‫בעזרת השי"ת‬

‫טלפון‬
057-310-7200
845-596-8263

845-596-8263
718-640-1470
054-431-4043

054-888-3969
052-712-6119

02-999-3338
057-314-2022
052-715-9826
02-537-4711
845-425-0857
718-947-5782
054-844-6691
02-567-1812
09-861-3945
718-686-0543
718-436-4223
08-858-4353

09-884-8014
347-927-8674
08-974-4220

845-362-6788
02-580-0049
052-715-5039

02-581-3468
02-580-3479
718-837-2744
052-715-7594
050-411-5833
052-768-4562

 

‫כתובות מייל‬

‫גליונות‬
‫א' ב' שבפרשה‬
‫א בלאט גמרא פאר קינדער‬
‫א גישמאקע ווארט‬
‫א געדאנק‬
‫א טעם אין שבת‬
‫אבות תקנום‬
‫אבותינו‬
‫אביר יעקב‬
'‫אהבת ה‬
‫אהבת יעקב ‐ ביאלא‬
‫אהבת ישראל‬
‫אהבת שלום‬
‫אהל שרה‬
‫אוצר הנפש‬
‫ ברסלב‬- ‫אוצרות‬
‫אוצרות החיים‬
‫אוצרות חיים‬
‫אור האמונה‬
‫אור הזוהר‬
‫אור החיים‬
‫אור נצח‬
‫אורי וישעי‬
‫אז נדברו‬
‫איש לרעהו‬
‫אכסוף נועם שבת‬
‫ סקאליע‬- ‫אמירה נעימה‬
‫אמרות טהורות ‐ אלכסנדר‬
‫ארץ ישראל שלנו‬
‫אש היהדות‬
‫אשיחה בחוקיך‬
‫אשכול יוסף‬
‫אשל אברהם ‐ לעלוב‬
‫ צאנז‬-  ‫באוצר חיים‬
‫ טאהש‬- ‫באור החיים‬
‫באיאן‬
‫בארה של תורה‬
‫ תולדות אהרן‬- '‫בהיכלא דקהילתינו הק‬
‫בהיכלם של צדיקים‬
‫ טאלנא‬- ‫בחצר בית המלך‬
‫ סקווירא‬- ‫בחצר הקודש‬
‫ באסטאן‬- ‫בחצרות‬
‫ סאטמאר‬- ‫בחצרות‬
‫ביאורים בספר התניא‬
‫ביים שבת טיש‬
‫בינת המשפט‬
‫בית יוסף להבה‬
‫ אסטראווצא‬- ‫בית מאיר‬
‫במשנת החסידות‬
‫במשנת רש"י‬
‫בני ציון‬
‫בנתיבות רבינו‬
‫בסוד שיח‬
‫ אשדוד‬- ‫בקהילתנו‬

Daf4kids@gmail.com
Gishmakevort@gmail.com
437494@gmail.com
Schasidus@gmail.com
Yesodot100@gmail.com
hfpjc@thejnet.com
arieldarshan@gmail.com
a.ahvatashm@gmail.com
meorotyechiel@bezeqint.net
bari@amude-hashalom.co.il
H773224504@gmail.com
Ohel.sarah1@gmail.com
itielgi@gmail.com
Braslav@actcom.net.il
rabihaim@gmail.com
r.m.azolai@gmail.com
Or.hazohar@walla.com
ohrhachaimhk@gmail.com

 
alon@Shtaygen.co.il
A8447168@gmail.com

 
 
Sos-israel@012.net.il
Esh.hayahadut1@gmail.com
bl@ichud.org
keremyosef@okmail.co.il
lelovjerusalem@gmail.com
botzerchaim@gmail.com
ichudtosh@gmail.com
Boyan.hodaot@gmail.com
Rg5740@gmail.com
marechtt@gmail.com
Behechalam@gmail.com
tolneashdod@gmail.coom
Ayh3626788@gmail.com
mechonzb@gmail.com
BechatsrosSatmar@gmail.com
A770@012.net.il
bamshabbostish@gmail.com
Binat.hamishpat@gmail.com
Sh369@neto.bezeqint.net
Ostrovtza@gmail.com
leuvdchubamas@gmail.com
info@bmishnasrashi.org
Moshe45@bezeqint.net
Shsh10@etrog.net.il
besod@013net.net
7684562@gmail.com

