P. 1
CUM SE ARGUMENTEAZÄ‚ UN PUNCT DE VEDERE

CUM SE ARGUMENTEAZÄ‚ UN PUNCT DE VEDERE

|Views: 21|Likes:
Published by Faur Diana
text \rgument\tiv
text \rgument\tiv

More info:

Published by: Faur Diana on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

CUM SE ARGUMENTEAZĂ UN PUNCT DE VEDERE Definiţie: argumentarea este un demers prin care justificăm o afirmaţie pe care o facem, încercând

să convingem că avem dreptate, un mijloc prin care susţinem sau demonstrăm un punct de vedere. Este procesul de justificare logică a unei opinii pe care vrem să o susţinem. Argumentarea se face în scopul de a-i convinge pe partenerii de comunicare de justeţea opiniei exprimate. *a argumenta - a susţine - a dovedi - a întări Argumentarea – Modalitate de a prezenta şi susţine un punct de vedere asupra unei anumite probleme şi, în egală măsură, de a convinge cititorul / interlocutorul de valabilitatea perspectivei propuse. Argumentul este suma aserţiunilor pro/contra, aserţiuni care produc temeiuri pentru susţinerea unei concluzii. Notă! STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV / ETAPELE ARGUMENTĂRII: 1. IPOTEZA (INTRODUCEREA, PREMISA): formularea unei opinii despre un text, o idee, o situaţie etc. cu caracter general. - o ipoteză, un punct de vedere formulat asupra unor aspecte ale operei literare sau asupra realităţii; În ipoteză se utilizează formule specifice precum: în opinia mea, este cunoscut faptul că, consider că, cred că, mă interesează să citesc (să văd filmul) pentru că..., îmi stârneşte curiozitatea, deoarece..., se înscrie în sfera preocupărilor mele dat fiind că..., opinia mea referitoare la... este că....etc. 2. DEMONSTRAŢIA (ARGUMENTAŢIA, CUPRINSUL): argumentarea propriu-zisă (care poate cuprinde două argumente pro sau contra ipotezei enunţate, dar trebuie să fie întotdeauna motivate). Se dezbate ipoteza şi se introduc argumentele. Argumentul se formulează în termeni de: pe de o parte, … pe de alta parte, în primul rând, în al doilea rănd, în continuare, în sfârşit ... în primul rând, nu în ultimul rănd etc. Argumentele trebuie formulate clar şi concis, ordonate logic, de la cele mai „slabe" spre cele mai „tari" sau invers. Este bine să punctaţi argumentele prin formulări pregnante, formule persuasive care au rolul de a anunţa că urmează ceva important, solicitând în acest fel atenţia auditoriului: pentru că, faptul se explică prin, de exemplu, la fel ca, spre deosebire de, în concluzie, în mod sigur, evident, clar, prin urmare, deci etc. Pentru a convinge, autorul argumentării trebuie să facă apel la argumente convingătoare. În demersul argumentativ se inserează citate din lucrări de autoritate, se fac referiri la idei ale unor personalităţi, se oferă exemple familiare interlocutorului / cititorului. Nu este exclusă (nici) argumentarea pe cale emoţională, în acest caz apelându-se la situaţii la care cititorul nu poate rămâne indiferent. Tehnici ale argumentării / Dovezi: - exemple: fapte, întâmplări care aparţin experienţei personale; - opinii de autoritate (exemple din operele unor scriitori canonici: autorul X valorifică...., consacraţi; din paremiologie: înţelepciunea populară consideră că..., Constituţia susţine că...); - comparaţii care să scoată în evidenţă ideea susţinută; - exemple din textul suport, în cazul în care există; -citate;

totuşi. CONCLUZIA (ÎNCHEIEREA) presupune o frază în care: se reia ipoteza într-un mod nuanţat şi se motivează prin dovezile date la punctul anterior.tip de raţionament folosit în susţinerea argumentelor cu dovezi şi exemplificarea dovezilor. Explicarea cauzelor: fiindcă.concluzia sau partea finală a argumentării. operator specific: în primul rând. fie. pentru a concluziona. "or". încă. Sinteză şi final . Timpul verbelor este prezentul etern.tip de raţionament folosit în finalizarea discursului: în concluzie.. în sfârşit .. dar şi în susţinerea acestora prin dovezi: în plus... de parcă. datorită.. grupare subliniată prin in ceea ce priveşte". într-un text argumentativ. ca şi cum. în afară de. pe lângă. se contrazice ipoteza. În formularea concluziilor se utilizează diverse cuvinte/formule persuasive:. „de altminteri". prin urmare... „referitor la" etc. explicarea consecinţelor: deoarece. aşadar. în continuare. este contrar cu ... rezultă că. timp al reprezentarii actualizatoare. neutru. în consecinţă. Argumentele pot fi grupate în jurul unei idei sau teme. deci.. în concluzie. Opoziţie sau restricţie. „dimpotrivă". Legătura dintre segmentele discursului se realizează prin conectori constituind mijloace de realizare a coeziunii textului. în consecinţă. al inscrierii particularului in general. pe de-o parte. Adunare-tip de raţionament folosit în numirea argumentelor... „totuşi".tip de raţionament folosit în producerea contraargumentelor: din contră.. sau. în cazul în care argumentarea a demontat ipoteza respectivă. EXPRIMAREA LEGĂTURILOR LOGICE ÎNTRE IDEI Tip de raţionament Enumerare-tip de raţionament folosit în numirea argumentelor. în consecinţă. întrucât. este absolut necesară prezenţa unor cuvinte ca: „deci". diferit de .. în al doilea rănd. Fiecare element al concluziei trebuie susţinut de premise. din cauză că.. care subliniază dacă punctul de vedere constituind ipoteza se susţine sau se infirmă. Comparaţie. STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV Schema generala a discursului argumentativ este: . Argumentarea nu trebuie să excludă creativitatea. Aşadar... Explicare. .tip de raţionament folosit în producerea de contraargumente : sau. pentru că.3.. „pe de altă parte" etc. fie.. autorul bazându-se pe un „scenariu" ce ţine seama de pregătirea receptorului şi de menţinerea atenţiei acestuia. la fel ca.. deşi. în final.tip de raţionament folosit în susţinerea dovezilor şi exemplificarea lor: cum. rezumând.... pe de altă parte.. Concluzia: este o propoziţie declarativă cu valoare de adevăr. „de altfel". prin urmare etc. Alternativă . mai mult..

