P. 1
Знам и мога на 6 - Учебна тетрадка-1

Знам и мога на 6 - Учебна тетрадка-1

Views: 605|Likes:
Математика за ПГ- УТ-1
Да се ползва съгласно принципите на система "Знам и мога".
Всички електронни книги и пособия от зона "Математика" по система "Знам и мога" можете да намерите на: http://znamimoga.weebly.com/
Математика за ПГ- УТ-1
Да се ползва съгласно принципите на система "Знам и мога".
Всички електронни книги и пособия от зона "Математика" по система "Знам и мога" можете да намерите на: http://znamimoga.weebly.com/

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Емилия Йорданова on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2015

pdf

text

original

Знам и мога

На


Учебна тетрадка №1

Математика за 6-годишни
 Групиране
 Съотнасяне
 Числова редица
 Броене в прав ред
 Цифрите на числата до 10
 Числова линия
 Повече или по-малко
 Събиране
 Изваждане
 Квадрат
 Правоъгълник
 Триъгълник
 Кръг
 Страни и ъгли
 Пространствено разположение
 Карти

Броене (1)Оцвети толкова , колкото показва цифрата.Оцвети толкова точки, колкото показва цифрата.


Оцвети толкова точки, колкото показва цифрата.Броене (2)
Оцвети толкова , колкото показват цифрите.
Огради пълните петици.

Оцвети толкова точки, колкото показва цифрата.


Оцвети толкова точки, колкото показва цифрата.
Сравняване
Свържи.
Свържи.Свържи.
Свържи и оцвети цифрата.


Свържи.
Свържи и оцвети цифрите.
Ред на числата
Свържи.


1
2
3
4
5
1
2
3
4
4
5
4
4
1
2
3
1
2
3
1 2
3
5
6
7
8
9
10
Свържи.
Бонус: Кое е общото между тези три животни?
Подсказка: Думите СЛОН, ЗМИЯ и ЗАЕК се пишат с ____ букви.
4
4
4
1
1
1
2
3
2
2
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
Свържи.
Очертай и оцвети по реда на числата.

Свър Свържи..

Свър Свържи..
Свър Свържи..

Нула
Колко паячета висят на мрежата? Напиши в .
Колко на брой са черните котки?
Бонус: Колко общо са черните котки?
С колко са повече от белите? ______
Колко на брой са белите котки?


Бонус: Реши задачата.
бели котки – черни котки –Огради плочките, в които има 0 точки.
По равно
Оцвети толкова сокове, колкото са сандвичите.


Оцвети толкова мишки, за колкото ще има по
парче сирене.


Писане на цифри

2
1
4
3
1
2 2
3 3
4 4


5 5 5
1
8
9
7
8
10
6 6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Петопръстна система


Пресметни.
Най-добрата и най-удобна сметачна
машинка е човешката ръка.


4
1 5
3
5
5
5
4
3
5
1


2 5
5
2
5
5 0
0
5
5
0
Десетопръстна система
Състави задачи със събиране.

Бонус: Състави задачи с изваждане по двата
примера.
Състави задачи със събиране и изваждане.Повече и по-малко
Огради сърчицата, които са повече. Оцвети ги в .
Сърчицата, които са по-малко, оцвети в .


На кой ред мечетата са повече?
Оцвети панделките им в жълто.
Колко на брой са мечетата, които са по-малко?


Мечетата, които са по-малко, са _____ на брой.Мечетата, които са по-малко, са _____ на брой.


По-голямо и по-малко

Колко са на брой? Попълни .
Постави знак > или < в .
По-близко и по-далече
или са по-близко една до друга?


0 1 2 3 4 5 Отговор:
0 1 2 3 4 5 Отговор:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отговор:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отговор:


или са по-далече една от друга?


0 1 2 3 4 5 Отговор:
0 1 2 3 4 5 Отговор:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отговор:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отговор:
Първи, последен и помежду им


Иво Ели Ани Яна Ясен

o Кое е 1-то дете в редицата? __________
o Кое е последното дете?____________
o Колко деца има помежду им?
2 4 5
Попълни липсващите цифри.
Кой номер е първата ракета?
Кой номер е последната ракета?
Колко ракети има между тях?Съотнасяне (прилагане)
Повече или по-малко са от ?
Провери. Подчертай верния отговор.