com‬‬ ‫‪Oraya10@gmail.com‬‬ ‫‪Darkei.net‬‬ ‫‪breslov.com‬‬ ‫‪u-frank@neto.kval@gmail.com‬‬ ‫‪Ar7635005@gmail.com‬‬ ‫‪5798972@gmail.il‬‬ ‫‪marechtt@gmail.sh@gmail.com‬‬ ‫‪2733432@gmail.com‬‬ ‫‪torani100@gmail.bezeqint.Pl‬‬ ‫‪beyt-yosef@neto.com‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪03-578-4776‬‬ ‫‪052-326-8315‬‬ ‫‪09-884-3212‬‬ ‫‪ ‬‬ .net.bezeqint.net‬‬ ‫‪02-582-0995‬‬ ‫‪info@Moreshet.com‬‬ ‫‪toldosyehuda@thejnet.bezeqint.‫בעזרת השי"ת‬ ‫גליונות‬ ‫בראשית‬ ‫ברית אבות‬ ‫בשורת הגאולה‪ -‬חב"ד‬ ‫דבר תורה לשולחן שבת‬ ‫דברות קודש ‪ -‬ויזניץ‬ ‫דברות קודש ‪ -‬תולדות אהרן‬ ‫דברי אמונים ‪ -‬תולדות אברהם יצחק‬ ‫דברי חיים‬ ‫דברי יונה‬ ‫דברי ישר‬ ‫דברי ישרים‬ ‫דברי שלום‬ ‫דברי תורה ‪ -‬בעלזא ‪ -‬אידיש‬ ‫דברי תורה ‪ -‬הרב סמיט ‪ -‬אנגלית‬ ‫דברי תורה ‪ -‬וויען‬ ‫דברי תורה ‪ -‬סטוטשין‬ ‫דברי תורה ‪ -‬ערלוי‬ ‫דברי תורה ‪ -‬צאנז‬ ‫דברי תורה ‪ -‬קרעטשניף‬ ‫דברי תורה‪ -‬בעלזא‬ ‫דברי תורה‪ -‬קלויזנבורג‬ ‫דבש מלכות‬ ‫די חסידישע פרשה‬ ‫דעה חכמה לנפשך‬ ‫דעם רבי'נס קוואל‬ ‫דעת חכמה‬ ‫דרכי החיזוק ‪ -‬אנגלית‬ ‫דרכי החיזוק ‪ -‬לשה"ק‬ ‫דרכי יעקב יוסף ‪ -‬ספינקא‬ ‫דרכי נועם ‪ -‬ברסלב‬ ‫האידוד ‪ -‬פינסק קארלין‬ ‫האיחוד בחידוד ‪ -‬אנגלית‬ ‫האיחוד בחידוד ‪ -‬לשה"ק‬ ‫הגיגי פרשה והלכה‬ ‫הדעה והדיבור ‪ -‬תולדות אהרן‬ ‫הואיל משה‬ ‫הוד השבת‬ ‫היבטים לשוניים‬ ‫היכל הקודש ‪ -‬ברסלב‬ ‫הילולא דצדיקיא‬ ‫הישיבה הגבוהה רעננה‬ ‫הליכות החיים‬ ‫הליכות השבת‬ ‫המאור‬ ‫המאור שבתורה‬ ‫המנורה הטהורה‬ ‫הסביבות‬ ‫השבת של ר' נחמן מברסלב‬ ‫והערב נא ‪ -‬אנגלית‬ ‫והערב נא ‪ -‬לשה"ק‬ ‫ווערט‪-‬א‪-‬לאך‬ ‫וידעת היום ‪ -‬בישטינא‬ ‫ויזרע יצחק‬ ‫ויתענגו מטובך‬ ‫כתובות מייל‬ ‫טלפון‬ ‫‪ibreshit@walla.com‬‬ ‫‪ichudbchidud@gmail.com‬‬ ‫‪dach1@neto.il‬‬ ‫‪Shabat.com‬‬ ‫‪halichus@yeshivanet.com‬‬ ‫‪054-307-1355‬‬ ‫‪02-502-2814‬‬ ‫‪323-934-7095‬‬ ‫‪yys@torah4blind.com‬‬ ‫‪hoilmoshe@gmail.il‬‬ ‫‪kosssover@gmail.com‬‬ ‫‪tay@neto.com‬‬ ‫‪ichudbchidud@gmail.net‬‬ ‫‪marechtt@gmail.net.org‬‬ ‫‪dvartora1@gmail.bezeqint.com‬‬ ‫‪Yossef.com‬‬ ‫‪info@maamarimonline.com‬‬ ‫‪7688024@gmail.com‬‬ ‫‪efratis@neto.com‬‬ ‫‪mechonmmvien@gmail.com‬‬ ‫‪tc7@neto.org‬‬ ‫‪08-974-0825‬‬ ‫‪03-619-6739‬‬ ‫‪347-243-1944‬‬ ‫‪718-438-0032‬‬ ‫‪052-763-5005‬‬ ‫‪09-882-0355‬‬ ‫‪052-765-3486‬‬ ‫‪052-765-3861‬‬ ‫‪718-388-3431‬‬ ‫‪052-397-3770‬‬ ‫‪057-315-3884‬‬ ‫‪052-760-0485‬‬ ‫‪057-317-5211‬‬ ‫‪02-626-2353‬‬ ‫‪732-363-4947‬‬ ‫‪08-974-3436‬‬ ‫‪052-521-9169‬‬ ‫‪052-718-4951‬‬ ‫‪212-444-9191 #19‬‬ ‫‪347-678-0652‬‬ ‫‪054-300-2205‬‬ ‫‪064-980-5266‬‬ ‫‪d2sz@neto.com‬‬ ‫‪03-674-9736‬‬ ‫‪02-581-0778‬‬ ‫‪057-318-2265‬‬ ‫‪845-659-6062‬‬ ‫‪divreiyoisher@gmail.hachizuk@gmail.com‬‬ ‫‪rabbi@hakollel.com‬‬ ‫‪054-848-4486‬‬ ‫‪845-481-0531‬‬ ‫‪845-481-0531‬‬ ‫‪vertalach@gmail.com‬‬ ‫‪shabbosStory@gmail.tores@gmail.Benhamo@gmail.com‬‬ ‫‪Asifat.net‬‬ ‫‪Breslevcenter@gmail.net.com‬‬ ‫‪Arsenu0@gmail.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪DvashMalchus@Gmail.breslev@gmail.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪hilel.

net yagtorah@gmail.e.il   Meirros1@gmail.baamali@gmail.net NANASH@yeshivanet.‫טיב הקהילה‬ ‫יהלומים של שבת‬ ‫יוקרא דשבתא‬ ‫יזכרם‬ ‫יחי המלך‬ ‫יסוד הבית היהודי‬ ‫יסודות החינוך‬ ‫ישא ברכה‬ ‫ישבעו ויתענגו‬ ‫ישמח ישראל המבואר‬ ‫כנסת ישראל‬ ‫כרם חב"ד‬ ‫כתבי יוחסין‬ ‫לאור הנר‬ ‫לאמיר זיך איבערבעטן‬ ‫לב המועדים‬ ‫לב המלכות – בעלזא‬ ‫לב הפרשה‬ ‫להורות – ביד"צ נתניה‬ '‫לחזות בנועם ה‬ ‫ליבי ער‬ ‫לידע ולהודיע‬ ‫ליקוטי אורה‬ ‫ליקוטי הסופר‬ ‫ בעלזא‬.bezeqint.gov.com tkhvutknkhj@gmail.com chinuch@neto.‫לקראת שבת‬ ‫ סקווירא‬.com NNGHHI64@gmail.com 3  .‫לקראת שבת‬ ‫מאורות הדף היומי‬ ‫מאורות המדרש‬ ‫מאורות הפרשה‬ ‫מאורות השבת‬ ‫מאמרי הגרי"מ מארגנשטערן‬ ‫מבאר רבותינו‬ ‫מונקאטשער הויף‬ ‫מיין שבת אוצר‬ ‫מלאים זיו‬ ‫ממלכת – בעלזא‬ ‫ממעיין החסידות‬ ‫מסביב לשולחן‬ Shmirat-h@bezeqint.com Daniel777achiel@gmail.beracha@gmail.com Info.com Yeasa.com deshabate@gmail.com Shmuel191@msn.com mamlechetbelz@gmail.com kgkuc64@gmail.com Lev17382@gmail.net   iberbeten@gmail.net.com Badam770@gmail.org meorot@meorot.il Helki.darcenu@gmail.il vekshtein@bezeqint.stein@thejnet.‫חדור בד"ם‬ ‫חוט של חסד‬ ‫חיים טובים‬ ‫ הכנסת‬.com 5812210@gmail.com mmaisrael@gmail.com Siferimryziv@gmail.com Knesset@knesset.usa@belz.org Yesodot100@gmail.com alonshabat@gmail.com shivti11@gmail.‫בעזרת השי"ת‬ ‫טלפון‬ 052-766-7563 02-581-2210 347-470-1291 057-318-5549 050-642-5002 052-761-0455 845-200-4893 03-960-0667 02-590-3246 03-570-9218 03-559-1756 052-768-3141 052-762-2072 054-521-8770 050-414-7001 845-729-0817 052-766-8606 718-851-2800 052-711-7231 09-768-8400 347-369-4532 03-909-0478 845-662-7267 646-450-2099 718-534-8673 845-521-1156 03-577-5333 514-278-5392 08-974-0324 053-273-7762 718-218-6817 050-417-7300   ‫כתובות מייל‬ ‫גליונות‬ ‫ונשמרתם בדרכים‬ ‫וקראת לשבת‬ ‫זו דרכנו‬ ‫ לעלוב‬.com otzar@hamachne.net.com Tc7@neto.‫למען דעת‬ ‫למען תדע‬ ‫לקח טוב‬ ‫ חב"ד‬.com UzanAdirMatan@gmail.com zu.com lshemmitsva@gmail.il bd@maale-adumim.bezeqint.‫טיב הקהילה‬ ‫ לשה"ק‬.‫זכרו תורת משה‬ ‫ חב"ד‬.com info@tovnet.org Leman07@gmail.com mmogilyon@gmail.com 120chesed@gmail.com chabadkt@012.net s.com chaimtovim@gmail.com LikuteiHaSofer@gmail.com MinkatcherHoif@gmail.org Yomtov7@gmail.com nkp@neto.co.‫חכימא‬ ‫חלקי בעמלי‬ ‫חצר אמונים‬ '‫טוב לחסות בה‬ ‫טועמיה‬ ‫ אנגלית‬.com Likras@likras.com magbit@belzmtl.