. ARGUMENTAREA. argumentul bazat pe scopuri (avand drept scop…) . cu alte cuvinte. final. Timpul verbelor este prezentul etern.Argumentul pragmatic. … pe de alta parte. desi.verbe de opinie: a crede.conjunctii. in al doilea rand. . de altfel. desigur. ca. a considera. dezvoltarea tezei/argumentelor Pot exista mai multe demersuri argumentative: .I PREMISA: expunerea tezei / opiniei in primul paragraf II ARGUMENTAREA a. . asadar etc.formule ca: in primul rand. concluziv: deoarece. . mai intai. CONSTRUCŢIA DISCURSULUI ARGUMENTATIV Modalitate de a prezenta şi susţine un punct de vedere asupra unei anumite . rezulta… Concluzia bazata pe o alternativa: pe de o parte… pe de alta parte. incat. . de mentionat faptul ca. de altfel. INDICI AI ARGUMENTARII: Ca indici lexicali. pe de o parte… pe de alta parte. refuzarea sau acceptarea tezei b. prin care un act e apreciat in functie de consecintele favorabile.Argumentul de reciprocitate care rezulta din transpozitia punctelor de vedere simetrice: pe de o parte. Dispunerea textului in paragrafe distincte. ca sa. neutru. . timp al reprezentarii actualizatoare. fara indoiala. al inscrierii particularului in general. Legatura intre idei se realizeaza si prin conectorii si. acesteia etc. din cauza ca. numai. prin urmare.adverbe sau locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative: probabil. deci. cu siguranta etc. si anume se refera la realizeaza conexiuni secundare interne unui argument.pronume si adjective pronominale demonstrative care fac legatura intre idei: aceasta.Argumentul de comparare III CONCLUZIA: Concluzia poate fi reluata intr-un nou enunt marcat printr-un indice al enuntarii: de mentionat faptul ca: pe de o parte. de asemenea. folosirea termenilor sau expresiilor care exprima indirect o judecata de valoare: putem spune ca… . posibil. cu alte cuvinte… asadar. Ca indici ai enuntarii sunt folosite procedee precum: . apoi. . sau printr-un proces de opozitie si nu.Argumentul de autoritate se sprijină pe credibilitatea unui expert citat si pe pertinenta cercetarii sale privind tema in discutie.termeni sau expresii care exprima direct o judecata de valoare: cum cred unii. astfel etc. se folosesc termeni adecvati tezei. de exemplu. locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ folosite mai ales pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal. a presupune etc. de altfel. dar. … pe de alta parte. consecutiv. deoarece.alti conectori: rezulta. in concluzie. de asemenea.

. . „Nu vă puteţi îndoi de faptul ca. „pe de altă parte" etc. „Este cunoscut de toată lumea faptul.. se oferă exemple familiare interlocutorului / cititorului.argumentarea propriu-zisă. Argumentele pot fi grupate în jurul unei idei sau teme. de a convinge cititorul / interlocutorul de valabilitatea perspectivei propuse.. grupare subliniată prin in ceea ce priveşte". „în al doilea rând" etc. autorul bazându-se pe un „scenariu" ce ţine seama de pregătirea receptorului şi de menţinerea atenţiei acestuia.probleme şi.". Pentru a convinge.o ipoteză. implicându-1 în demers: „După cum cunoaşteţi. pentru ca demersul să-şi asigure scopul. „de altfel". în acest caz apelându-se la situaţii la care cititorul nu poate rămâne indiferent. Legătura dintre segmentele discursului se realizează prin conectori constituind mijloace de realizare a coeziunii textului.concluzia sau partea finală a argumentării. Ierarhizarea argumentelor poate fi marcată prin cuvinte ca: „în primul rând".. într-un text argumentativ. În redactarea unui text argumentativ trebuie să se aibă în vedere formularea tu multă claritate a argumentelor. Se recomandă utilizarea unor cuvinte prin care se face apel la experienţa culturală / de viaţă a interlocutorului.". un punct de vedere formulat asupra unor aspecte ale operei literare sau asupra realităţii. ţinându-se cont de prezentarea gradată a acestora. este absolut necesară prezenţa unor cuvinte ca: „deci". Nu este exclusă (nici) argumentarea pe cale emoţională. autorul argumentării trebuie să facă apel la argumente convingătoare. Aşadar. cele mai convingătoare argumente fiind rezervate finalului. „totuşi".. care subliniază dacă punctul de vedere constituind ipoteza se susţine sau se infirmă. se fac referiri la idei ale unor personalităţi. "or". Argumentarea cuprinde: . Argumentarea nu trebuie să excludă creativitatea.. . „dimpotrivă".. care ocupă cea mai întinsă parte a unui text argumentativ. in egala măsură. În demersul argumentativ se inserează citate din lucrări de autoritate. „referitor la" etc. „de altminteri". "etc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->