са повече / по-малко от


са повече / по-малко от


са повече / по-малко от


Съотнасяне (налагане)са повече / по-малко от
са повече / по-малко от
са повече / по-малко от
Повече или по-малко? Подчертай вярното.

Колко са листчетата?


са _____.са _____.

Колко са листчетата?


са _____. са _____.
са _____. са _____.
С колко по-малко?
С колко са по-малко от ?са по-малко от с _____.

С колко са по-малко от ?


са по-малко от с _____.


С колко повече?
С колко са повече от ?са повече от с _____.

С колко са повече от ?


са повече от с _____.


Събиране
Събери.3
2
3
5
8 2
Събери.
4 3
2
4 4
7
Събиране и ред на числата
Състави задача.
Състави задача.


Изваждане
Извади.

2
5

2
8
2

6
2
Изваждане с ограждане (остатък)
Кои са повече – или ? С колко?
Напиши задача с изваждане.

1
2
3
6
4
5
6
41
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7 8
9
Изваждане чрез допълване (недостиг)
Колко не достигат? Оцвети.
Напиши задача с изваждане.

1
2
3 4
5
5 3


1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7 8
9

4 4
2
Изваждане със зачертаване (изключване)
Извади.6 2Кръг
Сложи на фигурите, които не са кръгове.

Триъгълник
Сложи на фигурите, които не са триъгълници.

Квадрат


Сложи на фигурите, които не са квадрати.Правоъгълник

Зачертай фигурите, които не са правоъгълници.


Страни и ъгли (1)
страни ръбове
ъгли
ъгли
правоъгълник

прав ъгъл


Преброй страните.

2

1 3


Преброй ъглите.
Преброй ръбовете.

3

1 2

Колко са страните?
Колко са ъглите?

Повече или по-малко? Напиши > или < .
страниръбовеъгли
Очертай фигурите. Начертай още по 2.

Броене и проследяване на фигури
Колко на брой са фигурите?


По колко са фигурите от всеки вид?
Оцвети фигурите и ги запомни. После се опитай да
направиш мрежата в МЕП Игра за запомняне.
Открий разликите в двете мрежи.
Зачертай различната фигура във втората мрежа.
Страни и ъгли (2)
Колко страни и колко ъгъла?

страни страни
ъгъла ъгъла

страни страни
ъгъла ъгъла


Квадратът има страни.
Квадратът има ъгъла.


Правоъгълникът има страни.
Правоъгълникът има ъгъла.


страни страни
ъгъла ъгъла

страни
ъгъла
страни
ъгъла

Правилно или неправилно ?
4


страни
ъгъла
4
4
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
страни
ъгъла
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Фигури от фигури
От какви фигури се състои голямата фигура?

Къде се намира?
Огради вярната дума във всяко изречение.

Птичето кацна на / до / над гърба на кравата и запя.
Кравата държи цвете в / под / по муцуната си.

Мечето седна тъжно на / върху / до земята.
Пчелите зажужаха отляво и отдясно / отгоре и отдолу /
отпред и отзад на главата на мечето.

Мишките се скриха в / между / под дупката.
Сиренето си остана пред / над / под краката на котето.
Котето наблюдаваше отгоре / отдолу / отзад /
отпред уплашените мишки.

Кучето стои зад / пред / над паничката.
Кокалът е в / на / до кучешката паничка.

Конят е зад / пред / покрай вратата.
Конят е подал глава през / отгоре / отдолу прозорчето.

Папагалът е кацнал над / на / по палмата.
Тигърът е зад / пред / до палмата.

Таралежът носи ябълка на / между / по бодлите си.
Котето е заспало на / до / пред фотьойла.
Кълбото е под / пред / зад масата.
Картинките за тази тема са свалени от KROKOTAK.COM и адаптирани за учебни цели.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->