Nv\ÂNUlUI MERIDIANUL INTESTUI UI 'l~t 1 42 I . Meridianele Plamânului si Intestinului Gros Aceste meridiane elementului sunt asocia te Metal. permitând bratelor sO urce si mai sus deasupra capului. pânc la nas. ap1ecati-vo În fato din solduri. apoi arCltCltor si traseul sClu exterior În sus pe gât meridiane.. Genunchii usor îndoiti MERIDIANUL Pl.iul makko-ho Stati cu tol pile depOrtate pentru Plamân ICI distanta EXE Re ITII I Întinde de sub Meridianullntestinului urcCl pe marginea Exercitiul Încercati sporeste Traseul exterior În accesibil 01 meridianului bratului spre PIClmânului degetul se Degetele mari unite soldurilor: Uniti degetele Întindeti bratele mori la spate. sCl ÎndOili. În timp ce de energie prin ambele mojore Nu trebuie ocest exercitiu dacCl aveti probleme cu spatele sau hipotensiune. ios pe interiorul mare. Îndreptati-va lent. expirofi. Respirati de câteva ori relaxati-ve În strelching. si mentineti genunchii si claviculCl. dace este confortabil. Când usor expirati.Exerci. Gros Începe de la degetul bratului curgerea pânc la umClr.

Ilace peste coasle spre . În sus de ki urmO aspect al acestui concept de ki prin el este Perturbarea descendent6. Simptome IIhtardanj6 diiloslive..1'(11 II I MERIDIANUL STOMACULUI Pamdnl. Potrunde la nivelul 11111111111 Într-o parte a ombilicului ~i iese 11111111111 reinlra În abdomen. Ambele celui de-al doilea deget partea frontalo a corpului. care porneste spre exterior spre partea frontalo a coapsei si coboaro pe canelele Stomacului importanjO si Splinei sO aibo o de energie (ki) si sânge.. 1"lIbleme lIuxului de ki poale duce la flux ascendent anormal. sângele este forma materialo de ki si joaco un rol esenjial durat6. În lungul 11111111111 ului labei piciorului IlllilllllI.\1 sunt asociete elementului ~IIIIAIIlII '. Meridianul Stomacului III<"pe de la marginea dl1lll1lului mare de la picior. o corpului pe partea si /." Il Ii"" ">plil10 si slomae. specialo În orice boal6 de meridiane se allo În partea frontalo a piciorului.1 gambei III 1IIliiilinenui inferior si urcO pe Începe de lângo nas si se extinde În gurO si În sus spro scalp. În susjinerea cresterii fizice si hr6nirea tuluror sislemelor corpului.Stomacul elementului si splina concordo cu opinia occidenlalo despre ramificajie continu6 În lungul claviculei La vintre sânge.1 ~'se Irllll. slobiciune menstruale. P6mânt. De la maxilar. vomO si greajO.1IIliIII' 'Ilib claviculo. Aceasto si coapsei. Aceste Stomacul organe substanjelor creste aportul si splina sunt asociote sunt asociate cu obtinerea nutritive din hraM. cauzând simptome ca dureri ale splinei sunt problemele lipsa de apetit. si Traseul exterior interioarO a de cap. Acest rol de hronire face co ÎmbunOt6jirea curgerii energiei prin si În jos pe piept si abdomen. Revine la "1'l1l1l1ltl. pe exteriorul de la picior. Cel din Meridianul Meridianul Stomacului Stomacului curgerea este yang si Meridianul Meridianul Ilulritiv (objinut Splinei Splinei este vin si poarto din olimente). "pIO organe si muschi. sfârsindu-se În teoria shialsu. do o unde Meridianele stomacului si splinei Ambele meridiane frontale} se gCises II. continu(1 În jas pe gât.1'01111111'" unesle cu meridian.. 44 .