‫פינוק לשבת‬ ‫פינת השבוע‬ ‫פירות העמל‬ ‫פניני דעת‬ ‫פניני הסופר‬ ‫ אנגלית‬.il sipureitzadikim@gmail.com rantorah@gmail.‫נר ההפטורה‬ ‫נר לשולחן שבת‬ ‫סימן טוב‬ ‫סיפורי צדיקים‬ ‫ ברסלב‬.net maanelashon@gmail.org amiramam@015.com kolelach@gmail.‫בעזרת השי"ת‬ ‫טלפון‬ 054-845-0340 057-316-6560 03-579-8836 03-579-0515 03-570-6326 052-768-8014 057-319-1535 054-847-5902 700-700-966 03-579-1486 052-714-4471 845-662-1586 732-901-6225 052-769-4386 02-643-3605 ‫כתובות מייל‬ ‫גליונות‬ ‫מסילות חיים‬ ‫מעדני אשר‬ ‫מעיינות החיים‬ ‫ ליעזש‬.bezeqint.com Gilayon1@gmail.com RLEVRON@IAI.com Seforim@gmail.net leviber@gmail.‫פרדס יהודה‬ ‫ אנגלית‬.com kolmilchomo@gmail.com ParshaPshetel@gmail.co.com mayanot1@neto.com nkp@neto.‫פרשה פשעטיל‬ ‫פרשיית השבוע‬ ‫צהר עבודה ‐ קרעטשניף‬ ‫ ברסלב‬.com webmaster@harav.com Nekudatova.net.com noamamorem@gmail.com Nerhahaftoira@gmail.com Pardes-katz@neto.‫פניני שפע חיים‬ ‫פניני תורה וחסידות‬ ‫פנינים‬ ‫ אנגלית‬.il hafaza00@gmail.il m-wiznitz@etrog.com itielgi@gmail.‫עלה לתרופה‬ ‫עלון דע‬ ‫ ויזניץ‬.‫עטרת שלום‬ ‫עידית שבעידית‬ ‫עיונים בפר' השבוע עפ"י הגראי"ה קוק‬ ‫על התורה ועל העבודה‬ ‫ ברסלב‬.‫נעים זמירות‬ ‫נפלאות מתורתך‬ ‫נקודה טובה‬ ‫ אידיש‬.com mayunoshachaim@gmail.CO.bezeqint.com 5009398@gmail.‫צמאה נפשי‬ ‫קבלת שבת‬ ‫קול אמונים‬ ‫קול ברמה‬ ‫ סאטמאר‬.com Subscribe@haleb.com meilechl@aol.net.com 148148a@gmail.il P@hpinfo.‫עטרת ישועה‬ ‫ קאמרנא‬.com Abyisrael@gmail.il chizuk@yeshivanet.com mayunoshachaim@gmail.com PnineEH@gmail.com mayonganim@gmail.net cmalik@thejnet.com kretchnifuk@gmail.net.com Ner4499@gmail.roth@gmail.com conghvprinting@gmail.com berina@neto.‫פונעם רבינ'ס הויף‬ ‫פחד דוד‬ ‫ לילדים‬.org.net.com noemashabat@gmail.IL Kolberama10@gmail.‫קול התאחדותינו‬ ‫קול יעקב‬ ‫קול מלחמה‬ ‫קול צופיך‬ leviber@gmail.com Shoshana8448@012.‫עט סופר‬ ‫ דזיקוב‬.com sbapeninim@gmail.‫מעייני הישועה‬ ‫מעין גנים‬ ‫מעינות הלוי‬ ‫מענה לשון‬ ‫מרי"ח ניחוח‬ ‫משמרת היהדות‬ ‫משמרת הכשרות‬ ‫מתיבתא דרש"י‬ ‫נוה ההיכל‬ ‫נועם אמרים ‐ סאסוב‬ ‫נועם השבת‬ ‫ ברסלב‬.com 5382399@nettzach.org   4  .com 03-744-9777 077-500-9398 050-411-5673 201-455-7269 054-845-5798 718-438-8414 050-411-6867 052-760-2440 03-909-4245 052-765-6791 888-732-6347 732-370-1927 ktaharot@gmail.com Liezhernews@gmail.com penineiyaakov@gmail.com Pninim16@gmail.il ediesshbedies@gmail.il info@ohrshalom.‫פניני יעקב‬ ‫פניני עין חמד‬ ‫ צאנז‬.com toratbreslev@gmail.‫נחלי נצח‬ ‫ אידיש‬.net.

