. . Notă: 5 2 . Baterie: Demontare .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3).Verificaţi dacă.Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul. .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Branşare L90 62C B1 A4 4 A7 109613 Pin tablou de comandă A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (exclusiv pe K9) Solicitare AC Masă Lampă de poziţie + accesorii Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Calculator injecţie Unitate centrală habitaclu Pin 3 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 2 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 4 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 GMV 62C-4 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 2 1 (1) Filtru habitaclu (2) Motoventilator habitaclu (3) Cutie repartitor 3 109539 62C-5 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 9 8 7 6 10 5 (4) Radiator de încălzire (5) Coliere radiator de încălzire (6) Conducte radiator de încălzire (7) Tablou de comandă (8) Cablu de comandă de reciclare aer (9) Cablu de comandă de distribuţie aer (10) Cablu de comandă amestec de aer 4 109538 12 11 108097 (11) Supapă de destindere termostatică (12) Vaporizator 62C-6 .

6 Etanşeitate şi insonorizare 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE ETANŞEITATE GEAM 66A .

Capitolul 6 Cuprins 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale Cheder etanşeitate uşă laterală faţă Cheder etanşeitate uşă laterală spate Cheder etanşeitate uşă portbagaj 65A-1 65A-2 65A-3 65A-4 66A ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă Ştergător exterior uşă laterală faţă Ştergător interior uşă laterală spate Ştergător exterior uşă laterală spate Culisou geam uşă laterală faţă Culisou geam uşă laterală spate 66A-1 66A-2 66A-3 66A-4 66A-5 66A-6 .L90 .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale DEMONTARE 65A 2 1 108661 108663 a Declipsaţi garnitura (1). 108662 a Extrageţi garnitura. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108668 a Extrageţi chederul de ancadrament (2). 65A-1 .

65A-2 .ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală faţă DEMONTARE 65A 108734 108735 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală spate DEMONTARE 65A 108736 108737 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 65A-3 .

65A-4 . DEMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă portbagaj DEMONTARE 65A 1 108497 108496 a Extrageţi chederul (1).

Garnisaj deschideri laterale mobile.ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 66A 1 107946 a Demontaţi ştergătorul interior (1). Garnitură uşă laterală faţă). 66A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

66A 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. 66A-2 .ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală faţă DEMONTARE a Coborâţi geamul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Garnitură uşă laterală spate). Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 66A-3 . 66A 1 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A-4 .ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală spate DEMONTARE a Coborâţi geamul. 66A 107968 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.

66A 107952 107953 a Extrageţi culisoul geamului uşii. Geam uşă laterală faţă). Garnisaj deschideri laterale mobile. a Demontaţi geamul faţă (consultaţi 54A. 66A-5 . Geamuri.ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură uşă laterală faţă).

ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 66A 107970 107971 a Extrageţi culisoul geamului uşii. a Demontaţi geamul spate (consultaţi 54A. Garnitură uşă laterală spate). Geam uşă laterală spate). 66A-6 . Garnisaj deschideri laterale mobile. Geamuri. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

7 Garnisaj şi tapiţerie 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSIE GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE TABLETE ŞI ZONĂ SPATE ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ GARNISAJ SCAUNE SPATE ACCESORII SCAUNE 72A 74A 75A 76A 77A 78A 79A .

L90 .Capitolul 7 CuprinsPagina L90 .Capitolul 7 Cuprins 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu Covor portbagaj Garnitură pavilion Garnitură pasaj de roată spate Garnitură montant parbriz Garnitură stâlp mijloc Garnitură custodă 71A-1 71A-3 71A-4 71A-8 71A-10 71A-11 71A-13 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă Reglaj lombar scaun faţă Reglaj pe poziţie scaun faţă 75A-9 75A-10 75A-11 76A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A-1 76A-2 72A GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă Garnitură uşă laterală spate 72A-1 72A-4 77A GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Garnitură spătar scaun faţă Burete pernă scaun faţă 77A-1 77A-4 77A-7 77A-8 74A TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A-1 78A Burete spătar scaun faţă GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Garnitură spătar monobloc banchetă spate 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet Armătură scaun faţă Armătură pernă scaun faţă Armătură spătar scaun faţă 75A-1 75A-3 75A-5 75A-7 78A-1 78A-4 .

Cuprins 78A GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate Burete spătar monobloc banchetă spate 78A-9 78A-10 79A ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă Ghid tetieră scaun faţă Tetieră spate Ghid tetieră banchetă spate 79A-1 79A-2 79A-5 79A-6 .

Garnisaj interior caroserie. . a Demontaţi: . 71A-1 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu DEMONTARE 71A 1 108502 108525 a Extrageţi agrafa (1). . 2 108503 a Demontaţi agrafa (2). Scaun faţă complet).scaunele (consultaţi 75A.consola centrală (consultaţi 57A. Garnitură stâlp mijloc). Armături şi glisiere scaun faţă. Accesorii interioare.garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. Consolă centrală). 108524 a Demontaţi perna banchetei spate.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu 71A 108504 a Extrageţi covorul de pe planşeu. 71A-2 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor portbagaj DEMONTARE 71A 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. 71A-3 .

3 108728 a Demontaţi şurubul (3). 71A-4 . a Debranşaţi conectorul. 4 2 108730 a Demontaţi suporturile parasolarului (4).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion DEMONTARE 71A 1 108729 108749 a Demontaţi parasolarele. 108748 a Demontaţi iluminarea interioară (2). geamul (1) al iluminării interioare. a Declipsaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

Garnitură stâlp mijloc). a Demontaţi garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. Tablete şi zonă spate. 7 108738 a Demontaţi şuruburile (7). Garnisaj interior caroserie.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 6 5 108739 a Declipsaţi capacele (6). 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşii (5). Garnitură zonă spate). 71A-5 . a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74. 107833 a Extrageţi garniturile montantului parbrizului.

71A-6 . 9 108533 108512 a Demontaţi şurubul (9). a Debranşaţi conectorul (10). a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 10 8 108532 108534 a Demontaţi parţial chederul (8).

12 108726 a Extrageţi agrafele (12) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi garnitura pavilionului cu atenţie. 71A-7 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 11 108725 a Extrageţi agrafele (11) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

a Extrageţi cricul. 1 108489 3 a extrageţi agrafa (1). efectuaţi un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. 108501 a Demontaţi piuliţa (2) de fixare a cricului. 108483 a Demontaţi agrafa (3).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate DEMONTARE 71A 2 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. 71A-8 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi garnitura pasajului de roată. 71A-9 . .agrafa (4).agrafa (5).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate 71A 4 5 108487 a Demontaţi: .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 71A-10 . 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură montant parbriz DEMONTARE 71A 1 107832 a Demontaţi parţial chederul de etanşeitate a uşii (1).

m DEMONTARE 3 1 108535 a Demontaţi şurubul (3). 71A-11 . 108517 a Demontaţi şurubul (1). .şurubul (2).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurii 21 N. 2 108515 a Demontaţi: .capacul.

71A-12 .garnitura stâlpului mijloc în ordinea (1) şi (2). 108518 REMONTARE a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurii (21 N. 1 2 108482 a Extrageţi comanda (4) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A 4 5 108536 108516 a Demontaţi şuruburile (5). a Demontaţi: .parţial chederele de etanşeitate a uşii. .

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură custodă DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. 71A-13 . 71A 3 1 108534 a Debranşaţi conectorul (3). 108533 a Demontaţi şurubul (2). 2 108512 a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie. Tablete şi zonă spate. 108532 a Demontaţi parţial chederul (1). Garnitură zonă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Extrageţi comanda de deschidere. 72A-1 .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă DEMONTARE 72A 1 2 107940 107938 a Demontaţi şuruburile (2). 3 107939 a Declipsaţi grila difuzorului. a Demontaţi şurubul (1). a Debranşaţi conectorul. a Extrageţi difuzorul. 107937 a Demontaţi şurubul (3).

a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330) 72A-2 . a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 4 107941 a Declipsaţi garnitura cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.

72A-3 .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A 109593 109594 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

72A-4 . a Demontaţi şurubul (1).comanda de deschidere a uşii. a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar. . cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Demontaţi garnitura uşii. 2 107960 107958 a Demontaţi: .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate DEMONTARE 72A 1 3 107959 107957 a Extrageţi manivela macaralei geam (3).şurubul (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109593 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330). umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. 72A-5 . PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 72A 4 109594 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4).

108525 2 2 108746 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat).m DEMONTARE 1 108747 a Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul este echipat).TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. a Debranşaţi conectorii. 74A-1 . 108524 a Demontaţi perna banchetei spate.

a Demontaţi garnitura zonei spate. 4 108529 a Demontaţi şuruburile (4). 108522 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 74A-2 . a Declipsaţi ghidurile centurii de securitate (6).TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A 6 3 108530 108520 a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a centurilor de securitate. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.m) 5 108521 a Extrageţi agrafele (5) cu ajutorul unui cleşte de degrafat: 77 11 171 249. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a centurilor (21 N.

4 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a scaunului (21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A Cupluri de strângerem şurub de fixare a scaunului 21 N. REMONTARE PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE a Înlocuiţi scaunul.m DEMONTARE 3 1 108526 a Preînfiletaţi şurubul (3) de lângă tunelul central. 75A-1 . 108526 a Demontaţi şuruburile (1). a Avansaţi scaunul la maxim. 2 108527 a Demontaţi şuruburile (2) a Extrageţi scaunul.m) (4).

a Retrageţi scaunul. 6 108526 a Strângeţi la cuplu şuruburile (6). 75A-2 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A 5 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul (5).

108289 a Extrageţi comanda (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 7 A . a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Garnitură spătar scaun faţă).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. Garnitură pernă scaun faţă). 5 3 108293 108297 a Demontaţi cablul de comandă (5). Scaun faţă complet). 4 1 a Demontaţi nitul (4). Garnisaj scaun faţă. a Extrageţi carterul (2). Armătură şi glisiere scaun faţă. a Extrageţi pedunculul. a Demontaţi piuliţa (3). 75A-3 . Garnisaj scaun faţă. 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).

m).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A 6 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (6). 7 108463 a Demontaţi suportul (7). 75A-4 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.

Garnitură pernă scaun faţă). 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3). Armătură şi glisiere scaun faţă.m 18 N. 108299 a Demontaţi şurubul (4). Garnisaj scaun faţă.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. a Extrageţi pedunculul.m 12 N. 75A-5 . a Extrageţi armătura spătarului. Cupluri de strângerem piuliţe de glisierelor piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare fixare a a a a 21 N. a Extrageţi carterul (2) 108460 a Extrageţi arcul (5).m 25 N. a Demontaţi piuliţele (6). Scaun faţă complet ). 5 1 6 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).m 4 piuliţă de fixare pedunculului DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.

a Strângeţi la cupluri: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m) .m) .piuliţele de fixare a spătarului (12 N.m) . şi nu pe piuliţele (6).m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate. Arcul trebuie să aibă un joc uşor.piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.piuliţele de fixare a glisierelor (21 N. 75A-6 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A 7 108300 a Demontaţi piuliţele (7) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.şurubul de fixare a spătarului (18 N. a Extrageţi glisierele.

Garnitură pernă scaun faţă). 75A-7 .m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. a Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul este echipat) 108298 a Demontaţi reţeaua flexibilă (3). Garnisaj scaun faţă. Garnitură spătar scaun faţă). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare a a 12 N.m 18 N. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. Armătură şi glisiere scaun faţă. Scaun faţă complet ). 1 3 108289 a Demontaţi nitul (1). Garnisaj scaun faţă.

a Demontaţi piuliţele (6).şurubul de fixare a spătarului (18 N.m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate. Arcul trebuie să aibă un joc uşor. şi nu pe piuliţele (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 4 108299 a Demontaţi şurubul (4).piuliţele de fixare a spătarului (12 N. 75A-8 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă a Strângeţi la cuplu: 75A . a Extrageţi armătura spătarului. 5 6 108460 a Extrageţi arcul (5).m) .

Armături şi glisiere scaun faţă.m 21 N. 75A-9 . 5 108300 1 a Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului. REMONTARE a Strângeţi la cupluri: .m) . 108295 108464 a Demontaţi şurubul (3).şurub de fixare a glisierei (21 N.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. a Extrageţi carterul (2).şurub de fixare a scaunului (21 N. 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 3 4 a Extrageţi glisiera. a Extrageţi carterul (4). a Efectuaţi o încercare de funcţionare.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă 75A Cupluri de strângerem şurub de glisierei şurub de scaunului fixare fixare a a 21 N. Scaun faţă complet).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj scaun faţă. 108289 a Demontaţi nitul (1).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj lombar scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). a Extrageţi comanda. 75A-10 . Garnitură spătar scaun faţă). Armătură şi glisiere scaun faţă. Scaun faţă complet). 75A 3 1 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (3). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj pe poziţie scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei scaunului faţă (consultaţi 77A. Garnitură pernă scaun faţă). 75A 1 108462 a Demontaţi arcurile de revenire (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 75A-11 . Garnisaj scaun faţă.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă 76A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m) 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 76A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

76A DEMONTARE Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurilor 21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 76A-2 .

2 108529 a Demontaţi şuruburile (2).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 76A-3 . 108471 a Extrageţi ghidurile tetierei (3). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).

a Extrageţi armătura spătarului. 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurilor (21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5).m). ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 76A-4 . 1521). 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 108302 a Tăiaţi agrafele (3) ale primei benzi de reţinere. Armături şi glisiere scaune faţă. 1 3 108306 a Tăiaţi agrafele (1). 77A-1 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. Scaun faţă complet). 2 108303 a Tăiaţi agrafele (2).

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 7 4 108292 108301 a Tăiaţi agrafele (4) ale celei de-a doua benzi de reţinere. a Extrageţi carterul (6). a Demontaţi comanda (7). 77A-2 . 8 5 6 108291 108511 a Extrageţi partea centrală (8) a comenzii. a Demontaţi şurubul (5).

a Demontaţi garnitura pernei. a Extrageţi carterul (10). 1521). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 108465 a Tăiaţi agrafele (12). 11 108296 a Demontaţi parţial garnitura spătarului. a Demontaţi ansamblul «Garnitură pernă-Burete pernă » .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 12 9 10 12 108295 12 a Demontaţi şurubul (9). a Extrageţi agrafele (11). 77A-3 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat). 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. Scaun faţă complet). 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. Armături şi glisiere scaun faţă. 77A-4 .

a Demontaţi parţial garnitura spătarului.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 4 108306 108286 a Demontaţi elasticele de reţinere (4). 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). 77A-5 .

a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521). 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 8 6 108288 108288 a Tăiaţi agrafele (8). 108290 a Extrageţi garnitura spătarului REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 77A-6 .

77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj scaun faţă. garnitură pernă scaun faţă). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521). 1 1 1 108465 a Tăiaţi agrafele (1). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. Scaun faţă complet). 77A-7 . Armături şi glisiere scaun faţă.

Armături şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 1521). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 77A-8 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 108290 a Demontaţi buretele spătarului. garnitură spătar scaun faţă). Garnisaj scaun faţă. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Scaun faţă complet).

agrafele (4).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 78A-1 . 108524 .agrafele (3). a Demontaţi perna banchetei spate. a Desfaceţi nodul (2). 108525 3 4 108467 a Tăiaţi: . a Extrageţi parţial garnitura pernei. 78A 2 DEMONTARE 1 108466 a Tăiaţi agrafele (1). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

REMONTARE a Notă: Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. a Remontaţi agrafele (6). Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car.agrafele (8). 8 7 108467 a Remontaţi: . 1521).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 5 6 108468 108468 a Tăiaţi agrafele (5). . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A-2 .agrafele (7).

78A-3 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 9 108470 a Apăsaţi pe buretele pernei şi faceţi nodul (9) (această intervenţie necesită doi operatori).

78A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 78A-4 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 108471 a Extrageţi tetierele (3). 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 78A-5 .

7 7 108479 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 78A-6 . a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.

108476 a Tăiaţi agrafele (9). a Tăiaţi agrafele (10). REMONTARE a Notă: 9 Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. 78A-7 . 1521).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 8 10 108475 108477 a Tăiaţi agrafele (8). a Extrageţi garnitura spătarului. a Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751 ) cu ajutorul sculei (Car.

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 13 11 108477 108475 a Remontaţi agrafele (11). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m). a Remontaţi agrafele (13). 78A-8 . 12 108476 a Remontaţi agrafele (12).

Burete pernă monobloc banchetă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj scaun spate. 78A-9 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 8 A . 78A 108469 a Notă: Armătura nu poate fi extrasă din buretele pernei.

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete spătar monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 78A. Garnitură spătar monobloc banchetă spate). Garnisaj scaun faţă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A 108478 a Extrageţi armătura din buretele spătarului. 78A-10 .

ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă DEMONTARE 79A 1 108305 a Extrageţi tetiera (1). 79A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Notă: Nu este necesar să demontaţi scaunul pentru a realiza această intervenţie.

79A-2 . Scaun faţă complet). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. Armături şi glisiere scaun faţă.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat). 79A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A.

79A-3 .ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A 4 108306 108286 a Tăiaţi agrafele (4) ale elasticelor de reţinere. 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). a Demontaţi parţial garnitura spătarului.

REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 6 108288 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). 79A-4 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1521).

79A-5 .ACCESORII SCAUNE Tetieră spate DEMONTARE 79A 1 108471 a Extrageţi tetierele (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi bancheta pentru a realiza această intervenţie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 79A-6 . 79A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.

108471 a Extrageţi tetierele (3). 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 79A-7 . 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate 79A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate REMONTARE a ATENŢIE 79A Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m). 1521). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (5). 79A-8 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 108474 6 6 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (6) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei.

SEMNALIZARE ŞTERGERE / SPĂLARE RADIO AUTO 80B 81A 81B 81C 82A 82B 83A 84A 85A 86A .8 Echipament electric 80A BATERIE FARURI ILUMINARE SPATE ILUMINARE INTERIOARĂ SIGURANŢE ANTIDEMARAJ AVERTIZOR INSTRUMENT TABLOU DE BORD COMANDĂ .

87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE MACARALE ELECTRICE GEAMURI .TRAPĂ DE AERISIRE CABLAJ AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE POST DE CONDUCERE 87C 87D 88A 88C 88D .

Capitolul 8 CuprinsPagina L90 .Capitolul 8 Cuprins 80A BATERIE Baterie: Demontare Remontare Baterie: Securitate Baterie: Control 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră 81B-3 81B-4 81B-5 81B-6 81B-7 80A-1 80A-2 80A-3 Contactor uşă Contactor portbagaj Lampă de iluminare compartiment de depozitare Lampă portbagaj 80B FARURI Far Far cu halogen: Reglaj Becuri halogene: Înlocuire Proiectoare de ceaţă Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri 80B-1 80B-3 80B-4 80B-6 80B-7 80B-9 81C SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare Cutie siguranţe habitaclu: Identificare Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare 81C-1 81C-3 81C-4 81A ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Lampă spate Lampă spate: Branşare Lampă număr de înmatriculare 81A-1 81A-2 81A-3 81A-5 82A ANTIDEMARAJ Generalităţi Descriere Funcţionare Baterie telecomandă blocare uşi: Înlocuire Contactor demaraj 82A-1 82A-2 82A-4 82A-5 82A-6 82A-10 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare Plafonieră: Generalităţi 81B-1 81B-2 Bucşă transponder .L90 .

Cuprins 82B AVERTIZOR Avertizor sonor 82B-1 84A COMANDĂ .SEMNALIZARE Contactor blocare uşi Contactor blocare uşi: Branşare 84A-15 84A-16 84A-17 84A-18 84A-19 84A-20 84A-21 84A-22 83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD Planşă de bord Tablou de bord: Generalităţi Tablou de bord: Descriere Tablou de bord Tablou de bord: Branşare Tablou de bord: Martori luminoşi şi mesaje scrise Tablou de bord: Moduri degradare treptată Detector de nivel de carburant: Funcţionare Detector de nivel de carburant: Branşare 83A-1 Retrovizor exterior electric: Branşare Comandă retrovizoare 83A-11 83A-14 83A-19 83A-24 83A-25 83A-27 83A-28 85A 83A-30 Motor ştergător parbriz Mecanism motor ştergător parbriz ŞTERGERE / SPĂLARE Comandă retrovizor: Branşare Contactor lunetă spate cu dezgheţare Contactor lunetă spate cu dezgheţare: Branşare Lunetă spate cu dezgheţare: Reparare 85A-1 85A-3 85A-7 85A-8 85A-9 84A COMANDĂ .SEMNALIZARE Contactor rotativ Ansamblu comenzi sub volan Ansamblu comenzi sub volan Funcţionare Manetă de ştergere Manetă de ştergere: Branşare Manetă de iluminare Manetă de iluminare: Branşare Contactor lumini de avarie Contactor lumini de avarie: Branşare 84A-1 84A-3 84A-8 84A-9 86A 84A-10 84A-11 84A-12 84A-13 84A-14 Motor ştergător parbriz: Branşare Spălător geam Pompă spălător geam RADIO AUTO Radio auto: Generalităţi "model de bază al gamei": Generalităţi "model de bază al gamei": Cod de protecţie Model de bază al gamei: Radio auto "model de bază al gamei": Configurare 86A-1 86A-2 86A-4 86A-5 86A-6 .

Cuprins 86A RADIO AUTO "model de bază al gamei": Branşare "model de bază al gamei": Autodiagnosticare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie Difuzoare faţă Difuzoare spate Antenă 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Contactor macara geam faţă: Branşare Contactor macara geam spate Contactor macara geam spate: Branşare 87D-8 87D-9 87D-10 86A-7 86A-8 86A-9 86A-10 86A-11 86A-12 88A CABLAJ Priză de diagnosticare 88A-1 88A-2 87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU Unitate centrală habitaclu: Generalităţi Unitate centrală habitaclu Unitate centrală habitaclu: Branşare 87B-1 87B-3 Implantare calculatoare 88C AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE Generalităţi 88C-1 88C-2 88C-3 88C-5 88C-6 88C-7 88C-9 88C-11 88C-12 87B-4 Precauţii pentru reparaţie Calculator Calculator: Branşare 87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE Broaşte uşi: Branşare 87C-1 Contactor inhibare: Funcţionare Contactor inhibare Airbag frontal şofer 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Macara electrică geam: Funcţionare Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Motor macara geam faţă: Branşare Macara geam uşă spate Motor macara geam spate: Branşare Contactor macara geam faţă 87D-1 87D-2 87D-4 87D-5 87D-6 87D-7 Airbag frontal pasager Procedură de distrugere 88D POST DE CONDUCERE Brichetă 88D-1 .

bateria. 2 DEMONTARE a Întrerupeţi toţi consumatorii.reglare ceas. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. a Demontaţi: 107846 1 . . Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă. ATENŢIE O strângere excesivă deteriorează borna şi contactul electric împreună cu plotul. a Strângeţi la cuplu fişele bateriei (0.m) (2).m).Remontare L90 80A Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei fişe baterie 1. fără tester de diagnosticare. REMONTARE a Poziţionaţi corect bateria în locaşul său. a Strângeţi la cuplu brida de fixare a bateriei (1. a Poziţionaţi capacul bornei pozitive a bateriei.2 daN. a În momentul remontării bateriei sau la fiecare debranşare.introducere cod din patru cifre al radioului auto.m 0. a Debranşaţi borna pozitivă. . .borna negativă.brida de fixare (2). 80A-1 .BATERIE Baterie: Demontare . pentru ca vehiculul să funcţioneze corect: .borna pozitivă. a Debranşaţi borna negativă. a Branşaţi: .2 daN.65 daN.m Bateria este situată în partea faţă stânga a compartimentului motor.65 daN. 107847 a Demontaţi capacul (1) al bornei pozitive. efectuaţi un anumit număr de programări simple.

Este foarte important. Formarea de gaze este maximă atunci când bateria este complet încărcată. Nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu face un scurtcircuit între borne.În caz de stropire cu acid. un arzător. împroşcări cu acid). IMPORTANT Asiguraţi-vă de oprirea completă a tuturor consumatorilor. produs periculos. Nu apropiaţi niciodată de o baterie o flacără neprotejată.O baterie conţine acid sulfuric.BATERIE Baterie: Securitate L90 80A IMPORTANT . opriţi încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Cea mai mică scânteie sau sursă de căldură este suficientă pentru a provoca explozia. Punerea în gardă împotriva pericolului de explozie pe care îl poate reprezenta bateria tratată cu neglijenţă trebuie deci să fie luată foarte în serios. I . care corodează majoritatea metalelor. În timpul încărcării unei baterii într-un spaţiu. toxic. . 80A-2 . în timpul manipulărilor bateriilor. . Ele atacă şi hainele. II . Acest amestec este foarte exploziv. un pistol de lipit. Împroşcările cu acid sunt periculoase. amestecul acestor două gaze prezintă riscuri de explozie. să vă luaţi următoarele măsuri de precauţie: . clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite. IMPORTANT . există creare de oxigen şi de hidrogen.să vă protejaţi ochii cu ochelari.PERICOL ACID Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv.În timpul încărcării unei baterii. consultaţi un medic. şi cantitatea de gaze produsă este proporţională cu intensitatea curentului de încărcare. Persoanele care se găsesc în apropiere sunt puse în pericol (cioburi proiectate. se formează oxigen şi hidrogen. Detonaţia este atât de puternică încât bateria poate să se facă ţăndări şi acidul să se disperseze în aer.să purtaţi mănuşi şi haine de protecţie antiacid. o ţigară sau un chibrit aprins. Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere de la suprafaţa plăcilor formând un amestec detonant.PERICOL RISC DE EXPLOZIE Atunci când o baterie se încarcă.Dacă a existat vreun contact cu pielea. .

1593 Tester baterii.ÎNCĂRCARE BATERIE 80A a Controlul bateriei se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Elé. III . clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite.În caz de stropire cu acid. 2 .Control vizual fixare a Verificaţi ca bateria să fie corect fixată (bridă de fixare a bateriei (1.65 daN. consultaţi un medic. 2 . a Curăţaţi bornele bateriei.Reamintire test de validare a încărcătorului Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei piuliţe fişe baterie 1. Midtronics R 330 II . 80A-3 .65 daN. I -CONTROL BATERIE 1 . locaşul bateriei poate să se deformeze sau să se spargă.m a Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune constantă. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. . ATENŢIE Dacă tensiunea afişată este mai mare de 15 V.2 daN. a Ungeţi bornele bateriei dacă este necesar. a Verificaţi strângerea la cuplu a piuliţelor fişei bateriei (0.Test a Poziţionaţi potenţiometrul de reglaj al intensităţii de încărcare la maxim.Dacă a existat vreun contact cu pielea sau cu ochii. 80A.PROCEDURĂ DE CONTROL a (Consultaţi NT3682A. .2 daN. 1593). pentru a preveni încălzirea proporţională cu intensitatea de încărcare.o strângere excesivă a bridei bateriei este periculoasă. a Măsuraţi tensiunea afişată pe încărcător sau la bornele bateriei. . să creeze scântei şi să facă să explodeze bateria. locaşul bateriei poate să se uzeze prin frecări induse sau să se spargă la un şoc.BATERIE Baterie: Control L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Elé. a Opriţi obligatoriu încărcarea dacă încărcătorul nu este cu tensiune constantă. 1 . Baterie Control).Control vizual curăţenie a Asiguraţi-vă de absenţa acumulării de săruri (sulfatare) la bornele bateriei. IMPORTANT .m 0.m) pe borne.Un contact prost poate să provoace incidente de pornire sau de încărcare.m)): . Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă. încărcătorul nu este cu tensiune constantă (utilizare periculoasă pentru baterie).o strângere prea uşoară a bridei de fixare a bateriei lasă joc. Baterie.

4 108629 a Demontaţi şuruburile de fixare inferioară (4). a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă.FARURI Far L90 80B DEMONTARE 3 1 108627 a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi bara paraşoc. 2 108633 a Demontaţi şuruburile de fixare (2) a apărătoarei de noroi. 108630 a Demontaţi şurubul (3). 80B-1 .

80B-2 .FARURI Far L90 80B 5 6 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (5) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (6). a Debranşaţi conectorii farului. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 7 108626 a Demontaţi şuruburile de fixare (7) a farului. Faruri. Far cu halogen: Reglaj).

2 107876 1 108638 a Acţionaţi şurubul (1) pentru reglajul vertical. Notă: Şurubul de reglaj vertical este situat pe mecanismul de acţionare mecanică. a Controlaţi presiunea pneurilor. a Poziţionaţi comanda de reglaj pe poziţie la « 0 ». a Puneţi sub presiune dacă este necesar. 80B-3 . a Acţionaţi şurubul (2) pentru reglajul orizontal. ATENŢIE Nu strângeţi frâna de parcare.0%). a Plasaţi un regloscope în faţa vehiculului şi reglaţi-l în funcţie de valoarea scrisă (1.FARURI Far cu halogen: Reglaj L90 80B Material indispensabil regloscope a Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi orizontală. a Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol.

I . 80B-4 . Notă: Utilizaţi exclusiv becuri PY21W omologate. Notă: Utilizaţi exclusiv becuri W5W omologate.BECURI LUMINI DE POZIŢIE 80B 2 107876 1 107876 a Demontaţi: . a Demontaţi: .BEC SEMNALIZATOR DE DIRECŢIE II .becul. .BECURI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 3 107876 a Debranşaţi conectorul.becul.dulia (1). III . a Demontaţi capacul etanş (3).FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 Operaţia de înlocuire a becurilor se face fără a demonta farul.dulia (2). .

80B-5 . ATENŢIE . Notă: Utilizaţi exclusiv becuri H4 omologate. Far cu halogen: Reglaj).Asiguraţi-vă de poziţionarea corectă a capacelor de etanşeitate. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B.FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 80B 4 107875 a Declipsaţi agrafa (4) de menţinere a becului. Faruri.Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. .

ATENŢIE Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. 80B-6 . 108631 Pentru o înlocuire a becului. 1 Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. utilizaţi un bec H11.FARURI Proiectoare de ceaţă L90 80B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1). a Debranşaţi conectorul fasciculului de cabluri. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă remontării. 108619 a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă. 108628 a Efectuaţi reglajul proiectoarelor de ceaţă cu ajutorul unei şurubelniţe.

a Declipsaţi capul tecii (6). 4 5 1 6 109244 a Demontaţi: .comanda de reglaj trecând pe sub planşa de bord. a Demontaţi cablul.FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B 2 DEMONTARE 3 107875 109243 a Declipsaţi maneta de reglaj. 108639 a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (4) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (5). 80B-7 . a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (2) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (3).şuruburile (1). a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. .

a Demontaţi capacul etanş al becului. teacă şi cablu ».FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie: 7 108637 a Reperaţi trecerea cablurilor. ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. 80B-8 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Clipsaţi mecanismul de acţionare. indisociabil. Far cu halogen: Reglaj). a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare.teci » prin interiorul vehiculului. a Demontaţi ansamblul « cabluri . Faruri. a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (7). ÎNLOCUIRE a Piesa de schimb disponibilă este un ansamblu « comandă. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. Ansamblul este livrat premontat. 108640 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare.

80B-9 . Faruri. a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (3 ) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (4). a Demontaţi capacul etanş al becului. a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (6). a Demontaţi cablul.FARURI Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri L90 80B DEMONTARE REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Declipsaţi capul tecii (5). 1 Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie 6 2 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (1) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (2). 4 5 ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. 108639 a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. Far cu halogen: Reglaj). 108640 3 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă. a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare.

1. 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W. 12V-5W Bec C21W. 12V-5W Bec W5W.5 Bec 12V. 12V/21W Sv8. 12 V-5W Bec PY21W.5 . poziţie spate Lumini semnalizare Lampă ceaţă spate și mers înapoi Lămpi semnalizare anterolaterale Lampă plafonieră Lampă număr Lampa STOP suplimentară Tablou de bord Tablou comandă climatizare Faruri Bec H4. 12V-21W (colorat) Bec halogen H11.Din manualul de solenza ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri 81 BECURI Lumini de drum / întâlnire Lumini poziţie Lumini semnalizare faţă Faruri ceaţă Lămpi Lumini stop. 2W (soclu maron) Bec 12V. 12V-21/5W Bec PY21W. 12V-55W Bec AB1. 1. 12V-60/55W Bec W5W.2W (soclu negru) Bec 12V.2 W (soclu negru) 81 .

ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Înlocuire bec Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate 2 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Pentru o înlocuire a becului. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a lămpii stop supraînălţate (2 N. utilizaţi un bec P21W. 81A-1 . 108007 a Rotiţi dulia cu un sfert de tură trecând prin portbagaj. a Debranşaţi conectorul.m 81A DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. a Demontaţi lampa stop supraînălţată. Tabletă spate). 108006 a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate.m). Tablete şi zonă spate.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi platina suport a becurilor. 107843 a Debranşaţi conectorul. a Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a garniturii din burete pe lămpile spate. 81A-2 . a Demontaţi lampa spate.ILUMINARE SPATE Lampă spate DEMONTARE 81A 1 2 107874 107844 a Declipsaţi platina acţionând asupra clipsurilor (2). a Demontaţi piuliţele de fixare (1) a lămpii spate.

ÎNLOCUIRE BECURI 5 6 Denumire Lumină de mers înapoi Lumină de poziţie Lumină stop Lumină stop Masă Semnalizator de direcţie Bec 1 2 3 Denumire Lumină de mers înapoi / Ceaţă Semnalizator de direcţie Lumină stop şi lumină de poziţie Referinţă P21W P21W P21/5W Notă: Numărul pinilor se citeşte de la stânga la dreapta. II .LOCALIZARE BECURI (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 81A III .BRANŞARE (LAMPĂ SPATE STÂNGA) Pin 1 2 3 4 Denumire Semnalizator de direcţie Masă Lumină de poziţie Lumină de poziţie 81A-3 .BRANŞARE (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 3 1 2 6 1 107874 107877 Pin Bec 1 2 3 Denumire 1 Lumină de mers înapoi 2 Semnalizator de direcţie 3 Lumină stop şi lumină de poziţie 4 Pentru o lampă spate stânga.ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare I . IV . becul (1) corespunde luminii de ceaţă.

ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare Pin 5 6 Denumire Lumină stop Lumină de ceaţă 81A 81A-4 .

Pentru o înlocuire a becului. 81A-5 .ILUMINARE SPATE Lampă număr de înmatriculare DEMONTARE 81A 108615 108492 a Demontaţi becul. a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Debranşaţi conectorul. REMONTARE 1 108616 a Declipsaţi capacul translucid acţionând asupra clipsului (1). utilizaţi un bec W5W.

II .la deschiderea unei uşi sau a portbagajului spate. Pentru stingerea lămpilor de iluminare interioare.o stingere temporizată (30 s): • după închiderea ultimei deschideri mobile.FUNCŢIONARE TEMPORIZARE Unitatea centrală habitaclu asigură funcţia temporizare şi stingere progresivă a plafonierei şi a lămpii de iluminare a portbagajului. unitatea centrală habitaclu impune.o lampă de iluminare a portbagajului spate (temporizată sau nu în funcţie de nivelul de echipare).o stingere fără temporizare: la închiderea deschiderilor mobile cu telecomanda (deschideri mobile închise).o lampă de iluminare a compartimentului de depozitare.PARTICULARITĂŢI 81B Vehiculele pot fi echipate cu: .la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare L90 I .o plafonieră faţă temporizată. . 81B-1 . . . • la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda. Notă: Unitatea centrală habitaclu pilotează stingerea lămpilor de iluminare interioare după o temporizare de 30 min aproximativ: . Lămpile de iluminare interioare sunt aprinse instantaneu de unitatea centrală habitaclu: . .atunci când o plafonieră este în poziţia iluminare impusă.atunci când o deschidere mobilă nu este închisă sau este închisă greşit (plafonieră în mod temporizat). după caz: . • la punerea contactului (progresivă). .

.un întrerupător al lămpii de iluminare centrale şi un spot de lectură.ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră: Generalităţi L90 81B În funcţie de echiparea vehiculului. 81B-2 . lampa de iluminare poate fi echipată cu: .un singur întrerupător al lămpii de iluminare centrală.

REMONTARE 1 108748 a Exercitaţi o presiune asupra clipsului (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate pentru a demonta plafoniera.ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră L90 81B DEMONTARE 108749 a Declipsaţi capacul translucid cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Pentru o înlocuire a becului. 81B-3 . 108732 a Branşaţi conectorul. utilizaţi un bec W5W. a Introduceţi plafoniera prin spate. 107870 a Debranşaţi conectorul.

2 2 1 2 108622 a Demontaţi contactorul (1) prinzând cele trei clipsuri (2).ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor uşă L90 81B DEMONTARE 108617 108624 a Debranşaţi conectorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi burduful de etanşeitate. 81B-4 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1 108005 a Demontaţi contactorul portbagajului prinzând clipsurile (1).ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor portbagaj L90 81B DEMONTARE 108484 a Debranşaţi conectorul. 81B-5 .

a Pentru o înlocuire a becului. a Declipsaţi contactorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă de iluminare compartiment de depozitare L90 81B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi planşa de bord. a Debranşaţi conectorul. a Debranşaţi conectorul lămpii de iluminare. utilizaţi un bec C5W. 81B-6 . Notă: Contactorul lămpii de iluminare a compartimentului de depozitare se poate de asemenea demonta. 107807 a Declipsaţi lampa de iluminare.

a Debranşaţi conectorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Pentru o înlocuire a becului utilizaţi un bec C5W.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă iluminare portbagaj L90 81B DEMONTARE 108485 a Declipsaţi lampa de iluminare a portbagajului. 81B-7 .

SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 LOCALIZARE Funcţia întrerupere consumator este realizată în uzină de o siguranţă care lipseşte de pe cutia siguranţe habitaclu situată în stânga planşei de bord. 81C 107820 108987 81C-1 . Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu.

81C-2 . (Consultaţi NT Schemă electrică.28 » înainte de livrarea vehiculului. disponibilă împreună cu siguranţele de schimb. şi branşaţi-o în poziţia « nr.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 81C Notă: Utilizaţi o siguranţă de 15A. organ 1016).

ALOCARE SIGURANŢE (ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL DE ECHIPARE) 108987 Consultaţi (NT Schemă electrică. 81C-3 . pe partea stângă a planşei de bord.LOCALIZARE Această cutie este situată în habitaclu. organ 1016). Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu.SIGURANŢE Cutie siguranţe habitaclu: Identificare L90 I . 81C 107820 II .

81C Pentru a avea acces la cutia siguranţe relee compartiment motor declipsaţi capacul în (1).SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 LOCALIZARE Această cutie este situată în compartimentul motor lângă baterie. 1 107845 107847 Alocare siguranţe şi relee (în funcţie de nivelul de echipare) 108989 81C-4 .

1034 .1047 . 81C 81C-5 .336).597 784 .SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 (Consultaţi NT Schemă electrică. organe (299 .

. Acest cod de reparaţie este necesar în service pentru: . O unitate electronică codată (care funcţionează fără baterie) independentă de funcţia telecomandă este integrată în capul fiecărei chei a vehiculului.ANTIDEMARAJ Generalităţi L90 Antidemarajul este asigurat de un sistem de recunoaştere a cheii cu schimbări de coduri criptate. În acest caz va trebui să furnizaţi numărul VIN şi seria vehiculului. . un cod din doisprezece caractere hexazecimale este alocat vehiculului pentru a permite reparaţia sistemului antidemaraj. UCH schimbă informaţii cu capul cheii printr-o bucşă transponder montată pe contactorul de demaraj. numărul codului de reparaţie va fi solicitat la techline-ul Reţelei DACIA (tel. 82A-1 .a adăuga chei.a înlocui una sau mai multe chei. Atunci când contactul este pus. 82A Notă: Pentru toate operaţiile de programare a cheilor sau a unităţii centrale habitaclu. 00 40 248500555). . Dacă unitatea centrală habitaclu recunoaşte codul cheie ea autorizează pornirea motorului şi injecţia se deblochează.a dezafecta una sau mai multe chei (în caz de pierdere sau de furt de exemplu). motorul poate porni.a înlocui o unitate centrală habitaclu. În momentul fabricării sale. Antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (clipirea martorului luminos roşu al antidemarajului pe tabloul de bord).

interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii. apoi îl transmite la Unitatea de Control Electronic (U. Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord. care funcţionează fără baterie. poate cauza activarea sistemului antidemaraj. care este fixat şi asigurat prin clipsare în capul de cheie. prin apăsarea butonului cheii.Din manualul de solenza SISTEM ANTIDEMARAJ Generalităţi 82 Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii.C. Ea poate fi separată în două elemente. la pornire. alimentat cu o baterie. 82 . care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B). atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie. care îl compară cu codul memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului. bucşa antidemaraj. iar pornirea motorului este imposibilă. În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor. ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din plastic.) decodor. ATENŢIE! Dacă bateria este slab încărcată.E. pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a uşilor automobilului. La punerea contactului. căderea de tensiune pe demaror. sub carenajul inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. capul cheii are o construcţie diferită. În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat. În interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit electronic imprimat. situată în jurul contactului de pornire. Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă. care are o construcţie specială. având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu.1 . Dacă decodorul recunoaşte codul cheii. care se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor.

107867 Capul cheii echipat cu o unitate electronică (1) permite comanda antidemarajului şi blocarea uşilor prin radiofrecvenţă (în funcţie de versiune). antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (materializat prin clipirea martorului luminos roşu antidemaraj).ANTIDEMARAJ Descriere L90 Cu acest sistem. este echipată cu o unitate electronică însărcinată să transmită codul cheilor la unitatea centrală habitaclu.UNITATE CEN