Treptat aposa'i mai tare si simultan aplecafi-ve Înainte. si re/oxoti-v6 cu capul pe spate Daca sunte/i suplu Degetele apaso În abdomen nu simtiti disconfort. Deschiderea meridianelor poate ajuta la reechilibrarea energiei. sub cusca torocico. Splina guverneazO intelectul si poate deveni suprastresato În asemenea circumstante. pieptul destins. s. /6sând pe brate si dep6rlole. si Întinse pe podea. greutatea moi Întâi Respirati se apleacO În fato apoi pe onfebrafefe egal.Executati urmotoarele exercitii pentru armonizarea I stomacului si splinei. IOsafi-v6 pe spate. Repetati de maximum cinci ori. Stretching pentru Stomac EXE Re IT II Eliberarea plexului solar Desi nu face parte din programul makko-ho original. Îngenuncheat. mai ales dacO vO hrOniti neregulat. este un exercitiu util pentru Îndeportarea tensiunii abdominale. Inspirati când ve îndreptati. Când expirati. de exemplu studiu intens. Iasa!i-v6 moi cu spatele. expirând lent. apoi reveniti lent la pozitia iniJio/a. ducând la ÎmbunCltotirea concentrOrii si poate Îmbunototi simptomele digestive osociote stresului. expirati de trei ori În pozitia finala. picioarelor Între cu labele astfel ca Trunchiul superior 2. fesele sa stea pe podea ele. ApOsati cu degetele În centrul abdomenului. Exercitiile sunt faarte valoroase daco sustineti activitoti intelectuale. si Splina 1. Întinde!i Inspirati mult spre Înapoi pân6 atingeti podeaua bratele deasupra copului. 46 .

urinara 111111111111 si nervozitate. se patrunde piciorului. cu inima. ltllnificatia principala patrunde Inimasi intestinul subtire sunt asociatii de caldura. control necorespunzator al temperaturii sau exces de transpiratie.1 I.·111."III.lllllild < SIClbirea lor poate ele probleme urinare.. râs. 1'111111111111111'\ale salelor. ""1" 11"IIIIIIln.111111lrI... stomacul miscare ascendenta. Meridianul 11'1. IIIr inare porneste Între sprâncene I 1~" Illtllldo l' peste crestetul capului. ori ca '1illI I"j.IVllllltll. MLIUI'IANUL INIMII MERIDIANUL INTESTINULUI SUBTIRE MERIDIANUL VEZICII URINARE MERIDIANUI RINIOllUlll1 11·11. meridiane si elemente Inima si intestinul vezica subtire si sunt asociafe rinichii Apei.dontele se manifesta frecvent ca Organe. II . O În piept.lIIll"lrrlllllc t 1" 1iliilililIIrI ele la picior. //I •• Io." IIllrlltI'"IIUII.Inima. si IClinificatie se Întinde spre ureche. voiosie pentru ele se concentreaza lc'c6nd legatura Iiliostinui subtire. În I"' ~lrll spinarii si picioare.hl 1111111~1I111C1ZCi 1111 h pentru crestere fizica 11'"111111 ~11'1I11'roleaza de asemenea . uneste cu 48 . pâna la degetul mic. Focu/ui. si Traseul ei exterior iese În subsuoara coboara pe interiorul mâinii si bratului pâna la umar. Cele pentru organele elementului Apa (vezica urinara si asupra spinarii.ll1o 1111111. Meridianul ale intestinului merge În lungul 1illllll'Oaza si creierul si sistemul nervos. intestinul subtire.rlllll. vezica urinara si rinichii Inima Discordanta asociate elementului Foc si poarta si se poate manifesta ca agitatie mentala.. Vuxica urinara V'lIlco urinara actioneaza cu rinichii si Ea ~111111110 functionarea altor organe.. rinichi) se concentreaza Intestinul subtire Confuzia mentala si problemele urinare pot indica perturbari subtire. III~I q. Morielianul Rinichiului 111. Exercitiile makka-ho asupra partii bratului si palmei frontale a corpului.

Relaxoti-v6 pozitie. Stati cu tO/pile spate /0 nivelul !oliei. Respira!i 2. respirând stati pe o perna. Stai. tinând bra/ele s. soldurilar si picioarelor. inspirati si ridicafi-v6. ap/eca/i-va spatele gleznele câteva spre adânc. Daed sunteti onchifozat si Înainte din sa/duri. îmbunatatesc deasupra celuilolt genunchi. Când expirati. spre exterior. "sezutului". din spate. ca si cum ati atinge cu mâinile. momente. Relaxati genunchii pe oasele si Îng6duiti inspirali /obelor picioarelor Stând cu greutarea s6 se Întoarca spre exterior. gât. RoU/i-v6 pâna ce corpul ajunge si pe spatele picioarelor. picioarelor Prindeti labele cu mâinile si 2. prin întinderea linCl a spatelui. Întinse. Desi nu face p0l1e din progmmul original mokko-ho. Urinare si Rinichiului Aceste sunt lacalizate exercitii expirând. Cu soldurile spre Înainte. pozitia verticalCi pe apropiati-le de corp cât puteti f(jr6 inconfo/1. Când expirati. depCirtafe si mâinile pe lor se concentreazCl asupra pClrjii frontale a corpului. acest mod suplimentar de stimulare a ffuxului de ki În spinare este foarte EXE Re ITII I subtire si meridianele Ele aiuti:J la abtinerea Meridianele spinare energiei Vezicii Exercitiile makko-ho pentru inima si intestinul eficient. coborând capul si pieptul spre tCilpi si mentillând oceastO coatele si antebrajele În egal respi"ând În fa/o fibiilor. Pastrat. si concenlra/i-v6 centrului corpului. Repetati de câteva ori. rotili corpul Înlr-o pat1e si aplecofi-vO Înainte peste genunchi. Aplecore Înainte Makko-ho pentru Inima si Intestinul Subtire 1 . allemând directiile. pe sa/ cu tO/pile apropiate. pozitia egal. si Întinde!i bra/ele cu palmele Elibera/i Încordarea umeri si membre. atentia asupra Reveniti la 1 . aplecati-vll Înainte din solduri. 50 . unei senzatii de calm interior si cancentrore.Rotirea din tolie 1. Makko-ho pentru Vezica UrinorO vi se si Rinichi Întinse În pare greu. o inspiratie. În principal În 2. Asezoji-vO pe podea cu picioorele fatO.

~I ." 1111 MERIDIANUL PERICA. II 111111 vezicii biliare poate duce la 11111111'111110. organizare Triplul Încalzitor functionarea mijlociu conductor trunchiului Meridianul si inferior si actioneaza kl de la ochi la baza craniului. . Reglarea Mlltidianul Începe de la mâna. vezica biliard 1111"11. 1111 II . meridiane si elemente Pericordu/ si Triplul Înc6/zitor sunt asociate elementului sunt Foc. II III I. implicate si actiune Învelisul exterior al inimii. anchilozarea dureri II Iii Idll/lllol' si indecizie. ficatul Pericardul si Triplul Încelzitor apara inima de caldura." III . vezica biliara. ".IIIIIIt'"ldo ÎI1 vintre.IlHI IIllrodul. 1111111111.". 111111111 '''lIll1lill. Triplullncalzitor. dereglari dopresii si apatie. Ilrilllmde În regiunea pelviana.111111111 IIl/lgzag II 1. sânge. Organe. armonizeaza superior. III"" II.d'lll ~lldltl. 1>0interiorul ''1'\1'1 .11111111111 do ici picior. Ficatul si pieptului.RDULUI MERIDIANUL TRIPLULUI iNCALZITOR MERIDIANUL FICATULUI MERII1If>NII! VEZICIlIUII.. decisiva.ll'fansporta 111'1"""'" Idll discordante. pe piept si pentru energia de la rinichi si suprafata corpului.A.ti. III '1 IItllll'l soldului si coboara pe spre alte organe asociate Lemnului. ca un III. Pericardul. poate reduce febra si EI rinichii.1111'111dlll 1111 opo la interiorul 1"". de cap. 1lll1llficatia principala 1'll\lIcene.A!I! 52 . se sfârseste la A Pericardul Pericardul si Triplul Încalzitor sociate elementului inima si proteieaza si ajuta Foc. acestui meridian contracturile pericard.IIIIIH".tllIl d"llilIlIoclza .lca biliare si ficatul Lemn. iese 1" 1"'''' IIli II 1111110cu li 111'111"M'lIldllll"JI 11111111111" 1"111" II ti.. forma prin sale si. IIldlllll . 1111 I. Vezica biliara si ficatul sunt organe ale elementului În planificare. infectie si stres emotional. porneste din V••r.

. Stati cu spatele necesar. ''''/lI. vO C O> Vezicii Biliare si Ficatului pot fi deschise prin miscari de stretching ale laturilor corpului. Expira/i o. pe când meridianul Triplului exterioare.~ bratul drept peste corp palma pe coasle. 00c6 este Ridicati capului. 1110/ulstâng deasupra 2. Meridianele puneti mâna dreapta Înopoi pentru reazem. cu bratele indreptate În lateral la nivelul taliei. egal si Îndreptati-va la si o expirare. aduceti si 2. cât moi drept. ÎngOduindu-le bratele picioarele dinspre inferior câl moi aproape de vinlre sI) Încrucisati bratele cu mâna opusa. este un gest simbolic ce reprezinto incercarea de a decide un curs de ac'iune. Relaxati-va nit I/llOflle În aceaslC pozitie. laba prindeti gâtui. fiecare genunchi încrucisate. Stoli pe podea Jj "O ~ EXE Re ITII I ÎncCllzitor. Expirati s6 coboare si aplecati-va Înainte. Palmele in sus Vezica Biliara Makka-ha pentru Ficat si 'e cu picioarele o 1. Între genunchi.Clnd 1/111'" egol. . Meridianul Încalzitor "apara" Exercijiile makko-ho pentru aceste meridiane îmbunatajesc • si Triplului Întinse si mult depO/tofe. ~ o c ~ a. Încât coatele Re/axoJi copul si Respirati Bratul deasupra capului sa coboare. Repetati cu Încrucisate invers. Aduceti I pune'i IlHlt Postura simbolica Stând cu tolpile depOrtate la IOtimea solduri/or si genunchii usor indoifi. ~ c6nd apleca/i si spre dreapta. LeganClrile laterale ajutCl de asemenea la deplasarea ki-ului prin aceste meridiane. curgerea energiei prin "deschidereo" pClrjilor laterale ale corpului. Palma pe coaste 54 55 . apoi reveniti la Repetati În partea 1!II/If/ulnifio/6. Legonarea usaarO spre partea opuso ajuto deplasarea ki-ului prin meridianele Ficatului si VezÎcii Biliare. In mod simbolic primul exercijiu reflectCl rolul protector al pericardului corpul împotriva ameninjarilor Pericardului este închis. Makka-ho pentru Pericard si Triplul Încalzitor 1.. câteva ! "'IIUnd corpul /lh lo/(JI bra/ul stâng cu drept. Cu picioarele fie inconfortabil.

Încordarea fluxul de ki este slabit de muschilor. II li III rlrl/l dllpe perioade lungi de ce esential sa mentineti picioarele si suple. sensibile la semnalele transmise de carpul receptorului. asa ca Îngrijirea importanta. Degetele.1111. care pot inflanllili Mâinile Mâinile si degetele trebuie sa fie detergenti leza pielea. regulata eslll de starea lor. de aceea este relaxate c1escult ori de câte ori este I '_Ilrll. Folositi o crema de m/'llirl daca pielea are tendinta de asprimi! puternice si suple."- Ingrijirea speciala a mâinilor si picioarelor blocheaza capacitatea fluxul de ki si va reduce de a percepe diferente receptorului. vA. Îngrijirea pentru shiatsu.r/lol 1111111111 SOu alte activitati si picioarele I Iii 11111 1IIIIIJlcire de tensiune În Mâinile palmele si Încheieturile sunt sunt uneltele principale utilizate pentru a apasa carpul receptorului. Ca si În alte parti ale Uneltele meseriei Mâinile sunt shiotsu. În principal baza solida. Mâinile generala trebuie pastrate 1/11.Iltllulaji 1''' fluxul de energie În mâini si dimineata În shiatsu. 1/llo0rece unghiile lungi pot cauza leziuni I Alld apesati cu buricele degetelor. Nu va expuneti mâinile III puternici. 1IIIllrlllli corpului. care Tindeti Taiati scurt unghiile si nu le perrnilllii niciodate se fie mai lungi decâl II . arundându-Ie "IIUIIU o. depinde iar calitatea rezultatelor curate si cu unghiile taiate. uneltele esenfiole îngriiite pentru Trebuie pentru ""l1tl. fu riie degetelor. mentinerea sensibilitCJtii. (Illiculatiilor. Este O chestiune de respect fata de receptor ca mâinile dvs. rI'I. 1'111111 oferi exercitii sanatoase u a ""1'111. si ""1"11111 rogulat mâinile În timpul II". sa fie curate si sa areliil frumos. subtile În starea energiei Labele picioarelor Labele picioarelor un rol important joaca de asemenea În eficienta terapiei pentru ca ofera o IIIbunatafirea fluxului de lIergie '. spre eliminarea 56 Încordarii.IIIIIIi'. Este important.

veti simti beneficiile acestor exercitii În orice sarcin':' manual. dO(Jo/elor. a corpului. astfel picior În jurul articu/atiei s. pe care o executati. Chiar dac. de Inr haie/ur6 spre vârfuri/e o 10 c " Q. '. Întoarceti apoi ca sa fie 1. Ap6sati spate ca 56 fiecare deget simtiJi spre 3.. directii /0 2. o . puterea si sensibilitatea aptim':' În mâini si picioare. dar trebuie s':' aveti grij':' s':' lucrati În mod egal cu partea stâng':' si dreapt. Repetati de câteva 1111/" fiecare mâna. egal. spre interior si o întindere În degetele si podul palmei. EXE Re ITII DO -1N 1.ub ÎncheieturO. respirând În sus pân6 simtiti repetati pentru ambele picioare.Apucofi sub încheietura Practicati aceste exercitii zilnic pentru I a mentine supletea. Flexionarea Încheieturii Alipiti palmele Ap6sa1i palmele În jos pân6 simtiti În (afa pieptului. În timp trageti o Întindere indreptafe În inferior si Întinderea. pentru a sl. hldcrii Întindere Între degete ApOseji pumnul ("e degete 58 59 .bi orice Încord':'ri inconstiente. Rotiti acelasi degetul mare de usor.~ 15 o. Începeti prin a v':' scutura mâinile. Mentineti Întinderea câteva momente. nu executati shiatsu zilnic. Cu pumnul strâns usor. Bucuratj-v6 de senzatia energizanto de furnicare din labe dupo ce v-oti oprit.:. mâinile. La expirare. l' O> I)OgClele~ 1IIiontoie În sus 2. ios op6soli spre Efectuati În ambele si usoar6 În to/p6. cioc(Jnili ferm ambele talpi. '. Deplasare ki~ului de la Încheietura la degete Strângeti o mân6 cu ce%lt6.lldngeJi si 'rageli În jos.:. Ele pot fi practicate oricând.:.:.

h!!! !H~h. Daco ~unteti consumator de came. nu mâncati ideile '(lI1titOti mari Înainte de sedinta de 11"lolsu./ u'. cu recomandOrile de starea psihica: si vlta. pipoitului. deaaro~(J 111111' 60 . obiceiurile dar Încurajati ce vO pot activitOtile lent si asiguro o rezervO continuC d" In. cu În care sC evitati preponderenta S interactiune Între donor si grup de alimente. trebuie sO vO transferati o parte din energie prin intermediul apOsOrii exercitate asupra receptorului. Examinati-vO stilul de viatO si eliminati sOrOci energia. ceai nieo/in". mai uzual. Aceste idei concordo alimentatie occidentali. În termeni ca dieta sO fie echilibrato cu calitOti yin si cele care sunt mai yang. Eficienta vO va substantele ce afecteaza a/cool.tllloivl HllllllHJJhl cafeaua d01Cllii. dar si alcoolul si alte "Iii 1liIIIIIIIti co ofecteazC starea psihico 1 "111111111111 sonsibilitateo noturalo. fie a empotiei hiatsu este un proces receptor."- Ingrijirea generala a sanatatii Dieta Pentru shiatsu nu existO o dietO specialo. Alegeti ceretrll' cu bob integral În locul celor rafinaltl Boabele integrale sunt digerate mal aceea este important propria sOnotate. rapid produs de carbollldllllti I\IHIIII ~i berea sunt alisi ce vC sporesc vitalitatea. oferind energie forC senzatia de Îngreuna re. si alimentelor practici 19). 111.. DacO energia vO este sOrOcite de boalo sau. sO vO Îngrijiti De Hranirea Introduceti sanatoasa În dieto o proportie mare '" 1Illilillill/onle. Aceasta este preferate "vl\dlliiii energetic" rafinati. de fructe si legume proaspete. Aceste" abundO În vitamine si minerale si sunl usor de digerat. sCMtoasO ale dieteticienilor care sustin o diete variatO. deoarece se digero lent si poate II' t"Jdea greu" În stomac.i stimulentele 1/111111/1 practicant de shiotsu are un nivel IIdll III de constientizare. atingerea va fi mai putin eficiento. ContitOtile excesive de cafeinO mod limitat . unui II 1"dll'I(1 doco luati orice substante ce II IIlllllllnleozc III IIIIIII/ti sensibilitatea naturalo. desi unii doresc sO Încorporeze de yin si yang În alegerea (vezi pagina asta ÎnseamM Între alimentele Atentie Evitati stimulentele artificiole si nivelul de zahcr din sânge. cofea. consulta# care este urmat de un dU1111I 1>1 fel de rapid al energiei. reducându-vo 1I1111/9ia agilitoteo. de lipsa stOrii de bine. Ca practicant de chiar În - "" "1 ""'111.1110 energie.