‫שערי מתיבתא‬ ‫שפת אמת מבואר‬ ‫ באסטאן‬.il ruzien@gmail.net.‫קורות בתינו‬ '‫קטעים מספר אור"ח הק‬ ‫רזא יקירא‬ ‫שאל אביך ויגדך‬ ‫ נדבורנה‬.‫בעזרת השי"ת‬ ‫טלפון‬ ‫כתובות מייל‬ 052-766-7563 052-713-7506 052-761-9658 kgkuc64@gmail.com  5  .com info@shoovaisrael.net.com nadvornab@gmail.net.‫תורה ותפלה‬ ‫תורה תבלין‬ ‫תורת הקורא‬ ‫תפארת ינון‬ ‫תפארת ישראל‬ W770770@gmail.‫שיחה לעם‬ ‫ חב"ד‬.com Mamarim@Shvileipinchas.org.com ShealAvicha@gmail.com  Laddat.com hasdeyinon@etrog.‫שבילי פנחס‬ ‫שבת בשבתו ‐ אנטווערפען‬ ‫שובה ישראל‬ ‫שיח‬ ‫ חב"ד‬.com  agutenShabbos@gmail.com Shulem2345@gmail.com 725554@gmail.'‫שתולים בבית ה‬ ‫תאיר נרי‬ ‫תהילים ונוושעה‬ ‫תהלות ישראל‬ ‫ אנגלית‬.com torahtavlin@yahoo.Gilionot@gmail.com tairneri@gmail.com 052-716-2502 08-867-9897 08-941-2048 072-277-0100 02-532-6267 845-206-9450 03-720-0159 02-580-0049 054-990-0605 02-537-5673 052-767-2481 03-618-2992 ‫גליונות‬ ‫ לעלוב‬.‫שערי מדע‬ ‫ סאטמאר‬.il Moshe@dermentch.‫שערי איתן‬ ‫ אידיש‬.com Mamarim@Shvileipinchas.il taub@etrog.il RabbiYehudaWinelberg@gmail.com tameytora@gmail.com  Lehisaneg@gmail.com Shabatoantwerpen01@gmail.com Laufer6@neto.com    :‫כתובת הדוא"ל שלנו‬ GilyoinesReshuma@gmail.‫שארית יעקב‬ ‫ אנגלית‬.‫שיחת השבוע‬ ‫ אידיש‬.com mechonb@gmail.‫שבילי פנחס‬ ‫ לשה"ק‬.com razaykira@gmail.com 5807506@gmail.com   ‫לתועלת הרבים מי שיש לו איזה הערה או תקון‬ ‫טעות שיפנה אלינו בדוא"ל כדי שנוכל לתקן‬ ‫אותה בטבלא העומד לצאת לאור ר"ח ניסן‬ ‫הבעל"ט‬ ‫הצטרפנו פה כמה כתובות מייל מאנשים‬ :‫ששולחים מידי שבוע כמה וכמה גליונות‬ Gilyoines4Shabbos@gmail.com chabad@chabad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful